SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUS Lathund Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam"

Transkript

1 SUS Arbetsgången i SUS FINSAM och Tvåpartsfinsam

2 Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION SYFTE LÄSANVISNING SAMVERKANSORGANISATION BESTÄLL OCH LÄGG UPP SAMVERKANSORGANISATION ADMINISTRERA SAMVERKANSORGANISATIONEN INSATSER SKAPA INSATSER DELTAGARE HANTERA DELTAGARE SAMTYCKESBLANKETTEN SUPPORT VID PROBLEM... 9 Versionshantering Datum Version Ändring RevA Första fastställda utgåva PB1 Anpassat efter systemutveckling RevB Andra beslutad utgåva. Copyright, Försäkringskassan Sid. 2 (10)

3 1 Dokumentinformation 1.1 Syfte Denna lathund beskriver arbetsgången i SUS för samverkansformerna FINSAM och Tvåpartssamverkan. Du kan läsa hur du som användare lägger upp din samverkansorganisation, skapar insatser och slutligen registrerar deltagare. I detta dokument beskrivs inte arbetsgången för samverkansformen Af/FKsamarbete. För att du ska kunna jobba i SUS måste du ha behörighet till SUS och ha tilldelats ett uppdrag i en samverkansorganisation och/eller insats. Du kan ha flera behörighetsroller samtidigt. För mer information om behörighetsadministrationen och behörighetsroller se Användarhandledning - Behörigheter som finns på 1.2 Läsanvisning För att lättare förstå vad som ska göras används dessa anvisningar: Text som visas på skärmen, katalog- och filnamn visas med Lucida Console, t.ex. Klicka på knappen Spara. Tangenttryckningar och svar från program visas i Lucida Console fetstil, t.ex. Enter eller Hårddisken kommer att formateras Ska två knappar tryckas ner samtidigt står det ett plustecken (+) emellan. T.ex. Alt+Tab betyder att du börjar med att trycka ner Alt och sen ska Tab hållas nere samtidigt. Finns det ett snabbkommando anges det efter instruktionen i fetstil, t.ex. Klicka på Spara (Ctrl+s). Kursiv stil i ett kommando, domän- eller datornamn visar att informationen kan variera, exempelvis FKxx eller Wxxxxyzzz. Copyright, Försäkringskassan Sid. 3 (10)

4 2 Samverkansorganisation 2.1 Beställ och lägg upp samverkansorganisation För att en samverkansorganisation ska skapas måste först en beställning om att skapa en samverkansorganisation skickas in till Försäkringskassan. Beställningen görs på blankett 9447 som finns att ladda ner från På blanketten anges: samverkansorganisationens namn, vilken samverkansform den verkar inom (FINSAM eller Tvåpartsfinsam), startdatum, vem som ska vara den första registrerade samverkansadministratören (denne kan sedan lägga till andra). Beställarens kontaktuppgifter ska anges. Den som beställer upplägget ska vara en ansvarig tjänsteman inom eller för samverkansorganisationen. Endast en blankett per samverkansorganisation skickas in. Två uppgifter på blanketten förtjänar särskild uppmärksamhet, dels namnet på samverkansorganisationen och dels startdatumet. Namn: Namnet skall vara så tydligt som möjligt och får inte överstiga 50 tecken inklusive blanksteg. För FINSAM används samordningsförbundets namn (t.ex. Samordningsförbundet Pyramis). För Tvåpartsfinsam används LFC-områdets och landstingets namn (t.ex. LFC XX och Landstinget i YY). Lägg aldrig till uppgift om samverkansform i namnet. Startdatum: Startdatum är det datum då samverkansorganisationen skapades, (för exempelvis nystartade samordningsförbund) eller från och med det datum då det ska vara möjligt att registrera in deltagare. Lämpligen fylls i om samverkansorganisationen beställs under 2013 och det inte finns något behov av att registrera deltagare eller budgetuppgifter för föregående år. Observera att om anges så går det inte att registrera budgetuppgifter för Copyright, Försäkringskassan Sid. 4 (10)

5 2012 eller tidigare eller registrera in deltagare som startade före Blanketten skickas till e-postadressen: 2.2 Administrera samverkansorganisationen När samverkansorganisationen och behörigheterna är upplagda kommer beställaren att få en bekräftelse över e-post och arbetet i SUS kan börja: Användaren med behörighetsrollen samverkansadministratör kan nu logga in i SUS och uppdatera uppgifterna om samverkansorganisationen. Detta görs på bilden Hantera samverkansorganisation. Användaren lägger även upp finansiering och budget för samverkansorganisationen. Uppgifterna registreras per kalenderår. Samverkansadministratören måste dessutom tilldela uppdrag till insatsansvariga samverkansorganisationen. Observera att man bara kan tilldela uppdrag till de användare som har fått behörigheter upplagda och beställts med behörighetsrollen insatsansvarig. Samverkansadministratören kan även tilldela uppdrag till samverkansadministratörer till samverkansorganisationen. Observera att man bara kan tilldela uppdrag till de användare som har fått behörigheter upplagda och beställts med behörighetsrollen samverkansadministratör. Copyright, Försäkringskassan Sid. 5 (10)

6 3 Insatser 3.1 Skapa insatser Under samverkansorganisationen skapas en eller flera insatser. Den som kan göra detta är den användare som har rollen insatsansvarig och som har tilldelats uppdrag till samverkansorganisationen. Den insatsansvarige skapar insatser genom att gå till bilden Registrera ny insats. Insatsen skapas genom att ange ett insatsnamn. Namnet ska vara unikt, och komplettera med uppgifter om insatsen. Kategorisera insatsen. Kategoriseringen av insatser ligger till grund för de rapporter som tas ut ur SUS. Valet av kategori får därför stor betydelse. Det går inte att ändra kategoriseringen när en deltagare har registrerats i insatsen. Mer information om kategorisering av insatser finns i - Kategorisering av insatser som finns på Den insatsansvarige lägger upp en budget för insatsen. Budgeten registreras per kalenderår. Om deltagare (med personnummer, försörjning etc.) ska kunna registreras till insatsen, måste den insatsansvarige koppla deltagaransvariga till insatsen. Observera att man bara kan koppla de användare som har fått behörigheter upplagda och beställts med rollen deltagaransvarig. Copyright, Försäkringskassan Sid. 6 (10)

7 4 Deltagare 4.1 Hantera deltagare Användare med behörighetsrollen deltagaransvarig som har tilldelats uppdrag i en insats av en insatsansvarig kan registrera uppgifter om deltagare i insatsen. Deltagare kan registreras på tre sätt i SUS: 1. Genom att personnummer, uppgift om försörjning och sysselsättning före samt efter insatsen etc. registreras; eller 2. att deltagaren registreras anonymt med uppgift om kön; eller 3. genom att deltagarna endast registreras som ett totalt antal För att registrera deltagaruppgifter med personnummer krävs ett samtycke från deltagaren. Endast användare som är deltagaransvariga och kopplade till insatsen, kan registrera dessa deltagare. Deltagare registreras in i samband med att de startar och slutar i insatser. Det är viktigt att registreringen sker löpande så att en ögonblicksbild av insatsen verkligen visar hur många deltagare som just nu finns i insatsen och resultatet för de som redan slutat. Vid registrering av deltagare är det viktigt att tänka på följande: Säkerställa att ett samtycke från deltagaren finns. Blankett 9443 som finns på susam.se ska användas. Om samtycke finns, ska deltagaren registreras med personnummer. Registrering görs i bilden Registrera deltagaruppgifter. Om deltagaren har skyddade personuppgifter eller inte undertecknar samtycket, kan deltagaren registreras anonymt utan personnummer. Registrering görs i dessa fall i bilden Registrera anonym deltagare. I detta fall registreras endast vilket kön deltagaren har och vilket år denne startar i insatsen. När deltagare endast ska registreras som en total summa (exempelvis i anslutning till utbildningar, konferenser, pinnstatistik av möten etc.), görs detta av den insatsansvarige och inga deltagaransvariga behöver därmed tilldelas uppdrag i insatsen. Som stöd för den deltagaransvariga finns samtycket samt in- och utregistreringsblanketter på Copyright, Försäkringskassan Sid. 7 (10)

8 4.2 Samtyckesblanketten För att behandla personuppgifter i SUS om deltagare måste deltagaren ge sitt samtycke och skriva under samtyckesblanketten (9443). Det är den deltagaransvariges uppgift att säkerställa att deltagaren har undertecknat blanketten samt blivit informerad om varför vi behöver uppgifterna från honom/henne. Samtyckesblanketten ska sparas och sändas in i original till Försäkringskassan för arkivering. Adress: Försäkringskassan Diariet Samtycket Östersund En kopia av blanketten bör sparas hos övriga inblandade myndigheter. Observera att inga avsteg från denna samtyckesblankett får ske. Detta innebär att samtyckesblanketten inte får anpassas lokalt och inga alternativa blanketter får användas. Copyright, Försäkringskassan Sid. 8 (10)

9 5 Support vid problem Om användare får problem i SUS eller har frågor om systemet finns det två olika kanaler de ska vända sig till beroende på var de är anställda. Anställda på Arbetsförmedlingen, kommuner, landsting och/eller samordningsförbund vänder sig till Försäkringskassans Kundcenter för partner. Anställda på Försäkringskassan vänder sig till Helpdesk i tekniska frågor och till Försäkringsprocesser via ARS i verksamhetsrelaterade frågor. Kundcenter för Partner Telefon: E-post: Helpdesk: Anknytning: Försäkringsprocesser Skicka ARS: Verksamhetsärende Partnersamverkan - SUS På finns ytterligare användarstöd att tillgå: Användarhandledning SUS: FINSAM/Tvåpartsfinsam Användarhandledning Behörigheter Användarhandledning Rapporter Kategorisering av insatser Copyright, Försäkringskassan Sid. 9 (10)

10 Kundcenter för partner Systemägare Förvaltning verksamhet Nationella rådet Partner Helpdesk IT förvaltning, drift etc. FK-anställda Behörighetsadmin. Copyright, Försäkringskassan Sid. 10 (10)

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd

Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Användarhandbok SoftOne Lägg upp ny anställd Innehållsförteckning Allmän funktionalitet... 3 Modul Personal... 4 Anställda... 4 Registrera anställd... 5 Kontaktuppgifter... 6 XEMail... 7 Anställningsuppgifter...

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 3.4 2015-03-24 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 3.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Kort om HSA och HSA Admin... 5 1.2 Förvaltning av HSA...

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20

HSA Admin handbok. Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell. Version 1.4 2011-09-20 HSA Admin handbok Användarhandledning för administratörsgränssnittet mot HSA Kataloghotell Version 1.4 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 4 1.1 Kort om HSA... 4 1.2 Förvaltning av HSA... 5 1.3 HSA

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer