Webdesignskolan, Andra effekter. Tips och tricks. Webläsare och säkerhet» Snabbkommandon Internet Explorer» Gör webplatsen till startsida»

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webdesignskolan, Andra effekter. Tips och tricks. Webläsare och säkerhet» Snabbkommandon Internet Explorer» Gör webplatsen till startsida»"

Transkript

1 Webdesignskolan, Andra effekter Sida 1 av 6 skriv ut» Tips och tricks Webläsare och säkerhet» Snabbkommandon Internet Explorer» Gör webplatsen till startsida» Lägg till webplatsen som favorit» Utskriftslänk» Utskriftstips» Anpassad ikon till Favoriter - Favicon» Länkinformation» Ta bort länkmarkering» Dölj verktygsfältet "Bild" i IE 6» Bädda in teckensnitt till websidan» Lösenordsskydd med.htaccess» Sidövergångar - RevealTrans» DHTML-meny (popup-meny)» Gör webplatsen till startsida Låt dina besökare ha direkt tillgång till din webplats när de startar sin webläsare! Genom att låta dem klicka på en länk så underlättar du för dem att byta startsida i sin webläsare (Fungerar ej i Netscape). Klicka här för att göra Webdesignskolan till din startsida» Här är koden till exemplet ovan - det färgade området är koden som utför funktionen: <a href="#" onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)'; this.sethomepage ('http://www.webdesignskolan.com');" > Klicka här för att göra Webdesignskolan till din startsida!</a> Lägg till webplatsen som favorit Låt dina besökare lägga till din webplats som favorit i Internet Explorer! Genom att låta dem klicka på en länk så underlättar du för dem att lägga till din webplats. Annars fungerar ju alltid snabbkommandot CTRL+D. Klicka här för att lägga till WDS som Favorit»

2 Webdesignskolan, Andra effekter Sida 2 av 6 Javascriptet nedan lägger du i din HTML-kod inom <BODY>. Texten med fet stil kan du byta mot din egen: <BODY> <script language="javascript"> <!-- Begin if (!(navigator.appname == "Netscape") && (parseint(navigator.appversion) >= 4)) { var url="http://www.webdesignskolan.com"; var title="webdesignskolan"; document.write('<a HREF="javascript:window.ext'); document.write('ernal.addfavorite(url,title);" '); document.write('onmouseover=" window.status='); document.write("'lägg till Webdesignskolan som Favorit!'; return true "); document.write('"onmouseout=" window.status='); document.write("' '; return true "); document.write('">lägg till Webdesignskolan som Favorit!</a>'); } else { var msg = "Tryck tangenterna CTRL+D för att göra sidan som bokmärke!"; document.write(msg); } // End --> </script> </BODY> Utskriftslänk Låt dina besökare skriva ut din websida genom att helt enkelt klicka på en länk! Här är två olika exempel på hur du kan få en utskriftsdialogruta genom att klicka på en länk: Exempel1: Klicka här för utskrift av sidan» <a href="#" onclick="javascript:window.print()">klicka här för utskrift av sidan!</a> Exempel2: Klicka här för utskrift av sidan» Kopiera koden och klistra in den inom <HEAD>: <HEAD> <script language="javascript">function dothis() {var NN = (navigator.appname.substring (0,8) == "Netscape");var IE = (navigator.appname.substring(0,9) == "Microsoft");if(NN) VERSION = ((navigator.appversion.indexof("4.")!= -1));if(IE) VERSION = ((navigator.appversion.indexof("5.")!= -1));if ((NN IE) && VERSION ) { window.print ();return (true);}else {alert('för att skriva ut tryck CTRL+P. Du bör uppdatera din webläsare...');return (false);}}</script>

3 Webdesignskolan, Andra effekter Sida 3 av 6 </HEAD> Här är ett exempel på hur du kan göra själva länken: <BODY> <a href="#" onclick = dothis() ; return true">skriv ut!</a> </BODY> Länkinformation Den här funktionen ger dig möjlighet att ge mer information om var en länk leder. Informationen syns när markören förs över länken. I det första exemplet syns det endast i webläsarens statusrad längst ned till vänster, i det andra exemplet syns det både i statusraden och som en ruta bredvid länken. Prova att föra muspekaren över någon av länkarna nedan. Klicka sedan på respektive länk för att få koden till funktionen: Info i statusraden» Info i stausraden och i en ruta» Info i en ruta» Ta bort länkmarkering Vissa versioner av webläsaren Internet Explorer visar länkat område genom att en streckad markering syns under och i vissa fall även efter klickning. Du kan ta bort den genom att ange onfocus="this.blur()" inom <A HREF>. Prova att klicka på länkexemplen nedan. Den undre länken ska vara utan "ram" när du klickat på den: Länk med markering» Länk utan markering» OBS! Om du inte ser någon "ram" runt den övre länken när du klickat på den så har du inte den version av IE som visar länkramen... Exempel 1: <BODY> <a href="www.webdesignskolan.com"onfocus="this.blur()">till Webdesignskolan!</a>

4 Webdesignskolan, Andra effekter Sida 4 av 6 </BODY> Exempel 2: För att ta bort alla länkmarkeringar på en HTML-sida kan du ange detta script inom <HEAD>: <HEAD> <script language="javascript"> <!-- function blured() { for (a in document.links) document.links[a].onfocus = document.links[a].blur; } if (document.all) { document.onmousedown = blured; } // --> </script> </HEAD> Dölj verktygsfältet "Bild" i Internet Explorer 6 Webläsaren Internet Explorer 6 visar verktygsfältet "Bild" (Image toolbar) när muspekaren placeras över en bild. Det gäller i huvudsak större bilder så menybilder och andra små bilder aktiverar inte verktygsfältet. Om du har IE6 kan du prova att föra muspekaren över bilden nedan: Bild i storlek 350x263 pixlar: Bild i storlek 265x199 pixlar:

5 Webdesignskolan, Andra effekter Sida 5 av 6 Såg du inget verktygsfält på den undre lilla bilden? Det verkar som om verktygsfältet inte visas på bilder med bredd eller höjd mindre än 200 pixlar......och du som inte har IE6 kan se det tänkta resultatet här: Du kan anpassa dina websidor så att verktygsfältet inte visas på 3 sätt: Inom <META> gällande för hela sidan För varje bild i <IMG SRC> Undanta vissa bilder om du använder metod 1 (META) Exempel 1: För att ta bort verktygsfältet på alla bilder som finns på en websida anger du koden inom <META>: <HEAD> <meta http-equiv="imagetoolbar" content="no"> </HEAD> eller: <meta http-equiv="imagetoolbar" content="false">

6 Webdesignskolan, Andra effekter Sida 6 av 6 Exempel 2: För att ta bort verktygsfältet per bild anger du koden inom <IMG SRC>: <img src="din_bild.jpg" width="250" height="250" galleryimg="no"> eller: <img src="din_bild.jpg" width="250" height="250" galleryimg="false"> Exempel 3: Om du använt metod 1 (META) men ändå vill att vissa bilder ska synas anger du det per bild i <IMG SRC>: <img src="din_bild.jpg" width="250" height="250" galleryimg="yes"> eller: <img src="din_bild.jpg" width="250" height="250" galleryimg="true"> [Copyright W e b d e s i g n s k o l a n Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd, läs mer här»]

7 Webdesignskolan, XML och XHTML Sida 1 av 6 skriv ut» XML och XHTML HTML som standard kommer att försvinna och ersättas av XML och vägen dit går via XHTML. SGML - XML - XHTML XHTML 1.0 (Extensible Hyper Text Markup Language) är den standard som tar vid där HTML 4.01 slutar. HTML-standarden kommer alltså inte att uppdateras i sin nuvarande form i framtiden. Ett troligt scenario är att flera nya "moduler" utvecklas vid sidan av XHTML för specifika ändamål som mobila enheter, handdatorer, mobiltelefoner mm. Historik: SGML - HTML - XML - XHTML SGML (Standard Generalized Markup Language) utvecklades av "International Organization for Standards" (ISO) redan i mitten av 80-talet. SGML ger själv inga större möjligheter till formatering men specificerar reglerna för hur märken och element kan användas för formatering på olika sätt. SGML är ett stort och komplext system som ännu inte fått någon större utbredning på persondatorer men används i elektronisk dokumenthantering. HTML är däremot baserat på reglerna från SGML och är egentligen ett av flera exempel på sidbeskrivningssråk (markup language). HTML är det som har haft starkast anknytning till WWW och websidor. XML (Extensible Markup Language) har också sitt ursrung i SGML. Målet med XML är att utföra uppgifter som HTML inte klarar och alltså på sikt helt ersätta nuvarande HTML-standarder. XML har utvecklats för att fungera med både SGML och HTML och passar till många områden som tex ordbehandlings- och kalkylprogram, databaser, ekonomisystem mm. XML är tänkt att vara helt oberoende av hård- och mjukvara. XHTML är egentligen flera olika dokumenttyper och moduler som vidareutvecklar HTML 4 baserade på XML och de ska fungera i programvaror som hanterar XML och HTML. XHTML ska vara nästa steg i utvecklingen av Internet och genom att börja använda XHTML kan du dra nytta av fördelar med XML samtidigt som dina dokument blir båda framåt- och bakåtkompatibla - de ska fungera för nyare och äldre webläsare med andra ord. inledning av XHTML-dokument I praktiken är det XHTML snarare än XML som fungerar på websidor idag och övergången från HTML till XHTML är inte så komplicerad om du har bra koll på HTML sedan tidigare. inledning av ett XHTML-dokument Den första raden i dokumentet kan vara en XML-deklaration som anger teckenkodning och XMLversion. W3C rekommenderar att den finns med särskilt om annan teckenkod än Unicode används. Detta är dock inget krav och om det används kan det innebära att vissa webläsare missförstår koden och visar all kod som text eller helt enkelt går in i "quirks mode"». Om du vet vilka webläsare din målgrupp kommer att använda kan du använda raden men annars bör du hoppa över detta. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> eller med den vanliga teckenkodningen ISO : <?xml version="1.0" encoding="iso "?> Doctype för XHTML Doctypes som kan användas är:

8 Webdesignskolan, XML och XHTML Sida 2 av 6 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-frameset.dtd"> Läs mer om Doctypes här» Namespace för XHTML I XML är det tillåtet att namnge egna element och därför måste du ange ange en sk namespace (namnrymd) för XHTML-dokumentet. Detta krävs för att webläsaren ska förstå vilka språk som används eftersom XML tillåter att element och attribut hämtas från olika programspråk. För att de olika programmen ska kunna känna igen elementen på det sätt det ursprungligen var tänkt, även om samma attribut används på annat sätt av andra programmoduler, så används XML-namespace. Ett exempel är märket <title> som i HTML endast får förekomma inom <head>: <html> <head> <title>acme AB - företagsinformation</title> </head> <body> Vårt företag informerar här om... </body> XML tillåter däremot att samma märke <title> kan användas i andra sammanhang. I exemplet nedan avser märket inte rubriken eller namnet på sidan utan olika medarbetares yrkestitel i företaget: <acme> <huvudkontoret> <title>personalansvarig</title> Anna Persson </huvudkontoret> <marknadsavdelningen> <title>copywriter</title> Jenny McKalls </marknadsavdelningen> </acme> För att ange gällande XML-namespace lägger du till följande rad efter doctype: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="sv"> eller för engelska: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> Grundkoden för XHTML-dokumentet Om du angivit XML-deklaration för teckenkodning, doctype och XML-namespace kan du börja ditt dokument. Så här kan ett minimalt dokument se ut:

9 Webdesignskolan, XML och XHTML Sida 3 av 6 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-strict.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title>acme AB</title> </head> <body> <p>vårt företag informerar här om...</p> </body> </html> Grundregler för bra XHTML-dokument För att XML och XHTML ska fungera korrekt krävs att de är välutformade och följer vissa regler som inte var lika viktigt i HTML. Om dina dokument är felaktiga visas inte innehållet i dina sidor och webläsaren ger ett felmeddelande. [1] Nästlade taggar (nested elements) En regel som funnits hela tiden även för HTML men inte följts då vissa webläsare ändå visat innehållet korrekt är nästlade taggar. Märken får inte överlappa varandra och här gäller att först öppnat märke avslutas sist: Rätt: <p><em>kursiv text...</em></p> Fel: <p><em>kursiv text...</p></em> Märken måste dessutom vara korrekt nästlade vilket innebär att ett stycke kan innehålla kursiv text men kursiv text kan inte innehålla ett stycke: Rätt: <p><em>kursiv text...</em></p> Fel: <em><p>kursiv text...</p></em> [2] använd bara gemener - små bokstäver Alla märken och attribut måste anges med små bokstäver - gemener (lower case) då XML är "case sensitive" och skiljer på tex <BODY> och <body>: Rätt: <html> <body> <p>detta är ett stycke...</p> </body> </html> Fel: <HTML> <BODY> <P>Detta är ett stycke...</p> </BODY> </HTML> [3] Stäng alla öppnade märken

10 Webdesignskolan, XML och XHTML Sida 4 av 6 Alla öppnade taggar måste stängas korrekt. Använd alltså både start och slut i varje märke: Rätt: <p>detta är ett stycke...</p> <p>och ett stycke till</p> <p><em>stycke med kursiv text</em></p> Fel: <p>detta är ett stycke... <p>och ett stycke till <p><em>stycke med kursiv text [4] Stäng även tomma märken Tomma element som annars inte har ett slutmärke måste i XML avslutas. Ett tomt element saknar egentligt innehåll och markerar var tex en radbrytning <br> ska ske eller en bild <img> ska visas. Du kan avsluta märket med en sluttagg: Rätt: här är en radbrytning<br /> till denna rad som också bryts<br /> och här är en horisontell linje <hr /> före denna bild <img src="bild.gif" /> Fel: här är en radbrytning<br> till denna rad som också bryts<br> och här är en horisontell linje <hr> före denna bild <img src="bild.gif"> VIKTIGT! För att ditt XML-dokument ska fungera i dagens webläsare måste du ha med ett blanksteg före snedstrecket: Rätt: <br /> Fel: <br/> Enligt W3C beror detta på att det finns brister i XML-stödet i flera webläsare vilket medför att många XHTML-dokument levereras med MIME-typen "text/html" och hanteras då som HTML. [5] Värden för attribut måste skrivas inom citationstecken All värden för attribut måste anges inom citationstecken. Detta gäller även numeriska värden: Rätt: <table width="50%" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0"> <td valign="top" bgcolor="#cccccc">tabellcell</td> Fel: <table width=50% border=0 cellpadding=5 cellspacing=0> <td valign=top bgcolor=#cccccc>tabellcell</td> [6] Nästlade listor Listelement i listor som innehåller en undernivå måste avslutas med </li> vilket inte varit ett krav i HTML: Rätt: <ul> <li>kvartal 1 <ul>

11 Webdesignskolan, XML och XHTML Sida 5 av 6 <li>januari </li> <li>februari</li> </ul> </li> <li>kvartal 2 <ul> <li>april</li> <li>maj</li> </ul> </li> </ul> Fel: <ul> <li>kvartal 1 <ul> <li>januari </li> <li>februari</li> </ul> <li>kvartal 2 <ul> <li>april</li> <li>maj</li> </ul> </ul> [7] Attribut får inte förkortas Det är vanligt att korta ned attribut i HTML för att snabba på kodning och överföringstid men detta är inte tillåtet i XML. Alla attribut måste tilldelas ett värde och får inte förkortas: Rätt: <input type="checkbox" id="svar" value="javisst" checked="checked"> <hr noshade="noshade"> Fel: <input type="checkbox" id="svar" value="javisst" checked> <hr noshade> [8] Attributet "id" ersätter "name" HTML tillåter attributet name på märken som a - applet - frame - iframe - img - map men detta är inte tillåtet i XML. Istället ska attributet id användas. För bättre bakåtkompatibilitet kan du använda både name och id under en övergångsperiod: Rätt: <img src="logo.gif" id="logotype" /> eller <img src="logo.gif" name="logotype" id="logotype" /> Fel: <img src="logo.gif" name="logotype" /> OBS! Märket <img> måste stängas i XML. Dessutom måste du ha ett blanksteg före snedstrecket (se punkt 4 ovan).

12 Webdesignskolan, XML och XHTML Sida 6 av 6 Läs mer: XHTML är mer komplext än vad som beskrivits ovan. En mer utförlig beskrivning av XHTML hittar du på En webbplats på svenska om xhtml» eller hos Zoon.se» Läs även mer om XHTML hos W3C: HTML and XHTML FAQ» [Copyright W e b d e s i g n s k o l a n Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd, läs mer här»]

13 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 1 av 11 skriv ut» Weblänkar HTML mm» XML - WAP» Bildbehandling - Photoshop mm» Java - Javascripts - DHTML» Flash - Shockwave» CGI - scripts» CSS - stylesheets» SSI -.htaccess mm» ASP - Active Server Pages» PHP - SQL - databaser» Webhotell - Domänregistrering» Gratis plats för websidor» Räknare - statistik» Gästbok - Forum - Mailinglists - Search - Omröstning mm» CGI och formulär-tjänster» Gratis -adress» Testa dina websidor» Marknadsför din webplats» Grafik - Fotografier - Teckensnitt mm» Övrigt blandat» Ännu fler länkar! (över 2000 blandade länkar)» tipsa om weblänkar! Vi vill gärna ha din hjälp att hålla weblänkarna uppdaterade! Tipsa gärna om nya och ändrade länkar eller rapportera fel. [ OBS! Tipsa bara om länkar inom webutveckling mm ] Ange vilken länk du vill lägga till eller felrapportera: Beskrivning av länken eller felrapport: Namn: Epost: Skicka HTML mm: Ann-Catrin Brockman HTML-kurs [sv] Annika Tiger's nybörjarguide [sv] Dreamweaver 3 Introduktion [sv]

14 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 2 av 11 Dreamweaverkurs - Umeå universitet [sv] Dreamweaver FAQ.com Dreamweaver Support Center - Macromedia Dreamweaver - tutorialfind - Macromedia tutorials EchoEcho Eva von Pepel [sv] FrontPage - Nordisk Frontpage [sv] FrontPage Sitebuilder HjemmesideSkolen [no] HTML på svenska - Monkeytoys [sv] HTML-center HTML Goodies IDG:s webstudio [sv] Jonas webresurs [sv] Markus HTML-skola [sv] Omids nybörjarkurs i HTML och JAVASCRIPT! [sv] Passagens Hemsidesverkstad [sv] Stefan Dahlén - HTML-skolan [sv] Supportdata.net [sv] Tess - tips för din hemsida [sv] Tutorials.cn Ullbergs HTML-skola [sv] Under konstruktion, tänkvärt om webdesign [sv] W3C, The wordwideweb consortium W3Schools Webdevelopers virtual library Web Review webdeveloper.com webforum [sv] Webmonkey Webreference.com Website goodies The Willcam Group's HTML reference «Tillbaka till toppen XML, XHTML, WAP Cover Pages XML Freewebmastershelp.com - XHTML-tutorial Jonas Webresurs [sv] MSDN Library Webmaster's Reference - exploring XML XHTML.se - en webbplats på svenska om xhtml [sv] XML Sweden AB [sv] XML.com Ericsson - WAP Developers' Zone TagTag.com W3schools - WAP Tutorial XHTML.se - en webbplats på svenska om xhtml [sv] «Tillbaka till toppen Bildhantering, Photoshop mm

15 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 3 av 11 3D Café Adobe Tutorials Adobe studio exchange Anders Qvicker Art&Design [sv] BeckisDesign - Photoshop [sv] Brusberg - Photoshop [sv] designsbymark.com Devello Photoshoptips [sv] esoul PHotoshop Video tutorials Eyeball Design [sv] Eyes on design Fotosidan [sv] Frenetic [sv] Färgsystem Pantone Färgsystem Trumatch Grafiskt forum [sv] GoodTutorials.com Gurus network hah.net [no] Hands On Training by DocOzone IllustratorWorld Janee's Photoshop Tutorials Mårten Jernbergs formgivningstips [sv] Paint Shop Pro - iboost Paint Shop Pro - Prosoft Paint Shop Pro - Åsa Gilbertsson [sv] Paint Shop Pro, Åsa Kronkvist [sv] Paint Shop Pro - Robin's Photoshop Café Photoshop Lover Photoshop workshop Pixel2life.com ProgramSupport [sv] Programvareskolan - Harald Bjellvag Team Photoshop The WebMachine thinkdan.com - Illustrator thinkdan.com - Photoshop Tutorials.cn tutorialfind - Adobe tutorials Tutorial Outpost - Photoshop, Illustrator, Flash WebDogPro - 9X Networks «Tillbaka till toppen Java - Javascripts - DHTML Crows javascript codetoad.com DHTML Kitchen DHTML Lab DHTML Shock Doc javascript Dynamic Drive DHTML Central DHTML Zone

16 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 4 av 11 echoecho Hotscripts.com IDG Webstudio Javaboutique.internet.com Javascript.internet.com Javascript City Javascript Kit Javascripts.com Liveprogramming.com [sv] Specialeffekter och spelutveckling i Java Netscape's javascript reference Omids javascript- [sv] Open Cube - javaapplets Scriptsearch.com SmartWebby DHTML Supportdata [sv] Webdeveloper.com Webbkunskap.com [sv] Webmaster Tools Central «Tillbaka till toppen Flash-Shockwave 2Advance Studios 3D Café Communen.com Cartoonsmart Director Tutorials Flash99% Good Flash-DB Flash iboost Flash Kit Flashskolan - Mats Pedersen [sv] Flash - tutorialfind - Macromedia tutorials Freeflashtutorials.com GUIstuff.com Gurus network Hotscripts.com Kirupa.com Katsuey design works Macromedia Flash MX development center Macromedia support center Shockwave.com Programvareskolan - Harald Bjellvag Spoono Swift tools Tutorials.cn Tutorialfind Tutorial Outpost webfreebies.net Virtual FX Flash Kazsh.com «Tillbaka till toppen CGI, scripts

17 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 5 av 11 Hotscripts.com FREEPerlCode.com Free-Scripts.Net MSA - Matt's script archive Perl.com - the source for Perl Scripts Search SiteGadgets.com - Free CGI Hosting, Free Scripts The CGI Directory The CGI Resource Index «Tillbaka till toppen CSS stylesheets A list apart CSS Library CSS reference CSS Pointer Group CSS Vault CSS Zen Garden HTMLhelp.com MacEdition - CSS2 reference Max design - Listamatic Position is everything Site Experts The noodle incident Tips-tricks.com - Style Sheets W3Schools.com W3C - CSS1 W3C - CSS2 W3C - CSS3 (under construction) «Tillbaka till toppen SSI, htaaccess mm Apache Directives Apache Tutorial: Introduction to Server Side Includes Apache's users guide BigNoseBird.Com's Server Side Include Page Javascriptkit.com - htaccess Javascriptkit.com - SSI MSDN library SSI - Mark West «Tillbaka till toppen ASP, Active Server Pages 4GuysFromRolla.com - ASPFAQs Index 15 Seconds ASP 101.com ASPalliance.com ASP Developers Network ASP FREE ASP Resource Index

18 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 6 av 11 ASP.net aspnetexempel.com [sv] ASPCode.net ASP Hole ASPnews.com ASPsidan.nu [sv] ASPwebb.com [sv] ASPwire.com ASPzone.com Codelink.dk DevX ASP Zone evolt.org - writing webbased forms ASP Gruvsjo [sv] Haneng.com Hotscripts.com IDG.SE-webStudio [sv] LearnAsp.com - ASP.net Tutorials MSDN Library Pellesoft [sv] PowerASP.com w3schools.com - ASP.net webeye.nu [sv] «Tillbaka till toppen PHP, SQL - databaser Hotscripts.com HTMLguiden [sv] PHP Complete The PHP Resource Index PHP Manual PHP Manual PHPsidan.nu [sv] tutorialfind - PHP tutorials Zend Technologies PHP.net - PHP Hypertext Preprocessor PHPBuilder.com PHPportalen [sv] PX PHP Code Exchange WeberDev MySQL.com MySQL Manual B Contributed Programs SQLCourse - SQL Training for Beginners SQLCourse2 - Advanced SQL Training Stadthaus.com - färdiga PHP-script «Tillbaka till toppen webhotell - Domänregistrering Allwhois.com - Search any domain name in the world! InterNIC The Internet's Network Information Center NIC-se - domänregistrering under.se [sv] IIS.se (administrerar.se) CJB.net - URL redirection - pekning has.it - URL redirection - pekning

19 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 7 av 11 Joker.com - domän+url redirection - pekning just.nu URL redirection - pekning [sv] Namezero - URL redirection - pekning Info.se URL redirection - pekning [sv] Sida.nu URL redirection - pekning [sv] Primelinx Web Plates - visa ditt domännamn på bil! 24-7 Webhosting [sv] Active24 [sv] Bahnhof Internet [sv] Digikom Network [sv] Domain Guru Domaininfo.com [sv] DomainNamn.com [sv] Euronet Online [sv] Eurovator AB [sv] F S DATA [sv] Forss Webservice AB [sv] Gandi Home.se [sv] Levonline [sv] Loopia.se [sv] NameISP [sv] NUnames.nu [sv] RegIt.nu [sv] Online.se [sv] Registrera.com [sv] Swede.com [sv] Smartdomain.org [sv] Space2U.com [sv] Speednames Theland Webbhotell [sv] Tonic.to -.TO-domän TV-corporation.TV-domän Xlate [sv] Domain Exchange - köp och sälj domännamn Great Domains - köp och sälj domännamn «Tillbaka till toppen Gratis plats för websidor DomainDLX Doteasy.com Freewebspace.net Freewebs Passagen [sv] ProHosting RedRival Tripod - Spray.se [sv] WebSamba Yahoo! GeoCities «Tillbaka till toppen

20 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 8 av 11 Räknare, statistik Bravenet CGI for me CQ Counter extreme Tracking FreeStats FXconters JCount Counters Microsoft bcentral - FastCounter Nedstat [sv] Netzapp [sv] OneStat StatCounter Stats4all TheCounter.Com UrgentClick Statistik över vilka webläsare som används mm: The Counter» (Statistiken är baserad på alla webplatser som använder The Counters statistikfunktioner) W3Schools» Bra information om olika webläsare mm «Tillbaka till toppen Gästbok - Forum - Mailinglists -Search- Omröstning mm ALXnet [sv] Bravenet CGI for me Coolist Gbok [sv] Erimax [sv] PicoSearch Olzzon.com [sv] ProBoards.com TheGuestBook.com Webvoter [sv] WebWizGuide Yahoo! Groups «Tillbaka till toppen CGI och formulär-tjänster Bravenet CGI for me CGI4free (Javascript.nu) [sv] CGIspy.com Freedback.com Formfixer Olzzon.com [sv] «Tillbaka till toppen Gratis -adress

21 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 9 av 11 Bigfoot Home.se [sv] Hotmail [sv] Hushmail Lycos Mail Mail.com My own Spray Mail [sv] Sverige.nu [sv] «Tillbaka till toppen Testa dina websidor AnyBrowser Bobby worldwide Doctor HTML Microsoft bcentral Netmechanic Page valet W3C Markup validation service WDG HTML-validator The Internet Archive - webplatsers gamla layoter! «Tillbaka till toppen Marknadsför din webplats Adtrate.net [sv] Add me Broadcaster Links to you Northern web - Search Engine Tutorial Search Engine Watch Submit Express Tradedoubler [sv] Traffic-guide [sv] Virtual Promote Webbpennan [sv] Virtual Stampede «Tillbaka till toppen Grafik, Bilder, Foton, Fonter, Ljud mm Clipart - Ikoner mm 100 Top Clip Art Sites AAA Buttons - Free website buttons Animation Factory Animation Library Autos, cars and transportation clip art Barrys clipart ClipArt.com Clip-art.com ClipartCastle Cool Archive

22 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 10 av 11 Fantas Internetgrafik [sv] Favicon.com FreeBackgrounds.com GoGraph.com Grafik Under solen [sv] Graphics Ring GraphXKingdom IconsPLUS Miauizzimo [sv] Microsoft Office Clip Art and Media Web Clip Art About.com Fotografier Bildhuset [sv] bakgrunder.com [sv] Corbis EyeWire Folio [sv] FreeFoto.Com Getty Images Inertia stock.xchng (helt copyrightfria foton) Ekegren.se - Bildbyrå [sv] Fotosearch [sv] Johnér Bildbyrå [sv] Matton [sv] Norrlandia Bildbyrå [sv] Photos To Go Pixibit pixonnet.com [sv] Publicitybild.se [sv] SFF - Svenska fotografers förbund [sv] stockphoto.com Svenska bildbanken [sv] TIOFOTO [sv] Views of the month - Niklas Sjöblom Yahoo! Foto ZettWeb Teckensnitt - fonter 1001Freefonts A4 TYPSNITT [sv] AcidFonts DaFont Fontfreak Fonts.com Fontparadise fontastic! Fonthead Design fontseek.com fuelfonts Larabie Fonts PCfonts.com ThemeWorld.com Font Empire Ljud ALC ljudstudio [sv]

23 Webdesignskolan, Weblänkar Sida 11 av 11 Classical MIDI Archives Clip Art Review Sound Clips EchoVibes FindSounds.com killersound Ljudo [sv] Midifarm Wavcentral «Tillbaka till toppen Övrigt blandat Surfa.de - kortkommandon i flera program! [sv] e-butik.se [sv] «Tillbaka till toppen [Copyright W e b d e s i g n s k o l a n Materialet får skrivas ut och användas för personligt bruk. Användning i undervisningssyfte är ej tillåten utan vårt tillstånd, läs mer här»]

24 Webdesignskolan, webhotell och domännamn Sida 1 av 5 skriv ut» Webhotell och domännamn Webhotell» Domännamn» Gratis webhotell» Gratis underdomäner» Förklaring av webhotellets tjänster» För att din webplats ska vara tillgänglig för besökare måste den ha en unik adress och finnas på en dator som alltid är ansluten till Internet. Du kan använda din egen dator om du har en fast uppkoppling mot Internet med en egen IP-adress. Risken är dock stor att din dator utsätts för virus eller andra intrång och du bör ha en sk "brandvägg" (Firewall) och antivirusprogram. En enklare lösning är att istället anlita ett Webhotell som erbjuder utrymme för dina websidor. Ett seriöst Webhotell ansvarar för brandvägg och virusskydd. Dessutom är det viktigt att de gör regelbundna backuper av din webplats och att din webplats finns på fler än en webserver så att den alltid är tillgänglig även om en webserver krånglar... Adressen till din webplats får du genom att registrera ett eget domännamn som är lätt att komma ihåg för dina besökare. Dessutom får du samtidigt epost-adresser med samma namn. Webhotell Webhotell finns i olika prisklasser och dessutom finns tjänster som erbjuder gratis utrymme där din motprestation ofta blir att visa reklam för dina besökare. Att välja webhotell är ingen lätt uppgift då det kan vara svårt att jämföra villkor och tjänsteutbud. Det krävs egentligen inte mycket för att starta ett webhotell vilket innebär att vem som helst som har en vanlig standard-pc med fast anslutning (bredband innebär 0,5 Mbit och uppåt) kan utge sig för att vara ett webhotell. Det finns gott om lycksökare med andra ord... När du väljer webhotell bör du be om referenser och försäkra dig om att de har god säkerhet i form av backup och brandvägg samt virusskydd. Behöver du hjälp med tekniska problem är support via telefon eller mail viktigt. De professionella webhotellen erbjuder också ett antal epost-adresser (POP-konton) och de olika tekniska plattformar som kan krävas för funktioner på dina websidor som tex PHP, ASP, CGI, SQL/databaser mm. I våra Weblänkar» hittar du exempel på svenska webhotell som funnits en längre tid vilket ju bör innebära att de är seriösa då lycksökarna brukar försvinna efter en tid.. Domännamn För att systemet med adresser på Internet ska fungera finns speciella domännamnservrar, DNS (domain name system) som meddelar från vilken webserver en webplats ska hämtas. Varje webserver tilldelas ett antal IP-nummer (Internet protocol) som kopplas till den dator där webplatsen finns. Adresser till websidor kallas för URL (Uniform resource locator) och är helt enkelt IP-nummer som kopplas till ett Domännamn. Istället för IP-numret kan du ange domännamnet och komma till samma webplats (ICANN är den organisation som ansvarar för IP-adresser och domännamn i USA). Domännamnet består av själva namnet på tjänsten/företaget följt av bokstäverna som anger vilket land som tillhandahåller domännamnen (toppdomän) separerat med en

STUDIEMATERIAL. Webbpublicering. Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser

STUDIEMATERIAL. Webbpublicering. Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho. Mars 2001. Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser STUDIEMATERIAL Webbpublicering Ingrid Hallman, Merja Pikkuaho Mars 2001 Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, Sweden. Det material

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r»

Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r» Gilla r d u d en h ä r g u id en? Vill d u a tt vi ska f o rtsä tta g ö ra f ler g u id er? - lä s mer h ä r» skriv ut» C SS - gr unde r Infor mation om C S S CS S i exter n mall eller i dokumentet? A

Läs mer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer

Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se. I dessa program redigerar du HTML och så sparar du dina filer Webbstudio Internetworld - Webbproduktion förklarad på svenska - En del av IDG.se http://internetworld.idg.se/webbstudio/pub/avdelning.asp?id=25 Sida 1 av 2 2006-10-18 HTML Publicerade artiklar» Lektion

Läs mer

Bygg sajten i flash html - Del 1

Bygg sajten i flash html - Del 1 Bygg sajten i flash html - Del 1 Drömmer du om en egen sajt? Glöm kodknackande och krångliga html-editorer. Gör som proffsen och skapa en sajt med animeringsprogrammet Flash. Text Andreas Weidman, (artikeln

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se

PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se PIM Moment Bild Materialet finns samlat på http://www.mbke.se Nivå 2 - Kommunicera Bild Ljud Presentera - Planera Bilder A Hämta och hantera De senaste tio åren har möjligheterna att använda och bearbeta

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Designguide för e-post

Designguide för e-post Designguide för e-post Så anpassar du formen efter bildblockering, spamfilter och bråkiga e-postklienter Innehåll Vad ögat ser har betydelse för hur det smakar......räcker det då med bra innehåll eller

Läs mer

Släktforska med datorn Del 2

Släktforska med datorn Del 2 Släktforska med datorn Del 2 Bengt Kjöllerström Gör en släktbok med Disgen 8.2a Tredje upplagan 2010 Bengt Kjöllerström Släktforska med datorn har hittills kommit ut i 3 delar: Del 1 Introduktion till

Läs mer

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000

Webbdesign. maj 2008 Daniel Cronholm Sensus Studieförbund daniel.cronholm@gmail.com 073 600 8000 Webbdesign Bestäm dig för på vilket sätt du vill lära dig att göra webbsidor. Titta på de metoder som används när du kodar. Skapa en första sida med XHTML och CSS. Gör lite övningar. En sammanställning

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET...

INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 MEDIEARKIVET... Camelonta CMS Handledning för redaktörer Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 GRÄNSSNITTET... 2 REDIGERA INNEHÅLL... 3 SKAPA NYA SIDOR... 4 TA BORT EN SIDA... 4 REDIGERA TEXT MED TEXTEDITORN... 5 FORMATERA

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Guide Till Bättre Nyhetsbrev. För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet

Guide Till Bättre Nyhetsbrev. För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet Guide Till Bättre Nyhetsbrev För dig som jobbar som webbdesigner eller med HTML i allmänhet För dig som har, eller ska börja skicka nyhetsbrev Introduktion Skicka HTML brev Många som är nya på området

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

Fritis Datorkunskap A (DAA1201)

Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Fritis Datorkunskap A (DAA1201) Amelia Nilsson amelia@linuxchick.se Copyright (c) Amelia Nilsson. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET

Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Johan Bjarne Salo EN WEBBSIDAS DESIGNPROCESS OCH ANVÄNDBARHET Informationsbehandling 2010 2 FÖRORD Detta lärdomsprov har skrivits under hösten 2010 i syfte att erhålla tradenomexamen inom utbildningsprogrammet

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Skapa en webbplats med Mediawiki

Skapa en webbplats med Mediawiki Mikael Nordin och David Öhlin Skapa en webbplats med Mediawiki En guide om hur man använder publiceringsverktyget Mediawiki Komma igång med Mediawiki.SE:s Internetguide, nr 10 Version 1.0 2009 Mikael Nordin

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer