SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE På plats före under och efter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter"

Transkript

1 SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter

2 INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern 17 Afrika 23 Asien & Stillahavsregionen 26 Katastrof & beredskap 30 Sverige 38 FÖRTROENDET VÅRT VIKTIGASTE KAPITAL 42 SÅ ANVÄNDER VI PENGARNA 44 ÅRSREDOVISNING 46 Förvaltningsberättelse 54 Resultaträkning 55 Balansräkning 56 Kassaflödesanalys 57 Nyckeltal Redovisnings- och värderingsprinciper 61 Noter 70 Revisionsberättelse 71 SVENSKA RÖDA KORSETS STYRNING 76 Styrelsens rapport om intern kontroll 78 Styrelse 79 Ledningsgrupp 81 RÖDA KORSET PÅ NÄTET 31 På Röda Korsets cykelskola i Malmö trampar deltagarna sig rakt in i det svenska samhället. 21 Rent vatten och fungerande sanitet är en prioritet bland ett femtiotal byar som Svenska Röda Korset samarbetar med i Uganda. RÖDA KORSET PÅ PLATS FÖRE, UNDER OCH EFTER Vi är unika Röda Korset har ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten (krigets lagar) att hjälpa människor som drabbas av krig och konflikt. Tack vare vår roll förändrar vi situationen för de mest utsatta i världen på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi är redo I dag finns vi i 189 länder. När andra aktörer behöver tid för att bygga upp strukturer finns vi redan på plats tack vare våra systerföreningar. Vår lokala kunskap och våra upparbetade kontakter gör hjälp insatserna effektivare. Vi är medmänniskor Det som förenar rödakorsare världen över är viljan att omsätta medmänsklighet i praktisk handling. Vi ger hopp Att hjälpa människor i kris och katastrof handlar inte bara om att förse drabbade med mat, rent vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att ingjuta hopp om framtiden. Frivilliga från Röda Halvmånen i Syrien delar ut hjälpsändningar till behövande i staden Homs, Syrien.

3 SVENSKA RÖDA KORSET VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 287 milj kr INSAMLAT 2013 Så mycket samlade Svenska Röda Korset in under Av dessa har 69,7 miljoner kronor inkommit från landets lokala rödakorskretsar. FILIPPINERNA I samband med att tyfonen Haiyan drabbade Filippinerna i början av november 2013 samlade Svenska Röda Korset in närmare 57 miljoner kronor samt skickade fyra vatten- och sanitetsexperter tillsammans med en 90 kubikmeter stor sanitetsutrustning för att förse upp till människor med latriner och handtvätt. 26 KATASTROFER Internationella rödakorsrörelsen lanserade under året 26 vädjanden om katastrofhjälp. Svenska Röda Korset svarade på hela 19 stycken utöver de långsiktiga ländersamarbeten vi har. BRA START FÖR RÖDA KORSETS E-SHOP Sätt hjälpen i rörelse löd uppmaningen när vi till julen 2013 lanserade vår nya e-shop. I shoppen finns möjligheter att köpa virtuella gåvor att ge bort till den som redan har allt. Intresset överträffade alla förväntningar. Butiksexpansion är att vänta inom kort. Sedan WyWallet infördes har antalet gåvor vi får via sms minskat med 92 %. MITT I BYN I dag har Svenska Röda Korset 281 mötesplatser runtom i Sverige. Det är fler än antalet McDonald s-restauranger i landet. Våra mötesplatser är navet i det lokala arbetet. De flesta mötesplatser har secondhandförsäljning för att inbringa pengar till insatser såväl nationellt 281 som i andra delar av världen. MÖTESPLATSER har Röda Korset runtom i Sverige, de flesta med secondhandförsäljning. När Dagens Nyheter listade årets tio största nätsnackisar under 2013 fanns Svenska Röda Korsets tweet här ovan från den 28 februari 2013 på fjärde plats. Meddelandet retweetades hela gånger och ledde till enorm medial uppmärksamhet och direkta diskussioner med WyWallet som senare också förenklade sina rutiner. Röda Korset påverkar! TEXTIL I RETUR Svenska Röda Korset satsade under 2013 på att återbruka textiler vi inte lyckas sälja i våra secondhandbutiker genom ett samarbete med stiftelsen KICI i Nederländerna. RÖDA KORSET utvidgar miljömedveten klädåtervinning DEN ALLVARLIGA SITUATIONEN I SYRIEN BESTOD UNDER 2013 Svenska Röda Korset skickade i slutet av året 19,2 miljoner kronor till mat, filtar och speciellt framtagna akutpaket för kvinnor i Syrien. LAGLIGA VÄGAR IN I EUROPA EU har gjort det svårt för människor på flykt att ta sig in i Europa. Ofta utlämnas man till människosmugglare och går en osäker framtid till mötes. Svenska Röda Korset påtalade vid upprepade tillfällen under året att Sverige måste driva på EU hårdare för att skapa lagliga och säkra vägar in i Europa. I DE SMÅ KATASTROFERNA Vad underbart att ni dyker upp i de små katastrofhärdarna också, t ex akutmottagningen på sjukhuset i Malmö. Betyder så mycket med en vänlig fråga om hur man mår, om man vill ha en ostmacka och en kopp kaffe eller en extra filt! Tack från Tina via Facebook i januari 2013.

4 SYRIEN Det som sker långt borta Över nio miljoner människor i Syrien är i akut behov av nödhjälp. Frivilliga och anställda på plats riskerar dagligen sina liv för att hjälpen ska nå fram. Vi ger hopp och räddar liv. Röda Korset är en av få organisationer som kan arbeta i Syrien i dag och i stort sett all internationell hjälp distribueras av vår systerförening Syriska Röda Halvmånen.

5 SVENSKA RÖDA KORSET 2013

6 4 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 SVERIGE kommer ibland väldigt nära I Södra Möckleby på Öland samarbetar Röda Korset och sockenföreningen lokalt för att öka infl yttningen till orten som håller på att avfolkas. Tillsammans med ortsbefolkningen skapar nu familjer som fl ytt undan krigets fasor i Syrien sig en ny framtid i Sverige.

7 SVENSKA RÖDA KORSET

8 6 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 FILIPPINERNA Varje ka tastrof är personlig... I början av november 2013 drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna. Sexton miljoner människor drabbades och fyra miljoner blev hemlösa. Som alltid vid en katastrof är det viktigaste att hjälpa akut skadade och sedan förse människor med mat, rent vatten och tillfälliga bostäder.

9 SVENSKA RÖDA KORSET

10 SVERIGE och medmänskligheten är världsomspännande Sällan visar sig medmänsklighet så stark som vid en katastrof. I samband med katastrofen i Filippinerna samlade frivilliga rödakorsare i Sverige in pengar till hjälparbetet på plats. Tack vare allmänhetens givmildhet och gåvor från företag kunde Röda Korset bidra med närmare 57 miljoner kronor till insatserna i Filippinerna.

11

12 10 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Medmänsklighet är bästa motkraften S har en vision som kan sammanfattas i en enda mening: Ingen ska lämnas ensam i en katastrof. För att detta ska lyckas krävs både mod, uthållighet och framförhållning. Det handlar också om att vara på plats från början och sätta medmänskligheten i främsta rummet. I höstas slog tyfonen Haiyan till mot Filippinerna. Omkring människor omkom och fyra miljoner människor blev hemlösa. När en katastrof väl slår till är våra kollegor i det drabbade landet så gott som alltid först på plats för att rädda människor ur rasmassor eller på annat sätt hjälpa till med de inledande räddnings insatserna. Tack vare sina erfarenheter från tidigare katastrofer kan våra kollegor på plats snabbt avgöra vilka som är de mest akuta behoven. Det gör att vi i Sverige, och i andra delar av världen, kan samordna hjälpen och arbeta så effektivt som möjligt i en extremt kaotisk situation. Vi vet att det är ett vinnande koncept. Tillsammans med systerföreningar i sammanlagt 189 länder bildar vi ett världsomspännande nätverk av engagerade medmänniskor som dagligen sätter hjälpen i rörelse. Som alltid vid en katastrof är det viktigaste i akutskedet att rädda människoliv och nå de drabbade med sjukvård, mat och rent vatten. Samtidigt måste vi redan från katastrofens första dag planera långsiktigt kring hur vi bäst hjälper människor som förlorat sin familj och sitt hem. Så här arbetar vi varje dag, år efter år. Röda Korset hade redan före katastrofen räddat liv genom att evakuera personer från de områden där tyfonen beräknades dra fram. Ett vattenreningsverk som Svenska Röda Korset skänkt till Filippinerna vid en tidigare katastrof kom nu väl till pass en andra gång. Detta tack vare att vi tänkt långsiktigt och låtit utrustningen vara kvar på plats och dessutom utbildat de lokala rödakorskollegorna i hur utrustningen fungerar. Det är hela filosofin kring Röda Korsets arbete: att tänka på långsiktighet och hållbarhet och se till att kunskap stannar kvar genom vår systerförening på plats. I Sverige drog vi igång en insamling direkt och allmänheten visade än en gång Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i Bangladesh, februari Det är hela filosofin kring Röda Korsets arbete: att tänka på långsiktighet och hållbarhet och se till att kunskap stannar kvar genom vår systerförening på plats. att den sätter stor tilltro till Röda Korsets hjälpinsatser. Redan från start fick vi med oss landets största kvälls tidningar i insamlingsarbetet och på kort tid deltog vi även i en tv-insamling till förmån för hjälpinsatserna i Filippinerna. Tack vare generösa gåvor från både privatpersoner, företag och lokala rödakorskretsar gav insamlingen hela 57 miljoner kronor till Röda Korsets katastrofarbete. Självklart fortsatte under året också våra insatser med oförminskad styrka

13 SVENSKA RÖDA KORSET Ordförande Eva von Oelreich i Niger, januari i Syrien. Vi har funnits på plats i landet sedan oroligheterna bröt ut för tre år sedan och det är smärtsamt att se medmänniskor fara så illa. Det gäller såväl de som är på flykt inom Syrien som de som flytt till intilliggande länder och det fåtal som lyckats ta sig till Europa. Röda Korset finns på plats i och utanför Syrien och gör allt som står i vår makt för att nå människor som drabbas av konflikten. Vi möter även drabbade syrier här hemma i Sverige. Röda Korset har bland annat aktiviteter på asyl boenden för att skapa en meningsfull fritid för människor som kommer hit på flykt undan konflikter eller söker asyl av andra skäl. Frivilliga rödakorsare erbjuder även möjligheter att träna svenska och i dag finns också nästan 200 frivilliggrupper som hjälper till med läxhjälp för både barn och vuxna. Kriser finns även på närmare håll än Filippinerna och Syrien. Röda Korset presenterade i höstas en rapport om de humanitära konsekvenserna av den ekonomiska krisen i Europa som pekade på att den leder till social utslagning och att allt fler lever i fattigdom. Vi vet att detta inte sällan skapar en grogrund för social oro, osäkerhet och ibland extrema åsikter och har det senaste året sett flera exempel på vad just social oro kan leda till runtom i landet. Svenska Röda Korset är Sveriges största humanitära organisation och gör ingen åtskillnad på människor. Hos oss ska man vara trygg och inte vara rädd för rasism och diskriminering. Alla som står upp för våra värderingar om ett medmänskligt samhälle är välkomna med sina olikheter och sitt engagemang. Så länge det finns medmänsklighet finns det motkrafter som tillsammans arbetar för att lindra effekter av kriser och katastrofer, skydda liv och hälsa samt säkerställa respekt för människan. Medmänsklighet minskar avstånd och förhindrar i det långa loppet både lidande och utanförskap. Vill du också ha en öppen och inkluderande värld där ingen ska lämnas ensam i en katastrof? Då är du varmt välkommen. Eva von Oelreich, ordförande Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare

14 Med världen som arbetsplats S R K arbetar varje år i en rad olika katastrofer runtom i världen. Vid sidan av vårt arbete här hemma i Sverige har vi valt att fokusera och fördjupa ett mer långsiktigt samarbete med systerföreningar i 13 andra länder. Målet i alla insatser är att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos människor på plats så att de står bättre rustade inför framtiden. I många av våra samarbetsländer råder extremt komplexa, våldsamma och tuffa förhållanden. Det är just därför vi fi nns på plats. 5 Partnerländer Katastrofinsatser Nationella insatser RÖDAKORS- OCH RÖDAHALVMÅNERÖRELSEN Internationella rödakorskommittén (ICRC) bildades redan 1863 och arbetar i krig och konflikt. ICRC, med säte i Schweiz, arbetar utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekonventionerna och är ofta den enda organisation som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen Vid en katastrof men även för att stötta var andra i den dagliga verksamheten samordnar alla världens nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar sina insatser genom Internationella rödakorsoch rödahalvmånefederationen (IFRC). Federationen bildades 1919 och har sitt säte i Schweiz. Svenska Röda Korset I dag finns nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar i 189 länder världen över. Varje lands nationella förening arbetar utifrån sitt lands förutsättningar men stödjer också sina systerföreningar vid behov, exempelvis vid en katastrof. Svenska Röda Korset grundades redan 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation.

15 Partnerländer MELLANÖSTERN 1 AFGHANISTAN 14 Med fokus på kvinnor och barn 2 IRAK 14 Strategier för framtiden 11 3 PALESTINA 16 Ökad kunskap om behövande barn AFRIKA 4 SYDSUDAN 17 Civilbefolkningen måste skyddas 5 LIBERIA 18 Barn lär för livet SUDAN 18 Stora utmaningar i hårt drabbat land DR KONGO 19 Lokala Röda Korset stärks för framtiden 8 SOMALIA 19 Kliniker har vårdat patienter 9 UGANDA 20 Kunskap är bästa medicinen VI FINNS LOKALT I SVERIGE VI FINNS LOKALT I VÄRLDEN 10 ETIOPIEN 22 Familjer får försörjning tack vare kor ASIEN & STILLAHAVSREGIONEN 11 NORDKOREA 23 Barn och äldre drabbas hårdast 12 BANGLADESH 24 Kunskap räddar liv 13 MYANMAR frivilliga är engagerade Svenska Röda Korsets nätverk i Sverige består av 985 lokala rödakorskretsar. Sammanlagt engagerar sig omkring frivilliga rödakorsare i olika insatser över hela landet. SID 30 Lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningar breder ut sig över hela världen och är en avgörande faktor för att snabbt kunna bistå drabbade vid en katastrof. SID 26

16 14 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Mellanöstern I Afghanistan når vi människor i isolerade delar av landet barn har under det senaste året vaccinerats tack vare frivilligas och mobila hälsoteams insatser. 1 AFGHANISTAN Med fokus på kvinnor och barn AFGHANISTAN IDAG: Ett av världens fattigaste länder som årligen drabbas av olika naturkatastrofer. UPPDRAG: Stödja mobila hälsoteam som tar sig till isolerade delar av landet. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: barn har vaccinerats. Afghanistan är ett land som befunnit sig i krig i närmare 30 år. Den nuvarande konflikten styr människors vardag, begränsar kraftigt rörlighet och förmåga att tillgodose grundläggande behov. Svenska Röda Korset har samarbetat med Röda Halvmånen i landet i över 20 år. Afghanistan är ett av jordens fattigaste länder. Även om landets sjukvård och utbildningssystem utvecklats mycket under de senaste tio åren återstår mycket arbete. Uppskattningsvis dör ett av drygt sex barn före det fyllt fem år, tre av fem barn är kroniskt undernärda och mödradödligheten är en av de högsta i världen. Flera delar av landet drabbas också årligen av naturkatastrofer, som jordbävningar, torka, översvämningar och extrem kyla. I denna kontext jobbar den Afghanska Röda Halvmånen som den enda landstäckande humanitära organisationen. Tack vare sin neutralitet och opartiskhet kan Röda Halvmånen nå ut till utsatta människor även i de mest konfliktdrabbade delarna av landet. Svenska Röda Korset stödjer Röda Halvmånens nätverk av frivilliga och i dag finns över frivilliga i landet. De arbetar bland annat med första hjälpen, vaccinering och med att öka tillgänglighet till vård för framförallt kvinnor och barn. Svenska Röda Korset stödjer även mobila hälsoteam som reser ut till avlägsna delar av landet som annars inte skulle få tillgång till sjuk- och hälsovård. Under det senaste året har frivilliga och mobila hälsoteam tillsammans sett till att barn vaccinerats. Volontärerna har också en viktig roll om en katastrof skulle drabba lokalsamhället och har under 2013 agerat i flera katastrofinsatser. Under det gångna året har Röda Korset utsatts för två attentat i Afghanistan, båda med dödlig utgång. Insatserna i landet har fortsatt trots detta men har självklart påverkats av incidenterna. I slutänden är det de mest utsatta människorna som blir lidande och därför fortsätter också det viktiga arbetet med att upplysa alla parter i konflikten om den internationella humanitära rätten (krigets lagar). På grund av den försämrade säkerhetssituationen, men även ett par mindre naturkatastrofer, har insatser inte kunnat genomföras i önskad utsträckning. Under året har hälsoprogrammet nått en miljon människor, vilket är cirka två tredjedelar av de människor som skulle ha nåtts enligt plan. Under våren 2013 genomfördes även en filminspelning i Afghanistan för att dokumentera hälsoprogrammet och därigenom sprida information lokalt i Sverige om det viktiga arbete som genomförs på plats. Nystart i samarbetet med Iraks Röda Halvmåne 2 IRAK Strategier för framtiden IRAK IDAG: Under året har interna konflikter i olika delar av landet eskalerat. UPPDRAG: Att stärka rödakors- och rödahalvmånerörelsens närvaro och insatser i landet med fokus på Iraks Röda Halvmåne. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Svensk delegat finns på plats för att bistå Iraks Röda Halvmåne att ta fram strategi inför framtiden. Svenska Röda Korset har samarbetat med Iraks Röda Halvmåne sedan nittiotalet. På grund av förändringar i båda föreningarna och en vilja att fördjupa relationen gjordes under 2013 ett omtag i samarbetet. Tillsammans med Norska och Tyska Röda Korset finansierade Svenska Röda Korset under året därför en delegat på plats i Bagdad för att stödja Iraks Röda Halvmåne i att ta fram en långsiktig strategi för sitt arbete. Svenska Röda Korset gav i slutet av året också ett större ekonomiskt stöd till Internationella rödakorskommitténs insatser i Irak.

17 SVENSKA RÖDA KORSET Hjälparbete mot alla odds: Vi är rädda, men behövs Foto: Malin Korkeasalo, Anna-Carin Hedén ANNA-CARIN HEDÉN Svenska Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 3/2013 För Amina Baqaee från Afghanistans Röda Halvmåne tillhör det vardagen att sätta livet på spel för att hjälpa människor i avlägsna byar med det mest basala: hälsooch sjukvård, mediciner och rent vatten. I ett land märkt av krig är skyddssymbolerna på bilarna och en ständig dialog med parterna i konflikten hennes och kollegornas främsta livförsäkring. Utanför bilfönstret rusar en grön dal och höga, soliga berg förbi. Vore det inte för kriget borde här kunna vimla av turister. I de blommande träden glittrar trassliga remsor utdragna från kassettband. De är en hälsning från talibanerna, som påminner om den tid då de hade makten i Afghanistan. I slutet av 1990-talet gick de från hus till hus och slog sönder tv-apparater, slet ut kassettband och annat som ansågs som världsliga nöjen. Drivor av kassettbandsremsor spreds ut längs vägarna för att skrämma befolkningen. I dag syns remsorna mer sporadiskt, men de finns kvar. Precis som talibanerna själva. Vi är rädda när vi är ute i byarna och arbetar. Vi gör det för att vi behövs, men vi är alltid rädda. Det säger Amina Baqaee som är projektledare för Röda Halvmånens hälsoprojekt i byarna utanför Mazār-e Sharif i norra Afghanistan. Hennes och kollegornas fältresor på landsbygden är möjliga tack vare ständiga kontakter med de olika väpnade grupperna, såväl talibaner som den inhemska militären och internationella trupper. Dialogen bygger på ett ömsesidigt förtroende och inte minst det unika skydd som krigets lagar ger rödakorsrörelsen. Det händer vid sådana kontakter att Röda Korset tydligt avråds från att färdas på en viss väg vid en viss tid, och inte sällan inträffar en attack just där och då. Men trots försöken till dialog går det aldrig att lita helt på säkerheten. Attentat har skett mot fordon, trots att de är tydligt märkta med skyddssymbolerna, det röda korset och den röda halvmånen. EN JEEP KÖR in i den lilla byn Baba Siddiq i Khulm i norra Afghanistan. Det är det mobila hälsoteamet från Röda Halvmånen som kommer på ett av sina besök. I jeepen färdas en läkare, en sjuksköterska, en farmaceut och deras chaufför. De är alla väl medvetna om att det bor aktiva talibaner i byarna intill. Även om dessa har uttryckt att de är positiva till Röda Halvmånens arbete så finns hotbilden där. Risken för vägbomber, kidnappningar och beskjutning lurar ständigt. Ändå fortsätter de som arbetar för Röda Korset och Röda Halvmånen i Afghanistan att sätta sina liv på spel för att hjälpa. I de här byarna finns ingen annan sjukvård än det mobila teamet som kommer någon gång i månaden. Det är två mil till närmaste sjukhus, och här i byn finns inga bilar. Vi som bor här är också rädda för att ge oss ut på vägarna på grund av våldet, förklarar Abdul Majeed Deh Hassan som är byäldste i Baba Siddiq. Efter att Röda Halvmånen börjat hjälpa oss med att bygga brunnar och latriner, och de mobila teamen började komma så har antalet barn som dör i sjukdomar minskat och det har blivit mycket bättre här i byn. Läs resten av artikeln i Henry 3/2013, sidorna

18 16 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Mellanöstern Mones bollar fram sin motorik ELIN ANDERSSON Folkrättsutbildare, Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 En ballong kan verka banal. Men den är snäll. Du kan studsa den mot benet utan att det gör ont. För 18-årige Mones Shalaldeh i Palestina har ballonger också bidragit till att han nu lärt sig gå på toa och äta själv. Nawal Shalaldeh skötte om sin son Mones Shalaldeh efter bästa förmåga i 14 år innan hon började efterfråga hjälp. Mones föddes med en funktionsnedsättning och myndigheterna har inte haft möjlighet att ge stöd och hjälp. Men Nawal kom i kontakt med Röda Halvmånen i Palestina som driver ett projekt för att hjälpa funktionshindrade barn. För Mones betyder det att han två gånger i veckan får besök av en specialutbildad socialarbetare från Röda Halvmånen. För att träna motorik och koncentration värmer de upp med en ballong innan andra övningar tar vid. Hemma i vardagsrummet brukar de kasta ringar mot en plastfigur för att träna signalerna från hjärnan till handen. Nu vet han vad han ska göra när han behöver gå på toa. Och nu kan han äta själv, berättar Nisreen Jaradat, socialarbetare i Palestinas Röda Halvmåne, som hjälpt familjen det senaste året. Hon hjälper tio barn per halvår. Efter sex månader görs en utvärdering om stödet ska ändras, tas bort eller fortsätta. För Mones Shalaldeh har ballongleken med Nisreen Jaradat stärkt motoriken. Foto: Elin Andersson Palestinas Röda Halvmåne stärks inför framtiden 3 PALESTINA Ökad kunskap om behövande barn PALESTINA IDAG: 50 års ockupation har fått stora humanitära kon sekvenser. UPPDRAG: Att stärka den nationella rödahalvmåneföreningen samt insatser för barn med funktionsnedsättningar. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Så gott som vart femte barn som besöktes inom projektet hade integrerats bättre i sin familj och i samhället. En stor utmaning i Palestina är den snart femtio år långa ockupationen och dess humanitära konsekvenser för civilbefolkningen som lever på ett stadigt krympande landutrymme. Svenska Röda Korset stödjer sin systerförening Palestinas Röda Halvmåne för att på olika sätt stärka föreningens arbete i landet. Utöver detta bistod Svenska Röda Korset även i arbetet med att upptäcka lokala hälsoproblem och sprida kunskap om hälsofrågor. Svenska Röda Korset stödjer också insatser med att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Röda Halvmånen vill ge utsatta barn och deras föräldrar och syskon, kunskap och hjälpmedel för att hela familjen ska kunna skapa sig ett värdigt liv. Barnen är ofta marginaliserade och deras familjer saknar många gånger kunskap, stöd och resurser för att förverkliga barnens möjligheter och rättigheter. Förutom hembesök, vilket görs hos barn och ungdomar med störst behov, har målgruppen möjligheten att komma till Röda Halvmånens center som finns runt om på Västbanken och i Gaza för att delta i specialiserade utbildningsprogram. Under första halvåret 2013 genomfördes mer än hembesök till 213 barn och ungdomar samtidigt som många fler deltog i Röda Halvmånens aktiviteter vid de olika centren. Personalens utvärderingar visar att efter sex månader var cirka 18 procent av de som besöktes bättre integrerade i sina familjer och i samhället tack vare programmet. Under 2013 ökade samarbetet med olika institutioner i Palestina för att bättre nå ut till allmänheten för att öka kunskapen om funktionshindrades rättigheter.

19 SVENSKA RÖDA KORSET Afrika Röda Korset i Sydsudan utvecklas snabbt trots utmaningar 4 SYDSUDAN Civilbefolkningen måste skyddas SYDSUDAN IDAG: Ett av världens yngsta länder som har enorma behov efter långt inbördeskrig. UPPDRAG: Att bygga upp strukturer för frivilligengagemang. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Röda Korset i Sydsudan har stärkts genom en delegat på plats som arbetat med planering, uppföljning och utvärdering. Sydsudan har som nation bara funnits sedan juli Behoven i landet är enorma efter ett långt och brutalt inbördeskrig. Freden i landet är bräcklig och i december 2013 bröt en intern konflikt ut som snabbt spred sig till flera delar av landet. Rödakorsföreningen i Sydsudan är världens yngsta och står inför många utmaningar. Röda Korset i landet utvecklas snabbt, men behöver fortfarande mycket stöd för att bygga upp sin struktur och sin verksamhet. Svenska Röda Korset stödjer bland annat arbetet med att bygga upp föreningens volontärstruktur i landet, så att fler volontärer ska vara beredda på att hjälpa till vid en katastrof. Vi har också en delegat på plats som arbetar med att stärka föreningens kapacitet inom planering, uppföljning, utvärdering och rapportering. Svenska Röda Korset stöttar även systerföreningens kapacitet i att sprida kunskap om rödakorsrörelsen, krigets lagar och vikten av att respektera skyddsemblemen för att minska konsekvenserna av konflikter för civilbefolkningen. Arbetet bygger på ett koncept som utvecklats av frivilliga rödakorsare i Sverige och går ut på att utbilda utbildare som i sin tur sprider kunskapen vidare i landet. Röda Korset spelar en viktig roll i att förhindra och minska det lidande som alltid följer med en konflikt. Ytterst handlar det om att bidra till att skydda civilbefolkningen mot övergrepp och att se till att människors rättigheter respekteras. CHRISTER ÖSTMARK Barnsjuksköterska, Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 Foto: Abraham Chol En hjälparbetares dagbok på Barnkliniken, Malakal Teaching Hospital, Sydsudan, december 2012 Den här dagen började som de flesta andra. Strax före klockan nio gick läkaren och jag till kliniken och gjorde en så kallad triage. Vi gick igenom alla barnen för att se vilka som var sjukast och behövde tas om hand omedelbart. Läkaren undersökte barnen och skrev ordinationer. När vi var klara började själva ronden då jag följde upp ordinationerna tillsammans med sjuksköterskorna. Vår första uppgift idag blev ett alldeles för tidigt fött tvillingbarn. De två barnen föddes i hemmet vilket är det vanligaste. Sorgligt nog dog den ena tvillingen alldeles efter förlossningen. Den andra tvillingen som kom hit till sjukhuset vägde uppskattningsvis ett kilo och var alldeles för svag för att själv kunna amma. Medan jag skyndade iväg till kvinnokliniken för att få fatt på en bröstpump så dog barnet. Ett för tidigt fött barn har väldigt små chanser att överleva här i Sydsudan. Det kommer många barn hit till kliniken och en del kommer alldeles för sent. Dödsfallen är alldeles för många och de flesta av dem som dör, gör det inom 24 timmar. I dag behandlade jag också en liten flicka som fått lunginflammation. Hon kom in hit till sjukhuset i går och fick stanna kvar för att få vård. Här i Sydsudan är lunginflammation en allvarlig sjukdom, och den näst vanligaste efter malaria. Flickan får nu antibiotika intravenöst två gånger om dagen (se foto) och kommer att få stanna ett par dagar för fortsatt intravenös behandling. Men hon kommer att klara sig och inom kort få åka hem från sjukhuset tillsammans med sin mamma.

20 18 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Afrika Liberia: Före detta barnsoldater med sikte på framtiden Marthaline är en av de utexaminerade studenter som fått ett bättre liv. Hon tillverkar tvål som hon säljer och tjänar pengar på. Vi förbättrar hälsan i Sudan 6 SUDAN Stora utmaningar i hårt drabbat land SUDAN IDAG: Hundratusentals lever utan rent vatten, mat och sjukvård. UPPDRAG: Att stödja arbetet med att rekrytera och engagera frivilliga samt katastrofförebyggande insatser. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Fortsatt stöd vad gäller frivilligutveckling och katastrofförberedande insatser. Svenska Röda Korset har stöttat Sudans Röda Halvmåne i mer än tjugo år. Även om det långa inbördeskriget mellan nord och syd i stort sett är över återstår stora utmaningar för Sudan. 5 LIBERIA Barn lär för livet LIBERIA IDAG: Många barn och unga lider svårt på grund av ett långt och blodigt inbördeskrig. UPPDRAG: Att rehabilitera före detta barnsoldater. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: 300 deltagare, både pojkar och flickor, lärde sig läsa, skriva och räkna samt yrkeskunskaper för att kunna försörja sig. Liberia lider ännu av sviterna av ett långt, utdraget och blodigt inbördeskrig. Barn och ungdomar under 30 år utgör hälften av befolkningen och många bär på djupa spår av kriget. Röda Korset i Liberia driver två utbildningscenter för krigstraumatiserade barn och ungdomar. På centren får barnen utöver att lära sig läsa och skriva en yrkesutbildning samt lära sig mer om barns rättigheter. Dessutom får de psykosocialt stöd genom samtal, både enskilt och i grupp. I projektet ingår också att förändra attityder i barnens familjer och hembyar för en ökad förståelse för deras situation och för att underlätta för barnen att återvända hem. Flickor som ofta diskrimineras, utsätts för våld eller på annat sätt utnyttjas får ofta dra ett tungt lass då det gäller omvårdnad av sina nära och kära. Erfarenheten visar att flickor som har fått möjligheten att gå i skolan löper mindre risk att dö i barnsäng och är bättre rustade att skydda sig själv och sina barn från hiv, trafficking och sexuellt utnyttjande. Det är dessutom större sannolikhet att de deltar aktivt i samhällets utveckling. Röda Korset rekryterade förra året 300 deltagare (pojkar och flickor) som följer olika yrkesutbildningar samt lär sig att läsa, skriva och räkna. 200 av dessa följer kursen dagligen medan 100 har svårigheter att komma till rehabiliteringscentret regelbundet. Frivilliga rödakorsare besöker barnens familjer och talar om vikten av att inte överge sina studier. Hundratusentals människor i Sudan lever utan tillgång till rent dricksvatten, mat, sjukvård, utbildning eller tak över huvudet. Särskilt oroande är den höga mödra- och barndödligheten liksom den utbredda undernäringen, inte minst bland barn. Smittsamma sjukdomar som till exempel malaria, tuberkulos och hepatit är vid sidan av hiv och aids en del av vardagen för många människor och utöver det drabbas landet återkommande av naturkatastrofer såsom översvämningar och torka. Ingen annan organisation i Sudan har ett sådant utbrett nätverk av frivilliga som Röda Halvmånen. Föreningen är erkänd för sina folkhälsoinsatser och fyller en viktig funktion med att täcka de hål som finns inom sjukvårdssystemet. Röda Halvmånen i Sudan har byggt upp en gedigen kunskap och kapacitet inom hälsoområdet. Målet är att lokalsamhällena ska bli mer motståndskraftiga mot olika former av katastrofer. Därför fokuserar Svenska Röda Korset sitt stöd till sin systerförening inom just frivilligutveckling och katastrofförberedande insatser.

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012 Omslagsbilden: Filippinerna, Mindanao. Compostela Town. Pojken på bilden är en av sex miljoner människor som drabbades till

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade i Pakistan Uppdaterad 2010-08-30 Sedan månadsskiftet juli/ augusti har Pakistan drabbats av en översvämningskatastrof. Situationen har kontinuerligt förvärrats.

Läs mer

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien

Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Guide: Syrien Givarguiden hjälper dig hjälpa de drabbade av konflikten i Syrien Konflikten i Syrien kan härledas till april 2011 då storskaliga protester bröt ut mot landets ledning och president Bashar

Läs mer

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012 Omslagsbilden: Filippinerna, Mindanao. Compostela Town. Pojken på bilden är en av sex miljoner människor som drabbades till

Läs mer

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE

SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF SKRIV IN JORDENS ALLA BARN I DITT TESTAMENTE Bild: UNICEF/Estey LIVET är en GÅVA som du kan ge vidare Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. En värld där alla barn i alla

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403)

Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) Stöd till föräldralösa barn i Malawi, vars föräldrar drabbats av hiv och aids. Foto: Malin Barnö/Röda Korset Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika (08403) 2 Bakgrund Projektet

Läs mer

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28

Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Charity Ratings guide till att hjälpa de drabbade på Haiti uppdatering 2010-01-28 Den 12 januari skakades Haiti av en naturkatastrof av ofattbara proportioner. Det är fortfarande svårt att uppskatta hur

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Klimatrollspel. Pressmeddelanden

Klimatrollspel. Pressmeddelanden Pressmeddelanden Under pågående förhandlingar kan delegationerna utsättas för särskilda utmaningar genom att de via ett pressmeddelande får ta del av ett krisscenario som till exempel en svår livsmedelskris.

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där.

*PRIO Geografi 9 Lärarstöd kommer under hösten att läggas upp och kunna nås via hemsidan tillsammans med de övriga lärarstöden som nu finns där. Månadens PRIO-lektion Oktober Nyhetsrapporterningen har under höstterminens hittills handlat mycket om människor på flykt, framför allt från krigets Syrien. Nu har du chans att testa en provlektion med

Läs mer

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014

HUNGERPROJEKTET JUla REsUlTaT 2014 HUNGERPROJEKTET Jula Resultat 2014 Inledning Varmt tack till Jula AB - ledningen och medarbetarna - som under det som under det gångna året har investerat i en framtid fri från hunger och fattigdom i Bangladesh.

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn

KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn KVInnornAS SITUATIon I AFGHAnISTAn Bilder Framsida Titel: Angiza, 18 år Fotograf/Källa:Jenny Matthews/ActionAid Creative Commons erkännande http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/image/view/angiza-18-aar-95025

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014

HUNGERPROJEKTET NäRiNG OcH Hälsa RaPPORT 2014 HUNGERPROJEKTET Näring och Hälsa RAPPORT 2014 Inledning Näring och hälsa är ett av de områden som prioriteras högt på den kommande universella hållbarhetsagendan. Tillgång till rent vatten, sanitet och

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut

Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut Morgondagen börjar idag. Rädda Barnen på fem och en halv minut foto: Pernilla Norström Ett tryggt barn blir en trygg vuxen och en trygg förälder. Utbildning ger barn möjligheten att utvecklas och ta kontroll

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten

Att skänka liv. En liten men viktig trycksak om testamenten Att skänka liv En liten men viktig trycksak om testamenten Dina medmänniskor är framtiden Det arbete vi gör har som mål att hjälpa människor till ett menings fullt liv och en framtid. Varje dag möter vi

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 32011 Frivillighet är alltid aktuellt Det går bra att ställa upp en stund då och då all hjälp är värdefull. Jag fattade beslutet att bli rödakorsfrivillig för ett och

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset

Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset Mitt i den frodiga gro nskan frodas ocksa viruset Lars Rönnbäck och Marianne Rönnbäck Farmacevter utan gränser, FUG www.fug.se Trans African Highway är en transportväg (bild 1) genom ett flertal länder

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS

UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS UTBILDNINGSKATALOG UPPSALA RÖDAKORSKRETS Hösten 2013 Du är en del av världens största mänskliga skyddsnät ta chansen att bli utbildad! Information Utbildningarna är avsedda för kompetensutvecklingen för

Läs mer

Tusentals flickor behöver ditt stöd.

Tusentals flickor behöver ditt stöd. Tusentals flickor behöver ditt stöd. Inte ovanligt. Den här flickan, Blacky, hittades i en soptunna. Råttorna hade börjat äta av hennes ansikte. Överleva? Djur, människor och växter kämpar i 40 gradig

Läs mer

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/

Vi står bakom uppropet #Biståndräddarliv. https://www.facebook.com/bistandraddarliv/ Så räddar bistånd liv Effekterna av en halvering av det svenska biståndet skulle vara förödande. Här är några exempel på hur redan utsatta människor skulle drabbas. Regeringen överväger att öka avräkningarna

Läs mer

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar

VI FLYTTAR IN! Oxelösunds kommun VÅR LÖSNING LÖ MIN ARBETSPLATS! RESURSER BEHOV HISTORIA DRÖMMAR. hemsituation ohållbar VI FLYTTAR IN!? RESURSER BEHOV Rutinanpassning Vanmakt Passivitet MIN ARBETSPLATS! hemsituation ohållbar NULÄGE VÅ VÅR LÖ DRÖMMAR HISTORIA Egenmakt MITT BOENDE! MITT BOENDE VÅR LÖSNING LÖSNING Individanpassning

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

Omvandlingen av. Kannankudi

Omvandlingen av. Kannankudi Omvandlingen av Kannankudi STOLTASTE SPONSORERNA Nu är vi igång! Vi är så glada och stolta att kunna hjälpa de fattigaste av de fattiga, inte bara genom att donera pengar utan faktiskt få människor i en

Läs mer

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige

En mer barnvänlig värld. Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige En mer barnvänlig värld Om barnens förbättrade situation i världen och i Sverige Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Forskning och utveckling Kartläggningar och utvärderingar Böcker,

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER

FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER ÅRETS 2016 FÖRSKOLA CLOWNER UTAN GRÄNSER påminner barn i utsatta miljöer om att de är vanliga barn och att det finns andra utanför som ser dem. Att möta barn i lust, lek och glädje är Clowner utan gränsers

Läs mer

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander

Relationer i centrum för ett lyckat lärande. Helena Colliander Relationer i centrum för ett lyckat lärande Helena Colliander Sudan Sudan Ett konfliktfyllt land Inbördeskrig i över 20 år landet delas (juli 2011) Många stamkonflikter i gränstrakterna mellan Sudan och

Läs mer

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar

Internationellt engagemang. Påverkansarbete för säkra vägar Internationellt engagemang Påverkansarbete för säkra vägar Påverkansarbete för säkra vägar Vill du engagera dig i Rädda Barnens internationella påverkansarbete? Nu lyfter vi frågan om barn på flykt från

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé?

Man blir ARG, det är obegripligt. Det här är 4 av 100 miljoner barn! Är det någon idé? Presentation av SOS Barnbyar/Skolpresentation manus 2015-03-11 Presentation Presentera dig/er Vad tänker ni när ni hör SOS Barnbyar? Inled med en film Ex Filmen om Leon (Skoljoggen) Centralafrikanska republiken

Läs mer

Sidas humanitära bistånd 2014

Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för människor som utsätts för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

Material för gymnasiet

Material för gymnasiet Material för ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi. Med detta skolmaterial

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

Allmänt om bakterier

Allmänt om bakterier Bakterier Allmänt om bakterier Bakterier är varken djur eller växter De saknar cellvägg och klorofyll De är viktiga nedbrytare - bryter ner döda växter och djur En matsked jord = 10 miljarder bakterier

Läs mer

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos

Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Åkersberga Tennisklubb hjälper båtflyktingar på Samos Bästa klubbmedlemmar, Naturligtvis är tennis något av det bästa och viktigaste i världen. Detta dock under förutsättning att man har mat att äta, torra

Läs mer

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation

En bättre värld i arv. Information om testamentsdonation En bättre värld i arv Information om testamentsdonation En hälsning från direktorn 3 Hoppet om något bättre blir verklighet Någon dag, någonstans i världen, kan ett barn som lever i extrem fattigdom få

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Anslag från Sight First

Anslag från Sight First Anslag från Sight First Sedan början av 1990 talet har Sight First anslag delats ut till ett värde av 211 miljoner US dollar. Nu börjar pengarna ta slut, därav insamlingskampanjen Sight First II. Ett exempel,

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015

UPPSALA RÖDAKORSKRETS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015 VISION INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. UPPDRAG VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. HUVUDMÅLGRUPPER* ÄLDRE OCH MIGRANTER. ÖVERGRIPANDE MÅL VI ÄR EN RESURSSTARK OCH ENAD

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003

UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 UNGA LIV:s VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 Under verksamhetsåret 2003 höll styrelsen för UNGA LIV 8 protokollförda sammanträden samt 6 telefonmöten. Föreningen har 210 betalande medlemmar. 10 långtradare har

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Tillhör du en riskgrupp?

Tillhör du en riskgrupp? Tillhör du en riskgrupp? Vaccinera dig gratis mot årets influensa Vaccinet gör gott Varför ska jag vaccinera mig? Cirka 100 000 personer i Stockholms län smittas årligen av säsongsinfluensa. Influensan

Läs mer

Katastroffonden Halvårsrapport 2014

Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Katastroffonden Halvårsrapport 2014 Photo: Heidi Anicete/Save the Children Barn i Gaza 2014. Foto: Jozef Nateel/Rädda Barnen Tack för ert fantastiska stöd! Centralafrikanska republiken. Foto Mark Kaye/Rädda

Läs mer

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014

Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Uppsala Rödakorskrets Verksamhetsplan 2014 Denna verksamhetsplan för år 2014 bygger på det fortsatta engagerade, omfattande och kompetenta arbete som idag utförs av många aktiva frivilliga och anställda

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Här vågar flickorna berätta

Här vågar flickorna berätta Var med och hjälp Du är med och hjälper! För varje såld M-magasin går en krona till Unicef och Etiopiens barn. 2012 blev det 1 043 000 kronor hittills sammanlagt cirka 4 miljoner kronor. Alla reportage

Läs mer

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof

Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Innehåll Generalsekreteraren och ordföranden har ordet 3 Världen 4 Afrikas horn 6 Övriga Afrika 8 Nordafrika och Mellanöstern 10 Asien 12 Amerika 15 Sverige 16 Frivillighet

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp

Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Instruktioner för utbildare: Informationspuff för psykiskt stöd - Grunderna i psykisk första hjälp Tidåtgång: 3 timmar (3*45 min) Grupp: cirka 15 personer Mål att ge grundkunskap om faktorer, som orsakar

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.

unicef info allt fler barn överlever UNICEFs arbete ger resultat - s.2-3 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s. unicef info HÖSTEN / 2007 Hiv-aids: UNICEF lämnar inte barnen ensamma s.6-7 Nyheter världen runt s.4-5 UNICEFs arbete ger resultat - allt fler barn överlever s.2-3 För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa,

Läs mer

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR

JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR JORDEN SEDD FRÅN HIMLEN AV YANN ARTHUS-BERTRAND UNDERVISNINGSMATERIAL PRAKTISKA ÖVNINGAR I. DE NATURLIGA MILJÖERN II. RESURSERNA 1) SÖTVATTNET 2) MARKEN 3) SKOGEN 4) HAVEN OCH OCEANERNA III. MÄNNISKAN

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet

EN BÄTTRE VÄRLD. Skolmaterial FN-DAGEN 2015. Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet EN BÄTTRE VÄRLD Skolmaterial FN-DAGEN 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet FN 70 ÅR Fira med Svenska FN-förbundet År 2015 fyller FN 70 år! Det är också året då FN:s nya utvecklingsmål

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer