Valbilaga. Kongress14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valbilaga. Kongress14"

Transkript

1 Valbilaga

2 Hej! Först och främst vill valberedningen återigen tacka för det förtroende ni medlemmar gav oss under Årsmötet 13. Vi har sedan vi tillträde 1 januari 2014 arbetat aktivt med att få fram ett förslag på ny styrelse och revision som är Sveriges er värdig. Det har varit ett i perioder intensivt arbete och vi har gång på gång blivit imponerande av hur många kompetenta och engagerade ledare som finns i den här organisationen Valberednings arbete har under året bestått av att söka och finna lämpliga kandidater. Detta har vi gjort genom att närvara vid flertalet av Sveriges ers arrangemang, så som Upptakt14 samt regionala samarbetsorganisationers träffar och årsmöten. Vi har även varit tillgängliga för er medlemmar och tagit emot tips på personer som uppfyller de krav som vi i valberedningen presenterat genom vår kravprofil. Motivering till valberedningens förslag på ny styrelse Vi i valberedningen är stolta över att kunna presentera ett förslag på ny styrelse för Sveriges er. Ett förslag på tolv personer som alla individuellt uppfyller de kriterier som legat till grund för vårt arbete och urval. Det är också tolv personer som tillsammans utgör en helhet med kompletterande kompentenser och egenskaper. Det har varit viktigt för oss i valberedningen att presentera kandidater som har skilda erfarenheter och bakgrunder. Det finns personer som har lång erfarenhet av vår organisation och andra typer av ideellt engagemang samt personer som har en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i Sveriges er. Det är också av stor vikt att vi har personer som har en nära anknytning till elevkårernas vardag och fortfarande är aktiva i sina respektive elevkårer. Fortsättningsvis har vi tagit emot kandidaturer och därefter genomfört telefonintervjuer och fysiska intervjuer med kandidaterna. Vårt arbete har utmynnat i det förslag ni kan läsa mer om i valbilagan. Har ni några frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till valberedningens ordförande! Valberedningen, Genom dess ordförande Nicole Haag

3 Valberedningens förslag på ordförande Emil Gustavsson Tidigare uppdrag i organisationen De la Gardiegymnasiet, Lidköping Göteborg en vid De la Gardiegymnasiet, styrelsesekreterare Naturvetenskapliga programmet, marknad och organisation, Industriell ekonomi vid Chalmers SECO/Sveriges er, Styrelsesekreterare Sveriges er. Emil säger Kära medlemmar! Mitt namn är Emil Gustavsson och på kongressen i höst söker jag ert förtroende för att bli Sveriges ers nästa ordförande. I rådande tider fylls alltifrån löpsedlar till bloggar med rubriker om skolas utsatta läge. En generell benägenhet om att förändra den svenska skolan råder vilket i grunden har stärkt min övertygelse om att en stark lokal elevkår spelar en nyckelroll i skolans utvecklingsarbete. Det är först när rektorn och huvudmannen upprättar en dialog med elevkåren som behovsanalysen i den svenska skolan kan bli komplett. Idag är denna dialog mycket bristfällig då elevkåren ofta står oinbjuden. Min vilja är att under de kommande åren utveckla Sveriges ers påverkansarbete gentemot lokala politiker för att göra elevkåren till en självklar samtalspart och därmed stärka elevrörelsens inflytande från gräsrötterna och sedan uppåt. Detta måste kompletteras med att vi ger er medlemmar ökade kunskaper inom lobbyingarbete. Den mångfald som ni medlemmar uppvisar är fantastiskt. Det finns ingen stereotyp elevkår vilket för framtiden ger utmaningar för en organisation som Sveriges er. Viktiga instrument för att möta olika typer av behov är: - Bättre verktyg för att stärka elevkårernas medlemsvärvning då detta är en viktig del i en elevkårs framgångssaga - Digitala utbildningsplattformar som ökar tillgängligheten i Sveriges ers medlemsservice - En utbildningskatalog som möter olika kunskapsbehov samtidigt som den är innovativ och berättar vad morgondagens elevkår kan driva för verksamhet Det var inspelningen av en julkalender som under gymnasietiden la grunden för mitt engagemang i elevrörelsen. Under mina tre år som en del av Sveriges ers styrelse har detta engagemang stärkt min övertygelse om att en elevkår är den bästa investeringen för en mer givande skoltid. Med detta som utgångspunkt vill jag nu ta ett större ansvar och tillsammans med den styrelse ni väljer leda vår rörelse mot nya höjder och mot vår vision. För när vi väl är där så är rubriker om en dalande skola enbart historia. Valberedningens motivering Emil Gustavsson har under sina två tidigare mandatperioder visat prov på lojalitet till organisationen. Han sätter alltid organisationens och medlemmarnas intresse före sitt eget. Emil är en förebild då han är trygg i sin ledarroll och tydlig i sin kommunikation och vet vart han står. En av Emils stora styrkor är att han är målmedveten och har tydligt fokus, vilket gör honom till en bra ledare för Sveriges er i en tid då organisationen genomgått stora förändringar och nu börjar arbeta systematiskt mot sin vision.

4 Valberedningens förslag på vice ordförande Helena Frieberg Tidigare uppdrag i organisationen Katedralskolan Uppsala Uppsala en Katedral Vice ordförande, Andre vice ordförande Naturvetenskaplig linje, classe francais. Ansvarig tränare för gymnaster på USM-nivå, GF Uppsalaflickorna, Adept Maktsalongen. Helena säger Under de tre senaste åren har Sveriges er gått från ekonomiska svårigheter till ekonomisk stabilitet, från en minoritet av elevkårer till en överlägsen majoritet av elevkårer, och under samma tid har namnet Sveriges er blivit mer igenkänningsbart för många aktörer. Sammantaget är detta en god utveckling men vår vision beskriver ett samhälle där det på varje svensk gymnasieskola finns en framgångsrik elevkår. Vi är långt ifrån färdiga och det är mot denna bakgrund som jag kandiderar till vice ordförande för Sveriges er. Jag har varit med och skapat strukturen för dagens styrning- och ledningssystem, för att förhindra att en kris liknande den 2011 uppstår igen. Jag har varit med och arbetat fram vår vision och principer som sedan lade grunden för vår strategi. I vår organisation där omsättningen av medlemmar, förtroendevalda och medarbetare är hög tror jag det är viktigt med kontinuitet och långsiktighet. Den erfarenhet och kunskap om vår resa fram till dagens datum som jag besitter tror jag är viktig att ha med i nästkommande presidium och styrelse. Jag anser att en viktig pusselbit för att ta några steg närmre vår vision är att utveckla vår medlemsservice. Idag finns det skillnader i hur långt medlemmarna har tagit sig i sin elevkårssaga. Det finns väl utvecklade och stabila elevkårer, samtidigt som många elevkårer ännu är i sin linda. Sveriges er måste i framtiden klara av att möta alla typer av elevkårers behov. För att göra detta krävs en enad organisation vars medarbetare och förtroendevalda får tillvarata sin kompetens och arbeta engagerat mot gemensamt uppsatta mål. Vår styrka ligger i att alla som arbetar i denna organisation, oavsett roll, känner ett starkt engagemang för elevkårerna i Sveriges och deras utveckling. Jag blir rörd varje gång jag lyssnar på berättelser om hur elevkårer varje dag, året runt, kämpar för att skapa en mer givande skoltid. Detta arbete gör inte bara gymnasiet roligare utan lyfter även elever på individnivå. Jag vill att alla Sveriges gymnasieelever ska få chansen att uppleva detta. Därför kandiderar jag inför årets kongress, därför vill jag vara med och ta ytterligare kliv mot uppfyllandet av vår vision, och det är inte minst därför som jag älskar elevrörelsen i Sverige. Valberedningens motivering Helena Frieberg är en person som alltid sätter människorna i organisationen i fokus. Hon ser till varje medlem, i varje elevkår. Helena drivs av att se att elevkårerna i Sverige skapar en mer givande skoltid för sina medlemmar, varje dag. Helena är trygg i sina värderingar och i sitt ledarskap. När vi i valberedningen ser hur Helena talar om en mer givande skoltid finns det ingen tvekan om att hon har ett brinnande engagemang för Sveriges er och dess syfte. Valberedningen anser att Helenas kompetens och erfarenhet är viktig i styrelsen för att bibehålla en kontinuitet.

5 Valberedningens förslag på andre vice ordförande Lina Hultqvist Lina säger Tidigare uppdrag i organisationen Det är genom den gemensamma entusiasmen som gör att vi envar hela tiden överraskas av vår förmåga att ständigt närma oss visionen att det på varje gymnasieskola i Sverige ska finnas en framgångsrik elevkår. Efter två år som styrelseledamot brinner jag mer än någonsin för att få bidra ytterligare, därför kandiderar jag till andra vice ordförande för nästkommande mandatperiod. Ökad individuell hjälp till kårer med olika behov Var tredje år är hela vår medlemskår utbytt. En sådan organisation måste ständigt ompröva invanda rutiner och sanningar för att kunna fortsätta växa. Mitt engagemang började på en liten skola i en mindre stad. Vi ser en stor bredd hos elevkårerna i Sverige och därför behöver vi utforma fler verktyg för behovssegmenterade medlemsförmåner som passar såväl storstad som landsbygd. Stärkt inre organisation Sveriges er har utvecklats inom flertalet områden de senaste fyra åren och i och med det krävdes en ny strategi som togs fram under 2014 för att utveckla den inre organisationen så att vi bättre kan tillgodose elevkårernas behov. En del av detta är att utöka antalet kommunavtal som är en viktig förutsättning för att elevkårerna ska växa sig starkare i sina lokala områden. Hela presidiet ska arbeta för alla medlemmar En organisation med 65,000 medlemmar behöver en effektiv ledning, ytterst bestående av ordförande och hens två vice ordföranden. Dessa behöver arbeta mer aktivt såväl strategiskt som operativt. Tre nationella Mönsteråsgymnasiet Göteborg en vid Mönsteråsgymnasiet Samhällsvetenskapliga programmet med samhällsinriktning, Offentlig politik och Offentlig styrning, Statsvetenskap Vice ordförande och styrelseledamot, Sveriges Elevråd, Sveriges Ungdomsråd Lärarvikarie grundskolan, Högsby Ungdomsråd Konsult, BVCP, Högsby Elevråd Raoul Wallenberg Academy Adept, Maktsalongen styrelseuppdrag har gett mig erfarenhet av såväl strategisk styrelsearbete, ledarskap och extern representation, erfarenheter jag vill ta med mig till presidiet. Jag brinner än mer för Sveriges elevkårer än när jag valdes in för två år sedan och med ett genuint intresse för svensk skolpolitik och elevkårernas verksamhet hoppas jag på ditt stöd i Gävle. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor, behöver hjälp på något sätt eller bara vill prata av dig. Vänligen, Lina Hultqvist Valberedningens motivering Lina Hultqvist är en målmedveten person som har ett starkt engagemang för elevers rätt till fri organisering. Lina har under en kort tid tagit ett stort ansvar för organisationen. Som ledare är Lina tydlig och lyhörd vilket är enligt valberedningen två viktiga egenskaper för att kunna vara en del av ett stabilt och välfungerande presidium. Genom sitt driv visar Lina att hon är redo att axla ett större ansvar för organisationen och att hon vill vara med och driva Sveriges er flera steg närmare visionen.

6 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Jennifer Cardell Folkungaskolans gymnasium Göteborg Folkungaskolans Fria Samhäll med internationell profil, Hållbara livsmiljöer, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram för Linköpings er, styrelseledamot för SSU Linköping Jennifer säger Mitt namn är Jennifer och jag kommer från Folkungaskolans Fria och söker ett av uppdragen som styrelseledamot. Genom Folkungas fick jag tidigt upp ögonen för elevrörelsen, något som sedan formade min ambition att samla samtliga elevkårer i Linköping. Organisationen Linköping er bildades och under mitt ordförandeår var arbetet för att få lokal finansiering centralt något jag tror är otroligt viktigt för elevkårers självständighet och långsiktighet. Vi förde kontinuerliga samtal med politikerna om elevkårernas arbete och värdet av elevorganisering. Arbetet var lärorikt och mitt intresse för skolpolitik har följt sig naturligt då jag är aktiv inom SSU. Jag har i mina styrelsearbeten utvecklat min förmåga att strukturera och organisera, något jag skulle kunna bidra med till Sveriges ers styrelse. Planering och uppföljning är viktigt för mig och jag tar mina förtroendeuppdrag på allvar och går alltid in med en seriös inställning och en genuin vilja att göra ett bra jobb. I styrelsearbetena har jag även lärt mig att kompromissa och leda fram till gemensamma lösningar samtidigt som jag försöker lägga fram nya idéer. Jag är en öppen person som trivs med att arbeta i grupp och försöker alltid inkludera och engagera fler i arbetet. Jag skulle tycka att det vore otroligt roligt, lärorikt och hedrande att få förtroendet att vara med och leda och förvalta Sveriges er. Valberedningens motivering Jennifer Cardell var under sin gymnasietid initiativtagare till den regionala samarbetsorganisationen Linköpings elevkårer. Hon var också drivande i lobbyarbetet för lokal finansiering av elevkåren från kommunen. Genom dessa erfarenheter har Jennifer visat på god strategisk och ekonomisk förståelse. Hon har stark integritet, vilket vi ser som en god egenskap i styrelserummet, och har under rekryteringsprocessen även visat på stort intellekt.

7 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Joel Furvik Ingrid Segerstedts gymnasium Göteborg Ingrid Segerstedts elevkår, revisor, valberedning Joel säger Samhällskunskap med inriktning Europa/Världen, Europaprogrammet med profilämnen Idé- och lärdomshistoria. Ledamot Göta studentkårs samhällsvetarsektions styrelse, ledamot kårfullmäktige, RWA-deltagare, ledamot LUF Göteborg, vice ordförande LUF Göteborg, ordförande LUF Göteborg. Idag skall tydligen allt lösas med reformer. Jag tror inte att jag har hört någon säga att de ska lyssna på eleverna innan de genomför en reform eller liknande. Det ser jag som en av elevkårernas stora utmaning de kommande åren. Att få rektorer och politiker att förstå att vi elever bryr oss om vår utbildning. Vi vill gå i skolan, vi vill lära oss nya saker och framförallt lär vi oss som bäst när vi själva får vara med och bestämma. Om vi får dem att förstå det tror jag chanserna att vi får vara med och ge våra åsikter på skolpolitiken ökar jämfört med vad vi får idag. Det är trots allt bara vi elever som vet varför motivationen till att gå i skolan sänks och varför antalet som hoppar av gymnasiet ökar. Mitt namn är Joel Furvik, 20 år gammal, och jag kandiderar till att sitta i styrelsen för Sveriges er. Under mina år som engagerad i diverse organisationer har jag lärt mig oerhört mycket om förståelse, vikten av att våga stå upp för det man tror på och framförallt vikten av att lyssna på de som har valt en. Jag är driven, engagerad och har ett hjärta som brinner för skolan och för oss elever. John Lennon sa 1971 Power to the People, 2014 säger jag Power to the students. Valberedningens motivering Joel Furviks ambition är att genom sitt engagemang i Sveriges er ge elever en större möjlighet till påverkan i dagens skolpolitik. Joel har efter sin tid som elevkårsordförande fortsatt sitt arbete med utbildningsfrågor på universitetsnivå och har med sig idéer och kunskaper som bidrar till organisationens fortsatta utveckling.

8 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Karolina Berntsson Schillerska gymnasiet Stockholm Schillerskas, styrelseledamot, revisor, fackklubben Sveriges er Karolina säger Våren Elevrådet skulle bli en elevkår. Med slutargumentet Du kallar inte en katt för hund gick det igenom. Schillerskas blev till. På samma årsmöte blir jag vald till ordförande och ett år efter det tar jag studenten. Då börjar jag som verksamhetsutvecklare för Sveriges er. Ett par år senare får jag också förmånen att blir regionchef för region väst. Idag arbetar jag med utvecklingsfrågor för Finansförbundet. Ett arbete som lite går att jämföra med arbetet som verksamhetsutvecklare, fast i bank- och finansbranschen. Idag är jag också redo att komma tillbaka till Sveriges er, den organisation som varit engagerad i, både som medlem och anställd. Därför ställer jag mig till förfogande för er medlemmar att vara med och leda organisationens fortsatta utveckling. Som en del av styrelsen kan jag bidra med min tidigare Juridiken i arbetslivet, Stockholms Universitet Samhällsvetenskapliga programmet, Schillerska gymnasiet Ledarskapsprogrammet, RWA Ombudsman med fokus på utveckling och utbildning, Finansförbundet Vice ordförande, Sveriges Ungdomsråd, Picknickfestivalen Sverige Styrgruppsledamot, Unionen Ung Arena Regionchef, Sveriges er Verksamhetsutvecklare, Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO, Göteborgs Enade er - GEE, Västsveriges er erfarenhet av organisationen, perspektiv från andra organisationer samt en vilja att vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för er att organisera alla Sveriges elever. Valberedningens motivering Karolina Berntsson har en gedigen erfarenhet från olika typer av ideella organisationer. Dessa erfarenheter har bidragit till kunskaper som är av stort värde och som gör att Karolina kan lyfta in nya perspektiv i styrelserummet. Hennes långa historia inom organisationen anser vi också bidrar till en större och djupare förståelse för Sveriges er. Karolina är en god inspiratör som inspirerar både individer och organisationer till fortsatt utveckling.

9 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Katja Holböll Malmö garskola Malmö Den Fria en Vid Malmö garskola för elevkåren, skyddsombud, ordförande för studentkommittén Ekonomi, Juridik för Skånes Elevråd Katja säger I slutet av ettan på gymnasiet förändrades mitt liv drastiskt då jag fick en galen idé. Jag fick den galna idén att jag skulle ställa upp i valet som ordförande för elevkåren. Att jag sedan även blev vald till ordförande var chockerande, glädjande, men samtidigt sjukt nervöst, för jag visste inte helt vad jag gett mig in på. Vem visste att jag från den dagen skulle välkomnas in i en värld fylld utav sammanhållning och gemenskap, mycket tack vare Sveriges elevkårer. Jag har sedan dagen jag blev vald som ordförande, Sveriges er att tacka för att jag har utvecklats till den personen som jag är idag. Jag är nu en person som har kommit fram till en ny galen idé, nämligen att dedikera nästkommande tid i livet för att skapa en mer givande skoltid för alla andra gymnasieelever, detta genom att söka som styrelseledamot i Sveriges elevkårer. Tack vare min pågående utbildning, mina erfarenheter inom kårvärlden, samt mina kompetenser från övriga arbetsplatser tror jag stark på att jag kan prestera bra på alla delegerade skyldigheter och uppgifter som jag kommer bemötas utav. Jag tvivlar inte på att de andra kandidaterna inte skulle göra ett bra jobb, men att jag fortfarande går i gymnasiet, kommer leda till att jag har en ytterligare väsentlig kunskap som kommer bidra till att förverkliga Sveriges elevkårers vision. Varma hälsningar från Malmötösen: Katja Holböll Valberedningens motivering Katja Holböll har under sin tid som ordförande för Malmö garsskolas visat prov på integritet och att hon inte räds för att stå upp för elevkårer och dess självständighet. Katja har under rekryteringsprocessen imponerat på valberedningen både genom att visa på en enorm kunskap om elevers rätt till fri organisering, men också genom sitt mogna förhållningssätt till uppdraget som ledamot för Sveriges er.

10 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Max Holm Katedralskolan Uppsala Uppsala en Katedral Operativ chef Samhällsvetenskapliga linjen med inriktning beteendevetenskap Uppsala er, styrelseledamot Sveriges Elevråd Max säger Intresset för er och elevers engagemang har aldrig varit större en nu, vi hörs och vi syns. Just nu lägger vi grunden för elevkårs Sveriges guldålder. För två år sedan kom jag i kontakt med Sveriges er. Jag, som nyinvald ledamot för Sveriges Elevråd*, befann jag mig på verksamhetsårets första styrelsemöte. Till styrelsemötet hade Mattias Hallberg bjudits in för att hålla ett föredrag om elevrörelsen historia, dess motgångar och dess framgångar. Sedan den dagen har jag känt mig väldigt stolt och hedrad över att få vara en del en rörelse som har gett mig massor av ny kunskap, erfarenhet och glädje och som dessutom gett mig tillfälle att möta massor av spännande människor. Nu hoppas jag att få möjligheten att ge något tillbaka till elevrörelsen; med mitt engagemang, min kunskap och med min erfarenhet och kompetens. Jag vill vara med och leda organisationen till nya höjder, skapa möjlighet för mer politiskt inflytande och engagemang hos enskilda elevkårer, och på så sätt bidra till en mer givande skoltid för Sveriges gymnasieelever. * Sveriges Elevråd: Sveriges ers systerorganisation verksam för övre högstadiet Valberedningens motivering Max Holm blev redan under högstadiet introducerad för elevrörelsen och har sedan dess sökt sig till en mängd olika uppdrag inom den. Det går inte att ta miste på Max genuina engagemang för Sveriges er och Uppsalas er, vilket gör honom till en inspirerande ledare för elevrörelsen. Max tidigare uppdrag inom Sveriges Elevråds styrelse har gett honom kunskap och verktyg för att kunna axla rollen som ledamot för Sveriges er.

11 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Olivia Gyllenhammar Rosendalsgymnasiet Uppsala en Rosendal Ekonomiansvarig Journalistik Sam Sam för Sveriges Elevråd, Sveriges Elevråd, Styrelsesekreterare Sveriges Elevråd, styrelseledamot Uppsalas er, Gluntens Elevråd, Gluntens Elevråd och RWA 2014 Olivia säger Sedan mitt engagemang inom elevrörelsen startade vid elva års ålder har det vuxit sig allt starkare, och kommit att bli en viktig del av min identitet. Det är tanken på att gemensamt och ideellt arbeta för ett större syfte som driver mig, och som är grunden till min enorma kapacitet. Jag känner organisationen och dess behov väl efter åren som aktiv. Samma traditioner och historia ligger till grund för Sveriges Elevråd och Sveriges er, och det nära samarbetet har givit mig god inblick i Sveriges ers verksamhet. Sveriges er har under de senaste åren gjort stora framsteg externt, vilket är i enlighet med visionerna. En annan viktig del i att leda en organisation är att värna om det interna klimatet, i styrelse såväl som bland anställda. Med en god analytisk förmåga och ett utvecklat konsekvenstänkande tror jag mig kunna bidra till den mer förvaltande delen av ledningen, vilken är viktig för den långsiktiga utvecklingen. Jag är av tron att man med ett tillräckligt engagemang kan uppnå vilka mål som helst. Min förhoppning är att kunna fortsätta bidra till elevrörelsen med just mina egenskaper och erfarenheter. Denna gång som styrelseledamot inom Sveriges er. Valberedningens motivering Olivia Gyllenhammar har hunnit med att påverka utvecklingen inom elevrörelsen. Hon sitter bland annat som ordförande för Sveriges Elevråd, där hennes engagemang och mogna ledarskap bidragit och bidrar till en stabil framtid för elevrörelsen på grundskolan. Vi i valberedningen anser att Olivia, med sin erfarenhet och sitt breda analytiska tänkande, kommer att vara en stor tillgång i Sveriges ers styrelse.

12 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Richard Leijon Kulturama Gymnasium Stockholm Kulturama Gymnasiums Estetiska programmet med inriktning musik, Elevrådet vid Kulturama Musikdramatiska Grundskola Sundbyberg; Medarrangör, EP-dagarna och Valambassadör, Makten är din (LSU). Richard säger Mitt engagemang för elevrörelsen började vid sex års ålder då jag blev vald till representant i elevrådet. I gymnasiet fick jag upp ögonen ytterligare för elevdemokrati och elevkårer. Jag blev som gymnasieetta vald av årsmötet till vice ordförande för min elevkår och senare även ordförande. Under mina år i elevkåren har jag fått chansen att utveckla min förståelse för behoven för enskilda medlemsorganisation och även hur man skulle kunna arbeta på riksnivå för att tillgodose de behoven. Jag har dessutom fått chansen att utveckla mitt personliga ledarskap genom ledarskapsprogrammet - RWA. Något jag tror kommer att vara nyttigt i rollen som styrelseledamot för Sveriges er. Jag har ett politiskt intresse. Mina hjärtefrågor ligger i skolpolitik och HBTQ-frågor. Här tror jag att Sveriges er kan ha genomslagskraft. T.ex i HBTQ-frågor på skolans område, där vi skulle kunna samarbeta med organisationer som t.ex. RFSL i att opinionsbilda kring frågor som t.ex. en mer normkritisk sexualundervisning och hårdare krav på att likabehandlingsplaner efterlevs. Om jag blir vald till styrelseledamot så kommer jag att vara en tydlig röst i den här typen av frågor. Slutligen - Jag är den typen av person som är vaken klockan tre på natten och läser möteshandlingar och faktiskt kommer på mig själv med att le. Detta och mycket mer vill jag bidra med till Sveriges er under de kommande två åren. Valberedningens motivering Richard Leijon har ett brinnande engagemang och en förståelse för elevrörelsen och utvecklingen av elevkårerna. Richard har med sig erfarenheter som ordförande för en elevkår med en estetisk prägel anser gagnar styrelsens kreativa strategiarbete, som vi.

13 Valberedningens förslag på styrelseledamöter Richard Pettersson Hvitfeldtska gymnasiet Alingsås Hvitfeldtska Vice ordförande Samhällsprogram med inriktning beteendevetenskap RWA-deltagare, ledamot i Idrottsförening Hvitfeldtska, suppleant i Ungdomsfullmäktige, Hvitfeldtska Loppet och Insparksturneringen. Richard säger Mitt namn är Richard Pettersson och jag är Vice för Hvitfeldtska. Att vara Vice på en skola som har över 2000 elever innebär mycket administrativt arbete. Att sitta i presidiet för en av Sveriges största kårer är inte alltid glamoröst. Förutom att jag får en framträdande roll då jag verkligen kan spela på mina starka sociala egenskaper får jag också mycket kontorsarbete att göra. Men jag har under denna tid lärt mig hur viktig del det är. Och jag har lärt mig balansera båda elementen. Jag söker till styrelsen för att jag vill ha en utmaning men framförallt på grund av mitt obotliga engagemang för att elever ska få bestämma mer över sin egen skoltid. er är ett brinnande intresse jag har. Jag ser inte ett två-årigt mandat som en börda, då jag vet att intresset kommer kvarstå i lång tid framöver. Det tar inte slut efter mitt årsmöte med nuvarande styrelse. Jag ser mandatet långsiktigt. Jag ser detta min chans att vill hålla på med något jag verkligen brinner för - att lyfta elevernas engagemang - och med tid, kunna nyansera och organisera utvecklingen som pågår. Mitt intresse för ungdomars organisering kommer aldrig slockna. Med vänlig hälsning, Richard Pettersson Vice Hvitfeldtska Valberedningens motivering Richard Pettersson är en person som månar om de sociala relationerna i sitt ledarskap. Richards största styrka är att han använder sig av sin sociala kompentens för att sprida Sveriges ers budskap. Genom att vara lyhörd tar han in andras perspektiv för att fatta genomtänkta beslut. Vad jag lärt mig på mitt halvvägs gångna mandat är att förberedelse är allt. Framförhållning. Och i god tid. Det krävs detaljrikt arbete och skrivet på ett sätt då alla involverade kan förstå. Något jag vet kommer hjälpa mig i Sveriges er. Framförhållning inför möten, presentationer, pappersarbete i alla former.

14 Valberedningens förslag på styrelsesuppleant Erik Kochbati Hulebäcksgymnasiet Mölnlycke Hulebäcks elevkår Ekonomi inriktning juridik Språk Härryda ungdomsråd, RWA, projektdeltagare för projekt om elevinflytande i Härryda kommun. Erik säger Jag har länge varit engagerad i elevfrågor och har en bakgrund i olika elevråd från grundskolan. På senare år har jag deltagit i Ungdomsforum som är ett mötesforum för kommunstyrelsen och ungdomar. Ungdomsforum är även remissinstans för ungdomsfrågor. Jag är också en av grundarna och språkrör för Härryda Ungdomsråd vars syfte är att påverka beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor. Under 2014 har jag gått Raoul Wallenberg Acadamy for Young Leaders. Jag är politiskt intresserad och ständigt uppdaterad om senaste nyheter. Jag har tydliga åsikter och vågar stå för dem men är alltid ute efter att ompröva mina ståndpunkter. Mina främsta personliga egenskaper är att jag kan behålla mitt lugn i pressade situationer och se problem ur nya vinklar. Tack vare RWA:s-ledarskapsutbildning har jag fått förståelse för ledarskapets betydelse och vikten av tydlig kommunikation. Under min tid som ordförande för Hulebäcks har jag fått insikt om frågor som är viktiga för elevrörelsen. T ex fick jag i Almedalen möjligheten att delta i en paneldiskussion om politiska partiers närvaro i skolan. Jag är övertygad om att jag som styrelseledamot kan bidra till att utveckla Sveriges er. //Erik Kochbati Valberedningens motivering Med sin pågående gymnasieutbildning bidrar Erik Kochbati med en direkt insyn i gymnasieskolans vardag. Erik är också väl insatt och uppdaterad i skolpolitiska frågor genom sitt engagemang på kommunal nivå. En kunskap som är viktig som ledamot i Sveriges er. Han är analytisk, och brinner för elevers rätt att påverka sin skoltid.

15 Övriga valbara kandidater Styrelseledamöter Anton Hjelm Södra Latins gymnasium Stockholm Södra Latins Föreningssamordnare, ledamot i valberedningen Anton säger Samhällsprogrammet med samhällsinriktning, Statsvetenskap, Arbetslivsjuridik, pågående utbildning Juristprogrammet Verksamhetsutvecklare Sveriges er, ordförande för Sveriges ers fackklubb, Arbetsmiljöombud Sveriges er, Sekreterare för Sveriges ers fackklubb erna rymmer en enorm potential till bredd, där varje elevkår kan ha en helt unik tolkning av vad en mer givande skoltid innebär för just deras medlemmar. Det är med bredd som idéutbyte och engagemang utvecklas bäst, såväl hos elevkårerna i Sverige som för Sveriges er. I det strategiska arbetet prioriterar jag därför att sprida elevkårstanken till allt bredare grupper av Sveriges elever, och utmana elevkårstanken att nå allt fler skolor. Med utökad bredd i bakgrunden hos Sveriges ers förtroendevalda och anställda kan vi samtidigt skapa goda förutsättningar för medlemsstöd till en allt bredare elevrörelse. Med en omfattande erfarenhet av Sveriges er såväl som elevers engagemang kan jag ta väl avvägda beslut för hela elevrörelsen. Jag är också villig att se skillnader i förutsättningarna för en elevkår beroende dess geografiska läge, elevernas bakgrund och skolans inriktning, så att vi bättre kan nå ut till alla Sveriges skolor. Jag har erfarenheten, visionerna och engagemanget för att ta mig an det ansvar det innebär att företräda över 300 elevkårer och fler än medlemmar. Låt oss arbeta för att elevrörelsen är än större vid nästa mandatperiods slut.

16 Valberedningens förslag på ordinarie revisorer Alexander Haddad De Geer Gymnasiet, Norrköping Solna De Geer Gymnasiets elevråd Samhällsvetenskapliga programmet, inriktning ekonomi, Bsc in Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm Member of the Council of Integration and Labor Affairs, Member of the National Executive Committee of Moderata ungdomsförbundet, Internship, Deloitte Alexander säger Hej, Jag heter Alexander och är nyutexaminerad ekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Under hela min gymnasietid, och fram tills nu, har jag arbetat aktivt inom olika organisationer och tagit på mig ledarroller. Tydlig uppföljning är en förutsättning för att nå de satta målen och jag känner mycket väl till verksamhetsrevisorns roll i att bidra till att det blir gjort. Då jag praktiserat som revisor på Deloitte så känner jag mig även bekväm med att granska räkenskaper och mer finansiella delar. Sveriges er är en fantastisk organisation med en bred verksamhet - alltifrån att vara opinionsbildande till att engagera Sveriges skolungdomar och hjälpa dem att själva skapa sig en bättre och roligare skolgång. Bra styrelsearbete och ett fokuserat arbete framåt har gett och ger resultat. Jag brukar ofta lyfta fram Sveriges er som ett praktexempel när jag föreläser om ideellt engagemang och ledarskap. Vad man som medlem kan uppleva är att det är otydligt vad ledningen och styrelsen gör, därför är det viktigt att som revisor vara medlemmarnas resurs att kontrollera att de förtroendevalda gör det de ska och fått mandat att göra. Jag har goda erfarenheter från ideellt arbete och känner mig trygg i att jag skulle kunna vara er medlemmar behjälplig i att granska styrelsens arbete. Jag hyser stor respekt och har ett engagemang för den rörelse som Sveriges er bedriver vilket är anledningen till att jag härmed kandiderar till rollen som verksamhetsrevisor. Vänligen, Alexander Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

17 Valberedningens förslag på ordinarie revisorer Gustav Jörtsö Lundellska skolan Uppsala Lundellska skolans elevkår Internationell ekonomi och politik, Bsc in Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Kassör Riksorganisationen Unga Musiker distrikt Uppland (RUM), Revisor Ung kultur möts distrikt Uppsala (UKM), Uppsalas elevråd, Arrangör nationernas kulturscen i Uppsala på Valborg Gustav säger Här är jag! En driven och lättengagerad kille som har dille för siffror. Under gymnasietiden betydde elevkåren otroligt mycket för mig och gav mig goda erfarenheter som jag sedan tagit med mig ut i fortsatta studier och arbetsliv. Det känns därför extra kul att söka en post som revisor på Sveriges er. Jag har en god grund inom ämnet med mitt första ideella revisionsuppdrag som 16-åring som sedan dess följts åt med aktivt arbete inom ekonomi, både praktiskt genom att ansvara för ekonomin i mina företag samt genom mina studier. Jag ser mig själv lite som Ernst Kirchsteiger som tycker om att pyssla och knåpa, med den lilla skillnaden att jag gillar kalkyler och siffror och han gillar slitna hus. Jag upplever att redovisning till stor del handlar om att just lösa Problem och att jobba proaktivt för att se till att dessa inte uppstår. En annan viktig egenskap som jag anser mig ha är ett starkt ethos. För mig är det viktigt att de riktlinjer som har satts upp på det företag eller den organisation man jobbar för följs och att alla jobbar för att nå de målen. Samtidigt tror jag att man uppnår detta genom att jobba med ett helhetsperspektiv, istället för att vara en paragrafryttare som fastnar i detaljer. Jag söker förtroendeuppdraget som ordinarie revisor. Det jag kan erbjuda är ett högt engagemang, med förståelse för organisationen och erfarenhet inom revision och ekonomi. Allt gott! Gustav Jörtsö Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

18 Valberedningens förslag på suppleanter till revisionen Amalia Holm Bjelke Kungsholmens gymnasium Saltsjö-Duvnäs Kungsholmens gymnasiums elevkår Operativ chef, ordförande för påverkansutskottet, revisor, valberedare Social science Amalia säger Svensk delegat, LSUs projekt Youth Participation and Human Rights i Istanbul, 2013 Initiativtagare, projektledare EP-dagarna, 2014 Webreporter, Nordiskt Forum, 2014 Kampanjledare, tidigare EU- och demokratiminister Birgitta Ohlssons personvalskampanj till riksdagen, 2014 Som aktiv i KG-elevkår har jag verkat nära SE. Kåren är ansedd framgångsrik och har i flera år haft uppåt 100% medlemskap. KGEs organisatoriska läge satte oss som aktiva i en situation där vi ofta bjöds in av SE att delta i små och stora regionala aktiviteter och projekt (utländskt studiebesök, 2020, Almedalen, ny utbildning mm.). Att vara aktiv i en elevkår som inte anses behöva SE, varken ekonomiskt eller organisatoriskt, har gett mig ett perspektiv på SE som är ytterst essentiellt för rollen som revisor - ständigt kritiskt granskande. Jag vill spec. granska SEs hantering av regionala samarbetsorganisationer. Som aktiv tänkte jag mig en framtid som VU eller styrelsekandidat. Att göra kårandet till ett arbete eller ta det till riksnivå var en dröm. Jag har funderat mycket på huruvida den glädjen skulle väga tyngre än rädslan av att reproducera och representera den problematik jag uppfattat i SEs verksamhet och organisationsstruktur. Jag avstår hellre från den glädjen och med ambitionen att demokratisera organisationen hoppas få ta mig an uppdraget som revisor. Jag tror att jag inte kommer att lämna elevrörelsen på många år då den är något av det viktigaste som kan erbjudas gymnasieelever. Jag vill lägga min tid och mitt engagemang på att bidra till att organisationens medlemmar upplever den transparens jag själv saknat som elevkårsaktiv och styrelsen förutsättningarna att verkliggöra det. Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

19 Valberedningens förslag på suppleanter till revisionen Erik Schuss Erik säger Tidigare uppdrag i organisationen Det är en stor glädje för mig att åter få kandidera till en förtroendepost inom Sveriges er. Detta är en organisation med både namn och medlemsbas som återspeglar något som jag brinner för och som jag länge har arbetat med att skapa, nämligen er. En stor organisation som Sveriges Elvekårer behöver en kompetent och stabil revision för att kontinuerligt kunna se till att organisationen styrs på det sätt som ni medlemmar önskar. För att ett sådant granskningsorgan skall förbli stabilt, finner jag att posten som revisorssuppleant är viktig, då den minskar risken för att oförutsedda händelser skall påverka organisationen och dess granskning negativt. Ända sedan jag på mitt första årsmöte 2009 var med om att anta det principprogram som fastställde målet om att det enbart skulle finnas elevkårer i Sverige år 2014, har jag varit med i processen. Från gräsrotsnivå till nationell nivå, från ordförandeskap för en nystartad, via ordförandeskap för Malmös och Skånes er, till styrelseledamot för dåvarande SECO, nu Sveriges er. Denna resa har gett mig stor insikt i alla de situationer som kan uppstå och alla de olikheter gällande möjligheter och svårigheter som finns på olika plan ute bland Sveriges elevorganisationer. Jag har fått en generell kunskap och förståelse för såväl sverksamhet i praktiken, som för Sveriges ers organisation och kultur. Detta innebär att jag, med minimala hinder, kan sätta mig in i uppdraget som revisor för Sveriges er vid behov. Den egenskapen är viktig för att organisationen inte skall lämnas med minskad granskning under onödigt lång tid, om en revisor av olika skäl inte skulle ha möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Erfarenhet, förståelse och förmåga att snabbt sätta sig in i organisationen är viktiga punkter för denna förtroendepost, men en eventuell revisor behöver kunna Procivitas Malmö Stockholm en af Procivitas och revisorssuppleant Samhälle ekonomi för Handelshögskolan i Stockholms studentkår, talman för Handelshögskolan i Stockholms studentkår, ordförande för judiska ungdomsförbundet i Sverige, ordförande för Skånes elevkårer, ordförande för Malmös elevkårer, Raoul Wallenberg Academy granska allt ur en kritisk synvinkel trots sitt intresse för verksamheten. Genom att ha haft styrelseuppdrag inom denna och andra organisationer samt ledarskapspositioner inom egna företag, har det naturligt kommit till mig att vara kritisk och granskande för att se till att viktiga verksamheter inte skadas. Som ordförande för Handelshögskolans i Stockholm studentkår, en organisation med en omsättning på 14 MSEK & med över 500 personer på olika positioner, har jag fått förståelse för den ekonomiska och operativa verklighet som präglar en organisation av denna typ. Mina studier i ekonomi, särskilt i redovisning, skatterätt och affärsjuridik, medför sedan en djupare förståelse för de mer formella delarna av en organisaiton. Det är min förhoppning att ni, Sveriges ers medlemmar, vill ge mig förtroende till uppdraget som revisorssuppleant. Utvecklingen av Sveriges er och alla kårer ute i landet är en fröjd att se och jag vill gärna bidra till denna utvecklings fortsatta stabilitet. Med vänliga hälsningar, Erik Schuss Motivering till valberedningens förslag på ny revision Som revisor i Sveriges er ställs höga krav på integritet samt en god förståelse för vår organisation. Det är viktigt att kunna granska styrelsens arbete objektivt utifrån de beslut som fattas av medlemmarna. De fyra personer som vi valt att lägga på vårt förslag anser vi innehar samtliga kompentenser. Det är också fyra personer som går in i sitt uppdrag med olika perspektiv utifrån deras tidigare engagemang i Sveriges er och andra organisationer.

20 EJ VALBARA Kandidater som valt att dra tillbaka sin kandidatur Aza Cheragwandi Tidigare uppdrag i organisationen Solna gymnasium Kungsängen Solna gymnasiums elevkår Samhällsprogrammet, inriktning juridik Revisor Kulturama Gymnasiums elevkår, Revisor Schillerskas elevkår, Vice ordförande Sveriges Elevråd Sofia Jannati Tidigare uppdrag i organisationen Folkungaskolan Uppsala Folkungaskolans Fria, sekreterare, suppleant Samhällsvetenskapliga linjen med miljö- och klimatinriktning. Statskunskap, Juristprogrammet LSU, Vice ordförande JSS ( Juseks studerandesektion), Vice ordförande Sveriges Elevråd, RWD (Raoul Wallenberg Differencemakers)

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013

Möteshandlingar. Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Möteshandlingar Sveriges Elevkårers årsmöte 2013 Årsmöte 2013 Välkommen till Årsmötet Kära vänner och företrädare för Sveriges Elevkårers medlemmar, Det är vi som är den svenska elevrörelsen. Vi är en

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen

Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag till Samarbetsorganisationen KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Sofia Aronsson 2014-05-20 UAN-2012-0292 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förslag till överenskommelse om verksamhetsbidrag

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com

Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Fullmäktigekandidater 2011/2012 1 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Västerås läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren

Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Elevkårer - Varför lyckas vissa bättre än andra? Pelle Ekedahl och Jakob Hultgren Abstract 1. Inledning 1.1. Problemställning 1.2. Metod 1.3 Material och källkritisk diskussion 1.3.1 Data för kvantitativ

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer