Kalmar kommuns. 40-åriga tillvaro. Lars Malmborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kalmar kommuns. 40-åriga tillvaro. Lars Malmborg"

Transkript

1 Kalmar kommuns 40-åriga tillvaro Lars Malmborg

2 Framsida: Verket Rodeo av Sven-Åke Ekberg, Kivik. Fotografi och efterbearbetning Jan Magnusson, Kalmar kommun. Konstverket är Lars Malmborgs 25-åriga hedersgåva från Kalmar kommun Den cyklande mannen symboliserar att jag ofta varit ute och cyklat, både bokstavligt och bildligt, säger Lars Malmborg.

3 Innehåll Förord 4. Kalmar kommuns 40-åriga tillvaro Epilog 168. Bilagor 197.

4 Förord Denna skrift har tillkommit efter initiativ av fullmäktiges ordförande Roger Kaliff och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson. Tanken var att skildra de första fyrtio åren av Kalmar kommun när det fortfarande finns de som var med vid kommunens tillkommelse, även om många nyckelfigurer inte längre finns i livet. Skriften kan därför också ses som en hyllning till dem som möjliggjorde en bra start av den nya storkommunen och att den också lyckats att klara ut den kraftiga omvandling av näringslivet som skett med ett antal nedläggningar men också nytillskott. Skriften fokuseras enligt kommunens önskemål på just denna förändring av näringslivet men också på arbetsfördelningen inom kommunorganisationen, både den politiska och den tjänstemannamässiga. Den bygger på ett stort antal intervjuer och samtal, runt 70, men är också skriven som en personlig berättelse. Jag har försökt att någorlunda tydliggöra vad som är vad och läsaren kan förhoppningsvis skilja på mina reflektioner och riktiga fakta. Trots en rad rättelser och kommentarer finns det naturligtvis sakfel som jag tar på mig. Det ska också påminnas om alla de möten där vi som varit med haft helt olika bilder av vad som diskuterades. I epilogen har samlats lite funderingar kring det som hänt och får ses som mina reflektioner och lite frågeställningar inför framtiden. Det få inte ses som förslag eller prognoser utan just funderingar. Enligt uppdraget skulle också förhistorien dokumenteras eftersom det fanns en lucka mellan Kalmar Stads Historia som avslutades 1963 och storkommunen som bildades I detta kapitel redovisas de statliga tankarna kring kommunindelningarna och att det redan då fanns funderingar kring den framtida regionindelningen. Fler artiklar om kommunens historia hittar man på Kalmar Lexikon, som redigeras av bl.a. Bengt Bengtsson och Gunnar Magnusson och återfinns på Fotograf är Jan Magnusson. Grafisk formgivning av Christine Bergkvist Björklund. Båda från kommunledningskontorets informationsenhet. Till mitt förfogande har jag haft kommunfullmäktiges presidium som ledningsgrupp med Roger Kaliff, Birgitta Elfström och Göran Häggfors som läst och diskuterat rapporten. Nils Fredrik Aurelius som tidigare var med i presidiet de tog i ett möte före jul

5 Skriften är tillägnad alla de som jag haft förmånen att träffa under 40 år, politiker och företagare, tjänstemän och akademiker, både lokalt, regionalt och i vidare kretsar. Det gäller främst de som suttit i arbetsutskottet och mina närmaste arbetskamrater och då särskilt Ingvar Johansson som skulle ha varit medförfattare. Kalmar den 28 oktober 2011 Lars Malmborg 5

6 Kalmar kommuns 40-åriga tillvaro Sett genom en planerares ögon Prolog Uppdraget från kommunen med denna skrift har varit att spegla 40 år av Kalmar kommuns historia med tonvikt på den kommunala centrala organisationen samt den omvandling som skett av näringslivet. Eftersom förhistorien till kommunens bildande är av stor betydelse för att förstå fortsättningen har jag också lagt vikt vid åren under 1960-talet. Stadsfullmäktiges historia gick fram till 1963 och lämnar en lucka tidsmässigt men det viktigaste har varit att belysa statens roll inför kommunsammanläggningarna samt synen på planering under 60-talet och framåt. Planering och plan är starka begrepp där jag är en företrädare för planering men en stor ifrågasättare av den stora planen. Planering handlar om att lägga pussel med rörliga bitar där den hela tiden ska vara ett stöd när det oväntade inträffar och som ger möjligheter att fånga fåglar i flykten. Jag har dessutom tagit på mig att belysa synen på planering både nationellt, regionalt och kommunalt för att visa på samspelet mellan dessa tre. Den ökade internationalisering som skett, inte minst efter järnridåns fall, och framför allt Sveriges inträde i EU kommer att belysas liksom den ändrade rollen för de nya växande marknaderna där Kalmars kunskaper gäller Baltikum och Polen samt på senare år även Kina. Det ska betonas att detta är en berättelse av en kommunal planerare, byråkrat, teknokrat eller bara politikens hantlangare vilka är några av de begrepp som jag fått under åren. Jag har försökt att kompensera detta genom ett 70-tal intervjuer, ett antal samtal, samt fakta och bilder som jag fått från kommunledningskontoret och arkivet. Under åren har jag mött och arbetat ihop med mer än 300 politiker och 400 tjänstemän samt ett stort antal statliga, regionala och företagsrepresentanter, både svenska och utländska. Ett mycket spännande liv med andra ord som visat sig oerhört svårt att sammanfatta. 6

7 Första måndagen i juni 1969 klev en förväntansfull ung man upp för trapporna till fjärde våningen i det s.k. nämndhuset på Storgatan 35. Han var klädd i blå manchesterkavaj med rött foder och tillhörande skotskrutig slips. Han hade fått jobb på Samarbetsnämnden i Kalmar Kommunblock och skulle delta i skapandet av Kalmar storkommun. Chefen Carl-Henric Malmberg (i fortsättningen kallad CH) hade fått jobbet med den speciella titeln planaktuarie med uppdraget att bilda ett team för att utreda och dra upp riktlinjerna för den nya kommunen. Till sin hjälp hade han också anställt en ekonom, socionomen Ingvar Johansson. Ingvar var 25, jag 26 och CH såg vi som en man med pondus och erfarenhet. Han var 31. Vi delade lokaler med byggnadsnämndens sekretariat, Maj Victorin, som också blev vår sekreterare och därmed inleddes också bekantskapen med Byggnadsnämndens formelle sekreterare, juristen Bertil Stolt, som också anställts samma år. Det var en ny situation, Ingvar skulle jämka samman de olika budgetarna från de sex kommunerna och föra in dem i en mall enligt kommunförbundets rekommendationer. Min uppgift var att utöka den befintliga Generalplanen för Kalmar stad till att omfatta hela kommunen och fortsätta det arbete som CH påbörjat med att bygga upp statistiken över kommunen. Ingvar Johansson och Rolf Möller på stadsarkitektkontoret tog hand om mig i den inledande fasen och speciellt Ingvar med sitt otroliga intresse för människor vägledde mig in i den speciella kommunala miljön med alla politiker. Till saken hörde också att jag fick ställa mig i bostadskö för en trea i Norrliden som vi fick i september. Däremellan bodde jag på vinden i den fantastiska miljön Svensknabben som kommunen förvärvat under 60-talet med stora planer för ett friluftsområde men just då fungerade som hotell. I september fick vi vår trea, gifte oss och började tänka i banorna att här skulle vi stanna i tre år. Min fru läste fortfarande i Göteborg och satt mycket hemma. Lägenheten var bra planerad men de grå husen var trista när novemberdimman vräkte in och mistluren höll i gång. CH var sekreterare i Samarbetsnämnden och där mötte vi den tidens ledande politiker. Wilhelm Pettersson var ordförande i denna informella grupp där representanter från alla de fem landskommunerna ingick, Olle Andersson i Läckeby, Helge Rigemar i Ryssby, Arvid Johanson i Södermöre, Gösta Thydén i Mortorp och Robert Jonsson i Ljungby. För mig var det en stor upplevelse som aldrig hade sett en kommun inifrån och för den delen inte heller någon centerpartist eftersom sådana saknades i bruksbygderna i Bergslagen. 7

8 CH fick också snabbt ansvaret för kommunens lokaliserings- och näringslivsfrågor och blev senare VD i KIFAB och hade också tillsammans med Per Jarlbo tagit fram en motskrift till Växjö i Länsindelningsfrågan. Boken som alltid stod ut i bokhyllorna på grund av sitt format! Tillsammans med kanslichefen Robert Ribbing och fritidschefen Allan Svensson ordnade han utställningen Länet 70 som sammanföll med att Kalmar blev utsedd till Årets Stad av Expressen och staden kunde då passa på och inviga den nya simhallen Jag som ny fick ansvaret för att delta i länsplanering och fysisk riskplanering eftersom kommunen saknade sådana resurser men även ett par praktiska uppgifter, hitta en ny plats för en deponi (sopstation) efter Tegelviken, vägfrågorna efter Ölandsleden samt utreda handelns situation inte minst lanthandlarnas. CH hade överhuvudtaget ett mycket delegerat arbetssätt, ovanligt vid denna tidpunkt, och efter tre veckor sa han att han skulle åka på semester till Italien i tre veckor och hoppades att jag hade ett förslag till arbetsplan för kommunplanen färdig när han kom tillbaka. Det hade jag efter att ha letat upp några av de bästa exemplen just då bl.a. Borås och Uppsala. Den som hade gjort idén till Blockplanen för Borås var Carl-Johan Engström som senare blev ledande på Planverket/Boverket och den som ledde arbetet i Uppsala var Björn Bosaeus och båda skulle senare få stor betydelse för mig. Till mitt förfogande fick jag en miniräknare även om de då var större än en laptop i dag med två minnen och till det facila priset av kr, en förmögenhet skulle man säga i dag eftersom det motsvarade en och en halv månadslön. Det var ett faktum att vi inte hade haft sådana ens på civilingenjörsutbildningen på Chalmers! Till vår hjälp hade vi också socionompraktikanter från Lund som gjorde en termin hos oss. En av dessa praktikanter anställde vi senare på 70-talet. Med hjälp av en sådan bordsräknare gjorde jag den första befolkningsprognosen på delområden i Kalmar, det tog en hel vecka för sju områden, det som klaras av i dag med en knapptryckning på den egna datorn. Något år senare gjorde vi den vid Malmös planeringskontor som hade skaffat sig ett datorprogram för just detta, sedan blev det Kommundata och som sagt nu finns det i den enskilda datorn. Bland de allra viktigaste utredningsdata som fanns att tillgå då var Folk- och Bostadsräkningarna från 1960 och 1965 vilket gjorde att den nya FOB 1970 var högintressant. Det kan noteras att vi fick möjligheten att själva bearbeta denna FOB på plats i Kalmar innan den skickades in till SCB. Det gjorde vi i samband 8

9 med att vi utförde granskningen av blanketterna. Detta var en hädisk tanke på 80-talet när integritetsfrågorna hade sin kulmen. I dag kan du se din bostad på nätet. Vi kunde på detta sätt få fram resemönster och pendling långt innan vi fick de officiella siffrorna. Tre kvinnor satt och registrerade detta i januari-februari 1971 och som väl var för mig var en av dessa min fru eftersom SACO gick i konflikt då och jag inte kunde leda arbetet. Materialet kunde sedan ligga till grund för bostadsbyggnadsprogrammen, en kollektivtrafikutredning och en rad andra dokument. Som en parentes kunde jag utnyttja konflikten till att skriva en trebetyguppsats i kulturgeografi där jag undersökte hur de småländska tätorterna hade utvecklats under 1900-talet. Klart var att ett skifte skedde redan 1960 (även i Sverige) där orter mellan och invånare växte snabbast. I vår landsända var det tydligt att Växjö drog ifrån och Västervik tappade med Kalmar i mitten. De tre orterna (kommunerna) hade ungefär samma befolkning vid krigsslutet men hade nu skilts åt väsentligt. Karlskrona hade dessutom, från att ha varit den absolut största grannkommunen 1945, nu blivit passerad av Växjö. Nationellt Efterkrigstiden innebar en stor omvandling av Sverige. Urbaniseringen pågick som mest och bostadsbyggandet blev en mycket viktig politisk fråga. Det Sverige som kom ut ur kriget var i och för sig förskonat från krigets omedelbara förstörelse men det satte ändå stark prägel på 1950-talet. Amerikaniseringen av Sverige tog fart inom kultur och medier men den egentliga omdaningen av Sverige visade sig främst genom den snabba omflyttningen. Norrlandsfrågan blev stor politiskt med vi flytt int -reaktionen, vilket kunde kännas konstigt för smålänningar som tappat andel av Sveriges befolkning sedan 1880-talet. Men Norrlandsfrågan sammanföll med en starkare mediebevakning samt gick i en snabbare takt. Norrlänningarna var också bättre på att samordna sina insatser med ett eget hus i Stockholm som exempel. Redan på slutet av 40-talet drogs riktlinjer upp för den svenska omställningen med planlagstiftning och bostadsplanering senare följt av en kraftig omflyttning av funktioner mellan stat och kommuner. Urbaniseringen blev stor i och med att jord- och skogsbruket som näringar minskade kraftigt. Så sent som 1930 hade jordbruk, industri och service ungefär en tredjedel var av arbetskraften sysselsatte jordbruket 20 procent och de båda andra 40 procent var jordbruket nere i 10 procent med en utveckling som fortsatte. Inom jordbruket ökade dessutom genomsnittsarealen per bruk- 9

10 ningsenhet snabbt, från 12 hektar till 17 hektar bara mellan 1956 och Servicenäringarna var 1965 större än industrin 46 respektive 44 procent också det en trend som skulle fortsätta framför allt efter 90-talskrisen. Servicenäringarna växte men på landsbygden och i små stadsdelar minskade antalet butiksenheter från drygt stycken 1950 till år Varuhandelns koncentration hade börjat på allvar. En följd av urbaniseringen var att de minsta landskommunerna (socknarna som de hette före 1862) blivit alldeles för små och en första kommunsammanläggning genomfördes 1952 då det blev fyra kategorier, städer, köpingar, municipalsamhällen och rena landskommuner med olika lagstiftning för olika frågor hade det skett en sammanläggning av staden med Kalmar landsförsamling som i ett huj ökade ytan från sju kvadratkilometer till 23. I nuvarande Kalmar kommun minskade antalet kommuner från 13 till sju inklusive Kalmar stad. Den uppbyggnad av den offentliga sektorn som planerades centralt krävde dock större kommuner där riktmärket var den nya grundskolan (enhetsskolan). Bildande av Kalmar kommun skedde i två steg, det första var när Dörby och Kalmar gick samman 1965 och den slutliga Nybro kommun bildades två år före Kalmar och församlingarna S:t Sigfrid och Oskar bröts ur Ljungbyholms respektive Mortorps kommuner. En förändring av länsstyrelsens funktioner samt en statlig form av riksplanering infördes också. Den senare gestaltades både i form av en fysisk riksplanering, en länsplanering samt krav på kommunerna att upprätta bostadsförsörjningsprogram samt program för kommunalekonomisk långtidsplanering (5 år). De senare kallades populärt för KELP. Den ökade bilismen, utvecklingen av inrikesflyget, strukturomvandlingen i näringslivet och den ökade fritiden gjorde att tanken på en fysisk riksplanering väcktes politiskt av Olof Palme Den fysiska riksplaneringen blev ett nytt instrument för att främja lokaliseringar till områden som kunde klara större (miljöstörande) investeringar t.ex. inom oljeindustrin men också för de framtida transportkorridorerna samt för att säkerställa att viktiga naturområden kunde bevaras framför allt i storstadsområdena beslutade riskdagen om en aktiv lokaliseringspolitik med i huvudsak tre verktyg: aktiv samhällsplanering rådgivning till företag om lokaliseringsbetingelserna i olika delar av landet 10

11 ekonomiskt stöd till företag som bygger ut eller etablerar sig i det s.k. norra stödområdet (norra Sveriges inland). Länsplanering 1967 fick länsstyrelserna i uppdrag att genomföra en försöksplanering med lokaliseringspolitisk inriktning: till vilka orter skulle insatserna koncentreras (Länsplanering 1967) ta fram olika prognosalternativ ta fram regionalpolitiska mål för de enskilda kommunblocken uttryckt i befolkningstal för 1980 ta fram vilken nivå på sysselsättning som erfordras för att befolkningsmålen ska uppnås särskild uppmärksamhet på industrin. Utöver detta skulle man studera decentralisering av offentlig verksamhet i varje län och på motsvarande sätt stod att statliga myndigheter inom sina verksamhetsområden skulle verka för att målen i regionalpolitiken skulle uppnås genom decentralisering. Den aktiva lokaliseringspolitiken döptes sedan om till regionalpolitik som skulle kunna ges i ett vidare område även utanför stödområdena. I utvärderingen senare av 1974 års länsplanering beslutades att årliga uppföljningar skulle göras som underlag för budgetarbete på statlig, landstingskommunal och kommunal nivå. (Denna rapportering pågick till 1989.) Serviceverksamheten var expansiv i hela landet och i synnerhet i storstadsområdena. Ett exempel på sådan som man såg kunde omflyttas var statliga myndigheter men kravet på goda kommunikationer och bra infrastruktur i övrigt möjliggjorde i praktiken utflyttning endast till ett fåtal större orter och var inte en lösning på landsbygdsfrågan. Staten tog alltså initiativ till fysisk planering i egen regi utöver det som fanns i planlagstiftningen. Statens tidigare planering var huvudsakligen av sektorstyp, vägar naturvård etc. och det nya var att staten sökte skaffa sig ett fastare grepp om användningen av landets gemensamma naturresurser på lång sikt. Man kan genom fysisk planering hindra markanvändning som inte är önskvärd men man kan inte åstadkomma en önskad industriell expansion. Den fysiska planeringens roll som medel för regional omstrukturering betecknades som komplementär. Riksdagen beslutade 1970 om stödområden både det inre, Norrlands inland, och det allmänna Norrlandslänen i övrigt samt delar av Dalarna, Värmland och Dalsland. 11

12 Även utanför stödområdena kunde det beviljas statligt lokaliseringsstöd till företag som i Oskarshamn och Karlskrona. Staten kunde också medge företagen att få ta sina investeringsfonder i anspråk för etablering på orter där staten ville främja tillväxt. Tanken bakom var att företagen under goda tider skulle kunna göra skattefria fondavsättningar av vinstmedel på vissa villkor. Detta var fallet för Volvo i Kalmar. En annan variant var statlig etablering av företag. Ett exempel är Norrbottens järnverk som tillkom efter beslut i riksdagen. Ett särskilt bolag, Svenska industrietablerings AB (SVETAB) hade fått en sådan uppgift. Regeringen tog 1970 initiativ till utflyttning av statliga förvaltningar till en rad orter i landet, de flesta var större kommuner från och uppåt plus Östersund. Detta var kopplat till diskussionen om storstadsalternativ och regionala tillväxtcentra. I den andra vågen kom Kalmar med men det behandlas i nästa kapitel. En ytterligare variant var att använda utbyggnad av infrastrukturen. Med detta menas ett nätverk av främst offentliga investeringar som skulle ge de grundläggande förutsättningarna för mänskliga livsmöjligheter och näringslivets blomstring. Gator, hamnar, flygfält men även skolor, vårdinrättningar, samlingslokaler, sportanläggningar m.m. Staten har dock aldrig, varken då eller senare, kunnat få till denna samordning. Lyckade exempel är förstås järnvägarnas utbyggnad på 1800-talet (som inte var bra för Kalmar). Det omedelbart synliga resultatet av statsmakternas beslut 1964 var att ett planeringsråd inrättades som rådgivande organ åt länsstyrelserna och som senare ersattes enligt ett nytt beslut av statmakterna. Länsstyrelsen fick fr.o.m. den 1 juli 1971 en lekmannastyrelse med beslutsbefogenheter i främst planeringsfrågor. Den fysiska riksplaneringen skulle komplettera de kommunplaner som också föreslogs. Vid denna tidpunkt fanns regionplaner och generalplaner som instrument, jämför Generalplan 66 och Regionplan 58 i Kalmar. Avsikten var att samspelet mellan stat och kommun skulle regleras genom att kommunplanerna skulle följa intentionerna i den fysiska riksplanen och där så fanns en interkommunal regionplan. Kommunplanerna var tänkta att de skulle fastställas av regeringen efter det att länsmyndigheterna yttrat sig (efter engelsk modell). Kommunplanen skulle sedan vara grundläggande för den fysiska planläggningen inom kommunen. Denna ordning kom aldrig att upprätthållas och som ska ses i nästa kapitel så blev kommunplan ett vidare begrepp i flera kommuner, mer som ett program. Den fysiska riksplanen fick kanske sin största betydelse som ett instrument för att diskutera den alltmer långtgående miljöförstöringen men också den ökade fritiden som gjorde det angeläget att ställa behovet av större rörlighet mot 12

13 annan markanvändning. Regeringen förklarade 1966 att en fysisk översiktplanering var angelägen och föreberedelsearbetet var avlutat (Den fick som sagt aldrig den starka ställning det var tänkt.) Samspelet mellan stat och kommun förändrades. Stadsplaneringen var tidigare i allt väsentligt en kommunal angelägenhet men under 60-talet blev det alltmer tydligt att staten ville ta ett större ansvar för at främja jämlikhet i samhället, bl.a. människors levnadsvillkor, som ansågs borde vara någorlunda lika i skilda delar av landet. De nya statliga planeringsformerna krävde en ökad kommunal medverkan i planeringen inte minst därför att det viktiga sambandet mellan planering och verkställighet måste åstadkommas. Det fanns också tankar om att den kommunala planeringen måste göras effektivare och förankras bättre hos medborgarna. Långtidsutredningarna var dåtidens viktigaste informationsdokument då de visade på hur den statliga nivån bedömde de närmaste åren där inte minst de prognoser som togs fram var vägledande. I 1964 års proposition om riktlinjer för en aktiv regionalpolitik skrev dåvarande inrikesministern Rune Johansson att målet var främja en sådan lokalisering: att landets tillgångar av kapital och arbetskraft blir fullt utnyttjade att det stigande välståndet fördelas på ett sådant sätt att människorna i olika delar av landet erbjuds en tillfredsställande social och kulturell service att strukturomvandlingen sker i sådana former och i sådan takt att de enskilda individernas trygghet värnas hade målen delvis omformulerats av inrikesministern Eric Holmqvist: Med de utgångspunkter som jag har angett vill jag till regionalpolitiken hänföra sådant strävande som har till syfte att förena ett effektivt resursutnyttjande på kortare och längre sikt samt ökad tillväxt med förbättrad jämvikt i den näringsgeografiska utvecklingen. Länsplanering och ortsklassificering Resultatet av alla dessa strävanden uttryckta i Länsplanering 67 var att Kalmar (H) läns befolkning skulle ändras från invånare 1965 till mellan invånare Länet själv satte målet till och det fanns till och med önskemål om en ännu högre nivå Hela landet skulle enligt den centrala prognosen öka från år 1965 till mellan år 1980 men de sammanlagda målen från de olika länens egna prognoser gav totalt eller två hundra tusen över den högsta riksprognosen! 13

14 I länsprogrammet för Kalmar län sattes fyra tätortsområden upp, Västervik, Oskarshamn, Kalmar/Nybro och Hultsfred/Vimmerby. Ett stärkande av Kalmarblockets ställning ansågs positivt för hela sydöstra Sverige medan Kronobergarna samtidigt framhöll att tyngdpunkten för expansionen i sydöstra Sverige hade förskjutits till Växjö. Storstadsalternativ skulle utvecklas och de som fördes fram av sina länsstyrelser var Linköping-Norrköping, Jönköping, Växjö, Halmstad-Varberg-Falkenberg, Örebro, Falun-Borlänge och Gävle-Sandviken. Riktmärket var att en region borde ha minst invånare varav i centralorten och det medförde att man centralt lyfte fram Sundsvall, Umeå men också skogslänens Luleå och Karlstad. Den tredje kategorin var regionala tillväxtcentra d.v.s. orter som vid sidan av storstadsalternativen kunde fungera som huvudorter för näringsliv och mera kvalificerad service. Flera länsstyrelser hade redan i anslutning till arbetet på Länsplanering 67 pekat ut sådana: Karlskrona-Ronneby och Kalmar- Nybro men också Trestad, Helsingborg-Ängelholm-Landskrona, Kristianstad-Hässleholm, Skövde-Falköping-Skara. De flesta av dessa orter ville egentligen hellre se sig som storstadsalternativ så kampen var hård om beteckningar, befolkningsprognoser, statliga utlokaliseringar m.m. Denna planering liksom länsplaneringen byggde mycket på tankar om storstadsområden och regionala tillväxtcentra och skulle ligga till grund för en utflyttning av statliga verk och verksamheter. Det förklarar att kommunens yttrande över Länsprogram 1970 för Kalmar län var på 50 sidor! KELP, kommunalekonomisk långtidsplanering Från regionalpolitisk synvinkel fanns det ett behov av att få grepp om de kommunala investeringsplanerna och detta började som en försöksverksamhet med KELP (kommunal ekonomisk långtidsplanering). Länsprogram 70 skulle vara en förbindelselänk mellan den statliga och den kommunala planeringen. I samband med 1967 års bostadspolitiska reform framhölls att en utvidgning av de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen (KBP) var nödvändig så att de innefattade hela den kommunala investeringsplaneringen. I statsutskottet 1967 framhölls att en fortsatt utveckling av försöksverksamheten med KELP var en förutsättning för att samordnade planer som kunde möjliggöra en konkret samverkan mellan stat, kommun och näringsliv skulle kunna komma till stånd. Försöken med KELP statade 1966 i tio kommuner och omfattade redan 1968 ett fyrtiotal däribland Kalmar och re- 14

15 dan 1969 omfattades i princip alla kommuner i riket som upprättade KBP. Varför detta stora intresse för statlig planering? En sak som berörts tidigare var självfallet den stora omflyttningen i Sverige som blev ett stort problem i vissa landsändar. En annan och tror jag viktigare fråga var statens tankar om att bygga ut den offentliga sektorn (daghem, skola), miljonprogrammet i byggandet och att kunna påverka en del mycket stora investeringsbeslut av s.k. miljöstörande verksamheter som oljeraffinaderier och kärnkraftsanläggningar. Kommunerna var nödvändiga ingredienser för allt detta men staten tvivlade på om kommunerna skulle klara av det och satte därför in en rad olika kontrollinstrument. Länsplaneringen blev förhandlingsspelet mellan staten och kommunerna eftersom befolkningsprognoserna styrde bostadsbyggandet genom att tilldelningen av bostadslån bestämdes utifrån dessa. Alla kommuner ville då ha så höga prognostal som möjligt för att få ut sin bostadskvot. Detta innebar en kombination av decentralisering, d.v.s. kommunerna fick i uppdrag att genomföra den stora omdaningen av det svenska samhället och centralisering genom att staten samtidigt styrde med en rad instrument. Bostadsförsörjningsprogrammen som låg till grund för tilldelningen av statliga lånemedel reglerade i sin tur vilka lägenheter som kunde byggas, både antalet och storleken. Det s.k. miljonprogrammet med nya lägenheter per år i tio år var en mycket stor satsning och resultatet var dubbelt. Å ena sidan byggdes mycket av den bostadsnöd bort som funnits. Det gällde avsaknaden av WC, VA och andra nödvändiga delar för att skapa moderna och hygieniska bostäder. Trångboddheten i Kalmar minskade från hushåll 1965 till och hushåll med egen WC ökade från 70 procent 1960 till 90 procent 1970 och med eget bad/ dusch från 55 procent 1960 till 80 procent De bostäder som byggdes med hjälp av industriell teknik hade invändigt mycket bra planlösningar men gav utvändigt ganska tråkiga och likartade kvarter. Samspel stat och kommun 1960-talet såg en överflyttning av rådhusrätten, polisen och kronofogdemyndigheten till staten och avskaffande av statens kontrollinstans över städerna, borgmästaren. Det skedde en än större överflyttning från staten till kommunerna som mentalsjukvården till landstingen och gymnasieskolan till kommunerna för att nämna några exempel. En annan stor omvandling, som påbörjats i slutet på 50-talet, var införande av grundskolan (med enhetsskolan som parentes) där alla medborgare skulle få nio års ut bildning mot tidigare sju år. (För mina morföräldrar i 1900-talets början var det fyra år.) 15

16 En ytterligare stor förändring var de olika skatteförslag som innebar införandet av individuell beskattning, d.v.s. familjen löstes upp som en förberedelse för den stora inbrytningen av kvinnor i arbetslivet. Ett annat stort steg som kom att påverka kommunerna i samma anda var daghemsutbyggnaden (då sa man barnstugor). Välfärdsstaten skulle byggas med statlig kontroll men med kommunalt genomförande. Strategiska frågor Bilen kom att påverka den kommunala planeringen eftersom bilinnehavet ökade kraftigt i slutet på 50-talet och början på 60-talet. Äldre bostadsområden liksom centrala delar var inte byggda för bilen och detta kom att synas i de nya planer som gjordes upp med den trafikseparering som skedde i alla typiska 60-och 70-talsområden med utifrånmatning (jämför Norrliden och Lindsdal). Den stora händelsen var självklart beslutet om Ölandsbron (som inte fick heta Kalmarsundsbron) och denna led påverkade självfallet planeringen av hela Kalmar och påskyndade byggandet av motorvägen runt staden. Kalmar, som traditionellt delats upp i en stadsdel söder och en norr om järnvägen, fick nu en ny stadsdel norr om Ölandsleden där det förut bara hade funnits Berga villastad och Funkabo. (Jag kan notera att min farfars bror var med om beslutet eftersom han satt i trafikutskottet.) 60-talet var de stora missräkningarnas tid då Kalmar förlorade två matcher mot grannen i väster. Kalmar och Växjö var ungefär lika stora vid krigsslutet men under 50-talet och framför allt 60-talet drog Växjö ifrån. Det var också två beslut som förstärkte denna tendens. Den ena var inrättandet av universitetsfilialen i Växjö (liksom i Karlstad och Örebro) och den andra var den stora Länsindelningsutredningen. Det fanns en stark övertygelse centralt att kommunsammanläggningarna skulle behöva följas upp med en sammanläggning av länen till 6-10 storlän. I sydost stod kampen mellan Växjö och Kalmar och det sägs att avgörandet kom sig av att utredaren fått ett dåligt hotellrum i Kalmar, så jämnt var det. Universitetsfilialen kom att få stor betydelse för Växjö, medan det ännu inte var tid för storregioner som kommer att diskuteras i kapitlet om 90-talet, men fick indirekt ändå stor betydelse som en markering av Växjös ställning och påverkade säkert en del beslut framför allt inom logistikområdet. Dessa två händelser påverkade sedan samarbetsklimatet mellan kommunerna och det skulle dröja till andra hälften av 80-talet innan de kunde tas upp igen. Här kan nämnas en liten episod när jag som nyanställd var med på ett möte på 16

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA

5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #1 2015 5 Möt Assar Lindbeck 85 ÅR MEN INGA PLANER PÅ ATT SLUTA ARBETA FRÅGOR TILL EN FÖRNYARE Samverkan SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA ALLT VIKTIGARE Kommunanalys SÅ GÖR KOMMUNINVEST

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION?

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION? Behöver vi en sydsvensk region? Frågan är relevant och det kan finnas många svar. I denna bok ger ett flertal initierade skribenter sin bild av regionalt utvecklingsarbete och regional samhällsorganisation.

Läs mer

Kalmar kommuns årsredovisning 2014

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2015-03-04 KS 2015/0093 0480-45 01 11 Kommunstyrelsen Kalmar kommuns årsredovisning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning Mellan tradition och förnyelse VI SER I DAG oroande tecken på att den kommunala och regionala demokratin har allvarliga problem. Valdeltagandet

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

vem har ansvar för välfärden?

vem har ansvar för välfärden? är grundpelare i den svenska välfärdsmodellen men svensk välfärdsforskning har ofta kännetecknats av att staten har utgjort en viktig motor och drivkraft, när det gäller uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället.

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2014 i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 13 MILJÖSKYDDSENHETEN N AT U R M I L J Ö E N H E T

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Jubileumsskrift Gryning under 10 år

Jubileumsskrift Gryning under 10 år Jubileumsskrift Gryning under 10 år 1! 2 Innehåll 10 år med Gryning 4 Vi är kommunernas Gryning 6 Kan samhällsnyttiga företag vara framtidens vinnare? 8 Det roligaste och mest intensiva arbete jag någonsin

Läs mer

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29

Budget 2014. och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Budget 2014 och ekonomisk planering 2015 2016 med verksamhetsplan Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-29 Innehållsförteckning Budget 2014 politikens förord 3 Budgetdokumentets funktion 5 Kalmar 2020

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning

Sammanfattning. Nyckelord: hemtjänst, äldreomsorg, kundval, checksystem, Nacka, alternativa driftformer, konkurrensutsättning Sammanfattning År 1992 var Nacka kommun först i landet med att införa ett kundvalssystem inom hemtjänsten. Det innebar att kunderna själva fick välja om de ville ha hemtjänsten utförd av den kommunala

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd

Hemlös 2010. En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet. Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd Hemlös 2010 En statusrapport om det offentligas stöd till människor som lever i hemlöshet Av Stockholms Stadsmission och professor Hans Swärd 1 Innehåll Förord... 3 1. Bokslut över 10 år av svensk hemlöshetspolitik...

Läs mer

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING

Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Fler män i förskolan EN ANTOLOGI OM BREDDAD REKRYTERING Arbetsgrupp: Elsa Mattsson (redaktör), elsa.mattsson@skl.se, Christin N. Granberg, christin.n.granberg@skl.se,

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova

Copyright: Sveriges Kommuner och Landsting, Tillväxtverket, Trygghetsfonden för kommuner och landsting och Vinnova Den innovativa kommunen lärdomar från åtta kommuner och relevant forskning kan beställas från www.skl.se/publikationer Beställning kan också göras på tel: 020-31 32 30, fax: 020-313240 Pris: 1-4 ex: 200

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer