Valbilaga. Kongress14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valbilaga. Kongress14"

Transkript

1 Valbilaga

2 Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett förslag på ny styrelse och revision som är Sveriges er värdig. Det har varit ett i perioder intensivt arbete och vi har gång på gång blivit imponerande av hur många kompetenta och engagerade ledare som finns i den här organisationen Valberednings arbete har under året bestått av att söka och finna lämpliga kandidater. Detta har vi gjort genom att närvara vid flertalet av Sveriges ers arrangemang, så som Upptakt14 samt regionala samarbetsorganisationers träffar och årsmöten. Vi har även varit tillgängliga för er medlemmar och tagit emot tips på personer som uppfyller de krav som vi i valberedningen presenterat genom vår kravprofil. Motivering till valberedningens förslag på ny styrelse Vi i valberedningen är stolta över att kunna presentera ett förslag på ny styrelse för Sveriges er. Ett förslag på tolv personer som alla individuellt uppfyller de kriterier som legat till grund för vårt arbete och urval. Det är också tolv personer som tillsammans utgör en helhet med kompletterande kompentenser och egenskaper. Det har varit viktigt för oss i valberedningen att presentera kandidater som har skilda erfarenheter och bakgrunder. Det finns personer som har lång erfarenhet av vår organisation och andra typer av ideellt engagemang samt personer som har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i Sveriges er. Det är också av stor vikt att vi har personer som har en nära anknytning till elevkårernas vardag och fortfarande är aktiva i sina respektive elevkårer. Fortsättningsvis har vi tagit emot kandidaturer och därefter genomfört telefonintervjuer och fysiska intervjuer med kandidaterna. Vårt arbete har utmynnat i det förslag ni kan läsa mer om i valbilagan. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till valberedningens ordförande! Valberedningen, Genom dess ordförande Nicole Haag

3 Valberedningens förslag på ordförande Emil Gustavsson Tidigare uppdrag i organisationen De la Gardiegymnasiet, Lidköping Göteborg en vid De la Gardiegymnasiet, styrelsesekreterare Naturvetenskapliga programmet, marknad och organisation, Industriell ekonomi vid Chalmers SECO/Sveriges er, Styrelsesekreterare Sveriges er. Emil säger Kära medlemmar! Mitt namn är Emil Gustavsson och på kongressen i höst söker jag ert förtroende för att bli Sveriges ers nästa ordförande. I rådande tider fylls alltifrån löpsedlar till bloggar med rubriker om skolas utsatta läge. En generell benägenhet om att förändra den svenska skolan råder vilket i grunden har stärkt min övertygelse om att en stark lokal elevkår spelar en nyckelroll i skolans utvecklingsarbete. Det är först när rektorn och huvudmannen upprättar en dialog med elevkåren som behovsanalysen i den svenska skolan kan bli komplett. Idag är denna dialog mycket bristfällig då elevkåren ofta står oinbjuden. Min vilja är att under de kommande åren utveckla Sveriges ers påverkansarbete gentemot lokala politiker för att göra elevkåren till en självklar samtalspart och därmed stärka elevrörelsens inflytande från gräsrötterna och sedan uppåt. Detta måste kompletteras med att vi ger er medlemmar ökade kunskaper inom lobbyingarbete. Den mångfald som ni medlemmar uppvisar är fantastiskt. Det finns ingen stereotyp elevkår vilket för framtiden ger utmaningar för en organisation som Sveriges er. Viktiga instrument för att möta olika typer av behov är: - Bättre verktyg för att stärka elevkårernas medlemsvärvning då detta är en viktig del i en elevkårs framgångssaga - Digitala utbildningsplattformar som ökar tillgängligheten i Sveriges ers medlemsservice - En utbildningskatalog som möter olika kunskapsbehov samtidigt som den är innovativ och berättar vad morgondagens elevkår kan driva för verksamhet Det var inspelningen av en julkalender som under gymnasietiden la grunden för mitt engagemang i elevrörelsen. Under mina tre år som en del av Sveriges ers styrelse har detta engagemang stärkt min övertygelse om att en elevkår är den bästa investeringen för en mer givande skoltid. Med detta som utgångspunkt vill jag nu ta ett större ansvar och tillsammans med den styrelse ni väljer leda vår rörelse mot nya höjder och mot vår vision. För när vi väl är där så är rubriker om en dalande skola enbart historia. Valberedningens motivering Emil Gustavsson har under sina två tidigare mandatperioder visat prov på lojalitet till organisationen. Han sätter alltid organisationens och medlemmarnas intresse före sitt eget. Emil är en förebild då han är trygg i sin ledarroll och tydlig i sin kommunikation och vet vart han står. En av Emils stora styrkor är att han är målmedveten och har tydligt fokus, vilket gör honom till en bra ledare för Sveriges er i en tid då organisationen genomgått stora förändringar och nu börjar arbeta systematiskt mot sin vision.

4 Valberedningens förslag på vice ordförande Helena Frieberg Tidigare uppdrag i organisationen Katedralskolan Uppsala Uppsala en Katedral Vice ordförande, Andre vice ordförande Naturvetenskaplig linje, classe francais. Ansvarig tränare för gymnaster på USM-nivå, GF Uppsalaflickorna, Adept Maktsalongen. Helena säger Under de tre senaste åren har Sveriges er gått från ekonomiska svårigheter till ekonomisk stabilitet, från en minoritet av elevkårer till en överlägsen majoritet av elevkårer, och under samma tid har namnet Sveriges er blivit mer igenkänningsbart för många aktörer. Sammantaget är detta en god utveckling men vår vision beskriver ett samhälle där det på varje svensk gymnasieskola finns en framgångsrik elevkår. Vi är långt ifrån färdiga och det är mot denna bakgrund som jag kandiderar till vice ordförande för Sveriges er. Jag har varit med och skapat strukturen för dagens styrning- och ledningssystem, för att förhindra att en kris liknande den 2011 uppstår igen. Jag har varit med och arbetat fram vår vision och principer som sedan lade grunden för vår strategi. I vår organisation där omsättningen av medlemmar, förtroendevalda och medarbetare är hög tror jag det är viktigt med kontinuitet och långsiktighet. Den erfarenhet och kunskap om vår resa fram till dagens datum som jag besitter tror jag är viktig att ha med i nästkommande presidium och styrelse. Jag anser att en viktig pusselbit för att ta några steg närmre vår vision är att utveckla vår medlemsservice. Idag finns det skillnader i hur långt medlemmarna har tagit sig i sin elevkårssaga. Det finns väl utvecklade och stabila elevkårer, samtidigt som många elevkårer ännu är i sin linda. Sveriges er måste i framtiden klara av att möta alla typer av elevkårers behov. För att göra detta krävs en enad organisation vars medarbetare och förtroendevalda får tillvarata sin kompetens och arbeta engagerat mot gemensamt uppsatta mål. Vår styrka ligger i att alla som arbetar i denna organisation, oavsett roll, känner ett starkt engagemang för elevkårerna i Sveriges och deras utveckling. Jag blir rörd varje gång jag lyssnar på berättelser om hur elevkårer varje dag, året runt, kämpar för att skapa en mer givande skoltid. Detta arbete gör inte bara gymnasiet roligare utan lyfter även elever på individnivå. Jag vill att alla Sveriges gymnasieelever ska få chansen att uppleva detta. Därför kandiderar jag inför årets kongress, därför vill jag vara med och ta ytterligare kliv mot uppfyllandet av vår vision, och det är inte minst därför som jag älskar elevrörelsen i Sverige. Valberedningens motivering Helena Frieberg är en person som alltid sätter människorna i organisationen i fokus. Hon ser till varje medlem, i varje elevkår. Helena drivs av att se att elevkårerna i Sverige skapar en mer givande skoltid för sina medlemmar, varje dag. Helena är trygg i sina värderingar och i sitt ledarskap. När vi i valberedningen ser hur Helena talar om en mer givande skoltid finns det ingen tvekan om att hon har ett brinnande engagemang för Sveriges er och dess syfte. Valberedningen anser att Helenas kompetens och erfarenhet är viktig i styrelsen för att bibehålla en kontinuitet.

5 Valberedningens förslag på andre vice ordförande Lina Hultqvist Lina säger Tidigare uppdrag i organisationen Det är genom den gemensamma entusiasmen som gör att vi envar hela tiden överraskas av vår förmåga att ständigt närma oss visionen att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår. Efter två år som styrelseledamot brinner jag mer än någonsin för att få bidra ytterligare, därför kandiderar jag till andra vice ordförande för nästkommande mandatperiod. Ökad individuell hjälp till kårer med olika behov Var tredje år är hela vår medlemskår utbytt. En sådan organisation måste ständigt ompröva invanda rutiner och sanningar för att kunna fortsätta växa. Mitt engagemang började på en liten skola i en mindre stad. Vi ser en stor bredd hos elevkårerna i Sverige och därför behöver vi utforma fler verktyg för behovssegmenterade medlemsförmåner som passar såväl storstad som landsbygd. Stärkt inre organisation Sveriges er har utvecklats inom flertalet områden de senaste fyra åren och i och med det krävdes en ny strategi som togs fram under 2014 för att utveckla den inre organisationen så att vi bättre kan tillgodose elevkårernas behov. En del av detta är att utöka antalet kommunavtal som är en viktig förutsättning för att elevkårerna ska växa sig starkare i sina lokala områden. Hela presidiet ska arbeta för alla medlemmar En organisation med 65,000 medlemmar behöver en effektiv ledning, ytterst bestående av ordförande och hens två vice ordföranden. Dessa behöver arbeta mer aktivt såväl strategiskt som operativt. Tre nationella Mönsteråsgymnasiet Göteborg en vid Mönsteråsgymnasiet Samhällsvetenskapliga programmet med samhällsinriktning, Offentlig politik och Offentlig styrning, Statsvetenskap Vice ordförande och styrelseledamot, Sveriges Elevråd, Sveriges Ungdomsråd Lärarvikarie grundskolan, Högsby Ungdomsråd Konsult, BVCP, Högsby Elevråd Raoul Wallenberg Academy Adept, Maktsalongen styrelseuppdrag har gett mig erfarenhet av såväl strategisk styrelsearbete, ledarskap och extern representation, erfarenheter jag vill ta med mig till presidiet. Jag brinner än mer för Sveriges elevkårer än när jag valdes in för två år sedan och med ett genuint intresse för svensk skolpolitik och elevkårernas verksamhet hoppas jag på ditt stöd i Gävle. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, behöver hjälp på något sätt eller bara vill prata av dig. Vänligen, Lina Hultqvist Valberedningens motivering Lina Hultqvist är en målmedveten person som har ett starkt engagemang för elevers rätt till fri organisering. Lina har under en kort tid tagit ett stort ansvar för organisationen. Som ledare är Lina tydlig och lyhörd vilket är enligt valberedningen två viktiga egenskaper för att kunna vara en del av ett stabilt och välfungerande presidium. Genom sitt driv visar Lina att hon är redo att axla ett större ansvar för organisationen och att hon vill vara med och driva Sveriges er flera steg närmare visionen.

6 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Jennifer Cardell Folkungaskolans gymnasium Göteborg Folkungaskolans Fria Samhäll med internationell profil, Hållbara livsmiljöer, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram för Linköpings er, styrelseledamot för SSU Linköping Jennifer säger Mitt namn är Jennifer och jag kommer från Folkungaskolans Fria och söker ett av uppdragen som styrelseledamot. Genom Folkungas fick jag tidigt upp ögonen för elevrörelsen, något som sedan formade min ambition att samla samtliga elevkårer i Linköping. Organisationen Linköping er bildades och under mitt ordförandeår var arbetet för att få lokal finansiering centralt något jag tror är otroligt viktigt för elevkårers självständighet och långsiktighet. Vi förde kontinuerliga samtal med politikerna om elevkårernas arbete och värdet av elevorganisering. Arbetet var lärorikt och mitt intresse för skolpolitik har följt sig naturligt då jag är aktiv inom SSU. Jag har i mina styrelsearbeten utvecklat min förmåga att strukturera och organisera, något jag skulle kunna bidra med till Sveriges ers styrelse. Planering och uppföljning är viktigt för mig och jag tar mina förtroendeuppdrag på allvar och går alltid in med en seriös inställning och en genuin vilja att göra ett bra jobb. I styrelsearbetena har jag även lärt mig att kompromissa och leda fram till gemensamma lösningar samtidigt som jag försöker lägga fram nya idéer. Jag är en öppen person som trivs med att arbeta i grupp och försöker alltid inkludera och engagera fler i arbetet. Jag skulle tycka att det vore otroligt roligt, lärorikt och hedrande att få förtroendet att vara med och leda och förvalta Sveriges er. Valberedningens motivering Jennifer Cardell var under sin gymnasietid initiativtagare till den regionala samarbetsorganisationen Linköpings elevkårer. Hon var också drivande i lobbyarbetet för lokal finansiering av elevkåren från kommunen. Genom dessa erfarenheter har Jennifer visat på god strategisk och ekonomisk förståelse. Hon har stark integritet, vilket vi ser som en god egenskap i styrelserummet, och har under rekryteringsprocessen även visat på stort intellekt.

7 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Joel Furvik Ingrid Segerstedts gymnasium Göteborg Ingrid Segerstedts elevkår, revisor, valberedning Joel säger Samhällskunskap med inriktning Europa/Världen, Europaprogrammet med profilämnen Idé- och lärdomshistoria. Ledamot Göta studentkårs samhällsvetarsektions styrelse, ledamot kårfullmäktige, RWA-deltagare, ledamot LUF Göteborg, vice ordförande LUF Göteborg, ordförande LUF Göteborg. Idag skall tydligen allt lösas med reformer. Jag tror inte att jag har hört någon säga att de ska lyssna på eleverna innan de genomför en reform eller liknande. Det ser jag som en av elevkårernas stora utmaning de kommande åren. Att få rektorer och politiker att förstå att vi elever bryr oss om vår utbildning. Vi vill gå i skolan, vi vill lära oss nya saker och framförallt lär vi oss som bäst när vi själva får vara med och bestämma. Om vi får dem att förstå det tror jag chanserna att vi får vara med och ge våra åsikter på skolpolitiken ökar jämfört med vad vi får idag. Det är trots allt bara vi elever som vet varför motivationen till att gå i skolan sänks och varför antalet som hoppar av gymnasiet ökar. Mitt namn är Joel Furvik, 20 år gammal, och jag kandiderar till att sitta i styrelsen för Sveriges er. Under mina år som engagerad i diverse organisationer har jag lärt mig oerhört mycket om förståelse, vikten av att våga stå upp för det man tror på och framförallt vikten av att lyssna på de som har valt en. Jag är driven, engagerad och har ett hjärta som brinner för skolan och för oss elever. John Lennon sa 1971 Power to the People, 2014 säger jag Power to the students. Valberedningens motivering Joel Furviks ambition är att genom sitt engagemang i Sveriges er ge elever en större möjlighet till påverkan i dagens skolpolitik. Joel har efter sin tid som elevkårsordförande fortsatt sitt arbete med utbildningsfrågor på universitetsnivå och har med sig idéer och kunskaper som bidrar till organisationens fortsatta utveckling.

8 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Karolina Berntsson Schillerska gymnasiet Stockholm Schillerskas, styrelseledamot, revisor, fackklubben Sveriges er Karolina säger Våren Elevrådet skulle bli en elevkår. Med slutargumentet Du kallar inte en katt för hund gick det igenom. Schillerskas blev till. På samma årsmöte blir jag vald till ordförande och ett år efter det tar jag studenten. Då börjar jag som verksamhetsutvecklare för Sveriges er. Ett par år senare får jag också förmånen att blir regionchef för region väst. Idag arbetar jag med utvecklingsfrågor för Finansförbundet. Ett arbete som lite går att jämföra med arbetet som verksamhetsutvecklare, fast i bank- och finansbranschen. Idag är jag också redo att komma tillbaka till Sveriges er, den organisation som varit engagerad i, både som medlem och anställd. Därför ställer jag mig till förfogande för er medlemmar att vara med och leda organisationens fortsatta utveckling. Som en del av styrelsen kan jag bidra med min tidigare Juridiken i arbetslivet, Stockholms Universitet Samhällsvetenskapliga programmet, Schillerska gymnasiet Ledarskapsprogrammet, RWA Ombudsman med fokus på utveckling och utbildning, Finansförbundet Vice ordförande, Sveriges Ungdomsråd, Picknickfestivalen Sverige Styrgruppsledamot, Unionen Ung Arena Regionchef, Sveriges er Verksamhetsutvecklare, Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO, Göteborgs Enade er - GEE, Västsveriges er erfarenhet av organisationen, perspektiv från andra organisationer samt en vilja att vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för er att organisera alla Sveriges elever. Valberedningens motivering Karolina Berntsson har en gedigen erfarenhet från olika typer av ideella organisationer. Dessa erfarenheter har bidragit till kunskaper som är av stort värde och som gör att Karolina kan lyfta in nya perspektiv i styrelserummet. Hennes långa historia inom organisationen anser vi också bidrar till en större och djupare förståelse för Sveriges er. Karolina är en god inspiratör som inspirerar både individer och organisationer till fortsatt utveckling.

9 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Katja Holböll Malmö garskola Malmö Den Fria en Vid Malmö garskola för elevkåren, skyddsombud, ordförande för studentkommittén Ekonomi, Juridik för Skånes Elevråd Katja säger I slutet av ettan på gymnasiet förändrades mitt liv drastiskt då jag fick en galen idé. Jag fick den galna idén att jag skulle ställa upp i valet som ordförande för elevkåren. Att jag sedan även blev vald till ordförande var chockerande, glädjande, men samtidigt sjukt nervöst, för jag visste inte helt vad jag gett mig in på. Vem visste att jag från den dagen skulle välkomnas in i en värld fylld utav sammanhållning och gemenskap, mycket tack vare Sveriges elevkårer. Jag har sedan dagen jag blev vald som ordförande, Sveriges er att tacka för att jag har utvecklats till den personen som jag är idag. Jag är nu en person som har kommit fram till en ny galen idé, nämligen att dedikera nästkommande tid i livet för att skapa en mer givande skoltid för alla andra gymnasieelever, detta genom att söka som styrelseledamot i Sveriges elevkårer. Tack vare min pågående utbildning, mina erfarenheter inom kårvärlden, samt mina kompetenser från övriga arbetsplatser tror jag stark på att jag kan prestera bra på alla delegerade skyldigheter och uppgifter som jag kommer bemötas utav. Jag tvivlar inte på att de andra kandidaterna inte skulle göra ett bra jobb, men att jag fortfarande går i gymnasiet, kommer leda till att jag har en ytterligare väsentlig kunskap som kommer bidra till att förverkliga Sveriges elevkårers vision. Varma hälsningar från Malmötösen: Katja Holböll Valberedningens motivering Katja Holböll har under sin tid som ordförande för Malmö garsskolas visat prov på integritet och att hon inte räds för att stå upp för elevkårer och dess självständighet. Katja har under rekryteringsprocessen imponerat på valberedningen både genom att visa på en enorm kunskap om elevers rätt till fri organisering, men också genom sitt mogna förhållningssätt till uppdraget som ledamot för Sveriges er.

10 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Max Holm Katedralskolan Uppsala Uppsala en Katedral Operativ chef Samhällsvetenskapliga linjen med inriktning beteendevetenskap Uppsala er, styrelseledamot Sveriges Elevråd Max säger Intresset för er och elevers engagemang har aldrig varit större en nu, vi hörs och vi syns. Just nu lägger vi grunden för elevkårs Sveriges guldålder. För två år sedan kom jag i kontakt med Sveriges er. Jag, som nyinvald ledamot för Sveriges Elevråd*, befann jag mig på verksamhetsårets första styrelsemöte. Till styrelsemötet hade Mattias Hallberg bjudits in för att hålla ett föredrag om elevrörelsen historia, dess motgångar och dess framgångar. Sedan den dagen har jag känt mig väldigt stolt och hedrad över att få vara en del en rörelse som har gett mig massor av ny kunskap, erfarenhet och glädje och som dessutom gett mig tillfälle att möta massor av spännande människor. Nu hoppas jag att få möjligheten att ge något tillbaka till elevrörelsen; med mitt engagemang, min kunskap och med min erfarenhet och kompetens. Jag vill vara med och leda organisationen till nya höjder, skapa möjlighet för mer politiskt inflytande och engagemang hos enskilda elevkårer, och på så sätt bidra till en mer givande skoltid för Sveriges gymnasieelever. * Sveriges Elevråd: Sveriges ers systerorganisation verksam för övre högstadiet Valberedningens motivering Max Holm blev redan under högstadiet introducerad för elevrörelsen och har sedan dess sökt sig till en mängd olika uppdrag inom den. Det går inte att ta miste på Max genuina engagemang för Sveriges er och Uppsalas er, vilket gör honom till en inspirerande ledare för elevrörelsen. Max tidigare uppdrag inom Sveriges Elevråds styrelse har gett honom kunskap och verktyg för att kunna axla rollen som ledamot för Sveriges er.

11 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Olivia Gyllenhammar Rosendalsgymnasiet Uppsala en Rosendal Ekonomiansvarig Journalistik Sam Sam för Sveriges Elevråd, Sveriges Elevråd, Styrelsesekreterare Sveriges Elevråd, styrelseledamot Uppsalas er, Gluntens Elevråd, Gluntens Elevråd och RWA 2014 Olivia säger Sedan mitt engagemang inom elevrörelsen startade vid elva års ålder har det vuxit sig allt starkare, och kommit att bli en viktig del av min identitet. Det är tanken på att gemensamt och ideellt arbeta för ett större syfte som driver mig, och som är grunden till min enorma kapacitet. Jag känner organisationen och dess behov väl efter åren som aktiv. Samma traditioner och historia ligger till grund för Sveriges Elevråd och Sveriges er, och det nära samarbetet har givit mig god inblick i Sveriges ers verksamhet. Sveriges er har under de senaste åren gjort stora framsteg externt, vilket är i enlighet med visionerna. En annan viktig del i att leda en organisation är att värna om det interna klimatet, i styrelse såväl som bland anställda. Med en god analytisk förmåga och ett utvecklat konsekvenstänkande tror jag mig kunna bidra till den mer förvaltande delen av ledningen, vilken är viktig för den långsiktiga utvecklingen. Jag är av tron att man med ett tillräckligt engagemang kan uppnå vilka mål som helst. Min förhoppning är att kunna fortsätta bidra till elevrörelsen med just mina egenskaper och erfarenheter. Denna gång som styrelseledamot inom Sveriges er. Valberedningens motivering Olivia Gyllenhammar har hunnit med att påverka utvecklingen inom elevrörelsen. Hon sitter bland annat som ordförande för Sveriges Elevråd, där hennes engagemang och mogna ledarskap bidragit och bidrar till en stabil framtid för elevrörelsen på grundskolan. Vi i valberedningen anser att Olivia, med sin erfarenhet och sitt breda analytiska tänkande, kommer att vara en stor tillgång i Sveriges ers styrelse.

12 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Richard Leijon Kulturama Gymnasium Stockholm Kulturama Gymnasiums Estetiska programmet med inriktning musik, Elevrådet vid Kulturama Musikdramatiska Grundskola Sundbyberg; Medarrangör, EP-dagarna och Valambassadör, Makten är din (LSU). Richard säger Mitt engagemang för elevrörelsen började vid sex års ålder då jag blev vald till representant i elevrådet. I gymnasiet fick jag upp ögonen ytterligare för elevdemokrati och elevkårer. Jag blev som gymnasieetta vald av årsmötet till vice ordförande för min elevkår och senare även ordförande. Under mina år i elevkåren har jag fått chansen att utveckla min förståelse för behoven för enskilda medlemsorganisation och även hur man skulle kunna arbeta på riksnivå för att tillgodose de behoven. Jag har dessutom fått chansen att utveckla mitt personliga ledarskap genom ledarskapsprogrammet - RWA. Något jag tror kommer att vara nyttigt i rollen som styrelseledamot för Sveriges er. Jag har ett politiskt intresse. Mina hjärtefrågor ligger i skolpolitik och HBTQ-frågor. Här tror jag att Sveriges er kan ha genomslagskraft. T.ex i HBTQ-frågor på skolans område, där vi skulle kunna samarbeta med organisationer som t.ex. RFSL i att opinionsbilda kring frågor som t.ex. en mer normkritisk sexualundervisning och hårdare krav på att likabehandlingsplaner efterlevs. Om jag blir vald till styrelseledamot så kommer jag att vara en tydlig röst i den här typen av frågor. Slutligen - Jag är den typen av person som är vaken klockan tre på natten och läser möteshandlingar och faktiskt kommer på mig själv med att le. Detta och mycket mer vill jag bidra med till Sveriges er under de kommande två åren. Valberedningens motivering Richard Leijon har ett brinnande engagemang och en förståelse för elevrörelsen och utvecklingen av elevkårerna. Richard har med sig erfarenheter som ordförande för en elevkår med en estetisk prägel anser gagnar styrelsens kreativa strategiarbete, som vi.

13 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Richard Pettersson Hvitfeldtska gymnasiet Alingsås Hvitfeldtska Vice ordförande Samhällsprogram med inriktning beteendevetenskap RWA-deltagare, ledamot i Idrottsförening Hvitfeldtska, suppleant i Ungdomsfullmäktige, Hvitfeldtska Loppet och Insparksturneringen. Richard säger Mitt namn är Richard Pettersson och jag är Vice för Hvitfeldtska. Att vara Vice på en skola som har över 2000 elever innebär mycket administrativt arbete. Att sitta i presidiet för en av Sveriges största kårer är inte alltid glamoröst. Förutom att jag får en framträdande roll då jag verkligen kan spela på mina starka sociala egenskaper får jag också mycket kontorsarbete att göra. Men jag har under denna tid lärt mig hur viktig del det är. Och jag har lärt mig balansera båda elementen. Jag söker till styrelsen för att jag vill ha en utmaning men framförallt på grund av mitt obotliga engagemang för att elever ska få bestämma mer över sin egen skoltid. er är ett brinnande intresse jag har. Jag ser inte ett två-årigt mandat som en börda, då jag vet att intresset kommer kvarstå i lång tid framöver. Det tar inte slut efter mitt årsmöte med nuvarande styrelse. Jag ser mandatet långsiktigt. Jag ser detta min chans att vill hålla på med något jag verkligen brinner för - att lyfta elevernas engagemang - och med tid, kunna nyansera och organisera utvecklingen som pågår. Mitt intresse för ungdomars organisering kommer aldrig slockna. Med vänlig hälsning, Richard Pettersson Vice Hvitfeldtska Valberedningens motivering Richard Pettersson är en person som månar om de sociala relationerna i sitt ledarskap. Richards största styrka är att han använder sig av sin sociala kompentens för att sprida Sveriges ers budskap. Genom att vara lyhörd tar han in andras perspektiv för att fatta genomtänkta beslut. Vad jag lärt mig på mitt halvvägs gångna mandat är att förberedelse är allt. Framförhållning. Och i god tid. Det krävs detaljrikt arbete och skrivet på ett sätt då alla involverade kan förstå. Något jag vet kommer hjälpa mig i Sveriges er. Framförhållning inför möten, presentationer, pappersarbete i alla former.

14 Valberedningens förslag på styrelsesuppleant Erik Kochbati Hulebäcksgymnasiet Mölnlycke Hulebäcks elevkår Ekonomi inriktning juridik Språk Härryda ungdomsråd, RWA, projektdeltagare för projekt om elevinflytande i Härryda kommun. Erik säger Jag har länge varit engagerad i elevfrågor och har en bakgrund i olika elevråd från grundskolan. På senare år har jag deltagit i Ungdomsforum som är ett mötesforum för kommunstyrelsen och ungdomar. Ungdomsforum är även remissinstans för ungdomsfrågor. Jag är också en av grundarna och språkrör för Härryda Ungdomsråd vars syfte är att påverka beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor. Under 2014 har jag gått Raoul Wallenberg Acadamy for Young Leaders. Jag är politiskt intresserad och ständigt uppdaterad om senaste nyheter. Jag har tydliga åsikter och vågar stå för dem men är alltid ute efter att ompröva mina ståndpunkter. Mina främsta personliga egenskaper är att jag kan behålla mitt lugn i pressade situationer och se problem ur nya vinklar. Tack vare RWA:s-ledarskapsutbildning har jag fått förståelse för ledarskapets betydelse och vikten av tydlig kommunikation. Under min tid som ordförande för Hulebäcks har jag fått insikt om frågor som är viktiga för elevrörelsen. T ex fick jag i Almedalen möjligheten att delta i en paneldiskussion om politiska partiers närvaro i skolan. Jag är övertygad om att jag som styrelseledamot kan bidra till att utveckla Sveriges er. //Erik Kochbati Valberedningens motivering Med sin pågående gymnasieutbildning bidrar Erik Kochbati med en direkt insyn i gymnasieskolans vardag. Erik är också väl insatt och uppdaterad i skolpolitiska frågor genom sitt engagemang på kommunal nivå. En kunskap som är viktig som ledamot i Sveriges er. Han är analytisk, och brinner för elevers rätt att påverka sin skoltid.

15 Övriga valbara kandidater Styrelseledamöter Anton Hjelm Södra Latins gymnasium Stockholm Södra Latins Föreningssamordnare, ledamot i valberedningen Anton säger Samhällsprogrammet med samhällsinriktning, Statsvetenskap, Arbetslivsjuridik, pågående utbildning Juristprogrammet Verksamhetsutvecklare Sveriges er, ordförande för Sveriges ers fackklubb, Arbetsmiljöombud Sveriges er, Sekreterare för Sveriges ers fackklubb erna rymmer en enorm potential till bredd, där varje elevkår kan ha en helt unik tolkning av vad en mer givande skoltid innebär för just deras medlemmar. Det är med bredd som idéutbyte och engagemang utvecklas bäst, såväl hos elevkårerna i Sverige som för Sveriges er. I det strategiska arbetet prioriterar jag därför att sprida elevkårstanken till allt bredare grupper av Sveriges elever, och utmana elevkårstanken att nå allt fler skolor. Med utökad bredd i bakgrunden hos Sveriges ers förtroendevalda och anställda kan vi samtidigt skapa goda förutsättningar för medlemsstöd till en allt bredare elevrörelse. Med en omfattande erfarenhet av Sveriges er såväl som elevers engagemang kan jag ta väl avvägda beslut för hela elevrörelsen. Jag är också villig att se skillnader i förutsättningarna för en elevkår beroende dess geografiska läge, elevernas bakgrund och skolans inriktning, så att vi bättre kan nå ut till alla Sveriges skolor. Jag har erfarenheten, visionerna och engagemanget för att ta mig an det ansvar det innebär att företräda över 300 elevkårer och fler än medlemmar. Låt oss arbeta för att elevrörelsen är än större vid nästa mandatperiods slut.

16 Valberedningens förslag på ordinarie revisorer Alexander Haddad De Geer Gymnasiet, Norrköping Solna De Geer Gymnasiets elevråd Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning ekonomi, Bsc in Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm Member of the Council of Integration and Labor Affairs, Member of the National Executive Committee of Moderata ungdomsförbundet, Internship, Deloitte Alexander säger Hej, Jag heter Alexander och är nyutexaminerad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Under hela min gymnasietid, och fram tills nu, har jag arbetat aktivt inom olika organisationer och tagit på mig ledarroller. Tydlig uppföljning är en förutsättning för att nå de satta målen och jag känner mycket väl till verksamhetsrevisorns roll i att bidra till att det blir gjort. Då jag praktiserat som revisor på Deloitte så känner jag mig även bekväm med att granska räkenskaper och mer finansiella delar. Sveriges er är en fantastisk organisation med en bred verksamhet - alltifrån att vara opinionsbildande till att engagera Sveriges skolungdomar och hjälpa dem att själva skapa sig en bättre och roligare skolgång. Bra styrelsearbete och ett fokuserat arbete framåt har gett och ger resultat. Jag brukar ofta lyfta fram Sveriges er som ett praktexempel när jag föreläser om ideellt engagemang och ledarskap. Vad man som medlem kan uppleva är att det är otydligt vad ledningen och styrelsen gör, därför är det viktigt att som revisor vara medlemmarnas resurs att kontrollera att de förtroendevalda gör det de ska och fått mandat att göra. Jag har goda erfarenheter från ideellt arbete och känner mig trygg i att jag skulle kunna vara er medlemmar behjälplig i att granska styrelsens arbete. Jag hyser stor respekt och har ett engagemang för den rörelse som Sveriges er bedriver vilket är anledningen till att jag härmed kandiderar till rollen som verksamhetsrevisor. Vänligen, Alexander Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

17 Valberedningens förslag på ordinarie revisorer Gustav Jörtsö Lundellska skolan Uppsala Lundellska skolans elevkår Internationell ekonomi och politik, Bsc in Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Kassör Riksorganisationen Unga Musiker distrikt Uppland (RUM), Revisor Ung kultur möts distrikt Uppsala (UKM), Uppsalas elevråd, Arrangör nationernas kulturscen i Uppsala på Valborg Gustav säger Här är jag! En driven och lättengagerad kille som har dille för siffror. Under gymnasietiden betydde elevkåren otroligt mycket för mig och gav mig goda erfarenheter som jag sedan tagit med mig ut i fortsatta studier och arbetsliv. Det känns därför extra kul att söka en post som revisor på Sveriges er. Jag har en god grund inom ämnet med mitt första ideella revisionsuppdrag som 16-åring som sedan dess följts åt med aktivt arbete inom ekonomi, både praktiskt genom att ansvara för ekonomin i mina företag samt genom mina studier. Jag ser mig själv lite som Ernst Kirchsteiger som tycker om att pyssla och knåpa, med den lilla skillnaden att jag gillar kalkyler och siffror och han gillar slitna hus. Jag upplever att redovisning till stor del handlar om att just lösa Problem och att jobba proaktivt för att se till att dessa inte uppstår. En annan viktig egenskap som jag anser mig ha är ett starkt ethos. För mig är det viktigt att de riktlinjer som har satts upp på det företag eller den organisation man jobbar för följs och att alla jobbar för att nå de målen. Samtidigt tror jag att man uppnår detta genom att jobba med ett helhetsperspektiv, istället för att vara en paragrafryttare som fastnar i detaljer. Jag söker förtroendeuppdraget som ordinarie revisor. Det jag kan erbjuda är ett högt engagemang, med förståelse för organisationen och erfarenhet inom revision och ekonomi. Allt gott! Gustav Jörtsö Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

18 Valberedningens förslag på suppleanter till revisionen Amalia Holm Bjelke Kungsholmens gymnasium Saltsjö-Duvnäs Kungsholmens gymnasiums elevkår Operativ chef, ordförande för påverkansutskottet, revisor, valberedare Social science Amalia säger Svensk delegat, LSUs projekt Youth Participation and Human Rights i Istanbul, 2013 Initiativtagare, projektledare EP-dagarna, 2014 Webreporter, Nordiskt Forum, 2014 Kampanjledare, tidigare EU- och demokratiminister Birgitta Ohlssons personvalskampanj till riksdagen, 2014 Som aktiv i KG-elevkår har jag verkat nära SE. Kåren är ansedd framgångsrik och har i flera år haft uppåt 100% medlemskap. KGEs organisatoriska läge satte oss som aktiva i en situation där vi ofta bjöds in av SE att delta i små och stora regionala aktiviteter och projekt (utländskt studiebesök, 2020, Almedalen, ny utbildning mm.). Att vara aktiv i en elevkår som inte anses behöva SE, varken ekonomiskt eller organisatoriskt, har gett mig ett perspektiv på SE som är ytterst essentiellt för rollen som revisor - ständigt kritiskt granskande. Jag vill spec. granska SEs hantering av regionala samarbetsorganisationer. Som aktiv tänkte jag mig en framtid som VU eller styrelsekandidat. Att göra kårandet till ett arbete eller ta det till riksnivå var en dröm. Jag har funderat mycket på huruvida den glädjen skulle väga tyngre än rädslan av att reproducera och representera den problematik jag uppfattat i SEs verksamhet och organisationsstruktur. Jag avstår hellre från den glädjen och med ambitionen att demokratisera organisationen hoppas få ta mig an uppdraget som revisor. Jag tror att jag inte kommer att lämna elevrörelsen på många år då den är något av det viktigaste som kan erbjudas gymnasieelever. Jag vill lägga min tid och mitt engagemang på att bidra till att organisationens medlemmar upplever den transparens jag själv saknat som elevkårsaktiv och styrelsen förutsättningarna att verkliggöra det. Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

19 Valberedningens förslag på suppleanter till revisionen Erik Schuss Erik säger Tidigare uppdrag i organisationen Det är en stor glädje för mig att åter få kandidera till en förtroendepost inom Sveriges er. Detta är en organisation med både namn och medlemsbas som återspeglar något som jag brinner för och som jag länge har arbetat med att skapa, nämligen er. En stor organisation som Sveriges Elvekårer behöver en kompetent och stabil revision för att kontinuerligt kunna se till att organisationen styrs på det sätt som ni medlemmar önskar. För att ett sådant granskningsorgan skall förbli stabilt, finner jag att posten som revisorssuppleant är viktig, då den minskar risken för att oförutsedda händelser skall påverka organisationen och dess granskning negativt. Ända sedan jag på mitt första årsmöte 2009 var med om att anta det principprogram som fastställde målet om att det enbart skulle finnas elevkårer i Sverige år 2014, har jag varit med i processen. Från gräsrotsnivå till nationell nivå, från ordförandeskap för en nystartad, via ordförandeskap för Malmös och Skånes er, till styrelseledamot för dåvarande SECO, nu Sveriges er. Denna resa har gett mig stor insikt i alla de situationer som kan uppstå och alla de olikheter gällande möjligheter och svårigheter som finns på olika plan ute bland Sveriges elevorganisationer. Jag har fått en generell kunskap och förståelse för såväl sverksamhet i praktiken, som för Sveriges ers organisation och kultur. Detta innebär att jag, med minimala hinder, kan sätta mig in i uppdraget som revisor för Sveriges er vid behov. Den egenskapen är viktig för att organisationen inte skall lämnas med minskad granskning under onödigt lång tid, om en revisor av olika skäl inte skulle ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Erfarenhet, förståelse och förmåga att snabbt sätta sig in i organisationen är viktiga punkter för denna förtroendepost, men en eventuell revisor behöver kunna Procivitas Malmö Stockholm en af Procivitas och revisorssuppleant Samhälle ekonomi för Handelshögskolan i Stockholms studentkår, talman för Handelshögskolan i Stockholms studentkår, ordförande för judiska ungdomsförbundet i Sverige, ordförande för Skånes elevkårer, ordförande för Malmös elevkårer, Raoul Wallenberg Academy granska allt ur en kritisk synvinkel trots sitt intresse för verksamheten. Genom att ha haft styrelseuppdrag inom denna och andra organisationer samt ledarskapspositioner inom egna företag, har det naturligt kommit till mig att vara kritisk och granskande för att se till att viktiga verksamheter inte skadas. Som ordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår, en organisation med en omsättning på 14 MSEK & med över 500 personer på olika positioner, har jag fått förståelse för den ekonomiska och operativa verklighet som präglar en organisation av denna typ. Mina studier i ekonomi, särskilt i redovisning, skatterätt och affärsjuridik, medför sedan en djupare förståelse för de mer formella delarna av en organisaiton. Det är min förhoppning att ni, Sveriges ers medlemmar, vill ge mig förtroende till uppdraget som revisorssuppleant. Utvecklingen av Sveriges er och alla kårer ute i landet är en fröjd att se och jag vill gärna bidra till denna utvecklings fortsatta stabilitet. Med vänliga hälsningar, Erik Schuss Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

20 EJ VALBARA Kandidater som valt att dra tillbaka sin kandidatur Aza Cheragwandi Tidigare uppdrag i organisationen Solna gymnasium Kungsängen Solna gymnasiums elevkår Samhällsprogrammet, inriktning juridik Revisor Kulturama Gymnasiums elevkår, Revisor Schillerskas elevkår, Vice ordförande Sveriges Elevråd Sofia Jannati Tidigare uppdrag i organisationen Folkungaskolan Uppsala Folkungaskolans Fria, sekreterare, suppleant Samhällsvetenskapliga linjen med miljö- och klimatinriktning. Statskunskap, Juristprogrammet LSU, Vice ordförande JSS ( Juseks studerandesektion), Vice ordförande Sveriges Elevråd, RWD (Raoul Wallenberg Differencemakers)

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Engagemang i grundskolan

Engagemang i grundskolan Engagemang i grundskolan Årsmöteshandlingar 2014 Verksamhetsberättelse 13/14 Sveriges Elevråd har under det gångna verksamhetsåret vidgats på flera sätt. Medlemsmässigt har organisationen ökat markant

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015

Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningens förslag av förbundsstyrels för 2015 Valberedningen 2014 består av Vide Bergenholtz (sammankallande), Oskar Nordström, Stina Odlingson och Petronella Tillö. Enligt stadgarna ska styrelsen

Läs mer

FRAMTIDENS LÄRANDE. Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14

FRAMTIDENS LÄRANDE. Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14 FRAMTIDENS LÄRANDE Nagot som ger jobb? - en bok skriven på en timme av deltagare på Upptakt14 OM BOKEN 2013 gick var fjärde ungdom utan jobb. Det vill vi göra någonting åt. Därför samlade vi deltagare

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

Stadgar för Sveriges Elevkårer

Stadgar för Sveriges Elevkårer Stadgar för Sveriges Elevkårer Senast reviderade och antagna under Årsmötet 2013 Innehållsförteckning 1 Syfte 2 2 Organisation 2 3 Medlemskap 3 4 Enskild anslutning 3 5 Kongress och årsmöte 4 6 Styrelsen

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2

Årsmötet 2015 2015-04-14. Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige. Information från valberedningen. Innehåll. Styrelsens sammansättning 2 Årsmötet 2015 2015-04-14 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Information från valberedningen Innehåll Styrelsens sammansättning 2 Valberedningen 6 Viktiga datum 7 Nominera och kandidera 7 Röstning 9 2(9)

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ELEVRÅD Innehållsförteckning: Guide... 3 Framgångsfaktorer för elevråd... 4 Framgångsfaktorernas metoder... 6 Fungerande grupp... 6 Struktur... 8 Kunskap och kompetenser... 10 Resurser...

Läs mer

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi.

Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Sida 1 av 5 Sveriges Elevkårers verksamhetsdirektiv för 2015 utgår från organisationens vision, syfte, medlemsförmåner och strategi. Medlemsservice Sveriges Elevkårer ska arbeta för att medlemsorganisationerna

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida Valberedningen har valt att nominera Karin Jerner till Kårordförande. Karin är en mycket strukturerad och stabil person som kan föra sig väl i olika sociala situationer och har god retorisk förmåga, något

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

Valberedningens förslag till Fältbiologernas riksårsmöte 2015

Valberedningens förslag till Fältbiologernas riksårsmöte 2015 Valberedningens förslag till Fältbiologernas riksårsmöte 2015 Valberedningen har i år bestått av Julia Pettersson, Albin Arleskär, Linn Andersson och Isak Wadsö. Valberedningsprocessen har varit en öppen

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet

Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet Framgångsrik valberedning - en nyckelroll i förbundet vi får den styrelse vi förtjänar Vi får de ledare vi förtjänar! Arne Karlsson Kort presentation Augusti 1976 Valberedningens plats i Förbundet Revisorer

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)

Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande (intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet) Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen. Har grundläggande

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Val av ny valberedning på två år Verksamhetsberättelse och bokslut Propositioner och motioner

Val av ny valberedning på två år Verksamhetsberättelse och bokslut Propositioner och motioner Startup 2014 Kongress och årsmöte Årsmöte 2011 Mandatperioderna blir två år långa för alla förtroendevalda Fattade beslut att överlåta Operation Dagsverke Kongress 2012 Vi blev valda till styrelsen på

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK 6-9 Varje elev till nästa nivå 1 Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015

Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Fredrik Schlott Karin Sundequist Prövning av nya regionala ungdomsorganisationer 2015 1 Förslag till beslut Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Konstituerande Fullmäktige 2014

Konstituerande Fullmäktige 2014 Konstituerande Fullmäktige 2014 Datum: 2014-04-24 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd och närvaro 3. Laga förfall 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande av mötets behöriga

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

valberedningens förslag redningens förslag ebl a v valberedningens förslag

valberedningens förslag redningens förslag ebl a v valberedningens förslag valberedningens förslag Förord Under förra kongressen och på ett följande förbundsråd hade vi diskussioner om revisorernas ställning och vad som ska gälla för att inte jäv ska uppstå i framför allt de

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1

PROPOSITION #1. Kompletterande förslag - Motion #1 PROPOSITION #1 Kompletterande förslag - Motion #1 Ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i värdegrunden Motivering motion #1: Denna motion föreslår att ändra definitionen av ekonomisk hållbarhet i

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994.

STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. Sida 1 av 5 STADGAR FÖR FLOTTANS MÄN GOTLAND FASTSTÄLLDA VID ÅRSMÖTET DEN 19 FEBRUARI 1994. ÄNDAMÅL Flottans Män på Gotland är en lokalförening till Riksförbundet Flottans Män och omfattar Gotlands län.

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer