Inbjudan till gemensam bön Rosenkransens Jeriko. Eller: Jerikobönen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till gemensam bön Rosenkransens Jeriko. Eller: Jerikobönen"

Transkript

1 Inbjudan till gemensam bön Rosenkransens Jeriko Eller: Jerikobönen Text: Mats och Dorota Wickenberg Bearbetning av text för S:t Franciskus Katolska Församling: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv 1

2 Kära bröder och systrar i Herren! Genom att möta den stora nåden, vilken Gud, Barmhärtighetens Fader, vill utgjuta över oss under det Heliga Året Barmhärtighetens Jubelår, bjuder vi er till gemensam bön. Låt oss använda detta extraordinära tillfälle för att ropa med en enad röst till Herren om förlåtelse och låt oss tillgodogöra Honom för våra synder. Bönen, till vilken vi vill bjuda er är Rosenkransens Jeriko. Namnet Rosenkransens Jeriko anknyter till händelsen som är beskriven i Joses bok i Bibeln. Enligt den Heliga Skriften, Jose Moses efterföljare som ledde Israeliter till det Utlovade Landet efter den egyptiska fångenskapen, fick från Gud tillsägelse, att militären och prästerskapet under sju dagar skulle vandra runt Jerikos stadsmurar med Förbundsarken och spela på trumpeter. Den sjunde dagen sprack stadens otillgängliga murar och föll ner tack vare trumpeternas höga ljud och israeliternas höga stridsrop och Jeriko blev intaget. Jerikobönen är en oavbruten, roterande vaka av olika grupper inför Altarets Allraheligaste Sakrament under sju dagar, inkluderande den Heliga Mässan varje dag, Rosenkrans, och klockan Barmhärtighetens Krona. Det ska ske på så många platser som möjligt för olika grupper och vara i en andlig kontakt. På orter där det är omöjligt att organisera Jerikobönen under alla sju dagar kan man organisera den åtminstone under ett dygn. Oavbruten, dygnet runt Rosenkransvaka inför det Allraheligaste Sakramentet offras genom Marie Obefläckade Hjärta enligt följande intentioner: - Ge gottgörelse till Gud för Europas och världens alla nationers synder. - Om trons nåd för Europa och för att stoppa det onda. 2

3 - Om omvändelse för den Heliga Kyrkas alla fiender. - Om uppväckande av botens ande. - Om att upptäcka på nytt Eukaristins gåva i familjens liv och mission. I Polen tog Jerikos Rosenkrans sin början med Anatol Kaszczuk ( ), som år 1946 var Maria Legionens delegat från Irland till Polen. Det var han som föreslog, när man övervägde rätten för påven Johannes Paulus II att komma för första gången på pilgrimsresa till Polen, att organisera och genomföra en sjudagarslång Rosenkranskongress i Jasna Gora. Under kongressen skulle man fira den Heliga Mässan, be Rosenkransen och Barmhärtighetens Krona inför Altarets Allraheligaste Sakrament i den Heliga Faderns intention om hans ankomst. I samråd med biskopen av Czestochowa, Stefan Barela ( ), bytte man namnet kongress och ersatte dessa sju dagar med bön till Jerikos Belägring. Man kopplade till de sju dagar, under vilka Israeliterna, enligt Guds ord, vandrade runt Jeriko med Förbundsarken, för att förstöra murarna och inta staden (Jos 6). Deltagare i Jasna Gora ville stanna i bön, för att murarna som stängde vägen för den Helige Fadern att komma till Polen, skulle förstöras. Hindren försvann verkligen! Anatol Kaszczuk kallade händelsen för den första belägringen av Jeriko Jerikobönen har ett starkt samband med Helige Johannes Paulus II. Det var han som instiftade Den Gudomliga Barmhärtighetens Söndag (5 maj 200) och anförtrodde hela världen till Guds barmhärtighet. Därför vill vi bjuda in er till Jerikos Rosenkrans en försoningens bön för den svenska nationens synder, på den helige påven Johannes Paulus förbön, som välsignade detta land under sin pilgrimsresa till 3

4 Skandinavien. Vi ska även be den Heliga Brigitta om hjälp som är Sveriges och Europas skyddshelgon. Låt oss använda väl denna heliga fastetid botgöringens och omvändelsens tid. Vi kommer att stanna i oavbruten bön i 7 dagar och 7 nätter, varje dag i en annan kyrka i Sverige. Vi påbörjar bönen den femte söndagen i Fastan och avslutar på Palmsöndagen, när vår Herre och Konung Jesus Kristus, kommer till Jerusalem. Man kan organisera Rosenkransens Jeriko under nästföljande månaderna, bäst i dess början, för att innesluta första fredagen (Jesu Hjärta Fredag) och lördagen (Marie Obefläckade Hjärta Lördag) i månaden som den bästa tiden för att ge gottgörelse till de Allraheligaste Jesu och Marie Förenade Hjärtan. Låt oss inte vänta! Barmhärtighetens Jubelår varar endast till november 2016! Må dödens civilisations murar som omringar Sverige falla och ett liv av Guds Rike äntligen börja sin tid i Hans Vilja och Kärlek! Här följer detaljplan för Rosenkransens Jeriko: 1 Första dygnet börjar under den femte söndagen i Fastan, klockan och den avslutas klockan dagen efter. Då påbörjas nästa tillbedjan i en annan kyrka. 2 Vi föreslår att prästen efter utställningen av det Allraheligaste Sakramentet, läser i början av Rosenkransens Jeriko, påven Franciskus bön inför Barmhärtighetens år. Det ska inledas med: 4

5 F. Böneintentionen för den svenska nationens synder H erre Jesus Kristus, Alla Du har lärt oss att vi ska vara barmhärtiga så som vår himmelske Fader är barmhärtig, och Du har sagt att den som ser Dig har sett Honom. Visa oss Ditt ansikte, så blir vi frälsta. F. Din kärleks blick befriade Sackaios och Matteus från slaveriet under pengarna, äktenskapsbryterskan och Maria från Magdala från att söka lyckan endast i ett skapat ting, den fick Petrus att gråta bittert efter förnekelsen och lovade paradiset till den botfärdige rövaren. Alla Låt oss förstå att Dina ord till den samariska kvinnan är riktade till var och en av oss: Om du visste vad Gud har att ge. F. Du är den osynlige Faderns synliga ansikte, uppenbarelsen av den Gud som främst visar sin allmakt 5

6 genom förlåtelse och barmhärtighet. Låt Kyrkan bli det synliga ansiktet i världen av Dig, hennes Herre, uppstånden i härlighet. Du ville att Dina tjänare skulle vara klädda i svaghet för att kunna känna med de okunniga och vilsegångna. Låt alla som närmar sig en av dem känna sig välkomnad, älskad och förlåten av Gud. Alla Sänd Din Ande och helga oss med Hans smörjelse, så att Barmhärtighetens jubelår blir ett nådens år från Herren, då Hans Kyrka med ny hänförelse bär glädjebudet till de fattiga, förkunnar frihet för de fångna och förtryckta och skänker de blinda synen åter. F. Vi ber detta, på förbön av Maria, barmhärtighetens Moder, av Dig som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Alla Amen. Översättning KLN Början av varje timme av tillbedjan bör inledas med att högt eller i tystnad be följande: B armhärtighetens Gud, vi ropar till Din Tron: Var nådig mig syndare, förlåt mig mina synder, för att jag blev blind av min otrohet. Ge mig tid, för att jag ska kunna komma tillbaka till Dina vägar och för att jag ska kunna rena mig. Allsmäktige Gud, Skapare av himmel och jord, jag erkänner Din allmakt, att Du råder över alla skapelser. Du kan allt. Jag är för liten för att förstå Dina rådslut. Gör mig ödmjuk med Din hand, för att jag ska kunna bli lydig Dig på nytt. Visa mig det som är rätt, det som behagar Dig, för att jag ska kunna skilja mellan det goda och det onda. Visa mig sanningen, för att den ska befria mig. 6

7 Godhetens Gud, ta bort mig från den onda vägen, för att jag inte ska hamna i den ondes händer. Skydda mig, min Gud! Fader, förlåt mig, för jag viste inte vad jag gör. Nu, när jag ser min synd, överlämnar jag den till dig, och Du får rena mig, för att jag ska få smaka av Din eviga glädje. Jag ber Dig, genom den Allraheligaste Jungfru Marias Obefläckade Hjärta, min Moder och Drottning. I Jesu Kristi Namn förlåt oss, o Gud: Att vi har valt bort Dig, Gud Fader, som den ende Gud och Skapare av världen och alla människor, Att vi motarbetar den Heliga och Apostoliska Katolska Kyrkan, Våra synder mot livet från befruktningen till en naturlig död, All sexuell lösaktighet, All sexuell aktivitet utanför äktenskapet som är synd enligt Ditt Bud och Katolska Kyrkans lära, All avgudardyrkan, Ockultism, Ovärdigt mottagande av den Heliga Kommunionen, Profanation av Herrens Kropp, Hedonism, Fariseism, Sexuella synder av de Gudsvigda, Syndigt utnyttjande av barn, Förkastandet av familjen, Att vi ger röst åt religioner och ideologier som sprider våld och terror, Splitring och brist på förlåtelse bland präster och i församlingar, Hädelser mot Guds Moder, hennes Obefläckade Avlelse, Jungfrulighet och Guds födelse. 7

8 4 Klockan ber vi Barmhärtighetens Krona och det rekommenderas att man ber Korsvägsandakten. F. Låt oss be Barmhärtighetens Krona, uppenbarad till den Heliga Faustina, att Guds barmhärtighet omsluter Kyrkan och hela världen. F ader vår Var hälsad Maria Den Apostoliska Trosbekännelsen. Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28) Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare. Och på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda. Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen. På de ensamma kulorna före varje dekad: Evige Fader, / vi offrar Dig Din högt älskade Sons, vår Herres Jesu Kristi Dyrbara Kropp och Blod, Själ och Gudom som gottgörelse för våra och hela världens synder. Tio gånger ber man: För Hans smärtfyllda lidandes skull, / förbarma Dig över oss och hela världen. Avsluta Barmhärtighetens Krona med följande böner: Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, / förbarma Dig över oss och hela världen (3 ggr.). 8

9 Jesus, jag litar på Dig (3 ggr.) F. Blod och Vatten Alla som vällde fram från Jesu Hjärta som en Barmhärtighetens Källa för oss. Jesus, jag förtröstar på Dig. Du gav upp andan, Jesus, när Livets Källa vällde fram för själarna och Barmhärtighetens hav öppnades för hela världen. Livets Källa, outgrundliga Gudomliga Barmhärtighet, övertäck hela världen och utgjut Dig över oss. Jesus, jag litar på Dig. Amen. 5 Under Tillbedjan kan man individuellt be Rosenkransen i tystnad eller i högt i en grupp. För att be alla delar av Rosenkransen under dygnet kan man be den var 6 timme, då det är 4 delar av Rosenkransen. 6 I slutet av Tillbedjan föreslår vi en procession med Sakramentet runt kyrkan, utom och inomhus, sjungandes de s.k. Supplikationerna: Supplicationes Vädjan om hjälp. Ursprunget är Kyrkans officiella liturgi men bes och sjungs framförallt i Polen i svåra situationer, vid katastrofer, krig och under faste- och botperioder. Ibland ber man eller sjunger den oftast ledd av lekmän vid den Sakramentala Tillbedjan. Första gången sjungs refrängen två gånger: först av solist eller kör, sedan alla. Ref.: Helige Herre Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud. Förbarma Dig över oss. Från pest, hungersnöd och krig, förskona oss, o Herre. Ref. Från plötslig oväntad död, förskona oss, o Herre. Ref. Vi syndare ropar till Dig o Gud, bönhör oss, o Herre. Ref. Led oss till ett liv i bot, bönhör oss, o Herre. Ref. Skänk Ditt folk i Din godhet: (sol, regn, bröd, arbete, fred, hälsa), bönhör oss, o Herre. Ref. 9

10 Skydda Ditt folk från allt missbruk av det timliga, bönhör oss, o Herre. Ref. Led alla kristna till enhet i en helig tro, bönhör oss, o Herre. Ref. Alla Jesus förbarma Dig, Jesus bönhör oss, o Jesus, Jesus, Jesus, förbarma Dig över oss. Moder Maria, be för oss. Obefläckade Jungfru och Moder, be för oss. O Moder, o Guds Moder, be för oss hos Herren Gud. Enligt versionen av häftet i Jönköpings församling föreslås följande litania: Bot- och Gottgörelselitania Denna litania återges på många olika språk, särskilt i moderna bönböcker, vilket låter oss förstå betydelsen av den ställföreträdande gottgörelsen i vår tid. H erre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig Kristus, hör oss, Kristus, hör oss Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss Gud Son, världens Frälsare Gud Helige Ande Heliga Treenighet, en Ende Gud Heliga Maria, Kyrkans Moder, be för oss Helige Josef, Kyrkans Skyddshelgon Herre, förlåt alla hädelser och brott mot Din närvaro i Altarets Allraheligaste Sakrament, vi ber Dig, bönhör oss Herre, förlåt: alla ovärdigt mottagna Kommunioner All profanering av det Allraheligaste Sakramentet, 10

11 Herre, förlåt oss All bristande vördnad i våra kyrkor All brist på vördnad och tillbedjan av Din närvaro i Tabernaklet Alla som träder ur Din Heliga Kyrka All synd mot hjärtats renhet All gudlöshet Alla hädelser mot Ditt Heliga Namn All kyla och likgiltighet gentemot Din gudomliga och frälsande kärlek Alla smädelser mot den Helige Fadern Allt förakt för biskopar och präster Herre, förlåt: alla kränkningar av Jungfru Marie Heliga Namn Allt ifrågasättande angående hennes Obefläckade Avlelse Allt hån mot Mariafromheten Allt förakt för Mariabilder All missaktning av den Heliga Rosenkransen All likgiltighet mot Jungfru Marias moderliga kärlek Jesus och Maria, skänk Kyrkan Heliga präster, vi ber Er, bönhör oss Jesus och Maria, skänk Kyrkan Heliga Ordensbröder och Ordenssystrar Jesus och Maria, skänk Kyrkan Heliga Missionärer Jesus och Maria, skänk Kyrkan verkligt kristna familjer Jesus och Maria, skänk Kyrkan ungdomar som lever efter Guds vilja Jesus och Maria, skänk Kyrkan endräkt bland sina medlemmar Jesus och Maria, skänk Kyrkan själarnas frid Jesus och Maria, skänk Kyrkan sann kärlek till nästan Jesus och Maria, skänk Kyrkan och hela världen fred Jesus och Maria, Ni har i Er stora kärlek kallat oss till att göra bot 11

12 Guds Lamm, som borttager världens synder, förskona oss, o Herre Guds Lamm, som borttager världens synder, bönhör oss, o Herre Guds Lamm, som borttager världens synder, förbarma Dig över oss, o Herre F. Vi vill i dag hängivet trösta era Heliga Hjärtan och göra bot för alla förolämpningar som har tillfogats er av otacksamma människor Alla Jesus, Maria och Josef, vi älskar Er, rädda alla själar. F. Låt oss be. Herre, tag emot vår föresats att tjäna Dig och hör vår bön om förlåtelse för alla de gånger som vi och våra bröder och systrar inte har älskat och tjänat Dig på ett tillbörligt sätt. Låt vår bön i dag skydda det dyrbara frö som Du har nedlagt i oss som en början till det eviga livet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Alla Amen. 7 Varje dag kan man, om det är möjligt, offra intentionen från Rosenkransens Jeriko i den Heliga Mässan. 8 Alla deltagare välkommans till bikt, att ta emot den Heliga Kommunionen enligt intentionen att ge Gud gottgörelse om det är möjligt (bön med rent hjärta är mer behaglig för Gud). 9 Deltagare, samt personer som inte kan delta, är välkomna att fasta och göra bot i den intentionen, inte bara under den konkreta dagen då vakan äger rum, men under hela den tiden då Jerikobönen pågår. Det bästa är, om konkreta personer beslutar sig för att fasta under konkreta dagar. 10 Under den Sakramentala Tillbedjan rekommenderas att man sätter fram bilder på Helige Johannes Paulus II, hans reliker, den Heliga Birgitta samt bilden av den förlorade sonen som vänder om till fadern som en symbol för Barmhärtighetens Jubelår. 12

13 11 I slutet av Jerikos Rosenkrans (på Palmsöndagen), i den mån det är möjligt, ha en högtidlig procession med det Allraheligaste Sakramentet, samt med tacksägelse sjunga sånger (t.ex. Abba Fader), och gå runt kyrkan sju gånger. För att fortsätta med Jerikobönen rekommenderar vi att fira individuellt den Första Lördagen i månaden. Gud Fader uppmanade oss till detta genom sin tjänarinna Lucia från Fatima, vilken fick budskap av Guds Moder. Man kan gå vidare och överlämna sig helt till Jesus genom Guds Moders händer, som Helige Johannes Paulus gjorde enligt den Helige Ludvig de Montfort Totus Tuus Helt Din. Det är den säkraste vägen för att vara i enhet med Gud Fader, för att vara helig som påven. Du kan överlämna dig individuellt genom material för en reträtt, som kan överlämnas till dig, om du skriver till: Förslag till gemensam eller enskild bön inför Sakramentet (tillägg för S:t Franciskus Församling i Jönköping) 13

14 Bön till Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen Ur Tidegärdens text för Skärtorsdagen. Passande bön för den gemensamma andakten på första torsdagen i månaden. F. Låt oss be till Kristus, den evige Översteprästen, som smordes av Fadern med Helig Ande att förkunna befrielse för de bundna. Till Honom säger vi: Alla Herre, förbarma Dig. F. Du som gick upp till Jerusalem för att lida mycket, bli dödad och på tredje dagen bli uppväckt till livet Alla led Din Kyrka till den eviga Påsken. F. Du som upphöjdes på Korset och genomborrades av soldaten Longius lans Alla läk våra sår och stilla vår oro. F. Du som gjort Ditt Kors till Livets Träd Alla låt alla döpta bära en frukt som består till det eviga livet. F. Du som på Korset förlät den botfärdige rövaren Dismas Alla förlåt också oss våra många synder. F. Låt oss genom boten ställa oss under Korset Alla så att vi också blir vittnen till uppståndelsens härlighet. F. Ställ oss under Marias moderliga beskydd Alla så att vi kan trösta andra med den tröst som vi själva får av Dig. F. Tänk på dem som tagit anstöt av våra synder och kommit bort från Dig Alla hjälp dem tillbaka till frid, rättfärdighet och kärlek. F. Du som ödmjukade Dig själv och blev lydig ända till döden på ett Kors Alla ge oss lydnad och uthållighet i det rätta F. Gör de avlidna lika Din förklarade kropp Alla och låt oss en gång dela deras härlighet. F. Herre, tänk på oss när Du kommer med Ditt Rike, och lär oss att be: Alla Fader vår 14

15 F. Gud, till Din ära och människans frälsning har Du gjort Kristus till evig Överstepräst. Låt Ditt folk, som Han vunnit åt Dig med sitt blod, få erfara kraften av Hans Kors och uppståndelse i Måltiden till Hans åminnelse. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Alla Amen. H Vigning till Jesus Kristus, Den Evige Översteprästen Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv erre Jesus Kristus, evige Överstepräst, jag N. viger mig till Ditt Heliga Prästerliga Hjärta för att tillhöra Dig i tid och evighet. Med mitt liv vill jag ära Dig. Med mina krafter vill jag tjäna Dig. Med mina offer vill jag älska Dig. Med min längtan efter Dig vill jag glädja Dig. Det enda jag ber Dig om är den dyrbaraste av alla gåvor: låt mig få Ditt Hjärtas kärlek och Ditt lidandes förtjänster, som gottgörelse för mina och världens synder och brott mot Faderns vilja. Evige Överstepräst, välsigna mig och bevara mig till det eviga livet. Amen. Vigning till Jesu Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament Ur Acts of Homage to the Eucharistic Heart of Jesus, i The Racollta, or collection of indulgenced prayers and good works, ed by Ambrose St. John, London Benedict XV ( ), instiftade den 9 nov. 1921, Jesu Eukaristiska Hjärtas Fest, som firades torsdagen efter Kristi Lekamens Högtid. J esu Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament, jag tillber Dig Ljuve Följeslagare i vår landsflykt Jesu Eukaristiska Hjärta, ensamma och förödmjukade Hjärta Övergivna och glömda Hjärta Föraktade och skändade Hjärta Hjärta, ringaktat av människor Hjärta som söker våra hjärtans kärlek 15

16 Hjärta som vill bli älskat Hjärta, tålmodigt i väntan på oss Hjärta, ivrigt att lyssna på oss Hjärta, längtande efter våra böner Hjärta, Källa till ständigt nya nådegåvor Hjärta, svept i tystnad, som längtar att tala till själarna Hjärta, ljuva tillflykt för det fördolda livet Hjärta, som lär ut hemligheterna i föreningen med Gud Hjärta, i Honom som sover, dock alltid vakande Jesu Eukaristiska Hjärta, förbarma Dig över oss Jesus, offergåva, jag vill trösta Dig Jag förenar mig med Dig och frambär mig som gåva. Jag vill helt gå upp i Din närvaro. Jag vill glömmas och föraktas av kärlek till Dig och aldrig bli förstådd eller älskad utom av Dig. Jag vill bli tyst för att höra Dig. Jag vill ge upp mig själv och bara leva i och genom Dig. Jesu Eukaristiska Hjärta, låt mig få släcka Din törst, törsten efter min helgelse och frälsning, så att jag blir renad och kan skänka Dig en ren och äkta kärlek. Jag vill inte längre missbruka Ditt tålamod. Låt mig få tillhöra Dig och inte världen, jag ger mig till Dig. Jag frambär alla mina handlingar, mitt förstånd för att upplysas av Dig, mitt hjärta för att ledas av Dig, min vilja för att stärkas, min själ och kropp för att näras, mitt elände för att lindras. Min Jesus, Du Eukaristiska Hjärta, vars Blod är liv för min själ: må det inte längre vara jag som lever, utan endast Du som lever i mig. Amen. Ave Maria Publikationer - Gråbröderna 16

Bön på kyrkogården. Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar. Ave Maria Publikationer

Bön på kyrkogården. Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar. Ave Maria Publikationer Bön på kyrkogården Böner och andakter att be vid våra avlidnas gravar Ave Maria Publikationer 1 Särskilda Böner vid Gravar Efter Vespern idag hade kommuniteten en procession till kyrkogården. Jag kunde

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN Bromölla Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING December 2015 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, Bromölla 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental

Läs mer

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen Kristi Konungsliga Välsignelseprocession Pragprocessionen Litanian till Jesu Heliga Namn Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig Herre, förbarma Dig, Herre,

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

S:t Eskils Katolska Församling

S:t Eskils Katolska Församling S:t Eskils Katolska Församling Box 276, 701 45 Örebro www.sankteskil.com Tel. 019-611 1360. Bg 934-2957 Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner /Joh 15:13/ Församlingsbladet Fastan

Läs mer

Josefsbrödraskapet. Brödraskapet av den Helige Josefs Saliga Död. Det Heliga Korståget till den Helige Josefs ära för själarnas frälsning

Josefsbrödraskapet. Brödraskapet av den Helige Josefs Saliga Död. Det Heliga Korståget till den Helige Josefs ära för själarnas frälsning Josefsbrödraskapet Brödraskapet av den Helige Josefs Saliga Död Det Heliga Korståget till den Helige Josefs ära för själarnas frälsning Alla helgon kan hjälpa oss med något, men den Helige Josef kan hjälpa

Läs mer

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN

DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN D Söndagar Torsdagar DET HÄNDER I FÖRSAMLINGEN S:T ANDREAS KATOLSKA FÖRSAMLING 11 april 15 maj 2016 S:t Petri katolska kyrka, Köpmansgatan 22, 16.30 Rosenkransbön 17.00 Mässa 17.00 Sakramental tillbedjan

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria

Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helig Ande, född av jungfrun Maria Predikan Tältmöte på Heljarödsgården, 2014 Vi ska idag fortsätta med vårt fokus på den

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder

Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Jungfru Maria, trons och hoppets Moder Predikan och föredrag vid vallfärd till Oskarström den 25 maj 2013 Biskop Anders Arborelius ocd Predikan (Predikan är nedskriven efter bandinspelning) Kära bröder

Läs mer

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35)

Kap III. Vårt lidande blir Jesu lidande. Vid Jesu kors stod hans mor (Joh 19:25) Också genom din egen själ skall det gå ett svärd (Luk 2:35) Kap III Lidandet blir frälsande Jesus gick in i vår smärta för att genom sin närvaro minska dess plåga. Men han vill göra något mer. Han vill göra det som tycks vara meningslöst och nedbrytande till något

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395.

2. Inledande välsignelse och växelhälsning. Välsignelsen och växelhälsningen kan läsas eller sjungas. Melodier s. 395. A. Vigsel Ett villkor för vigsel är att man har intyg över hindersprövning. Detta intyg får utfärdas tidigast den sjunde dagen från det hindersprövningen begärdes och är i kraft i fyra månader. De som

Läs mer

ANSGAR BOTVID 1/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING

ANSGAR BOTVID 1/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING ANSGAR BOTVID 1/2011 FÖRSAMLINGSBREV FÖR SANKT ANSGARS KATOLSKA FÖRSAMLING 2 KÄRA FÖRSAMLING Kyrkoherde Björn Göransson VAD ÄR SANNING? Vad är sanning? Denna fråga ställs kort före Jesu död på korset av

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

ä n t i l l o r d e n s o m b l i r s a g d a.

ä n t i l l o r d e n s o m b l i r s a g d a. IV Fö r b ö n e r Gud ser mera till den bedjandes hjärta ä n t i l l o r d e n s o m b l i r s a g d a. S:t François de Sales Korta förböner 341 Inget blint öde, ingen obönhörlig mekanik råder över människans

Läs mer

1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? 1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar?

1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? 1. Vad hette Jungfru Marias föräldrar? 1. Vad hette platsen där Jesus korsfästes? Golgata 2. I vilken månad firas Jungfru Marias bebådelsefest? I mars månad 3. När firas påsken? Första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen 1.

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser

Christian Mölks Bibelkommentarer. Titus 3. (Vers 1-11) Påminnelser Titus 3 (Vers 1-11) Påminnelser 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott, 2 att inte förolämpa någon utan hålla frid och

Läs mer

Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013

Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013 Juldagen Jesu födelse Sankt Pauli kyrka 25 dec 2013 Psalmer: 127:-, 124:-, 121:-, 122:3-5, 125:14-15 Dagens bibeltexter finns i psalmboken på sidan 1287 Söndagsskola för de yngre under predikan i rummen

Läs mer

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf

Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Jesus är HERREN Av: Johannes Djerf Mark.11:1-10. Det är efter en tung och lång klättring som vi här i texten möter Jesus ridande nedför oljeberget och in i Jerusalem till människors lovprisning. Ifrån

Läs mer

B. Välsignelse inför skolstarten

B. Välsignelse inför skolstarten B. Välsignelse inför skolstarten De barn som skall börja skolan kan välsignas på våren strax före skolstarten på hösten. Välsignelsehandlingen leds av en präst en annan församlingsanställd. Välsignelsen

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN

LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN psalm tid titel LOVSÅNG OCH TILLBEDJAN 1 16:00:00 Gud, vår Gud, vi lovar dig 2 16:01:30 Herren, vår Gud, är en konung 3 16:03:00 Helig, helig, helig 4 16:04:30 hela världen fröjdes Herran 5 16:06:00 Nu

Läs mer

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith

Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Galaterbrevet Del 12) 5:9-16 Undervisning: Chuck Smith Lite surdeg syrar hela degen. Gal 5:9 Om du öppnar upp dörren och tillåter ett litet fel, kommer detta snart att förstoras. På grund av bristerna

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium

Ett Liv i Lärjungaskap Del 1 - Frälsningens Mysterium Ett Liv i Del 1 - Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. 2 Kor 5:17 Ett Liv i är en serie av korta kurser arrangerade av Hestra Cafékyrka som utforskar

Läs mer

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg

Fastlagssöndagen. Esto mihi. Kärlekens väg Fastlagssöndagen Esto mihi Kärlekens väg Fastlagssöndagen anger tiden före fastan. De tre dagarna i fastlagen är Fastlagssöndag, fläskmåndag och fettisdag. Sedan kommer Askonsdag, då fastan börjar. Ordet

Läs mer

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014

Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Utjämningskatekesen Finska Missionssällskapet 2014 Innehåll: Utjämningens betydelse De tio utjämningsbuden Tro Utjämningens betydelse Det liv som Jesus utmanar till innehåller mycket mera än materiella

Läs mer

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den

Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den Det var en kylig vårmorgon år 1916. Tre barn från den lilla bergsbyn Aljustrel nära Fatima i Portugal märkte ingenting ovanligt. Som vanligt hade de gått upp före gryningen, ätit frukost och vallat föräldrarnas

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Evangeliekatekesen Frågor och svar om kristen tro

Evangeliekatekesen Frågor och svar om kristen tro Evangeliekatekesen Frågor och svar om kristen tro Barnens svar finns angivna i färg. DEL 1 Gud, skapelse och fall, lag. Fråga 1 Vad är vårt enda hopp i liv och död? Att vi inte tillhör oss själva utan

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18

FÖRSTA VECKAN I FASTAN. MÅNDAG 15 februari. Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 FÖRSTA VECKAN I FASTAN MÅNDAG 15 februari Läsning 3 Mos 19:1 2, 11 18 Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barns hela menighet och säg till dem: Ni skall vara heliga, ty jag, Herren, er

Läs mer

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet

Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Sångpostillan - Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet Bidrag från Bengt Pleijel 2009-10-21 Senast uppdaterad 2010-04-20 Bibelskolan.com Tjugoandra söndagen efter Trefaldighet FRÄLSNINGEN Låt oss be om

Läs mer

Skapad för att Tillbe

Skapad för att Tillbe Skapad för att Tillbe Av: Johannes Djerf I onsdags så startade vi upp församlingens bibelskola. Vilket jag tycker är mycket spännande och jag hoppas även ni deltagare som var med kände det och med en förväntan

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN

SPECIELL ANDLIG FÖDA FÖR SJÄLEN 15:e läxan - Sabbaten den 11 april 2009 Vi ser det stora behovet av missionsverksamhet att förkunna sanningen inte endast i fjärran länder, utan till dem som är nära oss. I vår nära omgivning finns städer

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad.

Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. Predikotext: Joh 1:1-14 Född är Frälsaren och Förlossaren, Kristus, Herren, i Davids stad. Kommen är friden, himmelska tiden nu är fullbordad. Min själ, var glad. PS 127:2 Jesu födelse omges av mycket

Läs mer

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära

Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära 07 Tegel utan halm Innan Moses begärde audiens hos Egyptens kung för att begära Israels folks frihet, hade han och Aron haft ett sammanträde med Israels förtryckta ledare. Vid det här sammanträffandet

Läs mer

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35)

Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Program 102. 2 Mosebok kap.11. + 12: 1-8. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2 Mosebok kapitel 11. där Mose förkunnar att de förstfödda i egypten skall dö, som den sista straffdom över egypten innan

Läs mer

(Introd. 0:35) Som det är uttryckt hos profeten Jesaja 48:17. "Ja, man ropar där: Farao är förlorad, Egyptens konung! Han har förfelat sin tid.

(Introd. 0:35) Som det är uttryckt hos profeten Jesaja 48:17. Ja, man ropar där: Farao är förlorad, Egyptens konung! Han har förfelat sin tid. Program 100. 2. Mosebok kap. 9: 1-35. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till 2.Mosebok kapitel 9, där Herren fortsätter att klargöra för Farao, att han borde släppa Israels folk - och att egyptens avgudar

Läs mer

BIBLISKA REFLEKTIONER

BIBLISKA REFLEKTIONER BIBLISKA REFLEKTIONER OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA DAG 1 Låt stenen rullas bort Hes 37:12 14 Psalt 71:18b 23 Rom 8:15 21 Matt 28:1 10 Jag skall öppna era gravar och hämta upp er ur dem, mitt folk. Din

Läs mer

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen

KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen KATEKES FÖR VUXNA? Skapelsen Dagens fysiker anser att det vid världens begynnelse fanns ett urstoft. Det utgick även de gamla grekerna från. De kallade detta urämne, urtillstånd, arche på grekiska. Allt

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD

FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD FÖRSAMLINGSBREV PÅSKEN 2012 JAG HAR KOMMIT FÖR ATT DE SKAL HA LIV LIV I ÖVERFLÖD (JOHANNES EVANGELIET 10:10) Kyrkoherdens påskhälsning: Via dolorosa Oftast kallar vi den för "korsvägen" (via crucis) eller

Läs mer

Läsning: Rom 4:20 25

Läsning: Rom 4:20 25 TJUGONIONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 19 oktober Läsning: Rom 4:20 25 Inför Guds löfte tvivlade Abraham inte i otro utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat

Läs mer

Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael

Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael Reträttföredrag Meditation 2 Gud är självutgivande tjänande kärlek fotatvagningen, instiftandet av Eukaristin och Jesu död på korset av broder Mikael Vi inleder med en bön: I Faderns och Sonens och den

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag

Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag Gudstjänst den 25 mars 2012 i Luleå #115 S:t Petri evangelisk-lutherska församling Jungfru Marie bebådelsedag FÖDD AV JUNGFRU MARIA Predikotext: Luk. 1:26-38 26 I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd

Läs mer

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling

Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Katolska Kyrkan i Örebro S:t Eskils Församling Församlingsbladet Advent och Julen 2011 Ett barn blir oss fött Ett barn blir oss fött, så ljuder Julens glada budskap över hela världen. Ett stort under har

Läs mer

Kyrkans sju kännetecken

Kyrkans sju kännetecken Kyrkans sju kännetecken Sebastian Grünbaum Evangelisk-lutherska missionsstiftet i Finland 1 Inledning Luther skrev sin bok Om Koncilierna och Kyrkan år 1539. Denna bok är en del av det stora arv som Luther,

Läs mer

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling

Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING. Vigselgudstjänst. i Grytnäs församling Vigselgudstjänst GRYTNÄS FÖRSAMLING Vigselgudstjänst i Grytnäs församling Några ord på vägen Vi gläds mer er i era vigselplaner och vi tycker det är särskilt roligt att ni planerar att gifta er i Grytnäs

Läs mer

Del 3 Andakter vid olika tillfällen

Del 3 Andakter vid olika tillfällen Del 3 Andakter vid olika tillfällen 20 Grundformulär för andakterna GRUNDFORMULÄR FÖR ANDAKTERNA 9 Detta formulär följer i huvuddrag Gudstjänstbokens formulär för kort tidebön och utgör grundstommen för

Läs mer

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR"

(INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: JAG ÄR Program 094. 2. MOSEBOK. 3: 1-22. (INTROD. O:35) Vi har kommit till 2.Moseboks tredje kapitel, där Gud presenterar sig som: "JAG ÄR" Mose som växte upp i Faraos hov - och var i Egypten i 40 år, han har

Läs mer

Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist

Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist Bibelmeditationer från retreat på S:t Davidsgården 14 17 maj 2009 Claes Strömqvist Bibelmeditation I Text: Jes 55:1-6 Åkalla Herren medan Han är nära. Herre, Jesus Kristus, vilka erbjudanden jag får genom

Läs mer

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!)

Kärleken till nytta. Predikan av pastor Göran Appelgren. (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) Kärleken till nytta Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Luk 14:1-32; AC 6388, 6393. Se sista sidan!) När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon

Läs mer

Herre, Ge oss större tro!

Herre, Ge oss större tro! Nr 01 [03] /2013 2 Kära församlingsmedlemmar från S:t Botvids församling Herre, Ge oss större tro! Detta är ledorden för Trons År som påven Benedikt XVI utlyste i vår allmänneliga kyrka. När Helige Fadern

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Vigselgudstjänst Den ordning som finns här är en grundritual. Vid läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik - Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4)

HEALING vs. GUDS HELANDE *(1) *(2) *(3) Bön *(4) www.theministryofhealing.se HEALING vs. GUDS HELANDE Finns det något så kallat "falskt helande" eller är allt helande bra och sant? Var kommer helandet ifrån? Vad är det för skillnad på healing (New Age)

Läs mer

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32).

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria (Joh 8:31 32). Inledning Vår Frälsare Jesus Kristus, som skaffat fram en fullkomlig förlåtelse åt hela världen (Rom 5:18) säger: Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad

Läs mer

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige

MUHAMMAD I BIBELN. Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II. Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige MUHAMMAD I BIBELN Av Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmood Ahmad Khalifa-tul-Masih II Islams Ahmadiyya jamaá t Sverige Profetian i 5:e Moseboken Då Moses på Herrens befallning gick upp på berget Horeb, talade

Läs mer

MÅNADSBREV November 2014

MÅNADSBREV November 2014 QuickTime och en BMP-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Sankt Franciskus Katolska Församling MÅNADSBREV November 2014 Församlingens informationshäften som finns vid anslagstavlorna i entréhallen:

Läs mer

Spår Femte samlingen Främja rättfärdighet

Spår Femte samlingen Främja rättfärdighet Inledande bön Gud, vår Far, du som hör ropen från dina minsta på jorden: öppna våra hjärtan. Ge oss klarsyn och handlingskraft. Gör oss otåliga i mötet med orätten. Lär oss att dela med oss av dina gåvor.

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

MÅNADSBREV Juli och Augusti 2015

MÅNADSBREV Juli och Augusti 2015 QuickTime och en BMP-dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Sankt Franciskus Katolska Församling MÅNADSBREV Juli och Augusti 2015 Det Gudsvigda Livets År 30 december 2014 2 februari 2016 Församlingens

Läs mer

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter.

HELGONEN BER FÖR OSS SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. SJUNDE PÅSKSÖNDAGEN (ÅR C) (12 MAJ 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Dagens evangelieläsning är Johannes evangelium, kapitel 17:20-26. Som omväxling för barnen föreslår vi att dagens bibelberättelse hämtas

Läs mer

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf

Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf Sanningen leder till ljuset Av: Johannes Djerf För ett antal år sedan så hade jag ett par badbyxor, som jag hade varit ägare till under en längre tid, och därför så var också resåren i byxorna något slitna.

Läs mer

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B

Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B Instuderingsfrågor Kristendom och islam NV10B - - - Läs sidorna 76 81 och 120 122 i läroboken (Religion1) Läs stencilerna Jesu sista vecka, Jesus skärper lagens bud och Islam Instuderingsfrågorna hittar

Läs mer

En ny eld! Av: Johannes Djerf

En ny eld! Av: Johannes Djerf En ny eld! Av: Johannes Djerf Vi ska idag börja med att läsa en bibeltext. Matt.21:12-17. Templet var det religiösa centrumet. Det var här Gud bodde. Det var en bestämd plats där Guds folk fick erfara

Läs mer

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan

Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Sångpostillan - Första söndagen i Fastan Bidrag från Bengt Pleijel 2009-02-17 Senast uppdaterad 2015-02-15 Bibelskolan.com Första söndagen i Fastan Invocavit Prövningens stund Låt oss be om nåden att med

Läs mer

KATEKES FÖR DEN KRISTNA LÄRAN

KATEKES FÖR DEN KRISTNA LÄRAN Korstecknet. KATEKES FÖR DEN KRISTNA LÄRAN DEN KRISTNES BÖNER Korstecknet görs med högra handen från pannan till bröstet och från vänstra axeln till den högra. Det är en påminnelse om dopet i den Treenige

Läs mer

! Vi vill ha Jesus i centrum,

! Vi vill ha Jesus i centrum, Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. VARDag : Andens frukt Ett litet kompendium om helgelse Innehåll Inledning 1. Rättfärdiggörelse och heliggörelse

Läs mer

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30)

(Introd: 0:35) Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus: Han bröt upp därifrån (Se: T.ex, Markus 9:30) Program 138. MARKUS 10: 1-52. (Introd: 0:35) Vi har nu kommit till Markus evangeliums tionde kapitel, och skådeplatsen är än en gång Judeen och landet på andra sidan Jordan. Och inför detta textavsnitt

Läs mer

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Frälsningsarmémärket gäller för scoutverksamheten i Frälsningsarméns Ungdomsförbund Spårarscout Scouterna ska få höra berättas om det som nämns i punkterna nedan. Den som berättar kan vara en scoutledare

Läs mer

- En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga.

- En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga. Kära vänner, Vi lever i en tid av stress och oro. - En tid då brottsligheten eskalerar och människor inte känner sig trygga. Detta är en tid då Rasism och fiendskap människor emellan bara ökar. Krig och

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA

VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA ! VESPER GAMLA HJELMSERYDS KYRKA Den bön som vi nu ska be har sina rötter flera tusen år tillbaka i tiden. Det finns exempel i bibeln på att Jesus bad sina böner på ett sätt som liknar den ordning som

Läs mer

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL

ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL ÄRKEÄNGLARNA MIKAEL, GABRIEL OCH RAFAEL 26 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅRGÅNG B) 27 SEPTEMBER 2015 Tidsram: 20-25 minuter (dock något längre om alla moment genomförs) Dagens läsning är Mark 9:38-43, 45, 47-48,

Läs mer

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35)

Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Program 097. 2.Mosebok kap. 6: 1-30. (Introd. 0:35) Vi har nu kommit till det sjätte kapitlet i Andra Mosebok. Som innehåller JEHOVAs svar på Mose bön. Och Han förnyar och stadfäster Mose kallelse. Vi

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer