Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007"

Transkript

1 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

2 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna Kunder och marknad... 9 Styrelse och suppleanter Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkning...14 Balansräkning...15 Kassaflödesanalys Noter...18 Underskrifter...28 Revisionsberättelse...29 Fem år i sammandrag...30 Bostadshyror Omflyttning i procent Fastigheter färdigställda...34 Fördelning bostäder...36 Lokaler, garage och p-plats Årsredovisning 2007 Layout & produktion: Intro Media Foto: Intro Media Tryck: Bording, Eskilstuna

3 ORDFÖRANDES OCH VD:S ORD Torshälla en attraktiv boendeort Vi blickar tillbaka på 2007 och kan konstatera att ytterligare ett framgångsrikt år har förflutit för bolaget. Vi har under året haft i princip alla lägenheter uthyrda och en stående efterfrågan om att få hyra i vårt bestånd. De lägenheter som inte varit uthyrda har varit avställda för att vi skall kunna göra nödvändiga renoveringar, framförallt omfattande stamrenoveringar som tar i anspråk en stor del av underhållsbudgeten. I förra årets verksamhetsberättelse redovisade vi den nybyggnation som då var under uppförande. Nu kan vi se fram emot att de första hyresgästerna flyttar in i början av mars detta år. Alla lägenheter är till dags dato uthyrda och vi kan bland de nya hyresgästerna notera att boendet lockat människor från både Stockholm och Västerås till Torshälla. Vi arbetar vidare med att stärka och förbättra tryggheten och säkerheten för våra hyresgäster och en del i detta arbete är att vi planerar en förändring i vårt sätt att möta hyresgästerna. En mer decentraliserad organisation är under framväxt och vi hoppas att den skall vara ytterligare ett steg i en bibehållen och förbättrad servicenivå. Torshälla den 1 mars 2008 Alf Egnerfors Styrelseordförande Peter Landin VD 2007 Torshälla Fastighets AB

4 ORGANISATION OCH ARBETSSÄTT Organisation Torshälla Fastighets AB ägs till 100 procent av Eskilstuna Kommunfastigheter AB, som ingår i koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB, ägd av Eskilstuna kommun. Bolaget har en tydlig lokal prägel, med en organisation där personalen har egna ansvarsområden och sina egna hyresgäster. Ett arbetslag med fastighetsskötare och städare ansvarar för skötseln av bostadsfastigheterna. Bolaget har förvaltningsuppdrag för de kommunala verksamhetslokalerna i Torshälla. Arbetet är organiserat i två arbetslag som förutom fastighetsskötsel och städning innehåller uppgifter som skolvaktmästare, medverkan vid skolmåltider och arbete för bättre skolmiljöer. En diskussion har inletts för att se över hur fastighetsskötseln ska vara organiserad i framtiden och det pågår ständigt en process för att se vad som är bra och vad som kan bli bättre. Samarbete inom koncernen Torshälla Fastighets AB fortsätter att förstärka samarbetet med moderbolaget Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Upphandlingar och utbildningar samordnas inom koncernen liksom datadriften. Företaget har infört samma ekonomisystem som moderbolaget ett system som togs i bruk i och med årets första lönekörning. Bolagen har också samarbetat vid nyproduktionen i kvarteret Pilen. Förlagan är Kommunfastighets lägenheter på Östermalm i Eskilstuna, men till nyproduktionen i Torshälla har konceptet förädlats och förbättrats. Vår organisation ger nöjda kunder ADMINISTRATION EKONOMI- ANSVARIG FASTIGHETS- SKÖTSEL BOSTÄDER ARBETS- LEDARE LOKALVÅRD BOSTÄDER LOKALVÅRD GÖKSTENSSKO- LOKALVÅRD EDVARDSLUNDS- LAN FASTIGHETS- SKÖTSEL SKOLOR, VÅRDCENTRAL, ALLMÄNNA LOKALER SKOLAN ARBETS- LEDARE FÖRVALTARE FÖRVALTARE VD LEDNING Figur:organisation 2007 Torshälla Fastighets AB

5 Fyra frågor... Ägare Eskilstuna kommun Eskilstuna Kommunföretag AB Parken Zoo i Eskilstuna AB Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Kommunfastigheter AB Torshälla Fastighets AB Figur: den kommunala koncernen med Kommunfastighet och dotterbolag till Malin Thomsen Leijon, ny ekonomiansvarig på Torshälla Fastighets AB Vad har du arbetat med tidigare? Jag är utbildad civilekonom och har jobbat med bokföring, redovisning och bokslut i olika företag i tio år. Med andra ord ganska likt det jag gör nu. Hur har det varit att ta sig an Torshälla Fastighets AB? Jag har arbetat i byggbranschen tidigare, men aldrig med fastigheter och fastighetslån. Så det här jobbet är en utmaning för mig. Och det gör att jag kan komma in med lite nya ögon och egna idéer. Har saker och ting förändrats i och med att du börjat? Ja, fast inget revolutionerande, bara mindre förändringar. Men det är ju lagom storlek på företaget så man har möjlighet att få göra även andra saker. Till exempel har jag startat ett personalblad, det har inte funnits här tidigare. Vad är det bästa med jobbet? Jag älskar ju mina arbetsuppgifter och trivs enormt i funktionen som något av en controller. Jag gillar att göra bokslut men också att följa upp med analyser och prognoser, och se hur vi står till i förhållande till de mål vi har satt upp Torshälla Fastighets AB

6 Fyra frågor... PERSONAL Personal Sjuktalen i företaget är fortsatt låga och vid årets slut nere i 6,6 procent per anställd. Under företagets kontor på Brogatan 13 finns en lokal för styrketräning, Lyftet, som all personal och pensionärer kan nyttja. Personalen har, när arbetet tillåter, också möjlighet till en friskvårdstimme i veckan. Företaget erbjuder personalen att delta i motionsloppen Fordmilen och Dianamilen. Utbildningar All personal har under året deltagit i en utbildning om arbetsmiljö samt uppdaterat sig i hjärt-lungräddning. Delar av personalen har bland annat gått städutbildning och utbildning i radonmätning samt viss utbildning inom energisektorn. Dessutom har städpersonal och fastighetsskötare gått datautbildning. Åldersstruktur <30 år år år >49 år Totalt Kvinnor Män Total sjukfrånvaro i procent ,6 6,1 4,4 6,4 6,7 Genomsnittsålder 7 Antal tills. kvinnor 24 Antal tills. män 24 Sysselsättningsgrad kvinnor 88% Sysselsättningsgrad män 98% Personalrörlighet 6% Antal tillsvidare anställda Tjänstemän 9 Fastighetsarbete 16 Lokalvårdare 21 Målare 2 Andelen långtidsfriska 2007=35 procent. (2006=32 procent) Långtidsfriska = anställda under hela året med noll sjukskrivningsdagar under år 2007 till Göran Bolund, miljösamordnare på Torshälla Fastighets AB Vad innebär ordet miljö för dig? Renhet. Frihet. Men också att man tänker långsiktigt och arbetar för kommande generationer. Allt för många vill se resultat med en gång. Vilken miljöfråga är viktigast för Torshälla Fastighets AB? Klimatforskarna har samlat in så mycket material som visar att det är koldioxidutsläppen som orsakar temperaturhöjningen, så just nu står de överst på agendan. Vägen till en hållbar utveckling kantas lätt av pekpinnar. Hur kan miljöarbetet bli mer lustfyllt? Men man måste kunna se personen i fråga, hur arbetssituationen ser ut och föra ned arbetet på en nivå så att människor förstår syftet. Det är viktigt att man kan se resultat i sin egen vardag för att själv kunna vara med i dialogen. Då blir det också roligare. Vad gör du själv för att vara miljövänlig? Jag sopsorterar förstås och har skiftat ut alla glödlampor till lågenergilampor. Istället för direktverkande el har jag luftvärmepump och så eldar jag med ved. Och som de flesta villaägare håller jag nere temperaturen inomhus. Det vill säga: alla går runt och fryser (skratt)! Torshälla Fastighets AB

7 MILJÖ Miljöpolicy I samverkan med personal, kunder, leverantörer och andra intressenter ska Torshälla Fastighets AB målmedvetet och strukturerat arbeta för att långsiktigt skapa en god boendeoch livsmiljö byggd på miljömedvetenhet och resurshushållning. Detta uppnås genom: att ständigt förebygga och förbättra företagets verksamhet, för att uppfylla våra miljömål och motverka föroreningar att vi följer gällande lagstiftning, föreskrifter, förordningar och krav som företaget berörs av som kan relateras till företagets miljöaspekter att kontinuerligt utbilda och stimulera vår personal att öka miljökompetensen och engagemanget inom företaget att miljöpolicyn finns tillgänglig på vår hemsida att miljöarbetet integreras som ett naturligt inslag i det dagliga arbetet att arbeta för att minska vår miljöpåverkan, utifrån vår förbrukning av kemiska produkter, energi och vatten Miljömålen uppnås genom: att öka miljömedvetandet för alla anställda och kunder genom utbildning och information att miljöfrågor vägs in vid inköpsbeslut att minska vår miljöpåverkan utifrån förbrukning av energi och vatten att minska koldioxidutsläpp att minska och förbättra kemikaliehanteringen inom verksamheten att fastigheter med ämnet PCB i fogarna, ska vara sanerade senast år 2008 att fastigheter med radonhalter överstigande gällande gränsvärden ska åtgärdas av oss att verksamhetens kyl- och frysskåp tillverkade innan 1995 ska vara konverterade senast år 2010 Några exempel på vad vi gjort under 2007: Källsortering har nu införts i 100 procent av bostadsbeståndet Ett försök att införa insamling av matavfall enligt Eskilstuna Energi & Miljö:s riktlinjer All personal har fått se den uppmärksammade dokumentären En obekväm sanning med Al Gore Som en följd av radonmätningarna 2006 har företaget byggt om ventilationen för att minska radonhalten Saneringsarbetet av Holmen pågår och uppvisar framgångsrikt resultat snabbare än väntat. Saneringen utförs för att förbereda marken för eventuell bebyggelse på sikt. En person har anställts på deltid för att ansvara för det övergripande miljöarbetet och hålla i miljöledningssystemet Kontinuerligt arbete med kemikalielistan för att hålla nere kemiska produkter i antal och volym och på så sätt också få kontroll på kemikaliekonsumtionen. Kemikalielistan ligger på ett webbhotell för att hållas mer aktuell samt vara åtkomlig för alla. Under året har tester genomförts med så kallade LED-lampor (Light Emitting Diods, det vill säga belysning med dioder) för att minska elförbrukningen. Beslut har tagits för att inledningsvis och i liten skala byta ut traditionella glödlampor mot LED-lampor. Arbetet med energideklarationen har påbörjats. Genom energibesiktning tar vi reda på hur energin används och var i lokalerna det är möjligt att minska energianvändningen. Besiktningen är ett viktigt verktyg för att sänka såväl energiförbrukningen som kostnaderna. Under året har också energijusteringar gjorts på Säby och Edvardslund för att få ned energiförbrukningen samt möta den kommande taxeökningen på 13 procent under 2008 Sedan 2004 är företaget certifierat enligt ISO Under året har en omcertifiering av företaget genomförts med godkänt resultat. Kvalitet, trygghet och säkerhet Trygghetsvandring har under 2007 genomförts tillsammans med Hyresgästföreningen samt boende. Under vandringen noterades bland annat dåligt upplysta gångar samt några farliga trappsteg. Kvaliteten på utemiljön har höjts främst på Säby och Edvardslund där bland annat markytor blivit mer öppna och lättskötta. En grusgård har blivit asfalterad och därmed mer säker för bland annat rörelsehindrade. På ett område har gården byggts om för att minska biltrafiken och öka gräsytorna. Brandskyddsarbete I de kommunala lokalerna genomförs kontinuerligt skyddsronder. Arbete med att digitalisera brandskyddsarbetet (SBA) har pågått under året. Detta bland annat för att räddningstjänsten lättare ska kunna kontrollera brandskyddsarbetet hos oss och hos verksamheten i våra fastigheter. Det har också genomförts en risk- och sårbarhetsanalys på företaget gällande pandemi, elbortfall och brand. Säkerhetsutbildning Under året har åtta säkerhetsombud utbildats, all personal har fått utbildning i hjärt-lungräddning under 2008 kommer all personal också utbildas i ABC. Innan första kvartalets utgång 2008 ska också all personal ha genomfört en SBA-utbildning. Framtidens boende för äldre Torshälla Fastighets AB ingår i en nybildad arbetsgrupp som ska ta reda på hur boende för äldre ska se ut i framtiden. På uppdrag av Eskilstuna kommun har moderbolaget Kommunfastighet inventerat allmännyttans bostadsbestånd i Eskilstuna, för att ta reda på hur man kan tillgodose de äldres behov, vilka bostäder som går att anpassa men också vilka bostadsområden som passar bäst för ändamålet. Under 2007 har projektet gått in i utförandefasen och arbetsgruppen som också består av representanter från Kommunfastighet, Vuxenförvaltningen samt Torshälla stad ska nu jobba vidare för att se vad man kan lära av inventeringen och även undersöka möjliga lösningar Torshälla Fastighets AB 7

8 Fyra frågor till... FASTIGHETERNA 2007 Fastigheterna Utemiljön i fokus Företaget har under året visstidsanställt en person som enbart arbetat med att förbättra utemiljön för att underlätta för fastighetsskötarna. Bland annat har gräs fått ersätta buskar och på Edvardslund har slitna och farliga trappartier byggts bort. Dessutom har kommunikationsvägar anpassats för att öka tillgängligheten. På Riktargatan 65 har gården asfalterats. Lekplatserna i Säby har gjorts om. Mindre lekplatser har tagits bort och övriga har under 2007 uppgraderats med ny lekutrustning. Blommor på posten Före detta Postens Kassaservice har under 2007 byggts om och anpassats till blomsterhandel. Stadsnätet Utbyggnaden av stadsnätet som påbörjades 2006 har fortsatt och under det gångna året har stadsnätet anslutits till cirka 230 lägenheter. Marksanering Saneringen av fastigheten Torshälla 4:44 har påbörjats. Marken saneras för att på sikt bli tillgänglig för bostadsbebyggelse. Ritningar på webben Arbetet med att överföra VVS- och planritningar från papper till elektronisk form har fortsatt. Till exempel finns merparten av alla lägenhetsritningar elektroniskt på företagets webbhotell, tillgängliga för till exempel fastighetsskötarna. Här ligger numera också material för kommunens SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete), tillgängligt för företaget, skolorna samt räddningstjänsten. Säby och Edvardslund En nödvändig energijustering har gjorts på Säby samt Edvardslund. För att alla hyresgäster ska kunna hålla en temperatur på 20 grader har bland annat termostat installerats. Stambyte I kvarteret Sjömannen pågår stambyte. Arbetet startade i höstas och avslutas under Nyproduktion i Pilen Det absolut största projektet under 2007 är arbetet med nyproduktion i kvarteret Pilen. Pilen är ett projekt som funnits med i diskussionerna i fem-sex år och som nu blir av. Det formella beslutet om att bygga togs i slutet av 2006 liksom det första spadtaget. Torshällas första nyproduktion på tretton år innebär 28 yteffektiva lägenheter fördelade på två hus som står klara för inflyttning i februari Lägenheterna på Pilen är identiska med Kommunfastighets bostadsprojekt Örtagården i Eskilstuna, men konceptet har genom samarbete med Kommunfastighet förädlats. Till exempel har lägenheterna på Pilen separat mätare för kall- och varmvatten för att hyresgästen individuellt ska kunna påverka vattenförbrukningen och kostnaden för densamma. Även solfångare kommer att installeras under Mats Andersson, Kommunfastighets projektledare för kvarteret Örtagården, som är förebild till nyproduktionen i kvarteret Pilen Varför är just de här lägenheterna så bra? De är yteffektiva. Vi har lagt mer av ytan på rum som man faktiskt använder och kan möblera. Det ger en väldisponerad lägenhet på liten yta. Lägenheterna håller också en hög standard för att vara hyresrätt. Hur kan man utveckla konceptet ytterligare? Man skulle kunna öka våningshöjden på fastigheterna för att få bättre kostnader på byggnationen. Och anpassa ytorna ännu mer. Sedan tror jag på en utökning av alternativa energikällor, till exempel solfångare. Nu har konceptet förädlats. På vilket sätt? Byggprocessen har förenklats med hjälp av byggherren NCC som hjälpt oss och kommit med förslag redan vid projekteringen av Pilen. En del av det som hyresgästerna hade som tillval på Örtagården till exempel trägolv i samtliga rum, tvättmaskin och torktumlare är standard på Pilen. Dessutom har Pilens lägenheter individuell mätning av vattenförbrukningen. Kommer vi att få se fler hus av den här typen? Ja, det tror jag. Konceptet fungerar och hyresgästerna är väldigt nöjda. Det är ett kvalitativt bygge och ett boende med bra komfort. Och det är fastigheter som är relativt lättplacerade Torshälla Fastighets AB AB

9 Fyra frågor... KUNDER OCH MARKNAD till Lena och Bosse Andersson, som flyttar till kvarteret Pilen i mars Ni lämnar villan på Näckrosgatan efter nästan fyrtio år. Hur känns det? Det känns lite konstigt, men vi har bearbetat det i några år. Vissa delar kommer man sakna, som altanen och trädgården. Men nu får vi ju terrass och balkong, så vi hoppas att det ska bli bra. Vi vill gärna flytta medan vi orkar. Kunder och marknad Intresset för att bo i Torshälla är alltjämt stort och kön till företagets lägenheter är lång. Efterfrågan är störst i gamla Torshälla och framför allt på stora lägenheter samt lägenheter med hög tillgänglighet. Den äldre befolkningen i Torshälla ökar och med den också ett ökat behov och önskemål om att kunna bo kvar i sin lägenhet, eller åtminstone i sitt område. Intresset har också varit stort för de nybyggda lägenheterna i kvarteret Pilen. Blivande hyresgäster tecknade kontrakt långt innan lägenheterna var färdiga, och det finns redan de som ställt sig i kön i fall någon lägenhet skulle bli ledig. Med de nya lägenheterna i Pilen har Torshälla lyckats locka kunder inte enbart från kommunen utan även från Kungsör, Köping, Västerås och Stockholm. Hur kom det sig att ni väljer att flytta just till Pilen? Vi har ju funderat på seniorboende och ville gärna ha något nytt. Men det är dåligt med nybyggnation i Torshälla. Och till Eskilstuna ville vi inte gärna flytta. Så när vi fick höra om Pilen anmälde vi oss. Det vara många som stor i kö till den här lägenheten, men vi hade tur och fick det! Varför trivs ni så bra i Torshälla? Vi har bott här sedan Det är lugnt och trivsamt och nära till Eskilstuna. Vad ser ni mest fram emot med ert nya boende? Att vi ska slippa renovering och underhåll om det skulle bli något fel. Man behöver bara lyfta luren. Sedan är det skönt att få lite mindre ytor att städa. Uthyrning Efterfrågan är stor och tillgången liten. Uthyrningsgraden för bostäder ligger på en hög och stabil nivå om cirka 99 procent. Det finns i princip inte några lediga lägenheter hos Torshälla Fastighets AB. De vakanser som uppstår är främst i samband med in- och utflyttningar. Och lägenheter som inte används för evakuering vid renoveringar eller liknande, blir snabbt bokade av nya hyresgäster. Företagets bostadsbestånd exponeras i receptionen och fönster på Brogatan 13. Lediga lägenheter annonseras ut på anslagstavlan och på företagets hemsida, via länk till webbportalen BoVision och genom bevakningsservice per e-post. Trappuppgången Samarbetet med moderbolaget Kommunfastighet har fortsatt när det gäller tidningen Trappuppgången, som ges ut av koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB. Trappuppgången har under året kommit två gånger och distribuerats till samtliga hushåll i Eskilstuna Torshälla Fastighets AB 9

10 STYRELSE OCH SUPPLEANTER Joacim Forselius Aino Blomgren ordf Alf Egnerfors Lars Grape Bengt Karlsson Torshälla Fastighets AB

11 Carin Kuutmann Hannu Vidlund Owe Kling Berith Karlsson Tomas Ohlsson 2007 Torshälla Fastighets AB 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE INNEHÅLL förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning kassaflödesanalys noter och kommentarer till resultat- och balansräkningen Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Belopp innom parentes avser föregående år. Styrelsen och verkställande direktören för Torshälla Fastighets Aktiebolag, organisationsnummer , får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret Styrelse, verkställande direktör och revisorer 2007: Ordinarie ledamöter Alf Egnerfors ordförande (s) Aino Blomgren, vice ordförande (s) Carin Kuutmann (v) Lars Grape (m) Owe Kling (fp) Suppleanter Berith Karlsson (s) Bengt Karlsson (s) Joakim Forselius (s) Hannu Vidlund (m) Thomas Olsson (c) Verkställande direktör Peter Landin Styrelsen har under året hållit 9 sammanträden. Ordinarie bolagsstämma hölls den 5 juni Revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Lekamannarevisor Marianne Jonsson (s), ordinarie Aktieägare Eskilstuna Kommunfastigheter AB, aktier och röster Torshälla Fastighets AB ingår, som ett helägt dotterbolag till Eskilstuna Kommunfastigheter AB i koncernen Eskilstuna Kommunföretag AB, som ägs av Eskilstuna kommun. Organisationsanslutning Företaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag KFS Kommunala Företagens Samorganisation HBV Husbyggnadsvaraor HBV Förening Ägardirektiv Bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder Anpassa bostäder för särskilda behov Arbeta tillsammans med berörda nämnder God service genom aktivt ägande Möjliggöra individuell mätning av vatten vid nybyggnation Samverka inom kommunkoncernen för energibesparingar Stark ekonomi både kort- och långsiktigt Uppfyllelse av ägardirektiv Torshälla Fastighets AB arbetar aktivt för att uppfylla ägarnas direktiv. Under 2007 har 28 nya lägenheter byggts i kv Pilen, fastigheten har låg energiförbrukning samt individuell mätning och debitering av vatten. Bolaget samarbetar med kommunen och Kommunfastigheter AB för anpassning av boende med särskilda behov, samt med lokala hyresgästföreningar för att skapa medinflytande. Bolaget samarbetar även nära med Torshälla Stads förvaltning för utvecklingen av Torshälla som stadsdel. Genom god planering och kontroll av investeringar, underhåll och reparationer lyckas bolaget bibehålla en stark långsiktig ekonomi. Investeringar Investeringar i byggnader uppgår under året till tkr och i inventarier till tkr. Totala investeringar under året uppgår till tkr. Investeringar i byggnader avser avslutade investeringar: Skeppsgossen 1, källsorteringshus Snickaren 18, parkeringsplats & lekplats pågående investeringar: Pilen 10, nybyggnation 28 lägenheter Skidåkaren 2, ombyggnad kök Sjömannen 15, stambyte Framdragning av stadsnätet Marknad Intresset för att bo i Torshälla är stort. Efterfrågan är som störst på fyrarummare, bostäder i markplan och med hiss. I takt med att den äldre befolkningen i Torshälla ökar så ökar också efterfrågan på lägenheter med högre tillgänglighet och seniorboende Torshälla Fastighets AB

13 Framtiden Projekt med stam- och badrumsrenovering som berör fastigheter från och 1960-talen kommer att fortsätta i flera år. Under våren år 2008 kommer de lägenheter i fastigheten Sjömannen 15 som påbörjades 2007 att avslutas. Stor vikt kommer att läggas vid den yttre miljön, både vad gäller trygghet och skötsel. Byggnationen av kv Pilen är i slutfasen och byggnationen blir klar som planerat i februari Fastigheten består av två stycken huskroppar och kommer att innehålla totalt 28 yteffektiva lägenheter fördelade på 1,2,3 och 4 rum och kök. Fastigheten är belägen nära Torshälla centrum. Hyresgästerna kommer att få individuell mätning för förbrukning av vatten. Fastighetsförvaltningen Vid utgången av 2007 ägde och förvaltade bolaget: Bostadslägenheter 1160 (1160) Lokaler 35 (35) Barnstugor 2 (2) Områdescentral 1 (1) Vårdcentral 1 (1) Den totala ytan för bostäder och lokaler uppgår till kvm ( kvm). Kommunala verksamhetslokaler På uppdrag av moderföretaget, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, förvaltas 21 st kommunala fastigheter i Torshälla. Den sammanlagda förvaltade ytan uppgår till ca kvm och de största objekten är de båda skolorna. Resultatet för Förvaltningsuppdraget mot kommun 2007 efter finansiella poster blev -67 tkr. Fastighetsunderhåll Periodiskt underhåll har utförts till ett belopp av tkr ( tkr) varav tkr (2 162 tkr) avser kommunala verksamhetslokaler och tkr ( tkr) egna fastigheter. Finansförvaltningen Under år 2007 har räntorna ökat och bidragit till ökade räntekostnader. De statliga räntebidragen är marginella. Genomsnittlig ränta på bolagets låneportfölj var vid ingången av ,63% och vid utgången av ,04 %. Riskhantering Hyresförluster Antalet outhyrda lägenheter uppgick till 3 st. Totalt hyresbortfall för outhyrda objekt för året uppgick till 951 tkr (532 tkr). Ca 400 tkr av bortfallet härrör till outhyrda lägenheter under tiden för stamrenovering i Sjömannen 15. Likviditet/soliditet Likvida medel, inklusive medel från koncernkontot har under året uppgått i genomsnitt till 16,7 milj kr (12,5 milj kr). Vid årets slut uppgår de likvida medlen till 16,3 milj kr. Balanslikviditeten, d v s förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, uppgår till 0,94 (0,45). Soliditeten, beräknad som summan av justerade obeskattade reserver och eget kapital i förhållande till balansomslutningen uppgår till 13,4% (14,5%). Hyresförhandlingar Resultatet av hyresförhandlingar för år 2007 med Hyresgästföreningen gav en höjning av bostadshyrorna med 1,65% fr o m 1 april. Resultat och vinstdisposition Redovisat resultat uppgår till kr ( kr). Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagstämmans förfogande stående vinstmedel kr, varav kr är årets vinst, balanseras i ny räkning. Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med tkr vilket föranleder att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet till 13,4%. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom efterlevnad av upprättad finanspolicy och systematisk kreditbedömning. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade Torshälla Fastighets AB 13

14 RESULTATRÄKNING Torshälla Fastighets AB (23) Resultaträkning Not Nettoomsättning 4 Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader 6, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag lämnat Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt Årets vinst Torshälla Fastighets AB

15 Torshälla Fastighets AB BALANSRÄKNING 7(23) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 12, 13, 14, 15, Balanslåneposter Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Förråd Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fordringar hos Eskilstuna Kommun Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank 18 6 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital (3 872 aktier med kvotvärde 500 kr) Reservfond Torshälla Fastighets AB 15

16 Övriga kortfristiga fordringar BALANSRÄKNING Kassa Torshälla och Fastighets bank AB 18 8(23) Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Not Eget Fritt eget kapitaloch skulder Balanserad vinst eller förlust Eget Årets kapital vinst Torshälla Fastighets AB 8(23) Bundet eget kapital Aktiekapital (3 872 aktier med kvotvärde Summa eget 500 kapital kr) Reservfond Balansräkning Obeskattade reserver Not Fritt Avsättningar eget kapital Balanserad Avsättning för vinst pensioner eller förlust och liknande Årets förpliktelser vinst Uppskjutna skatter Summa avsättningar Summa eget kapital Långfristiga skulder 26 Övriga skulder till kreditinstitut Obeskattade Skulder till Eskilstuna reserver Kommun Avsättningar Summa långfristiga skulder Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjutna skatter Summa Torshälla avsättningar Fastighets AB (23) Långfristiga skulder 26 Övriga skulder till kreditinstitut Skulder till Eskilstuna Kommun Summa Balansräkning långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till moderföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Avtal att förvärva fastigheten Torshälla 4: Beräknade miljöåtgärder Torshälla 4: Torshälla Fastighets AB

17 Torshälla Fastighets AB KASSAFLÖDESANALYS 10(23) Kassaflödesanalys Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Torshälla Fastighets AB 17

18 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Torshälla Fastighets AB (23) NOTER OCH KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig, oavsett hur de upplånade medlen har använts. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Förråd Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt först in- först ut- principen, respektive verkligt värde. Inkuransavdrag har skett med 3%. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser och redovisas netto efter moms och rabatter. Skatt Företaget och koncernen tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresse-företag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Not 2 Hyresintäkter Bostäder Garage Lokaler P-platser Torshälla Fastighets AB

19 Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresse-företag som NOTER inte förväntas MED REDOVISNINGSPRINCIPER bli beskattade inom överskådlig OCH BOKSLUTSKOMMENTARER framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Torshälla Not 2 Fastighets Hyresintäkter AB (23) Bostäder Garage Lokaler P-platser Övrigt 7 7 Summa hyresintäkter Avgår hyresrabatter lägenheter Senarelagt underhåll -8-5 Övriga hyresrabatter Hyresbortfall outhyrda objekt Avgår outhyrda bostäder Lokaler Garage P-platser I hyresintäkterna ingår 571 (564) tkr avseende egna nyttjade kontorslokaler, personalutrymmen mm. Per var 3 lägenheter ouhyrda. Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Förvaltningsuppdrag kommunägda lokaler Torshälla Fastighets AB 19

20 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Torshälla Fastighets AB (23) Not 4 Omsättning och resultat per affärsområde I nettoomsättningen ingår intäkter från: Egen förvaltning Förvaltningsuppdrag Summa Resultat efter finansiella poster: Egen förvaltning Förvaltningsuppdrag Summa Not 5 Övriga rörelseintäkter Service och tjänster Skadeersättningar Övriga intäkter Not 6 Ersättning till revisorerna Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag 20 - KPMG Bohlins AB Revisionsuppdrag Not 7 Operationella leasingkostnader Leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) Not 8 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till: Kvinnor Torshälla Fastighets AB

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning

HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm Resultaträkning Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 17 249 184 18 540 167 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 748 671-7 300 448 Planerat underhåll -2 366 831-683 160 Fastighetsskatt och kommunal

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer