Reserapport Chocó mars 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reserapport Chocó mars 2009"

Transkript

1 Reserapport Chocó mars 2009 Under mars 2009 reste Ulf Rasmusson runt och besökte Miljöförbundet Jordens Vänners olika projekt i Sydamerika. Här är hans berättelse från besöket i Chocó. 1. Chocóregnskogen mellan Anderna och Stilla havet i Ecuador och Colombia Från min tillfälliga bostad hos projektchefen i Chical i Ecuador ser jag över gränsfloden mot Colombia och byn Tallimbi där, mot en slående vacker bergsbakgrund med regnskog. I den byn blev nyligen två människor mördade av FARC, fastbundna och under åsyn av alla byns invånare som ditkommenderats. På höjden ovanför syns kokaodlingarna som finansierar FARC. I samma by lyckas Altropico ändå, mot alla odds kan man säga, utföra en uppskattad jordbruksrådgivning. Man hoppas till och med att utöka detta genom att anlita en där boende jordbrukstekniker. Arbetet utgör i praktiken ett alternativ till kokan, men så presenteras det inte eftersom det skulle riskera att dra på sig ogillande från FARCs sida. När jag senare träffar presidenten för UNIPA, organisationen för de awaindianer som bebor låglandsregnskogen i Colombia, måste han vid några tillfällen avbryta för att närvara vid ett massmobliseringsmöte som pågår utanför kontoret. Minst tio awa, varav två höggravida kvinnor, bakbands och mördades av FARC i en massaker sju veckor tidigare. Nu ska en stor marsch genomföras mot platsen för massakern, för att kräva att FARC lämnar över kropparna. Många organisationer och människor ställer upp i solidaritet. Två dagar senare går marschen med 300 indianer iväg. Man lyckas få tillbaka åtta av kropparna, så att de kan få en begravning enligt awaindianernas seder. Ett par dagar senare dödas ytterligare tre awas i samma område av en landmina utplacerad av FARC. Ett enormt plakat vid infarten till Colombia, med döda Farcledare överkorsade.

2 Nästa dag träffar jag två awaindianer, Abel och Raimundo, som jag lärt känna under vandringar tillsammans i awafolkets land när jag var med om att dra igång Chocóprojektet för många år sen. Jag träffade dem nu på kommunkontoret i den colombianska staden Ricaurte, vars invånare till 80 procent är awa- och pastoindianer. De är nu borgmästare respektive planeringschef där! Till på köpet har Ricaurte fått en bättre skött kommun, med erkännande även från den vita befolkningen. Och det är faktiskt till en del ledarskapsutbildningar finansierade av oss som har möjliggjort det här. Med dessa inblickar från den colombianska delen av Chocóprojektet går jag vidare till vår partner Altropico, som håller ihop hela projektet, innan jag går över till Ecuador respektive Colombiadelarna av projektet. 1.1 Altropico Med djup kunskap om de vitt skilda folkgrupperna, om användningen av naturresurser i regionen, om ekonomiska förhållanden och politiska processer, har Altropico byggt upp ett imponerande spektrum av relationer, arbetsgrupper och naturvårdsprocesser i hela regionen. Altropicos arbetslag har blivit en erkänd auktoritet hos de vitt skilda olika aktörerna i Chocó och vunnit de olika folkgruppernas och även myndigheters förtroende. Det är inget som man fått gratis, utan det är resultatet av ett systematiskt, långsiktigt och praktiskt inriktat arbete, där Altropico med lyhördhet och praktiska resultat efter hand vunnit förtroende hos de grupper man riktat sig till. Detta till skillnad från så många andra grupper som kommit in med ibland stora pengar men med ett uppifrån styrt arbetssätt där resultatet ofta blivit haveri. Altropicos arbete började med ursprungsfolket awas regnskog, som är den största kvarvarande låglandsregnskogen i ecuadorianska Chocó. Den deltagande arbetsmetodik som Altropicos chef Jaime Levy utvecklat där har sedan, med anpassning till varje enskild situation, bildat skola. Arbetet hos awa har, med stöd från MJV, spritt sig vidare, för att bilda ett pärlband från låglandet till bergsregnskog och paramo (andinsk gräsvegetation), där flera skyddade områden efter hand etablerats i samverkan med lokalbefolkningarna. Atropico har gått systematiskt till väga. Ibland som i fallet med Golondrinas skogsreservat som fungerar som en korridor mellan låglandsregnskogen och Anderna har man haft befolkningen emot sig från början. Med Altropicos deltagande arbetssätt, har fientligheten efter hand bytts mot stöd. Kraftfullt motstånd från korrupta aktörer och myndigheter har övervunnits. Det är faktiskt så att det goda till slut vinner över det onda. Paramo i Anderna ingår i projektområdet. I förgrunden Olindo från awa i Ecuador och i bakgrunden Jaime Levy, projektchef på Altropico.

3 Här tål att göras en liten avvikelse om MJV:s roll. Jag ser inte MJV som enbart finansiär. Jag tror att våra partners också behöver veta att vi bryr oss. Det är bra för dem att finansiären är delaktig i projektet. Häri ingår att kunna se projektet med en utomståendes ögon och, efter noggranna överväganden och diskussion, kunna komma med konstruktiv kritik som införlivas i projektet. Altropico har en tendens att dra ut för länge på projektstöd, när det egentligen är dags att avsluta detta i ett visst område, vilket nu är fallet i San Lorenzo-regionen. Under mitt besök kom vi därför överens om en detaljerad tidsplan för utfasningen av det arbetet. Samtidigt enades vi om mer stringenta kriterier inför införlivandet av nya grupper, inom ramen för de större regioner som är överenskomna. Detta är viktigt, då alla söker upp Altropico, eftersom de flesta andra organisationer med likartade mål är misskrediterade genom sitt icke deltagande arbetssätt. Huvudsakligen finns en klar naturvårdskoppling i Altropicos arbete. Exempelvis besökte jag en småbonde med ett enda hektar mark, som med tekniskt stöd från oss och Altropico odlar högproteinhaltiga fodergrödor på en liten yta som räcker som huvudsaklig föda för fiskodling och fyra grisar som han skaffat genom mikrolån från en bybank där han och 15 grannar är medlemmar. Det verkligt intressanta är att han också har 50 hektar i Golondrinas skogsreservat, varav 25 hektar är orörd bergsregnskog. Han har två hektar utarrenderade till bete för köttnötdjur, med ambitionen att själv driva nötdjursbete på ett antal hektar. Stödet till hans enda hektar, i kombination med det tålmodiga fleråriga arbetet i Golondrinas med 150 markägare, gör att han är positiv till att legalisera större delen av sitt innehav som skogsreservat. Av cirka 200 bönder som Altropico jobbar med runt Golondrinas har minst hälften innehav inne i skogsreservatet. I andra fall är kopplingen svagare. Så är fallet med byarna väster och sydväst om Awareservatet. Jag besökte en av byarna, Chiquita, där också bra rådgivningsarbete sker men med bara ett mindre skogsinnehav för hela byn. Problemet med att jobba med dessa byar är att Altropico då kan missa att jobba med andra grupper, längre bort men med större regnskogspotential. Ett av Altropicos team, på kontoret i San Lorenzo.

4 1.2 Nyupptäckta pärlor utanför Cotacachi-Cayapas-reservatet Ett hopp bort från det pärlband som Altropico byggt upp ligger Cotacachi-Cayapas-reservatet, som är det i särklass största reservatet i ecuadorianska Chocó, nästan fyra gånger större än Awa och huvudsakligen bestående av bergsregnskog. Omedelbart norr om detta finns Playa del Oro-territoriet, bebott av afroecuadorianer, ättlingar till de slavar som en gång fördes till Ecuador. Deras område är på hektar, varav större delen är orörd regnskog. Jag tog tidigare upp områdets potential med Jaime, och jag tror det hjälpte Altropico att fatta beslutet att arbeta där. Nu är man i full gång där. Alla de ca 600 invånarna i Playa del Oro bor i en enda by intill Santiagofloden. Att komma dit är lite som att komma till en annan värld jämfört med de flesta andra områden som Altropico verkar i, vilka, bortsett från awaindianernas land, ligger närmare civilisationen. Det liknar lite mer de regnskogsprojekt vi stödjer i Brasilien. Efter inledande kontakter mellan Playa del Oro-folket och Altropico framstod det som klart att ett överhängande behov var att reda ut folkets landgränser. Nu finns bara koordinater från ett myndighetsbeslut. In kommer Altropicos specialister på detta, Christian och Wilmer, som ihop med Playa del Oro-folk stakar ut fyra meter breda gränsgångar med avancerat GPS-instrument. Två områden med potentiella landkonflikter identifieras. Ett tidskrävande dialog- och förhandlingsarbete inleds med respektive part. Bara att få till stånd ett möte med motparten är ett större projekt. Ett tiotal personer från Playa del Oro besökte samhällen som Altropico stödjer med produktionsaktiviteter. På grundval av besöken beslöts att testa dels kycklinguppfödning dels fiskodling (den extremt snabbrinnande floden tillåter bara fiske under torrtiden). Det finns svåra avvägningar att göra, till exempel snabbväxande kontra lokala raser av kyckling. När jag besökte Playa del Oro hade flodens värsta översvämning från på 33 år inträffat, med 20 bortsvepta hus och förstörelse av bananplanteringar som följd. Beslut togs att styra över resurser från fiskodling till inköp av bananplantor. Altropico är helt transparent vad gäller resurserna: så här mycket pengar finns, och blir det bananplantor blir det ingen fiskodling. Transparensen uppskattas, och är något som fördelaktigt skiljer Altropico från många andra stödgrupper. Eftersom man redan vet hur bananplantor sköts, friställer beslutet Altropicos jordbrukstekniker för annat arbete. Jordbruksrådgivning i regnskogsområde: Bonde till höger, Altropicos jordbrukstekniker till vänster.

5 Altropicos ekonom Monica besöker Playa del Oro och ger utbildning i bokföring. En fyra år gammal dator från Altropico skänks till byn, och Tanya från Altropico visar hur datorn används. Paulina, en karismatisk och drivande kvinna från Altropico och specialist på organisationsutveckling, ger utbildning i en serie moduler, där innehållet i stort överenskommits gemensamt med Playa del Oro. Hon skulle just iväg på det första tvådagarsseminariet i Playa del Oro, med temat ledarskapsutveckling. Förberedelse, genomförande, dokumentation och uppföljning av möten, liksom konflikthantering, tillhör det som det ska jobbas med. Återstående seminarier handlar om sådant som återskapande av kulturen, bland annat musik och folkets historia, kommunikationen inom byn och med utomstående med mera. Allt det här skapar ett förtroende mellan Playa del Oro-folket och Altropico, vilket i sin tur skapar förutsättningarna för vad som blir nästa fas i samarbetet: en serie med workshops i Playa del Oro som resulterar i en skötselplan för territoriet. Det klargörs vad som produceras och vilka behov som finns, markkonflikter och relationer till andra, hälsovård, utbildning, organisations- och styrelsefrågor. Arbetsgrupper kommer att bildas för varje delområde. Resultaten läggs fram för hela samhället på stormöte. Det här är, förenklat och i ett nötskal, hur Altropico inleder arbetet med en grupp som har ett större landområde. När det är ett mindre folk med ett mycket litet landområde, kan arbetet förenklas med koncentration på ett enda planeringsseminarium, för att komma fram till en skötselplan. Det mest spännande under mitt besök var upptäckten att det finns betydligt mer primär låglandsregnskog väster och sydväst om Playa del Oro, omedelbart gränsande till Cotacahi- Cayapas. Det finns fler Playa del Oros! Altropico hade redan planer på att arbeta med tre sådana områden i den kommande treårsplanen med MJV, varav två mycket små och en av halva Playa del Oros storlek. Nyligen gjorda satellitbildstolkningar visar att det troligen finns ytterligare minst några tiotusental hektar regnskog längre mot väster och sydväst, varav mycket kan vara låglandsregnskog som är en ytterst bristfällig tillgång i Chocó. Det här är ju anledningen till varför vi intresserar oss för så små ytor som vi gör i Chocó, jämfört med de enorma områden som vi jobbar med i Brasilien. I våra diskussioner under mitt besök kom vi överens om att Altropico ska lägga in så mycket som möjligt av dessa områden i planeringen, även om det inte går att tidsbestämma arbetet lika precist som i fråga om de områden man redan arbetar med. Marcos, Fernando och Santiago, som hittills främst arbetat med samhällena sydväst om Awaterritoriet, ska successivt styras över till Playa del Oro och de nya områdena och folken längre västerut. Logistiskt blir det ett nytt sätt att jobba för dem. I stället för att ta sig fram och tillbaka från en by under en dag får de stanna upp emot en vecka i taget i byn, eftersom det tar många timmar att ta sig dit. Bensin och båtkostnader blir dryga. Kontoret i San Lorenzo kommer att avvecklas eller minskas, och ett nytt kontor i Borbon, som ligger närmare de nya områdena, etableras troligen i början av Till skillnad från Playa del Oro är samtliga övriga områden bebodda av urfolket chachi, som har sitt eget språk kvar och en annan kultur än afroecuadorianerna. En modifierad treårsplan skickas till MJV den 15 april, där dessa nya områden ges större utrymme. Altropico har också nått fram till östra delen av Cotacachi-Cayapas, där bergsregnskog dominerar. Nedhuggningsfronten närmar sig från samhällena Alto Tambo och Cristal, där Altropico utökat sitt arbete. Tio kilometers uppmätningsarbete med tillhörande markkonfliktlösningar ingår i treårsplanen, med ytterligare några mil utförda med finansiering från McArthur Foundation, vars handläggare jag känner från min tid på WWF.

6 1.3 Pastoindianerna Jag besökte också pastoindianerna och deras territorium med bergsregnskog och andinsk paramo. Och afrosamhället Chiquita sydväst om Awa, liksom mestis- och vita samhällen i Chical intill Golondrinas. Den ekologiska klubben med hängivna elever och lärare i Chical, med ett 560 meter långt ekostråk, plantskola och fågelinventering. Det finns ett tiotal sådana klubbar som Altropico med små medel mest teknisk assistans och uppmuntran byggt upp. I Golondrinas ska arbetet successivt styras över från norr, där man i stort håller på att bli klar, mot söder. Det blir samma arbetssätt: uppmätning av gränser, lösning av markkonflikter, jordbruksrådgivning. Det finns hur mycket som helst att skriva om detta, men tiden tillåter det inte. Jag nöjer mig med att lägga till en sak från Ecuador. När jag besökte en indianbonde, som tillika var lärare, i pastofolkets land, nämnde han självmant behovet av ökad produktivitet i betet för sina köttnötdjur. Även i stora delar av Chocó utgör nötdjursbete den enskilt främsta markanvändningen. Uppdelning av betet i fler och mindre ytor, med mer frekvent rotation av djuren mellan dessa, kan kraftigt höja djurbesättning och kött- eller mjölkproduktion per hektar räknat. Även höglandsawas i Colombia nämnde spontant behovet av bättre bete för sina nötdjur, i det här fallet mjölkkor. Elstängsel, drivet med solceller, och som snabbt och enkelt flyttas varje gång djuren flyttas, har introducerats på annat håll och har i takt med att solceller blivit billigare kommit att framstå som lovande. Altropico hade aldrig funderat på detta; man jobbar med i princip alla djur (fisk, kyckling, marsvin, kanin, gris) men inte nötdjur, trots att de tar så stor yta. Vi hade långa diskussioner om nötdjuren, och slutsatsen blev att Altropico ska göra försök med elstängsel inom de närmsta månaderna. Om det faller väl ut kan betesförbättring få en framträdande roll i nästa projektfas. 1.4 Colombia Vägen från Ecuador mot staden Ricaurte kantades med jämna mellanrum av militär och tungt beväpnad polis. I vartenda litet samhälle fanns polis, som vad gäller skjutvapen fungerar som militär. Militären har man utposterade i Nariñoprovinsen, som är ett av FARCs fästen. Till för några år sedan härskade FARC över både Ricaurte och andra samhällen. Nu har colombianska staten återtagit dessa samt kontrollen över vägarna under dagtid. På nätterna kan FARC slå till. Det var bråttom att åka tillbaka till Ricaurte innan det blev mörkt. Det är helt tomt på vägarna då, bortsett från någon enstaka militär kolonn. Ihop med Jaime träffade jag ena dagen ledningen för Camawari, som representerar höglandsawas i Colombia, och andra dagen UNIPA som representerar låglandsawas. Med Unipa blev mötet kortare på grund av den samtidiga massmobiliseringen. Med mig och Jaime var också Olindo, presidenten för Awafederationen i Ecaudor, som representerar både låglands- och höglandsawas där, liksom Carmen Candelo från WWF Colombia som jag känner från tiden på WWF. Vi gick igenom den nya årsansökan, och jag redogjorde för de ökade kraven från Forum Syd med behov av resultatbaserade indikatorer för varje år. Båda organisationerna har mycket kvar att göra i ansökan och det är bråttom. Det gäller i synnerhet Camawari, som bara hade en enorm lista med olika saker man ville göra, med en budget för varje, vilket sammanlagt var minst tio gånger mer än vad vi har möjlighet att finansiera. Vi diskuterade prioriteringar. För Camawari är detta koncentrerat till hållbar och intensifierad produktion, för UNIPA att hålla ihop sin organisation genom besök av ledningen i resguardos, de enskilda territorierna, för att stärka sin organisation, lösa konflikter med mera, och genom stöd till den årliga generalförsamlingen. Även UNIPA ville ha visst stöd till sin produktion. Som jag skrev i inledningen fungerar detta som ett alternativ till kokaodling, som ger inkomster som ingen annan produkt kommer i närheten av.

7 Olindo och Garbriel, presidenterna för awaindianerna i Ecuador respektive låglandsdelen av Colombia. Altropico har inte kunnat hålla samma koll i de colombianska delarna av projektet som i Ecuador, särskilt vad gäller regnskogspotentialen. Awas i Ecuador har med GPS mätt upp varje familjs marker, med nuvarande och lämplig framtida markanvändning. Jag frågade Camawari om man skulle vara intresserad av detta. Det var man, men man efterlyste mer kunskap om vad det innebär. Olindo förklarade hur hans folk burit sig åt, och man kom överens om att Camawari skulle besöka Awas i Ecuador för att få inblick i detta. Det är också dålig koll på hur mycket regnskog som finns kvar i de sammantaget cirka kvadratkilometer stora områden som ryms inom UNIPA och Camawari. Carmen berättade att WWF har satellitbaserade markanvändningskartor, och skickar mig och Altropico detta. I inledningen gav jag ögonblicksbilder från våldet i projektområdet. För många år sen fanns det många i Colombia som stödde FARC, med sina krav på jordreform och rättvisa. Idag är det stödet borta. FARC ses som droghandlare och mördare. Det känns därför desto bättre att vi fortsätter att stödja grupperna i Colombia. Stödet till deras organisationer och till alternativ produktion blir också ett stöd till fredsprocessen i detta härjade land.

Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008

Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008 Reserapport Uru-eu-wau-wau Teresa Soop, Miljöförbundet Jordens Vänner juli 2008 Det är alltid lika underbart att komma tillbaka till uru-eu-wau-waubyarna, med dessa människor som steg för steg närmar sig

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Kryssning i Amazonas. 6 Dagars expedition Munduruku!

Kryssning i Amazonas. 6 Dagars expedition Munduruku! Kryssning i Amazonas 6 Dagars expedition Munduruku! Det är ett oslagbart äventyr att på en flodkryssning upptäcka det mytomspunna och mystiska Amazonas! Amazonas är världens största regnskog, nära sex

Läs mer

Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema.

Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema. PIE. IEI. Linköpings universitet. 1 Artikel A1 i serien Att komma igång och bli klar i tid Att komma igång rätt i en projektgrupp Utdrag ur och sammanfattning av ett arbetsschema. ALLMÄN BESKRIVNING Tänka-fasen

Läs mer

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor

Bahati. En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor En simulering att använda i undervisningen om internationella frågor Sida 2 Inledning Bahati är en simulering där deltagarna får pröva på att leva i två olika kulturer; Fabel och Abel. Människorna i Fabel

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det?

Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Vad innebär för dig att vara lycklig? Hur var det när du var lycklig, beskriv situationen? Hur kändes det när du var lycklig, sätt ord på det? Finns det grader av lycka? ICF s 11 färdigheter Etik och

Läs mer

Utförliga regler för TRAX

Utförliga regler för TRAX Utförliga regler för TRAX Innehållsförteckning Vad är TRAX? Sid 2 Grundregler för TRAX Sid 3 Vad är en tvingad yta? Sid 4 Vad är en vinnande ögla? Sid 6 Vad är en vinnande linje? Sid 7 Grundläggande strategiska

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia

DJUNGELPOSTEN 1, 2013. Nytt från Serraniagua i Colombia DJUNGELPOSTEN 1, 2013 Vi hoppas att du haft en härlig sommar och fått ny energi inför hösten. I detta nyhetsbrev bjuder vi på korta notiser om föreningens arbete och framförallt det viktiga arbete våra

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008

Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Verksamhetsplan för Internationella Arbetslag 2007-2008 Internationella arbetslag (IAL) är en organisation som verkar för fred genom att skapa mötesplatser mellan människor. Vi arbetar förebyggande genom

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten

Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Min dag med Per-Erik Jakobsson den f.d. brandmannen som numera är enhetschef för serviceenheten Per-Erik snart 60 år har i många år jobbat med att bygga upp kommunförrådet och sedan en omorganisation 2007

Läs mer

Processledarutbildning. Modul 7 Processverktyg för högpresterande team läsåret 2015/2016

Processledarutbildning. Modul 7 Processverktyg för högpresterande team läsåret 2015/2016 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSAVDELNINGEN Processledarutbildning Modul 7 Processverktyg för högpresterande team läsåret 2015/2016 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN HR TEAM LEDAR- OCH ORG. UTVECKLING

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare

Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare REDOVISNING AV BIDRAG INOM TEATER Resa till en av emberafolkets byar i Chagres National Park, Panama Hanna Rönnbäck, Kostymattributör, Konsthantverkare Tack för bidraget till min resa! Jag genomförde min

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material

Flykten från Sverige. Avdelningsmöte. Samling -Vem är här och vad ska vi göra idag? Innehåll. Material Avdelningsmöte Flykten från Sverige Under detta möte får scouterna fundera på hur det kan kännas att vara på flykt och ha olika förutsättningar i livet. Mötet avslutas med en saga som berättar om ett Sverige

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb

Byagruppen. Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb Byagruppen Ett hållbart framtidskoncept som skapar gemensam uthållighet inom Piteå Snöskoterklubb 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid 2 Bakgrund sid 3 Varför pratar vi så mycket om begreppet

Läs mer

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S

T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S T R Ä D G Å R D S D E S I G N E N M I N I K U R S EN VACKER TRÄDGÅRD KRÄVER OMSORG När du har skapat en trädgård precis som du vill ha den ger det en riktigt skön känsla - känslan att kunna slappna av

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Och detta ska göras utan väntan på beslut om väg 111:ans flytt.

Och detta ska göras utan väntan på beslut om väg 111:ans flytt. Till Planutskottet i Höganäs kommun Planavdelningen, Jakob von Post UTVECKLINGEN AV NYHAMNSLÄGE Sammanfattning Med stor oro ser Nyhamns Byförening på den avsaknad av utveckling som nu tycks gälla för vår

Läs mer

Vår lokala ekonomi i Gunnarsbyområdet

Vår lokala ekonomi i Gunnarsbyområdet Vår lokala ekonomi i Gunnarsbyområdet Tatiana Rynbäck Gift med Love 2 små barn Kommer från: Ecuador - Sydamerika Språk: Alldeles för många! Fritid: Aktivt friluftsliv Bakgrund:. 20 års erfarenhet inom

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet.

LEVANDE LANDSBYGD. På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. MULLSJÖ KOMMUN 63 LEVANDE LANDSBYGD På Göperud i nordöstra kommundelen bedrivs fortfarande småskaligt jordbruk. EU-bidrag är en förutsättning för lönsamhet. HUR SER DET UT? Jordbruk, skogsbruk Antalet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012

Lärartips. till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Lärartips till filmerna I grumliga vatten och Vet du vad din middag åt till frukost? Naturskyddsföreningen 2012 Juni 2012 Hej lärare! Naturskyddföreningens filmpaketet för skolan innehåller fyra korta

Läs mer

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades.

Ledningsdragningar Kommunerna markerar vandringsleder på olika sätt. Färgmarkering, höjd på markeringar och lösningar diskuterades. Minnesanteckningar Naturvårdsgruppsmöte 2011-09-16 i Mark Deltagare: Svante Brandin Marks kommun Marie Nyberg Marks kommun Kerstin Furst Marks kommun Karl Edlund Uddevalla kommun David Alfredsson Uddevalla

Läs mer

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475

Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl. Lukas Johansson 831018-2475 Till: Försäkringskassan Box 1137 172 23 Sundbyberg Bestridan mot förslag till beslut om slutgiltigt bostadsbidrag för 2005 med hänvisning till särskilda skäl Lukas Johansson 831018-2475 Solna 19 februari

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Konflikter och konfliktlösning

Konflikter och konfliktlösning Konflikter och konfliktlösning Att möta konflikter Alla grupper kommer förr eller senare in i konflikter. Då får man lov att hantera dessa, vare sig man vill eller inte. Det finns naturligtvis inga patentlösningar

Läs mer

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015

LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 LEDARHANDLEDNING TROLIGT NUMMER 3 2015 Av: Michael Hjelt Act Now for Climate Justice är en kampanj som leds av ACT Alliance, en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar

Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar 1 Kunskapen finns i den egna praktiken för den som tittar Skapandet av en byggelibygghörna på förskolan blev inte bara en plats för konstruktion.

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 2. Möte med. att tänka på före, under och efter besöket LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 2. Möte med kommunen att tänka på före, under och efter besöket Att ridklubben har en bra dialog och ett gott samarbete med sin kommun är viktigt för ridklubbens

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson

http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson http://orsa.naturskyddsforeningen.se/ Anders Claesson Hur kan vi leva hållbart? Earth Hour 2014-03-29, kl. 20.30-21.30 Vad menas med hållbarhet? Tänk er en lök med 3 skal: Social hållbarhet (målet) Ekonomisk

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Struktur och Ledning i små organisationer

Struktur och Ledning i små organisationer Kungl. Tekniska Högskolan ME1010, Organisation och kundskapsintensivt arbete Fredrik Bergenlid, 870510-0157 Christian Rane, 810105-0279 Struktur och Ledning i små organisationer Innehåll 1 Inledning 1

Läs mer

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet

Intervjustudie. Barntraumateamet 2013-2014. Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Intervjustudie Barntraumateamet 2013-2014 Utförd av Doris Nilsson och Teresia Ängarne-Lindberg, IBL, Avd psykologi Linköpings Universitet Deltagare Totalt 29 st varav 15 ungdomar 14 föräldrar Deltagare

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé

Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vykort från Cucao, Isla de Chiloé Vi längtade ut till havet Océano Pacífico där vi trodde att vi kunde idka lite beach walking, dvs. vandring på stranden. Har man en gång provat detta vill man alltid tillbaka.

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Köttindustrin och hållbar utveckling

Köttindustrin och hållbar utveckling Köttindustrin och hållbar utveckling Hållbar matproduktion innebär att vi producerar mat så att alla kan äta sig mätta utan att förstöra miljön eller framtida generationers möjligheter att äta sig mätta.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Jordens Vänners paket

Jordens Vänners paket Foto: Shutteerstock.com Jordens Vänners paket VI ERBJUDER WORKSHOPS med utgångspunkten klimaträttvisa för gymnasieskolor, folkhögskolor och organisationer. Vår workshop-form har under åren utvecklats till

Läs mer

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden.

Manual för diskrimineringstester. En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Manual för diskrimineringstester En vägledning i hur du kan testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden. Vill du testa om du blir utsatt för diskriminering på bostadsmarknaden? I den

Läs mer

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm

Program för biologisk mångfald på motorbanor. Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm Program för biologisk mångfald på motorbanor Motorbanan som miljöresurs - Ett projekt i samarbete med Prof. Nils Ryrholm SVEMO:s och motorsportens miljöutmaningar SVEMO vill bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

nummer 1 april 2008 nyhetsblad för svenska Peace Brigades International I detta nummer:

nummer 1 april 2008 nyhetsblad för svenska Peace Brigades International I detta nummer: nummer 1 april 2008 nyhetsblad för svenska Peace Brigades International I detta nummer: Bogotá, Colombia, den 6 mars. PBI närvarar under en demonstration mot paramilitarismen. 1 PBI deklarerat militärt

Läs mer

KRAFTKARTAN/DEMORAPPORTER/Demoföretaget AB v22

KRAFTKARTAN/DEMORAPPORTER/Demoföretaget AB v22 Rapporten Denna rapport är resultatet av Kraftkartans webbenkät som ni nu har genomfört. Syftet har varit ge er grupp en gemensam bild av hur ni upplever er arbetssituation just nu. Rapporten ger er ett

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer