förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "förening 11/12 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida."

Transkript

1 verksamheten

2 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen uppgick till Mkr (9 801) Årets rörelseresultat uppgick till 288,5 Mkr (377,9) Soliditeten uppgick till 47,7 procent (45,5) 11/12 Styrelsen föreslår en återbäring på 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På obemannade stationer (OKQ8 Minipris) lämnas fem öre per liter drivmedel. På övriga inköp föreslås två procent återbäring. (Produkter och tjänster som undantages återbäringen återfinns i förvaltningsberättelsens förslag till vinstdisposition.) Styrelsen föreslår 2,5 procents ränta på medlemmars insatskapital 2011/12. Affärsidé: Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. Vision: OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Kärnvärden: Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet. Soliditet Resultat efter finansiella poster Nettoomsättning % 50 Mkr 400 Mkr

3 OKQ8 Verksamhetsåret 2011/2012 Presentationen visar OK-Q8 AB. Koncernen OK ekonomisk förening presenteras på föregående sida. OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsbolag. Därför har OKQ8 ett särskilt ansvar för att uppnå en hållbar bilism. Det tas genom att bygga ut andelen förnybara drivmedel. Etanolstationer (E85) finns över hela landet. På 44 stationer finns pumpar med fordonsgas i samarbete med E.ON. Rapsolja (RME) finns som ett alternativ till diesel. I samarbete med Siemens avser OKQ8 även att bygga ett nät av elladdstolpar på stationer. En station med alla dessa drivmedel finns redan idag i Häggvik, norr om Stockholm. Det är Europas första och mest hållbara drivmedelsstation. Den invigdes i januari år 2012 och tjänar som inspiration för framtida nya stationer hos OKQ8. OKQ8 erbjöd vid verksamhetsårets slut 378 bemannade stationer. Utöver det fanns 157 egna automatstationer, OKQ8 minipris. Det fanns 41 föreningsdrivna stationer och ytterligare 165 i samarbete med Volvohandlarnas kedja Tanka. Antalet miljöbilar i OKQ8s hyrbilsflotta passerade 99 procent under året. I Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet, Sustainable Brands, har OKQ8 för andra året i rad utsetts till det drivmedelsbolag som är bäst på hållbar utveckling. Verksamhetsåret 11/12 Mkr Försäljning Biltvätt och GDS Försäljning Biltvätt och GDS Marknadsandelar 2011 (%) Prisutveckling drivmedel 2011 Marknadsandelar 2011 (%) kr/liter 15 Övriga 0,7% 14 Preem 14,7% Statoil 34,2% 13 ST1 21,9% 12 Prisutveckling drivmedel /08 08/09 09/10 10/11 11/12 OKQ8 28,5% jan apr jul okt GDS Biltvätt 95 oktan Diesel

4 Kooperationens år KOOP- ERATIONENS ar 2012 År 2012 är utsett av FN till kooperationens år. När FN utsåg året till kooperationens år, lyfte de i sin motivering bland annat fram kooperativens förmåga att bidra till minskad fattigdom och att öka kunskapen om den kooperativa företagsformen. Under Kooperationens år ska även styrkan i den kooperativa affärsmodellen lyftas, som ett alternativt sätt att göra affärer och främja socioekonomisk utveckling. I hela världen har kooperativa organisationer 800 miljoner medlemmar i 110 länder. Tillsammans sysselsätter de över 100 miljoner människor. Norden är kooperationens starkaste region i världen. OK uppmärksammar kooperationens år bland annat genom webbplatsen De 22 största kooperativa idédrivna företagen i Sverige omfattar 13 miljoner medlemseller ägarskap och trenden att starta kooperativa företag ökar. OSTARTAT Har ni en kooperativ affärsidé? Var med i idétävlingenjakten på ostartade företag. Ni har chans att vinna kr, mentorskap, hjälp med ekonomifrågor, juridik och marknadsföring. Läs mer och anmäl er till tävlingen på De kooperativa idéerna presenteras för en lokal jury och finalen arrangeras i Stockholm. Jakten på ostartade företag arrangeras som en del av Kooperationens år miljoner anställda i kooperativ 800 milj medlemmar i kooperativ

5 Innehåll 2 VD har ordet: Framtiden är förnybar 6 Vi är OK: Tillsammans är vi OK 8 Medlem och ägande: Medlemskap: så funkar det Välkommen till OK-historia! Här upplever du berättelsen om hur några droskägares initiativ att bilda Inköpscentralen IC en sommardag 1926 utvecklades till en bil- och oljekooperation med över 1 miljon medlemmar. Vilka var drivkrafterna, innovationerna och återvändsgränderna bakom framväxten av en av Sveriges största drivmedelsdistributörer? På sajten kan även besökarna vara med och berätta OK-historien. Under en särskild flik kan du berätta om dina minnen från OK och bifoga bilder. I OK har vi alltid gjort saker tillsammans, nu berättar vi vår gemensamma historia. 12 Vägen framåt 13 Om OK-koncernen: Nytänkande sedan Hållbar utveckling 16 Hållbar utveckling: Tanka för miljön 18 Häggvik: Europas första hållbara drivmedelsstation 20 Hållbar utveckling: Utveckling och framsteg 31 Hållbar utveckling: Medarbetare i OK-koncernen 24 OK-bolagen 26 OK-förlaget: Motorläsning på papper och skärm 28 Övriga bolag: Varm vinter gav krav på åtgärder 29 Övriga bolag: Bedege och Fastighets AB Norrtull 32 Om OKQ8: Kunden i centrum på OKQ8 34 Hållbarhet: OKQ8 redovisar sin hållbarhet 36 Om OKQ8: Servicehjälpen återvänder 40 Om OKQ8: Tvätta själv, Biluthyrning, Bygg & Underhåll 41 Om OKQ8: Oljor och smörjmedel 42 Visa-kortet: har skaffat succékortet 43 OKQ8 Marknad: Bättre än andra bolags produkter? 44 IDS: Automatstationer för tung trafik IDS 45 Medarbetare: Friska och trygga medarbetare 48 Organisationsschema 50 Styrelse OK 51 Revisorer/kansli 52 Ledning OKQ8 53 Styrelse OKQ8 54 Medlemsorganisationen 55 Regionstämmor 56 Adresser Vi är OK Om OK ekonomisk förening Om OKQ8 Övrigt

6 2 OK ekonomisk förening VD har ordet Ett år som har präglats av ekonomisk oro och stigande oljepriser men där OK och OKQ8 har tagit flera steg mot ökad förnybarhet och en bilism för framtiden Framtiden är förnybar Under hela våren har bensinpriset stigit mot nya rekordnivåer. 15- och 16 kronorsgränser passerades medan många bilister förundrat frågade vad som pågick. Hur långt kan det gå innan priset slår i taket? Ingen vet med säkerhet vad som är smärtgränsen för flertalet. För enskilda är den säkert redan nådd. Det är en komplex fråga som har sin grund i en kombination av problem med och i viktiga oljeländer och att västvärlden under lång tid vant sig vid relativt låga oljepriser och därför sett en möjlighet att beskatta oljan. I exempelvis USA är inte skatterna på samma nivå. Ändå är bensinprisets nya nivåer ett inslag i presidentvaldebatten. Barack Obama är märkbart besvärad av kritiken. Slaget om Hormuzsundet är den dominerande problemfaktorn under vårens galopperande oljepris. Det handlar om rädslan för att Iran bygger upp kärnvapen. USAs kraftfulla kritik och EUs ekonomiska sanktioner mot landet fick Iran att hota stänga det viktiga Hormuzsundet i Arabiska viken. En nyckelled för oljeexporten från Mellanöstern. Risken för en upptrappad militär konflikt fick oljepriset att stiga kraftigt. Det är ett pris som alla länder får betala i form av högre bensinpriser och en långsammare återhämtning i världsekonomin. Osäkerheten kring den framtida oljeförsörjningen i världen framhålls tillsammans med klimatfrågan som ett skäl till att driva på utvecklingen mot andra och förnybara bränslen. I Sverige har regeringen tidigare uttalat målet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende år Det är ett tufft mål. Hur det ska gå till att nå det målet ska en särskild utredare få i uppdrag att fundera över. I OKQ8 drar vi ett strå till stacken genom att successivt bygga ut andelen förnybara drivmedel. Etanolstationer (E85) finns över hela landet. I vårt föreningsområde finns också pumpar med fordonsgas i samarbete med E.ON. Rapsolja (RME) finns som ett alternativ till diesel. I samarbete med Siemens avser OKQ8 att bygga ett nät av elladdstolpar på stationer, i första skedet efter motorvägarna Stockholm- Göteborg-Malmö. En station med alla dessa drivmedel finns redan idag i Häggvik, norr om Stockholm. Det är Europas första och mest hållbara drivmedelsstation. Den invigdes i januari i år och tjänar som inspiration för framtida nya stationer. Det är ett utmärkt exempel på OKs stolta tradition allt sedan mitten av 1950-talet att hela tiden tillföra nya mer hållbara produkter och tjänster. Med stor glädje kunde jag som ordförande i OKQ8s styrelse hämta priset som bästa drivmedelsbolaget i Sustainable Brands OKQ8 vann utmärkelsen även ifjol. Ingen vinner på gamla meriter. Det gäller att hela tiden förtjäna det. OKQ8 ger i år för första gången ut en hållbarhetsredovisning, som finns tillgänglig OKQ8 Häggvik en inspiration för framtiden

7 OK ekonomisk förening 3 VD har ordet på okq8.se från och med den 2 maj. Den ansedda tidskriften Reader Digests läsare har samtidigt för fjärde året i rad belönat OKQ8 som det mest betrodda bensinbolaget. Vi slickar ödmjukt i oss berömmet och lovar att lyssna på medlemmar och kunder för att göra hela livet med bilen enklare och mer hållbart. Därmed inte sagt att vi kan bygga en station längs alla asfalterade vägar eller att undvika stänga en station som inte ens bär sina kostnader. Det är många medlemmar som har åsikter om var vi bör ha stationer. Tyvärr kan vi inte tillgodose alla sådana önskningar. Framför allt inte när bilarna drar allt mindre och besöken på en bensinstation av den anledningen med tiden blir glesare. Det totala antalet bensinstationer i Sverige har, med något undantag, minskat varje år alltsedan I föreningens övriga verksamhet har vi lagt ett ekonomiskt rött år bakom oss. Det är tre verksamhetsområden som skakat om oss ordentligt och där vi genomgår en exempellöst smärtsam omställningsprocess. Det kommer att kännas av även innevarande år. Saab: Konkursen i bilfabriken slog med full kraft mot dotterbolaget ANA i Trollhättan. Förutom traditionell bilförsäljning och service har företaget varit underleverantör till Saab Automobile av en rad olika tjänster alltifrån färdigställande av polisbilar till hantering av den stora parken av tjänstebilar. En personalstyrka på 220 personer har mer än halverats. Övriga bilbolag med Saab i portföljen har förlorat sitt största märke. Det har slagit direkt mot lönsamheten trots en rad kraftfulla åtgärder för att mildra verkningarna. Pellets: Stor konkurrens, höga inköpspriser, stark svensk krona som försvårat exportaffärer och vissa produktionsproblem har förmörkat året för de två pelletsbolagen i Laxå respektive Edsbyn. Det har tvingat fram en rad åtgärder, inklusive uppsägningar, för att söka en mer långsiktig lösning för att minska den finansiella belastningen. Det är tråkigt att produktionen av ett uppskattat och förnybart bränsle ska behöva ses som ett problem i tider när klimatfrågan står så högt på dagordningen. OK-förlaget: Motortidningarna tar stryk när allt färre köper och läser pappersprodukter. Det akuta problemet är att annonspengarna flyttar sig allt snabbare till olika digitala medier. Framför allt unga läsare vänder papperstidningar ryggen och söker sin information på nätet. Långsiktig omställning svår men nödvändig Under året har tidningarna Automobil och Bike i Danmark lagts ner som papperstidningar och återuppstått i digital version. En ny husbil- och husvagnstidning Camper har etablerats i Finland. Förlaget satsar allt större redaktionella resurser på motorvarlden.se för att nå unga läsare i alla åldrar. FN har utsett 2012 till Kooperationens År. Det ska bidra till minskad fattigdom och öka kunskapen om den kooperativa företagsformen. Det ger den samlade kooperationen i Sverige möjligheten att visa styrkan i affärsmodellen, som i olika former fungerat i omkring 100 år. Det startas i Sverige för närvarande fler ekonomiska föreningar än aktiebolag. Ett fundament i det kooperativa företaget är den demokratiska organisationen. I OK ekonomisk förening är det drygt en miljon medlemmar som bjuds in till årets regionstämmor, som äger rum på 28 olika platser under tiden 2 9 maj. Det blir en del intressanta nyheter på årets stämmor bland annat professionella föreläsare och kända moderatorer. Som vanligt en redovisning från en ledamot i styrelsen om det gångna året. fika, en stämmopresent och ett gratislotteri, där vinsten är ett presentkort. Föreningen har köpt in alla lotter i Kooperation Utan Gränsers lotteri för hjälp till självhjälp i utsatta områden i Afrika. Den som till äventyrs inte har möjlighet att närvara på en regionstämma kan ta del av en eftersänd stämma via webben, ok.se, från den 7 maj. Väl mött på vägarna i sommar. Göran Lindblå VD och koncernchef i OK ekonomisk förening Vi är OK Om OK ekonomisk förening Om OKQ8 Övrigt

8 Verkstad cirka 200 anställda är BIVA en av de större bilverkstäderna på de orter där verksamheten bedrivs. BIVA har i dag verkstäder i Linköping, Norrköping, Uppsala, Örebro och Karlskoga. Anläggningarna är utrustade för att hantera de flesta förekommande serviceåtgärder, oavsett bilmärke. De har även till- läggstjänster som däckhotell, ACkontroll, kontrollbesiktningar och lagning av stenskott. Genom verkstadskonceptet MECA Car Service kan BIVA göra en avancerad felsökning och erbjuda reparationer med reservdelar till nästan alla märken. Kunder kan också boka service online på VI ÄR OKMed

9

10 6 OK ekonomisk förening Vi är OK OK ekonomisk förening har drygt en miljon ägare och tillsammans tar vi bilismen in i framtiden med miljön i fokus. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad Lägst kostnad Föregångaren till OK ekonomisk förening bildades när några droskägare 1926 tröttnade på att köpa olja och bensin till överpris av importörer i monopolställning. Droskägarna startade istället en inköpsförening som ägdes tillsammans. Priserna sjönk dramatiskt. Historiskt sett är det våra medlemmar som har tankat till lägst kostnad. Eftersom vi i första hand månar om våra drygt en miljon medlemmar är det inte så konstigt. TILL SAMMANS är VI OK Vill du vara med och göra skillnad? Du kan göra det som medlem eller genom att välja oss för dina inköp. Med oss blir du OK.

11 OK ekonomisk förening 7 Vi är OK Finns det något vi kan göra bättre? Gå till ok.se och lämna din åsikt Påverka Hållbarhet Tillsammans Du som ägare och medlem har alla möjligheter att påverka. Finns det något OK kan göra bättre? Gå in på ok.se och lämna din åsikt. Kom med idéer och förslag, starta en diskussion och få med dig andra. Eller skriv en motion! Det är enkelt och hur man gör står på Genom att skriva en motion kan du som ägare använda dina mandat för att på ett konkret sätt påverka riktningen för OKs framtida utveckling. Vi har nyligen öppnat Europas första helt förnybara bensinstation Ett exempel av allra största betydelse för föreningens framtida överlevnad och utveckling är hållbarhetsarbetet. Under året som gått har vi färdigställt Europas första helt förnybara bensinstation i Häggvik i Stockholm. Solpaneler och regnvatten till biltvätt, solceller för elproduktion, snabbladdning av elbil och sedumtak är några av miljöattributen på OKQ8s hållbara drivmedelsstation. Fundamentet i OKs verksamhet historiskt, nu och framåt, är ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Det finns många nedslag i OKs 82-åriga historia där vi bland annat varit först med insatser för miljön och förbättrade sociala villkor i vår omvärld. Det lockar ännu fler att bli medlemmar. I dag ska det jobbas för att OKQ8 underlättar avvecklingen av fossila bränslen. Vi strävar mot att även våra andra bolag ska vara de mest miljöanpassade i sin bransch. Vi lever genom de kooperativa värderingarna För oss är vinst inte ett mål utan ett medel för fortsatt handlingskraft. Tillsammans tar vi ekonomiskt ansvar och att inte vara skyldig någon för mycket pengar är ett sätt att skaffa sig oberoende. Det ger handlingsutrymme att fatta beslut som skapar den förändring vi vill ha. Vi lever genom de kooperativa värderingarna; vi äger tillsammans, vi delar på överskottet, vi leder miljöarbetet och vi tänker nytt. Vårt arbete för en hållbar värld är igång men OK-rörelsen kan inte göra allt. Däremot kommer vi fortsätta att visa vägen. Sättet vi gör det på är lika viktigt som resultatet. Vi ska vara ett föredöme. Det lockar ännu fler att bli medlemmar. Vi är OK Om OK ekonomisk förening Om OKQ8 Övrigt

12 8 OK ekonomisk förening Medlem och ägande OK kombinerar demokrati, affärsutveckling och etik med ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Ägarnas betydelse för alla strategiska beslut har under 2011 blivit ännu tydligare med en ny organisation som nu håller på att ta form. Medlemskap: sa funkar det Ditt medlemskap i OK ekonomisk förening innebär att du är delägare i en kooperativ förening som omsätter mer än nio miljarder kronor. Detta kapital, tillsammans med kraften av drygt en miljon medlemmar, ger oss styrkan att påverka i de branscher där vi verkar. Vad och hur vi ska göra bestäms tillsammans under demokratiska former där varje medlem har en röst. Etik, hållbarhet och ekonomiskt oberoende är tydliga vägvisare för OK:s verksamhet. Tack vare ett gemensamt kapital och en låg skuldsättning har vi makten att påverka långsiktigt för att på bästa sätt gynna medlemmarna och bidra till ett hållbart samhälle är insatsen 250 kronor för att bli medlem i OK ekonomisk förening. Insatsen kan betalas kontant eller byggas upp över åren genom en successiv överföring av upparbetad återbäring eller insatsränta. Sedan årsskiftet 2010/2011 har OK antagit nya stadgar och en ny, organisation har implementerats. I praktiken innebär det att resurserna har koncentrerats och därmed underlättas också rekryteringen av förtroendevalda. Kommunikationsvägarna mellan styrelse och förtroendevalda har också blivit kortare i och med att webben används allt mer. Det har förenklat kommunikationen. Genom att 28 regioner har ersatt de tidigare 96 distrikten har vi underlättat och skapat enklare och snabbare beslutsvägar. Kallelser till stämmorna sker numera också via vår webbplats vilket ger bättre tillgång till medlemmarna i vårt geografiska område. På förslag av styrelsen fastställer föreningsstämman för ett år i taget valordningen för ägarombud och regionråd. Alla medlemmar har rätt att delta i regionstämmans överläggningar och beslut. Varje medlem har en röst. Vid ordinarie regionstämma väljs ett regionråd som består av regionens ägarombud och ytterligare högst två ledamöter. Regionrådet Allmän och lika rösträtt i OK en röst per medlem

13 OK ekonomisk förening 9 Medlem och ägande har till uppgift att i samråd med styrelsen organisera och genomföra regionstämmor samt handlägga de frågor som regionstämman eller föreningsstyrelsen beslutar om. Föreningsstämman med ägarombud fastställer föreningens och koncernens resultat och balansräkning. Stämman beslutar om återbäringens storlek. Den beslutar även om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och föreningens VD, samt utser styrelseledamöter. Föreningsstämman består av de av regionstämmorna utsedda ägarombuden. Antalet ägarombud ska vara 121. Antalet regioner, som inte får vara fler än 30, fastställs av föreningsstämman i valordning för ägarombud. Varje region ska garanteras minst ett ägarombud. Övriga mandat fördelas mellan regionerna i förhållande till deras andel av föreningens totala medlemsantal. Efter förslag från styrelsen får stämman besluta att medlemmarna ska kunna följa hela eller delar av stämman över Internet. Beslutet ska vara enhälligt. Styrelsen företräder föreningen och verkställer föreningsstämmans beslut. Styrelsen är också koncernens styrelse. Styrelsen består av fem till elva ledamöter valda av stämman. Därutöver ingår arbetstagarledamöter enligt lagen om styrelserepresentation. Vill du vara med och förändra? Har du en idé, vill du hjälpa oss att bli mer OK? Vänd dig till ett ägarombud som för frågan vidare till regionrådet. På OK jobbar vi tillsammans för att skapa förändring. Varje år genomförs en stämma i din region där du och medlemmarna utser representanter till regionrådet samt ägarombud till föreningsstämman. Tillsammans äger OK:s medlemmar hälften av ett av Sveriges största drivmedelsbolag, OKQ8. Medlemsskapet har varit en god affär. Historiskt och fram tills i dag har OKs medlemmar över tiden betalat mindre för bensin och diesel än andra bilister. I år föreslår styrelsen att återbäringen ska vara 15 öre per liter drivmedel på bemannade stationer. På OKQ8 Miniprisstationer föreslås fem öre per liter drivmedel samt två procent av köpesumman på övriga inköp på OKQ8 under 2011/12. Eftersom OK är en ekonomisk förening måste årsbokslutet, inklusive återbäringsförslaget, godkännas av de representanter som ägarna har valt innan återbäringen delas ut till medlemmarna. Det slutgiltiga beslutet tas vid föreningsstämman den 26 maj I slutet av verksamhetsåret hade föreningen drygt 1 miljon medlemmar I slutet av 2011 hade föreningen drygt 1 miljon medlemmar. Förmåner Utöver medbestämmande och återbäring ger ett medlemskap i OK en rad andra förmåner: Medlemserbjudanden på OKQ8s stationer. Tidsbegränsade rabatter från OKQ8s samarbetspartners, till exempel rabatt på nöjesaktiviteter och hotellvistelser. Bonus på villaolja Rabatt på prenumeration av Sveriges största biltidning Vi Bilägare och tidningen Husbil & Husvagn. OK Sparkonto med bra ränta samt avgiftsfria insättningar och uttag. Ett särskilt servicekonto där pengar sätts in i förväg. Kontot är kopplat till ett betalkort som används vid inköp på OKQ8. Det är tillåtet att ha upp till kronor på servicekontot. Högre belopp kan med fördel sparas på OK Sparkonto till förmånlig ränta. Se aktuell ränta på Återbäring som inte tas ut växer på sparkontot. OKQ8-försäkringarnas premier är återbärings- eller bonusgrundande. Kombinationsrabatter på medlemsförsäkringarna OKQ8 Bilförsäkring och OKQ8 Villaförsäkring. Som medlem kan du spara upp till 25 procent. OKQ8 VISA, ett kort som gäller på 24 miljoner köpställen världen över. Du får bonus på allt du handlar utanför OKQ8. Återbäring utgår naturligtvis på köp i OKQ8-kedjan. Vi är OK Om OK ekonomisk förening Om OKQ8 Övrigt

14 VI ÄR OK Pellets Laxå Pellets och Helsinge Pellets är fristående bolag som ägs till 100 procent av Norrtull Energi AB. Den samlade produktionskapaciteten är på ton pellets. Det räcker till uppvärmning av småhus och motsvarar m 3 olja. Eldning med pellets är i dag väl etablerat på konsumentmarknaden och kommer att blir allt intressantare för industrier, i takt med att skattesubventioner vid användning av eldningsolja, kol och naturgas försvinner. Inom EU är det långsiktiga målet att 20 procent av all kraftgenerering på sikt ska baseras på förnybara bränslen, vilket ökar intresset för pellets. Kunderna utgörs av villaägare, ägare av kommersiella och offentliga fastigheter, flerbostadshus och industrier. Villaägarna är för närvarande den största kundgruppen.

15

16 Vägen framåt Affärsidé: Vision: Kärnvärden: Att själva, eller i samverkan, ge god service och ekonomisk nytta till våra medlemmar och kunder. OK gör en ansvarsfull och effektiv bil- och energianvändning möjlig. Vi äger tillsammans. Vi delar på överskottet. Vi leder miljöarbetet. Vi vill underlätta rekryteringen av förtroendevalda och dessutom gärna se dig som en av våra engagerade och aktiva medlemmar. Vill du vara med på den fortsatta resan? Gör så här: Gå in på ok.se och anmäl ditt intresse. Kontakta din lokala valberedare, kontaktuppgifter finns på ok.se. Gå in på vår Facebooksida, gilla oss och häng med!

17 OK ekonomisk förening 13 Om OK-koncernen Nytänkande sedan 1926 Se även Den allra första inköpsföreningen bildas Därefter startas runt om i landet en rad lokala föreningar. Det vi idag kallar OK-rörelsen föds Då hette organisationen Bilägarnas Inköpscentral (IC) och var ett centralt inköpsförbund för bensin, oljor och gummi. Tio år senare uppgår antalet lokala IC-föreningar till 138 stycken. Samarbetet med Kooperativa Förbundet inleds bildas Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund (OK). Förbundets medlemmar är IC, KF, Svenska Lantmännens Riksförbund med flera. 50-tal Under 1950-talet ökar privatbilismen explosionsartat. År 1952 var antalet personbilar Sex år senare uppgår antalet till Medlemsantalet till IC-föreningarna ökar också dramatiskt. 60-tal IC och OK fusioneras Det officiella namnet blir Oljekonsumenterna (OK). Fler medlemsorganisationer tillkommer: HSB och Riksbyggen samt norska och danska OK. Året därpå öppnas Sveriges första bilvaruhus BIVA. Under 1960-talet kämpar OK för att bryta monopolet inom bilförsäljning och startar egen reservdelsimport. År 1969 försvinner namnet och märket IC och ersätts med OK. 70-tal År 1974 passerar OK konkurrenten Shell som Sveriges största försäljare av bensin. Antalet medlemmar uppgår till År 1979 blir Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) ny medlem i OK. Miljöarbetet tar fart. Som första svenska oljebolag introducerar OK 1977 lågblybensin. 80-tal År 1984 genomförs de första försöken med att blanda etanol i bensinen. Fyra år senare lanseras en ny alkylatbensin för skogsmaskiner. 90-tal Vid årsskiftet 1992/1993 höjs bensinpriset kraftigt. Samma år lanserar OK den första bensinen där all bly har ersatts med natriumsulfonat. År 1997 börjar OK som första bensinbolag att på vissa stationer erbjuda bensin med tio procent etanolinblandning. De andra bensinbolagen följer efter. Under lågkonjunkturen på 1990-talet minskar bensinkonsumtionen. En anpassning till de minskade volymerna blir nödvändig. Därför beslutar en stor del av OK-föreningarna om fusion. År 1994 bildas OK ekonomisk förening (Stockholm-Mälardalen, Örebro-Östergötland, Dala-Gävleborg, Västernorrland och Jämtland). År 1996 påbörjas ett samarbete mellan OK och bensinbolaget Q8. Stationer i södra och västra Sverige dubbelskyltas. Året därpå fördjupas samarbetet, bland annat upprättas ett nytt transportsamarbete. År 1999 bildas OK-Q8 AB. Det ägs till lika delar av OK ekonomisk förening (den största OK-föreningen) och Kuwait Petroleum International som ägs av staten Kuwait. OK-Q8 AB är idag ett av Sveriges största bensinbolag med en marknadsandel på cirka 29 procent. Vi är OK Om OK ekonomisk förening Om OKQ8 Övrigt

18 14 OK ekonomisk förening Hållbar utveckling Att arbeta för en hållbar utveckling är en av OKs viktigaste uppgifter. Ända sedan mitten av 1950-talet har OK varit tydligt i sitt ställningstagande för miljön. Klimathotet kräver att människor och företag agerar här och nu. Ett sätt att driva på utvecklingen till ett mer hållbart boende och bilägande är att göra alternativa bränslen mer tillgängliga. OK har gjort många viktiga framsteg och tagit merparten av de gröna initiativen, varav flera har blivit branschstandard. Här är en del av alla initiativ: 1950 Import av låg svavliga, tjocka eldningsoljor och lågsvavlig villaolja Vattenåtervinning införs för biltvättmaskiner På depåcisternerna installeras flytande tak för att förhindra utsläpp av bensinångor Teknik för återvinning av bensingaser från tankbilar installeras på stationer och depåer Nya smörjoljor baserade på biologiskt nedbrytbara vegetabiliska oljor lanseras för att användas i motorsågar, hydraulsystem och båtmotorer En ny miljöklassad ben sin lanseras. Första eta nolpumpen i Sverige öppnas på OK i Örnsköldsvik. Naturavfettning från Petrolia AB blir Svanenmärkt. En giftfri propylenglykol och en biologiskt nedbrytbar motorolja i högsta kvalitetsklass lanseras Sveriges första försäljningsställe för biogas invigs i Årsta, Stockholm. I mars invigs anläggningen världens första Energiservicestation Uppförande av Gör Det Själv-hallar, ett miljömässigt bra alternativ OK introducerar låg blybensin som första och enda oljeföretag i Sverige Den 93-oktan iga bensinen ersätts av 95- oktanig blyfri bensin. Introduktion av de första miljöstationerna för farligt avfall. OK upplåter mark på bensinstationerna och ansvarar för driften Lansering av TT Special, en motorsågsbensin för skogsbruk som kraftigt reducerar utsläppen av skadliga ämnen såsom bensen Optima blir den första bensinen där allt bly tas bort ur 96- och 98-oktanig bensin och ersätts med natriumsulfonat. En bilvårdsserie baserad på vegetabiliska växtoljor introduceras. Produkterna är fria från aromatisk lacknafta. OPTIMA 1995 Ett nytt system för vattenrening /recirkulering i biltvättmaskiner testas. Utsläppen av vatt en och tvättkemikalier reduceras ytterligare. Ett samarbete med Stiftelsen Svensk Etanolutveckling påbörjas Försäljning av RME (rapsdiesel) påbörjas. Bensinbetjänten James, världens första helautomatiska tankningssystem för personbilar, lanseras Bensin i Miljöklass 1 introduceras på alla OKQ8s anläggningar En försöksverksamhet med källsortering på stationsplanen genomförs. OKQ8 är första drivmedelsbolag i Sverige, troligen i världen, med detta.

19 OK ekonomisk förening 15 Hållbar utveckling 2010 OKQ8 har 93 procent 2003 miljöklassade hyrbilar. OKQ8 är först med 2008 Det är bäst i branschen. att tillsätta fem procent etanol i all 95-oktanig OKQ8 säljer bara certifierad etanol, E85, Även klimatkompensering av hyrbilar sker. bensin på de egna som uppfyller nya Vi leasar enbart miljöbilar som personbilar depåerna med minskad stränga krav. Tankbilar byts ut mot klimatpåverkan som 2006 OKQ8 serverar OKQ8 har 41 biogasstationer. nya av högsta miljöklass Euro III. följd. Samarbete med Sydkraft 90 procent av OKQ8s tvättanläggningar har enbart rättvise- och kravmärkt kaffe på sina Hållbarhetskriterier (nuvarande E.ON) reningsverk. OKQ8 stationer. tas fram. OKQ8 inleder ett OKQ8 har 99 procent samarbete med Håll inleds och OKQ8s genomför färre 73 procent av alla ED95-anläggning i miljöklassade hyrbilar. Sverige Rent i olika fordonsgasnät börjar leveranser tack vare tjänstebilar är miljöbilar. Jordbro invigs. projekt. Första anläggningen som erbjuder CO 2 öppnas i Årsta, Stockholm. utvecklas i Syd- och Västsverige. OKQ8 har 70 procent av landets tankställen för E85. en planerad ökning av leveransstorlek med i genomsnitt fyra procent. IDS öppnar Sveriges första 100-procentiga RME-anläggning för tung trafik i Kalmar. Tre tankbilar som levererar drivmedel till stationerna är RMEtankbilar. 99% 2002 Miljöbilar av hybrid och etanoltyp introduceras i OKQ8 Hyrbilars vagnpark. Logistikavdelningen och smörjmedelsfabriken Petrolia AB certifierar sina miljöledningssystem enligt ISO Stationerna fastställer energisparprogram och sätter upp lokala miljömål. En kampanj genomförs i syfte att uppmana bilförare att köra med rätt däcktryck för att minimera bränsleförbrukningen och därmed påverkan på miljön Europas största etanolstation OKQ8 Globen i Stockholm invigs med etanol i samtliga pumpar OKQ8 erbjuder tillsammans med sina samarbetspartners över 280 etanolpumpar, flest i Sverige. Antalet miljöbilar i OKQ8s hyrbilsflotta passerar 50 procent. Samtliga tankbilsförare utbildas i sparsam körning (Heavy Eco Driving). OKQ8 försöker lansera ett dieselalternativ, Diesel Eco20, som reducerar koldioxidutsläppen med 450 kg/ år för en normal dieselbil. Klimatwebben lanseras på RME (rapsmetylester) införs på flera stationer, depåer och IDS-anläggningar (International Diesel Service). Andelen miljöbilar når 80 procent på personbilssidan, möjligheterna att erbjuda biogasbilar och eldrivna bilar utreds. Flera andra stora hållbarhetssatsningar görs. Det innefattar exempelvis Vi-skogen, klimatkompenseringar, Clean Truck, energibesparingar och biogasnätssamarbete med E.ON Europas första hållbara drivmedelsstation färdigställdes av OKQ8 och ligger i Häggvik, i stockholmsförorten Sollentuna. Solpaneler och regnvatten till biltvätt, solceller för elproduktion, snabbladdning av elbil och sedumtak är några av miljöattributen på stationen som nu har 2011 öppnat för allmänheten. Stationen förbrukar 50 procent mindre energi än en normal drivmedelsstation. Denna station kommer att bli energimässigt självförsörjande och pekar ut framtiden för en grön bilism som grundar sig på förnybart och inte fossilt. Vi är OK Om OK ekonomisk förening Om OKQ8 Övrigt

20 16 OK ekonomisk förening Hållbar utveckling OK-koncernen tänker leda vägen mot en mer hållbar bilism. Att basera bränslen och drivmedel på petroleumprodukter är inte hållbart. Men arbetet med att gå från fossila bränslen till förnybara drivmedel måste ske stegvis. Tanka för miljön Verksamheten påverkar miljömässiga och sociala faktorer i såväl det lokala som det globala samhället. OKQ8 strävar ständigt efter att minimera negativa effekter genom att så långt det är möjligt bidra till och ta ansvar för hållbar utveckling. I ansträngningarna att driva utvecklingen på miljöområdet har det lagts mycket tid och kraft på att ta fram effektivare, mer resurssnåla produkter. OKQ8 vill vara en föregångare som inspirerar andra. Strävan mot hållbar utveckling kan bara uppnås tillsammans med leverantörer som delar samma ambitioner. Biodrivmedel ska minska utsläppen av koldioxid med minst 35 procent jämfört med dess fossila motsvarighet, enligt lag. OKQ8 arbetar systematiskt för att säkra att de biodrivmedel (RME, etanol och biogas), som omfattas i vår verksamhet är hållbara. Vi definierar krav på hållbar resursanvändning och utvecklade under 2011 ett kontrollsystem för att säkerställa att kraven uppfylls. I detta arbete sker även förebyggande, kontrollerande och korrigerande åtgärder. Dessa utvärderas kontinuerligt och uppdateras i takt med förändrade förutsättningar, som bland annat kommer fram i egna riskanalyser. OKQ8 har tagit fram en uppförandekod för leverantörer där det ställs krav på spårbarhet och markanvändning samt efterlevnad Vilken etanol är hållbar? I det första skedet etanol från producenter som godkänts enligt de kriterier som fastställts. Processen fortsätter och antalet godkända företag ökar. Kriterierna fortsätter dessutom att utvecklas och kompletteras. Etanolen används i första hand till låginblandning, drivmedel för FlexiFuel-bilar respektive etanolbussar och tunga fordon med etanolmotorer. 35% Sänkta CO2-utsläpp med biodrivmedel. av mänskliga rättigheter. Leverantören ska kunna redovisa efterlevnad av koden samt godta en revision av efterlevnaden. I ett första skede prioriteras leverantörer av biodrivmedel, men uppförandekoden gäller även leverantörer av fossila bränslen. Alla OKQ8s leverantörer av biodrivmedel har accepterat uppförandekoden. OKQ8 arbetar även för att uppfylla ett direktiv i svensk lagstiftning som implementeras under Det gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor samt införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas. OKQ8 arbetar tillsammans med E.ON för att bygga Sveriges största nät för fordonsgas. Biogas och naturgas består till största delen av metan. Skillnaden är att biogas är förnybar energi medan naturgas har fossilt ursprung. Biogas kan utvinnas ur till exempel slam från reningsverk, gödsel, avfallsupplag eller växter.

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK

OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK VI OK ekonomisk förening Verksamheten 2010/2011 AR OK OK ekonomisk förening Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. Nettoomsättningen

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter OKQ8 Mot fossiloberoende transporter Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade stationer 3 150 stationer med 2 000 hyrbilar

Läs mer

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011

OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 R OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETEN 2010/2011 OK EKONOMISK FÖRENING Verksamhetsåret 2010/2011 Presentationen visar koncernen OK ekonomisk förening. OK-Q8 AB presenteras på nästa sida. till 9 801 Mkr (9

Läs mer

VI HAR SPANAT IN DIG...

VI HAR SPANAT IN DIG... VI HAR SPANAT IN DIG... Anledningen är att vi tror att du kan vara rätt person att representera våra en miljon medlemmar och drygt nio miljarder kronor. Tycker du att bilen och energifrågorna är viktiga

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100%

Hållbar bilism. Index för. hållbar bilism 2015. 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% Index för Hållbar bilism hållbar bilism 2015 2008-2014 Årlig sammanställning, maj 2015 134% 100% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 /2013 OFFENSIV O KOOPERATIONK B OK ekonomisk förening Om OK ekonomisk förening OK:S verksamhet Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010

AR OK. OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 VI Mycket har förändrats sedan OK startades men fördelarna med gemensamt ägande är lika stora nu som då. Det är vi som är OK. AR OK OK ekonomisk förening Verksamheten 2009/2010 OK ekonomisk förening Verksamhetsåret

Läs mer

Om ANA. Företagsfakta

Om ANA. Företagsfakta Om ANA Företagsfakta ANA Trollhättan AB med dotterbolaget ANA Motorcentrum AB har idag verksamhet på 4 orter. Trollhättan. Vänersborg, Strömstad och Stenungsund. ANA-bolagen med ca 150 anställda levererar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 OK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 2 OK ekonomisk förening OM OK EKONOMISK FÖRENING ÅRET SOM GÅTT MISSA INTE ÅRETS REGIONSTÄMMOR! Se sid 54 Nettoomsättning, MKR VIKTIGA HÄNDELSER Sammanslagningen mellan

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OK ekonomisk förening Hej! Jag undrar varför vårat gamla system med återbäring har försämrats, Det kunde generera återbäring årligen mellan 2-3 % på inköp

Läs mer

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator

Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv. Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator 2030 Ur ett detaljhandelsbolags perspektiv Erik Stenströmer Moglia Miljö- & Kvalitetskoordinator OKQ8 Direktdivisionen 2030 - UR ETT DETALJHANDELSBOLAGS PERSPEKTIV Vilka är OKQ8 idag och var står vi? Vad

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Bilregistreringarna i maj enligt prognos

Bilregistreringarna i maj enligt prognos 2013-06-03 Bilregistreringarna i maj enligt prognos - Personbilsregistreringarna visade på en liten ökning i maj, vilket är andra månaden i rad med plussiffror. Det var samma antal registreringsdagar både

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter

Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter Miljökrav vid upphandling av fordon och transporter En upphandlares vardag Innehåll Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Miljökrav fordon personbilar och

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Miljöbästa bilar 2013

Miljöbästa bilar 2013 Miljöbästa bilar 213 Urvalskriterier Klimat Enligt regeringens förslag till ny miljöbilsdefinition, som planeras införas den 1 januari 213. Koldioxidutsläppen ur avgasröret ska vara mindre än 95 +,457*(M

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE:

KONCERNÖVERSIKT KUNDCASE: KUNDCASE: 17 KONCERNÖVERSIKT Marknaden för nya personbilar fortsätter att öka i såväl Sverige som Norge och Danmark. Under året har arbetet med att fusionera förvärvade verksamheter fortlöpt enligt plan

Läs mer

När kunderna ställer. miljökrav

När kunderna ställer. miljökrav När kunderna ställer miljökrav Det miljöcertifierade företaget kan ta ett steg till Det är vanligt att kunder ställer krav på sina leverantörer och vill veta hur miljöarbetet i verksamheten bedrivs för

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se

Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Mathias Sundin Projektledare skolaktiviteter BioFuel Region / KNUT-projektet mathias.sundin@biofuelregion.se Vision Norra Sverige en världsledande region i omställningen till ett ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

OFFENSIV O KOOPERATIONK

OFFENSIV O KOOPERATIONK OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Innehållsförteckning Kort presentation av Västra Götalandsregionen Miljöarbetet i Västra Götalandsregionen Inköpsprocessen Miljökrav tunga transporter Rätt

Läs mer

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas

Biogas en klimatsmart vinnare. Mattias Hennius, E.ON Gas Biogas en klimatsmart vinnare Mattias Hennius, E.ON Gas Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 620 TWh TWh Vattenkraft 62 Biobränsle 116 Gas 12 Värmepumpar

Läs mer

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen

Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Lokal drivmedelsproduktion - Skånsk biogas ersätter importerade fossila bränslen Mårten Ahlm, Skånes Energiting 2012-06-12 - Biogas Syd är en regional samverkansorganisation för biogasintressenter i södra

Läs mer

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ynnor AB, oberoende rådgivare för företagens bilar. Pressmeddelande 2012-12-03 Dyrt för företagen välja miljöbilar efter nyår listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven Ny teknik för att klara

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan

Omvärldsanalys. Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Omvärldsanalys Tula Ekengren och Lovisa Mellgren, Ecoplan Enheten för regional tillväxt Dag Hallén April /Maj 2014 www.regionvarmland.se Det

Läs mer

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor

HVO 100% - Hydrerade vegetabiliska oljor Välkommen till Energifabriken AB Startade 2006, tre lantbruksfamiljer Specialister på omställning från fossil diesel till biodrivmedel Kunskap om användning, utrustning, teknik, miljö, Vi får det att fungera

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle

Motala kör på biogas. Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Motala kör på biogas Om Motalas satsning på miljövänligt bränsle Så lyckades Motala - Oavsett vilken aktör en kommun samarbetar med är det viktigt att kommunen stöttar och bidrar till att investeringar

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Vår vision Som Sveriges ledande serviceleverantör bidrar vi till det goda livet Kort

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist

2001-01-08. Farshid Heyati och Helen Nordqvist 2001-01-08 Farshid Heyati och Helen Nordqvist Innehållsförteckning Innehåll Sid Sammanfattning 1 Syfte..1 Genomförande...1 Historia..2 Affärsidé och mål..3 Marknader.4 Miljö och kvalitet..5 Gott & Blandat..6

Läs mer

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions

VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions VEM ÄR SEKAB? Sustainable Green Chemistry Solutions ...DU Tillsammans arbetar vi i ett norrländskt företag med stora delar av världen som spelplan. Vi producerar och säljer kemikalieprodukter samt utvecklar

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil!

att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! att köpa ny bil med LRF Samköps avtal Använd rätt avtal och få rabatt och bonus när du köper ny bil! Vi ger dig tipsen för en bättre bilaffär! Sänk dina kostnader med ditt medlemsskap Som medlem i LRF,

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister

Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga En granskning av Gröna Bilister Miljöbilssituationen i Falun ****** 6 stjärnor av 10 möjliga - En granskning av Gröna Bilister Januari 2005 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Rödhakevägen 25 B Org.nr. 802400-0674 756

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson GLOBAL ENERGIANVÄNDNING 1.2 DEN LOKALA KRAFTEN? SMÅ I VÄRLDEN STORA I SALA/HEBY SHE S AFFÄRSIDÉ Att vara ett långsiktigt modernt hållbart energi- och datakommunikationsföretag

Läs mer

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige

Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Vilken framtid har gasbilarna? Magnus Bertilsson PR & Kommunikation, Volkswagen Sverige Volkswagens strategi för drivlinor och bränslen Förnybara Elektricitet blue-e-motion e-tron twindrive SunFuel, biogas

Läs mer

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL

Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Ulf Svahn SPBI FRAMTIDENS PETROLEUM OCH BIODRIVMEDEL Drivmedel Bensin Diesel Flygfotogen Flygbensin Bunkerolja Naturgas Biogas Dimetyleter Etanol FAME HVO Syntetisk diesel El Metanol Fossil Fossil Fossil

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung?

Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? Vilken konsumentinformation ger bolagen om drivmedlens klimatpåverkan och ursprung? En granskning av OKQ8, Preem, St1 och Statoil Juli 2015 Gröna Bilister Tfn 018-320 220 Postgiro 32 34 83-8 Box 7070 Org.nr.

Läs mer

Finansiering av miljöbussar

Finansiering av miljöbussar 1(5) 2009-08-18 Vår referens Gunnel Forsberg 08 686 1418 Styrelsen Dokumenttyp Finansiering av miljöbussar Bakgrund SLs inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på 1990-talet,

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2014 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande

Regionservice. vår verksamhet och vårt erbjudande Regionservice vår verksamhet och vårt erbjudande Version 1.8, 24 januari 2013 Västra Götalandsregionen en av fyra direktvalda regioner i Sverige drygt 50 000 anställda budgetomslutning 2010: cirka 44,1

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket

Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi. Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bensin, etanol, biogas, RME eller diesel? - CO 2 -utsläpp, praktiska erfarenheter och driftsekonomi Johan Malgeryd, Jordbruksverket Bakgrund Utsläppen från transportsektorn var 2005 ca 20 miljoner ton

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions

SEKAB PREMIUM. Sustainable Green Chemistry Solutions SEKAB PREMIUM Sustainable Green Chemistry Solutions PREMIUM, PREMIUM PURE och en RAFFINADERITEKNOLOGI i absolut framkant. DET BÄSTA DU KAN FÅ INTRODUKTION SEKAB SEKABS HÅLLBARA PRODUKTER GÖR SKILLNAD FÖR

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se

Stilbil AB. www.stilbi.se. www.stilbil.se Stilbil AB www.stilbi.se www.stilbil.se 1 Stilbil AB-Din Hyundai och Fiat återförsäljare Stilbil AB är ett bilhandelsföretag som satsar på dig som kund antingen du kommer till oss som privatperson eller

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer