Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar. Verksamhetsåret 2009"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar Verksamhetsåret 2009 Ordinarie årsmöte Västerorts RC Sportklubb Innehåll Bilaga 1 Dagordning Bilaga 2 Verksamhetsberättelse Bilaga 3 Resultatrapport Bilaga 4 Balansrapport Bilaga 5 Budgetförslag Bilaga 6 Revisionsberättelse Bilaga 7 Valberedningens förslag på Styrelse Bilaga 8 Verksamhetsplan Bilaga 9 Medlemsmatrikel Bilaga 10 Nominering årets funktionär/ledare Bilaga 11 Stadgar Bilaga Propositioner utgår, inga har inkommit Bilaga Motioner utgår, inga har inkommit Klubblokal/Lövstabanan: VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB Kyrkhamnsvägen 1 S HÄSSELBY Hemsida: Epost: PlusGiro-nummer: BankGiro-nummer: Organisationsnummer: Föreningen grundades: Medlem nr i Svenska Bilsportförbundet (SBF) därmed även indirekt medlem i Riksidrottsförbundet

2 Agenda för årsmöte i Västerorts RC Sportklubb Mötets öppnande av klubbens ordförande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av funktionärer för årsmötet. 3.1 Val av ordförande för mötet, samt överlämna klubban till mötets ordförande. 3.2 Val av sekreterare för mötet. 3.3 Val av protokolljusterare för mötet. 3.4 Val av rösträknare för mötet. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av föredragningslista. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av medlemsavgifter. 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 13. Val av styrelseledamöter. (enligt bilaga 2: Turordning vid val av ledamöter) 13.1 Val av ordförande för en tid av två år Val av kassör för en tid av två år Val av vice ordförande för en tid av två år Val av sekreterare för en tid av två år Val av två övriga ledamöter för en tid av ett år Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. 14. Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta) 15. Val av två st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande. 16. Val av övriga klubbfunktionärer. 17. Val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud). 18. Utdelning av KM-priser. 19. Övriga frågor och verksamhetsdiskussion. 20. Mötets avslutande.

3 Västerorts RC Sportklubb 1(14) Verksamhetsberättelse 2009 Styrelsen för Västerorts RC Sportklubb, VRCSK, (orgnr ) får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Årsmötet 2009 Föreningens årsmöte hölls i en samlingslokal i Järfälla. Mötet öppnades av Tony Domnerus, Ordförande VRCSK Gustav Lindahl var mötets ordförande och Jan Sjökvist var sekreterare Gamla styrelsens ordförande Tone Domnerus gick igenom verksamhetsberättelsen för 2008 och presenterade resultaträkning, balansräkning och uppföljning av budget. På revisorns förslag beslutade årsmötet att enhälligt bevilja den gamla styrelsen ansvarsfrihet. Styrelse På det konstituerande årsmötet valdes följande styrelse: Ordförande, Gustav Lindahl Kassör, Conny Westh Vice Ordförande, Lars Fredholm Sekreterare, Jan Sjökvist Ledamot, Mikael Bredberg Ledamot, Lars Wiklander Ledamot, Gunnar Öberg Suppleant, Magnus Ljunghorn Suppleant, Andreas Ottosson Fr vä: Lars Wiklander, Janne Sjökvist, Magnus Ljunghorn, Micke Bredberg, Conny Westh, Gustav Lindahl, Andreas Ottosson, Lars Fredholm, saknas Gunnar Öberg

4 Västerorts RC Sportklubb 2(14) Möten Styrelsen har genomfört 9 st protokollförda möten. Medlemmar ur styrelsen har vid ett tillfälle deltagit i banägarmöte arrangerat av Stockholms Bilsportförbund. Dessutom har två ur styrelsen haft möte med Lövsta koloniförening angående buller. Ordförande har, vid 4 tillfällen, deltagit vid Kyrkhamnsföreningens möten för planering av Kyrkhamnsdagen. Ekonomi Föreningens ekonomiska utfall för räkenskapsåret 2009 blev en vinst på ,42 (-5 346,50) kronor års siffror inom parentes. Under räkenskapsåret 2009 blev föreningens intäkter enligt resultaträkningen ,66 (15 987,81) kronor (en ökning med ca 539 % på ett år) och ränteinkomster på 0,00 (0,00) kronor, de administrativa kostnaderna uppgick till 950 (581,50) kronor och föreningens kostnader blev ,24 ( ,50) kronor (en ökning med 185 %). Styrelsen föreslår att årets vinst överförs till nästa års balanserade resultat. Föreningens tillgångar ökade under året med ,42 (-5 346,50) kronor och var därmed per den 31 december 2009 enligt balansräkningen ,73 (10 641,31) kronor (en ökning med 398 %). Tillgångarna ökade från 115,67 SEK per medlem till 171,56 SEK per medlem, en ökning med 48 %. Intäkterna kommer huvudsakligen från medlemsavgifter SEK (11 850,00) och kontant sponsring av Bromma Hobby, Hobbymagasinet Vällingby, MicroFlightTech (MFT) och Webbplats. Nu med sammanlagt (3 790) kronor. Samt en del intäkter från försäljning av förfriskningar vid klubbens event. Utöver denna kontanta sponsring har flera företag sponsrat med material och inventarier, omfattningen av detta har varit betydelsefull för föreningen. Föreningen är registrerad och har eget organisationsnummer hos skattemyndigheten. Medlemmar Den senast tillgängliga siffran ( ) visar att föreningen nu har 309 registrerade medlemmar, jämfört med 92 registrerade medlemmar Under verksamhetsåret har föreningen fått 217 (42) nya medlemmar. Det betyder att medlemsantalet har ökat med 235 %. Av medlemmarna var 114 (37 %) Seniorer, 60 (19 %) Juniorer, 43 (14 %) Familjemedlemskap och 92 (30 %) Familjemedlemmar (utan att betala egen medlemsavgift). Vidare hade föreningen en ganska skev könsfördelning då 284 (92 %) var män och 25 (8 %) var kvinnor. Dessa siffror har tråkigt nog försämrats från föregående år då 89 % var män och 11 % var kvinnor. Sannolikt beroende på att föreningen haft en närmast explosiv medlemsutveckling under det gångna året, kanske är detta i sig en

5 Västerorts RC Sportklubb 3(14) bidragande orsak till den skeva könsfördelningen av nya medlemmar. Här har föreningen en stor utmaning att bearbeta under de kommande åren. Aktiviteter Under året som gått har klubben genomfört ett antal större aktiviteter och även deltagit vid ett antal stora arrangemang. Pulka Race Under inledningen av 2009 genomfördes ett välbesökt pulkarace. Tidningen Allt om Hobby besökte arrangemanget och hade med ett reportage i följande nummer. Tävlingen genomfördes på en frusen damm i Lövsta. Magnus Ljunghorn korades till segrare med sin eldrivna pulka.

6 Västerorts RC Sportklubb 4(14) Inomhuskörning skala 1:18 Klubben har genomfört ett tjugotal inomhuskörningar på filtmatta för radiostyrda elbilar skala 1:18 i lokaler vid Stäket, Minneberg och Lövsta. Körningarna var koncentrerade till Stäket under början av året, därefter tog Minneberg över under Inomhuslokal Minneberg hösten. Hobbykvällarna har varit uppskattade med minst 10 besökare varje gång. Under hösten har klubben hittat en större och mer permanent lokal i Lövsta folkskola. VRC SK har tecknat ett hyresavtal med Gammeldansens Vänner i Hässelby, detta innebär att klubben får tillgång till deras lokal under varje onsdagskväll. Inomhuslokal Gamla Skolan, Lövsta

7 Västerorts RC Sportklubb 5(14) Minnebergsdagen Klubben deltog vid Minnebergsdagen och genomförde en uppvisning med olika radiostyrda bilar på en gräsmatta som en programpunkt Minnebergsdagen SBF Prova-på projekt VRCSK har under hösten genomfört ett projekt finansierat av Svenska Bilsportförbundet, SBF, med avsikt att låta ungdomar prova på radiostyrd bilsport. Projektet annonserades i Mitt-i tidningarna och avsåg att föra ungdomar, som ännu inte hittat sitt idrottskall, närmare radiostyrd bilsport genom 3 steg: 1. Väcka intresse under större event som Kyrkhamnsdagen och Hobbymässan. 2. Fördjupa intresset genom att anordna Prova-på tillfällen på klubbens banor och lära känna klubben. 3. Köpa egen utrustning och bli medlem. Prova-på-projekt, Lövsta 1-10 banan

8 Västerorts RC Sportklubb 6(14) RCFF Vallentuna flygfält VRCSK deltog under Svenska RC-flygförbundets flygdagar på Vallentuna flygfält. Klubben visade upp bilar och genomförde uppvisningskörningar. RCFF, Vallentuna Kyrkhamnsdagen Under en fantastisk dag i september genomfördes 2009 års Kyrkhamnsdag. Totalt antalet besökande uppskattades till VRC SK arrangerade prova-på-körning vid Crawlerbanan och 1-10-banan. Klubben sålde hamburgare och korv. På stora banan genomfördes ett antal uppvisningstävlingar. Utöver detta pågick under dagen bejublad körningar. Kyrkhamnsdagen

9 Västerorts RC Sportklubb 7(14) Hobbymässan Under 2009 arrangerades Hobbymässan på nytt område. Efter ett lyckat genomförande under 2008 tilldelades VRCSK en central plats vid stora entrén. Klubben genomförde Prova-på-körning vilken hade fullt upp under alla dagar. Prova-på-projekt och utomhusmonter, Hobbymässan Det av Hobbymagasinet sponsrade tältet användes som skydd för crawlerbana och tak för utställningsbilar. Bredvid tältet byggde klubben en stor bana för el och nitrobilar. Körning pågick under hela mässans genomförande. Dessutom ansvarade klubben för en monter inne i stora mässhallen. Samtliga kategorier som finns vid VRC SK visades upp både inomhus och utomhus. VRC SK Inomhusmonter, Hobbymässan

10 Västerorts RC Sportklubb 8(14) Kördagar Under hela 2009 har onsdagar och söndagar varit officiella kördagar. Då har det alltid varit medlemmar vid banorna. Men även veckans andra dagar har varit välbesökta. Körning har pågått från tidig morgon till sen kväll. Även några racedagar har genomförts. Stilbild, 1-8-banan, Lövsta Byggdagar Under första kvartalet 2009 genomfördes en omröstning där alla medlemmar fick möjlighet att lägga sin röst. Röstningen handlade om att förbättra planeringen av klubbens område. Majoriteten röstade för att genomföra en omplanering den s.k. Diagonalen. Diagonalen, Lövsta Efter röstningen genomfördes sedan ett antal byggdagar/helger. Det utfördes en massiv insats av frivilliga medlemmar. Inlånade traktorer och förbipasserande

11 Västerorts RC Sportklubb 9(14) hjullastare bidrog till att arbetet flöt på. Dessa byggdagar resulterade i att området fick ett rejält lyft. Utöver dessa dagar när den stora ombyggnaden genomfördes har ytterligare byggdagar arrangerats där banor, hus och övriga områden har förbättrats. Våra banor 1:8 banan Lövsta Den stora banan har under året fått ny dragning, förartornet har flyttats samt underlaget har preparerats med mattor och konstgräs. Olika hopp har under året byggts och modifierats. Vidvinkel foto 1:8 banan 1:10 banan Lövsta Denna bana har fått utökat område. Ett förartorn har skapats och ett stort platåhopp har byggts och forslats till banan. Längs med ena kanten har ett staket satts upp för att skydda mot avåkningar och grussprut. 1:10 banan

12 Västerorts RC Sportklubb 10(14) Crawler banan Lövsta Stenhögen som används av crawlerförare har utökats med mer stenar och även gjutna element med olika svårighetsgrader. Crawler banan 1:18/1:16 Bana Lövsta En yta mellan staket och dragstrip har rensats på gräs och planats ut. På denna mark är ett antal mattor utlagda. Några hopp är utlagda på banan och plankor fungerar som banmarkeringar. Banan är avsedd för de minsta elbilarna som klubbens medlemmar kör inomhus med under vinterhalvåret 1:18/1:16 banan

13 Västerorts RC Sportklubb 11(14) Dragracingstrip Lövsta Under slutet av hösten åtgärdades äntligen dragstripen. Vid första asfalteringen utfördes inte arbetet tillräckligt noggrant utan det blev en topp mitt på banan. Detta är nu åtgärdat genom att ett nytt lager asfalt är pålagt. Arbetet utfördes utan kostnad för klubben. Dragracing stripen

14 Västerorts RC Sportklubb 12(14) Styrelsens rapport om erhållna uppdrag från årsmötet Följande uppdrag togs upp som övriga frågor vid årsmötet. Uppdragen ålades styrelsen att arbeta med under året. o Tavla med ordningsregler, sammanställning och uppmontering Svar: Uppsatt o Dela in i arbetsgrupper för bästa arbetsfördelning naturligtvis med gränsöverskridning förslag på grupper är: klubbhus/fik, 1:8 bana, crawlerbana, aktivitetsgrupp, uppvisningsgrupp. Svar: Grupper har skapats för 1:8, 1:10 samt crawlerbana o Klubbmästare ansvarar för inköp, logistik etc. Svar: Inköp sker efter beslut i styrelsen o Anordna småtävlingar i olika former. Svar: Racedag på 1:8 banan har genomförts. Crawlertävling har genomförts. Dock endast vid ett tillfälle vardera. o Nycklar vem ska ha och till vad. Svar: Nycklar finns för kvittens till bägge containrarna samt klubbhuset. Ordf VRC SK ansvarar för kvittenser. o 30 års jubileum stor baluns! Svar: Genomfördes ej o Hobbymässan Svar: Genomfördes o Marknadsföring Svar: Klubben har flyers i hobbybutiker, deltagit vid flertal stora arrangemang samt annonserat för Prova-på-projekt i tidningar o Lövstadagen locka ut handlare samt övrig aktivitet Svar: Handlare bjöds in o Demobilar går det och lösa på något sätt ex. genom ett ev.sponsringsavt. med handlare Svar: 3 st klubbilar är anskaffade via Prova-på-projektet o Reklamprylar: kepsar, t-shirts, bakrutedekaler etc Svar: Reklamprylar i form av flyers, skyltar och banderoller är anskaffade o Mer strukturerad inomhuskörning, ev. få tillträde till kodakhuset i Järfälla eller likn. lokal. Svar: Hyresavtal är tecknat för fast lokal

15 Västerorts RC Sportklubb 13(14) o Hur gör vi med boende i andra kommuner (bidrag ges bara till boende i sthlm kommun) Svar: Bidragsverksamhet pågår o Försäljningen i fiket vad gäller skatteverket/livsmedelsverket så att vi inte gör bort oss. Svar: Så länge fikets omsättning inte överstiger 25 % av klubbens omsättning är detta ok Utöver detta har styrelsen bl.a.: tillsett att klubben från år 2009 är ansluten till Svenska Bilsportförbundet och därmed indirekt ansluten till Sveriges Riksidrottsförbundet, RF. ordnat tillfällig rengöringsplats med tryckluft och fattat beslut om att köpa in större kompressor som kan användas efter kvittens av nyckel, kostnad tas ut för detta. hanterat klagomål, angående buller, från en grannförening. Åtgärder under 2009 är att begränsade körtider för nitrobilar införts. beslutat om nytt domännamn lämnat in närvarolistor till SBF tillsett så att VRCSK är medlem i Kyrkhamnsföreningen

16 Västerorts RC Sportklubb 14(14) Slutord Det gångna året, 2009, har varit ett intensivt år. Året inleddes med både vinterkörningar inomhus och utomhus. Klubben genomförde ett uppskattat pulka-race som fick eget reportage i Allt om Hobby. Den verkliga utomhussäsongen med barmark inleddes sedan med en total ombyggnad av hela området. En ombyggnad som medförde att vår yta nu utnyttjas på ett mer effektivt sätt. Vår, sommar och höst har erbjudit klubbens medlemmar mycket körning på banorna. Området har varit välbesökt. Det är alltid trevlig samvaro och det har inte varit ovanligt med grillkvällar. Under sommaren har det utöver kördagar arrangerats byggdagar då området med banor, mekplatser, hus och övriga området har förbättrats väsentligt. Klubben har deltagit vid Minnebergsdagen, Kyrkhamnsdagen, RCFF och Hobbymässan på ett väldigt bra sätt. Klubben har dessutom genomfört ett Prova-påprojekt vilket gjort succé med över 500 provande. Körningar fortsatte långt in på hösten men då kylan och snön kom så tog inomhuskörningen över. Inledningsvis i Minneberg men senare i permanent lokal, Gamla Skolan i Lövsta. Styrelsen vill härmed tacka alla Er medlemmar som har ställt upp så att VRCSK har kunnat genomföra alla dessa aktiviteter. Med förhoppning om att Ni alla och även fler med Er ställer upp det kommande året. Inför kommande år hoppas vi behålla alla medlemmar och även få in fler. Vi vill kunna erbjuda mer organiserad körning vid våra klubbkvällar och även fler organiserade klubbtävlingar. En målsättning är att genomföra klubbmästerskap för alla klasser under slutet av sommaren. Vi hoppas kunna förbättra vårt område ytterligare. Våra banor vill vi förbättra så att körningen på dem blir ännu roligare. Vi vill dessutom komma längre i byggnationen av huset, mekplatser och rengöringsplatser. Hässelby Gustav Lindahl Ordförande Västerorts RC Sportklubb Lars Fredholm Vice Ordförande Västerorts RC Sportklubb

17 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 175 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3010 Medlemsavgifter, Junior 2 650, , , Medlemsavgifter, Senior , , , Medlemsavgifter, Familj , , , Försäljning , ,19 0, Sponsorintäkter 9 000, , , Trackfee, icke medlemmar 1 280, ,00 0, Öresutjämning -0,55-0,55 0,00 S:a Nettoomsättning , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3981 Donationer från privatpersoner, ej medlemmar 10,00 10,00 0, Donationer från privatpersoner, medlemmar 8 248, ,00 248, Donationer från privatpersoner, styrelsemedlemmar 4 196, , , Statliga bidrag , ,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , , ,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4210 Inköp Kaffe -29,90-29,90 0, Inköp Godis -447,10-447,10 0, Inköp Läsk , ,30 0, Inköp Övrigt Kioskrelaterat -18,70-18,70 0, Inköp Glass -6,50-6,50 0, Inköp erhållna kombinationsrabatter 207,55 207,55 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm , ,95 0,00 Bruttovinst , , ,00 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra , ,00 0, Arrende Lövsta öknr 46777, 5000 KVM , , , Fastighetskötsel och förvaltning , , , Förbrukningsmaterial , , , Radiostyrda Fordon/Modeller , ,50 0, Annonsering , ,00 0, Reklamtrycksaker , ,00 0, Kontorsmaterial , , , WEB -474,00-474,00-375, Porto , , , Övr kostnader -513,50-513,50 0, Bankkostnader -950,00-950,00-950,00 S:a Övriga externa kostnader , , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , , ,00 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter 8499 Övriga finansiella kostnader -9,00-9,00 0,00 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -9,00-9,00 0,00 S:a Resultat från finansiella investeringar -9,00-9,00 0,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,00

18 Västerorts RC Sportklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 175 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Periodbudget Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,00 Resultat före skatt , , ,00 Beräknat resultat , , ,00

19 Västerorts RC Sportklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 175 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 0,00 250,00 250,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar 0,00 250,00 250,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 250,00 250,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 0, , ,00 S:a Fordringar 0, , ,00 Kassa och bank 1910 Kassa, Ulf Eweman 2 292, ,00 0, Kassa, Gustav Lindahl 0, , , Kassa, Niklas Nordgård 0,00 248,00 248, Kassa, UHL-Lövsta, Micke Bredberg 0, , , Kassa, Kaffekassa, Anders Törngren 0, , , Kassa, Prova-på-projektet 0, , , Bank, PlusGiro , , , Bank, sparkonto , , ,00 S:a Kassa och bank , , ,55 S:a Omsättningstillgångar , , ,55 S:A TILLGÅNGAR , , ,55 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital ,31 0, ,31 S:a Eget kapital ,31 0, ,31 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00-553,00-553, Övr kortfri skulder, Lars Wiklander 0, , ,82 S:a Kortfristiga skulder 0, , ,82 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , ,13 BERÄKNAT RESULTAT*** 0, , ,42

20 Västerorts RC Sportklubb Budget (1) Tillgångar: PG SUMMA: Intäkter: Medlemsavgifter ("prognos medlemmar") Närvaro LOK bidrag (3600 kr/år) Trackfee 40 kr/deltagare (Inomhus+utomhus) Lövstadagen, försäljning Sponsorintäkter Försäljning åkgräsklippare Försäljning kompressornycklar Summa intäkter Fasta kostnader: Arrende SBF Bankkostnader 600 Webbhotell 376 Kassör förbrukning Porto Försäkring Inomhuskörning (200 kr/gång) Medlemskap Kyrkhamnsföreningen 200 Summa fasta kostnader Verksamhets kostnader: 1:8 bangrupp :10 bangrupp Dragracinggrupp Klubbhus Utvecklingskostnad << Pott att ta beslut om senare Lövstadagen, inköp för försäljning för styrelsen, kan endast nyttjas Hobbymässan när pengar har kommit in Årsmöte 500 Inhyrning maskiner Inköp kompressor Iordningsställande av åkgräsklippare Underhåll klubbilar AMB utrustning, inköp kr Summa verksamhetskostnader Buffert: Självrisk Nödfallsbesparing Summa buffert Balans

21 Västerorts RC Sportklubb Revisionsberättelse 2009 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB VERKSAMHETSÅR 2009 Undertecknad, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska räkenskaper och förvaltning för år 2009, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Föreningens räkenskaper har setts över och avstämts mot befintliga verifikationer och kontoutdrag. Då räkenskaperna utförts enligt god revisionssed hemställer vi till årsmötet att styrelsen må beviljas ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar. Järfälla, Karl Johan Trotte Föreningens revisor Järfälla, Mattias Trotte Revisorsuppleant Sida 1 av 1

22 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STYRELSE FÖR VÄSTERORTS RC-SPORTKLUBB 2010 Valberedningen har äran att presentera nedanstående förslag till styrelsemedlemmar för VRCs styrelse 2010: Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Suppleanter: Gustav Lindahl Lars Fredholm Conny Westh Tomas Karlsson Lars Wiklander Mikael Bredberg Rodney Lund Magnus Ljunghorn Andreas Ottosson Ny valberedning för 2011 väljs av årsstämman. För valberedningen: Sten Olsson Johan Samuelsson

23 Västerorts RC Sportklubb VRCSK Verksamhetsplan 2010 Innehållsförteckning 1. Vision Ansvarsområden - målsättningar Området Lövsta 1:8 banan Lövsta 1:10 banan Lövsta Crawler banan Lövsta klubbhuset Webbgruppen Lövsta Dragstrip Inomhuskörning 1: Administration Övriga projekt Årsmötet Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen Hobbymässan Inomhuskörning Vällingby Klubbtävlingar Junioraktiviteter Övriga aktiviteter... 4

24 Västerorts RC Sportklubb 1. Vision Den långsiktiga visionen för verksamheten i Västerorts RC Sportklubb (VRC) sammanfattas (utan inbördes ordning) med följande punkter att sträva efter: Behålla VRC andan att det är kul att köra radiostyrt ihop Årligen genomföra ett klubbmästerskap Årligen delta på Hobbymässan Årligen delta på Lövstadagen vid klubbområdet Inneha en fungerande bidragsverksamhet med kontinuerligt inflöde av bidrag Inneha en trygg ekonomi med säkerhetsbuffert Ett stabilt arrendeavtal med kommunen Femtio (50) procent av klubbens medlemmar är ungdomar Tio (10) procent av klubbens medlemmar är tjejer Klubben representeras på formella tävlingar av några förare Utföra en formell tävling Permanenta fasta vinteraktiviteter Färdigställa klubbområdet i Lövsta Permanenta ledarledda aktiviteter för juniorer hela året Vidmakthålla klubbens elbilar Anskaffning av AMB-system 2. Ansvarsområden - målsättningar Klubben har idag inte verksamhet för att driva flera sektioner. Som ett alternativ till att ha en grenansvarig/klubbfunktionär som ledamot i styrelsen så har klubbens verksamhet delats upp i ansvarsområden. Varje ansvarsområde har en områdesansvarig och en styrelserepresentant. Till varje respektive ansvarsområde presenteras målsättningen för Målsättning är inget krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året. 2.1 Området Ansvarig: Styrelsen Målsättning 2010 Montering av infartsbom Bullerskydd Grusa diagonalen Grusa parkering Färdigställa mekbord Iordningställande av åkgräsklippare samt försäljning Inhyrning av maskiner för att underhålla området Anskaffning av verktyg och redskap Uppsättning av skyltar Förbättring av anslagstavla Städning 1

25 Västerorts RC Sportklubb 2.2 Lövsta 1:8 banan Ansvarig: Gustav Lindahl Målsättning 2010 Färdigställa staket på rakan Bygga tak på förarställning Byggnation av depå Förbättra underlaget Förbättra säkerheten Färdigställa banan till status som krävs för formell tävling 2.3 Lövsta 1:10 banan Ansvarig: Lars Wiklander Målsättning 2010 Kvällsbelysning Utöka antal hopp och hinder Förbättra säkerheten Bygga ut och förbättra förarställningen Bygga tak på förarställningen Anskaffa tidtagningsutrustning Måla om staketet Förbättra underlaget på banan 2.4 Lövsta Crawler banan Ansvarig: Sten Olsson Styrelserepresentant: Lars Wiklander Målsättning 2010 Fastställa ytan för banan Ombyggnation av hela stenröset för att bättra utnyttja ytan Lägga matta runt hela stenröset Skaffa mer sten Montera belysning Bygga hängbro 2.5 Lövsta klubbhuset Ansvarig: Mikael Bredberg Målsättning 2010 Utbyggnad kompressorhus Utbyggnad laddningsstation Sätta panel på ytterligare en vägg Montera in glasfönster Bygga räcke till altan Bygga samman altaner Indragning av separator toalett 2

26 Västerorts RC Sportklubb Montera innerväggar Dra strömkabel till Ragnsells 2.6 Webbgruppen Ansvarig: Mikael Ljunghorn Styrelserepresentant: Magnus Ljunghorn 2.7 Lövsta Dragstrip Ansvarig: Tony Domnerus Målsättning 2010 Målning av banan Bygga sarg längs banan Fylla ut med massor längs banan Bygga tidtagningsutrustning 2.8 Inomhuskörning 1:18 Ansvarig: Lars Fredholm Målsättning 2010 Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar vår. Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar höst. Bygga permanenta lättstuvade banmarkeringar och hopp 2.9 Administration Ansvarig: Conny Westh Målsättning 2010 Betala årskostnader för webbkonto ca 376 SEK Betala årskostnader för Lövsta arrende ca SEK Betala bankkontoavgifter ca 600 SEK Betala kontorsmaterial ca 1000 SEK Betala porto 3400 SEK Betala SBF 1800 SEK Betala försäkring 1200 SEK Summa: ca kr, Start: Övriga aktiviteter - målsättning Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt ansvarsområde. Aktiviteterna presenteras med en målsättning. Målsättning är inget krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året. 3.1 Årsmötet Föreningens årsmöte med utskick av inbjudan, lokal och förtäring. 3

27 Västerorts RC Sportklubb 3.2 Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen Målsättning 2010: Genomföra med uppvisningskörning, prova-på-körning och matförsäljning 3.3 Hobbymässan Målsättning 2010: Deltagande vid Hobbymässan Inomhuskörning Vällingby Målsättning 2010: Klubben provar på att arrangera körning inomhus i Garage för 1:10 bilar. 3.5 Klubbtävlingar Målsättning 2010: Genomföra klubbmästerskap i augusti Fler-timmars lagtävling under våren Genomföra strukturerade klubbtävlingar under säsongen 3.6 Junioraktiviteter Målsättning 2010: Genomföra strukturerad junioraktivitet vid minst 5 tillfällen 4. Övriga aktiviteter Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt projekt. Fortsätta bullerdiskussionen med kommunen 4

28 VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB MEDLEMSMATRIKEL 2009 Albert Rollsby, Bromma Alex Wiklund, Hässelby Alexander Lilja, Hässelby Alexander Lundström, Vällingby Alexander Stafbom, Hässelby Alicia Edberg, Solna Alva Millberg, Sollentuna Ami Skoog, Bro Anders Gunnarsson, Sundbyberg Anders Jonsson, Järfälla Anders Musikka, Vallentuna Anders Törngren, Hässelby Andreas Hansson, Vällingby Andreas Mulish, Pforzheim Andreas Ottosson, Järfälla Andreas Ulander, Vällingby Andreas Öhrström, Vallentuna Anita Fredriksson, Sollentuna Anna Johansson, Järfälla Anna Svanberg, Vällingby Anneli Johansson, Hässelby Annika Heikinnen, Järfälla Anton Hasselberg, Sollentuna Anton Olsson, Vällingby Anton Rosén Walsten, Hässelby Anton Vacker, Spånga Bengt Rödin, Trångsund Björn Ericson, Järfälla Björn Levisson, Vällingby Blanca Bengtsson, Sollentuna Broder Alf Almkvist Forsman, Sala Bruno Ndossi, Spånga Calle Johansson, Hässelby Carina Johansson, Järfälla Carina Malmkvist, Järfälla Carlo Talamo, Järfälla Christer Helenius, Solna Christian Samuelsson, Sollentuna Christoper Malmquist, Bromma Christopher Lanzén, Järfälla Conny Rosén, Bromma Conny Westh, Vallentuna Conny Billqvist, Spånga Curre Avasjö, Hässelby Daniel Färnlycke, Vällingby Daniel Klik, Lidingö Daniel Reimer, Hässelby Daniel Stigell, Huddinge Daniel Tolfvenstam, Hässelby David Bengtsson, Sollentuna Eddie Persson, Vällingby Edison Urrutia, Järfälla Edvin Nyström, Järfälla Eje Backensved, Stockholm Elina Holm, Järfälla Emelie Törngren, Hässelby Emil Granström, Sollentuna Emil Hasselberg, Sollentuna Emil Lundegren, Hässelby Emil Melander, Järfälla Emma Trotte, Sollentuna Eric Hacksell, Vällingby Eric Malmgren, Upplands väsby Erik Wedlund, Järfälla Eva Holm, Järfälla Eva Järnemo, Spånga Felicia Tobiasson, Järfälla Felix Holmertz, Hässelby Felix Vallejo, Vällingby Filip Lindström, Åkersberga Filip Wessman, Hässelby Filippa Olsson, Vällingby Fredric Ramén, Hässelby Fredric Sundholm, Vällingby Fredrik Bergström, Järfälla Fredrik Blomqvist, Bromma Fredrik Carlén, Järfälla Fredrik De Try, Hässelby Fredrik Granberg, Järfälla Fredrik Jarl, Hässelby Fredrik Nilsson, Kungsängen Fredrik Nordbäck, Vällingby Fredrik Tornstrand, Hässelby Frida Johansson, Järfälla Förnamn Efternamn, Postort Gunnar Svanberg, Vällingby Gunnar Öberg, Järfälla Gustav Bengtsson, Sollentuna Gustav Lindahl, Solna Hampus Axenbo, Hässelby Hanna Axenbo, Hässelby Hannes Edberg, Solna Hans Edberg, Solna Hans Gustavsson, Värmdö Hans Åke Olsson, Stockholm Henrik Fredriksson, Spånga Ida Nyström, Järfälla Isak Samanci, Vällingby Jaana Johansson, Hässelby Jacob Arvidsson, Hässelby Jacob Gustafsson, Hässelby Jakob Nilsson Lindau, Järfälla James Lindell, Vällingby Jan Fagerberg, Vällingby Jan Fredholm, Bromma Jan Gustafsson, Hässelby Jan Sjökvist, Åkersberga Jan Björn Holmström, Vällingby Jan Olof Hammarling, Spånga Jan Åke Stafbom, Hässelby Jens Andersson, Stockholm Jens Andersson Franek, Hässelby Jens Hedström, Bromma Jens Olsson, Bromma Jesper Persson, Vällingby Jesper Waldén, Hässelby Jim Karlsson, Järfälla Jim Wezelius, Bro Jimmy Hallberg, Hässelby Jimmy Heneidy, Järfälla Joachim Bergström, Spånga Joakim Bornström, Vällingby Joakim Gustafsson, Vällingby Joakim Högberg, Solna Joakim Persson, Vällingby Joakim Vallejo, Vällingby Joanna Ellvin, Bromma Joar Millberg, Sollentuna Joel Esselström, Spånga Joel Fredriksson, Sollentuna Joel Karlsson, Järfälla Joel Olsson, Vällingby Johan Gustafsson, Hässelby Johan Hallström, Björklinge Johan Samuelsson, Solna Johan Uppgren, Bro Jonas Fernholm, Danderyd J M, Jonas Odin, Upplands väsby Jonas Tornstrand, Hässelby Jonatan Hermansson, Järfälla Jonatan Henrik Hallberg, Hässelby Jonathan Hedeklint, Hässelby Julia Bergström, Spånga Karin Hasselberg, Sollentuna Karl Johan Trotte, Sollentuna Kenneth Larsson, Hässelby Kim Avasjö, Hässelby Kjell Öberg, Bro Klas Bredberg, Stenhamra Krister Lindau, Järfälla Kristoffer Holm, Järfälla Lars Axenbo, Hässelby Lars Fredholm, Bromma Lars Levin, Bro Lars Millberg, Sollentuna Lars Skoog, Bro Lars Wiklander, Järfälla Lena Tolfvenstam, Hässelby Lennart Gustavsson, Bromma Leonardo Greverius, Bromma Linn Blixt, Vällingby Sida 1 av 2

VRCSK Verksamhetsplan 2010

VRCSK Verksamhetsplan 2010 VRCSK Verksamhetsplan 2010 Innehållsförteckning 1. Vision... 1 2. Ansvarsområden - målsättningar... 1 2.1 Området... 1 2.2 Lövsta 1:8 banan... 2 2.3 Lövsta 1:10 banan... 2 2.4 Lövsta Crawler banan... 2

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Stockholms Kappsimningsklubb med hemort i Stockholm kommun bildad den 12 juli 1895. Stadgarna senast ändrade och redigerade av årsmöte den 12 mars 2009. Idrottsrörelsens

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Bowlsförbundet som har för avsikt att ansöka om medlemskap till RF.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Bowlsförbundet som har för avsikt att ansöka om medlemskap till RF. Stadgar för den ideella föreningen Borgholm Bowls Sällskap med hemort i Borgholms kommun. Stadgarna fastställda av konstituerande möte i Borgholms tennishall den 23 april 2010 och reviderade 2014. ALLMÄNNA

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Mantorps Fotbollsförening med hemort i Mjölby kommun. Bildad den

STADGAR. För den ideella föreningen Mantorps Fotbollsförening med hemort i Mjölby kommun. Bildad den STADGAR För den ideella föreningen Mantorps Fotbollsförening med hemort i Mjölby kommun. Bildad den 2001-01-25 Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 2008-02-28 Vår verksamhetsidé på alla nivåer bedriva

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Stadgar. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

Stadgar. 4 Beslutande organ Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Stadgar För den ideella föreningen Hultsfred Gymnastikklubb, med hemort i Hultsfredskommun. Föreningen bildades den 1948. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 16/5 2016. Mål och inriktning

Läs mer

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG

STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG STADGAR FÖR NÄLDENS BYALAG Näldens Byalag är en religiöst och politiskt obunden ideell förening med hemort i NÄLDEN, Krokoms kommun. Föreningen bildades 1992-11-25 och ombildades 2008-04-10. Stadgarna

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04

STADGAR. för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 STADGAR för den ideella föreningen LAMMHULTS TRENDGYM GF med hemort i Växjö kommun. Bildad 2006-02-04 Stadgarna fastställda av årsmöte 2006-04-25 Stadgarna senast fastställda och ändrade av årsmöte 2012-03-03

Läs mer

Organisationsnummer Stadgar

Organisationsnummer Stadgar Organisationsnummer 802450-2034 Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 25 november 2009. Stadgarna fastställda av bildandemötet den 25 november 2009.

Läs mer

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. STADGAR För den ideella föreningen Dykarklubben Kalmarsund med hemort i Kalmar kommun Bildad den 10 oktober 1957. Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 22 februari 2003. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Riksidrottsförbundets Verksamhetsidé enligt stämman Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Riksidrottsförbundets Verksamhetsidé enligt stämman Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR Stadgar för den ideella föreningen Hudiksvalls Idrottsförening med hemort i Hudiksvalls kommun. Bildad den 9 mars 1909. Stadgarna senast ändrade av extra årsmöte den 5 maj 2010. Riksidrottsförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR GOA GUBBAR

STADGAR FÖR GOA GUBBAR STADGAR FÖR GOA GUBBAR Med hemort i Göteborgs kommun, bildad 1999.01.03. Dessa stadgar har fastställs av årsmötet 2012.06.02. Vår verksamhetsidé Vi vill på alla nivåer bedriva vårt stöd till Frölunda Hockey

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. COUNTROBIC CLUB LINEDANCERS MALMÖ 1(7) STADGAR för den ideella föreningen Countrobic Club Linedancers Malmö med hemort i Malmö kommun. Bildad den 1 september 1996 Stadgarna senast fastställda/ändrade av

Läs mer

Stadgar. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Stadgar. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Stadgar för den ideella föreningen Missing People Sweden med hemort i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bildad den 13 december 2011 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 23 mars 2014.

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR. med hemort i Uppsala Kommun. Bildad 1964

STADGAR. med hemort i Uppsala Kommun. Bildad 1964 STADGAR för Almunge Jaktskytteklubb med hemort i Uppsala Kommun. Bildad 1964 Stadgarna senast fastställda av årsmöte 2008-04-16 1 Ändamål Föreningen skall bedriva följande verksamhet: Jakt- och sportskytte

Läs mer

VÄXJÖ KAPPSEGLINGSKLUBB

VÄXJÖ KAPPSEGLINGSKLUBB 1/7 STADGAR FÖR VÄXJÖ KAPPSEGLINGSKLUBB Antagna 1979-07-06. Senast reviderade 2009-11-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens namn skall vara Växjö Kappseglingsklubb, förkortat VKSK. Ändamålet med

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar ersätter tidigare stadgar med vissa justeringar.

RF:s normalstadgar för idrottsföreningar ersätter tidigare stadgar med vissa justeringar. STADGAR För den ideella föreningen Kiruna Sportklubb med hemort i Kiruna kommun Bildad 22/4-1923. Stadgarna senast fastställda 22/4-1923. Stadgarna antagna vid årsmötet: 24 februari 1998. Stadgarna senast

Läs mer

STADGAR. Reviderade

STADGAR. Reviderade Reviderade 2015-02-23 För den ideella föreningen med hemort Karlstad kommun. Bildad 1968. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har till ändamål att möjliggöra utövande av idrotts-, frilufts- och

Läs mer

Stadgar IF SKADE. Normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen

Stadgar IF SKADE. Normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen Stadgar IF SKADE Normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01. STADGAR för den ideella föreningen IF SKADE med hemort i Gävle kommun. Föreningen bildades den 29 augusti,

Läs mer

STADGAR KAIDI TAEKWONDO KLUBB

STADGAR KAIDI TAEKWONDO KLUBB STADGAR KAIDI TAEKWONDO KLUBB Stadgar för den ideella föreningen Kaidi Taekwondo Klubb med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades år 2009. En totalrevidering av stadgarna genomfördes under årsmöte

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Tyresö Badmintonlubb TBMK

Stadgar för Tyresö Badmintonlubb TBMK Stadgar för Tyresö Badmintonlubb TBMK Stadgar för den ideella föreningen Tyresö Badmintonklubb, med hemort i Tyresö kommun. Klubben bildads den 27 augusti 1980 med namnet Krusboda Badmintonklubb. Stadgarna

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Katrineholms Motorcykelklubb (KMCK) med hemort i Katrineholms kommun. Bildad 1/9 1999 Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 2010 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB

STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB STADGAR FÖR PORJUS IDROTTSKLUBB Med hemort i Jokkmokks kommun. Bildad den 21 Mars 1922 Stadgarna senast reviderade av årsmöte den Ersätter stadgar antagna den 1 nov 1972 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar för föreningen Turf Stockholms län

Stadgar för föreningen Turf Stockholms län Stadgar för föreningen Turf Stockholms län Föreningen bildades 2014-10-13 vid konstituerande möte på Hagagatan 23 i Stockholm. Följande stadgar antogs vid årsmötet 2015-03-18 på Fjällgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen CAP - Borgholm med hemort i Borgholms kommun. Bildad

STADGAR För den ideella föreningen CAP - Borgholm med hemort i Borgholms kommun. Bildad STADGAR För den ideella föreningen CAP - Borgholm med hemort i Borgholms kommun. Bildad 2011-11-10 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva följande verksamhet/verksamheter. Planering o

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb STADGAR

Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb STADGAR STADGAR för den ideella föreningen Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb. Föreningen bildades 1924. Stadgarna ändrades vid årsmötet den 14 mars 1995 för att anpassas till RF:s normalstadgar för idrottsföreningar,

Läs mer

Stadgar för Danderyds Karate Klubb

Stadgar för Danderyds Karate Klubb Stadgar för Danderyds Karate Klubb Danderyds Karate Klubbs verksamhetsidé Föreningens verksamhetsidé är att bedriva karate. Vi vill på alla nivåer bedriva vår karate så att den utvecklar människor positivt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Umeå shotokan klubb. Stadgar

Umeå shotokan klubb. Stadgar Umeå shotokan klubb Bildad 1 oktober 1974 Reviderade stadgar 1995-02-16 2013-03-05 Umeå shotokan klubb Stadgar STADGAR För den ideella föreningen Umeå Shotokan klubb med hemort i Umeå kommun, bildad den

Läs mer

Matfors Skidklubb STADGAR

Matfors Skidklubb STADGAR Matfors Skidklubb STADGAR för den ideella föreningen Matfors Skidklubb hemort i Sundsvalls kommun. Bildad den 6 maj 1980 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 6 maj 1980 Digitaliserade och

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR. Hallsbergs Jazz & Bluesklubb Antagna vid årsmötet

STADGAR. Hallsbergs Jazz & Bluesklubb Antagna vid årsmötet STADGAR Hallsbergs Jazz & Bluesklubb Antagna vid årsmötet 2010-03-06 Stadgar för den ideella föreningen Hallsbergs Jazz och Bluesklubb (org.nr 875701-1005) med säte i Hallsbergs kommun. Stadgarna senast

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Löftadalens Idrottsförening med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 30 september 1959.

STADGAR. för den ideella föreningen Löftadalens Idrottsförening med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 30 september 1959. STADGAR för den ideella föreningen Löftadalens Idrottsförening med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 30 september 1959. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva fotbollsverksamhet

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

MTB Täbys Stadgar. Stadgar för den ideella föreningen MTB Täby Mountainbikeklubb med hemort i Täby kommun. Föreningen bildades den 13:e mars 1997.

MTB Täbys Stadgar. Stadgar för den ideella föreningen MTB Täby Mountainbikeklubb med hemort i Täby kommun. Föreningen bildades den 13:e mars 1997. MTB Täbys Stadgar Stadgar för den ideella föreningen MTB Täby Mountainbikeklubb med hemort i Täby kommun. Föreningen bildades den 13:e mars 1997. Stadgarna antagna av årsmötet 2009-01-26. Ändringar av

Läs mer

STADGAR för Dalslands ballongklubb

STADGAR för Dalslands ballongklubb ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens uppgift är att främja ballongflygning för medlemmarna och att ge medlemmarna möjlighet att delta på olika ballongflygningsevenemang. Att uppmuntra medlemmar

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR BOFORS JÄGARGILLE

STADGAR BOFORS JÄGARGILLE STADGAR BOFORS JÄGARGILLE Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av Idrott består av träning

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR

KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR KALMAR ORIENTERINGSKLUBBS STADGAR Kalmar Orienteringsklubb stadgar Följande dokument utgör stadgar för den ideella föreningen Kalmar Orienteringsklubb, förkortat Kalmar OK, grundad den 15:e januari 1953

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR

Normalstadgar för idrottsförening STADGAR Normalstadgar för idrottsförening STADGAR För den ideella alliansen Nordvästra Skånes Brottnings Allians (NVS) Där BK Argos, Bjuvs BK, Björnekulla BK, Båstads BK, IK Dana, EAI Brottning, Ekeby BK HBK/Bergania,

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Stadgar För den ideella föreningen Yrkesrådet Data- Nätverksteknikerna med hemort i Norrköpings kommun. Bildad den??/? 20XX 1 Ändamål & uppgifter Föreningen skall verka för bildandet av ett nätverk inom

Läs mer

STADGAR. Skåre. Handbollsklubb

STADGAR. Skåre. Handbollsklubb STADGAR Skåre Handbollsklubb Uppdaterad version 2014-08-28 STADGAR FÖR SKÅRE HK För den ideella föreningen Skåre Handbollsklubb Med hemort i Karlstad kommun Föreningens organisationsnummer 874001-0205

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Växjö Pistolklubb med hemort i Växjö kommun. Föreningen bildades 1952 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2009-03-26. 1 Ändamål Växjö Pistolklubb skall

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

STADGAR Fastställda/ändrade av årsmöte den 25 mars 2011

STADGAR Fastställda/ändrade av årsmöte den 25 mars 2011 STADGAR Fastställda/ändrade av årsmöte den 25 mars 2011 LINGBO IDROTTSFÖRENING - STADGAR 2 (11) Innehåll STADGAR...4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1. Ändamål... 4 2. Sammansättning... 4 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Gotlands Bro OK med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 22 augusti 1970.

STADGAR. för den ideella föreningen Gotlands Bro OK med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 22 augusti 1970. STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Bro OK med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 22 augusti 1970. Stadgarna reviderade vid årsmötet 2014-02-15. 1 Ändamål Föreningen skall bedriva följande idrotter:

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé STADGAR för den ideella föreningen Enköpings Handbollförening med hemort i Enköpings kommun. Föreningen bildades den 27 juli 1945 under namnet Enköpings vandrarscouters idrottsförening med uppgift att

Läs mer

STADGAR FÖR HÖGDALENS BUDOKLUBB

STADGAR FÖR HÖGDALENS BUDOKLUBB En ideell förening med hemort i Stockholms kommun. Bildad hösten 1971. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 12 december 2007. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 2 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 Ändamål...

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Stadgar. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Stadgar. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Stadgar för den ideella föreningen Missing People Sweden med hemort i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Bildad den 13 december 2011 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmötet den 15 mars 2015.

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

för den ideella föreningen Älmhults Dansklubb Skoskavet med hemort i Älmhults kommun, bildad den 11 mars 1983.

för den ideella föreningen Älmhults Dansklubb Skoskavet med hemort i Älmhults kommun, bildad den 11 mars 1983. STADGAR för den ideella föreningen Älmhults Dansklubb Skoskavet med hemort i Älmhults kommun, bildad den 11 mars 1983. Stadgarna fastställda av årsmöte den 11 juni 1983. Reviderade och fastställda av årsmöte

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

För den ideella föreningen Haninge Sportdykarklubb

För den ideella föreningen Haninge Sportdykarklubb Stadgar För den ideella föreningen Haninge Sportdykarklubb Med hemort i Haninge kommun Bildad den 29 september 1970 Stadgarna fastställda av extra årsmöte 26/5 2012 Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Haninge

Läs mer

STADGAR VÄSTERGÖTLANDS

STADGAR VÄSTERGÖTLANDS STADGAR VÄSTERGÖTLANDS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR (baserade på RF:s Normalstadgar för idrottsförening) för den ideella föreningen Västergötlands Konståkningsförbund Stadgarna senast fastställda av årsmöte

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen. i Upplands-Bro kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen. i Upplands-Bro kommun. STADGAR för den ideella föreningen i Upplands-Bro kommun. Bildad 1952 under namnet Kungsängens Gymnastikförening Ändrade vid årsmötet 2016-10-15 p.g.a. föreningen genomgått namnbyte från Gymmix Kungsängen

Läs mer

Endurance Racing Cup

Endurance Racing Cup STADGAR för den ideella föreningen ER Cup Teamförening med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 3 november 2005. Stadgar fastställda av Extra årsmöte 15 dec 2005 Stadgar ändrade av årsmöte 19 oktober

Läs mer

STADGAR. för. Brunna Danssportklubb. ( tidigare Brunna Buggklubb ) (initialer: BDK) Antagna Fastställda av Årsmöte

STADGAR. för. Brunna Danssportklubb. ( tidigare Brunna Buggklubb ) (initialer: BDK) Antagna Fastställda av Årsmöte 2003-03-08 / STADGAR för ( tidigare Brunna Buggklubb ) (initialer: BDK) Antagna 1992-11-20 Fastställda av Årsmöte 1993-02-18 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 18 feb. -94 Ändringar i

Läs mer

Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Antagna av Friskis&Svettis Årsstämma 2006.

Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Antagna av Friskis&Svettis Årsstämma 2006. Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Normalstadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis. Antagna av Friskis&Svettis Årsstämma 2006. Svenska föreningar Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB FÖRSLAG TILL STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB FÖRSLAG TILL STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB FÖRSLAG TILL STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993,

Läs mer

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980

Stadgar för Borås Dansförening STADGAR. För. den ideella föreningen Borås Dansförening med hemort i Borås kommun bildad den 3 februari 1980 Antagna den 3 februari 1980 Fastställda av Årsmötet den 15 februari 1980 Reviderade av Årsmötet den 2 mars 1992 Reviderade av Årsmötet den 22 februari 1993 Reviderade av Årsmötet den 20 februari 1995 Reviderade

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. 1 (11) STADGAR Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning, lek och uppvisning. Vi organiserar vår

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

STADGAR Föreningen Pure Power

STADGAR Föreningen Pure Power STADGAR Föreningen Pure Power Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 2014-08- 04 STADGAR för den ideella föreningen Pure Power med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 22 augusti

Läs mer

STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. för den ideella föreningen. Solstaskäret LK (Långfärdsskridskoklubb) med hemort i Karlstads kommun.

STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. för den ideella föreningen. Solstaskäret LK (Långfärdsskridskoklubb) med hemort i Karlstads kommun. STADGAR för den ideella föreningen Solstaskäret LK (Långfärdsskridskoklubb) med hemort i Karlstads kommun. Bildad den 26 september 2000 Stadgarna fastställda den 26 september 2000 Ändringar fastställda

Läs mer