Trafiksäkerhetsteman i dagvården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiksäkerhetsteman i dagvården"

Transkript

1 1 Trafiksäkerhetsteman i dagvården Verktygsbacken för trafi kfostran

2 2 Trafi kundervisning för barn Ju yngre ett barn är desto mer handlar undervisningen om att fungera som modell. Med högre ålder börjar barnet röra sig allt mer på egen hand och då gäller det att i första hand lära barnet att agera på ett säkert sätt i trafiken. I det här skedet är det viktigt att övervaka barnets verksamhet och lära barnet det rätta sättet att röra sig i trafiken. Vad ska du lära barn i olika åldrar? 0-4 åringar klarar inte av att röra sig på egen hand i trafiken. Barn i den här åldern ser hur de vuxna gör. Lär barnet alldagliga saker: vad är en gångbana, körbana, gård, reflex. I den här åldern är det viktigaste att lära barnet skillnaden mellan lekplats och trafik. 4-5 åringar vill uppföra sig på de vuxnas villkor och kan redan tillämpa det de lärt sig i praktiska situationer. Viktigt i undervisningen är att berätta varför man gör på ett visst sätt i en viss situation. Lär barnet en sak åt gången. Tillsammans med en vuxen får barnet öva sig att agera på rätt sätt i trafiken. 5-6 åringar är redan mogna för trafikundervisning. Den bästa undervisningen sker genom övning i verkliga trafiksituationer. Barnens säkerhet måste alltid tryggas. 6-7 åringar har redan förmågan att varsebli farliga platser i omgivningen. Också enkla trafikregler kan inläras i det här skedet. Viktigast är den praktiska träningen och repetition av det som inlärts gång på gång.

3 3 Säker rörlighet i näromgivningen Detta bör barnen lära sig på hösten: Daghemmets gränser - daghemmets gård och lekområden samt trafiken utanför dessa områden Farliga ställen - port, gata/väg, körbana, trafik - var fordonen rör sig - var fotgängare och cyklister rör sig - varför man inte kan röra sig på vissa ställen - gångbanan är ingen lekplats - var man får vara, t.ex. gårdens lekplats och - var man inte får vara, t.ex. väg, gata, mitt i trafiken Skyddsväg och ett säkert sätt att korsa vägen - vägen ska alltid korsas längs skyddsväg, - barnet bör läras att bilar inte alltid stannar framför skyddsväg och att man därför måste vara speciellt försiktigt då man korsar en väg, - trots namnet är en skyddsväg inte alltid en skyddsväg se Trafikskyddets anvisningar nere på sidan. Att korsa körbana - då en bil befinner sig till exempel vid det där huset, hinner man inte längre korsa gatan Att röra sig i grupp - parvis, i kö, vuxnas platser Regler - att observera och lyssna är viktigt, - att korsa en väg, - vaksamhet, - trafikmärken Säkerhetsanordningar - hjälmar, reflexer, reflexvästar Trafikskyddets anvisningar om hur man korsar vägen på ett säkert sätt: - Välj ett tryggt ställe att korsa vägen. - Stanna. - Titta och lyssna om det kommer bilar. - Vänta och titta ännu en gång. - Då vägen är fri från trafik går du raskt över vägen. Årstidens trafikmärken: - Skyddsväg - Trafikljus för fotgängare - Gångbana - Cykelbana - Kombinerad cykel- och gångbana - Cykelbana och gångbana som löper parallellt

4 Allmänna anvisningar för dagvården - Att lära små barn innebär att fungera som modell. - Personalen känner till daghemmets principer och regler för säker rörlighet i trafiken. 4 - Innan vägen ska korsas berättar man för barnet var man ska stanna så att man hinner titta och lyssna om bilar är på väg. - Reflexväst används i trafiken. - På daghemmets utflykter används beställningstransporter och yrkeschaufförer. Varje sittplats i buss som beställs ska vara utrustad med bilbälte. Egna bilar används endast i nödsituationer. - Taxi används om ett barn måste skjutsas till exempel till hälsocentralen. - Uppgifter om transportsätt och användningen av säkerhetsanordningar antecknas i vårdavtalen. - Daghemmet har skriftliga anvisningar om tillvägagångssättet vid olyckor och tillbud. Föräldrarna informeras om sådana situationer omedelbart efter att de inträffat. - Trafiksäkerhet ingår i planen för småbarnsfostran. Allmänna anvisningar för föräldrarna - Att lära små barn innebär att fungera som modell, bland annat genom att följa trafikreglerna och använda säkerhetsanordningar. - Följ daghemmets anvisningar om körning och parkering på daghemmets område. - Undvik att backa på daghemsområdet, att backa kan också vara förbjudet. - Barnet bör använda säkerhetsanordning för barn under bilskjutsen. - Barnet ska sitta på en säker sittplats under bilskjutsen. - Skjutsa barnet ända fram till daghemmet och hämta från daghemmets gård. Barnet får inte själv komma till bilen. - Daghemmets portar ska hållas alltid stängda. - Repetera enkla trafikregler tillsammans med barnet. - Barn imiterar vuxna, också i sitt trafikbeteende. Använd därför hjälm, reflex och bilbälte också själv. - Kom ihåg att gatan inte är barnets lekplats. - Använd hjälm också i olika idrottsgrenar, inte bara vid cykelåkning.

5 Tips för genomförande 5 - Rör dig tillsammans med barnen i trafiken i näromgivningen. - Tillverka (klipp, färglägg och limma) egna trafikmärken. - Dramatisera situationer inomhus och öva sedan utomhus. - Sjung och framför barnverser. - Ordna en reflexdemonstration till exempel genom att söka reflexer med en ficklampa. - Tillverka en reflexbjörn (klippning, färgläggning och limning ). - Tema för farsdag kan vara pappa tar hand om mig i trafiken. Viktigt är att pappa spänner fast barnet i bilstolen, att båda använder reflex, att man tillsammans diskuterar ett säkert trafikbeteende o.d. - Buss- och tåglekar. Gör en buss av en papplåda. Bussen åker på vägen och de andra övar sig att korsa vägen på ett säkert sätt. - Spraya fönstret så att sikten försämras och visa hur t.ex. en fotgängare syns genom bilens vindruta. - Ett trafiktema tas med som ett inslag på föräldrakvällar och en sakkunnig inbjuds att berätta om temat. - Kontakta Trafikskyddets distriktsbyrå och inbjud reflexfen till ett besök. - Teckna till årstidernas tema och pyssla tillsammans. - Någon trafikfråga som är aktuell på hösten tas med i dagvårdens infobrev till föräldrarna.

6 6 Behövligt material Trafikmärken Tillverka trafikmärken själva. På internet finns det modeller för trafikmärken. Också Trafikskyddets serie med 14 trafikmärken kan användas. Skyddsutrustning Använd till exempel reflexer och säkerhetsvästar. Trafikminnesspel Finns på internet och i pappform. Bilar, järnvägar, bilrattar, trafikmatta Sprattelgubbe och utskrivbara spel, trafikmärken och färgläggningsuppgifter från Verktygsbacken för trafikfostran. Teman för diskussioner med föräldrarna - Tillsammans med föräldrarna diskuteras daghemmets regler, trafikregler och gemensamma principer som gäller trafiksäkerhet. - Föräldrarna kan vandra tillsammans med barnet till daghemmet och visa hur man går längs en säker rutt. - Många föräldrar skjutsar sina barn med bil till daghemmet eller skolan, eftersom de anser detta vara det säkraste sättet. En del av barnen går dock till daghemmet eller skolan tillsammans med en förälder eller ensam, och den ökade trafiken i daghemmets eller skolans omgivning är en säkerhetsrisk. Då man väljer färdsätt borde man därför tänka på säkerheten även för andra än för det egna barnet. Teman för diskussioner med barnen - Diskussioner med barnen om hur man rör sig säkert till fots. - Åsikter om hur ett säkert övergångsställe ser ut och hur man korsar en väg på ett säkert sätt. - Barnen informeras om att man också på en skyddsväg måste vara försiktig innan man korsar vägen. - Barnen informeras om principen för en reflex, att den syns i mörker då den träffas av en ljusstråle. Reflexen syns därför redan på långt håll. Också i gatuljuset i stan är det viktigt att synas.

7 7 Nya farliga ställen på vintern Detta bör barnen lära sig på vintern: Halka - en bil eller cykel stannar inte direkt Säkert ställe för skidbacke - man får inte åka ut på vägen Snödrivor skymmer sikten Plogbilar och stora arbetsmaskiner i trafiken - man får inte springa ut på vägen för att titta på dem, maskiner kan plötsligt backa och svänga Diket eller gatan är ingen lekplats för barn Anvisningar för barnens föräldrar: Hur man tar sig till idrottsplatser vintertid - genom att använda säkra rutter och lättrafikleder Hur man använder skidutrustning och annan utrustning på vintern - till exempel användningen av hjälm Årstidens trafikmärken: - Stop-märke - Barn-märke Trafikskyddets anvisningar om hur man korsar vägen på ett säkert sätt: - Välj ett tryggt ställe att korsa vägen. - Stanna. - Titta och lyssna om det kommer bilar. - Vänta och titta ännu en gång. - Då vägen är fri från trafik går du raskt över vägen.

8 Tips för genomförande dagens teman - Åk skridskor i olika riktningar och bromsa in, så att barnet förstår att det inte går att stanna direkt. Barnet lär sig även olika riktningar. Att använda hjälm är viktigt också då man åker skridskor. Skridskoåkning och skidåkning i backe är bra sätt att träna koordinationen. - Åk i backe på säkert ställe, inte mot en körväg. Öva trafikljus: vid grönt ljus får man åka, vid rött måste man vänta. - Spring och stanna vid stoppmärke. Barnen lär sig att känna igen märket som betyder obligatoriskt stopp. - Repetera vad som inlärts på hösten och öva i trafiken. - Åk sparkstöttning. - Åk skidor. Dra upp ett spår på gårdsområdet eller längs en säker stig och träna start och tidtagning. Lär barnen hur man tar sig till skidplatsen och hur skidorna ska transporteras. - Ordna en reflexdemonstration. - Spela minnesspel med trafiktema. - Teckningar, pyssel, sånger och verser med anknytning till årtidstemat. - Färgläggningsuppgift Lekplatsen på vintern. Färgläggningsbild finns i Verktygsbacken för trafikfostran. Teman för diskussioner med barnen - Hur ser en säker skidbacke och skridskobana ut? - Med vilken utrustning är det säkert att åka i backe? - Varför är det bra att använda hjälm vid uteaktiviteter på vintern då det är halt? - Varför använder man säkerhetsväst. - Varför använder man reflex och hur ska den fästas? - Var är det säkert att åka skidor? Är det säkert att åka skidor på gården, på leder för lätt trafik o.d. - Var är det säkert att åka sparkstötting?

9 9 Rörligheten i trafi ken ökar Detta bör barnen lära sig på våren: Kontroll av cykelns skick hemma - anvisningar i Trafikskyddets cykelutflykt med skolklassen Kontrall av användningen av hjälm hemma - anvisningar om hur man justerar hjälmen, - hjälmen ska vara av rätt storlek och sitta rätt på huvudet, - remmarna spänns lagom hårt, - om man använder mössa under hjälmen bör hjälmens storlek justeras Rollen som cyklist i trafiken - träning i att behärska cykeln Cyklister måste alltid se upp för fotgängare Att åka sparkcykel och använda hjälm Att öva på teknikbana Att röra sig i naturen - på stigar, i skogen, på spånbana Att resa med buss och tåg Gångbana och körbana, led för lätt trafik Årstidens trafikmärken: - hastighetsbegränsning - parkering - förbjuden körriktning - påbjuden körriktining Trafikskyddets anvisningar om hur man korsar vägen på ett säkert sätt: - Välj ett tryggt ställe att korsa vägen. - Stanna. - Titta och lyssna om det kommer bilar. - Vänta och titta ännu en gång. - Då vägen är fri från trafik går du raskt över vägen.

10 Allmänna anvisningar för dagvården 10 - En vuxen går alltid först. Stanna, titta och lyssna. Först då alla barn är samlade korsar hela gruppen vägen med den vuxne i täten. - Påminn barnen om att de håller sig på sin sida, gruppvis, vid vägkanten osv. - Använd cykelhjälm vid cykelåkning. - Berätta i ord vad som är höger och vänster. Barn kan inte skilja på höger och vänster och minns inte vilket som är vilket. - Att röra sig i trafiken är inte roligt och trafiken är ingen lekplats. - Visa på vilken sida av en lättrafikled man bör färdas och hur. - Lär det som är väsentligt i trafikmärkena. Det finns till exempel flera märken som visar obligatorisk körriktning, men viktigast är att barnen lär sig att pilen visar den tillåtna riktningen. Allmänna anvisningar för föräldrarna - Se till att barnet använder cykelhjälm. - Justera hjälmens remmar så att hjälmen sitter bra. - Visa barnet hur hjälmen ska sitta på huvudet. - Använd alltid hjälm också själv. - Berätta för barnet var det är säkert att åka cykel. Bestäm gränser för det område där barnet får åka cykel (till exempel mellan två bestämda hus). - Gör en cykeltur tillsammans med barnet och visa samtidigt hur man agerar på ett säkert sätt. - Ta reda på hur barnet kan transporteras på pakethållaren eller i kärra bakom cykeln på ett säkert sätt. - Se till att barnet inte leker nära parkerade bilar.

11 Tips för genomförande 11 - Övning på teknikbana både med cykel och utan. - Cykelorientering - Orientering, fotoorientering - Gör en utflykt enligt en karta som ritats själv - Cykelövning på gården - Planera en cykelhjälm, färglägg hjälmen på utskriven bild - Granska äldre barns cyklar - Polislekar (belöning och bötfällning) - Belöning till dem som gör rätt (märke, diplom o.d.) - Behandling av trafiktema på föräldrakväll - Hjälmtest med ägg (se Säkerhetsbutiken) - Teckningar, pyssel, färgläggningsuppgifter, sånger och barnverser i anslutning till årstidens tema - Färgläggningsuppgift Lekplatsen på våren. Färgläggningsbild finns i Verktygsbacken för trafikfostran. Behövligt material - fotografier - koner - trafikmärken - cyklar, hjälmar - sparkcyklar - blankett för konditionsgranskning av cykel - liten ägghjälm

12 Teman för diskussion med barnen 12 - Vad gör man om kompisen kör omkull? - Cykelns plats på en lättrafikled? - Hur och varför använder man ringklockan. - Hur man väjer för hundar och fotgängare på lättrafikled. - Hur man stannar - då man kommer genom en port ut på vägen - man stannar, lyssnar och tittat innan man börjar korsa vägen, - i en korsning ska man fästa uppmärksamheten också bakåt. - Varför använder man hjälm? - Mopeder och cyklister kan åka med god fart! - Var man ska köra, viktigt är att undvika plötsliga svängar oavsett om man färdas till fots eller med cykel. - Hur man korsar vägen på ett säkert sätt? 1. Välj ett tryggt ställe att korsa vägen. 2. Stanna. 3. Titta och lyssna om det kommer bilar. 4. Vänta och titta ännu en gång. 5. Då vägen är fri från trafik går du raskt över vägen.

13 13 Repetition är all inlärnings moder, även i trafi ken Detta bör barnen lära sig på sommaren: - Att åka cykel - Att röra sig i naturen - Gårdslekar, man springer inte efter bollen ut på gatan! - Solen kan blända - Båtar, vatten och badstrand - Trafikljus - Att korsa en väg eller gata - Att färdas med buss och tåg - Repetition av andra årstidsteman Årstidens trafikmärken: - badplats - vägvisare (vad som står i dem) - campingsplats - trafikljus - parkeringplats - rastplats Trafikskyddets anvisningar om hur man korsar vägen på ett säkert sätt: - Välj ett tryggt ställe att korsa vägen. - Stanna. - Titta och lyssna om det kommer bilar. - Vänta och titta ännu en gång. - Då vägen är fri från trafik går du raskt över vägen.

14 Allmänna anvisningar för dagvården 14 - Cykelturer görs endast tillsammans med förskolelever eller beroende på gruppens utvecklingsnivå. - Förstahjälpväska och egna drickflaskor tas med på utflykten. - Cykelturen företas först då barnen vet hur man agerar och beter sig på en (cykel)utflykt. - Innan man ger sig ut på en cykeltur bekantar man sig med materialet Ut på en cykeltur med klassen. - Livliga barn åker nära en vuxen. - Om ett barn åker först i kön byter man emellanåt ledare. Alla ska få chansen. - Föremål i cykelkorgen: bestäm vad som ska göras ifall någonting ramlar ur korgen. En vuxen hjälper. Små barn bär ryggsäck, inga föremål i cykelkorgen. - Innan man ger sig ut på en cykeltur/utflykt bestämmer man hur man ska bete sig. En vuxen tar hand om barn som eventuellt åker omkull, föremål som ramlar o.d. - Barnet kan glömma bort sig och fästa uppmärksamheten på något annat än trafiken. - En cykeltur, promenad eller naturutflykt kan vara en stor upplevelse för ett barn. Anvisningar för föräldrarna - Se till att själv följa trafikreglerna. - Håll barnet i handen då ni tillsammans går på gångbana eller rör er i trafiken. - Berätta för barnet att bilister inte alltid stannar framför skyddsvägen fastän de borde. - Korsa vägen eller gatan först då du kontrollerat att den är fri. - Använd alltid skyddsväg, ifall sådan finns, då du korsar körbanan. - Försäkra dig om att barnet känner till skillnaden mellan körbana, gångbana och gård. - Trygga säkerheten under semesterresorna. Använd säkerhets-anordningar och håll pauser under resan, särskilt om barnet/barnen ber om det eller om föraren är trött. - Barn kan vara ivriga och därför är det viktigt att se till att de inte springer eller rusar iväg då de stigit ur bilen. - Lär barnet att akta sig för backande bilar på hemmens eller affärernas gårdar. - Lär er tillsammans att lokalisera varifrån ljud från bilar kommer.

15 15 - Klä er ordentligt då ni beger er ut på en cykeltur: ordentliga skor/joggingskor, säkerhetsväst och hjälm. Tåtossor passar inte för cykelåkning. - Skaffa en cykel i en storlek som passar barnet, den får varken vara för stor eller för liten. Skaffa samtidigt en hjälm av rätt storlek. Tips för genomförande - Cykeltur med barn i förskoleålder (eller beroende på gruppen) - Gör utflykter till fots - Gör utflykter ut i naturen - Gör besök i stan - Rollekar och trafikuppgifter - Träning av varseblivning och lokalisering av ljud med hjälp av instrument och träklabbar - Identifiering av ljud från trafiken (människor, fordon) - Gissningslekar (Gissa vad: skyddsväg, trafikljus, bil osv.) - Träning av motoriken genom att åka cykel/sparkcykel på daghemmets gård - Att resa med buss/tåg att vänta, att gå in i bilen, att använda bilbälte, att resa, att stiga av bilen, att hälsa på föraren/konduktören - Teckningar, pyssel, sånger och verser med anknytning till årtidstemat Behövliga material - Lekredskapen på gården förändras, till exempel bilar, grävmaskiner, sparkcyklar - Vid cykling används förutom hjälm ordentliga skor/joggingskor

16 16 Teman för diskussioner mellan föräldrar och barn - Sommartid kan det vara ett trevligt tidsfördriv under resan att läsa vägskyltar - Se också anvisningar för föräldrar. Stycket innehåller många förslag till diskussionsteman. Teman för diskussioner med barnen - Berätta vad trafikmärkenas färger betyder och förklara att det är bestämt så - Hur man korsar vägen på ett säkert sätt - Säkerhet vid cykelåkning, cyklistens plats i trafiken - Användning av hjälm vid cykelåkning - Vad är trafik för något - Hur agerar och beter man sig under en cykeltur

17 17 Barnvisor om trafi k - Bussången (hjulen på bussen) - Herr Gårman - Gatan (Inte leker du och jag på gatan) - Lekplatsen - Jag hamrar och spikar - Poliskonstapeln (Här är polisen) - Skrammelbil (uppför en backe och över en bro) - Trafiklek (trafikljus) - Bro bro breja (sånglek)

18 Trafi kskyddets elektroniska material för småbarnsfostran. 18 Länkmaterialer för trafiksäkerhetsteman i dagvården - En reflex björn (anvisningar på finska) - Trafikminnesspel pä internet - Trafikminnesspel i pappform - Lekplatsen på vintern, färgläggnings uppgift - Lekplatsen på våren, färgläggnings uppgift - Bild om hjälmen - Ut på en cykeltur med kalssaen -handbok - Blankett för konditonsgranskning av cykel - Värktygsbacken för trafikfostran - Småbarnsfostran - Uppgifter för barnträdgårdar - Barn i bil och buss - Fotgängare - Säkerhetsutrustning Övrigt material - Infoblad - Trafikmärken Skilda stycken - Trafikskyddets internet-sidor - Bältdjur Baddy - barnens trafikhörne Säkerhetsbutik, Trafikskyddet

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA

CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA CYKELSTÖDET CYKELSKOLAN FÖR VUXNA Lektion 1 Teori Trafiksäkerhet, regler och vägmärken Lektion 2 Repetition Besiktning av cykel Teoriprov Övriga lektioner Öva på att cykla Cykelskolan avslutas med: Cykelbanor

Läs mer

Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer

Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer Tryggt och säkert till skolan trafiksäkerhetsstationer I den här broschyren har vi plockat ut trafiksäkerhetsstationer som lämpar sig för trafikundervisningen i årsklasserna 0-6. Beskrivningarna av trafikstationerna

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2015 Innehåll Inledning...1 Korsnäs skola... 2 Allmänt om skolan...2 Strandvägen...2 Kyrkobyvägen...3 Övrigt...3 Dalsbruk

Läs mer

Cyklisten i trafiken

Cyklisten i trafiken Cyklisten i trafiken Tilläggsuppgifter: gsuppgifter: LL-Bladet Tölögatan 27 A 15 00260 Helsingfors telefon: 09-440 442 fax: 09-407 748 e-post: ll-bladet@fduv.fi Trafikskyddet Cittervägen 7 PB 29 00421

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Trafikkunskap David Lundgren

Trafikkunskap David Lundgren Trafikkunskap David Lundgren Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...5 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter...6 Grundbestämmelser...6 Fri väg m.m. för viss trafik...7 Trafik i korsning med järnväg

Läs mer

Min skolskjuts på webben

Min skolskjuts på webben Att åka Skolbuss Åka skolbuss Att åka skolbuss till och från skolan är en nödvändighet för många elever. Här får du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts samt information om hur vi tillsammans kan

Läs mer

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14)

BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) BOX BARNTRÄDGÅRD PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN - 1 - (14) Innehållsförteckning 1 ENHETENS VERKSAMHETSIDÉ... 3 1.1 PRIMÄR UPPGIFT... 3 1.2 VÄRDEN... 3 1.3 INLÄRNINGSSYN... 3 1.4 SPECIALDRAG, STYRKA, TYNGDPUNKTER

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Kallbäck Lekis grundades 1.9.1968. Lekiset startade vid Eriksnäsvägen. Sedan 1.9.1994 finns lekiset vid Kuusvägen 19

Läs mer

Cykelpassager och Cykelöverfarter

Cykelpassager och Cykelöverfarter Cykelpassager och Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner

Läs mer

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Lovisa stads principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Planen godkänd i bildningsnämnden 27.1.2011 8 LOVISA STADS PRINCIPER FÖR SKOLSKJUTS INOM FÖRSKOLEUNDERVISNING

Läs mer

Vandrande skolbussar Uppföljning

Vandrande skolbussar Uppföljning Fariba Daryani JANUARI 2007 Vandrande skolbussar Uppföljning När man börjat blir man fast (Förälder i Vandrande skolbuss) Att gå med Vandrande skolbussen är något vi ser fram emot (Barn i Vandrande skolbuss)

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Guide och Handledning

Guide och Handledning Guide och Handledning - för trafikantombudens arbete inom pensionärsföreningarna NTF Skånes Trafikäldreråd December 2006 Möten med varandra behöver vi realisera så ofta det är möjligt. Inom NTF Skåne och

Läs mer

Fem skolor många vägar

Fem skolor många vägar Fem skolor många vägar Kartläggning av barns skolväg på fem orter i Svenskfinland 2011 Innehåll Förord...1 Inledning...2 Skolvägskartläggningen...3 Katarinaskolan, Karis... 3 Vikingaåsens Skola, Åland...

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Övergångsställen och cykelöverfarter

Övergångsställen och cykelöverfarter Övergångsställen och cykelöverfarter Vem är gående? Gående är den som går. Bestämmelser om gående gäller bl.a. även för den som åker rullskidor, rullskridskor eller spark leder cykel, moped eller motorcykel

Läs mer

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012

Barn och trafik. en undersökning ur ett föräldraperspektiv. Genomförd av NTF Väst 2012 Barn och trafik en undersökning ur ett föräldraperspektiv Genomförd av NTF Väst 2012 Bakgrund och syfte Varje år skadas tusentals barn och ungdomar i olika trafikmiljöer. Trafikolyckor är den vanligaste

Läs mer

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret

Lärarhandledning. Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Lärarhandledning Copyright 2002 Malmö Stad Gatukontoret Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ska ge upphov till

Läs mer

SKOLBARNS RESEKEDJOR

SKOLBARNS RESEKEDJOR SKOLBARNS RESEKEDJOR Vägverket Hösten 2003 ARS P0479 SAMMANFATTNING Teknisk sammanfattning av undersökningen Skolbarns resekedjor syftar till att ge Vägverket ett underlag för ett fortsatt arbete inom

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN

LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN LÄRARHANDLEDNING TILL TRAFIKADVENTSKALENDERN Se denna handledning som ett hjälpmedel för att på ett enkelt och smidigt sätt få igång diskussioner kring trafik. Trafikanter blir vi så fort vi lärt oss gå,

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 2-3

Trafiken i praktiken Åk 2-3 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 2-3 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen

Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Regler för fastighetsägare i Kärrdalen Parkera Styrelsen vill meddela följande, att det endast råder P-förbud på Kärrdalsvägen och Myrekärrsvägen enligt beslut från Göteborgs kommun Trafikkontoret och

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02

CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 CYKELBESIKTNING 2009 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga VIVA resurs / NTF Västerbotten 2009-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar för att resorna i Umeåregionen

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering

Trafikkonferen. sen 2015-06-03. Trafikreglering Trafikkonferen sen 2015-06-03 Trafikreglering Nya trafikregler vid cykling - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter blev cykelpassager - Regeringen har ställt till det med en mellanlösning - skapar

Läs mer

Synpunkter och sammansta llning

Synpunkter och sammansta llning Synpunkter och sammansta llning Antal respondenter: 47 stycken Män 28 Kvinnor 19 Hur tar de sig fram? Cykel 17 Bil 25 Går 5 Vad tyckte de som svarat Informationen om snöröjning har varit Mycket bra 2 Bra

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing

Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje. AL Publishing Josephine A. Andersson Daniela Lundin-Hatje AL Publishing Välkomna Hit En pedagogisk familjebok för nyanlända om livet i Sverige koncept och text illustrationer och omslag grafisk formgivning Josephine

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42

Larsmo kommun. Direktiv för skolskjuts. Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 Larsmo kommun Direktiv för skolskjuts Godkänd av bildningsnämnden 26.4.2007 42 1. Allmänt 3 1.1 Lagen 3 2. Principer för skolskjutsar 4 2.1 Tidtabeller 4 2.2 Anordnande 4 2.3 Väntetider 4 2.4 Av- och påstigningsplatser

Läs mer

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD

INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD INFORMATION FRÅN GATA OCH PARK, SAMHÄLLSBYGGNAD Snöröjning Vinter 2016 Snöröjning, vintercykling, sandning och annat som hör vintern till. En bilaga till dig som räcker hela vintersäsongen 2016. Foto Carina

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016

Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Välkomna till Trelleborgtriathlon 6/6 2016 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Söndagen den 5 juni 15.00-16.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg ( vid den

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Elinsborgsskolan Fritids. Lokal Pedagogisk Planering (LPP)

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Elinsborgsskolan Fritids. Lokal Pedagogisk Planering (LPP) 2014 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Elinsborgsskolan Fritids Lokal Pedagogisk Planering (LPP) Musik Vi använder oss av musik där eleven ska ges möjlighet att Utveckla sin koordination och finmotorik Utveckla

Läs mer

Handlingsplan Regler vid aktiviteter (som inte är regelbundet återkommande) utanför skolans område

Handlingsplan Regler vid aktiviteter (som inte är regelbundet återkommande) utanför skolans område Barn och skola Grundskola Senast uppdaterad 2014-08-27 Handlingsplan Regler vid aktiviteter (som inte är regelbundet återkommande) utanför skolans område Nedanstående regler skall ses som en lägsta tvingande

Läs mer

VV publikation 2002:120 2002-11

VV publikation 2002:120 2002-11 VU 94S-2 10 Gång- och cykeltrafik Innehållsförteckning 10 Gång- och cykeltrafik 1 1 10.1.1 Definitioner 1 10.1.2 Planering för gång- och cykeltrafik 3 10.2 Nättillhörighet 7 10.2.1 Nätstruktur 7 10.2.2

Läs mer

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion

Utvärdering av lekplatser. Januari 2005 Kortversion Utvärdering av lekplatser i Stockholm Januari 2005 Kortversion Tillgängliga lekplatser Det här är en kortfattat beskrivning av det som kommit fram i en tillgänglighetsundersökning av 8st lekplatser i Stockholm

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Vi i klassen lektion (75min) LÄRA KÄNNA VARANDRA

Vi i klassen lektion (75min) LÄRA KÄNNA VARANDRA 1. Inledningsrunda Vi i klassen lektion (75min) LÄRA KÄNNA VARANDRA Alla får i tur och ordning berätta om något roligt som hänt under senaste veckan. 2. Kompisnät Alla står i ring och säger sitt eget namn

Läs mer

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången

KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången STRÖMSTADS KOMMUN Sida 13 (33) Kommunstyrelsen 2012-09-12 KS/2011-0011, TN/2010-0382 Ks 99 Au 149 Svar på medborgarförslag gällande trafik och parkeringssituationen på Tången Kommunstyrelsen beslutar föreslå

Läs mer

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70)

Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) 2013-03-08 LOS/AW Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande: Cykelutredningens förslag Ökad och säkrare cykling (SOU 2012:70) Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har beretts möjlighet att

Läs mer

PM 2011 Version: 11-08-13

PM 2011 Version: 11-08-13 PM 2011 Version: 11-08-13 Välkommen till årets upplaga av Utmaningen och Svenska mästerskapen 2011. Utmaningen är också och den 5:e deltävlingen i Svenska Multisportcupen. Utmaningen är en tuff tävling

Läs mer

Äldre oskyddade trafikanter

Äldre oskyddade trafikanter Äldre oskyddade trafikanter Sammanställning av utvärdering av informationsträffar Per-Åke Tjärnberg 2001 Notat 2 Sammanfattning Denna skrift är en sammanställning av enkätsvar från medverkande på informationsträffar

Läs mer

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015

Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Trafiksäkerhet i Lovisa Resultat från trafiksäkerhetsenkäten, 2015 Elevenkät 2015 till elever i klass 3, 6 och 9 Nätenkäten verkställdes i maj 2015 Eleverna ställdes frågor om skolresan, upplevda farosituationer,

Läs mer

Trafiken i praktiken årskurs 6 9.

Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Trafiken i praktiken årskurs 6 9. Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att trafiksäkerhets arbetet ska ge någon

Läs mer

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B

Körprov för förarexamen: klasserna M, A1, A och B Anvisning 1 (36) Utfärdad: 11.5.2011 Författningsgrund: Körkortslagen 53 Datum för ikraftträdande: 1.6.2011 Gäller fr.o.m.: 18.1.2013 Ändringsuppgifter: Upphäver anvisningen för körprov för förarexamen:

Läs mer

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka)

... Blir skjutsad med bil. Blir skjutsad med bil med kompisar (samåkning) Bli skjutsad med bil med kompisar (samåka) Bilaga 1: Enkät om resvanor Namn:. Klass:... Enkät om resvanor På skolan pågår just nu ett arbete med att ta fram en skolreseplan. En skolreseplan ska lyfta fram frågor att arbeta med när det gäller trafiksäkerhet,

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor

Läs mer

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring

Lekar. Namnlekar. Lekens namn Stå i en ring Lekar Lek har stor betydelse för barns utveckling och är därför en viktig del av friidrottsskolan. Genom att leka olika typer av rörelselekar utvecklar barn och ungdomar sin rörlighet, balans, koordination

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

Arbetssätt, beskrivning, exempel. Vi använder naturen som ett lärande rum. Mycket av det som vi lär inne kan vi lära oss utomhus.

Arbetssätt, beskrivning, exempel. Vi använder naturen som ett lärande rum. Mycket av det som vi lär inne kan vi lära oss utomhus. Ämne: Natur Övergripande mål och riktlinjer/ Genomverksamheten stimuleras Har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling - Känna till vanliga djur och växter - Känna

Läs mer

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Sida 1 av 6 Handledning hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Bakgrund För tredje året i rad arrangeras Europeiska Mobilitetsveckan, mellan den 16:e och 22:e september.

Läs mer

Vad är syftet? Vad är syftet? Därför föreslår du/ni att: Därför föreslår du/ni att: Namn/grupp: Drakdräparna. Namn/grupp: Konvojen Babord

Vad är syftet? Vad är syftet? Därför föreslår du/ni att: Därför föreslår du/ni att: Namn/grupp: Drakdräparna. Namn/grupp: Konvojen Babord Motion nr 1 Kåren borde ha fler flytvästar Förbättra säkerheten. Om man kommer sent till seglarmötena finns det bara flytvästar i fel storlek. Kåren köpen in fler flytvästar, framför allt med storlek 30-60

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

BILFRITT. because they re worth it

BILFRITT. because they re worth it BILFRITT because they re worth it BILFRI MÅNAD SÄKER SKOLVÄG Trafiksituationen är farlig för våra barn och det är främst vi föräldrar som är orsaken till detta när vi skjutsar barnen till och från skolan.

Läs mer

Från 0 till 5 km på 10 veckor. Träningsprogram och stöd

Från 0 till 5 km på 10 veckor. Träningsprogram och stöd Från 0 till 5 km på 10 veckor Träningsprogram och stöd Innehåll Innehåll... 2 Vecka 1... 3 Vecka 2... 4 Vecka 3... 5 Vecka 4... 6 Vecka 5... 7 Vecka 6... 8 Vecka 7... 9 Vecka 8... 10 Vecka 9... 11 Vecka

Läs mer

Vad är viktigt i en bra skola?

Vad är viktigt i en bra skola? Vad är viktigt i en bra skola? För att barnen och eleverna ska trivas Man ska vara snäll mot varandra uppmärksam Fråga om någon vill vara med alla ska få vara med att ha någon att vara med Att man har

Läs mer

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe

Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Övergångsställen Det här gäller vid ett obevakat övergångsställe Du ska ta hänsyn till fordonens hastighet och hur nära de är när du ska gå ut på ett övergångsställe. Korsa körbana eller cykelbana utan

Läs mer

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. 1 (5) Låt gatan blomma! Information till dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vad gäller för gatan där blomlådorna placeras? Du som ansvarar

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Trelleborgs kommun Bildningsförvaltningen Mro Trelleborg. Handlingsplan. Vid utflykter och studieresor

Trelleborgs kommun Bildningsförvaltningen Mro Trelleborg. Handlingsplan. Vid utflykter och studieresor Trelleborgs kommun Mro Trelleborg Handlingsplan Vid utflykter och studieresor Handlingsplan vid utflykter och studieresor Allmänna regler och planeringsinstruktioner: Aktiviteter/ utflykter arrangeras

Läs mer

Borlänge Energi. Stadsmiljö - trafik. Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC)

Borlänge Energi. Stadsmiljö - trafik. Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC) Borlänge Energi Stadsmiljö - trafik Emma Ohlsson Joakim Gustafsson Marcus Hedlund (NCC) 2011-11-23 Resvaneundersökning 2001 (2009) i Borlänge MC/Mop 0%(2 %) 45%(52%) 20%(15 %) 13%(6 %) 16%(18 %) 6% (7

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

Trafiken i praktiken Åk 4-5

Trafiken i praktiken Åk 4-5 2010-10-06 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafiken i praktiken Åk 4-5 Hitta den röda tråden i ditt trafikarbete Det är viktigt att trafikundervisningen löper som en röd tråd genom grundskolan. För att

Läs mer

[9201] Trafikförordning (1998:1276)

[9201] Trafikförordning (1998:1276) Skatter m.m./vägtrafikförfattningar m.m. 1 [9201] Ändrad enligt SFS 1999:240, 1999:547, 1999:719, 1999:721, 1999:835, 2000:289, 2000:456, 2000:869, 2001:357, 2001:667, 2001:753, 2002:943, 2003:818, 2004:285,

Läs mer

Olycksfall i Östergötland 2009

Olycksfall i Östergötland 2009 Olycksfall i Östergötland 29 Skaderegistrering på akutklinikerna i länet Skador till följd av olycksfall är ett folkhälsoproblem. Risken att drabbas av skador finns i alla miljöer där människor vistas

Läs mer

Leken att tänka på vid lektillfällen

Leken att tänka på vid lektillfällen Leken att tänka på vid lektillfällen Man slutar inte att leka för att man blir gammal - man blir gammal för att man slutar att leka! / George Bernard Shaw Play is the first eductor / Baden -Powell Varför

Läs mer

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012

Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 2012 Resvaneundersökning Vistaskolan och Rosenhillskolan Hösten 12 Isabelle Petersson Säkra skolvägar isabelle.petersson@huddinge.se 13-02-07 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 4 METOD OCH REDOVISNING... 4 RESULTAT...

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUNDSKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN Godkända av bildningsnämnden 27.4.2011 Gäller fr.o.m. 6.6.2011 1 Innehållsförteckning 1. Lagstiftning angående skolresor...

Läs mer

Läs mer på www.storyline.se

Läs mer på www.storyline.se Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang

Läs mer

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet

Lärarhandledning LOKORS GÅTA. en film om järnväg och säkerhet Lärarhandledning LOKORS GÅTA en film om järnväg och säkerhet Innehållsförteckning Tack! Du bidrar till att minska antalet tågolyckor 3 Planering av lektionen 4 Faror vid järnvägen 6 Tåg är miljövänligt

Läs mer

En liten. Trafikskola för cykel

En liten. Trafikskola för cykel En liten Trafikskola för cykel Cykeln är ett fordon, precis som bilar och mopeder. I grunden gäller samma regler för cyklister som bilister. du får till exempel cykla på de flesta vanliga vägar. Dessutom

Läs mer

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET KILLINGEN

PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET KILLINGEN 0 PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN DAGHEMMET KILLINGEN Uppdaterad 30.05.13 INNEHÅLL Inledning 1 1 Målsättning och värdegrund 1 2. Med barnaögon 2 2.2 Egenvårdarmodell 3 2.1 Fostringsgemenskap 3 2.3 Smågruppsverksamhet

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan

För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan För bättre trafiksäkerhet. Blomlådor i gatan Enköpings kommun Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Boende har möjligheten att ställa ut blomlådor på sin gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka krav

Läs mer

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra

Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Bo 2011-5 år slutar Fsk.Södra Filter: [Hattstugan] Utförd av: Birger Ivarsson(birger.ivarsson@avesta.se) Organisationsnamn: Avesta kommun An svar: 15 An inbjudna respondenter (via e-post): 0 Procentandel

Läs mer

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR ANNÄSVÄGENS LEKPARK NÄS. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR ANNÄSVÄGENS LEKPARK NÄS. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 SÄKERHETSDOKUMENT FÖR ANNÄSVÄGENS LEKPARK NÄS I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 ANNÄSVÄGENS LEKPARK (NÄS) GEOGRAFISK PLACERING Anläggningens namn Annäsvägens lekpark Adress Annäsvägen

Läs mer

Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid.

Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid. Arbetsrelaterade tester vid rekrytering av Brandman heltid. Sida 1 av 17 Arbetsrelaterade tester vi rekrytering av brandman heltid Detta dokument är framtaget i syfte att kvalitetssäkra de anställningstester

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara?

SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? SLALOMINGÅNGAR hur svårt kan det vara? Av Marie Hansson Ju mer man börjar tänka på vad en slalomingång innebär, desto mer komplicerat blir det! Det är inte lite vi begär att hundarna ska lära sig och hålla

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Fritidshem

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Fritidshem Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Fritidshem 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Personal 3 Värdegrund 4 Gemenskap - samling 5 Delaktighet/Inflytande

Läs mer

Handlingsplan REGLER VID AKTIVITETER UTANFÖR SKOLAN

Handlingsplan REGLER VID AKTIVITETER UTANFÖR SKOLAN Senast uppdaterad 2009-11-25 Handlingsplan REGLER VID AKTIVITETER UTANFÖR SKOLAN Nedanstående regler skall ses som en lägsta tvingande nivå och fråntar inte någon sitt ansvar för egen planering. ALLMÄNNA

Läs mer

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR FURUHOLMENS LEKPARK FURUHOLMEN. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920

SÄKERHETSDOKUMENT FÖR FURUHOLMENS LEKPARK FURUHOLMEN. I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 SÄKERHETSDOKUMENT FÖR FURUHOLMENS LEKPARK FURUHOLMEN I enlighet med Konsumentsäkerhetslag 22.7.2011/920 FURUHOLMENS LEKPARK GEOGRAFISK PLACERING Anläggningens namn Furuholmens lekpark Adress Västravägen

Läs mer

Lilla lyckohjulet Lina

Lilla lyckohjulet Lina Lilla lyckohjulet Lina Lyckohjulet snurrar och du kan spela precis som på tivoli! Se en film på produkten: http://youtu.be/mlh6rpuhqmm Vilket material behöver man? Trälist 15 x 33 mm Plywood 8 mm Träskruv

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD

GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD 1 GATSMART INTRODUKTION OCH ARBETSBLAD GATSMART - EN SERIE OM TRAFIK FÖR LÅGSTADIET 5 tv-program à 15 minuter Målgrupp: årskurs 1-3 I serien Gatsmart ingår följande program: 1. Korsa gatan AV nr: 102478tv1

Läs mer

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Trafiksäkerhetsverket (Trafi) 2/2011 20.9.2011 BREDVIDLÄSNINGSMATERIAL FÖR DEN SOM ANSÖKER OM UNDERVISNINGSTILLSTÅND FÖR KLASSERNA A1 OCH A Innehåll Ansökan...3 Beviljande av körkortstillstånd...3 Giltighetstid...4

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer