ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2006-2007 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 12 oktober 2006. Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 378."

Transkript

1 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 12 oktober 2006 Del 1 P6_TA-PROV(2006)10-12 PRELIMINÄR UTGÅVA PE

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0393 Avtal EG-Bulgarien: Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (A6-0328/ Föredragande: Jean-Marie Cavada) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om Bulgariens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (KOM(2006)0255 C6-0322/ /0095(CNS))... 1 P6_TA-PROV(2006)0394 Avtal EG-Rumänien: Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (A6-0326/ Föredragande: Jean-Marie Cavada) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (KOM(2006)0256 C6-0321/ /0087(CNS))... 2 P6_TA-PROV(2006)0395 Avtal EG-Turkiet: Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * (A6-0327/ Föredragande: Jean-Marie Cavada) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Turkiet om Turkiets medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (KOM(2006)0257 C6-0320/ /0089(CNS))... 3 P6_TA-PROV(2006)0396 Avtal mellan EG och Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster * (A6-0295/ Föredragande: Paolo Costa) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapore om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0513 C6-0165/ /0208(CNS))... 4 P6_TA-PROV(2006)0397 Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter * (A6-0293/ Föredragande: Paolo Costa) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0264 C6-0224/ /0112(CNS))... 5 PE \ I

4 P6_TA-PROV(2006)0398 Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter * (A6-0294/ Föredragande: Paolo Costa) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0267 C6-0226/ /0113(CNS))... 6 P6_TA-PROV(2006)0399 Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter * (A6-0296/ Föredragande: Paolo Costa) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0064 C6-0249/ /0016(CNS))... 7 P6_TA-PROV(2006)0400 Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter * (A6-0297/ Föredragande: Paolo Costa) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0095 C6-0250/ /0027(CNS))... 8 P6_TA-PROV(2006)0401 Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering * (A6-0314/ Föredragande: Giles Chichester) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (KOM(2006)0261 C6-0201/ /0090(CNS))... 9 P6_TA-PROV(2006)0402 Kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) ***I (A6-0313/ Föredragande: Giuseppe Gargani) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) (KOM(2006)0205 C6-0152/ /0067(COD)) P6_TA-PROV(2006)0403 Vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) ***I (A6-0318/ Föredragande: Giuseppe Gargani (Förenklat förfarande kodifiering artiklarna 80 och 43 i arbetsordningen)) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vilseledande och jämförande (kodifierad version) (KOM(2006)0222 C6-0161/ /0070(COD)) P6_TA-PROV(2006)0404 Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) ***I (A6-0323/ Föredragande: Giuseppe Gargani) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (KOM(2006)0219 C6-0160/ /0071(COD)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2006)0405 Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) ***I (A6-0321/ Föredragande: Giuseppe Gargani) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (KOM(2006)0226 C6-0162/ /0073(COD)) P6_TA-PROV(2006)0406 Bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) * (A6-0322/ Föredragande: Giuseppe Gargani) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) (KOM(2006)0123 C6-0136/ /0040(CNS)) P6_TA-PROV(2006)0407 Glukos och laktos (kodifierad version) * (A6-0320/ Föredragande: Giuseppe Gargani) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om glukos och laktos (kodifierad version) (KOM(2006)0116 C6-0135/ /0038(CNS)) P6_TA-PROV(2006)0408 Ändring av artiklarna 3 och 4 i parlamentets arbetsordning (A6-0274/ Föredragande: Borut Pahor) Europaparlamentets beslut om att ändra artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning (2005/2036(REG)) P6_TA-PROV(2006)0409 Grundlöner och tillägg för Europols personal * (A6-0278/ Föredragande: Claude Moraes) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (5417/2006 C6-0072/ /0803(CNS)) P6_TA-PROV(2006)0410 Europols tjänsteföreskrifter * (A6-0279/ Föredragande: Claude Moraes) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets akt om ändring av Europols tjänsteföreskrifter (5428/2006 C6-0073/ /0804(CNS)) P6_TA-PROV(2006)0411 Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 ***I (A6-0247/ Föredragande: Guntars Krasts) Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (KOM(2006)0039 C6-0041/ /0011(COD)) PE \ III

6 IV /PE

7 P6_TA-PROV(2006)0393 Avtal EG-Bulgarien: Bulgariens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om Bulgariens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (KOM(2006)0255 C6-0322/ /0095(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0255) 1, med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om Bulgariens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, med beaktande av artikel 152 och artikel första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0322/2006), med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0328/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Bulgarien parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. PE \ 1

8 P6_TA-PROV(2006)0394 Avtal EG-Rumänien: Rumäniens medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Rumänien om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (KOM(2006)0256 C6-0321/ /0087(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0256) 1, med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Rumänien om Rumäniens medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, med beaktande av artikel 152 och artikel första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0321/2006), med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0326/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Rumänien parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 2 /PE

9 P6_TA-PROV(2006)0395 Avtal EG-Turkiet: Turkiets medverkan i verksamheten vid Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Turkiet om Turkiets medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (KOM(2006)0257 C6-0320/ /0089(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0257) 1, med beaktande av förslaget till avtal mellan Europeiska gemenskapen och Turkiet om Turkiets medverkan i den verksamhet som bedrivs av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, med beaktande av artikel 152 och artikel första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0320/2006), med beaktande av artikel 51 och artiklarna 83.7 och 43.1 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0327/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Turkiet parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. PE \ 3

10 P6_TA-PROV(2006)0396 Avtal mellan EG och Singapore om vissa aspekter av lufttrafiktjänster * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapore om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0513 C6-0165/ /0208(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0513) 1, med beaktande av artiklarna 80.2 och 300.2, första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0165/2006), med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0295/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Singapore parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 4 /PE

11 P6_TA-PROV(2006)0397 Avtal mellan EG och Australien om vissa luftfartsaspekter * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0264 C6-0224/ /0112(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0264) 1, med beaktande av artikel 80.2 och artikel första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0224/2005), med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0293/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Australien parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. PE \ 5

12 P6_TA-PROV(2006)0398 Avtal mellan EG och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland om vissa luftfartsaspekter (KOM(2005)0267 C6-0226/ /0113(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2005)0267) 1, med beaktande av artikel 80.2 och artikel första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0226/2005), med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0294/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Nya Zeeland parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 6 /PE

13 P6_TA-PROV(2006)0399 Avtal mellan EG och Uruguay om vissa luftfartsaspekter * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Uruguay om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0064 C6-0249/ /0016(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0064) 1, med beaktande av artiklarna 80.2 och första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0249/2006), med beaktande av artiklarna 51 och 83.7 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0296/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Uruguay parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. PE \ 7

14 P6_TA-PROV(2006)0400 Avtal mellan EG och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Maldiverna om vissa luftfartsaspekter (KOM(2006)0095 C6-0250/ /0027(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2006)0095) 1, med beaktande av artikel 80.2 och artikel första stycket i EG-fördraget, med beaktande av artikel första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0250/2006), med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6-0297/2006). 1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Maldiverna parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 8 /PE

15 P6_TA-PROV(2006)0401 Förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för förvaltningen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering (KOM(2006)0261 C6-0201/ /0090(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0261) 1, med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0201/2006), med beaktande av artikel 51 och 43.1 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0314/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt. 3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag. 4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. PE \ 9

16 P6_TA-PROV(2006)0402 Kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om kvalitetskrav för skaldjursvatten (kodifierad version) (KOM(2006)0205 C6-0152/ /0067(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: kodifiering) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0205) 1, med beaktande av artiklarna och i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0152/2006), med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 80, 51 och 43 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0313/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 2 Ännu ej offentliggjort i EUT. EGT C 102, , s /PE

17 P6_TA-PROV(2006)0403 Vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vilseledande och jämförande (kodifierad version) (KOM(2006)0222 C6-0161/ /0070(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: kodifiering) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0222) 1, med beaktande av artikel och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0161/2006), med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 80, 51 och 43 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0318/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 2 Ännu ej offentliggjort i EUT. EGT C 102, s. 2. PE \ 11

18 P6_TA-PROV(2006)0404 Skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version) (KOM(2006)0219 C6-0160/ /0071(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: kodifiering) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0219) 1, med beaktande av artikel och 47.2 och artiklarna 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0152/2006), med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 80, 51 och 43 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0323/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 2 Ännu ej offentliggjort i EUT. EGT C 102, , s /PE

19 P6_TA-PROV(2006)0405 Uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) (KOM(2006)0226 C6-0162/ /0073(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: kodifiering) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0226) 1, med beaktande av artiklarna och 47.2 och artiklarna 55 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0162/2006), med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 80, 51 och 43 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0321/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 2 Ännu ej offentliggjort i EUT. EGT C 102, , s. 2. PE \ 13

20 P6_TA-PROV(2006)0406 Bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets direktiv om bekämpning av San José-sköldlus (kodifierad version) (KOM(2006)0123 C6-0136/ /0040(CNS)) (Samrådsförfarandet: kodifiering) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0123) 1, med beaktande av artiklarna 37 och 94 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C6-0136/2006), med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 80, 51 och 43 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0322/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 2 Ännu ej offentliggjort i EUT. EGT C 102, , s /PE

21 P6_TA-PROV(2006)0407 Glukos och laktos (kodifierad version) * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till rådets förordning om glukos och laktos (kodifierad version) (KOM(2006)0116 C6-0135/ /0038(CNS)) (Samrådsförfarandet kodifiering) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0116) 1, med beaktande av artikel 308 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0135/2006), med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 2, med beaktande av artiklarna 80, 51 och 43 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0320/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag. 2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 2 Ännu ej offentliggjort i EUT. EGT C 102, , s. 2. PE \ 15

22 P6_TA-PROV(2006)0408 Ändring av artiklarna 3 och 4 i parlamentets arbetsordning Europaparlamentets beslut om att ändra artiklarna 3 och 4 i Europaparlamentets arbetsordning (2005/2036(REG)) Europaparlamentet fattar detta beslut med beaktande av sitt beslut av den 14 december 2004 om valprövning 1 och särskilt punkt 6 i det beslutet, med beaktande av generalsekreterarens skrivelse av den 15 februari 2005, med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0274/2006). 1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen. 2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa sammanträdesperiod i enlighet med artikel i arbetsordningen. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Ändring 1 Artikel 3, punkt -1 (ny) -1. Efter val till Europaparlamentet skall talmannen uppmana de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att utan dröjsmål meddela parlamentet namnen på de valda ledamöterna, så att alla ledamöter kan tillträda sitt uppdrag i parlamentet från och med öppnandet av det första sammanträdet efter valet. Samtidigt skall talmannen göra dessa myndigheter uppmärksamma på de relevanta bestämmelserna i akten av den 20 september 1976 och uppmana dem att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att undvika oförenlighet med uppdraget 1 EUT C 226 E, , s /PE

23 som ledamot av Europaparlamentet. (Nuvarande artikel 3.6 har upphävts.) Ändring 2 Artikel 3, punkt -1a (ny) -1a. Varje vald ledamot vars namn meddelats parlamentet skall, innan han tillträder sitt uppdrag som ledamot, avge en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september Efter allmänna val skall denna förklaring om möjligt avges senast sex dagar före parlamentets konstituerande sammanträde. Fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att en ledamot utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist, förutsatt att han undertecknat en sådan skriftlig förklaring, skall ledamoten tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skall ha alla de rättigheter som följer av uppdragen. Om det, genom ett faktaunderlag som kan verifieras i källor som är tillgängliga för allmänheten, konstateras att en ledamot innehar ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976, skall parlamentet på grundval av information från talmannen förklara platsen vakant. (Nuvarande artikel 3.5 har upphävts.) Ändring 3 Artikel 3, punkt 2, stycke 2 Giltigheten av en ledamots mandat kan inte bekräftas förrän ledamoten har avgivit de skriftliga förklaringar som följer av artikel 7 i akten av den 20 september 1976 och bilaga I till arbetsordningen. Giltigheten av en ledamots mandat kan inte bekräftas förrän ledamoten har avgivit de skriftliga förklaringar som följer av denna artikel och bilaga I till arbetsordningen. PE \ 17

24 Ändring 4 Artikel 4, punkt 4 4. Oförenligheter som härrör från nationell lagstiftning skall anmälas till parlamentet, som skall notera dessa. I de fall medlemsstaternas eller unionens behöriga myndigheter eller ledamoten i fråga underrättar talmannen om att en ledamot tilldelats ett uppdrag eller utnämnts till ett ämbete som är oförenligt med uppdraget som ledamot av parlamentet skall talmannen underrätta parlamentet, som fastställer att platsen är vakant. 4. När en behörig myndighet i en medlemsstat meddelar talmannen att mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphört i enlighet med bestämmelserna i medlemsstatens lagstiftning, till följd av antingen oförenlighet enligt artikel 7.3 i akten av den 20 september 1976 eller tillbakadragande av mandatet enligt artikel 13.3 i den akten, skall talmannen meddela parlamentet att mandatet upphört den dag som medlemsstaten angett och uppmana medlemsstaten att utan dröjsmål tillsätta den vakanta platsen. I de fall medlemsstaternas eller unionens behöriga myndigheter eller ledamoten i fråga underrättar talmannen om att en ledamot tilldelats ett uppdrag eller utnämnts eller valts till ett ämbete som är oförenligt med uppdraget som ledamot av parlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976 skall talmannen underrätta parlamentet, som fastställer att platsen är vakant. Ändring 5 Artikel 4, punkt 6, strecksats 2 Vid utnämning till ett ämbete eller tilldelning av ett uppdrag, som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, antingen på grundval av nationell vallag eller på grundval av artikel 7 i akten av den 20 september 1976: från och med den dag som ledamoten eller medlemsstaternas eller unionens behöriga myndigheter angivit. Vid utnämning till ett ämbete eller val till ett uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 20 september 1976: från och med den dag som ledamoten eller medlemsstaternas eller unionens behöriga myndigheter angivit. Ändring 6 Artikel 4, punkt 7 7. När parlamentet fastställt att en plats är 7. När parlamentet fastställt att en plats är 18 /PE

25 vakant skall det underrätta berörd medlemsstat om detta. vakant skall det underrätta berörd medlemsstat om detta och uppmana den att utan dröjsmål tillsätta den vakanta platsen. Ändring 7 Artikel 11, tolkningen Tas frågor som rör granskning av bevis upp under ålderspresidentens ledning av sammanträdet, skall dessa frågor hänvisas till utskottet med behörighet i frågor som rör valprövning. Ålderspresidenten skall utöva de av talmannens befogenheter som avses i artikel 3.-1a andra stycket. Övriga frågor som rör granskning av bevis och som tas upp under ålderspresidentens ledning av sammanträdet skall hänvisas till utskottet med behörighet i frågor som rör valprövning. PE \ 19

26 P6_TA-PROV(2006)0409 Grundlöner och tillägg för Europols personal * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal (5417/2006 C6-0072/ /0803(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av Republiken Österrikes initiativ (5417/2006) 1, med beaktande av artikel 44 i rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol (hädanefter kallade tjänsteföreskrifterna ), med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0072/2006), med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Demokratisk kontroll över Europol (KOM(2002)0095), med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 30 maj 2002 om Europols framtida utveckling och fullständiga integration i Europeiska unionens institutionella system 2, med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 10 april 2003 om Europols framtida utveckling 3, med beaktande av sin ståndpunkt av den 7 juli 2005 om Storhertigdömet Luxemburgs initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal 4, med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0278/2006), och av följande skäl: A. Europaparlamentet har varken rådfrågats eller informerats om de operativa och organisatoriska åtgärderna som rör Europol eller Europols nuvarande verksamhet och framtida program för att bemöta EU:s och medlemsstaternas behov. Bristen på information gör att parlamentet inte kan bedöma hur relevant eller lämpligt förslaget till beslutet är. Europol måste snarast omvandlas till ett EU-organ för att bidra till ökad insyn och förbättrad kontroll. Rådet gynnar inte denna strävan med sin blockerande inställning Ännu ej offentliggjort i EUT. EUT C 187 E, , s EUT C 64 E, , s EUT C 157 E, , s /PE

27 1. Europaparlamentet förkastar Republiken Österrikes initiativ. 2. Europaparlamentet uppmanar Republiken Österrike att dra tillbaka sitt initiativ. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Republiken Österrikes regering parlamentets ståndpunkt. PE \ 21

28 P6_TA-PROV(2006)0410 Europols tjänsteföreskrifter * Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Republiken Österrikes initiativ inför antagandet av rådets akt om ändring av Europols tjänsteföreskrifter (5428/2006 C6-0073/ /0804(CNS)) (Samrådsförfarandet) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av Republiken Österrikes initiativ (5428/2006) 1, med beaktande av artikel 44 i rådets akt av den 3 december 1998 om antagande av tjänsteföreskrifter för anställda vid Europol (nedan kallad tjänsteföreskrifterna), med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0073/2006), med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Demokratisk kontroll över Europol (KOM(2002)0095), med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 30 maj 2002 om Europols framtida utveckling och fullständiga integration i Europeiska unionens institutionella system 2, med beaktande av sin rekommendation till rådet av den 10 april 2003 om Europols framtida utveckling 3, med beaktande av sin ståndpunkt av den 7 juli 2005 om Storhertigdömet Luxemburgs initiativ inför antagandet av rådets beslut om justering av grundlöner och tillägg för Europols personal 4, med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0279/2006), och av följande skäl: A. Europaparlamentet har varken rådfrågats eller informerats om åtgärderna som rör Europols arbete och organisation, Europols nuvarande verksamhet eller framtida program för att bemöta unionens och medlemsstaternas behov. Bristen på information gör att parlamentet inte kan bedöma hur relevant eller lämpligt förslaget till beslut är. Det är ytterst angeläget att Europol omvandlas till ett EU-organ för att bidra till ökad insyn och bättre kontroll. Rådet tar emellertid inte sitt ansvar med sin blockerande inställning i detta avseende Ännu ej offentliggjort i EUT. EUT C 187 E, , s EUT C 64 E, , s EUT C 157 E, , s /PE

29 1. Europaparlamentet förkastar Republiken Österrikes initiativ. 2. Europaparlamentet uppmanar Republiken Österrike att dra tillbaka sitt initiativ. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Republiken Österrikes regering parlamentets ståndpunkt. PE \ 23

30 P6_TA-PROV(2006)0411 Den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (KOM(2006)0039 C6-0041/ /0011(COD)) (Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0039) 1, med beaktande av artikel och artikel i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0041/2006), med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A6-0247/2006). 1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt. 1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 24 /PE

31 EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 12 oktober 2006 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr.../2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen NACE Rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 285.1, med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande 1, i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget 2, och av följande skäl: (1) Genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober infördes en statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (nedan kallad NACE Rev. 1 ). (2) För att följa den tekniska utvecklingen och strukturförändringarna i ekonomin bör indelningen uppdateras och benämnas NACE Revidering 2 (nedan kallad NACE Rev. 2 ) EUT C 79, , s. 31. Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 oktober 2006 (ännu ej publicerad i EUT) och rådets beslut... EGT L 293, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EGT L 284, , s. 1.) PE \ 25

32 (3) En aktuell klassifikation såsom NACE Rev. 2 är betydelsefull för kommissionens pågående översyn av gemenskapsstatistiken. Eftersom en sådan klassifikation förväntas ge mer jämförbara och relevanta data torde den ekonomiska styrningen förbättras på EUnivå och på nationell nivå. (4) För att den inre marknaden skall fungera krävs statistiska standarder för insamling, rapportering och offentliggörande av nationell statistik och gemenskapsstatistik så att företag, finansinstitut, regeringar och alla andra aktörer på den inre marknaden har tillgång till tillförlitlig och jämförbar statistik. Därför är det viktigt att de olika kategorierna i indelningen av de olika näringsgrenarna i EU tolkas på samma sätt i alla medlemsstater. (5) Tillförlitlig och jämförbar statistik krävs för att företag skall kunna bedöma hur konkurrenskraftiga de är, och den hjälper EU-institutionerna att förebygga snedvridning av konkurrensen. (6) Enbart det faktum att en reviderad gemensam statistisk näringsgrensindelning införs innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att samla in, offentliggöra eller tillhandahålla uppgifter. Det är bara om medlemsstaterna använder näringsgrensindelningar som är kopplade till gemenskapsindelningen som det är möjligt att få fram sammanhängande uppgifter med den tillförlitlighet, hastighet, flexibilitet och detaljnivå som krävs för den inre marknadens funktion. (7) Medlemsstaterna bör kunna integrera ytterligare kategorier som bygger på gemenskapens statistiska näringsgrensindelning i sina nationella klassifikationer för att tillgodose nationella krav. 26 /PE

33 (8) För att den ekonomiska statistiken skall kunna jämföras internationellt krävs att medlemsstaterna och EU:s institutioner använder näringsgrensindelningar som är direkt kopplade till den internationella näringsgrensindelningen ISIC Rev. 4, som antagits av FN:s statistikkommission 1. (9) Vid användningen av näringsgrensindelningen i gemenskapen bör kommissionen bistås av den kommitté för det statistiska programmet som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom 2, särskilt när det gäller att utreda problem som uppkommit vid tillämpningen av NACE Rev. 2, att säkra en helt samordnad övergång från NACE Rev. 1 till NACE Rev. 2 samt att införa ändringar i NACE Rev. 2. (10) Genom rådets förordning (EEG) nr 2186/93 av den 22 juli inrättades en gemensam ram vid utarbetandet av företagsregister för statistiska ändamål, med harmonisering av definitioner, innehåll, räckvidd och förfaranden för uppdatering EGT L 181, , s. 47. EGT L 196, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003. PE \ 27

34 (11) I och med att den statistiska näringsgrensindelningen revideras är det nödvändigt att man bland annat ändra hänvisningarna till NACE Rev. 1 och ett antal relevanta rättsakter. Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 3037/90, rådets förordning (EEG) nr 3924/91 av den 19 december 1991 om en statistisk undersökning av industriproduktionen i gemenskapen 1, rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 av den 20 december 1996 om statistik rörande företagsstrukturer 2, rådets förordning (EG) nr 1165/98 av den 19 maj 1998 om konjunkturstatistik 3, rådets förordning (EG) nr 1172/98 av den 25 maj 1998 om statistikrapportering om varutransporter på väg 4, rådets förordning (EG) nr 530/1999 av den 9 mars 1999 om strukturstatistik över löner och arbetskraftskostnader 5, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik 6, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2003 av den 27 februari 2003 om arbetskostnadsindex 7, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 48/2004 av den 5 december 2003 om framställning av årlig gemenskapsstatistik om stålindustrin för referensåren , Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 808/2004 av den 21 april 2004 om gemenskapsstatistik om informationssamhället 9 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1552/2005 av den 7 september 2005 om statistik över yrkesutbildning på företag EGT L 374, , s. 1. Förordningen ändrad genom förordning 1882/2003. EGT L 14, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003. EGT L 162, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1158/2005 (EGT L 191, , s. 1.) EGT L 163, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003. EGT L 63, , s. 6. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003. EGT L 332, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 783/2005 (EUT L 131, , s. 38). EGT L 69, , s. 1. EGT L 7, , s. 1. EGT L 143, , s. 49. EGT L 255, , s /PE

35 (12) Före övergången till NACE Rev. 2 behöver några EG-rättsakter ändras enligt de förfaranden som gäller för respektive rättsakt, nämligen rådets förordning (EEG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 av den 5 december 2003 om räkenskaper för jordbruket 2 samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005 av den 12 januari 2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar 3. (13) De åtgärder som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter. 4. (14) I synnerhet är det nödvändigt att använda det föreskrivande förfarandet med kontroll när det gäller generella åtgärder avsedda att ändra icke-väsentliga delar i denna förordning, bl.a. genom att låta några av dessa delar utgå eller låta denna förordning kompletteras med nya icke-väsentliga delar. Sådana åtgärder hänvisas det till i artikel 6.2 i denna förordning. (15) Eftersom målen med denna förordning, nämligen skapandet av gemensamma statistiska standarder som möjliggör produktion av harmoniserade uppgifter, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel, går denna förordning inte utövar vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. (16) Kommittén för det statistiska programmet har hörts. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: EGT L 310, , s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1267/2003 (EGT L 180, , s. 1). EGT L 33, , s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 909/2006 (EUT L 168, , s. 14). EGT L 35, , s. 23. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 602/2006 (EUT L 106, , s. 10). EGT L 184, , s. 23. (Rättelse EGT L 269, , s. 45). Beslutet ändrat genom beslut (EG) 2006/512/EG (EUT L 200, , s. 11). PE \ 29

36 AVSNITT 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Syfte och tillämpningsområde 1. Genom denna förordning fastställs den gemensamma statistiska näringsgrensindelningen i gemenskapen, nedan kallad NACE Rev. 2, med syftet att se till att indelningen stämmer överens med den ekonomiska verkligheten och är jämförbar med andra nationella och internationella klassifikationer samt gemenskapsklassifikationer, vilket därmed säkrar jämförbarheten mellan nationell statistik, gemenskapsstatistik och internationell statistik. 2. Denna förordning skall endast tillämpas på användningen av klassifikationen för statistikändamål. 1. NACE Rev. 2 skall bestå av Artikel 2 NACE Rev. 2 a) en första nivå med rubriker som betecknas med en bokstavskod (avdelningar), b) en andra nivå med rubriker som betecknas med en tvåsiffrig kod (huvudgrupper), c) en tredje nivå med rubriker som betecknas med en tresiffrig kod (grupper), d) en fjärde nivå med rubriker som betecknas med en fyrsiffrig kod (undergrupper). 2. NACE Rev. 2 återfinns i bilaga I. Artikel 3 Användning av NACE Rev. 2 Kommissionen skall använda NACE Rev. 2 för all statistik som delas in efter näringsgren. 30 /PE

37 Artikel 4 Nationella näringsgrensindelningar 1. Medlemsstaternas statistik över näringsgrenar skall framställas med hjälp av NACE Rev. 2 eller en nationell klassifikation som bygger på NACE Rev Den nationella klassifikationen får innehålla ytterligare rubriker och nivåer, och andra koder får användas. Var och en av nivåerna, utom den högsta, skall bestå av antingen samma rubriker som motsvarande nivå i NACE Rev. 2 eller rubriker som utgör en exakt uppdelning av dessa. 3. Innan de nationella klassifikationerna fastställs eller ändras skall medlemsstaterna översända sina utkast till kommissionen för godkännande innan de offentliggörs. Kommissionen skall inom två månader kontrollera att utkasten uppfyller kraven i punkt 2. Kommissionen skall vidarebefordra de godkända nationella klassifikationerna till övriga medlemsstater för kännedom. Medlemsstaternas nationella klassifikationer skall innehålla en jämförelsetabell mellan den nationella klassifikationen och NACE Rev Om vissa rubriker inte passar ett lands näringslivsstruktur kan kommissionen tillåta att en medlemsstat slår samman flera rubriker i NACE Rev. 2 inom en viss sektor. För att få tillstånd till detta måste medlemsstaten i fråga ge kommissionen alla upplysningar den behöver för att handlägga ärendet. Kommissionen skall fatta beslut inom tre månader. Trots bestämmelserna i punkt 2 skall detta tillstånd inte innebära att medlemsstaten får lov att dela in de aggregerade rubrikerna på ett sätt som skiljer sig ifrån indelningen i NACE Rev Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaten i fråga regelbundet se över de tillstånd som meddelats med stöd av punkt 4 för att klargöra om de fortfarande är motiverade. PE \ 31

38 Artikel 5 Kommissionens uppgifter Kommissionen skall i samarbete med medlemsstaterna sprida, underhålla och främja NACE Rev. 2, bland annat genom att a) utforma, uppdatera och offentliggöra förklaringar till NACE Rev. 2, b) sammanställa och offentliggöra riktlinjer för hur statistiska enheter skall delas in enligt NACE Rev. 2, c) offentliggöra jämförelsetabeller mellan NACE Rev. 1.1 och NACE Rev. 2 samt mellan NACE Rev. 2 och NACE Rev d) arbeta för ökad samstämmighet med andra klassifikationer för samhällsstatistik och ekonomisk statistik. Artikel 6 Tillämpningsåtgärder 1. Följande åtgärder för att tillämpa NACE Rev. 2 skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 7.2. a) beslut som måste fattas på grund av problem med tillämpningen av NACE Rev. 2, t.ex. problem med att placera näringsgrenar i undergrupper, och b) tekniska åtgärder för att säkra en smidig övergång från NACE Rev. 1.1 till NACE Rev. 2, särskilt när det gäller brutna tidsserier, t.ex. dubbelrapportering eller backcasting av tidsserier. 2. Följande åtgärder skall antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll som det hänvisas till i artikel 7.3: Ändringar av NACE Rev. 2 som görs för att a) ta hänsyn till den tekniska eller ekonomiska utvecklingen, b) anpassa klassifikationen till andra klassifikationer av samhälle och ekonomi. Dessa åtgärder skall bifogas denna förordning. 3. Hänsyn skall tas till principen att fördelarna med att uppdatera måste vara större än kostnaderna för detta och till principen att ytterligare kostnader och bördor måste hållas inom rimliga gränser. 32 /PE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0031(COD) 14.10.2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 12 mars 2003 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION PRELIMINÄR VERSION 2003/ (AVC) Rev 1 om

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2002/0234(COD) 4 februari 2004 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.

2005-2006 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. onsdagen. den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361. 2005-2006 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 28 september 2005 DEL 3 P6_TA-PROV(2005)09-28 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 361.938 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2005)0354

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 11 mars 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 11 mars 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 11 mars 2009 P6_TA-PROV(2009)03-11 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 422.266 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 21.11.2002 L 317/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2056/2002 av den 5 november 2002 om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.7.2014 C(2014) 4580 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.7.2014 om villkorför klassificering utan provning av vissa obehandlade trägolv enligt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT

EUROPAPARLAMENTET ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT SV SV EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 19/07/1999 C5-0037/1999 ***II GEMENSAM STÅNDPUNKT Ärende: GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) NR /99 ANTAGEN AV RÅDET DEN 23 FEBRUARI 1999 INFÖR ANTAGANDET AV

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I. Förslag till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.11.2007 KOM(2007) 741 slutlig 2007/0262 (COD) Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.2.2014 COM(2014) 4 final 2014/0033 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.9.2005 KOM(2005) 375 slutlig 2005/0156 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapsstatistik över migration och internationellt

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik 7 februari 2003 PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2003/...(AVC) *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0142(CNS) 2001/0169(CNS) 23 oktober 2001 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE 1. om förslaget till rådets beslut

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

* FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Fiskeriutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0268(CNS) 7.4.2005 * FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om Europeiska gemenskapens ingående av avtalet

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 6 april 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 6 april 2011 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 EUROPAPARLAMENTET 2011-2012 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 6 april 2011 P7_TA-PROV(2011)04-06 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 463.373 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 1999L0094 SV 11.12.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG av den

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15

SJ DIR 4 EUROPEISKA UNIONEN RÅDET EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 24 juni 2015 (OR. en) 2010/0095 (COD) PE-CONS 8/15 CODIF 16 ECO 15 INST 34 MI 74 CODEC 172 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för transport och turism 2009 2009/0042(COD) 31.3.2009 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.7.2015 COM(2015) 362 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter i enlighet

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras, grekisk medborgare, för kommunstyrelsen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2007 KOM(2007) 772 slutlig 2007/0273 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/2216(COS) 9 januari 2002 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om kommissionens meddelande Fotgängarskydd Åtagande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 4 februari 2004 PE 339.591/1-40 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-40 Förslag till betänkande (PE 339.591)

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.2.2009 KOM(2009) 55 slutlig 2009/0020 (CNS) C7-0014/09 Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 december 2013 (6.1) (OR. en) 18171/13 Interinstitutionellt ärende: 2013/0435 (COD) DENLEG 164 AGRI 881 CODEC 3090 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 20

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 2008/2279(DEC) 28.1.2009 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2007 (C6-0419/2008

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 1999 Sammanträdeshandling 2004 C5-0013/2004 2003/0044(COD) SV 14/01/2004 Gemensam ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om förhandling om och genomförande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.2.2014 C(2014) 967 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 14.2.2014 om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER DEL 5. från sammanträdet. onsdagen den 3 september 2008 P6_TA-PROV(2008)09-03 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 412.

EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER DEL 5. från sammanträdet. onsdagen den 3 september 2008 P6_TA-PROV(2008)09-03 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 412. EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER DEL 5 från sammanträdet onsdagen den 3 september 2008 P6_TA-PROV(2008)09-03 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 412.444 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0393

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.4.2011 KOM(2011) 211 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 om genomförande av beslut 2007/436/EG,

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.4.2004 KOM(2004) 348 slutlig 2004/0114 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av vissa restriktiva åtgärder till stöd för ett effektivt genomförande

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden. Förslag till direktiv (KOM(2003) 621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden 25 februari 2004 PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande (PE 338.504) Enrico Ferri Körkort Förslag

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 28.9.2010 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.9.2010 K(2010) 6418 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 28.9.2010 om erkännande av att Japans rättsliga och tillsynsmässiga ramar motsvarar kraven i Europaparlamentets

Läs mer

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Användningen av kreditbetyg i riskhantering. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Användningen av kreditbetyg i riskhantering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 6 februari 2014 Peter Norman Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet

Ds 2006:21. Danmarksavtalen. Justitiedepartementet Ds 2006:21 Danmarksavtalen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om europeiska miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM (2013) 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor. 8.5.2006 PE 374.047v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 8.5.2006 PE 374.047v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4-47 Förslag till betänkande Karin Riis-Jørgensen Förslag till rådets direktiv om beskattning

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.5.2013 COM(2013) 247 final 2013/0130 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2004 Plenarhandling 2009 SLUTLIG VERSION A6-0057/2005 18.3.2005 ***II ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

UTKAST TILL FÖRDRAG OM ÄNDRING AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN

UTKAST TILL FÖRDRAG OM ÄNDRING AV FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH FÖRDRAGET OM UPPRÄTTANDET AV EUROPEISKA GEMENSKAPEN KONFERENSEN MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR Bryssel den 5 oktober 2007 (OR. fr) CIG 1/1/07 REV 1 NOT från: Regeringskonferensens ordförandeskap av den: 5 oktober 2007 till: Regeringskonferensen

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 2. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER DEL 2 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden.

En typ av direktiv som skapar förutsättningar för en gemensam strategi på mer omfattande områden. UMEÅ UNIVERSITET Juridiska institutionen Johan Lindholm Jur kand, doktorand EG-RÄTTSLIG DOKUMENTATION Datum 2006-12-15 SVENSKA ENGELSKA BESKRIVNING PUBLIKATION CITERING (EX) 1. Primärrätt Primary Law Fördrag

Läs mer

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV

8644/1/03 REV 1 JM/sl DG I SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 juni 2003 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2002/0165 (COD) 8644/1/03 REV 1 EDUC 80 CODEC 519 OC 349 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam ståndpunkt

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser

Förslag till RÅDETS BESLUT. om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav för kortare vistelser EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Saint Lucia om undantag från viseringskrav

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 24.11.2011 2010/0273(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer