ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010"

Transkript

1 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Förslag till föredragningslista under Svenska Volvo P1800-klubbens ordinarie årsstämma. Johannishusslott, Johannishus, lördagen den 3/ kl Årsstämmans öppnande 2. Val av ordförande vid årsstämman 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Fråga om godkännande av dagordning 5. Val av sekreterare för årsstämman 6. Val av två justerare tillika rösträknare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fråga om tillgänglighet av verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport 9. Föredragning av verksamhetsberättelse för år Föredragning av ekonomisk rapport för år Föredragning av revisionsberättelse 12. Fastställande av resultat- & balansräkning 13. Budgetförslag för Ansvarsfrihet för styrelsen 15. Val av ordinarie styrelseledamöter 16. Val av ordförande 17. Val av vice ordförande 18. Val av suppleanter 19. Val av valberedning 20. Val av revisor 21. Inkomna motioner 22. Inkomna propositioner 23. Fastställande av inträdes- och årsavgift för Mötets avslutande

2 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Verksamhetsberättelse 2009 Klubbstyrelsen har nöjet att avge denna verksamhetsberättelse för året Allmänt Klubbens verksamhet bedrivs i huvudsak inom följande områden: 1. Tidningen 2. Hemsidan 3. Klubbshoppen 4. Träffarna 5. Arkivet Arkivet Under 2004 startades Klubbarkivet, där klubben, jämlikt 2 och 3 i föreningens stadgar letar efter, samlar in, systematiserar och arkiverar material om och ikring Volvo P1800. I möjligaste mån (endast begränsat av upphovsrättsregler), kommer detta material att publiceras på klubbens hemsidor, i tidningen och i andra sammanhang. Det fungerar också som en stor kunskapsbank för vår service gentemot medlemmarna. Ett konkret resultat av detta arbete är publicerandet av tekniska dokumentation på klubbens hemsidor. Ett 50-tal böcker, över 400 tidskrifter, affischer, foton, filmer, bildband, verksamhetsmeddelanden, verkstadshandböcker, försäljningsbroschyrer och dokument finns idag i klubben ägo. Allt som går (av upphovsrättsliga skäl) har publicerats på hemsidorna. Under 2009 har det pågått ett intensivt arbete för att i bokform ge ut den tidiga historien om tillkomsten och introduktionen av P Boken planeras vara producerad och tillgänglig under sommaren 2011, till 50-årsjubileet av den första P 1800 modellen. Tidningen Klubbens medlemstidning har kommit ut med 4 nummer under Hemsidor Klubbens hemsidor på Internet är till för att informera om klubbens verksamhet och aktiviteter, underlätta för klubbmedlemmar och andra att reparera och underhålla sina bilar genom att publicera tekniskt dokumentation som tex. verkstadshandböcker och servicemeddelanden. De är också en samlingsplats för alla intresserade av Volvo P1800 med diskussionsforum, marknadsplats och ett bildregister över P1800. Klubbens hemsidor består nu av ca. 14,000 webbsidor, 135,000 fotofiler och flera hundra pdfdokument. Sidorna är mycket välbesökta och högt rankade av de stora sökmotorerna. Vid en Google-sökning på "P1800" kommer klubbens bildgalleri på första plats av 312,000 träffar. Wikipedia, den fria encyklopedin, refererar på många ställen till klubbens sidor. Bilklubbar som anordnar träffar av olika slag är måna om att vara med i vår träffkalander då det ses som ett säkert sätt att få ut information till en bred publik. I avdelningen för Tekniska dokument har det under de senaste åren tillkommit närmare 1000 verkstadsmeddelanden på svenska, ett antal reservdelskataloger, tillbehörskataloger och diverse monteringsinstruktioner. Inskannade, delvis handskrivna leveransdokument från Jensenfabriken för de första 6,000 producerade bilarna finns numera upplagda under produktionsdata och länkade mot chassinummerdatabasen, där målsättningen är att data och bilder på samtliga chassinummer av P1800 så småningom skall finnas registrerade. En sida med information om klubbens olika försäkringsalternativ finns under Försäkringar. Där går de att får utförlig information om: MHRF-försäkringen, If-sakförsäkring och Länsförsäkringars Entusiastförsäkring. Under Tjänster och produkter som innehåller information om företag som ger klubbens

3 medlemmar bra erbjudanden i form av tjänster, produkter och andra förmåner som du som medlem i vår klubb kan ha nytta av t.ex. vid renovering eller underhåll av P Numera finns också en sida om miljöpåverkan upplagd på hemsidan. Där finns information om vilka åtgärder vi som P1800 ägare kan göra för att minimera negativ påverkan på hälsa och miljö. Arbetet flyter på bra med uppdateringar på de sidor som redan finns. Det som har hänt i nyskapande väg på hemsidan under 2009, när det gäller nya sidor är följande, en sida som handlar om hanteringen av ekonomi frågorna i klubben, finns numer under Om klubben - Ekonomi. Ytterligare en ny sida finns under Teknik Värdering av bilar, där det går att läsa om klubbens policy för värdering av P1800 bilar. Klubbens hemsidor utökades också under året med en avdelning för bloggar. Där kan medlemmar lägga in bilder och ge fortlöpande information om arbeten med sina bilar. Där besökare är välkomna att ställa frågor och kommentera inläggen. Internetleverantören Hogia sade upp klubbens fördelaktiga avtal i augusti och erbjöd ett alternativt kontrakt som emellertid var oacceptabelt på grund av det höga priset. Efter undersökningar om vad andra leverantörer kunde erbjuda föll slutligen valet på Surftown som är baserat i Sverige och blev utnämnt till bästa webbhotell av konsumenttidningen "Råd och Rön" Vi hade också egen positiv erfarenhet av Surftowns tjänster genom att chassiedatabasen har legat där i flera år då Hogia inte stöttade MySQL-databaser. Nu administreras klubbens domäner av Surftown och alla webbsidor ligger samlade på deras servrar. På grund av den stora totala datamängden, ca 45GB, har vi 3 konton, ett för varje domän. Själva flytten av de ca 14,000 webbsidorna, 135,000 fotofilerna och de några hundra pdf filerna tog drygt tre veckor och genomfördes utan större problem. För att få in fler svenska bilar till bildgalleriet och chassiedatabasen genom att nå medlemmar som inte använder Internet genomfördes en minikampanj i klubbtidningen med uppmaning att skicka in foton och uppgifter om bilar. Det resulterade i drygt 20 nya bidrag som tog det totala antalet svenska bilar upp till 774 men det fattas troligen fortfarande flera tusen. Totalt har vi nu över 3100 bilar från 32 länder i databasen vilket motsvarar ca. 7% av alla tillverkade P-S-ES Vissa webbsidor har genomgått en modernisering där det traditionella sättet att bygga med tabeller byts ut mot containers och där stilar definieras med CSS (Cascading style sheets). Bland många andra fördelar underlättar det uppdateringar och att blanda text och foton vilket vi till exempel gör på nyhetssidan, populärt kallad "löpet". Klubbshoppen Vår ambition är att hålla aktuella och efterfrågande artiklar i lager för våra medlemmar. En anpassning av sortimentet pågår kontinuerligt. Här önskar vi oss tips från medlemmarna på lämpliga artiklar. Nytt är att vi kan erbjuda en prisvärd jacka i både herr- och dammodell. Artiklarna marknadsförs normalt på de träffar som klubben är representerad på. Träffarna Som vanligt ägde den stora sommarträffen med klubbens årsstämma rum den sista helgen i juni dvs juni. Vid sommarträffen 2009 firades också klubbens 30-årsjubiléum. Träffen var förlagd till Dalarna och Gästrikland med besök i Falu Gruva, Carl-Larssongården i Sundborn och Sveriges Järnvägsmuseum i Gävle. Årsstämman genomfördes under ordförandeskap av Per G Broman i Sundborns församlingshem. Vid jubiléumsmiddagen i Högbo Bruk deltog klubbens hedersmedlem Pelle Petterson med hustru Irene Klubben lämnade bidrag till ytterligare tre träffar med lokala arrangörer: Gotlandsträffen, Norrlandsträffen och en träff i Halland. SVIS, Reservdelar Hanteringen av reservdelar är som tidigare delegerad från klubben till organisationen SVIS Svenska Volvoklubbar I Samverkan, där klubben är en av medlemmarna med representation i styrelsen. SVIS har säte och verksamhet i Munktorp, men klubben har ändå en aktiv och viktig roll i att förmedla medlemmarnas önskemål och efterfrågan på reservdelar

4 till marknadens olika aktörer. Den traditionella vårträffen hölls den 31 maj, nu i Munktorp. 18/4, 26/9 och den 31/10 öppet hus med bakluckemarknad. Årets verksamhet präglas till största delen att finna struktur i bemanning och reservdelarnas placering i nya lagret. En stor tillströmning av nya reservdelar har skett under det gångna året. Det är GCP och Flenfabriken som skrotat ut delar som kommit SVIS tillgodo. Det har varit ett intensivt arbete med att hantera alla de hundratals pallar som inkommit. Några av de nya produkter som kommer från VP Autoparts: 1. Tutknapp P 1800, S art.nr Hus till bakljus P1800, S, E, art.nr, Luftintagsgaller art.nr Luftintagsgaller art.nr Försäkringar Svenska Volvo P1800-klubben har ett samarbete med MHRF-försäkringen, If Skadeförsäkring och Länsförsäkringars Entusiastförsäkring. Det innebär att medlemmarna genom klubben kan ansöka om förmånliga försäkringar till ett bra pris hos dessa försäkringsbolag. Ca 15 st. ansökningar har behandlats av klubben under 2009, fördelningen mellan försäkringsbolagen ser ut så här, MHRF 3 st, IF 10 st och LF 2 st. Under året 2009 fick vi en ny besiktningsman för de olika försäkringsalternativen, Mikael Theander från Stenkullen utanför Göteborg. MHRF Klubben är medlem i Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF), vilket i huvuddrag innebär följande: MHRF:s evenemangskalender finns numera på deras hemsida. Klubbmedlemmarna har möjlighet att ansöka om att få teckna den mycket förmånliga MHRF-försäkringen för sina veteranbilar efter godkännande av klubben och MHRF. Klubben bistår MHRF med registerhållning av dessa försäkringar, vilket klubben erhåller ersättning för. Klubben erlägger medlemsavgift till MHRF, baserat på antalet medlemmar, f.n. 15 kr/medlem och år. Bevarande, support Klubben har knutit upp ett antal tekniska experter till sig som funktionärer. Dessa är specialiserade på olika årsmodeller, och är medlemmarna behjälpliga vid tekniska spörsmål om bilarna, vid t ex renoveringar. I dagsläget är 6 personer engagerade i detta Mark Bergfors, Bo Oscarsson, Johan Falck, Mats Eriksson, Daniel Fors samt Inge Ahlbäck. Miljö Under hösten 2008 inleddes arbetet med att ta fram en miljöpolicy för klubben. Tidigare har MHRF:s miljöpolicy och miljöprofil funnits att tillgå. Hedersmedlemmar Följande personer är hedersmedlemmar i klubben: Bo Linden (Klubbens grundare). Paul Bjälkander (Reservdelsansvarig på Volvo, räddade undan alla gamla reservdelar från utskrotning). Bo Oscarsson (Mångårig reservdelsexpert och primus motor bakom bl a SVIS). Jan Wilsgaard (En av Volvos namnkunnigaste formgivare, ritade 1800ES). Pelle Pettersson (Världsberömd seglare, olympisk medaljör, formgivare. Skapade P1800 som sitt första verk redan 1957). Per Gillbrand (Legend inom motorutveckling, främst känd från åren på SAAB, men var en av huvudingenjörerna bakom den oerhört slitstarka B18-motorn som först såg dagens ljus i Volvo P1800).

5 Sir Roger Moore världsberömd engelsk skådespelare, gjorde P1800 till en av alla tiders kultbil genom att köra den i de flesta avsnitt av TV-serien "Helgonet" på 1960-talet. PR Bilmodellen blir alltmer eftertraktad och "kultförklarad". Klubben får varje år flera förfrågningar om att skaffa fram bilar till TV-film och reklaminspelningar/fotograferingar. Många vill hyra en P1800 som transportfordon på bröllop. Volvo Cars AB visar sitt stora intresse för klubbens arbete, vi har tex. en permanent monter om bilen och klubben på Volvomuseet i Göteborg. På uppdrag av klubbstyrelsen

6 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Förvaltningsberättelse 2009 Årsredovisning 2009 för Svenska Volvo P1800 Klubben Org. nr Styrelsen för Svenska Volvo P1800 Klubben avger följande årsredovisning för klubbens 30:e verksamhetsår, som omfattar tiden Styrelsen Sedan ordinarie föreningsstämma har styrelsen haft följande sammansättning. Ledamöter Vald till stämman år Bo Torvestig, Östhammar Ordförande 2010 Mats Eriksson, Knivsta Vice ordf Fredrick Beste, Uppsala Ledamot Sekreterare 2011 Hans Hellerstedt, Gävle Ledamot Kassör 2011 Kenneth Collander, Falun Ledamot 2010 Suppleant Ulf Selstam, Härryda Suppleant 2010 Revisorer Björn Engholm, PWC, Gävle 2010 Pär Konradsson, PWC, Gävle 2010 Valberedning Bo Eriksson, Gävle Sammankallande 2010 Per Persson, Köping 2010 Firmatecknare Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Ordförande, kassör samt sekreterare får göra smärre inköp med anknytning till klubbens verksamhet upp till ett maxbelopp på 2000:-. För inköp över 2000:- krävs beslut härom vid ett beslutmässigt styrelsemöte. Attesträtt Ordförande godkänner alla inkommande fakturor och utbetalningar. Varje styrelsemedlem sakgranskar och attesterar de fakturor man själv är beställare av, innan dessa går till ordförande för slutgiltigt godkännande. Ordförande får ej godkänna sina egna fakturor, det görs av kassören. Medlemmar Klubben hade vid årsskiftet 2009/2010 c:a 1740 medlemmar. Under 2009 har 128 nya medlemmar tillkommit, och ett fåtal har lämnat klubben. Den främsta redovisade orsaken för detta är att de sålt bilen. Ungefär 10% av medlemmarna är bosatta utomlands. Föreningen har i dag medlemmar i följande länder: USA, Canada, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Danmark, Finland, Polen, Japan, Australien, Schweiz, Luxemburg, Portugal, Österrike, Sydafrika, Kroatien, Spanien, Italien, Thailand m fl länder. Årsstämma 2009 Årsstämma ägde rum den 27 juni 2009 i Sundborns församlingshem i Dalarna.

7 Styrelsesammanträden Styrelsen har under 2009 hållit 5 protokollförda sammanträden inklusive två konstituerande styrelsemöten. Anställda Föreningen har inga anställda. Löner eller arvoden utbetalas inte. Ekonomiförvaltning Allmänt Klubbens organisationsnummer är Klubben är registrerad hos svenska skatteverket såsom ideell kulturförening, vilket bl.a innebär skattebefrielse och möjliggör momsfrihet för bl. a tryckning av klubbtidningen. Klubben lämnar in självdeklaration till skattemyndigheten varje år, där verksamheten redovisas och balans- samt resultaträkning bifogas. Likviditet Likviditeten är god. Klubbens likvida tillgångar uppgick till c:a kr. Sedan 2007 är en del av klubbens kontanta tillgångar omplacerade till räntefonden Nordea Sekura, för att erhålla ränteavkastning var värdet av Sekurafonden kr. Lager I huvudsak köps mindre kvantiteter in som sedan säljes direkt till de medlemmar som meddelat intresse därför. På så sätt binds minimalt med kapital i varulagret. Under året köptes främst in. Första Hjälpen-kuddar Läderplånböcker Bälten Adressbrickor till väskor Klassiker-medaljer Bakrutedekaler Inventarier Klubben äger/har följande inventarier: Telefonsvarare och fax för teknisk rådgivning Flaggor, banderoll Original av klubblogotypen (vektoriserat) Fickminne för intervjuer En liten scanner Programvara klubbshoppen Laserskrivare för adressbärare, tidning Färgskrivare för medlemskort A3-scanner inkl Dia-adapter för klubbarkivet Desktop för scanning Tangentbord och mus till scannerdator Diktafon och mikrofon Bevvåg Under 2009 har inventarier till ett värde av kr anskaffats och restvärdet efter avskrivningar är kr. I bokslutet för 2009 har utöver den vanliga planenliga avskrivningen på kr extra avskrivning av inventarier gjorts med 6 615,58 kr för att överensstämmelse skulle nås mellan bokfört inventarievärde och restvärde på icke utrangerade inventarier enligt befintlig inventarieförteckning. Arkiv En särskild sorts inventarier utgörs av klubbarkivet, som fortsatt att byggas upp under Litteratur, dokument, broschyrer, handböcker, verkstadsmeddelanden, instruktionsböcker, annonser, fotografier, affischer, tidningar, tidskrifter, osv som anknyter till Volvo P1800 har införskaffats och skall förvaltas av klubben för all framtid. Inköpta arkivartiklar är ju redan gamla och begagnade, och således tillämpas inte avskrivning på dessa. Vid årsskiftet uppgick ackumulerat inköpsvärdet på klubbarkivet till :-.

8 Lån Klubben har inga lån och ej heller några ansvarsförbindelser. Skatter Klubben är inte skatteskyldig till inkomstskatt eller mervärdesskatt. Vilket innebär att klubben vare sig inte kan lyfta moms eller fakturera moms. Försäkringar Klubben har sedan sitt lager och inventarier försäkrade till fullvärde i Länsförsäkringar. Likaså har klubben styrelseförsäkring samt alla aktiva funktionärer är försäkrade när de är aktiva i klubbens regi (vid träffar o dyl). Årsavgifter Årsavgiften för medlemskap i klubben är 250 SEK. Inträdesavgift 150 SEK. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. Till MHRF (motorhistoriska riksförbundet) betalades medlemsavgift om kr, denna summa baseras på antalet medlemmar för de olika klubbarna i MHRF. Till SVIS (Svenska Volvoklubbar i Samverkan) betalades årsmedlemsavgift om symboliska 100 kr. Bidrag Bidrag har lämnats till följande träffar: Gotlandsträffen ( kr). Norrlandsträffen (1600 kr). Halland (1500 kr) kr har erhållits i registerhållningsbidrag från MHRF, för att klubben bistår i hanteringen av registret över de medlemmar som uppbär veteranbilsförsäkring via MHRF. Budget, framtida utveckling Budgeten för 2010 presenterades och godkändes av årsstämman Klubbens verksamhet inriktar sig även i framtiden vila på de verksamhetsområdena: Tidningen Hemsidan Klubbshoppen Träffarna Arkivet Inför jubileumsåret 2011 då Volvo P1800 fyller 50 år avser klubben att ge ut en bok om tillkomsten av och produktionen av den första årsmodellen av Volvo P1800. Resultat Fr o m är all bokföring datorbaserad, enligt BAS 2000 kontoplan och enligt BFNs (Bokföringsnämnden) rekommendationer. Detta möjliggör också mer precis kostnadsuppföljning på olika kostnadsställen, vilket i sin tur ger oss kraftfullare verktyg för budget, uppföljning, kostnadsbesparingar där så är möjligt och önskvärt. För räkenskapsåret 2009 gör klubben en bokföringsmässig förlust på ,83 kr. Disposition Styrelsen föreslår årsstämman att årets resultat på ,83 kr balanseras mot klubbens egna kapital.

9 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Resultat och Balansräkning 2009

10 Resultaträkning Intäkter Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3110 Medlemsavgifter, normalbetalande[1] , , Medlemsavgifter utland , , Inträdesavgifter, intäkter från välkomstpaket[2] , , Klubbshop, postorderförsäljning , , Annonsförsäljning, klubbtidning 6 000, , Direktförsäljning, klubbshop[3] 2 900, , Anmälningsavgift, träffar[4] ,00 0, MHRF-bidrag 7 185, , Kursvinst rörelsen 43,99 53, Övriga intäkter 213, , S:a Nettoomsättning , ,82 Kostnader Rörelsens kostnader 4015 Kostnad ianspråktagna varor (klubbshop, välkomstpaket) , , Klubbshop, porton , , Klubbshop, frakt, emballage, etc , , Klubbtidning, tryck[5] , , Tryck av Almanacka och Matrikel[6] , , Klubbtidning, distribution , , Klubbtidning, porto -104, , Övr. kostnader, klubbtidning , , Övr. trycksaker 0, , Medlemskort, tryck och distribution 0,00 0, Utskick välkomstpaket nya medlemmar[7] , , Abbonemangsavgift Website ,10-482, Övriga kostnader Website -566,10 0, Träffar[8] , , Kampanjer, utställningar , , Lokalkostnader, styrelsemöten 0,00 0, Transportkostnader, styrelsemöten , , Logikostnader, styrelsemöten , , Övriga kostnader, styrelsemöten , , Portokostnad, administration , , Postgirokostnader, administration , , Betalkortsavgift -94,00-654, Telekostnad, administration , , Transportkostnad, administration , , Förbrukning, papper, kontor, administration , , Förbrukning, dataprodukter, administration , , Internetkostnader för administration inkl. bredband , , Övriga kostnader, administration[9] , , Klubbarkivet och Research , , Summa kostnader , ,48 Övriga externa kostnader

11

12 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI Valberedningens förslag Valberedningen Bo Eriksson och Per Persson för Svenska Volvo P1800-klubben, har följande förslag på styrelse, valberedning och revisorer till årsstämman Förslag till styrelse: Oförändrat sedan 2009 årsstämma: Hans Hellerstedt, ledamot, sitter kvar till årsstämman Avgående Ledamot: Begär att få lämna styrelsen Fredrick Beste ledamot. Omval ledamöter: Bo Torvestig, ledamot, omval till årsstämman Mats Eriksson, ledamot, omval till årsstämman Val av ordförande och vice ordförande: Bo Torvestig, ordförande, omval till årsstämman Mats Eriksson, vice ordförande, omval till årsstämman Nyval ledamöter: Bo Eriksson, ledamot, nyval till årsstämman Ulf Selstam, ledamot, fyllnadsval till årsstämman Nyval suppleant: Kenneth Collander, suppleant, nyval till årsstämman Börje Wallgren, suppleant, nyval till årsstämman Mikael Andersson, suppleant, nyval till årsstämman Anneli Ahlman, suppleant, nyval till årsstämman Förslag till Valberedning: Rolf Sjöström, sammankallande, nyval till årsstämman Per Persson, omval till årsstämman Förslag till revisor: Björn Engblom auktoriserad revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, omval 1 år till årsstämman Pär Konradsson godkänd revisor vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, omval 1 år till årsstämman 2011.

13 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Budgetförslag för 2011 Resultatbudget (enligt försiktighetsprincipen är intäkterna estimerade lågt och avrundade nedåt, motsatsen gäller för kostnader.) Intäkter Medlemsavgifter, Sverigeboende (1600 medlemmar) Medlemsavgifter, utlandsboende (100 medlemmar) Inträdesavgifter (100 medlemmar) Anmälningsavgifter, träffar Klubbshopsförsäljning (postorder + träffar) Annonser, klubbtidning Registrering, MHRF Ränteintäkter Budgeterade intäkter = Kostnader Tryck av klubbtidningar Tryck av almanacka/matrikel Omkostn klubbtidning Kostnad, sålda och iansspräktagna varor klubbskop Träffverksamheten Välkomstpaket, nya medlemmar Administration (tele, porto, papper, skrivarbläck, transporter och styrelsemöten...) Revision MHRF-medlemsavgifter Övriga kostnader Budgeterade kostnader = Budgeterat överskott = Investeringsbudget Inköp till varulagret Inköp till klubblagret Inköp övriga (högt räknat) Kommentar till budgetförslaget för 2011: 1) För att säkerställa en fortsatt god ekonomi i klubben föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 50 kronor till 300 kronor per år från och med ) År 2011 är det 50 år sedan den första Volvo P1800 visades upp för den svenska pressen. Svenska Volvo P1800-klubben planerar att ge ut en jubileumsbok till medlemmarna för att fira detta. Boken är nu under produktion (se artikel p P1800 Magasinet nr ). Den slutliga kostnaden beräknas till kronor, vilket kommer att finansieras med de medel som redan finns som likvida tillgångar i föreningen.

14 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Proposition 1; Höjning av medlemsavgiften. Styrelsens förslag: Vår nuvarande medlemsavgift på 250:- har sedan 1998 varit oförändrad, däremot har olika kostnader som exempelvis porton, distributionskostnader, tryckkostnader mm ökat under dessa år. Styrelsen har också samtidigt som kostnader ökat arbetat för att minska de fasta kostnaderna, exempelvis sker styrelsemötena numera hemma hos ledamöterna, samåkning tillämpas, telefonkostnader har sänkts men framför allt så har klubben satsat kraftigt på ökad träffverksamhet. Styrelsen önskar fortsätta att satsningen på träffar, hemsidan och tidningen. Av dessa skäl yrkar styrelsen på att medlemsavgiften ändras från nuvarande 250:- till 300:- per år från och med år 2011.

15 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Proposition 2; Uteslutning av medlem. Styrelsens förslag: Styrelsen begär att stämman fattar beslut enligt 9 i stadgarna om uteslutning av medlem. Anledning till begäran är att medlemmen NN trots upprepade muntliga och skriftliga uppmaningar ej betalar en skuld till klubben på 1800:- som härrör sig till klubbshopen. Medlemmen har också muntligt lovat betalning men inte infriat detta. Ärendet är överlämnat till kronofogden för indrivning. NN har genom sitt handlande medvetet motverkat och skadat klubbens anseende och styrelsen begär därför att stämman bifaller propositionen.

16 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Proposition 3; Boken Volvo P gåva till medlemmarna år Styrelsens förslag: Styrelsen föreslår att varje medlem i klubben år 2011 erhåller 1 exemplar av boken som medlemsförmån. Finansieringen av gåvan, vars kostnad beräknas till :-, skall ske genom att motsvarande medel tas från klubbens Secura fond.

17 ÅRSSTÄMMAN DEN 27 JUNI 2009

18 ÅRSSTÄMMAN DEN 3 JULI 2010 Protokoll fört vid Svenska Volvo P1800-klubbens Årsstämma Johannishusslott, lördagen den 3/7-2010, kl Mötets öppnande. Mötet öppnades av ordförande Bo Torvestig och alla hälsades välkomna. 2 Val av ordförande vid årsstämman. Till ordförande under årsstämman valdes Birger Vernersson, Karlskrona. 3 Fråga om mötet är behörigt utlyst. Stämman ansåg att mötet varit behörigen utlyst. 4 Fråga om godkännande av dagordning. Stämman godkände dagordningen. 5 Val av sekreterare. Mats Eriksson, valdes att föra protokoll under årsstämman. 6 Val av två justerare tillika rösträknare. Bo Torvestig och Hans Hellerstedt, valdes att justera protokollet och räkna eventuella röster. 7 Fastställande av röstlängd. En deltagarlista cirkulerade bland deltagarna för namnpåskrift. Listan bifogas protokollet. 8 Fråga om tillgänglighet av verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport. Tillgängligheten av verksamhetsberättelse och ekonomiskrapport, godkändes av stämman. 9 Föredragning av verksamhetsberättelse för är Stämmoordförande fördrog verksamhetsberättelsen, överskrifterna i den samma lästes och stämman fick tillfälle att komma med frågor. Verksamhetsberättelsen för 2009 godkändes av stämman. 10 Föredragning av ekonomisk rapport för är Stämmoordförande fördrog ekonomiska rapporten, och stämman fick tillfälle att komma med frågor. Ekonomiska rapporten för 2009 godkändes av stämman. 11 Föredragning av revisionsberättelse. Stämmoordförande fördrog revisionsberättelsen och godkändes av stämman. 12 Fastställande av resultat och balansräkning. Hans Hellerstedt förklarade/utvecklade hur resultatet för 2009 uppkommit. Resultat och Balansräkning för 2009 godkändes av stämman. 13 Budgetförslag för Hans Hellerstedt föredrog Budgetförslaget för 2011 och förklarade bl.a. att Budgeten hänger ihop med några av Propositionerna. Budgeten för 2011 godkändes av stämman.

19 14 Ansvarsfrihet för styrelsen. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av ordinarie styrelseledamöter. Bo Eriksson sammankallande för valberedningen, föredrog valberedningens förslag och tillade att det vore positivt om det kom frivilliga krafter och anmälde sitt intresse för att hjälpa till med arbetet med att driva klubben. Stämman godkände att Fredrick Beste lämnar styrelsen. Stämman godkände att Hans Hellerstedt sitter kvar i styrelsen till årsstämman Stämman godkände att Bo Torvestig och Mats Eriksson omvaldes till årsstämman Nyval: Stämman godkände att Bo Eriksson valdes till årsstämman Fyllnadsval: Stämman godkände att Ulf Selstam valdes till årsstämman Val av ordförande. Bo Torvestig valdes till Svenska Volvo P1800 klubbens ordförande. 17 Val av vice ordförande. Mats Eriksson valdes till Svenska Volvo P1800 klubbens vice ordförande. 18 Val av suppleanter. Samtliga nyval. Stämman godkände att Anneli Ahlman valdes till årsstämman Stämman godkände att Kenneth Collander valdes till årsstämman Stämman godkände att Börje Wallgren valdes till årsstämman Stämman godkände att Mikael Andersson valdes till årsstämman Val av valberedning. Stämman godkände att Rolf Sjöström, nyval och sammankallande, valdes till årsstämman 2011 och Per Persson omvaldes till årsstämman Val av revisor. Hans Hellerstedt föredrog valberedningens förslag om revisorer. Nyval för båda personerna. Stämman godkände att Godkänd revisor Kurt Bohman vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, valdes till årsstämman Och godkänd revisor Pär Konradsson vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s kontor i Gävle, valdes till årsstämman Båda 21 Inkomna motioner. Stämman kunde konstatera att det inte inkommit några motioner. 22 Inkomna propositioner. Proposition 1, årsstämman godkände styrelsens förslag på att höja medlemsavgiften till 300:- per år. Proposition 2, Efter en förklaring av ärendet och information om att det tillkommit ytterligare en ståndpunkt. Gav Årsstämman styrelsen bemyndigande att på bästa sätt handha ärendet. Har inte NN betalat sin skuld till klubben före den 31/ , kommer begäran om uteslutning att fullföljas. Proposition 3, årsstämman godkände styrelsens förslag på att varje medlem skall erhålla boken Volvo P1800 från idé till prototyp och tillverkning, utan kostnad.

20 23 Fastställande av inträdes avgifter och årsavgifter för Stämman godkände att inträdesavgiften är på oförändrade 150:-. Och att årsavgiften höjs till 300:-/ år, som tidigare har godkänts av årsstämman under 22 och proposition Mötets avslutande. Mötet avslutades av Birger Vernersson Vid protokollet: Mats Eriksson Justeras: Bo Torvestig Justeras: Hans Hellerstedt

ÅRSSTÄMMA DEN 2 JULI 2011

ÅRSSTÄMMA DEN 2 JULI 2011 ÅRSSTÄMMA DEN 2 JULI 2011 Förslag till föredragningslista under Svenska Volvo P1800-klubbens ordinarie årsstämma. Hotell Fars Hatt, Kungälv, lördagen den 2/7-2011 kl. 16.00. 1. Årsstämmans öppnande 2.

Läs mer

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19

Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 Svenska Volvo P1800-Klubben Dagordning för årstämma gällande räkenskapsår 2003 den 2004-06-19 1. Mötes öppnande 2. Justering av röstlängd/medlemslista 3. Frågan om mötet är behörigt utlyst 4. Val av ordförande

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING Stadgarna fastställda 2007-05-09 STADGAR FÖR FÖRÄLDRAFÖRENINGEN YRSA EKONOMISK FÖRENING 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningens firma är Föräldraföreningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Sveriges Guideförbund

Stadgar för Sveriges Guideförbund Stadgar för Sveriges Guideförbund Antagna på SveGuides 31:a förbundsstämma den 29 mars 2014 i Kramfors 1 Förbundets firma och ändamål Sveriges Guideförbund, SveGuide är en organisation för auktoriserade

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i StyrelseAkademien Norr, 17 mars 2017 Umeå Inledning Styrelsens ordförande Olof Degerfeldt hälsade välkommen och förklarade stämman för öppnad. Org.nr. 897002-0221

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand

STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand STADGAR FÖR Föreningen Gnisvärd och Tofta strand 1 Organisationen Föreningen Gnisvärd och Tofta strand bildades den 29 juli 2014. Föreningen är bildad under svensk rätt och tillämpningen och tolkningen

Läs mer

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014

PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 PROTOKOLL årsstämma 30 mars 2014 Närvarande Se röstlängd. 1. Årsstämman öppnas Ordförande Jan Olov Westerberg förklarade stämman öppnad och gick igenom vissa praktiska frågor. 2. Val av ordförande för

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte

STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade vid årsmöte STADGAR FÖR KULTURFÖRENINGEN TÅGET Reviderade 110227 vid årsmöte SYFTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen är en ideell förening. Föreningen har som syfte att erbjuda sina medlemmar ett alternativ till det kommersiella

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna.

1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade alla medlemmar välkomna. Protokoll fört vid föreningsstämma i Svenska Volvo C70-klubben den 4 maj 2013 på Hotell ÅhusStrand i Åhus 1. Föreningsstämmans öppnande Föreningsstämman öppnades av klubbens ordförande Bo Algers som hälsade

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252

Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 Stadgar för: Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening Organisationsnummer 769627-4252 1 Föreningens namn Fiber, Vatten och Avlopp i Flo ekonomiska förening. 2 Föreningens säte Grästorps kommun,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att producera förnybar el med solceller för medlemmarnas räkning. Stadgar antagna 2014-04-28 Stadgar för Zolcell 1:1 Ekonomisk Förening Org. nr: 1 Föreningens namn Föreningens namn är Zolcell 1:1 ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks

Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks Stadgar för den ideella föreningen Friskis&Svettis Riks 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Friskis&Svettis Riks. 1.2 Friskis&Svettis-rörelsens gemensamma idé är att erbjuda lustfylld och

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016

Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Protokoll Årsmöte 2016-03-20 Feministiskt initiativ Gävle ÅRSMÖTE 2016 Plats och tid: Fängelsemuseet, Hamiltongatan 1, kl. 13:00-16:00 BILAGOR Dagordning (bilaga 1) Närvarolista och röstlängd (bilaga 2)

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening.

Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 1 Firma Föreningens firma är Gullspångs fibernät ekonomisk förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget och medlemmarnas

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR

GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR GAMLA UPPSALA MONTESSORI ORG NR 769601-6430 1 Firma och säte Föreningens firma är Gamla Uppsala Montessoriförskola ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Uppsala. 2 Målsättning Föreningens målsättning

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2012-05-23 1 19 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 29 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Föreningen Ventus Stadgar

Föreningen Ventus Stadgar Föreningen Ventus Stadgar Namn 1 Föreningens namn skall vara Ventus och ha sitt säte i Malmö Målsättning 2 Föreningen har som mål: - att starta och driva en kulturförening med tyngdpunkt på musik. - att

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

Landsnora Villaägareförening

Landsnora Villaägareförening Landsnora Villaägareförening STADGAR Föreningens namn 1 Föreningens firma är Landsnora villaägareförening. Föreningens verksamhetsområde 2 Föreningens verksamhetsområde är Landsnora och Falkberget inom

Läs mer

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång)

Höja hyran för aktiveter som t ex Carina och Studiofrämjandet ( betalar idag 500: /gång) Byalaget extra möte den 26 november 2009 11 26 Förslag, mina funderingar Vi jobbar för att behåller ovanvåningen! Har haft samtal idag med Stefan, att få ner hyran till 5.000: /månad dom dom 6 förste månaderna

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Prisdialogen

Stadgar för Prisdialogen Stadgar för Prisdialogen Prisdialogen är en ideell förening med säte i Stockholm. Den bildades den 14 december 2012 av Riksbyggen, SABO och Svensk fjärrvärme (sedermera Energiföretagen Sverige), då även

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer