Information och anvisningar. för kursen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information och anvisningar. för kursen"

Transkript

1 Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborg universitet Information och anvisningar för kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT

2 Innehållsförteckning Inledning Varför praktik? Vad är en kvalificerad samhällsvetenskaplig praktikplats? Vad finns det för fördelar för en organisation med att ta emot praktikanter? Vad letar mottagaren efter hos en praktikant? Hur hittar du en praktikplats som passar dig? Ansökan om praktikplats Personlig ansökan Meritförteckning eller CV Vad ska praktiken innehålla? Praktikplan Praktikuppgiften Handledning Handledarrapport Praktikrapport Slutseminarium Praktiska frågor Ansökan Behörighet Antagning Finansiering Allmänna stipendier Sidas resestipendium Erasmusstipendium för utlandspraktik Tidsperiod Arbetstider och sjukdom Resa Visering Bostad Försäkring Examination Handledarrapport (bilaga 1a) Handledarrapport (English version) (bilaga 1b) Information till blivande praktikplatser (bilaga 2a) Information till blivande praktikplatser (English version) (bilaga 2b) Exempel på preliminär praktikplan (bilaga 3a) Exempel på preliminär praktikplan (English version) (bilaga 3b) Information om utlandsförsäkring till utländska praktikplatser (bilaga 4) 21 2

3 Inledning Kursen Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning vänder sig till dig som studerar fristående kurser och vill få en möjlighet att pröva de kunskaper du har inhämtat under din utbildning i konkreta arbetsuppgifter för att du på så sätt ska kunna bilda dig en uppfattning om din framtida yrkesverksamhet. I detta häfte finner du en del nyttig information om kursen och alla de praktiska frågor som kan uppkomma i samband med praktiken. 1. Varför praktik? Genom att göra praktik en termin under din studietid får du möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaper som du inhämtat i praktiken genom konkreta arbetsuppgifter. Det innebär dels att det kan bli lättare att bilda sig en uppfattning om vad utbildningen kan leda till för framtida yrkesverksamheter, men också att du utifrån inblicken i arbetslivet kan få lärdomar och frågeställningar som är till nytta för vidare studier Vad är en kvalificerad samhällsvetenskaplig praktikplats? För att din praktikplats ska godkännas krävs att den bedöms vara en kvalificerad samhällsvetenskaplig praktikplats. Det finns en mängd olika arbetsplatser och arbetsuppgifter både i Sverige och utomlands som kan uppfylla detta krav. Det är dock viktigt att det i din ansökan (genom din praktikplan) tydligt framkommer: varför arbetsplatsen har behov av personer med samhällsvetenskaplig examen och kompetens (och då inte bara som praktikanter). att arbetsuppgifterna under praktikperioden kommer att ha den karaktär att även en vanlig anställd kan arbeta med dem. vilken kompetens och funktion på arbetsplatsen din handledare har. på vilket sätt arbetsuppgifternas utförande kräver generell samhällsvetenskaplig kompetens (analytisk förmåga, faktasökning, kritisk granskning av fakta m.m.). på vilket sätt arbetsuppgifternas utförande i alla fall delvis även kräver den mer specificerad kompetens som just du har i bagaget från dina studier. 3

4 2. Vad finns det för fördelar för en organisation med att ta emot praktikanter? Det är viktigt att komma ihåg att en organisation har mycket att vinna på att ta emot dig som praktikant. Detta är bra att ha i bakhuvudet när du letar efter praktikplats. Genom att ta emot praktikanter får organisationer, myndigheter och företag tillgång till ambitiösa och motiverade studenter som är i slutet av sin utbildning. Som praktikant kommer du att utgöra en del av praktikplatsens arbetskraft under praktiktiden. Detta innebär att du är en resurs för såväl administrativa uppgifter som projektarbeten. Detta kan i sin tur innebära att organisationen i fråga: ökar kvaliteten på sitt framtida rekryteringsunderlag och konkurrenskraft på lite längre sikt genom att träna upp studenter under praktiktiden. får betydelsefulla arbetsinsatser i projekt och rapportskrivning genom det arbete du lägger ner under praktikplatsen utan extra kostnad då praktiken är oavlönad; får tillgång till ny kunskap och nya teorier i fältet får goodwill för den egna organisationen något som är viktigt med tanke på att dagens studenter/praktikanter utgör morgondagens beslutsfattare Vad letar mottagaren efter hos en praktikant? I diskussioner med olika praktikplatser återkommer en del önskemål om kunskaper/ kompetens arbetsplatserna söker efter hos blivande praktikanter. De vill att: du ska kunna arbeta självständigt du ska kunna skriva bra svenska (i en del fall också engelska) du ska ha ett stort mått av social kompetens du ska ha initiativförmåga du ska besitta god analytisk förmåga du ska kunna visa upp ett intresse för den aktuella praktikplatsens arbetsområde du ska ha goda språkkunskaper du ska ha datorvana. 4

5 3. Hur hittar du en praktikplats som passar dig? Obs! Det är ditt eget ansvar att finna en praktikplats. Praktikplatsen ska vara oavlönad. Idealiskt ska praktikterminen ge dig möjlighet att praktisera i en verksamhet där du vill befinna dig efter några år i yrkeslivet. Försök emellertid att inte låsa fast dig vid en enda typ av praktikplats eftersom konkurrensen om vissa platser kan vara mycket stor. Fundera istället på vilka intressen Du vill utveckla under din praktikperiod och vilken sorts arbetsuppgifter Du vill ha och leta praktikplatser utifrån detta. Tänk också igenom vilka fördelarna med praktik utomlands är jämfört med fördelarna med att stanna i Sverige. En del praktikplatser är utmärkta ingångar till en fortsatt projektanställning medan andra inte kan ge denna möjlighet men väl andra viktiga erfarenheter. Tänk därför noga efter vad du hoppas att praktikterminen ska ge just dig. Om du t.ex. söker praktik på någon av UD:s enheter i Stockholm eller någon utlandsmyndighet som en ambassad bör du vara medveten om att UD nästan uteslutande rekryterar sina fast anställda via det egna diplomatprogrammet. Med andra ord är chansen att få arbete efter avslutad praktik ytterst liten. Däremot kan det finnas viss möjlighet att få sommarvikariat eller tillfälliga korta vikariat. Samtidigt ger en sådan praktik dig en utmärkt möjlighet att få insyn i hur svensk utrikespolitik skapas och hur svensk förvaltning fungerar samt goda kontakter och referenser för framtiden. Tänk på att använda dig av den resurs universitetets Karriärcentrum utgör. Här kan du få allmän information om arbetsmarknaden och dess möjligheter som kan hjälpa dig att hålla dina förväntningar på praktikplatser på en genomförbar nivå. Karriärcentrum kan också med samtalsstöd diskutera och hjälpa dig att fokusera ditt praktiksökande. Karriärcentrum hittar du på När du har gjort upp en lista med möjliga praktikplatser är det dags att ta en första kontakt per telefon eller Ansökan om praktikplats Det är mycket troligt att en presumtiv praktikplats efter en första förfrågan via telefon eller e- mail kommer att vilja att du skickar in en skriftlig ansökan om praktikplats med tillhörande meritförteckning eller CV. Dessa dokument kommer att vara ditt bästa tillfälle att visa vilken tillgång du skulle vara under din praktikperiod och bör alltså ägnas en hel del arbete. Glöm inte att bifoga kursplan och Information till praktikplatsen (bil. 2) till din ansökan. 5

6 4.1. Personlig ansökan En ansökan om praktikplats har som syfte: att väcka intresse för just dig och få läsaren att vilja läsa din CV att utveckla de kunskaper/den kompetens du nämner i din CV att visa din förmåga att uttrycka dig skriftligt Din ansökan bör innehålla en hel del fakta, vara välformulerad och relativt kortfattad. Tänk på att ta med nedanstående information: Tänk på att: varför du ser arbetspraktik som ett viktigt inslag i din utbildning varför du har valt att läsa de ämnen du har gjort vilka speciella intressen du har inom ämnesområdet varför du söker praktik vid just denna organisation vad du kan bidra med som praktikant (vad du är riktigt bra på) vad som är unikt med just dig vad du främst vill utveckla dig inom för områden bevis på din förmåga till självständigt arbete och egna initiativ språkkunskaper arbetslivserfarenhet något om din personlighet att du gärna vill komma på en intervju skriva högst en sida skriva personligt, men inte talspråk strukturera innehållet använda positiva ord/begrepp att kolla grammatik och stavning att inte vara blygsam! 4.2. Meritförteckning eller CV En meritförteckning eller CV har som syfte att ge strukturerade fakta om din person, utbildning, arbetserfarenhet etc. Den bör innehålla. personuppgifter (namn, adress, telefon, adress, födelsedatum, kön, civilstånd) skolbakgrund universitetsstudier (med studieintyg från Ladok) 6

7 språkkunskaper arbetslivserfarenheter organisationsvana (styrelsearbete etcetera) Även i arbetet med att formulera din personliga ansökan och meritförteckning kan universitetets Karriärcentrum vara en resurs. Av erfarenhet vet Karriärcentrum att många studenter inte har någon större vana att skriva ansökningshandlingar eller gå på intervjuer. Karriärcentrum anordnar seminarier om hur man skriver en ansökan, CV och personligt brev samt hur man lyckas på jobbintervjun. I mån av intresse hos er som letar praktikplatser kan Karriärcentrum anordna speciella seminarier som är inriktade på att söka praktik. Det finns också möjlighet att gå på träningsintervjuer för att förbereda sig. Karriärcentrum hittar du på Du kan ta kontakt med dem via 5. Vad ska praktiken innehålla? Det är lämpligt att du tidigt får egna arbetsuppgifter för att på ett konkret sätt komma i kontakt med arbetet och de andra anställda på praktikplatsen. Du bör också få möjligheter att arbeta med olika arbetsuppgifter som ingår i praktikinstitutionens verksamhet. Det kan röra sig om allt från dagliga rutinuppgifter till mera omfattande, kvalificerade uppdrag. Praktiken bör helst organiseras så att du får möjlighet att genomföra minst en större, sammanhängande arbetsuppgift under praktiktiden i form av en utredning, ett projekt eller liknande. I din teoretiska utbildning har ju problemformulering, insamling av data, analys och presentation av resultat varit viktiga och återkommande inslag. Det är också angeläget att du får följa upp dina ärenden genom att till exempel närvara vid sammanträden, skriva protokoll och medverka vid verkställandet Praktikplan Det är du och din handledare som i första hand ansvarar för att du får relevanta arbetsuppgifter och att syftet med praktiken uppfylls. Redan vid ansökningstillfället ska du bifoga en första preliminär praktikplan som beskriver de mål din handledare och du har satt upp för just din praktikperiod samt de arbetsuppgifter du kommer att arbeta med. Denna praktikplan bör efter antagningen konkretiseras och utvecklas så att det är klart för både dig och praktikplatsen hur ditt arbete ska läggas upp (Se bilaga 3 för ett exempel på en preliminär praktikplan). Denna utvecklade praktikplan skickas sedan till praktiksamordnaren på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Handledaren ansvarar också för att du erhåller relevant stöd och eventuell utbildning för att på ett korrekt sätt kunna genomföra dina arbetsuppgifter. 7

8 5.2. Praktikuppgiften Du ska efter praktikperiodens slut bifoga ett representativt exempel på den typ av kvalificerat arbete/uppgifter, ex. utredningar och rapporter, som du har utfört under praktikperioden. Omfattningen kan variera med avseende på storlek och tidsåtgång beroende av verksamhetens art. Om du har gjort en större rapport så är det denna du ska bifoga. Ett riktmärke är att uppgiften i arbete inklusive rapportskrivning bör omfatta minst 60 timmar utspritt under terminen och vara minst 2000 ord lång (c:a 6 sidor). Betonas bör att handledare eller motsvarande ska ha bedömt och godkänt praktikuppgiften. Uppgiften ska du vid praktikens slut inlämnas till praktiksamordnaren som ett exempel på de uppgifter som utförts under praktiktiden. Observera att om praktikuppgiftens innehåll är sådant att offentliggörande kan inverka menligt på praktikinstitutionens verksamhet, räcker det att handledare intygar att den uppfyller ovan nämnda kriterier. 6. Handledning Praktiken ska för dig vara en tid av aktivt lärande då det teoretiska stoff du bär med dig ska omsättas i praktiskt arbete. För att göra praktiken så meningsfull som möjligt för både dig och din praktikplats är det nödvändigt att du har en handledare under praktikperioden. I handledningen ingår att introducera, instruera, följa upp och stödja dig i arbetet. Handledaren kan sägas ha två huvudsakliga uppgifter: att svara för din introduktion på praktikplatsen och att finnas till hands för att lösa de praktiska och sociala problem som du möter under praktikperioden. att ge anvisningar och instruktioner om olika arbetsuppgifter och dess handläggning (till exempel källhänvisningar, arbetsrutiner, utredningsarbetets inriktning), varefter du sedan självständigt löser uppgifterna. Handledningen ska stimulera dig att själv finna tänkbara lösningar, men samtidigt ge dig möjlighet att fråga om råd om problem uppstår. Det är viktigt att du och din handledare regelbundet diskuterar resultatet av ditt arbete och att du får feedback. Förutom den löpande mer vardagliga kontakten bör handledningen innehålla ett antal i förväg bestämda handledarsamtal, exempelvis tre, under praktikperioden. Dessa kontinuerliga samtal, som kan liknas vid de planerings/utvecklingssamtal som tillämpas i arbetslivet, är viktiga då de bör ge möjlighet till både positiv och negativ feedback från bägge sidor Handledarrapport Efter avslutad praktik fyller du och din handledare också i en handledarrapport där ni båda garanterar att handledningen genomförts korrekt. Denna handling ligger även till grund för godkännandet av praktiken genom att handledaren intygar att praktiken genomförts enligt gällande anvisningar. (Se bilaga 1) 8

9 7. Praktikrapport Rapporten har två huvudsyften. Den ska: analysera praktikterminens värde som inslag i din utbildning informera kommande studenter och praktiksamordnaren om praktikterminen i allmänhet och din praktikplacering i synnerhet. Rapporten ska omfatta 5-6 A4-sidor (12 pt, 1,5 radavstånd) och innehålla följande: En allmän beskrivning av praktikplatsen (t.ex. din avdelnings inplacering och funktion i organisationen, historik, verksamhetens omfattning, arbetstider, lokaler, etc.) En redogörelse för dina arbetsuppgifter (vad du har gjort under praktiken, vilken din specifika praktikuppgift har varit, vilka arbetsmetoder du använt dig av, ev. utbildningar, sammanträden, studiebesök, resor du deltagit i, etc) En analys av vad du har fått ut av din praktiktid. (vad du har lärt dig, på vilka sätt du har fått omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, för- och nackdelar med praktikplaceringen m.m) Rekommendationer till en framtida praktikant, både i generella termer och som praktikant på just din praktikplats (som praktikant bör du särskilt tänka på/vara intresserad av/ha erfarenhet av/förbereda ) Dessutom ska rapporten förstås innehålla: Ditt för- och efternamn; praktikplatsens hela namn (t.ex. X-avdelningen på Y-myndigheten); adress till praktikplatsen (besöks- och postadress); Inriktning på din tidigare utbildning; adress där du kan nås efter att du slutat på din praktikplats (frivilligt) Observera att handledares eller övriga medarbetares personuppgifter inte får förekomma i texten!!! Praktikrapporten ska skickas till praktiksamordnaren en vecka före det obligatoriska slutseminariet. Praktiksamordnaren informerar studenterna om detaljerna kring detta i god tid före slutseminariet. 9

10 8. Slutseminarium Slutseminariet har även detta två huvudsyften. Det ska: möjliggöra diskussion kring praktikrapporternas innehåll, dvs. främst om praktikterminens värde som inslag i olika samhällsvetarutbildningar ge utrymme för en uttömmande muntlig och skriftlig kursutvärdering av praktikterminen. Inför slutseminariet ska praktiksamordnaren av varje student/praktikant ha fått: reviderad praktikplan praktikrapport praktikuppgift handledarintyg Handledarintyg och praktikrapporter arkiveras hos praktiksamordnaren. Observera att slutseminariet är obligatoriskt. 9. Praktiska frågor 9.1. Ansökan Observera att du själv ska ordna en praktikplats. Kursen finns med i pappers- och nätversionen av GUs kurskatalog för 2011/2012. Sista ansökningsdag är 15 april, 2011 inför höstterminsstarten. Ansökan sker på vanligt sätt på Praktikplan skickas senast den 15 juni 2011 kompletteras med: en preliminär praktikplan undertecknad av din blivande handledare, som beskriver de uppgifter du kommer att ha under praktikterminen samt anger preliminära start- och slutdatum skriven (se Praktikplan för mer information om upplägget) Om preliminär praktikplan inkommer efter detta datum och du vid kursstart uppfyller de övriga behörighetskraven antas du i mån av plats. Praktikplanen ska skickas till: Ann-Britt Bodin, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Box 700, Göteborg. 10

11 9.2. Behörighet För att vara behörig att söka kursen ska du ha minst 150 högskolepoäng på grundnivå (motsvarar tidigare 100 poäng) inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng (tidigare 10 poäng) på kandidatnivå i något av ämnena/hurudområdena Afrikastudier, Asienstudier, Europakunskap, freds- och utvecklingsstudier, globala studier, globala utvecklingsstudier, humanekologi, hälsooch sjukvårdsadministration, internationella relationer, Latinamerikastudier, medie- och kommunikationsvetenskap, Mellanösternstudier, offentlig förvaltning, personalvetenskap, psykologi, samhällskunskap, socialantropologi, sociologi, statsvetenskap, teknik och samhälle, utveckling och internationellt samarbete, Östeuropakunskap eller motsvarande. Dessutom krävs en preliminär praktikplan upprättad mellan företrädare för praktikplatsen och studenten. Du ska senast den 15 juni 2011 ha en praktikplats och en preliminär praktikplan Antagning Urval sker utifrån antal uppnådda högskolepoäng per sista dag för anmälan max 225 räknas i urvalet. Vid lika meriter sker ett lottningsförfarande. Det finns totalt 50 platser på kursen. Ett första antagningsbesked kommer att skickas ut i mitten av juli. Om du har blivit antagen kommer du att få en kallelse till ett informationsmöte i slutet av augusti Kom ihåg att du måste lämna svar enligt anvisningarna i antagningsbeskedet för att behålla din plats Finansiering Praktikperioden är obetald, vilket gör att du själv får stå för dina levnadsomkostnader. Under praktiktiden utgår studiemedel på samma grunder som under teoriterminerna. Du är berättigad att söka extra studiemedel s.k. merkostnadslån från CSN för att täcka kostnader för resa till och från praktikplatsen och för ev. försäkringskostnader. Intyg för ansökan till CSN gällande merkostnadslån kan erhållas först efter registrering på kursen. Intyg begärs av Ann-Britt Bodin Ev. kan även lån för kostnader i samband med dubbel bosättning medges. Eftersom lånemöjligheterna kan variera med studentens ålder och familjesituation måste du själv undersöka vad som gäller för just dig. Kontakta CSN Göteborg eller se 11

12 9.5. Allmänna stipendier Stipendier för att täcka upp för merkostnader för praktik utanför Sverige på och för praktik inom Sverige kan du söka på Sidas resestipendium Sidas resestipendium riktar sig till studenter och nyutexaminerade vid högskolan som blivit antagna till obetald praktik inom internationella organisationer, företrädesvis FN:s och EU:s institutioner. Stipendiet syftar till att främja intresset hos yngre akademiker att i framtiden söka tjänster inom internationella organisationer som arbetar med frågor som berör det svenska utvecklingssamarbetet. Du ordnar först själv en praktikplats vid någon FN-organisation, något EU-organ eller annan godkänd organisation. Därefter kan du söka ett resestipendium. Mer information kan du få på: som är Internationella programkontorets webbplats Erasmusstipendium för utlandspraktik Nytt från hösten 2007 är möjligheten att söka Erasmusstipendium för praktik på företag och organisationer i andra europeiska länder. Praktikperioden måste vara minst tre månader. Stipendiebeloppet för praktik kommer att vara ca 440 Euro per månad i genomsnitt. Du ansöker om Erasmusstipendium genom ditt lärosäte. För Göteborgs universitet se Tidsperiod Praktikperioden motsvarar en akademisk studietermin i längd, det vill säga cirka 20 veckor, och ska genomföras under terminstid. Praktiken ska omfatta 17 veckor och resterande 3 veckor ska du skriva din praktikrapport, läsa dina studiekamraters praktikrapporter (minst 7 st) samt deltaga i det obligatoriska slutseminariet Arbetstider och sjukdom Din arbetstid är densamma som för övrig personal på praktikplatsen. Om övertid förekommer bör denna tas ut som kompensationsledighet. Du har rätt till fem lediga arbetsdagar under perioden. Hur och när denna tid tas ut gör du upp med din handledare. Blir du sjuk ska detta självfallet omedelbart anmälas till praktikinstitutionen/handledaren. Du får vara ledig från praktiken för att vårda sjukt barn i enlighet med försäkringskassans regler. För att inte gå miste om de förmåner som tillkommer dig som studerande enligt en särskild socialförsäkring bör du även sjukanmäla dig till försäkringskassan. 12

13 Uppgår sjukfrånvaron till mer än tio arbetsdagar/termin ska du anmäla detta till praktiksamordnaren på Samhällsvetenskapliga fakulteten Resa Du står själv för dina reskostnader mellan Göteborg och praktikorten. Extra studiemedel för reskostnader och försäkringskostnader kan sökas hos CSN Visering Oavsett vilket medborgarskap du har kan du ibland behöva ha visering till annat land. Observera att viseringsfrihet ibland gäller endast under begränsad tid eller för vissa kategorier resande, som till exempel turister eller affärsmän. Den kan också vara beroende av biljett- och valutainnehav samt typ av pass. Bestämmelserna kan också plötsligt eller med kort varsel ändras utan att svenska myndigheter omedelbart underrättas härom. Du bör därför ALLTID kontakta respektive lands ambassad/konsulat eller din resebyrå innan du reser utomlands. På UDs hemsida (se finns en lista med adresser och telefonnummer till de utländska ambassaderna och konsulaten i Sverige Bostad Praktikanternas boendeformer varierar. I vissa fall hjälper organisationen på orten dig att söka bostad, i andra fall får du själv lösa detta problem. Ett gott råd till utlandspraktikanter är att ta kontakt med något universitet på orten; de kan ibland erbjuda prisvärda studentrum eller hänvisa vidare. Svenska kyrkan i utlandet fungerar också som kontaktcentrum för bl.a. boendefrågor på orten Försäkring Personskadeförsäkring för studenter gäller även för studenter som är registrerade på denna kurs. Mer information om försäkringen hittar du på Kammarkollegiets hemsida För dig som gör praktiken utomlands finns försäkringen Student Ut genom GU (se För att den ska gälla som samlingsförsäkring måste en praktikplan underskriven av praktikplatsen lämnas in till universitetet samt en kontakt mellan handledaren och praktikplatsen upprättas under praktikens början. Information om försäkringsvillkoren finns på Försäkringen gäller dygnet runt och omfattar följande: Personskadeskydd Sjuk-, tandvårds- och hemtransportskydd 13

14 Anhörigbesöksresa (vid livshotade skada/sjukdom) Avbrottsskydd (vid anhörigs livshotande skada, dödsfall eller vid omfattande egendomsskada) Mer information om villkor etc. hittar du på Som intyg på att du är försäkrad får du ett Medical Insurance Card när du är registrerad på kursen. Kontakta Ann-Britt Bodin angående detta efter registrering. Om praktiken görs inom EU bör dessutom ett särskilt intyg, E 128, medföras (utfärdas av Försäkringskassan) Examination Examination sker vid ett obligatoriskt slutseminarium, då samtliga studenter ska presentera sin praktik, och även skicka in en skriftlig praktikrapport. Du ska även lämna in ett skriftligt exempel på den typ av arbetsuppgift som du utfört under praktiken samt lämna in en handledarrapport. Allt detta finns utförligare beskrivet under respektive rubrik. Som betyg ges antingen godkänt eller underkänt. 14

15 Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs Universitet HANDLEDARRAPPORT Praktikinstitution Handledare Praktikant Praktikperiod Vid praktikperiodens början upprättade handledare och praktikant en praktikplan i vilken det framgick hur arbetet skulle läggas upp. Handledare och praktikant har haft minst tre mer strukturerade handledarsamtal under praktikperioden där praktikantens arbetsuppgifter och ansvar har följts upp och bedömts. Mellan handledare och praktikant har ett kontinuerligt utbyte av information skett. Detta har hjälpt praktikanten att få klart för sig hur hon/han skulle klara av sina olika uppgifter. Härmed bekräftas att handledning i enlighet med vad ovan sagts har skett: Plats och tid Handledarens underskrift Praktikantens underskrift Samtidigt bekräftar jag att praktiken fullgjorts i enlighet med praktikplanen. Handledarens underskrift Vid praktikperiodens slut insändes denna handledarrapport tillsammans med uppdaterad praktikplan (om sådan finns) till Praktiksamordnaren: Marie Carlsson, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Box 700, Göteborg, alternativt inlämnas vid slutseminariet av studenten. 15

16 Faculty of Social Sciences University of Gothenburg SUPERVISOR REPORT Work placement Supervisor Intern Work placement period At the beginning of the placement period the supervisor and the intern created a placement plan which clarified the intern s tasks and responsibilities. During the placement period the supervisor and the intern were engaged in a minimum of three structured performance development meetings. The supervisor was also involved in a continuing exchange of information to enable the intern to handle his/her tasks. I hereby verify that supervision has been carried out in accordance with the above. Place and date Supervisor s signature Intern s signature I also verify that the work placement has been carried out according to the placement plan. Supervisor s signature At the end of the placement period the supervisor shall send the supervisor report together with the updated work placement plan (if any) to the Work placement co-ordinator, Marie Carlsson, School of Global Studies, University of Gothenburg, Box 700, Gothenburg, or be handed in by the student at the final seminar. 16

17 Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Information om Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Från och med hösten 2005 finns en ny möjlighet för de studenter som läser sin utbildning i form av fristående kurser att under en praktiktermin omsätta och pröva de kunskaper de inhämtat under sin utbildning i konkreta självständiga arbetsuppgifter på en myndighet, organisation eller ett företag i Sverige eller utomlands. Praktikterminen omfattar 20 veckor och ska löpa under andra halvåret veckor ska utgöras av praktik och resterande 3 veckor ska studenten skriva praktikrapport, läsa kurskamraters praktikrapporter samt deltaga i ett obligatoriskt slutseminarium. För att bli registrerad på praktikterminen ska studenten ha funnit en praktikplats (oavlönad) som är beredd att ta emot studenten. Att så är fallet intygas genom en preliminär praktikplan som specificerar de arbetsuppgifter som studenten/praktikanten kommer att ha som sin huvudsakliga sysselsättning under praktiken. Denna praktikplan ska lämnas in till universitetet senast den 15 juni Dessutom måste studenten vid praktikens början ha minst 150 högskolepoäng (2 ½ års studier inklusive en uppsats om minst 15 högskolepoäng på kandidatnivå i något av de samhällsvetenskapliga ämnen som finns vid fakulteten. Anledningen till dessa krav är att studenterna ska få göra kvalificerade arbetsuppgifter under praktiken. En arbetsplats har mycket att vinna på att ta emot en samhällsvetarpraktikant. Genom att ta emot en praktikant utökas arbetsplatsen med en motiverad student som är i slutet av sin utbildning. Praktikanten kommer alltså att utgöra en ny resurs för såväl administrativa uppgifter som projektarbeten. Arbetsplatsen får betydelsefulla extra arbetsinsatser genom det arbete praktikanten lägger ner under praktikperioden utan extra kostnad. Arbetsplatsen ökar också genom att ta emot praktikanter kvaliteten på sitt framtida rekryteringsunderlag och konkurrenskraft på lite längre sikt genom att träna upp studenter under praktiktiden. Samhällsvetenskapliga fakulteten har som krav att det ska finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den person som är handledare ska tillsammans med praktikanten ansvara för att denna får relevanta arbetsuppgifter samt ger respons på utförda arbetsuppgifter. Under praktikperioden ska praktikanten ha ett minimum av tre utvecklingssamtal med sin handledare. Som handledare kan du förvänta dig att studenten har god kompetens i att samla data, analysera och utvärdera information samt rapportskrivande. Den blivande praktikanten kan själv mer i detalj presentera sina förkunskaper och arbetserfarenhet och hur just dessa kan få en praktisk tillämpning på din arbetsplats. Om du har några frågor om din roll som handledare eller vilka förväntningar du kan ha på studentens kunskaper, är du välkommen att kontakta mig på tel: , eller e-post: Det är min förvissning att praktikperioden kommer att vara givande och lärorik för bägge parter. Med vänliga hälsningar Marie Carlsson Praktiksamordnare 17

18 Faculty of Social Sciences University of Gothenburg Information about Qualified work placement with a social science perspective Students of single subject courses at the University of Gothenburg now have an opportunity to implement and test the skills and knowledge they have acquired during their education in concrete work assignments and/or in specified inquiries or projects in a public authority, organisations or companies in Sweden or abroad. The Work placement period is 20 weeks long and runs during the second half of During the first 17 weeks the student/intern should focus on the work placement and during the final 3 weeks the student shall write a work placement report, read the other students work placement reports and participate in a compulsory final seminar. The students are required to have a work placement arranged in order to be registered at the course. This is shown by the production of a Placement Plan that must be delivered to the university by June 15 th. Furthermore, the students are required to have 150 university credits (30 months full-time study) including at the minimum one 15 credits Bachelor degree thesis (10 weeks full-time work) within single subject courses at the Faculty of Social Sciences The reason behind these requirements is that the students accepted should be able to do qualified independent work within the workplace. There is a lot to gain from accepting an intern/trainee with a social science perspective. When you accept an intern, your work force is expanded with a motivated student, who is about to finish his/her education. The student/intern will be a new resource both when it comes to administrative tasks and project work. You will get important extra work done in different projects and reports etc. without any extra costs. By accepting interns you will also raise the quality of possible employees to be. The Faculty of Social Sciences requires that every intern has a supervisor at his/her workplace. The supervisor is responsible for finding relevant tasks for the intern and for giving feed-back to the intern regarding his/her work. The student and the supervisor shall have a minimum of three performance development meetings during the span of the work placement As a supervisor you can expect the student/intern to have excellent skills in collecting data, analysing and evaluating information and report writing. However, every student has a special mix of skills and is therefore better on explaining how his/her prior education and work experience can come to practical use at your work place. If you have any questions regarding your role as a supervisor or your expectations on the student, you are more than welcome to contact me at phone number: , or I am convinced that the Work placement period will be rewarding for both you and the student/intern. Sincerely, Marie Carlsson Work placement co-ordinator 18

19 Exempel på preliminär praktikplan 2011-XX-XX Praktikplan för NN, 1 september 29 december 2011 Under sin praktikperiod på Företaget/Departementet/Organisationen/Myndigheten XX, 1 september 29 december 2011, är målet att NN ska: få insyn i hur arbetet på Företaget/Departementet/Organisationen/Myndigheten fungerar, få förståelse for hur Företagets/Departementets/Organisationens/Myndighetens organisation, och dess samarbete med övriga samarbetspartner Y och Z. få ökad substantiell kunskap om Företagets/Departementets/Organisationens/ Myndighetens funktionella och geografiska arbetsområde. För att uppnå dessa mål ska NN: Ges tillfälle att aktivt delta i Företagets/Departementets/Organisationens/Myndighetens löpande arbete, i synnerhet kring fråga A och B. Uppmuntras att arbeta såväl i samverkan med andra som självständigt, Tilldelas arbete med C och D och andra förekommande uppgifter av såväl analytisk som mer praktisk karaktär [OBS! Det är viktigt att en kvalificerad fördjupande arbetsuppgift i en omfattning av ca 60 timmar av praktiktiden specificeras som kan användas som praktikuppgift (del av studentens examination). Detta kan vara i form av en utredning, en rapport, ett projekt eller dylikt. Om ej en enda uppgift finns går det bra med 2-3 stycken som motsvarar ovannämnda krav.] Samhällsvetenskapliga fakulteten har som krav att det ska finnas en utsedd handledare på varje praktikplats. Den person som är handledare ska tillsammans med praktikanten ansvara för att denna får relevanta arbetsuppgifter samt ger respons på utförda arbetsuppgifter. Under praktikperioden ska NN ha ett minimum av tre utvecklingssamtal med sin handledare. Undertecknande handledare ska vid slutet av perioden fylla i en handledarrapport som skickas till Praktiksamordnare Marie Carlsson, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, Box 700, Göteborg. Handledarens namnteckning Handledarens telefonnummer Handledarens adress 19

20 Preliminary placement plan (example) Placement plan for XX, September 1 December 29, 2011 X-city X/X/2011 The aim for XX s workplacement our Company/Department/Organisation/Authority September 1 December 29, 2011 is to enable he/she to: get first hand experience of how the Company/Department/Organisation/Authority functions on a day-to-day basis, form an understanding of the organisation of the Company/Department/Organisation/ Authority and its co-operation with other relevant actors, especially Y and Z. increase his/her knowledge of working professionally in the area of our Company/Department/Organisation/Authority To fulfil this aim XX shall be given opportunity to: participate actively in the day-to-day work at our Company/Department/Organisation/ Authority, especially with work concerning question A and B. work both independently and in co-operation with others. work with task C and D, but also with other tasks of an analytical and practical nature. [Please, observe that it is important that a specified qualified in-depth work task of around 60 hours of work is included in the plan since the student is required this kind of work task as part of her/his exam. This work task could be a report, a project, an investigation or similar. If there is not one single work task that can fulfil this requirement then 2-3 is acceptable.] The Faculty of Social Sciences requires that there every intern has a supervisor at his/her workplace. The supervisor is responsible for finding relevant tasks for the intern and for giving feedback to the intern regarding his/her work. The student and the supervisor shall have a minimum of three performance development meetings during the span of the work placement. The undersigned supervisor will complete a supervisor report at the end of the work placement period, which will be sent to the work placement co-ordinator, Marie Carlsson, School of Global Studies, University of Gothenburg, Box 700, Göteborg. Supervisor s signature Supervisor s telephone number Supervisor s address 20

21 UNIVERSITY OF GOTHENBURG Faculty of Social Sciences To Whom It May Concern, This is a letter to confirm that our students, who are following the course Qualified Work Placement with Social Science Perspective during the period September1, 2011 December 29, 2011 are covered by the Swedish State's Insurance during Education Abroad (STUDENT UT) Kammarkollegiet provides basic documents for personal insurance certificates in the form of a plastic card. The university or college issues the certificate to the person who will be covered by the insurance. All information about the insurance is available at the web page of Kammarkollegiet Marie Carlsson Marie Carlsson Work Placement Co-ordinator U N I V E R S I T Y O F G O T H E N B U R G Faculty of S ocial Sciences Postal address Bo x 700, SE Göteborg, Sweden Telephone +46(0) Fa x +46(0)

Ansökan Ansökan till kursen sker via kurs inom program, se särskild information.

Ansökan Ansökan till kursen sker via kurs inom program, se särskild information. VAD ÄR EN KVALIFICERAD ARBETSPRAKTIK MED PERSONALVETENSKAPLIG INRIKTNING? Arbetsplatsen skall ha behov av personer med personalvetenskaplig inriktning (och då inte bara som praktikanter) Dina arbetsuppgifter

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas

Campuskurs Distanskurs Annan. Examinator Remigijus Gustas Dnr HS 2013/180 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Nationalekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för handledare INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare

Praktikrapport Rädda Barnens Regionkontor Malmö Verksamhetsutvecklare Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning HT2013 Caroline Engels Tidigare utbildning: Kandidat i Utvecklingsstudier med inriktning

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University

Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Dnr: Individuell studieplan vid Högskolan i Halmstad Individual study plan at Halmstad University Allmänt General Namn Name Personnummer Civic registration no. (birth year, -month, -day,- last 4 numbers)

Läs mer

Minor Field Study stipendium

Minor Field Study stipendium Uppdaterad 2015-09-22 Minor Field Study stipendium Ansökan och riktlinjer 1. Vad är MFS?... 3 2. Hur ansöker man?... 3 2.1 Behörighets krav 3 2.2 Riktlinjer för fältstudien. 3 2.3 Ansökan... 4 2.4 Urval

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Miljövetarprogrammet XGMVE. Miljövetarprogrammet. Environmental Science Programme Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Miljövetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: XGMVE Miljövetarprogrammet Environmental Science Programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år?

FRÅGA: Jag tilldelades stipendium 2014, kan jag ändå söka de riktade stipendierna i år? FRÅGOR OCH SVAR Stockholm 16-01-25 Här finns samlat ett urval frågor och svar som inkommit till Konstakademien inför och under utlysningen av stöd och stipendier till konststudenter och unga konstnärer

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I Please answer the following questions in English language. 1. Is this your country s ECPA entry or is it an additional project. (Only one ECPA entry per country

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter VT16 Måndagen den 14 december 2015 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera

Läs mer

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012

Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 Lunds Universitet HT-2012 Praktikrapport Anna Sandell MKVA13 HT-2012 Praktikplats: Strandberghaage AB Tegnergatan 34 113 59 Stockholm Praktikperiod 28 augusti 2012 18 januari 2013. Handledare: Pelle Strandberg Jag har under hösten

Läs mer

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport 2013-06- 05 Sofia Stoor 840327-0104 stoorsofia@gmail.com Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Kommunikationsavdelningen Kvalificerad yrkespraktik inom samhällsvetenskapliga

Läs mer

SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS PÅ C-/D-NIVÅ ELLER EXAMENS -ARBETE I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2005/2006

SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS PÅ C-/D-NIVÅ ELLER EXAMENS -ARBETE I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2005/2006 HÖGSKOLAN DALARNA INTERNATIONELLA SEKRETARIATET SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS PÅ C-/D-NIVÅ ELLER EXAMENS -ARBETE I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2005/2006 Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

IKSU-kort Ordinarie avtal

IKSU-kort Ordinarie avtal IKSU-kort Ordinarie avtal Läs våra villkor för medlemskap och IKSU-kort Medlemsavgiften i föreningen IKSU tillkommer; 50:-/ kalenderår En engångsavgift på 50:- för det fysiska magnetkortet tillkommer BETALNINGSFORM

Läs mer

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL

GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Grafiskt Utbildningscenter VT 2015 GYMNASIEARBETE: NINJARENA - VÅRAT EGET SPEL Jordi Orrellana Herrera Yonathan Sarria Flood Liam Fritzson Handledare: Per Djerf 1 av 11 Abstract The following set of papers

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS ELLER EXAMENSARBETE PÅ GRUND- ELLER AVANCERAD NIVÅ, I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2010/11

SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS ELLER EXAMENSARBETE PÅ GRUND- ELLER AVANCERAD NIVÅ, I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2010/11 HÖGSKOLAN DALARNA SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS ELLER EXAMENSARBETE PÅ GRUND- ELLER AVANCERAD NIVÅ, I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2010/11 Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Lunds Tekniska Högskola

Lunds Tekniska Högskola Program CSN + registrering Försäkring Learning agreement & stipendium Visum Hemkomst Ambassadörskap Christina Grossmann, chef Internationella avdelningen LTH Goda råd - Sara Gunnarsson, f.d. utbytesstudent

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14.

Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Fakulteten för skogsvetenskap Forskarutbildningen Riktlinjer för forskarutbildningen Gäller från och med 2011-01-01. Fastställda av fakultetsnämnden 2010-12-14. Innehåll 1. Allmänt 2. Utlysning och antagning

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS)

Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 626/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Internationella samhällsvetarprogrammet, 120/160/180 poäng The International Programme of Social Science, 180/240/270

Läs mer

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp

Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Magisterprogram - Arbetsliv, hälsa och rehabilitering, 60 hp Master (one year) of Working Life, Health and Rehabilitation, 60 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2010/3067 Regeldokument Lokala regler för kurs på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Organisationskommittén, 2009-12-15 Reviderad 2010-02-16 Reviderad 2010-04-28 Reviderad

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

1. Rädda Barnens Ungdomsförbund beskrivning och historik

1. Rädda Barnens Ungdomsförbund beskrivning och historik Praktikrapport Rädda Barnens Ungdomsförbund Praktikplats: Rädda Barnens Ungdomsförbund (inriktning: verksamhetsutveckling) Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38, Stora Essingen, Stockholm Postadress: Box 128

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2014-12-18 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-3484 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki FINLAND Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits UTBILDNINGSPLAN Fastställd: 2011-12-08 Gäller från: HT12 Ämneslärarprogram i dans kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp Teacher Education Programme in dance, Supplementary Study Programme, 90 credits

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng

Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 7 Beteendevetenskapliga programmet, 180-210 högskolepoäng Behavioral and Social Sciences, 180-210 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora,

Läs mer

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16

Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Informationsmöte för utresande utbytesstudenter HT16 Måndagen den 16 maj 2016 kl.15.00-16.30, Ekosalen Åsa Landes & Marta Parzonka Studentavdelningen Dagens agenda Information på webben Registrera utbyte

Läs mer

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report

Person 33. Basic Information. Studies. Enskilda enkäter för Utbytesrapport/Exchange Report Person 33 Basic Information 1. Name Jessica Almgren 2. E-mail address: jessicaalmgren@hotmail.com 3. Exchange university York University 4. City Toronto 5. Country Canada 6. First semester of your exchange

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Turism och destinationsutveckling, 180 hp

Turism och destinationsutveckling, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Turism och destinationsutveckling, 180 hp Tourism and destination development, 180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer STUDG Grundnivå

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Idrottsvetenskapligt program. Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen

Idrottsvetenskapligt program. Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen Idrottsvetenskapligt program Policydokument gällande praktiken - den verksamhetsförlagda utbildningen Juni 2013 Allmän information till handledare och student Syftet med praktik Ett viktigt led i det Idrottsvetenskapliga

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning,

Värderingsförmåga och förhållningssätt - visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I STATISTIK VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 070531. 1. Mål för utbildningen Den nya examensordningens krav för doktorsexamen

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet Dnr U2013/304 Allmän studieplan för konstnärlig utbildning på forskarnivå i design vid Göteborgs universitet 1. Beslut Föreskrifter rörande konstnärlig utbildning på forskarnivå respektive tillträde till

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits

PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-563/2009 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 higher educational

Läs mer

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES

ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 32 Offentligt 27 October 2015 Our ref. 2015:1764 ECPRD Request no. 2959 RELOCATION OF GOVERNMENTAL WORKPLACES 1. How many governmental jobs

Läs mer

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng = = d=ont=qpttlms== = Utbildningsplan för Folkhälsovetenskapligt program med hälsoekonomi 180 högskolepoäng Programme in Public Health Science with Health Economics 180 higher education credits Fastställd

Läs mer

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i miljövetenskap miljö, hälsa, arbete, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Environmental Science Environment, Health and Working life, 180 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng

Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 MDH 2.1.2-390/11 Programkod: AMM03 Masterprogram i Mark- och vattensystem, 120 högskolepoäng Master of Science in Soil and Water Systems, 120 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-05-11 BESLUT Altairis Offshore Levered FI Dnr 15-2100 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman Cayman Islands KY1-1108 Cayman Islands Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Informationshäfte Psykologprogrammet

Informationshäfte Psykologprogrammet Informationshäfte Psykologprogrammet Institutionen för psykologi HT 2015 HT/2015 Institutionen för Psykologi Välkommen till psykologprogrammet i Umeå Psykologprogrammet är en yrkesutbildning som omfattar

Läs mer

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com

Praktikrapport. Arbetsplatsen. Bakgrund. Min placering. Emil Levin. emil_levin@hotmail.com Praktikrapport Emil Levin emil_levin@hotmail.com Arbetsplatsen Miljöstrategiska enheten Miljöavdelningen Länsstyrelsen Skåne Kungsgatan 13 205 15 Malmö Bakgrund Min utbildningsbakgrund är en kandidatexamen

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Name: Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points

Name: Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points SCA105 - Beginners Swedish for Exchange Students, 1-20 points file:////vxufs1/group/adm/utb_kat/exam.../svenska som andraspråk/ec_sca105.html Code: SCA105 Date: Beginning of September - Mid-December Name:

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för hälsovetenskaper 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Hörselvetenskap, Handledning och bedömning i verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 högskolepoäng Audiology, Supervision and Evaluation in Workplace Education,

Läs mer

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp

Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Personal- och arbetslivsprogrammet, 180 hp Human Resource Management and Labour Relations, 180 higher education credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Maria Högemark Internationell handläggare Maria.hogemark@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens

Läs mer

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp

Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet, 180 hp Study Programme of Health and Rehabilitation in Working Life, 180 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 29 april 2005. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET FÖR SIMULERING OCH DATASPELSUTVECKLING, 120/160 POÄNG Programme in Simulation and Computer Game Development, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng

Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWS20 Masterprogram i vattenkvalitetsbedömning, 120 högskolepoäng Master Program in Inland Water Quality Assessment, 120 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling

Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Vindbrukskollen Nationell databas för planerade och befintliga vindkraftverk Insamling och utveckling Slutrapport Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Summary... 2 Bakgrund...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industridesign med licentiatexamen som slutmål Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Umeå Institute of Design www.uid.umu.se Dnr FS 4.1.1-796-14 Datum 2014-06-04 Sid 1 (5) Allmän studieplan

Läs mer

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB

Certifikat. Detta certifikat intygar att. Moelven Årjäng Såg AB Certifikat Detta certifikat intygar att Moelven Årjäng Såg AB Adress: Kyrkerudsvägen 3, 672 23 Årjäng, Sverige Ingår som del i certifikatet för Moelven Skog AB har granskats av Intertek och är i överensstämmelse

Läs mer

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002

LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 LIA IV rapport Andreas Ong andreas.ong@kulturverkstan.net Kulturverkstan, Göteborg 2002 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning Praktikuppgift Pressentation av praktikplatsen 5 Frågeställning

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer