ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADDERAT. Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning. Nr 2. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta"

Transkript

1 ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Bufab bygger broar - Nytt systemstöd ger snabb återbetalning Med en ny gemensam modell för företagets ekonomifunktioner har svenska Bufab gått från en brokig flora av olika lokala systemstöd till ett, sammanhållet och effektivt. Istället för utspridda systemöar har Bufab utvecklat en s k common model. Genom att tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam införa en gemensam modell har Bufab, med huvudkontor i Värnamo, dels lyckats möta företagets krav på central kontroll och styrning, dels skapat ett verktyg som kan möta olika länders lokala regler och lagar. Bufabs affärsidé är att utveckla, tillverka, köpa in, marknadsföra och hantera ett brett sortiment av fästelement. Allt uppbackat av kraftfulla logistiklösningar för effektiv distribution. Tradingprodukter utgör idag ca 90 % av Bufabgruppens verksamhet. Egentillverkade kundanpassade specialfästelement utgör också en viktig del av sortimentet. Vi har haft en kraftig tillväxt de senaste åren. Med ett antal större förvärv och verksamhet i ett flertal länder såg vi samtidigt ett tilltagande behov av att skapa en mer samlad och automatiserad ekonomiprocess. Man kan säga att vi ville bygga broar och skapa en sammanhållen miljö där alla bolag kunde ha ett gemensamt arbetssätt, säger Joakim Karlsson, CFO på Bufab. Ett av de mer lyckade projekten På Bufab har införandet av Jeeves ekonomisystem gett tydliga effekter. Sett till kostnadsbesparingar har företaget reducerat antalet heltidsanställda sysselsatta inom ekonomiadministration med åtta personer. Det innebär, försiktigt räknat, att investeringen i ett nytt, gemensamt ekonomisystem återbetalat sig inom två år. Dessutom finns givetvis andra, viktiga värden som ökad kontroll och styrning. Att projektet i sig inneburit ett kunskapslyft i stora delar av vår organisation är också tydligt, både lokalt och centralt. Av de projekt jag känner till och som syftat till att effektivisera verksamheten känns det här som ett av de mer lyckade, fortsätter Bufabs Joakim Karlsson. Arbetet med Bufab har genomgående varit väldigt stimulerande. Vi såg utmaningarna men också möjligheterna att skapa ett helt nytt systemstöd för en geografiskt utspridd organisation. Idag ser vi det som ett bra exempel där verksamhetsutveckling byggd på vår plusmodell tillsammans med en effektiv lösningsleverans ger en snabb och tydlig effekt, säger Daniel Aronsson, Divisionschef, Region SME Syd. En lärdom av projektet är också att analysarbetet och arbetet med en common model tagit en del tid i anspråk men i gengäld gett en stabil grund att bygga på. Att företaget infört ett gemensamt koncernspråk (engelska, red anm.) har också inneburit arbete men också gett tydliga effekter, inte minst har det underlättat arbetet i Bufabs helpdesk. Det har självklart funnits tillfällen då önskemål från lokalt och centralt håll gått åt skilda håll. Idag är det dock tydligt att vi går i takt både vad gäller arbetssätt och målbild. En så här bred utrullning i flera länder hade heller aldrig lyckats om det inte vore för det engagemang och den kompetens vi tillförts genom samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam. Våra egna medarbetare är förstås också en mycket viktig del i projektets framgång. Under arbetets gång har vi upptäckt saker som vi idag har helt andra möjligheter att åtgärda än tidigare. Att jag och exempelvis vd:n i vårt tjeckiska dotterbolag nu har omedelbar tillgång till samma information underlättar förstås arbetet en hel del, avslutar Joakim Karlsson. Bufab har från år 2005 till 2011 ökat sin årsomsättning från ca 1,1 till ca 2,2 miljarder kronor. Under samma period har sex större företagsförvärv genomförts samtidigt som flera nya dotterbolag startats har varit ett fantastiskt år för Bufab. Vi känner ännu ingen inbromsning. Sen kan det om inte annat komma att bli en del psykologiska effekter av att vi rört oss in i mer turbulenta tider. Vad gäller arbetet med IT-stöd är min erfarenhet samtidigt att det är ett arbete som är mer långsiktigt och inte vinner på att styras alltför mycket av den för stunden rådande konjunkturen. Det handlar snarast om ständig utveckling och förbättring, Joakim Karlsson, CFO Bufab.

2 Se till effekten, andra gör det! Med höstens antågande påminns vi återigen om vår omvärld och det faktum att Sverige är en ganska liten del i ett stort sammanhang. Att vår ekonomi och vår vardag hänger ihop med globala råvarupriser, skuldkriser i Sydeuropa och andra länders valutor har knappast gått någon förbi. För många av oss som varit med några år är det samtidigt tydligt att det idag finns en god portion sans och balans ute bland företagen när det gäller svängningar i konjunkturen. De flesta vet att handbromssladd sällan är rätt grepp vad gäller arbetet med IT. Vi vet också att en viss inbromsning kan föra med sig att sanningar, processer och flöden blir genomlysta på ett sätt som inte alltid sker när ekonomin går på absolut högvarv. På EDB ErgoGroup SYSteam tycker vi om när det är högt i tak och etablerade föreställningar inom IT kan utmanas. Projekt och satsningar skall genomföras när nyttan och effekten är konkret. Kombinationen av väl utvecklade processer och förädlade system ger det som våra kunder oftast vill ha, ökad konkurrenskraft och lägre kostnader. En av våra kunder som har bra fart på verksamheten är Bufab. I det här numret av Adderat kan du läsa om hur företaget som internationellt ledande leverantör av fästelement, gått från en relativt brokig samling ekonomisystem till ett, sammanhållet och effektivt. Bufab är också ett exempel på företag där EDB ErgoGroup SYSteam haft förmånen att aktivt medverka i en internationell utrullning av ett centralt systemstöd samt definiera hur verksamhetens ekonomiprocess struktureras på bästa sätt. Ett arbete som gett lägre kostnader och ökad kontroll. Dessutom med en mycket snabb pay back på investeringen. När det gäller arbetet med fusionen till EDB Ergo Group SYSteam är det i full gång. Jämfört med förra numret av Adderat syns det också genom att nummer 2 har en lite annorlunda kostym. Det kanske viktigaste budskapet till vår omgivning är samtidigt att vi fortsätter vara en lokal partner, alltid nära våra kunder, alltid med största engagemang att leverera en effektiv kombination av verksamhetsutveckling och IT-stöd. Vi vet att det är en avgörande del i arbetet med att skapa långsiktiga relationer. Sedan årsskiftet är EDB och SYSteam ett bolag och en del av vår nordiska koncern EDB ErgoGroup. Målsättningen är att skapa Sveriges ledande IT-företag. Region SME Syd har kontor på orterna Anderstorp, Värnamo, Huskvarna, Malmö, Halmstad, Falkenberg, Göteborg, Växjö, Ängelholm, Varberg, Ljungby och Borås. Ansvarig utgivare: Daniel Aronsson Adress: Stötabogatan 1, Anderstorp Telefon: Webb: Citera gärna Adderat men ange källan. 2 Som alltid är du välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om något inslag i Adderat eller diskutera ditt företags situation och utmaningar inom verksamhetsutveckling och IT. Vi finns här och delar gärna med oss av erfarenheter från både högoch lågkonjunkturer, och allt däremellan. Daniel Aronsson, Divisionschef, Region SME Syd Kundportal frigör resurser och förbättrar supporten Från att ha varit ett renodlat handelsföretag är Alutrade idag en komplett samarbetspartner inom specialprofiler gjorda i aluminium. Med ambitionen att bidra i hela processen, från produktidé till färdig komponent har också kraven på effektiv och snabb kundsupport ökat alltmer. Tillsammans är vi en starkare partner till kunderna genom en bredare lösnings- och tjänsteportfölj. Vi har en hög verksamhetskompetens från en rad branscher. Genom sammanslagningen får vi en ökad lokal närvaro i hela Sverige med en global leveransmodell. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing. Nyhetsbladet Adderat ges ut av Region SME Syd Det faktum att vi, mer än de flesta, ofta haft förmånen att under många års tid följa och medverka till våra kunders utveckling gör oss stolta och glada. Idag vet vi att långsiktiga relationer ofta skapar en gynnsam miljö för smarta IT-lösningar. Ta hand om ljuset! Snart vänder det. När allt är som mörkast och sommaren känns avlägsen väljer vi att se det ljusa i tillvaron. På EDB ErgoGroup SYSteam blickar vi framåt och hoppas att våra läsare vill vara med på en fortsatt spännande resa! Med en ny webbaserad kundportal kopplad till affärssystemet Jeeves räknar Alutrade nu med att förbättra servicen till sina kunder. Bolaget upplevde inte minst ett behov av att försöka öka supporten till kunderna genom att erbjuda ett enkelt sätt att se sin order- och fakturahistorik, och i de fall kunden använder den servicen, se sina lagersaldon på sitt kundunika lager hos Alutrade. På detta sätt frigör vi även tid för vår egen säljpersonal då kunden slipper ringa och fråga efter informationen. Vidare kan kunden via den nya portalen komma åt sina lagerhållningsavtal och produktritningar som PDF-filer. Kunderna slipper då undra över om de har tillgång till rätt version. En viktig fördel är också att information når kunderna när de själva söker den, även utanför kontorstid, säger Alutrades vd Niklas Krook. Kopplat till affärssystem Att utnyttja möjligheterna att visa önskad information från sitt affärssystem blir mer och mer efterfrågat. Alutrade är ett bolag som förstår att bra arbetsverktyg kan hjälpa dem att bli mer effektiva, skapa ökad koll och ge kunderna bättre information. De har många egna tankar och önskemål och är lyhörda för förslag som kan förenkla och förbättra arbetssättet, säger EDB ErgoGroup SYSteams Susanne Hugdahl, kundansvarig för Alutrade. EDB ErgoGroup SYSteam är ur vårt perspektiv en mycket bra partner för våra behov då bolaget har en mycket bred kompetens och många intressanta lösningar på olika utmaningar. I det här fallet har en viktig aspekt inte minst varit behovet att kunna integrera kundportalen med affärssystemet. Viktigt är som alltid när det gäller IT-relaterade projekt att man har tydliga avgränsningar för vad man vill få som slutresultat. Att man sätter en tydlig budget för det, säkerställer att hårdvara och annat kommer att fungera med lösningen och alla andra gränssnitt. Inte minst krävs att det befintliga affärssystemet möjliggör överföring av information till portalen så att det funkar automatiskt och i realtid fortsätter Niklas Krook. Det är också viktigt att tänka igenom IT-säkerheten och var portalen fysiskt skall befinna sig, internt på egen server eller om man skall hyra in sig på ett webbhotell. Att som i vårt fall använda sig av Open Source som plattform för portalen kan också vara ett alternativ. Till sist är ett råd på vägen att även ha med tanken på en framtida E-handelslösning i projektet. Det gäller att man inte målat in sig i ett hörn när man väl vill bygga vidare på portalen, säger Alutrades vd Niklas Krook. Niklas Krook, vd, Alutrade Bygger på Open Source Den nya kundportalen är byggd i Open Source-lösningen Umbraco, ett intressant alternativ till betydligt dyrare lösningar med samma funktionalitet. Systemet passar för företag och organisationer som vill ha en långsiktig och utvecklingsbar lösning. Tekniken bakom Umbraco är helt baserad på.net plattformen. Vi upplever samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam som mycket bra och tycker att de agerat mycket professionellt, från själva säljprocessen via de olika projektmötena och till en färdig produkt. Slutresultatet svarade mycket väl mot de önskemål vi hade ställt initialt. Vi bedömer att vi bl a kommer att minska mängden inkommande samtal till vår innesäljorganisation markant i takt med att kunden vänjer sig vid att söka fram sin egen information via portalen, avslutar Alutrades vd Niklas Krook. Med sin tekniska kunskap kan Alutrade idag erbjuda marknaden den optimala aluminiumlösningen, från idé och konstruktion till förädling, ytbehandling och lagerhållning. EDB ErgoGroup SYSteam har varit partner åt Alutrade i två år. Samarbetet inleddes genom att implementera både nytt CRM (SuperOffice) och nytt affärssystem (Jeeves) och har fortsatt till att nu senast omfatta planering och införande av den nya kundportalen. 3

3 Snabbare och bättre service på GARO Gnosjöföretag möter framtiden med nytt IT-stöd 4 GARO har haft en positiv utveckling under flera år. Gnosjöföretaget som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment produkter för elinstallationsmarknaden har i sann Gnosjöanda byggt sina framgångar på entreprenörskap och yrkesskicklighet. Produktutveckling i hög takt och en lyhördhet mot marknaden har också varit en god grund för tillväxt och lönsamhet. GAROs förmåga att möta ett allt större behov av kundanpassning, systemförsäljning och korta ledtider kommer samtidigt att vara avgörande för den framtida utvecklingen. På GARO ser man inte minst behovet och möjligheterna att ge kunderna snabba och korrekta svar. Tid är en avgörande parameter i vår bransch. Här kan en centralisering av våra databaser och att samla informationen på ett ställe erbjuda stora fördelar hela vägen ut till våra kunder. I grunden handlar det om att få till en effektivare kommunikation. Mer strukturerade rutiner och ett elektroniskt integrerat systemstöd kommer att spela en avgörande roll i arbetet med att skapa säkrare och bättre informationskvalitet, fortsätter Lars Kvarnsund. Att det gått bra för oss innebär inte att vi inte kan bli bättre, tvärtom. Vår verksamhet och vår affär har förändrats mycket genom åren. Idag tittar vi därför på vårt nuläge och försöker hitta nya, smarta sätt att arbeta. Det innebär bland annat att vi tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam ritar nya process kartor som skall ligga till grund för ett nytt och modernt IT-stöd där verksamhet och processer är det tongivande, säger Lars Kvarnsund, koncern controller på GARO AB. Varför är ett effektivt IT-stöd så viktigt för GARO? En viktig faktor är att vi idag finns på fler orter i landet än tidigare. Det innebär att de som jobbar utanför Gnosjö måste ha tillgång till snabb och säker information. Vårt breda produktprogram kräver också ett rationellt och användarvänligt IT-stöd. Även om vi ännu inte kört igång vårt nya IT-stöd ser vi redan en positiv effekt genom ett nytänkande och en ökad förändringsbenägenhet, berättar Lars Kvarnsund. Möjligt att hämta hem enkla effekter Samtidigt som GARO och EDB ErgoGroup SYSteam definierat stora förbättringar i alla processer finns den tydligaste potentialen och möjligheten till effektivisering inom kundunik försäljning med integrerade processer från förfrågan till leverans. Gemensamt för många av processerna är också möjligheten att hämta hem enkla effekter genom minskad pappersadministration och enhetliga processer. I arbetet med GARO har vi tillsammans dokumenterat ca 150 delprocesser. Här har en mycket bra intern projektledning bidragit till den omfattande och väl genomarbetade kartläggningen. Bland annat har vi identifierat hur skilda och ostrukturerade arbetssätt inom olika produktområden inneburit ett komplext arbetssätt även i efterföljande processer. Med den nya lösningen finns goda möjligheter att skapa en betydligt mer effektiv och enhetlig process, säger Patrik Emanuelsson, vd för SYSteam Anderstorp AB. Projektet GARO Nykraft innebär att företaget går igenom samtliga sina verksamhetsprocesser. Att vår partner EDB ErgoGroup SYSteam har en stark lokal förankring ser vi som mycket positivt. Det gör att man känner en ökad trygghet, samtidigt finns det vid behov en stor organisation där det går att hämta specialistkunskap. EDB ErgoGroup SYSteams erfarenhet att vägleda i den här typen av verksamhetsprojekt är också mycket betydelsefull. När det gäller affärssystem gjorde fördelarna kring konfigurering, flerföretagshantering och projektstyrning att valet av plattform för vårt nya IT-stöd föll på Dynamics AX, säger Lars Kvarnsund, GARO. Genom åren har det kontinuerligt tillkommit speciallösningar för att hantera nya produkter och flöden. Artikeldata har också varit spridd på många ställen. Med det nya systemet skapar vi ett sammanhållet IT-stöd som möter behovet av effektivare och mer likriktade processer från kundförfrågan till leverans, avslutar Patrik Emanuelsson. Kort om GARO GARO är ett privatägt företag som grundades GARO utvecklar, tillverkar och marknadsför elektriskt installationsmateriel. Moderbolaget och koncernens huvudkontor är placerat i Gnosjö. Dotterbolag finns i Sverige, Norge, Finland, Polen och på Irland har hela gruppen cirka 250 anställda varav 150 i Gnosjö. 5

4 Funktion i första rummet Läkemedelspecialist ser till helhet och nytta Modernt affärssystem ger draghjälp på global marknad Förpackningsspecialisten Nefab stuvar om i sin IT-miljö Med ett antal förvärv, stor organisk tillväxt och en relativt komplex företagsstruktur med olika affärssystem i olika länder befann sig Nefab i en situation där företaget behövde se till möjligheterna att effektivisera verksamheten. En snabbt ökande mängd produkter och tjänster tillsammans med krav på en gemensam klassificering och ett gemensamt språk som stöd för verksamheten har därför gjort att förpackningsspecialisten Nefab valt ett nytt affärssystem, Microsoft Dynamics AX. Vi bedömde det som bättre att under kontrollerade former ta kostnaden för ett nytt affärssystem och en ny IT-plattform hellre än att riskera en utveckling där vi inte själva kan påverka kostnader och den slutliga lösningen. Vårt nya koncerngemensamma affärssystem som införts tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam har gett oss ökad kontroll samtidigt som vi behåller initiativet, säger Martin Sandwall, Group ERP Manager på Nefab. Färre delmoment och minskad pappershantering Att Dynamics AX är skalbart innebär att systemet enkelt kan anpassas både för våra producerande enheter och för våra olika säljbolag. Nefab finns i över 35 länder och kraven att stödja både språk och olika legala aspekter är stora. Resultatet av det nya affärssystemet har varierat, främst beroende på bolagens 6 tidigare systemmognad, men effektivare transaktionshantering, minskad pappershantering och minskade lager är exempel på positiva effekter som har kunnat påvisas. Med ett gemensamt system har vi också fått en mycket tydlig bild av våra totala drift- och underhållskostnader. Känslan är att dessa är lägre än tidigare, trots att vi numera har en mycket säkrare miljö med avseende på backuper och redundans, fortsätter Martin Sandwall. I en del fall innebär den nya lösningen också en stor fördel gentemot lokala konkurrenter som idag inte kan matcha Nefabs moderna och flexibla IT-miljö. Förpackningar ofta unika Vad många inte vet är att de flesta förpackningar idag är kundunika. Här har Nefab en mycket god hjälp av den produktkonfigurator som finns i affärssystemet. Vår stora egna produkt är idag plywoodlådor. Det låter enkelt men produktkonfiguratorn är här ett mycket effektivt hjälpmedel som gör att vi smidigt kan hantera kundunika önskemål. Ett annat exempel på hur IT-stödet gör skillnad är från Frankrike där vi tagit över en kunds hela förpackningshantering via en integrerad webbshop som är kopplad både till vårt och kundens affärssystem. Överlag har en gemensam miljö gjort att vi fått betydligt bättre möjligheter att återanvända smarta lösningar på flera marknader. För en tid sedan införde vi en ny organisation med fokus på våra olika marknadssegment. I samband med detta genomfördes en uppdatering av all grunddata vilket till stor del kunde göras automatiskt för de 30 bolag som använder vår centrala AX-miljö. Utvecklingen av ett effektivt IT-stöd har delvis drivits på av globala kundkrav. Att arbeta med stora, internationella kunder kräver att man snabbt kan ta fram översiktlig och global information. Idag har vi en modern IT-plattform som ger oss en konkurrensfördel gentemot omvärlden, säger Nefabs Martin Sandwall. Samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam fungerar bra. De är genomgående flexibla i sitt åtagande. Eftersom vi även använder EDB ErgoGroup SYSteam som outsourcingpartner har de under projektets gång alltid haft ett stort och aktivt åtagande. I takt med att vår interna organisation utvecklats har samarbetet också utvecklats under resans gång. Oavsett i vilken fas vi befunnit oss har det aldrig varit några problem för EDB ErgoGroup SYSteam att anpassa sig, avslutar Nefabs Martin Sandwall. Idag arbetar drygt 500 aktiva användare i den nya centrala AXmiljön. Bland de fördelar Nefabs nya affärssystem erbjuder finns bl a effektiv hantering av internhandel, möjlighet till snabb uppföljning av data och jämförelser, integrationer med webshopar, hantering av masterdata och marginaluppföljning. På läkemedelsföretaget APL har man valt att fokusera på det man är bäst på, utveckling och tillverkning av läkemedel, ett område med extremt höga krav på kvalitetsuppföljning och processer. Med ett uttalat fokus på kärnverksamheten har APL därmed också valt att köpa IT med funktionsansvar. Det innebär, precis som det låter, att ITstödet tillhandahålls som en funktion snarare än exempelvis ett affärssystem. Genom att köpa funktion och använda en så kallad privat molntjänst har APL dels möjlighet att förhållandevis enkelt se till att IT-stödet kan anpassas och matcha företagets utveckling, dels behöver APL inte intern specialistkunskap eller medarbetare som aktivt följer varje steg inom utvecklingen av IT. APLs egen IT-avdelning kan istället fokusera på helheten och tillsammans med EDB ErgoGroup SYSteam se till möjligheterna att få ut maximal verksamhetsnytta. Förändrad bransch ställer höga krav Som ett led i att bli ännu mer kundfokuserade jobbar APL kontinuerligt med att öka flexibiliteten för att möta våra kunders behov. Det innebär att vi ofta arbetar nära våra kunder och som partners gemensamt utvecklar läkemedel till vården eller läkemedelsföretag. Det ställer i sin tur stora krav på IT-stödet. Från vår sida innebär det att vi måste ha ett helhetsperspektiv och kunskap om företaget som kan fungera som länk mellan verksamheten och IT-stödet. Från vår samarbetspartner EDB ErgoGroup SYSteam krävs dels kunskap om vår verksamhet men givetvis också specialistkunskap om den IT-miljö vi använder, säger Jan Hedlund, IT-chef på APL. Samarbetet med EDB ErgoGroup SYSteam sträcker sig flera år tillbaks i tiden och omfattar förutom drift, förvaltning och support även tjänster inom utveckling och projektledning. De har visat sig snabba och är lätta att komma i kontakt med på alla nivåer. Sen har vi inte alltid tyckt lika om saker och ting men med tanke på hur omfattande samarbete vi har haft genom åren vore det kanske konstigt annars. Då det gäller affärssystemet har vi nyligen slutfört en uppgradering av vårt affärssystem Dynamics AX. Det är därför lite tidigt att säga något om effekten av att köpa funktion i just det fallet. Vi ser dock möjligheterna och räknar med att effekten kommer och blir tydlig, säger APLs Jan Hedlund. Genom att bygga APLs serverpark med SYSteam Business Critical Services infrastruktur som plattform kan APL idag arbeta med en så kallad privat molntjänst. I korthet innebär den typen av lösning att datakapacitet och tjänster levereras via företagsnät eller Internet. Det kan exempelvis omfatta infrastruktur, kontorsapplikationer och affärsfunktioner där konceptet innebär att man köper eller hyr IT utifrån hur mycket som används. För våra kunder erbjuder den här typen av lösning att de förutom kostnadsbesparing kan skapa effektivare processer och uppnå en hög grad av integration mellan tjänster. Vad gäller APL är det ett bra exempel på hur vår organisation kan arbeta effektivt och sida vid sida med uppdragsgivarens egen IT-avdelning, säger Gösta Persson, vd för SYSteam Business Critical Services. Jan Hedlund, IT-chef, APL Kort om APL På APL arbetar cirka 440 medarbetare med utveckling och tillverkning av läkemedel. Ett effektivt IT-stöd är idag en absolut förutsättning i den bransch APL verkar. På APL lyfter man fram effektiv integration med kunder och leverantörer som särskilt viktiga områden som kräver tydlig nytta av IT-stödet. 7

5 B Användargränssnittet är utvecklat i Silverlight och ger en bra överblick över vilka släp som finns tillgängliga, när de är bokade och också om de är uthämtade eller inte. Stöd för att hantera kontrakten direkt vid utlämning gör att mycket tid sparas i den administrativa hanteringen. Ny molntjänst ger full koll på hyrsläpet För att möta behovet där de enskilda bensinstationerna kan ha full koll på historiska, nuvarande och framtida uthyrningar av släpvagnar har Thule Rental i samarbete med EDB ErgoGroup SYSteam utvecklat en helt molnbaserad IT-tjänst. Lösningen innebär stora tidsbesparingar och smidig hantering både för bensinstationen och för den som hyr släp. Adderat har träffat Thule Rentals regionchef Magnus Nilson för en pratstund kring den nya lösningen. Vi insåg att mjuka värden skulle vara en viktig del av vår totala affär med våra kunder, det vill säga bensinstationerna. Med den nya lösningen ger vi stationerna möjlighet att ha full kontroll på sin affär och ett effektivt verktyg att optimera sin uthyrning med. För Thule Rental innebär inte den inledande fasen av arbetet med den nya tjänsten några större besparingar, däremot innebär det att vi kan hjälpa våra kunder spara både tid och pengar, samtidigt som de kan höja sin trovärdighet och professionalism gentemot slutkonsumenten. Det är förstås också så att lösningen kan ge värden för andra delar av vårt företag där man på motsvarande vis kan erbjuda en användarvänlig mjukvara för bokning av hårdvaran, säger Magnus Nilson, som också är projektansvarig för TURBO2, namnet på den nya molntjänsten. Uppföljning och statistik optimerar kundens affär Genom ett system som ger en bra översikt över samtliga uthyrningar kan varje bensinstation optimera sin beläggning på varje vagn och också ha en tydlig körutin för att garantera att första person att boka får det släp han eller hon vill ha. På många ställen där vi nu erbjuder vår lösning har man idag en helt manuell bokning och uthyrning. Med den nya tjänsten kommer de istället att få möjlighet att erbjuda slutkonsumenten bokningar via Internet, fortsätter Thule Rentals Magnus Nilson. Pilotföretag för lösningen är Thules kund OKQ8 och systemet är helt integrerat med Thules affärssystem. Genom att erbjuda ett ITstöd till servicestationerna mot en månadsbaserad kostnad per station skapar vi ett värde för de enskilda stationerna, respektive stationskedja och knyter samtidigt Thule Rentals kunder närmare deras egen affär, säger Stefan Ramsö, vd för SYSteam E som utvecklat den nya lösningen. Lösning i molnet Sett till teknik är en av de mer intressanta aspekterna att lösningen är helt och hållet molnbaserad, dvs den driftas i Microsofts molntjänst Azure och är fullt skalbar till en väsentligt lägre kostnad än en traditionell lösning. Nyttan för Thule Rental ligger samtidigt i att lösningen nu blir en integrerad del av deras erbjudande mot kund, dvs bensinmackarnas hyrsläp och uthyrningssystem i ett paket. Thule Rental är snabba att se affärsnyttan med de möjligheter som ny teknik ger. De är också väldigt fokuserade på kundvärde och att hitta nya affärsmodeller för att möta sin marknad. På så vis blir Thule också en väldigt inspirerande kund att arbeta med, avslutar Stefan Ramsö. Från pilot till fullskalig lösning Genom att lösningen driftas som en molntjänst får Thule Rental en miljö som smidigt kan skalas upp från pilotdrift med tio stationer till en tjänst med potentiellt flera tusen bensinstationer i Norden. Microsoft Azure ger också Thule Rental en stabilitet både vad gäller driftssäkerhet och ekonomi med fullt stöd att integrera med befintliga system som ligger utanför molnet, exempelvis Thule Rentals nuvarande affärssystem Microsoft XAL. Thule Rental kan från sitt affärssystem även definiera vilka släp som tillhör vilken station. Integrationen via Azure AppFabric gör också att varje bensinstation har en uppsättning av sina släp i bokningssystemet. Thule Rental ingår i Thule Trailers, Nordeuropas största släpvagnstillverkare och en del av Thule Group. Företaget erbjuder släpvagnar för uthyrning via två kanaler; envägsuthyrning direkt till konsument samt uthyrning till stationskedjor (Statoil, Shell, Preem m fl.). Den nya lösningen driftsattes under hösten Arbetet med den nya tjänsten TURBO2 har inte varit okomplicerat men nu fungerar det mycket bra, inte minst tack vare EDB ErgoGroup SYSteams kompetens inom systemutveckling, avslutar Thule Rentals Magnus Nilson.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder.

tydligt gemensamt intresse av att systemet skall fungera och kunna serva våra kunder. ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 2 Sammanhållet system spar tid och utvecklar kompetensen Bostadsbolag trimmar processerna Från ett digert arbete med tidsödande avstämningar och

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig

för lönsamhet Utbildning nyckeln till framgång We Like Complexity 1/1 252x372 En utomordentlig Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 58% Mellanröd

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10

#5 2010 PRIVATISERING SKA GÖRA GÖTEBORGS HAMN EFFEKTIVARE. spårbarhet på ärendena. Sid 10 #5 2010 ISTONE OCH O NEILL RULLAR VIDARE TILLSAMMANS Sportmodejätten O Neill Europe beslutade hösten 2008 att införa affärssystemet Lawson M3. Lösningen är branschanpassat och utformat för att kunna möta

Läs mer

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8

Det har varit en medveten strategi redan från start sid 8 Hela denna tidning är en annons från Provisa Information AB Lönsamma IT-investeringar 8SOA 8 intelligence Redo att möta förändringar sid 7 Med all information i ett system sid 10 Intervjun: Lars Carlsson,

Läs mer

Avega Group på 60 sekunder

Avega Group på 60 sekunder Årsredovisning 2012 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Vårt fundament 6 3 sätt att utveckla kundens affär 8 Våra tjänsteerbjudanden 12 Marknad och kunder 16 Kvalitet ger goda kundrelationer 18 Elevate 40

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver

AFFÄRSSYSTEM. Ställ krav på en anpassad lösning. We Like Complexity. För lönsamhet. Pionjär inom molntjänster. behöver Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Februari 2008 Business Intelligence Design av BI är A och O MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI FEBRUARI 2008 Ersätter resurskrävande utbildning läs

Läs mer

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8

Magazine #6 2011. från jord till bord Procordia ville ha bättre planeringsstöd för sin produktionsplanering. Sida 8 Magazine #6 2011 en stor triumf för implementationsteamet "Vi kör i princip allt i Lawson M3, inköp, planering, produktion, lager, försäljning, distribution och ekonomi. Ja de flesta områden man kan tänka

Läs mer

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april

Ta effektiva beslut BUSINESS INTELLIGENCE. 2-3april ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr 11 FEBRUARI 2014 BUSINESS INTELLIGENCE Missa inte EXPERTPANEL Utmaningar, trender och affärsnytta experterna talar ut SPETSA KUNDFOKUS Boxer

Läs mer

Bankerna håller igen

Bankerna håller igen HELA DENNA BILAGA ÄR EN IDG CUSTOM PUBLISHING fokus En yrkesroll i förändring cfo När cfo:n blir säljare Hitta rätt affärssystem Så kan revisorn spara miljö Bankerna håller igen men cfo:erna tror på framtiden

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid.

Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Välkommen. Mia Irborg hälsar välkommen till ett nytt magasin, en ny koncern och en ny tid. JANUARI 2009 Kjell Gabrielsson berättar om hur du kan spara tid och

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Innehåll. 3 Visma får fart på anbuden. 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter. 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept

Innehåll. 3 Visma får fart på anbuden. 4 Jeff Jarvis Molnet är här med alla möjligheter. 6 Øystein Moan Upptäck Visma.net ett nytt koncept VISMAgazine En kundtidning från Visma 2012 Robert Scoble: Superbloggaren pekar mot molnet Visma sätter fart på upphandlingarna Jeff Jarvis: Se möjligheterna i molnet NYA TJÄNSTER FRÅN Visma i MOLNET 4

Läs mer

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8.

Magazine #8 2012. pågen För att minska personberoendet och få en modern plattform, beslutade Pågen att byta ut OLF mot Microsoft Dynamics AX. sid 8. Magazine #8 2012 Lesjöfors istone kan verkligen vår verksamhet. De lever upp till hur en konsult ska vara och göra och vi ser fram emot att vidareutveckla M3 10.1 tillsammans med istone" Kenth Wiipa Lesjöfors

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER

ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Nummer 10. Höst/Vinter 2013 Kundernas krav skapar nya lösningar. Hänger du med? Så funkar dina kunder ÖKA DIN FÖRSÄLJNING MED SAMVERKANDE MARKNADSKANALER Vi spår e-handelns framtid Trendspaning: Hur beter

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer