Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds verksamhet av kommunen bytte nämnden namn till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Se vidare detta arkiv. Förtecknad av Marie Esplund-Lynn Tillägg gjorda och under maj Källor: NAD Förvaltningshistorik Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 B B1 C C1 C2 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 Ö Ö1 Protokoll Nämndprotokoll med bilagor Handlingar till nämndprotokoll Hundrådets protokoll och handlingar Utgående handlingar Utgående handlingar från Hälsovårdsnämnden och stadsläkaren Diarier Diarium Diariekort Inkomna handlingar Korrespondens, Hälsovårdsnämnden och Stadsläkaren Korrespondens, Stadsveterinären Ämnesordnade handlingar Livsmedelsregistret Fysikalisk-kemiska vattenanalyser Personalhandlingar Bidrag och lån till enskilda VA-anläggningar Övriga handlingar Övriga handlingar Tidningsklipp

4 Nämndprotokoll med bilagor A1 Serieanmärkning Serien inbunden om inget annat anges. Volym inbunden volym i arkivkartong Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga D Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 358A Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 Handlingar till nämndprotokoll A2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Bilaga till 125,127, Bilaga till Bilaga till

6 Hundrådets protokoll och handlingar A3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Protokoll från Hundrådet och dess arbetsutskott, utgående och inkommande handlingar. - Hundrådets broschyrer 1981, utan år - Information från Stitelsen Hyresbostäder samt Örebro läns kennelklubb , utan år - Informationsbroschyrer från andra kommuner: Sundsvall, Motala, Malmö, Hällefors och Landskrona

7 Utgående handlingar från Hälsovårdsnämnden och stadsläkaren B1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Se även serie E

8 Diarium C1 Serieanmärkning Serien inbunden

9 Diariekort C2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Gäller t ex avlopp samt bidrag och lån för VA-anläggningar. Olika sorteringsordningar: alfabetiskt efter fastighetsbeteckning eller avsändare och i nummerordning efter diarieplanbeteckning (Dpl). Serien fortsätter i Örebro kommun. Miljö-och Hälsoskyddsnämnden, C: Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning

10 Diariekort C Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl

11 Korrespondens, Hälsovårdsnämnden och Stadsläkaren E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Se även serie B

12 Korrespondens, Stadsveterinären E2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong om inget annat anges Inbunden Inbunden Inbunden År se Örebro kommun. Miljö-och hälsoskyddsnämnden, E1:1.

13 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Ärendena ligger sorterade årsvis efter fastighetsbeteckning och ärendets öppnandeår. För åren finns även ärenden som inte kan hänföras till en fastighet, utan är övriga ärenden (kallas Ä-ärenden). Dessa har istället skrivits årsvis med diarienummer (Dnr) och ärendemening. År 1976 byter man diariesystem och under detta år finns båda systemen parallellt under en tid, båda systemen börjar med Dnr För att kunna söka efter fastigheterna är de diarieförda handlingarna ur båda systemen samsorterade. På omslagen finns noteringen "Nya diariet". Åren ligger ärenden enbart i diarienummerordning A - B D - F Ga - He Hi - Ka Ki - La Le - Norra B Norra L - R Sa - Stadsäga (Stg) Stav - Ti Tj - Tö U - W Y - Ö Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över Begäran om undantag av HVN beslut - Dnr 279. Inbjudan till kongress - Dnr 283. Information till kommunerna om planeringsfrågor - Dnr 284. Ansökan om delning av sopsäck i Hovsta

14 (fastighetsbeteckning saknas) - Dnr 286. Godkännande av gatukök i Vivalla centrum - Dnr 292. Ansökan om installation av mjukglassmaskin, Varberga - Dnr 293. Tillstånd att saluföra vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal - Dnr 301. Ansökan om delning av sopsäck, Vintrosa - Dnr 306. Ansökan om delning av sopsäck, Fjugesta - Dnr 307. Ansökan om delning av sopsäck, Mullhyttemo - Dnr 310. Ansökan om delning av sopsäck, Älgesta - Dnr 311. Ombyggnad av pizzerians kök, Restaurang Baldakinen (fastighetsbeteckning saknas) - Dnr 314. Ansökan om delning av sopsäck, Hjulåsen - Dnr 318. Servering på Sannabadet, Fjugesta - Dnr 340. Utbyggnad av Råbyområdet samt centrum i Stora Mellösa - Dnr 345. Redogörelse för hälsovårdsnämndens olika avdelningar - Dnr 346. Bakteriologiska undersökningar - Dnr 347. Undersökning angående nitrathalt i vattenledningsvatten, olika vattenverk Övriga: - Dnr 356. Tjänsteansökan - Dnr 384. Försäljning av förpackade livsmedel - Dnr 389. Ansökan om att köra vassle till kommunens tipp i Vena - Dnr 402. Dispens från sophämtning, Rinkaby - Dnr 407. Tjänsteansökan - Dnr 412. Försäljning av livsmedel - Dnr 419. Godkännande av livsmedelslokal - Dnr 421. Kursinbjudan - Dnr 425. Förorening av häst och får, Klockhammars fritidsområde - Dnr 426. Besvär över HVNs beslut, Fjugesta - Dnr 430. Ansökan om dispens från sophämtning, Vintrosa - Dnr 438. Motorsportanläggning vid Norrätter, Täby - Dnr 443. Förslag till stadsplan vid Gamla vägen, Nikolai församling - Dnr 445. Förordnande om vattenprovtagning vid vattentäkt - Dnr 477. Godkännande av livsmedelslokal - Dnr 481. Ansökan om delning av sopsäck, Glanshammar - Dnr 491. Bullerstörning från centrumleden - Dnr 508. Katastrofplan för Örebro kommun - Dnr 561. Besvär över HVNs beslut - Dnr 564. Yttrande över kommunplan - Dnr 565. Livsmedelslokal, Gropens handel

15 - Dnr 568. Placering av vapenfri tjänstepliktig - Dnr 571. Inträffade fall av psittacos (burfåglar) - Dnr 574. Besvär över HVNs beslut - Dnr 576. Tillstånd till yrkesmässig betning av spannmål, Kvismaredalens kvarn, Odensbacken - Dnr 586. Redovisning av provningsresultat vid avloppsverk - Dnr 591. Ansökan om dispens från HVNs beslut, Skjutbana vid Slätåsen - Dnr 592. Ansökan om tillstånd för lägerverksamhet, Skävisund - Dnr 619. Stadsplaneförslag Riksväg 60 i Lillån - Dnr 637. Om avlopp i Almby - Dnr 642. Motion om blivande djursjukhusets lokalisering - Dnr 648. Tjänsteansökan - Dnr 652. Besvär över sophämtning, Eklunda Fjugesta - Dnr 656. Besvär över HVNs beslut - Dnr 658. Ansökan om uppskov för militärtjänstgöring - Dnr 667. Planutredning om friluftsliv och bebyggelse i Lekebergs kommun - Dnr 673. Angående kommunal tillsyn av byggarbetsplatser - Dnr 679. Förslag till ändring i kommunala renhållningslagen - Dnr 688. Beslut från försäkringsbolaget Trygg-Hansa - Dnr 689. Tjänsteansökan - Dnr 691. Tjänsteansökan - Dnr 701. Tillstånd till yrkesmässig bearbetning av spannmål, Karlslunds kvarn - Dnr 711. Skiss till områdesplan, Skebäck - Dnr 731. Information om hälso- och miljöfarliga varor och livsmedel - Dnr 738. Kursinbjudan - Dnr 769. Protokoll angående parkering för fältarbetade personal - Dnr 771. Protokoll angående egna fordon i tjänsten - Dnr 776. Projektrapport om HVN organisation Övriga: - Dnr 780. Avloppsanläggning i Mosås - Dnr 782. Stadsplan för Gryts industriområde - Dnr 789. Tjänsteansökan - Dnr 795. Klagomål över trafikbuller, Oskarstorget - Dnr 805. Om smittskydd - Dnr 813. Kursinbjudan - Dnr 824. Tillståndgivning - Dnr 828. Sammanträde angående sopdestruktionen - Dnr 829. Klagomål beträffande värme- och ventilation - Dnr 839. Råttfekalier i linfrö - Dnr 840. Vanvård av djur, Kvistbro - Dnr 844. Entledigande från tjänst - Dnr 845. Ljudnivåer i restauranger mm

16 - Dnr 848. Stadsplan för Skebäcksleden - Dnr 859. Förslag till utbyggnad i Odensbacken - Dnr 862. Tillstånd att uppföra och driva anläggning för torkning av fisk, Vinön - Dnr 872. Tjänsteansökan - Dnr 877. Tjänsteansökan - Dnr 883. Yttrande över länsplanering - Dnr 892. Enkät om företagshälsovården - Dnr 893. Minnesanteckningar från konferens mellan HVN, FCO och Yrkesinspektionen - Dnr 897. Klagomål beträffande rastning av hundar, Ullavigatan - Dnr 899. Kursinbjudan - Dnr 909. Inbjudan till konferens - Dnr 917. Kursinbjudan - Dnr 919. Upphandling av tvättjänst - Dnr 929. Inbjudan till konferens - Dnr 930. Befrielse av smittkoppsvaccinering - Dnr 938. Angående anslag - Dnr 940. JO:s inspektion av HVN - Dnr 944. Kontrollprogram avseende avloppsreningsverket i Villingsberg - Dnr 949. Angående fristående fritös - Dnr 957. Problem med kajor - Dnr 965. Förvaltningsorganisation på gatukontoret - Dnr 966. Förvaltningsorganisation på Hälsovårdsnämnden - Dnr 984. Utredning om bilskrotupplag - Dnr 985. Kursinbjudan - Dnr 998. Studiecirkel i kommunal tillsyn - Dnr Inbjudan till Studiecirkel i kommunal tillsyn - Dnr Inbjudan till konferens om dagvatten - Dnr Länsveterinärsdagarna - Dnr Varmhållning av mat - Dnr Läkarkonferens - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Remiss om djurtillsyn, Fjugesta - Dnr Införande av allmän jakttid för turkduva - Dnr Begäran om undantag från HVNs beslut, Pactosan AB - Dnr Tillstånd att bedriva Ånnaboda camping - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Slamtömning på Vinön - Dnr Kandidater till Hulda Wesséns donation - Dnr Prenumerationen för Dnr Tjänsteansökan - Dnr Miljövårdsplanering - Dnr Remiss angående återvinning av sopor - Dnr Tjänsteansökan

17 A - Bi Be - Bö D - Fr Få - G H I - K L - Mo Mu - O P - R S - Stadsäga (Stg 1949) Stadsäga (Stg 2206) - To Tr - Va Ve - Å Ä - Ö - Dnr Inventering av rullstensåsar - Dnr Tillfälliga livsmedelstillstånd, Hindermässan Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över Begäran om undantag av HVN beslut - Dnr... Register över tillstånd enligt livsmedelskungörelser - Dnr... Slutrapport MI-06 med bilagor information om Hälsomiljöfarliga varor och läkemedel - Dnr 2. Karamellförsäljning - Dnr 5. Korvförsäljning - Dnr 25. Delegationsordning - Dnr 26. Bestämmelser för kommunala bidrag och lån till avlopps- och vattenanläggningar - Dnr 28. Resultat avseende nitrithalt i vatten

18 - Dnr 53. Angående vatten i Gropen, Fjugesta - Dnr 44. Korvförsäljning - Dnr 66. Utredning om sanitär standard i kvarteret Mursleven och kvarteret Vattenpasset - Dnr 69. Klagomål över djurskötsel - Dnr 79. Korvförsäljning Övriga: - Dnr.84. Ansökan om tillstånd till verksamhet Ytong AB - Dnr 97. Godkännande av livsmedelslokal, Gropen - Dnr 99. Avfallshantering - Dnr 103. Uppförande av LM- Skola och förskola i S. Ladugårdsskogen - Dnr 107. Statistik över smittsamma sjukdommar i Sverige - Dnr 114. Handel med gift - Dnr 121. Årlig revidering av beredskapsplan - Dnr 124. Tjänsteansökan - Dnr 129. Avloppsrengöringsanläggning i Klockhammar - Dnr 137. Tjänsteansökan - Dnr 138. Tjänsteansökan - Dnr 147. Stadsplaneförslag över Brunnsängen - Dnr 150. Angående föreningen Djurens vänner - Dnr 152. Kursinbjudan - Dnr 156. Stadsplan,Ormesta industriområde - Dnr 159. Angående försurningar av sjöar i Bergslagen - Dnr 165. Redogörelse för livsmedelsinspektionen - Dnr 167. Angående råpressade frukt- och grönsaksprodukter typ morotsaft - Dnr 178. Utredning om kommunens informationsfunktion - Dnr 182. Upphandling av tågbiljetter - Dnr 183. Underhandsremiss från SCB, Kvarter Gillet, Tullen, Gnistan - Dnr 199. Inspektionsfrekvenser för kommunala tillsynsmän Övriga: - Dnr 204. Kartläggningen av den kommunala sysselsättningens utveckling åren Dnr 210. Angående yrkesmässig bearbetning av spannmål vid Via kvarn, Hackvad - Dnr 226. Nybyggning av kyckling- och hamburgerservering, Stortorget - Dnr 211. Enkät beträffande hundar, andra sällskapsdjur och hästar - Dnr 252. Sammanställning av polioympningar - Dnr 254. Livsmedelsundersökning av skivade persikor i burk - Dnr 255. Tjänsteansökan - Dnr 282. Förslag till ändrad stadsplan för Bofinken, Anden,

19 Gåsen,Spoven och Skytteparken - Dnr 291. Kommunal tillsyn på byggarbetsplatser - Dnr 299. Befrielse av sophämtning - Dnr 309. Besprutning av brunnar - Dnr 310. Föreskrifter angående salmonellainfektion i samband med utrikesresor - Dnr 318. Inrättande av konsumentbyrå - Dnr 336. Budget - Dnr 349. Stadsplanutredning Kvarter Tjänstemannen - Dnr 358. Personalutbildningsstatistik - Dnr 363. Aktualisering av äldre stads- och byggnadsplan - Dnr 366. Inbjudan till konferens - Dnr 371. Beträffande utbildningsinventering - Dnr 381. Livsmedelsförsäljning - Dnr 382. Inbjudan till konferens - Dnr 384. Översyn av arvoden - Dnr 387. Förslag till stadsplan över Granliden i Hovsta - Dnr 395. Konfektyrförsäljning - Dnr Skrivelser från lokala nämnden angående olägenheter av husdjur inom Varberga och Markbacken - Dnr 404. Sophämtning - Dnr 408. Förslag till stadsplan över Lillåns centrum - Dnr 414. Glassförsäljning - Dnr 425. Klagomål över räkning - Dnr 434. Årsberättelse Dnr 450. Kemisk ogräsbekämpning - Dnr 454. Kursinbjudan - Dnr 456. Anmälan om bilvrak i skogen - Dnr 461. Korvförsäljning - Dnr 462. Utbyggnad och åtgärdsprogram för Fjugesta - Dnr 467. Skogsgödsling - Dnr 473. Yttrande över remiss till kommunplan 1974"Trafik" - Dnr 484. Tjänsteansökan - Dnr 495. Anslag till länsföreningar - Dnr 497. Bakteriologisk vattenundersökning - Dnr 510. Nitratundersökning i enskilda vattentäkter - Dnr 512. Förordnande - Dnr 513. Kursmaterial - Dnr 527. Vanvård av djur - Dnr 528. Angående vapenlicens av salongsgevär - Dnr 530. Överläggningar rörande för HVN och Länsstyrelsen gemensamma frågor angående miljöskydd mm - Dnr 532. Förslag till åtgärd för effektivisering och administrativ utveckling

20 Övriga: - Dnr 538. Yttrande angående stadsplan Norra Oxhagen centrum - Dnr 541. Klagomål över sågspånsdamm från företag, Skärmartorp, Hidinge församling - Dnr 553. Ombyggnad av omklädningsrum vid Oxhagen - Dnr 637. Angående motorbana i Sörby - Dnr 558. Uppsägning av tjänst - Dnr 569. Allmänna kungörelser - Dnr 572. Tjänsteansökan - Dnr 585 Utbredning av luftföroreningar - Dnr 587. Korvförsäljning - Dnr 591. Klagomål över kanadagäss vid hängbron Rosta- Örnsro - Dnr 602. Redovisning av drift och analysjournal av avloppsreningsverk - Dnr 604. Vattenskidåkning i södra Essundet - Dnr 606. Luftundersökning Dnr 607. Förordnande - Dnr 609. Tjänsteansökan - Dnr 617. Förslag till ny lokalordningsstadga - Dnr 618. Angående besprutning inom bostadsområden - Dnr 620. Entledigade av tjänst - Dnr 626. Tjänsteansökan - Dnr 636. Motion om förbättrad beredskapsorganisation vid kemikalieolyckor - Dnr 646. Angående torgförsäljning - Dnr 655. Godkännande av livsmedelslokal i Vintrosa - Dnr 656. Tjänsteansökan - Dnr 679. Badvattennormen - Dnr 680. Plan för naturvård och friluftsliv - Dnr 681. Motion om minskad användning av växtgifter - Dnr 686. Tömning av olika avloppsanläggningar - Dnr 698. Angående läger vid Hjälmarbaden - Dnr 704. Angående kommunalt bidrag och lån till enskild VAanläggning Övriga: - Dnr 713. Tjänsteansökan - Dnr 721. Angående korvgrillning vid Västhaga byggarbetsplats - Dnr 722. Egenkontroll, reningsanläggning på Wasa tryckknappar AB - Dnr 726. Torgförsäljning - Dnr 727. Yttrande beträffande statlig utredning "Minskad statlig detaljstyrning av kommunerna" - Dnr 755. Befrielse från ympning mot smittkoppor - Dnr 756. Entledigande av tjänst - Dnr 757. Korvförsäljning

21 - Dnr 778. Lövbesprutning över Sundby godsförvaltning och Hjälmarsnäs gård - Dnr 785. Tillstånd för livsmedelsförsäljning - Dnr 786. Delbetänkandet "Etablering av miljöförstörande industri" - Dnr 793. Kursinbjudan - Dnr 795. Flygbesprutning av lövsly i Hällefors - Dnr 802. Representation - Dnr 803. Karamellförsäljning - Dnr 812. Flyttning av kiosk till torget i Glanshammar - Dnr 813. Korvförsäljning - Dnr 855. Kaffeförsäljning - Dnr 897. Fiskförsäljning - Dnr 899. Angående bekämpningsmedel - Dnr 900. Bilavgashalter i trafikmiljö - Dnr 901. Yttrande över utredningen " Skrotbilar och bilskrotar" - Dnr 907. Korvförsäljning - Dnr 912. Kursinbjudan - Dnr 918. Fiskförsäljning - Dnr 919. Tjänsteansökan - Dnr 921. Inbjudan till höstmöte - Dnr 938. Korvförsäljning - Dnr 944. Anläggande av motorbana i Sörby - Dnr 951. Karamellförsäljning - Dnr 955. Kaffeförsäljning - Dnr 956. Departementspromemoria angående utmärkning av förbud mot vägtransport av farligt gods - Dnr 957. Korvförsäljning - Dnr 964. Förslag till utbyggnadspogram för Garphyttan, Latorp, Vintrosa och Lanna - Dnr 970. Korvförsäljning - Dnr 972. Korvförsäljning - Dnr 997. Fiskförsäljning - Dnr Utredning av personalfunktionerna - Dnr Diskussionsunderlag för arbetsområdesprogram Övriga: - Dnr Kursinbjudan - Dnr Kursinbjudan - Dnr Fiskförsäljning - Dnr Brödförsäljning - Dnr Tjänstledighet - Dnr Angående konfektyrtillverkning i Stortorp - Dnr Kursinbjudan - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Revision av HVN laboratoriets ekonomiska verksamhet samt debitering av bullermätningar för utomstående

22 A Register för anmälan av avlopp B D - E Fa - Go Gr - He Hi - Ku Kv - Lö M - N - Dnr Gurkförsäljning - Dnr Tjänstledighet - Dnr Fiskförsäljning - Dnr Vattenprov vid Skala, Glanshammar - Dnr Kommunal tillsyn på byggarbetsplatser - Dnr Yttrande över motion angående bullerfrågor i diskotek - Dnr Ersättningsmedel för o-tolidin vid bestämning av klorhalt i vatten - Dnr Tidningsprenumerationer - Dnr Förslag till kandidater till Hulda Wessens donation - Dnr Kurs i halk- och vinterkörning - Dnr Korvförsäljning - Dnr Brödförsäljning - Dnr Kursinbjudan - Dnr Stadsplan för Rastorp delplan 3, Vintrosa - Dnr 1181 Trafikbullerutredningens betänkande trafikbuller del II: Flygbuller - Dnr Ombyggnad av tingshuset i Fjugesta - Dnr Förslag till stadsplan "Södra herrgården" Garphyttan - Dnr Utbyggnadsprogram för Glanshammarsområdet - Dnr Kursinbjudan - Dnr Förslag till Taxa för ljudisoleringsmätningar och bullermätningar - Dnr saknas. Garphytte bruk. Besiktningsprotokoll oljetanker samt cisterner.

23 O - P - R Sa - Su Sv - Sö Stadsägor T U - V Y - Å - Ä - Ö Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över tillstånd enligt livsmedelskungörelser - Dnr... Anmälan om medgivande för undantag från 14 lokal hälsovårdsordning (delade sopkärl) - Dnr... Tillstånd för saluhållande av vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal (Hindesmässa januari 1976) - Dnr...Tillstånd för saluhållande av vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal (övriga) - Dnr...Meddelande till bilvårdsanläggningar, verkstäder mfl angående oljeutsläpp i Svartån Övriga: - Dnr 13. Betänkande "Mindre svavel - bättre miljö" - Dnr 22. Fyllnadsval i Hälsovårdsnämnden - Dnr 29. Bevattning med hygieniskt eller kemiskt förorenat vatten - Dnr 30. Två tillfälligt uppställda toaletter i Brunnsparken - Dnr 37. Smittkoppsympning - Dnr 40. Hälsovårdskonferens - Dnr 45. Kommentar till bokslut Dnr 49. Djurtillsyn - Dnr 50. Årsrapport över tillsyner år Dnr 57. Godkännande av säkerhet vid torvtäkter - Dnr 58. Övning med klorgas på Villingsbergs skjutfält - Dnr 58. Ändrad byggnadsplan för Bocksboda 1:17 mfl i Kil - Dnr 59. Förslag till områdesplan för Södra City - Dnr 61. Saluhållande av livsmedel - Dnr 61. Områdesplan Holmen - Hagaby - Dnr 62. Vikariat

24 - Dnr 66. Ogräsbekämpning - Dnr 67. Cirkulär "Renhållningslagstiftningens tillämpning" - Dnr 69. Årsberättelse Dnr 70. Stadsplaneförslag för södra delen av Odensbacken Övriga: - Dnr 71. Stadsplaneförslag för området kring Längbro kyrka - Dnr 72. Stadsplaneförslag för området norr om Vaktelgatan - Dnr 79. Upprättande av kommunöversikt - Dnr 84. Entledigande - Dnr 85. Stadsplaneförslag för kvarteret Stjärnfallet (Rosta) - Dnr 91. Områdesplan för Brohyttans by i Knista socken - Dnr 103. Personalutbildning - Dnr 104. Försäkringsskydd - Dnr 110. Avfallsupplag i Yxe, Lindesberg - Dnr 112. Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 113. Inventering av Zoo-affärer - Dnr 114. Sanna gård - Dnr 118. Köttbesiktning - Dnr 121. Stadsplaneförslag för kvarteret Vågen - Dnr 126. Pannanläggning i Brevens bruk - Dnr 128. Landstingsutredningen "Sjuktransportväsendets organisation" - Dnr 132. Kursinbjudan, miljövård - Dnr 133. Inträffade fiskdödar år Dnr 137. Stadsplaneförslag för kvarteret Kardanen, Längbro - Dnr 140. Nedskräpning vid soptippen vid Venan - Dnr 144. Ljudnivå vid Lithells - Dnr 145. Stadsplaneförslag för kvarteret Stjärnregnet - Dnr 147. Stadsplaneförslag för Brunnsängen - Dnr 149. Stadsplaneförslag för Vintrosa centrum Övriga: - Dnr 159. Sammandrag av protokoll över bakteriologisk undersökning av vattenledningsvatten - Dnr 160. Provtagning av vatten - Dnr 162. Stadsplaneförslag för Hovsta, söder om Lunds gård (delplan 3) - Dnr 164. Förlängt förordnande - Dnr 164. Utvidgning av Hovsta kyrkogård i Lillån - Dnr 168. Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 172. Tjänster - Dnr 177. Personalpolitiskt programarbete - Dnr 183. Områdesplan för Ervalla stationssamhälle - Dnr 186. Tjänsteansökningar - Dnr 190. Tjänsteansökningar - Dnr 209. Kontroll av konsumtionsvatten

25 - Dnr 210. Kurser - Dnr 213. Stadsplaneförslag för kvarteret Handtaget Övriga: - Dnr 214. Stadsplaneförslag kvarteret Bryggaren - Dnr 219. Förslag till områdesplan för Marieberg - Dnr 221. Sammanställning av bilskrotar - Dnr 227. Avloppstömning i fiskodlingsdammar - Dnr 227. Försöksverksamhet med interkalibrering av vattenanalyser - Dnr 231. Riksförbundet för allmän hälsovård årsmöte - Dnr 232. Poliovaccinering Dnr 234. Kurser - Dnr 238. Beslagtaget parti av konserver med mandariner - Dnr 240. Räkning - Dnr 241. Ingripande mott smittbärare - Dnr 242. Förordnande - Dnr 243. Bullermätning - Dnr 244. Stadsplaneändring i kvarteret Ugglan mfl, Skebäck - Dnr 253. Kurs om användande av bekämpningsmedel - Dnr 264. Studiebesök på Frövifors bruk - Dnr Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 272. Läger för fiskesportare vid Ånnaboda camping - Dnr 277. Stadsplaneförslag för västra delen av Lillåns industriområde - Dnr 277. Tjänsteansökan - Dnr 278. Klagomål på katthållning - Dnr 280. Skiss till områdesplan för del av Gällersta socken (Almbro, Södra Bro mm) - Dnr :e studiekongressen i Örebro, Svenska hälsovårdstjänstemannaförbundet - Dnr 289. Entledigande - Dnr 291. Klagomål om rastning av hundar i Västhaga - Dnr 292. Yttrande över remissen "Spolning och desinfektion av vattenledningar" - Dnr 296. Mudderarbete i Hjälmaren - Dnr 300. Flyttning av stoft - Dnr 301. Kurs "Små VA-anläggningar i praktiken" - Dnr 307. Tillstånd till transport av miljöfarligt avfall - Dnr 311. Förslag till områdes- och utvecklingsprogram Öster - Dnr 316. Prioritering av planarbete inom kommunöversiktens riktlinjeområde - Dnr 323. Stadsplaneförslag, Lövstatunneln - Dnr 324. Stadsplaneförslag kvarteret Snäppan, Vipan mfl - Dnr 325. Stadsplaneförslag, Postterminalen, Stadsäga Dnr 331. Förslag till ändring av byggnadsstadgan

26 Övriga: - Dnr 335. Inspektioner av ridläger, ridkurser, kennlar, hundpensionat och pälsdjursgårdar i länet - Dnr 336. Stadsplaneförslag, kvarteret Orlången, Skrädderiet, Gasugnen mfl - Dnr 337. Detaljplaneförslag för Ånstabacken och delar av Gamla vägen i Örebro - Dnr 340. Yttrande, betänkandet SOU1976:35 om dryckesförpackningar - Dnr 341. Provtagningar i Ranglabäcken, Vintrosa - Dnr 349. Avloppsvatten från tvättning av jordbruksmaskiner - Dnr 351. Inköp av kasserat kött - Dnr 354. Buller och avloppsutsläpp - Dnr 367. Inbjudan till överläggning om den regionala laboratorieverksamheten - Dnr 368. Försöksdjursdag för länsveterinärer - Dnr 369. Tjänstetillsättning - Dnr 372. Oljeavskiljare - Dnr 401. Badvattensprov i Svartån - Dnr 421. Programbudget - Dnr 429. Vikariat - Dnr 437. Studieombud - Dnr Tjänstetillsättning - Dnr 447. Fiskdöd i Bygärdesbäcken - Dnr 450. Rapport rörande luftundersökning i Örebro - Dnr 455. Tjänstetillsättning - Dnr 466. Stadsplaneförslag, Sahlefeldtsgatan - Dnr 468. Preliminärt bostadsbyggnadsprogram för åren Dnr 475. Falkenå säteri, Fjugesta - Dnr 496. Oaktsamhet Övriga: - Dnr 502. Tippning av schaktmassor - Dnr 505. Förslag till utformning av Våghustorget - Dnr 511. Salmonella - Dnr 512. Handhavande av djur - Dnr 513. Inventering av djurtillsyn i olika kommuner - Dnr 524. Tillfällig försäljning - Dnr 535. Bidrag och lån till enskilda VA-anläggningar - Dnr 555. Detaljplan, Gryt II - Dnr 571. Konfektyrkiosk vid Katrinelunds badplats, Stora Mellösa - Dnr 574. Begäran om kontorets synpunkter - Dnr 586. Kemisk bekämpning av oönskad vegetation - Dnr 594. Försäljning vid marknader inom länet - Dnr 616. Förslag till utvecklingsplan för Ervalla

27 - Dnr 617. Förslag till utvecklings- och områdesplan för Askers by och Stora Mellösa - Dnr 618. Motion om framställning om prövning av lämpligheten att bilda vattenförbund för Hjälmaren och dess tillrinningsområde - Dnr 619. Renvatten vid fritidsområdet Hemsjöstrand - Dnr 632. Nitrit i drickvatten - Dnr 633. Förslag till program för äldreservice för Örebro kommun - Dnr 644. Länsveterinärdagar Dnr 645. Entledigande - Dnr 647. Tjänstetillsättning - Dnr 652. Remiss om rening av processavloppsvatten från Gällersta slakteri - Dnr 673. Kurs "Små VA-anläggningar i praktiken" - Dnr 676. Förslag om ändrad stadsplan för del av Lundby - Dnr 689. Koloniträdgårdar på Hagaby-ängar - Dnr 696. Stadsplaneförslag, Ormesta fritidsområde Övriga: - Dnr 704. Tjänsteansökan - Dnr 722. Förbränning av spån och kapbitar av tryckimpregnerat eller doppningsskyddat virke - Dnr 723. Kontrollprogram för avloppsanläggning i Fjugesta - Dnr 741. Godkännande av livsmedelslokaler - Dnr 743. Beslagtagning av ett parti konserver med mandariner - Dnr 767. Stadsplaneförslag, kvarteret Karaten i Längbro - Dnr 768. Stadsplaneförslag, Slånbärspaken i Längbro - Dnr 771. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 774. Yrkesmässig katthållning - Dnr 779. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 780. Tjänsteansökan - Dnr 786. Tjänsteansökan - Dnr 794. Anslag - Dnr 804. Kandidater till Hulda Wesséns fond - Dnr 805. Attest och utanordningsreglemente - Dnr 808. Ansökan om tillstånd för kennel - Dnr 824. Tjänsteresor - Dnr 825. Hjälmaren i fysik riksplan - Dnr 829. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 837. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 841. Anslag - Dnr 844. Kursinbjudan, Administration - Dnr 845. Kursinbjudan, Kommunerna och naturvården - Dnr Livshotande gifter hos saltvattensakvariefiskar

28 Dnr 1-35 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-15 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr 41-80

29 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-12 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

30 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-50 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

31 Dnr 1-20 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-40 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

32 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-27 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Så här läser du ditt sökresultat:

Så här läser du ditt sökresultat: Dnr ARK/2012:3 KOMMUNARKIVET Kommunledningsförvaltningen Hitta i arkivförteckningar Den här broschyren är tänkt att vara en guide för dig som vill lära dig att hitta själv i arkiven som finns hos kommunarkivet.

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden

Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden Datum: 014-01-1 (5) Taxa för Samhällsbyggnadsnämnden och Tillsynsnämnden Miljö Antagen av Kommunfullmäktige 69 014-11-7. Gäller från och med 015-01-01 Bilaga 1 prövningsavgifter enligt Miljöbalken 014-0-13

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik]

Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] SFS 1971:810 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion [Fakta & Historik] Inledande bestämmelser 1 I förordningen meddelas bestämmelser för länsveterinärer, för distrikts- och besiktningsveterinärorganisationerna

Läs mer

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn

30 månader mot Miljöer värdiga våra barn 30 månader mot Miljöer värdiga våra barn Bakgrund Huvuddelen av beståndet från 1950-1970 talen med stora brister vilka kräver stora reinvesteringar Ett fastighetsbestånd som förlorar i värde Tydlig ansvarsfördelning

Läs mer

Uppsala kommuns författningssamling

Uppsala kommuns författningssamling 1 (3) Uppsala kommuns författningssamling Föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i Uppsala kommun beslutade av kommunfullmäktige den 26 januari 2004, 33. Uppsala kommunfullmäktige föreskriver

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor.

Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Klagomålsblankett för bygg, strandskydd, miljö, hälsoskydd och livsmedel Klagomål Läs bifogad Information rörande anmälan om klagomål på sidan 4 och 5 innan du besvarar följande frågor. Personuppgifter*

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Härryda kommun,

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 1(10) Taxebilaga 1 Avgift för prövning och anmälan enligt denna taxebilaga betalas i form av en fast avgift (grundavgift) eller timavgift. en multipliceras med timtaxan genom att den faktiskt nedlagda

Läs mer

Jönköpings läns författningssamling

Jönköpings läns författningssamling Jönköpings läns författningssamling Tranås kommun ISSN 0347-1551 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön; 06 FS 2007:88 Saknr Ö31/07 Utkom från trycket den 23 augusti 2007 Lokala

Läs mer

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn!"""#$%&'()(*++(, $+!""#,) $-.+-/,, / $%&(* ($ $-,-. (.0 ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2010 09 16 56 1 Miljönämndens arbetsutskott 2010 09 09 55 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslut om begäran om skyddsavstånd från gödselspridning till vattenväkt 2 010 0657 Årbyn 17:1 Beslut

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253.

LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN. Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 19 december 2002, 253. 1 LOKALA MILJÖFÖRESKRIFTER FÖR LUNDS KOMMUN Lokala föreskrifter för Lunds kommun för att skydda människors

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

A. Protokoll 1950-1954 A 1

A. Protokoll 1950-1954 A 1 Hyllsektion 82-85 INNEHÅLLSFÖRTECKNING till Daga kommun Kommunalstämmans arkiv A. Protokoll 1950-1954 A 1 Kommunalfullmäktiges arkiv A. Protokoll Sammanträdesprotokoll med bilagor 1950-1973 A 1 Bilagor

Läs mer

Sällskapet Småbarnens Vänner.

Sällskapet Småbarnens Vänner. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Sällskapet Småbarnens Vänner. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1840-2008, handlingarna omfattar tiden 1840-2009. Från starten 1840 var namnet Sällskapet Småbarnsskolans

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning. Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos kommunens livsmedelsenhet.

Läs mer

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12. Hjälmarens Vattenvårdsförbund HJÄLMARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Kontrollprogram för Eskilstunaåns avrinningsområde 2010-12 Hjälmarens Vattenvårdsförbund LAXÅ ÖREBRO KUMLA HALLSBERG ESKILSTUNA Mälaren Hjälmaren 2010 2020 2220 2058 3018

Läs mer

Författningssamling 301.2

Författningssamling 301.2 Författningssamling 301.2 DELEGATIONSFÖRTECKNING FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antagen av tekniska nämnden 1992-01-30, 5 Reviderad senast av tekniska nämnden 2010-03-18, 55 Reviderad av kommunstyrelsen 1997-10-21,

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva maj 2007 10:1 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Med stöd av 9 kap 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13, 17, 39-40, 42-44

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Delegationslista tillsynsnämnden

Delegationslista tillsynsnämnden Delegationslista tillsynsnämnden Urvalsperiod: 20150301 till 20150331 Fastighetsbeteckning Lissma 4:126 2014-001311 Avlopp - Tillståndsansökan för BDT och WC, Lissma 4:126 Tillstånd för WC till sluten

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Örebro Rederi AB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Rederi AB. 2014-10-13 Historik Historik för Örebro Rederi AB. Örebro var under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet en sjöstad vid Hjälmarens västra

Läs mer

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun

Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun Skyddsföreskrifter för Tolleby vattentäkt, Tjörns Kommun BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken har kommunfullmäktige Tjörns kommun 2008-02-14 14 beslutat om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 10 15 43 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 43 1 Anmälan av delegationsbeslut Yttrande över lokal för hygienisk behandling 2 009 1776 Klagomål gällande bostadsmiljö 2 007 1618 Beslut

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Styrdokument Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.01) Antagen av kommunfullmäktige, 38 Beslutshistorik Antagna av kommunfullmäktige,

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning

Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning Så här anmäler du registrering och ägarbyten Alla verksamheter som hanterar livsmedel ska senast 10 dagar före start registrera sig hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Botkyrka kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, 257; beslutade den 12

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1065/2011. Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1065/2011. Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter Protokoll Tn 1065/2011 Tekniska nämnden Datum: 2011-05-19 Klockan: 12:10 12:30 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Margareta Johansson (S) Charlotte Edberger Jangdin (C) Kurt

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23

Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 15.00 16.20 Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag

Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan av miljöfarlig verksamhet jordbruksföretag Anmälan ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning Natur- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning Natur- och trafiknämnden Dokumentets syfte Beskriver vad nämnden ska besluta om samt vilka delegater som ges behörighet att fatta beslut i specifika ärenden inom nämndens

Läs mer

Sökande Person/organisationsnummer

Sökande Person/organisationsnummer BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1av 7 ANMÄLAN om miljöfarlig verksamhet, 21 Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Djurhållning

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Titel: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 1 (4) Id nr: 8:0 Typ: Föreskrifter Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2005-09-14 Uppdateras: Lokala föreskrifter

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer