Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR"

Transkript

1 Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

2

3 MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september 1923 Vardagar kl. 8 f. m. 1 e. m. 3c. m. 8 e. in. Söndagar kl. 8 f. m.1 e. m. Fäs- och skrivrum: alla dagar kl. 8 f. m.-8 e. m Alla upplysningar kostnadsfritt. Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 har till uppgift att underlätta resor från Finland till utställningen i Göteborg innevarande år..för nämnda ändamål har kommittén bl. a. inrättat en niottagningsbyrå, som har sin lokal 1 tr. upp i Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, snett emot Finlandsbåtarnas tilläggsplats. Huset är utmärkt med Finlands flagga. Byråns föreståndare och övrig personal är kunnig i finska språket. Ombud från byrån, försedd med blåvit armbindel, möter vid ankomsten av alla båtar från Finland. Byrån ombesörjer inkvartering å hotell och pensionat i Stockholm. Vid rumsbeställning genom byrån erhålles rabatt å ett stort antal hotell och pensionat. För dem, som önska bo särskilt billigt har kommittén anordnat inkvartering i skolsalar eilér andra staden tillhöriga lokaler mot en ersättning av 1 kr. per dygn, drickspenningar inberäknade. Ä. ett stort antal restauranter lämnas 20 /0 rabatt å all mat samt å vissa dryckesvaror. Kuponger, gällande som betalningsmedel, inköpas å Mottagningsbyrån. Icke förbrukade kuponger återlösas inom viss tid av byrån. I sammanhang med byrån äro anordnade läs- och skrivrum, varest finnas tidningar och tidskrifter, även finländska. Telegram få inlämnas för expediering. Brev till de resande kunna adresseras till byrån och vidarebefordras efter anmälan om vederbörandes adress i Sverige. Uppgifter lämnas om teatrar, biografer, sevärdheter i Stockholm och dess omgivningar m. m.

4 Stockholm Här lämnade uppgifter hava på Mottagningskommitténs framställning benäget sammanställts av Svenska Turistföreningen. INFARTEN GENOM SKÄRGARDEN TILL STÖCKHOLM. Mellan Tjärvens och Söderarms fyrar kommer ångaren in i den svenska skärgården. Farleden går förbi Kapellskärs fyr, över Gräsköf järden till det smala Blidösunddet, varest man har Furusund, tull och lotsstation samt livligt besökt badort. Härifrån går färden genom mera tätt bebyggda trakter, utmed den skogiga Yxlö, förbi N och S Växlets samt Staboudds fyrar in i sundet mellan fastlandet och den lummiga Ljusterö. Oranieholmens fyr passeras och resan fortsattes över Trälhavet in genom' Oxdjupet, Stockholms huvudinlopp, mellan Oscar-Fredriksborgs fästning och det gamla pittoreska, halvt raserade Fredriksborgs torn; vidare över Solöfjärden fram genom det natursköna Ramsösund till Vaxholms gamla fästning och stad. Då ångaren på fortsatt färd passerar över Vaxholmsfjärden observeras Bogesunds åldriga slott. Farleden följer här gränsen mellan Södermanland och Uppland med det tätt bebyggda Lidingölandet. Mitt i gattet Fjäderholmarna med sommarrestaurant. Sedan Blockhusudden med gamla sjötullen och fyr passerats, befinner sig ångaren inne i Stockholms egentliga hamnområde. Till höger på Djurgårdslandet synes Skansens höjder och Valdemarsudde med prins Eugens palats, till vänster Danvikens monumentala ålderdomshem samt den stora kvarnen Tre Kronor. Längre in i hamnen har den resande till vänster "Söders" höjder, till höger Kastell- och Skeppsholmarne samt rakt fram landningsplatsen vid Skeppsbron i "Gamla staden". ANKOMST TILL STOCKHOLM. Reguljära ångbåtsförbindelser mellan Åbo Stockholm 3 ggr i veckan och Hälsingfors 2 ggr i veckan. Båtarnas tilläggsplats i Stockholm: Skeppsbron.

5 kßaidtriauishel JJ&ecLitaÅiiebolcLget Grundat 1864 GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ Telegramadress:»Kreditbolaget» Aktiekapital och reserver Kr : Banken är genom sina egna avdelningskontor samt anslutna banker direkt representerad på 436 olika platser i Sverige Utfärdar speciella SVENSKA RESEKREDIT l*v betalbara vid BANKENS KONTOR I Å JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN GÖTEBORG samt på alla övriga bankplatser i hela landet

6 Passuppvisning och tullvisitation äga rum vid landstigningen från båten. Stadsbud möta vid båten. Spårvagn har hållplats invid tilläggsplatsen. Droskbilar möta vid båten eller beställas pc telefon, namnanrop: "Droskstation". Finlands beskickning, Strandvägen 5 c- Vardagar 11 f. m.2 e. m. Finlands konsulat och passbyrå, Väpnaregatan 8. Vardagar 11 f. m.2 e. m. HOTELL OCH PENSIONAT. antal lägsta pris rum : enkelrum : Grand Hotel och Grand Hotel Royal, S. Blasieholmshamnen 6B 250 6: : Continental, Vasagatan 22 Strand Hotell, N. Blasieholmshamnen 9 Regina, Drottninggatan 4244 Park Hotell, Vasagatan 8 Astoria, Vasagatan 4 Terminus, Vasagatan 20 Kronprinsen, Drottninggatan 29 Centralhotellet, Klarabergsgatan 31 Exelsior, Birger jarlsgatan 35 Savoy, Bryggaregatan 3 Anglais, Stureplan 1 Skandia, Drottninggatan 25 Imperial, Regeringsgatan 5 Imperials Annex, Nybrogatan 6 Stockholms Hospits, Vasagatan 10 Arvfursten, Drottninggatan 48 Engelbrekt, Birger jarlsgatan 29 Reisen, Skeppsbron Pallas Hotell, Klarabergsgatan 37 Hotel de Post, Vasagatan 5 8o 5:- 80 s: 61 4: : : : 40 6: : 36 5: 25 5: 31 4: : : 25 4: :50 4:50 Carlesons Pensionat, Engelbrektsplan 2 Pensionat Comfort, Birger jarlsgatan 39 Pensionat Cosmopolit, Skepparegatan 32 Pensionat Fredrikshov, Fredrikshovsgatan 10 Helpension fr. 10:. Grand Pensionat Dehn, Strandvägen 7 a. Helpension fr. 7:. Pensionat Clara Johansson, Kungsgatan 51. Pensionat Clara Larsson, Birger jarlsgatan 23 Hotell & Pensionat Sylvia, Arsenalsgatan 8 c. Helpension fr. 9:. 10 4: "- 35 3: 15 4: 34 s: 8 4:- 35 6: 10 5: 6

7 UPPLYSNINGAR OM RESOR m. m. erhållas å Mottagningsbyrån i Hotell Reisen, Statens järnvägars resebyrå, Vasagatan i, Svenska Turistföreningens resebyrå, Norrlandsgatan 16, Nordiska Resebyrån, Operahuset. Ktmgl. Automobilklubbens turist- och resebyrå, Nybrogatan 3, öppen 96, lördagar 95 (råd och upplysningar om automobilresor i Sverige och utlandet. Kartor och turbeskrivningar etc). "Svenska Amerika Linien" Gustaf Adolf torg 16. (Råd och upplysningar ang. resa å Göta Kanal till Göteborg samt resor till England och U. S. A.). BANKER: Banktid 1/2 10 f. m. 3 e. m. Lördagar 1/2 10 f. m.2 e. m. Skandinaviska Kredit Aktiebolaget, huvudkontor Gustaf Adolfs Torg Stockholms Enskilda Bank, huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 8. Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 2 B. Aktiebolaget Göteborgs Bank, huvudkontor Brunkebergstorg Stockholms Intecknings Garanti A.-8., huvudkontor Fredsg. 2. samt ett flertal andra banker. BAD: Centralbadet. Drottninggatan 88, alla slags varma bad. Sturebadet, Sturegatan 4, alla slags varma bad. Strömbadet, kalla bad. TEATRAR, BIOGRAFER m. m. Kungl. Operan, Gustaf Adolfs Torg, säsong juni. sept. Kttngl. Dramatiska Teatrarna, Nybroplan & Birgerjarlgatan 27, säsong sept. juni. Svenska Teatern, Blasieholmsgatan 4, säsong sept. juni Oscarsteatern, Kungsgatan, säsong sept. juni. Vasateatern, Vasagatan 19 21, säsong sept. juni. Södra Teatern, Mosebacketorg, säsong sept. juni. Blancheteatern, V:a Trädgårdsgatan, säsong juni sept. Folkteatern, östermalmstorg I3,1 3, säsong sept. juni.. 7

8 Djurgårdsteatern, Kungl. Djurgården. Friluftsteatrar: Haga, Skansen. Ett flertal biografer. Konserter i Auditorium och Musikaliska Akademien. RESTAURANTER. Alla större och en del mindre hotell stå i samband med restaurant. I allmänhet öppnas restauranterna först framåt ii-tiden på vardagarna, olika för olika restauranter. Undantag härifrån göra hotellens restauranter, där man ofta nog kan få frukost redan från kl. 7 å 8 f. m. samt folkrestauranterna, som öppnas mellan kl. 8 och 9 f. m. Restauranterna stängas i allmänhet kl. 12 midnatt, då även serveringen upphör, varefter gästerna få kvarsitta ytterligare en timme och förtära det, som redan är serverat. Folkrestauranterna stängas tidigare, vid 8- å 9-tiden. Sön- och helgdagar öppnas de restauranter, som icke stå i samband med hotell, vanligen först kl. 1 e. m. efter högmässogudstjänstens slut och hållas sedan öppna hela dagen med undantag av folkrestauranterna, som stängas kl. 4 eller 6 e. m. Ett sjuttiotal av Stockholms restauranter tillhandahålla både spritdrycker och viner. Vissa restauranter tillhandahålla endast vin och på dessa är det förbjudet såväl för serveringspersonalen att tillhandahålla spritdrycker som för gästerna att förtära dylika. Något vintvång existerar icke ens på de finaste restauranterna. För serveringen av spirituösa och vin gälla särskilda bestämmelser, enligt det för Sverige karaktäristiska restriktionssystemet. Spritdrycker få serveras endast efter kl. 12 middagen och allenast till måltidsgäster. På förmiddagen (före kl. 3 e. m.) serveras högst 2 små glas (å 2,5 cl.), senare på dagen högst 6 dylika glas, men för damer allenast hälften. Punsch beräknas härvid emellertid efter liberalare grunder än övriga, starkare spritdrycker, vadan 3 små glas av dessa senare kunna utbytas mot en liten butelj (1/6 lit..) punsch. Av restauranten tillblandad svag whisky- eller cognacsgrogg, s. k. lättgrogg, serveras utan samband med måltid. Lätta och mousserande viner samt vermouth serveras utan, praktiskt sett, inskränkande bestämmelser. Sherry, portvin och madeira (starka viner) få däremot utskänkas allenast i begränsade kvantiteter och endast i samband med intagande av måltid eller konditorivaror. Då man vill äta billigt i Stockholm, bör man observera de måltider a prix fixe, som finnas på ett flertal restauranter.. 8

9 Svenska Handelsbanken STOCKHOLM H UVUDKONTOR 260 kontor över hela Sverige GÖTEBORG S. HA M N G AT. 23 Resande till Stockholm eller Göteborgsutstållningen kunna lata adressera sin post % Svenska Handelsbanken på dessa platser. Huvudkontorets Resekreditivsalong vid Kungsträdgården.

10 På ett stort antal enklare och finare restauranter har mottagningskommittén utverkat rabatter enligt ett särskilt kupongsystem, varom upplysningar lämnas på mottagningskommitténs byrå. RESTAURANTER. Trakten av Kungsträdgården och Östermalm. Grand Hotel S. Blasieholmshamnen Operakällaren Operahuset Restaurant Kastenhof Wahrendorffsgatan 4 Berns Salonger Berzelii park Nybrohof Hamngatan 2 Dramatiska Teaterns Restaurant Nybroplan Restaurant Riche Birger Jarlsgatan 4 Strand Hotell N. Blasieholmshamnen 9 Restaurant Lyktan Teatergatau 6 Hotell Anglais Stureplan 1 Restaurant Cecil Biblioteksgatan 5 östermalmskällaren Storgatan 5 Blanchs Café Kungsträdgården Restaurant Victoria Kungsträdgården Restaurant Damberg David Bagares gata 4 Nordiska Kompaniets lunchrum*) Hamngatan 18 & 20 Sturehof*) Stureplan 6 Gyllene Hornet*) Strandvägen 5 A. Trakten av Drottninggatan och Regeringsgatan. Restaurant Rosenbad Strömgatan 24 Hotell Kronprinsen Drottninggatan 29 Hotell Kung Karl Malmtorgsgatan 10 Restaurant Hamburger Börs Jacobsgatan 6 Restaurant Gillet Brunkebergstorg 15 Restaurant Gustaf Adolf Regeringsgatan 16 Restaurant Tre Remmare Regeringsgatan 47 Kahns Bierstube*) Karduansmakaregatan 4 Löwenbräu*) Jacobsgatan 20 Trakten av Centralstationen och Stadshuset. Hotell Continental Vasagatan 22 Restaurant W:6 Kl. V. Kyrkogata 3 B Restaurant Tennstopet Stora Vattugatan 8 Stadshuskällaren Stadshuset Rådhusrestauranten Hantverkaregatan 4 Fürstenhof*) Klarabersgatan 31 Staden mellan broarna och trakten av slussen. Reisen Skeppsbron 14 Källaren P. B. Lilla Nygatan 18 Källaren Freden österlånggatan 51 Östergötland och Rosengrens Källare Salvii gränd 1 *)Endast vin- och ölrestaurant. 10

11 em., Röda Stugan Restaurant Pelikan Mosebacke Restaurant Restaurant Södergård Munkbron Brunnsbacken 4 Mosebacketorg Hornsgatan 31 Djurgården. Djurgårdsteaterns Restaurant Restaurant Blå Porten Hasselbacken Linden med Lindgården Restaurant Bellmansro Djurgårdsbrunns Värdshus Lidingöbro Värdshus POST, TELEGRAF OCH TELEFON. öppet : Huvudpostkontoret, Vasagatan fm. 8 cm. Sond. 9 Postkontor i olika stadsdelar. 11 fm., I41 4 em. 9 fm.8 em. Sond fm., I21 2 em. Telegrafverkets Huvudstation, Skeppsbron 2. Hela dygnet. Telegraminlämning i olika filialer. 9 fm.9 em. Sond. i regel 9 fm.4 em, Telefonkiosker över hela staden. Hela dygnet. SEVÄRDHETER I STOCKHOM. Artillerimuseum, onsd. 1 2,30 em. Sond. I31 3 em. övrig tiu efter tillsägelse hos portvakten. Biologiska museet, dagl. från 10 fm. till skymningen. Engelbrektskyrkan, visas efter överenskommelse med vaktmästaren. Järnvägsmuseum, sond. I31 3 em. Kungl. Biblioteket, dagl. 1 sept.23 juni 10 fm.9 em. 25 junil sept. 10 fm.6 em. Lördagar 10 fm.4 em. (Någon tid under sommaren kommer biblioteket att vara stängt för reparation). I313 em. em. Liljevalchs konsthall, öppen i regel alla dagar 10 fm. 4 em. Musikhistoriska museet, onsd. och sond. I31 3 em. Nationalmuseum, värd. (utom månd.) 10 fm. sond. Lantbruks- och Fiskerimuseum, fred. och lord. 123 sond. Tisch, onsd., I4 em. Inom samma byggnad: Statens Historiska museum och Myntkabinett, värd. (utom månd.) 122 em., sond. I31 3 em. Nordiska Museet och livrustkammaren, värd. 11 fm.4 em., sön- och helgdag I41 4 em Postmuseum, sond. I31 3 em. Riddarholmskyrkan, sond., tisd., torsd., lord. I313 em 11

12 II 111 Riddarhuset, alla dagar efter tillsägelse hos vaktmästaren. Rådhuset, Skansen, dagl. 10 fm. lo em. Stadion, dagl. efter tillsägelse hos vaktmästaren, ing. klock tornet. Stadshuset, värd. 10 fm., sond. 12 midd. Föreningar efter överenskommelse. Stockholms Slott, våningarna visas i maj i sept. värd: 10 fin. i em., sond. i 3 em. Vaktparaden, värd. c:a kl. 12,30 cm., Storkyrkan, fm. vard._ii i em. sond. något senare. Tekniska Högskolan, visas efter överenskommelse med vaktmästaren. SEVÄRDHETER I STOCKHOLMS NÄRMASTE OMGIVNINGAR: Drottningholms Slott och Drottningholms Teatermuseum, värd. kl. 12, 2, 4, 5 em., sön och helgdag, 1, 2, 3, 4, 5 em. efter tillsägelse hos vakt' mästaren. Haga Slott, Gustav lils paviljong, efter tillsägelse hos vaktmästaren. Karl Johansmuseet vid Rosendal, torsd. 11 fm. 4 em. Naturhistoriska Riksmuseet, Frescati, onsd. och lord. 12 m.3 em., sond. I313 em. övriga tider efter tillsägelse hos vaktmästaren. AVRESA FRÄN STOCKHOLMS CENTRALSTATION TILL GÖTEBORG. 3 tåglägenheter dagligen, därav ett persontåg på morgonen, ett middags- och ett nattsnälltåg. Restid 9 12 tim. Biljettpris: I klass 54: klass 27: klass 18: sovplats 12: 6: 24: snälltågsbiljett 2: 6: 3:

13 utländska AKTIEBOLAGET GÖTEBORGS BANK GRUNDAD 1848 GÖTEBORG - STOCKHOLM Egna fonder: Kr : 100 avdelningskontor på olika platser i Sverige 'U.ade.P (/udzleuzzisulslällnztigen i vjcöleoopß sär* sliili Baa.Jkk.oa.lor inom iif-sfälinfiirfsonirrädef - - Resekreditiv checker utländskt mynt FULLSTÄNDIG BANKRÖRELSE Telegramadress: "GÖTABANK"

14 FEM DAGAR 1 STOCKHOLM. Svenska Turistföreningen, Norrlandsgatan 16 II tr.. Stockholm, lämnar muntligen eller per telefon Norr 4920, 5722, 20471, alla upplysningar om sådana detaljer, som här icke närmare angivas t. ex. avgångstider för tåg, båtar m. m. För att dagsprogrammen skola medhinnas, bör turisten vara "startfärdig" från sin bostad kl. 9 f. m., tidigare om denna är belägen långt från centruin. För telefonbeställning av bil begäres endast "Droskstation", för beställning av s. k. Billig bil "AB". Första dagen. KUNGLIGA SLOTTET: festvåningen och gästrumsvåningen 2 tr. upp från V. valvet; Konung Oscar II och Drottning Sofias våningar I tr. upp i samma valv. Entrébiljetter från i valvet uppsatta automater. De dagar, då konselj hålles, är festvåningen icke tillgänglig för allmänheten. Vaktparaden bör ses från Lejonbacken framför slottets N. fasad. Passerar 12,1512,30 e. m. vardagar, söndagar något senare, över Gustaf Adolfstorg, Norrbro, Skeppsbron, upp Slottsbacken. Vaktavlösning i högvakten utanför V. fasaden. Härifrån till STORKYRKAN: S:t Göran och draken, Ehrenstrahls "Nedtagandet från korset". Utanför kyrkans Ö. gavel Olaus Petri statyn. Härifrån Promenad genom den sevärda, gamla "STADEN MEL- LAN BROARNA", med trånga gator och gränder, Tyska kyrkan, Stortorget, Börsen (med Nobelbiblioteket), Skeppsbron till Slussen och över Slussbron och Karl XIV Johans torg till Slussplan. Lunch å Pelikan (Brunnsbacken), Hotel Reisen (Skeppsbron) eller Mosebacke, beroende på var man vill avbryta promenaden. Sedan till Katrinahissen upp till altanen. Till Mosebacke och Mosebacketorg, vidare till Katarinavägen, nedför denna åter till Slussplan. Promenad genom Västerlånggatan till Storkyrkobrinken. Eftermiddagen disponeras efter behag. Middag å Operakällaren, Grand Hotel Royal, Rosenbad (Strömgatan), Kronprinsen (Drottninggatan), Berns Salonger, Kastenhof (Wahrendorffsgatan), Gyllene Hornet (Strandvägen 5 A), 45:an (45 Regeringsgatan) eller annan restaurant. 14

15 Andra dagen. STADSHUSET: arkaderna, Blå Hallen, promenadgalleriet (Prins Eugens freskomålningar), borgarrådens rum, stadsfullmäktiges sessionssal, Gyllene salen, stadshustornet, Härifrån promenad över järnvägsbron till RIDDARHOLMSKYRKAN med kungagravar, Karolinska och Gustavianska gravkoren. Härifrån till RIDDARHUSET, Stockholms präktigaste palats från 1600-talet. Lunch å Hotell Östergötland, Stadshuskällaren eller Strömparterren. På eftermiddagen rundtur med spårvagn genom staden eller ångslupstur från Bomslupstrappan över Strömmen genom Djurgårdsbrunnsviken tillbaka till utgångspunkten eller event. avstigning vid Strandvägen invid Djurgårdsbron och promenad in i staden. Middag å någ"ot av de ställen, som omnämnts första dagen. Tredje dagen. NATIONALMUSEUM: Konst- och konstslöjdsavdelningarna. Statens historiska samling (arkeologiskt museum). Lunch å Grand Hötels sommarterass, Nybrohov (Hamngatan) eller Riche. Med spårvagn N:o 7 från Norrmalmstorg utmed Strandvägen över Djurgårdsbron till NORDISKA 'MUSEET OCH LIVRUSTKAMMAREN med etnografiska och kulturhistoriska samlingar. Från Nordiska museet promenad eller spårvagn till Nationalmuseum. Utflykt till Saltsjöbaden med båt från Gustav III:s staty eller tåg från Stadsgården (i så fall färja från Karl XII torg). UPPENBARELSEKYRKAN sevärd. "Utsikten" 1520 min. promenad från Grand Hotel Saltsjöbaden. Middag a Grand Hotel eller å Sommarrestauranten. Återresa med Saltsjöbanans tåg. Färja från Stadsgården till Karl XII torg eller promenad från Stadsgården till Slussen och därifrån med spårvagn. Fjärde dagen. Promenad till Humlegården med Linnés och Scheeles statyer samt till KUN GL. BIBLIOTEKET. Härifrån NV. till Engel- 15

16 j brektskyrkan, genom Lärkstaden till Valhallavägen, därefter ö-ut Valhallavägen till Tekniska högskolan (in under portalen), förbi Sofiahemmet till Stadion. Ned Sturegatan till Stureplan. Lunch å Anglais, Sturehov eller Brända Tomten vid Stureplan. Med Djursholmsbanans elektriska tåg från Engelbrektsplan till RIKSMUSEET med olika samlingar vid Frescati. Med tåg åter till staden. På eftermiddagen utflykt till VAXHOLM med båt från Karl XII torg eller S. Blasieholmshamnen (c:a i timmes färd). Synnerligen vacker färd genom inre skärgården. Middag ombord på ångaren eller på Vaxholms Hotell. Femte dagen. Utflykt till DROTTNINGHOLM. Ängbåt på f. m. från Riddarholmen (nedanför gamla Riksdagshuset). Besök å slottet samt promenad genom parken till "Kina slott". Åter till staden med båt eller med bilomnibus till Ulvsunda och därifrån med spårvagn in till staden. Avstigning vid Tegelbacken. Lunch å Stadshusrestaurantcn, Continentals hörna, Rosenbad eller Kronprinsen. Därefter färd till DJURGÅRDEN, spårvagn eller ångslup från Räntmästaretrappan, Bomslupstrappan, Nybron till BIOLOGISKA MUSEET med fullständig samling av Skandinaviens däggdjur och fåglar. Promenad från museet utefter Djurgårdsbrunnsviken över Rosendals terass till ROSENDALS SLOTT med Karl XIV Johans museum. Sedan upp på SKANSEN, friluftsmuseum med ryggåsstugor, lappkåtor, gamla bondgårdar, zoologisk trädgård. Vackraste utsikten över staden från Håsjöstapeln, Solliden och Bredablick. Folkdanser på dansbanan framför Bollnässtugan. Middag på Höganloft, Solliden (storartad utsikt över inloppet till Stockholm), Hasselbacken, Linden eller Djurgårdsteaterns restaurant. Om tiden tillåter promenad eller biltur till Djurgårdsbrunn eller Lidingöbro värdshus i tilltalande läge. Under sommaren spela Skansens friluftsteater och Djurgårdsteatern, varjämte föreställningar givas å Cirkus samt å variétéerna vid Djurgårdsslätten. 16

17 Grundad STOCKHOLMS ENSKILDA BANK Solidarisk Bank - STOCKHOLM 1856 Fonder kronor Telegr.-adr. NITTON-STOCKHOLM : Bankaffärer av alla slag OBUGA TIONSA VDELNINGEN förmedlar köp och försäljning av in- och utländska obligationer och aktier NO TARIA TA VDELNINGEN Telegramadr. : NOTARIA TET-STOCKHOLM mottager till vård och förvaltning penningar, värdehandlingar och andra värdeföremål, lämnar råd och hjälp vid kapitalplacering, biträder vid uppsättande och granskning av testamenten, kontrakt och andra rättsliga handlingar samt ombesörjer sterbhusutredningar och arvskiften

18 KORTA SOMMARUTFLYKTER FRÄN STOCKHOLM. För den som mera noggrant önskar lära känna den trakt, som genomfares, rekommenderas någon av Svenska Turistföreningens resehandböcker över "Stockholm", "Uppland", "Södermanland", eller "Västmanland och Närke". Goda turer i Stockholms omgivningar finnas även i Föreningens bok "Stockholm, uppsatser om Stockholm och Stockholmsnaturen". Föreningens nyutkomna Atlas över Sverige kan tjäna som en god orientering på färden. Svenska Turistföreningens resebyrå står kostnadsfritt gärna till tjänst med upplysningar om turlistor och priser, ombesörjer rumsbeställningar samt utställer alla slags färdbiljetter. Tur. I TILL STRÄNGNÄS OCH GRIPSHOLM. Karta: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: i:a dagen: Med middagsbåt till Strängnäs, c:a 4 timmars färd. Stadshotellet eller Hotell Rogge. 2:a dagen: Rundvandring i den intressanta gamla staden. Domkyrkan, läroverkshuset, biskopshuset och Grassagården. Med förmiddagståg till Mariefred. Middag å Stadshotellet. Gripsholms slott beses efter tillsägelse hos vaktmästaren. På e. ni. men båt (eventuellt tåg) åter till Stockholm, c:a 4 timmar. Ungefärlig biljettkostnad kr. 10:. Tur 11. TILL VÄSTERÅS OCH ARBOGA. Kartor: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: samt Generalstabens blad 74 Västerås, pris kr. 1:., i:a dagen. Med middagsbåt till Västerås, c:a 6 timmars färd, eller ock med eftermiddagståg, c:a 2 timmar. Stadshotellet eller Industrihotellet. På aftonen utflykt till Elba, där supé kan intagas. 2:a dagen. Besök i den märkliga domkyrkan, kulturhistoriska museet samt (utom söndagar) Aseas och Svenska metallverkens anläggningar. Eftermiddagståg åter till Stockholm eller ock med eftermiddagståg till Arboga. Stadshotellet. De medeltida Nikolai- och Trefaldighetskyrkorna, den gamla vackra Crugska gården m. fl. byggnader äro väl värda besök. 3:e dagen. Med första morgontåg till Stockholm, c:a 4 timmar. Ungefärlig biljettkostnad kr. 20:, vid färd tåg tur och retur Västerås kr. 14,40. 18

19 Tur 111. TILL SIGTUNA OCH SKOKLOSTER. (Lördags- och söndagsutflykt eller endast söndagsutflykt, om avresa från Stockholm sker tidigt på söndagsmorgonen.) Kartor: StockholmMälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:, samt Generalstabens blad 84 Uppsala, pris kr. 1:. i:a dagen. Med middagsbåt till Sigtuna,. c:a 3 timmars färd. Stadshotellet. Besök i S:t Pers, S:t Olofs kyrkoruiner m. fl. samt Sigtunastiftelsen. 2:a dagen. På förmiddagen med ångbåt till Skokloster, ett av vårt lands märkligaste minnen från stormaktstiden. Återresan kan företagas hela vägen på ångbåt till Stockholm, c:a 4 timmar, eller ock med båt endast till Sigtuna, varifrån bil till Märsta, därifrån tåg till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad båt tur och retur kr. 7,50. Tur IV. TILL UPPSALA. Dagsutflykt. Kartor: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: samt Generalstabens blad 84 Uppsala, pris kr. 1:., 1. Tidigt på morgonen avresa med ångbåt genom Mälaren, Almarestäket och Fyrisån till Uppsala, c:a 5 timmars färd. Rundvandring i Uppsala ; Carolina Rediviva, universitetet, slottet, domkyrkan. Restauranter: Gillet, Stadshotellet, Flustret. Med kvällståg åter till Stockholm, c:a 1 1/2 timme. Ungefärlig biljettkostnad kr. 7, Med morgontåg till Gamla Uppsala, 1 timme och 20 minuter. Kyrkan från 1100-talet, de väldiga gravhögarna från hednatiden m. fl. fornminnen. Vandring (4 km.) eller med omnibussbil till Ujipsala. Därefter lika med alternativ 1. Biljettkostnad kr. 8,40. Tur V. TILL ÖRBYHUS OCH DANNEMORA. Söndagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 92 östhammar, pris kr. 1:. Med morgontåg till örbyhus, 2 timmars färd. Örbyhus ståtliga slott. Med bil (örbyhus skjutsstation) till österby 18 km. Brukssamhället av ålderdomlig prägel. Bil eller promenad till Dannemora gruvor, 3 km. (Hotell). Besök i gruvan. Med kvällståg via örbyhus till Stockholm. Biljettkostnad kr. 14,40, bilfärden ej inräknad. Tur VI. TILL TROSA OCH TULLGARN. Kartor: Generalstabens blad 75 Stockholm och 67 Trosa, pris kr. per blad. 1: i:a dagen. På middagen med ångbåt till Trosa, c:a 6 timmars vacker färd genom Mälaren och Södertälje kanal. I Trosa Stadshotellet. 2:a dagen. Utflykt med bil (Trosa bilstation, rt. Trosa 21,) till Tullgarn, vårt äldsta kungl. lustslott, vackert beläget vid en vik av Saltsjön. På kvällen bil till Vagnhärads station, varifrån tag åter till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad kr. 10:, (bil ej medräknad). 19

20 Saltsjön Saltsjön Saltsjön Tur VII. TILL NYNÄS. Dagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 67 Trosa, pris kr. 1:. Med morgontåg till Nynäs, c:a 2 timmar. Tillfälle till havsbad. Vackra promenader, särskilt strandpromenaden åt söder. På ön Trehörningen Badhotellets restaurant. Åter med kvällståg till Stockholm. Biljettkostnad kr. 8:20. Tur VIII. TILL DROTTNINGHOLM. Dagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 75, Stockholm, pris kr. 1:. Med ångbåt till Drottningholm, c:a 45 minuters färd. 6 turer dagligen. Drottningholms minnesrika slott, parken med Kina lustslott samt Teatermuseet med teatern från Gustaf III: s tid. Återresa med båt till Stockholm eller med bilomnibuss till Ulvsunoa, varifrån spårvagn till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad, båt tur och retur kr. 1:75. Tur IX. TILL SALTSJÖBADEN. Dagsutflykt. Karta: Saltsjöbanans promenadkarta, pris kr. 0:50. Med ångbåt genom Skuru- och Lännerstasunden till Saltsjöbaden, c:a 1 timmes färd. Rundvandring vid Saltsjöbaden. Karlsbaderberget, varifrån vidsträckt utsikt över skärgården. Uppenbarelsekyrkan sevärd. Restauranter: Grand Hotel och Sommmarrestauranten. Återresa med tåg till Stockholm (Stadsgården), 40 minuters trafik. Ungefärlig biljettkostnad kr. 3:. Tur X. TILL DALARÖ. Söndagsutflykt. (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Karla: Stockholm På morgonen med ångbåt genom de vackra Skuru- och Lännerstasunden samt Baggensstäket, vidare genom typisk skärgårdsnatur till Dalarö, c:a 2 1/2 timmes färd. Dalarö Hotell. Tillfälle till havsbad och promenader. Återresa antingen 1) lika med utresan, 2) med båt från Vadviken till Saltsjöbaden, varifrån med tåg till Stockholm (Stadsgården), eller 3) med bil till Handens station å Nynäsbanan, därifrån tåg till Stockholm, eventuellt bil hela vägen. Ungefärlig biljettkostnad, båt tur och retur kr. 4:50. Tur. XI. TILL UTÖ. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Turen till en början lika med föregående, men fortsattes resan med samma båt från Dalarö till Utö, 4 timmars resa från Stockholm. Utö hotell. Havsbad. Besök de gamla nu nedlagda järnmalmsgruvorna. På aftonen åter med ångbåten till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 5:50. Tur XII. TILL VAXHOLM. Dagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr.. 3: Med ångbåt fram och åter, c:a 1 timmes färd, många turer dagligen. Vaxholms hotell. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur. kr. 2:. 20

21 Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag Bank grundad 1869 Fonder Kr : Huvudkontor: Fredsgatan 2 Sigab-Stockholm Telegramadress: Fullständig bankrörelse UTBETALNINGAR A RESEKREDITIV KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV UTLÄNDSKT MYNT OCH CHECKER PÅ UTLANDET TELEGRAFREMISSOR

22 Saltsjön Tur XIII. TILL ÖSTERSKÄR. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm Saltsjön (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Med ångbåt förbi Vaxholm till österskärs brygga, c:a 2 1/2 timmes färd. Österskärs pensionat. Åter med tåg till Stockholm (östra station), c:a 1 timmes färd. Ungefärlig biljettkostnad kr. 4:. Tur XIV. TILL.SANDHAMN. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Med morgonbåt förbi Djurö, Stavsnäs och Runmarö till Sandhamn, lots- och tullstation ytterst mot havet, c:a 4 1/2 timmes färd. Havsbad. Turisthotellet. Restaurant Solhem. På eftermiddagen åter med båt till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 6:. Tur XV. TILL FURUSUND. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm Saltsjön (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:, samt Generalstabens blad 85 Norrtälje, pris kr. 1:. Med morgonbåt förbi Vaxholm till Furusund, c:a 3 timmars färd. Restaurant. Havsbad och vidsträckta strandpromenader. På eftermiddagen med båt åter till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 7 För färd till: Tag ångfartyget : Tilläggsplats : Dalarö Södertörn Nybroviken Drottningholm Tessin el. Viking Riddarholmen Furusund Norrtälje Strandvägen Mariefred Mariefred eller Gripsholm Munkbron Saltsjöbaden Gustafsbergsbåt Gustaf III:s staty Sigtuna o. Skokloster Uppland el. Ekolsund Munkbron Strängnäs Strängnäs Express Klara strå: strand Trosa Nya Hållsviken Riddarholmen Uppsala Fyris I eller II Riddarholmen Utö Södertörn Nybroviken Vaxholm Vaxholmsbåt S. Blasieholmshamnen Västerås Västerås Riddarholmen 22

23

24 HJ. STOCKHOLM HALLINS' BOKTRYCKERI

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG I*l 220: 120: ~ ~ 1,170: RES TILL ÅBO ENDAST EN NATT för överfarten frän Stockholm till Äbo med en av de dagliga turbåtarna "v. DÖBELN" (FÅA), "BORE I" (Bore), "BRYNHILD" (Svea) Avgfing fr. Stockholm (Skeppsbron)

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

Stockholms Weekend. Under våren och hösten 2009 kommer vi att ha olika teaterresor att erbjuda. Hör med oss om särskilt program.

Stockholms Weekend. Under våren och hösten 2009 kommer vi att ha olika teaterresor att erbjuda. Hör med oss om särskilt program. Stockholms Weekend 1680:- Vår underbara huvudstad har så mycket att erbjuda. Utbudet är enormt och finns för alla smaker. Ett besök på Cosmonova, Bergianska Trädgården eller en kväll på kungliga operan?

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas)

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Ska du resa med ett senare flyg? Istället för att sitta och vänta på flygplatsen, varför inte utnyttja vårt sen

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna ÅLAND sommarsemester-öarna där romantiska råseglare gå i hamn Till vänster: Frän nord-ålands viltfagra skogsbygd Siktas en råseglare på havet hör den vanligtvis hemmapå Aland Kastelholms slottsruin. Till

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel.

Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel. HOSPITS BETEL Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel. LILLA BOCKEN Tel. Runsala 71 Naturskönt belägen restaurant med gamla traditioner. Turister,

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014

KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014 KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014 Följ med Tur & Retur på en spännande resa till Peru! Förutom att ni får besöka Perus främsta sevärdheter såsom Machu Picchu, Titikakasjön,

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939

RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939 RES TILL NÅDENDAL FINLAND SÄSONG 1939 ~ tisdag STOCKHOLM ÅBO Angf. WELLAMO (F. A. A.), BORE II (Bore), BRYNHILD (Svea) via Mariehamn tisdagar torsdagar och lördagar alla dagar 21,15 M avg. ABO ank. A.

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Preliminärt Program för resa till Polen 2016

Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Preliminärt Program för resa till Polen 2016 Resan genomförs vid samma tidpunkt som tidigare resor,nämligen veckan efter midsommar. Avresa onsdag 29 juni+- en dag veckan efter midsommarhelgen 2016, resans

Läs mer

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

New Jersey San Jose NY Rangers Boston. Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes Resa 1 27 Februari Matcher: NY Rangers Chicago New Jersey San Jose NY Rangers Boston Resa 2 21 Mars Matcher: New Jersey Devils-NY Rangers New Jersey Devils-Toronto Maple Leafs NY Rangers-Phoenix Coyotes

Läs mer

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande

Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande Kursresa till Zanzibar Effektiv stresshantering för yrkesarbetande och studerande 15-22 juni 2016 Privat tillägg: Safari i Masai Mara 21-28 juni Resprogram Håkmark 213 905 91 UMEÅ SWEDEN tel. +46(0)90-383

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

Index översikt (sida 1)

Index översikt (sida 1) Index översikt (sida 1) Sidor Innehåll Estland 3 Tallin Japan 4 Tokyo Kina 5 Beijing, Changchun Yuan 6 Beijing, Fangshan (droppstensgrotta) 7 Beijing, Förbjudna staden 8 Beijing, Himmelens tempel 9 Beijing,

Läs mer

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn

Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar. Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Upptäck Novgorod vikingastad och ortodoxt centrum, 4 dagar Avgång: 30 september - 3 oktober 2010 Avresa från Stockholm eller från Köpenhamn Sofiakatedralen i Novgorod Denna resa går till Novgorod län som

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Följ med BTF till London 25 28 september 2015

Följ med BTF till London 25 28 september 2015 Följ med BTF till London 25 28 september 2015 L O N D O N CALLLING Det finns många olika skäl att åka till Englands huvudstad. På den här resan är vårt mål att gästa ett av världens mest intressanta arkitektkontor

Läs mer

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca

Programförslag. Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca Programförslag Gruppresa för 10 personer till Palma de Mallorca 2013 En vacker och sofistikerad pärla Palma De Mallorca Vackra Palma de Mallorca har under årtionden varit ett mycket populärt resmål. Som

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Stockholms Weekend. Prisexempel 1690:- I priset ingår: bussresa t/r, två nätter inkl frukost på First Hotel Amaranten

Stockholms Weekend. Prisexempel 1690:- I priset ingår: bussresa t/r, två nätter inkl frukost på First Hotel Amaranten Stockholms Weekend 1690:- Stockholm, världsstaden där man hittar småstadens charm runt knuten! Vår underbara huvudstad har mycket att erbjuda. Här finns allt för de nöjeslystna, historieintresserade och

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan

Allt du behöver veta om... SOMMARveckan Allt du behöver veta om... SOMMARveckan 2015 Program tisdag 23/6 11.00 11.30 Sjung igång sommaren! Stora Klara 11.30 11.45 Invigning av sommarveckan! Kurserian 11.00 12.30 Lunch Kurserian 13.00 17.00 Allsång

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Kungaslott och Kungahus. Gitten Skiöld Magnus Bard

Kungaslott och Kungahus. Gitten Skiöld Magnus Bard Kungaslott och Kungahus Gitten Skiöld Magnus Bard Innehåll SLOTTET TRE KRONOR 4 Tornet på holmen 6 Jarl Birger bestämmer 10 Bröder som bråkar 12 Gustav Eriksson Vasa 18 Erik XIV, Johan III 26 Sigismund,

Läs mer

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Provence Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - P r o v e n c e Provence - Guidad Rundresa Uppfyll din dröm om pittoreska lavendelfält, fantastiska vingårdar och

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER

BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 2011 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER BESÖKSUTVECKLING OCH TILLGÄNGLIGHET FÖR MUSEER 211 REDOVISNING AV BESÖKSUTFALL FÖR STATLIGA MUSEER INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 UPPDRAGET... 6 BESÖKSUTVECKLINGEN FÖR SAMTLIGA MUSEER... 7 BESÖKSUTVECKLING

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Tjeckien. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Tjeckien Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - T j e c k i e n Tjeckien - Guidad Resa Upplev arkitektoniska mästerverk från medeltida, renässans och barocktiden

Läs mer

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND

VACKRA ITALIEN OCH MILANO SLÅENDE VACKER ARKITEKTUR ETT FOTBOLLENS LAND RESA MILANO VACKRA ITALIEN OCH MILANO Italien är med sina 60,6 miljoner invånare det femte mest folkrika landet i Europa. Den näst största staden är Milano, belägen i Lombardiet. Ett vackert kullandskap

Läs mer

Semesterprogram Sommaren 2014

Semesterprogram Sommaren 2014 Kontakt Fritidskonsulenter: Ingela Andersson 013-20 67 07 inande@linkoping.se Christer Holmström 013-20 67 44 chrhol@linkoping.se Adress: Linköpings kommun LSS Funktionsstöd/Fritid 581 81 LINKÖPING Besöksadress:

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti

FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti FEI European Championships Dressyr & Hoppning 2015, Aachen Tyskland, 11-23 augusti Följ med Equi Tours på mästerskapsresa till Aachen, Tyskland för ett spektakulärt Europamästerskap! Här väntas fantastiska

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Östersjön runt Baltikum och Polen

Östersjön runt Baltikum och Polen Östersjön runt Baltikum och Polen Följ med och upptäck; Estland-Lettland-Litauen-Polen den 9 17 maj 2014 Rundresa från Öland/Kalmar via Stockholm Tallinn - Riga - Vilnius - Warmia/Mazurien- Gdansk/Gdynia

Läs mer

15 DAGAR - PEKING-HANGZHOU-SUZHOU-TONGLI- SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN

15 DAGAR - PEKING-HANGZHOU-SUZHOU-TONGLI- SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Stora Kina 15 DAGAR - PEKING-HANGZHOU-SUZHOU-TONGLI- SHANGHAI-GUILIN-YANGSHOU-XIAN Planerade avgångar 2014: 30/3, 10/4, 9/5, 23/5, 22/6, 11/7, 10/8, 8/9, 6/10, 17/10 (kontakta oss för senare avgångar)

Läs mer

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet

Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet 2011-07-21 Bekräftelse av fältstudieresa till Kina för Thomasgymnasiet Resa till Peking, Zhengzhou och Shaolin den 16-29 november, 2011, 14 dagar Vår resa går till Peking och därefter direkt vidare till

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com

Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com Skottland Guidad Kulturrundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - S k o t t l a n d Kulturrundresa Skottland - Guidad Resa Upplev de pittoreska högländerna med majestätiska

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN 2014 VINTERN 2015 Välkommen med! Torsdag 28 augusti kl. 11.00 Besök Kungliga slottet Följ med på en guidad visning av Representationsvåningarna på Kungliga

Läs mer

Akvarellkurs på Rhodos, Grekland 2014

Akvarellkurs på Rhodos, Grekland 2014 Jassas! Akvarellkurs på Rhodos, Grekland 2014 Onsdag 17 september Onsdag 24 september 2014 Vi här på den välbekanta solguden Helios ö Rhodos, i Grekland, är redo att ta med er på nya upplevelser och aktiviteter!

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel!

Konferensresor med Scandjet. Kontakta oss gärna så hjälper vi er också. Hjärtligt välkommen till Scandjet Travel! KONFERENS I KROATIEN 2013 Scandjet travel erbjuder grupp- och konferensresor till ett av Europas vackraste och solsäkraste länder - Kroatien. Vi erbjuder skräddarsydda arrangemang i en fantastisk och inspirerande

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

Polen September 2015

Polen September 2015 Polen September 2015 Avresa från Nynäshamn 14:e september tillbaka I Nynäshamn 23:e Pris 8920:- enkelhytt/rum Tillkommer 2500:- Dag 1 Gdansk Dag 2 Halvön Hel Dag 3 Bydgoszcz, Torun Dag 4 Nida, Wojnowo

Läs mer

Fira sommarens början

Fira sommarens början + Fira sommarens början SKÄRGÅRDSBÅTENS DAG Onsdagen den 10 juni 2015 i Stockholm och i Vaxholm Skärgårdens trafikantförening + Information om biljettköp, se sidan 4 Fira sommarens början År 1964 firades

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer

1. Askö (Trosa) 2. Tullbotorp (Vagnhärad) 3. Tovetorp (Björnlunda) 4. Tjärnö (Strömstad) 5. Tarfala (Kiruna) Fältstationer . skö (Trosa). Tullbotorp (Vagnhärad). Tovetorp (jörnlunda). Tjärnö (Strömstad). Tarfala (Kiruna) Fältstationer From www.su.se/studentliv/campus/# 0 February 00 University of Stockholm February 00 SOLN

Läs mer

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA

MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA MADRID 2016 - EN HISTORISK RUNDRESA Madrid och dess omgivning fascinerar! Här finns själva kärnan till det som idag utgör Spanien. Giftermålet 1479 mellan regenterna Isabella och Ferdinand enade Spaniens

Läs mer

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17

Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Museibesök resor Madeleine Ejerhed, tel 767 33 38, Ellen Vedin tel 765 07 17 Betalning för museibesök: Efter anmälan betalar du avgiften för entré och guidning till pg 91 54 45-1 SPF Lidingöskeppet. Betalning

Läs mer

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare

New Yorks bästa. New Yorks bästa. Resan i korthet. USA, Gruppresor med reseledare New Yorks bästa Upplev det bästa av New York tillsammans med en grupp och skandinavisk reseledare. Promenader bland skyhöga skyskapor, sightseeing i Brooklyn och Gospelgudstjänst i Harlem är bara några

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010

Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Whiskyresa till Skottland 21 29 augusti 2010 Mitt namn är Jocum Wigerup, Dooleys Whiskysällskap & Lugnets Whiskyklubb. Tillsammans med Robert van Hal, Whisky Society Skåne, organiserar jag en resa på temat

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB

Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Tack alla vänner som åkte med oss i år Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År Vi är: Mats, Christer och Peter på PETERS BUSS AB Jag hoppas att ni har trivts riktigt bra på våra resor, fått lite avkoppling,

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010

DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Preliminärt program DP NOVA KURSRESA TILL SYDAFRIKA 27 DECEMBER 2009-08 JANUARI 2010 Dag 1 28 december - måndag 06:15 Ankomst med British Airways till Kapstaden. Ni möts på flygplatsen av er guide för

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

destination strömholms kanal

destination strömholms kanal 14 PåKRYSS 06/2014 Fyra män i en båt Strömsholms kanal är inte en så välkänd vattenväg, men en kanalfärd här bjuder på mycket fina upplevelser. Foto: Ulf Hjertberg Text: Bertil Cassemar Vi som genomförde

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Kryssning till Lizard Island

Kryssning till Lizard Island Kryssning till Lizard Island På denna kryssning får ni chans att uppleva världens största rev, Stora Barriärrevet, som ligger längs med s norra östkust. Kryssningen är med lyxiga Coral Expeditions. Under

Läs mer

BESTÄLLT AV SVENSKA AMERIKA LINIEN AB (S.A.L), FÖR TRAFIK MELLAN GÖTEBORG, SVERIGE OCH NEW-YORK, USA.

BESTÄLLT AV SVENSKA AMERIKA LINIEN AB (S.A.L), FÖR TRAFIK MELLAN GÖTEBORG, SVERIGE OCH NEW-YORK, USA. FARTYGET BESTÄLLT AV SVENSKA AMERIKA LINIEN AB (S.A.L), FÖR TRAFIK MELLAN GÖTEBORG, SVERIGE OCH NEW-YORK, USA. FÄRDIGSTÄLLT 1966 PÅ JOHN BROWN & CO, CLYDEBANK SKOTTLAND LÄNGD: 201.33 (M) BREDD: 26.57 (M)

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer

Stockholm Selections

Stockholm Selections Stockholm Selections Stockholms Södra Skärgård Presentation av ett projekt inom landsbygdsprogrammet Näringslivsforum Kimitoön 15 februari 2011 Stockholm Selections Stockholm är en fantastisk stad och

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer