Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress"

Transkript

1 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 13 november 2010

2 Innehållsförteckning 1. Dagordning Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Ekonomisk berättelse Ekonomiskt resultat Revisorernas berättelse Förslag till budget Verksamhetsplan Propositioner Motioner Valberedningens förslag till kongressen Republikanska Föreningens kongress

3 1. Dagordning 1 Kongressens öppnande 2 Val av kongressordförande 3 Val av kongressekreterare 4 Val av justerare/rösträknare 5 Fastställande av dagordning 6 Fråga om kongressens behörighet 7 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 8 Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden 11 Fastställande av budget och medlemsavgift 12 Presentation av styrelsens verksamhetsplan 13 Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner 14 Val av ordförande och vice ordförande 15 Val av övriga styrelseledamöter 16 Val av revisorer och personliga ersättare för dessa 17 Val av valberedning 18 Övriga frågor 19 Kongressens avslutande Republikanska Föreningens kongress

4 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Organisation Föreningsstyrelse Peter Althin, ordförande Magdalena Streijffert, vice ordförande Jakop Dalunde, ledamot David Hesslefors, ledamot Lars Jonsson, ledamot Fredrik Korsan-Bengtsen, ledamot Magnus Simonsson, ledamot Helena Tolvhed, ledamot Tommy Wiking, ledamot Revisorer ordinarie Jesper Svensson Marcus Sundberg ersättare Erik Nordblad Holger Lövestad Valberedning Hillevi Larsson, sammankallande Kristoffer Burstedt Katla Lundbäck Generalsekreterare Mona Abou-Jeib Broshammar, halvtid fr.o.m Lokala kontaktpersoner Gävle Patrik Bergman Göteborg Daniel Carlenfors Jämtlands län Stefan Wikén Jönköping Vilhelm Hanzén Republikanska Föreningens kongress

5 Linköping Martin Tollén Sjuhärad Eva Ek Josefsson Skåne David Hesslefors Stockholm Erik Nordblad Umeå Mikael Lindbäck Uppsala Jon Lindgren Värmland Imre Randin Örebro Björn Sundin 2.2. Kansli Republikanska Föreningens första kansli invigdes fredagen den 30 april Kansliet återfinns på Karlbergsvägen 86B i Stockholm. Förutom att vara ett nationellt kansli används lokalen flitigt av lokalavdelningen i Stockholm Föreningens aktiviteter Styrelsens verksamhet Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden, samtliga i Stockholm. Utskick Medlemmarna i föreningen har under verksamhetsåret erhållit e-postutskick samt fyra utskick brevledes; inbetalningskort samt kallelse till extra kongress, brev om aktiviteter i juni samt erbjudande om att ge gåvor till annonser, brev om aktiviteter i september respektive kongresskallelse. Debatter och offentliga möten Representanter för RepF har deltagit i ett mycket stort antal debatter och andra publika möten under det gångna året. Republikanska Föreningens kongress

6 2.4. Webbplatser Föreningens webbplats Föreningens webbplats, har fått ett helt nytt utseende under det gångna verksamhetsåret. Den 26 november 2009 offentliggjordes den nya webbplatsen, som utvecklats av företaget SpaceLoops. Företaget erbjöd föreningen sidan gratis som sponsring. Föreningen betalade endast den så kallade cmshostningen. Republik! Nu! Förutom RepF:s webbplats finns även Den administreras av medlemmen Henrik Arnstad, men uppdateras inte regelbundet. Föreningen på sociala medier Föreningen har under verksamhetsåret flitigt använt olika former av sociala medier. Två styrelseledamöter och föreningens generalsekreterare bloggar på webbplatsen. Föreningen har en egen sida på Facebook (www.facebook.com/repf.se) med över personer som gillar den och finns på Twitter (www.twitter.com/repf) med nästan 550 personer som följeslagare Riksdagens republikanska sällskap Arbetet för republik i riksdagen har detta år resulterat bland annat i följande motionskrav: Adelns sista exklusiva rättigheter har avskaffats. Nu är det dags att se över även monarkins roll. Inför republik! Offentlighetsprincipen ska även omfatta kungahuset. Det bör tillsättas en utredning för att se över det svenska statsskicket, med syfte att avskaffa monarkin. Apanaget till kungen måste granskas på samma sätt som övriga statliga anslag till myndigheter. Riksrevisionen bör få möjlighet att fullt ut granska kungahuset. Den kraftiga höjningen av kungens apanage under senare år kan starkt ifrågasättas. Inga ytterligare anslag bör beviljas förrän vi får veta hur pengarna används. Slopa de kungliga flaggdagarna. Även riksdagens rojalister har visat viss aktivitet, med krav på ökad makt för kungen. I årets motionsskörd finns bland annat följande krav: Låt statschefen sköta talmannens uppgifter då en ny statsminister ska utses. Det är kungen som ska föreslå statsminister för riksdagen 2.6. Lokalavdelningar Aktiviteter har främst ägt rum i Stockholm, Göteborg och Sjuhärad. Lokalavdelningar i Uppsala och Värmland har tillkommit under året Republikanska Seglare Republikanska Seglare anordnade återigen en seglingstävling den 6 juni. Republikanska Föreningens kongress

7 2.8. Media Republikanska Föreningen har aldrig fått så mycket uppmärksamhet i media som under år Det största genomslaget i media får föreningen när en händelse i den kungliga familjen ska kommenteras. Detta är en problematik som föreningen hela tiden måste förhålla sig till och göra avvägningar när något är värt att kommenteras eller när föreningens företrädare faktiskt kan stå över att kommentera. Föreningen kommenterar såklart inte händelsen i kungafamiljen i sig, utan kopplar det hela tiden tillbaka till vad som är kärnfrågan - det vill säga statsskicket och vårt krav på folkomröstning och republik. Med detta sagt kan det konstateras att den största händelsen ur ett medialt perspektiv var omkring den 19 juni då framförallt ordförande Peter Althin, men även flertalet andra styrelseledamöter, var ute och på olika sätt kommenterade med anledning av bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Republikanska Föreningen har även synts i media under andra perioder under året, men nästan uteslutande har kopplingen varit bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Pressmeddelanden Ett flertal pressmeddelanden har skickats ut till riksmedia under verksamhetsåret. De har haft rubrikerna Althin vald till republikansk ordförande (14/11), Republikaner skickar öppet brev till SVT (24/2), Republikaner tillsätter generalsekreterare (15/3), Hellre skogens konung på pengarna (16/3), Svenska folket vill att statschef ska väljas demokratiskt (30/4), Stärkta republikaner med ny logotyp (6/6), Love Republic flyttar till Restaurang Republik (9/6), Europeiska republikaner samlas i Stockholm (14/6), European republicans gather in Stockholm (14/6), Inbjudan till konvent med europeiska republikaner (16/6), Invitation to meet European republicans (16/6), Republikaner firar hela helgen (18/6), Republikaner festar loss på Republik (18/6) och Kungafamiljen borde inte vara omutbar (14/9). Alla pressmeddelanden har publicerats på föreningens webbplats. Debattartiklar Republikanska Föreningen har setts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom insatser från såväl styrelsen som medlemmarna. Ett antal av debattartiklarna har publicerats på föreningens hemsida. Annonser Den 21 januari 2009 hade föreningen för första gången en helsidesannons i Dagens Nyheter ( No, we can t ). Under nuvarande verksamhetsår har styrelsen publicerat tre annonser. För det första en platsannons för tjänsten som generalsekreterare den 17 januari 2010 ( För Sverige. Ur medeltiden. ), för det andra en helsidesannons på alla hjärtans dag, den 14 februari ( Sju år av kyssar gör ingen prins. ) och för det tredje en helsidesannons den 30 juli ( Lika fantastiskt utan kung. ). Republikanska Föreningens kongress

8 2.9. Sammanfattning av verksamhetsåret Kongressen, som hölls den 14 november 2009 på Studentpalatset i Stockholm, var välbesökt och framåtsyftande. På kongressen framkom att revisorerna inte var nöjda med bokföreningen och kongressen beslutade därför att bordlägga frågan om styrelsens ansvarsfrihet till en extra kongress i början av Styrelsen kallade till en extra kongress, som ägde rum den 21 februari i Bååtska rummet i Stockholm. På den extra kongressen berättade revisorerna att bokföringen och årsredovisningen var godkänd. Kongressen beslutade därefter att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden Under senvintern rekryterade styrelsen en generalsekreterare och sökte efter ett lämpligt kansli för föreningen. Det blev en lyckad rekrytering av Mona Abou-Jeib Broshammar, som föreningens första generalsekreterare, och med hennes försorg kunde föreningen därefter öppna sitt första kansli. Styrelsen arbetade under våren med två större projekt. För det första med ett europeiskt möte för att tillsammans med systerorganisationer skapa ett närmare samarbete. För det andra en stor fest för att fira demokrati och de republikanska idealen. Både aktiviteterna genomfördes i samband med bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling den 19 juni i Stockholm. Det europeiska konventet hölls helgen den juni i Stockholm och samlade delegater från sju europeiska länder som fortfarande har monarki som styrelseskick. Delegaterna kom fram till att bilda en paraplyorganisation, Alliance of European Republican Movements, för att samarbeta i vår gemensamma fråga. Följande organisationer deltog i konventet: CRK - Cercle républicain - Republikeinse Kring -Republikanischer Kreis (Belgien) Den Republikanske Grundlovsbevægelse (Danmark) Nieuw Republikeins Genootschap (Nederländerna) Norge som republikk (Norge) Red Inter Cívico Republicana (Spanien) Republic (Storbritannien) Republikanska Föreningen (Sverige) Festen Love Republic ägde rum på Restaurang Republik i Stockholm på kvällen lördagen den 19 juni. Anna-Lena Brundin var kvällens konferencier. Bland artister som uppträdde återfanns Mikael Wiehe och Andreas Grega. Carl Gustaf Bernadotte, i imitatören Göran Gabrielssons skepnad, lyckade Republikanska Föreningen all framgång i arbetet. Under hösten lyfte styrelsen republikfrågan i valrörelsen genom ett brevutskick till alla medlemmar som innehöll en checklista. Med hjälp av listan kunde varje medlem göra insatser för republik i valrörelsen. Hösten har styrelsen även ägnat åt att förbereda kongressen. För styrelsen, Peter Althin ordförande Republikanska Föreningens kongress

9 3. Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse avseende räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Republikanska Föreningen (RepF) är en partipolitiskt obunden organisation med syfte att på demokratisk väg införa ett republikanskt statsskick i Sverige. Medlemmar Föreningen hade vid bokslutsdatum den 30 juni betalande medlemmar. Endast fysiska personer kan bli medlemmar i föreningen. Resultat och ställning Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Verksamhetsintäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda 0 0 0,5 Framtida utveckling Republikanska Föreningen har haft en oerhört stor medlemstillströmning under 2010 som bland annat innehöll ett bröllop inom kungahuset. Utmaningen inför kommande verksamhetsår är att attrahera ännu fler medlemmar och att ta hand om de medlemmar som föreningar nu har. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat +366 tkr Årets resultat +336 tkr Överföres i ny räkning +702 tkr För styrelsen, Tommy Wiking kassör Republikanska Föreningens kongress

10 4. Ekonomiskt resultat Resultat för verksamhetsåret Intäkter Insamlingskampanj Försäljning webbutik och övrigt Biljettintäkt Love Republic Medlemsavgifter Gåvor Summa Utgifter Inköp mtrl & varor samt webbutik Lokalhyra Administration Hemsida / webbhotell Medlemsadministration, Föreningshuset Kampanjkostnader Reklamtrycksaker Annonsering dagspress Republikens dag Love Republic Kongressen Styrelsekostnader Summa Republikanska Föreningens kongress

11 5. Revisorernas berättelse Vi har granskat Republikanska Föreningens räkenskaper för tiden 1 juli juni Efter vår granskning känner vi oss i rimlig grad förvissade om att bokföringen avspeglar föreningens ekonomiska ställning och att några allvarliga brister inte förekommer. Vi vill emellertid fästa uppmärksamhet på de ökade krav att ha en tydlig struktur i bokföringen som följer av att föreningens ekonomi växer. Det är viktigt att den som ska granska bokföringen lätt kan följa intäkts- och utgiftsflöden. Vi tillstyrker att kongressen fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden. Stockholm den 2 november 2010 Marcus Sundberg Jesper Svensson Republikanska Föreningens kongress

12 6. Förslag till budget Budget för verksamhetsåret Utfall Budget Intäkter Insamlingskampanj Försäljning webbutik och övrigt Biljettintäkt Love & republic Medlemsavgifter Gåvor Summa Utgifter Inköp mtrl & varor samt webbutik Lokalhyra Administration Hemsida / webbhotell Medlemsadministration, Föreningshuset Kampanjkostnader Reklamtrycksaker Annonsering dagspress Republikens dag Love Republic Kongressen Styrelsekostnader Lokalavdelningar Generalsekreterare Summa Överskott RepF:s styrelse föreslår kongressen att anta förslaget till budget för verksamhetsåret , att fastställa medlemsavgiften för 2010 till 200 kronor. Stockholm Styrelsen 1 Budgeten har ett överskott på kronor, vilket kan användas till en tidning eller som buffert vilket motsvarar 20 procent av intäkterna. Republikanska Föreningens kongress

13 7. Verksamhetsplan Republikanska Föreningen utgör med sina drygt medlemmar Europas största republikanska organisation. Under de senaste fem åren har Republikanska Föreningens medlemsantal vuxit med mer än 300 procent. Målsättningen under verksamhetsåret är att både attrahera nya medlemmar och att behålla befintliga medlemmar. Republikanska Föreningen Föreningsstyrelsen 7.1. Internt Styrelsen anser det är viktigt att ständigt utveckla och stärka medlemskapets värde inom föreningen. Styrelsen behöver se till så att de administrativa rutinerna fungerar på ett tillfredsställande sätt för att skapa stabilitet i föreningen. Lokalavdelningar Under året vill vi också ge ett förbättrat stöd till lokalavdelningarna. Vi kommer årligen att avsätta kronor per lokalavdelning. Varje lokalavdelning ska få en egen sida på webbplatsen och varje ny lokalavdelning ett startpaket. Styrelsen ska också bjuda in ansvariga för lokalavdelningarna till möte två gånger per år samt se till att ha en pågående dialog under verksamhetsåret. Arbetsgrupper Fem arbetsgrupper har bildats för att arbeta mot målet om republik. Dessa arbetsgrupper är tidningsarbetsgruppen, gruppen för Almedalen2011, gruppen för opinionsbildning och PR, sponsringsgruppen samt gruppen för unga republikaner Externt Styrelsen kommer fortsätta arbeta för att införandet av republik och att se till att synas i media på olika sätt för att föra en seriös diskussion om frågan. Vi kommer att fokusera på lobbying, opinionsbildning och kampanjer för att höja människors medvetande och intresse för frågor runt vårt statsskick. Grundlagsutredning Vi kommer under året tillsätta en grundlagsutredning för att kunna ta fram de olika alternativen som finns för införandet av republik. Det gör att vi kan ta initiativet i frågan och sätta dagordningen. Kampanjer Vi kommer under året ha två kampanjer, som fokuserar på demokratiska alternativ för en folkvald statschef. Annonser och opinionsundersökningar har varit bra sätt för oss att synas och något styrelsen kommer att fortsätta med under verksamhetsåret. Republikens dag och Årets republikan Styrelsen kommer att se till att fira Republikens dag på olika platser i Sverige och som vanligt utse den eller de personer vi anser att drivit eller uppmärksammat frågan om republik på ett bra sätt under året. Republikanska Föreningens kongress

14 Republikansk tidning Frågan om en republikansk tidning, som skulle gå ut till medlemmar, journalister och beslutsfattare, har väckts av medlemmar och styrelsen kommer under året att se över förutsättningarna för att starta en sådan. Det handlar om att göra överväganden kring ekonomiska aspekter och innehåll, samt frågan om huruvida en tidning är ett bra verktyg för våra syften och målsättningar. Webbutiken Republikanska Föreningens webbutik ger möjlighet för medlemmar och allmänhet att köpa knappar, tygkassar och andra saker som visar stöd för republik. Där säljs även böcker. Under verksamhetsåret ska webbutiken utökas med fler artiklar, som pins och en ny T-shirt. Ambassadörer för Republikanska Föreningen Under den extra kongressen i februari 2010 tog vi beslut om att utse ambassadörer för republik. Detta är något som styrelsen behöver arbeta mer med under detta verksamhetsår, då det inte hunnits med tidigare Internationellt Styrelsen ska utveckla samarbetet inom Alliance of European Republican Movements, som är en paraplyorganisation med våra systerorganisationer i Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Särskilt viktigt är att stötta vår systerorganisation Norge som ännu är i uppbyggnadsfasen. Republikanska Föreningens kongress

15 8. Propositioner 8.1. Proposition om framtagande av nya stadgar Republikanska Föreningens nuvarande stadgar antogs 2004 och mindre ändringar i dessa har gjorts av de senaste kongresserna. Styrelsen anser att det nu är dags att göra en ordentlig översyn av stadgarna och önskar få kongressens mandat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress. Det finns ett antal frågor som styrelsen särskilt vill att arbetsgruppen behandlar. På kongressen 2007 diskuterades frågorna om verksamhetsår och när kongressen hålls samt från och med när en av kongressen beslutad medlemsavgiftsförändring blir gällande. På den extra kongressen 2010 var frågan om lokalavdelningarnas möjlighet att välja ordförande uppe för diskussion. RepF:s styrelse föreslår kongressen att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress Proposition om en republikansk tidning Frågan om en republikansk tidning, som skulle gå ut till medlemmar, journalister och beslutsfattare, har väckts av medlemmar och styrelsen vill att en arbetsgrupp får i uppdrag att se över förutsättningarna för att starta en sådan. Det handlar om att göra överväganden kring ekonomiska aspekter och innehåll, samt frågan om huruvida en tidning är ett bra verktyg för våra syften och målsättningar. RepF:s styrelse föreslår kongressen att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en republikansk tidning och att styrelsen ges i uppdrag att ge ut tidningen om arbetsgruppen så finner lämpligt. Republikanska Föreningens kongress

16 9. Motioner 9.1. Motion om höjning av medlemsavgiften Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionärer: Roland Thunström, Nacka, och Martin Koff, Tumba Motionen föreslår: att medlemsavgiften höjs till 300 kronor per år från och med Bakgrund: Republikanska Föreningen är fortfarande för anonym för flertalet av befolkningen. Om vi höjer årsavgiften med 100 kronor får vi ett extra tillskott med cirka kronor. Det kan vi använda till annonsering i dagspressen, affischering på tunnelbana och/eller andra platser i landet, där folk vistas, för att sprida kunskap och information om Republikanska Föreningen. Vi är helt övertygade om att vi då skulle få en kraftig höjning av medlemsantalet i föreningen, som då genererar i att fler betalar medlemsavgifter och att vi då får mer kapital. Det viktigaste är naturligtvis att fler människor ansluter sig till den republikanska iden, så att vi blir starkare när vi argumenterar för republik. Medlemsavgifterna är normalt cirka 300 kronor i föreningar, så detta är ingen hög årsavgift. Vi är inte någon förening vilken som helst, utan vi är en förening som arbetar för att ta bort ett djupt odemokratiskt statsskick i det här landet. Det är med andra ord väl använda pengar. Styrelsens svar Styrelsen kan naturligtvis se ytterligare möjligheter med större ekonomiska resurser, men med tanke på att föreningen har en god ekonomi så är behovet att höja medlemsavgiften inte akut. Föreningen höjde avgiften på senaste ordinarie kongress och det senaste verksamhetsåret gav ett överskott på kronor. Detta under ett år då föreningen hade ett synnerligen aktivt år med kampanjaktiviteter, annonsering, events och opinionsundersökningar. Föreningen har genomfört ett par insamlingskampanjer och styrelsen har för avsikt att genomföra riktade insamlingar igen. De som har ekonomiska resurser kan då stödja föreningen mer än bara med medlemsavgiften. RepF:s styrelse föreslår kongressen att avslå motionen. Republikanska Föreningens kongress

17 9.2. Motion om en ny, modern och framåtsyftande logotyp Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Jerry Ando, Umeå Motionen föreslår: att kongressen ger styrelsen i uppdrag att ta fram en ny, framåtsyftande och positiv logo som andas Republikanska Föreningens värden och mål. Bakgrund: Är nybliven medlem i Republikanska Föreningen. För mig är det viktigt att fokusera vad vi är för, nämligen ett demokratiskt statsskick. Vad vi är för bör kunna tolkas i Republikanska Föreningens logo. Nuvarande logo, den upp och nedvända kronan, sätter tyvärr fokus på det föreningen är emot. Samtidigt tycker jag att nuvarande logo mer andas missnöje med nuläget än en vilja att föra en konstruktiv debatt om en för landet positiv utveckling av statsskicket. Styrelsens svar Precis som motionären anser vi i styrelsen att vi ska ha en modern och framåtsyftande logotyp. Därför tog vi i styrelsen fram förslag för en ny logotyp under verksamhetsåret och istället för en överstreckad krona valde vi en krona som var upp och ner. Vi är nöjda med den nya, men är självklart glada för förslag som kommer fram. Samtidigt är det viktigt att vi när vi nu tagit en ny logotyp inte uppfattas som oseriösa utan har en långsiktig plan för vår profil som förening. RepF:s styrelse föreslår kongressen att avslå motionen. Republikanska Föreningens kongress

18 9.3. Motion om statsskick I Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Britta Jernstig, Munkedal Motionen föreslår: att att kongressen beslutar uppdra åt styrelsen att ta fram ett antal konkreta förslag på hur en republik kan se ut. Med uppgift om hur president utses, vilka uppgifter vederbörande ska ha samt kostnader för ämbetet. Bakgrund: Vid de diskussioner som jag ständigt för om det kloka i att införa republik, får jag ofta motfrågor som grundar sig på förhållandena i USA. Det skulle vara bra att ha förslag på hur det också kan se ut. Gärna med hänvisning till länder som har republik. Det är lättare för människor att ta ställning till konkreta förslag än till allmänna resonemang om att det är odemokratiskt med monarki. Många människor håller med om att det är odemokratiskt med ärftlig monarki, men menar samtidigt att det inte spelar så stor roll eftersom kungen ingen reell makt har. Styrelsens svar Motionären tar upp en viktig fråga, som vi i styrelsen känner väl igen. Många i vår förening har olika åsikter om vad det finns för alternativ till monarkin, men har för lite underlag för att veta mer om hur det skulle kunna se ut. Det är viktigt för oss som förening att också svara på vad vi vill och inte bara vad vi är emot. Den senaste grundlagsutredningen, som precis avslutats i riksdagen, fick inte utreda statskickets grunder. Därför är det viktigt att vi som seriös förening tar steget och visar att vi tar frågan på allvar. Att vi själva ser till att utreda de olika alternativen ser vi som ett väldigt bra förslag och då inte bara alternativet om att införa president, utan vi vill bredda en sådan utredning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla motionen. Republikanska Föreningens kongress

19 9.4. Motion om statsskick II Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Tobias Svahn Wallenberg, Äspered Motionen föreslår: att kongressen beslutar om vilket demokratiskt statsskick den vill att Sverige ska ha. Bakgrund: Republikanska Föreningen bör bestämma sig för ett tydligt alternativt demokratiskt statsskick till monarkin. Om föreningen tydligt kan visa på vad man vill ersätta statsskicket monarki med skulle det gynna föreningen eftersom föreningen då skulle kunna förklara vilket demokratiskt statsskick man vill ha istället för Sveriges nuvarande statsskick och då framstå som en förening som verkligen vet vad den vill. Föreningen bör helt enkelt bestämma sig för ett tydligt mål att arbeta emot. Styrelsens svar Liksom motionären tar upp att det viktigt för oss att ha ett tydligt mål att arbeta emot. Alla är vi överens om att vi vill ha bort den odemokratiska monarkin, men har lite olika uppfattningar om vad vi vill ha istället. Det är viktigt för oss som förening att inte bara vara emot utan också kunna berätta vad vi vill ha istället. Men innan vi kan bestämma oss för vad vi vill ha istället är det viktigt att veta hur de olika alternativen ser ut. Därför tycker vi att det första steget vi måste ta är att utreda de olika alternativen, innan vi som förening kan besluta oss om vilket alternativ som vi tycker är det bästa. Vi håller med motionären samtidigt som vi ser att vi ser att vi måste börja i rätt ända för att det ska bli en bra diskussion och ett bra beslut. RepF:s styrelse föreslår kongressen att motionen anses besvarad. Republikanska Föreningens kongress

20 9.5. Motion om det nordiska samarbetet Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Fredrik Arnerdal, Hägersten Motionen föreslår: att Republikanska Föreningen ska arbeta för att det nordiska samarbetet ska utvecklas med hjälp av en republikansk konstitution. Bakgrund: Jag noterade i ett inslag på TV att Danmark höll sig framme och föreslog att det nordiska samarbetet ska fördjupas. Detta skulle såklart ta formen av en monarkistisk konstitution med den danska drottningen som statschef. Hon var enligt danskarna direkt lämplig eftersom att hon också är en Bernadotte. Jag föreslår att Republikanska Föreningen ska arbeta för att det nordiska samarbetet ska utvecklas med hjälp av en republikans konstitution. Förslag på hur man kan arbeta med denna fråga: Lobbyverksamhet mot Nordiska rådet. Arrangera paneldebatt och bjuda in representanter från Nordiska rådet. Arrangera workshop och bjuda in representanter från Nordiska rådet. Dela ut information om republik i samband med ett Nordiskt rådsmöte. Ett nordiskt republikanskt samarbete. Det är upp till styrelsen att ta ställning till om frågan är intressant att arbeta med för Republikanska Föreningen. Jag tror personligen att frågan kan få ett mycket gott media genomslag och därmed lyfta fram republikfrågan. Styrelsens svar Nordiska Rådet har fått ett förslag om att inom år bilda Förbundsstaten Norden. Styrelsen anser att Republikanska Föreningen inte ska ta ställning i själva frågan om en nordisk förbundsstat, alltså om det nordiska samarbetet ska utvecklas eller inte. Däremot anser styrelsen att föreningen ska kräva att en eventuell nordisk förbundsstat ska ha en republikansk konstitution. Styrelsen gör gärna detta tillsammans med föreningens systerorganisationer i Danmark och Norge. RepF:s styrelse föreslår kongressen att motionen anses besvarad. Republikanska Föreningens kongress

21 10. Valberedningens förslag till kongressen Kongressordförande Kristoffer Burstedt, Nacka Kongressekreterare Katla Lundbäck, Stockholm Ordförande Peter Althin, Hägersten, omval Vice ordförande Magdalena Streijffert, Halmstad, omval Styrelseledamöter Tariq Bacchus, Umeå, nyval David Hesslefors, Lund, omval Lars Jonsson, Johanneshov, omval Carina Schedvin, Tyresö, nyval Magnus Simonsson, Enskede Gård, omval Helena Tolvhed, Malmö, omval Tommy Wiking, Göteborg, omval Revisorer Marcus Sundberg, Hägersten, omval Jesper Svensson, Johanneshov, omval Revisorsersättare Holger Lövestad, Årsta, omval Amanda Stenberg, Bromma, nyval I valberedningen har ingått: Hillevi Larsson, sammankallande, Malmö Kristoffer Burstedt, Nacka Katla Lundbäck, Stockholm Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 14 november 2009 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2008-2009... 3 3. Ekonomisk berättelse... 7

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Handlingar till. Republikanska föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska föreningens kongress Handlingar till Republikanska föreningens kongress 18 april 2015 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 3. Årsredovisning 2014... 9 4. Revisionsberättelse 2014... 9

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress 2007

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress 2007 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 2007 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2006-2007... 3 3. Ekonomisk berättelse... 10 4. Revisorernas

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 15 november 2008 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2007-2008... 3 3. Ekonomisk berättelse...12

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp

Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp Att bilda förening för en sällsynt diagnosgrupp - Tips och anvisningar för dig som vill starta en diagnosförening Innehåll - Stadgar och annat grundläggande - Att bilda en förening - När föreningen har

Läs mer

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011

Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Protokoll för Drottningstadens scoutkårs kårstämma 2011 Datum: 2011-02-13 Plats: Rårödsstugan Närvarande: Alexander Roselius Amanda Lyons Andreas Rubenson Anja Wadén Annica Lindgren Annika Svensson Aron

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Dagordning Unionens årsmöte 2013

Dagordning Unionens årsmöte 2013 Dagordning Unionens årsmöte 2013 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets biträdande ordförande 5. Val av mötets sekreterare 6. Val av två justerare tillika

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Under den gångna våren har vi haft matlådemöten hemma hos föreningens medlemmar. Framförallt cupcakemötet var väldigt väldigt uppskattat och välbesökt. Inför valborg träffades vi

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30

2014-04-29. Bostadsrättsföreningen. ÅRSTÄMMAN 2013 Sammanträdesdatum 1-20. Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61. Tid 19,00-19,30 1-20 Plats Kvarterslokalen på Mjölkvägen 61 Tid 19,00-19,30 ande De närvarande medlemmarna i brf Trollbacken Enligt den bifogade röstlängden. Övriga Nils Johansson, ordförande Ulf Nygård, Riksbyggen Sekreterare

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen.

Tid: 18.30 20.25. HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena Löfgren välkommen. Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 21 maj 2013 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.25 HSB Umeås ordförande Olle Karlsson hälsar stämmobesökarna välkommen, och hälsar därefter Anna-Lena

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer