Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress"

Transkript

1 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 13 november 2010

2 Innehållsförteckning 1. Dagordning Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Ekonomisk berättelse Ekonomiskt resultat Revisorernas berättelse Förslag till budget Verksamhetsplan Propositioner Motioner Valberedningens förslag till kongressen Republikanska Föreningens kongress

3 1. Dagordning 1 Kongressens öppnande 2 Val av kongressordförande 3 Val av kongressekreterare 4 Val av justerare/rösträknare 5 Fastställande av dagordning 6 Fråga om kongressens behörighet 7 Presentation av styrelsens verksamhetsberättelse 8 Presentation av styrelsens ekonomiska berättelse 9 Revisorernas berättelse 10 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamhetsperioden 11 Fastställande av budget och medlemsavgift 12 Presentation av styrelsens verksamhetsplan 13 Behandling av styrelsens propositioner och inkomna motioner 14 Val av ordförande och vice ordförande 15 Val av övriga styrelseledamöter 16 Val av revisorer och personliga ersättare för dessa 17 Val av valberedning 18 Övriga frågor 19 Kongressens avslutande Republikanska Föreningens kongress

4 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Organisation Föreningsstyrelse Peter Althin, ordförande Magdalena Streijffert, vice ordförande Jakop Dalunde, ledamot David Hesslefors, ledamot Lars Jonsson, ledamot Fredrik Korsan-Bengtsen, ledamot Magnus Simonsson, ledamot Helena Tolvhed, ledamot Tommy Wiking, ledamot Revisorer ordinarie Jesper Svensson Marcus Sundberg ersättare Erik Nordblad Holger Lövestad Valberedning Hillevi Larsson, sammankallande Kristoffer Burstedt Katla Lundbäck Generalsekreterare Mona Abou-Jeib Broshammar, halvtid fr.o.m Lokala kontaktpersoner Gävle Patrik Bergman Göteborg Daniel Carlenfors Jämtlands län Stefan Wikén Jönköping Vilhelm Hanzén Republikanska Föreningens kongress

5 Linköping Martin Tollén Sjuhärad Eva Ek Josefsson Skåne David Hesslefors Stockholm Erik Nordblad Umeå Mikael Lindbäck Uppsala Jon Lindgren Värmland Imre Randin Örebro Björn Sundin 2.2. Kansli Republikanska Föreningens första kansli invigdes fredagen den 30 april Kansliet återfinns på Karlbergsvägen 86B i Stockholm. Förutom att vara ett nationellt kansli används lokalen flitigt av lokalavdelningen i Stockholm Föreningens aktiviteter Styrelsens verksamhet Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden, samtliga i Stockholm. Utskick Medlemmarna i föreningen har under verksamhetsåret erhållit e-postutskick samt fyra utskick brevledes; inbetalningskort samt kallelse till extra kongress, brev om aktiviteter i juni samt erbjudande om att ge gåvor till annonser, brev om aktiviteter i september respektive kongresskallelse. Debatter och offentliga möten Representanter för RepF har deltagit i ett mycket stort antal debatter och andra publika möten under det gångna året. Republikanska Föreningens kongress

6 2.4. Webbplatser Föreningens webbplats Föreningens webbplats, har fått ett helt nytt utseende under det gångna verksamhetsåret. Den 26 november 2009 offentliggjordes den nya webbplatsen, som utvecklats av företaget SpaceLoops. Företaget erbjöd föreningen sidan gratis som sponsring. Föreningen betalade endast den så kallade cmshostningen. Republik! Nu! Förutom RepF:s webbplats finns även Den administreras av medlemmen Henrik Arnstad, men uppdateras inte regelbundet. Föreningen på sociala medier Föreningen har under verksamhetsåret flitigt använt olika former av sociala medier. Två styrelseledamöter och föreningens generalsekreterare bloggar på webbplatsen. Föreningen har en egen sida på Facebook (www.facebook.com/repf.se) med över personer som gillar den och finns på Twitter (www.twitter.com/repf) med nästan 550 personer som följeslagare Riksdagens republikanska sällskap Arbetet för republik i riksdagen har detta år resulterat bland annat i följande motionskrav: Adelns sista exklusiva rättigheter har avskaffats. Nu är det dags att se över även monarkins roll. Inför republik! Offentlighetsprincipen ska även omfatta kungahuset. Det bör tillsättas en utredning för att se över det svenska statsskicket, med syfte att avskaffa monarkin. Apanaget till kungen måste granskas på samma sätt som övriga statliga anslag till myndigheter. Riksrevisionen bör få möjlighet att fullt ut granska kungahuset. Den kraftiga höjningen av kungens apanage under senare år kan starkt ifrågasättas. Inga ytterligare anslag bör beviljas förrän vi får veta hur pengarna används. Slopa de kungliga flaggdagarna. Även riksdagens rojalister har visat viss aktivitet, med krav på ökad makt för kungen. I årets motionsskörd finns bland annat följande krav: Låt statschefen sköta talmannens uppgifter då en ny statsminister ska utses. Det är kungen som ska föreslå statsminister för riksdagen 2.6. Lokalavdelningar Aktiviteter har främst ägt rum i Stockholm, Göteborg och Sjuhärad. Lokalavdelningar i Uppsala och Värmland har tillkommit under året Republikanska Seglare Republikanska Seglare anordnade återigen en seglingstävling den 6 juni. Republikanska Föreningens kongress

7 2.8. Media Republikanska Föreningen har aldrig fått så mycket uppmärksamhet i media som under år Det största genomslaget i media får föreningen när en händelse i den kungliga familjen ska kommenteras. Detta är en problematik som föreningen hela tiden måste förhålla sig till och göra avvägningar när något är värt att kommenteras eller när föreningens företrädare faktiskt kan stå över att kommentera. Föreningen kommenterar såklart inte händelsen i kungafamiljen i sig, utan kopplar det hela tiden tillbaka till vad som är kärnfrågan - det vill säga statsskicket och vårt krav på folkomröstning och republik. Med detta sagt kan det konstateras att den största händelsen ur ett medialt perspektiv var omkring den 19 juni då framförallt ordförande Peter Althin, men även flertalet andra styrelseledamöter, var ute och på olika sätt kommenterade med anledning av bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Republikanska Föreningen har även synts i media under andra perioder under året, men nästan uteslutande har kopplingen varit bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling. Pressmeddelanden Ett flertal pressmeddelanden har skickats ut till riksmedia under verksamhetsåret. De har haft rubrikerna Althin vald till republikansk ordförande (14/11), Republikaner skickar öppet brev till SVT (24/2), Republikaner tillsätter generalsekreterare (15/3), Hellre skogens konung på pengarna (16/3), Svenska folket vill att statschef ska väljas demokratiskt (30/4), Stärkta republikaner med ny logotyp (6/6), Love Republic flyttar till Restaurang Republik (9/6), Europeiska republikaner samlas i Stockholm (14/6), European republicans gather in Stockholm (14/6), Inbjudan till konvent med europeiska republikaner (16/6), Invitation to meet European republicans (16/6), Republikaner firar hela helgen (18/6), Republikaner festar loss på Republik (18/6) och Kungafamiljen borde inte vara omutbar (14/9). Alla pressmeddelanden har publicerats på föreningens webbplats. Debattartiklar Republikanska Föreningen har setts på debatt- och insändarsidorna runt om i landet genom insatser från såväl styrelsen som medlemmarna. Ett antal av debattartiklarna har publicerats på föreningens hemsida. Annonser Den 21 januari 2009 hade föreningen för första gången en helsidesannons i Dagens Nyheter ( No, we can t ). Under nuvarande verksamhetsår har styrelsen publicerat tre annonser. För det första en platsannons för tjänsten som generalsekreterare den 17 januari 2010 ( För Sverige. Ur medeltiden. ), för det andra en helsidesannons på alla hjärtans dag, den 14 februari ( Sju år av kyssar gör ingen prins. ) och för det tredje en helsidesannons den 30 juli ( Lika fantastiskt utan kung. ). Republikanska Föreningens kongress

8 2.9. Sammanfattning av verksamhetsåret Kongressen, som hölls den 14 november 2009 på Studentpalatset i Stockholm, var välbesökt och framåtsyftande. På kongressen framkom att revisorerna inte var nöjda med bokföreningen och kongressen beslutade därför att bordlägga frågan om styrelsens ansvarsfrihet till en extra kongress i början av Styrelsen kallade till en extra kongress, som ägde rum den 21 februari i Bååtska rummet i Stockholm. På den extra kongressen berättade revisorerna att bokföringen och årsredovisningen var godkänd. Kongressen beslutade därefter att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsperioden Under senvintern rekryterade styrelsen en generalsekreterare och sökte efter ett lämpligt kansli för föreningen. Det blev en lyckad rekrytering av Mona Abou-Jeib Broshammar, som föreningens första generalsekreterare, och med hennes försorg kunde föreningen därefter öppna sitt första kansli. Styrelsen arbetade under våren med två större projekt. För det första med ett europeiskt möte för att tillsammans med systerorganisationer skapa ett närmare samarbete. För det andra en stor fest för att fira demokrati och de republikanska idealen. Både aktiviteterna genomfördes i samband med bröllopet mellan Victoria Bernadotte och Daniel Westling den 19 juni i Stockholm. Det europeiska konventet hölls helgen den juni i Stockholm och samlade delegater från sju europeiska länder som fortfarande har monarki som styrelseskick. Delegaterna kom fram till att bilda en paraplyorganisation, Alliance of European Republican Movements, för att samarbeta i vår gemensamma fråga. Följande organisationer deltog i konventet: CRK - Cercle républicain - Republikeinse Kring -Republikanischer Kreis (Belgien) Den Republikanske Grundlovsbevægelse (Danmark) Nieuw Republikeins Genootschap (Nederländerna) Norge som republikk (Norge) Red Inter Cívico Republicana (Spanien) Republic (Storbritannien) Republikanska Föreningen (Sverige) Festen Love Republic ägde rum på Restaurang Republik i Stockholm på kvällen lördagen den 19 juni. Anna-Lena Brundin var kvällens konferencier. Bland artister som uppträdde återfanns Mikael Wiehe och Andreas Grega. Carl Gustaf Bernadotte, i imitatören Göran Gabrielssons skepnad, lyckade Republikanska Föreningen all framgång i arbetet. Under hösten lyfte styrelsen republikfrågan i valrörelsen genom ett brevutskick till alla medlemmar som innehöll en checklista. Med hjälp av listan kunde varje medlem göra insatser för republik i valrörelsen. Hösten har styrelsen även ägnat åt att förbereda kongressen. För styrelsen, Peter Althin ordförande Republikanska Föreningens kongress

9 3. Ekonomisk berättelse Ekonomisk berättelse avseende räkenskapsåret Verksamhetens art och inriktning Republikanska Föreningen (RepF) är en partipolitiskt obunden organisation med syfte att på demokratisk väg införa ett republikanskt statsskick i Sverige. Medlemmar Föreningen hade vid bokslutsdatum den 30 juni betalande medlemmar. Endast fysiska personer kan bli medlemmar i föreningen. Resultat och ställning Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Verksamhetsintäkter Verksamhetens resultat Balansomslutning Antal anställda 0 0 0,5 Framtida utveckling Republikanska Föreningen har haft en oerhört stor medlemstillströmning under 2010 som bland annat innehöll ett bröllop inom kungahuset. Utmaningen inför kommande verksamhetsår är att attrahera ännu fler medlemmar och att ta hand om de medlemmar som föreningar nu har. Förslag till disposition av årets resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående resultat: Balanserat resultat +366 tkr Årets resultat +336 tkr Överföres i ny räkning +702 tkr För styrelsen, Tommy Wiking kassör Republikanska Föreningens kongress

10 4. Ekonomiskt resultat Resultat för verksamhetsåret Intäkter Insamlingskampanj Försäljning webbutik och övrigt Biljettintäkt Love Republic Medlemsavgifter Gåvor Summa Utgifter Inköp mtrl & varor samt webbutik Lokalhyra Administration Hemsida / webbhotell Medlemsadministration, Föreningshuset Kampanjkostnader Reklamtrycksaker Annonsering dagspress Republikens dag Love Republic Kongressen Styrelsekostnader Summa Republikanska Föreningens kongress

11 5. Revisorernas berättelse Vi har granskat Republikanska Föreningens räkenskaper för tiden 1 juli juni Efter vår granskning känner vi oss i rimlig grad förvissade om att bokföringen avspeglar föreningens ekonomiska ställning och att några allvarliga brister inte förekommer. Vi vill emellertid fästa uppmärksamhet på de ökade krav att ha en tydlig struktur i bokföringen som följer av att föreningens ekonomi växer. Det är viktigt att den som ska granska bokföringen lätt kan följa intäkts- och utgiftsflöden. Vi tillstyrker att kongressen fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för perioden. Stockholm den 2 november 2010 Marcus Sundberg Jesper Svensson Republikanska Föreningens kongress

12 6. Förslag till budget Budget för verksamhetsåret Utfall Budget Intäkter Insamlingskampanj Försäljning webbutik och övrigt Biljettintäkt Love & republic Medlemsavgifter Gåvor Summa Utgifter Inköp mtrl & varor samt webbutik Lokalhyra Administration Hemsida / webbhotell Medlemsadministration, Föreningshuset Kampanjkostnader Reklamtrycksaker Annonsering dagspress Republikens dag Love Republic Kongressen Styrelsekostnader Lokalavdelningar Generalsekreterare Summa Överskott RepF:s styrelse föreslår kongressen att anta förslaget till budget för verksamhetsåret , att fastställa medlemsavgiften för 2010 till 200 kronor. Stockholm Styrelsen 1 Budgeten har ett överskott på kronor, vilket kan användas till en tidning eller som buffert vilket motsvarar 20 procent av intäkterna. Republikanska Föreningens kongress

13 7. Verksamhetsplan Republikanska Föreningen utgör med sina drygt medlemmar Europas största republikanska organisation. Under de senaste fem åren har Republikanska Föreningens medlemsantal vuxit med mer än 300 procent. Målsättningen under verksamhetsåret är att både attrahera nya medlemmar och att behålla befintliga medlemmar. Republikanska Föreningen Föreningsstyrelsen 7.1. Internt Styrelsen anser det är viktigt att ständigt utveckla och stärka medlemskapets värde inom föreningen. Styrelsen behöver se till så att de administrativa rutinerna fungerar på ett tillfredsställande sätt för att skapa stabilitet i föreningen. Lokalavdelningar Under året vill vi också ge ett förbättrat stöd till lokalavdelningarna. Vi kommer årligen att avsätta kronor per lokalavdelning. Varje lokalavdelning ska få en egen sida på webbplatsen och varje ny lokalavdelning ett startpaket. Styrelsen ska också bjuda in ansvariga för lokalavdelningarna till möte två gånger per år samt se till att ha en pågående dialog under verksamhetsåret. Arbetsgrupper Fem arbetsgrupper har bildats för att arbeta mot målet om republik. Dessa arbetsgrupper är tidningsarbetsgruppen, gruppen för Almedalen2011, gruppen för opinionsbildning och PR, sponsringsgruppen samt gruppen för unga republikaner Externt Styrelsen kommer fortsätta arbeta för att införandet av republik och att se till att synas i media på olika sätt för att föra en seriös diskussion om frågan. Vi kommer att fokusera på lobbying, opinionsbildning och kampanjer för att höja människors medvetande och intresse för frågor runt vårt statsskick. Grundlagsutredning Vi kommer under året tillsätta en grundlagsutredning för att kunna ta fram de olika alternativen som finns för införandet av republik. Det gör att vi kan ta initiativet i frågan och sätta dagordningen. Kampanjer Vi kommer under året ha två kampanjer, som fokuserar på demokratiska alternativ för en folkvald statschef. Annonser och opinionsundersökningar har varit bra sätt för oss att synas och något styrelsen kommer att fortsätta med under verksamhetsåret. Republikens dag och Årets republikan Styrelsen kommer att se till att fira Republikens dag på olika platser i Sverige och som vanligt utse den eller de personer vi anser att drivit eller uppmärksammat frågan om republik på ett bra sätt under året. Republikanska Föreningens kongress

14 Republikansk tidning Frågan om en republikansk tidning, som skulle gå ut till medlemmar, journalister och beslutsfattare, har väckts av medlemmar och styrelsen kommer under året att se över förutsättningarna för att starta en sådan. Det handlar om att göra överväganden kring ekonomiska aspekter och innehåll, samt frågan om huruvida en tidning är ett bra verktyg för våra syften och målsättningar. Webbutiken Republikanska Föreningens webbutik ger möjlighet för medlemmar och allmänhet att köpa knappar, tygkassar och andra saker som visar stöd för republik. Där säljs även böcker. Under verksamhetsåret ska webbutiken utökas med fler artiklar, som pins och en ny T-shirt. Ambassadörer för Republikanska Föreningen Under den extra kongressen i februari 2010 tog vi beslut om att utse ambassadörer för republik. Detta är något som styrelsen behöver arbeta mer med under detta verksamhetsår, då det inte hunnits med tidigare Internationellt Styrelsen ska utveckla samarbetet inom Alliance of European Republican Movements, som är en paraplyorganisation med våra systerorganisationer i Belgien, Danmark, Nederländerna, Norge, Spanien och Storbritannien. Särskilt viktigt är att stötta vår systerorganisation Norge som ännu är i uppbyggnadsfasen. Republikanska Föreningens kongress

15 8. Propositioner 8.1. Proposition om framtagande av nya stadgar Republikanska Föreningens nuvarande stadgar antogs 2004 och mindre ändringar i dessa har gjorts av de senaste kongresserna. Styrelsen anser att det nu är dags att göra en ordentlig översyn av stadgarna och önskar få kongressens mandat att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress. Det finns ett antal frågor som styrelsen särskilt vill att arbetsgruppen behandlar. På kongressen 2007 diskuterades frågorna om verksamhetsår och när kongressen hålls samt från och med när en av kongressen beslutad medlemsavgiftsförändring blir gällande. På den extra kongressen 2010 var frågan om lokalavdelningarnas möjlighet att välja ordförande uppe för diskussion. RepF:s styrelse föreslår kongressen att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till nya stadgar till nästa ordinarie kongress Proposition om en republikansk tidning Frågan om en republikansk tidning, som skulle gå ut till medlemmar, journalister och beslutsfattare, har väckts av medlemmar och styrelsen vill att en arbetsgrupp får i uppdrag att se över förutsättningarna för att starta en sådan. Det handlar om att göra överväganden kring ekonomiska aspekter och innehåll, samt frågan om huruvida en tidning är ett bra verktyg för våra syften och målsättningar. RepF:s styrelse föreslår kongressen att styrelsen ges i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för en republikansk tidning och att styrelsen ges i uppdrag att ge ut tidningen om arbetsgruppen så finner lämpligt. Republikanska Föreningens kongress

16 9. Motioner 9.1. Motion om höjning av medlemsavgiften Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionärer: Roland Thunström, Nacka, och Martin Koff, Tumba Motionen föreslår: att medlemsavgiften höjs till 300 kronor per år från och med Bakgrund: Republikanska Föreningen är fortfarande för anonym för flertalet av befolkningen. Om vi höjer årsavgiften med 100 kronor får vi ett extra tillskott med cirka kronor. Det kan vi använda till annonsering i dagspressen, affischering på tunnelbana och/eller andra platser i landet, där folk vistas, för att sprida kunskap och information om Republikanska Föreningen. Vi är helt övertygade om att vi då skulle få en kraftig höjning av medlemsantalet i föreningen, som då genererar i att fler betalar medlemsavgifter och att vi då får mer kapital. Det viktigaste är naturligtvis att fler människor ansluter sig till den republikanska iden, så att vi blir starkare när vi argumenterar för republik. Medlemsavgifterna är normalt cirka 300 kronor i föreningar, så detta är ingen hög årsavgift. Vi är inte någon förening vilken som helst, utan vi är en förening som arbetar för att ta bort ett djupt odemokratiskt statsskick i det här landet. Det är med andra ord väl använda pengar. Styrelsens svar Styrelsen kan naturligtvis se ytterligare möjligheter med större ekonomiska resurser, men med tanke på att föreningen har en god ekonomi så är behovet att höja medlemsavgiften inte akut. Föreningen höjde avgiften på senaste ordinarie kongress och det senaste verksamhetsåret gav ett överskott på kronor. Detta under ett år då föreningen hade ett synnerligen aktivt år med kampanjaktiviteter, annonsering, events och opinionsundersökningar. Föreningen har genomfört ett par insamlingskampanjer och styrelsen har för avsikt att genomföra riktade insamlingar igen. De som har ekonomiska resurser kan då stödja föreningen mer än bara med medlemsavgiften. RepF:s styrelse föreslår kongressen att avslå motionen. Republikanska Föreningens kongress

17 9.2. Motion om en ny, modern och framåtsyftande logotyp Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Jerry Ando, Umeå Motionen föreslår: att kongressen ger styrelsen i uppdrag att ta fram en ny, framåtsyftande och positiv logo som andas Republikanska Föreningens värden och mål. Bakgrund: Är nybliven medlem i Republikanska Föreningen. För mig är det viktigt att fokusera vad vi är för, nämligen ett demokratiskt statsskick. Vad vi är för bör kunna tolkas i Republikanska Föreningens logo. Nuvarande logo, den upp och nedvända kronan, sätter tyvärr fokus på det föreningen är emot. Samtidigt tycker jag att nuvarande logo mer andas missnöje med nuläget än en vilja att föra en konstruktiv debatt om en för landet positiv utveckling av statsskicket. Styrelsens svar Precis som motionären anser vi i styrelsen att vi ska ha en modern och framåtsyftande logotyp. Därför tog vi i styrelsen fram förslag för en ny logotyp under verksamhetsåret och istället för en överstreckad krona valde vi en krona som var upp och ner. Vi är nöjda med den nya, men är självklart glada för förslag som kommer fram. Samtidigt är det viktigt att vi när vi nu tagit en ny logotyp inte uppfattas som oseriösa utan har en långsiktig plan för vår profil som förening. RepF:s styrelse föreslår kongressen att avslå motionen. Republikanska Föreningens kongress

18 9.3. Motion om statsskick I Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Britta Jernstig, Munkedal Motionen föreslår: att att kongressen beslutar uppdra åt styrelsen att ta fram ett antal konkreta förslag på hur en republik kan se ut. Med uppgift om hur president utses, vilka uppgifter vederbörande ska ha samt kostnader för ämbetet. Bakgrund: Vid de diskussioner som jag ständigt för om det kloka i att införa republik, får jag ofta motfrågor som grundar sig på förhållandena i USA. Det skulle vara bra att ha förslag på hur det också kan se ut. Gärna med hänvisning till länder som har republik. Det är lättare för människor att ta ställning till konkreta förslag än till allmänna resonemang om att det är odemokratiskt med monarki. Många människor håller med om att det är odemokratiskt med ärftlig monarki, men menar samtidigt att det inte spelar så stor roll eftersom kungen ingen reell makt har. Styrelsens svar Motionären tar upp en viktig fråga, som vi i styrelsen känner väl igen. Många i vår förening har olika åsikter om vad det finns för alternativ till monarkin, men har för lite underlag för att veta mer om hur det skulle kunna se ut. Det är viktigt för oss som förening att också svara på vad vi vill och inte bara vad vi är emot. Den senaste grundlagsutredningen, som precis avslutats i riksdagen, fick inte utreda statskickets grunder. Därför är det viktigt att vi som seriös förening tar steget och visar att vi tar frågan på allvar. Att vi själva ser till att utreda de olika alternativen ser vi som ett väldigt bra förslag och då inte bara alternativet om att införa president, utan vi vill bredda en sådan utredning. RepF:s styrelse föreslår kongressen att bifalla motionen. Republikanska Föreningens kongress

19 9.4. Motion om statsskick II Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Tobias Svahn Wallenberg, Äspered Motionen föreslår: att kongressen beslutar om vilket demokratiskt statsskick den vill att Sverige ska ha. Bakgrund: Republikanska Föreningen bör bestämma sig för ett tydligt alternativt demokratiskt statsskick till monarkin. Om föreningen tydligt kan visa på vad man vill ersätta statsskicket monarki med skulle det gynna föreningen eftersom föreningen då skulle kunna förklara vilket demokratiskt statsskick man vill ha istället för Sveriges nuvarande statsskick och då framstå som en förening som verkligen vet vad den vill. Föreningen bör helt enkelt bestämma sig för ett tydligt mål att arbeta emot. Styrelsens svar Liksom motionären tar upp att det viktigt för oss att ha ett tydligt mål att arbeta emot. Alla är vi överens om att vi vill ha bort den odemokratiska monarkin, men har lite olika uppfattningar om vad vi vill ha istället. Det är viktigt för oss som förening att inte bara vara emot utan också kunna berätta vad vi vill ha istället. Men innan vi kan bestämma oss för vad vi vill ha istället är det viktigt att veta hur de olika alternativen ser ut. Därför tycker vi att det första steget vi måste ta är att utreda de olika alternativen, innan vi som förening kan besluta oss om vilket alternativ som vi tycker är det bästa. Vi håller med motionären samtidigt som vi ser att vi ser att vi måste börja i rätt ända för att det ska bli en bra diskussion och ett bra beslut. RepF:s styrelse föreslår kongressen att motionen anses besvarad. Republikanska Föreningens kongress

20 9.5. Motion om det nordiska samarbetet Till: Republikanska Föreningens kongress 2010 Motionär: Fredrik Arnerdal, Hägersten Motionen föreslår: att Republikanska Föreningen ska arbeta för att det nordiska samarbetet ska utvecklas med hjälp av en republikansk konstitution. Bakgrund: Jag noterade i ett inslag på TV att Danmark höll sig framme och föreslog att det nordiska samarbetet ska fördjupas. Detta skulle såklart ta formen av en monarkistisk konstitution med den danska drottningen som statschef. Hon var enligt danskarna direkt lämplig eftersom att hon också är en Bernadotte. Jag föreslår att Republikanska Föreningen ska arbeta för att det nordiska samarbetet ska utvecklas med hjälp av en republikans konstitution. Förslag på hur man kan arbeta med denna fråga: Lobbyverksamhet mot Nordiska rådet. Arrangera paneldebatt och bjuda in representanter från Nordiska rådet. Arrangera workshop och bjuda in representanter från Nordiska rådet. Dela ut information om republik i samband med ett Nordiskt rådsmöte. Ett nordiskt republikanskt samarbete. Det är upp till styrelsen att ta ställning till om frågan är intressant att arbeta med för Republikanska Föreningen. Jag tror personligen att frågan kan få ett mycket gott media genomslag och därmed lyfta fram republikfrågan. Styrelsens svar Nordiska Rådet har fått ett förslag om att inom år bilda Förbundsstaten Norden. Styrelsen anser att Republikanska Föreningen inte ska ta ställning i själva frågan om en nordisk förbundsstat, alltså om det nordiska samarbetet ska utvecklas eller inte. Däremot anser styrelsen att föreningen ska kräva att en eventuell nordisk förbundsstat ska ha en republikansk konstitution. Styrelsen gör gärna detta tillsammans med föreningens systerorganisationer i Danmark och Norge. RepF:s styrelse föreslår kongressen att motionen anses besvarad. Republikanska Föreningens kongress

21 10. Valberedningens förslag till kongressen Kongressordförande Kristoffer Burstedt, Nacka Kongressekreterare Katla Lundbäck, Stockholm Ordförande Peter Althin, Hägersten, omval Vice ordförande Magdalena Streijffert, Halmstad, omval Styrelseledamöter Tariq Bacchus, Umeå, nyval David Hesslefors, Lund, omval Lars Jonsson, Johanneshov, omval Carina Schedvin, Tyresö, nyval Magnus Simonsson, Enskede Gård, omval Helena Tolvhed, Malmö, omval Tommy Wiking, Göteborg, omval Revisorer Marcus Sundberg, Hägersten, omval Jesper Svensson, Johanneshov, omval Revisorsersättare Holger Lövestad, Årsta, omval Amanda Stenberg, Bromma, nyval I valberedningen har ingått: Hillevi Larsson, sammankallande, Malmö Kristoffer Burstedt, Nacka Katla Lundbäck, Stockholm Republikanska Föreningens kongress

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 14 november 2009 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2008-2009... 3 3. Ekonomisk berättelse... 7

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

Dagordning. RepF Stockholms årsmöte, den 20 februari 2011

Dagordning. RepF Stockholms årsmöte, den 20 februari 2011 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val av justerare/rösträknare 5 Fastställande av dagordning 6 Fråga om årsmötets behörighet 7 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen 12 november 2011 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen Sjuhärad 2010-2011... 2 2. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Handlingar till. Republikanska föreningens kongress

Handlingar till. Republikanska föreningens kongress Handlingar till Republikanska föreningens kongress 18 april 2015 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse 2014... 3 3. Årsredovisning 2014... 9 4. Revisionsberättelse 2014... 9

Läs mer

År 2010 början till slutet för monarkin

År 2010 början till slutet för monarkin År 2010 början till slutet för monarkin År 2010 kan bli året vi minns som en brytpunkt i utvecklingen mot ett framtida mer demokratiskt statsskick. Vid årets början var uppfattningen att svenska folket

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Republikanska föreningen

Republikanska föreningen Årsredovisning för Republikanska föreningen 802411-5654 et 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Noter 7 Underskrifter 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE

PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE PROTOKOLL VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR FÖRENINGEN FÖRETAGSEKONOMI I SVERIGE Datum 23 oktober 2013 Plats: Auditoriet Sparta, Ekonomihögskolan i Lund, Lunds universitet Deltagande: Avprickning mot registreringslista

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Republikanska Föreningen

Republikanska Föreningen Sida 1 av 8 Årsredovisning för Republikanska Föreningen 802411-5654 Räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 - underskrifter

Läs mer

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROTOKOLL från Svenska Kryssarklubbens Årsmöte 2016 Sammanträdesdatum: lördagen den 19 nov 2016 Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Ordförande: Kay Wictorin Sekreterare: Annica Hallgren Justerare:

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige

Till alla antroposofiskt orienterade verksamheter och intresserade personer i Sverige TillallaantroposofisktorienteradeverksamheterochintresseradepersoneriSverige AntroposofiskaSällskapetiSverige Inbjudertillbildandetavdenideellaföreningen TrialogTankesmedja enfristående,antroposofisktorienterad,tankesmedja

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress 2007

Handlingar till. Republikanska Föreningens kongress 2007 Handlingar till Republikanska Föreningens kongress 2007 Innehållsförteckning 1. Dagordning... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska Föreningen 2006-2007... 3 3. Ekonomisk berättelse... 10 4. Revisorernas

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1.

1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Närvaron skrevs upp. Bilaga 1. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia lördagen den 15 mars 2014 kl. 14.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen

Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen Verksamhetsberättelser från lokalavdelningar till RepF-kongressen 12 april 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse Republikanska föreningen Göteborg 2013... 2 2. Verksamhetsberättelse Republikanska

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna.

TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios. Protokoll. 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. TvF Årsmöte 2007-03-29 Europa Studios Protokoll 1 Mötets öppnande Föreningens ordförande Peter Mild hälsar välkomna. 2 Val av mötesordförande Peter Mild föreslås och väljs enhälligt. 3 Val av sekreterare

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. Årsmöte Kils Slalomklubb Torsdagen den 22/9-2016 1. Mötet öppnas Ordförande Jörgen Tränk hälsar alla medlemmar välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängd 19 medlemmar deltar på

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt:

Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm. Följande punkter på respektive dagordning kommer att handläggas först och gemensamt: VentilationsFöreningen ByggnadsplåtFöreningen Stål & LättbyggnadsFöreningen Kongress Scandic Victoria Tower Stockholm Gemensam Dagordning 2015-05-22 Följande punkter på respektive dagordning kommer att

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65

GK Antilopens årsmöte 6 mars Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 1 Innehållsförteckning GK Antilopens årsmöte 6 mars 2016 Plats: Olles hus, Lexbyvägen 65 Kallelse och dagordning årsmöte Verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick

Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Statschefen bör väljas demokratiskt En undersökning av svenska medborgares inställning till Sveriges statsskick Samordnare av rapporten Mona Abou- Jeib Broshammar Republikanska Föreningen Inledning I offentlig

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för AHN Nerja

Stadgar för AHN Nerja Stadgar för AHN Nerja Antagna G92302595 1. Namn Föreningens namn är Asociación Hispano-Nórdica de Nerja (här kallad föreningen). Föreningen bildades år 2001 och styrs av nedanstående stadgar, bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM

ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM 1 ÅRSMÖTE DALARÖ KULTUR och FÖRENINGSCENTRUM Protokoll fört vid årsmöte på Tullhuset - 2014 04 08 1 Öppnande Mötet öppnas av ordförande Richard Nordgård som hälsar all välkomna.. 2 Fastställande av dagordning

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Innehåll. Förord Monarken och demokratin... 11

Innehåll. Förord Monarken och demokratin... 11 Innehåll Förord... 9 1. Monarken och demokratin.... 11 Kungamakt och demokratins framväxt... 14 Arvriket, adeln och kungligt envälde... 14 Bernadotte... 17 Från ståndsriksdag till allmän rösträtt.... 21

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

Protokoll för årsmöte I Svenska Hembryggareföreningen

Protokoll för årsmöte I Svenska Hembryggareföreningen Protokoll för årsmöte I Svenska Hembryggareföreningen 2016-03-13 På Frey's hotell, Bryggaregatan, Ordförande Christian Olsson öppnade mötet a. godkännande av kallelseförfarandet Årsmötet godkännde kallesleförfarandet

Läs mer

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET

ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2010 VERKSAMHETSÅRET 20090501-20100430 Söndagen den 4 juli 2009 kl 14.00 (registrering från 13.00) Ankarskolans matsal, Träslövsläge DAGORDNING 1 Mötets öppnande

Läs mer