Centerkvinnornas Förbundsstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerkvinnornas Förbundsstämma"

Transkript

1 Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet

2 Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som ej tål starka dofter som parfym och tobaksrök. Därför ber vi dig att inte använda parfym, hårspray eller andra doftstarka produkter. Namnbrickor Säkerheten är viktig vid ett arrangemang som detta. Det är en förutsättning att du använder den namnbricka du får vid avprickningen vid anmälan för att vi ska kunna säkerställa en fullgod säkerhet. Namnbrickan hängs runt halsen i ett nyckelband och ska bäras hela tiden från det att du anländer tills du reser hem. Om du inte använder din namnbricka kan du bli nekad att deltaga. Stämmolokalen Lokal: Galaxen Plats: Södra Berget Hotell, Sundsvall Fakturering Faktura på deltagaravgiften för stämman kommer du som deltagare att få under stämman. Ombuden kommer även att få respektive faktura gällande resefördelningssystemet i samband med stämman. Hotell Incheckning på rummen sker efter klockan 15 i receptionen. Hotell Södra Berget Sundsvall Telefon: E-post: Kontaktuppgifter Ewa Sangert, förbundssekreterare Margaretha Ponsbach, stämmoansvarig Julia Färjhage, jämställdhetspolitiskt sakkunnig Markus Persson, pressansvarig under förbundsstämman Stadsvandring Mer info på omslagets bakre insida

3 Program Fredagen den 6 maj Stadsvandring för de som önskar, samling vid Vängåvan (fontän) Ombudsanmälan och information inklusive kaffe Förbundsstämmans invigning och utdelning av utmärkelser Ombudsgenomgång Stämmans öppnande/stämmoförhandlingar Kaffe Inspiration inför Riktlinjer för Plan Incheckning Middagsbuffé med tema Genom nätverk får du makt Lördagen den 7 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Stämmoförhandlingar Lunch Val av förbundsordförande samt styrelse Kaffe Stämmoförhandlingar Förhandlingarna ajourneras Förbundsfest Söndagen den 8 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Stämmoförhandlingar Lunch Stämmoförhandlingar Slut Kaffe serveras efter stämmans avslutning CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

4 Innehåll Program 1 Föredragningslista 3 Stämmoordning 6 Framställan angående verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna Beslutsuppföljning för förbundsstämman Årsbokslut Ekonomisk berättelse för Världen angår oss 32 Riktlinjer för valkommittén 37 Riktlinjer för valberedning 38 Framställan angående Verksamhetsriktlinjer (Plan 2014) 40 Riktlinjer för Plan Bilaga till Riktlinjer för Plan Presentation av de tio jämställdhetspolitiska områdena Framställan angående ekonomiska riktlinjer 48 Framställan angående internationellt 49 Framställan angående medlemsavgift för Motionsregister 51 Motioner 52 Valberedningens förslag 86 Valberedningens protokoll 89 Presentation av förslag angående nyval till förbundsstyrelsen 93 Framställan angående Jämställdhetspolitiskt program 96 Jämställdhetspolitiskt program 97 Ansvarig utgivare: Centerkvinnorna, Box 2200, Stockholm Grafisk form: Birgitta Fors, ConForza Upplaga: 350 ex Tryck: Litografia Alfaprint, Sundbyberg CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

5 Föredragningslista Fredag 6 maj Ombudsanmälan Invigning av förbundsstämman samt utdelning av utmärkelser Ombudsgenomgång Stämmans öppnande 2. Val av stämmopresidium 3. Val av föredragande sekreterare samt protokollssekreterare 4. Val av två protokollsjusterare 5. Val av rösträknare 6. Upprop och fastställande av röstlängd 7. Godkännande av kallelsen 8. Fastställande av föredragningslista 9. Fastställande av stämmoordning 10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse för Revisorernas berättelse 12. Fråga om ansvarsfrihet 13. Ekonomisk berättelse för Världen angår oss 14. Revisorernas berättelse 15. Fråga om ansvarsfrihet 16. Fastställande av riktlinjer för valkommittén och anmälan av namnförslag 17. Fastställande av riktlinjer för valberedning 18. Stämmoförhandlingarna ajourneras Inspiration inför Riktlinjer för Plan Ledig tid för till exempel incheckning Mingelbuffé Lördag 7 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 20. Byte av ombud 21. Val av valkommitté 22. Framställan angående Verksamhetsriktlinjer (Plan 2014) 23. Framställan angående ekonomiska riktlinjer 24. Framställan angående internationellt 25. Framställan angående medlemsavgift för Motion 1 Angående medlemsavgifter 27. Motion 2 Angående landsbygdsfrågor CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

6 28. Motion 3 Angående specialistsjuksköterskor 29. Motion 4 Angående hemtjänsten 30. Motion 5 Angående barnfattigdom 31. Motion 6 Angående pensioner 32. Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 34. Motion 7 Angående vårdnadsbidrag 35. Motion 8 Angående föräldraförsäkringen 36. Motion 9 Angående individuell föräldraförsäkring 37. Motion 10 Angående bolagssytrelser 38. Motion 11 Angående skola och utbildning 39. Motion 12 Angående samhällsinformation på nätet 40. Motion 13 Angående utseendefixering 41. Motion 14 Angående UN Women 42. Motion Anförande av Europaparlamentariker Lena Ek 44. Stämmoförhandlingarna ajourneras Lunch Valkommittén sammanträder under lunchen Stämmoförhandlingarna återupptas 46. Byte av ombud 47. Fastställande av reseersättning och traktamente samt arvode för förbundsstyrelsens ledamöter och för av stämman och förbundsstyrelsen utsedda organ 48. Mandattid för förbundsstyrelse samt revisorer 49. Val av förbundsordförande 50. Val av vice förbundsordföranden 51. Val av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 52. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 53. Val av två revisorer och ersättare 54. Val av ledamot och ersättare i Partistyrelsen 55. Val av ledamot och ersättare i Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsstyrelse 56. Val av ledamot och ersättare i Centerstudenters förbundsstyrelse 57. Val av valberedning 58. Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 60. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Ledig tid Förbundsfest 4 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

7 Söndag 8 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 65. Byte av ombud 66. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 70. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Lunch Stämmoförhandlingarna återupptas 74. Byte av ombud 75. Vid stämman väckta frågor 76. Avtackningar 77. Välkomna till stämman Stämmans avslutning Slut och hemresa CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

8 Stämmoordning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta följande debattregler för stämman: 1. Alla anföranden och inlägg sker från talarstolen. 2. Alla yrkanden lämnas skriftligt till stämmopresidiet. 3. Tidsbegränsning införs med högst två minuter för anförande och högst en minut för replik. Gäller ej föredragande. 4. När streck dragits i debatten fördelas återstående talartid på dem som står på talarlistan. Replik blir i detta fall halva tiden mot den talartid som ges efter för delning. Vid behov av justering för tidsramarna avgör stämmopresidiet fördelningen. 5. Dubbel talarlista används, det vill säga den som begär ordet för första gången i en debatt går före den som har varit uppe tidigare i samma fråga. 6. Röstning som inte företas med slutna sedlar sker genom att ropa JA på de frågor som ordföranden ställer. 7. Vid begärd rösträkning sker röstningen genom handuppräckning, varvid utdelade röstkort används. 8. Reservationer till stämmans beslut lämnas skriftligt till stämmopresidiet i direkt anslutning till fattat beslut. 9. Alla yrkanden under motionsbehandlingen formuleras som förslag till förändring, strykning eller tillägg av punkter i förbundsstyrelsens förslag. 10. Alla yrkanden under program- och stadgebehandling formuleras som förslag till förändringar i förbundsstyrelsensförslag av programtexten och stadgeförslag. att att att att till redaktionskommitté utse förbundsordförande Annika Qarlsson, vice ordförande Gunilla Hjelm och vice ordförande Karin Ånöstam. tidsramarna som anges i föredragningslistan kommer att följas. Om ett område inte är färdigbehandlat inom tidsramen behandlas det senare av stämman i mån av tid. behandlingen av motioner och framställt stämmomaterial kan tidigareläggas under stämman, om tidsskäl föreligger, samt byte av stämmoombud endast får ske då förhandlingar inleds varje dag samt efter lunch och middagspauser. Byte av ombud meddelas på avsedd lapp till stämmopresidiet innan förhandlingen återupptas. 6 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

9 Framställan angående verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att lägga Centerkvinnornas verksamhetsberättelse för 2010 till handlingarna att fastställa resultat och balansräkning för 2010 att resultatet för 2010 på kr läggs till eget kapital Bakgrund Centerkvinnornas resultat för 2010 är ett plusresultat på kr. Anledningen till överskottet beror bland annat på allmän sparsamhet, att anställd personal haft en något mindre tjänstgöringsgrad under del av året, förhandling med partiet om att stå för del av tryck kostnaden för st Hända-tidningar till valrörelsen. Under 2010 budgeterades för en jämställdhetsutbildning för män som fick ställas in på grund av för få anmälningar, förbundsstämman och även den avslutande coachningen av toppkandidater i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt blev något billigare än beräknat. Kostnaderna för Centerkvinnornas valmaterial hölls nere och försäljningen av materialet gick över förväntan. CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

10 Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna 2010 Förbundsstyrelsen (valda vid förbundsstämman i Lund) Ordinarie ledamöter: Förbundsordförande vice förbundsordförande vice förbundsordförande Övriga ledamöter: Annika Qarlsson, CK i Alingsås, Norra Älvsborg Gunilla Hjelm, Bäckseda CK, Jönköping Karin Ånöstam, Arbrå CK, Gävleborg Liselotte Andersson, Möne-Kärråkra CK, Sjuhärad Ulrika Axelsson, Lövestad-Tolånga CK, Malmöhus Catarina Deremar, Tierpbygdens CK, Uppsala Solveig Granberg, Tavelsjö CK, Västerbotten Franziska Gustafsson, Göteborgs CK, Göteborg Ann Hörnebrant Sturesson, Hjärnarp-Tåstorp CK, Kristianstad Catrin Mattsson, Stockholms CK distriktsavdelning, Stockholm Sirpa Åhr, Uppsala stads CK, Uppsala Centerpartiets personalförening: Anita Hellstrand, Medelpad (ord) Annika Zetterholm, Örebro (ers) Centerpartiets representant: Mari-Louise Wernersson, Halland (ord) Sofia Jarl, Dalarna (ers) Centerpartiets ungdomsförbunds representant: Elisabeth Svensson (ord) Johan Pettersson (ers) Centerstudenters representant: Amanda Florin (ord) Marcus Persson (ers) 8 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

11 Arbetsutskottet Arbetsutskottet har bestått av: förbundsordförande Annika Qarlsson vice förbundsordförande Gunilla Hjelm vice förbundsordförande Karin Ånöstam Internationella Kommittén Valda av förbundsstämman 2009: Christina Andersson, Västerorts CK, Stockholm Gun Drugge, Husby Hedemora CK, Dalarna Maria Johansson, Värnamo CK, Jönköping Kristin Oretorp, Harplinge CK, Halland Birgitta Persson, Borås CK, Sjuhärad Kerstin Vesterlund, Hässjö CK, Medelpad Franziska Gustafsson, FS, Göteborg Sammanträden års förbundsstämma hölls på Scandic Star hotell i Lund den april : AU har haft fem protokollförda sammanträden FS har haft sju protokollförda sammanträden och en workshop kring att skriva till media. Revisorer Ordinarie: Ersättare: Berit Bengtsson, Gunnarp-Krogsered CK, Halland Ulla Ekdahl, Osby-Visseltofta C-avd, Skåne Ingbritt Gustavsson, Farstorp CK, Kristianstad Elisabeth Bergström, Tuna nedre CK, Medelpad Riksorganisationen Riksorganisationen är förlagd till Stora Nygatan 4, Stockholm Postadress: Centerkvinnornas Riksorganisation, Box 2200, Stockholm Tel: Fax: E-post: Plusgiro Bankgiro Centerkvinnornas U-landsfond Världen Angår Oss. Postadress: Box 2200, Stockholm Tel: Plusgiro: Personal vid riksorganisationen: Förbundssekreterare Ewa Sangert Verksamhetsansvarig Ida Karlsson Jämställdhetspolitiskt sakkunnig Julia Färjhage Internationell sekreterare Karin Carlesten (t o m ) Valsamordnare Cecilia Wemming ( ) Webb- och informationsansvarig Susanne Signahl ( ) CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

12 Valberedning Ordinarie Val till sektioner och andra organ Centerpartiets styrelse Ordinarie: Ersättare: Ann-Christine Simonsson, ordf, Tranemo kommuns CK, Sjuhärad Inger Fredriksson, Stora Malm CK, Södermanland Eva Enqvist, Hjoggböle, Västerbotten Joanna Stridh, Husby Hedemora CK, Dalarna Anita Wiklander, Hässjö CK, Medelpad Ingegerd Petersson, Kalmar CK, Kalmar Gunnel Suu, Vallåkra CK, Malmöhus Ingrid Ravemyr, Klöverdam, Stockholm Inger Jonsson, Litsbygdens CK, Jämtland Annika Qarlsson Gunilla Hjelm Centerpartiets förtroenderåd Ordinarie: Annika Qarlsson Gunilla Hjelm Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma Ordinarie: Annika Qarlsson (Övriga FS-ledamöter tillfrågas för de resterande fyra platserna i samband med inbjudan till stämman) Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Ordinarie: Ulrika Axelsson Ersättare: Sirpa Åhr Centerstudenters förbundsstämma Ordinarie: Annika Qarlsson (Övriga FS-ledamöter tillfrågas vid behov) Centerstudenters förbundsstyrelse Ordinarie: Franziska Gustafsson Ersättare: Liselotte Andersson Styrelsen för stiftelsen föreningsgården MEM Ordinarie: Gunilla Hjelm Bygdegårdarnas förbundsstämma Gunilla Hjelm Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse Ersättare: Maud Kvarnäng 10 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

13 Övrigt samarbete Medlemskap i: Arbetsgivaralliansen FN-förbundet Forum Syd Bygdegårdarnas Riksförbund Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Studieförbundet Vuxenskolan Förbundets högsta utmärkelse Centerkvinnornas högsta utmärkelse för mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete inom Centerkvinnorna tilldelades 2010: Lisbeth Lennartsson, Alböke C-avd, Öland Gun Drugge, Husby Hedemora CK, Dalarna Motiveringen till högsta utmärkelsen är att de på ett extraordinärt sätt bidragit till ett jämställdare samhälle och för ett mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete inom Centerkvinnorna. Förbundsstämman 2010 Den april 2010 höll Centerkvinnorna sin årliga förbundsstämma i Lund på Scandic Star Hotel. På förbundsstämman deltog drygt 300 personer från norr till söder. Det var en intensiv förbundsstämma med valet i fokus. Stämman varade i tre dagar, varav första dagen bestod av sedvanliga formaliaförhandlingar i plenum och därefter beredninsgruppsförhandlingar. Beredningsgruppernas förslag var sedan huvudförslag vid plenumförhandlingarna av motioner samt propositioner. Fredag kväll avslutades med en presentation av Centerkvinnornas valfråga och ett trevligt mingel samt visning av Centerpartiets 100-års film. Lördag och söndag ägnades åt sedvanliga stämmoförhandlingar med behandling av motioner, det jämställdhetspolitiska programmet samt revidering av den internationella strategin. Förbundsstämman gästades av EU-parlamentariker Lena Ek som höll ett anförande om trafficking och övrigt aktuellt i Europaparlamentets arbete. Under lördagen gick alla 300 deltagarna ett demonstrationståg genom Lunds gator med lösmustascher för jämställdhetens skull. Ska det verkligen behövas en mustasch för att äga företag och sitta i bolagsstyrelser? Det tycker inte Centerkvinnorna och visade detta tydligt. Detta då det hade dagarna innan stämman kommit nya siffror på den sneda fördelningen mellan kvinnor respektive män i bolagsstyrelserna. Förbundsordförande Annika Qarlsson höll ett anförande på torget och även riksdagsledamot Johan Linander, som representerar Skåne, medverkade med ett anförande. På lördag kvällen genomförde vi sedan en förbundsfest med god mat, underhållning och glada skratt. Söndagen avslutades med att val av ny ledning för förbundet och deltagarna åkte hem laddade för att driva en valrörelse som ingen tidigare skådat. Jämställdhetspolitiskt arbete Revidering av Jämställdhetspolitiskt program Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsstämman 2009 att utveckla två politiska områden ytterligare till förbundsstämman FS skulle prioritera området utbildning samt komplettera programmet med ett kapitel om infrastruktur. Förbundsstämman behandlade propositionerna och efter justeringar kompletterades det jämställdhetspolitiska programmet med, ett utvecklat kapitel 4 angående utbildning och nya punkter under medel för att nå målet: CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

14 Läromedel ska kvalitetssäkras så att de skildrar både kvinnors och mäns historia. Stärka elevhälsovården i skollagen med inriktningen att med de kompetenser som behövs främja elevers psykiska och fysiska hälsa för att säkerställa elevers lärande. Öka forskningen om, och i så fall hur, elever påverkas av att kvinnor och män finns i olika delar av skolverksamheten. Öka forskningen om huruvida elever blir bemötta olika utifrån kön i skolan och hur de i så fall påverkas. Verka för en jämn könsfördelning bland alla yrkeskategorier i skolan. Programmet kompletterades även med ett nytt kapitel (7) angående infrastruktur med målet att: Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att känna sig trygga på gator och torg och ha likvärdig tillgång till övrig infrastruktur. Centerkvinnornas feministblogg Under året startade Centerkvinnorna bloggen med syftet att driva jämställdhetsfrågor ur ett liberalt perspektiv för att höja Centerkvinnornas och Centerpartiets profil i frågan, skapa debatt, synas i lokalmedia och nå nya väljare. Bloggen är också ett verktyg för att utveckla våra idéer och skapa ett nätverk av jämställdhetsintresserade personer över hela landet. I början på mars hade bloggens skribenter en kick-off och det första inlägget skrevs på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Ansvaret för textproduktionen ligger på redaktionsrådet, som under året haft följande medlemmar: Marie Wickberg, Anna-Karin Nyman, Karin Carlesten, Susanne Signahl och Cecilia Wemming. Hemsidan Hemsidan är en viktig kanal för att föra ut Centerkvinnornas åsikter. Det är här många medlemmar och potentiella medlemmar först kommer i kontakt med Centerkvinnorna. Under valrörelsen justerades sidan för att koppla till den grafiska profil som användes under valrörelsen när det till exempel gäller färg och form. Centerkvinnornas valfilm togs speciellt fram för att kunna presentera valfrågorna i rörlig form på hemsidan. Under året har sidan uppdaterats med nyheter minst tre gånger i veckan. Avdelningarnas utvärderingsenkät påvisar att av 180 enkätsvar så använder drygt 50 procent webbplatsen för att hämta information och nyheter. Externa aktiviteter och media Internationella kvinnodagen På internationella kvinnodagen uppmärksammade Centerkvinnorna att 2010 drevs endast drygt var fjärde företag i Sverige av en kvinna. Av de nya företagarna är drygt 30 procent kvinnor. Vi vill så klart att de ska vara fler! Regeringen satsar därför stort på kvinnors företagande satsas 100 miljoner kronor per år för att främja kvinnors företagande. Målet är att minst 40 procent av alla nystartade företag ska startas av kvinnor och att företag som drivs av kvinnor ska växa. Vi vill uppmärksamma en kvinna som redan tagit steget och gjort affärer av sina idéer! Centerkvinnorna och Centerpartiet bjöd på tårta och delade ut ett diplom för att visa vår uppskattning till ett stort antal företagarkvinnor runt om i landet i samband med internationella kvinnodagen. 12 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

15 Vårruset Under våren och försommaren genomfördes Vårruset (5 km lopp) i 17 städer från Luleå i norr till Malmö i söder. Vårruset är ett perfekt tillfälle för att synliggöra Centerkvinnorna som organisation, sprida Centerkvinnornas politiska budskap och för att göra något trevligt tillsammans inom avdelningen. Centerkvinnornas riksorganisation tog fram en mall med ett Centerkvinnobudskap som passade att trycka upp på t-shirts att ha på sig under loppet och en flyer som handlade om vården ur ett jämställdhetsperspektiv som erbjöds Centerkvinnorna lokalt. Årets Brytare och träff med vice statsminister, näringsminister och partiledare Maud Olofsson Den 28 maj tilldelades författaren och journalisten Karin Alfredsson Centerkvinnornas utmärkelse Årets Brytare vid en nationell träff för Centerkvinnorna i förstakammarsalen i Sveriges riksdag. Alfredsson prisades för sitt sätta att berätta om kvinnoförtryck i världen på ett annorlunda sätt. Att skriva deckare om mödradödlighet, sexualitet, prostitution, människohandel och abortmotstånd är ett nytt sätt att lyfta jämställdhetsproblem för en bredare publik. Genom böckerna väcker Karin Alfredsson tankar och funderingar kring frågor som är av allra största vikt för utvecklingen av ett jämställt samhälle. Karin Alfredsson bidrar till kunskapen om orättvisor kopplade till kön i samhället. Programmet fortsatte med ett inspirerande möte med Maud Olofsson som höll ett engagerat anförande om att vara kvinna med makt och vikten av att flera kvinnor engagerar sig i politiken. I samband med Maud Olofssons medverkan släpptes också valspecial av tidningen Hända, med Maud på omslaget. Dagen avslutades med ett samtal mellan deltagarna och Camilla Littorin, förbundssekreterare för Företagareförbundet kring politik och företagarfrågor. Arrangemanget samlade ett 50-tal deltagare från hela landet och var en mycket uppskattad och inspirerande dag för samtliga. Tjejmilen Tillsammans med Stockholms Centerkvinnor och Stockholms läns Centerkvinnor har Centerkvinnorna deltagit med ett informationstält under den nationella löpartävlingen Tjejmilen Valmaterial och tipsfrågor delades ut till den mångtaliga publiken som följde tävlingen och Centerpåsar med valmaterial delades vid målgången ut till loppets deltagare. Media Under året har Centerkvinnorna synts i media både lokalt och nationellt. Annika Qarlsson har, i egenskap av förbundsordförande för Centerkvinnorna, bland annat haft ett par debattartiklar på Politikerbloggen och flera debattunderlag som undertecknats i kombination med lokala företrädare för Centerkvinnorna. Under valrörelsen har riksorganisationen fokuserat på att erbjuda mediaunderlag till lokala företrädare. Underlag kring valfrågorna RUT, LOV (lagen om valfrihet) och BOP (barnomsorgspengen), trafficing och kvinnors företagande är några exempel på ämnen som tagits upp. Förbundsstyrelsen höll under sitt sammanträde i augusti en medieworkshop, under ledning av Helen Törnqvist, för att öka skrivandet och synligheten lokalt under valrörelsens slutskede. Centerkvinnoavdelningarna och centerkvinnodistrikten i landet gör en viktig insats för att vi ska synas i media. CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

16 Informationskanal: Hända valspecial Årets Hända hade temat gör frihetsvalet Upplagan låg på exemplar. Maud Olofsson prydde omslaget och förutom en längre intervju med vår partiledare så är ett axplock från innehållet reportage om RUT-företagare, hjältinnor mitt ibland oss kvinnor vars engagemang inspirerar andra och fortsätter dag efter dag och en artikel om försvarets livsviktiga jämställdhetsarbete. Den valutvärdering som gjorts bland centerkvinnornas avdelningar visar att tidningen är ett användbart valmaterial som lockar till läsning. Utvärderingen visar dock blandade åsikter om att vår partiledare fanns på omslaget eftersom tidningen då uppfattas som ett väldigt tydligt valmaterial och man tappar i viss mån möjligheten att nå den grupp av väljare som inte anser sig vara intresserade av partipolitik. Internationellt engagemang Internationella kommittén Internationella kommitténs ledamöter valdes på ett tvåårsmandat av förbundsstämman Syftet med den internationella kommittén är att genom kreativa möten mellan kommitténs ledamöter, personal (internationella sekreteraren) och representant från förbundsstyrelsen möjliggöra för en bredare diskussion kring Centerkvinnornas internationella politik och aktiviteter, öka medlemmarnas delaktighet i de internationella frågorna och bredda upptagningsområdet för nya idéer. Under 2010 har kommittén träffats en gång. I samband med att riksorganisationens internationella sekreterare slutade sin anställning på Centerkvinnorna under våren 2010, och att arbetet efter det fokuserats på valrörelsen, så har gruppens arbete legat nere. Vår fond Världen Angår Oss är numera öppen för ansökningar från avdelningar eller andra grupper av medlemmar som vill driva projekt eller anordna ett seminarium med internationellt tema. Information om ansökningsmöjligheter har bland annat gått ut i samband med avdelningarnas årsmöten. Inga ansökningar har inkommit under Internationella projekt Under året har Centerkvinnorna arbetat med insatser för att få slutrapporter kring två av våra internationella projekt godkända av bidragsgivaren Forum Syd. Den ena rapporten gäller ett nätverksprojekt där Centerkvinnorna arbetade tillsammans med Khomas Women in Development och Namibia Women s Network i Namibia för att genomföra insatser med målet att hejda spridningen av HIV/aids. För att uppnå detta arbetade man i Katutura, Windhoek och Otjiwarongo med information, stärka kvinnors position, påverkansarbete. Den andra rapporten gäller projektet där Centerkvinnorna arbetade tillsammans med Khomas Women In Development i Namibia för att genomföra en insats med målet att ge kvinnor möjlighet att ta makten över sina egna liv. För att uppnå detta skulle man inom projektet tillhandahålla yrkesutbildningar, barnomsorg och stöd till personlig utveckling. I det första fallet gäller ett återbetalningskrav på del av projektmedel om rapporten inte godkänns. I det andra fallet kräver Centerkvinnorna en utbetalning av innefrusna projektmedel som, enligt vår mening, felaktigt inte utbetalats p.g.a. pågående diskussioner kring en eventuell återbetalning för första projektet ovan. Det finns ingenting som talar för att verksamheten inte genomförts i enlighet med den överenskommelse som fanns mellan Centerkvinnorna och Forum Syd. Erfarenheten från det här arbetet är att det är oerhört svårt för en ideell organisation att ansvara för ett biståndsprojekt på andra sidan jorden med de förutsättningar och krav som finns bland annat kring uppföljning och ekonomisk kontroll. Vår revisor skriver i sin revision att Centerkvinnornas egen interna kontroll är god. Efter en rad kontakter i ärendet har nu 14 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

17 Forum Syd som ett första steg godkänt rapporterna och rekommenderar SIDA, som tar det slutgiltiga beslutet kring medel för biståndsprojekt, att göra det samma. Beslut, om godkännande respektive utbetalning av innestående medel, från SIDA kring slutrapporterna beräknas komma under våren Centerkvinnornas demokratiprojekt i Namibia startades 2007 och under året har samarbetet fortsatt. Dess syfte är att utbilda namibiska kvinnor i politik och få fler kvinnor att engagera sig politiskt. En grupp bestående av medlemmar från Centerkvinnorna i Stockholms län samt Gun Drugge från Centerkvinnorna i Dalarna har ansvar för projektets genomförande och har även besökt Namibia en gång under Projektet har inledningsvis haft vissa uppstarts problem och därför har projektets genomförande försenats. Under 2010 har projektgruppen omformats och ett samarbetsavtal skrivits under mellan Centerkvinnorna och projektgruppen för projektsamarbete till och med Organisationsarbete Centralt medlemsregister och central medlemsavgiftsupptagning 2010 är det andra året med centerrörelsens nya medlemsregister. Det omfattande arbetet med att uppdatera uppgifter och funktioner som påbörjades under 2009 har fortlöpt. Centerkvinnornas medlemsregister är idag väluppdaterat och speglar den faktiska verkligheten i organisationen. Medlemsregistret är ett modernt register som är anpassat till hela centerrörelsen och formbart inför framtiden. Medlemsavgiften för Centerkvinnorna fastställdes av förbundsstämman 2009 till 150 kronor. Av de 150 kronorna togs endast 15 kronor ut i en administrationsavgift. Administrationsavgiften täcker de kostnader som medlemshanteringen innebär, exempelvis upptryckning av inbetalningskort och hela administrationsavgiften betalas oavkortat till partiet. Centerkvinnornas riksorganisation tar inte ut någon egen avgift från avdelningarna. 135 kronor av medlemsavgiften fick således avdelningarna själva behålla. Centerkvinnornas Riksavdelning Riksavdelning har under året arbetat för att bli en helt självständig avdelning och kommer under 2011 att bli en självständig avdelning. Verksamheten i Riksavdelningen redovisas på riksavdelningens årsmöte, inte genom förbundets verksamhetsberättelse. Skälet är att avdelningen inte ekonomiskt har påverkat förbundet eller genomfört verksamhet som är kopplad till förbundet. Aktivitetspotten verksamhetsstöd till nya avdelningsinitiativ Förbundsstyrelsen har avsatt en budgetpost för att kunna ge ett verksamhetsstöd till nya idéer i avdelningsverksamheten. Riksorganisationen har genom den så kallade aktivitetspotten bland annat stöttat centerkvinnoavdelningar i Medelpad och Jönköping som hållit arrangemang för att locka nya medlemmar under våren och nya sympatisörer under valrörelsen. Välkomstpaket till nya medlemmar Alla nya medlemmar i Centerkvinnorna får ett Välkommen till Centerkvinnorna -paket skickat till sig när de valt att gå med i Centerkvinnorna. Informationspolicy Riksorganisationens informationspolicy, som varje år antas av förbundsstyrelsen, är ett led i att säkerställa informationsspridningen inom organisationen. Policyn utgår främst från det informationsansvar som förbundsledningen har i förhållande till organisationen. För att CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

18 informationen inom organisationen ska flyta krävs en tvåvägskommunikation och att alla organisationsled känner och tar sitt ansvar. Informationskanaler under verksamhetsåret: Webbplatsen, ett av våra främsta informationsverktyg, såväl internt som externt. Tidningen Hända, en marknadsföringsprodukt vars målgrupp främst är potentiella medlemmar. Tidningen C produceras av Centerpartiet och distribueras till alla medlemmar i Centerrörelsen. Förbundsstyrelsen och riksorganisationen ansvarar för att tipsa redaktören för Tidningen C om aktuella händelser inom Centerkvinnorna. Under året har Centerkvinnorna skrivit och fått publicerad en artikel per nummer som ett led i vår strävan att sprida vårt jämställdhetspolitiska budskap. Månadsbrevet, med aktuell information har skickats ut med mail eller brev till avdelningsordförande. Distriktsordförande, distriktsexpeditioner samt de som anmält att de vill ha månadsbrevet skickas via mail. Medlemsutskick Under augusti gick ett utskick till samtliga medlemmar i Centerkvinnorna med en hälsning från partiledare Maud Olofsson och förbundsordförande Annika Qarlsson med uppmaningen att hela centerrörelsen behövs i valspurten för att Centerpartiet ska nå valframgång. Huvudbudskapet var att då många bestämmer sig sent vilket parti de skall rösta på, var tionde så sent som på valdagen, så behöver vi prata centerpolitik i såväl väntade som oväntade situationer. Så ta på dig en knapp på kavajslaget, du vet aldrig om grannen på bussen är en osäker väljare eller inte. Bjud hem några vänner på kaffe med valfoldern under assietten, för kanske har du aldrig tidigare förklarat dina sympatier Centerpartiet ordentligt. Organisationsutskicket postades till alla avdelningsordföranden i slutet av maj och innehöll en presentation av Centerkvinnornas valfråga och valmaterial. Årsmötesutskicket skickas med post till avdelningsordföranden och avdelningskassörerna, för kännedom även till frivilliga distrikt samt förbundsstyrelsens ledamöter. Stämmoutskicket gick till alla ombud till förbundsstämman med stämmohandlingar plus fakta inför stämman. Nya medlemmar har fått ett medlemspaket per post från riksorganisationen med aktuell information och delar av Centerkvinnornas material. Utbildning Liberal feminism och makt Den oktober 2010 genomförde Centerkvinnornas riksorganisation en kurs vid namn Liberalfeminism och makt. Det var första gången en kurs av detta slag och upplägg genomfördes inom Centerkvinnorna. Det fanns många inslag från Centerkvinnornas kunskapsprogram 4 nyanser av grönt på kursen Liberal feminism och makt. Kursen innehöll: jämställdhetens grunder, vilka olika feminismer finns det, sakpolitiska områden belysta ur ett jämställdhetsperspektiv, centerkvinnornas historia och organisationskunskap. Utifrån deltagarnas betyg var det ett bra upplägg som förhoppningsvis kan återkommer under CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

19 Coachning sista steget i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt (Steg 1-3 i programmet genomfördes under 2009) Vi hade i Centerkvinnornas plan 2010 ett uttalat mål om att hälften av personerna på valbar plats på listorna skulle vara kvinnor. Kunskapssatsningen som startade under 2009 var en satsning för att nå det målet. I sista steget i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt, fick fyra personer i möjligheten att få personlig coachning med jämställdhetsfokus under Fyra personer fick tio träffar vardera med en personlig coach. Vi kan i efterhand se att deltagarna fick ett gott resultat av coachningen genom erbjudanden av diverse förtroendeuppdrag efter valet. Valet Utgångspunkten vid arbetet med att ta fram valfråga var att det skulle särskilja Centerpartiet från vänsterfeminismen. Det skulle utöver valfråga även stärka Centerkvinnorna och samtidigt bidra till att Centerpartiet skulle nå sina mål i uppdrag Centerkvinnorna ville komplettera Centerpartiets valfrågor med målet att göra en sammanhållen valrörelse och samtidigt profilera sig mot sin målgrupp. Då partiet valde att prioritera jobb-företagande samt miljö-klimat vilka skulle präglas av perspektiven frihet, säkerhet och mångfald valde Centerkvinnorna att komplettera med ett jämställdhetsspår som tog sin utgångspunkt i frihetsspåret och främst kopplades till jobb-företagande. Arbetsnamnet på valfrågan blev Jämställdhet är frihet och frihet är att kunna välja. Inriktningen på valfrågan rörde främst kvinnors företagande inom vård och omsorg, välfärdsföretag. De politiska verktygen var Lagen om Valfrihet (LOV), avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) och Barnomsorgspengen (BOP). Den profilfråga som drevs tydligast var RUT-avdraget, eftersom detta var lätt att tala om i flera olika perspektiv och väljarna visade mest intresse för denna fråga. De flesta inom Centerkvinnorna anser att de egna profilfrågorna väl kompletterade partiets och att de var vardagsnära och intressanta för kvinnor. Många ansåg också att dessa frågor inte specifikt var Centerkvinnornas, utan att de också i hög grad drevs av partiet. Kampanjen gick under parollen Frihetsvalet 2010 och hade en tydlig ideologisk inriktning. Människors fria val stod i centrum och Centerkvinnorna tog på så sätt en tydlig konflikt med vänsterns jämställdhetspolitik. Kampanjen byggde på devisen Tänk om det bara fanns en. Det var en enkel och rak kampanj som hade en humoristisk underton. Centerkvinnorna deltog på en rad interna konferenser och träffar inom Centerpartiet för att presentera våra valfrågor och valkampanj, till exempel kommundagarna, ombudsmannakonferens, partiets val-kick-off, toppkandidatutbildning och valkonvent. Valmaterial Centerkvinnornas mål var att skapa ett valmaterial som harmoniserade med Centerpartiets valfrågor samtidigt som det skulle tala sitt egna tydliga språk. Det var en kampanj med starka feministiska åsikter i en lättsam och enkel förpackning som byggdes runt tänk om det bara fanns en och de tre valfrågorna RUT, LOV och BOP. Centerkvinnornas valmaterial bestod av: Tre olika affischer en för varje del av valfrågan Vykort med humoristisk ton om generell valfrihet inom välfärden Folder med texter om LOV, RUT och BOP som på ett lättsamt och tydligt sätt kunde attrahera såväl unga som gamla intresserade av jämställdhetsfrågor. Knappar om RUT och LOV CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

20 Fröpåsar - då trädgårdstrenden hållit svenskarna i ett hårt grepp så tryckte vi budskap om valfrihet på egna fröpåsar. Valfilm till olika sociala medier. Exempelvis var filmen en mycket populär länk att dela på facebook och i andra sammanhang. Det valmaterial som användes mest var I love RUT -knapparna och tidningen Hända. Centerkvinnornas material har använts flitigt i hela Centerrörelsen och framförallt av partiet såväl lokalt, regionalt som centralt. Argumentationsmanual som gav allmänna retoriska tips och grundläggande statistik kring jämställdhet. De tre frihetsreformerna presenterades med fakta och vad Centerkvinnorna tycker i frågorna och avslutades med vanliga argument och förslag på svar till dessa. Externa aktiviteter Maktlunch Centerkvinnorna bjöd under valrörelsens inledning in ett antal företagarkvinnor till en maktlunch på Uppsala Konsert & Kongress för att ge möjlighet till utbyte mellan kvinnor med politisk makt och kvinnor som har makt som företagare. Förutom sju kvinnor som driver företag kopplat till hälsa så kom en representant från vårdförbundet, en från Centerpartiet i Uppsala och Centerstudenters förbundsordförande Karin Ernlund som kandiderade till landstinget i Uppsala. Samtalet rörde vilka förbättringar som kan göras kopplat till kvinnors företagande generellt och välfärdsföretagande speciellt. Avslutningsvis fick deltagarna med sig en CK-påse med bland annat tidningen Hända och Centerkvinnornas valpro position. Det blev ett lyckat arrangemang, som gav nya insikter, kunskap och erfarenheter för samtliga. Aktiviteter angående RUT Centerkvinnorna medverkade med både personal och valmaterial på Centerpartiets externa möte på temat RUT utanför Åhléns city och på Stockholms Centerkvinnors valaktivitet kring RUT på Norrmalmstorg under valrörelsen. Speciellt för arrangemanget utanför Åhléns hade gemensamma (C+CK) tygkassar med I RUT tagits fram. Centerkvinnorna bemannade även Centerpartiets utställningsyta på Stockholms Centralstation under den så kallade RUTdagen 31 augusti. Under dagen delade vi ut Centerkvinnornas valmaterial och Hända till förbipasserande resenärer. Almedalen Under Almedalsveckan kampanjade Centerkvinnorna under parollen Centerkvinnorna bröstar upp sig. En roligt och uppseendeväckande kampanj som visade på att Centerkvinnorna och Centerpartiet driver liberal jämställdhetspolitik. Det var en kampanj som mottogs väl av både media och besökare. Interninformation Centerkvinnorna internkommunicerade i valrörelsen genom månadsbrev. Det skickades ut till Centerkvinnornas samtliga avdelningsordföranden varannan vecka mot slutet av valrörelsen. Det lades även ut på Centralen. Andra flitigt använda kanaler var centerkvinnorna.se, facebook och centerpartiet.net. 18 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse Christer Persson, Mossebo till vice ordförande

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017

Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Centerkvinnorna i Halland Verksamhetsplan 2017 Inledning Genom historien har Centerkvinnornas arbete byggt på starka, drivna kvinnors engagemang för att förändra och förbättra vårt samhälle. Kvinnor som

Läs mer

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN Punkt 1 Stämman öppnas Punkt 2 Val av ordförande och vice ordförande vid stämman till ordförande vid stämman utse PerÅke Svensson, Vimmerby till vice ordförande

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar 5 10 15 fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 2000 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Stadgar för Personskadeförbundet RTP

Stadgar för Personskadeförbundet RTP Stadgar för Personskadeförbundet RTP Antagna vid kongressen 2009.11.06-08 1 Namn och säte Förbundets namn är Personskadeförbundet RTP. Personskadeförbundet RTP är en handikapporganisation som är en partipolitiskt

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Beslutsunderlag Motioner och motionssvar

Beslutsunderlag Motioner och motionssvar Beslutsunderlag Motioner och motionssvar Motioner och motionssvar Motion 1: SV:s roll som kulturbärare Bifall till motion 1 Lars Göran Karlsson, Roland Persson, Margareta Arteus Thor Nr 63. Ulrika Johansson

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR STORA ÅRSMÖTET 2015 1. Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av justeringspersoner

Läs mer

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen.

Samtliga förslag och yrkanden ska framläggas skriftligt till presidiet, efter att förslagsställaren också ställt yrkandet i fråga från talarstolen. Distriktskongressen genomförs den 4 mars 2017. Kongressen inleds klockan 09.00 på Malmö Arena hotell, Hyllie, Malmö. Klockan 12.30 ajourneras kongressen för lunchuppehåll. Distriktskongressen återupptas

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Kongressen är ofta det roligaste under LUF-året och en favoritaktivitet för många.

Kongressen är ofta det roligaste under LUF-året och en favoritaktivitet för många. Det är inte så lätt alla gånger att hänga med på alla turer kring kongressen och dess förhandlingar, särskilt inte om det är första gången! I detta dokument går vi därför kort igenom hur det ligger till.

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015

Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 Stadgar för Nämndemännens Riksförbund NRF antagna vid kongressen i Örebro 2015 1. Namn, säte och ändamål Nämndemännens Riksförbund NRF är en svensk riksorganisation för nämndemannaföreningar, direktanslutna

Läs mer

Förslag till dagordning:

Förslag till dagordning: Förslag till dagordning: 1) Mötets öppnande 2) Val av mötesfunktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) Justerare d) Rösträknare 3) Fråga om mötet är stadgeenligt kallat 4) Fastställande av röstlängd 5)

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE

FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2012 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE 4 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 5 BESLUT OM SAMMANTRÄDESORDNING 6 FASTSTÄLLANDE

Läs mer

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning

Handlingar Grön Ungdom Södertörn Extra årsmöte Dagordning Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av mötesordförande b) Val av mötessekreterare c) Val av justerare tillika rösträknare 3. Fråga om stadgeenlig kallelse utfärdats 4. Fastställande

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE DAG- OCH ARBETSORDNING DISTRIKTSKONGRESSEN 2016 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE Arbetsordning Distriktskongressen genomförs den 9 april 2016. Kongressen inleds klockan 09.00 på Sundspärlan, i Helsingborg. Klockan

Läs mer

1 Mötet öppnades av kommittéordförande Emelie Holgersson.

1 Mötet öppnades av kommittéordförande Emelie Holgersson. é Närvarande: Ombud Namn Emelie Holgersson Algot Thorin Jonas Jacobsson Sabina Thirsgaard Eric Luth Olle Romlin Stefan Helmersson Olivia Erixon Johan Nilsson Sofia Hofberg Ville Nordström Distrikt Västra

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008

Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand april 2008 Stadgar för Business and Professional Women, BPW Sweden Antagna vid förbundskongressen i Härnösand 26-27 april 2008 1 Förbundets namn Förbundets namn är Business and Professional Women Sweden -BPW Sweden.

Läs mer

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening

Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Förslag till nya Stadgar för Göteborgs Ornitologiska Förening Styrelse i Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) föreslår årsmötet att anta nya stadgar vid ordinarie årsmöte 2017-04-02. För att dessa ska

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

Häfte 1. Välkomnande och information

Häfte 1. Välkomnande och information Häfte 1 Välkomnande och information Innehållsförteckning Häfte 1: Välkomnande och information Brev till ombuden bilaga 1 Program bilaga 2 Praktisk information bilaga 3 Information om dialog- och förslagsforum

Läs mer

Formalia och årsmötespraxis

Formalia och årsmötespraxis Formalia och årsmötespraxis Årsmöte 2013 Arbetsordning för årsmöte 2013-03-26 1. Närvarande-, yttrande- och förslagsrätt Alla medlemmar i The Core har rätt att närvara på årsmötet. Dessa har också yttrande-

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING 1 Namn Föreningens namn är SPF Seniorerna plus föreningsnamnet plus orten inom. distriktet av SPF Seniorerna. Föreningens organisationsnummer är.. Föreningen är ideell samt partipolitiskt

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen

Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Årsmötesprotokoll förbundsstämma i Svenska Jujutsufederationen Datum och tid: 2016-03-13, kl. 11.20 14.00. Plats: Scandic Frimurarhotellet, St Larsgatan 14, Linköping. 1. Mötets öppnande. Ordförande Jesper

Läs mer

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet.

Kallelse och handlingar till ordinarie sammanträde skall vara ledamöter och suppleanter tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. ARBETSORDNING FÖR UPPSALA STUDENTKÅRS FULLMÄKTIGE Antagen av fullmäktige den 16 april 2012 1 Ledamöter och suppleanter Vid röstsammanräkningen fördelas mandaten mellan i valet deltagande partier enligt

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Svenska Folkdansringen

Svenska Folkdansringen Svenska Folkdansringen Stadgar för Östergötland Holavedens Folkdansring. 1 ÄNDAMÅL Östergötland-Holavedens Folkdansring i fortsättningen kallad ÖHF är en distriktsorganisation verksam för barn, ungdomar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2015 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten 4. Informationsverksamhet 1. ORDFÖRANDEN

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar och arbetsordning för Centerkvinnorna

Stadgar och arbetsordning för Centerkvinnorna Stadgar och arbetsordning för Centerkvinnorna Antagna 2008-09-05 Uppdaterade 2010-04-25 Reviderade 2012-05-05 Stadgar för Centerkvinnorna 1 Mål Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet

Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Handbok för LRF Ungdomen inför stämman/årsmötet Hej och välkommen du som ska åka på stämma i LRF Ungdomen! I det här häftet kommer vi att förklara de olika beståndsdelarna av vad en stämma är, vad dess

Läs mer

Stadgar för FRO Sollefteå 231

Stadgar för FRO Sollefteå 231 Stadgar för FRO Sollefteå sid 1(5) Stadgar för FRO Sollefteå 231 Fastställda vid avdelningsstämman 2011-02-05 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 FRO Sollefteå (av Frivilliga Radioorganisationen FRO) är en sammanslutning

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern

Stadgar. 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern Stadgar 1 Föreningens namn: Fiskeområde Vänern 2 Föreningens ändamål och syfte Föreningens syfte är att verka för att uppnå målen i den lokala utvecklingsstrategin under programperioden 2014-2020. Fiskeområde

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer