Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress"

Transkript

1 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 13 november 2010

2 Innehållsförteckning 1. Dagordning Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Ekonomisk berättelse Ekonomiskt resultat Revisorernas berättelse Förslag till budget Verksamhetsplan Propositioner Motioner Valberedningens förslag till kongressen Republikanska Föreningens kongress

3 1. Dagordning 1 Kongressens öppnande 2 Val av kongressordförande 3 Val av kongressekreterare 4 Val av justerare/rösträknare 5 Fastställande av dagordning 6 Fråga om kongressens behörighet 7 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 8 Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden 11 Fastställande av budget och medlemsavgift 12 Presentation av styrelsens verksamhetsplan 13 Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner 14 Val av ordförande och vice ordförande 15 Val av övriga styrelseledamöter 16 Val av revisorer och personliga ersättare för dessa 17 Val av valberedning 18 Övriga frågor 19 Kongressens avslutande Republikanska Föreningens kongress

4 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Organisation Föreningsstyrelse Peter Althin, ordförande Magdalena Streijffert, vice ordförande Jakop Dalunde, ledamot David Hesslefors, ledamot Lars Jonsson, ledamot Fredrik Korsan-Bengtsen, ledamot Magnus Simonsson, ledamot Helena Tolvhed, ledamot Tommy Wiking, ledamot Revisorer ordinarie Jesper Svensson Marcus Sundberg ersättare Erik Nordblad Holger Lövestad Valberedning Hillevi Larsson, sammankallande Kristoffer Burstedt Katla Lundbäck Generalsekreterare Mona Abou-Jeib Broshammar, halvtid fr.o.m Lokala kontaktpersoner Gävle Patrik Bergman Göteborg Daniel Carlenfors Jämtlands län Stefan Wikén Jönköping Vilhelm Hanzén Republikanska Föreningens kongress

5 Linköping Martin Tollén Sjuhärad Eva Ek Josefsson Skåne David Hesslefors Stockholm Erik Nordblad Umeå Mikael Lindbäck Uppsala Jon Lindgren Värmland Imre Randin Örebro Björn Sundin 2.2. Kansli Republikanska Föreningens första kansli invigdes fredagen den 30 april Kansliet återfinns på Karlbergsvägen 86B i Stockholm. Förutom att vara ett nationellt kansli används lokalen flitigt av lokalavdelningen i Stockholm Föreningens aktiviteter Styrelsens verksamhet Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden, samtliga i Stockholm. Utskick Medlemmarna i föreningen har under verksamhetsåret erhållit e-postutskick samt fyra utskick brevledes; inbetalningskort samt kallelse till extra kongress, brev om aktiviteter i juni samt erbjudande om att ge gåvor till annonser, brev om aktiviteter i september respektive kongresskallelse. Debatter och offentliga möten Representanter för RepF har deltagit i ett mycket stort antal debatter och andra publika möten under det gångna året. Republikanska Föreningens kongress

6 2.4. Webbplatser Föreningens webbplats Föreningens webbplats, har fått ett helt nytt utseende under det gångna verksamhetsåret. Den 26 november 2009 offentliggjordes den nya webbplatsen, som utvecklats av företaget SpaceLoops. Företaget erbjöd föreningen sidan gratis som sponsring. Föreningen betalade endast den så kallade cmshostningen. Republik! Nu! Förutom RepF:s webbplats finns även Den administreras av medlemmen Henrik Arnstad, men uppdateras inte regelbundet. Föreningen på sociala medier Föreningen har under verksamhetsåret flitigt använt olika former av sociala medier. Två styrelseledamöter och föreningens generalsekreterare bloggar på webbplatsen. Föreningen har en egen sida på Facebook (www.facebook.com/repf.se) med över personer som gillar den och finns på Twitter (www.twitter.com/repf) med nästan 550 personer som följeslagare Riksdagens republikanska sällskap Arbetet för republik i riksdagen har detta år resulterat bland annat i följande motionskrav: Adelns sista exklusiva rättigheter har avskaffats. Nu är det dags att se över även monarkins roll. Inför republik! Offentlighetsprincipen ska även omfatta kungahuset. Det bör tillsättas en utredning för att se över det svenska statsskicket, med syfte att avskaffa monarkin. Apanaget till kungen måste granskas på samma sätt som övriga statliga anslag till myndigheter. Riksrevisionen bör få möjlighet att fullt ut granska kungahuset. Den kraftiga höjningen av kungens apanage under senare år kan starkt ifrågasättas. Inga ytterligare anslag bör beviljas förrän vi får veta hur pengarna används. Slopa de kungliga flaggdagarna. Även riksdagens rojalister har visat viss aktivitet, med krav på ökad makt för kungen. I årets motionsskörd finns bland annat följande krav: Låt statschefen sköta talmannens uppgifter då en ny statsminister ska utses. Det är kungen som ska föreslå statsminister för riksdagen 2.6. Lokalavdelningar Aktiviteter har främst ägt rum i Stockholm, Göteborg och Sjuhärad. Lokalavdelningar i Uppsala och Värmland har tillkommit under året Republikanska Seglare Republikanska Seglare anordnade återigen en seglingstävling den 6 juni. Republikanska Föreningens kongress

7 2.8. Media Republikanska Föreningen har aldrig fått så mycket uppmärksamhet i media som under år Det största genomslaget i media får föreningen när en händelse i den kungliga familjen ska kommenteras. Detta är en problematik som föreningen hela tiden måste förhålla sig till och göra avvägningar när något är värt att kommenteras eller när föreningens företrädare faktiskt kan stå över att kommentera. Föreningen kommenterar såklart inte händelsen i kungafamiljen i sig, utan kopplar det hela tiden tillbaka till vad som är kärnfrågan - det vill säga statsskicket och vårt krav på folkomröstning och republik. Med detta sagt kan det konstateras att den största händelsen ur ett medialt perspektiv var omkring den 19 juni då framförallt ordförande Peter Althin, men även flertalet andra styrelseledamöter, var ute och på olika sätt kommenterade med anledning av bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Republikanska Föreningen har även synts i media under andra perioder under året, men nästan uteslutande har kopplingen varit bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Pressmeddelanden Ett flertal pressmeddelanden har skickats ut till riksmedia under verksamhetsåret. De har haft rubrikerna Althin vald till republikansk ordförande (14/11), Republikaner skickar öppet brev till SVT (24/2), Republikaner tillsätter generalsekreterare (15/3), Hellre skogens konung på pengarna (16/3), Svenska folket vill att statschef ska väljas demokratiskt (30/4), Stärkta republikaner med ny logotyp (6/6), Love Republic flyttar till Restaurang Republik (9/6), Europeiska republikaner samlas i Stockholm (14/6), European republicans gather in Stockholm (14/6), Inbjudan till konvent med europeiska republikaner (16/6), Invitation to meet European republicans (16/6), Republikaner firar hela helgen (18/6), Republikaner festar loss på Republik (18/6) och Kungafamiljen borde inte vara omutbar (14/9). Alla pressmeddelanden har publicerats på föreningens webbplats. Debattartiklar Republikanska Föreningen har setts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom insatser från såväl styrelsen som medlemmarna. Ett antal av debattartiklarna har publicerats på föreningens hemsida. Annonser Den 21 januari 2009 hade föreningen för första gången en helsidesannons i Dagens Nyheter ( No, we can t ). Under nuvarande verksamhetsår har styrelsen publicerat tre annonser. För det första en platsannons för tjänsten som generalsekreterare den 17 januari 2010 ( För Sverige. Ur medeltiden. ), för det andra en helsidesannons på alla hjärtans dag, den 14 februari ( Sju år av kyssar gör ingen prins. ) och för det tredje en helsidesannons den 30 juli ( Lika fantastiskt utan kung. ). Republikanska Föreningens kongress

8 2.9. Sammanfattning av verksamhetsåret Kongressen, som hölls den 14 november 2009 på Studentpalatset i Stockholm, var välbesökt och framåtsyftande. På kongressen framkom att revisorerna inte var nöjda med bokföreningen och kongressen beslutade därför att bordlägga frågan om styrelsens ansvarsfrihet till en extra kongress i början av Styrelsen kallade till en extra kongress, som ägde rum den 21 februari i Bååtska rummet i Stockholm. På den extra kongressen berättade revisorerna att bokföringen och årsredovisningen var godkänd. Kongressen beslutade därefter att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden Under senvintern rekryterade styrelsen en generalsekreterare och sökte efter ett lämpligt kansli för föreningen. Det blev en lyckad rekrytering av Mona Abou-Jeib Broshammar, som föreningens första generalsekreterare, och med hennes försorg kunde föreningen därefter öppna sitt första kansli. Styrelsen arbetade under våren med två större projekt. För det första med ett europeiskt möte för att tillsammans med systerorganisationer skapa ett närmare samarbete. För det andra en stor fest för att fira demokrati och de republikanska idealen. Både aktiviteterna genomfördes i samband med bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling den 19 juni i Stockholm. Det europeiska konventet hölls helgen den juni i Stockholm och samlade delegater från sju europeiska länder som fortfarande har monarki som styrelseskick. Delegaterna kom fram till att bilda en paraplyorganisation, Alliance of European Republican Movements, för att samarbeta i vår gemensamma fråga. Följande organisationer deltog i konventet: CRK - Cercle républicain - Republikeinse Kring -Republikanischer Kreis (Belgien) Den Republikanske Grundlovsbevægelse (Danmark) Nieuw Republikeins Genootschap (Nederländerna) Norge som republikk (Norge) Red Inter Cívico Republicana (Spanien) Republic (Storbritannien) Republikanska Föreningen (Sverige) Festen Love Republic ägde rum på Restaurang Republik i Stockholm på kvällen lördagen den 19 juni. Anna-Lena Brundin var kvällens konferencier. Bland artister som uppträdde återfanns Mikael Wiehe och Andreas Grega. Carl Gustaf Bernadotte, i imitatören Göran Gabrielssons skepnad, lyckade Republikanska Föreningen all framgång i arbetet. Under hösten lyfte styrelsen republikfrågan i valrörelsen genom ett brevutskick till alla medlemmar som innehöll en checklista. Med hjälp av listan kunde varje medlem göra insatser för republik i valrörelsen. Hösten har styrelsen även ägnat åt att förbereda kongressen. För styrelsen, Peter Althin ordförande Republikanska Föreningens kongress

9 3. Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse avseende räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Republikanska Föreningen (RepF) är en partipolitiskt obunden organisation med syfte att på demokratisk väg införa ett republikanskt statsskick i Sverige. Medlemmar Föreningen hade vid bokslutsdatum den 30 juni betalande medlemmar. Endast fysiska personer kan bli medlemmar i föreningen. Resultat och ställning Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Verksamhetsintäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda 0 0 0,5 Framtida utveckling Republikanska Föreningen har haft en oerhört stor medlemstillströmning under 2010 som bland annat innehöll ett bröllop inom kungahuset. Utmaningen inför kommande verksamhetsår är att attrahera ännu fler medlemmar och att ta hand om de medlemmar som föreningar nu har. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat +366 tkr Årets resultat +336 tkr Överföres i ny räkning +702 tkr För styrelsen, Tommy Wiking kassör Republikanska Föreningens kongress

10 4. Ekonomiskt resultat Resultat för verksamhetsåret Intäkter Insamlingskampanj Försäljning webbutik och övrigt Biljettintäkt Love Republic Medlemsavgifter Gåvor Summa Utgifter Inköp mtrl & varor samt webbutik Lokalhyra Administration Hemsida / webbhotell Medlemsadministration, Föreningshuset Kampanjkostnader Reklamtrycksaker Annonsering dagspress Republikens dag Love Republic Kongressen Styrelsekostnader Summa Republikanska Föreningens kongress

11 5. Revisorernas berättelse Vi har granskat Republikanska Föreningens räkenskaper för tiden 1 juli juni Efter vår granskning känner vi oss i rimlig grad förvissade om att bokföringen avspeglar föreningens ekonomiska ställning och att några allvarliga brister inte förekommer. Vi vill emellertid fästa uppmärksamhet på de ökade krav att ha en tydlig struktur i bokföringen som följer av att föreningens ekonomi växer. Det är viktigt att den som ska granska bokföringen lätt kan följa intäkts- och utgiftsflöden. Vi tillstyrker att kongressen fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden. Stockholm den 2 november 2010 Marcus Sundberg Jesper Svensson Republikanska Föreningens kongress

12 6. Förslag till budget Budget för verksamhetsåret Utfall Budget Intäkter Insamlingskampanj Försäljning webbutik och övrigt Biljettintäkt Love & republic Medlemsavgifter Gåvor Summa Utgifter Inköp mtrl & varor samt webbutik Lokalhyra Administration Hemsida / webbhotell Medlemsadministration, Föreningshuset Kampanjkostnader Reklamtrycksaker Annonsering dagspress Republikens dag Love Republic Kongressen Styrelsekostnader Lokalavdelningar Generalsekreterare Summa Överskott RepF:s styrelse föreslår kongressen att anta förslaget till budget för verksamhetsåret , att fastställa medlemsavgiften för 2010 till 200 kronor. Stockholm Styrelsen 1 Budgeten har ett överskott på kronor, vilket kan användas till en tidning eller som buffert vilket motsvarar 20 procent av intäkterna. Republikanska Föreningens kongress

13 7. Verksamhetsplan Republikanska Föreningen utgör med sina drygt medlemmar Europas största republikanska organisation. Under de senaste fem åren har Republikanska Föreningens medlemsantal vuxit med mer än 300 procent. Målsättningen under verksamhetsåret är att både attrahera nya medlemmar och att behålla befintliga medlemmar. Republikanska Föreningen Föreningsstyrelsen 7.1. Internt Styrelsen anser det är viktigt att ständigt utveckla och stärka medlemskapets värde inom föreningen. Styrelsen behöver se till så att de administrativa rutinerna fungerar på ett tillfredsställande sätt för att skapa stabilitet i föreningen. Lokalavdelningar Under året vill vi också ge ett förbättrat stöd till lokalavdelningarna. Vi kommer årligen att avsätta kronor per lokalavdelning. Varje lokalavdelning ska få en egen sida på webbplatsen och varje ny lokalavdelning ett startpaket. Styrelsen ska också bjuda in ansvariga för lokalavdelningarna till möte två gånger per år samt se till att ha en pågående dialog under verksamhetsåret. Arbetsgrupper Fem arbetsgrupper har bildats för att arbeta mot målet om republik. Dessa arbetsgrupper är tidningsarbetsgruppen, gruppen för Almedalen2011, gruppen för opinionsbildning och PR, sponsringsgruppen samt gruppen för unga republikaner Externt Styrelsen kommer fortsätta arbeta för att införandet av republik och att se till att synas i media på olika sätt för att föra en seriös diskussion om frågan. Vi kommer att fokusera på lobbying, opinionsbildning och kampanjer för att höja människors medvetande och intresse för frågor runt vårt statsskick. Grundlagsutredning Vi kommer under året tillsätta en grundlagsutredning för att kunna ta fram de olika alternativen som finns för införandet av republik. Det gör att vi kan ta initiativet i frågan och sätta dagordningen. Kampanjer Vi kommer under året ha två kampanjer, som fokuserar på demokratiska alternativ för en folkvald statschef. Annonser och opinionsundersökningar har varit bra sätt för oss att synas och något styrelsen kommer att fortsätta med under verksamhetsåret. Republikens dag och Årets republikan Styrelsen kommer att se till att fira Republikens dag på olika platser i Sverige och som vanligt utse den eller de personer vi anser att drivit eller uppmärksammat frågan om republik på ett bra sätt under året. Republikanska Föreningens kongress

14 Republikansk tidning Frågan om en republikansk tidning, som skulle gå ut till medlemmar, journalister och beslutsfattare, har väckts av medlemmar och styrelsen kommer under året att se över förutsättningarna för att starta en sådan. Det handlar om att göra överväganden kring ekonomiska aspekter och innehåll, samt frågan om huruvida en tidning är ett bra verktyg för våra syften och målsättningar. Webbutiken Republikanska Föreningens webbutik ger möjlighet för medlemmar och allmänhet att köpa knappar, tygkassar och andra saker som visar stöd för republik. Där säljs även böcker. Under verksamhetsåret ska webbutiken utökas med fler artiklar, som pins och en ny T-shirt. Ambassadörer för Republikanska Föreningen Under den extra kongressen i februari 2010 tog vi beslut om att utse ambassadörer för republik. Detta är något som styrelsen behöver arbeta mer med under detta verksamhetsår, då det inte hunnits med tidigare Internationellt Styrelsen ska utveckla samarbetet inom Alliance of European Republican Movements, som är en paraplyorganisation med våra systerorganisationer i Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Särskilt viktigt är att stötta vår systerorganisation Norge som ännu är i uppbyggnadsfasen. Republikanska Föreningens kongress

15 8. Propositioner 8.1. Proposition om framtagande av nya stadgar Republikanska Föreningens nuvarande stadgar antogs 2004 och mindre ändringar i dessa har gjorts av de senaste kongresserna. Styrelsen anser att det nu är dags att göra en ordentlig översyn av stadgarna och önskar få kongressens mandat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress. Det finns ett antal frågor som styrelsen särskilt vill att arbetsgruppen behandlar. På kongressen 2007 diskuterades frågorna om verksamhetsår och när kongressen hålls samt från och med när en av kongressen beslutad medlemsavgiftsförändring blir gällande. På den extra kongressen 2010 var frågan om lokalavdelningarnas möjlighet att välja ordförande uppe för diskussion. RepF:s styrelse föreslår kongressen att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress Proposition om en republikansk tidning Frågan om en republikansk tidning, som skulle gå ut till medlemmar, journalister och beslutsfattare, har väckts av medlemmar och styrelsen vill att en arbetsgrupp får i uppdrag att se över förutsättningarna för att starta en sådan. Det handlar om att göra överväganden kring ekonomiska aspekter och innehåll, samt frågan om huruvida en tidning är ett bra verktyg för våra syften och målsättningar. RepF:s styrelse föreslår kongressen att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en republikansk tidning och att styrelsen ges i uppdrag att ge ut tidningen om arbetsgruppen så finner lämpligt. Republikanska Föreningens kongress

16 9. Motioner 9.1. Motion om höjning av medlemsavgiften Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionärer: Roland Thunström, Nacka, och Martin Koff, Tumba Motionen föreslår: att medlemsavgiften höjs till 300 kronor per år från och med Bakgrund: Republikanska Föreningen är fortfarande för anonym för flertalet av befolkningen. Om vi höjer årsavgiften med 100 kronor får vi ett extra tillskott med cirka kronor. Det kan vi använda till annonsering i dagspressen, affischering på tunnelbana och/eller andra platser i landet, där folk vistas, för att sprida kunskap och information om Republikanska Föreningen. Vi är helt övertygade om att vi då skulle få en kraftig höjning av medlemsantalet i föreningen, som då genererar i att fler betalar medlemsavgifter och att vi då får mer kapital. Det viktigaste är naturligtvis att fler människor ansluter sig till den republikanska iden, så att vi blir starkare när vi argumenterar för republik. Medlemsavgifterna är normalt cirka 300 kronor i föreningar, så detta är ingen hög årsavgift. Vi är inte någon förening vilken som helst, utan vi är en förening som arbetar för att ta bort ett djupt odemokratiskt statsskick i det här landet. Det är med andra ord väl använda pengar. Styrelsens svar Styrelsen kan naturligtvis se ytterligare möjligheter med större ekonomiska resurser, men med tanke på att föreningen har en god ekonomi så är behovet att höja medlemsavgiften inte akut. Föreningen höjde avgiften på senaste ordinarie kongress och det senaste verksamhetsåret gav ett överskott på kronor. Detta under ett år då föreningen hade ett synnerligen aktivt år med kampanjaktiviteter, annonsering, events och opinionsundersökningar. Föreningen har genomfört ett par insamlingskampanjer och styrelsen har för avsikt att genomföra riktade insamlingar igen. De som har ekonomiska resurser kan då stödja föreningen mer än bara med medlemsavgiften. RepF:s styrelse föreslår kongressen att avslå motionen. Republikanska Föreningens kongress

17 9.2. Motion om en ny, modern och framåtsyftande logotyp Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Jerry Ando, Umeå Motionen föreslår: att kongressen ger styrelsen i uppdrag att ta fram en ny, framåtsyftande och positiv logo som andas Republikanska Föreningens värden och mål. Bakgrund: Är nybliven medlem i Republikanska Föreningen. För mig är det viktigt att fokusera vad vi är för, nämligen ett demokratiskt statsskick. Vad vi är för bör kunna tolkas i Republikanska Föreningens logo. Nuvarande logo, den upp och nedvända kronan, sätter tyvärr fokus på det föreningen är emot. Samtidigt tycker jag att nuvarande logo mer andas missnöje med nuläget än en vilja att föra en konstruktiv debatt om en för landet positiv utveckling av statsskicket. Styrelsens svar Precis som motionären anser vi i styrelsen att vi ska ha en modern och framåtsyftande logotyp. Därför tog vi i styrelsen fram förslag för en ny logotyp under verksamhetsåret och istället för en överstreckad krona valde vi en krona som var upp och ner. Vi är nöjda med den nya, men är självklart glada för förslag som kommer fram. Samtidigt är det viktigt att vi när vi nu tagit en ny logotyp inte uppfattas som oseriösa utan har en långsiktig plan för vår profil som förening. RepF:s styrelse föreslår kongressen att avslå motionen. Republikanska Föreningens kongress

18 9.3. Motion om statsskick I Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Britta Jernstig, Munkedal Motionen föreslår: att att kongressen beslutar uppdra åt styrelsen att ta fram ett antal konkreta förslag på hur en republik kan se ut. Med uppgift om hur president utses, vilka uppgifter vederbörande ska ha samt kostnader för ämbetet. Bakgrund: Vid de diskussioner som jag ständigt för om det kloka i att införa republik, får jag ofta motfrågor som grundar sig på förhållandena i USA. Det skulle vara bra att ha förslag på hur det också kan se ut. Gärna med hänvisning till länder som har republik. Det är lättare för människor att ta ställning till konkreta förslag än till allmänna resonemang om att det är odemokratiskt med monarki. Många människor håller med om att det är odemokratiskt med ärftlig monarki, men menar samtidigt att det inte spelar så stor roll eftersom kungen ingen reell makt har. Styrelsens svar Motionären tar upp en viktig fråga, som vi i styrelsen känner väl igen. Många i vår förening har olika åsikter om vad det finns för alternativ till monarkin, men har för lite underlag för att veta mer om hur det skulle kunna se ut. Det är viktigt för oss som förening att också svara på vad vi vill och inte bara vad vi är emot. Den senaste grundlagsutredningen, som precis avslutats i riksdagen, fick inte utreda statskickets grunder. Därför är det viktigt att vi som seriös förening tar steget och visar att vi tar frågan på allvar. Att vi själva ser till att utreda de olika alternativen ser vi som ett väldigt bra förslag och då inte bara alternativet om att införa president, utan vi vill bredda en sådan utredning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla motionen. Republikanska Föreningens kongress

19 9.4. Motion om statsskick II Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Tobias Svahn Wallenberg, Äspered Motionen föreslår: att kongressen beslutar om vilket demokratiskt statsskick den vill att Sverige ska ha. Bakgrund: Republikanska Föreningen bör bestämma sig för ett tydligt alternativt demokratiskt statsskick till monarkin. Om föreningen tydligt kan visa på vad man vill ersätta statsskicket monarki med skulle det gynna föreningen eftersom föreningen då skulle kunna förklara vilket demokratiskt statsskick man vill ha istället för Sveriges nuvarande statsskick och då framstå som en förening som verkligen vet vad den vill. Föreningen bör helt enkelt bestämma sig för ett tydligt mål att arbeta emot. Styrelsens svar Liksom motionären tar upp att det viktigt för oss att ha ett tydligt mål att arbeta emot. Alla är vi överens om att vi vill ha bort den odemokratiska monarkin, men har lite olika uppfattningar om vad vi vill ha istället. Det är viktigt för oss som förening att inte bara vara emot utan också kunna berätta vad vi vill ha istället. Men innan vi kan bestämma oss för vad vi vill ha istället är det viktigt att veta hur de olika alternativen ser ut. Därför tycker vi att det första steget vi måste ta är att utreda de olika alternativen, innan vi som förening kan besluta oss om vilket alternativ som vi tycker är det bästa. Vi håller med motionären samtidigt som vi ser att vi ser att vi måste börja i rätt ända för att det ska bli en bra diskussion och ett bra beslut. RepF:s styrelse föreslår kongressen att motionen anses besvarad. Republikanska Föreningens kongress

20 9.5. Motion om det nordiska samarbetet Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Fredrik Arnerdal, Hägersten Motionen föreslår: att Republikanska Föreningen ska arbeta för att det nordiska samarbetet ska utvecklas med hjälp av en republikansk konstitution. Bakgrund: Jag noterade i ett inslag på TV att Danmark höll sig framme och föreslog att det nordiska samarbetet ska fördjupas. Detta skulle såklart ta formen av en monarkistisk konstitution med den danska drottningen som statschef. Hon var enligt danskarna direkt lämplig eftersom att hon också är en Bernadotte. Jag föreslår att Republikanska Föreningen ska arbeta för att det nordiska samarbetet ska utvecklas med hjälp av en republikans konstitution. Förslag på hur man kan arbeta med denna fråga: Lobbyverksamhet mot Nordiska rådet. Arrangera paneldebatt och bjuda in representanter från Nordiska rådet. Arrangera workshop och bjuda in representanter från Nordiska rådet. Dela ut information om republik i samband med ett Nordiskt rådsmöte. Ett nordiskt republikanskt samarbete. Det är upp till styrelsen att ta ställning till om frågan är intressant att arbeta med för Republikanska Föreningen. Jag tror personligen att frågan kan få ett mycket gott media genomslag och därmed lyfta fram republikfrågan. Styrelsens svar Nordiska Rådet har fått ett förslag om att inom år bilda Förbundsstaten Norden. Styrelsen anser att Republikanska Föreningen inte ska ta ställning i själva frågan om en nordisk förbundsstat, alltså om det nordiska samarbetet ska utvecklas eller inte. Däremot anser styrelsen att föreningen ska kräva att en eventuell nordisk förbundsstat ska ha en republikansk konstitution. Styrelsen gör gärna detta tillsammans med föreningens systerorganisationer i Danmark och Norge. RepF:s styrelse föreslår kongressen att motionen anses besvarad. Republikanska Föreningens kongress

21 10. Valberedningens förslag till kongressen Kongressordförande Kristoffer Burstedt, Nacka Kongressekreterare Katla Lundbäck, Stockholm Ordförande Peter Althin, Hägersten, omval Vice ordförande Magdalena Streijffert, Halmstad, omval Styrelseledamöter Tariq Bacchus, Umeå, nyval David Hesslefors, Lund, omval Lars Jonsson, Johanneshov, omval Carina Schedvin, Tyresö, nyval Magnus Simonsson, Enskede Gård, omval Helena Tolvhed, Malmö, omval Tommy Wiking, Göteborg, omval Revisorer Marcus Sundberg, Hägersten, omval Jesper Svensson, Johanneshov, omval Revisorsersättare Holger Lövestad, Årsta, omval Amanda Stenberg, Bromma, nyval I valberedningen har ingått: Hillevi Larsson, sammankallande, Malmö Kristoffer Burstedt, Nacka Katla Lundbäck, Stockholm Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 15 november 2008 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2007-2008... 3 3. Ekonomisk berättelse...12

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar

LRF Mälardalens regionstämma. Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015. Stämmohandlingar LRF Mälardalens regionstämma Kompassen konferens Enköping 13 mars 2015 Stämmohandlingar LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA i Mälardalen 2015-03-13 Ordinarie årsstämma med Lantbrukarnas Regionförbund

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping

Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Sida 1 av 86 Protokoll fört vid förbundstyrelsesammanträde för Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund Datum och tid: 19 oktober 2002, klockan 10.00 Plats: Sveroks kansli, Sandbäcksgatan 2, Linköping Tjänstgörande:

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer