Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Din rätt till en värdig omsorg. Värdighetsgarantier i Kalmar kommun"

Transkript

1 Din rätt till en värdig omsorg Värdighetsgarantier i Kalmar kommun

2 Bakgrund 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket innebär att äldre personer ska ges ökade möjligheter till inflytande vid genomförande av insatser inom äldreomsorgen. I maj 2012 fattade omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd i Kalmar kommun beslut om lokala värdighetsgarantier som baseras på den nationella värdegrunden. Värdighetsgarantierna träder i kraft 1 december 2012 och gäller för dig som bor i vård- och omsorgsboende, eller har hemtjänstinsatser.

3 Värdighetsgarantier för dig som bor i vård- och omsorgsboende eller har hemtjänstinsatser Bemötande med respekt och engagemang Du bemöts med respekt och engagemang. Detta omfattar även mottagande av synpunkter och klagomål från dig, anhöriga eller allmänhet. Viktigt att förstå varandra I all vård och omsorg är det viktigt att omsorgstagare och personal förstår varandra. Orsaker som annat modersmål eller andra språksvårigheter kan vara ett hinder för detta. Verksamheten garanterar dig därför att göra sitt yttersta, för att du tillsammans med personalen ska kunna samtala om din vård och omsorg utifrån dina individuella behov och förutsättningar.

4 Garanterad en kontaktman När du flyttar till ett vård- och omsorgsboende eller har hemtjänstinsatser är du garanterad en kontaktman. Det är en person ur personalgruppen som har huvudansvaret i kontakten med dig och dina närstående. Du ska ha möjlighet att byta kontaktman om du så önskar. Garanterad delaktighet i planeringen av din vård och omsorg Du som omsorgstagare eller din utsedda företrädare, garanteras att tillsammans med din kontaktman: Vara delaktig när genomförandeplanen upprättas. Den ska bland annat beskriva hur och när din hjälp med olika insatser ska tillgodoses, exempelvis morgon- och kvällsvanor. Genomförandeplanen upprättas senast tre veckor efter att du flyttat till ett vårdoch omsorgsboende eller efter att hemtjänstpersonalen påbörjat de insatser du blivit beviljad. Genomförandeplanen är en överenskommelse mellan dig och personalen som utför insatserna och du kommer att få en kopia av den. Uppföljning görs var tredje månad eller oftare om behov finns, tillsammans med dig eller din utsedda företrädare. Vid upprättande och uppföljning av genomförandeplanen kan du alltid ha någon närstående med om du önskar.

5 Hjälp med personlig hygien Vid vård- och omsorgsinsatser som rör personlig hygien kan det vara extra viktigt att få hjälp från just manlig eller kvinnlig personal. Verksamheten garanterar dig därför att göra sitt yttersta för att tillgodose ditt önskemål. Du möter personal med hög kompetensnivå Arbetsgivaren arbetar för att all personal har en utbildningsnivå med lägst undersköterskekompetens. I omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning är grundutbildningsnivån hög vilket gör att personalen utför sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Utifrån olika kompetenser arbetar personal i team, med ett rehabiliterande förhållningssätt, det vill säga att stärka och bevara det friska hos dig, för att på bästa sätt ge god vård och omsorg.

6

7 Synlig ID-handling All personal ska alltid bära synlig ID-handling. Vård i livets slutskede Vid vård i livets slutskede finns personal vid din sida så att du får lindring för smärtor och andra symtom. Ingen ska behöva dö ensam. Verksamheten garanterar att vården och omsorgen vid livets slut ska inge trygghet och lugn för dig och närstående, och på bästa sätt göra den sista tiden så bra som möjligt. Missförhållanden Verksamheten har nolltolerans mot alla former av missförhållanden, vilket också innebär att alla kända missförhållanden utreds och åtgärdas.

8 Värdighetsgarantier för dig som har hemtjänstinsatser Att få meddelat om ändrad tid Verksamheten garanterar att hemtjänstpersonalen i förväg meddelar dig om de måste ändra tiden för sina besök hos dig. Vid försening mer än 30 minuter hör vi av oss till dig och meddelar detta. Möjlighet att nå personal Du kan nå hemtjänstpersonalen direkt eller på telefonsvarare som lyssnas av regelbundet, det vill säga minst en gång per dag. De återkommer till dig så snart de kan om du önskar. Inflytande över beviljade hemtjänstinsatser Om du önskar byta ut en insats mot en annan insats som du tidigare är beviljad, ska du ha möjlighet till detta. Dock ej veckohandling och tvätt.

9 Värdighetsgarantier för dig som bor i vård- och omsorgsboende Näringsriktig och varierad kost Du som bor på ett vård- och omsorgsboende garanteras näringsriktig och varierad kost enligt omsorgsförvaltningens nutritionspolicy. Garanterad erbjudande om utevistelse Verksamheten erbjuder dig att vistas ute varje vecka på något sätt. Detta kan innebära att vara ute på en promenad, att sitta på en altan, balkong eller i en trädgård. Möjlighet att nå personal På ett vård- och omsorgsboende kan närstående nå personal på telefon dygnet runt.

10 Tyck till Om du har synpunkter på hur verksamheten lever upp till de garantier som är utlovade är vi tacksamma om du hör av dig till oss. Fyll gärna i den Tyck tillblankett som finns i alla verksamheter inom äldreomsorgen, eller på kommunens hemsida så lovar vi att göra allt för att förbättra oss. Du kan även använda dig av e-postadresserna alternativt för att framföra dina synpunkter, eller direkt till all anställd personal inom omsorgsförvaltningen samt Södermöre kommundelsförvaltning. Synpunkter och klagomål besvaras inom två arbetsdagar enligt Kalmar kommuns kvalitetspolicy.

11 Värdegrund omsorgsverksamheten En tydlig värdegrund talar om verksamhetens gemensamma etiska grundstenar. En välkänd värdegrund ser till att alla anställda får en tydlig målbild av att sätta omsorgstagaren i centrum. Värdegrunden skapar samsyn, förståelse, insikt och påverkar utvecklingen av omsorgsarbetet. Varje människa är unik Vi utgår ifrån allas lika värde och det ska prägla alla möten och kontakter mellan verksamhet och enskilda. Individen och dess behov står i centrum och tillgänglighet, kontinuitet och långsiktiga kontakter ska tillgodoses. Varje möte är unikt Mötet mellan enskilda och verksamhetens företrädare ska präglas av respekt, kunskap och lyhördhet. Varje uppdrag är unikt Alla uppdrag ska utifrån den enskildes behov utföras på bästa sätt baserat på kunskap och beprövad erfarenhet. Vi når framgång genom samverkan och delaktighet Vi arbetar mot ett gemensamt mål med den enskilde i centrum. Vi lär av varandra och är prestigelösa. Vi har alla, enskilt och gemensamt, ansvar hela vägen. Samverkan sker mellan verksamhetens olika utförare och dennes nätverk. Fastställd av omsorgsnämnden 31 januari 2012

12 Har du frågor till oss kontakta gärna Kalmar kommun , eller på någon av e-postadresserna eller Informationsenheten /26 Foto: framsida och sid 6 Jan Magnusson, baksidamorguefile

Du ska kunna leva ditt liv som du vill!

Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Du ska kunna leva ditt liv som du vill! Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv. Örebro kommuns lokala värdegrund Vad innebär den för dig? Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA

Äldreomsorgen i Södertälje. Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Äldreomsorgen i Södertälje Hemtjänsten VI GÖR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT BO HEMMA Vad kan vi hjälpa dig med? Hemtjänstens viktigaste uppgift är att göra det möjligt för dig att kunna bo kvar i din invanda

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få stöd av boendestödet. Det är svårt att beskriva exakt hur

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen

Äldreboende. Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Äldreboende Information från Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen 1 Äldreboende När man inte längre klarar av att bo kvar hemma finns möjlighet att söka till ett äldreboende. Boendet är till för Dig som

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting

Tåsjögården. Här kan du nå oss! Information till den enskilde och anhöriga. Tåsjögården Hemvägen 6 830 80 Hoting Här kan du nå oss! Vårdpersonal......... 0671-202 18 Enhetschef Verksamhets- och personalansvarig... 0671-71 66 02 Distriktssköterska/sjuksköterska... 0671-71 66 07 Frågor angående avgifter och faktura:

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell.

Värdegrund. De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Värdegrund De fyra grundelementen Luft Vatten Jord Eld står som modell. Livet själv och du som människa klarar dig inte utan något av dem. Alla är lika mycket värda hur olika de än är. Låt också det vara

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer