De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De banar vägen för fysisk aktivitet på recept"

Transkript

1 NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN DECEMBER 2010 Team med magkänsla Flitig förskrivare av motion Riktlinjer för sundare levnadsvanor Motiverande samtal positiv puff för livsstilsförändring De banar vägen för fysisk aktivitet på recept

2 My gut feeling Som en del av er vet forskar jag inom mag- och tarmområdet. Det är fantastiskt att få vara med inom ett så dynamiskt fält, där man under min tid har hittat Helicobacter pylori, vilket vänt upp och ner på hela magsårsbehandlingen. Det som förr bara kunde botas med ofta stympande kirurgi och som ansågs utlöst av psykosocial ohälsa visade sig, genom en slump, vara en infektionssjukdom. Ett helt paradigm vände, ett Nobelpris föll ut och en sjukdom som drabbar 5 10 procent av befolkningen kan skötas av allmänläkare. Och tänk på att man nästan tvärsäkert kan kolla om någon har glutenintolerans med ett enkelt blodprov vilken utveckling. Men läkekonstens kärna för oss i primärvården är ändå konsultationen, där både ord, tystnad, reflektion och kroppsspråk ingår. Alla vi som jobbar i primärvården kan nästan alltid använda oss själva som diagnostiskt och även terapeutiskt instrument, som sedan leder vidare till humanistiska eller tekniska insatser. Vi kallar det ofta the gut feeling! Här på CeFAM har vi forskning och fortbildning på både hård- och mjukvaran. Min mission för nästa år är att vi ska fortsätta uppgradera dessa i vår forsknings- och fortbildningspalett. Vi ska också lägga mer krut på att kommunicera ut vårt utbud till er i vården, uppdragsgivare, samarbetspartners och politiker. Och på tal om gut feeling så betänk att detta organ, som är bäst när det är tyst, ska ta hand om all julmaten, det är levnadsvanornas gastronomiska input. Mmmm. Men bespara det lite besvär ändå, rör på benen runt granen och låt själen få sjunka in i den julstämning ni alla förtjänar efter ett års slit. Man får aldrig vila på hanen. Utom lite på julen. Lars Agréus Professor och verksamhetschef CeFAM E-post:

3 SAMLAT GREPP OM SMÄRTA SID 4 innehåll NY KURS OM LÄKEMEDELSPRÖVNINGAR SID 5 DE BANAR VÄGEN FÖR FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT SID 6 PRISADE FÖR BÄSTA LÄRANDEMILJÖ SID 9 ANDERS LÄGGER TILL TRÄNING TILL DEN MESTA BEHANDLINGEN SID 10 ST-PROJEKT VISAR BÄTTRE FÖLJSAMHET FÖR MOTION ÄN LÄKEMEDEL SID 14 TEAM MED MAGKÄNSLA SID 16 NÄTVERKSTRÄFF FÖR INTRESSERADE AV ASTMA OCH KOL SID 19 MAG- OCH TARMFORSKNING PÅ GÅNG SID 20 FÖRSTA RIKTLINJERNA FÖR ATT MINSKA LIVSSTILSSJUKDOMAR SID 22 PLÖTSLIGT HÄNDER DET STÄRK KOMPETENSEN OCH SJÄLVFÖRTROENDET VID AKUT OMHÄNDERTAGANDE SID 25 MOTIVERANDE SAMTAL POSITIV PUFF FÖR LIVSSTILSFÖRÄNDRING SID 28 POPULÄRA KURSER OM MOTIVERANDE SAMTAL SID 29 3

4 Uppdatera dina kunskaper om nociceptiv, neurogen och långvarig smärta. Utbildningen spänner över tre eftermiddagar med skilda teman: smärtfysiologi, diagnostiska metoder respektive behandlingsmetoder. Välj ett, två eller tre av tillfällena: Smärtfysiologi 18 januari 2011, kl Föreläsare: Thomas Lundeberg, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Stockholm och Iréne Lund, med. dr, leg. sjukgymnast, Karolinska Institutet. Ur innehållet: Uppbyggnad av smärtsystemet, smärtklassifikation och grunden för endogen smärthämning. Diagnostiska metoder 25 januari 2011, kl Föreläsare: Bo C Bertilson, leg. läkare, med. dr, CeFAM, och Torvallakliniken. Ur innehållet: Diagnostiska metoder och deras reliabilitet och validitet i att särskilja olika typer av smärta. Behandlingsmetoder 1 februari 2011, kl Föreläsare: Björn Bragée, leg läkare, specialist i smärtlindring, anestesi och intensivvård. Ur innehållet: Läkemedel vid nervsmärta och störd smärtmodulering, stimuleringstekniker, blockader, feldenkrais, laser eller akupunktur och psykologiska metoder. Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, Flemingsberg. Kostnad: 500 kronor per halvdag. Anmälan: klicka på kursanmälan. Kursen är ett måste för dig som arbetar med personer med diabetes på vårdcentralen. Kursen ingår som steg ett i vårt baskoncept. Kursen är godkänd av Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och Svensk förening för Diabetologi (SFD). Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor. Datum: 2-4/2 och 10-11/3 Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, Flemingsberg. Kostnad: kronor. Anmälan: klicka på kursanmälan. Digitalt nyhetsbrev om CeFAM direkt till dig... Vill du prenumerera på CeFAM:s digitala nyhetsbrev för att få reda på vad som är på gång? Gå in på och klicka på länken om nyhetsbrevet som du hittar på första sidan. 4

5 Läkemedelsprövningar är helt nödvändiga för att vi ska få fram nya och säkra läkemedel. Med fördel utförs sådana prövningar i primärvården, Ska du arbeta med eller jobbar du redan med kliniska prövningar i primärvården, men saknar formell GCP-kompetens, är detta en kurs du inte bör missa. Kursen arrangeras i samarbete mellan Centrum för allmänmedicin och KTA PRIM (Mottagning för kliniska prövningar i primärvården). Den vänder sig till prövare och forskningssköterskor som arbetar med eller är intresserade av kliniska prövningar. Ur kursinnehållet: Från pre-klinik till färdigt läkemedel. GCP, Good Clinical Practice. Föreskrifter och direktiv i kliniska prövningar. Biobankslagen. Incidenter och biverkningar. Hur gör man? Avtal vid kliniska prövningar. Statistik i kliniska prövningar. Monitorering. Etiklag och etikprövningsnämnder. Inspektioner. Datum: 22-23/3. Anmälan: Via webben, eller Kostnad: kronor. På grund av den stora efterfrågan har vi nu utökat antalet kurser. Datum: 17-20/1 och 14-17/2. Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, sal 415 och 615, Flemingsberg. Kostnad: kronor. Anmälan: klicka på kursanmälan. Under våren 2011 fortsätter CeFAM att anordna de uppskattade seminarierna om psykisk ohälsa hos barn och vuxna. Håll utkik för mer information i nästa AHA! och kommande digitala nyhetsbrev från oss. 5

6 De banar vägen för fysisk aktivitet på recept När vi startade var det knappt någon i vården som kände till FaR. I dag vet i stort sett alla det. 6

7 Med ett koncept av utbildningar, nätverk, informationsträffar och en stor portion entusiasm har FaR-samordnarna Jill Taube och Ing-Mari Dohrn från Centrum för allmänmedicin, fått fler vårdgivare att skriva ut recept på fysisk aktivitet. Ingen i vården ifrågasätter värdet av fysisk aktivitet. Men många har saknat bra redskap att jobba med och vetenskapligt underlag, säger Ing-Mari Dohrn. I början av 2007 gick det trögt att få vårdgivarna i Stockholms län att skriva ut fysisk aktivitet på recept, FaR. Då la Stockholms läns landsting in en högre växel för att få fler ordinationer. Tre år senare är läget annorlunda. Närmare 80 procent av förskrivarna uppger att de använder FaR. Under 2009 skrevs recept ut, där husläkarmottagningar stod för av dem. Det är en nästan 40-procentig ökning från året före. Motorn i arbetet är Ing-Mari Dohrn, sjukgymnast, och Jill Taube, psykiatriker på Centrum för allmänmedicin. Det är kul med ett sådant uppsving. När vi startade var det knappt någon som kände till FaR. I dag vet i stort sett alla det. Men många behöver kvalitetssäkrade enkla redskap att jobba med och veta mer om vilken evidens det finns på området, säger Jill Taube. Når ut till många Ing-Mari och Jill är FaR-samordnare. Det innebär att de arrangerar utbildningar till all legitimerad personal med rätt att förskriva recept. Deltagarna får lära sig om senaste forskningen inom området, metoden FaR, motiverande samtal och hur man kan omsätta kunskapen och metoden i sin egen verksamhet. Men deras uppdrag är mer än så. De erbjuder genomgång av FaR till arbetsplatser, kvalitetssäkrar innehållet på utbildningen och har träffar med chefer, tjänstemän, politiker, arrangörer av aktiviteter, föreningar och många fler. Det behövs ett samlat grepp för att hålla en hög kvalitet på utbildningen och stärka kompetensen och inspirera vårdpersonalen, säger Ing-Mari Dohrn. Hittills har 270 personer gått 2-dagarskursen Kom igång med FaR och över personer har informerats om FaR i olika sammanhang. Bästa sättet att lyckas är att hela vårdcentralen är involverad och har kunskap om FaR. Att sätta realistiska mål och använda hjälpmedlet FYSS är annat viktigt. En annan framgångsfaktor är att se till att det finns bra rutiner för uppföljning. Man ska se att patienten genomför det här, säger Jill Taube. Starkt vetenskapligt stöd Att det är bra att röra på sig är ingen nyhet. Men det är först de senaste åren som forskare mer exakt har kunnat peka ut vad man uppnår genom att röra sig. Det finns numera starka bevis för att regelbunden motion och träning kraftigt minskar risken för hjärt/kärlsjukdom. En aktiv livsstil minskar även risken för ett trettiotal andra folksjukdomar som diabetes och vissa typer av cancer. Det finns också stöd för att fysisk aktivitet lämpar sig för behandling av lätt och måttlig depression och för att förhindra återfall. Fysisk aktivitet ger positiva effekter på muskulaturen, bindväv, brosk, ben, blodcirkulation, hjärta, immunsystem, blodfetter och blodsocker. Det leder både till att välbefinnandet och livskvaliteten ökar och till att risken att dö i förtid minskar, förklarar Ing- Mari Dohrn. När det gäller metoden FaR finns vetenskapligt stöd för att det leder till en hälsosammare och mer aktiv livsstil och att såväl det fysiska som det psykiska välbefinnandet ökar. Följsamheten har dessutom visat sig vara minst lika god som för behandling med läkemedel, och att ordinationen kan skötas av alla legitimerade vårdprofessioner. Det gör FaR till ett mycket verksamt verktyg, konstaterar Ing-Mari Dohrn. Fler aktiviteter i vår Under våren fortsätter duon sitt arbete. Kom-igång-kurser och nya seminarier med fokus på äldre samt stress och sömn är några punkter på programmet. Jill Taube har även tagit fram ett informationspaket om FaR för psykiatrin som hon ska lansera. Och erbjudandet om att komma ut till arbetsplatserna och berätta mer om FaR kvarstår. Självklart. Vi vill ju nå ut till så många som möjligt, och flera nya grupper har redan hört av sig, avslutar Jill Taube. TEXT: DAPHNE MACRIS Vill du veta mer? Kontakta: PÅ NÄSTA SIDA fakta, fortbildningar och bra länkar om FaR 7

8 FAKTA Fysisk aktivitet på recept vad menas? Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet till patienter för att förebygga och behandla ett trettiotal olika sjukdomar och besvär. All legitimerad vårdpersonal kan förskriva FaR om de har tillräcklig kunskap om patientens hälsostatus och om hälsofrämjande fysisk aktivitet. Det centrala är att förskrivningen utgår från individen. Det är patientens hälsotillstånd, tidigare erfarenheter och vad som känns roligt och möjligt att genomföra som ska vara vägledande. Samtalet leder fram till den skriftliga ordinationen av fysisk aktivitet på en speciell FaR-blankett. FYSS Som grund för ordinationen kan man använda FYSS (Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) som är en motsvarighet till FASS, men som istället beskriver hur fysisk aktivitet bör ordineras. FYSS finns även på engelska sedan en vecka ungefär. Den hittar man också på FHI:s webbplats, se bra länkar strax intill. Intensitet Ordinationen är alltid individuellt anpassad utifrån intresse och förutsättningar. Ofta handlar det om minst 30 minuters aktivitet på en måttlig intensitetsnivå, det vill säga att pulsen stiger lite, man blir lite varm och andas lite snabbare, men man kan fortfarande prata under tiden. Promenad eller stavgång är vanligt, men det kan också vara att man ska komma igång med gympa eller styrketräning. Några sjukdomar och besvär som kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet Övervikt Värk och smärta Ryggproblem Klimakteriebesvär Depression Ångest Stress Magbesvär Vissa cancerformer Högt blodtryck Metabola syndromet Diabetes typ 2 Kärlkramp och hjärtinfarkt Artros Benskörhet Astma Stroke KOL Parkinsons Det här är utbildningen för dig som vill använda fysisk aktivitet som behandling för dina patienter. Den vänder sig till läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister och andra legitimerade yrkesgrupper. Team prioriteras. Utbildningen varvas med föreläsningar, diskussioner, patientfall och praktiska övningar. Innehåll: Aktuell kunskap om fysisk aktivitet vid prevention och behandling av hjärt/kärlsjukdom, diabetes och andra folksjukdomar. Genomgång av metoden fysisk aktivitet på recept. Praktiska erfarenheter av att använda FYSS och FaR. Beteendeförändring och motivation till fysisk aktivitet. Planera införandet av FaR på din vårdenhet. Datum: 22-23/3. Kostnad: kr. Anmälan: klicka på kursanmälan. BRA LÄNKAR 8

9 Det är väldigt hedrande och kommer att sporra oss i det fortsatta arbetet. Det värmer extra att omdömena kommer från studenterna. Det säger Birgitta Ivarsson, distriktsläkare och handledare på Storvretens vårdcentral, som prisats för utmärkt studentmiljö av läkarstudenterna på Karolinska Institutet. En utmärkelse som hon och kollegor från 16 andra vårdcentraler i länet fick ta emot vid årets sista handledarträff den 25 november. Birgitta Ivarsson tror att det höga betyget kan förklaras med att man är en stabil personalgrupp och har en positiv anda och gott utbildningsklimat på vårdcentralen. Vi tycker det är viktigt att ta emot studenter, erbjuda ett strukturerat upplägg med individuella scheman och att de ska få träffa många patienter. Det är också viktigt att studenterna inte bara har kontakt med sina handledare under placeringen här. Så vi försöker se till att alla läkare på vårdcentralen är involverade och täcker upp för varandra om det skulle behövas. Men, tillägger hon. Det är en utmaning att få till det bra i en verksamhet där patientarbetet är vår högsta prioritet och tidpressen är stor. Följande vårdcentraler fick 9 eller högre på en skala med max 10 poäng för excellent handledning av läkarstudenter hösten 2009 och våren 2010: Hälsocentralen Akka Axelsbergs vårdcentral B och B husläkare Capio vårdcentral Lidingö Carema vårdcentral Södermalm Curera Hornstull Hallonbergens vårdcentral Husläkarmottagningen Johannes Familjeläkargruppen Odenplan Stadshusdoktorn Lidingö Stureplans husläkarmottagning Trollbäckens vårdcentral Tveta hälsocentral Storvretens vårdcentral Märsta närvård Vallentunadoktorn 9

10 För att fysisk aktivitet på recept ska fungera måste vi möta patienten precis där han eller hon är. Jag försöker alltid skapa en relation till att börja med och hjälper till att hitta en väg och en nivå som fungerar för just den personen, säger Anders Söderström, distriktsläkare på Vendelsö vårdcentral. Anders lägger till träning till den mesta behandlingen Anders Söderström, distriktsläkare på Vendelsö vårdcentral i Haninge gick CeFAM:s kurs Fysisk aktivitet på recept (FaR) i januari. I dag är han en av de flitigaste förskrivarna. Under året har han skrivit uppskattningsvis 100 recept. De vetenskapliga beläggen för vinsterna är så pass starka att budskapet inte är särskilt svårt att sälja in. Motion är enkel, billig och mycket verksam med ringa biverkningar. Rutinmässigt lägger jag fysisk aktivitet som ett komplement till den mesta behandlingen, förklarar Anders Söderström. Många vill träna i hemmet Den typiska patienten som får recept är en medelålders kvinna eller man som har eller riskerar att få typ 2-diabetes. Även övervikt, hypertoni, KOL och depression är diagnoser som ofta förekommer. Vanligast är dock att personen behöver komma igång. För att fysisk aktivitet på recept ska fungera måste vi möta patienten precis där han eller hon är. Jag försöker alltid skapa en relation till att börja med och hjälper till att hitta en väg och en nivå som fungerar för just den personen, säger Anders Söderström. Det är bättre att satsa på stegvisa små förändringar än att försöka förändra allt på en gång. Alla kan förändra något till det bättre, och lite är bättre än inget, menar Anders Söderström. Recepten på fysisk aktivitet kan gälla promenader, stavgång, cykling, simning, gymnastik och styrketräning. Ett förbättringsområde är att hitta organiserade motionsaktiviteter för patienter som har svårt att ta tag i träningen på egen hand. Vi har hittills hittat få fungerande verksamheter här i närheten som kan ta emot patienter, säger Anders Söderström. Anders har dock märkt att många av hans patienter inte känner sig bekväma med att utöva motionen på offentliga platser. För dem ordinerar han ibland att träna hemma, exempelvis med motionscykel. Många skäms över sin kropp och vill inte bli värderade och/eller behöva hamna i en konkurrenssituation med andra, säger Anders Söderström. Särskilt anpassad motion för de äldre patienterna är något som Anders värnar om. Speciellt de som är 80 plus och kanske inte har så stor möjlighet att ta sig ut eller har begränsad rörelseförmåga, helst under vintern, säger Anders som gärna ser att det satsas på fortbildning om äldre och motion Ett tryggt och säkert sätt att promenera på, som han brukar rekommendera sina patienter, är att använda promenadband som har en stabil och greppvänlig ledstång att hålla i. Träning ger resultat Trond Nordström drabbades av typ 2-diabetes för snart tre år sedan. I slutet av förra året fick han recept på att cykla, minst en halvtimme, 3 gånger i veckan, av Anders Söderström. Jag blev väldigt förvånad. Men det är det roligaste recept jag fått och bland det bästa som hänt mig, säger Trond Nordström. Han hade en gammal motionscykel hemma och började trampa på i november. Först höll han sig till ordinationen, men utökade själv så att han slutligen cyklade omkring en mil per dag. I februari var hans blodsockervärden tillbaka på normal nivå, från 9,0 till 5,8 mmol/l. Han har också dragit ner på medicinen och framför- 10

11 allt så mår han mycket bättre. Ja, det är ju orken framförallt, att man inte blir trött på samma vis längre. Anders har gett mig otroligt fint stöd hela tiden, säger Trond Nordström. En avsliten hälsena i somras gjorde att Trond fick lägga om träningen. Olika benövningar på en stol är hans favoriter just nu, men han hoppas snart kunna ta upp cyklingen igen. Även om Trond kunnat minska sina mediciner är Anders Söderström noga med att påpeka att motion inte kan ersätta alla mediciner. För en patient som Trond Nordström som även har problem med hjärtat, är det viktigt med fortsatt medicinering. Anders försöker följa upp ordinationer i samband med återbesök på vårdcentralen, men tycker själv att han behöver få in mer systematik i det hela. Tidsbrist och det nya journalsystemet TakeCare försvårar. Tidigare kunde jag enkelt och överskådligt följa olika ordinationer. Det fungerar inte nu. Jag hoppas verkligen att det kommer att åtgärdas, säger Anders Söderström. TEXT: DAPHNE MACRIS Vill du veta mer? Kontakta: Budskapet är inte svårt att sälja in. Motion är enkel och billig och mycket verksam med ringa biverkningar. BENSPARK. Trond Nordström ordinerades fysisk aktivitet av sin läkare Anders Söderström. Träning med motionscykel och benlyft hemma varje dag har lett till bättre blodsockervärden och att han kunnat dra ner på medicinerna. 11

12 Nu har forskarskolan i allmänmedicin startat. De 19 deltagarna har precis avslutat det första blocket. Hanna Werner, distriktsläkare på Brandbergens vårdcentral, är en av dem. Det är ett jättebra upplägg, där vi först får en bas och sen får gå ner mer på djupet. Jag hade en del farhågor att det skulle vara ett antal strebrar och elitistiskt. Men så är det inte alls. Det är ett prestigelöst gäng, bra lärare och intressanta projekt som det ska bli spännande att följa utvecklingen på, säger Hanna Werner. Den 20 veckor långa forskarskolan är fördelad på 4 block om vardera 5 veckor under två år. De olika blocken ska spegla primärvården och allmänmedicin ur olika perspektiv, där teori varvas med praktiska moment. Det första blocket har deltagarna fått grunderna i etik, vetenskapsteori, skrivande och statistik. I nästa nummer av AHA! prensenterar Hanna Werner sitt strokeprojekt. HÄR ÄR ALLA ANTAGNA: Stockholmsgänget: Saeedeh Borzoei Malmsten, dietist, Karolinska universitetssjukhuset Åsa Chaikiat, ST-läkare, Norrvikens vårdcentral Ing-Mari Dohrn, sjukgymnast, CeFAM Kersti Ejeby, distriktsläkare, Gustavsbergs vårdcentral Anna Eliason, sjukgymnast, Tyresö Rehab Maria Flink, kurator, Karolinska universitetssjukhuset Mona-Lisa Hägvide, arbetsterapeut, Tallhöjdens vårdcentral Tina Lundberg, kurator, Karolinska universitetssjukhuset Hans Lundin, distriktsläkare, CeFAM Hamed Rezaei, ST-läkare, Karolinska universitetssjukhuset Christina Snöbohm, sjukgymnast, Karolinska universitetssjukhuset Charlotte Therup- Svedenlöf, psykolog, CeFAM Helena Wernegren, arbetsterapeut, Danderyds sjukhus Hanna Werner, ST-läkare, Brandbergens vårdcentral Ramin Zarrinkoub, distriktsläkare, Storvretens vårdcentral Uppsalagänget: Kerstin Ahlkvist, sjukgymnast, Samariterhemmets vårdcentral Sofia Lavén, ST-läkare, Årsta vårdcentral Heidi Lindbäck, ST-läkare, Knivsta vårdcentral Svante Wallmark, ST-läkare, Eriksbergs vårdcentral I de nya riktlinjerna för diabetesvården har patientutbildning till personer med typ 2-diabetes lyfts fram. Man förordar gruppbaserade utbildningsprogram som leds av personer med ämnes- och pedagogisk kompetens. I kursen ingår eget utvecklingsarbete att starta grupputbildning i praktiken under handledning. Kursinnehåll Pedagogiska teorier. Didaktik och vuxenlärande. Kommunikationsteorier. Olika metoder för beteendeförändring. Kulturanpassad utbildning. Organisera och leda grupp. Vårdvetenskapligt dokumentera och utvärdera. Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor. Datum: 14-15/3 och 18/5. Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, Flemingsberg. Kostnad: kronor. Anmälan: klicka på kursanmälan. 12

13 Ny professor vill förbättra diabetesvården för invandrare Jag är inte så mycket för titlar, men jag känner mig glad och hedrad och jag ser fram emot att ytterligare utveckla forskningen och utbildningen inom allmänmedicin. Här finns det förutsättningar för mycket. Det säger distriktsläkaren och forskaren Per Wändell på Centrum för allmänmedicin och nybliven professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet. Pers intresse för forskning väcktes på allvar med ett projekt kring alkohol när han arbetade på Vallatorps vårdcentral i Täby i början av 1980-talet. Inriktningen har sedan dess varierat, med projekt om allt från komplementärmedicinska behandlingsmetoder, fysisk aktivitet och livsstil vid diabetes, till epidemiologiska studier på förekomsten av hjärt-kärlsjukdom. När han år 2000 visade att diabetes typ 2 var överrepresenterad bland personer av utländsk härkomst, var intresset svalt. I dag är inställningen en helt annan. Både antalet studier och anhängare inom området är stort. Ett intressant fynd är att personer som invandrat till Sverige från ett land utanför Europa löper tre gånger så hög risk att drabbas av typ 2-diabetes som svenskfödda. Det gör icke-europeiska invandrare till en tydlig riskgrupp för diabetes, säger Per Wändell och uppmanar sina kollegor till ökad uppmärksamhet och större frikostighet med kontroller och provtagningar. I takt med vår ändrade befolkningssammansättning ställs även andra krav på att undervisa och informera patienterna om diabetes, menar Per. En angelägen framtida satsning är att ta fram ett utbildningsprogram riktat till invandrare. Det finns inget enhetligt material i dag, men vi vet att behovet är stort, säger Per Wändell. Under alla år har Per varvat forskningen med att arbeta som distriktsläkare. Det är en klar fördel att ha en fot kvar i verkligheten tycker han, även om det ibland blir svårt att får tiden att räcka till. Per är starkt engagerad i utbildning. Han är handledare för doktorander och ger kurser till läkare på grundutbildningen, kliniskt verksamma inom primärvården och till allmänheten. I början av 2000 fick Per en docentur vid Karolinska Institutet. Han har också varit med om att utarbeta de nya nationella riktlinjerna för diabetes och anordnat en stor workshop om diabetes tillsammans med Läkemedelsverket. Nyligen blev han utsedd till biträdande redaktör för den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health. Särskilt viktig för den närmaste framtiden är återväxten inom allmänmedicin och rekrytering av forskare. Det är en av anledningarna till att Per tackade ja till jobbet som studierektor för regionens första forskarskola i allmänmedicin under åren 2006 till 2008 ett uppdrag som han på nytt har fått förtroendet att utföra. Det är roligt och ett erkännande av att det vi har byggt upp fungerar. För mig betyder akademi att lärare och studenter samarbetar och lär av varandra, säger Per Wändell. Målet med forskarskolan är att få fler välutbildade forskare, vilket behövs. Allmänmedicin står bara för en procent av den medicinska forskningen i Sverige, trots att primärvården sköter en mycket stor del av hälso- och sjukvården. FAKTA Per Wändell Ålder: 61 år. Bor: Tullinge. Familj: Gift för andra gången, 3 egna barn och 3 bonusbarn. Aktuell som: Ny professor i allmänmedicin vid Karolinska Institutet. Utbildning: Läkarutbildning och doktorandutbildning vid Karolinska Institutet. Hobby: Folkdans, jogging, alpvandring. TEXT: DAPHNE MACRIS Motto: Ge mig kraft att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra de saker jag kan förändra och visdom nog att förstå skillnaden mellan de två. 13

14 ST-projekt visar bättre följsamhet för motion än läkemedel Kommer verkligen patienterna igång att motionera på grund av en receptblankett, och ger det någon effekt? Det ville ST-läkaren Tobias Gelius veta mer om och startade ett projekt på sin egen vårdcentral. *VESTA VESTA, som står för Vetenskap och evidens för ST-läkare i allmänmedicin är ett utbildningsprogram som CeFAM erbjuder alla ST-läkare som fått sin läkarlegitimation efter den 1 juli 2006 och måste göra ett vetenskapligt projektarbete. I programmet ingår bland annat kurser, klinisk och vetenskaplig handledning samt granskning och bedömning av projektplaner och rapporter. Hittills har VESTA resulterat i ett 80-tal projekt. 14

15 Att regelbunden motion både kan förebygga och behandla många sjukdomar och besvär vet den före detta elitidrottaren och forskningsintresserade ST-läkaren Tobias Gelius på Trångsunds vårdcentral det mesta om. På vårdcentralen började läkarna för en tid sedan aktivt skriva ut motion på recept. Men Tobias kände sig tveksam till om patienterna verkligen motionerade mer på grund av en receptblankett och om det gav någon effekt. I stället för att sväva i ovisshet bestämde han sig för att undersöka läget. Ska vi lägga tid på det här så ska det fungera också, menar Tobias Gelius. Det är också viktigt med uppföljning för att visa patienten att den här ordinationen är likställd med en läkemedelsbehandling. Träning ger resultat Inom ramen för projektet *VESTA startade Tobias sitt projekt under våren Alla sex distriktsläkare på vårdcentralen involverades i rekryteringen av deltagare. Patienter mellan år, och som hade ett BMI på minst 25 och var i behov av ökad fysisk aktivitet och viktminskning, tillfrågades om deltagande. 16 patienter nappade på erbjudandet. De bjöds in till ett första möte där de tillsammans med Tobias diskuterade motionsvanor, sjukdomar, mediciner, och inte minst vilken motionsform de kunde tänka sig. Blodtryck, vikt och midjemått noterades. Varje patient fick en individuell ordination utifrån en ny prototyp av FaR-receptblankett. Vanligaste aktiviteten var stavgång, cykling, promenader och simning. Det enkla är oftast det bästa. Det viktiga var att det skulle vara lustbetonat och att välja en motionsform som kunde fungera i vardagen. Men vi var överens om att alla skulle byta om till träningskläder och att man skulle bli svettig efter att ha utfört sin aktivitet, säger Tobias Gelius. Deltagarna fick med sig varsin dagbok där de skulle skriva in vilken aktivitet de utfört och hur länge de hållit på. Minskat midjemått Efter 12 veckor kom patienterna på återbesök. Aktivitetsdagboken lämnades in och undersökningarna från det första besöket upprepades. Resultatet visade att 70 procent av patienterna följde ordinationen. Hela 80 procent hade dessutom minskat sitt midjemått med 4 centimeter. Det är glädjande resultat. Följsamheten är till och med bättre än för läkemedel, och det hälsofarliga bukfettet har minskat hos de flesta. Men framförallt sa alla att de mådde bättre och kände sig piggare. En patient kunde till och med få på sig en kostym som han inte kunnat använda på 15 år, säger Tobias Gelius. Nästan alla deltagare har fått förnyat recept och fortsätter föra aktivitetsdagbok. Projektet har även medfört att Det är kul att stora delar av upplägget permanentats som arbetsmetod på vårdcentralen. stora delar av Tobias upplägg numera permanentats som arbetsmetod på vårdcentralen. Det är kul att det blev mer än bara ett projekt. Resultatet har sporrat oss rejält. Vi skriver ut fler recept än tidigare och har fått bättre rutiner för uppföljning, säger Tobias Gelius. TEXT: DAPHNE MACRIS ILLUSTRATION: ANNA ÖDLUND Vill du veta mer? Kontakta: 15

16 Mag- och tarmsjukdomar är ett omfattande problem och en stor anledning till att patienter söker hjälp i primärvården. Ett nytt gastroteam på Centrum för allmänmedicin har dragit igång ett kvalitetsarbete för hur man säkrare diagnostiserar, handlägger, behandlar och förebygger magbesvär. Team med magkänsla 16

17 Dyspepsi, IBS, gastroesofageal reflux, magsår, diarré, gaser, celiaki, Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Att listan på sjukdomar och besvär vi kan drabbas av i mage och tarmar är lång är inte så konstigt. Hela mag-tarmkanalen är ett nio meter långt avancerat matsmältningsystem, med miljontals nervceller i nära förbindelse med många andra organ. Hela 60 procent av svenskarna lider någon gång i livet av magproblem och nära 30 procent uppger att de har problem mycket ofta. Det är angeläget att på bästa sätt hjälpa denna stora grupp patienter i primärvården, vilka ofta lider både fysiskt och psykiskt av sina besvär. Problem i magen kan dock vara svåra att diagnostisera eftersom symtomen ofta är diffusa och de tänkbara orsakerna många. Det kräver fördjupad kunskap och beredskap, menar distriktsläkaren och magforskaren Lars Agréus. Han ingår i det nya gastroteamet på Centrum för allmänmedicin. Tillsammans med distriktsläkaren Malin Gadd har han startat ett kvalitetsarbete för bättre handläggning av mag- och tarmsjukdomar i primärvården. Egentligen handlar det om ett antal projekt med kurser, kvalitetsprojekt och forskning. Det finns många områden att utveckla och vi hoppas att både personal och chefer tycker det här är viktigt. Komplext handlägga dyspepsi Ett knepigt men viktigt område är handläggning av dyspepsi, som teamet har föreläst om under hösten. Omkring 3 procent av alla besök i vården handlar om ihållande smärta eller obehag i övre delen av buken så kallad dyspepsi. Var tionde patient med mer än tillfälliga symtom har sår i magsäcken eller tolvfingertarmen. Hos över hälften av patienterna kan man inte påvisa någon organisk orsak eller rubbning. Då blir diagnosen funktionell dyspepsi. Det är komplext och näst intill omöjligt att på basen av enbart symtom avgöra om det handlar om organiska eller funktionella besvär, menar Malin Gadd. En vanlig handläggning är därför enligt Lars Agréus hängslen och livrem, det vill säga man behandlar med potenta syrahämmare på mycket vida indikationer, samtidigt som man skriver en, ofta diffust formulerad, remiss för gastroskopi. Det kostar samhället enorma pengar. Exempelvis får patienter med funktionell dyspepsi syrahämmande läkemedel för en halv miljard kronor om året. Detta trots att medlens effektivitet i det sammanhanget inte är vetenskapligt styrkt, annat än om besvären även har ett inslag av reflux, menar Lars Agréus. Program för bedömning Men det finns bra vårdprogram och riktlinjer som stöd för behandlare att göra en välunderbyggd bedömning av risken för bakomliggande allvarlig sjukdom. En tumregel är enligt Malin Gadd att vara vaksam på om symtomen debuterat nyligen, om patienten har blödningar, anemi, kräkningar, gått ner i vikt eller har svårt att svälja, och om patienten är över 45 och är insatta på icke-steroida antiinflammatoriskt läkemedel (NSAID) och acetylsalicylsyra (ASA). Då ska patienten skickas på gastroskopi och/eller koloskopi. Finns ingen misstanke om allvarlig sjukdom kan man dock överväga att sätta ut NSAID om det är insatt, om alternativ smärtbehandling kan användas. Vid klassiska magsäckssymtom som inte är alarmerande, kan man enligt Lars och Malin rutin- Var sparsam med gastroskopi på unga patienter med magkatarr. UPPLÄGG Distriktsläkarna Malin Gadd och Lars Agréus planerar vårens program för det nystartade gastroteamet. 17

18 mässigt testa för magsårsbakterien Helicobacter pylori istället för gastroskopi för patienter under 50 år. Nu finns det tillförlitliga test på pågående infektion, där man kan få besked med viss utrustning redan när patienten är hos doktorn eller inom ett par dagar, som fungerar lika bra som gastroskopi för att hitta de patienter som har eller har haft en Helicobacter pylori-infektion, säger Lars Agréus. Hans uppmaning till sina distriktsläkarkollegor är tydlig: Var sparsam med gastroskopi på unga patienter med magkatarr. Hos dem under femtio finns inget att hitta. Det finns också en ekonomisk aspekt. Ett snabbtest kostar omkring 200 kronor medan en gastroskopi kostar ett par tusen kronor. Pengar som dessutom kan behövas för att kunna göra fler koloskopier. Andra ämnen som teamet vill jobba vidare med under 2011 är patientinformation, IBS, irritabel bowel syndrome, ulcerös kolit och gastroesophageal reflux och ovanliga sjukdomar som Barretts esophagus. De ska också försöka lägga upp ett program om utredningar av bland annat celiaki. Teamet har även startat ett nätverk Vi hoppas att många nappar på den här möjligheten att förbättra för sina magpatienter. Hör gärna av er till oss om det finns andra områden som ni är intresserade av. Vi är öppna för förslag, avslutar Malin Gadd. Vill du veta mer? Kontakta: eller TEXT: DAPHNE MACRIS ILLUSTRATION: ANNA ÖDLUND BRA LÄNKAR Gastronätverket träffas onsdagen den 9 februari, kl Då ska bland annat docent Henry Nylin berätta om de eventuella sambanden mellan funktionella magbesvär och muskuloskeletal dysfunktion. Distriktsläkaren Malin Gadd presenterar även ettupplägg för hur dyspepsi och reflux kan handläggas. Alla intresserade är välkomna. Vi håller till på CeFAM, Alfred Nobels allé 12, i Flemingsberg. För ytterligare information, kontakta Lars Agréus, e-post: Distriktsläkarna på Stuvsta vårdcentral har en unik möjlighet att snabbt få reda på om deras patienter är smittade av magsårsbakterien Heliobacter pylori. På deras eget laboratorium kan ett utandningstest utföras, som är smärtfritt för patienten, enkelt och tar cirka 10 minuter innan man får svar. Patienterna måste vara fastande 4 timmar före testet och inte behandlats med antibiotika en månad innan belastningen görs eller ha behandlats med protonpumphämmare en vecka innan. Testerna har kunnat göras i ungefär ett år. Det är så vitt vi vet bara vi som har den här apparaten i primärvården, säger Ana Lindell och och Christina Berglund, biomedicinska analytiker på laboratoriet. 18

19 Kursen ger en grundläggande utbildning i ämnet där våldets bakgrundsfaktorer och effekter tas upp. Stor vikt läggs vid barnperspektivet och hälso- och sjukvårdens ansvar i mötet med kvinnor som utsatts för våld. Datum: Två halvdagar 9/3 och 23/3, kl Plats: Medicinskt kunskapscentrum, Magnus Ladulåsgata 65 A, Lokal: Pötter. Kostnad: Kostnadsfritt, men uteblivet deltagande debiteras med 500 kronor. Anmälan: klicka på kursanmälan. Under året har CeFAM tillsammans med Ögat på sjukskrivning, anordnat fyra utbildningsdagar i TIPPA ett testbatteri för kartläggning och bedömning av fysisk förmåga för patienter med långvarig muskuloskeletal värk. Totalt deltog 49 sjukgymnaster från primärvården. Med TIPPA kan en sjukgymnast som arbetar med rehabilitering eller arbetsinriktade åtgärder göra en kartläggning eller screening av patientens fysiska förmåga i fråga om vardagsaktiviteter. Jag tyckte kursen var jättebra och en särskild eloge till vår lärare Janne. Det vi lärt oss ät viktigt för att kunna bistå med ett medicinskt beslutsunderlag till Försäkringskassan, säger sjukgymnast Ann Hammaren Burström på Rehab Nordväst. På nätverksträffen har du möjlighet att bli uppdaterad med senaste nyheterna, träffa dina kollegor inom samma arbetsfält och utbyta erfarenheter. Datum: 24 mars, kl Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Anmälan: skriv uppgifter om: namn, arbetsplats, profession, e-postadress, telefonnummer och eventuella allergier. Kostnad: 500 kronor. Är ni på väg att starta upp en astma/kol mottagning på er vårdcentral eller är ni redan igång men behöver hjälp att utveckla och förbättra den? På utbildningen får du kunskap om astma och KOL samt de riktlinjer och vårdprogram som finns om vård och behandling. Datum: Mars (datum meddelas senare) kl Plats: CeFAM, Alfred Nobels allé 12, plan 6. Anmälan: Kostnad: 500 kronor. 19

20 De är ny kunskap p Kalixandastudien är ett forskningsprojekt som bygger på den största populationsstudien med gastroskopi någonsin med 3000 friska, vuxna personer i Kalix och Haparanda (varav 1000 undersöktes med gastroskopi), samt en uppföljning av 800 deltagare 10 år senare med enkät. Forskarna har bland annat hittat att 40 procent av svenskarna har besvärlig halsbränna gastroesofageal reflux, vilket var fler än väntat i en normalbefolkning. 4 procent av de undersökta personerna hade magsår i magsäckens eller tolvfingertarmens slemhinna utan att veta om det. Överviktiga löpte fyra gånger så hög risk att drabbas av sår i magsäcken som de med normal vikt. Resultat visar också att 1,6 procent av befolkningen hade slemhinneförändringar i matstrupen (så kallad Barret's oesophagus) Förändringarna är förenade med en ökad risk för den ovanliga men i västvärlden snabbt ökande körtelcellscancern i matstrupen. Ett annat intressant fynd är att cirka 0,5 procent av alla vuxna hade den relativt nyupptäckta sjukdomen eosinofil esofagit sjukdomen som verkar bli allt vanligare på många håll i världen. Andel personer med celiaki var också fler än väntat, 1,6 procent. I teamet ingår forskare från CeFAM, Finland, Tyskland, USA, Storbritannien och Australien Resultaten kan ge läkarna ett bättre underlag när de utreder patienter och ska fatta beslut om behandling måste sättas in. Det kan också vara viktig information vid beslut huruvida allmänna hälsokontroller av vissa sjukdomar bör införas, säger Lars Agréus. Gastrogruppen på CeFAM jobbar även med EU-projektet Transform som handlar om att extrahera datamängder ur olika journalsystem för att kunna utföra forskning oberoende av journalsystem. CeFAM deltar i två delprojekt. I det största projektet ska forskarna ta reda på om det är någon skillnad i risken att få körtelcellscancer i nedre delen av matstrupen efter 10 år om man äter protonpumpshämmare kontinuerligt eller endast vid behov, det vill säga när man känner symtom. Totalt ska patienter inkluderas. Det andra projektet är en läkemedelsprövning med 1000 patienter. I Transform ingår forskare och olika experter från Kings College London, universitetet i Antwerpen, och universiteten i Dundee och Düsseldorf. 20

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola

VESTA. gav 81 projekt. Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN JUNI 2010 Sömnproblem? metoden som fungerar Ny satsning på infektionssjukdomar Ambitiöst på höstens forskarskola VESTA gav

Läs mer

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården

Tensta vårdcentral. lyfter astma- och KOL-vården NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN OKTOBER 2010 Tensta vårdcentral lyfter astma- och KOL-vården Teamet med fokus på andningsorganen Ny modell främjar hälsoarbetet

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Bättre läkemedelskoll

Bättre läkemedelskoll Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin Dec 2012 Bättre läkemedelskoll Nytt koncept prövas på ett 70-tal vårdcentraler SMA bra instrument för att fånga upp risker

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer

Skimrande festkväll för landstingets jubilarer Tebladet.personal Posttidning B Nr 11 2012 årgång 31 Vinnare av utmärkelse Karlskoga lasarett har som första sjukhus någonsin vunnit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Utmärkelsen är ett resultat av ett målmedvetet

Läs mer

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr

Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Nummer 1, 2014 INFORMATIONSTIDNING FRÅN NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING Hur kom jag ut, mamma? MONICA-undersökning igen Läkaren som vill se HELA patienten Vi är mest bensköra i norr Utsikt till ett friskare

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram

Pulsen KOLL PÅ SÄKERHET BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10. Dessutom... Läs Pulsen i intranätet! Ny rådgivning växer fram Pulsen Personaltidning för oss i Landstinget i Jönköpings län 5.2012 Hälsoplan i mobilen SID 11 BOKNING PÅ WEBBEN SPARAR TID SID 10 Ny rådgivning växer fram SID 5 Samlat grepp kring strategier SID 5 Hemsjukvård

Läs mer

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar

nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar nr 3 2006 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkarna och ledarskapet Information på Internet om smittsamma sjukdomar Ledare Distriktsläkarna och ledarskapet Ledarskapsfrågan har diskuterats

Läs mer

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum

Innehåll. www.distriktsskoterska.se. Hälsan i centrum MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI Hälsan i centrum Årgång 53 2011 Nr 1 Medlemsblad för Distriktssköterskeföreningen. Utkommer med 4 nummer per år (mars, juni, september och december).

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten

Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten FoU-Centrum Frågeformuläret Fem frågor om din hälsa - gör skillnad för samtalet om livsstil med patienten Författare: Anna Elvenger och Eva Degerheim Frykstad Primärvården Eskilstuna Rapport nr 5:2007

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar

Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar # 22014 Utges av Sveriges Psykologförbund Andelen äldre med psykisk ohälsa ökar få erbjuds psykologisk behandling MEN det finns undantag Äldrepsykiatriska mottagningen i Mölndal: Vi ser att psykoterapeutisk

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Kampen mot den farliga fetman Aktuellt om Vetenskap & hälsa Juni 2009 Kampen mot den farliga fetman Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

Rätt stöd gav Claes lugn

Rätt stöd gav Claes lugn Ett magasin från Landstinget i Östergötland Nummer 2 2011 TEMA: ADHD, AUTISM, ASPERGERS Rätt stöd gav Claes lugn + FORSKNING Behandling på internet + HÄLSOCOACHERNA Råd om frukost + HALLÅ DÄR Göran Gunnarsson

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

I detta nummer: MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010

I detta nummer: MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010 MEDLEMSINFORMATION NUMMER 4 2010 I detta nummer: Ledare sid 2 Salem först i länet med hjärtstarter och brandsläckare i hemtjänstens bilar sid 3 Ny metod provas mot hjärtsvikt sid 4 Beating-heart-bypass-kirurgi

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

DEMENS Ett tillstånd som oroar många men det finns hjälp att få Sid 4-5 ÄLDREOMSORG. Framtidens SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Framtidens ÄLDREOMSORG SALUTOGENT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad innebär det i praktiken? ETT GEMENSAMT FLÖDE GYNNAR ALLA Om samverkan mellan kommun och landsting LÄRANDE ORGANISATION Därför gynnas vård och omsorg

Läs mer

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN

Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning om tonårsflickors oro MAGASIN MAGASIN Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin NUMMER 4 HÖSTEN 2013 Familjecentraler som föräldrastöd Samtal med Sven Bremberg Nöjdare efter föräldrakurs Ny forskning

Läs mer