BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING"

Transkript

1 MEDLEMSAUKTION i SKÅNES NUMISMATISKA FÖREMING Svenska och utländska mynt, medaljer, sparbössor, mm ur BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING Torsdagen den 21 mars 2013 Torsdagen den 25 april 2013 Auktionerna startar kl 19:00 PLATS: IOGT-lokalen Kungsgatan 16 A, Malmö SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING Bankgiro: KUNGSGATAN 38 A BIC: ESSESESS S MALMÖ IBAN: SE

2 Katalogen utarbetad av Bernt Thelin, Ola Zaunders & Håkan Fransson

3 Visning Auktionerna hålls på IOGT-lokalen, Kungsgatan 16 A, Malmö. Visning auktionsdagen från klockan 17:30. Visning på andra tider kan avtalas efter kontakt med Ola Zaunders, eller Bernt Thelin, Auktionsvillkor Endast medlem i någon till Nordisk Numismatisk Union ansluten förening äger rätt att delta i auktionen. Utöver Skånes Numismatiska Förening ingår i Unionen följande föreningar: Svenska Numismatiska Föreningen, Dansk Numismatisk Forening, Føroya Myntsavnarafélag, Myntsafnarafélag Íslands, Norsk Numismatisk Forening, Numismatisk Förening i Åbo, Numismatiska Föreningen i Finland. Anbud till auktionen skall skriftligen vara föreningen tillhanda senast tre dagar före auktionen under adress: Skånes Numismatiska Förening eller via e-post till Kungsgatan 38 A SE Malmö Märk kuvertet med Anbud Köpare som inlämnat skriftligt anbud till auktionen torde observera att om svar uteblir, så har objektet sålts till köpare som lämnat högre bud. Minsta höjning av bud över 50 kronor är 5 kronor. Föreningen tar ut följande auktionsprovisioner på det klubbade priset: a) 8 % av köparen; b) 8 % av säljaren (max 50 kronor/objekt) Vidare uttas kostnader för utsändande av inköpta objekt avgifter för utbetalningskort till säljare ev. avgifter som Bankgirot uttar vid betalning från utlandet ev. avgifter vid utbetalning till säljare i utlandet Checkar undanbedes; dessa är belagda med kostnader som då belastar köparen. Eventuella reklamationer från vid auktionen ej närvarande anbudsgivare skall, för att beaktas, vara föreningen tillhanda senast 10 dagar efter auktionsdagen. Eventuella returer sker på egen bekostnad. I listan kan ett utrop ibland betecknas som vk (= varierande kvalitet), vilket innebär att det här icke skett någon specifik kvalitetsbedömning. Mynt i både hög och låg kvalitet kan således ingå i ropet. Lotter med kvalitetsbeteckningen vk tas ej i retur. Inköpta objekt skall betalas kontant i samband med auktionen om inte annat avtalats. Äganderätten till vunna objekt övergår till köparen först när denne erlagt full betalning. I händelse av dröjsmål med betalning äger föreningen rätt att häva köpet.

4 Börje Rådström (Foto Dan Carlberg) Börje Rådström föddes i Dorotea 1924 och började samla mynt i unga år. Till att börja med var det mynt från kronmyntsperioden men ganska snart övergick han till att samla svenska typmynt från medeltiden och framåt. Under 1970-talet började han intressera sig för polletter och spelpenningar, som vid denna tid inte rönte något större intresse hos samlarna. Börje ingick i början av 1980-talet i SNF:s styrelse och höll under en period i deras auktionsverksamhet. Han är också ansvarig för det omfattande arbetet med att för SNF:s räkning förteckna Sven Svenssons polletter. Vi gläder oss åt att ha fått förtroendet att sälja dessa delar av Börje Rådströms samling. Litteraturreferenser FS Schjöth F, Hancock V. Chinese Currency. (1965) G Galster G. Unionstidens udmøntninger. (1972) Haljak Haljak G. Livländisch münzen aus der Ordenszeit Jahrhundert. (1997) Hild Hildebrand BE. Sveriges och svenska konungahusets minnespenningar praktmynt och belöningsmedaljer. I-II. ( ) Hildebrand BE. Minnespenningar öfver enskilda svenska män och qvinnor. (1860) HyI-II Hyckert, B. E. och Lilienberg, V. E: Minnespenningar öfver enskilda svenska män och kvinnor. I-II. NM XVII. ( ) Jesse Jesse W. Der Wendisch Münzverein. (1927, nytryck 1967) LL Lagerqvist LO. Sveriges mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt. (1970) NM Numismatiska Meddelanden Nordlind L Ulf Nordlinds Mynthandel, Lagerkatalog (Nr 1, Nr 14, 1981) Pl Platbarzdis A. Sveriges sedlar I-III. ( ) Rasmusson Rasmusson, NL. Medaljer och jetoner slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1953) S Sear DR. Roman Coins and their values. Seaby, Sear DR. Byzantine Coins and their values. Seaby, SB Ahlström B, Almer Y, Jonsson K. Sveriges besittningsmynt (1980) SM Ahlström B, Almer Y, Hemmingsson B. Sveriges mynt (1976) SNF Svenska Numismatiska Föreningen. Medaljer utgivna Smärre skrifter Nr 8 (1998) SS Wallén L. Sveriges sedlar I-II. (1984)

5 BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING DEL 1 Torsdagen den 21 mars 2013 SVENSKA MYNT Valdemar Birgersson ( ) R1. Örebro (m.fl. orter?). Penning (brakteat) med krönt huvud. Ex Nordlind L12 nr 3 (1981) LL XVII:1a R2. Örebro (m.fl. orter?). Penning (brakteat) med krönt huvud. Ex Ahlström 61 nr 206, Ahlström 40 nr 31 LL XVII:1a R3. Lödöse (m.fl. orter?). Penning (brakteat) med krönt vänstervänt lejonhuvud. Ex Svea 12 nr 3 LL XVII:6a Magnus Eriksson ( ) R4. Okänd myntort. Penning, tre kronor med torn. LL XXVII: Albrecht av Mecklenburg ( ) R5. Västerås. Penning (brakteat), krönt A. LL XXXIII:1a 1/ Erik av Pommern ( ) R6. Stockholm. Örtug. LL 3; delvis svagpräglad 1/ Karl Knutsson Bonde ( , ) R7. Söderköping. Penning (brakteat), litet krönt S med bitecken ring/streck samt ring. LL XXXIII: Sten Sture d.ä. ( , , ) R8. Västerås. Örtug. Ex Hirsch 17 nr 2 LL 5b; delv. svagpr R9. Stockholm. ½ örtug, bitecken stjärnor samt kronor i åts omskrift. LL 10b Sten Sture d.y. ( ) R10. (Stockholm). Försilvrad kopia i koppar av s.k. sturemark Ex Ahlström 29 nr 118 LL s / Gustav Vasa ( ) R11. Stockholm. Örtug u.å. Ex Ahlström 23 nr 13 SM R12. Svartsjö. 4 penningar 1547 SM 208; kantbit fastlimmad (1) 100 Erik XIV ( ) R13. Stockholm. ½ öre 1566 SM 40; korr R14. Reval. Solidus 1562 SB 25 1/ Johan III ( ) R15. Stockholm. 2 öre Ex Ahlström 17 nr 71 SM 65b R16. Stockholm. 2 öre 1591 SM 68; bakvänd 1:a 1? 100 1

6 R17. Stockholm. 1 öre 1575 SM 71; rengjord 1/ R18. Stockholm. ½ öre 1578 SM R19. Stockholm. ½ öre 1581 SM R20. Stockholm. Örtug 1590 SM 102b; pluggat hål (1) 50 R21. Stockholm. Fyrk 1578 SM Sigismund ( ) R22. Stockholm. 1 öre 1596 SM 16a; korr. 1?/1 500 Karl IX ( ) R23. Stockholm. 1 mark 1607 SM 53; repa på av. (1/1+) 1000 R24. Stockholm. 1 öre 1609 SM 68 1/ Gustav II Adolf ( ) R25. Stockholm. 1 öre 1613 SM 67 1? 100 R26. Stockholm. ½ öre 1615 SM 80 1?/1)(1? 150 R27. Säter. Fyrk klipping 1624 SM 106; hammarpr.; snedpr. av. 1?/1 300 R28. Säter o Nyköping. 2 öre klipping 1627 SM 127; valsverkspr. 1? 750 R29. Säter. 1 öre 1627, valör i nedre pilvinkel. Ex Ahlström 31 nr 389 SM 131 1?/1)(1/ R30. Säter. 1 öre 1627 SM R31. Säter. 1 öre 162? snedcentrerad, korr. 1/ R32. Nyköping. 1 öre Ex Ahlström 21 nr 180 SM 149c 1/ R33. Nyköping. ½ öre 1628 SM 155 1? 400 R34. Nyköping. Fyrk 1629 SM 159 1)(1? 200 R35. Arboga. 1 öre 1627 SM 161b; delvis svagpr Kristina ( ) R36. Stockholm. ¼ riksdaler 1645 lätt dubbelpräglad; SM 40 1/ R37. Nyköping o Säter. ¼ öre 1634 (2), 1635, 1637 (totalt 4 ex) SM 122,123a,125 1?/1-1/ Karl X Gustav ( ) R38. Riga. Solidus 1655, 1655 (2 st); SB 78 1,1+ 40 R39. Pommern. 1/24 taler (doppelschilling) 1657 SB 40 1/ Karl XI ( ) R40. Stockholm. 2 mark Ex Ahlström 49 nr 300 SM 116a 1/ R41. Stockholm. 1 mark 1687 SM R42. Stockholm. 5 öre 1692 SM R43. Stockholm. 2 öre 1666, 1666 två varierande ex.; SM 210 1/ R44. Avesta. 2 öre KM 1663 SM 332 1/ R45. Avesta. ½ öre KM 1662 SM 341 1?/1 150 R46. Avesta. 1 öre SM 1680 SM 351; påbörjat hål (1+) 200 2

7 R47. Wismar. 16 schilling Ex Ahlström 29 nr 552 SB 30; varit hängd, uppgraverad (1/1+) 150 Karl XII ( ) R48. Stockholm. 2 mark 1701 SM R49. Stockholm. 1 öre 1710 SM 134 1/ R50. Stockholm. 1/6 öre 1708, 1718 (2 st); SM 208, 212 1/ R51. Stockholm. 1 daler SM 1715 rengjord; Kronan; SM R52. Stockholm. 1 daler SM 1718 Flink och Färdig; SM R53. Stockholm. 1 daler SM 1718 Jupiter; SM 217a R54. Stockholm. 1 daler SM 1718 Saturnus; SM R55. Stockholm. 1 daler SM 1718 Hoppet; SM Ulrika Eleonora ( ) R56. Stockholm. 1 öre KM 1719 (4 st); SB 24a, 24b ca 1 50 Fredrik I ( ) R57. Stockholm. Riksdaler 1721 Jub. repa, borrat hål; SM 58b (1) 600 R58. Stockholm. 10 öre 1742 SM R59. Stockholm. 5 öre 1730 repor; GZ; SM 133b (1/1+) 150 R60. Stockholm. Kastmynt 2 mark 1741 avslag i tenn; SM R61. Stockholm. 2 öre SM 1749 SM 316 1/ R62. Stockholm. 1 öre SM 1731 SM 319 1/ Adolf Fredrik ( ) R63. Stockholm. 2 daler SM (2/3 riksdaler) 1770 rengjord, varit infattad; 35 mm; SM 61b (1/1+) 500 R64. Stockholm. 1 öre 1761 SM / R65. Avesta. 2 öre SM 1751, 1760, 1766, 1 öre SM 1759 SM 164,168,176, R66. Pommern. 1/6 taler 1758 SB 249a R67. Pommern 1/48 taler 1763 SB 264a 1 25 Gustav III ( ) R68. Stockholm. 3 daler SM Ex Ahlström 25 nr 384 litet plantsfel; SM 40 1/ R69. Stockholm. 2/3 riksdaler 1779 små plantsfel ; SM 58 1/ R70. Stockholm. 1/3 riksdaler/1 daler SM 1777 rengjord; SM 61 1/ R71. Stockholm. 1/6 riksdaler 1790 plantsrispor; SM R72. Stockholm. 1/12 riksdaler 1779 SM 91 1+/ R73. Stockholm. 1/3 riksdaler 1778 Kastmynt till kronprinsens födelse perf. upptill och nedtill (1/1+) 100 R74. Avesta. 1 öre SM 1778 delvis svagpräglad; SM 103a 1/ R75. Avesta. 1 öre KM 1772, 1778 SM 104a, 105 1/1+,

8 Gustav IV Adolf ( ) R76. Avesta. ½ skilling 1794 Kungens besök i Avesta; SM 52b R77. Avesta. 1 skilling 1802, ½ skilling 1803 (2), 1805, 1807 (5 st) R78. Avesta. ¼ skilling 1805, ½ skilling rg 1799, 1801, ¼ skilling rg 1799 (4 st) Karl XIV Johan ( ) R79. Stockholm. ¼ riksdaler specie 1830 SM 78a R80. Stockholm. 1/8 riksdaler 1831 SM R81. Stockholm. 1/16 riksdaler 1835 obet. repa; SM 95 (1+) 125 R82. Avesta. 1 skilling 1820 (rutad rand), 1 skilling 1828 (kantex), ½ skilling 1824, ¼ skilling 1819 (4 st) 1 50 R83. Avesta. 1/12 skilling 1825, 1/6 skilling 1832 (SM 135 & 136b) (3 st) 1-1+/01 50 R84. Stockholm. 2 sk b:o 1835, 1837; 1 sk b:o 1836, 1836, 1842; 2/3 sk b:o 1837; 1/3 sk b:o 1837; 1/6 sk b:o 1840 (8 st) vk 100 Oskar I ( ) R85. Stockholm. 4 riksdaler riksmynt 1856 SM 56b R86. Stockholm. 1 riksdaler riksmynt 1857 SM 56a R87. Stockholm. 50 öre 1857 rispor; SM 61 (1/1+) 200 R88. Stockholm. 25 öre 1855 SM R89. Stockholm. 25 öre 1856 (på 1855?) SM 63 1/1+ 50 R90. Stockholm. 1/6 skilling banco 1852 SM R91. Stockholm. 5 öre :ans överdel bågformig; SM 132a R92. Stockholm. 1 öre 1857; ½ öre 1858, 1858 (ompunsad 8:a) (3 st) 01,1+/01,1+ 50 Karl XV ( ) R93. Stockholm. 4 riksdaler riksmynt 1869 litet kanthack; SM 22 1/ R94. Stockholm. 1 riksdaler riksmynt 1864 utan randskrift; SM 31b R95. Stockholm. 1 riksdaler riksmynt 1871 på 61 SM 34b 1/ R96. Lot. 10 öre 1870, 5 öre 1863, 2 öre 1864, 1 öre 1871, ½ öre 1867 (5 st) Oscar II ( ) R97. Stockholm. 20 kronor 1874 ompunsad 4:a, rest nedtill; guld; SM 2 1+/ R98. Stockholm. 20 kronor 1899 guld; SM R99. Stockholm. 10 kronor 1874 guld; SM 25a R100. Stockholm. 10 kronor 1901 guld; SM R101. Stockholm. 10 kronor 1901 guld; SM R102. Stockholm. 5 kronor 1894 guld; SM R103. Stockholm. 2 kronor 1897 (jub), 1907 (jub) SM 54,61 01/0 100 R104. Stockholm. 1 krona 1875 SM R105. Stockholm. 1 krona 1890 SM R106. Stockholm. 25 öre 1907 SM R107. Stockholm. 10 öre 1904, 1907 SM 130,131 01/0 75 R108. Stockholm. 5 öre 1873, 2 öre 1873, 1 öre 1873 SM 132a,133,134a 1/1+,1+,

9 R109. Stockholm. 2 öre 1878 repor; SM 171a 1 50 R110. Stockholm. 2 öre 1905, 1907 (2 st) R111. Stockholm. 1 öre 1882, 1897, 1905, 1907 (4 st) Gustaf V ( ) R112. Stockholm. 5 kronor 1920 stampspricka, repor; guld; SM 2 (1+) 500 R113. Stockholm. 5 kronor 1920 guld; SM R114. Stockholm. 2 kronor 1929 SM R115. Stockholm. 2 kronor 1921 Jub, 1932 Jub, 1938 Jub (3 st) 1+/ R116. Stockholm. 1 krona 1928 SM R117. Stockholm. 1 krona 1949, 1950 spegel; (2 st) 01/0 50 R118. Stockholm. 50 öre 1921, 1928, 1945 (2), 1946 N (5 st) 1-01/0 50 R119. Stockholm. 25 öre 1921 N, 1928 (2), 1929 (2), 1940 N (6 st) 1-01/0 50 R120. Stockholm. 5 öre 1927 SM R121. Stockholm. 5 öre 1945 SM /0 75 R122. Stockholm. 2 öre (15 st) 1-01/0 50 R123. Stockholm. 1 öre 1914 öppen 4:a SM 271b 1/ R124. Lot: G V - C XVI G. 36 mynt i oädel metall i bättre kvalitéer Gustaf VI Adolf ( ) R125. Lot: 10 kr (1), 5 kr (6), 2 kr (3), 1 kr (1), 50 Öre (1), 25 öre (2), 10 öre (3) (silver; 17 st) SEDLAR R skilling banco 1847 Ex Ahlström 26 nr 1363; SS 15 1+/ R skilling banco 1857 liten hörnförl., litet riss, fästmärken; SS 12 (1+/01) 150 R riksdaler banco 1857 SS R riksdaler riksmynt 1867 bläckskrift; SS R kronor 1889 bläckskrift; SS 30 (1+) 500 R kronor 1938,1939,1945,1949,1952,1948 Jub (i orig.förp.),1955,1973(8 st) 01/0 150 R kronor 1941 korsvikt; SS R kronor 1961 korsvikt; SS R134. Lot: 20 kronor 1991,1997, 50 kronor 1967,1979*(2),1981*,1986,1999(10 st) 01/0 150 R135. Svenska Stenkols Aktiebolaget, Spetsbergen. 10 öre Ex Ahlström 26 nr /0 200 R136. Tyskland/Stadt Bielefeld. 25 mark 1921, 1922, 50 mark 1922siden; (3 st) 01/0 100 R137. Diverse länder. 32 olika sedlar vk 50 UTLÄNDSKA/ANTIKA MYNT R138. Antika Grekland. Argos. Hemidrachm (varg vä/a i incuse kvadrat) R139. Rom. Augustus (27fvt-14evt). AE as, PONTIF MAXIM TRIBVN POT (S 409) 1/1? 100 R Septimus Severus ( ). Denar, RESTITVTOR VRBIS (S 1684) R Severus Alexander ( ). Denar, LIBERALITAS AUG (S 2113) R Denar, PAX AUG (S 2117)

10 R Denar, VIRTVS AUG (S 2142) R Philip I ( ). Ar antoninian, P M TR P IIII COS II PP (S -) R Trebonianus Gallus ( ). Ar antoninian, APOLL SALVTARI (S 2679) samt Valerian I ( ). Antoninian 1+, 1? 100 R Probus ( ). AE antoninian, CLEMENTIA TEMP (S 3243) R Crispus ( ). AE3, CAESARVM NOSTRORVM (S 3817) R Constantin II ( ), AE¾, GLORIA EXERCITVS (S 3851) samt Constantius II ( ). AE centenionalis, FEL TEMP REPARATIO (S 3905) 1/1+, R149. Jovian ( ). AE3, VOT V MVLT X bläckskrift; (RIC 179) 1 50 R Marcian ( ). Au tremissis, VICTORIA AVGVSTORVM Repor/graffiti på åtsidan (S 4225) (1/1+) 400 R151. Bysantinska riket. Focas ( ). Au semiss Konstantinopel (S 631) R152. Umayyader, Abd Allah b al-zubayr ( ). Drachm, DA år 60 varit monterad, perforerad o lagad (1+) 100 R Khusru II-imitation, SK år? varit monterad, åtsidan polerad (1+) 100 R154. Sassanider. Khusru I ( ). Drachm, BYSH = Bishapur år 30 1/ R155. Keltiberer. Ilerda (1:a årh. fvt). AE 24 huvud t.h./varg t.h. 1/1? 75 MEDALJER Kungliga medaljer R156. Gustav Vasa. 400-årsminnet av födelsen, 1896 silver, 35 mm R157. Gustav Vasa Carl Milles; brons, 56 mm R158. Gustav II Adolf. Konungens tapperhet. Ex Ahlström 23 nr 941 Hild. 79; med ögla; förgyllt silver, mm R159. Gustav II Adolf. Minnesmedalj med konungens valspråk. Ex SNF Aukt april 1983 nr 599 blyavgjutning, mm, perf R160. Gustav II Adolf instiftade riksantikvarieämbetet. Carell 1949; Rasmusson 41:5a R161. Karl X Gustav. Tåget över bält Karlsteen; Hild.28; gjutet bronserat tenn, 69 mm R162. Karl XI. Konungens kröning 1675 Hild. 41a; silver, 40 mm; kantsk. 1/ R163. Karl XI. Sveriges ära och välstånd återställda. Ex Ahlström 24 nr 1611 Hild.77; silver, 17,5 mm R164. Karl XII. Prins Carls barndom och uppfostran Ex Svea 7 nr 244 Karlsten; Hild. 1; brons, 42 mm; obet. repor o kantsk. (1+/01) 300 R165. Karl XII. Kung Karls segerika kamp mot Danmark, Polen och Ryssland år 1700 JR Engelhardt; Hild.63; silver, 48 mm, 23,9 g; uppgraverad 1/ R166. Ulrika Eleonora. Kröningsmedalj 1719 Hedlinger; Hild.6; gjuten tenn, 53 mm 1 75 R167. Ulrika Eleonora. Enhörnings regentlängd varit hängd; Hild.22; silver, 24 mm (1/1+) 100 R168. Fredrik I. Svenska kungahusets ära och lycka Hedlinger; Hild. 28; slagen i tenn, 62 mm; hack (1+) 100 6

11 R169. Gustav IV Adolf. För Kongl. Svenska Musicaliska Academiens eleve små hack; Hild.37; silver, 33 mm (1+) 100 R170. Oskar I. För Cadetten J.O.W. Lannerstjerna i 3:dje landklassen vid Kongl. Krigsakademien 1857 Jfr. GIVA Hild.40a; silver, 32 mm 1/ R171. Carl XV. Industriutställningen 1866 Hild.11; tenn i mässingsetui R172. Oscar II. Konungens död 1907 silver, 33 mm samt silver 15 mm (2 st) R173. Oscar II, Hästavelns främjande 1875 Ahlborn; Hild.32; silver, 43 mm R174. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst i Carlman etui, silver, ca 35 g R175. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst silver, 22 g R176. Lot. Pansarbåten Sverige , järn i orig.förpackn.; Vetenskapsakad jetong, silver (1953); Gustav VI Adolf, brakteatprägl. (Carell) (3 st) Personmedaljer R177. Boberg, Nils. För gagnerik gärning i numismatikens tjänst 1988 av Kungl. Myntkabinettets vänner Ernst Nordin; brons, 58 mm 1+/01 75 R178. De Geer, Charles. Hovmarskalk Ljungberger 1778; Hild.193:1; HyI 270:1; silver, 34 mm, 16 g; obet. repor (1+/01) 250 R179. Gullin, Lars. Svensk jazzlyriker brons, 61 mm 01/0 40 R180. Iser, Mattias. Hovpredikant. Monstrat titer 1694 Karlsten; HyI 136 R; tenn m sliten bronsering, 51 mm R181. Järta, Hans. Af tacksamme Dala inbyggare. Gjuten i tackjärn mm; HyII 119:2a RR; Ex Sven Svensson (SNF auktion ) 1+/ R182. Lind, Jenny. Hovsångerska HyI 201:8 R; mässing, 23 mm 1/1+ 50 R183. Lundström, Carl Jacob. Assessor i bergskollegium.(1801) Lunderberg; HyI 333; silver, 33 mm Medaljer utgivna av Svenska Numismatiska Föreningen R184. Hans Hildebrand. Årsmötet 1913 nyprägl. 1940; brons, 31 mm; SNF R185. Karl XII. 200-årsminnet av Karl XII:s död S Kulle; silver, 40 mm, 29,66 g; SNF 26 01/0 250 R186. Axel Wahlstedt. nyprägl. 1999; brons, 39 mm; SNF 42 01/0 100 R187. SNF 100 år i ask; silver, 60 mm, 110 g; SNF 50 01/0 600 R188. Tronskiftesmedaljen 1973 i ask; silver, 40 mm, 45 g; SNF 52 01/0 250 R189. Myntreformen i ask; silver, 38 mm, 35 g; SNF 58a 01/0 200 R190. Ewald Ziervogel. Årsmötet 1978 silver, 39 mm, 48 g; SNF 60 01/0 250 R191. Konung Carl XVI Gustaf. Årsmötet 1979 silver, 39 mm, 38 g; SNF 63 01/0 200 R192. Torgny Lindgren. Årsmötet 1985 silver, 31 mm, 15 g; SNF 64 01/0 150 R193. T.G. Appelgren. Årsmötet 1986 silver, 31 mm, 15 g; SNF 65 01/0 150 R194. Ernst E. Ahreen. Årsmötet 1987 silver, 31 mm, 15 g; SNF 66 01/0 150 R195. Rosa Norström. Årsmötet 1988 silver, 31 mm, 15 g; SNF 67 01/0 150 R196. Herman F. Antell. Årsmötet 1990 silver, 31 mm, 15 g; SNF 69 01/0 150 R197. Henryk Bukowski silver, 36 mm, 27 g; SNF 73 01/0 150 R198. Svensk myntprägling i 1000 år i ask; silver, 60 mm, 135 g; SNF 74 01/0 600 R199. Carl XVI Gustaf. 50 år 1996 silver, 39 mm, 34 g; SNF 75 01/

12 Övriga medaljer R200. Norstedt & söner Milles; brons, 56 mm R201. Jubileumsutställningen i Göteborg 1923 Milles; brons, 56 mm R202. Bergslagernas Järnvägar Milles; brons, 50 mm R203. Bergslagernas Järnvägar Milles; silver, 50 mm, 60 g R :e världsmästerskapen i bågskytte 1946 förgyllt silver, 31 mm, 12.8 g R205. Plakett För framgångsrik odling av utsäde utdelad 1946; silver, 38 g 1+/ R206. Myntkabinettets Vänner 25 år 1973 (specieriksdalern)silver, 39 mm, 34 g 01/0 150 R207. Frauenstimmrecht 1971 i ask; Sporrong; silver, 33 mm, 20 g 01/0 100 R208. SNR:s stiftelsemöte i Eskilstuna 1976 silver, 60 mm, 130 g R209. Sigtuna Myntklubb i ask; silver, 70 mm, 275 g 01/ SPARBÖSSOR R210. Göteborgs och Bohus Läns Sparbank. Boksparbössa i mässing klädd med mörkrött skinn med länsvapnet i guldtryck (tidigt 1920-tal) 150 R211. Hallands Enskilda Bank. Hus med port, h 16 cm, mässing (1903) 150 R212. Hudiksvalls Stads Sparbank. Förnicklad mässingssparbössa "kassaskåpsmodell" med bankhuset etsat på sparbössan, h 12 cm (ca 1920) 150 R213. Uppsala Sparbank. Bygelsparbössa i grönlackerad krymplack (Nordic Duplex, 1940-talet) 40 R214. Sparbanken - familjebanken. 2 sparbössor i plast med kombinationslås (vridbara ringar) 25 R215. Sundsvalls Kreditbank. Själf-registrerande sparbössa i förnicklad mässing (lik en bygelsparbössa) (USA, 1920-talet) 75 R216. Upsala Sparbank. Skolsparbössa, komplett med tre uppsättningar nycklar; ngt skavd 100 R217. Örebro Läns Sparbank. Örebro slotts sydöstra torn, h 16 cm, mässing (senare utgåva) 75 R218. Östgötabanken. Urna med krona, h 16 cm, mässing (senare utgåva) 75 R219. Anonym. Gjutjärnssparbössa US Letter box, h 13 cm, svartmålad 50 R220. Anonym. Gjutjärnssparbössa av "amerikansk modell", h 14,5 cm, bronserad (tidigt 1900-tal) 100 R221. Anonym. Gjutjärnssparbössa "Bank 1876", h 7 cm 50 R222. Anonym. Sparbössa i form av a) en bok (målat trä med applikationer, 10,5 cm) samt b) en låda med målad dekor daterad 1900 (7,5 7,5 cm) 25 R223. Anonym. 2 klockformade sparbössor, bleckplåt (8,5 cm) och rödmålad plåt (8,5 cm) (tidigt 1900-tal) 50 R224. Anonym. 2 klockformade sparbössor, koppar med spindel upptill (8 cm) samt koppar Välkommen till Sparbanken (8 cm) 25 R225. Anonym. 2 sparbössor i form av tunnor, pläter h 7,5 cm (WMF; sliten pläter) samt koppar h 9 cm. 25 R226. Mynträknare i trä för 10 och 25 öre, 57,5 cm lång med gångjärn i läder 50 Slut på auktionen. 8

13 BILDER på ett urval av denna auktions objekt kommer att läggas ut på FÖRENINGENS HEMSIDA R1 R11 R64 R23 R36 R48 R135 9

14 R138 R151 R165 R178 R181 10

15 BÖRJE RÅDSTRÖMS SAMLING DEL 2 Torsdagen den 25 april 2013 GOTLÄNDSKA MYNT Gotland (ca ) R227. Visby. Penning, ensidig med kors i vars vinklar fyra bokstäver. Ex Nordlind 1974 LL XXII:7a 1/ Gotland (ca ) R228. Visby. Penning (brakteat), W utan bitecken. LL XXXIV:2b; lätt korr R229. Visby. Penning (brakteat), W med streck över. LL XXXIV:2d 1/ R230. Visby. Penning (brakteat), W. kantförlust (1/1+) 100 Gotland (ca ) R231. Visby. Gote. LL XXXV:1a 1? 100 R232. Visby. Gote. LL XXXV:1a R233. Visby. Gote. LL XXXV: R234. Visby. Gote. LL XXXV:2 1? 100 R235. Visby. Gote. LL XXXV: R236. Visby. Gote. LL XXXV:4 1/ R237. Visby. Gote. LL XXXV:5; perf. (1) 100 SVENSKA MYNT Erik XIV ( ) R238. Stockholm. 16 öre klipping 1566 otydlig sista siffra; SM R239. Reval. Solidus 1567 SB 33; delvis svagpr., kantspricka (1/1+) 100 Johan III ( ) R240. Stockholm. 2 öre 1571 SM 63 1?/2 100 R241. Stockholm. 2 öre 1591 SM 68; bakvänd 1:a, bred vase; korr., rengjord (1) 200 R242. Stockholm. 1 öre 1576 SM 72 1/ R243. Stockholm. ½ öre 1578 SM 87 1/ R244. Stockholm. Fyrk 1584 SM R245. Stockholm. 1 mark/8 öre klipping 1591 SM 137 1?)(1 300 Karl (IX) Riksföreståndare ( ) R246. Stockholm. 1 öre 1601 SM 23; liten kantskada (1/1+) 500 R247. Stockholm. ½ öre 1599 SM 26; repor på av. (1+) 400 Gustav II Adolf ( ) R248. Stockholm. 1 öre 1620 SM 73; delvis svagpr R249. Säter. Fyrk klipping 1624 SM 106; hammarpr.; snedpr

16 R250. Säter o Nyköping. 1 öre klipping 1626 Ex Ahlström 24 nr 187 SM 112; hammarpr. 1)(1? 800 R251. Säter. 1 öre 1628 DCXXVIII, mörk patina; SM 134b R252. Säter. 1 öre 1629 SM 136 1?/1 100 R253. Nyköping. 1 öre 1629 SM 153b 1? 100 R254. Nyköping. ½ öre 1627 SM 154; korr. (1) 200 R255. Säter o Nyköping. 1 kreutzer 1632 (Mm. pilsköld) kantex.; SM 168a 1? 750 R256. Riga. Solidus 1624, Solidus 1653 (Kristina) SB 16, 72 1,1? 40 Kristina ( ) R257. Göteborg. 1 öre 1636 SM R258. Säter o Avesta. ¼ öre 1637, 1638, 1654, 1656 (KXG) (totalt 4 ex) SM 125,126,134,59 1?/ R259. Livland. 1/24 taler 1648 (2 st); SB 2a 1 50 Karl XI ( ) R260. Stockholm. 4 mark 1694 SM 85 1/ R261. Stockholm. 2 mark 1692 SM 148; rengjord (1/1+) 500 R262. Stockholm. 4 öre 1672, 1677 SM 195a, R263. Avesta. 1 öre KM 1661 SM 335; stampklump 1/ R264. Avesta. 1 öre SM 1684 SM R265. Avesta. 1/6 öre SM 1666, 1686, 1686 (3 ex); SM 356b, /1+ 50 R266. Wismar. 1/192 taler u.å. ( ) SB Karl XII ( ) R267. Stockholm. 1 mark 1709 SM 91; rengjord, repa (1/1+) 500 R268. Stockholm. 5 öre 1705 på 1704 SM 105; rengjord R269. Stockholm. 4 öre 1718 SM R270. Stockholm. 1 daler SM 1716 Publica Fide; SM 214 1/1+ 75 R271. Stockholm. 1 daler SM Ex Ahlström 29 nr 672 (Pripp) Wett och Wapen; SM / R272. Stockholm. 1 daler SM 1718 Phoebus; SM R273. Stockholm. 1 daler SM 1718 Mars; SM R274. Stockholm. 1 daler SM 1718 Mercurius; SM 221 1/1+ 75 Fredrik I ( ) R275. Stockholm. ¼ dukat Ex Ahlström 27 nr 675 (Pripp) varit hängd; SM 51a (1/1+) 600 R276. Stockholm. 5 öre 1741 präglad i koppar; plantsfel, repa; SM 143 (1) 100 R277. Stockholm. 5 öre Ex Algård 1986 SM / R278. Stockholm. 1 öre 1734 SM / R279. Stockholm. 1 öre SM 1740 SM 328 1/1+ 75 R280. Stockholm. 1 öre SM 1747, 1749 SM 335, 337a 1/ R281. Stockholm/Avesta. ½ öre SM 1720, ½ öre KM 1749 SM 342a, 340 ca

17 Adolf Fredrik ( ) R282. Stockholm. 1/8 riksdaler 1767 stor bild; SM 77b 1+/ R283. Stockholm. 8 öre (1/12 riksdaler) 1771 rispor på av.; SM 79a (1/1+) 200 R284. Wismar. 6 pfennige 1762 SB 89 1/ R285. Wismar. 3 pfennige 1751 SB 90 1/1+ 50 Gustav III ( ) R286. Stockholm. Riksdaler/3 daler SM 1776 SM R287. Stockholm. 2/3 riksdaler/2 daler SM 1777 plantsrispor på av.; SM R288. Stockholm. 1/6 riksdaler/16 öre SM 1777 SM 77 1/ R289. Stockholm. 1/12 riksdaler/8 öre SM 1777 hack; SM 89a (1) 100 R290. Stockholm. 1/24 riksdaler/4 öre SM Ex Ahlström 38 nr 712 SM 92 1+/ R291. Avesta. 2 öre SM 1777 stort årtal; SM 102a R292. Avesta. 2 öre SM 1777 litet årtal; SM 102b 1/ Gustav IV Adolf ( ) R293. Stockholm. Riksdaler 1806 varit hängd, repor; SM 29 (1) 300 R294. Stockholm. 1/6 riksdaler 1808 utan plantsrispor; SM 43 1+/ R295. Avesta. 1/12 skilling 1803, 1808 (2 st) SM 64, R296. Pommern. 3 pfennige 1792, 1806 (2 st) SB 266,267 1?/1,1 50 Karl XIII ( ) R297. Stockholm. 1/24 riksdaler 1816 delvis svagpräglad; SM R298. Avesta. 1 skilling 1812, ½ skilling 1815, 1/12 skilling 1812 (3 st) Karl XIV Johan ( ) R299. Stockholm. Riksdaler specie 1831 ruggad yta ; SM 59 1/ R300. Avesta. 1/6 skilling 1830 delvis svagpr R301. Stockholm. ½ skilling 1832, ¼ skilling 1833 Palmkvist; (2 st) 1, 1/1+ 75 R302. Stockholm. 1/6 skilling Palmkvist, mantel & pärlrand; full röd lyster R303. Stockholm. 1/3 riksdaler 1844 kastmynt till kungens begravning Oskar I ( ) R304. Stockholm. Riksdaler specie 1850 varit brosch; SM 30 (1/1+) 250 R305. Stockholm. ¼ riksdaler specie 1848 delvis svagpr.; SM 41a 1/ R306. Stockholm. 1/16 rd sp 1848, 1/32 rd sp 1852 (2 st) SM 46,53a 1/1+ 25 R307. Stockholm. 10 öre 1855 G SM 67d R308. Stockholm. 4 skilling banco 1849; 2 skilling banco 1845(2 st); SM 71,78 1, 1? 50 R309. Stockholm. 2/3 sk b:o 1845; 1/3 sk b:o 1841 (med o utan ränder i kronan) 1/3 sk b:o 1845 (4 st) R310. Stockholm. 1/3 skilling banco 1850 BÄNCO; SM 115b 1 50 R311. Stockholm. Provmynt för 1 öre u.å. Ex Svea aktion 4 nr 244 mörk patina m fläck; SM

18 Oscar II ( ) R312. Stockholm. 20 kronor 1876 guld; SM R313. Stockholm. 20 kronor 1898 guld; SM R314. Stockholm. 10 kronor 1901 guld; SM R315. Stockholm. 5 kronor 1886 guld; SM 37 01/0 500 R316. Stockholm. 5 kronor 1899 guld; SM 39 1+/ R317. Stockholm. 5 kronor 1901 guld; SM 40 01/0 500 R318. Stockholm. 2 kronor 1892 (oflagad), 1903 (2 st) SM 37,57 1?/1 100 R319. Stockholm. 1 krona 1907 små repor; SM 80 (1+/01) 100 R320. Stockholm. 50 öre 1899 SM R321. Stockholm. 25 öre 1874 kort text; SM 91 1+/ R322. Stockholm. 5 öre 1882 (på 1881?), 5 öre 1906 (2 st) SM 143b, 157 1?, R323. Stockholm. 5 öre 1898, 1 öre 1904 (båda på tunn plants) SM 165,228 1? 50 R324. Stockholm. Brakteatavslag av åtsidan på 2 öre u.å. Ex. Hirsch R325. Stockholm. 1 öre 1880, 1894, 1906 (3 st) 1 75 Gustaf V ( ) R326. Stockholm. 5 kronor 1920 guld; SM R327. Stockholm. 5 kronor 1935 Jub SM R328. Stockholm. 2 kronor 1922 SM 10 1+/01 75 R329. Stockholm. 2 kronor 1937, 1942, 1945, 1950, 1950 (5 st) /0 100 R330. Stockholm. 1 krona 1942 ÅUB SM 61 1/1+ 50 R331. Stockholm. 1 krona 1915, 1930, 1931, 1934, 1939, 1941 (6 st) /0 200 R332. Stockholm. 50 öre 1912, 1928, 1936 (lång 6:a) (3 st) R333. Stockholm. 10 öre 1911,1918,1925,1928,1929,1930,1947N,1950 (8 st) 1-01/0 50 R334. Stockholm. 5 öre 1910 SM R335. Stockholm. 5 öre (13 st) 1-01/0 75 R336. Stockholm. 2 öre 1948 vriden ¼ varv SM 162 1/1+ 50 R337. Stockholm. 1 öre (14 st) 1-01/0 50 Carl XVI Gustaf (1973-) R338. Lot: Årsset 1978 SP, 1988 EP, 1989 EP, 1990 EP (2), 2000 Special (6 st) plomb. 100 SEDLAR R skilling banco 1846 Ex Ahlström 19 nr 717; små hål; SS 14 (1/1+) 150 R riksdaler banco 1853 SS 20 1/ R riksdaler riksmynt 1872 litet riss; SS 17 (1/1+) 125 R krona 1914 (2 st); SS 3 01/0 200 R kronor 1952 Litt P. Nr Åtsidans valörsiffra även tryckt på sedelns frånsida. Ex Ahlström 22 nr 1487 SS 94 01/0 200 R kronor 1939,1950,1957,1968 Jub, 1975*,1980 (10 st) 01/0 100 R kronor 1930 SS 353 1/

19 R346. Assignation Skultuna bruk. CW Hammarskiöld. 20 riksdaler banco. Pl.II 54:69 1?/2 50 R347. Assignation Östersund. (Michaël von Törne) 20 riksdaler banco. Blankett 1820-tal. blyersskrift; Pl.II 54:95 1/ R348. Assignation Östersund. (Michaël von Törne) 20 riksdaler banco. Blankett 1820-tal. Pl.II 54: R349. Västerbottens Enskilda Bank. 10 kronor 1881 Pl.III 74:8 1? 250 UTLÄNDSKA MYNT R350. Danmark. Christian II. Klipping u.å., Malmö G 42 1?/1 150 R351. Frankrike. 5 francs 1827A KM 189b.1 1/ R352. Franska Indokina. Piastre 1897 KM 5a R353. Italien. 10 lire 1927 putsad; KM Y68 (1/1+) 40 R354. Kina. Tang-dynastin. Kao Tsu ( ). K ai Yüan T ung Pao (FS.312, 315); Su Tsung ( ). Ch ien Yüan Chung Pao (FS.353) + Japan. Kanei Tsuho, Yottsuho-sen (?) (4 st) vk 25 R Norra Sung-dynastin. T ai Tsu ( ). Sung Yüan T ung Pao (FS. 451); T ai Tsung ( ). Shun Hua Yüan Pao (FS.463), Chih Tao Yüan Pao (FS.467, 467, 468) (5 st) vk 25 R Chên Tsung ( ). Hsien Ping Yüan Pao (FS.469), Ching Tê Yüan Pao (S.471), Hsiang Fu Yüan Pao (FS.474, 476), T ien Hsi T ung Pao (FS.480); Ying Tsung ( ). Chih Ping Yüan Pao (FS.519,520) (7 st) vk 50 R Shên Tsung ( ). Hsi Ning Yüan Pao (FS.529, 530, 533), Yüan Fêng T ung Pao (FS.545, 547, 551) (6 st) vk 50 R Shên Tsung ( ). 2 wen, Yüan Fêng T ung Pao (FS.553,553); Hui Tsung ( ). 10 wen, Chung Ning T ung Pao (FS.621), 10 wen, Chung Ning Chung Pao (FS.623) (4 st) vk 50 R359. Kina/Chihli, Pei Yang. 1 dollar år 34 (1908) KM Y73.3 1/ R360. Lettland. 5 lati R361. Lettland. 5 lati 1932 fläck på åts R362. Riga. Hermann von Brüggenei. Schilling 1535 Haljak R363. Riga. Hermann von Brüggenei. Schilling 1537 Haljak R364. Riga. Thomas Schöning. Schilling 1537 delvis svagpräglad; Haljak R365. Ryssland. 50 kopek /1+ 40 R366. Spanien. 4 maravedis 1743 KM R367. Tyskland/Mecklenburg. Tjurhuvudbrakteat, 1400-talet Jfr Jesse R368. Tyskland/Mecklenburg-Schwerin. 2/3 taler 1828 KM C R369. Lot: 15 utländska silvermynt tal vk 250 R370. Lot: 60 utländska mynt i oädel metall vk 50 UDDA OCH PRIMITIVA BETALNINGSMEDEL R371. Kina. Spelmark i pärlemor med detaljerad gravering och ägarinitialerna WAL; tillverkad för den europeiska marknaden i slutet på 1700-talet (70 27 mm). Dessutom två spelpenningar i pärlemor 100 R372. Nigeria. Manilla med dekorationer vid ändarna; koppar, Ø 7 cm, 116 g

20 R373. Sydostasien. Armring med dekorationer vid ändarna; koppar, Ø 7 cm, 25 g 100 R374. Thailand. Kulmynt, 1 bath (15,2 g) samt en kaurisnäcka 50 R375. Thailand. 4 siamesiska spelmynt i porslin, 1800-talet MEDALJER Kungliga medaljer R376. Gustav Vasa. Karlstens 2:a regentlängd Hild.2; förgyllt silver?, 26 mm 1+/ R377. Johan III. Karlstens 2:a regentlängd Hild.4; förgyllt silver?, 26 mm R378. Karl IX. Karlstens 2:a regentlängd. Åtsidan Hild. 5 sammanpräglad med åtsidan Hild.10 se Hild.I, not sid 83; förgyllt silver?, 26 mm 1+/ R379. Karl IX. Karlstens 2:a regentlängd Hild.14; förgyllt silver?, 26 mm 1+/ R380. Gustav II Adolf. Karlstens 2:a regentlängd Hild.225; förg. silver?, 26 mm R381. Karl X Gustav. Stettins försvar Hild. 39 RR; gjutet bronserat tenn, 44 mm R382. Karl X Gustav. Plakett med bröstbild hö svärtat järn, 91 mm R383. Karl XII. Enhörnings regentlängd Hild.224; silver, 24 mm R384. Karl XII. Hedlingers regentlängd (nr 53) 1718 Hedlinger; silver, 33 mm R385. Karl XII. Konungen i Bender Ex. Ahlström 26 nr 1486 Wermuth; Hild.149; silver, 21 mm 1/ R386. Ulrika Eleonora. Kröningsmedalj 1719 Hedlinger; Hild.6; förgyllt silver, 53 mm R387. Gustav IV Adolf. För Kongl. Svenska Musicaliska Academiens eleve små hack; Hild.38; silver, 33 mm; rengjord (1+) 100 R388. Gustav IV Adolf. För Cadetten Anders Adolf Rothlieb vid Kongl. Krigsakademien vid Carlberg inristn.; Hild.40; silver, 32 mm 1/ R389. Oscar II. Guldbröllopsspecien, SNF 20, silver, 40 mm samt Oscar II 70 år 1899, tenn, 58 mm 1+, R390. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst guld, 3,3 g; defekt krona o ring (1+/01) 500 R391. Gustaf V. För långvarig trogen tjänst silver, ca 35 g R392. Gustaf V. Mynttyper präglade under Gustaf V:s regeringstid. I hårdplastkasett: Guldmedalj (4,9 gram, 0,975 guld), stora silvermedalj (26,9 gram, 0,925 silver), liten silvermedalj (18,2 gram, 0,830 silver) samt bronsmedalj 01/ Personmedaljer R393. Bellman, Carl Michael i ask; E Nordin; brons, 45 mm 01/0 30 R394. De Geer af Leufsta, Louis. Oval jetong slagen med anledning av en fest på Grand Hotell i Sthlm 13/ NM XXIX:185 R; silver, mm R395. Ericsson, John. Halda Fickursfabrik HyII 211:7; brons, 45 mm 1+/ R396. Kolmodin, Olof. Kontraktsprost. Slagen av Sv. Akademien 1900 A Lindberg; HyI 185, silver, 32 mm; hanteringsmärken (01) 100 R397. Laurin, Thorsten. Bokförläggare o konstsamlare Carell 1945; brons, 98 mm R398. Mazèr, Johan. Grosshandlare. Slagen av Musikaliska Akademien 1852 Per Lundgren; HyII 125:1 RRRR, silver, 31 mm; stampspricka 1/ R399. Frankrike. Edith Cavell, brittisk sjuksköterska under 1:a världskriget med ögla Prud homme; silver, 27 mm, 10 g

Auktion 135. Medaljauktion. samt några dussin mynt. Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207

Auktion 135. Medaljauktion. samt några dussin mynt. Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207 Auktion 135 Medaljauktion med material ur Thomas Hernqvists samlingar samt några dussin mynt Numismatiska klubben i Uppsala Se även klubbens hemsida www.nku.nu Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum

Läs mer

Auktion. den 3 maj 2014. Tid: 15.30. Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund. Visning: 14.15-15.30, Hotell Lundia

Auktion. den 3 maj 2014. Tid: 15.30. Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund. Visning: 14.15-15.30, Hotell Lundia Auktion den 3 maj 2014 Tid: 15.30 Plats: Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund Visning: 14.15-15.30, Hotell Lundia Föremålen kommer från Sven Svenssons samling. Svenska Numismatiska Föreningens auktion

Läs mer

Auktion. den 21 november 2009. Tid: 16.00. Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm

Auktion. den 21 november 2009. Tid: 16.00. Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Auktion den 21 november 2009 Tid: 16.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 21 november kl. 12.00-15.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer från Sven Svenssons samling

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 5 September 2012

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://www.sknf.se INFORMATIONSBLAD FÖR foreningen@sknf.se KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ Bankgiro 350-9379 BIC ESSESESS SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING IBAN SE64 5000 0000 0550 2108 2329 Nr 1 Januari 2015

Läs mer

SNF:s auktion nr 146

SNF:s auktion nr 146 SNF:s auktion nr 146 Söndagen den 25 april 2004 Tid: kl 14.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 25 april kl 10.00-12.00, 13.00-14.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

Auktion. Lördagen den 5 maj 2007. Tid: 16.00. Plats: Radisson SAS Hotel, Stora Torget 9, Linköping

Auktion. Lördagen den 5 maj 2007. Tid: 16.00. Plats: Radisson SAS Hotel, Stora Torget 9, Linköping Auktion Lördagen den 5 maj 2007 Tid: 16.00 Plats: Radisson SAS Hotel, Stora Torget 9, Linköping Visning: 5 maj kl 13.00 14.15 i Radisson SAS Hotel, konferensrum Hagdal Linköping Föremålen kommer från Sven

Läs mer

Auktion. den 4 maj 2013. Tid: 15.30. Plats: Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5. Visning: 4 maj kl. 13.45-15.30, Vetlanda Stadshotell

Auktion. den 4 maj 2013. Tid: 15.30. Plats: Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5. Visning: 4 maj kl. 13.45-15.30, Vetlanda Stadshotell Auktion den 4 maj 2013 Tid: 15.30 Plats: Vetlanda Stadshotell, Stortorget 5 Visning: 4 maj kl. 13.45-15.30, Vetlanda Stadshotell Föremålen kommer från Sven Svenssons samling Svenska Numismatiska Föreningens

Läs mer

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30

SNF:s auktion. Söndagen den 30 november 2003. Tid: 13.30 SNF:s auktion Söndagen den 30 november 2003 Tid: 13.30 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 29 november kl 12.00 15.00 och 30 november 9.00-12.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen

Läs mer

Auktion. Lördagen den 8 april 2006. Tid: 15.00

Auktion. Lördagen den 8 april 2006. Tid: 15.00 Auktion Lördagen den 8 april 2006 Tid: 15.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 8 april kl 12.30 14.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer uteslutande från Sven Svenssons

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING

INFORMATIONSBLAD SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING http://hem.bredband.net/b592100 INFORMATIONSBLAD FÖR sknf1931@hotmail.com SKÅNES NUMISMATISKA FÖRENING KUNGSGATAN 38 A S-211 49 MALMÖ PlusGiro 3 92 83-7 BIC NDEASESS IBAN SE73 9500 0099 6026 0039 2837

Läs mer

KARL XV 1859-1872. 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200

KARL XV 1859-1872. 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200 KARL XV 1859-1872 148. STOCKHOLM. 2 öre 1865, 5,46 g SM 65, SS 5546 01 200 149 OSKAR II 1872-1907 149. STOCKHOLM. Krona 1901, 7,53 g SM 76, SS 5637 01 1000 GUSTAV V 1907-1950 150. STOCKHOLM. 50 öre 1920,

Läs mer

Kapitel XII Utmärkelser

Kapitel XII Utmärkelser Kapitel XII Utmärkelser Bestämmelser antagna av rikshemvärnsrådet 2009-03-29 Principer för tilldelning av medaljer Hemvärnets kungliga förtjänstmedalj i guld Utdelas av rikshemvärnsrådet efter ansökan

Läs mer

Auktion. den 25 november 2006. Tid: 16.00

Auktion. den 25 november 2006. Tid: 16.00 Auktion den 25 november 2006 Tid: 16.00 Plats: Kungl. Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm Visning: 25 november kl 12.00 15.00 i Lovisa Ulrikas bibliotek Föremålen kommer från Sven Svenssons samling

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 10 MAJ 2014. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 10 MAJ 2014. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 10 MAJ 2014 Svartensgatan 6, Stockholm 349 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@myntkompaniet.se http://www.myntkompaniet.se/auktion

Läs mer

Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm

Mynt i Mälardalen auktionslista 28 mars 2015 i Stockholm Strängnäs Myntklubb - MiM Auktionsobjekt 28 mars 2015 i Stockholm Land Valör och år Kval Kommentar Utrop Resultat Inl. Sä 1 Förvaring Lembit fyra brickor 40 GA Sä 2 Myntpärmar fyra stycken 40 GA Sä 3 Pins

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 12 MAJ 2012 Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26, Stockholm 3174 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@philea.se http://www.myntkompaniet.se

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 10 NOVEMBER 2012. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 10 NOVEMBER 2012. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 10 NOVEMBER 2012 Svartensgatan 6, Stockholm 42 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@myntkompaniet.se http://www.myntkompaniet.se/auktion

Läs mer

MYNTAUKTION SÖNDAG 12 MAJ 2013. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet

MYNTAUKTION SÖNDAG 12 MAJ 2013. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet MYNTAUKTION SÖNDAG 12 MAJ 2013 Svartensgatan 6, Stockholm 4126 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@myntkompaniet.se http://www.myntkompaniet.se/auktion

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 16 NOVEMBER 2013. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 16 NOVEMBER 2013. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 16 NOVEMBER 2013 Svartensgatan 6, Stockholm 118 MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@myntkompaniet.se http://www.myntkompaniet.se/auktion

Läs mer

ANTIKA ROMERSKA MYNT. - 1-11:e MYNTAUKTIONEN PÅ INTERNET. Antikören Mynthandel, Göteborg 11:e myntauktionen på internet www.mynthandeln.

ANTIKA ROMERSKA MYNT. - 1-11:e MYNTAUKTIONEN PÅ INTERNET. Antikören Mynthandel, Göteborg 11:e myntauktionen på internet www.mynthandeln. ANTIKA ROMERSKA MYNT 1. CLAUDIUS (41-54). Phrygia, Docimeium. AE-19. Kultstaty av Cybele mellan två lejon. 5,04 g. Sear Imp 458. Vackert portrtt - av TV-kndisen Claudius. 1/1+-50... (400) 2. NERO (54-68).

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT

KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT KVALITETSAUKTION 132 3 DECEMBER 2011 MYNT 1451 75 KVALITETSAUKTION 3 DECEMBER 2011 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM 08-517 374 40 VISNING Humlegårdsgatan 13, Stockholm Måndag - torsdag

Läs mer

22:a Myntauktionen på Internet. Myntauktionen på Internet. 23:e. Glad påsk! Onsdagen den 14 april 2004 ANTIKÖREN MYNTHANDEL.

22:a Myntauktionen på Internet. Myntauktionen på Internet. 23:e. Glad påsk! Onsdagen den 14 april 2004 ANTIKÖREN MYNTHANDEL. Nu tar vi emot material till... 23:e Myntauktionen på Internet Sommaren 2004 22:a Myntauktionen på Internet Onsdagen den 14 april 2004 Digital auktionskatalog med samtliga nr illustrerade i färg - hittar

Läs mer

Antikören Mynthandel, Göteborg 9:e myntauktionen på internet www.mynthandeln.com

Antikören Mynthandel, Göteborg 9:e myntauktionen på internet www.mynthandeln.com ANTIKA MYNT Grekiska 1. KINGDOM OF LYDIA. Time before Kroisos. Electrum-Trite (1/3 Stater) of Sardes 650-561 B.C. (ibland daterad 650-610 f.kr.). Lions head right, rad. sun behind forehead)(oblong punch,

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Scouternas. Scouternas. utmärkelser

Scouternas. Scouternas. utmärkelser Scouternas Scouternas utmärkelser 2 Scouternas utmärkelser Scouterna har instiftat utmärkelser för Scouternas medlemmar och för personer och organisationer som bidragit till Scouternas verksamhet. Dessa

Läs mer

Årgång 27. Pris: 125 kronor/10 nr MÖTESTIDER: Lokalen öppnas kl. 18.00

Årgång 27. Pris: 125 kronor/10 nr MÖTESTIDER: Lokalen öppnas kl. 18.00 Pris: 125 kronor/10 nr Vi är idag 150 medlemmar som samlar: Svenska och utländska mynt och sedlar, medaljer, polletter och mycket annat. Vi har 10 månadsmöten per år, i egna lokaler. Intressanta auktioner

Läs mer

MYNTAUKTION LÖRDAG 15 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet

MYNTAUKTION LÖRDAG 15 NOVEMBER 2014. Svartensgatan 6, Stockholm. MYntkompaniet MYNTAUKTION LÖRDAG 15 NOVEMBER 2014 Svartensgatan 6, Stockholm MYntkompaniet Svartensgatan 6, 116 20 Stockholm, Sweden Tel. 08-640 09 78. Fax 08-643 22 38 E-mail: bids@myntkompaniet.se http://www.myntkompaniet.se/auktion

Läs mer

Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009

Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009 Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009 237 Bilaga I Sammanställning av klubbens möten och aktiviteter 1969-2009 1969 26 mars Klubbens första möte. Val av interimsstyrelse. Bertel Tingström

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Auktion 134. Klubbauktion

Auktion 134. Klubbauktion Auktion 134 Klubbauktion Polletter, mynt och medaljer Numismatiska klubben i Uppsala Se även klubbens hemsida www.nku.nu Plats: Katedralskolan, Skolgatan 2, Klassrum 207 Tid: 26:e september, 2013. Visning

Läs mer

Blekinge 1 Karlskrona. Sjömanskårens Raksalong 14, ensidig, mässing. 25 mm. (MW 77:2)

Blekinge 1 Karlskrona. Sjömanskårens Raksalong 14, ensidig, mässing. 25 mm. (MW 77:2) Blekinge 1 Karlskrona. Sjömanskårens Raksalong 14, ensidig, mässing. 25 mm. (MW 77:2) 2 Ronneby. Ronneby Ångslupar 15 öre / S.n.s. mässing, 25x31 mm, hål 3 mm, (KS 700B/FB) 1+ 425 1+ 225 Bohuslän 3 Uddevala.

Läs mer

KVALITETSAUKTION 140 6 DECEMBER 2014 MYNT

KVALITETSAUKTION 140 6 DECEMBER 2014 MYNT KVALITETSAUKTION 140 6 DECEMBER 2014 MYNT 1020 2 KVALITETSAUKTION 6 DECEMBER 2014 kl 9.30 SCANDIC PARK HOTELL,KARLAVÄGEN 43, STOCKHOLM Telefon till auktionslokalen 08-517 373 10 VISNING Humlegårdsgatan

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Beskrivning SVERIGE: ej bestämbara, koppar (3 ex).

Beskrivning SVERIGE: ej bestämbara, koppar (3 ex). FALUN 13. Kv. BERGSFOGDEN KMK dnr 260/88 Fyndår. 1988 Hopat fynd Antal: 3 mynt Äldsta mynt: ej bestämbart Mynten framkom vid arkeologisk undersökning utförd av Annika Grell, RAÄ/UV. SVERIGE: ej bestämbara,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

13:e Myntauktionen på Internet. Tisdagen den 11 december 2001

13:e Myntauktionen på Internet. Tisdagen den 11 december 2001 13:e Myntauktionen på Internet Tisdagen den 11 december 2001 Innehåll Antika mynt 1-19 Vikingamynt 20-26 Svenska mynt 27-95 Utlndska mynt 96-134 Svenska sedlar 135-165 Polletter 166-177 Spelpenningar 178-182

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Mynten på ön. En studie av de mynt från 1150-1699 som hittats i lösfynd och hopade fynd på Gotland

Mynten på ön. En studie av de mynt från 1150-1699 som hittats i lösfynd och hopade fynd på Gotland Mynten på ön En studie av de mynt från 1150-1699 som hittats i lösfynd och hopade fynd på Gotland Masteruppsats i arkeologi med numismatisk inriktning Stockholms universitet VT 2014 Susanne Fridh Handledare

Läs mer

Särtryck ur: Årsbok 2014 KVHAA Stockholm 2014 (isbn 978-91-7402-428-9, issn 0083-6796) BRITA MALMER

Särtryck ur: Årsbok 2014 KVHAA Stockholm 2014 (isbn 978-91-7402-428-9, issn 0083-6796) BRITA MALMER Särtryck ur: Årsbok 2014 KVHAA Stockholm 2014 (isbn 978-91-7402-428-9, issn 0083-6796) BRITA MALMER Brita Malmer gick hastigt bort den 8 maj 2013, bara några veckor innan hon skulle fylla 88 år. Hon föddes

Läs mer

Bild på framsidan: Avbildning av mynt präglat för Knut VI, Lund, Hbg 1

Bild på framsidan: Avbildning av mynt präglat för Knut VI, Lund, Hbg 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING OCH SYFTE... 1 FRÅGESTÄLLNING... 1 FÖRTECKNING ÖVER DE DANSKA KUNGARNA 1146-1241... 1 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR... 1 KÄLLKRITIK... 2 DEFINITIONER... 2 SKÅNELAND... 2 POLITIKEN

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Pollettauktion nr 4. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Söndagen den 27 januari 2013. www.pollett.se

Pollettauktion nr 4. Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Söndagen den 27 januari 2013. www.pollett.se Pollettauktion nr 4 Svenska Pollettföreningen Anbudsauktion Söndagen den 27 januari 2013 www.pollett.se 1 Pollettauktion nr 4 Välkommen till Svenska Pollettföreningens fjärde auktion! Liksom vid förra

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor

mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor mars 2 2015 Kamp på liv och död i Gavleån gav medalj Sigtunapenning bland spädbarnsben i Timrå medeltida kyrkas kor En hittills okänd variant av minnesmyntet D: 9. IULI 1794 MYNTETS DAG Kommande konferens

Läs mer

Ny sedel- och myntserie

Ny sedel- och myntserie Ny sedel- och myntserie Tema och motiv Rapport från riksbanksfullmäktiges beredningsgrupp för utformning av sedlar och mynt 2011-03-01 Dnr 2008-286-ADM Bakgrund Riksbanken har beslutat förnya den svenska

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Välkomna till. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.se

Välkomna till. Besök även vår hemsida på Internet. www.historiskavardepapper.se Nr 2 - Årgång 35 - April 2014 Svenska Föreningen för Historiska Värdepapper The Swedish Society of Historical Certificates www.historiskavardepapper.se Välkomna till SFHV:s auktion # 69 lördagen den 10

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

DECEMBER 8 2011. Pris 30 kr

DECEMBER 8 2011. Pris 30 kr DECEMBER 8 2011 Förnämliga regentporträtt på våra mynt Gorius målare den förste kände myntgravören i Sverige Mynt funna på kyrk- och marknadsplatsen i Årsilla Debatt: Dags att vidga vyerna inom numismatisk

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

IVARS ARMATUR 2014-2015

IVARS ARMATUR 2014-2015 IVARS ARMATUR 2014-2015 2 520036-34-90 Louise organza Bordlampa borstat stål m skärm Höjd: 32cm Dia 17cm 520036-52-03 Louise organza Bordlampa brun antik m skärm Höjd: 32cm Dia 17cm 520032-62-80 Johan

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

"Myntet hittades vid uppluckring av ett trädgårdsland i lägenheten Anneberg No 3, Halmstad norra utmark av arbetaren Otto Hallberg"

Myntet hittades vid uppluckring av ett trädgårdsland i lägenheten Anneberg No 3, Halmstad norra utmark av arbetaren Otto Hallberg HALMSTAD STAD 62. ANNEBERG Anneberg nr 3 HM 6361 Fyndår: 1911 Fyndtyp: Ensamfiinnet "Myntet hittades vid uppluckring av ett trädgårdsland i lägenheten Anneberg No 3, Halmstad norra utmark av arbetaren

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500

KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/263 Aida Nadeem Abdul Rahman Malmö Konsert i Spanien mars 2014 Konsert 6 500 KN 2014/91 Andi Almqvist Malmö Turné i Italien feb - mar 2014 Turné 17 000 KN 2014/602 Kristian Anttila Göteborg Turné

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

myntstudier Denarfyndet 1908 vid lasarettet i Kalmar Lennart Lind Litteratur Aktuellt Nr 2006:2 - juni Mynttidskriften på Internet

myntstudier Denarfyndet 1908 vid lasarettet i Kalmar Lennart Lind Litteratur Aktuellt Nr 2006:2 - juni Mynttidskriften på Internet ligiösa förtecken och är unik i den svenska mynthistorien genom att det förekommer på alla valörer från dalrarna t.o.m. fyrken. Litteratur Nathorst-Böös, E. 97, Kurssättning och värdering av svenska mynt

Läs mer

Brev Telefon. Det enda som skiljer denna auktion från "traditionella"

Brev Telefon. Det enda som skiljer denna auktion från traditionella Antikören arrangerar IT-auktion nr 20 Nu finns den digitala auktionskatalogen på vår hemsida: www.mynthandeln.com/ auktionen. Som ett komplement och en service till de av våra kunder som (nnu) inte har

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Fråga 1: Vilken av följande är inte en äppelsort?

Fråga 1: Vilken av följande är inte en äppelsort? Fråga 1: Vilken av följande är inte en äppelsort? 1. Anjou X. Ingrid Marie 2. Åkerö Fråga 2: Vad heter världens mesta häst, tecknad av Lena Furberg? 1. Mulle X. Silver 2. Svarta Hingsten Fråga 3: Vilket

Läs mer

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet? Välkommen! Sidan 3 1 Vem äger de kungliga slotten? 2 Varför kallas de kungliga? 3 Vad är ett kungahus? 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Läs mer

Pris: 125 kronor/10 nr Oförskämt billigt. September 2012. Nr 7. Årgång 26

Pris: 125 kronor/10 nr Oförskämt billigt. September 2012. Nr 7. Årgång 26 Pris: 125 kronor/10 nr Oförskämt billigt. September 2012 Årgång 26 Nr 7 Nr 1 retur Nr 2 retur Nr 3 125:- Nr 4 retur Nr 5 425:- Nr 6 40:- Nr 7 90:- Nr 8 retur Nr 9 70:- Nr 10 retur Nr 11 retur Nr 12 retur

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2

Maria Österlund. Europaresan. Mattecirkeln Statistik 2 Maria Österlund Europaresan Mattecirkeln Statistik 2 namn: Ida och hennes föräldrar planerar en bilsemester i Europa, Oskar vill veta hur långt det är mellan några olika städer. Han tittar i den här avståndstabellen:

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA SENIOR- och JUNIORMÄSTERSKAP samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangör Stockholms/Svealands

Läs mer

SVENSKA RODDFÖRBUNDET

SVENSKA RODDFÖRBUNDET version 3 SVENSKA RODDFÖRBUNDET inbjuder till ÖPPNA NORDISKA MÄSTERSKAP för SENIOR och JUNIOR samt NORDIC OPEN REGATTAN/FARSTARODDEN på sjön Magelungen i Farsta lördagen 29 och söndagen 30 juni 2013 Arrangeras

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer