Mögelsvampar och mykotoxiner i inplastat vallfoder till häst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mögelsvampar och mykotoxiner i inplastat vallfoder till häst"

Transkript

1 Referat från Hippocampusdagarna på SLU 2011 Hippocampusdagarna anordnas av Sveriges Lantbruksuniversitet varje år och syftar till att informera om aktuell hästforskning i Sverige, samt att vara ett forum för hästintresserade att mötas och utbyta kunskap. Djurens Rätts Hästgrupp var förstås på plats på årets konferens som hade temat "Säkerhet för människa och häst". Unga travhästar i träning Forskaren Anna Jansson berättade om ett forskningsprojekt som hon bedriver på riksanläggningen Wången. Projektet går ut på att undersöka om unga travhästar kan födas upp på enbart grovfoder. Bakgrund: 70% av alla tvååringar startar i ett såkallat premielopp, vilket är en form av lopp instiftat för att uppmuntra travtränare att starta sina hästar redan som tvååringar. De som springer snabbare än en på förhand uppmätt minimitid får en premie, därav namnet. Endast 40% av de tvååringar som kvalificerar sig i premieloppet kommer sedan till start som treåringar. Det är vanligt att travhästar får mycket kraftfoder i foderstaten. En normal foderstat för en travhäst innehåller kring 4-7 kg kraftfoder/dag. Metod och frågeställningar: I den aktuella studien vill man testa ett alternativt sätt att föda upp och träna unga travhästar för att öka deras hållbarhet och därmed öka andelen hästar som tävlar som treåringar. Man ger inget kraftfoder över huvudtaget, utan istället endast hösilage. Dessutom tränar man unghästarna lågintensivt. 16 varmblodsvallacker ingår i studien och studien pågår från att de är 1,5 år till att de blir 3 år (för närvarande är de två år). Man har följande frågeställningar: - Hur påverkas hästarnas tillväxt, rörelse och hälsoutveckling av denna metod? - Kommer de att klara att delta i treårslopp utifrån detta? - Kan man utifrån denna studie dra några slutsatser kring bra och dåliga träningsmetoder? Resultat: De preliminära resultaten visar att hästarna ser ut att bli något större än den genomsnittliga travhästen. Samtliga av hästarna i studien klarade premieloppet. Man har också sett ett starkt samband mellan andelen mjölksyra och hästens återhämtningspuls. Man har därför tränat hästarna för att ligga i medelintervallet, dvs. inte för hård, men samtidigt inte lätt träning. Anna Jansson berättade också att det har varit svårt att få pengar till projektet. Det som näringen absolut vill ha svar på är prestationsförmågan hos dessa hästar. Kommer de att klara av att prestera på den nivå som krävs? Mögelsvampar och mykotoxiner i inplastat vallfoder till häst Bakgrund: Detta är ett ämne som det finns förvånansvärt lite forskning kring, trots att vi använt inplastat vallfoder till häst under lång tid. Forskaren Cecilia Müller berättade att projektet finansieras av stiftelsen Hästforskning och att 125 gårdar med olika djurslag ingår i studien. Man känner till väldigt lite om vilka mykotoxiner som finns i vallfoder, man har

2 betydligt bättre kunskap om detta för spannmål. Exempel på skadliga mikroorganismer som förekommer i vallfoder är den vanligt förekommande Aspergillus, som kan orsaka luftvägsproblem, och Penicillum som också är mycket vanlig. Även mögelgifter kan vara skadliga för hästar. Exempel på toxinskador: dödsfall, nervskador, aborter och leverskador. Frågeställningar: - Vilka svampar finns i vallfoder? - Vilka mykotoxiner finns? - Finns ett samband mellan toxin- och svampförekomst? - Hur påverkar lagring och produktion förekomsten av ovanstående? Metod: Studien genomförs med fyra olika metoder: enkät kring produktion och lagring, provtagning och analys av fodret avseende mikroorganismer, DNA-klassificering av mikroorganismer samt undersökning av mykotoxinförekomst. Man har huvudsakligen analyserat vallfoder med torrsubstans över 50%. Resultat: Studien pågår ännu, men man hoppas komma fram till förebyggande slutsatser kring när och hur svampangrepp uppstår i vallfoder. Man vill också undersöka om man kan definiera någon form av gränsvärden för vilken svampförekomst som skall betraktas som normal. Detta saknas helt idag. Man syftar också till att ta fram metoder för kvalitetsbedömning av vallfoder, då den visuella inspektion av balar i syfte att upptäcka mögelangrepp som görs av många hästägare idag inte är tillräcklig. Tills vidare rekommenderar man att ytmögel i en bal tas bort med god marginal (balen behöver inte kasseras om möglet endast är ytligt). Det är dock fastställt att mögelbelastningen är högre i balar med ytmögel även om detta avlägsnats, med vilken grad av mögelförekomst som är farlig för hästarna vet man ännu inte. Hälsoläget bland 4-åriga varmblodiga ridhästar Bakgrund: Lina Jönsson presenterade en mycket intressant studie kring ett område som hittills varit mycket outforskat. Hon har granskat besiktningsprotokoll från kvalitetsbedömningar av svenska varmblodiga ridhästar, SWB, (halvblod) mellan åren för att fastställa hälsoläget inom rasen. Lina började med att berätta lite bakgrundsinformation, som att en frisk och sund häst är bra för hållbarheten. Dessutom visar tidigare studier att hästägare värderar hästens hälsa högre än prestation. En mycket stor del (55-70%) av de hästar som slås ut i Sverige gör det pga störningar i rörelseapparaten. Kunskapen om anmärkningar från hästbesiktningar är trots detta mycket dålig inom SWB. Man har också dålig kunskap om den genetiska variationen inom rasen. Kvalitetsbedömningen äger rum på 20 platser i landet varje år och består av ett endagsprov för 4-åriga hästar. Kring 30% av årskullen deltar. I kvalitetsbedömningen ingår förutom ridprov o.dyl. en hälsobedömning. Man undersöker bland annat medicinskt hälsotillstånd, ortopediskt hälsotillstånd, böjprov (borttaget efter 2005) samt hanterbarhet. Från och med 2011 är hälsobedömningen borttagen från kvalitetsbedömningen. Frågeställningar och metod: 8300 hästar ingår i Linas studie. Här är hennes frågeställningar: - Förekomst och arvbarhet för hälsoegenskaper? - Förekomst av olika benställningar och hälsoanmärkningar? - Benställningens betydelse för hästens prestation?

3 Resultat: De anmärkningar på hovstatus som kunde registreras var hornsprickor, dålig hovkvalitet, osymmetriska hovar, små hovar, platthovar. Det var vanligare att fler framhovar än bakhovar fick anmärkningar. Anmärkningar på benen bestod framförallt av gallor (företrädelsevis kotsenskidor, kotleder och hasleder). Endast 26% av hästarna var helt fria från anmärkningar. Studien visar också att benhälsa (som går att bedöma med palpation) och hovkvalitet tycks ha en arvbarhet på 0,10-0,12. Bland hingstar som varit/är verksamma i aveln fanns gott om anmärkningar från kvalitetsbedömningen. De sämsta resultaten var för benhälsa, något bättre för hovstatus men även här finns mängder av anmärkningar. Stoägarens val av hingst bör påverkas av detta i större utsträckning. Faktorer som påverkar sadelns tryck mot hästens rygg Bakgrund: Forskning kring sadeltryck är svårt, enligt forskare A. Bylund. När man mäter sadeltryck använder man vanligen en tryckmätningsplatta under sadeln. För att undersöka hur sadeltrycket påverkas av en ryttare så kopplar man plattan till en dator, och mäter sadeltrycket under ett normalt ridpass. Man kan då få en datoriserad bild av trycket. Ännu bättre är om kan få se trycket i form av en film så att man ser hur trycket förändras under rörelse. Men vad visar egentligen detta? Det blir en summa av sadelns passform, ryttarens sits och hästens rörelse. Detta är svår data att arbeta med! Frågeställningar: - Hur bör en sadel vara konstruerad? - Hur påverkar trycket hästens rörelse, smärta etc. - Hur påverkar hästens redan störda rörelsemönster sadeltrycket? - Vilket är den bästa mät- och analysmetoden för denna typ av data? Preliminära resultat: Både vilken stoppning sadeln innehåller, samt vilken sadelgjord man använder påverkar sadeltrycket. Ullstoppning samt syntetstoppning (skum) jämfördes, där ullstoppning tycks ge ett jämnare tryck än skum. V-systemgjord jämfördes med en traditionell sadelgjord med normal placering, vilket visade att normal placering var bättre för sadeltrycket. Man vet dock inte om skillnaderna i sadeltryck har någon betydelse för hästen. Vill man rida med padd prova ut sadeln med padd! Man utförde också en pilotstudie där man mätte sadeltryck på hästar med konstiga ridsymptom som inte kunnat diagnosticeras. Hästarna visade asymmetrier i sadeltryck innan bedövning, vilka upphörde efter bedövning, vilken också bidrog till att fluktuationen ökade. Hur sadeltrycket ser ut hos väl fungerande ridhästar är ännu inte klarlagt. Man håller också på med ett projekt kring ryttarens sits i samarbete med Strömsholm. Föreläsningar och forskning kring säkerhet för människa och häst När olyckan har inträffat Läkaren Marjut Sohlman fanns på plats för att hålla ett anförande om skador inom hästbranschen. Hon menar att endast 5-10% av alla olyckor rapporteras, mycket på grund av att det är en bransch med mycket svartjobb. I Sverige finns det idag hästanläggningar och numerärt har mängden hästar nu överskridit mängden kor i landet. Trots platsbristen finns

4 de flesta hästarna i tätorter, vilket gör att många hästtäta kommuner har problem med att det blir för många hästar på för liten yta. Av Sveriges ryttare är 95% kvinnor, däremot är 20% av elitryttarna män! 15% av ryttarna har egen häst, kring 25% av alla ryttare lånar en privathäst att rida på, och 60% rider på ridskola. Vilka är det då som skadar sig? Det är framförallt amatörer i form av motionsryttare, medryttare, vuxenryttare (vuxna nybörjare) och unga tonåringar. Av alla olycksfall som leder till sjukhusbesök står ridsporten för 10%. Av de olycksfall inom ridsporten som leder till ett besök på akuten får 80% åka hem samma dag medan 20% måste stanna kvar för ytterligare behandling. Kring 10% är av allvarlig natur, exempelvis då ryttaren fått en häst över sig. Varje dag uppsöker pers sjukvården till följd av olyckor inom ridsporten, detta blir personer/år. Sadelns bom orsakar skador, exempelvis då man får en häst över sig så kan sadelns bom orsaka frakturer i bäckenet. Små gårdar genererar fler olyckor än större anläggningar. De allra vanligaste skadorna är fingerskador, oftast till följd av att man har fastnat i något (ex. tygeln). 25% av alla skador beror på slarv i hanteringen av hästen, medan 75% beror på avfallningar. Marjut höjde också ett varningens finger för att använda barnstigbyglar till barn och ungdomar då de ofta är för trånga. Dagens barn och ungdomar har stora fötter, och då kan de lätt fastna om stigbygeln är för trång. Hon avråder också starkt från att rida när graviditeten är så långt framskriden att magen har börjat bukta ut. Då är barnet helt oskyddat och en avfallning kan orsaka skada på fostret. Olycksfallsberedskap för häst Djursjukskötaren Linda Perttula från Universitetsdjursjukhuset Ultuna höll ett föredrag om olycksfallsberedskap för hästen. Hon råder alla hästägare att ha telefonnummer till distriktsveterinären tillgängligt i stallet. 112 ringer man bara om det är ett fall där handräckning från räddningstjänsten är nödvändigt, exempelvis om en häst fastnat någonstans. I första-hjälpen-lådan bör det finnas: bomull på rulle, gasbinda, vetrap/vetflex, koksalt och kompresser, febertermometer, brems, visitertång och gärna ett stetoskop. Febergränsen för häst anges till cirka 38,2oC (ibland 38,5). En rulle med gasbinda kan fungera som tryckförband under några varv med vetrap. Om hästen har fått ett sår som sitter nära en led, kontakta alltid veterinär. Infektion i leder ska undvikas in i det längsta! Om du inte vet hur lägg inget bandage alls, hellre än att lägga ett dåligt bandage. Vid misstänkt fraktur är det viktigt att bandaget lindas en bra bit upp över brottet, annars gör det mer skada än nytta. Om hästen har en puls på slag/minut är det tecken på allvarlig smärta (ffa kolik). Linda vill också ta död på en gammal huskur som innebär att man ger hästen paraffinolja vid foderstrupsförstoppning. Risken är att det hamnar i lungorna, så ge inte hästen någonting vid foderstrupsförstoppning. Om det inte släpper med hjälp av massage och en promenad ring veterinären. Många hästägare är osäkra på när de ska reagera på att en förlossning drar ut på tiden. Lindas råd är att utdrivningsskedet inte ska ta mer än 20 minuter, drar det ut på tiden mer än så ring veterinär. Hon vill också flagga för att hästen vid bremsning kan visa en liknande reaktion som vid penicillinchock, dvs. att den faller omkull. Bremsen skall då lossas och hästen kommer på benen igen efter en liten stund. Vid penicillinchock gör man likadant, gå ut ur boxen och låt hästen kvickna till. Stor skaderisk om du befinner dig kvar i boxen när hästen ligger ner, gå alltid ut!

5 Varför läkemedel? Veterinär Jenny Ennerdal höll en intressant föreläsning kring användningen av läkemedel på häst. Hon vill gärna problematisera användningen av läkemedel eftersom det alltid innebär en risk, både för människa och för häst. Ett bra riktmärke är att nyttan ska överstiga risken, och detta måste avgöras från fall till fall. Risker för hästen kan till exempel vara olika skadliga effekter av läkemedlet i fråga (som biverkningar, retande ämnen). Hon exemplifierar med att antiinflammatoriska läkemedel kan ge biverkningar som kolik och skador på slemhinnan, samt att det alltid finns en risk att hästen reagerar på ämnet prokain som finns i penicillin, vilket då kan leda till penicillinchock. Även administreringen (tillförseln av läkemedel) kan vara riskfylld för hästen. Det kan till exempel röra sig om felaktig injektion eller injektion på fel plats. Människan utsätts också för risk i samband med läkemedelsbehandling, exempelvis i form av risk för självstick, direktkontakt med läkemedlet, påverkan av en aktiv substans (ex. kortison) och risk för allergi mot preparatet (ffa penicillin och sulfa). Även vid administreringen utsätts människan för risk för trampskador, klämningar och sparkar. Man bör därför alltid använda stålhätta samt engångshandskar. Vid intramuskulär injektion (ex. vid penicillinbehandling) råder Jenny att man alltid är två, att hästen hålls i grimma och grimskaft, att man håller till i boxen och att reträttvägen är fri om man behöver ta sig ut ur boxen snabbt. Det är en bra metod att muta hästen med något gott för att få den att stå stilla. Slutligen pratade Jenny om dopning och felaktig medicinering. Hon påpekade att dopning gäller även på träning, alltså att en häst i träning inte heller skall vara under läkemedelsbehandling. Om din häst behöver behandling bör du ta hänsyn till om det finns någon tävlingshäst i stallet. Inom travsporten tas ca 3600 dopningsprover/år. Cirka sju av dessa är positiva. Rädslan för dopning är stor inom såväl ridsporten som travsporten. Jenny råder att man använder en särskild medicineringshink som endast används för detta. Man bör också stå på en plats där man ser om man spiller, alltså helst inte i boxen där man kan söla ner och spilla i bädden etc. utan att det märks. Rädslan för dopning medför en viss risk att en häst inte får den behandling den behöver, vilket är allvarligt. Medicin skall alltid förvaras i originalförpackning i ett särskilt skåp, som gärna får vara låst. Tänk också på att följa doseringsanvisningarna noga. Överdosering kan medföra längre karenstid. Läs på förpackningen! En häst som är under behandling bör stå i en uppmärkt box, förslagsvis med en tydlig lapp på boxdörren. Grupphållning av hästar: Välfärd för hästen och säkerhet för människan SLU-forskaren Elke Hartmann berättade om en studie där man undersökt grupphållning ur ett säkerhetsperspektiv. Hon menar att grupphållning ska väljas i första hand då detta bidrar till färre oönskade beteenden hos hästarna. Trots detta hålls fortfarande många hästar ensamma. Varför tillämpas inte denna kunskap i praktiken? Kan det bero på otillräckligt vetenskapliga rekommendationer kring hästhållning? Eller beror det på hästägarnas rädsla för skador på hästarna och sämre säkerhet för människan? Är denna oro befogad? I studien provade man en metod för att introducera en ny häst till en hästgrupp som gick ut på att hästarna fick hälsa på varandra i stallet i varsin intilliggande box först, innan de släpptes ut

6 i hagen tillsammans. Detta jämförde man sedan med att inte göra någon sådan förintroduktion, utan att bara släppa ut den nya hästen i hagen till den nya okända individen. Resultat 1: På totalt 106 tester (introduktioner) blev endast två hästar skadade, och det rörde sig i båda dessa fall endast om små skador. Hos yngre hästar såg man en viss tendens till minskad kontaktaggression i de fall hästarna fått hälsa på varandra i stallet först. Däremot tycktes inte förberedelserna i stallet spela lika stor roll som man trott. Det som överraskande nog visade sig ha bäst resultat var att släppa ut en ny häst i hagen med två individer, som redan känner varandra, samtidigt. Aggressionen mellan hästarna tycks då bli mera utspädd och mötet mellan de obekanta hästarna blir lugnare. Elke berättade också om en "sidostudie" där man testat om rangordningen i flocken hade någon betydelse för hur många hästar i en flock som följer med till grinden när en av hästarna blir hämtade i hagen. Detta eftersom det anses vara ett riskfyllt moment att gå in i en hästflock och hämta en häst, inte minst kan det uppstå tumult vid grinden när man ska gå ut ur hagen. Resultat 2: Denna studie visade att rangordningen inte hade någon betydelse. Det spelade alltså ingen roll om man tog ut en ranghög häst ur hagen, jämfört med en ranglåg. Det var inte fler hästar som följde med till grinden bara för att den ranghöga hästen skulle lämna hagen. Det som däremot spelade roll var om två hästar skulle tas ur flocken. Då ville fler hästar följa med till grinden. Detta beror sannolikt på att hästens flockinstinkt starkare utlöses när fler än en individ ska lämna hagen, varpå fler hästar vill följa med. Generellt sett är det mycket sällsynt med aggressiva beteenden riktade mot människor, vilket också denna studie bekräftade. Rädsla hos häst Bakgrund: Professor Linda Keeling har intresserat sig för det här med rädslor hos hästar. Hon berättade om sin forskning som visar flera intressanta resultat. 20% av alla olyckor beror på en rädslereaktion hos hästen. Rädsla hämmar också inlärningen hos hästar, vilket gör att en rädd häst svårligen lär sig något av upplevelsen/situationen då den blir skrämd. Man ser dock stora rasskillnader då det gäller hur lättskrämda hästar är. Det går att träna bort beteendereaktionen som gör att en häst flyr när den blir skrämd, däremot går det inte att träna bort upplevelsen av rädsla. Linda påpekar att det förstås är bättre att försöka undvika olyckor än att förlita sig på hjälmen om man ramlar av. Metod 1: I studien testade man hästars rädslereaktioner på tre olika stimuli: en kon (syn), eukalyptusdoft (lukt) och radiobrus (hörsel). Man testade också huruvida en häst som blivit utsatt för dessa stimuli förut skulle kunna överföra denna erfarenhet till en häst som var helt ny (naiv) för studien, och därmed minska dennes rädslereaktioner (kallat social överföring). Man testade både hopp- och dressyrhästar, samt hästar som hade en blandning av hopp- och dressyrstam. Resultat 1: Syn- och hörselstimuli gav den kraftigaste rädslereaktionen, medan luktstimulit ökade hästens uppmärksamhet mot omgivningen. Social överföring från en redan testad häst minskade också mycket riktigt rädslereaktionen hos den naiva hästen. Det visade sig också att en naiv häst som blivit utsatt för stimuli tillsammans med en annan häst som tidigare blivit testad, också kunde ta med sig denna sociala överföring till en situation när den naiva hästen var ensam. Den sociala överföringen sträcker sig alltså utanför den situation där hästarna hade

7 sällskap av varandra. Hopphästarna reagerade med mindre rädsla än dressyrhästarna. De lärde sig också snabbare att det inte var farligt. Metod 2: Man ville också testa hur ryttarens rädsla kan överföras till hästen. Man informerade ryttaren om att ett stimuli som skulle kunna skrämma hästen skulle introduceras på en särskild plats i ridhuset när ekipaget red förbi. Man lät sedan bli att presentera detta stimuli när ryttaren och hästen passerade, för att se hur ryttarens förväntan om att något otäckt skulle dyka upp påverkade hästen. Resultat 2: Studien visade tydligt att ryttarens övertygelse om att något skulle skrämma hästen överfördes till hästen. Hästens hjärtfrekvens gick upp endast på grund av att ryttaren trodde att något farligt skulle dyka upp. Effekten var tydligare när hästen reds jämfört med när den leddes. Människans reaktion kan alltså påverka hästens fysiologi. Lindas slutsats är att man behöver träna mycket på rädslor hos sin häst. Hon rekommenderar också att man använder en erfaren häst som hjälp eftersom den sociala överföringen mellan hästar är stark. Hon påpekar också att det inte är så konstigt att hästar reagerar på hur vi människor känner oss, eftersom de är avlade på att kunna tolka oss människor.

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar

Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Krubbitning, vävning och andra beteendestörningar hos hästar Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Del 3 Stereotypa beteendestörningar hos hästar har ett klart och tydligt samband med hästhållningens

Läs mer

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines

Fördjupningsarbete Steg 3. Kissing Spines Fördjupningsarbete Steg 3 HT 2010 Kissing Spines Av: Jessica Ohlson Inledning Jag har valt att skriva mitt fördjupningsarbete om kissing spines. Min huvudsakliga fråga är om den hästskötsel som normalt

Läs mer

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011 Jag heter Märta. Jag älskar hästar! Det här är min bästa häst Julia. Hon bor på ridskolan. Där finns ridläraren Kattis, alla hästarna och mina ridkompisar. Jag rider där varje vecka. 7 Använd skänklarna!

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop

Märke 2. Käftgrop. Kindkjedjegrop Märke 2 Huvudeds delar Mungipa Nosrygg Näsborre Mun Underläpp Haka Käftgrop Kindkjedjegrop Ganasch Skoning Skorna spikas fast i hoven med spikar som kallas sömmar. Man kan se huvuden på dem här. (6 st)

Läs mer

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar

Hästens tänder. Distriktsveterinärerna tipsar tänder Distriktsveterinärerna tipsar Hästens tänder 2 Inledning Vi människor har haft hästen som husdjur i nästan 6000 år, vilket endast är en bråkdel av den tid som hästen har funnits och utvecklats till

Läs mer

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom

Hästen I centrum. På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl. Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Hästen I centrum På omslaget fjordhästen Molly. Foto: Amanda Liljedahl Ett projektarbete av Amanda Liljedahl och Viktoria Östblom Foto: Anna-Karin Liljedahl Foto:Viktoria Östblom Innehåll Sida 10-11, intervju

Läs mer

Foder UTFODRING AV HÄSTEN

Foder UTFODRING AV HÄSTEN Foder Hästen är en gräsätare och i vilt tillstånd söker den föda omkring 16-18 timmar varje dygn. Uppstallade hästar måste utfodras regelbundet med rätt och lagom mängd foder vid varje tillfälle för att

Läs mer

RYGGPROBLEM PÅ FULLBLOD

RYGGPROBLEM PÅ FULLBLOD RYGGPROBLEM PÅ FULLBLOD Fördjupningsarbete steg III 2004 Elin Ståhl 1 INLEDNING Uppslaget till fördjupningsarbetet kom till när jag efter en undersökning på djursjukhuset i Helsingborg nekades direktreglering

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Lär hästen sänka huvudet!

Lär hästen sänka huvudet! Lär hästen sänka huvudet! Text: Sven Forsström Foto: Inger Lantz Som ryttare vill man också att hästen ska tugga på bettet och skumma kring munnen, eftersom det är ett tydligt tecken på att hästen är avspänd

Läs mer

Ett lyckat hästköp. Söderåsens Islandshästar Telefon: +46-(0)435 44 24 00 Mobil: +46-(0)709-54 24 00 Email: katarina@turridning.com www.turridning.

Ett lyckat hästköp. Söderåsens Islandshästar Telefon: +46-(0)435 44 24 00 Mobil: +46-(0)709-54 24 00 Email: katarina@turridning.com www.turridning. Söderåsens Islandshästar Telefon: +46-(0)435 44 24 00 Mobil: +46-(0)709-54 24 00 Email: katarina@turridning.com www.turridning.com Ett lyckat hästköp Av Katarina Lagerbäck, B-instruktör i SIF. Eftertryck

Läs mer

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE

HÄSTAR I TRAFIKEN TIll dig Som ÄR RyTTARE HÄSTAR I TRAFIKEN till dig som är ryttare Att rida i TRAFIK Intresset för hästar och ridsport ökar stadigt i Sverige. Vi är närmare en halv miljon människor som rider eller kör för tävling, motion eller

Läs mer

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i

Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Socialpsykiatriskt forum konferens i Stockholm 2012-03-21. Makt och tvång ur mitt perspektiv. Jag heter Ingela Håkansson, är 37 år och bor i Östersund. Jag sitter med i Brukarrådet för Område Psykiatri

Läs mer

Fölets och unghästens benställning vad kan påverkas och när ska det göras? Fördjupningsarbete under Steg 3-kursen våren 2004

Fölets och unghästens benställning vad kan påverkas och när ska det göras? Fördjupningsarbete under Steg 3-kursen våren 2004 Fölets och unghästens benställning vad kan påverkas och när ska det göras? Fördjupningsarbete under Steg 3-kursen våren 2004 Lisa Morgenstjerne Johnsson och Pia Påhlstorp 2 Inledning Efter en intressant

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Betfor en riktig klassiker!

Betfor en riktig klassiker! Frågor & Svar Betfor en riktig klassiker! Ju mer du vet om utfodring, desto större möjligheter har du att ta hand om din häst på ett bra sätt. Men det är inte alldeles enkelt, för det finns mycket att

Läs mer

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller?

Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? FALLFÖREBYGGANDE STUDIE I ÖREBRO LÄN, SVERIGE - en randomiserad kontrollerad studie Kan undersköterskor förebygga att hemmaboende äldre med fallrisk faller? Jenny Forsberg, sjukgymnast Örebro läns landsting

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Rätt rustad KLÄDD FÖR STALLJOBB. Varken hästens eller ryttarens utrustning behöver kosta skjortan men den måste passa, vara hel och säker.

Rätt rustad KLÄDD FÖR STALLJOBB. Varken hästens eller ryttarens utrustning behöver kosta skjortan men den måste passa, vara hel och säker. Rätt rustad Varken hästens eller ryttarens utrustning behöver kosta skjortan men den måste passa, vara hel och säker. Vad det gäller den personliga skyddsutrustningen som fi nns måste den uppfylla de säkerhetskrav

Läs mer

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd

Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hund och katt hälsa, hållbarhet och välfärd Det är något särskilt med hundar och katter Familjemedlemmar, arbetsredskap och stöd Hunden och katten

Läs mer

Försäkring för hästen 1 oktober 2005

Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Försäkring för hästen 1 oktober 2005 Är din häst rätt försäkrad? Det är inte ovanligt att många hästar är för mycket eller för lite försäkrade. Folksams filosofi är inte att sälja försäkringar till varje

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Att träna arabiska fullblod jämfört med engelska fullblod.

Att träna arabiska fullblod jämfört med engelska fullblod. Madeleine Fridlund Steg 3 Amatörtränarutbildning Svensk Galopp Hösten 2010.......... Att träna arabiska fullblod jämfört med engelska fullblod. En intervjustudie med 6 tränare som har erfarenhet av att

Läs mer

Osteopaten. hittar orsaken till besvären

Osteopaten. hittar orsaken till besvären Osteopaten hittar orsaken till besvären Det är inte alltid självklart att besvärens ursprung finns just där det gör ont. Osteopater, är en yrkesgrupp som jobbar med att gå på djupet med klienternas problem,

Läs mer

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se

vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se vitafor HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Kvarnbyfoders mineralfodersortiment till häst är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Betfor Inte bara nyttigt

Betfor Inte bara nyttigt Betfor Inte bara nyttigt Betfor. Från hobbyridning Betfor har varit en viktig komponent i svenska hästars foderstat i mer än 50 år. Skälet till detta är ganska självklart, efter- Betfor påverkar en rad

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen Att utbilda en häst är som en lång spännande resa, med inslag av lärorika upplevelser. För att komma från en punkt till en annan måste

Läs mer

Få den bästa starten

Få den bästa starten Få den bästa starten Det bästa från naturen För att stoet och hingsten kan leverera hälsosamma avkommor, är det viktigt med en bra start i livet. Fodrets näringsämnen påverkar alla kroppens funktioner,

Läs mer

Välkommen till stallet!

Välkommen till stallet! Välkommen till stallet! 2 Hej! Är du också ny i stallet? En smula hästvett räcker långt En hel del skiljer oss från våra fyrbenta vänner. Det här häftet är en liten guide i konsten att umgås med hästar

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet?

Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Petra Aittola Unghästchampionat, en led i utbildningen eller det enda målet? Inledning I Sverige finns det årligen två olika stora championat för de unga hästarna. Den ena har blivit kallad som utomhuschampionat

Läs mer

HÄST I NÖD. Häst i nöd

HÄST I NÖD. Häst i nöd Häst i nöd 1 Detta är en kortfattad översikt över vanliga problem som våra hästar kan råka ut för samt några enkla råd. Det du måste ha i åtanke är att ingen skada/sjukdomsbild är den andra lik. Om du

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÄST. Kurs på Krapperup 15 april 2012 med veterinär Gunilla Lundgren

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÄST. Kurs på Krapperup 15 april 2012 med veterinär Gunilla Lundgren FÖRSTA HJÄLPEN FÖR HÄST Kurs på Krapperup 15 april 2012 med veterinär Gunilla Lundgren Deltog gjorde: Matilda, Camilla, Johanna, Sofia, Astrid, Isa, Filippa, Eva, Åse Gunillas kursmaterial är kompletterat

Läs mer

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum

Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Vi vill, vi kan, vi ska med hästen i centrum Kunskapsdagar kring hästar och ridsport 14-16 november 2014 Västmanlands- och Södermanlands Ridsportförbund tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, hälsar dig

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst

BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst BIPACKSEDEL Torphasol vet. 10 mg/ml, injektionsvätska, lösning, för häst Läkemedelsverket 2013-07-22 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN

Läs mer

Epilepsienkät - Hund

Epilepsienkät - Hund 1 Epilepsienkät - Hund Datum: 1. Allmänna frågor: Ägarens namn: Adress: Telefon: e-mail: 2. Information om hunden Tilltalsnamn Registrerat namn Registreringsnummer Ras Uppfödarens namn: Födelsedatum: Hundens

Läs mer

Slutrapport av Kotledsskador hos svensk halvblodshäst en pilotstudie

Slutrapport av Kotledsskador hos svensk halvblodshäst en pilotstudie Ridskolan Strömsholm 2008-07-15 AgrD Karin Morgan Slutrapport av Kotledsskador hos svensk halvblodshäst en pilotstudie Genomförande Studien har genomförts i fyra delar. 1. Workshop Pilotprojekt rörande

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Till dig som har häst

Till dig som har häst Ha häst guiden Till dig som har häst Hästsveriges motto är att värna om våra hästar med kunskap, kärlek och omsorg. Det ska genomsyra allt vi gör. Du som har ansvar för hästen måste därför veta hur den

Läs mer

Ergonomiska sadlar. Speciellt utformade för kvinnor. Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom 0709-948 304, www.stallrustorp.

Ergonomiska sadlar. Speciellt utformade för kvinnor. Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom 0709-948 304, www.stallrustorp. Ergonomiska sadlar Speciellt utformade för kvinnor FÖREBYGGER SKADOR PÅ HÄST OCH RYTTARE Byter namn till Jeanette Karlsson - Saddlefit 4 Life - Sadelergonom 0709-948 304, www.stallrustorp.se Förebygger

Läs mer

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se

HÄST MINERALER. vitafor HÄSTMINERALER. www.kvarnbyfoder.se HÄST vitafor MINERALER HÄSTMINERALER www.kvarnbyfoder.se Vitafor Hästmineraler är baserat på de senaste forskningsrönen. Ett bra mineralfoder kan vara avgörande för hästens välbefinnande och prestation.

Läs mer

Tag hand om hundens leder

Tag hand om hundens leder Tag hand om hundens leder En informationsguide för hundägare Länge leve friheten! Många år med ett aktivt liv sätter sina spår Lek, apport, hundsport, jakt och långa promenader är bara några av de aktiviteter

Läs mer

Enkät för uppföljning av RAS för hundar registrerade 2010

Enkät för uppföljning av RAS för hundar registrerade 2010 Enkät för uppföljning av RAS för hundar registrerade 2010 (1)Hundens namn (enligt stamtavlan):.. (2)Registreringsnummer:. Hundens kön: (3) tik (4) hane (5) kastrerad/steriliserad (6) EJ kastrerad/steriliserad

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoxin typ B lösning för injektion 5 000 E/ml Viktig säkerhetsinformation för läkare Syftet med denna manual är att tillhandahålla läkare som är kvalificerade att ordinera och administrera

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Generella utfodringsrekommendationer

Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer Generella utfodringsrekommendationer St Hippolyt Foderstatsberäkning och rekommendationer Fem övergripande frågor! 1. Häst information Ras, prestation, hull, vikt,

Läs mer

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DJURVÅRD INOM DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Ämnet djurvård inom djurens hälso- och sjukvård behandlar omvårdnadsarbete med sjuka och friska djur. I ämnet behandlas också sjukdomslära samt lagar och andra

Läs mer

Hästar och foderstater

Hästar och foderstater Hästar och foderstater Hästar är räsätare och har en mae som är anpassad till räs. Stora mänder av andra foder som spannmål är farlit för hästar eftersom de inte kan bryta ner spannmål i större mänder.

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Tisseel 23.3.2015, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Fibrinvävnadslim eller fibrinlim används

Läs mer

Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Anna Jansson

Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Anna Jansson 1/14 Utfodring före arbete Upplevd arbetsbelastning inte alltid verklig Bra distansritthästar dricker Osteokondros 2/14 Bra fysik med vila på bete Mögeltillväxt i hö under lagring Hullet avgörande för

Läs mer

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång

Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång Emilie Wass Jag heter Emilie och fyller 25 år i sommar. Jag har ridit sedan jag var 9 år gammal och när jag var 11 år började jag på UPK. Det kändes på en gång att det var en extremt bra ridskola på alla

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

NG FÅ EMS N U T R I T I O N C O N C E P T S

NG FÅ EMS N U T R I T I O N C O N C E P T S FÅNG EMS NUTRITION CONCEPTS - Att det finns flera orsaker till att hästen får fång? - Akut överfodring med stärkelse eller protein kan resultera i en feljäsning i grovtarmen med fång som följd. - Långvarig

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE

VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 011-660 95 www.aby-ridskola.se VÄLKOMMEN TILL STALLGÄNGSUTBILDNING PÅ ÅBY RID- & TRÄNINGSCENTER FÖR FADDRAR & SKÖTARE 1 (6) Välkommen till Stallgängsutbildningen Stallgänget För att underlätta för er som

Läs mer

Kan Du Hundspråk? En Frågesport

Kan Du Hundspråk? En Frågesport Kan Du Hundspråk? En Frågesport Hundar kommunicerar främst genom kroppsspråk, lukt och läten. Det är en bra idé att lära sig grunderna inom detta område för att kunna förstå hunden bättre. Testa att svara

Läs mer

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan

Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan Verksamhetshandledning för amning och graviditet/fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd SIL 3.1 Innehållsförteckning Beslutsstöd i SIL gällande läkemedel och amning, graviditet och fosterpåverkan...

Läs mer

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt

Forskning Jakthundar. Björnhundar. behöver bättre träning. Nr 2/3 2011 Svensk Jakt Forskning Jakthundar Björnhundar behöver bättre träning 76 184 Eftersöksekipage på björn saknar den kompetens som är nödvändig för att spåra björn. Det visar ett examensarbete som är baserat på praktiska

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi

Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Att inte våga synas kan vara tecken på social fobi Social fobi Information till drabbade och anhöriga Går du ständigt omkring med en stark rädsla för att göra bort dig inför andra människor? Brukar du

Läs mer

Det är skillnad på får och får

Det är skillnad på får och får Det är skillnad på får och får Vad för får ska man skaffa sig att träna på? Frågan kommer ofta till oss som håller kurser eller är aktiva i klubbarna. Helt grundläggande och nödvändigt är att de får vi

Läs mer

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd?

Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Vem är jag i skolan? Om elevers sökande efter identitet. Hur uppfattas jag av andra genom mitt kroppsspråk och attityd? Ju mer vi lär barnen om det icke- verbala språket, kroppsspråket, desto skickligare

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Ge din häst mer livsglädje

Ge din häst mer livsglädje Ge din häst mer livsglädje Det bästa från naturen Hästar med en hälsosam och ett starkt immunförsvar har sällan hälsosamma problem. Hästar i naturen äter ofta upp mot 60 olika växter varje dag och rör

Läs mer

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla.

Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Att skaffa får Ge dina nyinflyttade får tillfälle att lära känna dig utan hund innan du börjar valla. Som nybliven ägare till en vallhund brinner du säkert av iver att få tag i lämpliga djur att träna

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad 30 31 Näringsliv och arbetsmarknad Det utbredda intresset för hästar i Sverige medför en stor efterfrågan på varor och tjänster knutna till svensk hästnäring. En hästägare

Läs mer

Förstudierapport för lösdriftuppfödning av fölston och unga hästar

Förstudierapport för lösdriftuppfödning av fölston och unga hästar Förstudierapport för lösdriftuppfödning av fölston och unga hästar Agneta Wennerberg 2011-05-13 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Visningsanläggningen... 4 Hästgrupperna... 6 Nulägesanalys...

Läs mer

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal.

Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Kommentarer till utbildningsmaterial för vård- och omsorgspersonal. Bild 2 Släng ut frågorna: Vad är det som gör att Per och Anna (de vanligaste namnen på personer över 65 år i Jämtland) inte faller? Vad

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar

Ögonskador. Distriktsveterinärerna tipsar Ögonskador Distriktsveterinärerna tipsar 2 Ögonskador Ögat är en mycket känslig struktur, även en liten skada på hornhinnan kan göra mycket ont. Hästar får snabbt en inflammation i ögat som är mycket smärtsam

Läs mer

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras

Brosket. Synovialmembranet. inflammeras Artrox är Sveriges mest sålda läkemedel med glukosamin för symtomlindring vid lätt till måttlig artros. Artrox kan lindra smärta och öka rörligheten i dina leder. Studier tyder på att glukosamin även kan

Läs mer

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977.

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Kort om distansritt Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Sporten blev en erkänd FEI-gren 1982. Distansritt är numera den tredje största ridsportsgrenen ansluten till FEI, näst efter hoppning

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av

Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av Ett riskbruk är en alkoholkonsumtion som kraftigt ökar risken för skada och ohälsa och sociala konsekvenser. För vissa personer är all användning av alkohol riskfyllt, det kan bero på tidigare erfarenheter,

Läs mer

förstå din hunds hudhälsa

förstå din hunds hudhälsa förstå din hunds hudhälsa det är inte ovanligt Hudproblem är relativt vanligt förekommande hos hundar. Det kan uppstå pga flera olika orsaker t.ex. infektioner, parasiter eller allergier. Många underliggande

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Rehab Extra. Försäkring för hästar 1 november 2006. Öppna och läs!

Rehab Extra. Försäkring för hästar 1 november 2006. Öppna och läs! Rehab Extra Försäkring för hästar 1 november 2006 Öppna och läs! Äntligen! Utvecklingen går framåt. Samarbetet mellan hovslagare, fysioterapeuter, veterinärer och equiterapeuter ökar. Bland hästägarna

Läs mer

Avel och uppfödningsenkät - ej företag

Avel och uppfödningsenkät - ej företag Avel och uppfödningsenkät - ej företag Bilaga 2a Syfte Hästavel och uppfödning med kvalitet Bakgrund Hästnäringens Avelskommitté bildades hösten 2007 genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella

Läs mer

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap

DRAFT DRAFT. 1. Bakgrund. 2. Förberedelse inför förlossning och föräldraskap Mark as shown: Correction: Please use a ball-point pen or a thin felt tip. This form will be processed automatically. Please follow the examples shown on the left hand side to help optimize the reading

Läs mer