Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Nina Högberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 2(2) Bilaga: Dagordning Formalia Rapport: Bidrag Rapport: bidrag.sverok.se Rapport: Ekonomi augusti Rapport: Extern kommunikation Rapport: Föreningsansvar Rapport: Förbundstidning Rapport: Förtydligande av beslut "Hasardspel och ekonomisk spekulation" Rapport: Ideellt engagemang Rapport: Nätkraft Rapport: Organisationsutveckling Rapport: Riksmöte Rapport: Slag Rapport: Sverok för alla Rapport: Webben Rapport: Verksamhetsberättalse Rapport: Vi Ungas förbundsstämma Rapport: Yttrande till betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor Diskussion: Publika uppgifter från bidrag.sverok.se Diskussion: Nominering från Sverok till LSU:s styrelse Diskussion: Verksamhetsplan för Beslut: Anta föreningar för Beslut: Pengar när landsting byter sverok-distrikt Beslut: Slag-budgeten Beslut: Sveroks IT-behov Beslut: Uppdatering direktiv och styrdokument Beslut: Utvärderingar till riksmötet... 71

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 3(3) Formalia Mötet beslutade att 1... fastställa röstlängden förklara mötet beslutsmässigt välja mötesfunktionärer fastställa adjungeringar fastställa dagordningen lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 4(4) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Alexander Kjäll, ledamot Andreas Granander, ledamot (förbundssekreterare) David Gustavsson, förbundsordförande Karoline Jonasson, ledamot Nina Högberg, vice förbundsordförande Patrik Weibull, ledamot Sophie Westman, ledamot Tobias Landén, ledamot Tommy Jonsson, ledamot Frånvarande Otto Kahne, ledamot Samuel Gyllenberg, ledamot

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 5(5) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Tobias Landén Mötessekreterare Christer Pettersson, kanslichef Justerare Nina Högberg

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 6(6) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Daniel Andersson, sakkunnig Jonas Dahl, Rakaka, gäst (lördag) Tomas Hermansson, Rakaka, gäst (lördag) Mikael Leisjö, LSU, gäst (söndag) Niklas Kärrstrand, gäst Stefan Björk, gäst Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 7(7) 1. Rapport: Bidrag Av Alexander Kjäll, ledamot En lista över beviljade bidrag: Särskilt bidrag Bockscar :- Saga lajvförening :- Nintendo next :- Solvarg :- Stockholms spelkonvent :- Trollpack & Medeltidsdagar :- Tulajv :- Lokalbidrag Counterzone :- GoB huvud :- Västsvenska airsoftföreningen :- Initiativpotten Kotte- och Ninaklubben :- Projekt nätkraft :-

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 8(8) 2. Rapport: bidrag.sverok.se Situationen vid förra mötet Vid tidpunkten för förra mötet hade vi precis fått igång inmatning av medlemmar, verksamhetsrapporter och årsmötesrapporter, samt granskning av dessa uppgifter, dock endast för Vad har hänt sedan dess - Den 22 juli började vi äntligen betala ut bidrag igen. Sedan dess har kronor betalats ut till 287 föreningar. Detta har varit det stora arbetet senaste tiden. - Verktyg för att effektivare kunna ringa föreningar som inte rapporterat för 2008 har lanserats och använts i några veckor. - Verktyg för att rätta medlemsuppgifter, och därmed öka mängden bidragsgrundande medlemmar, har lanserats under denna helg. - Automatiska mailutskick till föreningarna vid händelser, exempelvis avslagna kontroller och bidragsutbetalningar. - Mycket underhållsarbete. Buggar har fixats och funktioner har förbättrats. Under denna helg lanserades även administration av allmänkontroll och utskriftsfunktioner för att kunna pappersdokumentera alla medlemmar, rapporter, granskningar och dylikt, något som är nödvändigt för revisionen. Med detta bedömer vi oss vara färdiga med all funktionalitet som behövs för hanteringen av 2008-uppgifterna. Den nya layouten för sverok.se implementerades även på bidrag.sverok.se. Den närmaste tiden Direkt efter Fredriks semester börjar vi anpassa systemet för att även hantera Det handlar om att anta föreningar, om att administrera storföreningsgranskningen och ett sätt att avsluta ett verksamhetsår, med slututräkningar av bidrag, julklappsbonusutbetalningar och liknande. I detta ingår också att flerårsanpassa befintliga funktioner, exempelvis beräkningar av godkänt inträdesdatum, godkänt årsmötesdatum, bidragsgrundande medlemsålder och liknande, samt flerårsanpassning av alla andra funktioner, exempelvis särskiljning av ringkontroller och medlemslistor beroende på underlagsår. Detta beräknas vara färdigt om ca en månad, dvs. någon gång i mitten av september. Framtiden Därefter återstår tre månader av den i dagsläget kända projekttiden. Denna tid kommer vi framför allt ägna åt att arbeta vidare på ett nytt system, som vi hoppas ska hålla avsevärt högre kvalitet än det befintliga, och klara av att vara i drift under många år. Vi är även redo att plocka in ytterligare personal på upp till 50 % för att få arbetet att löpa på snabbare. Jag känner mig dock osäker på om tiden kommer att räcka till. Tre månader för utveckling och dokumentation är väldigt knappt med tanke på hur omfattande systemet är, så det finns här en stor risk för att allting inte kommer att vara färdigt när den nuvarande anställningen löper ut vid årsskiftet. Frågan om vem som ska förvalta och utveckla systemet därefter återstår att lösa.

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 9(9) 3. Rapport: Ekonomi augusti 2009 Av Andreas Hellberg, ekonom, Distriktrelaterat Bokföring Övre norrland har återtagit ansvaret för sin egen bokföring och det överlämnandet blev klart denna vecka. Grundgaranti Gävledala, Övre norrland och Ost ska alla få grundgaranti på olika belopp men deras ansökningar har ännu inte nått kansliet. Ost får grundgaranti för blekinge då det blev oklart vem som skulle haft senaste bidrags utbetalning från Blekinge landsting när blekinge gick från SkuD till Ost. Ekonomiutbildning Utbildningen har legat nere under sommaren på grund av semester och dåligt intresse i Sverok Ost. Utbildningen kommer återupptas vid septembers början när kansliet återigen har full bemanning. Ekonomimaterial Under sommar månaderna har jag skrivit ett utbildningsmaterial som riktar sig till föreningar i olika storlekar. Materialet är i det närmaste klart och jag hoppas få upp det på den nya wikin och även försöka göra reklam för den via någon annan metod. Förbundsnivå Bankkonton Swedbank har kontaktas för att utvärdera möjligheterna för oss att kunna ordna konton för våra föreningar. Unga forskare har ett specialskrivet avtal med sin Swedbank bank och Linköpingskontoret har lovat att kolla på det avtalet och se om de kan ge oss ett liknande avtal. Detta skulle dock först ske efter semestern. Försäkring Jag har varit i kontakt med Folksam för att få ut en skaderapportering från vår försäkring. Dessa papper borde nå oss vilken dag som helst. En ny gruppvårdsförsäkring har tecknats för personalen och de arvoderade. Denna försäkring är tecknad hos Östgöta brandstodsbolag och de ska också återkomma och ge oss ett anbud på en försäkring för våra medlemmar som liknar den vi har med Folksam idag. Ekonomi siffror Budgetmässigt finns det inga större förändringar sen den förra rapporten. Hemsidan har haft höga kostnader i och med möten under månaden men inget som på något sätt hotar budgetposten. Under juli kom vi igång med bidragsutbetalningar igen vilket har lätt till att bara drygt 1,5 miljoner av bidragsskulden från 2008 återstår. Den femte augusti går löpdatumet på en av våra investeringar ut. Denna ligger på 6 miljoner och hela summan kommer användas till att betala 2009 bidrag när dessa utbetalningar kommer igång. Färre investeringar kommer göras näst kommande månader och troligen också näst kommande år. Detta då de investeringar som gjorts i år har placerats över rätt lång tid pga av finanskrisen. Efter det att posten på 6 miljoner löses upp kommer Sverok ha 11.5 miljoner investerat. Varav 5 miljoner ligger på framtidskonton och 6 miljoner i olika fonder. Utöver detta har vi också 10,5 miljoner som ligger på vårt huvudkonto.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 10(10) 4. Rapport: Extern kommunikation Av Sophie Westman, ledamot Har inte så mycket att säga, kommer bli mer efter mediahanteringsutbildningen. Har tagit hjälp av David för att utforma en inbjudan, den måste jag få ut snarast. Mediahanteringsutbildningen är bokad och avtalad och klar, nu ska den bara bli av. Det var allt.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 11(11) 5. Rapport: Föreningsansvar Av Samuel Gyllenberg, ledamot Just nu är det svårt för mig att riktigt relatera och definera vad nytt som har hänt. Jag minns att styrdokument har lagts upp på nya wiki sidan och att i kommentererna har jag lagt upp minnesanteckningar över vad som gjorts och vad som är planerat. Det har kommit upp ett gäng direktiv och protokoll över hur kansliet ska hantera ärenden och jobba med ärenden. Föreningsdirektivet behöver klubbas igenom eller ratas. Jag föreslår godkänna för att allting som ändrats har redan paserat genom revisor och hela kansliet ett varv och allt det gör är att förenkla rutiner och göra det lättare för föreningar att bli godkända och få sina bidrag. I stort är det väl det. För jämnan dyker det upp ärenden att jobba med eller svara på.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 12(12) 6. Rapport: Förbundstidning Av Patrik Weibull, ledamot Upphandlingen av ny kommunikationslösning är igång. Vi har 6 intresseanmälningar. Intervjuer kommer hållas i september. Läsarundersökningen har inte kommit igång. Typiskt dåligt av mig då den i princip kunde skickas ut redan förra mötet. Jag vill få ut den till föreningarnas kontaktpersoner och inte på hemsidan för de som läser den. Utvärderingsmöte med signalerredaktion har jag inte tagit tag i. Också typiskt dåligt men något jag ämnar ta tag i. Det var det hela.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 13(13) 7. Rapport: Förtydligande av beslut "Hasardspel och ekonomisk spekulation" Med hasardspel avses spel av den typ som tillhandahålls av Svenska spel och på statliga kasinon såsom bingo, poker, black jack, roulette etc. Spel där pengainsatser utgör en hörnsten i spelet. Med spel med inslag av ekonomisk spekulation avses även verksamhet som faller inom ramen för real economy games och "pay to win". Spel där risken för att förlora i spelet insatta medel utgör en hörnsten i spelet. Begränsningen av Sveroks verksamhet som detta beslut innebär kräver i det enskilda fallet bedömning av tjänsteman på kansliet, tveksamma fall tas upp med styrelsen. Alla föreningar skall vara informerade om att nämnda verksamheter ej omfattas inom Sveroks verksamhet och följaktligen inte kan ligga till grund för verksamhetsbidrag och andra stöd. Föreningar som vid närmare granskning visar sig ha omfattande verksamhet som faller utanför ramen för Sveroks verksamhet och/eller där en betydande del av föreningens medlemskår uppfattar verksamheten vara inriktad på sådant skall ansökan underkännas och styrelsen ta ställning till föreningens eventuella avstängning.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 14(14) 8. Rapport: Ideellt engagemang Av Partik Weibull, ledamot Jag och Otto sitter med ett googledoc-dokument som försöker kartlägga hur ideellt engagemang fungerar och kan utnyttjas, med målet att det skall leda fram till ett policydokument. I nuläget är det långt kvar. Folk engagerar sig på olika sätt och motiveras av olika saker. Målet med policyn skall vara att utröna hur vi kan stödja olika typer av engagemang. Jag kommer delta under nästa webmöte med lite idéer om arbetsgruppernas presentation. Kommer ringa runt till ett slumpurval av nya föreningar och höra hur engagemang fungerar hos dem, hur de vill samarbeta med sverok och hur de skulle ställa sig till om vi peppar dem info om var de kan hjälpa till. För att få oss en bild.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 15(15) 9. Rapport: Nätkraft Av Tommy Jonsson, ledamot Vi har ansökt om :- från initiativpotten för att kunna ha en konferens med de stora internetbaserade föreningarna. Planering pågår för fullt. That's it, ish.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 16(16) 10. Rapport: Organisationsutveckling Av Samuel Gyllenberg, ledamot Styrdokumentet ligger uppe på insidan, kommentarer med datum finns angående när tankar kommit till eller genomförts. Mycket inom området finns att begära även från mig, dvs, jag känner inte jag nåt ända fram och jag ser att det finns otroligt mycket att hämta och göra med organisationen och kan inte alltid sätta fingret på det. Jag ska luska vidare men under rådande omständigheter så har jag inte saker konkret. Jag skulle vilja jobba fram förslag på förbättring men de finns inte just nu pga rådande personlig situation.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 17(17) 11. Rapport: Riksmöte Av Nina Högberg, vice förbundsordföande Riksmötet närmar sig och kallelsen har skickats ut till föreningarna. Inför det tog jag och David fram en informationsfolder i syfte att få fler medlemmar att våga nominera sig till ombud på mötet. Ombudsnomineringen är öppen. Kansliet under ledning av Molle arbetar för fullt med de praktiska lösningarna.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 18(18) 12. Rapport: Slag Av Nina Högberg, vice ordförande Jag tyckte att vi skulle ha en allmän arbetshelg på förbundskansliet och Samuel tyckte att det lät precis som ett slag. Det lät som ett vinnande koncept och jag har därför bjudit in till Bakslaget augusti. Slaget kommer inte att vara utbildande, utan fokus kommer ligga helt på gemensamt arbete och diskussioner. Alla deltagare får utrymme att själva lyfta fram olika områden som de är intresserade av och vi kommer att försöka ta upp lite Fata Morganadiskussioner med fokus på konkreta förändringar.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 19(19) 13. Rapport: Sverok för alla Av Tobias Landén, leadmot Hade hoppats på att arbeteted detta skulle ha kommit längre. Tyvärr har de flesta av de personer jag påbörjat diskussioner med varit på semester. Detta och ett stort fokus på nya webbsidan har gjort att jag inte gjort då mycket på detta område. Nästa steg blir att gå igång detta på allvar och att till nästa FS möte kunna presentera en projektplan och tankar kring detta.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 20(20) 14. Rapport: Webben Av Tobias Landén, ledamot Under sommaren har vi släppt nya Vi hade en releasefest på kansliet i Linköping med runt 25 besökare och i samband med releasen droppade även många positiva kommentarer in från medlemmar över hela landet. Just nu jobbar vi på att lägga till fler funktionar och finslipa sidan. Vi kommer även försöka få fram en stabil arbetsgrupp som kan underhålla sidan. Nästa stora steg blir att ge möjlighet för distrikten att använda tekniken för att skapa nya och enklare websiter.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 21(21) 15. Rapport: Verksamhetsberättalse 2008 Det här är verksamhetsberättelsen för Året började i början av maj efter årets första Riksmöte, och slutade vid årsskiftet. Eftersom man på årets första Riksmöte tog beslutade att flytta tiden för nästa Riksmöte blev verksamhetsåret kortare än vanligt. Spel för alla En handlingsplan för projektet har tagits fram och finns tillgänglig på Insidan (insidan.sverok.se). Den är även upplagd som mall för framtida projekt. Underlag till ett informationshäfte har tagits fram. Häftet var ursprungligen tänkt att ge underlag till engagerade sverokare som ska börja representera förbundet utåt. Under arbetets gång skiftade fokus till att skapa ett häfte som också går att dela ut, med möjlighet att skapa en längre version för internt bruk om behov finns. Till båda de planerade förbundsträffarna fanns pass för information om häftet inplanerat. Tanken var till stor del att förmedla argument som går att använda vid mässor och liknande. Tyvärr föll det i samband med att träffarna blev inställda. Argumenten finns i häftet men det hade varit bättre om de kunnat förmedlas på en förbundsträff. Biblioteksprojektet har inte haft hög prioritet, men materialet har arbetats vidare på under perioden. Föreningarna Projektet Sverok på Turné drogs igång med rekrytering av informatör och projektledare. Rekryteringen drog ut på tiden då flera tilltänkta fick förhinder väldigt sent i processen men till slut hade vi både en informatör och en projektledare. Informatören började i slutet av året och tog fram presentationsmaterial och läste in sig på sådant om organisationen han behövde veta. Han var ute på två skolor och testade presentationen och fick mycket god respons. Projektledaren tillträdde efter årsskiftet, men de två hade kontakt och började planera upplägg så snart projektledaren blivit utsedd. Föreningsutveckling Föreningshandboken Arbetet har gått långsamt under året men intensifierades under senare delen med en arbetskväll, då flera personer arbetade med att skriva färdigt texter. Föreningshandboken har spaltats upp och gjorts tillgänglig på Insidan. Den behöver dock färdigskrivas, layoutas och tryckas. Internetbaserad organisering Under året har projektet Nätkraft fortsatt. Ett antal demokratihandledningar har skapats och ska inom kort lanseras. Nätkraft har nu lämnat fas 1 som går ut på sammanställning av metoder och gått över i fas 2 där metoderna från fas 1 ska spridas till föreningarna. I september beslutades en förändring av föreningsdirektivet där förbundsstyrelsen lade till att föreningar med över 1000 medlemmar ska granskas mer för att lättare upptäcka eventuella demokrati- och redovisningsproblem. Ekonomihanteringsstöd Förbundsstyrelsen erbjuder nu ett ekonomihanteringstöd för Sveroks större föreningar liknande det förbundet erbjuder till Sveroks distrikt. Ett ekonominätverk har startat under slutet av Planering har gjorts för att under 2009 arrangera en ekonomikurs per distrikt. Sverok kan i samband med ekonomikurserna få insikt i hur mycket stöd distriktet och distriktets större föreningar behöver. Med hjälp av den informationen kan Sverok vidareutveckla stödet.

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 22(22) Intern organisation Medlemsinflytande Under Riksmötet fanns möjligheten att vara fadder för ett förstagångsombud. Som fadder guidade man nya Riksmötesdeltagare för att de snabbare skulle lära sig hur mötet fungerade. På mötet fanns även flera stödsekreterare, som hjälpte till att formulera yrkanden och liknande. Stödsekreterarna hjälpte till oavsett om man var ny, hade någon form av funktionshinder eller bara ville ha någon att bolla med. Riksmötet var uppdelat i två delar: diskussionsrundor där ombuden samlades i mindre diskussiongrupper samt möte i plena. Mötesdeltagarna satt i en halvcirkel och det var möjligt att hålla sina anföranden från sin plats, något som gjorde att fler personer fick tala, då de förmodligen tvekat att gå upp i talarstolen för att tala. Information om stödsekreterare, faddrar och distriktsrepresentanter gavs muntligt från presidiet, och fanns även på informationslappar. Den ursprungliga tanken var att skicka ut en sammanfattning av Riksmöteshandlingarna innan Riksmötet, men när sammanfattningen skulle skrivas så gick all tid åt att prata med pressen då en spelare svimmat efter ett dygn av World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Vi provade istället att skicka ut en sammanfattning av besluten efter Riksmötet. En god informationsbalans uppnås genom att skicka ut en sammanfattning av Riksmöteshandlingarna innan och i det materialet ha med en länk till en plats där det går att läsa om besluten efter Riksmötet. Utbildning Vi har försökt att arrangera två förbundsträffar i år, båda har fått ställas in på grund av litet deltagarantal. Vi för samtal med distrikten för att nästa år kunna arrangera förbundskonferenser. Till våren ska vi i samarbete med Studiefrämjandet hålla två arrangörsutbildningar för medlemsföreningarna. Vi har konstaterat att samarbetet mellan våra föreningar och Studiefrämjandet har börjat bra men att området har stor potential. Förbundsstyrelsen kan av praktiska skäl inte hålla i introduktionsträffarna. Vi tror att distrikten eller andra intresserade med stöd av förbundet kan arrangera introduktionsträffarna som ger mycket till deltagarna. I år har intresset för att arrangera introduktionsträffar varit väldigt lågt och därför har vi arbetat med att hitta andra former för träffarna och för att engagerade Sverokare lättare ska kunna arrangera dessa. Kommunal finansiering Med jämna mellanrum uppstår problem då en Sverokförening och kommunen den tillhör inte ser på föreningens verksamhet på samma sätt. Detta är ofta på grund av missförstånd. För att underlätta kommunikationen mellan föreningarna och kommunerna så har förbundsstyrelsen låtit skapa en folder som beskriver hur Sverok och föreningarna är organiserade och drivs. Foldern skickades tillsammans med ett personligt brev och ett ex av Spela Spel till personer som jobbar med föreningskontakt på kommunerna. För att utskicket skulle få större genomslag sattes två annonser in i det nummer av Dagens Samhälle som kom ut strax efter utskicket. Effekterna av annonserna är svåra att bedöma, ingen av kommunerna har dock kommenterat annonserna. Utskicken och då särskilt häftena som förklarar hur Sverok och dess föreningar är organiserade och drivs har vi fått mycket god respons på. I kontakten med kommunerna har flera kommenterat häftet, och när vi frågat om de känner till Sverok har flera av de som svarat ja angett häftet som en anledning till att de känner till oss. Det är mycket troligt värt att göra ett liknande utskick om något år igen, men då utan annonserna. Ett uppdrag från Riksmötet var att informera samtliga Sveriges kommuner om Sverok, vilket med detta utskick får anses vara uppfyllt. Statsbidrag Vårt politiska arbete har under året koncentrerats kring utredningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Det är naturligt för att utredningen kommer att påverka vår verksamhet mycket. Sveroks inställning till utredningen har varit en önskan om att reglerna ska vara så rättvisa som möjligt, snarare än att gynna oss i första hand. Arbetet har skett genom deltagande i skuggutredningen, LSUs verksamhetsutskott samt olika nätverk. Skuggutredning är en utredning som Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har bedrivit parallellt med den ordinarie utredningen som Ungdomsstyrelsen drivit. Vi har även närvarat vid seminarier och träffar beträffande utredningen, lämnat in vår syn på bidragen till utredaren samt träffat denne för att diskutera utredningen.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 23(23) Vi har sökt statsbidrag och förväntat utfall av detta finns att se i budgeten för Internkommunikation Internkommunikation Insidan utnyttjades vid årsskiftet inte på det sätt som hoppats, men den fyller sin funktion och har stor potential. Sidan fortsatte att uppdateras, och var redan vid årsskiftet en omfattande kunskapsbank. Insidan behöver en bättre struktur, då den är anpassad efter det behov som fanns när den skapades. Planen för den interna kommunikationen arbetades igenom, och många av de slutsatser som ligger till grund för planen står att finna i dokumentet "Information inom Sverok". Under året har styrelsen konstaterat att informationsplanen måste vara väldigt tydlig och fokus ligger på att åstadkomma förändringar som är lätta att ta till sig. Förbundskansliet Anställningar Under året har en av våra kanslister börjat studera, och en hittade grönare mark i ett riktigt roligt och utvecklande jobb. Det innebar att två nyanställningar krävdes, och mycket tid ägnades under sommaren åt att sålla och intervjua för att hitta ersättare åt dessa. Sverok har nu två nyanställda kanslister som startade sitt arbete 1:a september. Sverok har även behövt ta in extra personal för att framförallt sköta granskning samt att ringa runt och påminna om Riksmötesvalet. Midas Under året har Sverok haft stora problem med förbundsdatabasen. Det har varit mycket svårt att få ut tillförlitlig information från den och föreningarna har även haft stora problem med att mata in information i systemet. Frågan har tagits upp på flera förbundsstyrelsemöten och det beslutades till slut att vår nuvarande databas ska repareras tillfälligt för att ha den uppe under tiden som vi letar efter en ny databas. Detta är prioriterat arbete och frågan kommer att tas upp igen då en projektledare behövs utses. Extra arbetskraft har satts in för att arbeta med vår nuvarande databas och förhoppningen är att det går att få fram en någorlunda stabil grund att stå på tills vi hittar eller tar fram en ny databas. Konkret Sverok 20 år En jubileumsfest genomfördes i samband med Riksmötet 2008:2. Trubadurer och Orvar Säfström underhöll under en måltid där ombud från rikmötet, de flesta tidigare ordförande och andra specialinbjudna personer deltog. En jubileumsbok där Sveroks historia beskrivs har tagits fram och är nu en del av förbundets informationsmaterial. Även Spelveckan och Signaler uppmärksammade Sveroks jubileum. Spelveckan Spelveckan ägde rum 25:e oktober 2:a november. Totalt rapporterade 65 föreningar, och ca ytterligare 15 deltog utan att rapportera. Möjligen påverkades deltagarantalet något av de registreringsproblem som gruppen råkade ut för i början av perioden. Det är en höjning mot tidigare år, men inte så många som målet var satt till. Som vanligt rapporterades det om spelveckan i olika lokaltidningar, och såklart handlar det då om en väldigt positiv rapportering. Specialbidrag Sverok har under 2008 haft tre specialbidrag som föreningar och organisationer kan söka från. Särskilt bidrag, lokalbidrag och arrangemangsbidrag. Information om dessa bidrag har löpande gått ut till alla nybildade föreningar inom Sverok. Till Riksmötet 2009 kommer en slutlig utvärdering av dessa bidrag och beslut om fortsatta bidragsformer tas, i enlighet med beslutet som skapade bidragen 2007.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 24(24) Hemsidan Arbetet som påbörjats under våren har fortsatt, men har drabbats av en del motgångar. Ett nytt system och en ny design har tagits fram, och grunden till en förbättrad innehållsstruktur är lagd. Det som återstår är att göra klart strukturen och fylla den med innehåll, putsa till designen samt framför allt skapa anvisningar för hur man använder sidan, så att en bredare grupp än tidigare kan uppdatera den. Signaler Signaler har kommit ut med fyra nummer under året, helt i linje med utgivningsplanen. De momsproblem som uppstod förra året reddes äntligen ut, och blev betydligt billigare än det värsta scenariot. Istället för dryga kr låg skulden på kr, där Sverok stod för kr och redaktionen för 5000 kr. Marknadsföring och påverkan Sverok har under året medverkat på mässorna Samhällsbyggare och Skolforum. Samhällsbyggare riktade sig framförallt till personer som arbetar med hälsa på arbetsplatser och det fanns en stor variation av arbetsplatser representerade där. Sverok tipsade om spel som ett sätt att främja gemenskap på arbetsplatser och som ett kreativt verktyg inom utbildning. Skolforum riktade sig till skolpersonal och där delade Sverok monter tillsammans med Södertälje kommun som visade upp ett skollajv som de arrangerat och fått stöd från Sverok för under året. Lajv lyftes fram som ett deltagande utbildningsverktyg som bevisligen varit lyckat i Södertälje kommun. Sveroks distrikt har även de besökt mässor, exempelvis Bok- och biblioteksmässan, och de har då fått tillgång till informationsmaterial och stöd från förbundet. Under juni besökte förbundsstyrelsen Gotland Game Awards där vi hade plats i juryn. Evenemanget anordnas av Högskolan på Gotland och besökare var i allmänhet nyfikna gotlänningar. Under oktober månad skrevs det en negativ debattartikel i Dagens Nyheter rörande påstått spelmissbruk. Kontakt togs med dataspelsbranschen, en riskdagsledamot, Fairplay och Goodgame för att besvara denna artikel. Arbetet forsätter under oktober månad och det kommer kanske bli mer aktuellt under året. Under året har Sverok besökt Unga Örnars motsvarighet till förbundskonferens och berättat om Sverok som organisation och tipsat om hus da kan använda Internet för att utveckla sin verksamhet. Texterna till foldern Spela Spel har under året uppdaterats och korrigeras och en ny upplaga har tryckts. Motioner och övriga frågor 8.3. Motion: Riksmöte på hösten Ett Riksmöte har utlysts och ska genomföras sista helgen i november. Datumet bestämdes redan samma dag som förra Riksmötet avslutats och tyvärr sammanföll det med Dreamhack. Nästa år bör vi om möjligt försöka undvika denna krock Motion: Rörande revisorer Sverok har under året haft två verksamhetsrevisorer och en auktoriserad revisor. Samtal har först med samtliga revisorer under året Motion: Angående verksamhetsrevisorer Revisorerna har skrivit och lämnat in förslag till styrdokument till möteshandlingarna Motion: Sekretess vid Riksmötesombudsval Resultatet från kommande Riksmötesombudsval offentliggjordes i sin helhet efter Riksmötet 2008:2. I samband med en runtringning till Sveroks föreningar där de uppmuntrades att rösta i ombudsvalet uppmuntrades de även att bestämma vilka de röstade på under ett protokollfört möte.

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor

Betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor Yttrande om betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor 1(20) YTTRANDE 2009-07-31 Dnr 2009/766 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Fredsgatan 8 103 33 STOCKHOLM Betänkande SOU 2009:29 Fritid

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1(5) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamheten under 2009 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen 2009 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande Nina Högberg,

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse

Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län. Regionförbundets styrelse Reviderad överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och barn- och ungdomsorganisationer i Kalmar län Regionförbundets styrelse 2013-03-18 Överenskommelse mellan Regionförbundet i Kalmar län och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(27) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering

Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Playstars årsmöte 2012-03-31

Playstars årsmöte 2012-03-31 Playstars årsmöte 2012-03-31 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar

Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund. Förbund, distrikt och föreningar Stadgar för Sveriges Civilförsvarsförbund Förbund, distrikt och föreningar Antagna av förbundsstämman den 26 mars 2010 Reviderade av förbundsstämman den 12-13 oktober 2013 Sidan 1 av 14 Gemensamma stadgar

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Danscentrums stadgar 21 maj 2016.

Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Danscentrums stadgar 21 maj 2016. 1 Föreningen a) Föreningens namn är Danscentrum och förkortas DC. b) Danscentrum är en riksorganisation och en rikstäckande konstnärlig centrumbildning för den fria

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

STADGAR FASTSTÄLLDA

STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR FASTSTÄLLDA STADGAR VATTENFALLS IDROTTS- OCH FRITIDSFÖRBUND 1 Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbund är en sammanslutning av föreningar som finns till för dig som arbetar inom Vattenfallskoncernen.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10)

Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll styrelsemöte nr 11 2010-01-09 1(10) Protokoll 2010-01-09 Styrelsemöte nr 11 Fastställd dagordning Protokoll 2010-01-09... 1 Styrelsemöte nr 11... 1 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande...

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige.

Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. Reactas stadgar 1. ORGANISATIONENS NAMN Ungdomsorganisationens namn är Reacta och har sitt säte i Stockholm. 2. MÅLGRUPP Organisationen är en sammanslutning av ungdomar i hela Sverige. 3. ÄNDAMÅL Organisationen

Läs mer

Mallar till Föreningsårsmöte

Mallar till Föreningsårsmöte Mallar till Föreningsårsmöte 2016 INLEDNING I detta häfte finns förberedda mallar för ett årsmöte i er Vi Unga-förening. Mallarna är tänkta som ett stöd till ert årsmöte och finns också att ladda ned i

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer