SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE På plats före under och efter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter"

Transkript

1 SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter

2 INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern 17 Afrika 23 Asien & Stillahavsregionen 26 Katastrof & beredskap 30 Sverige 38 FÖRTROENDET VÅRT VIKTIGASTE KAPITAL 42 SÅ ANVÄNDER VI PENGARNA 44 ÅRSREDOVISNING 46 Förvaltningsberättelse 54 Resultaträkning 55 Balansräkning 56 Kassaflödesanalys 57 Nyckeltal Redovisnings- och värderingsprinciper 61 Noter 70 Revisionsberättelse 71 SVENSKA RÖDA KORSETS STYRNING 76 Styrelsens rapport om intern kontroll 78 Styrelse 79 Ledningsgrupp 81 RÖDA KORSET PÅ NÄTET 31 På Röda Korsets cykelskola i Malmö trampar deltagarna sig rakt in i det svenska samhället. 21 Rent vatten och fungerande sanitet är en prioritet bland ett femtiotal byar som Svenska Röda Korset samarbetar med i Uganda. RÖDA KORSET PÅ PLATS FÖRE, UNDER OCH EFTER Vi är unika Röda Korset har ett unikt uppdrag i den internationella humanitära rätten (krigets lagar) att hjälpa människor som drabbas av krig och konflikt. Tack vare vår roll förändrar vi situationen för de mest utsatta i världen på ett sätt som ingen annan organisation kan. Vi är redo I dag finns vi i 189 länder. När andra aktörer behöver tid för att bygga upp strukturer finns vi redan på plats tack vare våra systerföreningar. Vår lokala kunskap och våra upparbetade kontakter gör hjälp insatserna effektivare. Vi är medmänniskor Det som förenar rödakorsare världen över är viljan att omsätta medmänsklighet i praktisk handling. Vi ger hopp Att hjälpa människor i kris och katastrof handlar inte bara om att förse drabbade med mat, rent vatten och tak över huvudet. Det handlar också om att ingjuta hopp om framtiden. Frivilliga från Röda Halvmånen i Syrien delar ut hjälpsändningar till behövande i staden Homs, Syrien.

3 SVENSKA RÖDA KORSET VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 287 milj kr INSAMLAT 2013 Så mycket samlade Svenska Röda Korset in under Av dessa har 69,7 miljoner kronor inkommit från landets lokala rödakorskretsar. FILIPPINERNA I samband med att tyfonen Haiyan drabbade Filippinerna i början av november 2013 samlade Svenska Röda Korset in närmare 57 miljoner kronor samt skickade fyra vatten- och sanitetsexperter tillsammans med en 90 kubikmeter stor sanitetsutrustning för att förse upp till människor med latriner och handtvätt. 26 KATASTROFER Internationella rödakorsrörelsen lanserade under året 26 vädjanden om katastrofhjälp. Svenska Röda Korset svarade på hela 19 stycken utöver de långsiktiga ländersamarbeten vi har. BRA START FÖR RÖDA KORSETS E-SHOP Sätt hjälpen i rörelse löd uppmaningen när vi till julen 2013 lanserade vår nya e-shop. I shoppen finns möjligheter att köpa virtuella gåvor att ge bort till den som redan har allt. Intresset överträffade alla förväntningar. Butiksexpansion är att vänta inom kort. Sedan WyWallet infördes har antalet gåvor vi får via sms minskat med 92 %. MITT I BYN I dag har Svenska Röda Korset 281 mötesplatser runtom i Sverige. Det är fler än antalet McDonald s-restauranger i landet. Våra mötesplatser är navet i det lokala arbetet. De flesta mötesplatser har secondhandförsäljning för att inbringa pengar till insatser såväl nationellt 281 som i andra delar av världen. MÖTESPLATSER har Röda Korset runtom i Sverige, de flesta med secondhandförsäljning. När Dagens Nyheter listade årets tio största nätsnackisar under 2013 fanns Svenska Röda Korsets tweet här ovan från den 28 februari 2013 på fjärde plats. Meddelandet retweetades hela gånger och ledde till enorm medial uppmärksamhet och direkta diskussioner med WyWallet som senare också förenklade sina rutiner. Röda Korset påverkar! TEXTIL I RETUR Svenska Röda Korset satsade under 2013 på att återbruka textiler vi inte lyckas sälja i våra secondhandbutiker genom ett samarbete med stiftelsen KICI i Nederländerna. RÖDA KORSET utvidgar miljömedveten klädåtervinning DEN ALLVARLIGA SITUATIONEN I SYRIEN BESTOD UNDER 2013 Svenska Röda Korset skickade i slutet av året 19,2 miljoner kronor till mat, filtar och speciellt framtagna akutpaket för kvinnor i Syrien. LAGLIGA VÄGAR IN I EUROPA EU har gjort det svårt för människor på flykt att ta sig in i Europa. Ofta utlämnas man till människosmugglare och går en osäker framtid till mötes. Svenska Röda Korset påtalade vid upprepade tillfällen under året att Sverige måste driva på EU hårdare för att skapa lagliga och säkra vägar in i Europa. I DE SMÅ KATASTROFERNA Vad underbart att ni dyker upp i de små katastrofhärdarna också, t ex akutmottagningen på sjukhuset i Malmö. Betyder så mycket med en vänlig fråga om hur man mår, om man vill ha en ostmacka och en kopp kaffe eller en extra filt! Tack från Tina via Facebook i januari 2013.

4 SYRIEN Det som sker långt borta Över nio miljoner människor i Syrien är i akut behov av nödhjälp. Frivilliga och anställda på plats riskerar dagligen sina liv för att hjälpen ska nå fram. Vi ger hopp och räddar liv. Röda Korset är en av få organisationer som kan arbeta i Syrien i dag och i stort sett all internationell hjälp distribueras av vår systerförening Syriska Röda Halvmånen.

5 SVENSKA RÖDA KORSET 2013

6 4 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 SVERIGE kommer ibland väldigt nära I Södra Möckleby på Öland samarbetar Röda Korset och sockenföreningen lokalt för att öka infl yttningen till orten som håller på att avfolkas. Tillsammans med ortsbefolkningen skapar nu familjer som fl ytt undan krigets fasor i Syrien sig en ny framtid i Sverige.

7 SVENSKA RÖDA KORSET

8 6 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 FILIPPINERNA Varje ka tastrof är personlig... I början av november 2013 drog tyfonen Haiyan in över Filippinerna. Sexton miljoner människor drabbades och fyra miljoner blev hemlösa. Som alltid vid en katastrof är det viktigaste att hjälpa akut skadade och sedan förse människor med mat, rent vatten och tillfälliga bostäder.

9 SVENSKA RÖDA KORSET

10 SVERIGE och medmänskligheten är världsomspännande Sällan visar sig medmänsklighet så stark som vid en katastrof. I samband med katastrofen i Filippinerna samlade frivilliga rödakorsare i Sverige in pengar till hjälparbetet på plats. Tack vare allmänhetens givmildhet och gåvor från företag kunde Röda Korset bidra med närmare 57 miljoner kronor till insatserna i Filippinerna.

11

12 10 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Medmänsklighet är bästa motkraften S har en vision som kan sammanfattas i en enda mening: Ingen ska lämnas ensam i en katastrof. För att detta ska lyckas krävs både mod, uthållighet och framförhållning. Det handlar också om att vara på plats från början och sätta medmänskligheten i främsta rummet. I höstas slog tyfonen Haiyan till mot Filippinerna. Omkring människor omkom och fyra miljoner människor blev hemlösa. När en katastrof väl slår till är våra kollegor i det drabbade landet så gott som alltid först på plats för att rädda människor ur rasmassor eller på annat sätt hjälpa till med de inledande räddnings insatserna. Tack vare sina erfarenheter från tidigare katastrofer kan våra kollegor på plats snabbt avgöra vilka som är de mest akuta behoven. Det gör att vi i Sverige, och i andra delar av världen, kan samordna hjälpen och arbeta så effektivt som möjligt i en extremt kaotisk situation. Vi vet att det är ett vinnande koncept. Tillsammans med systerföreningar i sammanlagt 189 länder bildar vi ett världsomspännande nätverk av engagerade medmänniskor som dagligen sätter hjälpen i rörelse. Som alltid vid en katastrof är det viktigaste i akutskedet att rädda människoliv och nå de drabbade med sjukvård, mat och rent vatten. Samtidigt måste vi redan från katastrofens första dag planera långsiktigt kring hur vi bäst hjälper människor som förlorat sin familj och sitt hem. Så här arbetar vi varje dag, år efter år. Röda Korset hade redan före katastrofen räddat liv genom att evakuera personer från de områden där tyfonen beräknades dra fram. Ett vattenreningsverk som Svenska Röda Korset skänkt till Filippinerna vid en tidigare katastrof kom nu väl till pass en andra gång. Detta tack vare att vi tänkt långsiktigt och låtit utrustningen vara kvar på plats och dessutom utbildat de lokala rödakorskollegorna i hur utrustningen fungerar. Det är hela filosofin kring Röda Korsets arbete: att tänka på långsiktighet och hållbarhet och se till att kunskap stannar kvar genom vår systerförening på plats. I Sverige drog vi igång en insamling direkt och allmänheten visade än en gång Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström i Bangladesh, februari Det är hela filosofin kring Röda Korsets arbete: att tänka på långsiktighet och hållbarhet och se till att kunskap stannar kvar genom vår systerförening på plats. att den sätter stor tilltro till Röda Korsets hjälpinsatser. Redan från start fick vi med oss landets största kvälls tidningar i insamlingsarbetet och på kort tid deltog vi även i en tv-insamling till förmån för hjälpinsatserna i Filippinerna. Tack vare generösa gåvor från både privatpersoner, företag och lokala rödakorskretsar gav insamlingen hela 57 miljoner kronor till Röda Korsets katastrofarbete. Självklart fortsatte under året också våra insatser med oförminskad styrka

13 SVENSKA RÖDA KORSET Ordförande Eva von Oelreich i Niger, januari i Syrien. Vi har funnits på plats i landet sedan oroligheterna bröt ut för tre år sedan och det är smärtsamt att se medmänniskor fara så illa. Det gäller såväl de som är på flykt inom Syrien som de som flytt till intilliggande länder och det fåtal som lyckats ta sig till Europa. Röda Korset finns på plats i och utanför Syrien och gör allt som står i vår makt för att nå människor som drabbas av konflikten. Vi möter även drabbade syrier här hemma i Sverige. Röda Korset har bland annat aktiviteter på asyl boenden för att skapa en meningsfull fritid för människor som kommer hit på flykt undan konflikter eller söker asyl av andra skäl. Frivilliga rödakorsare erbjuder även möjligheter att träna svenska och i dag finns också nästan 200 frivilliggrupper som hjälper till med läxhjälp för både barn och vuxna. Kriser finns även på närmare håll än Filippinerna och Syrien. Röda Korset presenterade i höstas en rapport om de humanitära konsekvenserna av den ekonomiska krisen i Europa som pekade på att den leder till social utslagning och att allt fler lever i fattigdom. Vi vet att detta inte sällan skapar en grogrund för social oro, osäkerhet och ibland extrema åsikter och har det senaste året sett flera exempel på vad just social oro kan leda till runtom i landet. Svenska Röda Korset är Sveriges största humanitära organisation och gör ingen åtskillnad på människor. Hos oss ska man vara trygg och inte vara rädd för rasism och diskriminering. Alla som står upp för våra värderingar om ett medmänskligt samhälle är välkomna med sina olikheter och sitt engagemang. Så länge det finns medmänsklighet finns det motkrafter som tillsammans arbetar för att lindra effekter av kriser och katastrofer, skydda liv och hälsa samt säkerställa respekt för människan. Medmänsklighet minskar avstånd och förhindrar i det långa loppet både lidande och utanförskap. Vill du också ha en öppen och inkluderande värld där ingen ska lämnas ensam i en katastrof? Då är du varmt välkommen. Eva von Oelreich, ordförande Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare

14 Med världen som arbetsplats S R K arbetar varje år i en rad olika katastrofer runtom i världen. Vid sidan av vårt arbete här hemma i Sverige har vi valt att fokusera och fördjupa ett mer långsiktigt samarbete med systerföreningar i 13 andra länder. Målet i alla insatser är att stärka motståndskraften och återhämtningsförmågan hos människor på plats så att de står bättre rustade inför framtiden. I många av våra samarbetsländer råder extremt komplexa, våldsamma och tuffa förhållanden. Det är just därför vi fi nns på plats. 5 Partnerländer Katastrofinsatser Nationella insatser RÖDAKORS- OCH RÖDAHALVMÅNERÖRELSEN Internationella rödakorskommittén (ICRC) bildades redan 1863 och arbetar i krig och konflikt. ICRC, med säte i Schweiz, arbetar utifrån ett unikt mandat som bottnar i Genèvekonventionerna och är ofta den enda organisation som tillåts verka i konfliktdrabbade områden. Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen Vid en katastrof men även för att stötta var andra i den dagliga verksamheten samordnar alla världens nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar sina insatser genom Internationella rödakorsoch rödahalvmånefederationen (IFRC). Federationen bildades 1919 och har sitt säte i Schweiz. Svenska Röda Korset I dag finns nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar i 189 länder världen över. Varje lands nationella förening arbetar utifrån sitt lands förutsättningar men stödjer också sina systerföreningar vid behov, exempelvis vid en katastrof. Svenska Röda Korset grundades redan 1865 och är i dag Sveriges största humanitära frivilligorganisation.

15 Partnerländer MELLANÖSTERN 1 AFGHANISTAN 14 Med fokus på kvinnor och barn 2 IRAK 14 Strategier för framtiden 11 3 PALESTINA 16 Ökad kunskap om behövande barn AFRIKA 4 SYDSUDAN 17 Civilbefolkningen måste skyddas 5 LIBERIA 18 Barn lär för livet SUDAN 18 Stora utmaningar i hårt drabbat land DR KONGO 19 Lokala Röda Korset stärks för framtiden 8 SOMALIA 19 Kliniker har vårdat patienter 9 UGANDA 20 Kunskap är bästa medicinen VI FINNS LOKALT I SVERIGE VI FINNS LOKALT I VÄRLDEN 10 ETIOPIEN 22 Familjer får försörjning tack vare kor ASIEN & STILLAHAVSREGIONEN 11 NORDKOREA 23 Barn och äldre drabbas hårdast 12 BANGLADESH 24 Kunskap räddar liv 13 MYANMAR frivilliga är engagerade Svenska Röda Korsets nätverk i Sverige består av 985 lokala rödakorskretsar. Sammanlagt engagerar sig omkring frivilliga rödakorsare i olika insatser över hela landet. SID 30 Lokala rödakors- och rödahalvmåneföreningar breder ut sig över hela världen och är en avgörande faktor för att snabbt kunna bistå drabbade vid en katastrof. SID 26

16 14 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Mellanöstern I Afghanistan når vi människor i isolerade delar av landet barn har under det senaste året vaccinerats tack vare frivilligas och mobila hälsoteams insatser. 1 AFGHANISTAN Med fokus på kvinnor och barn AFGHANISTAN IDAG: Ett av världens fattigaste länder som årligen drabbas av olika naturkatastrofer. UPPDRAG: Stödja mobila hälsoteam som tar sig till isolerade delar av landet. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: barn har vaccinerats. Afghanistan är ett land som befunnit sig i krig i närmare 30 år. Den nuvarande konflikten styr människors vardag, begränsar kraftigt rörlighet och förmåga att tillgodose grundläggande behov. Svenska Röda Korset har samarbetat med Röda Halvmånen i landet i över 20 år. Afghanistan är ett av jordens fattigaste länder. Även om landets sjukvård och utbildningssystem utvecklats mycket under de senaste tio åren återstår mycket arbete. Uppskattningsvis dör ett av drygt sex barn före det fyllt fem år, tre av fem barn är kroniskt undernärda och mödradödligheten är en av de högsta i världen. Flera delar av landet drabbas också årligen av naturkatastrofer, som jordbävningar, torka, översvämningar och extrem kyla. I denna kontext jobbar den Afghanska Röda Halvmånen som den enda landstäckande humanitära organisationen. Tack vare sin neutralitet och opartiskhet kan Röda Halvmånen nå ut till utsatta människor även i de mest konfliktdrabbade delarna av landet. Svenska Röda Korset stödjer Röda Halvmånens nätverk av frivilliga och i dag finns över frivilliga i landet. De arbetar bland annat med första hjälpen, vaccinering och med att öka tillgänglighet till vård för framförallt kvinnor och barn. Svenska Röda Korset stödjer även mobila hälsoteam som reser ut till avlägsna delar av landet som annars inte skulle få tillgång till sjuk- och hälsovård. Under det senaste året har frivilliga och mobila hälsoteam tillsammans sett till att barn vaccinerats. Volontärerna har också en viktig roll om en katastrof skulle drabba lokalsamhället och har under 2013 agerat i flera katastrofinsatser. Under det gångna året har Röda Korset utsatts för två attentat i Afghanistan, båda med dödlig utgång. Insatserna i landet har fortsatt trots detta men har självklart påverkats av incidenterna. I slutänden är det de mest utsatta människorna som blir lidande och därför fortsätter också det viktiga arbetet med att upplysa alla parter i konflikten om den internationella humanitära rätten (krigets lagar). På grund av den försämrade säkerhetssituationen, men även ett par mindre naturkatastrofer, har insatser inte kunnat genomföras i önskad utsträckning. Under året har hälsoprogrammet nått en miljon människor, vilket är cirka två tredjedelar av de människor som skulle ha nåtts enligt plan. Under våren 2013 genomfördes även en filminspelning i Afghanistan för att dokumentera hälsoprogrammet och därigenom sprida information lokalt i Sverige om det viktiga arbete som genomförs på plats. Nystart i samarbetet med Iraks Röda Halvmåne 2 IRAK Strategier för framtiden IRAK IDAG: Under året har interna konflikter i olika delar av landet eskalerat. UPPDRAG: Att stärka rödakors- och rödahalvmånerörelsens närvaro och insatser i landet med fokus på Iraks Röda Halvmåne. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Svensk delegat finns på plats för att bistå Iraks Röda Halvmåne att ta fram strategi inför framtiden. Svenska Röda Korset har samarbetat med Iraks Röda Halvmåne sedan nittiotalet. På grund av förändringar i båda föreningarna och en vilja att fördjupa relationen gjordes under 2013 ett omtag i samarbetet. Tillsammans med Norska och Tyska Röda Korset finansierade Svenska Röda Korset under året därför en delegat på plats i Bagdad för att stödja Iraks Röda Halvmåne i att ta fram en långsiktig strategi för sitt arbete. Svenska Röda Korset gav i slutet av året också ett större ekonomiskt stöd till Internationella rödakorskommitténs insatser i Irak.

17 SVENSKA RÖDA KORSET Hjälparbete mot alla odds: Vi är rädda, men behövs Foto: Malin Korkeasalo, Anna-Carin Hedén ANNA-CARIN HEDÉN Svenska Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 3/2013 För Amina Baqaee från Afghanistans Röda Halvmåne tillhör det vardagen att sätta livet på spel för att hjälpa människor i avlägsna byar med det mest basala: hälsooch sjukvård, mediciner och rent vatten. I ett land märkt av krig är skyddssymbolerna på bilarna och en ständig dialog med parterna i konflikten hennes och kollegornas främsta livförsäkring. Utanför bilfönstret rusar en grön dal och höga, soliga berg förbi. Vore det inte för kriget borde här kunna vimla av turister. I de blommande träden glittrar trassliga remsor utdragna från kassettband. De är en hälsning från talibanerna, som påminner om den tid då de hade makten i Afghanistan. I slutet av 1990-talet gick de från hus till hus och slog sönder tv-apparater, slet ut kassettband och annat som ansågs som världsliga nöjen. Drivor av kassettbandsremsor spreds ut längs vägarna för att skrämma befolkningen. I dag syns remsorna mer sporadiskt, men de finns kvar. Precis som talibanerna själva. Vi är rädda när vi är ute i byarna och arbetar. Vi gör det för att vi behövs, men vi är alltid rädda. Det säger Amina Baqaee som är projektledare för Röda Halvmånens hälsoprojekt i byarna utanför Mazār-e Sharif i norra Afghanistan. Hennes och kollegornas fältresor på landsbygden är möjliga tack vare ständiga kontakter med de olika väpnade grupperna, såväl talibaner som den inhemska militären och internationella trupper. Dialogen bygger på ett ömsesidigt förtroende och inte minst det unika skydd som krigets lagar ger rödakorsrörelsen. Det händer vid sådana kontakter att Röda Korset tydligt avråds från att färdas på en viss väg vid en viss tid, och inte sällan inträffar en attack just där och då. Men trots försöken till dialog går det aldrig att lita helt på säkerheten. Attentat har skett mot fordon, trots att de är tydligt märkta med skyddssymbolerna, det röda korset och den röda halvmånen. EN JEEP KÖR in i den lilla byn Baba Siddiq i Khulm i norra Afghanistan. Det är det mobila hälsoteamet från Röda Halvmånen som kommer på ett av sina besök. I jeepen färdas en läkare, en sjuksköterska, en farmaceut och deras chaufför. De är alla väl medvetna om att det bor aktiva talibaner i byarna intill. Även om dessa har uttryckt att de är positiva till Röda Halvmånens arbete så finns hotbilden där. Risken för vägbomber, kidnappningar och beskjutning lurar ständigt. Ändå fortsätter de som arbetar för Röda Korset och Röda Halvmånen i Afghanistan att sätta sina liv på spel för att hjälpa. I de här byarna finns ingen annan sjukvård än det mobila teamet som kommer någon gång i månaden. Det är två mil till närmaste sjukhus, och här i byn finns inga bilar. Vi som bor här är också rädda för att ge oss ut på vägarna på grund av våldet, förklarar Abdul Majeed Deh Hassan som är byäldste i Baba Siddiq. Efter att Röda Halvmånen börjat hjälpa oss med att bygga brunnar och latriner, och de mobila teamen började komma så har antalet barn som dör i sjukdomar minskat och det har blivit mycket bättre här i byn. Läs resten av artikeln i Henry 3/2013, sidorna

18 16 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Mellanöstern Mones bollar fram sin motorik ELIN ANDERSSON Folkrättsutbildare, Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 En ballong kan verka banal. Men den är snäll. Du kan studsa den mot benet utan att det gör ont. För 18-årige Mones Shalaldeh i Palestina har ballonger också bidragit till att han nu lärt sig gå på toa och äta själv. Nawal Shalaldeh skötte om sin son Mones Shalaldeh efter bästa förmåga i 14 år innan hon började efterfråga hjälp. Mones föddes med en funktionsnedsättning och myndigheterna har inte haft möjlighet att ge stöd och hjälp. Men Nawal kom i kontakt med Röda Halvmånen i Palestina som driver ett projekt för att hjälpa funktionshindrade barn. För Mones betyder det att han två gånger i veckan får besök av en specialutbildad socialarbetare från Röda Halvmånen. För att träna motorik och koncentration värmer de upp med en ballong innan andra övningar tar vid. Hemma i vardagsrummet brukar de kasta ringar mot en plastfigur för att träna signalerna från hjärnan till handen. Nu vet han vad han ska göra när han behöver gå på toa. Och nu kan han äta själv, berättar Nisreen Jaradat, socialarbetare i Palestinas Röda Halvmåne, som hjälpt familjen det senaste året. Hon hjälper tio barn per halvår. Efter sex månader görs en utvärdering om stödet ska ändras, tas bort eller fortsätta. För Mones Shalaldeh har ballongleken med Nisreen Jaradat stärkt motoriken. Foto: Elin Andersson Palestinas Röda Halvmåne stärks inför framtiden 3 PALESTINA Ökad kunskap om behövande barn PALESTINA IDAG: 50 års ockupation har fått stora humanitära kon sekvenser. UPPDRAG: Att stärka den nationella rödahalvmåneföreningen samt insatser för barn med funktionsnedsättningar. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Så gott som vart femte barn som besöktes inom projektet hade integrerats bättre i sin familj och i samhället. En stor utmaning i Palestina är den snart femtio år långa ockupationen och dess humanitära konsekvenser för civilbefolkningen som lever på ett stadigt krympande landutrymme. Svenska Röda Korset stödjer sin systerförening Palestinas Röda Halvmåne för att på olika sätt stärka föreningens arbete i landet. Utöver detta bistod Svenska Röda Korset även i arbetet med att upptäcka lokala hälsoproblem och sprida kunskap om hälsofrågor. Svenska Röda Korset stödjer också insatser med att förbättra livskvaliteten för barn och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. Röda Halvmånen vill ge utsatta barn och deras föräldrar och syskon, kunskap och hjälpmedel för att hela familjen ska kunna skapa sig ett värdigt liv. Barnen är ofta marginaliserade och deras familjer saknar många gånger kunskap, stöd och resurser för att förverkliga barnens möjligheter och rättigheter. Förutom hembesök, vilket görs hos barn och ungdomar med störst behov, har målgruppen möjligheten att komma till Röda Halvmånens center som finns runt om på Västbanken och i Gaza för att delta i specialiserade utbildningsprogram. Under första halvåret 2013 genomfördes mer än hembesök till 213 barn och ungdomar samtidigt som många fler deltog i Röda Halvmånens aktiviteter vid de olika centren. Personalens utvärderingar visar att efter sex månader var cirka 18 procent av de som besöktes bättre integrerade i sina familjer och i samhället tack vare programmet. Under 2013 ökade samarbetet med olika institutioner i Palestina för att bättre nå ut till allmänheten för att öka kunskapen om funktionshindrades rättigheter.

19 SVENSKA RÖDA KORSET Afrika Röda Korset i Sydsudan utvecklas snabbt trots utmaningar 4 SYDSUDAN Civilbefolkningen måste skyddas SYDSUDAN IDAG: Ett av världens yngsta länder som har enorma behov efter långt inbördeskrig. UPPDRAG: Att bygga upp strukturer för frivilligengagemang. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Röda Korset i Sydsudan har stärkts genom en delegat på plats som arbetat med planering, uppföljning och utvärdering. Sydsudan har som nation bara funnits sedan juli Behoven i landet är enorma efter ett långt och brutalt inbördeskrig. Freden i landet är bräcklig och i december 2013 bröt en intern konflikt ut som snabbt spred sig till flera delar av landet. Rödakorsföreningen i Sydsudan är världens yngsta och står inför många utmaningar. Röda Korset i landet utvecklas snabbt, men behöver fortfarande mycket stöd för att bygga upp sin struktur och sin verksamhet. Svenska Röda Korset stödjer bland annat arbetet med att bygga upp föreningens volontärstruktur i landet, så att fler volontärer ska vara beredda på att hjälpa till vid en katastrof. Vi har också en delegat på plats som arbetar med att stärka föreningens kapacitet inom planering, uppföljning, utvärdering och rapportering. Svenska Röda Korset stöttar även systerföreningens kapacitet i att sprida kunskap om rödakorsrörelsen, krigets lagar och vikten av att respektera skyddsemblemen för att minska konsekvenserna av konflikter för civilbefolkningen. Arbetet bygger på ett koncept som utvecklats av frivilliga rödakorsare i Sverige och går ut på att utbilda utbildare som i sin tur sprider kunskapen vidare i landet. Röda Korset spelar en viktig roll i att förhindra och minska det lidande som alltid följer med en konflikt. Ytterst handlar det om att bidra till att skydda civilbefolkningen mot övergrepp och att se till att människors rättigheter respekteras. CHRISTER ÖSTMARK Barnsjuksköterska, Röda Korset Artikeln är hämtad ur Henry 1/2013 Foto: Abraham Chol En hjälparbetares dagbok på Barnkliniken, Malakal Teaching Hospital, Sydsudan, december 2012 Den här dagen började som de flesta andra. Strax före klockan nio gick läkaren och jag till kliniken och gjorde en så kallad triage. Vi gick igenom alla barnen för att se vilka som var sjukast och behövde tas om hand omedelbart. Läkaren undersökte barnen och skrev ordinationer. När vi var klara började själva ronden då jag följde upp ordinationerna tillsammans med sjuksköterskorna. Vår första uppgift idag blev ett alldeles för tidigt fött tvillingbarn. De två barnen föddes i hemmet vilket är det vanligaste. Sorgligt nog dog den ena tvillingen alldeles efter förlossningen. Den andra tvillingen som kom hit till sjukhuset vägde uppskattningsvis ett kilo och var alldeles för svag för att själv kunna amma. Medan jag skyndade iväg till kvinnokliniken för att få fatt på en bröstpump så dog barnet. Ett för tidigt fött barn har väldigt små chanser att överleva här i Sydsudan. Det kommer många barn hit till kliniken och en del kommer alldeles för sent. Dödsfallen är alldeles för många och de flesta av dem som dör, gör det inom 24 timmar. I dag behandlade jag också en liten flicka som fått lunginflammation. Hon kom in hit till sjukhuset i går och fick stanna kvar för att få vård. Här i Sydsudan är lunginflammation en allvarlig sjukdom, och den näst vanligaste efter malaria. Flickan får nu antibiotika intravenöst två gånger om dagen (se foto) och kommer att få stanna ett par dagar för fortsatt intravenös behandling. Men hon kommer att klara sig och inom kort få åka hem från sjukhuset tillsammans med sin mamma.

20 18 SVENSKA RÖDA KORSET 2013 Afrika Liberia: Före detta barnsoldater med sikte på framtiden Marthaline är en av de utexaminerade studenter som fått ett bättre liv. Hon tillverkar tvål som hon säljer och tjänar pengar på. Vi förbättrar hälsan i Sudan 6 SUDAN Stora utmaningar i hårt drabbat land SUDAN IDAG: Hundratusentals lever utan rent vatten, mat och sjukvård. UPPDRAG: Att stödja arbetet med att rekrytera och engagera frivilliga samt katastrofförebyggande insatser. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: Fortsatt stöd vad gäller frivilligutveckling och katastrofförberedande insatser. Svenska Röda Korset har stöttat Sudans Röda Halvmåne i mer än tjugo år. Även om det långa inbördeskriget mellan nord och syd i stort sett är över återstår stora utmaningar för Sudan. 5 LIBERIA Barn lär för livet LIBERIA IDAG: Många barn och unga lider svårt på grund av ett långt och blodigt inbördeskrig. UPPDRAG: Att rehabilitera före detta barnsoldater. EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013: 300 deltagare, både pojkar och flickor, lärde sig läsa, skriva och räkna samt yrkeskunskaper för att kunna försörja sig. Liberia lider ännu av sviterna av ett långt, utdraget och blodigt inbördeskrig. Barn och ungdomar under 30 år utgör hälften av befolkningen och många bär på djupa spår av kriget. Röda Korset i Liberia driver två utbildningscenter för krigstraumatiserade barn och ungdomar. På centren får barnen utöver att lära sig läsa och skriva en yrkesutbildning samt lära sig mer om barns rättigheter. Dessutom får de psykosocialt stöd genom samtal, både enskilt och i grupp. I projektet ingår också att förändra attityder i barnens familjer och hembyar för en ökad förståelse för deras situation och för att underlätta för barnen att återvända hem. Flickor som ofta diskrimineras, utsätts för våld eller på annat sätt utnyttjas får ofta dra ett tungt lass då det gäller omvårdnad av sina nära och kära. Erfarenheten visar att flickor som har fått möjligheten att gå i skolan löper mindre risk att dö i barnsäng och är bättre rustade att skydda sig själv och sina barn från hiv, trafficking och sexuellt utnyttjande. Det är dessutom större sannolikhet att de deltar aktivt i samhällets utveckling. Röda Korset rekryterade förra året 300 deltagare (pojkar och flickor) som följer olika yrkesutbildningar samt lär sig att läsa, skriva och räkna. 200 av dessa följer kursen dagligen medan 100 har svårigheter att komma till rehabiliteringscentret regelbundet. Frivilliga rödakorsare besöker barnens familjer och talar om vikten av att inte överge sina studier. Hundratusentals människor i Sudan lever utan tillgång till rent dricksvatten, mat, sjukvård, utbildning eller tak över huvudet. Särskilt oroande är den höga mödra- och barndödligheten liksom den utbredda undernäringen, inte minst bland barn. Smittsamma sjukdomar som till exempel malaria, tuberkulos och hepatit är vid sidan av hiv och aids en del av vardagen för många människor och utöver det drabbas landet återkommande av naturkatastrofer såsom översvämningar och torka. Ingen annan organisation i Sudan har ett sådant utbrett nätverk av frivilliga som Röda Halvmånen. Föreningen är erkänd för sina folkhälsoinsatser och fyller en viktig funktion med att täcka de hål som finns inom sjukvårdssystemet. Röda Halvmånen i Sudan har byggt upp en gedigen kunskap och kapacitet inom hälsoområdet. Målet är att lokalsamhällena ska bli mer motståndskraftiga mot olika former av katastrofer. Därför fokuserar Svenska Röda Korset sitt stöd till sin systerförening inom just frivilligutveckling och katastrofförberedande insatser.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006.

Verksamhetsberättelse. Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Verksamhetsberättelse Svenska Röda Korsets verksamhetsberättelse för 2006. Om Röda Korset och vårt uppdrag...3 Humanitär rätt, mänskliga rättigheter och våra humanitära värderingar...4 Akut katastrofhjälp...9

Läs mer

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram

Sveket mot Centralafrika»Grymheterna pågår mitt framför våra ögon« Swaziland. En hivfri generation? Så kommer pengarna fram Dorassio L, 23 år, väntar på sin femte operation. Han är en av alla dem som drabbats av våldet i Centralafrikanska republiken. #1 2014 läkare utan gränser Swaziland En hivfri generation? Insamling Så kommer

Läs mer

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära

Innehåll. Kriget i Gaza under sommaren kom oss så nära IMs verksamhetsberättelse och årsredovisning GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET Innehåll Det här är IM...4 Kort om...6 Så förändrar IM världen...8 Civilsamhället...1 Försörjning...14 Utbildning...18 Hälsa...22

Läs mer

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13

1-42 INNEHÅLL ÅRS BERÄTTELSE13 20l3 ÅRSBERÄTTELSE 2 3 RYSSLAND RUMÄNIEN UKRAINA MOLDAVIEN SID 14 LIBANON (SYRIEN) SID 22 ISRAEL (VÄSTBANKEN) AFGHANISTAN PAKISTAN NEPAL SID 18 MEXIKO BANGLADESH GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA

1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR BRASILIEN PARAGUAY ARGENTINA 20l4 ÅRSBERÄTTELSE 2 1-43 INNEHÅLL MEXIKO HAITI GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA PANAMA ECUADOR 5 Ordföranden & Direktorn har ordet 6 Social omsorg 10 Utbildning 14 Självförsörjning 18 Humanitär

Läs mer

Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram

Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Ett år av våld och hopp 2007 i korthet Vilket är ditt starkaste minne av Läkare Utan Gränser 2007? Somalia: Våldet hindrar hjälpen från att nå fram Trots freden:

Läs mer

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005

Förändrade utsikter. Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Förändrade utsikter Rädda Barnens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2005 Tidiga giftermål förbjuds i Sudan När ett nytt förslag till grundlag togs fram i södra Sudan förra året bidrog Rädda Barnen

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

VÄRLDENS BÄSTA NYHETER

VÄRLDENS BÄSTA NYHETER 2013 VÄRLDENS BÄSTA NYHETER Hälften av Sveriges bistånd går till FN och andra multilaterala organisationer läs mer om vad du är med och bidrar till! www.millenniemålen.nu 2013 Säkra födslar i flyktingläger

Läs mer

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1

FLYKTEN SLUTAR HÄR. Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. UNICEF Sverige 1 FLYKTEN SLUTAR HÄR Ett studiematerial om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU UNICEF Sverige 1 Om UNICEF UNICEF, FN:s barnfond, arbetar runt om i världen för att förverkliga FN:s konvention

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning

Barnfondens faddertidning nummer 1 2014. Följ med till Kambodja. Mama kit populär gåva. Filippinerna efter Haiyan. PostkodLotteriet stödjer utbildning Barnfondens faddertidning nummer 1 2014 Följ med till Kambodja Mama kit populär gåva PostkodLotteriet stödjer utbildning Filippinerna efter Haiyan Barnens framtid kräver långsiktigt arbete Tack vare stödet

Läs mer

FN:s åtta millenniemål

FN:s åtta millenniemål Lär dig mer om FN:s åtta millenniemål Studiematerial från Hungerprojektet 1 Välkomna till Hungerprojektets studiematerial om FN:s millenniemål! Mycket har blivit bättre i världen under de senaste 20 åren.

Läs mer

FRII s effektrapport September 2014

FRII s effektrapport September 2014 FRII s effektrapport September 2014 ActionAid International Sweden 802431-3044 Ideell förening 1. Vad vill ActionAid uppnå? ActionAid är en internationell rörelse som jobbar för global rättvisa och utveckling.

Läs mer

Afghanistan #2.09. nytt. Hälsa Barnmorskor i Wardak s4,8 Barn dör helt i onödan s10 Kampanj mot polio s18. Mot alla odds s14

Afghanistan #2.09. nytt. Hälsa Barnmorskor i Wardak s4,8 Barn dör helt i onödan s10 Kampanj mot polio s18. Mot alla odds s14 t e m a Hälsa Barnmorskor i Wardak s4,8 Barn dör helt i onödan s10 Kampanj mot polio s18 #2.09 Afghanistan nytt Mot alla odds s14 På resa i 70-talets Afghanistan s22 SAKs årsmöte 2009 s26 UTGES AV SVENSKA

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2012 2012 2 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Kraft, mod och engagemang Inför alla elever och lärare på skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

Afghanistan #3.13. nytt. TEMA Hälsovård i tuff terräng. Klinik ger vård i 20 byar s4 SAK satsar på sjuksköterskor s8 Uthålligheten viktigast s10

Afghanistan #3.13. nytt. TEMA Hälsovård i tuff terräng. Klinik ger vård i 20 byar s4 SAK satsar på sjuksköterskor s8 Uthålligheten viktigast s10 Afghanistan #3.13 nytt TEMA Hälsovård i tuff terräng Klinik ger vård i 20 byar s4 SAK satsar på sjuksköterskor s8 Uthålligheten viktigast s10 Afghanska styrkor ej redo Säkerhetsläget s3 Skänk ett ord -

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 1

ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 1 Bilder: Sid 1: Marknadsplats i Liberia. Foto: Per Byman Sid 3: Foto: SVT/Pär Källman Sid 6: Charlotte Kalla spelar rullstolsbasket under SM-veckan i Halmstad. Foto: SVT/Peter Larsson

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse

FN:s fältarbete. Långsiktig kamp för en bättre värld. Ny utredning om Dag Hammarskjölds död. Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse Utges av Svenska FN-förbundet 3/2012 Ny utredning om Dag Hammarskjölds död sidan 17 Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse sidan 18 Allt om FN-förbundets kongress i Jönköping sidan 20 FN:s fältarbete

Läs mer

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland

Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Rödakorsbladet Nr 2/4 April 2010 Information för och av dem som arbetar för Röda Korset Sverige - Norra Norrland Familjeåterföreing på Kallax Airport, Luleå, den 16 februari 2010. Foto: Richard Renberg,

Läs mer

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka

PUSSELBITEN. På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna. Över 20 000 kycklingar till familjer i Sri Lanka PUSSELBITEN Barnfondens faddertidning nummer 1 2008 Aktuell insamling: Brunn till skola i Mali Pia möter sitt fadderbarn i Uganda På besök i ett fadderprojekt i Filippinerna Gåvokatalogen Över 20 000 kycklingar

Läs mer

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2013. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2013 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod SOS Barnbyar Sverige Organisationsnummer 802405-7815 Ideell förening Vad vill SOS Barnbyar uppnå? Beskriv tydligt

Läs mer