Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Christer Pettersson Mötessekreterare Nina Högberg Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 2(2) Bilaga: Dagordning Formalia Rapport: Bidrag Rapport: bidrag.sverok.se Rapport: Ekonomi augusti Rapport: Extern kommunikation Rapport: Föreningsansvar Rapport: Förbundstidning Rapport: Förtydligande av beslut "Hasardspel och ekonomisk spekulation" Rapport: Ideellt engagemang Rapport: Nätkraft Rapport: Organisationsutveckling Rapport: Riksmöte Rapport: Slag Rapport: Sverok för alla Rapport: Webben Rapport: Verksamhetsberättalse Rapport: Vi Ungas förbundsstämma Rapport: Yttrande till betänkande SOU 2009:29 Fritid på egna villkor Diskussion: Publika uppgifter från bidrag.sverok.se Diskussion: Nominering från Sverok till LSU:s styrelse Diskussion: Verksamhetsplan för Beslut: Anta föreningar för Beslut: Pengar när landsting byter sverok-distrikt Beslut: Slag-budgeten Beslut: Sveroks IT-behov Beslut: Uppdatering direktiv och styrdokument Beslut: Utvärderingar till riksmötet... 71

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 3(3) Formalia Mötet beslutade att 1... fastställa röstlängden förklara mötet beslutsmässigt välja mötesfunktionärer fastställa adjungeringar fastställa dagordningen lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 4(4) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Alexander Kjäll, ledamot Andreas Granander, ledamot (förbundssekreterare) David Gustavsson, förbundsordförande Karoline Jonasson, ledamot Nina Högberg, vice förbundsordförande Patrik Weibull, ledamot Sophie Westman, ledamot Tobias Landén, ledamot Tommy Jonsson, ledamot Frånvarande Otto Kahne, ledamot Samuel Gyllenberg, ledamot

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 5(5) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Tobias Landén Mötessekreterare Christer Pettersson, kanslichef Justerare Nina Högberg

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 6(6) Bilaga: Adjungeringar Christer Chrisp Pettersson, funktionär Lars Molle Johansson, funktionär Daniel Andersson, sakkunnig Jonas Dahl, Rakaka, gäst (lördag) Tomas Hermansson, Rakaka, gäst (lördag) Mikael Leisjö, LSU, gäst (söndag) Niklas Kärrstrand, gäst Stefan Björk, gäst Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 7(7) 1. Rapport: Bidrag Av Alexander Kjäll, ledamot En lista över beviljade bidrag: Särskilt bidrag Bockscar :- Saga lajvförening :- Nintendo next :- Solvarg :- Stockholms spelkonvent :- Trollpack & Medeltidsdagar :- Tulajv :- Lokalbidrag Counterzone :- GoB huvud :- Västsvenska airsoftföreningen :- Initiativpotten Kotte- och Ninaklubben :- Projekt nätkraft :-

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 8(8) 2. Rapport: bidrag.sverok.se Situationen vid förra mötet Vid tidpunkten för förra mötet hade vi precis fått igång inmatning av medlemmar, verksamhetsrapporter och årsmötesrapporter, samt granskning av dessa uppgifter, dock endast för Vad har hänt sedan dess - Den 22 juli började vi äntligen betala ut bidrag igen. Sedan dess har kronor betalats ut till 287 föreningar. Detta har varit det stora arbetet senaste tiden. - Verktyg för att effektivare kunna ringa föreningar som inte rapporterat för 2008 har lanserats och använts i några veckor. - Verktyg för att rätta medlemsuppgifter, och därmed öka mängden bidragsgrundande medlemmar, har lanserats under denna helg. - Automatiska mailutskick till föreningarna vid händelser, exempelvis avslagna kontroller och bidragsutbetalningar. - Mycket underhållsarbete. Buggar har fixats och funktioner har förbättrats. Under denna helg lanserades även administration av allmänkontroll och utskriftsfunktioner för att kunna pappersdokumentera alla medlemmar, rapporter, granskningar och dylikt, något som är nödvändigt för revisionen. Med detta bedömer vi oss vara färdiga med all funktionalitet som behövs för hanteringen av 2008-uppgifterna. Den nya layouten för sverok.se implementerades även på bidrag.sverok.se. Den närmaste tiden Direkt efter Fredriks semester börjar vi anpassa systemet för att även hantera Det handlar om att anta föreningar, om att administrera storföreningsgranskningen och ett sätt att avsluta ett verksamhetsår, med slututräkningar av bidrag, julklappsbonusutbetalningar och liknande. I detta ingår också att flerårsanpassa befintliga funktioner, exempelvis beräkningar av godkänt inträdesdatum, godkänt årsmötesdatum, bidragsgrundande medlemsålder och liknande, samt flerårsanpassning av alla andra funktioner, exempelvis särskiljning av ringkontroller och medlemslistor beroende på underlagsår. Detta beräknas vara färdigt om ca en månad, dvs. någon gång i mitten av september. Framtiden Därefter återstår tre månader av den i dagsläget kända projekttiden. Denna tid kommer vi framför allt ägna åt att arbeta vidare på ett nytt system, som vi hoppas ska hålla avsevärt högre kvalitet än det befintliga, och klara av att vara i drift under många år. Vi är även redo att plocka in ytterligare personal på upp till 50 % för att få arbetet att löpa på snabbare. Jag känner mig dock osäker på om tiden kommer att räcka till. Tre månader för utveckling och dokumentation är väldigt knappt med tanke på hur omfattande systemet är, så det finns här en stor risk för att allting inte kommer att vara färdigt när den nuvarande anställningen löper ut vid årsskiftet. Frågan om vem som ska förvalta och utveckla systemet därefter återstår att lösa.

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 9(9) 3. Rapport: Ekonomi augusti 2009 Av Andreas Hellberg, ekonom, Distriktrelaterat Bokföring Övre norrland har återtagit ansvaret för sin egen bokföring och det överlämnandet blev klart denna vecka. Grundgaranti Gävledala, Övre norrland och Ost ska alla få grundgaranti på olika belopp men deras ansökningar har ännu inte nått kansliet. Ost får grundgaranti för blekinge då det blev oklart vem som skulle haft senaste bidrags utbetalning från Blekinge landsting när blekinge gick från SkuD till Ost. Ekonomiutbildning Utbildningen har legat nere under sommaren på grund av semester och dåligt intresse i Sverok Ost. Utbildningen kommer återupptas vid septembers början när kansliet återigen har full bemanning. Ekonomimaterial Under sommar månaderna har jag skrivit ett utbildningsmaterial som riktar sig till föreningar i olika storlekar. Materialet är i det närmaste klart och jag hoppas få upp det på den nya wikin och även försöka göra reklam för den via någon annan metod. Förbundsnivå Bankkonton Swedbank har kontaktas för att utvärdera möjligheterna för oss att kunna ordna konton för våra föreningar. Unga forskare har ett specialskrivet avtal med sin Swedbank bank och Linköpingskontoret har lovat att kolla på det avtalet och se om de kan ge oss ett liknande avtal. Detta skulle dock först ske efter semestern. Försäkring Jag har varit i kontakt med Folksam för att få ut en skaderapportering från vår försäkring. Dessa papper borde nå oss vilken dag som helst. En ny gruppvårdsförsäkring har tecknats för personalen och de arvoderade. Denna försäkring är tecknad hos Östgöta brandstodsbolag och de ska också återkomma och ge oss ett anbud på en försäkring för våra medlemmar som liknar den vi har med Folksam idag. Ekonomi siffror Budgetmässigt finns det inga större förändringar sen den förra rapporten. Hemsidan har haft höga kostnader i och med möten under månaden men inget som på något sätt hotar budgetposten. Under juli kom vi igång med bidragsutbetalningar igen vilket har lätt till att bara drygt 1,5 miljoner av bidragsskulden från 2008 återstår. Den femte augusti går löpdatumet på en av våra investeringar ut. Denna ligger på 6 miljoner och hela summan kommer användas till att betala 2009 bidrag när dessa utbetalningar kommer igång. Färre investeringar kommer göras näst kommande månader och troligen också näst kommande år. Detta då de investeringar som gjorts i år har placerats över rätt lång tid pga av finanskrisen. Efter det att posten på 6 miljoner löses upp kommer Sverok ha 11.5 miljoner investerat. Varav 5 miljoner ligger på framtidskonton och 6 miljoner i olika fonder. Utöver detta har vi också 10,5 miljoner som ligger på vårt huvudkonto.

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 10(10) 4. Rapport: Extern kommunikation Av Sophie Westman, ledamot Har inte så mycket att säga, kommer bli mer efter mediahanteringsutbildningen. Har tagit hjälp av David för att utforma en inbjudan, den måste jag få ut snarast. Mediahanteringsutbildningen är bokad och avtalad och klar, nu ska den bara bli av. Det var allt.

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 11(11) 5. Rapport: Föreningsansvar Av Samuel Gyllenberg, ledamot Just nu är det svårt för mig att riktigt relatera och definera vad nytt som har hänt. Jag minns att styrdokument har lagts upp på nya wiki sidan och att i kommentererna har jag lagt upp minnesanteckningar över vad som gjorts och vad som är planerat. Det har kommit upp ett gäng direktiv och protokoll över hur kansliet ska hantera ärenden och jobba med ärenden. Föreningsdirektivet behöver klubbas igenom eller ratas. Jag föreslår godkänna för att allting som ändrats har redan paserat genom revisor och hela kansliet ett varv och allt det gör är att förenkla rutiner och göra det lättare för föreningar att bli godkända och få sina bidrag. I stort är det väl det. För jämnan dyker det upp ärenden att jobba med eller svara på.

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 12(12) 6. Rapport: Förbundstidning Av Patrik Weibull, ledamot Upphandlingen av ny kommunikationslösning är igång. Vi har 6 intresseanmälningar. Intervjuer kommer hållas i september. Läsarundersökningen har inte kommit igång. Typiskt dåligt av mig då den i princip kunde skickas ut redan förra mötet. Jag vill få ut den till föreningarnas kontaktpersoner och inte på hemsidan för de som läser den. Utvärderingsmöte med signalerredaktion har jag inte tagit tag i. Också typiskt dåligt men något jag ämnar ta tag i. Det var det hela.

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 13(13) 7. Rapport: Förtydligande av beslut "Hasardspel och ekonomisk spekulation" Med hasardspel avses spel av den typ som tillhandahålls av Svenska spel och på statliga kasinon såsom bingo, poker, black jack, roulette etc. Spel där pengainsatser utgör en hörnsten i spelet. Med spel med inslag av ekonomisk spekulation avses även verksamhet som faller inom ramen för real economy games och "pay to win". Spel där risken för att förlora i spelet insatta medel utgör en hörnsten i spelet. Begränsningen av Sveroks verksamhet som detta beslut innebär kräver i det enskilda fallet bedömning av tjänsteman på kansliet, tveksamma fall tas upp med styrelsen. Alla föreningar skall vara informerade om att nämnda verksamheter ej omfattas inom Sveroks verksamhet och följaktligen inte kan ligga till grund för verksamhetsbidrag och andra stöd. Föreningar som vid närmare granskning visar sig ha omfattande verksamhet som faller utanför ramen för Sveroks verksamhet och/eller där en betydande del av föreningens medlemskår uppfattar verksamheten vara inriktad på sådant skall ansökan underkännas och styrelsen ta ställning till föreningens eventuella avstängning.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 14(14) 8. Rapport: Ideellt engagemang Av Partik Weibull, ledamot Jag och Otto sitter med ett googledoc-dokument som försöker kartlägga hur ideellt engagemang fungerar och kan utnyttjas, med målet att det skall leda fram till ett policydokument. I nuläget är det långt kvar. Folk engagerar sig på olika sätt och motiveras av olika saker. Målet med policyn skall vara att utröna hur vi kan stödja olika typer av engagemang. Jag kommer delta under nästa webmöte med lite idéer om arbetsgruppernas presentation. Kommer ringa runt till ett slumpurval av nya föreningar och höra hur engagemang fungerar hos dem, hur de vill samarbeta med sverok och hur de skulle ställa sig till om vi peppar dem info om var de kan hjälpa till. För att få oss en bild.

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 15(15) 9. Rapport: Nätkraft Av Tommy Jonsson, ledamot Vi har ansökt om :- från initiativpotten för att kunna ha en konferens med de stora internetbaserade föreningarna. Planering pågår för fullt. That's it, ish.

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 16(16) 10. Rapport: Organisationsutveckling Av Samuel Gyllenberg, ledamot Styrdokumentet ligger uppe på insidan, kommentarer med datum finns angående när tankar kommit till eller genomförts. Mycket inom området finns att begära även från mig, dvs, jag känner inte jag nåt ända fram och jag ser att det finns otroligt mycket att hämta och göra med organisationen och kan inte alltid sätta fingret på det. Jag ska luska vidare men under rådande omständigheter så har jag inte saker konkret. Jag skulle vilja jobba fram förslag på förbättring men de finns inte just nu pga rådande personlig situation.

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 17(17) 11. Rapport: Riksmöte Av Nina Högberg, vice förbundsordföande Riksmötet närmar sig och kallelsen har skickats ut till föreningarna. Inför det tog jag och David fram en informationsfolder i syfte att få fler medlemmar att våga nominera sig till ombud på mötet. Ombudsnomineringen är öppen. Kansliet under ledning av Molle arbetar för fullt med de praktiska lösningarna.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 18(18) 12. Rapport: Slag Av Nina Högberg, vice ordförande Jag tyckte att vi skulle ha en allmän arbetshelg på förbundskansliet och Samuel tyckte att det lät precis som ett slag. Det lät som ett vinnande koncept och jag har därför bjudit in till Bakslaget augusti. Slaget kommer inte att vara utbildande, utan fokus kommer ligga helt på gemensamt arbete och diskussioner. Alla deltagare får utrymme att själva lyfta fram olika områden som de är intresserade av och vi kommer att försöka ta upp lite Fata Morganadiskussioner med fokus på konkreta förändringar.

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 19(19) 13. Rapport: Sverok för alla Av Tobias Landén, leadmot Hade hoppats på att arbeteted detta skulle ha kommit längre. Tyvärr har de flesta av de personer jag påbörjat diskussioner med varit på semester. Detta och ett stort fokus på nya webbsidan har gjort att jag inte gjort då mycket på detta område. Nästa steg blir att gå igång detta på allvar och att till nästa FS möte kunna presentera en projektplan och tankar kring detta.

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 20(20) 14. Rapport: Webben Av Tobias Landén, ledamot Under sommaren har vi släppt nya Vi hade en releasefest på kansliet i Linköping med runt 25 besökare och i samband med releasen droppade även många positiva kommentarer in från medlemmar över hela landet. Just nu jobbar vi på att lägga till fler funktionar och finslipa sidan. Vi kommer även försöka få fram en stabil arbetsgrupp som kan underhålla sidan. Nästa stora steg blir att ge möjlighet för distrikten att använda tekniken för att skapa nya och enklare websiter.

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 21(21) 15. Rapport: Verksamhetsberättalse 2008 Det här är verksamhetsberättelsen för Året började i början av maj efter årets första Riksmöte, och slutade vid årsskiftet. Eftersom man på årets första Riksmöte tog beslutade att flytta tiden för nästa Riksmöte blev verksamhetsåret kortare än vanligt. Spel för alla En handlingsplan för projektet har tagits fram och finns tillgänglig på Insidan (insidan.sverok.se). Den är även upplagd som mall för framtida projekt. Underlag till ett informationshäfte har tagits fram. Häftet var ursprungligen tänkt att ge underlag till engagerade sverokare som ska börja representera förbundet utåt. Under arbetets gång skiftade fokus till att skapa ett häfte som också går att dela ut, med möjlighet att skapa en längre version för internt bruk om behov finns. Till båda de planerade förbundsträffarna fanns pass för information om häftet inplanerat. Tanken var till stor del att förmedla argument som går att använda vid mässor och liknande. Tyvärr föll det i samband med att träffarna blev inställda. Argumenten finns i häftet men det hade varit bättre om de kunnat förmedlas på en förbundsträff. Biblioteksprojektet har inte haft hög prioritet, men materialet har arbetats vidare på under perioden. Föreningarna Projektet Sverok på Turné drogs igång med rekrytering av informatör och projektledare. Rekryteringen drog ut på tiden då flera tilltänkta fick förhinder väldigt sent i processen men till slut hade vi både en informatör och en projektledare. Informatören började i slutet av året och tog fram presentationsmaterial och läste in sig på sådant om organisationen han behövde veta. Han var ute på två skolor och testade presentationen och fick mycket god respons. Projektledaren tillträdde efter årsskiftet, men de två hade kontakt och började planera upplägg så snart projektledaren blivit utsedd. Föreningsutveckling Föreningshandboken Arbetet har gått långsamt under året men intensifierades under senare delen med en arbetskväll, då flera personer arbetade med att skriva färdigt texter. Föreningshandboken har spaltats upp och gjorts tillgänglig på Insidan. Den behöver dock färdigskrivas, layoutas och tryckas. Internetbaserad organisering Under året har projektet Nätkraft fortsatt. Ett antal demokratihandledningar har skapats och ska inom kort lanseras. Nätkraft har nu lämnat fas 1 som går ut på sammanställning av metoder och gått över i fas 2 där metoderna från fas 1 ska spridas till föreningarna. I september beslutades en förändring av föreningsdirektivet där förbundsstyrelsen lade till att föreningar med över 1000 medlemmar ska granskas mer för att lättare upptäcka eventuella demokrati- och redovisningsproblem. Ekonomihanteringsstöd Förbundsstyrelsen erbjuder nu ett ekonomihanteringstöd för Sveroks större föreningar liknande det förbundet erbjuder till Sveroks distrikt. Ett ekonominätverk har startat under slutet av Planering har gjorts för att under 2009 arrangera en ekonomikurs per distrikt. Sverok kan i samband med ekonomikurserna få insikt i hur mycket stöd distriktet och distriktets större föreningar behöver. Med hjälp av den informationen kan Sverok vidareutveckla stödet.

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 22(22) Intern organisation Medlemsinflytande Under Riksmötet fanns möjligheten att vara fadder för ett förstagångsombud. Som fadder guidade man nya Riksmötesdeltagare för att de snabbare skulle lära sig hur mötet fungerade. På mötet fanns även flera stödsekreterare, som hjälpte till att formulera yrkanden och liknande. Stödsekreterarna hjälpte till oavsett om man var ny, hade någon form av funktionshinder eller bara ville ha någon att bolla med. Riksmötet var uppdelat i två delar: diskussionsrundor där ombuden samlades i mindre diskussiongrupper samt möte i plena. Mötesdeltagarna satt i en halvcirkel och det var möjligt att hålla sina anföranden från sin plats, något som gjorde att fler personer fick tala, då de förmodligen tvekat att gå upp i talarstolen för att tala. Information om stödsekreterare, faddrar och distriktsrepresentanter gavs muntligt från presidiet, och fanns även på informationslappar. Den ursprungliga tanken var att skicka ut en sammanfattning av Riksmöteshandlingarna innan Riksmötet, men när sammanfattningen skulle skrivas så gick all tid åt att prata med pressen då en spelare svimmat efter ett dygn av World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Vi provade istället att skicka ut en sammanfattning av besluten efter Riksmötet. En god informationsbalans uppnås genom att skicka ut en sammanfattning av Riksmöteshandlingarna innan och i det materialet ha med en länk till en plats där det går att läsa om besluten efter Riksmötet. Utbildning Vi har försökt att arrangera två förbundsträffar i år, båda har fått ställas in på grund av litet deltagarantal. Vi för samtal med distrikten för att nästa år kunna arrangera förbundskonferenser. Till våren ska vi i samarbete med Studiefrämjandet hålla två arrangörsutbildningar för medlemsföreningarna. Vi har konstaterat att samarbetet mellan våra föreningar och Studiefrämjandet har börjat bra men att området har stor potential. Förbundsstyrelsen kan av praktiska skäl inte hålla i introduktionsträffarna. Vi tror att distrikten eller andra intresserade med stöd av förbundet kan arrangera introduktionsträffarna som ger mycket till deltagarna. I år har intresset för att arrangera introduktionsträffar varit väldigt lågt och därför har vi arbetat med att hitta andra former för träffarna och för att engagerade Sverokare lättare ska kunna arrangera dessa. Kommunal finansiering Med jämna mellanrum uppstår problem då en Sverokförening och kommunen den tillhör inte ser på föreningens verksamhet på samma sätt. Detta är ofta på grund av missförstånd. För att underlätta kommunikationen mellan föreningarna och kommunerna så har förbundsstyrelsen låtit skapa en folder som beskriver hur Sverok och föreningarna är organiserade och drivs. Foldern skickades tillsammans med ett personligt brev och ett ex av Spela Spel till personer som jobbar med föreningskontakt på kommunerna. För att utskicket skulle få större genomslag sattes två annonser in i det nummer av Dagens Samhälle som kom ut strax efter utskicket. Effekterna av annonserna är svåra att bedöma, ingen av kommunerna har dock kommenterat annonserna. Utskicken och då särskilt häftena som förklarar hur Sverok och dess föreningar är organiserade och drivs har vi fått mycket god respons på. I kontakten med kommunerna har flera kommenterat häftet, och när vi frågat om de känner till Sverok har flera av de som svarat ja angett häftet som en anledning till att de känner till oss. Det är mycket troligt värt att göra ett liknande utskick om något år igen, men då utan annonserna. Ett uppdrag från Riksmötet var att informera samtliga Sveriges kommuner om Sverok, vilket med detta utskick får anses vara uppfyllt. Statsbidrag Vårt politiska arbete har under året koncentrerats kring utredningen om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Det är naturligt för att utredningen kommer att påverka vår verksamhet mycket. Sveroks inställning till utredningen har varit en önskan om att reglerna ska vara så rättvisa som möjligt, snarare än att gynna oss i första hand. Arbetet har skett genom deltagande i skuggutredningen, LSUs verksamhetsutskott samt olika nätverk. Skuggutredning är en utredning som Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har bedrivit parallellt med den ordinarie utredningen som Ungdomsstyrelsen drivit. Vi har även närvarat vid seminarier och träffar beträffande utredningen, lämnat in vår syn på bidragen till utredaren samt träffat denne för att diskutera utredningen.

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 23(23) Vi har sökt statsbidrag och förväntat utfall av detta finns att se i budgeten för Internkommunikation Internkommunikation Insidan utnyttjades vid årsskiftet inte på det sätt som hoppats, men den fyller sin funktion och har stor potential. Sidan fortsatte att uppdateras, och var redan vid årsskiftet en omfattande kunskapsbank. Insidan behöver en bättre struktur, då den är anpassad efter det behov som fanns när den skapades. Planen för den interna kommunikationen arbetades igenom, och många av de slutsatser som ligger till grund för planen står att finna i dokumentet "Information inom Sverok". Under året har styrelsen konstaterat att informationsplanen måste vara väldigt tydlig och fokus ligger på att åstadkomma förändringar som är lätta att ta till sig. Förbundskansliet Anställningar Under året har en av våra kanslister börjat studera, och en hittade grönare mark i ett riktigt roligt och utvecklande jobb. Det innebar att två nyanställningar krävdes, och mycket tid ägnades under sommaren åt att sålla och intervjua för att hitta ersättare åt dessa. Sverok har nu två nyanställda kanslister som startade sitt arbete 1:a september. Sverok har även behövt ta in extra personal för att framförallt sköta granskning samt att ringa runt och påminna om Riksmötesvalet. Midas Under året har Sverok haft stora problem med förbundsdatabasen. Det har varit mycket svårt att få ut tillförlitlig information från den och föreningarna har även haft stora problem med att mata in information i systemet. Frågan har tagits upp på flera förbundsstyrelsemöten och det beslutades till slut att vår nuvarande databas ska repareras tillfälligt för att ha den uppe under tiden som vi letar efter en ny databas. Detta är prioriterat arbete och frågan kommer att tas upp igen då en projektledare behövs utses. Extra arbetskraft har satts in för att arbeta med vår nuvarande databas och förhoppningen är att det går att få fram en någorlunda stabil grund att stå på tills vi hittar eller tar fram en ny databas. Konkret Sverok 20 år En jubileumsfest genomfördes i samband med Riksmötet 2008:2. Trubadurer och Orvar Säfström underhöll under en måltid där ombud från rikmötet, de flesta tidigare ordförande och andra specialinbjudna personer deltog. En jubileumsbok där Sveroks historia beskrivs har tagits fram och är nu en del av förbundets informationsmaterial. Även Spelveckan och Signaler uppmärksammade Sveroks jubileum. Spelveckan Spelveckan ägde rum 25:e oktober 2:a november. Totalt rapporterade 65 föreningar, och ca ytterligare 15 deltog utan att rapportera. Möjligen påverkades deltagarantalet något av de registreringsproblem som gruppen råkade ut för i början av perioden. Det är en höjning mot tidigare år, men inte så många som målet var satt till. Som vanligt rapporterades det om spelveckan i olika lokaltidningar, och såklart handlar det då om en väldigt positiv rapportering. Specialbidrag Sverok har under 2008 haft tre specialbidrag som föreningar och organisationer kan söka från. Särskilt bidrag, lokalbidrag och arrangemangsbidrag. Information om dessa bidrag har löpande gått ut till alla nybildade föreningar inom Sverok. Till Riksmötet 2009 kommer en slutlig utvärdering av dessa bidrag och beslut om fortsatta bidragsformer tas, i enlighet med beslutet som skapade bidragen 2007.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 24(24) Hemsidan Arbetet som påbörjats under våren har fortsatt, men har drabbats av en del motgångar. Ett nytt system och en ny design har tagits fram, och grunden till en förbättrad innehållsstruktur är lagd. Det som återstår är att göra klart strukturen och fylla den med innehåll, putsa till designen samt framför allt skapa anvisningar för hur man använder sidan, så att en bredare grupp än tidigare kan uppdatera den. Signaler Signaler har kommit ut med fyra nummer under året, helt i linje med utgivningsplanen. De momsproblem som uppstod förra året reddes äntligen ut, och blev betydligt billigare än det värsta scenariot. Istället för dryga kr låg skulden på kr, där Sverok stod för kr och redaktionen för 5000 kr. Marknadsföring och påverkan Sverok har under året medverkat på mässorna Samhällsbyggare och Skolforum. Samhällsbyggare riktade sig framförallt till personer som arbetar med hälsa på arbetsplatser och det fanns en stor variation av arbetsplatser representerade där. Sverok tipsade om spel som ett sätt att främja gemenskap på arbetsplatser och som ett kreativt verktyg inom utbildning. Skolforum riktade sig till skolpersonal och där delade Sverok monter tillsammans med Södertälje kommun som visade upp ett skollajv som de arrangerat och fått stöd från Sverok för under året. Lajv lyftes fram som ett deltagande utbildningsverktyg som bevisligen varit lyckat i Södertälje kommun. Sveroks distrikt har även de besökt mässor, exempelvis Bok- och biblioteksmässan, och de har då fått tillgång till informationsmaterial och stöd från förbundet. Under juni besökte förbundsstyrelsen Gotland Game Awards där vi hade plats i juryn. Evenemanget anordnas av Högskolan på Gotland och besökare var i allmänhet nyfikna gotlänningar. Under oktober månad skrevs det en negativ debattartikel i Dagens Nyheter rörande påstått spelmissbruk. Kontakt togs med dataspelsbranschen, en riskdagsledamot, Fairplay och Goodgame för att besvara denna artikel. Arbetet forsätter under oktober månad och det kommer kanske bli mer aktuellt under året. Under året har Sverok besökt Unga Örnars motsvarighet till förbundskonferens och berättat om Sverok som organisation och tipsat om hus da kan använda Internet för att utveckla sin verksamhet. Texterna till foldern Spela Spel har under året uppdaterats och korrigeras och en ny upplaga har tryckts. Motioner och övriga frågor 8.3. Motion: Riksmöte på hösten Ett Riksmöte har utlysts och ska genomföras sista helgen i november. Datumet bestämdes redan samma dag som förra Riksmötet avslutats och tyvärr sammanföll det med Dreamhack. Nästa år bör vi om möjligt försöka undvika denna krock Motion: Rörande revisorer Sverok har under året haft två verksamhetsrevisorer och en auktoriserad revisor. Samtal har först med samtliga revisorer under året Motion: Angående verksamhetsrevisorer Revisorerna har skrivit och lämnat in förslag till styrdokument till möteshandlingarna Motion: Sekretess vid Riksmötesombudsval Resultatet från kommande Riksmötesombudsval offentliggjordes i sin helhet efter Riksmötet 2008:2. I samband med en runtringning till Sveroks föreningar där de uppmuntrades att rösta i ombudsvalet uppmuntrades de även att bestämma vilka de röstade på under ett protokollfört möte.

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03. (Föregående möte var 2004-07-24--25) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-10-02--03 (Föregående möte var 2004-07-24--25) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer