Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagningskommittén i Stockholm. för resande från Finland. sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR"

Transkript

1 Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 STOCKHOLM MED OMGIVNINGAR

2

3 MOTTAGNINGSBYRÅN för finländska resande Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, 1 tr. upp. Öppen 1 maj 30 september 1923 Vardagar kl. 8 f. m. 1 e. m. 3c. m. 8 e. in. Söndagar kl. 8 f. m.1 e. m. Fäs- och skrivrum: alla dagar kl. 8 f. m.-8 e. m Alla upplysningar kostnadsfritt. Mottagningskommittén i Stockholm för resande från Finland sommaren 1923 har till uppgift att underlätta resor från Finland till utställningen i Göteborg innevarande år..för nämnda ändamål har kommittén bl. a. inrättat en niottagningsbyrå, som har sin lokal 1 tr. upp i Hotell Reisen, Skeppsbron 1214, snett emot Finlandsbåtarnas tilläggsplats. Huset är utmärkt med Finlands flagga. Byråns föreståndare och övrig personal är kunnig i finska språket. Ombud från byrån, försedd med blåvit armbindel, möter vid ankomsten av alla båtar från Finland. Byrån ombesörjer inkvartering å hotell och pensionat i Stockholm. Vid rumsbeställning genom byrån erhålles rabatt å ett stort antal hotell och pensionat. För dem, som önska bo särskilt billigt har kommittén anordnat inkvartering i skolsalar eilér andra staden tillhöriga lokaler mot en ersättning av 1 kr. per dygn, drickspenningar inberäknade. Ä. ett stort antal restauranter lämnas 20 /0 rabatt å all mat samt å vissa dryckesvaror. Kuponger, gällande som betalningsmedel, inköpas å Mottagningsbyrån. Icke förbrukade kuponger återlösas inom viss tid av byrån. I sammanhang med byrån äro anordnade läs- och skrivrum, varest finnas tidningar och tidskrifter, även finländska. Telegram få inlämnas för expediering. Brev till de resande kunna adresseras till byrån och vidarebefordras efter anmälan om vederbörandes adress i Sverige. Uppgifter lämnas om teatrar, biografer, sevärdheter i Stockholm och dess omgivningar m. m.

4 Stockholm Här lämnade uppgifter hava på Mottagningskommitténs framställning benäget sammanställts av Svenska Turistföreningen. INFARTEN GENOM SKÄRGARDEN TILL STÖCKHOLM. Mellan Tjärvens och Söderarms fyrar kommer ångaren in i den svenska skärgården. Farleden går förbi Kapellskärs fyr, över Gräsköf järden till det smala Blidösunddet, varest man har Furusund, tull och lotsstation samt livligt besökt badort. Härifrån går färden genom mera tätt bebyggda trakter, utmed den skogiga Yxlö, förbi N och S Växlets samt Staboudds fyrar in i sundet mellan fastlandet och den lummiga Ljusterö. Oranieholmens fyr passeras och resan fortsattes över Trälhavet in genom' Oxdjupet, Stockholms huvudinlopp, mellan Oscar-Fredriksborgs fästning och det gamla pittoreska, halvt raserade Fredriksborgs torn; vidare över Solöfjärden fram genom det natursköna Ramsösund till Vaxholms gamla fästning och stad. Då ångaren på fortsatt färd passerar över Vaxholmsfjärden observeras Bogesunds åldriga slott. Farleden följer här gränsen mellan Södermanland och Uppland med det tätt bebyggda Lidingölandet. Mitt i gattet Fjäderholmarna med sommarrestaurant. Sedan Blockhusudden med gamla sjötullen och fyr passerats, befinner sig ångaren inne i Stockholms egentliga hamnområde. Till höger på Djurgårdslandet synes Skansens höjder och Valdemarsudde med prins Eugens palats, till vänster Danvikens monumentala ålderdomshem samt den stora kvarnen Tre Kronor. Längre in i hamnen har den resande till vänster "Söders" höjder, till höger Kastell- och Skeppsholmarne samt rakt fram landningsplatsen vid Skeppsbron i "Gamla staden". ANKOMST TILL STOCKHOLM. Reguljära ångbåtsförbindelser mellan Åbo Stockholm 3 ggr i veckan och Hälsingfors 2 ggr i veckan. Båtarnas tilläggsplats i Stockholm: Skeppsbron.

5 kßaidtriauishel JJ&ecLitaÅiiebolcLget Grundat 1864 GÖTEBORG STOCKHOLM MALMÖ Telegramadress:»Kreditbolaget» Aktiekapital och reserver Kr : Banken är genom sina egna avdelningskontor samt anslutna banker direkt representerad på 436 olika platser i Sverige Utfärdar speciella SVENSKA RESEKREDIT l*v betalbara vid BANKENS KONTOR I Å JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN GÖTEBORG samt på alla övriga bankplatser i hela landet

6 Passuppvisning och tullvisitation äga rum vid landstigningen från båten. Stadsbud möta vid båten. Spårvagn har hållplats invid tilläggsplatsen. Droskbilar möta vid båten eller beställas pc telefon, namnanrop: "Droskstation". Finlands beskickning, Strandvägen 5 c- Vardagar 11 f. m.2 e. m. Finlands konsulat och passbyrå, Väpnaregatan 8. Vardagar 11 f. m.2 e. m. HOTELL OCH PENSIONAT. antal lägsta pris rum : enkelrum : Grand Hotel och Grand Hotel Royal, S. Blasieholmshamnen 6B 250 6: : Continental, Vasagatan 22 Strand Hotell, N. Blasieholmshamnen 9 Regina, Drottninggatan 4244 Park Hotell, Vasagatan 8 Astoria, Vasagatan 4 Terminus, Vasagatan 20 Kronprinsen, Drottninggatan 29 Centralhotellet, Klarabergsgatan 31 Exelsior, Birger jarlsgatan 35 Savoy, Bryggaregatan 3 Anglais, Stureplan 1 Skandia, Drottninggatan 25 Imperial, Regeringsgatan 5 Imperials Annex, Nybrogatan 6 Stockholms Hospits, Vasagatan 10 Arvfursten, Drottninggatan 48 Engelbrekt, Birger jarlsgatan 29 Reisen, Skeppsbron Pallas Hotell, Klarabergsgatan 37 Hotel de Post, Vasagatan 5 8o 5:- 80 s: 61 4: : : : 40 6: : 36 5: 25 5: 31 4: : : 25 4: :50 4:50 Carlesons Pensionat, Engelbrektsplan 2 Pensionat Comfort, Birger jarlsgatan 39 Pensionat Cosmopolit, Skepparegatan 32 Pensionat Fredrikshov, Fredrikshovsgatan 10 Helpension fr. 10:. Grand Pensionat Dehn, Strandvägen 7 a. Helpension fr. 7:. Pensionat Clara Johansson, Kungsgatan 51. Pensionat Clara Larsson, Birger jarlsgatan 23 Hotell & Pensionat Sylvia, Arsenalsgatan 8 c. Helpension fr. 9:. 10 4: "- 35 3: 15 4: 34 s: 8 4:- 35 6: 10 5: 6

7 UPPLYSNINGAR OM RESOR m. m. erhållas å Mottagningsbyrån i Hotell Reisen, Statens järnvägars resebyrå, Vasagatan i, Svenska Turistföreningens resebyrå, Norrlandsgatan 16, Nordiska Resebyrån, Operahuset. Ktmgl. Automobilklubbens turist- och resebyrå, Nybrogatan 3, öppen 96, lördagar 95 (råd och upplysningar om automobilresor i Sverige och utlandet. Kartor och turbeskrivningar etc). "Svenska Amerika Linien" Gustaf Adolf torg 16. (Råd och upplysningar ang. resa å Göta Kanal till Göteborg samt resor till England och U. S. A.). BANKER: Banktid 1/2 10 f. m. 3 e. m. Lördagar 1/2 10 f. m.2 e. m. Skandinaviska Kredit Aktiebolaget, huvudkontor Gustaf Adolfs Torg Stockholms Enskilda Bank, huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 8. Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, huvudkontor Kungsträdgårdsgatan 2 B. Aktiebolaget Göteborgs Bank, huvudkontor Brunkebergstorg Stockholms Intecknings Garanti A.-8., huvudkontor Fredsg. 2. samt ett flertal andra banker. BAD: Centralbadet. Drottninggatan 88, alla slags varma bad. Sturebadet, Sturegatan 4, alla slags varma bad. Strömbadet, kalla bad. TEATRAR, BIOGRAFER m. m. Kungl. Operan, Gustaf Adolfs Torg, säsong juni. sept. Kttngl. Dramatiska Teatrarna, Nybroplan & Birgerjarlgatan 27, säsong sept. juni. Svenska Teatern, Blasieholmsgatan 4, säsong sept. juni Oscarsteatern, Kungsgatan, säsong sept. juni. Vasateatern, Vasagatan 19 21, säsong sept. juni. Södra Teatern, Mosebacketorg, säsong sept. juni. Blancheteatern, V:a Trädgårdsgatan, säsong juni sept. Folkteatern, östermalmstorg I3,1 3, säsong sept. juni.. 7

8 Djurgårdsteatern, Kungl. Djurgården. Friluftsteatrar: Haga, Skansen. Ett flertal biografer. Konserter i Auditorium och Musikaliska Akademien. RESTAURANTER. Alla större och en del mindre hotell stå i samband med restaurant. I allmänhet öppnas restauranterna först framåt ii-tiden på vardagarna, olika för olika restauranter. Undantag härifrån göra hotellens restauranter, där man ofta nog kan få frukost redan från kl. 7 å 8 f. m. samt folkrestauranterna, som öppnas mellan kl. 8 och 9 f. m. Restauranterna stängas i allmänhet kl. 12 midnatt, då även serveringen upphör, varefter gästerna få kvarsitta ytterligare en timme och förtära det, som redan är serverat. Folkrestauranterna stängas tidigare, vid 8- å 9-tiden. Sön- och helgdagar öppnas de restauranter, som icke stå i samband med hotell, vanligen först kl. 1 e. m. efter högmässogudstjänstens slut och hållas sedan öppna hela dagen med undantag av folkrestauranterna, som stängas kl. 4 eller 6 e. m. Ett sjuttiotal av Stockholms restauranter tillhandahålla både spritdrycker och viner. Vissa restauranter tillhandahålla endast vin och på dessa är det förbjudet såväl för serveringspersonalen att tillhandahålla spritdrycker som för gästerna att förtära dylika. Något vintvång existerar icke ens på de finaste restauranterna. För serveringen av spirituösa och vin gälla särskilda bestämmelser, enligt det för Sverige karaktäristiska restriktionssystemet. Spritdrycker få serveras endast efter kl. 12 middagen och allenast till måltidsgäster. På förmiddagen (före kl. 3 e. m.) serveras högst 2 små glas (å 2,5 cl.), senare på dagen högst 6 dylika glas, men för damer allenast hälften. Punsch beräknas härvid emellertid efter liberalare grunder än övriga, starkare spritdrycker, vadan 3 små glas av dessa senare kunna utbytas mot en liten butelj (1/6 lit..) punsch. Av restauranten tillblandad svag whisky- eller cognacsgrogg, s. k. lättgrogg, serveras utan samband med måltid. Lätta och mousserande viner samt vermouth serveras utan, praktiskt sett, inskränkande bestämmelser. Sherry, portvin och madeira (starka viner) få däremot utskänkas allenast i begränsade kvantiteter och endast i samband med intagande av måltid eller konditorivaror. Då man vill äta billigt i Stockholm, bör man observera de måltider a prix fixe, som finnas på ett flertal restauranter.. 8

9 Svenska Handelsbanken STOCKHOLM H UVUDKONTOR 260 kontor över hela Sverige GÖTEBORG S. HA M N G AT. 23 Resande till Stockholm eller Göteborgsutstållningen kunna lata adressera sin post % Svenska Handelsbanken på dessa platser. Huvudkontorets Resekreditivsalong vid Kungsträdgården.

10 På ett stort antal enklare och finare restauranter har mottagningskommittén utverkat rabatter enligt ett särskilt kupongsystem, varom upplysningar lämnas på mottagningskommitténs byrå. RESTAURANTER. Trakten av Kungsträdgården och Östermalm. Grand Hotel S. Blasieholmshamnen Operakällaren Operahuset Restaurant Kastenhof Wahrendorffsgatan 4 Berns Salonger Berzelii park Nybrohof Hamngatan 2 Dramatiska Teaterns Restaurant Nybroplan Restaurant Riche Birger Jarlsgatan 4 Strand Hotell N. Blasieholmshamnen 9 Restaurant Lyktan Teatergatau 6 Hotell Anglais Stureplan 1 Restaurant Cecil Biblioteksgatan 5 östermalmskällaren Storgatan 5 Blanchs Café Kungsträdgården Restaurant Victoria Kungsträdgården Restaurant Damberg David Bagares gata 4 Nordiska Kompaniets lunchrum*) Hamngatan 18 & 20 Sturehof*) Stureplan 6 Gyllene Hornet*) Strandvägen 5 A. Trakten av Drottninggatan och Regeringsgatan. Restaurant Rosenbad Strömgatan 24 Hotell Kronprinsen Drottninggatan 29 Hotell Kung Karl Malmtorgsgatan 10 Restaurant Hamburger Börs Jacobsgatan 6 Restaurant Gillet Brunkebergstorg 15 Restaurant Gustaf Adolf Regeringsgatan 16 Restaurant Tre Remmare Regeringsgatan 47 Kahns Bierstube*) Karduansmakaregatan 4 Löwenbräu*) Jacobsgatan 20 Trakten av Centralstationen och Stadshuset. Hotell Continental Vasagatan 22 Restaurant W:6 Kl. V. Kyrkogata 3 B Restaurant Tennstopet Stora Vattugatan 8 Stadshuskällaren Stadshuset Rådhusrestauranten Hantverkaregatan 4 Fürstenhof*) Klarabersgatan 31 Staden mellan broarna och trakten av slussen. Reisen Skeppsbron 14 Källaren P. B. Lilla Nygatan 18 Källaren Freden österlånggatan 51 Östergötland och Rosengrens Källare Salvii gränd 1 *)Endast vin- och ölrestaurant. 10

11 em., Röda Stugan Restaurant Pelikan Mosebacke Restaurant Restaurant Södergård Munkbron Brunnsbacken 4 Mosebacketorg Hornsgatan 31 Djurgården. Djurgårdsteaterns Restaurant Restaurant Blå Porten Hasselbacken Linden med Lindgården Restaurant Bellmansro Djurgårdsbrunns Värdshus Lidingöbro Värdshus POST, TELEGRAF OCH TELEFON. öppet : Huvudpostkontoret, Vasagatan fm. 8 cm. Sond. 9 Postkontor i olika stadsdelar. 11 fm., I41 4 em. 9 fm.8 em. Sond fm., I21 2 em. Telegrafverkets Huvudstation, Skeppsbron 2. Hela dygnet. Telegraminlämning i olika filialer. 9 fm.9 em. Sond. i regel 9 fm.4 em, Telefonkiosker över hela staden. Hela dygnet. SEVÄRDHETER I STOCKHOM. Artillerimuseum, onsd. 1 2,30 em. Sond. I31 3 em. övrig tiu efter tillsägelse hos portvakten. Biologiska museet, dagl. från 10 fm. till skymningen. Engelbrektskyrkan, visas efter överenskommelse med vaktmästaren. Järnvägsmuseum, sond. I31 3 em. Kungl. Biblioteket, dagl. 1 sept.23 juni 10 fm.9 em. 25 junil sept. 10 fm.6 em. Lördagar 10 fm.4 em. (Någon tid under sommaren kommer biblioteket att vara stängt för reparation). I313 em. em. Liljevalchs konsthall, öppen i regel alla dagar 10 fm. 4 em. Musikhistoriska museet, onsd. och sond. I31 3 em. Nationalmuseum, värd. (utom månd.) 10 fm. sond. Lantbruks- och Fiskerimuseum, fred. och lord. 123 sond. Tisch, onsd., I4 em. Inom samma byggnad: Statens Historiska museum och Myntkabinett, värd. (utom månd.) 122 em., sond. I31 3 em. Nordiska Museet och livrustkammaren, värd. 11 fm.4 em., sön- och helgdag I41 4 em Postmuseum, sond. I31 3 em. Riddarholmskyrkan, sond., tisd., torsd., lord. I313 em 11

12 II 111 Riddarhuset, alla dagar efter tillsägelse hos vaktmästaren. Rådhuset, Skansen, dagl. 10 fm. lo em. Stadion, dagl. efter tillsägelse hos vaktmästaren, ing. klock tornet. Stadshuset, värd. 10 fm., sond. 12 midd. Föreningar efter överenskommelse. Stockholms Slott, våningarna visas i maj i sept. värd: 10 fin. i em., sond. i 3 em. Vaktparaden, värd. c:a kl. 12,30 cm., Storkyrkan, fm. vard._ii i em. sond. något senare. Tekniska Högskolan, visas efter överenskommelse med vaktmästaren. SEVÄRDHETER I STOCKHOLMS NÄRMASTE OMGIVNINGAR: Drottningholms Slott och Drottningholms Teatermuseum, värd. kl. 12, 2, 4, 5 em., sön och helgdag, 1, 2, 3, 4, 5 em. efter tillsägelse hos vakt' mästaren. Haga Slott, Gustav lils paviljong, efter tillsägelse hos vaktmästaren. Karl Johansmuseet vid Rosendal, torsd. 11 fm. 4 em. Naturhistoriska Riksmuseet, Frescati, onsd. och lord. 12 m.3 em., sond. I313 em. övriga tider efter tillsägelse hos vaktmästaren. AVRESA FRÄN STOCKHOLMS CENTRALSTATION TILL GÖTEBORG. 3 tåglägenheter dagligen, därav ett persontåg på morgonen, ett middags- och ett nattsnälltåg. Restid 9 12 tim. Biljettpris: I klass 54: klass 27: klass 18: sovplats 12: 6: 24: snälltågsbiljett 2: 6: 3:

13 utländska AKTIEBOLAGET GÖTEBORGS BANK GRUNDAD 1848 GÖTEBORG - STOCKHOLM Egna fonder: Kr : 100 avdelningskontor på olika platser i Sverige 'U.ade.P (/udzleuzzisulslällnztigen i vjcöleoopß sär* sliili Baa.Jkk.oa.lor inom iif-sfälinfiirfsonirrädef - - Resekreditiv checker utländskt mynt FULLSTÄNDIG BANKRÖRELSE Telegramadress: "GÖTABANK"

14 FEM DAGAR 1 STOCKHOLM. Svenska Turistföreningen, Norrlandsgatan 16 II tr.. Stockholm, lämnar muntligen eller per telefon Norr 4920, 5722, 20471, alla upplysningar om sådana detaljer, som här icke närmare angivas t. ex. avgångstider för tåg, båtar m. m. För att dagsprogrammen skola medhinnas, bör turisten vara "startfärdig" från sin bostad kl. 9 f. m., tidigare om denna är belägen långt från centruin. För telefonbeställning av bil begäres endast "Droskstation", för beställning av s. k. Billig bil "AB". Första dagen. KUNGLIGA SLOTTET: festvåningen och gästrumsvåningen 2 tr. upp från V. valvet; Konung Oscar II och Drottning Sofias våningar I tr. upp i samma valv. Entrébiljetter från i valvet uppsatta automater. De dagar, då konselj hålles, är festvåningen icke tillgänglig för allmänheten. Vaktparaden bör ses från Lejonbacken framför slottets N. fasad. Passerar 12,1512,30 e. m. vardagar, söndagar något senare, över Gustaf Adolfstorg, Norrbro, Skeppsbron, upp Slottsbacken. Vaktavlösning i högvakten utanför V. fasaden. Härifrån till STORKYRKAN: S:t Göran och draken, Ehrenstrahls "Nedtagandet från korset". Utanför kyrkans Ö. gavel Olaus Petri statyn. Härifrån Promenad genom den sevärda, gamla "STADEN MEL- LAN BROARNA", med trånga gator och gränder, Tyska kyrkan, Stortorget, Börsen (med Nobelbiblioteket), Skeppsbron till Slussen och över Slussbron och Karl XIV Johans torg till Slussplan. Lunch å Pelikan (Brunnsbacken), Hotel Reisen (Skeppsbron) eller Mosebacke, beroende på var man vill avbryta promenaden. Sedan till Katrinahissen upp till altanen. Till Mosebacke och Mosebacketorg, vidare till Katarinavägen, nedför denna åter till Slussplan. Promenad genom Västerlånggatan till Storkyrkobrinken. Eftermiddagen disponeras efter behag. Middag å Operakällaren, Grand Hotel Royal, Rosenbad (Strömgatan), Kronprinsen (Drottninggatan), Berns Salonger, Kastenhof (Wahrendorffsgatan), Gyllene Hornet (Strandvägen 5 A), 45:an (45 Regeringsgatan) eller annan restaurant. 14

15 Andra dagen. STADSHUSET: arkaderna, Blå Hallen, promenadgalleriet (Prins Eugens freskomålningar), borgarrådens rum, stadsfullmäktiges sessionssal, Gyllene salen, stadshustornet, Härifrån promenad över järnvägsbron till RIDDARHOLMSKYRKAN med kungagravar, Karolinska och Gustavianska gravkoren. Härifrån till RIDDARHUSET, Stockholms präktigaste palats från 1600-talet. Lunch å Hotell Östergötland, Stadshuskällaren eller Strömparterren. På eftermiddagen rundtur med spårvagn genom staden eller ångslupstur från Bomslupstrappan över Strömmen genom Djurgårdsbrunnsviken tillbaka till utgångspunkten eller event. avstigning vid Strandvägen invid Djurgårdsbron och promenad in i staden. Middag å någ"ot av de ställen, som omnämnts första dagen. Tredje dagen. NATIONALMUSEUM: Konst- och konstslöjdsavdelningarna. Statens historiska samling (arkeologiskt museum). Lunch å Grand Hötels sommarterass, Nybrohov (Hamngatan) eller Riche. Med spårvagn N:o 7 från Norrmalmstorg utmed Strandvägen över Djurgårdsbron till NORDISKA 'MUSEET OCH LIVRUSTKAMMAREN med etnografiska och kulturhistoriska samlingar. Från Nordiska museet promenad eller spårvagn till Nationalmuseum. Utflykt till Saltsjöbaden med båt från Gustav III:s staty eller tåg från Stadsgården (i så fall färja från Karl XII torg). UPPENBARELSEKYRKAN sevärd. "Utsikten" 1520 min. promenad från Grand Hotel Saltsjöbaden. Middag a Grand Hotel eller å Sommarrestauranten. Återresa med Saltsjöbanans tåg. Färja från Stadsgården till Karl XII torg eller promenad från Stadsgården till Slussen och därifrån med spårvagn. Fjärde dagen. Promenad till Humlegården med Linnés och Scheeles statyer samt till KUN GL. BIBLIOTEKET. Härifrån NV. till Engel- 15

16 j brektskyrkan, genom Lärkstaden till Valhallavägen, därefter ö-ut Valhallavägen till Tekniska högskolan (in under portalen), förbi Sofiahemmet till Stadion. Ned Sturegatan till Stureplan. Lunch å Anglais, Sturehov eller Brända Tomten vid Stureplan. Med Djursholmsbanans elektriska tåg från Engelbrektsplan till RIKSMUSEET med olika samlingar vid Frescati. Med tåg åter till staden. På eftermiddagen utflykt till VAXHOLM med båt från Karl XII torg eller S. Blasieholmshamnen (c:a i timmes färd). Synnerligen vacker färd genom inre skärgården. Middag ombord på ångaren eller på Vaxholms Hotell. Femte dagen. Utflykt till DROTTNINGHOLM. Ängbåt på f. m. från Riddarholmen (nedanför gamla Riksdagshuset). Besök å slottet samt promenad genom parken till "Kina slott". Åter till staden med båt eller med bilomnibus till Ulvsunda och därifrån med spårvagn in till staden. Avstigning vid Tegelbacken. Lunch å Stadshusrestaurantcn, Continentals hörna, Rosenbad eller Kronprinsen. Därefter färd till DJURGÅRDEN, spårvagn eller ångslup från Räntmästaretrappan, Bomslupstrappan, Nybron till BIOLOGISKA MUSEET med fullständig samling av Skandinaviens däggdjur och fåglar. Promenad från museet utefter Djurgårdsbrunnsviken över Rosendals terass till ROSENDALS SLOTT med Karl XIV Johans museum. Sedan upp på SKANSEN, friluftsmuseum med ryggåsstugor, lappkåtor, gamla bondgårdar, zoologisk trädgård. Vackraste utsikten över staden från Håsjöstapeln, Solliden och Bredablick. Folkdanser på dansbanan framför Bollnässtugan. Middag på Höganloft, Solliden (storartad utsikt över inloppet till Stockholm), Hasselbacken, Linden eller Djurgårdsteaterns restaurant. Om tiden tillåter promenad eller biltur till Djurgårdsbrunn eller Lidingöbro värdshus i tilltalande läge. Under sommaren spela Skansens friluftsteater och Djurgårdsteatern, varjämte föreställningar givas å Cirkus samt å variétéerna vid Djurgårdsslätten. 16

17 Grundad STOCKHOLMS ENSKILDA BANK Solidarisk Bank - STOCKHOLM 1856 Fonder kronor Telegr.-adr. NITTON-STOCKHOLM : Bankaffärer av alla slag OBUGA TIONSA VDELNINGEN förmedlar köp och försäljning av in- och utländska obligationer och aktier NO TARIA TA VDELNINGEN Telegramadr. : NOTARIA TET-STOCKHOLM mottager till vård och förvaltning penningar, värdehandlingar och andra värdeföremål, lämnar råd och hjälp vid kapitalplacering, biträder vid uppsättande och granskning av testamenten, kontrakt och andra rättsliga handlingar samt ombesörjer sterbhusutredningar och arvskiften

18 KORTA SOMMARUTFLYKTER FRÄN STOCKHOLM. För den som mera noggrant önskar lära känna den trakt, som genomfares, rekommenderas någon av Svenska Turistföreningens resehandböcker över "Stockholm", "Uppland", "Södermanland", eller "Västmanland och Närke". Goda turer i Stockholms omgivningar finnas även i Föreningens bok "Stockholm, uppsatser om Stockholm och Stockholmsnaturen". Föreningens nyutkomna Atlas över Sverige kan tjäna som en god orientering på färden. Svenska Turistföreningens resebyrå står kostnadsfritt gärna till tjänst med upplysningar om turlistor och priser, ombesörjer rumsbeställningar samt utställer alla slags färdbiljetter. Tur. I TILL STRÄNGNÄS OCH GRIPSHOLM. Karta: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: i:a dagen: Med middagsbåt till Strängnäs, c:a 4 timmars färd. Stadshotellet eller Hotell Rogge. 2:a dagen: Rundvandring i den intressanta gamla staden. Domkyrkan, läroverkshuset, biskopshuset och Grassagården. Med förmiddagståg till Mariefred. Middag å Stadshotellet. Gripsholms slott beses efter tillsägelse hos vaktmästaren. På e. ni. men båt (eventuellt tåg) åter till Stockholm, c:a 4 timmar. Ungefärlig biljettkostnad kr. 10:. Tur 11. TILL VÄSTERÅS OCH ARBOGA. Kartor: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: samt Generalstabens blad 74 Västerås, pris kr. 1:., i:a dagen. Med middagsbåt till Västerås, c:a 6 timmars färd, eller ock med eftermiddagståg, c:a 2 timmar. Stadshotellet eller Industrihotellet. På aftonen utflykt till Elba, där supé kan intagas. 2:a dagen. Besök i den märkliga domkyrkan, kulturhistoriska museet samt (utom söndagar) Aseas och Svenska metallverkens anläggningar. Eftermiddagståg åter till Stockholm eller ock med eftermiddagståg till Arboga. Stadshotellet. De medeltida Nikolai- och Trefaldighetskyrkorna, den gamla vackra Crugska gården m. fl. byggnader äro väl värda besök. 3:e dagen. Med första morgontåg till Stockholm, c:a 4 timmar. Ungefärlig biljettkostnad kr. 20:, vid färd tåg tur och retur Västerås kr. 14,40. 18

19 Tur 111. TILL SIGTUNA OCH SKOKLOSTER. (Lördags- och söndagsutflykt eller endast söndagsutflykt, om avresa från Stockholm sker tidigt på söndagsmorgonen.) Kartor: StockholmMälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:, samt Generalstabens blad 84 Uppsala, pris kr. 1:. i:a dagen. Med middagsbåt till Sigtuna,. c:a 3 timmars färd. Stadshotellet. Besök i S:t Pers, S:t Olofs kyrkoruiner m. fl. samt Sigtunastiftelsen. 2:a dagen. På förmiddagen med ångbåt till Skokloster, ett av vårt lands märkligaste minnen från stormaktstiden. Återresan kan företagas hela vägen på ångbåt till Stockholm, c:a 4 timmar, eller ock med båt endast till Sigtuna, varifrån bil till Märsta, därifrån tåg till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad båt tur och retur kr. 7,50. Tur IV. TILL UPPSALA. Dagsutflykt. Kartor: Stockholm Mälaren (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3: samt Generalstabens blad 84 Uppsala, pris kr. 1:., 1. Tidigt på morgonen avresa med ångbåt genom Mälaren, Almarestäket och Fyrisån till Uppsala, c:a 5 timmars färd. Rundvandring i Uppsala ; Carolina Rediviva, universitetet, slottet, domkyrkan. Restauranter: Gillet, Stadshotellet, Flustret. Med kvällståg åter till Stockholm, c:a 1 1/2 timme. Ungefärlig biljettkostnad kr. 7, Med morgontåg till Gamla Uppsala, 1 timme och 20 minuter. Kyrkan från 1100-talet, de väldiga gravhögarna från hednatiden m. fl. fornminnen. Vandring (4 km.) eller med omnibussbil till Ujipsala. Därefter lika med alternativ 1. Biljettkostnad kr. 8,40. Tur V. TILL ÖRBYHUS OCH DANNEMORA. Söndagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 92 östhammar, pris kr. 1:. Med morgontåg till örbyhus, 2 timmars färd. Örbyhus ståtliga slott. Med bil (örbyhus skjutsstation) till österby 18 km. Brukssamhället av ålderdomlig prägel. Bil eller promenad till Dannemora gruvor, 3 km. (Hotell). Besök i gruvan. Med kvällståg via örbyhus till Stockholm. Biljettkostnad kr. 14,40, bilfärden ej inräknad. Tur VI. TILL TROSA OCH TULLGARN. Kartor: Generalstabens blad 75 Stockholm och 67 Trosa, pris kr. per blad. 1: i:a dagen. På middagen med ångbåt till Trosa, c:a 6 timmars vacker färd genom Mälaren och Södertälje kanal. I Trosa Stadshotellet. 2:a dagen. Utflykt med bil (Trosa bilstation, rt. Trosa 21,) till Tullgarn, vårt äldsta kungl. lustslott, vackert beläget vid en vik av Saltsjön. På kvällen bil till Vagnhärads station, varifrån tag åter till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad kr. 10:, (bil ej medräknad). 19

20 Saltsjön Saltsjön Saltsjön Tur VII. TILL NYNÄS. Dagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 67 Trosa, pris kr. 1:. Med morgontåg till Nynäs, c:a 2 timmar. Tillfälle till havsbad. Vackra promenader, särskilt strandpromenaden åt söder. På ön Trehörningen Badhotellets restaurant. Åter med kvällståg till Stockholm. Biljettkostnad kr. 8:20. Tur VIII. TILL DROTTNINGHOLM. Dagsutflykt. Karta: Generalstabens blad 75, Stockholm, pris kr. 1:. Med ångbåt till Drottningholm, c:a 45 minuters färd. 6 turer dagligen. Drottningholms minnesrika slott, parken med Kina lustslott samt Teatermuseet med teatern från Gustaf III: s tid. Återresa med båt till Stockholm eller med bilomnibuss till Ulvsunoa, varifrån spårvagn till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad, båt tur och retur kr. 1:75. Tur IX. TILL SALTSJÖBADEN. Dagsutflykt. Karta: Saltsjöbanans promenadkarta, pris kr. 0:50. Med ångbåt genom Skuru- och Lännerstasunden till Saltsjöbaden, c:a 1 timmes färd. Rundvandring vid Saltsjöbaden. Karlsbaderberget, varifrån vidsträckt utsikt över skärgården. Uppenbarelsekyrkan sevärd. Restauranter: Grand Hotel och Sommmarrestauranten. Återresa med tåg till Stockholm (Stadsgården), 40 minuters trafik. Ungefärlig biljettkostnad kr. 3:. Tur X. TILL DALARÖ. Söndagsutflykt. (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Karla: Stockholm På morgonen med ångbåt genom de vackra Skuru- och Lännerstasunden samt Baggensstäket, vidare genom typisk skärgårdsnatur till Dalarö, c:a 2 1/2 timmes färd. Dalarö Hotell. Tillfälle till havsbad och promenader. Återresa antingen 1) lika med utresan, 2) med båt från Vadviken till Saltsjöbaden, varifrån med tåg till Stockholm (Stadsgården), eller 3) med bil till Handens station å Nynäsbanan, därifrån tåg till Stockholm, eventuellt bil hela vägen. Ungefärlig biljettkostnad, båt tur och retur kr. 4:50. Tur. XI. TILL UTÖ. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Turen till en början lika med föregående, men fortsattes resan med samma båt från Dalarö till Utö, 4 timmars resa från Stockholm. Utö hotell. Havsbad. Besök de gamla nu nedlagda järnmalmsgruvorna. På aftonen åter med ångbåten till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 5:50. Tur XII. TILL VAXHOLM. Dagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr.. 3: Med ångbåt fram och åter, c:a 1 timmes färd, många turer dagligen. Vaxholms hotell. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur. kr. 2:. 20

21 Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag Bank grundad 1869 Fonder Kr : Huvudkontor: Fredsgatan 2 Sigab-Stockholm Telegramadress: Fullständig bankrörelse UTBETALNINGAR A RESEKREDITIV KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV UTLÄNDSKT MYNT OCH CHECKER PÅ UTLANDET TELEGRAFREMISSOR

22 Saltsjön Tur XIII. TILL ÖSTERSKÄR. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm Saltsjön (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Med ångbåt förbi Vaxholm till österskärs brygga, c:a 2 1/2 timmes färd. Österskärs pensionat. Åter med tåg till Stockholm (östra station), c:a 1 timmes färd. Ungefärlig biljettkostnad kr. 4:. Tur XIV. TILL.SANDHAMN. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:. Med morgonbåt förbi Djurö, Stavsnäs och Runmarö till Sandhamn, lots- och tullstation ytterst mot havet, c:a 4 1/2 timmes färd. Havsbad. Turisthotellet. Restaurant Solhem. På eftermiddagen åter med båt till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 6:. Tur XV. TILL FURUSUND. Söndagsutflykt. Karta: Stockholm Saltsjön (utg. av Gen. lit. anstalt), pris kr. 3:, samt Generalstabens blad 85 Norrtälje, pris kr. 1:. Med morgonbåt förbi Vaxholm till Furusund, c:a 3 timmars färd. Restaurant. Havsbad och vidsträckta strandpromenader. På eftermiddagen med båt åter till Stockholm. Ungefärlig biljettkostnad tur och retur kr. 7 För färd till: Tag ångfartyget : Tilläggsplats : Dalarö Södertörn Nybroviken Drottningholm Tessin el. Viking Riddarholmen Furusund Norrtälje Strandvägen Mariefred Mariefred eller Gripsholm Munkbron Saltsjöbaden Gustafsbergsbåt Gustaf III:s staty Sigtuna o. Skokloster Uppland el. Ekolsund Munkbron Strängnäs Strängnäs Express Klara strå: strand Trosa Nya Hållsviken Riddarholmen Uppsala Fyris I eller II Riddarholmen Utö Södertörn Nybroviken Vaxholm Vaxholmsbåt S. Blasieholmshamnen Västerås Västerås Riddarholmen 22

23

24 HJ. STOCKHOLM HALLINS' BOKTRYCKERI

Stockholmsguiden FLER ÄN 100 INITIERADE TIPS

Stockholmsguiden FLER ÄN 100 INITIERADE TIPS Stockholmsguiden 2010 FLER ÄN 100 INITIERADE TIPS Välkommen till Stockholm The Capital of Scandinavia! Stockholm är känd som ingenting mindre än en av världens allra vackraste städer, byggd på fjorton

Läs mer

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden.

D OKU MENT STO C K H O LM DOKUMENT. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. Staden utvecklas ständigt varje dag händer något som förändrar gatubilden. DOKUMENT Fotograferna Erik G Svensson, Roger Turesson och Jeppe Wikström har med STO C K H O LM över 1 000 nytagna bilder fångat

Läs mer

Guide 2013 StockholM. nyhet 2013! abba the museum Shopping i världsklass. timmar det bästa. friluftsliv&

Guide 2013 StockholM. nyhet 2013! abba the museum Shopping i världsklass. timmar det bästa. friluftsliv& Guide 2013 StockholM nyhet 2013! abba the museum Shopping i världsklass 24 timmar det bästa av stockholm storstad friluftsliv& Välkommen till stockholm Upptäck Stockholm en av världens vackraste städer!

Läs mer

AEOLUS«(Svea) I Stockholm-Åbo.. S.Kr. 35: 28: 15: I. utan kost. Tillskott för enskild hytt (I kl.): Åbo Stockholm Fmk Stockholm Åbo Kr.

AEOLUS«(Svea) I Stockholm-Åbo.. S.Kr. 35: 28: 15: I. utan kost. Tillskott för enskild hytt (I kl.): Åbo Stockholm Fmk Stockholm Åbo Kr. IM-fJIMMI f S. Åbo-9tockhol m Ångf. v. DÖBELN" (F.Å.A.), BORE I" (Bore), AEOLUS«(Svea) via Mariehamn tisdagar, torsdagar och lördagar. alla vardagar 19,15 -

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning för två personer

Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning för två personer Charmigt och personligt Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer Minisemester Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present ger dig rätt att

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

SPF föreningars DEL I RESA program 2014

SPF föreningars DEL I RESA program 2014 SPF föreningars DEL I RESA program 2014 AKTUELLT DEL I RESA PROGRAM FINNS PÅ WWW.RESESKAPARNA.SE/SPFRESOR Ett urval av resor för SPF föreningar som vill dela avresa och bredda sitt reseprogram för sina

Läs mer

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning)

Långviks. brygga. Bjurmans cykeluthyrning. Brygga för turbåtar och gods. Naturstig (utmärkt med gula band, kartan visar ungefärlig sträckning) w N S Stora Möja är 5,7 km lång och 3,7 km bred. 500 m 1 km e Dragedets Vandrarhemmet Möja gästhem Coop Långviks FRÅN MÖJA TILL ÖJA! CYKLA OCH VANDRA I SKÄRGÅRDEN Vi besöker Möja Möja ligger längst ut

Läs mer

Charmigt och personligt. Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning med frukost för två personer

Charmigt och personligt. Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning med frukost för två personer Charmigt och personligt Välj bland över 50 olika hotell med personlig prägel - få en övernattning med frukost för två personer 2 1 Grattis! Du har fått en upplevelse i present, en Smartbox Charmigt och

Läs mer

Skärgårdsresor Från Arholma i norr till Landsort i söder med Waxholmsbolaget

Skärgårdsresor Från Arholma i norr till Landsort i söder med Waxholmsbolaget Skärgårdsresor Från Arholma i norr till Landsort i söder med Waxholmsbolaget Waxholmsbolaget höst, vinter och vår. Sommaren är vacker, men vintern är magisk. Skridskoåkare, sportfiskare och weekendgäster.

Läs mer

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011

Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 ÅNGBÅTSTIDTABELL 2011 Utdrag ur Sveriges passagerarångbåtars tidtabeller år 2011 Utgiven av Sveriges Ångbåtsförening, som nummer 3/2011 av SÅF-Bladet, i samarbete med samtliga svenska ångbåtsrederier Ångfartyg

Läs mer

Uppländska UPPLEVELSER. med guldkant för grupper. Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven

Uppländska UPPLEVELSER. med guldkant för grupper. Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven Uppländska UPPLEVELSER med guldkant för grupper 2012 Uppsala Mälaren Vallonbruken Roslagen Nedre Dalälven Uppländska upplevelser Som relativt nyinflyttad och utan uppländska rötter slås man av vårt läns

Läs mer

Skärgård & vildmark 2007

Skärgård & vildmark 2007 Skärgård & vildmark 2007 Utflyktsmål året runt i Haninge DALARÖ UTÖ ORNÖ FJÄRDLÅNG HUVUDSKÄR GÅLÖ ÅLÖ RÅNÖ NÅTTARÖ MUSKÖ KYMMENDÖ TYRESTA NATIONALPARK 2 Skärgård & vildmark 2007 Karta: Annika Grenefalk

Läs mer

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18

hela denna tematidning är en annons från mediaplanet Kalendarium sommaren i Stockholms skärgård sidan 18 annons hela denna tematidning är en annons från mediaplanet annons Stora nassa foto: jeppe wickström Fästingsäsong Vaccinera dig ombord på fästingbåten Så hindrar du båttjuven Guide: Köpa sommarhus i skärgården

Läs mer

BUSS FLYG KRYSSNINGAR GRUPPRESOR. 0511-34 66 60 031-12 68 00 www.mkbussresor.se GRUPPRESOR I TRE OLIKA KONTINENTER 1

BUSS FLYG KRYSSNINGAR GRUPPRESOR. 0511-34 66 60 031-12 68 00 www.mkbussresor.se GRUPPRESOR I TRE OLIKA KONTINENTER 1 BUSS FLYG KRYSSNINGAR GRUPPRESOR 2015 0511-34 66 60 031-12 68 00 www.mkbussresor.se GRUPPRESOR I TRE OLIKA KONTINENTER 1 Nytt och gammalt i en härlig blandning Välkomna till oss på MK bussresor och ett

Läs mer

031-55 00 00. www.rolfsbuss.se GRUPPRESOR 2014. Storstäder Berlin London Barcelona. Bussresor Polen Toscana Holland

031-55 00 00. www.rolfsbuss.se GRUPPRESOR 2014. Storstäder Berlin London Barcelona. Bussresor Polen Toscana Holland GRUPPRESOR 2014 Storstäder Berlin London Barcelona Bussresor Polen Toscana Holland Flygresor Rom Sorrento Andalusien New York resmål till mer 110 än 30 länder 031-55 00 00 www.rolfsbuss.se i Reseinformation

Läs mer

ResTeamet Bussresor 2012

ResTeamet Bussresor 2012 ResTeamet Bussresor 2012 Resor med personlighet! Upp till 400 kronor i boka tidigt-rabatt t o m den 5 februari Gratis anslutning från 19 orter i Skåne! Resor med personlighet! Det är nu vår 19:e säsong

Läs mer

ResTeamet. Bussresor 2015. Resor med personlighet! 20 år. Gratis anslutning från 16 orter i Skåne!

ResTeamet. Bussresor 2015. Resor med personlighet! 20 år. Gratis anslutning från 16 orter i Skåne! ResTeamet Bussresor 2015 Resor med personlighet! 20 år 1995-2015 Gratis anslutning från 16 orter i Skåne! Upp till 400 kronor i boka tidigt rabatt t.o.m. den 5 februari RESOR MED PERSONLIGHET! I år firar

Läs mer

bussresor Spa-paket för hela familjen! Julmarknad i Lübeck SID. 15 Upptäck Kolmården SID. 6 Upplev Guld- & ostriket Natursköna Norge SID. 7 SID.

bussresor Spa-paket för hela familjen! Julmarknad i Lübeck SID. 15 Upptäck Kolmården SID. 6 Upplev Guld- & ostriket Natursköna Norge SID. 7 SID. BOKA din resa via tel. 060-57 25 45 eller kom in till oss på Ceris Resor/Tallink Silja, Stora Torget, Sundsvall. bussresor Sverige Norden Baltikum Europa SPA-resor 08 SID. 10-11 Spa-paket för hela familjen!

Läs mer

heliga platserna och andra turistmål i Medelhavat. Kommer hem med en fot som får gipsas efter att ha dansat i lite dåligt väder. 1935 är semestern en

heliga platserna och andra turistmål i Medelhavat. Kommer hem med en fot som får gipsas efter att ha dansat i lite dåligt väder. 1935 är semestern en Förord. Detta är en utskrift av 10 st dagböcker som är skrivna av min far Hugo Hammar under åren 1921 till 1938 och 1946. Det är mest anteckningar från resor och semestrar men ibland anteckningar om tiden

Läs mer

GRUPPRESOR 2015. Storstäder Berlin London Barcelona. Bussresor Italien Holland Frankrike. Flygresor Island USA Indien 031-55 00 00. www.rolfsbuss.

GRUPPRESOR 2015. Storstäder Berlin London Barcelona. Bussresor Italien Holland Frankrike. Flygresor Island USA Indien 031-55 00 00. www.rolfsbuss. GRUPPRESOR 2015 Storstäder Berlin London Barcelona Bussresor Italien Holland Frankrike Flygresor Island USA Indien 031-55 00 00 www.rolfsbuss.se Det är lätt att följa med! Våra bussar startar från Ulricehamn

Läs mer

Vi 30-årsjubilerar! E-post: info@mkbussresor.se Hemsida: www.mkbussresor.se

Vi 30-årsjubilerar! E-post: info@mkbussresor.se Hemsida: www.mkbussresor.se 2014 30 ÅR 1 Vi 30-årsjubilerar! I år är det 30 år sedan Mikael Bergh med hjälp av sin far Karl-Erik startade MK bussresor. De första resorna den sommaren gick till Gotland, ett resmål som blivit något

Läs mer

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015

Anbudet. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening. Nr 1 2015 Anbudet Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 1 2015 Nya Fristadstorget Eskilstuna, med den omtalade pinnen. Foto: Richard Attered Innehåll Föreningsinformation... 2 Ordförandespalten...

Läs mer

Konst. Kultur. Kvalitet. Våren och Sommaren 2014. www.triangelresor.se Tel 08 665 10 35

Konst. Kultur. Kvalitet. Våren och Sommaren 2014. www.triangelresor.se Tel 08 665 10 35 Konst. Kultur. Kvalitet Våren och Sommaren 2014 www.triangelresor.se Tel 08 665 10 35 1 Resor i Europa 23/4 28/4 Blommornas och konstens Holland... Fåtal platser kvar!... 4 3/5 10/5 Toscana, Italiens hjärta

Läs mer

ResTeamet. Bussresor 2014. Resor med personlighet! Gratis anslutning från 16 orter i Skåne!

ResTeamet. Bussresor 2014. Resor med personlighet! Gratis anslutning från 16 orter i Skåne! ResTeamet Bussresor 2014 Resor med personlighet! Gratis anslutning från 16 orter i Skåne! Upp till 400 kronor i boka tidigt rabatt t.o.m. den 9 februari Resor med personlighet! I din hand håller du vår

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939. för SPF-Håbo. Välkomna SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Grundat 1939 MEDLEMSFORUM för SPF-Håbo Välkomna till SPF Håbos månadsmöte torsdagen 29 september 2011 klockan 13.30 i Skeppet, Kalmarvägen 3. PROGRAM Seniorshopen besöker oss

Läs mer

Utflyktstips Södra skärgården. Utflyktstips Södra skärgården

Utflyktstips Södra skärgården. Utflyktstips Södra skärgården Utflyktstips Södra skärgården Utflyktstips Södra skärgården Gäller från 2009 Allmän information Spårvagn och buss till Saltholmen Från city till Saltholmen går spårvagnslinje 11. Under sommartidtabellen

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer