Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds verksamhet av kommunen bytte nämnden namn till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Se vidare detta arkiv. Förtecknad av Marie Esplund-Lynn Tillägg gjorda och under maj Källor: NAD Förvaltningshistorik Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 B B1 C C1 C2 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 Ö Ö1 Protokoll Nämndprotokoll med bilagor Handlingar till nämndprotokoll Hundrådets protokoll och handlingar Utgående handlingar Utgående handlingar från Hälsovårdsnämnden och stadsläkaren Diarier Diarium Diariekort Inkomna handlingar Korrespondens, Hälsovårdsnämnden och Stadsläkaren Korrespondens, Stadsveterinären Ämnesordnade handlingar Livsmedelsregistret Fysikalisk-kemiska vattenanalyser Personalhandlingar Bidrag och lån till enskilda VA-anläggningar Övriga handlingar Övriga handlingar Tidningsklipp

4 Nämndprotokoll med bilagor A1 Serieanmärkning Serien inbunden om inget annat anges. Volym inbunden volym i arkivkartong Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga D Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 358A Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 Handlingar till nämndprotokoll A2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Bilaga till 125,127, Bilaga till Bilaga till

6 Hundrådets protokoll och handlingar A3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Protokoll från Hundrådet och dess arbetsutskott, utgående och inkommande handlingar. - Hundrådets broschyrer 1981, utan år - Information från Stitelsen Hyresbostäder samt Örebro läns kennelklubb , utan år - Informationsbroschyrer från andra kommuner: Sundsvall, Motala, Malmö, Hällefors och Landskrona

7 Utgående handlingar från Hälsovårdsnämnden och stadsläkaren B1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Se även serie E

8 Diarium C1 Serieanmärkning Serien inbunden

9 Diariekort C2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Gäller t ex avlopp samt bidrag och lån för VA-anläggningar. Olika sorteringsordningar: alfabetiskt efter fastighetsbeteckning eller avsändare och i nummerordning efter diarieplanbeteckning (Dpl). Serien fortsätter i Örebro kommun. Miljö-och Hälsoskyddsnämnden, C: Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning

10 Diariekort C Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl

11 Korrespondens, Hälsovårdsnämnden och Stadsläkaren E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Se även serie B

12 Korrespondens, Stadsveterinären E2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong om inget annat anges Inbunden Inbunden Inbunden År se Örebro kommun. Miljö-och hälsoskyddsnämnden, E1:1.

13 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Ärendena ligger sorterade årsvis efter fastighetsbeteckning och ärendets öppnandeår. För åren finns även ärenden som inte kan hänföras till en fastighet, utan är övriga ärenden (kallas Ä-ärenden). Dessa har istället skrivits årsvis med diarienummer (Dnr) och ärendemening. År 1976 byter man diariesystem och under detta år finns båda systemen parallellt under en tid, båda systemen börjar med Dnr För att kunna söka efter fastigheterna är de diarieförda handlingarna ur båda systemen samsorterade. På omslagen finns noteringen "Nya diariet". Åren ligger ärenden enbart i diarienummerordning A - B D - F Ga - He Hi - Ka Ki - La Le - Norra B Norra L - R Sa - Stadsäga (Stg) Stav - Ti Tj - Tö U - W Y - Ö Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över Begäran om undantag av HVN beslut - Dnr 279. Inbjudan till kongress - Dnr 283. Information till kommunerna om planeringsfrågor - Dnr 284. Ansökan om delning av sopsäck i Hovsta

14 (fastighetsbeteckning saknas) - Dnr 286. Godkännande av gatukök i Vivalla centrum - Dnr 292. Ansökan om installation av mjukglassmaskin, Varberga - Dnr 293. Tillstånd att saluföra vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal - Dnr 301. Ansökan om delning av sopsäck, Vintrosa - Dnr 306. Ansökan om delning av sopsäck, Fjugesta - Dnr 307. Ansökan om delning av sopsäck, Mullhyttemo - Dnr 310. Ansökan om delning av sopsäck, Älgesta - Dnr 311. Ombyggnad av pizzerians kök, Restaurang Baldakinen (fastighetsbeteckning saknas) - Dnr 314. Ansökan om delning av sopsäck, Hjulåsen - Dnr 318. Servering på Sannabadet, Fjugesta - Dnr 340. Utbyggnad av Råbyområdet samt centrum i Stora Mellösa - Dnr 345. Redogörelse för hälsovårdsnämndens olika avdelningar - Dnr 346. Bakteriologiska undersökningar - Dnr 347. Undersökning angående nitrathalt i vattenledningsvatten, olika vattenverk Övriga: - Dnr 356. Tjänsteansökan - Dnr 384. Försäljning av förpackade livsmedel - Dnr 389. Ansökan om att köra vassle till kommunens tipp i Vena - Dnr 402. Dispens från sophämtning, Rinkaby - Dnr 407. Tjänsteansökan - Dnr 412. Försäljning av livsmedel - Dnr 419. Godkännande av livsmedelslokal - Dnr 421. Kursinbjudan - Dnr 425. Förorening av häst och får, Klockhammars fritidsområde - Dnr 426. Besvär över HVNs beslut, Fjugesta - Dnr 430. Ansökan om dispens från sophämtning, Vintrosa - Dnr 438. Motorsportanläggning vid Norrätter, Täby - Dnr 443. Förslag till stadsplan vid Gamla vägen, Nikolai församling - Dnr 445. Förordnande om vattenprovtagning vid vattentäkt - Dnr 477. Godkännande av livsmedelslokal - Dnr 481. Ansökan om delning av sopsäck, Glanshammar - Dnr 491. Bullerstörning från centrumleden - Dnr 508. Katastrofplan för Örebro kommun - Dnr 561. Besvär över HVNs beslut - Dnr 564. Yttrande över kommunplan - Dnr 565. Livsmedelslokal, Gropens handel

15 - Dnr 568. Placering av vapenfri tjänstepliktig - Dnr 571. Inträffade fall av psittacos (burfåglar) - Dnr 574. Besvär över HVNs beslut - Dnr 576. Tillstånd till yrkesmässig betning av spannmål, Kvismaredalens kvarn, Odensbacken - Dnr 586. Redovisning av provningsresultat vid avloppsverk - Dnr 591. Ansökan om dispens från HVNs beslut, Skjutbana vid Slätåsen - Dnr 592. Ansökan om tillstånd för lägerverksamhet, Skävisund - Dnr 619. Stadsplaneförslag Riksväg 60 i Lillån - Dnr 637. Om avlopp i Almby - Dnr 642. Motion om blivande djursjukhusets lokalisering - Dnr 648. Tjänsteansökan - Dnr 652. Besvär över sophämtning, Eklunda Fjugesta - Dnr 656. Besvär över HVNs beslut - Dnr 658. Ansökan om uppskov för militärtjänstgöring - Dnr 667. Planutredning om friluftsliv och bebyggelse i Lekebergs kommun - Dnr 673. Angående kommunal tillsyn av byggarbetsplatser - Dnr 679. Förslag till ändring i kommunala renhållningslagen - Dnr 688. Beslut från försäkringsbolaget Trygg-Hansa - Dnr 689. Tjänsteansökan - Dnr 691. Tjänsteansökan - Dnr 701. Tillstånd till yrkesmässig bearbetning av spannmål, Karlslunds kvarn - Dnr 711. Skiss till områdesplan, Skebäck - Dnr 731. Information om hälso- och miljöfarliga varor och livsmedel - Dnr 738. Kursinbjudan - Dnr 769. Protokoll angående parkering för fältarbetade personal - Dnr 771. Protokoll angående egna fordon i tjänsten - Dnr 776. Projektrapport om HVN organisation Övriga: - Dnr 780. Avloppsanläggning i Mosås - Dnr 782. Stadsplan för Gryts industriområde - Dnr 789. Tjänsteansökan - Dnr 795. Klagomål över trafikbuller, Oskarstorget - Dnr 805. Om smittskydd - Dnr 813. Kursinbjudan - Dnr 824. Tillståndgivning - Dnr 828. Sammanträde angående sopdestruktionen - Dnr 829. Klagomål beträffande värme- och ventilation - Dnr 839. Råttfekalier i linfrö - Dnr 840. Vanvård av djur, Kvistbro - Dnr 844. Entledigande från tjänst - Dnr 845. Ljudnivåer i restauranger mm

16 - Dnr 848. Stadsplan för Skebäcksleden - Dnr 859. Förslag till utbyggnad i Odensbacken - Dnr 862. Tillstånd att uppföra och driva anläggning för torkning av fisk, Vinön - Dnr 872. Tjänsteansökan - Dnr 877. Tjänsteansökan - Dnr 883. Yttrande över länsplanering - Dnr 892. Enkät om företagshälsovården - Dnr 893. Minnesanteckningar från konferens mellan HVN, FCO och Yrkesinspektionen - Dnr 897. Klagomål beträffande rastning av hundar, Ullavigatan - Dnr 899. Kursinbjudan - Dnr 909. Inbjudan till konferens - Dnr 917. Kursinbjudan - Dnr 919. Upphandling av tvättjänst - Dnr 929. Inbjudan till konferens - Dnr 930. Befrielse av smittkoppsvaccinering - Dnr 938. Angående anslag - Dnr 940. JO:s inspektion av HVN - Dnr 944. Kontrollprogram avseende avloppsreningsverket i Villingsberg - Dnr 949. Angående fristående fritös - Dnr 957. Problem med kajor - Dnr 965. Förvaltningsorganisation på gatukontoret - Dnr 966. Förvaltningsorganisation på Hälsovårdsnämnden - Dnr 984. Utredning om bilskrotupplag - Dnr 985. Kursinbjudan - Dnr 998. Studiecirkel i kommunal tillsyn - Dnr Inbjudan till Studiecirkel i kommunal tillsyn - Dnr Inbjudan till konferens om dagvatten - Dnr Länsveterinärsdagarna - Dnr Varmhållning av mat - Dnr Läkarkonferens - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Remiss om djurtillsyn, Fjugesta - Dnr Införande av allmän jakttid för turkduva - Dnr Begäran om undantag från HVNs beslut, Pactosan AB - Dnr Tillstånd att bedriva Ånnaboda camping - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Slamtömning på Vinön - Dnr Kandidater till Hulda Wesséns donation - Dnr Prenumerationen för Dnr Tjänsteansökan - Dnr Miljövårdsplanering - Dnr Remiss angående återvinning av sopor - Dnr Tjänsteansökan

17 A - Bi Be - Bö D - Fr Få - G H I - K L - Mo Mu - O P - R S - Stadsäga (Stg 1949) Stadsäga (Stg 2206) - To Tr - Va Ve - Å Ä - Ö - Dnr Inventering av rullstensåsar - Dnr Tillfälliga livsmedelstillstånd, Hindermässan Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över Begäran om undantag av HVN beslut - Dnr... Register över tillstånd enligt livsmedelskungörelser - Dnr... Slutrapport MI-06 med bilagor information om Hälsomiljöfarliga varor och läkemedel - Dnr 2. Karamellförsäljning - Dnr 5. Korvförsäljning - Dnr 25. Delegationsordning - Dnr 26. Bestämmelser för kommunala bidrag och lån till avlopps- och vattenanläggningar - Dnr 28. Resultat avseende nitrithalt i vatten

18 - Dnr 53. Angående vatten i Gropen, Fjugesta - Dnr 44. Korvförsäljning - Dnr 66. Utredning om sanitär standard i kvarteret Mursleven och kvarteret Vattenpasset - Dnr 69. Klagomål över djurskötsel - Dnr 79. Korvförsäljning Övriga: - Dnr.84. Ansökan om tillstånd till verksamhet Ytong AB - Dnr 97. Godkännande av livsmedelslokal, Gropen - Dnr 99. Avfallshantering - Dnr 103. Uppförande av LM- Skola och förskola i S. Ladugårdsskogen - Dnr 107. Statistik över smittsamma sjukdommar i Sverige - Dnr 114. Handel med gift - Dnr 121. Årlig revidering av beredskapsplan - Dnr 124. Tjänsteansökan - Dnr 129. Avloppsrengöringsanläggning i Klockhammar - Dnr 137. Tjänsteansökan - Dnr 138. Tjänsteansökan - Dnr 147. Stadsplaneförslag över Brunnsängen - Dnr 150. Angående föreningen Djurens vänner - Dnr 152. Kursinbjudan - Dnr 156. Stadsplan,Ormesta industriområde - Dnr 159. Angående försurningar av sjöar i Bergslagen - Dnr 165. Redogörelse för livsmedelsinspektionen - Dnr 167. Angående råpressade frukt- och grönsaksprodukter typ morotsaft - Dnr 178. Utredning om kommunens informationsfunktion - Dnr 182. Upphandling av tågbiljetter - Dnr 183. Underhandsremiss från SCB, Kvarter Gillet, Tullen, Gnistan - Dnr 199. Inspektionsfrekvenser för kommunala tillsynsmän Övriga: - Dnr 204. Kartläggningen av den kommunala sysselsättningens utveckling åren Dnr 210. Angående yrkesmässig bearbetning av spannmål vid Via kvarn, Hackvad - Dnr 226. Nybyggning av kyckling- och hamburgerservering, Stortorget - Dnr 211. Enkät beträffande hundar, andra sällskapsdjur och hästar - Dnr 252. Sammanställning av polioympningar - Dnr 254. Livsmedelsundersökning av skivade persikor i burk - Dnr 255. Tjänsteansökan - Dnr 282. Förslag till ändrad stadsplan för Bofinken, Anden,

19 Gåsen,Spoven och Skytteparken - Dnr 291. Kommunal tillsyn på byggarbetsplatser - Dnr 299. Befrielse av sophämtning - Dnr 309. Besprutning av brunnar - Dnr 310. Föreskrifter angående salmonellainfektion i samband med utrikesresor - Dnr 318. Inrättande av konsumentbyrå - Dnr 336. Budget - Dnr 349. Stadsplanutredning Kvarter Tjänstemannen - Dnr 358. Personalutbildningsstatistik - Dnr 363. Aktualisering av äldre stads- och byggnadsplan - Dnr 366. Inbjudan till konferens - Dnr 371. Beträffande utbildningsinventering - Dnr 381. Livsmedelsförsäljning - Dnr 382. Inbjudan till konferens - Dnr 384. Översyn av arvoden - Dnr 387. Förslag till stadsplan över Granliden i Hovsta - Dnr 395. Konfektyrförsäljning - Dnr Skrivelser från lokala nämnden angående olägenheter av husdjur inom Varberga och Markbacken - Dnr 404. Sophämtning - Dnr 408. Förslag till stadsplan över Lillåns centrum - Dnr 414. Glassförsäljning - Dnr 425. Klagomål över räkning - Dnr 434. Årsberättelse Dnr 450. Kemisk ogräsbekämpning - Dnr 454. Kursinbjudan - Dnr 456. Anmälan om bilvrak i skogen - Dnr 461. Korvförsäljning - Dnr 462. Utbyggnad och åtgärdsprogram för Fjugesta - Dnr 467. Skogsgödsling - Dnr 473. Yttrande över remiss till kommunplan 1974"Trafik" - Dnr 484. Tjänsteansökan - Dnr 495. Anslag till länsföreningar - Dnr 497. Bakteriologisk vattenundersökning - Dnr 510. Nitratundersökning i enskilda vattentäkter - Dnr 512. Förordnande - Dnr 513. Kursmaterial - Dnr 527. Vanvård av djur - Dnr 528. Angående vapenlicens av salongsgevär - Dnr 530. Överläggningar rörande för HVN och Länsstyrelsen gemensamma frågor angående miljöskydd mm - Dnr 532. Förslag till åtgärd för effektivisering och administrativ utveckling

20 Övriga: - Dnr 538. Yttrande angående stadsplan Norra Oxhagen centrum - Dnr 541. Klagomål över sågspånsdamm från företag, Skärmartorp, Hidinge församling - Dnr 553. Ombyggnad av omklädningsrum vid Oxhagen - Dnr 637. Angående motorbana i Sörby - Dnr 558. Uppsägning av tjänst - Dnr 569. Allmänna kungörelser - Dnr 572. Tjänsteansökan - Dnr 585 Utbredning av luftföroreningar - Dnr 587. Korvförsäljning - Dnr 591. Klagomål över kanadagäss vid hängbron Rosta- Örnsro - Dnr 602. Redovisning av drift och analysjournal av avloppsreningsverk - Dnr 604. Vattenskidåkning i södra Essundet - Dnr 606. Luftundersökning Dnr 607. Förordnande - Dnr 609. Tjänsteansökan - Dnr 617. Förslag till ny lokalordningsstadga - Dnr 618. Angående besprutning inom bostadsområden - Dnr 620. Entledigade av tjänst - Dnr 626. Tjänsteansökan - Dnr 636. Motion om förbättrad beredskapsorganisation vid kemikalieolyckor - Dnr 646. Angående torgförsäljning - Dnr 655. Godkännande av livsmedelslokal i Vintrosa - Dnr 656. Tjänsteansökan - Dnr 679. Badvattennormen - Dnr 680. Plan för naturvård och friluftsliv - Dnr 681. Motion om minskad användning av växtgifter - Dnr 686. Tömning av olika avloppsanläggningar - Dnr 698. Angående läger vid Hjälmarbaden - Dnr 704. Angående kommunalt bidrag och lån till enskild VAanläggning Övriga: - Dnr 713. Tjänsteansökan - Dnr 721. Angående korvgrillning vid Västhaga byggarbetsplats - Dnr 722. Egenkontroll, reningsanläggning på Wasa tryckknappar AB - Dnr 726. Torgförsäljning - Dnr 727. Yttrande beträffande statlig utredning "Minskad statlig detaljstyrning av kommunerna" - Dnr 755. Befrielse från ympning mot smittkoppor - Dnr 756. Entledigande av tjänst - Dnr 757. Korvförsäljning

21 - Dnr 778. Lövbesprutning över Sundby godsförvaltning och Hjälmarsnäs gård - Dnr 785. Tillstånd för livsmedelsförsäljning - Dnr 786. Delbetänkandet "Etablering av miljöförstörande industri" - Dnr 793. Kursinbjudan - Dnr 795. Flygbesprutning av lövsly i Hällefors - Dnr 802. Representation - Dnr 803. Karamellförsäljning - Dnr 812. Flyttning av kiosk till torget i Glanshammar - Dnr 813. Korvförsäljning - Dnr 855. Kaffeförsäljning - Dnr 897. Fiskförsäljning - Dnr 899. Angående bekämpningsmedel - Dnr 900. Bilavgashalter i trafikmiljö - Dnr 901. Yttrande över utredningen " Skrotbilar och bilskrotar" - Dnr 907. Korvförsäljning - Dnr 912. Kursinbjudan - Dnr 918. Fiskförsäljning - Dnr 919. Tjänsteansökan - Dnr 921. Inbjudan till höstmöte - Dnr 938. Korvförsäljning - Dnr 944. Anläggande av motorbana i Sörby - Dnr 951. Karamellförsäljning - Dnr 955. Kaffeförsäljning - Dnr 956. Departementspromemoria angående utmärkning av förbud mot vägtransport av farligt gods - Dnr 957. Korvförsäljning - Dnr 964. Förslag till utbyggnadspogram för Garphyttan, Latorp, Vintrosa och Lanna - Dnr 970. Korvförsäljning - Dnr 972. Korvförsäljning - Dnr 997. Fiskförsäljning - Dnr Utredning av personalfunktionerna - Dnr Diskussionsunderlag för arbetsområdesprogram Övriga: - Dnr Kursinbjudan - Dnr Kursinbjudan - Dnr Fiskförsäljning - Dnr Brödförsäljning - Dnr Tjänstledighet - Dnr Angående konfektyrtillverkning i Stortorp - Dnr Kursinbjudan - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Revision av HVN laboratoriets ekonomiska verksamhet samt debitering av bullermätningar för utomstående

22 A Register för anmälan av avlopp B D - E Fa - Go Gr - He Hi - Ku Kv - Lö M - N - Dnr Gurkförsäljning - Dnr Tjänstledighet - Dnr Fiskförsäljning - Dnr Vattenprov vid Skala, Glanshammar - Dnr Kommunal tillsyn på byggarbetsplatser - Dnr Yttrande över motion angående bullerfrågor i diskotek - Dnr Ersättningsmedel för o-tolidin vid bestämning av klorhalt i vatten - Dnr Tidningsprenumerationer - Dnr Förslag till kandidater till Hulda Wessens donation - Dnr Kurs i halk- och vinterkörning - Dnr Korvförsäljning - Dnr Brödförsäljning - Dnr Kursinbjudan - Dnr Stadsplan för Rastorp delplan 3, Vintrosa - Dnr 1181 Trafikbullerutredningens betänkande trafikbuller del II: Flygbuller - Dnr Ombyggnad av tingshuset i Fjugesta - Dnr Förslag till stadsplan "Södra herrgården" Garphyttan - Dnr Utbyggnadsprogram för Glanshammarsområdet - Dnr Kursinbjudan - Dnr Förslag till Taxa för ljudisoleringsmätningar och bullermätningar - Dnr saknas. Garphytte bruk. Besiktningsprotokoll oljetanker samt cisterner.

23 O - P - R Sa - Su Sv - Sö Stadsägor T U - V Y - Å - Ä - Ö Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över tillstånd enligt livsmedelskungörelser - Dnr... Anmälan om medgivande för undantag från 14 lokal hälsovårdsordning (delade sopkärl) - Dnr... Tillstånd för saluhållande av vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal (Hindesmässa januari 1976) - Dnr...Tillstånd för saluhållande av vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal (övriga) - Dnr...Meddelande till bilvårdsanläggningar, verkstäder mfl angående oljeutsläpp i Svartån Övriga: - Dnr 13. Betänkande "Mindre svavel - bättre miljö" - Dnr 22. Fyllnadsval i Hälsovårdsnämnden - Dnr 29. Bevattning med hygieniskt eller kemiskt förorenat vatten - Dnr 30. Två tillfälligt uppställda toaletter i Brunnsparken - Dnr 37. Smittkoppsympning - Dnr 40. Hälsovårdskonferens - Dnr 45. Kommentar till bokslut Dnr 49. Djurtillsyn - Dnr 50. Årsrapport över tillsyner år Dnr 57. Godkännande av säkerhet vid torvtäkter - Dnr 58. Övning med klorgas på Villingsbergs skjutfält - Dnr 58. Ändrad byggnadsplan för Bocksboda 1:17 mfl i Kil - Dnr 59. Förslag till områdesplan för Södra City - Dnr 61. Saluhållande av livsmedel - Dnr 61. Områdesplan Holmen - Hagaby - Dnr 62. Vikariat

24 - Dnr 66. Ogräsbekämpning - Dnr 67. Cirkulär "Renhållningslagstiftningens tillämpning" - Dnr 69. Årsberättelse Dnr 70. Stadsplaneförslag för södra delen av Odensbacken Övriga: - Dnr 71. Stadsplaneförslag för området kring Längbro kyrka - Dnr 72. Stadsplaneförslag för området norr om Vaktelgatan - Dnr 79. Upprättande av kommunöversikt - Dnr 84. Entledigande - Dnr 85. Stadsplaneförslag för kvarteret Stjärnfallet (Rosta) - Dnr 91. Områdesplan för Brohyttans by i Knista socken - Dnr 103. Personalutbildning - Dnr 104. Försäkringsskydd - Dnr 110. Avfallsupplag i Yxe, Lindesberg - Dnr 112. Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 113. Inventering av Zoo-affärer - Dnr 114. Sanna gård - Dnr 118. Köttbesiktning - Dnr 121. Stadsplaneförslag för kvarteret Vågen - Dnr 126. Pannanläggning i Brevens bruk - Dnr 128. Landstingsutredningen "Sjuktransportväsendets organisation" - Dnr 132. Kursinbjudan, miljövård - Dnr 133. Inträffade fiskdödar år Dnr 137. Stadsplaneförslag för kvarteret Kardanen, Längbro - Dnr 140. Nedskräpning vid soptippen vid Venan - Dnr 144. Ljudnivå vid Lithells - Dnr 145. Stadsplaneförslag för kvarteret Stjärnregnet - Dnr 147. Stadsplaneförslag för Brunnsängen - Dnr 149. Stadsplaneförslag för Vintrosa centrum Övriga: - Dnr 159. Sammandrag av protokoll över bakteriologisk undersökning av vattenledningsvatten - Dnr 160. Provtagning av vatten - Dnr 162. Stadsplaneförslag för Hovsta, söder om Lunds gård (delplan 3) - Dnr 164. Förlängt förordnande - Dnr 164. Utvidgning av Hovsta kyrkogård i Lillån - Dnr 168. Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 172. Tjänster - Dnr 177. Personalpolitiskt programarbete - Dnr 183. Områdesplan för Ervalla stationssamhälle - Dnr 186. Tjänsteansökningar - Dnr 190. Tjänsteansökningar - Dnr 209. Kontroll av konsumtionsvatten

25 - Dnr 210. Kurser - Dnr 213. Stadsplaneförslag för kvarteret Handtaget Övriga: - Dnr 214. Stadsplaneförslag kvarteret Bryggaren - Dnr 219. Förslag till områdesplan för Marieberg - Dnr 221. Sammanställning av bilskrotar - Dnr 227. Avloppstömning i fiskodlingsdammar - Dnr 227. Försöksverksamhet med interkalibrering av vattenanalyser - Dnr 231. Riksförbundet för allmän hälsovård årsmöte - Dnr 232. Poliovaccinering Dnr 234. Kurser - Dnr 238. Beslagtaget parti av konserver med mandariner - Dnr 240. Räkning - Dnr 241. Ingripande mott smittbärare - Dnr 242. Förordnande - Dnr 243. Bullermätning - Dnr 244. Stadsplaneändring i kvarteret Ugglan mfl, Skebäck - Dnr 253. Kurs om användande av bekämpningsmedel - Dnr 264. Studiebesök på Frövifors bruk - Dnr Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 272. Läger för fiskesportare vid Ånnaboda camping - Dnr 277. Stadsplaneförslag för västra delen av Lillåns industriområde - Dnr 277. Tjänsteansökan - Dnr 278. Klagomål på katthållning - Dnr 280. Skiss till områdesplan för del av Gällersta socken (Almbro, Södra Bro mm) - Dnr :e studiekongressen i Örebro, Svenska hälsovårdstjänstemannaförbundet - Dnr 289. Entledigande - Dnr 291. Klagomål om rastning av hundar i Västhaga - Dnr 292. Yttrande över remissen "Spolning och desinfektion av vattenledningar" - Dnr 296. Mudderarbete i Hjälmaren - Dnr 300. Flyttning av stoft - Dnr 301. Kurs "Små VA-anläggningar i praktiken" - Dnr 307. Tillstånd till transport av miljöfarligt avfall - Dnr 311. Förslag till områdes- och utvecklingsprogram Öster - Dnr 316. Prioritering av planarbete inom kommunöversiktens riktlinjeområde - Dnr 323. Stadsplaneförslag, Lövstatunneln - Dnr 324. Stadsplaneförslag kvarteret Snäppan, Vipan mfl - Dnr 325. Stadsplaneförslag, Postterminalen, Stadsäga Dnr 331. Förslag till ändring av byggnadsstadgan

26 Övriga: - Dnr 335. Inspektioner av ridläger, ridkurser, kennlar, hundpensionat och pälsdjursgårdar i länet - Dnr 336. Stadsplaneförslag, kvarteret Orlången, Skrädderiet, Gasugnen mfl - Dnr 337. Detaljplaneförslag för Ånstabacken och delar av Gamla vägen i Örebro - Dnr 340. Yttrande, betänkandet SOU1976:35 om dryckesförpackningar - Dnr 341. Provtagningar i Ranglabäcken, Vintrosa - Dnr 349. Avloppsvatten från tvättning av jordbruksmaskiner - Dnr 351. Inköp av kasserat kött - Dnr 354. Buller och avloppsutsläpp - Dnr 367. Inbjudan till överläggning om den regionala laboratorieverksamheten - Dnr 368. Försöksdjursdag för länsveterinärer - Dnr 369. Tjänstetillsättning - Dnr 372. Oljeavskiljare - Dnr 401. Badvattensprov i Svartån - Dnr 421. Programbudget - Dnr 429. Vikariat - Dnr 437. Studieombud - Dnr Tjänstetillsättning - Dnr 447. Fiskdöd i Bygärdesbäcken - Dnr 450. Rapport rörande luftundersökning i Örebro - Dnr 455. Tjänstetillsättning - Dnr 466. Stadsplaneförslag, Sahlefeldtsgatan - Dnr 468. Preliminärt bostadsbyggnadsprogram för åren Dnr 475. Falkenå säteri, Fjugesta - Dnr 496. Oaktsamhet Övriga: - Dnr 502. Tippning av schaktmassor - Dnr 505. Förslag till utformning av Våghustorget - Dnr 511. Salmonella - Dnr 512. Handhavande av djur - Dnr 513. Inventering av djurtillsyn i olika kommuner - Dnr 524. Tillfällig försäljning - Dnr 535. Bidrag och lån till enskilda VA-anläggningar - Dnr 555. Detaljplan, Gryt II - Dnr 571. Konfektyrkiosk vid Katrinelunds badplats, Stora Mellösa - Dnr 574. Begäran om kontorets synpunkter - Dnr 586. Kemisk bekämpning av oönskad vegetation - Dnr 594. Försäljning vid marknader inom länet - Dnr 616. Förslag till utvecklingsplan för Ervalla

27 - Dnr 617. Förslag till utvecklings- och områdesplan för Askers by och Stora Mellösa - Dnr 618. Motion om framställning om prövning av lämpligheten att bilda vattenförbund för Hjälmaren och dess tillrinningsområde - Dnr 619. Renvatten vid fritidsområdet Hemsjöstrand - Dnr 632. Nitrit i drickvatten - Dnr 633. Förslag till program för äldreservice för Örebro kommun - Dnr 644. Länsveterinärdagar Dnr 645. Entledigande - Dnr 647. Tjänstetillsättning - Dnr 652. Remiss om rening av processavloppsvatten från Gällersta slakteri - Dnr 673. Kurs "Små VA-anläggningar i praktiken" - Dnr 676. Förslag om ändrad stadsplan för del av Lundby - Dnr 689. Koloniträdgårdar på Hagaby-ängar - Dnr 696. Stadsplaneförslag, Ormesta fritidsområde Övriga: - Dnr 704. Tjänsteansökan - Dnr 722. Förbränning av spån och kapbitar av tryckimpregnerat eller doppningsskyddat virke - Dnr 723. Kontrollprogram för avloppsanläggning i Fjugesta - Dnr 741. Godkännande av livsmedelslokaler - Dnr 743. Beslagtagning av ett parti konserver med mandariner - Dnr 767. Stadsplaneförslag, kvarteret Karaten i Längbro - Dnr 768. Stadsplaneförslag, Slånbärspaken i Längbro - Dnr 771. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 774. Yrkesmässig katthållning - Dnr 779. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 780. Tjänsteansökan - Dnr 786. Tjänsteansökan - Dnr 794. Anslag - Dnr 804. Kandidater till Hulda Wesséns fond - Dnr 805. Attest och utanordningsreglemente - Dnr 808. Ansökan om tillstånd för kennel - Dnr 824. Tjänsteresor - Dnr 825. Hjälmaren i fysik riksplan - Dnr 829. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 837. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 841. Anslag - Dnr 844. Kursinbjudan, Administration - Dnr 845. Kursinbjudan, Kommunerna och naturvården - Dnr Livshotande gifter hos saltvattensakvariefiskar

28 Dnr 1-35 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-15 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr 41-80

29 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-12 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

30 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-50 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

31 Dnr 1-20 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-40 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

32 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-27 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-03-22 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-03-22 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007

Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 2007-11-28 Tillsynsutredning & Tillsyns- och Kontrollplan år 2007 för Miljö- och Byggnadsnämnden Gemensam nämnd för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner 2007-11-28 INNEHÅLL INLEDNING... 2 GRUND...

Läs mer

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun

och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Registrering och hantering av allmänna handlingar i Uppsala kommun Reviderad oktober 2009 Innehåll 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 4 1.1 Uppsala kommun har IT-stöd för dokument- och ärendehantering...

Läs mer

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda

Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tekniska nämnden 2013-12-06 Kallelse/Föredragningslista Sid 1/2 Tekniska nämnden i Oskarshamns kommun kallas att sammanträda Tid: Måndagen den 16 december 2013 klockan 08:00 Plats: Företagshuset, tekniska

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Miljö- och byggnämnden Tid: Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 17.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se

FÖR LAHOLMSBUKTENS VA 2014-04-07. Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se NÄMNDEN FÖR LAHOLMSBUKTENS VA Box 246 301 06 Halmstad Tfn: 035 13 77 53 E-post: laholmsbuktens.va.namnd@halmstad.se KALLELSE 2014-04-07 Sida Plats: Stationsgatan 48 A, Spaden Halmstad Sammanträdesdatum

Läs mer

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50

Protokoll 2009-12-09. Plats och tid Kommunhuset Timrå 2009-12-09, kl. 14.00-16.50 Plats och tid Kommunhuset Timrå, kl. 14.00-16.50 Beslutande Berth Henriksson, ordf (S) Jeanette Nordin (S) Alf Söderlund (S) Monica Edin Wass (S) Bengt Nilsson (S) Ingvar Smedjegård (C) Lennart Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

se Jättendals kommun: Kommunalstämman

se Jättendals kommun: Kommunalstämman Register till innehållsförteckningar över arkivförteckningar Nummer Arkivets namn Anmärkning 1 Arbetarsmåbrukarnämnden 2 Arbetslöshetskommittén / Arbetslöshetsnämnden Arbetslöshetsnämnden 3 Barnavårdsnämnden

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Miljönämnden 2004-08-26 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Hjorten 307B, kl 13.00-16,50 Beslutande Seved Brännström, ordförande Lars Olof Brännström, vice ordförande Stig Granlund Katarina Köhler Eva Lis Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

Hälso- och sjukvård, djurskydd

Hälso- och sjukvård, djurskydd 541 Hälso- och sjukvård, djurskydd 1 Landskapslag (1993:60) om hälso- och sjukvården 1. Landskapet Åland svarar för att befolkningen i landskapet erhåller hälso- och sjukvård. Landskapet svarar även för

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden

Årsredovisning facknämnder 2013. Miljö- och konsumentnämnden Årsredovisning facknämnder Miljö- och konsumentnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Nämndens uppgift... 3 1.2 Tillsyn och prövning... 3 1.3 Miljöövervakning... 3 1.4 Kommunikation och samverkan...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer