Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds verksamhet av kommunen bytte nämnden namn till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Se vidare detta arkiv. Förtecknad av Marie Esplund-Lynn Tillägg gjorda och under maj Källor: NAD Förvaltningshistorik Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1 A2 A3 B B1 C C1 C2 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 Ö Ö1 Protokoll Nämndprotokoll med bilagor Handlingar till nämndprotokoll Hundrådets protokoll och handlingar Utgående handlingar Utgående handlingar från Hälsovårdsnämnden och stadsläkaren Diarier Diarium Diariekort Inkomna handlingar Korrespondens, Hälsovårdsnämnden och Stadsläkaren Korrespondens, Stadsveterinären Ämnesordnade handlingar Livsmedelsregistret Fysikalisk-kemiska vattenanalyser Personalhandlingar Bidrag och lån till enskilda VA-anläggningar Övriga handlingar Övriga handlingar Tidningsklipp

4 Nämndprotokoll med bilagor A1 Serieanmärkning Serien inbunden om inget annat anges. Volym inbunden volym i arkivkartong Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga D Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 358A Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 Handlingar till nämndprotokoll A2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Bilaga till 125,127, Bilaga till Bilaga till

6 Hundrådets protokoll och handlingar A3 Serieanmärkning Serien i arkivkartong Protokoll från Hundrådet och dess arbetsutskott, utgående och inkommande handlingar. - Hundrådets broschyrer 1981, utan år - Information från Stitelsen Hyresbostäder samt Örebro läns kennelklubb , utan år - Informationsbroschyrer från andra kommuner: Sundsvall, Motala, Malmö, Hällefors och Landskrona

7 Utgående handlingar från Hälsovårdsnämnden och stadsläkaren B1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Se även serie E

8 Diarium C1 Serieanmärkning Serien inbunden

9 Diariekort C2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Gäller t ex avlopp samt bidrag och lån för VA-anläggningar. Olika sorteringsordningar: alfabetiskt efter fastighetsbeteckning eller avsändare och i nummerordning efter diarieplanbeteckning (Dpl). Serien fortsätter i Örebro kommun. Miljö-och Hälsoskyddsnämnden, C: Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Alfabetiskt efter avsändare Dpl Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning

10 Diariekort C Dpl - Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter avsändare Alfabetiskt efter fastighetsbeteckning - Dpl

11 Korrespondens, Hälsovårdsnämnden och Stadsläkaren E1 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Se även serie B

12 Korrespondens, Stadsveterinären E2 Serieanmärkning Serien i arkivkartong om inget annat anges Inbunden Inbunden Inbunden År se Örebro kommun. Miljö-och hälsoskyddsnämnden, E1:1.

13 Serieanmärkning Serien i arkivkartong. Ärendena ligger sorterade årsvis efter fastighetsbeteckning och ärendets öppnandeår. För åren finns även ärenden som inte kan hänföras till en fastighet, utan är övriga ärenden (kallas Ä-ärenden). Dessa har istället skrivits årsvis med diarienummer (Dnr) och ärendemening. År 1976 byter man diariesystem och under detta år finns båda systemen parallellt under en tid, båda systemen börjar med Dnr För att kunna söka efter fastigheterna är de diarieförda handlingarna ur båda systemen samsorterade. På omslagen finns noteringen "Nya diariet". Åren ligger ärenden enbart i diarienummerordning A - B D - F Ga - He Hi - Ka Ki - La Le - Norra B Norra L - R Sa - Stadsäga (Stg) Stav - Ti Tj - Tö U - W Y - Ö Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över Begäran om undantag av HVN beslut - Dnr 279. Inbjudan till kongress - Dnr 283. Information till kommunerna om planeringsfrågor - Dnr 284. Ansökan om delning av sopsäck i Hovsta

14 (fastighetsbeteckning saknas) - Dnr 286. Godkännande av gatukök i Vivalla centrum - Dnr 292. Ansökan om installation av mjukglassmaskin, Varberga - Dnr 293. Tillstånd att saluföra vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal - Dnr 301. Ansökan om delning av sopsäck, Vintrosa - Dnr 306. Ansökan om delning av sopsäck, Fjugesta - Dnr 307. Ansökan om delning av sopsäck, Mullhyttemo - Dnr 310. Ansökan om delning av sopsäck, Älgesta - Dnr 311. Ombyggnad av pizzerians kök, Restaurang Baldakinen (fastighetsbeteckning saknas) - Dnr 314. Ansökan om delning av sopsäck, Hjulåsen - Dnr 318. Servering på Sannabadet, Fjugesta - Dnr 340. Utbyggnad av Råbyområdet samt centrum i Stora Mellösa - Dnr 345. Redogörelse för hälsovårdsnämndens olika avdelningar - Dnr 346. Bakteriologiska undersökningar - Dnr 347. Undersökning angående nitrathalt i vattenledningsvatten, olika vattenverk Övriga: - Dnr 356. Tjänsteansökan - Dnr 384. Försäljning av förpackade livsmedel - Dnr 389. Ansökan om att köra vassle till kommunens tipp i Vena - Dnr 402. Dispens från sophämtning, Rinkaby - Dnr 407. Tjänsteansökan - Dnr 412. Försäljning av livsmedel - Dnr 419. Godkännande av livsmedelslokal - Dnr 421. Kursinbjudan - Dnr 425. Förorening av häst och får, Klockhammars fritidsområde - Dnr 426. Besvär över HVNs beslut, Fjugesta - Dnr 430. Ansökan om dispens från sophämtning, Vintrosa - Dnr 438. Motorsportanläggning vid Norrätter, Täby - Dnr 443. Förslag till stadsplan vid Gamla vägen, Nikolai församling - Dnr 445. Förordnande om vattenprovtagning vid vattentäkt - Dnr 477. Godkännande av livsmedelslokal - Dnr 481. Ansökan om delning av sopsäck, Glanshammar - Dnr 491. Bullerstörning från centrumleden - Dnr 508. Katastrofplan för Örebro kommun - Dnr 561. Besvär över HVNs beslut - Dnr 564. Yttrande över kommunplan - Dnr 565. Livsmedelslokal, Gropens handel

15 - Dnr 568. Placering av vapenfri tjänstepliktig - Dnr 571. Inträffade fall av psittacos (burfåglar) - Dnr 574. Besvär över HVNs beslut - Dnr 576. Tillstånd till yrkesmässig betning av spannmål, Kvismaredalens kvarn, Odensbacken - Dnr 586. Redovisning av provningsresultat vid avloppsverk - Dnr 591. Ansökan om dispens från HVNs beslut, Skjutbana vid Slätåsen - Dnr 592. Ansökan om tillstånd för lägerverksamhet, Skävisund - Dnr 619. Stadsplaneförslag Riksväg 60 i Lillån - Dnr 637. Om avlopp i Almby - Dnr 642. Motion om blivande djursjukhusets lokalisering - Dnr 648. Tjänsteansökan - Dnr 652. Besvär över sophämtning, Eklunda Fjugesta - Dnr 656. Besvär över HVNs beslut - Dnr 658. Ansökan om uppskov för militärtjänstgöring - Dnr 667. Planutredning om friluftsliv och bebyggelse i Lekebergs kommun - Dnr 673. Angående kommunal tillsyn av byggarbetsplatser - Dnr 679. Förslag till ändring i kommunala renhållningslagen - Dnr 688. Beslut från försäkringsbolaget Trygg-Hansa - Dnr 689. Tjänsteansökan - Dnr 691. Tjänsteansökan - Dnr 701. Tillstånd till yrkesmässig bearbetning av spannmål, Karlslunds kvarn - Dnr 711. Skiss till områdesplan, Skebäck - Dnr 731. Information om hälso- och miljöfarliga varor och livsmedel - Dnr 738. Kursinbjudan - Dnr 769. Protokoll angående parkering för fältarbetade personal - Dnr 771. Protokoll angående egna fordon i tjänsten - Dnr 776. Projektrapport om HVN organisation Övriga: - Dnr 780. Avloppsanläggning i Mosås - Dnr 782. Stadsplan för Gryts industriområde - Dnr 789. Tjänsteansökan - Dnr 795. Klagomål över trafikbuller, Oskarstorget - Dnr 805. Om smittskydd - Dnr 813. Kursinbjudan - Dnr 824. Tillståndgivning - Dnr 828. Sammanträde angående sopdestruktionen - Dnr 829. Klagomål beträffande värme- och ventilation - Dnr 839. Råttfekalier i linfrö - Dnr 840. Vanvård av djur, Kvistbro - Dnr 844. Entledigande från tjänst - Dnr 845. Ljudnivåer i restauranger mm

16 - Dnr 848. Stadsplan för Skebäcksleden - Dnr 859. Förslag till utbyggnad i Odensbacken - Dnr 862. Tillstånd att uppföra och driva anläggning för torkning av fisk, Vinön - Dnr 872. Tjänsteansökan - Dnr 877. Tjänsteansökan - Dnr 883. Yttrande över länsplanering - Dnr 892. Enkät om företagshälsovården - Dnr 893. Minnesanteckningar från konferens mellan HVN, FCO och Yrkesinspektionen - Dnr 897. Klagomål beträffande rastning av hundar, Ullavigatan - Dnr 899. Kursinbjudan - Dnr 909. Inbjudan till konferens - Dnr 917. Kursinbjudan - Dnr 919. Upphandling av tvättjänst - Dnr 929. Inbjudan till konferens - Dnr 930. Befrielse av smittkoppsvaccinering - Dnr 938. Angående anslag - Dnr 940. JO:s inspektion av HVN - Dnr 944. Kontrollprogram avseende avloppsreningsverket i Villingsberg - Dnr 949. Angående fristående fritös - Dnr 957. Problem med kajor - Dnr 965. Förvaltningsorganisation på gatukontoret - Dnr 966. Förvaltningsorganisation på Hälsovårdsnämnden - Dnr 984. Utredning om bilskrotupplag - Dnr 985. Kursinbjudan - Dnr 998. Studiecirkel i kommunal tillsyn - Dnr Inbjudan till Studiecirkel i kommunal tillsyn - Dnr Inbjudan till konferens om dagvatten - Dnr Länsveterinärsdagarna - Dnr Varmhållning av mat - Dnr Läkarkonferens - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Remiss om djurtillsyn, Fjugesta - Dnr Införande av allmän jakttid för turkduva - Dnr Begäran om undantag från HVNs beslut, Pactosan AB - Dnr Tillstånd att bedriva Ånnaboda camping - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Slamtömning på Vinön - Dnr Kandidater till Hulda Wesséns donation - Dnr Prenumerationen för Dnr Tjänsteansökan - Dnr Miljövårdsplanering - Dnr Remiss angående återvinning av sopor - Dnr Tjänsteansökan

17 A - Bi Be - Bö D - Fr Få - G H I - K L - Mo Mu - O P - R S - Stadsäga (Stg 1949) Stadsäga (Stg 2206) - To Tr - Va Ve - Å Ä - Ö - Dnr Inventering av rullstensåsar - Dnr Tillfälliga livsmedelstillstånd, Hindermässan Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över Begäran om undantag av HVN beslut - Dnr... Register över tillstånd enligt livsmedelskungörelser - Dnr... Slutrapport MI-06 med bilagor information om Hälsomiljöfarliga varor och läkemedel - Dnr 2. Karamellförsäljning - Dnr 5. Korvförsäljning - Dnr 25. Delegationsordning - Dnr 26. Bestämmelser för kommunala bidrag och lån till avlopps- och vattenanläggningar - Dnr 28. Resultat avseende nitrithalt i vatten

18 - Dnr 53. Angående vatten i Gropen, Fjugesta - Dnr 44. Korvförsäljning - Dnr 66. Utredning om sanitär standard i kvarteret Mursleven och kvarteret Vattenpasset - Dnr 69. Klagomål över djurskötsel - Dnr 79. Korvförsäljning Övriga: - Dnr.84. Ansökan om tillstånd till verksamhet Ytong AB - Dnr 97. Godkännande av livsmedelslokal, Gropen - Dnr 99. Avfallshantering - Dnr 103. Uppförande av LM- Skola och förskola i S. Ladugårdsskogen - Dnr 107. Statistik över smittsamma sjukdommar i Sverige - Dnr 114. Handel med gift - Dnr 121. Årlig revidering av beredskapsplan - Dnr 124. Tjänsteansökan - Dnr 129. Avloppsrengöringsanläggning i Klockhammar - Dnr 137. Tjänsteansökan - Dnr 138. Tjänsteansökan - Dnr 147. Stadsplaneförslag över Brunnsängen - Dnr 150. Angående föreningen Djurens vänner - Dnr 152. Kursinbjudan - Dnr 156. Stadsplan,Ormesta industriområde - Dnr 159. Angående försurningar av sjöar i Bergslagen - Dnr 165. Redogörelse för livsmedelsinspektionen - Dnr 167. Angående råpressade frukt- och grönsaksprodukter typ morotsaft - Dnr 178. Utredning om kommunens informationsfunktion - Dnr 182. Upphandling av tågbiljetter - Dnr 183. Underhandsremiss från SCB, Kvarter Gillet, Tullen, Gnistan - Dnr 199. Inspektionsfrekvenser för kommunala tillsynsmän Övriga: - Dnr 204. Kartläggningen av den kommunala sysselsättningens utveckling åren Dnr 210. Angående yrkesmässig bearbetning av spannmål vid Via kvarn, Hackvad - Dnr 226. Nybyggning av kyckling- och hamburgerservering, Stortorget - Dnr 211. Enkät beträffande hundar, andra sällskapsdjur och hästar - Dnr 252. Sammanställning av polioympningar - Dnr 254. Livsmedelsundersökning av skivade persikor i burk - Dnr 255. Tjänsteansökan - Dnr 282. Förslag till ändrad stadsplan för Bofinken, Anden,

19 Gåsen,Spoven och Skytteparken - Dnr 291. Kommunal tillsyn på byggarbetsplatser - Dnr 299. Befrielse av sophämtning - Dnr 309. Besprutning av brunnar - Dnr 310. Föreskrifter angående salmonellainfektion i samband med utrikesresor - Dnr 318. Inrättande av konsumentbyrå - Dnr 336. Budget - Dnr 349. Stadsplanutredning Kvarter Tjänstemannen - Dnr 358. Personalutbildningsstatistik - Dnr 363. Aktualisering av äldre stads- och byggnadsplan - Dnr 366. Inbjudan till konferens - Dnr 371. Beträffande utbildningsinventering - Dnr 381. Livsmedelsförsäljning - Dnr 382. Inbjudan till konferens - Dnr 384. Översyn av arvoden - Dnr 387. Förslag till stadsplan över Granliden i Hovsta - Dnr 395. Konfektyrförsäljning - Dnr Skrivelser från lokala nämnden angående olägenheter av husdjur inom Varberga och Markbacken - Dnr 404. Sophämtning - Dnr 408. Förslag till stadsplan över Lillåns centrum - Dnr 414. Glassförsäljning - Dnr 425. Klagomål över räkning - Dnr 434. Årsberättelse Dnr 450. Kemisk ogräsbekämpning - Dnr 454. Kursinbjudan - Dnr 456. Anmälan om bilvrak i skogen - Dnr 461. Korvförsäljning - Dnr 462. Utbyggnad och åtgärdsprogram för Fjugesta - Dnr 467. Skogsgödsling - Dnr 473. Yttrande över remiss till kommunplan 1974"Trafik" - Dnr 484. Tjänsteansökan - Dnr 495. Anslag till länsföreningar - Dnr 497. Bakteriologisk vattenundersökning - Dnr 510. Nitratundersökning i enskilda vattentäkter - Dnr 512. Förordnande - Dnr 513. Kursmaterial - Dnr 527. Vanvård av djur - Dnr 528. Angående vapenlicens av salongsgevär - Dnr 530. Överläggningar rörande för HVN och Länsstyrelsen gemensamma frågor angående miljöskydd mm - Dnr 532. Förslag till åtgärd för effektivisering och administrativ utveckling

20 Övriga: - Dnr 538. Yttrande angående stadsplan Norra Oxhagen centrum - Dnr 541. Klagomål över sågspånsdamm från företag, Skärmartorp, Hidinge församling - Dnr 553. Ombyggnad av omklädningsrum vid Oxhagen - Dnr 637. Angående motorbana i Sörby - Dnr 558. Uppsägning av tjänst - Dnr 569. Allmänna kungörelser - Dnr 572. Tjänsteansökan - Dnr 585 Utbredning av luftföroreningar - Dnr 587. Korvförsäljning - Dnr 591. Klagomål över kanadagäss vid hängbron Rosta- Örnsro - Dnr 602. Redovisning av drift och analysjournal av avloppsreningsverk - Dnr 604. Vattenskidåkning i södra Essundet - Dnr 606. Luftundersökning Dnr 607. Förordnande - Dnr 609. Tjänsteansökan - Dnr 617. Förslag till ny lokalordningsstadga - Dnr 618. Angående besprutning inom bostadsområden - Dnr 620. Entledigade av tjänst - Dnr 626. Tjänsteansökan - Dnr 636. Motion om förbättrad beredskapsorganisation vid kemikalieolyckor - Dnr 646. Angående torgförsäljning - Dnr 655. Godkännande av livsmedelslokal i Vintrosa - Dnr 656. Tjänsteansökan - Dnr 679. Badvattennormen - Dnr 680. Plan för naturvård och friluftsliv - Dnr 681. Motion om minskad användning av växtgifter - Dnr 686. Tömning av olika avloppsanläggningar - Dnr 698. Angående läger vid Hjälmarbaden - Dnr 704. Angående kommunalt bidrag och lån till enskild VAanläggning Övriga: - Dnr 713. Tjänsteansökan - Dnr 721. Angående korvgrillning vid Västhaga byggarbetsplats - Dnr 722. Egenkontroll, reningsanläggning på Wasa tryckknappar AB - Dnr 726. Torgförsäljning - Dnr 727. Yttrande beträffande statlig utredning "Minskad statlig detaljstyrning av kommunerna" - Dnr 755. Befrielse från ympning mot smittkoppor - Dnr 756. Entledigande av tjänst - Dnr 757. Korvförsäljning

21 - Dnr 778. Lövbesprutning över Sundby godsförvaltning och Hjälmarsnäs gård - Dnr 785. Tillstånd för livsmedelsförsäljning - Dnr 786. Delbetänkandet "Etablering av miljöförstörande industri" - Dnr 793. Kursinbjudan - Dnr 795. Flygbesprutning av lövsly i Hällefors - Dnr 802. Representation - Dnr 803. Karamellförsäljning - Dnr 812. Flyttning av kiosk till torget i Glanshammar - Dnr 813. Korvförsäljning - Dnr 855. Kaffeförsäljning - Dnr 897. Fiskförsäljning - Dnr 899. Angående bekämpningsmedel - Dnr 900. Bilavgashalter i trafikmiljö - Dnr 901. Yttrande över utredningen " Skrotbilar och bilskrotar" - Dnr 907. Korvförsäljning - Dnr 912. Kursinbjudan - Dnr 918. Fiskförsäljning - Dnr 919. Tjänsteansökan - Dnr 921. Inbjudan till höstmöte - Dnr 938. Korvförsäljning - Dnr 944. Anläggande av motorbana i Sörby - Dnr 951. Karamellförsäljning - Dnr 955. Kaffeförsäljning - Dnr 956. Departementspromemoria angående utmärkning av förbud mot vägtransport av farligt gods - Dnr 957. Korvförsäljning - Dnr 964. Förslag till utbyggnadspogram för Garphyttan, Latorp, Vintrosa och Lanna - Dnr 970. Korvförsäljning - Dnr 972. Korvförsäljning - Dnr 997. Fiskförsäljning - Dnr Utredning av personalfunktionerna - Dnr Diskussionsunderlag för arbetsområdesprogram Övriga: - Dnr Kursinbjudan - Dnr Kursinbjudan - Dnr Fiskförsäljning - Dnr Brödförsäljning - Dnr Tjänstledighet - Dnr Angående konfektyrtillverkning i Stortorp - Dnr Kursinbjudan - Dnr Tjänsteansökan - Dnr Revision av HVN laboratoriets ekonomiska verksamhet samt debitering av bullermätningar för utomstående

22 A Register för anmälan av avlopp B D - E Fa - Go Gr - He Hi - Ku Kv - Lö M - N - Dnr Gurkförsäljning - Dnr Tjänstledighet - Dnr Fiskförsäljning - Dnr Vattenprov vid Skala, Glanshammar - Dnr Kommunal tillsyn på byggarbetsplatser - Dnr Yttrande över motion angående bullerfrågor i diskotek - Dnr Ersättningsmedel för o-tolidin vid bestämning av klorhalt i vatten - Dnr Tidningsprenumerationer - Dnr Förslag till kandidater till Hulda Wessens donation - Dnr Kurs i halk- och vinterkörning - Dnr Korvförsäljning - Dnr Brödförsäljning - Dnr Kursinbjudan - Dnr Stadsplan för Rastorp delplan 3, Vintrosa - Dnr 1181 Trafikbullerutredningens betänkande trafikbuller del II: Flygbuller - Dnr Ombyggnad av tingshuset i Fjugesta - Dnr Förslag till stadsplan "Södra herrgården" Garphyttan - Dnr Utbyggnadsprogram för Glanshammarsområdet - Dnr Kursinbjudan - Dnr Förslag till Taxa för ljudisoleringsmätningar och bullermätningar - Dnr saknas. Garphytte bruk. Besiktningsprotokoll oljetanker samt cisterner.

23 O - P - R Sa - Su Sv - Sö Stadsägor T U - V Y - Å - Ä - Ö Övriga: - Dnr... Register över Anmälan om godkännande av enskilda avlopp - Dnr... Register över tillstånd enligt livsmedelskungörelser - Dnr... Anmälan om medgivande för undantag från 14 lokal hälsovårdsordning (delade sopkärl) - Dnr... Tillstånd för saluhållande av vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal (Hindesmässa januari 1976) - Dnr...Tillstånd för saluhållande av vissa livsmedel på annat ställe än i godkänd livsmedelslokal (övriga) - Dnr...Meddelande till bilvårdsanläggningar, verkstäder mfl angående oljeutsläpp i Svartån Övriga: - Dnr 13. Betänkande "Mindre svavel - bättre miljö" - Dnr 22. Fyllnadsval i Hälsovårdsnämnden - Dnr 29. Bevattning med hygieniskt eller kemiskt förorenat vatten - Dnr 30. Två tillfälligt uppställda toaletter i Brunnsparken - Dnr 37. Smittkoppsympning - Dnr 40. Hälsovårdskonferens - Dnr 45. Kommentar till bokslut Dnr 49. Djurtillsyn - Dnr 50. Årsrapport över tillsyner år Dnr 57. Godkännande av säkerhet vid torvtäkter - Dnr 58. Övning med klorgas på Villingsbergs skjutfält - Dnr 58. Ändrad byggnadsplan för Bocksboda 1:17 mfl i Kil - Dnr 59. Förslag till områdesplan för Södra City - Dnr 61. Saluhållande av livsmedel - Dnr 61. Områdesplan Holmen - Hagaby - Dnr 62. Vikariat

24 - Dnr 66. Ogräsbekämpning - Dnr 67. Cirkulär "Renhållningslagstiftningens tillämpning" - Dnr 69. Årsberättelse Dnr 70. Stadsplaneförslag för södra delen av Odensbacken Övriga: - Dnr 71. Stadsplaneförslag för området kring Längbro kyrka - Dnr 72. Stadsplaneförslag för området norr om Vaktelgatan - Dnr 79. Upprättande av kommunöversikt - Dnr 84. Entledigande - Dnr 85. Stadsplaneförslag för kvarteret Stjärnfallet (Rosta) - Dnr 91. Områdesplan för Brohyttans by i Knista socken - Dnr 103. Personalutbildning - Dnr 104. Försäkringsskydd - Dnr 110. Avfallsupplag i Yxe, Lindesberg - Dnr 112. Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 113. Inventering av Zoo-affärer - Dnr 114. Sanna gård - Dnr 118. Köttbesiktning - Dnr 121. Stadsplaneförslag för kvarteret Vågen - Dnr 126. Pannanläggning i Brevens bruk - Dnr 128. Landstingsutredningen "Sjuktransportväsendets organisation" - Dnr 132. Kursinbjudan, miljövård - Dnr 133. Inträffade fiskdödar år Dnr 137. Stadsplaneförslag för kvarteret Kardanen, Längbro - Dnr 140. Nedskräpning vid soptippen vid Venan - Dnr 144. Ljudnivå vid Lithells - Dnr 145. Stadsplaneförslag för kvarteret Stjärnregnet - Dnr 147. Stadsplaneförslag för Brunnsängen - Dnr 149. Stadsplaneförslag för Vintrosa centrum Övriga: - Dnr 159. Sammandrag av protokoll över bakteriologisk undersökning av vattenledningsvatten - Dnr 160. Provtagning av vatten - Dnr 162. Stadsplaneförslag för Hovsta, söder om Lunds gård (delplan 3) - Dnr 164. Förlängt förordnande - Dnr 164. Utvidgning av Hovsta kyrkogård i Lillån - Dnr 168. Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 172. Tjänster - Dnr 177. Personalpolitiskt programarbete - Dnr 183. Områdesplan för Ervalla stationssamhälle - Dnr 186. Tjänsteansökningar - Dnr 190. Tjänsteansökningar - Dnr 209. Kontroll av konsumtionsvatten

25 - Dnr 210. Kurser - Dnr 213. Stadsplaneförslag för kvarteret Handtaget Övriga: - Dnr 214. Stadsplaneförslag kvarteret Bryggaren - Dnr 219. Förslag till områdesplan för Marieberg - Dnr 221. Sammanställning av bilskrotar - Dnr 227. Avloppstömning i fiskodlingsdammar - Dnr 227. Försöksverksamhet med interkalibrering av vattenanalyser - Dnr 231. Riksförbundet för allmän hälsovård årsmöte - Dnr 232. Poliovaccinering Dnr 234. Kurser - Dnr 238. Beslagtaget parti av konserver med mandariner - Dnr 240. Räkning - Dnr 241. Ingripande mott smittbärare - Dnr 242. Förordnande - Dnr 243. Bullermätning - Dnr 244. Stadsplaneändring i kvarteret Ugglan mfl, Skebäck - Dnr 253. Kurs om användande av bekämpningsmedel - Dnr 264. Studiebesök på Frövifors bruk - Dnr Transport av miljöfarligt avfall - Dnr 272. Läger för fiskesportare vid Ånnaboda camping - Dnr 277. Stadsplaneförslag för västra delen av Lillåns industriområde - Dnr 277. Tjänsteansökan - Dnr 278. Klagomål på katthållning - Dnr 280. Skiss till områdesplan för del av Gällersta socken (Almbro, Södra Bro mm) - Dnr :e studiekongressen i Örebro, Svenska hälsovårdstjänstemannaförbundet - Dnr 289. Entledigande - Dnr 291. Klagomål om rastning av hundar i Västhaga - Dnr 292. Yttrande över remissen "Spolning och desinfektion av vattenledningar" - Dnr 296. Mudderarbete i Hjälmaren - Dnr 300. Flyttning av stoft - Dnr 301. Kurs "Små VA-anläggningar i praktiken" - Dnr 307. Tillstånd till transport av miljöfarligt avfall - Dnr 311. Förslag till områdes- och utvecklingsprogram Öster - Dnr 316. Prioritering av planarbete inom kommunöversiktens riktlinjeområde - Dnr 323. Stadsplaneförslag, Lövstatunneln - Dnr 324. Stadsplaneförslag kvarteret Snäppan, Vipan mfl - Dnr 325. Stadsplaneförslag, Postterminalen, Stadsäga Dnr 331. Förslag till ändring av byggnadsstadgan

26 Övriga: - Dnr 335. Inspektioner av ridläger, ridkurser, kennlar, hundpensionat och pälsdjursgårdar i länet - Dnr 336. Stadsplaneförslag, kvarteret Orlången, Skrädderiet, Gasugnen mfl - Dnr 337. Detaljplaneförslag för Ånstabacken och delar av Gamla vägen i Örebro - Dnr 340. Yttrande, betänkandet SOU1976:35 om dryckesförpackningar - Dnr 341. Provtagningar i Ranglabäcken, Vintrosa - Dnr 349. Avloppsvatten från tvättning av jordbruksmaskiner - Dnr 351. Inköp av kasserat kött - Dnr 354. Buller och avloppsutsläpp - Dnr 367. Inbjudan till överläggning om den regionala laboratorieverksamheten - Dnr 368. Försöksdjursdag för länsveterinärer - Dnr 369. Tjänstetillsättning - Dnr 372. Oljeavskiljare - Dnr 401. Badvattensprov i Svartån - Dnr 421. Programbudget - Dnr 429. Vikariat - Dnr 437. Studieombud - Dnr Tjänstetillsättning - Dnr 447. Fiskdöd i Bygärdesbäcken - Dnr 450. Rapport rörande luftundersökning i Örebro - Dnr 455. Tjänstetillsättning - Dnr 466. Stadsplaneförslag, Sahlefeldtsgatan - Dnr 468. Preliminärt bostadsbyggnadsprogram för åren Dnr 475. Falkenå säteri, Fjugesta - Dnr 496. Oaktsamhet Övriga: - Dnr 502. Tippning av schaktmassor - Dnr 505. Förslag till utformning av Våghustorget - Dnr 511. Salmonella - Dnr 512. Handhavande av djur - Dnr 513. Inventering av djurtillsyn i olika kommuner - Dnr 524. Tillfällig försäljning - Dnr 535. Bidrag och lån till enskilda VA-anläggningar - Dnr 555. Detaljplan, Gryt II - Dnr 571. Konfektyrkiosk vid Katrinelunds badplats, Stora Mellösa - Dnr 574. Begäran om kontorets synpunkter - Dnr 586. Kemisk bekämpning av oönskad vegetation - Dnr 594. Försäljning vid marknader inom länet - Dnr 616. Förslag till utvecklingsplan för Ervalla

27 - Dnr 617. Förslag till utvecklings- och områdesplan för Askers by och Stora Mellösa - Dnr 618. Motion om framställning om prövning av lämpligheten att bilda vattenförbund för Hjälmaren och dess tillrinningsområde - Dnr 619. Renvatten vid fritidsområdet Hemsjöstrand - Dnr 632. Nitrit i drickvatten - Dnr 633. Förslag till program för äldreservice för Örebro kommun - Dnr 644. Länsveterinärdagar Dnr 645. Entledigande - Dnr 647. Tjänstetillsättning - Dnr 652. Remiss om rening av processavloppsvatten från Gällersta slakteri - Dnr 673. Kurs "Små VA-anläggningar i praktiken" - Dnr 676. Förslag om ändrad stadsplan för del av Lundby - Dnr 689. Koloniträdgårdar på Hagaby-ängar - Dnr 696. Stadsplaneförslag, Ormesta fritidsområde Övriga: - Dnr 704. Tjänsteansökan - Dnr 722. Förbränning av spån och kapbitar av tryckimpregnerat eller doppningsskyddat virke - Dnr 723. Kontrollprogram för avloppsanläggning i Fjugesta - Dnr 741. Godkännande av livsmedelslokaler - Dnr 743. Beslagtagning av ett parti konserver med mandariner - Dnr 767. Stadsplaneförslag, kvarteret Karaten i Längbro - Dnr 768. Stadsplaneförslag, Slånbärspaken i Längbro - Dnr 771. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 774. Yrkesmässig katthållning - Dnr 779. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 780. Tjänsteansökan - Dnr 786. Tjänsteansökan - Dnr 794. Anslag - Dnr 804. Kandidater till Hulda Wesséns fond - Dnr 805. Attest och utanordningsreglemente - Dnr 808. Ansökan om tillstånd för kennel - Dnr 824. Tjänsteresor - Dnr 825. Hjälmaren i fysik riksplan - Dnr 829. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 837. Tillstånd för livsmedelsförsäljning på annan plats - Dnr 841. Anslag - Dnr 844. Kursinbjudan, Administration - Dnr 845. Kursinbjudan, Kommunerna och naturvården - Dnr Livshotande gifter hos saltvattensakvariefiskar

28 Dnr 1-35 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-15 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr 41-80

29 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-12 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

30 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-50 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

31 Dnr 1-20 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-40 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

32 Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 1-27 Register för anmälan av avlopp Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden.

Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Hälsovårdsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1983, handlingar omfattar tiden 1955-1983 När Örebro kommun bildades 1971 övertogs stadens hälsovårdsnämnds

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro kommun. Parknämnden.

Örebro kommun. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Parknämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1985, handlingarna omfattar åren 1970-1989 Parknämndens arkiv är en fortsättning på Örebro stad Parknämndens

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016

Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 Följande har publicerats i stadsarkivets dokumentarkiv december 2012 november 2016 http://www.orebro.se/stadsarkivetsdokumentarkiv Örebro Allmänna rådstugan Röstlängder 1817-1888 Arbetshuset för barn (Stiftelsen

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Idrottsstyrelsen.

Örebro stad. Idrottsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Idrottsstyrelsen. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Idrottsstyrelsen bildades 1962 efter beslut i Stadsfullmäktige

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om

Prövning Prövning av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som kommunen beslutat om Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (7) Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2007-12-20 Bilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från föreskrifter för naturkulturreservat, naturminne och vattenskyddsområde som

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen

BILAGA. Tillsynsplan. Miljöbalken Livsmedelslagen BILAGA Tillsynsplan Miljöbalken Livsmedelslagen Tillsyns-/kontrolltid fördelad på personal 2 Livsmedel Miljöbalken Jenny Hellström Strandberg 660 h 360 h Patric Söderström - 960 h Maria Rönngren 384 h

Läs mer

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C.

Varberga, Oxhagen och Markbacken Bostad. Mariebergs och Mosås tätorter Bostad. Pilängens industriområde Bostad. Lindesbergs tätort C. Sida: 1 ( 6 ) 1801 1880048 Örebro tätort yttre 1880050 Örebro tätort inre 1880052 Örebro tätort C 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880053 Örebro tätort innercentrum 1801 1880052 Örebro tätort C

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Örebro kommun. Idrottstyrelsen.

Örebro kommun. Idrottstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Idrottstyrelsen. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1973, handlingar omfattar tiden 1965-1979 Idrottsstyrelsen är en fortsättning på Örebro stads

Läs mer

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982

Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Orust kommun 1971- Tekniska nämnden 1971-1982 Ersattes 1983 av Tekniska nämnden 1983-1998. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Tekniska nämndens protokoll 2. Renhållningsutskottets protokoll B. KONCEPT

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Örebro kommun. Besvärsnämnden.

Örebro kommun. Besvärsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Besvärsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingarna omfattar åren 1971-1975 Efter beslut av stadsfullmäktige upprättades besvärsnämnden

Läs mer

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966

Arkivförteckning - Kumla kommuns arkiv Kumla stad 1942-1966 signum A1 Protokoll 1 1942-1952 Elverksstyrelsen 2 1943-1951 Drätselkammarens III:e avdelning 3 1952-1954 Styrelsen för tekniska verken 4 1955-1960 5 1961-1964 6 1965-1966 signum A2 Protokollsbilagor -

Läs mer

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik

Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Kumla kommun VERKSTYRELSEN (TEKNISKA VERKEN) Historik Verkstyrelsens huvudsakliga ansvarsområden var, renhållning, vatten och avlopp, reningsverk och gatuförvaltning. Vid en omorganisation 1983 uppgick

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken

Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken Taxebilaga 1 Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Avgifter för handläggning av prövningar och åtgärder enligt miljöbalken SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Värmdö kommun Värmdö kommuns lokala föreskrifter om att skydda människors hälsa och miljön i Värmdö kommun, beslutade av kommunfullmäktige den 26 november 2008, 286;

Läs mer

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Taxebilaga 1 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 204-09-5 Dnr 204.2775.2 axebilaga Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Avgifter för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 2

Läs mer

Örebro kommun. Informationskontoret.

Örebro kommun. Informationskontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Informationskontoret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1990 Arkivet är en fortsättning på Örebro Stad. Drätselkammaren

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. 2015 Timavgift 800 Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-17, 87. Indexändrad taxa (KPI), gäller från och med 2015-01-01. 2015 800 Avgiftsunderlag Avgift 2015 (kr) GENERELLT Tillsynsavgifter

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling

Laholms kommuns författningssamling Laholms kommuns författningssamling 2.8.1 A Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, taxebilaga A Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

Läs mer

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen

Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund. Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskydd Fredrik Hedlund Kommunala tillsynen Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Vad gör vi? Avdelningen består idag av 8 inspektörer Kommunal tillsynsmyndighet enligt flera lagstiftningar Miljöbalken

Läs mer

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Orust kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden Orust kommun 1971- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1971-1998 Ersattes 1999 av Samhällsbyggnadsnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2. Miljö-

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER I SALEMS KOMMUN FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ Innehållsförteckning Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa... 3 Inledande bestämmelser... 3 Avloppsanordning

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna

Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-07-08 2002-872.420 Lokala föreskrifter enligt miljöbalken antagna 2003-06-16 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Sundsvalls kommun, meddelade av kommunfullmäktige den

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd MILJÖBALKEN TAXEBILAGA 1 Antagen av Kf i Habo 2012-10-25 86 Kf i Mullsjö 2012-06-19 53 Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna verksamheter (avlopp, värmepumpar etc.) Avgift 2014 (kr) av ansökan

Läs mer

Taxebilaga 1 Version:

Taxebilaga 1 Version: 1 Taxebilaga 1 Version: 080301-1 SKYDD AV NATUREN Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00

Sammanträdesdatum Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-22 PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, torsdag 22 januari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare 1 Information om kommunens

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 08 20 30 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 08 13 30 1 Anmälan av delegationsbeslut Beslutsattestanter för år 2009, miljökontoret 2 009 1229 Tillfälligt återkallande av delegation inom

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

Miljötillsynsavdelningen

Miljötillsynsavdelningen Miljötillsynsavdelningen Arbetar för tillsynsnämnden 17 personer: 15 inspektörer, 1 registrator och 1 chef Mellan 36 och 68 år Olika utbildningar och erfarenheter Mål för vårt arbete Att kommunens invånare

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter

Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAPITLET av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet

Läs mer

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf

Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkiv: Sveriges folkskollärarinneförbund/sf Arkivförteckning Protokoll A Protokoll med bilagor och handlingar (A1) Övriga protokoll (A2) Utgående handlingar (B) Verksamhets. Och revisonsberättelser med

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUNS BILAGA A TILL 2.28 FÖRFATTNINGSSAMLING Taxebilaga A till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Avgift = Grundbelopp 855 kr X antal h VERKSAMHETER M M NATURVÅRD Gäller fr o m 2015-01-01 Handläggning av anmälan om en verksamhet

Läs mer

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

SKYDD AV NATUREN. Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 2013-09-19 1 [6] Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Väster.

Örebro kommun. Socialnämnd Väster. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnd Väster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003-2010 Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2. Ändring av avloppsanordning enligt 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Taxebilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken i Grums kommun MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen

Läs mer

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården

Handläggning av anmälan om samråd avseende åtgärder som kan väsentligt ändra naturmiljön enligt 12 kap 6 miljöbalken. Tillsyn inom naturvården Taxebilaga 1 NATURVÅRD av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna i samband med bygglov eller vid bygglovbefriade byggnader på etablerad

Läs mer

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden.

Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik 13. Ringkarleby socken (Beskrifning öfver Örebro län)verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1823-1951

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område Taxebilaga 1 till Sundsvalls kommuns taxa inom miljöbalkens område ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs AVGIFT Timavgift

Läs mer

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE

MOTALA KOMMUN. 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE MOTALA KOMMUN 03/KS 03491 KFS 2009:4 Ers KFS 2004:2 TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23, 24 gäller fr o m 2009-03-01. Taxa för prövning och tillsyn

Läs mer

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 438 Röda Korset Östgötadistriktet Plats: 06/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Dagordningar Seriesignum: A 2. Volym nummer. Tid. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1916 1954 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår också A:2 och A:3. Dagordningar Seriesignum: A 2 1917 1940 Serien i arkivkartong. Till årsmöten. Ingår i volym

Läs mer

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN.

Taxebilaga 1 TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Sid 1 (5) TAXA FÖR SÖDERTÖRNS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRBUNDS ARBETE MED PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN. Avgifter för prövning/anmälan/tillsyn Verksamhetsbeskrivning. SKYDD AV OMRÅDEN Prövning/anmälan

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN FÖR HÖÖRS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 26 mars 2008, 23. Föreskrifterna gäller fr.o.m. 2008-03-26. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13

Läs mer

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET

Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET Taxebilaga 1 MILJÖFARLIG VERKSAMHET av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende: 1.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6

Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Dokumenthanteringsplan Mora - Orsa Miljönämnd, antagen 2011-01-25 6 Handling Allmänt Förvaringsplats Sorteringsordning Gallring Registrering Anteckning Till kommunarkiv Avtal - diarieförda Arkiv y, pärm

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsärenden

Miljö- och hälsoskyddsärenden Miljöbalken (SFS 1998:808) 6 kap Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 6 kap 4 Avge yttrande till länsstyrelsen i fråga om en verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 25 / 2006 LOKALA FÖRESKRIFTER OM SKYDD FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 25 / 2006 LOKALA FÖRESKRIFTER OM SKYDD FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 25 / 2006 LOKALA FÖRESKRIFTER OM SKYDD FÖR MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN antagna av kommunfullmäktige den 25 september 2006 och gällande från den 1 oktober 2006 LOKALA

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN

LYSEKI LS. mmm. se KOMMUN LYSEKI LS mmm se KOMMUN a LYSEKILS KOMMUN återrapportering svar Sotenäs kommun mmm-lars. LYSEKILS KOMMUN Miljönämnden i mellersta Bohuslän Sammanträdesprotokoll 2013-10-28 57-69 MN 58 Meddelande Länsstyrelsens

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer