BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING"

Transkript

1 MEDLEMSAUKTION i SKÅNES NUMISMATISKA FÖREMING Svenska och utländska mynt, medaljer, sparbössor, mm ur BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING Torsdagen den 21 mars 2013 Torsdagen den 25 april 2013 Auktionerna startar kl 19:00 PLATS: IOGT-lokalen Kungsgatan 16 A, Malmö SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING Bankgiro: KUNGSGATAN 38 A BIC: ESSESESS S MALMÖ IBAN: SE

2 Katalogen utarbetad av Bernt Thelin, Ola Zaunders & Håkan Fransson

3 Visning Auktionerna hålls på IOGT-lokalen, Kungsgatan 16 A, Malmö. Visning auktionsdagen från klockan 17:30. Visning på andra tider kan avtalas efter kontakt med Ola Zaunders, eller Bernt Thelin, Auktionsvillkor Endast medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening äger rätt att delta i auktionen. Utöver Skånes Numismatiska Förening ingår i Unionen följande föreningar: Svenska Numismatiska Föreningen, Dansk Numismatisk Forening, Føroya Myntsavnarafélag, Myntsafnarafélag Íslands, Norsk Numismatisk Forening, Numismatisk Förening i Åbo, Numismatiska Föreningen i Finland. Anbud till auktionen skall skriftligen vara föreningen tillhanda senast tre dagar före auktionen under adress: Skånes Numismatiska Förening eller via e-post till Kungsgatan 38 A SE Malmö Märk kuvertet med Anbud Köpare som inlämnat skriftligt anbud till auktionen torde observera att om svar uteblir, så har objektet sålts till köpare som lämnat högre bud. Minsta höjning av bud över 50 kronor är 5 kronor. Föreningen tar ut följande auktionsprovisioner på det klubbade priset: a) 8 % av köparen; b) 8 % av säljaren (max 50 kronor/objekt) Vidare uttas kostnader för utsändande av inköpta objekt avgifter för utbetalningskort till säljare ev. avgifter som Bankgirot uttar vid betalning från utlandet ev. avgifter vid utbetalning till säljare i utlandet Checkar undanbedes; dessa är belagda med kostnader som då belastar köparen. Eventuella reklamationer från vid auktionen ej närvarande anbudsgivare skall, för att beaktas, vara föreningen tillhanda senast 10 dagar efter auktionsdagen. Eventuella returer sker på egen bekostnad. I listan kan ett utrop ibland betecknas som vk (= varierande kvalitet), vilket innebär att det här icke skett någon specifik kvalitetsbedömning. Mynt i både hög och låg kvalitet kan således ingå i ropet. Lotter med kvalitetsbeteckningen vk tas ej i retur. Inköpta objekt skall betalas kontant i samband med auktionen om inte annat avtalats. Äganderätten till vunna objekt övergår till köparen först när denne erlagt full betalning. I händelse av dröjsmål med betalning äger föreningen rätt att häva köpet.

4 Börje Rådström (Foto Dan Carlberg) Börje Rådström föddes i Dorotea 1924 och började samla mynt i unga år. Till att börja med var det mynt från kronmyntsperioden men ganska snart övergick han till att samla svenska typmynt från medeltiden och framåt. Under 1970-talet började han intressera sig för polletter och spelpenningar, som vid denna tid inte rönte något större intresse hos samlarna. Börje ingick i början av 1980-talet i SNF:s styrelse och höll under en period i deras auktionsverksamhet. Han är också ansvarig för det omfattande arbetet med att för SNF:s räkning förteckna Sven Svenssons polletter. Vi gläder oss åt att ha fått förtroendet att sälja dessa delar av Börje Rådströms samling. Litteraturreferenser FS Schjöth F, Hancock V. Chinese Currency. (1965) G Galster G. Unionstidens udmøntninger. (1972) Haljak Haljak G. Livländisch münzen aus der Ordenszeit Jahrhundert. (1997) Hild Hildebrand BE. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar praktmynt och belöningsmedaljer. I-II. ( ) Hildebrand BE. Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor. (1860) HyI-II Hyckert, B. E. och Lilienberg, V. E: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. I-II. NM XVII. ( ) Jesse Jesse W. Der Wendisch Münzverein. (1927, nytryck 1967) LL Lagerqvist LO. Sveriges mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. (1970) NM Numismatiska Meddelanden Nordlind L Ulf Nordlinds Mynthandel, Lagerkatalog (Nr 1, Nr 14, 1981) Pl Platbarzdis A. Sveriges sedlar I-III. ( ) Rasmusson Rasmusson, NL. Medaljer och jetoner slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1953) S Sear DR. Roman Coins and their values. Seaby, Sear DR. Byzantine Coins and their values. Seaby, SB Ahlström B, Almer Y, Jonsson K. Sveriges besittningsmynt (1980) SM Ahlström B, Almer Y, Hemmingsson B. Sveriges mynt (1976) SNF Svenska Numismatiska Föreningen. Medaljer utgivna Smärre skrifter Nr 8 (1998) SS Wallén L. Sveriges sedlar I-II. (1984)

5 BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING DEL 1 Torsdagen den 21 mars 2013 SVENSKA MYNT Valdemar Birgersson ( ) R1. Örebro (m.fl. orter?). Penning (brakteat) med krönt huvud. Ex Nordlind L12 nr 3 (1981) LL XVII:1a R2. Örebro (m.fl. orter?). Penning (brakteat) med krönt huvud. Ex Ahlström 61 nr 206, Ahlström 40 nr 31 LL XVII:1a R3. Lödöse (m.fl. orter?). Penning (brakteat) med krönt vänstervänt lejonhuvud. Ex Svea 12 nr 3 LL XVII:6a Magnus Eriksson ( ) R4. Okänd myntort. Penning, tre kronor med torn. LL XXVII: Albrecht av Mecklenburg ( ) R5. Västerås. Penning (brakteat), krönt A. LL XXXIII:1a 1/ Erik av Pommern ( ) R6. Stockholm. Örtug. LL 3; delvis svagpräglad 1/ Karl Knutsson Bonde ( , ) R7. Söderköping. Penning (brakteat), litet krönt S med bitecken ring/streck samt ring. LL XXXIII: Sten Sture d.ä. ( , , ) R8. Västerås. Örtug. Ex Hirsch 17 nr 2 LL 5b; delv. svagpr R9. Stockholm. ½ örtug, bitecken stjärnor samt kronor i åts omskrift. LL 10b Sten Sture d.y. ( ) R10. (Stockholm). Försilvrad kopia i koppar av s.k. sturemark Ex Ahlström 29 nr 118 LL s / Gustav Vasa ( ) R11. Stockholm. Örtug u.å. Ex Ahlström 23 nr 13 SM R12. Svartsjö. 4 penningar 1547 SM 208; kantbit fastlimmad (1) 100 Erik XIV ( ) R13. Stockholm. ½ öre 1566 SM 40; korr R14. Reval. Solidus 1562 SB 25 1/ Johan III ( ) R15. Stockholm. 2 öre Ex Ahlström 17 nr 71 SM 65b R16. Stockholm. 2 öre 1591 SM 68; bakvänd 1:a 1? 100 1

6 R17. Stockholm. 1 öre 1575 SM 71; rengjord 1/ R18. Stockholm. ½ öre 1578 SM R19. Stockholm. ½ öre 1581 SM R20. Stockholm. Örtug 1590 SM 102b; pluggat hål (1) 50 R21. Stockholm. Fyrk 1578 SM Sigismund ( ) R22. Stockholm. 1 öre 1596 SM 16a; korr. 1?/1 500 Karl IX ( ) R23. Stockholm. 1 mark 1607 SM 53; repa på av. (1/1+) 1000 R24. Stockholm. 1 öre 1609 SM 68 1/ Gustav II Adolf ( ) R25. Stockholm. 1 öre 1613 SM 67 1? 100 R26. Stockholm. ½ öre 1615 SM 80 1?/1)(1? 150 R27. Säter. Fyrk klipping 1624 SM 106; hammarpr.; snedpr. av. 1?/1 300 R28. Säter o Nyköping. 2 öre klipping 1627 SM 127; valsverkspr. 1? 750 R29. Säter. 1 öre 1627, valör i nedre pilvinkel. Ex Ahlström 31 nr 389 SM 131 1?/1)(1/ R30. Säter. 1 öre 1627 SM R31. Säter. 1 öre 162? snedcentrerad, korr. 1/ R32. Nyköping. 1 öre Ex Ahlström 21 nr 180 SM 149c 1/ R33. Nyköping. ½ öre 1628 SM 155 1? 400 R34. Nyköping. Fyrk 1629 SM 159 1)(1? 200 R35. Arboga. 1 öre 1627 SM 161b; delvis svagpr Kristina ( ) R36. Stockholm. ¼ riksdaler 1645 lätt dubbelpräglad; SM 40 1/ R37. Nyköping o Säter. ¼ öre 1634 (2), 1635, 1637 (totalt 4 ex) SM 122,123a,125 1?/1-1/ Karl X Gustav ( ) R38. Riga. Solidus 1655, 1655 (2 st); SB 78 1,1+ 40 R39. Pommern. 1/24 taler (doppelschilling) 1657 SB 40 1/ Karl XI ( ) R40. Stockholm. 2 mark Ex Ahlström 49 nr 300 SM 116a 1/ R41. Stockholm. 1 mark 1687 SM R42. Stockholm. 5 öre 1692 SM R43. Stockholm. 2 öre 1666, 1666 två varierande ex.; SM 210 1/ R44. Avesta. 2 öre KM 1663 SM 332 1/ R45. Avesta. ½ öre KM 1662 SM 341 1?/1 150 R46. Avesta. 1 öre SM 1680 SM 351; påbörjat hål (1+) 200 2

7 R47. Wismar. 16 schilling Ex Ahlström 29 nr 552 SB 30; varit hängd, uppgraverad (1/1+) 150 Karl XII ( ) R48. Stockholm. 2 mark 1701 SM R49. Stockholm. 1 öre 1710 SM 134 1/ R50. Stockholm. 1/6 öre 1708, 1718 (2 st); SM 208, 212 1/ R51. Stockholm. 1 daler SM 1715 rengjord; Kronan; SM R52. Stockholm. 1 daler SM 1718 Flink och Färdig; SM R53. Stockholm. 1 daler SM 1718 Jupiter; SM 217a R54. Stockholm. 1 daler SM 1718 Saturnus; SM R55. Stockholm. 1 daler SM 1718 Hoppet; SM Ulrika Eleonora ( ) R56. Stockholm. 1 öre KM 1719 (4 st); SB 24a, 24b ca 1 50 Fredrik I ( ) R57. Stockholm. Riksdaler 1721 Jub. repa, borrat hål; SM 58b (1) 600 R58. Stockholm. 10 öre 1742 SM R59. Stockholm. 5 öre 1730 repor; GZ; SM 133b (1/1+) 150 R60. Stockholm. Kastmynt 2 mark 1741 avslag i tenn; SM R61. Stockholm. 2 öre SM 1749 SM 316 1/ R62. Stockholm. 1 öre SM 1731 SM 319 1/ Adolf Fredrik ( ) R63. Stockholm. 2 daler SM (2/3 riksdaler) 1770 rengjord, varit infattad; 35 mm; SM 61b (1/1+) 500 R64. Stockholm. 1 öre 1761 SM / R65. Avesta. 2 öre SM 1751, 1760, 1766, 1 öre SM 1759 SM 164,168,176, R66. Pommern. 1/6 taler 1758 SB 249a R67. Pommern 1/48 taler 1763 SB 264a 1 25 Gustav III ( ) R68. Stockholm. 3 daler SM Ex Ahlström 25 nr 384 litet plantsfel; SM 40 1/ R69. Stockholm. 2/3 riksdaler 1779 små plantsfel ; SM 58 1/ R70. Stockholm. 1/3 riksdaler/1 daler SM 1777 rengjord; SM 61 1/ R71. Stockholm. 1/6 riksdaler 1790 plantsrispor; SM R72. Stockholm. 1/12 riksdaler 1779 SM 91 1+/ R73. Stockholm. 1/3 riksdaler 1778 Kastmynt till kronprinsens födelse perf. upptill och nedtill (1/1+) 100 R74. Avesta. 1 öre SM 1778 delvis svagpräglad; SM 103a 1/ R75. Avesta. 1 öre KM 1772, 1778 SM 104a, 105 1/1+,

8 Gustav IV Adolf ( ) R76. Avesta. ½ skilling 1794 Kungens besök i Avesta; SM 52b R77. Avesta. 1 skilling 1802, ½ skilling 1803 (2), 1805, 1807 (5 st) R78. Avesta. ¼ skilling 1805, ½ skilling rg 1799, 1801, ¼ skilling rg 1799 (4 st) Karl XIV Johan ( ) R79. Stockholm. ¼ riksdaler specie 1830 SM 78a R80. Stockholm. 1/8 riksdaler 1831 SM R81. Stockholm. 1/16 riksdaler 1835 obet. repa; SM 95 (1+) 125 R82. Avesta. 1 skilling 1820 (rutad rand), 1 skilling 1828 (kantex), ½ skilling 1824, ¼ skilling 1819 (4 st) 1 50 R83. Avesta. 1/12 skilling 1825, 1/6 skilling 1832 (SM 135 & 136b) (3 st) 1-1+/01 50 R84. Stockholm. 2 sk b:o 1835, 1837; 1 sk b:o 1836, 1836, 1842; 2/3 sk b:o 1837; 1/3 sk b:o 1837; 1/6 sk b:o 1840 (8 st) vk 100 Oskar I ( ) R85. Stockholm. 4 riksdaler riksmynt 1856 SM 56b R86. Stockholm. 1 riksdaler riksmynt 1857 SM 56a R87. Stockholm. 50 öre 1857 rispor; SM 61 (1/1+) 200 R88. Stockholm. 25 öre 1855 SM R89. Stockholm. 25 öre 1856 (på 1855?) SM 63 1/1+ 50 R90. Stockholm. 1/6 skilling banco 1852 SM R91. Stockholm. 5 öre :ans överdel bågformig; SM 132a R92. Stockholm. 1 öre 1857; ½ öre 1858, 1858 (ompunsad 8:a) (3 st) 01,1+/01,1+ 50 Karl XV ( ) R93. Stockholm. 4 riksdaler riksmynt 1869 litet kanthack; SM 22 1/ R94. Stockholm. 1 riksdaler riksmynt 1864 utan randskrift; SM 31b R95. Stockholm. 1 riksdaler riksmynt 1871 på 61 SM 34b 1/ R96. Lot. 10 öre 1870, 5 öre 1863, 2 öre 1864, 1 öre 1871, ½ öre 1867 (5 st) Oscar II ( ) R97. Stockholm. 20 kronor 1874 ompunsad 4:a, rest nedtill; guld; SM 2 1+/ R98. Stockholm. 20 kronor 1899 guld; SM R99. Stockholm. 10 kronor 1874 guld; SM 25a R100. Stockholm. 10 kronor 1901 guld; SM R101. Stockholm. 10 kronor 1901 guld; SM R102. Stockholm. 5 kronor 1894 guld; SM R103. Stockholm. 2 kronor 1897 (jub), 1907 (jub) SM 54,61 01/0 100 R104. Stockholm. 1 krona 1875 SM R105. Stockholm. 1 krona 1890 SM R106. Stockholm. 25 öre 1907 SM R107. Stockholm. 10 öre 1904, 1907 SM 130,131 01/0 75 R108. Stockholm. 5 öre 1873, 2 öre 1873, 1 öre 1873 SM 132a,133,134a 1/1+,1+,

9 R109. Stockholm. 2 öre 1878 repor; SM 171a 1 50 R110. Stockholm. 2 öre 1905, 1907 (2 st) R111. Stockholm. 1 öre 1882, 1897, 1905, 1907 (4 st) Gustaf V ( ) R112. Stockholm. 5 kronor 1920 stampspricka, repor; guld; SM 2 (1+) 500 R113. Stockholm. 5 kronor 1920 guld; SM R114. Stockholm. 2 kronor 1929 SM R115. Stockholm. 2 kronor 1921 Jub, 1932 Jub, 1938 Jub (3 st) 1+/ R116. Stockholm. 1 krona 1928 SM R117. Stockholm. 1 krona 1949, 1950 spegel; (2 st) 01/0 50 R118. Stockholm. 50 öre 1921, 1928, 1945 (2), 1946 N (5 st) 1-01/0 50 R119. Stockholm. 25 öre 1921 N, 1928 (2), 1929 (2), 1940 N (6 st) 1-01/0 50 R120. Stockholm. 5 öre 1927 SM R121. Stockholm. 5 öre 1945 SM /0 75 R122. Stockholm. 2 öre (15 st) 1-01/0 50 R123. Stockholm. 1 öre 1914 öppen 4:a SM 271b 1/ R124. Lot: G V - C XVI G. 36 mynt i oädel metall i bättre kvalitéer Gustaf VI Adolf ( ) R125. Lot: 10 kr (1), 5 kr (6), 2 kr (3), 1 kr (1), 50 Öre (1), 25 öre (2), 10 öre (3) (silver; 17 st) SEDLAR R skilling banco 1847 Ex Ahlström 26 nr 1363; SS 15 1+/ R skilling banco 1857 liten hörnförl., litet riss, fästmärken; SS 12 (1+/01) 150 R riksdaler banco 1857 SS R riksdaler riksmynt 1867 bläckskrift; SS R kronor 1889 bläckskrift; SS 30 (1+) 500 R kronor 1938,1939,1945,1949,1952,1948 Jub (i orig.förp.),1955,1973(8 st) 01/0 150 R kronor 1941 korsvikt; SS R kronor 1961 korsvikt; SS R134. Lot: 20 kronor 1991,1997, 50 kronor 1967,1979*(2),1981*,1986,1999(10 st) 01/0 150 R135. Svenska Stenkols Aktiebolaget, Spetsbergen. 10 öre Ex Ahlström 26 nr /0 200 R136. Tyskland/Stadt Bielefeld. 25 mark 1921, 1922, 50 mark 1922siden; (3 st) 01/0 100 R137. Diverse länder. 32 olika sedlar vk 50 UTLÄNDSKA/ANTIKA MYNT R138. Antika Grekland. Argos. Hemidrachm (varg vä/a i incuse kvadrat) R139. Rom. Augustus (27fvt-14evt). AE as, PONTIF MAXIM TRIBVN POT (S 409) 1/1? 100 R Septimus Severus ( ). Denar, RESTITVTOR VRBIS (S 1684) R Severus Alexander ( ). Denar, LIBERALITAS AUG (S 2113) R Denar, PAX AUG (S 2117)

10 R Denar, VIRTVS AUG (S 2142) R Philip I ( ). Ar antoninian, P M TR P IIII COS II PP (S -) R Trebonianus Gallus ( ). Ar antoninian, APOLL SALVTARI (S 2679) samt Valerian I ( ). Antoninian 1+, 1? 100 R Probus ( ). AE antoninian, CLEMENTIA TEMP (S 3243) R Crispus ( ). AE3, CAESARVM NOSTRORVM (S 3817) R Constantin II ( ), AE¾, GLORIA EXERCITVS (S 3851) samt Constantius II ( ). AE centenionalis, FEL TEMP REPARATIO (S 3905) 1/1+, R149. Jovian ( ). AE3, VOT V MVLT X bläckskrift; (RIC 179) 1 50 R Marcian ( ). Au tremissis, VICTORIA AVGVSTORVM Repor/graffiti på åtsidan (S 4225) (1/1+) 400 R151. Bysantinska riket. Focas ( ). Au semiss Konstantinopel (S 631) R152. Umayyader, Abd Allah b al-zubayr ( ). Drachm, DA år 60 varit monterad, perforerad o lagad (1+) 100 R Khusru II-imitation, SK år? varit monterad, åtsidan polerad (1+) 100 R154. Sassanider. Khusru I ( ). Drachm, BYSH = Bishapur år 30 1/ R155. Keltiberer. Ilerda (1:a årh. fvt). AE 24 huvud t.h./varg t.h. 1/1? 75 MEDALJER Kungliga medaljer R156. Gustav Vasa. 400-årsminnet av födelsen, 1896 silver, 35 mm R157. Gustav Vasa Carl Milles; brons, 56 mm R158. Gustav II Adolf. Konungens tapperhet. Ex Ahlström 23 nr 941 Hild. 79; med ögla; förgyllt silver, mm R159. Gustav II Adolf. Minnesmedalj med konungens valspråk. Ex SNF Aukt april 1983 nr 599 blyavgjutning, mm, perf R160. Gustav II Adolf instiftade riksantikvarieämbetet. Carell 1949; Rasmusson 41:5a R161. Karl X Gustav. Tåget över bält Karlsteen; Hild.28; gjutet bronserat tenn, 69 mm R162. Karl XI. Konungens kröning 1675 Hild. 41a; silver, 40 mm; kantsk. 1/ R163. Karl XI. Sveriges ära och välstånd återställda. Ex Ahlström 24 nr 1611 Hild.77; silver, 17,5 mm R164. Karl XII. Prins Carls barndom och uppfostran Ex Svea 7 nr 244 Karlsten; Hild. 1; brons, 42 mm; obet. repor o kantsk. (1+/01) 300 R165. Karl XII. Kung Karls segerika kamp mot Danmark, Polen och Ryssland år 1700 JR Engelhardt; Hild.63; silver, 48 mm, 23,9 g; uppgraverad 1/ R166. Ulrika Eleonora. Kröningsmedalj 1719 Hedlinger; Hild.6; gjuten tenn, 53 mm 1 75 R167. Ulrika Eleonora. Enhörnings regentlängd varit hängd; Hild.22; silver, 24 mm (1/1+) 100 R168. Fredrik I. Svenska kungahusets ära och lycka Hedlinger; Hild. 28; slagen i tenn, 62 mm; hack (1+) 100 6

11 R169. Gustav IV Adolf. För Kongl. Svenska Musicaliska Academiens eleve små hack; Hild.37; silver, 33 mm (1+) 100 R170. Oskar I. För Cadetten J.O.W. Lannerstjerna i 3:dje landklassen vid Kongl. Krigsakademien 1857 Jfr. GIVA Hild.40a; silver, 32 mm 1/ R171. Carl XV. Industriutställningen 1866 Hild.11; tenn i mässingsetui R172. Oscar II. Konungens död 1907 silver, 33 mm samt silver 15 mm (2 st) R173. Oscar II, Hästavelns främjande 1875 Ahlborn; Hild.32; silver, 43 mm R174. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst i Carlman etui, silver, ca 35 g R175. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst silver, 22 g R176. Lot. Pansarbåten Sverige , järn i orig.förpackn.; Vetenskapsakad jetong, silver (1953); Gustav VI Adolf, brakteatprägl. (Carell) (3 st) Personmedaljer R177. Boberg, Nils. För gagnerik gärning i numismatikens tjänst 1988 av Kungl. Myntkabinettets vänner Ernst Nordin; brons, 58 mm 1+/01 75 R178. De Geer, Charles. Hovmarskalk Ljungberger 1778; Hild.193:1; HyI 270:1; silver, 34 mm, 16 g; obet. repor (1+/01) 250 R179. Gullin, Lars. Svensk jazzlyriker brons, 61 mm 01/0 40 R180. Iser, Mattias. Hovpredikant. Monstrat titer 1694 Karlsten; HyI 136 R; tenn m sliten bronsering, 51 mm R181. Järta, Hans. Af tacksamme Dala inbyggare. Gjuten i tackjärn mm; HyII 119:2a RR; Ex Sven Svensson (SNF auktion ) 1+/ R182. Lind, Jenny. Hovsångerska HyI 201:8 R; mässing, 23 mm 1/1+ 50 R183. Lundström, Carl Jacob. Assessor i bergskollegium.(1801) Lunderberg; HyI 333; silver, 33 mm Medaljer utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen R184. Hans Hildebrand. Årsmötet 1913 nyprägl. 1940; brons, 31 mm; SNF R185. Karl XII. 200-årsminnet av Karl XII:s död S Kulle; silver, 40 mm, 29,66 g; SNF 26 01/0 250 R186. Axel Wahlstedt. nyprägl. 1999; brons, 39 mm; SNF 42 01/0 100 R187. SNF 100 år i ask; silver, 60 mm, 110 g; SNF 50 01/0 600 R188. Tronskiftesmedaljen 1973 i ask; silver, 40 mm, 45 g; SNF 52 01/0 250 R189. Myntreformen i ask; silver, 38 mm, 35 g; SNF 58a 01/0 200 R190. Ewald Ziervogel. Årsmötet 1978 silver, 39 mm, 48 g; SNF 60 01/0 250 R191. Konung Carl XVI Gustaf. Årsmötet 1979 silver, 39 mm, 38 g; SNF 63 01/0 200 R192. Torgny Lindgren. Årsmötet 1985 silver, 31 mm, 15 g; SNF 64 01/0 150 R193. T.G. Appelgren. Årsmötet 1986 silver, 31 mm, 15 g; SNF 65 01/0 150 R194. Ernst E. Ahreen. Årsmötet 1987 silver, 31 mm, 15 g; SNF 66 01/0 150 R195. Rosa Norström. Årsmötet 1988 silver, 31 mm, 15 g; SNF 67 01/0 150 R196. Herman F. Antell. Årsmötet 1990 silver, 31 mm, 15 g; SNF 69 01/0 150 R197. Henryk Bukowski silver, 36 mm, 27 g; SNF 73 01/0 150 R198. Svensk myntprägling i 1000 år i ask; silver, 60 mm, 135 g; SNF 74 01/0 600 R199. Carl XVI Gustaf. 50 år 1996 silver, 39 mm, 34 g; SNF 75 01/

12 Övriga medaljer R200. Norstedt & söner Milles; brons, 56 mm R201. Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 Milles; brons, 56 mm R202. Bergslagernas Järnvägar Milles; brons, 50 mm R203. Bergslagernas Järnvägar Milles; silver, 50 mm, 60 g R :e världsmästerskapen i bågskytte 1946 förgyllt silver, 31 mm, 12.8 g R205. Plakett För framgångsrik odling av utsäde utdelad 1946; silver, 38 g 1+/ R206. Myntkabinettets Vänner 25 år 1973 (specieriksdalern)silver, 39 mm, 34 g 01/0 150 R207. Frauenstimmrecht 1971 i ask; Sporrong; silver, 33 mm, 20 g 01/0 100 R208. SNR:s stiftelsemöte i Eskilstuna 1976 silver, 60 mm, 130 g R209. Sigtuna Myntklubb i ask; silver, 70 mm, 275 g 01/ SPARBÖSSOR R210. Göteborgs och Bohus Läns Sparbank. Boksparbössa i mässing klädd med mörkrött skinn med länsvapnet i guldtryck (tidigt 1920-tal) 150 R211. Hallands Enskilda Bank. Hus med port, h 16 cm, mässing (1903) 150 R212. Hudiksvalls Stads Sparbank. Förnicklad mässingssparbössa "kassaskåpsmodell" med bankhuset etsat på sparbössan, h 12 cm (ca 1920) 150 R213. Uppsala Sparbank. Bygelsparbössa i grönlackerad krymplack (Nordic Duplex, 1940-talet) 40 R214. Sparbanken - familjebanken. 2 sparbössor i plast med kombinationslås (vridbara ringar) 25 R215. Sundsvalls Kreditbank. Själf-registrerande sparbössa i förnicklad mässing (lik en bygelsparbössa) (USA, 1920-talet) 75 R216. Upsala Sparbank. Skolsparbössa, komplett med tre uppsättningar nycklar; ngt skavd 100 R217. Örebro Läns Sparbank. Örebro slotts sydöstra torn, h 16 cm, mässing (senare utgåva) 75 R218. Östgötabanken. Urna med krona, h 16 cm, mässing (senare utgåva) 75 R219. Anonym. Gjutjärnssparbössa US Letter box, h 13 cm, svartmålad 50 R220. Anonym. Gjutjärnssparbössa av "amerikansk modell", h 14,5 cm, bronserad (tidigt 1900-tal) 100 R221. Anonym. Gjutjärnssparbössa "Bank 1876", h 7 cm 50 R222. Anonym. Sparbössa i form av a) en bok (målat trä med applikationer, 10,5 cm) samt b) en låda med målad dekor daterad 1900 (7,5 7,5 cm) 25 R223. Anonym. 2 klockformade sparbössor, bleckplåt (8,5 cm) och rödmålad plåt (8,5 cm) (tidigt 1900-tal) 50 R224. Anonym. 2 klockformade sparbössor, koppar med spindel upptill (8 cm) samt koppar Välkommen till Sparbanken (8 cm) 25 R225. Anonym. 2 sparbössor i form av tunnor, pläter h 7,5 cm (WMF; sliten pläter) samt koppar h 9 cm. 25 R226. Mynträknare i trä för 10 och 25 öre, 57,5 cm lång med gångjärn i läder 50 Slut på auktionen. 8

13 BILDER på ett urval av denna auktions objekt kommer att läggas ut på FÖRENINGENS HEMSIDA R1 R11 R64 R23 R36 R48 R135 9

14 R138 R151 R165 R178 R181 10

15 BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING DEL 2 Torsdagen den 25 april 2013 GOTLÄNDSKA MYNT Gotland (ca ) R227. Visby. Penning, ensidig med kors i vars vinklar fyra bokstäver. Ex Nordlind 1974 LL XXII:7a 1/ Gotland (ca ) R228. Visby. Penning (brakteat), W utan bitecken. LL XXXIV:2b; lätt korr R229. Visby. Penning (brakteat), W med streck över. LL XXXIV:2d 1/ R230. Visby. Penning (brakteat), W. kantförlust (1/1+) 100 Gotland (ca ) R231. Visby. Gote. LL XXXV:1a 1? 100 R232. Visby. Gote. LL XXXV:1a R233. Visby. Gote. LL XXXV: R234. Visby. Gote. LL XXXV:2 1? 100 R235. Visby. Gote. LL XXXV: R236. Visby. Gote. LL XXXV:4 1/ R237. Visby. Gote. LL XXXV:5; perf. (1) 100 SVENSKA MYNT Erik XIV ( ) R238. Stockholm. 16 öre klipping 1566 otydlig sista siffra; SM R239. Reval. Solidus 1567 SB 33; delvis svagpr., kantspricka (1/1+) 100 Johan III ( ) R240. Stockholm. 2 öre 1571 SM 63 1?/2 100 R241. Stockholm. 2 öre 1591 SM 68; bakvänd 1:a, bred vase; korr., rengjord (1) 200 R242. Stockholm. 1 öre 1576 SM 72 1/ R243. Stockholm. ½ öre 1578 SM 87 1/ R244. Stockholm. Fyrk 1584 SM R245. Stockholm. 1 mark/8 öre klipping 1591 SM 137 1?)(1 300 Karl (IX) Riksföreståndare ( ) R246. Stockholm. 1 öre 1601 SM 23; liten kantskada (1/1+) 500 R247. Stockholm. ½ öre 1599 SM 26; repor på av. (1+) 400 Gustav II Adolf ( ) R248. Stockholm. 1 öre 1620 SM 73; delvis svagpr R249. Säter. Fyrk klipping 1624 SM 106; hammarpr.; snedpr

16 R250. Säter o Nyköping. 1 öre klipping 1626 Ex Ahlström 24 nr 187 SM 112; hammarpr. 1)(1? 800 R251. Säter. 1 öre 1628 DCXXVIII, mörk patina; SM 134b R252. Säter. 1 öre 1629 SM 136 1?/1 100 R253. Nyköping. 1 öre 1629 SM 153b 1? 100 R254. Nyköping. ½ öre 1627 SM 154; korr. (1) 200 R255. Säter o Nyköping. 1 kreutzer 1632 (Mm. pilsköld) kantex.; SM 168a 1? 750 R256. Riga. Solidus 1624, Solidus 1653 (Kristina) SB 16, 72 1,1? 40 Kristina ( ) R257. Göteborg. 1 öre 1636 SM R258. Säter o Avesta. ¼ öre 1637, 1638, 1654, 1656 (KXG) (totalt 4 ex) SM 125,126,134,59 1?/ R259. Livland. 1/24 taler 1648 (2 st); SB 2a 1 50 Karl XI ( ) R260. Stockholm. 4 mark 1694 SM 85 1/ R261. Stockholm. 2 mark 1692 SM 148; rengjord (1/1+) 500 R262. Stockholm. 4 öre 1672, 1677 SM 195a, R263. Avesta. 1 öre KM 1661 SM 335; stampklump 1/ R264. Avesta. 1 öre SM 1684 SM R265. Avesta. 1/6 öre SM 1666, 1686, 1686 (3 ex); SM 356b, /1+ 50 R266. Wismar. 1/192 taler u.å. ( ) SB Karl XII ( ) R267. Stockholm. 1 mark 1709 SM 91; rengjord, repa (1/1+) 500 R268. Stockholm. 5 öre 1705 på 1704 SM 105; rengjord R269. Stockholm. 4 öre 1718 SM R270. Stockholm. 1 daler SM 1716 Publica Fide; SM 214 1/1+ 75 R271. Stockholm. 1 daler SM Ex Ahlström 29 nr 672 (Pripp) Wett och Wapen; SM / R272. Stockholm. 1 daler SM 1718 Phoebus; SM R273. Stockholm. 1 daler SM 1718 Mars; SM R274. Stockholm. 1 daler SM 1718 Mercurius; SM 221 1/1+ 75 Fredrik I ( ) R275. Stockholm. ¼ dukat Ex Ahlström 27 nr 675 (Pripp) varit hängd; SM 51a (1/1+) 600 R276. Stockholm. 5 öre 1741 präglad i koppar; plantsfel, repa; SM 143 (1) 100 R277. Stockholm. 5 öre Ex Algård 1986 SM / R278. Stockholm. 1 öre 1734 SM / R279. Stockholm. 1 öre SM 1740 SM 328 1/1+ 75 R280. Stockholm. 1 öre SM 1747, 1749 SM 335, 337a 1/ R281. Stockholm/Avesta. ½ öre SM 1720, ½ öre KM 1749 SM 342a, 340 ca

17 Adolf Fredrik ( ) R282. Stockholm. 1/8 riksdaler 1767 stor bild; SM 77b 1+/ R283. Stockholm. 8 öre (1/12 riksdaler) 1771 rispor på av.; SM 79a (1/1+) 200 R284. Wismar. 6 pfennige 1762 SB 89 1/ R285. Wismar. 3 pfennige 1751 SB 90 1/1+ 50 Gustav III ( ) R286. Stockholm. Riksdaler/3 daler SM 1776 SM R287. Stockholm. 2/3 riksdaler/2 daler SM 1777 plantsrispor på av.; SM R288. Stockholm. 1/6 riksdaler/16 öre SM 1777 SM 77 1/ R289. Stockholm. 1/12 riksdaler/8 öre SM 1777 hack; SM 89a (1) 100 R290. Stockholm. 1/24 riksdaler/4 öre SM Ex Ahlström 38 nr 712 SM 92 1+/ R291. Avesta. 2 öre SM 1777 stort årtal; SM 102a R292. Avesta. 2 öre SM 1777 litet årtal; SM 102b 1/ Gustav IV Adolf ( ) R293. Stockholm. Riksdaler 1806 varit hängd, repor; SM 29 (1) 300 R294. Stockholm. 1/6 riksdaler 1808 utan plantsrispor; SM 43 1+/ R295. Avesta. 1/12 skilling 1803, 1808 (2 st) SM 64, R296. Pommern. 3 pfennige 1792, 1806 (2 st) SB 266,267 1?/1,1 50 Karl XIII ( ) R297. Stockholm. 1/24 riksdaler 1816 delvis svagpräglad; SM R298. Avesta. 1 skilling 1812, ½ skilling 1815, 1/12 skilling 1812 (3 st) Karl XIV Johan ( ) R299. Stockholm. Riksdaler specie 1831 ruggad yta ; SM 59 1/ R300. Avesta. 1/6 skilling 1830 delvis svagpr R301. Stockholm. ½ skilling 1832, ¼ skilling 1833 Palmkvist; (2 st) 1, 1/1+ 75 R302. Stockholm. 1/6 skilling Palmkvist, mantel & pärlrand; full röd lyster R303. Stockholm. 1/3 riksdaler 1844 kastmynt till kungens begravning Oskar I ( ) R304. Stockholm. Riksdaler specie 1850 varit brosch; SM 30 (1/1+) 250 R305. Stockholm. ¼ riksdaler specie 1848 delvis svagpr.; SM 41a 1/ R306. Stockholm. 1/16 rd sp 1848, 1/32 rd sp 1852 (2 st) SM 46,53a 1/1+ 25 R307. Stockholm. 10 öre 1855 G SM 67d R308. Stockholm. 4 skilling banco 1849; 2 skilling banco 1845(2 st); SM 71,78 1, 1? 50 R309. Stockholm. 2/3 sk b:o 1845; 1/3 sk b:o 1841 (med o utan ränder i kronan) 1/3 sk b:o 1845 (4 st) R310. Stockholm. 1/3 skilling banco 1850 BÄNCO; SM 115b 1 50 R311. Stockholm. Provmynt för 1 öre u.å. Ex Svea aktion 4 nr 244 mörk patina m fläck; SM

18 Oscar II ( ) R312. Stockholm. 20 kronor 1876 guld; SM R313. Stockholm. 20 kronor 1898 guld; SM R314. Stockholm. 10 kronor 1901 guld; SM R315. Stockholm. 5 kronor 1886 guld; SM 37 01/0 500 R316. Stockholm. 5 kronor 1899 guld; SM 39 1+/ R317. Stockholm. 5 kronor 1901 guld; SM 40 01/0 500 R318. Stockholm. 2 kronor 1892 (oflagad), 1903 (2 st) SM 37,57 1?/1 100 R319. Stockholm. 1 krona 1907 små repor; SM 80 (1+/01) 100 R320. Stockholm. 50 öre 1899 SM R321. Stockholm. 25 öre 1874 kort text; SM 91 1+/ R322. Stockholm. 5 öre 1882 (på 1881?), 5 öre 1906 (2 st) SM 143b, 157 1?, R323. Stockholm. 5 öre 1898, 1 öre 1904 (båda på tunn plants) SM 165,228 1? 50 R324. Stockholm. Brakteatavslag av åtsidan på 2 öre u.å. Ex. Hirsch R325. Stockholm. 1 öre 1880, 1894, 1906 (3 st) 1 75 Gustaf V ( ) R326. Stockholm. 5 kronor 1920 guld; SM R327. Stockholm. 5 kronor 1935 Jub SM R328. Stockholm. 2 kronor 1922 SM 10 1+/01 75 R329. Stockholm. 2 kronor 1937, 1942, 1945, 1950, 1950 (5 st) /0 100 R330. Stockholm. 1 krona 1942 ÅUB SM 61 1/1+ 50 R331. Stockholm. 1 krona 1915, 1930, 1931, 1934, 1939, 1941 (6 st) /0 200 R332. Stockholm. 50 öre 1912, 1928, 1936 (lång 6:a) (3 st) R333. Stockholm. 10 öre 1911,1918,1925,1928,1929,1930,1947N,1950 (8 st) 1-01/0 50 R334. Stockholm. 5 öre 1910 SM R335. Stockholm. 5 öre (13 st) 1-01/0 75 R336. Stockholm. 2 öre 1948 vriden ¼ varv SM 162 1/1+ 50 R337. Stockholm. 1 öre (14 st) 1-01/0 50 Carl XVI Gustaf (1973-) R338. Lot: Årsset 1978 SP, 1988 EP, 1989 EP, 1990 EP (2), 2000 Special (6 st) plomb. 100 SEDLAR R skilling banco 1846 Ex Ahlström 19 nr 717; små hål; SS 14 (1/1+) 150 R riksdaler banco 1853 SS 20 1/ R riksdaler riksmynt 1872 litet riss; SS 17 (1/1+) 125 R krona 1914 (2 st); SS 3 01/0 200 R kronor 1952 Litt P. Nr Åtsidans valörsiffra även tryckt på sedelns frånsida. Ex Ahlström 22 nr 1487 SS 94 01/0 200 R kronor 1939,1950,1957,1968 Jub, 1975*,1980 (10 st) 01/0 100 R kronor 1930 SS 353 1/

19 R346. Assignation Skultuna bruk. CW Hammarskiöld. 20 riksdaler banco. Pl.II 54:69 1?/2 50 R347. Assignation Östersund. (Michaël von Törne) 20 riksdaler banco. Blankett 1820-tal. blyersskrift; Pl.II 54:95 1/ R348. Assignation Östersund. (Michaël von Törne) 20 riksdaler banco. Blankett 1820-tal. Pl.II 54: R349. Västerbottens Enskilda Bank. 10 kronor 1881 Pl.III 74:8 1? 250 UTLÄNDSKA MYNT R350. Danmark. Christian II. Klipping u.å., Malmö G 42 1?/1 150 R351. Frankrike. 5 francs 1827A KM 189b.1 1/ R352. Franska Indokina. Piastre 1897 KM 5a R353. Italien. 10 lire 1927 putsad; KM Y68 (1/1+) 40 R354. Kina. Tang-dynastin. Kao Tsu ( ). K ai Yüan T ung Pao (FS.312, 315); Su Tsung ( ). Ch ien Yüan Chung Pao (FS.353) + Japan. Kanei Tsuho, Yottsuho-sen (?) (4 st) vk 25 R Norra Sung-dynastin. T ai Tsu ( ). Sung Yüan T ung Pao (FS. 451); T ai Tsung ( ). Shun Hua Yüan Pao (FS.463), Chih Tao Yüan Pao (FS.467, 467, 468) (5 st) vk 25 R Chên Tsung ( ). Hsien Ping Yüan Pao (FS.469), Ching Tê Yüan Pao (S.471), Hsiang Fu Yüan Pao (FS.474, 476), T ien Hsi T ung Pao (FS.480); Ying Tsung ( ). Chih Ping Yüan Pao (FS.519,520) (7 st) vk 50 R Shên Tsung ( ). Hsi Ning Yüan Pao (FS.529, 530, 533), Yüan Fêng T ung Pao (FS.545, 547, 551) (6 st) vk 50 R Shên Tsung ( ). 2 wen, Yüan Fêng T ung Pao (FS.553,553); Hui Tsung ( ). 10 wen, Chung Ning T ung Pao (FS.621), 10 wen, Chung Ning Chung Pao (FS.623) (4 st) vk 50 R359. Kina/Chihli, Pei Yang. 1 dollar år 34 (1908) KM Y73.3 1/ R360. Lettland. 5 lati R361. Lettland. 5 lati 1932 fläck på åts R362. Riga. Hermann von Brüggenei. Schilling 1535 Haljak R363. Riga. Hermann von Brüggenei. Schilling 1537 Haljak R364. Riga. Thomas Schöning. Schilling 1537 delvis svagpräglad; Haljak R365. Ryssland. 50 kopek /1+ 40 R366. Spanien. 4 maravedis 1743 KM R367. Tyskland/Mecklenburg. Tjurhuvudbrakteat, 1400-talet Jfr Jesse R368. Tyskland/Mecklenburg-Schwerin. 2/3 taler 1828 KM C R369. Lot: 15 utländska silvermynt tal vk 250 R370. Lot: 60 utländska mynt i oädel metall vk 50 UDDA OCH PRIMITIVA BETALNINGSMEDEL R371. Kina. Spelmark i pärlemor med detaljerad gravering och ägarinitialerna WAL; tillverkad för den europeiska marknaden i slutet på 1700-talet (70 27 mm). Dessutom två spelpenningar i pärlemor 100 R372. Nigeria. Manilla med dekorationer vid ändarna; koppar, Ø 7 cm, 116 g

20 R373. Sydostasien. Armring med dekorationer vid ändarna; koppar, Ø 7 cm, 25 g 100 R374. Thailand. Kulmynt, 1 bath (15,2 g) samt en kaurisnäcka 50 R375. Thailand. 4 siamesiska spelmynt i porslin, 1800-talet MEDALJER Kungliga medaljer R376. Gustav Vasa. Karlstens 2:a regentlängd Hild.2; förgyllt silver?, 26 mm 1+/ R377. Johan III. Karlstens 2:a regentlängd Hild.4; förgyllt silver?, 26 mm R378. Karl IX. Karlstens 2:a regentlängd. Åtsidan Hild. 5 sammanpräglad med åtsidan Hild.10 se Hild.I, not sid 83; förgyllt silver?, 26 mm 1+/ R379. Karl IX. Karlstens 2:a regentlängd Hild.14; förgyllt silver?, 26 mm 1+/ R380. Gustav II Adolf. Karlstens 2:a regentlängd Hild.225; förg. silver?, 26 mm R381. Karl X Gustav. Stettins försvar Hild. 39 RR; gjutet bronserat tenn, 44 mm R382. Karl X Gustav. Plakett med bröstbild hö svärtat järn, 91 mm R383. Karl XII. Enhörnings regentlängd Hild.224; silver, 24 mm R384. Karl XII. Hedlingers regentlängd (nr 53) 1718 Hedlinger; silver, 33 mm R385. Karl XII. Konungen i Bender Ex. Ahlström 26 nr 1486 Wermuth; Hild.149; silver, 21 mm 1/ R386. Ulrika Eleonora. Kröningsmedalj 1719 Hedlinger; Hild.6; förgyllt silver, 53 mm R387. Gustav IV Adolf. För Kongl. Svenska Musicaliska Academiens eleve små hack; Hild.38; silver, 33 mm; rengjord (1+) 100 R388. Gustav IV Adolf. För Cadetten Anders Adolf Rothlieb vid Kongl. Krigsakademien vid Carlberg inristn.; Hild.40; silver, 32 mm 1/ R389. Oscar II. Guldbröllopsspecien, SNF 20, silver, 40 mm samt Oscar II 70 år 1899, tenn, 58 mm 1+, R390. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst guld, 3,3 g; defekt krona o ring (1+/01) 500 R391. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst silver, ca 35 g R392. Gustaf V. Mynttyper präglade under Gustaf V:s regeringstid. I hårdplastkasett: Guldmedalj (4,9 gram, 0,975 guld), stora silvermedalj (26,9 gram, 0,925 silver), liten silvermedalj (18,2 gram, 0,830 silver) samt bronsmedalj 01/ Personmedaljer R393. Bellman, Carl Michael i ask; E Nordin; brons, 45 mm 01/0 30 R394. De Geer af Leufsta, Louis. Oval jetong slagen med anledning av en fest på Grand Hotell i Sthlm 13/ NM XXIX:185 R; silver, mm R395. Ericsson, John. Halda Fickursfabrik HyII 211:7; brons, 45 mm 1+/ R396. Kolmodin, Olof. Kontraktsprost. Slagen av Sv. Akademien 1900 A Lindberg; HyI 185, silver, 32 mm; hanteringsmärken (01) 100 R397. Laurin, Thorsten. Bokförläggare o konstsamlare Carell 1945; brons, 98 mm R398. Mazèr, Johan. Grosshandlare. Slagen av Musikaliska Akademien 1852 Per Lundgren; HyII 125:1 RRRR, silver, 31 mm; stampspricka 1/ R399. Frankrike. Edith Cavell, brittisk sjuksköterska under 1:a världskriget med ögla Prud homme; silver, 27 mm, 10 g

13:e Myntauktionen på Internet. Tisdagen den 11 december 2001

13:e Myntauktionen på Internet. Tisdagen den 11 december 2001 13:e Myntauktionen på Internet Tisdagen den 11 december 2001 Innehåll Antika mynt 1-19 Vikingamynt 20-26 Svenska mynt 27-95 Utlndska mynt 96-134 Svenska sedlar 135-165 Polletter 166-177 Spelpenningar 178-182

Läs mer

15:e Myntauktionen på Internet. Måndagen den 27 maj 2002

15:e Myntauktionen på Internet. Måndagen den 27 maj 2002 15:e Myntauktionen på Internet Måndagen den 27 maj 2002 Innehåll Antika mynt 1-8 Vikingamynt 9-14 Svenska mynt 15-120 Utlndska mynt 121-159 Sedlar 160-179 Polletter 180-278 Medaljer 279-304 Primitiva betm.

Läs mer

KARL XV 1859-1872. 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200

KARL XV 1859-1872. 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200 KARL XV 1859-1872 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200 149 OSKAR II 1872-1907 149. STOCKHOLM. Krona 1901, 7,53 g SM 76, SS 5637 01 1000 GUSTAV V 1907-1950 150. STOCKHOLM. 50 öre 1920,

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor En hittills okänd variant av minnesmyntet D: 9. IULI 1794 MYNTETS DAG Kommande konferens

Läs mer

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt

MARS 2 2012. Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt MARS 2 2012 Gud mitt hopp 1748 års serafimermynt Litet skattfynd med Erik av Pommerns örtugar från slagfältet vid Södra Stäket Förfalskat plåtmynt under trädrot i Småland Tid är pengar pengar är tid Pris

Läs mer

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr

DECEMBER 8 2012. Pris 30 kr DECEMBER 8 2012 Tidiga tolvhundratalsmynt med IOHANNES, KANVTVS och VLF Vacker, i guld och ädla stenar infattad klenod "lejonet från Norden" Växelpengarna höll på att ta slut i december 1943 Medalj till

Läs mer

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück

Fall Auctions 2013 from October 7 to 11 in Osnabrück SEPTEMBER 5 2013 Den mångsidige Agi Lindgren slottsarkitekt och sedelkonstnär Sigtunamynt funnet 1878 i Lodejnoe Pole, Ryssland Offerskål med 4-dalers plåtmynt i Markaryds kyrka Resechecken snart historia

Läs mer

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn.

OKTOBER 6 2006. Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn. OKTOBER 6 2006 Myntsamling i Sunne UNESCO:s Michelangelo-medalj Filialbanken i Hudiksvall Kolpolletter från Edsbro masugn Pris 20 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras även på Svenska Numismatiska

Läs mer

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT

SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT SEPTEMBER 5 2014 "En konstnär som ger kunglig glans" Ernst Nordin har fått konungens medalj Gustav II Adolfs dukat från Strassburg (Strasbourg) Karl XII:s mynt på porslin från Kina Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK

Läs mer

Mynt till ära och minne. Svenska jubileumsoch minnesmynt

Mynt till ära och minne. Svenska jubileumsoch minnesmynt Mynt till ära och minne Svenska jubileumsoch minnesmynt S V E R I G E S R I K S B A N K Mynt till ära och minne Svenska jubileumsoch minnesmynt 4 SVERIGES RIKSBANK 2005 BESTÄLLNING av denna publikation

Läs mer

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3

SEPTEMBER 5 2012. Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 SEPTEMBER 5 2012 Kunglig triumf för en miljon Dukater av ostindiskt guld Sällsynt fynd av sparurnor i Riddarholmshamnen Auktionerna Hagander 2 och 3 Pris 30 kr Myntauktion Fritz Rudolf Künker GmbH & Co.

Läs mer

November 2014. Årgång 28 Nr 9. www.sigtunamyntklubb.se MÖTESDAGAR 2014. 8 januari 12 februari 12 mars 9 april 14 maj 11 juni

November 2014. Årgång 28 Nr 9. www.sigtunamyntklubb.se MÖTESDAGAR 2014. 8 januari 12 februari 12 mars 9 april 14 maj 11 juni Vi är idag 150 medlemmar som samlar: Svenska och utländska mynt och sedlar, medaljer, polletter och mycket annat. Vi har 10 månadsmöten per år, i egna lokaler. Intressanta auktioner varje möte. Som medlem

Läs mer

Malmö Frimärkshandel

Malmö Frimärkshandel OFFENTLIG AUKTION 51 fredagen 24 april 2015 kl 12.00 Scandic Hotel Segevång, Segesvängen, Malmö 1 87 Ex 97 142 143 144 Ex 380 928 967 972 989 1054 1064 1134 1234 1259 Ex 1290 1410 1516 1583 1616 1702 1741

Läs mer

myntstudier Mynttidskriften på Internet

myntstudier Mynttidskriften på Internet Aktuellt Sigtuna, kv. Professorn 1, 2000. Skatten under konservering. Fynd Vid utgrävningar i kv. Professorn 1 vid Stora gatan i Sigtuna hittades 2000 tre skattfynd från vikingatid och nyare tid samt lösfynd

Läs mer

Internationell auktion 323

Internationell auktion 323 Internationell auktion 323 Onsdag 11 mars 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt 1 2877 Svartensgatan 6, Stockholm 278 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78

Läs mer

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm

Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm Onsdag 12 juni 2013 kl. 16:00 Svartensgatan 6, Stockholm 754 3372 AB PHILEA Svartensgatan 6, SE-116 20 Stockholm, Sweden Telefon: 08-640 09 78 och 08-678 19 20 Fax: 08-643 22 38 E-post: bids@philea.se

Läs mer

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA

AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm AB PHILEA AUKTION 321 LÖRDAG 29 NOVEMBER 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 1244 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se www.philea.se Förord Hjärtligt

Läs mer

myntstudier 2010:2 - December

myntstudier 2010:2 - December Banco firade 40-årsjubileum 1969 2009 har föreningen utgett en skrift där medlemmarna skrivit 17 mestadels kortare artiklar. Några av artiklarna handlar om myntsamlande eller har koppling till Östergötland.

Läs mer

Internationell auktion 328

Internationell auktion 328 Internationell auktion 328 Del 1: Måndag 17 augusti 2015 kl. 17:00 Låd- och partiauktion, objekt 1-153 Nordostpassagen 61 B, Göteborg Del 2: Onsdag 19 augusti 2015 kl. 16:00 Internationell auktion, objekt

Läs mer

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA

JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013. Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm AB PHILEA JUBILEUMS- AUKTION LÖRDAG 23 NOV 2013 25 25 Sjöfartshotellet Katarinavägen 26, Stockholm 1250 AB PHILEA Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se

Läs mer

Översikt Sveriges historia

Översikt Sveriges historia Översikt Sveriges historia År 10000 f.kr e.kr 500 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 10000-1500 Stenålder Bronsålder 1500-500 f.kr Järnålder 500 f.kr -500 e.kr Vikingatiden ca 700-1050

Läs mer

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012

ARTE ET MARTE. M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 ARTE ET MARTE M eddelanden från R iddarhuset årgång 66 nummer 1, 2012 Riddarhuset direktion Gustaf Wachtmeister af Johannishus, ordförande Erik Tersmeden, vice ordförande Johan Stuart Ulf Gyllenhammar

Läs mer

SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.

SFHVs auktion # 71. OBS! Lokalen! OBS! Sheraton Stockholm Hotel VÄLKOMNA TILL. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper. Nr 3 - Årgång 36 - maj 2015 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se VÄLKOMNA TILL SFHVs auktion # 71 Lördagen den 30 maj

Läs mer

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening

Redaktörens ruta. http://www.stsf.org. M. Tegller. veriges Telehistoriska SamlarFörening Redaktörens ruta Redaktionens adress: Mikael Tegner PI 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-50309 E-pos t: mikael.tegner(w,sprav.se W e b-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer: Bengt Almqvist

Läs mer

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort

Filatelisten. Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13. All världens frimärksländer. Vykortsgalleri Årtalskort Filatelisten svensk filatelistisk tidskrift årgång 113 nr 6 2012 Svenska bandmärken 1920-1936. Del 13 All världens frimärksländer Oman Vykortsgalleri Årtalskort 1xxc 1 TROLLHÄTTANS STÖRSTA FRIMÄRKSFEST

Läs mer

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr

swedgen tour DisKULOGEN Bokmässan Gamla fakturor med Släktforskarnytt nr 91 2010-12 25 kr nr 91 2010-12 25 kr DisKULOGEN med Släktforskarnytt Bokmässan Gamla fakturor Medlemstidning för Föreningen Dis: Föreningen för datorhjälp i släktforskningen swedgen tour 2010 innehåll Kort & gott 4 Kallelse

Läs mer

Sveriges Frimärken 1855-2012

Sveriges Frimärken 1855-2012 2013 Bruksgatan 30 SE-252 23 Helsingborg Tel 042-14 49 82, 042-216660 Fax 042-144982 Butik och Postorder sedan 1968 www.frimarksnetto.se info@frimarksnetto.se www.safealbum.se mail@safealbum.se Sveriges

Läs mer

Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund

Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund Årgång 16 Nummer 31 Hösten 2012 Svenska Motivsamlare (SMS) Swedish Association of Thematic Stamp Collectors Riksförening inom Sveriges Filatelist-Förbund Om bland annat: Pettson och Findus, Axel Oxenstierna,

Läs mer

NUMMER 79 SEPTEMBER 2009

NUMMER 79 SEPTEMBER 2009 NUMMER 79 SEPTEMBER 2009 WWW.HERALDIK.SE VAPENBILDEN utkommer med fyra nummer per år: februari, maj, september och december. Utgivare är Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Heraldiska Samfundet.

Läs mer