Centerkvinnornas Förbundsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerkvinnornas Förbundsstämma"

Transkript

1 Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet

2 Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som ej tål starka dofter som parfym och tobaksrök. Därför ber vi dig att inte använda parfym, hårspray eller andra doftstarka produkter. Namnbrickor Säkerheten är viktig vid ett arrangemang som detta. Det är en förutsättning att du använder den namnbricka du får vid avprickningen vid anmälan för att vi ska kunna säkerställa en fullgod säkerhet. Namnbrickan hängs runt halsen i ett nyckelband och ska bäras hela tiden från det att du anländer tills du reser hem. Om du inte använder din namnbricka kan du bli nekad att deltaga. Stämmolokalen Lokal: Galaxen Plats: Södra Berget Hotell, Sundsvall Fakturering Faktura på deltagaravgiften för stämman kommer du som deltagare att få under stämman. Ombuden kommer även att få respektive faktura gällande resefördelningssystemet i samband med stämman. Hotell Incheckning på rummen sker efter klockan 15 i receptionen. Hotell Södra Berget Sundsvall Telefon: E-post: Kontaktuppgifter Ewa Sangert, förbundssekreterare Margaretha Ponsbach, stämmoansvarig Julia Färjhage, jämställdhetspolitiskt sakkunnig Markus Persson, pressansvarig under förbundsstämman Stadsvandring Mer info på omslagets bakre insida

3 Program Fredagen den 6 maj Stadsvandring för de som önskar, samling vid Vängåvan (fontän) Ombudsanmälan och information inklusive kaffe Förbundsstämmans invigning och utdelning av utmärkelser Ombudsgenomgång Stämmans öppnande/stämmoförhandlingar Kaffe Inspiration inför Riktlinjer för Plan Incheckning Middagsbuffé med tema Genom nätverk får du makt Lördagen den 7 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Stämmoförhandlingar Lunch Val av förbundsordförande samt styrelse Kaffe Stämmoförhandlingar Förhandlingarna ajourneras Förbundsfest Söndagen den 8 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Stämmoförhandlingar Lunch Stämmoförhandlingar Slut Kaffe serveras efter stämmans avslutning CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

4 Innehåll Program 1 Föredragningslista 3 Stämmoordning 6 Framställan angående verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna Beslutsuppföljning för förbundsstämman Årsbokslut Ekonomisk berättelse för Världen angår oss 32 Riktlinjer för valkommittén 37 Riktlinjer för valberedning 38 Framställan angående Verksamhetsriktlinjer (Plan 2014) 40 Riktlinjer för Plan Bilaga till Riktlinjer för Plan Presentation av de tio jämställdhetspolitiska områdena Framställan angående ekonomiska riktlinjer 48 Framställan angående internationellt 49 Framställan angående medlemsavgift för Motionsregister 51 Motioner 52 Valberedningens förslag 86 Valberedningens protokoll 89 Presentation av förslag angående nyval till förbundsstyrelsen 93 Framställan angående Jämställdhetspolitiskt program 96 Jämställdhetspolitiskt program 97 Ansvarig utgivare: Centerkvinnorna, Box 2200, Stockholm Grafisk form: Birgitta Fors, ConForza Upplaga: 350 ex Tryck: Litografia Alfaprint, Sundbyberg CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

5 Föredragningslista Fredag 6 maj Ombudsanmälan Invigning av förbundsstämman samt utdelning av utmärkelser Ombudsgenomgång Stämmans öppnande 2. Val av stämmopresidium 3. Val av föredragande sekreterare samt protokollssekreterare 4. Val av två protokollsjusterare 5. Val av rösträknare 6. Upprop och fastställande av röstlängd 7. Godkännande av kallelsen 8. Fastställande av föredragningslista 9. Fastställande av stämmoordning 10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse för Revisorernas berättelse 12. Fråga om ansvarsfrihet 13. Ekonomisk berättelse för Världen angår oss 14. Revisorernas berättelse 15. Fråga om ansvarsfrihet 16. Fastställande av riktlinjer för valkommittén och anmälan av namnförslag 17. Fastställande av riktlinjer för valberedning 18. Stämmoförhandlingarna ajourneras Inspiration inför Riktlinjer för Plan Ledig tid för till exempel incheckning Mingelbuffé Lördag 7 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 20. Byte av ombud 21. Val av valkommitté 22. Framställan angående Verksamhetsriktlinjer (Plan 2014) 23. Framställan angående ekonomiska riktlinjer 24. Framställan angående internationellt 25. Framställan angående medlemsavgift för Motion 1 Angående medlemsavgifter 27. Motion 2 Angående landsbygdsfrågor CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

6 28. Motion 3 Angående specialistsjuksköterskor 29. Motion 4 Angående hemtjänsten 30. Motion 5 Angående barnfattigdom 31. Motion 6 Angående pensioner 32. Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 34. Motion 7 Angående vårdnadsbidrag 35. Motion 8 Angående föräldraförsäkringen 36. Motion 9 Angående individuell föräldraförsäkring 37. Motion 10 Angående bolagssytrelser 38. Motion 11 Angående skola och utbildning 39. Motion 12 Angående samhällsinformation på nätet 40. Motion 13 Angående utseendefixering 41. Motion 14 Angående UN Women 42. Motion Anförande av Europaparlamentariker Lena Ek 44. Stämmoförhandlingarna ajourneras Lunch Valkommittén sammanträder under lunchen Stämmoförhandlingarna återupptas 46. Byte av ombud 47. Fastställande av reseersättning och traktamente samt arvode för förbundsstyrelsens ledamöter och för av stämman och förbundsstyrelsen utsedda organ 48. Mandattid för förbundsstyrelse samt revisorer 49. Val av förbundsordförande 50. Val av vice förbundsordföranden 51. Val av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 52. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 53. Val av två revisorer och ersättare 54. Val av ledamot och ersättare i Partistyrelsen 55. Val av ledamot och ersättare i Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsstyrelse 56. Val av ledamot och ersättare i Centerstudenters förbundsstyrelse 57. Val av valberedning 58. Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 60. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Ledig tid Förbundsfest 4 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

7 Söndag 8 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 65. Byte av ombud 66. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 70. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Lunch Stämmoförhandlingarna återupptas 74. Byte av ombud 75. Vid stämman väckta frågor 76. Avtackningar 77. Välkomna till stämman Stämmans avslutning Slut och hemresa CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

8 Stämmoordning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta följande debattregler för stämman: 1. Alla anföranden och inlägg sker från talarstolen. 2. Alla yrkanden lämnas skriftligt till stämmopresidiet. 3. Tidsbegränsning införs med högst två minuter för anförande och högst en minut för replik. Gäller ej föredragande. 4. När streck dragits i debatten fördelas återstående talartid på dem som står på talarlistan. Replik blir i detta fall halva tiden mot den talartid som ges efter för delning. Vid behov av justering för tidsramarna avgör stämmopresidiet fördelningen. 5. Dubbel talarlista används, det vill säga den som begär ordet för första gången i en debatt går före den som har varit uppe tidigare i samma fråga. 6. Röstning som inte företas med slutna sedlar sker genom att ropa JA på de frågor som ordföranden ställer. 7. Vid begärd rösträkning sker röstningen genom handuppräckning, varvid utdelade röstkort används. 8. Reservationer till stämmans beslut lämnas skriftligt till stämmopresidiet i direkt anslutning till fattat beslut. 9. Alla yrkanden under motionsbehandlingen formuleras som förslag till förändring, strykning eller tillägg av punkter i förbundsstyrelsens förslag. 10. Alla yrkanden under program- och stadgebehandling formuleras som förslag till förändringar i förbundsstyrelsensförslag av programtexten och stadgeförslag. att att att att till redaktionskommitté utse förbundsordförande Annika Qarlsson, vice ordförande Gunilla Hjelm och vice ordförande Karin Ånöstam. tidsramarna som anges i föredragningslistan kommer att följas. Om ett område inte är färdigbehandlat inom tidsramen behandlas det senare av stämman i mån av tid. behandlingen av motioner och framställt stämmomaterial kan tidigareläggas under stämman, om tidsskäl föreligger, samt byte av stämmoombud endast får ske då förhandlingar inleds varje dag samt efter lunch och middagspauser. Byte av ombud meddelas på avsedd lapp till stämmopresidiet innan förhandlingen återupptas. 6 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

9 Framställan angående verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att lägga Centerkvinnornas verksamhetsberättelse för 2010 till handlingarna att fastställa resultat och balansräkning för 2010 att resultatet för 2010 på kr läggs till eget kapital Bakgrund Centerkvinnornas resultat för 2010 är ett plusresultat på kr. Anledningen till överskottet beror bland annat på allmän sparsamhet, att anställd personal haft en något mindre tjänstgöringsgrad under del av året, förhandling med partiet om att stå för del av tryck kostnaden för st Hända-tidningar till valrörelsen. Under 2010 budgeterades för en jämställdhetsutbildning för män som fick ställas in på grund av för få anmälningar, förbundsstämman och även den avslutande coachningen av toppkandidater i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt blev något billigare än beräknat. Kostnaderna för Centerkvinnornas valmaterial hölls nere och försäljningen av materialet gick över förväntan. CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

10 Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna 2010 Förbundsstyrelsen (valda vid förbundsstämman i Lund) Ordinarie ledamöter: Förbundsordförande vice förbundsordförande vice förbundsordförande Övriga ledamöter: Annika Qarlsson, CK i Alingsås, Norra Älvsborg Gunilla Hjelm, Bäckseda CK, Jönköping Karin Ånöstam, Arbrå CK, Gävleborg Liselotte Andersson, Möne-Kärråkra CK, Sjuhärad Ulrika Axelsson, Lövestad-Tolånga CK, Malmöhus Catarina Deremar, Tierpbygdens CK, Uppsala Solveig Granberg, Tavelsjö CK, Västerbotten Franziska Gustafsson, Göteborgs CK, Göteborg Ann Hörnebrant Sturesson, Hjärnarp-Tåstorp CK, Kristianstad Catrin Mattsson, Stockholms CK distriktsavdelning, Stockholm Sirpa Åhr, Uppsala stads CK, Uppsala Centerpartiets personalförening: Anita Hellstrand, Medelpad (ord) Annika Zetterholm, Örebro (ers) Centerpartiets representant: Mari-Louise Wernersson, Halland (ord) Sofia Jarl, Dalarna (ers) Centerpartiets ungdomsförbunds representant: Elisabeth Svensson (ord) Johan Pettersson (ers) Centerstudenters representant: Amanda Florin (ord) Marcus Persson (ers) 8 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

11 Arbetsutskottet Arbetsutskottet har bestått av: förbundsordförande Annika Qarlsson vice förbundsordförande Gunilla Hjelm vice förbundsordförande Karin Ånöstam Internationella Kommittén Valda av förbundsstämman 2009: Christina Andersson, Västerorts CK, Stockholm Gun Drugge, Husby Hedemora CK, Dalarna Maria Johansson, Värnamo CK, Jönköping Kristin Oretorp, Harplinge CK, Halland Birgitta Persson, Borås CK, Sjuhärad Kerstin Vesterlund, Hässjö CK, Medelpad Franziska Gustafsson, FS, Göteborg Sammanträden års förbundsstämma hölls på Scandic Star hotell i Lund den april : AU har haft fem protokollförda sammanträden FS har haft sju protokollförda sammanträden och en workshop kring att skriva till media. Revisorer Ordinarie: Ersättare: Berit Bengtsson, Gunnarp-Krogsered CK, Halland Ulla Ekdahl, Osby-Visseltofta C-avd, Skåne Ingbritt Gustavsson, Farstorp CK, Kristianstad Elisabeth Bergström, Tuna nedre CK, Medelpad Riksorganisationen Riksorganisationen är förlagd till Stora Nygatan 4, Stockholm Postadress: Centerkvinnornas Riksorganisation, Box 2200, Stockholm Tel: Fax: E-post: Plusgiro Bankgiro Centerkvinnornas U-landsfond Världen Angår Oss. Postadress: Box 2200, Stockholm Tel: Plusgiro: Personal vid riksorganisationen: Förbundssekreterare Ewa Sangert Verksamhetsansvarig Ida Karlsson Jämställdhetspolitiskt sakkunnig Julia Färjhage Internationell sekreterare Karin Carlesten (t o m ) Valsamordnare Cecilia Wemming ( ) Webb- och informationsansvarig Susanne Signahl ( ) CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

12 Valberedning Ordinarie Val till sektioner och andra organ Centerpartiets styrelse Ordinarie: Ersättare: Ann-Christine Simonsson, ordf, Tranemo kommuns CK, Sjuhärad Inger Fredriksson, Stora Malm CK, Södermanland Eva Enqvist, Hjoggböle, Västerbotten Joanna Stridh, Husby Hedemora CK, Dalarna Anita Wiklander, Hässjö CK, Medelpad Ingegerd Petersson, Kalmar CK, Kalmar Gunnel Suu, Vallåkra CK, Malmöhus Ingrid Ravemyr, Klöverdam, Stockholm Inger Jonsson, Litsbygdens CK, Jämtland Annika Qarlsson Gunilla Hjelm Centerpartiets förtroenderåd Ordinarie: Annika Qarlsson Gunilla Hjelm Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma Ordinarie: Annika Qarlsson (Övriga FS-ledamöter tillfrågas för de resterande fyra platserna i samband med inbjudan till stämman) Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Ordinarie: Ulrika Axelsson Ersättare: Sirpa Åhr Centerstudenters förbundsstämma Ordinarie: Annika Qarlsson (Övriga FS-ledamöter tillfrågas vid behov) Centerstudenters förbundsstyrelse Ordinarie: Franziska Gustafsson Ersättare: Liselotte Andersson Styrelsen för stiftelsen föreningsgården MEM Ordinarie: Gunilla Hjelm Bygdegårdarnas förbundsstämma Gunilla Hjelm Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse Ersättare: Maud Kvarnäng 10 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

13 Övrigt samarbete Medlemskap i: Arbetsgivaralliansen FN-förbundet Forum Syd Bygdegårdarnas Riksförbund Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Studieförbundet Vuxenskolan Förbundets högsta utmärkelse Centerkvinnornas högsta utmärkelse för mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete inom Centerkvinnorna tilldelades 2010: Lisbeth Lennartsson, Alböke C-avd, Öland Gun Drugge, Husby Hedemora CK, Dalarna Motiveringen till högsta utmärkelsen är att de på ett extraordinärt sätt bidragit till ett jämställdare samhälle och för ett mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete inom Centerkvinnorna. Förbundsstämman 2010 Den april 2010 höll Centerkvinnorna sin årliga förbundsstämma i Lund på Scandic Star Hotel. På förbundsstämman deltog drygt 300 personer från norr till söder. Det var en intensiv förbundsstämma med valet i fokus. Stämman varade i tre dagar, varav första dagen bestod av sedvanliga formaliaförhandlingar i plenum och därefter beredninsgruppsförhandlingar. Beredningsgruppernas förslag var sedan huvudförslag vid plenumförhandlingarna av motioner samt propositioner. Fredag kväll avslutades med en presentation av Centerkvinnornas valfråga och ett trevligt mingel samt visning av Centerpartiets 100-års film. Lördag och söndag ägnades åt sedvanliga stämmoförhandlingar med behandling av motioner, det jämställdhetspolitiska programmet samt revidering av den internationella strategin. Förbundsstämman gästades av EU-parlamentariker Lena Ek som höll ett anförande om trafficking och övrigt aktuellt i Europaparlamentets arbete. Under lördagen gick alla 300 deltagarna ett demonstrationståg genom Lunds gator med lösmustascher för jämställdhetens skull. Ska det verkligen behövas en mustasch för att äga företag och sitta i bolagsstyrelser? Det tycker inte Centerkvinnorna och visade detta tydligt. Detta då det hade dagarna innan stämman kommit nya siffror på den sneda fördelningen mellan kvinnor respektive män i bolagsstyrelserna. Förbundsordförande Annika Qarlsson höll ett anförande på torget och även riksdagsledamot Johan Linander, som representerar Skåne, medverkade med ett anförande. På lördag kvällen genomförde vi sedan en förbundsfest med god mat, underhållning och glada skratt. Söndagen avslutades med att val av ny ledning för förbundet och deltagarna åkte hem laddade för att driva en valrörelse som ingen tidigare skådat. Jämställdhetspolitiskt arbete Revidering av Jämställdhetspolitiskt program Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsstämman 2009 att utveckla två politiska områden ytterligare till förbundsstämman FS skulle prioritera området utbildning samt komplettera programmet med ett kapitel om infrastruktur. Förbundsstämman behandlade propositionerna och efter justeringar kompletterades det jämställdhetspolitiska programmet med, ett utvecklat kapitel 4 angående utbildning och nya punkter under medel för att nå målet: CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

14 Läromedel ska kvalitetssäkras så att de skildrar både kvinnors och mäns historia. Stärka elevhälsovården i skollagen med inriktningen att med de kompetenser som behövs främja elevers psykiska och fysiska hälsa för att säkerställa elevers lärande. Öka forskningen om, och i så fall hur, elever påverkas av att kvinnor och män finns i olika delar av skolverksamheten. Öka forskningen om huruvida elever blir bemötta olika utifrån kön i skolan och hur de i så fall påverkas. Verka för en jämn könsfördelning bland alla yrkeskategorier i skolan. Programmet kompletterades även med ett nytt kapitel (7) angående infrastruktur med målet att: Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att känna sig trygga på gator och torg och ha likvärdig tillgång till övrig infrastruktur. Centerkvinnornas feministblogg Under året startade Centerkvinnorna bloggen med syftet att driva jämställdhetsfrågor ur ett liberalt perspektiv för att höja Centerkvinnornas och Centerpartiets profil i frågan, skapa debatt, synas i lokalmedia och nå nya väljare. Bloggen är också ett verktyg för att utveckla våra idéer och skapa ett nätverk av jämställdhetsintresserade personer över hela landet. I början på mars hade bloggens skribenter en kick-off och det första inlägget skrevs på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Ansvaret för textproduktionen ligger på redaktionsrådet, som under året haft följande medlemmar: Marie Wickberg, Anna-Karin Nyman, Karin Carlesten, Susanne Signahl och Cecilia Wemming. Hemsidan Hemsidan är en viktig kanal för att föra ut Centerkvinnornas åsikter. Det är här många medlemmar och potentiella medlemmar först kommer i kontakt med Centerkvinnorna. Under valrörelsen justerades sidan för att koppla till den grafiska profil som användes under valrörelsen när det till exempel gäller färg och form. Centerkvinnornas valfilm togs speciellt fram för att kunna presentera valfrågorna i rörlig form på hemsidan. Under året har sidan uppdaterats med nyheter minst tre gånger i veckan. Avdelningarnas utvärderingsenkät påvisar att av 180 enkätsvar så använder drygt 50 procent webbplatsen för att hämta information och nyheter. Externa aktiviteter och media Internationella kvinnodagen På internationella kvinnodagen uppmärksammade Centerkvinnorna att 2010 drevs endast drygt var fjärde företag i Sverige av en kvinna. Av de nya företagarna är drygt 30 procent kvinnor. Vi vill så klart att de ska vara fler! Regeringen satsar därför stort på kvinnors företagande satsas 100 miljoner kronor per år för att främja kvinnors företagande. Målet är att minst 40 procent av alla nystartade företag ska startas av kvinnor och att företag som drivs av kvinnor ska växa. Vi vill uppmärksamma en kvinna som redan tagit steget och gjort affärer av sina idéer! Centerkvinnorna och Centerpartiet bjöd på tårta och delade ut ett diplom för att visa vår uppskattning till ett stort antal företagarkvinnor runt om i landet i samband med internationella kvinnodagen. 12 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

15 Vårruset Under våren och försommaren genomfördes Vårruset (5 km lopp) i 17 städer från Luleå i norr till Malmö i söder. Vårruset är ett perfekt tillfälle för att synliggöra Centerkvinnorna som organisation, sprida Centerkvinnornas politiska budskap och för att göra något trevligt tillsammans inom avdelningen. Centerkvinnornas riksorganisation tog fram en mall med ett Centerkvinnobudskap som passade att trycka upp på t-shirts att ha på sig under loppet och en flyer som handlade om vården ur ett jämställdhetsperspektiv som erbjöds Centerkvinnorna lokalt. Årets Brytare och träff med vice statsminister, näringsminister och partiledare Maud Olofsson Den 28 maj tilldelades författaren och journalisten Karin Alfredsson Centerkvinnornas utmärkelse Årets Brytare vid en nationell träff för Centerkvinnorna i förstakammarsalen i Sveriges riksdag. Alfredsson prisades för sitt sätta att berätta om kvinnoförtryck i världen på ett annorlunda sätt. Att skriva deckare om mödradödlighet, sexualitet, prostitution, människohandel och abortmotstånd är ett nytt sätt att lyfta jämställdhetsproblem för en bredare publik. Genom böckerna väcker Karin Alfredsson tankar och funderingar kring frågor som är av allra största vikt för utvecklingen av ett jämställt samhälle. Karin Alfredsson bidrar till kunskapen om orättvisor kopplade till kön i samhället. Programmet fortsatte med ett inspirerande möte med Maud Olofsson som höll ett engagerat anförande om att vara kvinna med makt och vikten av att flera kvinnor engagerar sig i politiken. I samband med Maud Olofssons medverkan släpptes också valspecial av tidningen Hända, med Maud på omslaget. Dagen avslutades med ett samtal mellan deltagarna och Camilla Littorin, förbundssekreterare för Företagareförbundet kring politik och företagarfrågor. Arrangemanget samlade ett 50-tal deltagare från hela landet och var en mycket uppskattad och inspirerande dag för samtliga. Tjejmilen Tillsammans med Stockholms Centerkvinnor och Stockholms läns Centerkvinnor har Centerkvinnorna deltagit med ett informationstält under den nationella löpartävlingen Tjejmilen Valmaterial och tipsfrågor delades ut till den mångtaliga publiken som följde tävlingen och Centerpåsar med valmaterial delades vid målgången ut till loppets deltagare. Media Under året har Centerkvinnorna synts i media både lokalt och nationellt. Annika Qarlsson har, i egenskap av förbundsordförande för Centerkvinnorna, bland annat haft ett par debattartiklar på Politikerbloggen och flera debattunderlag som undertecknats i kombination med lokala företrädare för Centerkvinnorna. Under valrörelsen har riksorganisationen fokuserat på att erbjuda mediaunderlag till lokala företrädare. Underlag kring valfrågorna RUT, LOV (lagen om valfrihet) och BOP (barnomsorgspengen), trafficing och kvinnors företagande är några exempel på ämnen som tagits upp. Förbundsstyrelsen höll under sitt sammanträde i augusti en medieworkshop, under ledning av Helen Törnqvist, för att öka skrivandet och synligheten lokalt under valrörelsens slutskede. Centerkvinnoavdelningarna och centerkvinnodistrikten i landet gör en viktig insats för att vi ska synas i media. CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

16 Informationskanal: Hända valspecial Årets Hända hade temat gör frihetsvalet Upplagan låg på exemplar. Maud Olofsson prydde omslaget och förutom en längre intervju med vår partiledare så är ett axplock från innehållet reportage om RUT-företagare, hjältinnor mitt ibland oss kvinnor vars engagemang inspirerar andra och fortsätter dag efter dag och en artikel om försvarets livsviktiga jämställdhetsarbete. Den valutvärdering som gjorts bland centerkvinnornas avdelningar visar att tidningen är ett användbart valmaterial som lockar till läsning. Utvärderingen visar dock blandade åsikter om att vår partiledare fanns på omslaget eftersom tidningen då uppfattas som ett väldigt tydligt valmaterial och man tappar i viss mån möjligheten att nå den grupp av väljare som inte anser sig vara intresserade av partipolitik. Internationellt engagemang Internationella kommittén Internationella kommitténs ledamöter valdes på ett tvåårsmandat av förbundsstämman Syftet med den internationella kommittén är att genom kreativa möten mellan kommitténs ledamöter, personal (internationella sekreteraren) och representant från förbundsstyrelsen möjliggöra för en bredare diskussion kring Centerkvinnornas internationella politik och aktiviteter, öka medlemmarnas delaktighet i de internationella frågorna och bredda upptagningsområdet för nya idéer. Under 2010 har kommittén träffats en gång. I samband med att riksorganisationens internationella sekreterare slutade sin anställning på Centerkvinnorna under våren 2010, och att arbetet efter det fokuserats på valrörelsen, så har gruppens arbete legat nere. Vår fond Världen Angår Oss är numera öppen för ansökningar från avdelningar eller andra grupper av medlemmar som vill driva projekt eller anordna ett seminarium med internationellt tema. Information om ansökningsmöjligheter har bland annat gått ut i samband med avdelningarnas årsmöten. Inga ansökningar har inkommit under Internationella projekt Under året har Centerkvinnorna arbetat med insatser för att få slutrapporter kring två av våra internationella projekt godkända av bidragsgivaren Forum Syd. Den ena rapporten gäller ett nätverksprojekt där Centerkvinnorna arbetade tillsammans med Khomas Women in Development och Namibia Women s Network i Namibia för att genomföra insatser med målet att hejda spridningen av HIV/aids. För att uppnå detta arbetade man i Katutura, Windhoek och Otjiwarongo med information, stärka kvinnors position, påverkansarbete. Den andra rapporten gäller projektet där Centerkvinnorna arbetade tillsammans med Khomas Women In Development i Namibia för att genomföra en insats med målet att ge kvinnor möjlighet att ta makten över sina egna liv. För att uppnå detta skulle man inom projektet tillhandahålla yrkesutbildningar, barnomsorg och stöd till personlig utveckling. I det första fallet gäller ett återbetalningskrav på del av projektmedel om rapporten inte godkänns. I det andra fallet kräver Centerkvinnorna en utbetalning av innefrusna projektmedel som, enligt vår mening, felaktigt inte utbetalats p.g.a. pågående diskussioner kring en eventuell återbetalning för första projektet ovan. Det finns ingenting som talar för att verksamheten inte genomförts i enlighet med den överenskommelse som fanns mellan Centerkvinnorna och Forum Syd. Erfarenheten från det här arbetet är att det är oerhört svårt för en ideell organisation att ansvara för ett biståndsprojekt på andra sidan jorden med de förutsättningar och krav som finns bland annat kring uppföljning och ekonomisk kontroll. Vår revisor skriver i sin revision att Centerkvinnornas egen interna kontroll är god. Efter en rad kontakter i ärendet har nu 14 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

17 Forum Syd som ett första steg godkänt rapporterna och rekommenderar SIDA, som tar det slutgiltiga beslutet kring medel för biståndsprojekt, att göra det samma. Beslut, om godkännande respektive utbetalning av innestående medel, från SIDA kring slutrapporterna beräknas komma under våren Centerkvinnornas demokratiprojekt i Namibia startades 2007 och under året har samarbetet fortsatt. Dess syfte är att utbilda namibiska kvinnor i politik och få fler kvinnor att engagera sig politiskt. En grupp bestående av medlemmar från Centerkvinnorna i Stockholms län samt Gun Drugge från Centerkvinnorna i Dalarna har ansvar för projektets genomförande och har även besökt Namibia en gång under Projektet har inledningsvis haft vissa uppstarts problem och därför har projektets genomförande försenats. Under 2010 har projektgruppen omformats och ett samarbetsavtal skrivits under mellan Centerkvinnorna och projektgruppen för projektsamarbete till och med Organisationsarbete Centralt medlemsregister och central medlemsavgiftsupptagning 2010 är det andra året med centerrörelsens nya medlemsregister. Det omfattande arbetet med att uppdatera uppgifter och funktioner som påbörjades under 2009 har fortlöpt. Centerkvinnornas medlemsregister är idag väluppdaterat och speglar den faktiska verkligheten i organisationen. Medlemsregistret är ett modernt register som är anpassat till hela centerrörelsen och formbart inför framtiden. Medlemsavgiften för Centerkvinnorna fastställdes av förbundsstämman 2009 till 150 kronor. Av de 150 kronorna togs endast 15 kronor ut i en administrationsavgift. Administrationsavgiften täcker de kostnader som medlemshanteringen innebär, exempelvis upptryckning av inbetalningskort och hela administrationsavgiften betalas oavkortat till partiet. Centerkvinnornas riksorganisation tar inte ut någon egen avgift från avdelningarna. 135 kronor av medlemsavgiften fick således avdelningarna själva behålla. Centerkvinnornas Riksavdelning Riksavdelning har under året arbetat för att bli en helt självständig avdelning och kommer under 2011 att bli en självständig avdelning. Verksamheten i Riksavdelningen redovisas på riksavdelningens årsmöte, inte genom förbundets verksamhetsberättelse. Skälet är att avdelningen inte ekonomiskt har påverkat förbundet eller genomfört verksamhet som är kopplad till förbundet. Aktivitetspotten verksamhetsstöd till nya avdelningsinitiativ Förbundsstyrelsen har avsatt en budgetpost för att kunna ge ett verksamhetsstöd till nya idéer i avdelningsverksamheten. Riksorganisationen har genom den så kallade aktivitetspotten bland annat stöttat centerkvinnoavdelningar i Medelpad och Jönköping som hållit arrangemang för att locka nya medlemmar under våren och nya sympatisörer under valrörelsen. Välkomstpaket till nya medlemmar Alla nya medlemmar i Centerkvinnorna får ett Välkommen till Centerkvinnorna -paket skickat till sig när de valt att gå med i Centerkvinnorna. Informationspolicy Riksorganisationens informationspolicy, som varje år antas av förbundsstyrelsen, är ett led i att säkerställa informationsspridningen inom organisationen. Policyn utgår främst från det informationsansvar som förbundsledningen har i förhållande till organisationen. För att CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

18 informationen inom organisationen ska flyta krävs en tvåvägskommunikation och att alla organisationsled känner och tar sitt ansvar. Informationskanaler under verksamhetsåret: Webbplatsen, ett av våra främsta informationsverktyg, såväl internt som externt. Tidningen Hända, en marknadsföringsprodukt vars målgrupp främst är potentiella medlemmar. Tidningen C produceras av Centerpartiet och distribueras till alla medlemmar i Centerrörelsen. Förbundsstyrelsen och riksorganisationen ansvarar för att tipsa redaktören för Tidningen C om aktuella händelser inom Centerkvinnorna. Under året har Centerkvinnorna skrivit och fått publicerad en artikel per nummer som ett led i vår strävan att sprida vårt jämställdhetspolitiska budskap. Månadsbrevet, med aktuell information har skickats ut med mail eller brev till avdelningsordförande. Distriktsordförande, distriktsexpeditioner samt de som anmält att de vill ha månadsbrevet skickas via mail. Medlemsutskick Under augusti gick ett utskick till samtliga medlemmar i Centerkvinnorna med en hälsning från partiledare Maud Olofsson och förbundsordförande Annika Qarlsson med uppmaningen att hela centerrörelsen behövs i valspurten för att Centerpartiet ska nå valframgång. Huvudbudskapet var att då många bestämmer sig sent vilket parti de skall rösta på, var tionde så sent som på valdagen, så behöver vi prata centerpolitik i såväl väntade som oväntade situationer. Så ta på dig en knapp på kavajslaget, du vet aldrig om grannen på bussen är en osäker väljare eller inte. Bjud hem några vänner på kaffe med valfoldern under assietten, för kanske har du aldrig tidigare förklarat dina sympatier Centerpartiet ordentligt. Organisationsutskicket postades till alla avdelningsordföranden i slutet av maj och innehöll en presentation av Centerkvinnornas valfråga och valmaterial. Årsmötesutskicket skickas med post till avdelningsordföranden och avdelningskassörerna, för kännedom även till frivilliga distrikt samt förbundsstyrelsens ledamöter. Stämmoutskicket gick till alla ombud till förbundsstämman med stämmohandlingar plus fakta inför stämman. Nya medlemmar har fått ett medlemspaket per post från riksorganisationen med aktuell information och delar av Centerkvinnornas material. Utbildning Liberal feminism och makt Den oktober 2010 genomförde Centerkvinnornas riksorganisation en kurs vid namn Liberalfeminism och makt. Det var första gången en kurs av detta slag och upplägg genomfördes inom Centerkvinnorna. Det fanns många inslag från Centerkvinnornas kunskapsprogram 4 nyanser av grönt på kursen Liberal feminism och makt. Kursen innehöll: jämställdhetens grunder, vilka olika feminismer finns det, sakpolitiska områden belysta ur ett jämställdhetsperspektiv, centerkvinnornas historia och organisationskunskap. Utifrån deltagarnas betyg var det ett bra upplägg som förhoppningsvis kan återkommer under CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

19 Coachning sista steget i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt (Steg 1-3 i programmet genomfördes under 2009) Vi hade i Centerkvinnornas plan 2010 ett uttalat mål om att hälften av personerna på valbar plats på listorna skulle vara kvinnor. Kunskapssatsningen som startade under 2009 var en satsning för att nå det målet. I sista steget i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt, fick fyra personer i möjligheten att få personlig coachning med jämställdhetsfokus under Fyra personer fick tio träffar vardera med en personlig coach. Vi kan i efterhand se att deltagarna fick ett gott resultat av coachningen genom erbjudanden av diverse förtroendeuppdrag efter valet. Valet Utgångspunkten vid arbetet med att ta fram valfråga var att det skulle särskilja Centerpartiet från vänsterfeminismen. Det skulle utöver valfråga även stärka Centerkvinnorna och samtidigt bidra till att Centerpartiet skulle nå sina mål i uppdrag Centerkvinnorna ville komplettera Centerpartiets valfrågor med målet att göra en sammanhållen valrörelse och samtidigt profilera sig mot sin målgrupp. Då partiet valde att prioritera jobb-företagande samt miljö-klimat vilka skulle präglas av perspektiven frihet, säkerhet och mångfald valde Centerkvinnorna att komplettera med ett jämställdhetsspår som tog sin utgångspunkt i frihetsspåret och främst kopplades till jobb-företagande. Arbetsnamnet på valfrågan blev Jämställdhet är frihet och frihet är att kunna välja. Inriktningen på valfrågan rörde främst kvinnors företagande inom vård och omsorg, välfärdsföretag. De politiska verktygen var Lagen om Valfrihet (LOV), avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) och Barnomsorgspengen (BOP). Den profilfråga som drevs tydligast var RUT-avdraget, eftersom detta var lätt att tala om i flera olika perspektiv och väljarna visade mest intresse för denna fråga. De flesta inom Centerkvinnorna anser att de egna profilfrågorna väl kompletterade partiets och att de var vardagsnära och intressanta för kvinnor. Många ansåg också att dessa frågor inte specifikt var Centerkvinnornas, utan att de också i hög grad drevs av partiet. Kampanjen gick under parollen Frihetsvalet 2010 och hade en tydlig ideologisk inriktning. Människors fria val stod i centrum och Centerkvinnorna tog på så sätt en tydlig konflikt med vänsterns jämställdhetspolitik. Kampanjen byggde på devisen Tänk om det bara fanns en. Det var en enkel och rak kampanj som hade en humoristisk underton. Centerkvinnorna deltog på en rad interna konferenser och träffar inom Centerpartiet för att presentera våra valfrågor och valkampanj, till exempel kommundagarna, ombudsmannakonferens, partiets val-kick-off, toppkandidatutbildning och valkonvent. Valmaterial Centerkvinnornas mål var att skapa ett valmaterial som harmoniserade med Centerpartiets valfrågor samtidigt som det skulle tala sitt egna tydliga språk. Det var en kampanj med starka feministiska åsikter i en lättsam och enkel förpackning som byggdes runt tänk om det bara fanns en och de tre valfrågorna RUT, LOV och BOP. Centerkvinnornas valmaterial bestod av: Tre olika affischer en för varje del av valfrågan Vykort med humoristisk ton om generell valfrihet inom välfärden Folder med texter om LOV, RUT och BOP som på ett lättsamt och tydligt sätt kunde attrahera såväl unga som gamla intresserade av jämställdhetsfrågor. Knappar om RUT och LOV CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

20 Fröpåsar - då trädgårdstrenden hållit svenskarna i ett hårt grepp så tryckte vi budskap om valfrihet på egna fröpåsar. Valfilm till olika sociala medier. Exempelvis var filmen en mycket populär länk att dela på facebook och i andra sammanhang. Det valmaterial som användes mest var I love RUT -knapparna och tidningen Hända. Centerkvinnornas material har använts flitigt i hela Centerrörelsen och framförallt av partiet såväl lokalt, regionalt som centralt. Argumentationsmanual som gav allmänna retoriska tips och grundläggande statistik kring jämställdhet. De tre frihetsreformerna presenterades med fakta och vad Centerkvinnorna tycker i frågorna och avslutades med vanliga argument och förslag på svar till dessa. Externa aktiviteter Maktlunch Centerkvinnorna bjöd under valrörelsens inledning in ett antal företagarkvinnor till en maktlunch på Uppsala Konsert & Kongress för att ge möjlighet till utbyte mellan kvinnor med politisk makt och kvinnor som har makt som företagare. Förutom sju kvinnor som driver företag kopplat till hälsa så kom en representant från vårdförbundet, en från Centerpartiet i Uppsala och Centerstudenters förbundsordförande Karin Ernlund som kandiderade till landstinget i Uppsala. Samtalet rörde vilka förbättringar som kan göras kopplat till kvinnors företagande generellt och välfärdsföretagande speciellt. Avslutningsvis fick deltagarna med sig en CK-påse med bland annat tidningen Hända och Centerkvinnornas valpro position. Det blev ett lyckat arrangemang, som gav nya insikter, kunskap och erfarenheter för samtliga. Aktiviteter angående RUT Centerkvinnorna medverkade med både personal och valmaterial på Centerpartiets externa möte på temat RUT utanför Åhléns city och på Stockholms Centerkvinnors valaktivitet kring RUT på Norrmalmstorg under valrörelsen. Speciellt för arrangemanget utanför Åhléns hade gemensamma (C+CK) tygkassar med I RUT tagits fram. Centerkvinnorna bemannade även Centerpartiets utställningsyta på Stockholms Centralstation under den så kallade RUTdagen 31 augusti. Under dagen delade vi ut Centerkvinnornas valmaterial och Hända till förbipasserande resenärer. Almedalen Under Almedalsveckan kampanjade Centerkvinnorna under parollen Centerkvinnorna bröstar upp sig. En roligt och uppseendeväckande kampanj som visade på att Centerkvinnorna och Centerpartiet driver liberal jämställdhetspolitik. Det var en kampanj som mottogs väl av både media och besökare. Interninformation Centerkvinnorna internkommunicerade i valrörelsen genom månadsbrev. Det skickades ut till Centerkvinnornas samtliga avdelningsordföranden varannan vecka mot slutet av valrörelsen. Det lades även ut på Centralen. Andra flitigt använda kanaler var centerkvinnorna.se, facebook och centerpartiet.net. 18 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 organisationsfrågor Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 CENTERPARTIETS POLITISKA OCH ORGANISATORISKA UPPDRAG - MOTION 16.1-16.13 16.1 Att centerstämman beslutar se till att alla

Läs mer

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj

Förbundsstämma. Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Förbundsstämma 2015 Moderaterna i Stockholms stad Essinge konferenscenter, 8 9 maj Handlingar till Förbundsstämma 8-9 maj 2015 Moderaterna i Stockholms stad 3 Kallelse till förbundsstämma Till: Föreningarnas

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll

Jönköping 11-13 juni 2014. Kongressprotokoll Jönköping 11-13 juni 2014 Kongressprotokoll Kongressprotokoll XXVIII kongressen 11-13 juni 2014 Jönköping Kongressen ägde rum i Rydbergsalen, Elmia Kongress och Konserthus Invigning Distriktsordförande

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Göteborg Förbundsstämma 2015

Göteborg Förbundsstämma 2015 r a g n i l d n a h o m Stäm r e n o i t Mo Göteborg Förbundsstämma 2015 Välkommen till Förbundsstämman 2015 Att sammanfa ett år som det vårt förbund nu ska lägga till handlingarna är en utmaning. Vi

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma

SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R. 30 31 maj 2015. Öster Malma. Öster Malma SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET Å R S S T Ä M M O H A N D L I N G A R 30 31 maj 2015 Öster Malma Årsstämman 2015 hålls på Öster Malma Inkvartering även på Clarion Hotel Kompaniet, Nyköping PROGRAM Svenska Jägareförbundets

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 ÖVRIGA HANDLINGAR 2015 1 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Läs mer

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR

MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST RIKSÅRSMÖTE 2015 HANDLINGAR MST Riksårsmöte 2015, Handlingar 2015-04-02 Version 1.0 Layout: Henrik Berg, Moderata Ungdomsförbundet 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RAMPROGRAM 5 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 PROCEDURREGLER

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer