Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR"

Transkript

1 Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

2

3 MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september 1923 Vardagar kl. 8 f. m. 1 e. m. 3c. m. 8 e. in. Söndagar kl. 8 f. m.1 e. m. Fäs- och skrivrum: alla dagar kl. 8 f. m.-8 e. m Alla upplysningar kostnadsfritt. Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 har till uppgift att underlätta resor från Finland till utställningen i Göteborg innevarande år..för nämnda ändamål har kommittén bl. a. inrättat en niottagningsbyrå, som har sin lokal 1 tr. upp i Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, snett emot Finlandsbåtarnas tilläggsplats. Huset är utmärkt med Finlands flagga. Byråns föreståndare och övrig personal är kunnig i finska språket. Ombud från byrån, försedd med blåvit armbindel, möter vid ankomsten av alla båtar från Finland. Byrån ombesörjer inkvartering å hotell och pensionat i Stockholm. Vid rumsbeställning genom byrån erhålles rabatt å ett stort antal hotell och pensionat. För dem, som önska bo särskilt billigt har kommittén anordnat inkvartering i skolsalar eilér andra staden tillhöriga lokaler mot en ersättning av 1 kr. per dygn, drickspenningar inberäknade. Ä. ett stort antal restauranter lämnas 20 /0 rabatt å all mat samt å vissa dryckesvaror. Kuponger, gällande som betalningsmedel, inköpas å Mottagningsbyrån. Icke förbrukade kuponger återlösas inom viss tid av byrån. I sammanhang med byrån äro anordnade läs- och skrivrum, varest finnas tidningar och tidskrifter, även finländska. Telegram få inlämnas för expediering. Brev till de resande kunna adresseras till byrån och vidarebefordras efter anmälan om vederbörandes adress i Sverige. Uppgifter lämnas om teatrar, biografer, sevärdheter i Stockholm och dess omgivningar m. m.

4 Stockholm Här lämnade uppgifter hava på Mottagningskommitténs framställning benäget sammanställts av Svenska Turistföreningen. INFARTEN GENOM SKÄRGARDEN TILL STÖCKHOLM. Mellan Tjärvens och Söderarms fyrar kommer ångaren in i den svenska skärgården. Farleden går förbi Kapellskärs fyr, över Gräsköf järden till det smala Blidösunddet, varest man har Furusund, tull och lotsstation samt livligt besökt badort. Härifrån går färden genom mera tätt bebyggda trakter, utmed den skogiga Yxlö, förbi N och S Växlets samt Staboudds fyrar in i sundet mellan fastlandet och den lummiga Ljusterö. Oranieholmens fyr passeras och resan fortsattes över Trälhavet in genom' Oxdjupet, Stockholms huvudinlopp, mellan Oscar-Fredriksborgs fästning och det gamla pittoreska, halvt raserade Fredriksborgs torn; vidare över Solöfjärden fram genom det natursköna Ramsösund till Vaxholms gamla fästning och stad. Då ångaren på fortsatt färd passerar över Vaxholmsfjärden observeras Bogesunds åldriga slott. Farleden följer här gränsen mellan Södermanland och Uppland med det tätt bebyggda Lidingölandet. Mitt i gattet Fjäderholmarna med sommarrestaurant. Sedan Blockhusudden med gamla sjötullen och fyr passerats, befinner sig ångaren inne i Stockholms egentliga hamnområde. Till höger på Djurgårdslandet synes Skansens höjder och Valdemarsudde med prins Eugens palats, till vänster Danvikens monumentala ålderdomshem samt den stora kvarnen Tre Kronor. Längre in i hamnen har den resande till vänster "Söders" höjder, till höger Kastell- och Skeppsholmarne samt rakt fram landningsplatsen vid Skeppsbron i "Gamla staden". ANKOMST TILL STOCKHOLM. Reguljära ångbåtsförbindelser mellan Åbo Stockholm 3 ggr i veckan och Hälsingfors 2 ggr i veckan. Båtarnas tilläggsplats i Stockholm: Skeppsbron.

5 kßaidtriauishel JJ&ecLitaÅiiebolcLget Grundat 1864 GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ Telegramadress:»Kreditbolaget» Aktiekapital och reserver Kr : Banken är genom sina egna avdelningskontor samt anslutna banker direkt representerad på 436 olika platser i Sverige Utfärdar speciella SVENSKA RESEKREDIT l*v betalbara vid BANKENS KONTOR I Å JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN GÖTEBORG samt på alla övriga bankplatser i hela landet

6 Passuppvisning och tullvisitation äga rum vid landstigningen från båten. Stadsbud möta vid båten. Spårvagn har hållplats invid tilläggsplatsen. Droskbilar möta vid båten eller beställas pc telefon, namnanrop: "Droskstation". Finlands beskickning, Strandvägen 5 c- Vardagar 11 f. m.2 e. m. Finlands konsulat och passbyrå, Väpnaregatan 8. Vardagar 11 f. m.2 e. m. HOTELL OCH PENSIONAT. antal lägsta pris rum : enkelrum : Grand Hotel och Grand Hotel Royal, S. Blasieholmshamnen 6B 250 6: : Continental, Vasagatan 22 Strand Hotell, N. Blasieholmshamnen 9 Regina, Drottninggatan 4244 Park Hotell, Vasagatan 8 Astoria, Vasagatan 4 Terminus, Vasagatan 20 Kronprinsen, Drottninggatan 29 Centralhotellet, Klarabergsgatan 31 Exelsior, Birger jarlsgatan 35 Savoy, Bryggaregatan 3 Anglais, Stureplan 1 Skandia, Drottninggatan 25 Imperial, Regeringsgatan 5 Imperials Annex, Nybrogatan 6 Stockholms Hospits, Vasagatan 10 Arvfursten, Drottninggatan 48 Engelbrekt, Birger jarlsgatan 29 Reisen, Skeppsbron Pallas Hotell, Klarabergsgatan 37 Hotel de Post, Vasagatan 5 8o 5:- 80 s: 61 4: : : : 40 6: : 36 5: 25 5: 31 4: : : 25 4: :50 4:50 Carlesons Pensionat, Engelbrektsplan 2 Pensionat Comfort, Birger jarlsgatan 39 Pensionat Cosmopolit, Skepparegatan 32 Pensionat Fredrikshov, Fredrikshovsgatan 10 Helpension fr. 10:. Grand Pensionat Dehn, Strandvägen 7 a. Helpension fr. 7:. Pensionat Clara Johansson, Kungsgatan 51. Pensionat Clara Larsson, Birger jarlsgatan 23 Hotell & Pensionat Sylvia, Arsenalsgatan 8 c. Helpension fr. 9:. 10 4: "- 35 3: 15 4: 34 s: 8 4:- 35 6: 10 5: 6

7 UPPLYSNINGAR OM RESOR m. m. erhållas å Mottagningsbyrån i Hotell Reisen, Statens järnvägars resebyrå, Vasagatan i, Svenska Turistföreningens resebyrå, Norrlandsgatan 16, Nordiska Resebyrån, Operahuset. Ktmgl. Automobilklubbens turist- och resebyrå, Nybrogatan 3, öppen 96, lördagar 95 (råd och upplysningar om automobilresor i Sverige och utlandet. Kartor och turbeskrivningar etc). "Svenska Amerika Linien" Gustaf Adolf torg 16. (Råd och upplysningar ang. resa å Göta Kanal till Göteborg samt resor till England och U. S. A.). BANKER: Banktid 1/2 10 f. m. 3 e. m. Lördagar 1/2 10 f. m.2 e. m. Skandinaviska Kredit Aktiebolaget, huvudkontor Gustaf Adolfs Torg Stockholms Enskilda Bank, huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 8. Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 2 B. Aktiebolaget Göteborgs Bank, huvudkontor Brunkebergstorg Stockholms Intecknings Garanti A.-8., huvudkontor Fredsg. 2. samt ett flertal andra banker. BAD: Centralbadet. Drottninggatan 88, alla slags varma bad. Sturebadet, Sturegatan 4, alla slags varma bad. Strömbadet, kalla bad. TEATRAR, BIOGRAFER m. m. Kungl. Operan, Gustaf Adolfs Torg, säsong juni. sept. Kttngl. Dramatiska Teatrarna, Nybroplan & Birgerjarlgatan 27, säsong sept. juni. Svenska Teatern, Blasieholmsgatan 4, säsong sept. juni Oscarsteatern, Kungsgatan, säsong sept. juni. Vasateatern, Vasagatan 19 21, säsong sept. juni. Södra Teatern, Mosebacketorg, säsong sept. juni. Blancheteatern, V:a Trädgårdsgatan, säsong juni sept. Folkteatern, östermalmstorg I3,1 3, säsong sept. juni.. 7

8 Djurgårdsteatern, Kungl. Djurgården. Friluftsteatrar: Haga, Skansen. Ett flertal biografer. Konserter i Auditorium och Musikaliska Akademien. RESTAURANTER. Alla större och en del mindre hotell stå i samband med restaurant. I allmänhet öppnas restauranterna först framåt ii-tiden på vardagarna, olika för olika restauranter. Undantag härifrån göra hotellens restauranter, där man ofta nog kan få frukost redan från kl. 7 å 8 f. m. samt folkrestauranterna, som öppnas mellan kl. 8 och 9 f. m. Restauranterna stängas i allmänhet kl. 12 midnatt, då även serveringen upphör, varefter gästerna få kvarsitta ytterligare en timme och förtära det, som redan är serverat. Folkrestauranterna stängas tidigare, vid 8- å 9-tiden. Sön- och helgdagar öppnas de restauranter, som icke stå i samband med hotell, vanligen först kl. 1 e. m. efter högmässogudstjänstens slut och hållas sedan öppna hela dagen med undantag av folkrestauranterna, som stängas kl. 4 eller 6 e. m. Ett sjuttiotal av Stockholms restauranter tillhandahålla både spritdrycker och viner. Vissa restauranter tillhandahålla endast vin och på dessa är det förbjudet såväl för serveringspersonalen att tillhandahålla spritdrycker som för gästerna att förtära dylika. Något vintvång existerar icke ens på de finaste restauranterna. För serveringen av spirituösa och vin gälla särskilda bestämmelser, enligt det för Sverige karaktäristiska restriktionssystemet. Spritdrycker få serveras endast efter kl. 12 middagen och allenast till måltidsgäster. På förmiddagen (före kl. 3 e. m.) serveras högst 2 små glas (å 2,5 cl.), senare på dagen högst 6 dylika glas, men för damer allenast hälften. Punsch beräknas härvid emellertid efter liberalare grunder än övriga, starkare spritdrycker, vadan 3 små glas av dessa senare kunna utbytas mot en liten butelj (1/6 lit..) punsch. Av restauranten tillblandad svag whisky- eller cognacsgrogg, s. k. lättgrogg, serveras utan samband med måltid. Lätta och mousserande viner samt vermouth serveras utan, praktiskt sett, inskränkande bestämmelser. Sherry, portvin och madeira (starka viner) få däremot utskänkas allenast i begränsade kvantiteter och endast i samband med intagande av måltid eller konditorivaror. Då man vill äta billigt i Stockholm, bör man observera de måltider a prix fixe, som finnas på ett flertal restauranter.. 8

9 Svenska Handelsbanken STOCKHOLM H UVUDKONTOR 260 kontor över hela Sverige GÖTEBORG S. HA M N G AT. 23 Resande till Stockholm eller Göteborgsutstållningen kunna lata adressera sin post % Svenska Handelsbanken på dessa platser. Huvudkontorets Resekreditivsalong vid Kungsträdgården.

10 På ett stort antal enklare och finare restauranter har mottagningskommittén utverkat rabatter enligt ett särskilt kupongsystem, varom upplysningar lämnas på mottagningskommitténs byrå. RESTAURANTER. Trakten av Kungsträdgården och Östermalm. Grand Hotel S. Blasieholmshamnen Operakällaren Operahuset Restaurant Kastenhof Wahrendorffsgatan 4 Berns Salonger Berzelii park Nybrohof Hamngatan 2 Dramatiska Teaterns Restaurant Nybroplan Restaurant Riche Birger Jarlsgatan 4 Strand Hotell N. Blasieholmshamnen 9 Restaurant Lyktan Teatergatau 6 Hotell Anglais Stureplan 1 Restaurant Cecil Biblioteksgatan 5 östermalmskällaren Storgatan 5 Blanchs Café Kungsträdgården Restaurant Victoria Kungsträdgården Restaurant Damberg David Bagares gata 4 Nordiska Kompaniets lunchrum*) Hamngatan 18 & 20 Sturehof*) Stureplan 6 Gyllene Hornet*) Strandvägen 5 A. Trakten av Drottninggatan och Regeringsgatan. Restaurant Rosenbad Strömgatan 24 Hotell Kronprinsen Drottninggatan 29 Hotell Kung Karl Malmtorgsgatan 10 Restaurant Hamburger Börs Jacobsgatan 6 Restaurant Gillet Brunkebergstorg 15 Restaurant Gustaf Adolf Regeringsgatan 16 Restaurant Tre Remmare Regeringsgatan 47 Kahns Bierstube*) Karduansmakaregatan 4 Löwenbräu*) Jacobsgatan 20 Trakten av Centralstationen och Stadshuset. Hotell Continental Vasagatan 22 Restaurant W:6 Kl. V. Kyrkogata 3 B Restaurant Tennstopet Stora Vattugatan 8 Stadshuskällaren Stadshuset Rådhusrestauranten Hantverkaregatan 4 Fürstenhof*) Klarabersgatan 31 Staden mellan broarna och trakten av slussen. Reisen Skeppsbron 14 Källaren P. B. Lilla Nygatan 18 Källaren Freden österlånggatan 51 Östergötland och Rosengrens Källare Salvii gränd 1 *)Endast vin- och ölrestaurant. 10

11 em., Röda Stugan Restaurant Pelikan Mosebacke Restaurant Restaurant Södergård Munkbron Brunnsbacken 4 Mosebacketorg Hornsgatan 31 Djurgården. Djurgårdsteaterns Restaurant Restaurant Blå Porten Hasselbacken Linden med Lindgården Restaurant Bellmansro Djurgårdsbrunns Värdshus Lidingöbro Värdshus POST, TELEGRAF OCH TELEFON. öppet : Huvudpostkontoret, Vasagatan fm. 8 cm. Sond. 9 Postkontor i olika stadsdelar. 11 fm., I41 4 em. 9 fm.8 em. Sond fm., I21 2 em. Telegrafverkets Huvudstation, Skeppsbron 2. Hela dygnet. Telegraminlämning i olika filialer. 9 fm.9 em. Sond. i regel 9 fm.4 em, Telefonkiosker över hela staden. Hela dygnet. SEVÄRDHETER I STOCKHOM. Artillerimuseum, onsd. 1 2,30 em. Sond. I31 3 em. övrig tiu efter tillsägelse hos portvakten. Biologiska museet, dagl. från 10 fm. till skymningen. Engelbrektskyrkan, visas efter överenskommelse med vaktmästaren. Järnvägsmuseum, sond. I31 3 em. Kungl. Biblioteket, dagl. 1 sept.23 juni 10 fm.9 em. 25 junil sept. 10 fm.6 em. Lördagar 10 fm.4 em. (Någon tid under sommaren kommer biblioteket att vara stängt för reparation). I313 em. em. Liljevalchs konsthall, öppen i regel alla dagar 10 fm. 4 em. Musikhistoriska museet, onsd. och sond. I31 3 em. Nationalmuseum, värd. (utom månd.) 10 fm. sond. Lantbruks- och Fiskerimuseum, fred. och lord. 123 sond. Tisch, onsd., I4 em. Inom samma byggnad: Statens Historiska museum och Myntkabinett, värd. (utom månd.) 122 em., sond. I31 3 em. Nordiska Museet och livrustkammaren, värd. 11 fm.4 em., sön- och helgdag I41 4 em Postmuseum, sond. I31 3 em. Riddarholmskyrkan, sond., tisd., torsd., lord. I313 em 11

12 II 111 Riddarhuset, alla dagar efter tillsägelse hos vaktmästaren. Rådhuset, Skansen, dagl. 10 fm. lo em. Stadion, dagl. efter tillsägelse hos vaktmästaren, ing. klock tornet. Stadshuset, värd. 10 fm., sond. 12 midd. Föreningar efter överenskommelse. Stockholms Slott, våningarna visas i maj i sept. värd: 10 fin. i em., sond. i 3 em. Vaktparaden, värd. c:a kl. 12,30 cm., Storkyrkan, fm. vard._ii i em. sond. något senare. Tekniska Högskolan, visas efter överenskommelse med vaktmästaren. SEVÄRDHETER I STOCKHOLMS NÄRMASTE OMGIVNINGAR: Drottningholms Slott och Drottningholms Teatermuseum, värd. kl. 12, 2, 4, 5 em., sön och helgdag, 1, 2, 3, 4, 5 em. efter tillsägelse hos vakt' mästaren. Haga Slott, Gustav lils paviljong, efter tillsägelse hos vaktmästaren. Karl Johansmuseet vid Rosendal, torsd. 11 fm. 4 em. Naturhistoriska Riksmuseet, Frescati, onsd. och lord. 12 m.3 em., sond. I313 em. övriga tider efter tillsägelse hos vaktmästaren. AVRESA FRÄN STOCKHOLMS CENTRALSTATION TILL GÖTEBORG. 3 tåglägenheter dagligen, därav ett persontåg på morgonen, ett middags- och ett nattsnälltåg. Restid 9 12 tim. Biljettpris: I klass 54: klass 27: klass 18: sovplats 12: 6: 24: snälltågsbiljett 2: 6: 3:

13 utländska AKTIEBOLAGET GÖTEBORGS BANK GRUNDAD 1848 GÖTEBORG - STOCKHOLM Egna fonder: Kr : 100 avdelningskontor på olika platser i Sverige 'U.ade.P (/udzleuzzisulslällnztigen i vjcöleoopß sär* sliili Baa.Jkk.oa.lor inom iif-sfälinfiirfsonirrädef - - Resekreditiv checker utländskt mynt FULLSTÄNDIG BANKRÖRELSE Telegramadress: "GÖTABANK"

14 FEM DAGAR 1 STOCKHOLM. Svenska Turistföreningen, Norrlandsgatan 16 II tr.. Stockholm, lämnar muntligen eller per telefon Norr 4920, 5722, 20471, alla upplysningar om sådana detaljer, som här icke närmare angivas t. ex. avgångstider för tåg, båtar m. m. För att dagsprogrammen skola medhinnas, bör turisten vara "startfärdig" från sin bostad kl. 9 f. m., tidigare om denna är belägen långt från centruin. För telefonbeställning av bil begäres endast "Droskstation", för beställning av s. k. Billig bil "AB". Första dagen. KUNGLIGA SLOTTET: festvåningen och gästrumsvåningen 2 tr. upp från V. valvet; Konung Oscar II och Drottning Sofias våningar I tr. upp i samma valv. Entrébiljetter från i valvet uppsatta automater. De dagar, då konselj hålles, är festvåningen icke tillgänglig för allmänheten. Vaktparaden bör ses från Lejonbacken framför slottets N. fasad. Passerar 12,1512,30 e. m. vardagar, söndagar något senare, över Gustaf Adolfstorg, Norrbro, Skeppsbron, upp Slottsbacken. Vaktavlösning i högvakten utanför V. fasaden. Härifrån till STORKYRKAN: S:t Göran och draken, Ehrenstrahls "Nedtagandet från korset". Utanför kyrkans Ö. gavel Olaus Petri statyn. Härifrån Promenad genom den sevärda, gamla "STADEN MEL- LAN BROARNA", med trånga gator och gränder, Tyska kyrkan, Stortorget, Börsen (med Nobelbiblioteket), Skeppsbron till Slussen och över Slussbron och Karl XIV Johans torg till Slussplan. Lunch å Pelikan (Brunnsbacken), Hotel Reisen (Skeppsbron) eller Mosebacke, beroende på var man vill avbryta promenaden. Sedan till Katrinahissen upp till altanen. Till Mosebacke och Mosebacketorg, vidare till Katarinavägen, nedför denna åter till Slussplan. Promenad genom Västerlånggatan till Storkyrkobrinken. Eftermiddagen disponeras efter behag. Middag å Operakällaren, Grand Hotel Royal, Rosenbad (Strömgatan), Kronprinsen (Drottninggatan), Berns Salonger, Kastenhof (Wahrendorffsgatan), Gyllene Hornet (Strandvägen 5 A), 45:an (45 Regeringsgatan) eller annan restaurant. 14

15 Andra dagen. STADSHUSET: arkaderna, Blå Hallen, promenadgalleriet (Prins Eugens freskomålningar), borgarrådens rum, stadsfullmäktiges sessionssal, Gyllene salen, stadshustornet, Härifrån promenad över järnvägsbron till RIDDARHOLMSKYRKAN med kungagravar, Karolinska och Gustavianska gravkoren. Härifrån till RIDDARHUSET, Stockholms präktigaste palats från 1600-talet. Lunch å Hotell Östergötland, Stadshuskällaren eller Strömparterren. På eftermiddagen rundtur med spårvagn genom staden eller ångslupstur från Bomslupstrappan över Strömmen genom Djurgårdsbrunnsviken tillbaka till utgångspunkten eller event. avstigning vid Strandvägen invid Djurgårdsbron och promenad in i staden. Middag å någ"ot av de ställen, som omnämnts första dagen. Tredje dagen. NATIONALMUSEUM: Konst- och konstslöjdsavdelningarna. Statens historiska samling (arkeologiskt museum). Lunch å Grand Hötels sommarterass, Nybrohov (Hamngatan) eller Riche. Med spårvagn N:o 7 från Norrmalmstorg utmed Strandvägen över Djurgårdsbron till NORDISKA 'MUSEET OCH LIVRUSTKAMMAREN med etnografiska och kulturhistoriska samlingar. Från Nordiska museet promenad eller spårvagn till Nationalmuseum. Utflykt till Saltsjöbaden med båt från Gustav III:s staty eller tåg från Stadsgården (i så fall färja från Karl XII torg). UPPENBARELSEKYRKAN sevärd. "Utsikten" 1520 min. promenad från Grand Hotel Saltsjöbaden. Middag a Grand Hotel eller å Sommarrestauranten. Återresa med Saltsjöbanans tåg. Färja från Stadsgården till Karl XII torg eller promenad från Stadsgården till Slussen och därifrån med spårvagn. Fjärde dagen. Promenad till Humlegården med Linnés och Scheeles statyer samt till KUN GL. BIBLIOTEKET. Härifrån NV. till Engel- 15

16 j brektskyrkan, genom Lärkstaden till Valhallavägen, därefter ö-ut Valhallavägen till Tekniska högskolan (in under portalen), förbi Sofiahemmet till Stadion. Ned Sturegatan till Stureplan. Lunch å Anglais, Sturehov eller Brända Tomten vid Stureplan. Med Djursholmsbanans elektriska tåg från Engelbrektsplan till RIKSMUSEET med olika samlingar vid Frescati. Med tåg åter till staden. På eftermiddagen utflykt till VAXHOLM med båt från Karl XII torg eller S. Blasieholmshamnen (c:a i timmes färd). Synnerligen vacker färd genom inre skärgården. Middag ombord på ångaren eller på Vaxholms Hotell. Femte dagen. Utflykt till DROTTNINGHOLM. Ängbåt på f. m. från Riddarholmen (nedanför gamla Riksdagshuset). Besök å slottet samt promenad genom parken till "Kina slott". Åter till staden med båt eller med bilomnibus till Ulvsunda och därifrån med spårvagn in till staden. Avstigning vid Tegelbacken. Lunch å Stadshusrestaurantcn, Continentals hörna, Rosenbad eller Kronprinsen. Därefter färd till DJURGÅRDEN, spårvagn eller ångslup från Räntmästaretrappan, Bomslupstrappan, Nybron till BIOLOGISKA MUSEET med fullständig samling av Skandinaviens däggdjur och fåglar. Promenad från museet utefter Djurgårdsbrunnsviken över Rosendals terass till ROSENDALS SLOTT med Karl XIV Johans museum. Sedan upp på SKANSEN, friluftsmuseum med ryggåsstugor, lappkåtor, gamla bondgårdar, zoologisk trädgård. Vackraste utsikten över staden från Håsjöstapeln, Solliden och Bredablick. Folkdanser på dansbanan framför Bollnässtugan. Middag på Höganloft, Solliden (storartad utsikt över inloppet till Stockholm), Hasselbacken, Linden eller Djurgårdsteaterns restaurant. Om tiden tillåter promenad eller biltur till Djurgårdsbrunn eller Lidingöbro värdshus i tilltalande läge. Under sommaren spela Skansens friluftsteater och Djurgårdsteatern, varjämte föreställningar givas å Cirkus samt å variétéerna vid Djurgårdsslätten. 16

17 Grundad STOCKHOLMS ENSKILDA BANK Solidarisk Bank - STOCKHOLM 1856 Fonder kronor Telegr.-adr. NITTON-STOCKHOLM : Bankaffärer av alla slag OBUGA TIONSA VDELNINGEN förmedlar köp och försäljning av in- och utländska obligationer och aktier NO TARIA TA VDELNINGEN Telegramadr. : NOTARIA TET-STOCKHOLM mottager till vård och förvaltning penningar, värdehandlingar och andra värdeföremål, lämnar råd och hjälp vid kapitalplacering, biträder vid uppsättande och granskning av testamenten, kontrakt och andra rättsliga handlingar samt ombesörjer sterbhusutredningar och arvskiften

18 KORTA SOMMARUTFLYKTER FRÄN STOCKHOLM. För den som mera noggrant önskar lära känna den trakt, som genomfares, rekommenderas någon av Svenska Turistföreningens resehandböcker över "Stockholm", "Uppland", "Södermanland", eller "Västmanland och Närke". Goda turer i Stockholms omgivningar finnas även i Föreningens bok "Stockholm, uppsatser om Stockholm och Stockholmsnaturen". Föreningens nyutkomna Atlas över Sverige kan tjäna som en god orientering på färden. Svenska Turistföreningens resebyrå står kostnadsfritt gärna till tjänst med upplysningar om turlistor och priser, ombesörjer rumsbeställningar samt utställer alla slags färdbiljetter. Tur. I TILL STRÄNGNÄS OCH GRIPSHOLM. Karta: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: i:a dagen: Med middagsbåt till Strängnäs, c:a 4 timmars färd. Stadshotellet eller Hotell Rogge. 2:a dagen: Rundvandring i den intressanta gamla staden. Domkyrkan, läroverkshuset, biskopshuset och Grassagården. Med förmiddagståg till Mariefred. Middag å Stadshotellet. Gripsholms slott beses efter tillsägelse hos vaktmästaren. På e. ni. men båt (eventuellt tåg) åter till Stockholm, c:a 4 timmar. Ungefärlig biljettkostnad kr. 10:. Tur 11. TILL VÄSTERÅS OCH ARBOGA. Kartor: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: samt Generalstabens blad 74 Västerås, pris kr. 1:., i:a dagen. Med middagsbåt till Västerås, c:a 6 timmars färd, eller ock med eftermiddagståg, c:a 2 timmar. Stadshotellet eller Industrihotellet. På aftonen utflykt till Elba, där supé kan intagas. 2:a dagen. Besök i den märkliga domkyrkan, kulturhistoriska museet samt (utom söndagar) Aseas och Svenska metallverkens anläggningar. Eftermiddagståg åter till Stockholm eller ock med eftermiddagståg till Arboga. Stadshotellet. De medeltida Nikolai- och Trefaldighetskyrkorna, den gamla vackra Crugska gården m. fl. byggnader äro väl värda besök. 3:e dagen. Med första morgontåg till Stockholm, c:a 4 timmar. Ungefärlig biljettkostnad kr. 20:, vid färd tåg tur och retur Västerås kr. 14,40. 18

19 Tur 111. TILL SIGTUNA OCH SKOKLOSTER. (Lördags- och söndagsutflykt eller endast söndagsutflykt, om avresa från Stockholm sker tidigt på söndagsmorgonen.) Kartor: StockholmMälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:, samt Generalstabens blad 84 Uppsala, pris kr. 1:. i:a dagen. Med middagsbåt till Sigtuna,. c:a 3 timmars färd. Stadshotellet. Besök i S:t Pers, S:t Olofs kyrkoruiner m. fl. samt Sigtunastiftelsen. 2:a dagen. På förmiddagen med ångbåt till Skokloster, ett av vårt lands märkligaste minnen från stormaktstiden. Återresan kan företagas hela vägen på ångbåt till Stockholm, c:a 4 timmar, eller ock med båt endast till Sigtuna, varifrån bil till Märsta, därifrån tåg till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad båt tur och retur kr. 7,50. Tur IV. TILL UPPSALA. Dagsutflykt. Kartor: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: samt Generalstabens blad 84 Uppsala, pris kr. 1:., 1. Tidigt på morgonen avresa med ångbåt genom Mälaren, Almarestäket och Fyrisån till Uppsala, c:a 5 timmars färd. Rundvandring i Uppsala ; Carolina Rediviva, universitetet, slottet, domkyrkan. Restauranter: Gillet, Stadshotellet, Flustret. Med kvällståg åter till Stockholm, c:a 1 1/2 timme. Ungefärlig biljettkostnad kr. 7, Med morgontåg till Gamla Uppsala, 1 timme och 20 minuter. Kyrkan från 1100-talet, de väldiga gravhögarna från hednatiden m. fl. fornminnen. Vandring (4 km.) eller med omnibussbil till Ujipsala. Därefter lika med alternativ 1. Biljettkostnad kr. 8,40. Tur V. TILL ÖRBYHUS OCH DANNEMORA. Söndagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 92 östhammar, pris kr. 1:. Med morgontåg till örbyhus, 2 timmars färd. Örbyhus ståtliga slott. Med bil (örbyhus skjutsstation) till österby 18 km. Brukssamhället av ålderdomlig prägel. Bil eller promenad till Dannemora gruvor, 3 km. (Hotell). Besök i gruvan. Med kvällståg via örbyhus till Stockholm. Biljettkostnad kr. 14,40, bilfärden ej inräknad. Tur VI. TILL TROSA OCH TULLGARN. Kartor: Generalstabens blad 75 Stockholm och 67 Trosa, pris kr. per blad. 1: i:a dagen. På middagen med ångbåt till Trosa, c:a 6 timmars vacker färd genom Mälaren och Södertälje kanal. I Trosa Stadshotellet. 2:a dagen. Utflykt med bil (Trosa bilstation, rt. Trosa 21,) till Tullgarn, vårt äldsta kungl. lustslott, vackert beläget vid en vik av Saltsjön. På kvällen bil till Vagnhärads station, varifrån tag åter till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad kr. 10:, (bil ej medräknad). 19

20 Saltsjön Saltsjön Saltsjön Tur VII. TILL NYNÄS. Dagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 67 Trosa, pris kr. 1:. Med morgontåg till Nynäs, c:a 2 timmar. Tillfälle till havsbad. Vackra promenader, särskilt strandpromenaden åt söder. På ön Trehörningen Badhotellets restaurant. Åter med kvällståg till Stockholm. Biljettkostnad kr. 8:20. Tur VIII. TILL DROTTNINGHOLM. Dagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 75, Stockholm, pris kr. 1:. Med ångbåt till Drottningholm, c:a 45 minuters färd. 6 turer dagligen. Drottningholms minnesrika slott, parken med Kina lustslott samt Teatermuseet med teatern från Gustaf III: s tid. Återresa med båt till Stockholm eller med bilomnibuss till Ulvsunoa, varifrån spårvagn till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad, båt tur och retur kr. 1:75. Tur IX. TILL SALTSJÖBADEN. Dagsutflykt. Karta: Saltsjöbanans promenadkarta, pris kr. 0:50. Med ångbåt genom Skuru- och Lännerstasunden till Saltsjöbaden, c:a 1 timmes färd. Rundvandring vid Saltsjöbaden. Karlsbaderberget, varifrån vidsträckt utsikt över skärgården. Uppenbarelsekyrkan sevärd. Restauranter: Grand Hotel och Sommmarrestauranten. Återresa med tåg till Stockholm (Stadsgården), 40 minuters trafik. Ungefärlig biljettkostnad kr. 3:. Tur X. TILL DALARÖ. Söndagsutflykt. (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Karla: Stockholm På morgonen med ångbåt genom de vackra Skuru- och Lännerstasunden samt Baggensstäket, vidare genom typisk skärgårdsnatur till Dalarö, c:a 2 1/2 timmes färd. Dalarö Hotell. Tillfälle till havsbad och promenader. Återresa antingen 1) lika med utresan, 2) med båt från Vadviken till Saltsjöbaden, varifrån med tåg till Stockholm (Stadsgården), eller 3) med bil till Handens station å Nynäsbanan, därifrån tåg till Stockholm, eventuellt bil hela vägen. Ungefärlig biljettkostnad, båt tur och retur kr. 4:50. Tur. XI. TILL UTÖ. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Turen till en början lika med föregående, men fortsattes resan med samma båt från Dalarö till Utö, 4 timmars resa från Stockholm. Utö hotell. Havsbad. Besök de gamla nu nedlagda järnmalmsgruvorna. På aftonen åter med ångbåten till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 5:50. Tur XII. TILL VAXHOLM. Dagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr.. 3: Med ångbåt fram och åter, c:a 1 timmes färd, många turer dagligen. Vaxholms hotell. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur. kr. 2:. 20

21 Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag Bank grundad 1869 Fonder Kr : Huvudkontor: Fredsgatan 2 Sigab-Stockholm Telegramadress: Fullständig bankrörelse UTBETALNINGAR A RESEKREDITIV KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV UTLÄNDSKT MYNT OCH CHECKER PÅ UTLANDET TELEGRAFREMISSOR

22 Saltsjön Tur XIII. TILL ÖSTERSKÄR. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm Saltsjön (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Med ångbåt förbi Vaxholm till österskärs brygga, c:a 2 1/2 timmes färd. Österskärs pensionat. Åter med tåg till Stockholm (östra station), c:a 1 timmes färd. Ungefärlig biljettkostnad kr. 4:. Tur XIV. TILL.SANDHAMN. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Med morgonbåt förbi Djurö, Stavsnäs och Runmarö till Sandhamn, lots- och tullstation ytterst mot havet, c:a 4 1/2 timmes färd. Havsbad. Turisthotellet. Restaurant Solhem. På eftermiddagen åter med båt till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 6:. Tur XV. TILL FURUSUND. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm Saltsjön (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:, samt Generalstabens blad 85 Norrtälje, pris kr. 1:. Med morgonbåt förbi Vaxholm till Furusund, c:a 3 timmars färd. Restaurant. Havsbad och vidsträckta strandpromenader. På eftermiddagen med båt åter till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 7 För färd till: Tag ångfartyget : Tilläggsplats : Dalarö Södertörn Nybroviken Drottningholm Tessin el. Viking Riddarholmen Furusund Norrtälje Strandvägen Mariefred Mariefred eller Gripsholm Munkbron Saltsjöbaden Gustafsbergsbåt Gustaf III:s staty Sigtuna o. Skokloster Uppland el. Ekolsund Munkbron Strängnäs Strängnäs Express Klara strå: strand Trosa Nya Hållsviken Riddarholmen Uppsala Fyris I eller II Riddarholmen Utö Södertörn Nybroviken Vaxholm Vaxholmsbåt S. Blasieholmshamnen Västerås Västerås Riddarholmen 22

23

24 HJ. STOCKHOLM HALLINS' BOKTRYCKERI

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG

Fr. Abo 150: WEEKEND-RESOR PER FLYG I*l 220: 120: ~ ~ 1,170: RES TILL ÅBO ENDAST EN NATT för överfarten frän Stockholm till Äbo med en av de dagliga turbåtarna "v. DÖBELN" (FÅA), "BORE I" (Bore), "BRYNHILD" (Svea) Avgfing fr. Stockholm (Skeppsbron)

Läs mer

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas

Aland. de ryktbara. hemort. arkipelag och. segelskeppens. 6,000 öarnas o Aland de 6,000 öarnas arkipelag och de ryktbara segelskeppens hemort Flygbild av s redd.

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö

RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö NYBROVIKEN 6 RUMSLI G A D I M E N S I O N E R I DAG E N S M I L J Ö KL AR KKL A SJÖ A KLLARRA SSJÖ KLARA ARA SJJÖ AS Ö JÖ Vatte n r u m m e n o c h d e s s vä g ga r Vattenrum från vilken Blasieholmsudden

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan 2016-05-25 Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn av känd svenska vid slottsflygeln

Läs mer

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre

Nya City-saneringen. Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Nya City-saneringen Gråskala och glas i stället för färg och puts Påbyggnader och Riva och bygga högre Helheter eller kontraster i ett stadsrum och i en stadsdel? 151120 Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan

Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Stadsorientering på Riddarholmen och i Gamla Stan Gruppens namn: Följ linjen på nedanstående karta. Läs och försök svara på frågorna nedan. Målet är vid statyn vid slottsflygeln mitt emot Högvaktsflygeln.

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna

ÅLAND. där romantiska råseglare. gå i hamn. sommarsemester-öarna ÅLAND sommarsemester-öarna där romantiska råseglare gå i hamn Till vänster: Frän nord-ålands viltfagra skogsbygd Siktas en råseglare på havet hör den vanligtvis hemmapå Aland Kastelholms slottsruin. Till

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

no-20 LÄSTMAKARGATAN

no-20 LÄSTMAKARGATAN n o 20 LÄSTMAKARGATAN vi ses vid svampen om en minut! Det finns många omskrivningar av ordet mittpunkt. När det gäller våra lokaler på Lästmakargatan skulle man vilja använda samtliga floskler mitt i smeten,

Läs mer

Stockholms Weekend. Under våren och hösten 2009 kommer vi att ha olika teaterresor att erbjuda. Hör med oss om särskilt program.

Stockholms Weekend. Under våren och hösten 2009 kommer vi att ha olika teaterresor att erbjuda. Hör med oss om särskilt program. Stockholms Weekend 1680:- Vår underbara huvudstad har så mycket att erbjuda. Utbudet är enormt och finns för alla smaker. Ett besök på Cosmonova, Bergianska Trädgården eller en kväll på kungliga operan?

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas)

STOCKHOLM, SVERIGE. Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Möjlighet för sen avresa - utflyktskod WSC3 (Late Departure Option - Vision of the Seas) Ska du resa med ett senare flyg? Istället för att sitta och vänta på flygplatsen, varför inte utnyttja vårt sen

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP

MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP RESA LOFOTEN MAGNIFIKA LOFOTEN ETT SAGOLIKT LANDSKAP Lofoten är en ögrupp vid Norges nordvästra kust. Huvudöarna Lofoten har en total landyta på 1227 km² och en befolkning på cirka är Austvågøy, Gimsøy,

Läs mer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer

Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Turism & besök (/sv/uppleva-gora/start---turism/) / Göra (/sv/uppleva-gora/start---turism/gora/) / Båtturer Båtturer Mariefred Strängnäs Aktiviteter Båtturer Dagskryssningar, räkkryssningar, kryssning

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 135 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, 3 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

GENOM FINLANDS BYGDER. I KONUNG GUSTAF V:s SPÅR HELSINGFORS NYSLOTT PUNKAHARJU VIBORG HELSINGFORS

GENOM FINLANDS BYGDER. I KONUNG GUSTAF V:s SPÅR HELSINGFORS NYSLOTT PUNKAHARJU VIBORG HELSINGFORS GENOM FINLANDS BYGDER I KONUNG GUSTAF V:s SPÅR 1U HELSINGFORS NYSLOTT PUNKAHARJU VIBORGHELSINGFORS Konung Gustaf V, President Relander och H. K. H. Prins Wilhelm vid ankomsten till Viborg. VID SITT BESÖK

Läs mer

SOMMÄRTURER I FINLAND 1924.

SOMMÄRTURER I FINLAND 1924. Viborglmatra Muhos Uleåborg Tammerfors Förslag till SOMMÄRTURER I FINLAND 1924. Nedan angivna turer äro avsedda att tjäna som vägledning vid uppgörande av sommarresor i Finland och kunna naturligtvis kombineras

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016.

Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Som ni kanske redan vet så ska Delight Studios snart flytta till nya lokaler i Finnboda Hamn. Vår sista dag i Hammarby Sjöstad blir den 2a maj 2016. Delight Studios i Finnboda slår upp portarna den 2a

Läs mer

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen.

VACKRA PRAG. Vi bor fint och centralt, och har med oss svensktalande guide/reseledare under vistelsen. VACKRA PRAG Följ med och upplev vackra Prag! Staden som bjuder på allt vi förväntar oss av en storstad i form av historia, kultur, restauranger och goda shoppingmöjligheter. Under våra dagar i Prag lär

Läs mer

Panorama Route & Safari i Kruger

Panorama Route & Safari i Kruger Panorama Route & Safari i Kruger Detta fem dagars bilpaket som utgår från Johannesburg inkluderar en av världens vackraste områden utmed Panorama Route samt Safariupplevelser i Kruger. Detta paket kombinerar

Läs mer

Cykelställen i Vaxholm

Cykelställen i Vaxholm Cykelställen i Vaxholm Vaxholms turistbyrå Vaxön 1.Start: Västerhamnen Följ kajen från Västerhamnen till rondellen, vid Söderhamnsplan tag höger och följ Strandgatan mot Kastellet. 2. Kastellet År 1548

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson

Samlad makt. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer Samuelsson illustration Annika Gudmundsson Samlad makt De som kommer sjövägen till Stockholm ska inte känna några tvivel inför vad de ser. Detta är landets huvudstad och det är härifrån staten styrs. text Tomas Eriksson foto Nina Broberg och Kristofer

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Årets vinresa med Nordiska Gästabudsgruppen

Årets vinresa med Nordiska Gästabudsgruppen ZxÇâ Ç ÅtàÄtzÇ Çz 9 Årets vinresa med Nordiska Gästabudsgruppen Fredagen den 26 April till lördagen den 4 Maj 2013 ZxÇâ Ç ÅtàÄtzÇ Çz 9 Följ med oss till Italien i glädjens tecken med underbara naturupplevelser

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

BERGEN STADEN MELLAN DE 7 FJÄLLEN

BERGEN STADEN MELLAN DE 7 FJÄLLEN BERGEN STADEN MELLAN DE 7 FJÄLLEN Följ med till Norge och Bergen staden mellan de sju fjällen. Upplev historia i en trevlig blandning med fantastisk natur, djupa fjordar och höga fjäll. Bergen är Norges

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Humlegårdsgatan 20 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

RES T/LL NÅDENDAL FINLAND

RES T/LL NÅDENDAL FINLAND RES T/LL NÅDENDAL FINLAND Var skall jas tillbringa min semester? Gästa det trivsamma Nådendal Finland! Birgitternunnornas gamla stad samlar årligen skaror av trogna sommargäster, som njuta badlivets fröjder

Läs mer

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm

Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Gamla Brogatan 34 Kontor, Stockholm 152 kvm Välkommen till Gamla Brogatan 34, plan 5 Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Gamla Brogatan, med närhet till Centralstationen och Hötorget, erbjuds

Läs mer

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Estland. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Estland Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - E s t l a n d Estland Intensiv - Guidad Rundresa Utforksa det kulturella och historiska arvet i Estland på vår 8-dagars

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 StkhnlmletldIna siiven-s En fur på fjorfon dagar. Jemtland har på goda grunder blifvit ett turisternas land. Redan genom sin rena luft en eftersökt trakt för sommarvistelse,

Läs mer

BALTIKUM. med Estland, Lettland och Litauen. Tid: 2-8 juni Avresa: 2 juni kl 08.20 från: Träffpunkten i Färjestaden

BALTIKUM. med Estland, Lettland och Litauen. Tid: 2-8 juni Avresa: 2 juni kl 08.20 från: Träffpunkten i Färjestaden SPF SENIORERNA SOLVÄNDAN OCH SYD ÖLAND BALTIKUM LÄS, LÄR OCH RES med Estland, Lettland och Litauen Tid: 2-8 juni Avresa: 2 juni kl 08.20 från: Träffpunkten i Färjestaden Pris: 7.200 kr i dubbelrum. Enkelrum:

Läs mer

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm

Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Sveavägen 38 Kontor, Stockholm 156 kvm Välkommen till Sveavägen 38, plan 7 Fastigheten Fastigheten byggdes 1980 och genomgick en övergripande renovering 2010. Fastigheten har erhållit certifieringen Miljöbyggnad

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer.

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer. Baltikum Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa i Estland och Lettland (max. 8 resenärer) Upplev det kulturella

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur.

Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotel Hørby Færgekro Hørby Færgekro ligger vackert vid vattnet omgiven av underbar natur. Hotellet erbjuder Hotel Hørby Færgekro erbjuder ett krouppehåll i vacker natur. Kroens restaurang serverar klassiska

Läs mer

Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel.

Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel. HOSPITS BETEL Abo största och modernaste hotell. Alla bekvämligheter Telegram- och telefonadress: HospHs Betel. LILLA BOCKEN Tel. Runsala 71 Naturskönt belägen restaurant med gamla traditioner. Turister,

Läs mer

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm

Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm Stockholms läns Bussbranschförening 2015-05-28 Förutsättningarna för bussar i beställningstrafik i Stockholm - Redovisning av problem och angelägna förbättringar i väginfrastrukturen Publikation gjord

Läs mer

Västra Varvsgatan 19 Kontor, Malmö 170 kvm

Västra Varvsgatan 19 Kontor, Malmö 170 kvm Västra Varvsgatan 19 Kontor, Malmö 170 kvm Västra Varvsgatan 19 Yta: 170 kvm Plan: Markplan Välkommen till Västra Varvsgatan 19, markplan Fastigheten Glashuset erbjuder med sin kombination av industriellt

Läs mer

Snabbguide Hotell. Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:- 256:- arvika@scandichotels.com 671 31 Arvika - www.scandichotels.

Snabbguide Hotell. Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:- 256:- arvika@scandichotels.com 671 31 Arvika - www.scandichotels. 6 Snabbguide Hotell Alingsås First Hotel Grand Bankgatan 1 T 0322-67 01 00 977:- 1418:- 376:- info@grandhotel-alingsas.se 441 30 Alingsås - Arvika Scandic Arvika Torggatan 9 T 0570-197 50 1036:- 1331:-

Läs mer

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016

NYHETSBREV NR 1. januari - juni 2016 NYHETSBREV NR 1 januari - juni 2016 ORDFÖRANDEN har ordet; Dags för ett nytt medlemsår inom PRO. Alla medlemmar fick i mars förra året ett brev om att vi inom föreningen startat ett utvecklingsprojekt

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18 Jakobsbergsgatan 18 Yta: 257 kvm Plan: Entréplan, Hus A1 Lokalens utformning Modernt ytskikt med glaspartier mot konferensrum

Läs mer

CERTIFIERAD SVERIGE. Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm

CERTIFIERAD SVERIGE. Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm CERTIFIERAD SVERIGE MILJÖBYGGNAD SILVER Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1075 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan,

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Jakobsbergsgatan 22 Yta: 375 kvm Plan: 11 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp.

Läs mer

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Alsace & Bourgogne. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Alsace & Bourgogne Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - A l s a c e o c h B o u r g o g n e Alsace och Bourgogne - Guidad Rundresa Upptäck de pittoreska vinregionerna

Läs mer

Julmarknadskryssning längs med Donau

Julmarknadskryssning längs med Donau Julmarknadskryssning längs med Donau Följ med och upplev den magiska stämningen på några av Europas vackraste julmarknader. Ombord på vår mysiga älvkryssningsbåt, Der Kleine Prinz, får du julstämning och

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE

PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR SEVÄRDHETERNAS STAD PARIS SAINT-GERMAINE RESA PARIS PARIS EN STAD MED MÅNGA SIDOR Den vackra staden Paris, Frankrikes huvudstad, är en stad med många sidor och lager. Staden är full av storslagna och välkända monument och sevärdheter, men här

Läs mer

Viktoriafallen, Chobe & Okavango

Viktoriafallen, Chobe & Okavango Viktoriafallen, Chobe & Okavango Denna resa kombinerar Viktoriafallens magiska krafter med safari i Chobe National park samt häftiga djurupplevelser i Okavango-deltat. I resan ingår två nätter vid Viktoriafallen,

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Baltikum. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Baltikum Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa Upplev det kulturella och historiska arvet i Lettland och Estland på vår

Läs mer

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl.

Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016. Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. Vattenfalls Veteraner i Stockholm PROGRAM FÖR HÖSTEN - VINTERN 2015/2016 Välkommen med! Onsdagar 9 september 16 december kl. 11-12 Gymnastik Plats: Hässelby Strands kyrkas motionslokal Avgift: 100:- per

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Gardasjön 9 dagar 25/7-2/8 2015

Gardasjön 9 dagar 25/7-2/8 2015 Gardasjön 9 dagar 25/7-2/8 2015 2015 GARDASJÖN Italiens största sjö, den azurblå Gardasjön med sitt kristallklara vatten, omgärdas av flera medeltida, pittoreska städer med smala gränder och charmiga stadskärnor.

Läs mer

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018!

IRLAND. Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! IRLAND Välkomna med på Borås Släktforskares traditionella vårresa! Denna gång reser vi till Irland 1-8 maj 2018! Vi reser med buss till Köpenhamn och flyg vidare till Dublin. Under rundresan på Irland,

Läs mer

Sydney och Cairns kombo

Sydney och Cairns kombo Sydney och Cairns kombo Är tiden begränsad men reslusten stor är detta resan för er. Detta är en kortare resa men inte mindre härlig för det. Reseförslaget kombinerar både storstadspuls i Sydney med skön

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Konst- och kulturresa till Split & Dubrovnik sep 2017

Konst- och kulturresa till Split & Dubrovnik sep 2017 Följ med på en konst- och kulturresa till de vackra kustpärlorna i Kroatien Split och Dubrovnik! Kroatien lockar många besökare med sin slående vackra och skiftande natur mäktiga berg, kuperande landskap,

Läs mer

Weekend i Washington DC

Weekend i Washington DC Weekend i Washington DC Weekendresa till Washington D.C. med besök till stadens alla sevärdheter. På denna resa till Washington D.C. får ni åka båt på Potomacfloden till Mount Vernon, ni ser kända monument

Läs mer

Stockholm & jag! och SAMLA dina MINNEN! UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! a voyage mini guide. Jag heter och jag är år. Jag besökte Stockholm / 20

Stockholm & jag! och SAMLA dina MINNEN! UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! a voyage mini guide. Jag heter och jag är år. Jag besökte Stockholm / 20 Stockholm & jag! BILD PÅ MIG! Jag heter och jag är år Jag besökte Stockholm / 20 UPPTÄCK, MÅLA, LÄR! och SAMLA dina MINNEN! Jag var där tillsammans med Vädret var och det var grader Här bodde jag Det roligaste

Läs mer

Västra Varvsgatan 19 Kontor, Malmö kvm

Västra Varvsgatan 19 Kontor, Malmö kvm Västra Varvsgatan 19 Kontor, Malmö 700-1640 kvm Västra Varvsgatan 19 Yta: 700-1640 kvm Plan: 7 Välkommen till Västra Varvsgatan 19, plan 7 Fastigheten Glashuset erbjuder med sin kombination av industriellt

Läs mer

69 Centralen Kaknästornet/Blockhusudden

69 Centralen Kaknästornet/Blockhusudden 69 69 Centralen / Giltighetstid 10 december 2017 22 april 2018 Noter d Fortsätter till hållplats Djurgårdsbron. s Endast skoldagar. Fortsätter till hållplats Manilla. 69 Måndag fredag 05.39d 05.57d 06.16

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer.

Baltikum. Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer. Baltikum Guidad Rundresa på svenska Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - B a l t i k u m Baltikum - Guidad Rundresa i Estland och Lettland (max. 8 resenärer) Upplev det kulturella

Läs mer

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli.

Arbeten på Spårvagn linje 7 från 9 mars till början av juli. Arbeten på från 9 mars till början av juli. Foto: Kari Kohvakka. Visionsbild: DinellJohansson. Trafikinformation Hållplats tillgänglighetsanpassas och den provisoriska ändhållplatsen på Hamngatan tas bort.

Läs mer

KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014

KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014 KULINARISK RESA TILL PERU APRIL 2014 18 dagar, 9 26 april, 2014 Följ med Tur & Retur på en spännande resa till Peru! Förutom att ni får besöka Perus främsta sevärdheter såsom Machu Picchu, Titikakasjön,

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com

Provence. Guidad Rundresa Max. 8 resenärer. www.vespucci-tours.com Provence Guidad Rundresa Max. 8 resenärer www.vespucci-tours.com G u i d a d R e s a - P r o v e n c e Provence - Guidad Rundresa Uppfyll din dröm om pittoreska lavendelfält, fantastiska vingårdar och

Läs mer

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall.

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall. Zamek Reszel I nordöstra Polen, i Warmiaområdet är Hotel Zamek Reszeal beläget. Hotellet inryms i stadens gamla slott, här erbjuds en unik hotellvistelse med medeltids atmosfär. Tillsammans med familjen

Läs mer

StayAt Stockholm Bromma Lämna bilen på hotellet och ta tunnelbanan in till Stockholm city. Bo bekvämt i lägenhet med eget kök.

StayAt Stockholm Bromma Lämna bilen på hotellet och ta tunnelbanan in till Stockholm city. Bo bekvämt i lägenhet med eget kök. StayAt Stockholm Bromma På StayAt bor ni bekvämt i moderna lägenheter nära Alviks Torg i Bromma. Härifrån har ni nära till det lokala centrumet, vacker natur samt kan enkelt ta er in till Stockholms centrum

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

3 LÄNDER 3 HISTORIER

3 LÄNDER 3 HISTORIER 3 LÄNDER 3 HISTORIER Den dalmatiska kusten räknas som en av Europas vackraste. Följ med oss på en spännande resa där vi bor både i Split och i Dubrovnik och dessutom tar oss till historiskt intressanta

Läs mer

Sydafrikas kultur & vilda djur

Sydafrikas kultur & vilda djur s kultur & vilda djur Denna resa till som börjar och slutar i Durban tar er till östra delarna av landet med St Lucia, zulukultur, sol & strand samt självklart Big-5 safari. Delar av resan kör ni själva

Läs mer

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer.

Kapstaden med flyg. Kapstaden med flyg. Resan i korthet. Sydafrika. Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Kapstaden med flyg Välkommen till Kapstaden, en av världens vackraste städer. Vid ankomst möts ni på flygplatsen och blir körda till Ert hotell. På eftermiddagen blir Ni upphämtade för en stadsrundtur.

Läs mer

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm

Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Kungsgatan 57 Kontor, Stockholm 1162 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Kungsgatan 57, pl 5, 4 tr Fastigheten Mer centralt blir det inte! Här på Kungsgatan, med närhet

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum

Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Medlemslista AEROSEUM Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum Alingsås museum Alsters herrgård Astrid Lindgrens Näs Aquaria Vattenmuseum Arbetets museum Arboga museum Arkitekturmuseet Armémuseum Arsenalen

Läs mer

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då

Ölprovning i Prag. 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg. Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Ölprovning i Prag 15-17 april 2015 Möt våren i Prag med Ann Fogelberg Vill du lära dig mer om öl? Ja, då Vill du lära dig mer om öl? Ja, då är detta bästa resan för dig. Följ med till Tjeckien, landet

Läs mer