Centerkvinnornas Förbundsstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centerkvinnornas Förbundsstämma"

Transkript

1 Centerkvinnornas Förbundsstämma 6 8 maj 2011 i Sundsvall Stämmohandlingarna tillhör: en kraft för jämställdhet

2 Praktisk information Allergier Tänk på att det finnas allergiker. Det finns deltagare som ej tål starka dofter som parfym och tobaksrök. Därför ber vi dig att inte använda parfym, hårspray eller andra doftstarka produkter. Namnbrickor Säkerheten är viktig vid ett arrangemang som detta. Det är en förutsättning att du använder den namnbricka du får vid avprickningen vid anmälan för att vi ska kunna säkerställa en fullgod säkerhet. Namnbrickan hängs runt halsen i ett nyckelband och ska bäras hela tiden från det att du anländer tills du reser hem. Om du inte använder din namnbricka kan du bli nekad att deltaga. Stämmolokalen Lokal: Galaxen Plats: Södra Berget Hotell, Sundsvall Fakturering Faktura på deltagaravgiften för stämman kommer du som deltagare att få under stämman. Ombuden kommer även att få respektive faktura gällande resefördelningssystemet i samband med stämman. Hotell Incheckning på rummen sker efter klockan 15 i receptionen. Hotell Södra Berget Sundsvall Telefon: E-post: Kontaktuppgifter Ewa Sangert, förbundssekreterare Margaretha Ponsbach, stämmoansvarig Julia Färjhage, jämställdhetspolitiskt sakkunnig Markus Persson, pressansvarig under förbundsstämman Stadsvandring Mer info på omslagets bakre insida

3 Program Fredagen den 6 maj Stadsvandring för de som önskar, samling vid Vängåvan (fontän) Ombudsanmälan och information inklusive kaffe Förbundsstämmans invigning och utdelning av utmärkelser Ombudsgenomgång Stämmans öppnande/stämmoförhandlingar Kaffe Inspiration inför Riktlinjer för Plan Incheckning Middagsbuffé med tema Genom nätverk får du makt Lördagen den 7 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Stämmoförhandlingar Lunch Val av förbundsordförande samt styrelse Kaffe Stämmoförhandlingar Förhandlingarna ajourneras Förbundsfest Söndagen den 8 maj Stämmoförhandlingar Kaffe Stämmoförhandlingar Lunch Stämmoförhandlingar Slut Kaffe serveras efter stämmans avslutning CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

4 Innehåll Program 1 Föredragningslista 3 Stämmoordning 6 Framställan angående verksamhetsberättelse och bokslut Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna Beslutsuppföljning för förbundsstämman Årsbokslut Ekonomisk berättelse för Världen angår oss 32 Riktlinjer för valkommittén 37 Riktlinjer för valberedning 38 Framställan angående Verksamhetsriktlinjer (Plan 2014) 40 Riktlinjer för Plan Bilaga till Riktlinjer för Plan Presentation av de tio jämställdhetspolitiska områdena Framställan angående ekonomiska riktlinjer 48 Framställan angående internationellt 49 Framställan angående medlemsavgift för Motionsregister 51 Motioner 52 Valberedningens förslag 86 Valberedningens protokoll 89 Presentation av förslag angående nyval till förbundsstyrelsen 93 Framställan angående Jämställdhetspolitiskt program 96 Jämställdhetspolitiskt program 97 Ansvarig utgivare: Centerkvinnorna, Box 2200, Stockholm Grafisk form: Birgitta Fors, ConForza Upplaga: 350 ex Tryck: Litografia Alfaprint, Sundbyberg CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

5 Föredragningslista Fredag 6 maj Ombudsanmälan Invigning av förbundsstämman samt utdelning av utmärkelser Ombudsgenomgång Stämmans öppnande 2. Val av stämmopresidium 3. Val av föredragande sekreterare samt protokollssekreterare 4. Val av två protokollsjusterare 5. Val av rösträknare 6. Upprop och fastställande av röstlängd 7. Godkännande av kallelsen 8. Fastställande av föredragningslista 9. Fastställande av stämmoordning 10. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse för Revisorernas berättelse 12. Fråga om ansvarsfrihet 13. Ekonomisk berättelse för Världen angår oss 14. Revisorernas berättelse 15. Fråga om ansvarsfrihet 16. Fastställande av riktlinjer för valkommittén och anmälan av namnförslag 17. Fastställande av riktlinjer för valberedning 18. Stämmoförhandlingarna ajourneras Inspiration inför Riktlinjer för Plan Ledig tid för till exempel incheckning Mingelbuffé Lördag 7 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 20. Byte av ombud 21. Val av valkommitté 22. Framställan angående Verksamhetsriktlinjer (Plan 2014) 23. Framställan angående ekonomiska riktlinjer 24. Framställan angående internationellt 25. Framställan angående medlemsavgift för Motion 1 Angående medlemsavgifter 27. Motion 2 Angående landsbygdsfrågor CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

6 28. Motion 3 Angående specialistsjuksköterskor 29. Motion 4 Angående hemtjänsten 30. Motion 5 Angående barnfattigdom 31. Motion 6 Angående pensioner 32. Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 34. Motion 7 Angående vårdnadsbidrag 35. Motion 8 Angående föräldraförsäkringen 36. Motion 9 Angående individuell föräldraförsäkring 37. Motion 10 Angående bolagssytrelser 38. Motion 11 Angående skola och utbildning 39. Motion 12 Angående samhällsinformation på nätet 40. Motion 13 Angående utseendefixering 41. Motion 14 Angående UN Women 42. Motion Anförande av Europaparlamentariker Lena Ek 44. Stämmoförhandlingarna ajourneras Lunch Valkommittén sammanträder under lunchen Stämmoförhandlingarna återupptas 46. Byte av ombud 47. Fastställande av reseersättning och traktamente samt arvode för förbundsstyrelsens ledamöter och för av stämman och förbundsstyrelsen utsedda organ 48. Mandattid för förbundsstyrelse samt revisorer 49. Val av förbundsordförande 50. Val av vice förbundsordföranden 51. Val av antal ledamöter i förbundsstyrelsen 52. Val av övriga ledamöter i förbundsstyrelsen 53. Val av två revisorer och ersättare 54. Val av ledamot och ersättare i Partistyrelsen 55. Val av ledamot och ersättare i Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsstyrelse 56. Val av ledamot och ersättare i Centerstudenters förbundsstyrelse 57. Val av valberedning 58. Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 60. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Ledig tid Förbundsfest 4 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

7 Söndag 8 maj Stämmoförhandlingarna återupptas 65. Byte av ombud 66. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Kaffe Stämmoförhandlingarna återupptas 70. Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Centerkvinnornas Jämställdhetspolitiska program, kapitel Stämmoförhandlingarna ajourneras Lunch Stämmoförhandlingarna återupptas 74. Byte av ombud 75. Vid stämman väckta frågor 76. Avtackningar 77. Välkomna till stämman Stämmans avslutning Slut och hemresa CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

8 Stämmoordning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta följande debattregler för stämman: 1. Alla anföranden och inlägg sker från talarstolen. 2. Alla yrkanden lämnas skriftligt till stämmopresidiet. 3. Tidsbegränsning införs med högst två minuter för anförande och högst en minut för replik. Gäller ej föredragande. 4. När streck dragits i debatten fördelas återstående talartid på dem som står på talarlistan. Replik blir i detta fall halva tiden mot den talartid som ges efter för delning. Vid behov av justering för tidsramarna avgör stämmopresidiet fördelningen. 5. Dubbel talarlista används, det vill säga den som begär ordet för första gången i en debatt går före den som har varit uppe tidigare i samma fråga. 6. Röstning som inte företas med slutna sedlar sker genom att ropa JA på de frågor som ordföranden ställer. 7. Vid begärd rösträkning sker röstningen genom handuppräckning, varvid utdelade röstkort används. 8. Reservationer till stämmans beslut lämnas skriftligt till stämmopresidiet i direkt anslutning till fattat beslut. 9. Alla yrkanden under motionsbehandlingen formuleras som förslag till förändring, strykning eller tillägg av punkter i förbundsstyrelsens förslag. 10. Alla yrkanden under program- och stadgebehandling formuleras som förslag till förändringar i förbundsstyrelsensförslag av programtexten och stadgeförslag. att att att att till redaktionskommitté utse förbundsordförande Annika Qarlsson, vice ordförande Gunilla Hjelm och vice ordförande Karin Ånöstam. tidsramarna som anges i föredragningslistan kommer att följas. Om ett område inte är färdigbehandlat inom tidsramen behandlas det senare av stämman i mån av tid. behandlingen av motioner och framställt stämmomaterial kan tidigareläggas under stämman, om tidsskäl föreligger, samt byte av stämmoombud endast får ske då förhandlingar inleds varje dag samt efter lunch och middagspauser. Byte av ombud meddelas på avsedd lapp till stämmopresidiet innan förhandlingen återupptas. 6 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

9 Framställan angående verksamhetsberättelse och bokslut 2010 Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att lägga Centerkvinnornas verksamhetsberättelse för 2010 till handlingarna att fastställa resultat och balansräkning för 2010 att resultatet för 2010 på kr läggs till eget kapital Bakgrund Centerkvinnornas resultat för 2010 är ett plusresultat på kr. Anledningen till överskottet beror bland annat på allmän sparsamhet, att anställd personal haft en något mindre tjänstgöringsgrad under del av året, förhandling med partiet om att stå för del av tryck kostnaden för st Hända-tidningar till valrörelsen. Under 2010 budgeterades för en jämställdhetsutbildning för män som fick ställas in på grund av för få anmälningar, förbundsstämman och även den avslutande coachningen av toppkandidater i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt blev något billigare än beräknat. Kostnaderna för Centerkvinnornas valmaterial hölls nere och försäljningen av materialet gick över förväntan. CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

10 Verksamhetsberättelse för Centerkvinnorna 2010 Förbundsstyrelsen (valda vid förbundsstämman i Lund) Ordinarie ledamöter: Förbundsordförande vice förbundsordförande vice förbundsordförande Övriga ledamöter: Annika Qarlsson, CK i Alingsås, Norra Älvsborg Gunilla Hjelm, Bäckseda CK, Jönköping Karin Ånöstam, Arbrå CK, Gävleborg Liselotte Andersson, Möne-Kärråkra CK, Sjuhärad Ulrika Axelsson, Lövestad-Tolånga CK, Malmöhus Catarina Deremar, Tierpbygdens CK, Uppsala Solveig Granberg, Tavelsjö CK, Västerbotten Franziska Gustafsson, Göteborgs CK, Göteborg Ann Hörnebrant Sturesson, Hjärnarp-Tåstorp CK, Kristianstad Catrin Mattsson, Stockholms CK distriktsavdelning, Stockholm Sirpa Åhr, Uppsala stads CK, Uppsala Centerpartiets personalförening: Anita Hellstrand, Medelpad (ord) Annika Zetterholm, Örebro (ers) Centerpartiets representant: Mari-Louise Wernersson, Halland (ord) Sofia Jarl, Dalarna (ers) Centerpartiets ungdomsförbunds representant: Elisabeth Svensson (ord) Johan Pettersson (ers) Centerstudenters representant: Amanda Florin (ord) Marcus Persson (ers) 8 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

11 Arbetsutskottet Arbetsutskottet har bestått av: förbundsordförande Annika Qarlsson vice förbundsordförande Gunilla Hjelm vice förbundsordförande Karin Ånöstam Internationella Kommittén Valda av förbundsstämman 2009: Christina Andersson, Västerorts CK, Stockholm Gun Drugge, Husby Hedemora CK, Dalarna Maria Johansson, Värnamo CK, Jönköping Kristin Oretorp, Harplinge CK, Halland Birgitta Persson, Borås CK, Sjuhärad Kerstin Vesterlund, Hässjö CK, Medelpad Franziska Gustafsson, FS, Göteborg Sammanträden års förbundsstämma hölls på Scandic Star hotell i Lund den april : AU har haft fem protokollförda sammanträden FS har haft sju protokollförda sammanträden och en workshop kring att skriva till media. Revisorer Ordinarie: Ersättare: Berit Bengtsson, Gunnarp-Krogsered CK, Halland Ulla Ekdahl, Osby-Visseltofta C-avd, Skåne Ingbritt Gustavsson, Farstorp CK, Kristianstad Elisabeth Bergström, Tuna nedre CK, Medelpad Riksorganisationen Riksorganisationen är förlagd till Stora Nygatan 4, Stockholm Postadress: Centerkvinnornas Riksorganisation, Box 2200, Stockholm Tel: Fax: E-post: Plusgiro Bankgiro Centerkvinnornas U-landsfond Världen Angår Oss. Postadress: Box 2200, Stockholm Tel: Plusgiro: Personal vid riksorganisationen: Förbundssekreterare Ewa Sangert Verksamhetsansvarig Ida Karlsson Jämställdhetspolitiskt sakkunnig Julia Färjhage Internationell sekreterare Karin Carlesten (t o m ) Valsamordnare Cecilia Wemming ( ) Webb- och informationsansvarig Susanne Signahl ( ) CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

12 Valberedning Ordinarie Val till sektioner och andra organ Centerpartiets styrelse Ordinarie: Ersättare: Ann-Christine Simonsson, ordf, Tranemo kommuns CK, Sjuhärad Inger Fredriksson, Stora Malm CK, Södermanland Eva Enqvist, Hjoggböle, Västerbotten Joanna Stridh, Husby Hedemora CK, Dalarna Anita Wiklander, Hässjö CK, Medelpad Ingegerd Petersson, Kalmar CK, Kalmar Gunnel Suu, Vallåkra CK, Malmöhus Ingrid Ravemyr, Klöverdam, Stockholm Inger Jonsson, Litsbygdens CK, Jämtland Annika Qarlsson Gunilla Hjelm Centerpartiets förtroenderåd Ordinarie: Annika Qarlsson Gunilla Hjelm Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstämma Ordinarie: Annika Qarlsson (Övriga FS-ledamöter tillfrågas för de resterande fyra platserna i samband med inbjudan till stämman) Centerpartiets Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Ordinarie: Ulrika Axelsson Ersättare: Sirpa Åhr Centerstudenters förbundsstämma Ordinarie: Annika Qarlsson (Övriga FS-ledamöter tillfrågas vid behov) Centerstudenters förbundsstyrelse Ordinarie: Franziska Gustafsson Ersättare: Liselotte Andersson Styrelsen för stiftelsen föreningsgården MEM Ordinarie: Gunilla Hjelm Bygdegårdarnas förbundsstämma Gunilla Hjelm Studieförbundet Vuxenskolans förbundsstyrelse Ersättare: Maud Kvarnäng 10 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

13 Övrigt samarbete Medlemskap i: Arbetsgivaralliansen FN-förbundet Forum Syd Bygdegårdarnas Riksförbund Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva Studieförbundet Vuxenskolan Förbundets högsta utmärkelse Centerkvinnornas högsta utmärkelse för mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete inom Centerkvinnorna tilldelades 2010: Lisbeth Lennartsson, Alböke C-avd, Öland Gun Drugge, Husby Hedemora CK, Dalarna Motiveringen till högsta utmärkelsen är att de på ett extraordinärt sätt bidragit till ett jämställdare samhälle och för ett mångårigt och synnerligen förtjänstfullt arbete inom Centerkvinnorna. Förbundsstämman 2010 Den april 2010 höll Centerkvinnorna sin årliga förbundsstämma i Lund på Scandic Star Hotel. På förbundsstämman deltog drygt 300 personer från norr till söder. Det var en intensiv förbundsstämma med valet i fokus. Stämman varade i tre dagar, varav första dagen bestod av sedvanliga formaliaförhandlingar i plenum och därefter beredninsgruppsförhandlingar. Beredningsgruppernas förslag var sedan huvudförslag vid plenumförhandlingarna av motioner samt propositioner. Fredag kväll avslutades med en presentation av Centerkvinnornas valfråga och ett trevligt mingel samt visning av Centerpartiets 100-års film. Lördag och söndag ägnades åt sedvanliga stämmoförhandlingar med behandling av motioner, det jämställdhetspolitiska programmet samt revidering av den internationella strategin. Förbundsstämman gästades av EU-parlamentariker Lena Ek som höll ett anförande om trafficking och övrigt aktuellt i Europaparlamentets arbete. Under lördagen gick alla 300 deltagarna ett demonstrationståg genom Lunds gator med lösmustascher för jämställdhetens skull. Ska det verkligen behövas en mustasch för att äga företag och sitta i bolagsstyrelser? Det tycker inte Centerkvinnorna och visade detta tydligt. Detta då det hade dagarna innan stämman kommit nya siffror på den sneda fördelningen mellan kvinnor respektive män i bolagsstyrelserna. Förbundsordförande Annika Qarlsson höll ett anförande på torget och även riksdagsledamot Johan Linander, som representerar Skåne, medverkade med ett anförande. På lördag kvällen genomförde vi sedan en förbundsfest med god mat, underhållning och glada skratt. Söndagen avslutades med att val av ny ledning för förbundet och deltagarna åkte hem laddade för att driva en valrörelse som ingen tidigare skådat. Jämställdhetspolitiskt arbete Revidering av Jämställdhetspolitiskt program Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av förbundsstämman 2009 att utveckla två politiska områden ytterligare till förbundsstämman FS skulle prioritera området utbildning samt komplettera programmet med ett kapitel om infrastruktur. Förbundsstämman behandlade propositionerna och efter justeringar kompletterades det jämställdhetspolitiska programmet med, ett utvecklat kapitel 4 angående utbildning och nya punkter under medel för att nå målet: CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

14 Läromedel ska kvalitetssäkras så att de skildrar både kvinnors och mäns historia. Stärka elevhälsovården i skollagen med inriktningen att med de kompetenser som behövs främja elevers psykiska och fysiska hälsa för att säkerställa elevers lärande. Öka forskningen om, och i så fall hur, elever påverkas av att kvinnor och män finns i olika delar av skolverksamheten. Öka forskningen om huruvida elever blir bemötta olika utifrån kön i skolan och hur de i så fall påverkas. Verka för en jämn könsfördelning bland alla yrkeskategorier i skolan. Programmet kompletterades även med ett nytt kapitel (7) angående infrastruktur med målet att: Kvinnor och män ska ha samma möjlighet att känna sig trygga på gator och torg och ha likvärdig tillgång till övrig infrastruktur. Centerkvinnornas feministblogg Under året startade Centerkvinnorna bloggen med syftet att driva jämställdhetsfrågor ur ett liberalt perspektiv för att höja Centerkvinnornas och Centerpartiets profil i frågan, skapa debatt, synas i lokalmedia och nå nya väljare. Bloggen är också ett verktyg för att utveckla våra idéer och skapa ett nätverk av jämställdhetsintresserade personer över hela landet. I början på mars hade bloggens skribenter en kick-off och det första inlägget skrevs på den internationella kvinnodagen den 8 mars. Ansvaret för textproduktionen ligger på redaktionsrådet, som under året haft följande medlemmar: Marie Wickberg, Anna-Karin Nyman, Karin Carlesten, Susanne Signahl och Cecilia Wemming. Hemsidan Hemsidan är en viktig kanal för att föra ut Centerkvinnornas åsikter. Det är här många medlemmar och potentiella medlemmar först kommer i kontakt med Centerkvinnorna. Under valrörelsen justerades sidan för att koppla till den grafiska profil som användes under valrörelsen när det till exempel gäller färg och form. Centerkvinnornas valfilm togs speciellt fram för att kunna presentera valfrågorna i rörlig form på hemsidan. Under året har sidan uppdaterats med nyheter minst tre gånger i veckan. Avdelningarnas utvärderingsenkät påvisar att av 180 enkätsvar så använder drygt 50 procent webbplatsen för att hämta information och nyheter. Externa aktiviteter och media Internationella kvinnodagen På internationella kvinnodagen uppmärksammade Centerkvinnorna att 2010 drevs endast drygt var fjärde företag i Sverige av en kvinna. Av de nya företagarna är drygt 30 procent kvinnor. Vi vill så klart att de ska vara fler! Regeringen satsar därför stort på kvinnors företagande satsas 100 miljoner kronor per år för att främja kvinnors företagande. Målet är att minst 40 procent av alla nystartade företag ska startas av kvinnor och att företag som drivs av kvinnor ska växa. Vi vill uppmärksamma en kvinna som redan tagit steget och gjort affärer av sina idéer! Centerkvinnorna och Centerpartiet bjöd på tårta och delade ut ett diplom för att visa vår uppskattning till ett stort antal företagarkvinnor runt om i landet i samband med internationella kvinnodagen. 12 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

15 Vårruset Under våren och försommaren genomfördes Vårruset (5 km lopp) i 17 städer från Luleå i norr till Malmö i söder. Vårruset är ett perfekt tillfälle för att synliggöra Centerkvinnorna som organisation, sprida Centerkvinnornas politiska budskap och för att göra något trevligt tillsammans inom avdelningen. Centerkvinnornas riksorganisation tog fram en mall med ett Centerkvinnobudskap som passade att trycka upp på t-shirts att ha på sig under loppet och en flyer som handlade om vården ur ett jämställdhetsperspektiv som erbjöds Centerkvinnorna lokalt. Årets Brytare och träff med vice statsminister, näringsminister och partiledare Maud Olofsson Den 28 maj tilldelades författaren och journalisten Karin Alfredsson Centerkvinnornas utmärkelse Årets Brytare vid en nationell träff för Centerkvinnorna i förstakammarsalen i Sveriges riksdag. Alfredsson prisades för sitt sätta att berätta om kvinnoförtryck i världen på ett annorlunda sätt. Att skriva deckare om mödradödlighet, sexualitet, prostitution, människohandel och abortmotstånd är ett nytt sätt att lyfta jämställdhetsproblem för en bredare publik. Genom böckerna väcker Karin Alfredsson tankar och funderingar kring frågor som är av allra största vikt för utvecklingen av ett jämställt samhälle. Karin Alfredsson bidrar till kunskapen om orättvisor kopplade till kön i samhället. Programmet fortsatte med ett inspirerande möte med Maud Olofsson som höll ett engagerat anförande om att vara kvinna med makt och vikten av att flera kvinnor engagerar sig i politiken. I samband med Maud Olofssons medverkan släpptes också valspecial av tidningen Hända, med Maud på omslaget. Dagen avslutades med ett samtal mellan deltagarna och Camilla Littorin, förbundssekreterare för Företagareförbundet kring politik och företagarfrågor. Arrangemanget samlade ett 50-tal deltagare från hela landet och var en mycket uppskattad och inspirerande dag för samtliga. Tjejmilen Tillsammans med Stockholms Centerkvinnor och Stockholms läns Centerkvinnor har Centerkvinnorna deltagit med ett informationstält under den nationella löpartävlingen Tjejmilen Valmaterial och tipsfrågor delades ut till den mångtaliga publiken som följde tävlingen och Centerpåsar med valmaterial delades vid målgången ut till loppets deltagare. Media Under året har Centerkvinnorna synts i media både lokalt och nationellt. Annika Qarlsson har, i egenskap av förbundsordförande för Centerkvinnorna, bland annat haft ett par debattartiklar på Politikerbloggen och flera debattunderlag som undertecknats i kombination med lokala företrädare för Centerkvinnorna. Under valrörelsen har riksorganisationen fokuserat på att erbjuda mediaunderlag till lokala företrädare. Underlag kring valfrågorna RUT, LOV (lagen om valfrihet) och BOP (barnomsorgspengen), trafficing och kvinnors företagande är några exempel på ämnen som tagits upp. Förbundsstyrelsen höll under sitt sammanträde i augusti en medieworkshop, under ledning av Helen Törnqvist, för att öka skrivandet och synligheten lokalt under valrörelsens slutskede. Centerkvinnoavdelningarna och centerkvinnodistrikten i landet gör en viktig insats för att vi ska synas i media. CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

16 Informationskanal: Hända valspecial Årets Hända hade temat gör frihetsvalet Upplagan låg på exemplar. Maud Olofsson prydde omslaget och förutom en längre intervju med vår partiledare så är ett axplock från innehållet reportage om RUT-företagare, hjältinnor mitt ibland oss kvinnor vars engagemang inspirerar andra och fortsätter dag efter dag och en artikel om försvarets livsviktiga jämställdhetsarbete. Den valutvärdering som gjorts bland centerkvinnornas avdelningar visar att tidningen är ett användbart valmaterial som lockar till läsning. Utvärderingen visar dock blandade åsikter om att vår partiledare fanns på omslaget eftersom tidningen då uppfattas som ett väldigt tydligt valmaterial och man tappar i viss mån möjligheten att nå den grupp av väljare som inte anser sig vara intresserade av partipolitik. Internationellt engagemang Internationella kommittén Internationella kommitténs ledamöter valdes på ett tvåårsmandat av förbundsstämman Syftet med den internationella kommittén är att genom kreativa möten mellan kommitténs ledamöter, personal (internationella sekreteraren) och representant från förbundsstyrelsen möjliggöra för en bredare diskussion kring Centerkvinnornas internationella politik och aktiviteter, öka medlemmarnas delaktighet i de internationella frågorna och bredda upptagningsområdet för nya idéer. Under 2010 har kommittén träffats en gång. I samband med att riksorganisationens internationella sekreterare slutade sin anställning på Centerkvinnorna under våren 2010, och att arbetet efter det fokuserats på valrörelsen, så har gruppens arbete legat nere. Vår fond Världen Angår Oss är numera öppen för ansökningar från avdelningar eller andra grupper av medlemmar som vill driva projekt eller anordna ett seminarium med internationellt tema. Information om ansökningsmöjligheter har bland annat gått ut i samband med avdelningarnas årsmöten. Inga ansökningar har inkommit under Internationella projekt Under året har Centerkvinnorna arbetat med insatser för att få slutrapporter kring två av våra internationella projekt godkända av bidragsgivaren Forum Syd. Den ena rapporten gäller ett nätverksprojekt där Centerkvinnorna arbetade tillsammans med Khomas Women in Development och Namibia Women s Network i Namibia för att genomföra insatser med målet att hejda spridningen av HIV/aids. För att uppnå detta arbetade man i Katutura, Windhoek och Otjiwarongo med information, stärka kvinnors position, påverkansarbete. Den andra rapporten gäller projektet där Centerkvinnorna arbetade tillsammans med Khomas Women In Development i Namibia för att genomföra en insats med målet att ge kvinnor möjlighet att ta makten över sina egna liv. För att uppnå detta skulle man inom projektet tillhandahålla yrkesutbildningar, barnomsorg och stöd till personlig utveckling. I det första fallet gäller ett återbetalningskrav på del av projektmedel om rapporten inte godkänns. I det andra fallet kräver Centerkvinnorna en utbetalning av innefrusna projektmedel som, enligt vår mening, felaktigt inte utbetalats p.g.a. pågående diskussioner kring en eventuell återbetalning för första projektet ovan. Det finns ingenting som talar för att verksamheten inte genomförts i enlighet med den överenskommelse som fanns mellan Centerkvinnorna och Forum Syd. Erfarenheten från det här arbetet är att det är oerhört svårt för en ideell organisation att ansvara för ett biståndsprojekt på andra sidan jorden med de förutsättningar och krav som finns bland annat kring uppföljning och ekonomisk kontroll. Vår revisor skriver i sin revision att Centerkvinnornas egen interna kontroll är god. Efter en rad kontakter i ärendet har nu 14 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

17 Forum Syd som ett första steg godkänt rapporterna och rekommenderar SIDA, som tar det slutgiltiga beslutet kring medel för biståndsprojekt, att göra det samma. Beslut, om godkännande respektive utbetalning av innestående medel, från SIDA kring slutrapporterna beräknas komma under våren Centerkvinnornas demokratiprojekt i Namibia startades 2007 och under året har samarbetet fortsatt. Dess syfte är att utbilda namibiska kvinnor i politik och få fler kvinnor att engagera sig politiskt. En grupp bestående av medlemmar från Centerkvinnorna i Stockholms län samt Gun Drugge från Centerkvinnorna i Dalarna har ansvar för projektets genomförande och har även besökt Namibia en gång under Projektet har inledningsvis haft vissa uppstarts problem och därför har projektets genomförande försenats. Under 2010 har projektgruppen omformats och ett samarbetsavtal skrivits under mellan Centerkvinnorna och projektgruppen för projektsamarbete till och med Organisationsarbete Centralt medlemsregister och central medlemsavgiftsupptagning 2010 är det andra året med centerrörelsens nya medlemsregister. Det omfattande arbetet med att uppdatera uppgifter och funktioner som påbörjades under 2009 har fortlöpt. Centerkvinnornas medlemsregister är idag väluppdaterat och speglar den faktiska verkligheten i organisationen. Medlemsregistret är ett modernt register som är anpassat till hela centerrörelsen och formbart inför framtiden. Medlemsavgiften för Centerkvinnorna fastställdes av förbundsstämman 2009 till 150 kronor. Av de 150 kronorna togs endast 15 kronor ut i en administrationsavgift. Administrationsavgiften täcker de kostnader som medlemshanteringen innebär, exempelvis upptryckning av inbetalningskort och hela administrationsavgiften betalas oavkortat till partiet. Centerkvinnornas riksorganisation tar inte ut någon egen avgift från avdelningarna. 135 kronor av medlemsavgiften fick således avdelningarna själva behålla. Centerkvinnornas Riksavdelning Riksavdelning har under året arbetat för att bli en helt självständig avdelning och kommer under 2011 att bli en självständig avdelning. Verksamheten i Riksavdelningen redovisas på riksavdelningens årsmöte, inte genom förbundets verksamhetsberättelse. Skälet är att avdelningen inte ekonomiskt har påverkat förbundet eller genomfört verksamhet som är kopplad till förbundet. Aktivitetspotten verksamhetsstöd till nya avdelningsinitiativ Förbundsstyrelsen har avsatt en budgetpost för att kunna ge ett verksamhetsstöd till nya idéer i avdelningsverksamheten. Riksorganisationen har genom den så kallade aktivitetspotten bland annat stöttat centerkvinnoavdelningar i Medelpad och Jönköping som hållit arrangemang för att locka nya medlemmar under våren och nya sympatisörer under valrörelsen. Välkomstpaket till nya medlemmar Alla nya medlemmar i Centerkvinnorna får ett Välkommen till Centerkvinnorna -paket skickat till sig när de valt att gå med i Centerkvinnorna. Informationspolicy Riksorganisationens informationspolicy, som varje år antas av förbundsstyrelsen, är ett led i att säkerställa informationsspridningen inom organisationen. Policyn utgår främst från det informationsansvar som förbundsledningen har i förhållande till organisationen. För att CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

18 informationen inom organisationen ska flyta krävs en tvåvägskommunikation och att alla organisationsled känner och tar sitt ansvar. Informationskanaler under verksamhetsåret: Webbplatsen, ett av våra främsta informationsverktyg, såväl internt som externt. Tidningen Hända, en marknadsföringsprodukt vars målgrupp främst är potentiella medlemmar. Tidningen C produceras av Centerpartiet och distribueras till alla medlemmar i Centerrörelsen. Förbundsstyrelsen och riksorganisationen ansvarar för att tipsa redaktören för Tidningen C om aktuella händelser inom Centerkvinnorna. Under året har Centerkvinnorna skrivit och fått publicerad en artikel per nummer som ett led i vår strävan att sprida vårt jämställdhetspolitiska budskap. Månadsbrevet, med aktuell information har skickats ut med mail eller brev till avdelningsordförande. Distriktsordförande, distriktsexpeditioner samt de som anmält att de vill ha månadsbrevet skickas via mail. Medlemsutskick Under augusti gick ett utskick till samtliga medlemmar i Centerkvinnorna med en hälsning från partiledare Maud Olofsson och förbundsordförande Annika Qarlsson med uppmaningen att hela centerrörelsen behövs i valspurten för att Centerpartiet ska nå valframgång. Huvudbudskapet var att då många bestämmer sig sent vilket parti de skall rösta på, var tionde så sent som på valdagen, så behöver vi prata centerpolitik i såväl väntade som oväntade situationer. Så ta på dig en knapp på kavajslaget, du vet aldrig om grannen på bussen är en osäker väljare eller inte. Bjud hem några vänner på kaffe med valfoldern under assietten, för kanske har du aldrig tidigare förklarat dina sympatier Centerpartiet ordentligt. Organisationsutskicket postades till alla avdelningsordföranden i slutet av maj och innehöll en presentation av Centerkvinnornas valfråga och valmaterial. Årsmötesutskicket skickas med post till avdelningsordföranden och avdelningskassörerna, för kännedom även till frivilliga distrikt samt förbundsstyrelsens ledamöter. Stämmoutskicket gick till alla ombud till förbundsstämman med stämmohandlingar plus fakta inför stämman. Nya medlemmar har fått ett medlemspaket per post från riksorganisationen med aktuell information och delar av Centerkvinnornas material. Utbildning Liberal feminism och makt Den oktober 2010 genomförde Centerkvinnornas riksorganisation en kurs vid namn Liberalfeminism och makt. Det var första gången en kurs av detta slag och upplägg genomfördes inom Centerkvinnorna. Det fanns många inslag från Centerkvinnornas kunskapsprogram 4 nyanser av grönt på kursen Liberal feminism och makt. Kursen innehöll: jämställdhetens grunder, vilka olika feminismer finns det, sakpolitiska områden belysta ur ett jämställdhetsperspektiv, centerkvinnornas historia och organisationskunskap. Utifrån deltagarnas betyg var det ett bra upplägg som förhoppningsvis kan återkommer under CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

19 Coachning sista steget i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt (Steg 1-3 i programmet genomfördes under 2009) Vi hade i Centerkvinnornas plan 2010 ett uttalat mål om att hälften av personerna på valbar plats på listorna skulle vara kvinnor. Kunskapssatsningen som startade under 2009 var en satsning för att nå det målet. I sista steget i kunskapsprogrammet 4 nyanser av grönt, fick fyra personer i möjligheten att få personlig coachning med jämställdhetsfokus under Fyra personer fick tio träffar vardera med en personlig coach. Vi kan i efterhand se att deltagarna fick ett gott resultat av coachningen genom erbjudanden av diverse förtroendeuppdrag efter valet. Valet Utgångspunkten vid arbetet med att ta fram valfråga var att det skulle särskilja Centerpartiet från vänsterfeminismen. Det skulle utöver valfråga även stärka Centerkvinnorna och samtidigt bidra till att Centerpartiet skulle nå sina mål i uppdrag Centerkvinnorna ville komplettera Centerpartiets valfrågor med målet att göra en sammanhållen valrörelse och samtidigt profilera sig mot sin målgrupp. Då partiet valde att prioritera jobb-företagande samt miljö-klimat vilka skulle präglas av perspektiven frihet, säkerhet och mångfald valde Centerkvinnorna att komplettera med ett jämställdhetsspår som tog sin utgångspunkt i frihetsspåret och främst kopplades till jobb-företagande. Arbetsnamnet på valfrågan blev Jämställdhet är frihet och frihet är att kunna välja. Inriktningen på valfrågan rörde främst kvinnors företagande inom vård och omsorg, välfärdsföretag. De politiska verktygen var Lagen om Valfrihet (LOV), avdraget för hushållsnära tjänster (RUT) och Barnomsorgspengen (BOP). Den profilfråga som drevs tydligast var RUT-avdraget, eftersom detta var lätt att tala om i flera olika perspektiv och väljarna visade mest intresse för denna fråga. De flesta inom Centerkvinnorna anser att de egna profilfrågorna väl kompletterade partiets och att de var vardagsnära och intressanta för kvinnor. Många ansåg också att dessa frågor inte specifikt var Centerkvinnornas, utan att de också i hög grad drevs av partiet. Kampanjen gick under parollen Frihetsvalet 2010 och hade en tydlig ideologisk inriktning. Människors fria val stod i centrum och Centerkvinnorna tog på så sätt en tydlig konflikt med vänsterns jämställdhetspolitik. Kampanjen byggde på devisen Tänk om det bara fanns en. Det var en enkel och rak kampanj som hade en humoristisk underton. Centerkvinnorna deltog på en rad interna konferenser och träffar inom Centerpartiet för att presentera våra valfrågor och valkampanj, till exempel kommundagarna, ombudsmannakonferens, partiets val-kick-off, toppkandidatutbildning och valkonvent. Valmaterial Centerkvinnornas mål var att skapa ett valmaterial som harmoniserade med Centerpartiets valfrågor samtidigt som det skulle tala sitt egna tydliga språk. Det var en kampanj med starka feministiska åsikter i en lättsam och enkel förpackning som byggdes runt tänk om det bara fanns en och de tre valfrågorna RUT, LOV och BOP. Centerkvinnornas valmaterial bestod av: Tre olika affischer en för varje del av valfrågan Vykort med humoristisk ton om generell valfrihet inom välfärden Folder med texter om LOV, RUT och BOP som på ett lättsamt och tydligt sätt kunde attrahera såväl unga som gamla intresserade av jämställdhetsfrågor. Knappar om RUT och LOV CENTERKVINNORNAS FÖRBUNDSSTÄMMA

20 Fröpåsar - då trädgårdstrenden hållit svenskarna i ett hårt grepp så tryckte vi budskap om valfrihet på egna fröpåsar. Valfilm till olika sociala medier. Exempelvis var filmen en mycket populär länk att dela på facebook och i andra sammanhang. Det valmaterial som användes mest var I love RUT -knapparna och tidningen Hända. Centerkvinnornas material har använts flitigt i hela Centerrörelsen och framförallt av partiet såväl lokalt, regionalt som centralt. Argumentationsmanual som gav allmänna retoriska tips och grundläggande statistik kring jämställdhet. De tre frihetsreformerna presenterades med fakta och vad Centerkvinnorna tycker i frågorna och avslutades med vanliga argument och förslag på svar till dessa. Externa aktiviteter Maktlunch Centerkvinnorna bjöd under valrörelsens inledning in ett antal företagarkvinnor till en maktlunch på Uppsala Konsert & Kongress för att ge möjlighet till utbyte mellan kvinnor med politisk makt och kvinnor som har makt som företagare. Förutom sju kvinnor som driver företag kopplat till hälsa så kom en representant från vårdförbundet, en från Centerpartiet i Uppsala och Centerstudenters förbundsordförande Karin Ernlund som kandiderade till landstinget i Uppsala. Samtalet rörde vilka förbättringar som kan göras kopplat till kvinnors företagande generellt och välfärdsföretagande speciellt. Avslutningsvis fick deltagarna med sig en CK-påse med bland annat tidningen Hända och Centerkvinnornas valpro position. Det blev ett lyckat arrangemang, som gav nya insikter, kunskap och erfarenheter för samtliga. Aktiviteter angående RUT Centerkvinnorna medverkade med både personal och valmaterial på Centerpartiets externa möte på temat RUT utanför Åhléns city och på Stockholms Centerkvinnors valaktivitet kring RUT på Norrmalmstorg under valrörelsen. Speciellt för arrangemanget utanför Åhléns hade gemensamma (C+CK) tygkassar med I RUT tagits fram. Centerkvinnorna bemannade även Centerpartiets utställningsyta på Stockholms Centralstation under den så kallade RUTdagen 31 augusti. Under dagen delade vi ut Centerkvinnornas valmaterial och Hända till förbipasserande resenärer. Almedalen Under Almedalsveckan kampanjade Centerkvinnorna under parollen Centerkvinnorna bröstar upp sig. En roligt och uppseendeväckande kampanj som visade på att Centerkvinnorna och Centerpartiet driver liberal jämställdhetspolitik. Det var en kampanj som mottogs väl av både media och besökare. Interninformation Centerkvinnorna internkommunicerade i valrörelsen genom månadsbrev. Det skickades ut till Centerkvinnornas samtliga avdelningsordföranden varannan vecka mot slutet av valrörelsen. Det lades även ut på Centralen. Andra flitigt använda kanaler var centerkvinnorna.se, facebook och centerpartiet.net. 18 CENTERK VINNORNA S FÖRBUNDSSTÄMMA 2011

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Centerstudenters stadgar

Centerstudenters stadgar Centerstudenters stadgar fastställda av förbundsstämman i april 1984 reviderade vid förbundsstämman 1992 reviderade vid förbundsstämman 1997 reviderade vid förbundsstämman 00 reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Häfte 1. Välkomnande och information

Häfte 1. Välkomnande och information Häfte 1 Välkomnande och information Innehållsförteckning Häfte 1: Välkomnande och information Brev till ombuden bilaga 1 Program bilaga 2 Praktisk information bilaga 3 Information om dialog- och förslagsforum

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Arbetet för Centerkvinnorna Dalarna har under året präglats av utåtriktade aktiviteter, för att stärka och synliggöra Centerkvinnornas position. Under ledning av distriktsordförande

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

1 Mötet öppnades av kommittéordförande Emelie Holgersson.

1 Mötet öppnades av kommittéordförande Emelie Holgersson. é Närvarande: Ombud Namn Emelie Holgersson Algot Thorin Jonas Jacobsson Sabina Thirsgaard Eric Luth Olle Romlin Stefan Helmersson Olivia Erixon Johan Nilsson Sofia Hofberg Ville Nordström Distrikt Västra

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ!

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSMÖTET I MALMÖ! Vi hälsar dig varmt välkommen till förbundsmötet på Scandic Triangeln i Malmö den 9-10 maj. Adress: Triangeln 2, 211 43 Malmö GPS: Latitud -55,5964845, Longitud -13,0015222

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Sida 1/5. Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06 KALLELSE Sida 1/5 Datum 2015-04-02 Måns Lindell Vätternvårdsförbundet 010-2236408 Till Medlemmar i Vätternvårdsförbundet samt Intressenter i Vätterns Vattenråd Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2015-05-06

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011

Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Stadgar Fastställd på förbundsmötet oktober 2011 Allmänt 1 Grundprinciper för Förbundet Unga Rörelsehindrades organisation mom 1: Förbundet Unga Rörelsehindrade är en ideell organisation som är partipolitiskt

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES.

STADGAR. Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 1 Namn Riksförbundets namn är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES. 2 Riksförbundets mål och syfte Förbundet har en nollvision när det gäller suicid. Riksförbundet ska: ge stöd

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011

STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 STADGAR FÖRBUNDET Fastställda 11 juni 2011 1. Namn och säte Förbundet Liberal Mångfald (LM) har sitt säte i Stockholm. 2. Ändamål Liberal Mångfald är fristående organisation för mångfald och integration

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat.

ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande Eleonor Högström, Stockholm, hälsar alla deltagare välkomna och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2015 Plats Östermalms föreningsråd, Fältöversten, Stockholm Tid kl.17.30 19.30 Bilagor: 1. Årsredovisning 2. Verksamhetsplan 3. Motion

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift.

5 MEDLEMSAVGIFT Föreningens årsmöte ger förslag till förbundsstyrelsen om kommande års medlemsavgift. Stadgar för Länsföreningen Parkinson Jönköping En förening inom ParkinsonFörbundet 1. FÖRENINGEN Föreningens namn är: Parkinson Jönköping och är en förening inom ParkinsonFörbundet, som är en ideell och

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15

Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 Protokoll från Distriktsstämman 2014-03-15 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman på Åsa folkhögskola. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad. Fråga

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens

Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Inbjudan till Kommun- och landstingskonferens Härmed kallas alla Sverigedemokraternas ledamöter och ersättare i fullmäktigen och politiska nämnder, politiska sekreterare, riksdagsledamöter samt partistyrelsen

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Grrl Techs årsmöte 2009

Grrl Techs årsmöte 2009 Grrl Techs årsmöte 2009 Plats: Nätverket SIP:s kansli Datum: 2009-03-28 Dagordning: 01. Årsmötets öppnande 02. Val av årsmötets ordförande 03. Val av mötessekreterare 04. Val av justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer