ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010"

Transkript

1 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Förslag till föredragningslista under Svenska Volvo P1800-klubbens ordinarie årsstämma. Johannishusslott, Johannishus, lördagen den 3/ kl Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid årsstämman 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Fråga om godkännande av dagordning 5. Val av sekreterare för årsstämman 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fråga om tillgänglighet av verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport 9. Föredragning av verksamhetsberättelse för år Föredragning av ekonomisk rapport för år Föredragning av revisionsberättelse 12. Fastställande av resultat- & balansräkning 13. Budgetförslag för Ansvarsfrihet för styrelsen 15. Val av ordinarie styrelseledamöter 16. Val av ordförande 17. Val av vice ordförande 18. Val av suppleanter 19. Val av valberedning 20. Val av revisor 21. Inkomna motioner 22. Inkomna propositioner 23. Fastställande av inträdes- och årsavgift för Mötets avslutande

2 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Verksamhetsberättelse 2009 Klubbstyrelsen har nöjet att avge denna verksamhetsberättelse för året Allmänt Klubbens verksamhet bedrivs i huvudsak inom följande områden: 1. Tidningen 2. Hemsidan 3. Klubbshoppen 4. Träffarna 5. Arkivet Arkivet Under 2004 startades Klubbarkivet, där klubben, jämlikt 2 och 3 i föreningens stadgar letar efter, samlar in, systematiserar och arkiverar material om och ikring Volvo P1800. I möjligaste mån (endast begränsat av upphovsrättsregler), kommer detta material att publiceras på klubbens hemsidor, i tidningen och i andra sammanhang. Det fungerar också som en stor kunskapsbank för vår service gentemot medlemmarna. Ett konkret resultat av detta arbete är publicerandet av tekniska dokumentation på klubbens hemsidor. Ett 50-tal böcker, över 400 tidskrifter, affischer, foton, filmer, bildband, verksamhetsmeddelanden, verkstadshandböcker, försäljningsbroschyrer och dokument finns idag i klubben ägo. Allt som går (av upphovsrättsliga skäl) har publicerats på hemsidorna. Under 2009 har det pågått ett intensivt arbete för att i bokform ge ut den tidiga historien om tillkomsten och introduktionen av P Boken planeras vara producerad och tillgänglig under sommaren 2011, till 50-årsjubileet av den första P 1800 modellen. Tidningen Klubbens medlemstidning har kommit ut med 4 nummer under Hemsidor Klubbens hemsidor på Internet är till för att informera om klubbens verksamhet och aktiviteter, underlätta för klubbmedlemmar och andra att reparera och underhålla sina bilar genom att publicera tekniskt dokumentation som tex. verkstadshandböcker och servicemeddelanden. De är också en samlingsplats för alla intresserade av Volvo P1800 med diskussionsforum, marknadsplats och ett bildregister över P1800. Klubbens hemsidor består nu av ca. 14,000 webbsidor, 135,000 fotofiler och flera hundra pdfdokument. Sidorna är mycket välbesökta och högt rankade av de stora sökmotorerna. Vid en Google-sökning på "P1800" kommer klubbens bildgalleri på första plats av 312,000 träffar. Wikipedia, den fria encyklopedin, refererar på många ställen till klubbens sidor. Bilklubbar som anordnar träffar av olika slag är måna om att vara med i vår träffkalander då det ses som ett säkert sätt att få ut information till en bred publik. I avdelningen för Tekniska dokument har det under de senaste åren tillkommit närmare 1000 verkstadsmeddelanden på svenska, ett antal reservdelskataloger, tillbehörskataloger och diverse monteringsinstruktioner. Inskannade, delvis handskrivna leveransdokument från Jensenfabriken för de första 6,000 producerade bilarna finns numera upplagda under produktionsdata och länkade mot chassinummerdatabasen, där målsättningen är att data och bilder på samtliga chassinummer av P1800 så småningom skall finnas registrerade. En sida med information om klubbens olika försäkringsalternativ finns under Försäkringar. Där går de att får utförlig information om: MHRF-försäkringen, If-sakförsäkring och Länsförsäkringars Entusiastförsäkring. Under Tjänster och produkter som innehåller information om företag som ger klubbens

3 medlemmar bra erbjudanden i form av tjänster, produkter och andra förmåner som du som medlem i vår klubb kan ha nytta av t.ex. vid renovering eller underhåll av P Numera finns också en sida om miljöpåverkan upplagd på hemsidan. Där finns information om vilka åtgärder vi som P1800 ägare kan göra för att minimera negativ påverkan på hälsa och miljö. Arbetet flyter på bra med uppdateringar på de sidor som redan finns. Det som har hänt i nyskapande väg på hemsidan under 2009, när det gäller nya sidor är följande, en sida som handlar om hanteringen av ekonomi frågorna i klubben, finns numer under Om klubben - Ekonomi. Ytterligare en ny sida finns under Teknik Värdering av bilar, där det går att läsa om klubbens policy för värdering av P1800 bilar. Klubbens hemsidor utökades också under året med en avdelning för bloggar. Där kan medlemmar lägga in bilder och ge fortlöpande information om arbeten med sina bilar. Där besökare är välkomna att ställa frågor och kommentera inläggen. Internetleverantören Hogia sade upp klubbens fördelaktiga avtal i augusti och erbjöd ett alternativt kontrakt som emellertid var oacceptabelt på grund av det höga priset. Efter undersökningar om vad andra leverantörer kunde erbjuda föll slutligen valet på Surftown som är baserat i Sverige och blev utnämnt till bästa webbhotell av konsumenttidningen "Råd och Rön" Vi hade också egen positiv erfarenhet av Surftowns tjänster genom att chassiedatabasen har legat där i flera år då Hogia inte stöttade MySQL-databaser. Nu administreras klubbens domäner av Surftown och alla webbsidor ligger samlade på deras servrar. På grund av den stora totala datamängden, ca 45GB, har vi 3 konton, ett för varje domän. Själva flytten av de ca 14,000 webbsidorna, 135,000 fotofilerna och de några hundra pdf filerna tog drygt tre veckor och genomfördes utan större problem. För att få in fler svenska bilar till bildgalleriet och chassiedatabasen genom att nå medlemmar som inte använder Internet genomfördes en minikampanj i klubbtidningen med uppmaning att skicka in foton och uppgifter om bilar. Det resulterade i drygt 20 nya bidrag som tog det totala antalet svenska bilar upp till 774 men det fattas troligen fortfarande flera tusen. Totalt har vi nu över 3100 bilar från 32 länder i databasen vilket motsvarar ca. 7% av alla tillverkade P-S-ES Vissa webbsidor har genomgått en modernisering där det traditionella sättet att bygga med tabeller byts ut mot containers och där stilar definieras med CSS (Cascading style sheets). Bland många andra fördelar underlättar det uppdateringar och att blanda text och foton vilket vi till exempel gör på nyhetssidan, populärt kallad "löpet". Klubbshoppen Vår ambition är att hålla aktuella och efterfrågande artiklar i lager för våra medlemmar. En anpassning av sortimentet pågår kontinuerligt. Här önskar vi oss tips från medlemmarna på lämpliga artiklar. Nytt är att vi kan erbjuda en prisvärd jacka i både herr- och dammodell. Artiklarna marknadsförs normalt på de träffar som klubben är representerad på. Träffarna Som vanligt ägde den stora sommarträffen med klubbens årsstämma rum den sista helgen i juni dvs juni. Vid sommarträffen 2009 firades också klubbens 30-årsjubiléum. Träffen var förlagd till Dalarna och Gästrikland med besök i Falu Gruva, Carl-Larssongården i Sundborn och Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Årsstämman genomfördes under ordförandeskap av Per G Broman i Sundborns församlingshem. Vid jubiléumsmiddagen i Högbo Bruk deltog klubbens hedersmedlem Pelle Petterson med hustru Irene Klubben lämnade bidrag till ytterligare tre träffar med lokala arrangörer: Gotlandsträffen, Norrlandsträffen och en träff i Halland. SVIS, Reservdelar Hanteringen av reservdelar är som tidigare delegerad från klubben till organisationen SVIS Svenska Volvoklubbar I Samverkan, där klubben är en av medlemmarna med representation i styrelsen. SVIS har säte och verksamhet i Munktorp, men klubben har ändå en aktiv och viktig roll i att förmedla medlemmarnas önskemål och efterfrågan på reservdelar

4 till marknadens olika aktörer. Den traditionella vårträffen hölls den 31 maj, nu i Munktorp. 18/4, 26/9 och den 31/10 öppet hus med bakluckemarknad. Årets verksamhet präglas till största delen att finna struktur i bemanning och reservdelarnas placering i nya lagret. En stor tillströmning av nya reservdelar har skett under det gångna året. Det är GCP och Flenfabriken som skrotat ut delar som kommit SVIS tillgodo. Det har varit ett intensivt arbete med att hantera alla de hundratals pallar som inkommit. Några av de nya produkter som kommer från VP Autoparts: 1. Tutknapp P 1800, S art.nr Hus till bakljus P1800, S, E, art.nr, Luftintagsgaller art.nr Luftintagsgaller art.nr Försäkringar Svenska Volvo P1800-klubben har ett samarbete med MHRF-försäkringen, If Skadeförsäkring och Länsförsäkringars Entusiastförsäkring. Det innebär att medlemmarna genom klubben kan ansöka om förmånliga försäkringar till ett bra pris hos dessa försäkringsbolag. Ca 15 st. ansökningar har behandlats av klubben under 2009, fördelningen mellan försäkringsbolagen ser ut så här, MHRF 3 st, IF 10 st och LF 2 st. Under året 2009 fick vi en ny besiktningsman för de olika försäkringsalternativen, Mikael Theander från Stenkullen utanför Göteborg. MHRF Klubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), vilket i huvuddrag innebär följande: MHRF:s evenemangskalender finns numera på deras hemsida. Klubbmedlemmarna har möjlighet att ansöka om att få teckna den mycket förmånliga MHRF-försäkringen för sina veteranbilar efter godkännande av klubben och MHRF. Klubben bistår MHRF med registerhållning av dessa försäkringar, vilket klubben erhåller ersättning för. Klubben erlägger medlemsavgift till MHRF, baserat på antalet medlemmar, f.n. 15 kr/medlem och år. Bevarande, support Klubben har knutit upp ett antal tekniska experter till sig som funktionärer. Dessa är specialiserade på olika årsmodeller, och är medlemmarna behjälpliga vid tekniska spörsmål om bilarna, vid t ex renoveringar. I dagsläget är 6 personer engagerade i detta Mark Bergfors, Bo Oscarsson, Johan Falck, Mats Eriksson, Daniel Fors samt Inge Ahlbäck. Miljö Under hösten 2008 inleddes arbetet med att ta fram en miljöpolicy för klubben. Tidigare har MHRF:s miljöpolicy och miljöprofil funnits att tillgå. Hedersmedlemmar Följande personer är hedersmedlemmar i klubben: Bo Linden (Klubbens grundare). Paul Bjälkander (Reservdelsansvarig på Volvo, räddade undan alla gamla reservdelar från utskrotning). Bo Oscarsson (Mångårig reservdelsexpert och primus motor bakom bl a SVIS). Jan Wilsgaard (En av Volvos namnkunnigaste formgivare, ritade 1800ES). Pelle Pettersson (Världsberömd seglare, olympisk medaljör, formgivare. Skapade P1800 som sitt första verk redan 1957). Per Gillbrand (Legend inom motorutveckling, främst känd från åren på SAAB, men var en av huvudingenjörerna bakom den oerhört slitstarka B18-motorn som först såg dagens ljus i Volvo P1800).

5 Sir Roger Moore världsberömd engelsk skådespelare, gjorde P1800 till en av alla tiders kultbil genom att köra den i de flesta avsnitt av TV-serien "Helgonet" på 1960-talet. PR Bilmodellen blir alltmer eftertraktad och "kultförklarad". Klubben får varje år flera förfrågningar om att skaffa fram bilar till TV-film och reklaminspelningar/fotograferingar. Många vill hyra en P1800 som transportfordon på bröllop. Volvo Cars AB visar sitt stora intresse för klubbens arbete, vi har tex. en permanent monter om bilen och klubben på Volvomuseet i Göteborg. På uppdrag av klubbstyrelsen

6 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Förvaltningsberättelse 2009 Årsredovisning 2009 för Svenska Volvo P1800 Klubben Org. nr Styrelsen för Svenska Volvo P1800 Klubben avger följande årsredovisning för klubbens 30:e verksamhetsår, som omfattar tiden Styrelsen Sedan ordinarie föreningsstämma har styrelsen haft följande sammansättning. Ledamöter Vald till stämman år Bo Torvestig, Östhammar Ordförande 2010 Mats Eriksson, Knivsta Vice ordf Fredrick Beste, Uppsala Ledamot Sekreterare 2011 Hans Hellerstedt, Gävle Ledamot Kassör 2011 Kenneth Collander, Falun Ledamot 2010 Suppleant Ulf Selstam, Härryda Suppleant 2010 Revisorer Björn Engholm, PWC, Gävle 2010 Pär Konradsson, PWC, Gävle 2010 Valberedning Bo Eriksson, Gävle Sammankallande 2010 Per Persson, Köping 2010 Firmatecknare Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Ordförande, kassör samt sekreterare får göra smärre inköp med anknytning till klubbens verksamhet upp till ett maxbelopp på 2000:-. För inköp över 2000:- krävs beslut härom vid ett beslutmässigt styrelsemöte. Attesträtt Ordförande godkänner alla inkommande fakturor och utbetalningar. Varje styrelsemedlem sakgranskar och attesterar de fakturor man själv är beställare av, innan dessa går till ordförande för slutgiltigt godkännande. Ordförande får ej godkänna sina egna fakturor, det görs av kassören. Medlemmar Klubben hade vid årsskiftet 2009/2010 c:a 1740 medlemmar. Under 2009 har 128 nya medlemmar tillkommit, och ett fåtal har lämnat klubben. Den främsta redovisade orsaken för detta är att de sålt bilen. Ungefär 10% av medlemmarna är bosatta utomlands. Föreningen har i dag medlemmar i följande länder: USA, Canada, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Polen, Japan, Australien, Schweiz, Luxemburg, Portugal, Österrike, Sydafrika, Kroatien, Spanien, Italien, Thailand m fl länder. Årsstämma 2009 Årsstämma ägde rum den 27 juni 2009 i Sundborns församlingshem i Dalarna.

7 Styrelsesammanträden Styrelsen har under 2009 hållit 5 protokollförda sammanträden inklusive två konstituerande styrelsemöten. Anställda Föreningen har inga anställda. Löner eller arvoden utbetalas inte. Ekonomiförvaltning Allmänt Klubbens organisationsnummer är Klubben är registrerad hos svenska skatteverket såsom ideell kulturförening, vilket bl.a innebär skattebefrielse och möjliggör momsfrihet för bl. a tryckning av klubbtidningen. Klubben lämnar in självdeklaration till skattemyndigheten varje år, där verksamheten redovisas och balans- samt resultaträkning bifogas. Likviditet Likviditeten är god. Klubbens likvida tillgångar uppgick till c:a kr. Sedan 2007 är en del av klubbens kontanta tillgångar omplacerade till räntefonden Nordea Sekura, för att erhålla ränteavkastning var värdet av Sekurafonden kr. Lager I huvudsak köps mindre kvantiteter in som sedan säljes direkt till de medlemmar som meddelat intresse därför. På så sätt binds minimalt med kapital i varulagret. Under året köptes främst in. Första Hjälpen-kuddar Läderplånböcker Bälten Adressbrickor till väskor Klassiker-medaljer Bakrutedekaler Inventarier Klubben äger/har följande inventarier: Telefonsvarare och fax för teknisk rådgivning Flaggor, banderoll Original av klubblogotypen (vektoriserat) Fickminne för intervjuer En liten scanner Programvara klubbshoppen Laserskrivare för adressbärare, tidning Färgskrivare för medlemskort A3-scanner inkl Dia-adapter för klubbarkivet Desktop för scanning Tangentbord och mus till scannerdator Diktafon och mikrofon Bevvåg Under 2009 har inventarier till ett värde av kr anskaffats och restvärdet efter avskrivningar är kr. I bokslutet för 2009 har utöver den vanliga planenliga avskrivningen på kr extra avskrivning av inventarier gjorts med 6 615,58 kr för att överensstämmelse skulle nås mellan bokfört inventarievärde och restvärde på icke utrangerade inventarier enligt befintlig inventarieförteckning. Arkiv En särskild sorts inventarier utgörs av klubbarkivet, som fortsatt att byggas upp under Litteratur, dokument, broschyrer, handböcker, verkstadsmeddelanden, instruktionsböcker, annonser, fotografier, affischer, tidningar, tidskrifter, osv som anknyter till Volvo P1800 har införskaffats och skall förvaltas av klubben för all framtid. Inköpta arkivartiklar är ju redan gamla och begagnade, och således tillämpas inte avskrivning på dessa. Vid årsskiftet uppgick ackumulerat inköpsvärdet på klubbarkivet till :-.

8 Lån Klubben har inga lån och ej heller några ansvarsförbindelser. Skatter Klubben är inte skatteskyldig till inkomstskatt eller mervärdesskatt. Vilket innebär att klubben vare sig inte kan lyfta moms eller fakturera moms. Försäkringar Klubben har sedan sitt lager och inventarier försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Likaså har klubben styrelseförsäkring samt alla aktiva funktionärer är försäkrade när de är aktiva i klubbens regi (vid träffar o dyl). Årsavgifter Årsavgiften för medlemskap i klubben är 250 SEK. Inträdesavgift 150 SEK. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. Till MHRF (motorhistoriska riksförbundet) betalades medlemsavgift om kr, denna summa baseras på antalet medlemmar för de olika klubbarna i MHRF. Till SVIS (Svenska Volvoklubbar i Samverkan) betalades årsmedlemsavgift om symboliska 100 kr. Bidrag Bidrag har lämnats till följande träffar: Gotlandsträffen ( kr). Norrlandsträffen (1600 kr). Halland (1500 kr) kr har erhållits i registerhållningsbidrag från MHRF, för att klubben bistår i hanteringen av registret över de medlemmar som uppbär veteranbilsförsäkring via MHRF. Budget, framtida utveckling Budgeten för 2010 presenterades och godkändes av årsstämman Klubbens verksamhet inriktar sig även i framtiden vila på de verksamhetsområdena: Tidningen Hemsidan Klubbshoppen Träffarna Arkivet Inför jubileumsåret 2011 då Volvo P1800 fyller 50 år avser klubben att ge ut en bok om tillkomsten av och produktionen av den första årsmodellen av Volvo P1800. Resultat Fr o m är all bokföring datorbaserad, enligt BAS 2000 kontoplan och enligt BFNs (Bokföringsnämnden) rekommendationer. Detta möjliggör också mer precis kostnadsuppföljning på olika kostnadsställen, vilket i sin tur ger oss kraftfullare verktyg för budget, uppföljning, kostnadsbesparingar där så är möjligt och önskvärt. För räkenskapsåret 2009 gör klubben en bokföringsmässig förlust på ,83 kr. Disposition Styrelsen föreslår årsstämman att årets resultat på ,83 kr balanseras mot klubbens egna kapital.

9 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Resultat och Balansräkning 2009

10 Resultaträkning Intäkter Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Medlemsavgifter, normalbetalande[1] , , Medlemsavgifter utland , , Inträdesavgifter, intäkter från välkomstpaket[2] , , Klubbshop, postorderförsäljning , , Annonsförsäljning, klubbtidning 6 000, , Direktförsäljning, klubbshop[3] 2 900, , Anmälningsavgift, träffar[4] ,00 0, MHRF-bidrag 7 185, , Kursvinst rörelsen 43,99 53, Övriga intäkter 213, , S:a Nettoomsättning , ,82 Kostnader Rörelsens kostnader 4015 Kostnad ianspråktagna varor (klubbshop, välkomstpaket) , , Klubbshop, porton , , Klubbshop, frakt, emballage, etc , , Klubbtidning, tryck[5] , , Tryck av Almanacka och Matrikel[6] , , Klubbtidning, distribution , , Klubbtidning, porto -104, , Övr. kostnader, klubbtidning , , Övr. trycksaker 0, , Medlemskort, tryck och distribution 0,00 0, Utskick välkomstpaket nya medlemmar[7] , , Abbonemangsavgift Website ,10-482, Övriga kostnader Website -566,10 0, Träffar[8] , , Kampanjer, utställningar , , Lokalkostnader, styrelsemöten 0,00 0, Transportkostnader, styrelsemöten , , Logikostnader, styrelsemöten , , Övriga kostnader, styrelsemöten , , Portokostnad, administration , , Postgirokostnader, administration , , Betalkortsavgift -94,00-654, Telekostnad, administration , , Transportkostnad, administration , , Förbrukning, papper, kontor, administration , , Förbrukning, dataprodukter, administration , , Internetkostnader för administration inkl. bredband , , Övriga kostnader, administration[9] , , Klubbarkivet och Research , , Summa kostnader , ,48 Övriga externa kostnader

11

12 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI Valberedningens förslag Valberedningen Bo Eriksson och Per Persson för Svenska Volvo P1800-klubben, har följande förslag på styrelse, valberedning och revisorer till årsstämman Förslag till styrelse: Oförändrat sedan 2009 årsstämma: Hans Hellerstedt, ledamot, sitter kvar till årsstämman Avgående Ledamot: Begär att få lämna styrelsen Fredrick Beste ledamot. Omval ledamöter: Bo Torvestig, ledamot, omval till årsstämman Mats Eriksson, ledamot, omval till årsstämman Val av ordförande och vice ordförande: Bo Torvestig, ordförande, omval till årsstämman Mats Eriksson, vice ordförande, omval till årsstämman Nyval ledamöter: Bo Eriksson, ledamot, nyval till årsstämman Ulf Selstam, ledamot, fyllnadsval till årsstämman Nyval suppleant: Kenneth Collander, suppleant, nyval till årsstämman Börje Wallgren, suppleant, nyval till årsstämman Mikael Andersson, suppleant, nyval till årsstämman Anneli Ahlman, suppleant, nyval till årsstämman Förslag till Valberedning: Rolf Sjöström, sammankallande, nyval till årsstämman Per Persson, omval till årsstämman Förslag till revisor: Björn Engblom auktoriserad revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, omval 1 år till årsstämman Pär Konradsson godkänd revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, omval 1 år till årsstämman 2011.

13 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Budgetförslag för 2011 Resultatbudget (enligt försiktighetsprincipen är intäkterna estimerade lågt och avrundade nedåt, motsatsen gäller för kostnader.) Intäkter Medlemsavgifter, Sverigeboende (1600 medlemmar) Medlemsavgifter, utlandsboende (100 medlemmar) Inträdesavgifter (100 medlemmar) Anmälningsavgifter, träffar Klubbshopsförsäljning (postorder + träffar) Annonser, klubbtidning Registrering, MHRF Ränteintäkter Budgeterade intäkter = Kostnader Tryck av klubbtidningar Tryck av almanacka/matrikel Omkostn klubbtidning Kostnad, sålda och iansspräktagna varor klubbskop Träffverksamheten Välkomstpaket, nya medlemmar Administration (tele, porto, papper, skrivarbläck, transporter och styrelsemöten...) Revision MHRF-medlemsavgifter Övriga kostnader Budgeterade kostnader = Budgeterat överskott = Investeringsbudget Inköp till varulagret Inköp till klubblagret Inköp övriga (högt räknat) Kommentar till budgetförslaget för 2011: 1) För att säkerställa en fortsatt god ekonomi i klubben föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 50 kronor till 300 kronor per år från och med ) År 2011 är det 50 år sedan den första Volvo P1800 visades upp för den svenska pressen. Svenska Volvo P1800-klubben planerar att ge ut en jubileumsbok till medlemmarna för att fira detta. Boken är nu under produktion (se artikel p P1800 Magasinet nr ). Den slutliga kostnaden beräknas till kronor, vilket kommer att finansieras med de medel som redan finns som likvida tillgångar i föreningen.

14 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Proposition 1; Höjning av medlemsavgiften. Styrelsens förslag: Vår nuvarande medlemsavgift på 250:- har sedan 1998 varit oförändrad, däremot har olika kostnader som exempelvis porton, distributionskostnader, tryckkostnader mm ökat under dessa år. Styrelsen har också samtidigt som kostnader ökat arbetat för att minska de fasta kostnaderna, exempelvis sker styrelsemötena numera hemma hos ledamöterna, samåkning tillämpas, telefonkostnader har sänkts men framför allt så har klubben satsat kraftigt på ökad träffverksamhet. Styrelsen önskar fortsätta att satsningen på träffar, hemsidan och tidningen. Av dessa skäl yrkar styrelsen på att medlemsavgiften ändras från nuvarande 250:- till 300:- per år från och med år 2011.

15 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Proposition 2; Uteslutning av medlem. Styrelsens förslag: Styrelsen begär att stämman fattar beslut enligt 9 i stadgarna om uteslutning av medlem. Anledning till begäran är att medlemmen NN trots upprepade muntliga och skriftliga uppmaningar ej betalar en skuld till klubben på 1800:- som härrör sig till klubbshopen. Medlemmen har också muntligt lovat betalning men inte infriat detta. Ärendet är överlämnat till kronofogden för indrivning. NN har genom sitt handlande medvetet motverkat och skadat klubbens anseende och styrelsen begär därför att stämman bifaller propositionen.

16 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Proposition 3; Boken Volvo P gåva till medlemmarna år Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att varje medlem i klubben år 2011 erhåller 1 exemplar av boken som medlemsförmån. Finansieringen av gåvan, vars kostnad beräknas till :-, skall ske genom att motsvarande medel tas från klubbens Secura fond.

17 ÅRSSTÄMMAN DEN 27 JUNI 2009

18 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Protokoll fört vid Svenska Volvo P1800-klubbens Årsstämma Johannishusslott, lördagen den 3/7-2010, kl Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Bo Torvestig och alla hälsades välkomna. 2 Val av ordförande vid årsstämman. Till ordförande under årsstämman valdes Birger Vernersson, Karlskrona. 3 Fråga om mötet är behörigt utlyst. Stämman ansåg att mötet varit behörigen utlyst. 4 Fråga om godkännande av dagordning. Stämman godkände dagordningen. 5 Val av sekreterare. Mats Eriksson, valdes att föra protokoll under årsstämman. 6 Val av två justerare tillika rösträknare. Bo Torvestig och Hans Hellerstedt, valdes att justera protokollet och räkna eventuella röster. 7 Fastställande av röstlängd. En deltagarlista cirkulerade bland deltagarna för namnpåskrift. Listan bifogas protokollet. 8 Fråga om tillgänglighet av verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport. Tillgängligheten av verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport, godkändes av stämman. 9 Föredragning av verksamhetsberättelse för är Stämmoordförande fördrog verksamhetsberättelsen, överskrifterna i den samma lästes och stämman fick tillfälle att komma med frågor. Verksamhetsberättelsen för 2009 godkändes av stämman. 10 Föredragning av ekonomisk rapport för är Stämmoordförande fördrog ekonomiska rapporten, och stämman fick tillfälle att komma med frågor. Ekonomiska rapporten för 2009 godkändes av stämman. 11 Föredragning av revisionsberättelse. Stämmoordförande fördrog revisionsberättelsen och godkändes av stämman. 12 Fastställande av resultat och balansräkning. Hans Hellerstedt förklarade/utvecklade hur resultatet för 2009 uppkommit. Resultat och Balansräkning för 2009 godkändes av stämman. 13 Budgetförslag för Hans Hellerstedt föredrog Budgetförslaget för 2011 och förklarade bl.a. att Budgeten hänger ihop med några av Propositionerna. Budgeten för 2011 godkändes av stämman.

19 14 Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av ordinarie styrelseledamöter. Bo Eriksson sammankallande för valberedningen, föredrog valberedningens förslag och tillade att det vore positivt om det kom frivilliga krafter och anmälde sitt intresse för att hjälpa till med arbetet med att driva klubben. Stämman godkände att Fredrick Beste lämnar styrelsen. Stämman godkände att Hans Hellerstedt sitter kvar i styrelsen till årsstämman Stämman godkände att Bo Torvestig och Mats Eriksson omvaldes till årsstämman Nyval: Stämman godkände att Bo Eriksson valdes till årsstämman Fyllnadsval: Stämman godkände att Ulf Selstam valdes till årsstämman Val av ordförande. Bo Torvestig valdes till Svenska Volvo P1800 klubbens ordförande. 17 Val av vice ordförande. Mats Eriksson valdes till Svenska Volvo P1800 klubbens vice ordförande. 18 Val av suppleanter. Samtliga nyval. Stämman godkände att Anneli Ahlman valdes till årsstämman Stämman godkände att Kenneth Collander valdes till årsstämman Stämman godkände att Börje Wallgren valdes till årsstämman Stämman godkände att Mikael Andersson valdes till årsstämman Val av valberedning. Stämman godkände att Rolf Sjöström, nyval och sammankallande, valdes till årsstämman 2011 och Per Persson omvaldes till årsstämman Val av revisor. Hans Hellerstedt föredrog valberedningens förslag om revisorer. Nyval för båda personerna. Stämman godkände att Godkänd revisor Kurt Bohman vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, valdes till årsstämman Och godkänd revisor Pär Konradsson vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, valdes till årsstämman Båda 21 Inkomna motioner. Stämman kunde konstatera att det inte inkommit några motioner. 22 Inkomna propositioner. Proposition 1, årsstämman godkände styrelsens förslag på att höja medlemsavgiften till 300:- per år. Proposition 2, Efter en förklaring av ärendet och information om att det tillkommit ytterligare en ståndpunkt. Gav Årsstämman styrelsen bemyndigande att på bästa sätt handha ärendet. Har inte NN betalat sin skuld till klubben före den 31/ , kommer begäran om uteslutning att fullföljas. Proposition 3, årsstämman godkände styrelsens förslag på att varje medlem skall erhålla boken Volvo P1800 från idé till prototyp och tillverkning, utan kostnad.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008

ANGELÄGET 1/2008. Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008. Kallelse till riksstämma 2008 ANGELÄGET 1/2008 Information från Sveriges Släktforskarförbund till dess medlemsorganisationer Maj 2008 Kallelse till riksstämma 2008 Härmed kallas medlemsorganisationerna i Sveriges Släktforskarförbund

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1

Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella SHR 2004. Sid 1 Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) Officiella Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) SHR 2004 Sid 1 Stadgar för Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) 1 Syften Sveriges Herpetologiska Riksförening,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 I december 2010 informerades styrelsen om att SAM var villiga att göra ytterliggare en donation till Y-NEEW, den tredje i ordningen. Styrelsearbetet under våren kom därför

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN

FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN FÖRENINGEN FÖR SVENSKAR I VÄRLDEN ÅRSREDOVISNING 2013 Organisationsnummer 802003-6623 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 S venskar i Världen fyllde 75 år 2013 och jubiléet har uppmärksammats under hela året. Sommaraktiviteterna

Läs mer

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar

Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar Linköpings budoklubb Kendosektion information, rutiner och tips för styrelse, instruktörer och medlemmar i a i d o k e n d o k y u d o LBK Kendosektionen Senast ändrad november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer