Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP"

Transkript

1 Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP Inkluderar CD-ROM 242-SV (309)

2 Det här är 2009 års utgåva av Ledarhandbok för distriktsseminariet om medlemskap (242). Den är avsedd för distriktsseminarier om medlemskap som äger rum under Rotaryåren , och Informationen i denna publikation baseras på Rotary Internationals enhetliga grundlag, de rekommenderade stadgarna för Rotaryklubbar, Rotarys policysamling samt Rotary Internationals grundlag och stadgar. Se dessa resurser för exakta riktlinjer. Ändringar i dessa dokument, som beslutas av lagrådet eller RI-styrelsen, gäller framför policy som anges i den här handboken. Denna ledarhandbok har skapats av RI:s avdelning för ledarskapsutbildning. Om du har frågor eller kommentarer, skicka dessa till: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA E-post: Telefon: Fax:

3 Innehåll Planering och organisation 1 Syfte med distriktsseminariet om medlemskap 1 Logistik 2 Program 4 Utbildning för studieledarna 5 Så använder du ledarhandboken 5 Så använder du studiematerialet 6 Utvärdering 8 Studiepass Inledande plenarmöte 13 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 15 Studiepass 2: Offentlig image och medlemskap 35 Rundabordsdiskussioner 43 A: Alumni 45 B: Fortlöpande utbildning 46 C: Mångfald bland klubbens medlemmar 47 D: Information till nya medlemmar 48 E: Yngre generationer 49 F: Serviceprojekt 50 G: Sponsring av en ny klubb 51 Avslutande plenarmöte 53 Planerings- och organisationsdelen i den här ledarhandboken är avsedd för den som organiserar mötet. Förutom logistisk information ger den vägledning om hur man kan använda anvisningarna för studiepassen, som bör kopieras och delas ut till varje studieledare. Avsnittet om studiepassen innehåller anvisningar för två studiepass och frågor för sju rundabordsdiskussioner. Anvisningarna för studiepass och frågorna för rundabordsdiskussioner bör delas ut till berörda studieledare.

4

5 Planering och organisation Ledarhandboken för distriktsseminariet om medlemskap tillhandahåller den information som behövs för att sammankalla ett distriktsseminarium om medlemskap enligt de riktlinjer som RI-styrelsen rekommenderar. Ledarhandboken trycks på nio språk och skickas till alla distrikt i hela Rotaryvärlden. Förutom i denna tryckta version finns handboken också på den medföljande CD-ROM-skivan. Elektroniska versioner av bilderna som hör till finns med på skivan så att du kan anpassa bilderna till ditt distrikt och förse dem med distriktets särskilda nummer. Dessa bilder kan användas med en LCD-projektor eller skrivas ut. För allmän utbildning och logistisk information om distriktsmöten, se District Training Manual (246). För information om medlemsutveckling, kontakta din regionala RI-samordnare för medlemskap. Syfte med distriktsseminariet om medlemskap Rotary International behöver en växande och stabil medlemsbas för att kunna svara på det ökande behovet av frivilliginsatser i hela världen och säkerställa kontinuiteten i varje enskild klubb. Syftet med distriktsseminariet om medlemskap är att ge klubb- och distriktsledarna möjlighet att stödja klubbar och distrikt i deras ansträngningar att behålla och öka antalet medlemmar. Seminariet, som hålls kring medlemsfrågor med anknytning till distriktet, bygger på distriktssamrådet, under vilket klubbledarna lär sig om sina uppgifter och åligganden, målsättningar och hur man skapar team. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 1

6 Distriktsseminariet om medlemskap bör till diskussion ta upp frågor som distriktet möter i samband med: Medlemskapets betydelse Medlemsvård Rekrytering Bildandet av nya klubbar Resurser Logistik RI-styrelsen rekommenderar att distriktsseminariet om medlemskap hålls en halv eller en hel dag i april eller maj, direkt efter distriktssamrådet. Deltagare Seminariedeltagarna omfattar: Kursdeltagare Tillträdande klubbpresidenter Tillträdande ledamöter i klubbkommittéer för medlemskap Tillträdande ledamöter i distriktskommittén för bildande av nya klubbar PR Rotary Foundation program Biträdande guvernörer Nominerade distriktsguvernören Tidigare deltagare i RI:s och Foundations program Alla andra intresserade rotarianer Tillträdande distriktsguvernören (som ansvarar för programmet som helhet) Medlemmar i distriktsutbildningskommittén (ansvariga för seminariets utbildningsaspekter) Tillträdande medlemmar i distriktskommittén för medlemsutveckling (ansvarar för planering och genomförande av seminariet) Seminariets utbildningsteam (ansvarar för att leda gruppdiskussionerna) RI:s regionala samordnare för medlemskapet (Regional Membership Coordinators - RRIMCs) Kvalificerade förutvarande distriktsguvernörer Andra erfarna rotarianer, som t.ex. distriktsordföranden för PR, distriktsordföranden för Rotary Foundation och distriktsordföranden för programkommittéer; den regionala samordnaren för Rotary Foundation samt samordnaren för tidigare Rotary Foundationstipendiater 2 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

7 PR för seminariet Deltagande i distriktsseminariet om medlemskap är frivilligt rotarianerna måste självmant vilja delta. Distrikten måste själva besluta om de vill göra PR för seminariet bland alla intresserade eller rikta sig till de rotarianer som har ledaruppgifter som är inriktade på medlemskap. Beakta följande frågor: Allmän PR Försäkra dig om att seminariet innehållsmässigt inriktar sig på deltagarnas behov och på intressena hos rotarianerna i distriktet. Gör PR för programmet så att rotarianerna vet vad de kan vänta sig och förstår hur de kan ha nytta av det. Förlägg seminariet till en tid och plats som passar distriktet. Gör det möjligt för alla intresserade rotarianer att delta. Gör PR för seminariet som ett möte i anslutning till distriktssamrådet. Lägg upp PR-material, inklusive kontaktinformation, på distriktets hemsida. Inkludera information om seminariet i guvernörens månadsbrev. Gör det möjligt för deltagare att anmäla sig till seminariet på formuläret för anmälan till distriktssamrådet. Bjud in utvalda rotarianer Sätt upp en lista över alla kvalificerade rotarianer i distriktet genom att be biträdande guvernörer och tillträdande klubbpresidenter namnge klubbmedlemmar som är ansvariga för medlemskap under året som kommer. Skicka inbjudan och anmälningsinformation till dessa rotarianer minst två månader i förväg. Skicka påminnelse när seminariedagen närmar sig. Låt de biträdande guvernörerna följa upp med personliga telefonsamtal eller e-post. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 3

8 Program Den här ledarhandboken har tagits fram för att användas som stöd för att leda de studiepass/diskussionsgrupper som ingår i programexemplet nedan. Detta omfattar 4,5 timmar. Från kl. Till kl. Lämplig tid Programpunkt 30 min. Registrering 30 min. Inledande plenarmöte 90 min. Diskussionssession 1: Plan för medlemsutveckling under året 30 min. Diskussionssession 2: Offentlig image och medlemskap 30 min. Rundabordsdiskussioner: Tidigare deltagare i RI:s och RF:s program Fortlöpande utbildning Mångfald bland klubbens medlemmar Information till nya medlemmar Yngre generationer Serviceprojekt Sponsring av en ny klubb 30 min. Rundabordsdiskussioner: Samma ämnen 30 min. Avslutande plenarmöte Anpassa programmet efter distriktets behov och låt förflyttning, pauser och kanske måltidsuppehåll ingå. Om inslag tillkommer, se till att ta fram anvisningar för studiepass till hjälp för studieledarna som ska genomföra dem. Här är några förslag när du utformar programmet: Öka intresset för ämnena hos deltagarna genom att belysa frågorna med exempel som är specifika för distriktet. Använd utbildningsmetoder som är kulturellt lämpliga. Gör programmet intressantare genom att variera presentationstekniken, med hjälp av paneldiskussioner, audiovisuella hjälpmedel och gruppaktiviteter (se Interaktiva aktiviteter på sid. 7.) Använd de resurser som finns för information som gäller region och distrikt, som till exempel: Sektionen Medlemskap på som innefattar resurser, bästa metoderna för medlemsutveckling och statistik över medlemsantalet i världen, regionalt och på distriktsnivå Medlemsrapporter på Medlemswebben på Positiv medlemsutveckling tips och resurser (417) med regionssupplement Resultat från distrikts- och klubbenkäter Regional medlemskapssamordnare för Rotary International 4 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

9 Utbildning för studieledarna De studieledare som valts ut för att underlätta diskussionerna har förmodligen erfarenhet inom olika områden. Att utbilda studieledarna för att underlätta diskussionerna säkerställer att de förmedlar samma information och utbildning. Distriktsinstruktören bör om möjligt planera och genomföra deras utbildning minst två veckor före distriktsseminariet om medlemskap. Utbildningen ska ta upp hur man leder en diskussionsgrupp och ge studieledarna möjlighet att öva sig i att leda en diskussionsgrupp (se kapitel 3 i District Trainer s Manual (246) för ytterligare information). Dela ut följande material till studieledarna: Innan seminariet Så använder du ledarhandboken (sid. 5-7) Vägledning för de studiepass de leder Ett exemplar av seminarieprogrammet Under seminariet Bilder och material att dela ut för de studiepass de leder Blädderblock och markeringspennor i förekommande fall Så använder du ledarhandboken Den här ledarhandboken förser studieledarna med ett ramverk för undervisningen så att de kan hantera av RI-styrelsen rekommenderade ämnen. Den tar inte upp regionala frågor och kan inte ersätta den lokala kunskap om och erfarenhet av Rotary som den enskilde studieledaren erbjuder deltagarna. Studieledarna uppmuntras att skräddarsy sina studiepass efter egen kompetens och sakkunskap så att de kan erbjuda klubbarna i distriktet ett relevant program. De elektroniska versionerna av handboken och bilderna finns som hjälp vid anpassning av programmet. Innan du använder bilderna ska du förse dem med distriktets nummer och anpassa dem på ett för ditt distrikt lämpligt sätt. Kanske vill du lägga till foton av aktiviteter och projekt i distriktet. Information om regionala angelägenheter och trender hittar du under rubriken Medlemskap på Den här handboken innehåller tre sorters anvisningar för studiepass: 1. Plenarmöten använder föredrag och audiovisuella presentationer för att ge samtliga deltagare inspirerande och motivationsförstärkande information. Samtalsledda gruppdiskussioner 2. med deltagare i varje grupp. Gruppen har en studieledare som fungerar som moderator och använder frågor för att vägleda samtalet. Denna metod uppmuntrar deltagarna att dela med sig av egen kunskap och erfarenhet och lära av kamraterna. Studieledarna bör förhålla sig flexibla, låta gruppdiskussionerna flyta DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 5

10 naturligt och se till att diskussionsämnet täcks. Vidare information om diskussioner med samtalsledning finns i District Trainer s Manual. 3. Rundabordsdiskussioner mellan färre än 10 deltagare är informella samtal om givna ämnen. Metoden ger deltagarna fler alternativ att välja bland och stimulerar deltagandet. Förse varje rundabordssamtal med rätt blad med diskussionsfrågor. Diskussionsfrågor bör tas fram för regionala ämnen som distriktet vill lägga till. Med detta upplägg fungerar studieledaren mera som resurs än som ledare. Så använder du studiematerialet Diskussionsfrågor Diskussionsfrågor är exempel på frågor som studieledarna kan ställa till deltagarna för att uppmuntra till diskussion om nyckelbegrepp. Huvudpunkter Huvudpunkter är koncisa uttalanden som kan hjälpa studieledarna att framhäva viktiga begrepp. Punkterna bör tas upp med gruppen. Studieledarna uppmuntras att formulera dessa punkter med egna ord. Kommentar till studieledaren Kommentar till studieledaren innehåller information, förslag och anvisningar som kan hjälpa studieledarna att leda studiepasset. Bildnoter Bildnoter i texten signalerar till studieledaren att huvudpunkter kan illustreras med en bild. Bilderna till den här ledarhandboken finns på en tillhörande cd-rom och kan modifieras efter distriktets behov (kan också laddas ner från Noter om arbetsblad att dela ut Noter om arbetsblad för utdelning är en signal till studieledaren att hänvisa till arbetsblad som delas ut i samband med studiepasset. Arbetsbladen finns tryckta i slutet av studiepassanvisningarna. Studieledarna bör dela ut kopior av dessa i början av studiepasset. 6 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

11 Interaktiva aktiviteter Studieledarna kan välja att inkludera interaktiva aktiviteter i studiepassen för att behålla deltagarnas uppmärksamhet och intresse. Interaktiva aktiviteter skapar en stämning som gör det möjligt för deltagarna att uttrycka sina idéer och tillämpa det de lärt sig under studiepasset. En balans mellan diskussioner med samtalsledning och interaktion är bästa sättet att få deltagarna att komma ihåg studiepassets innehåll. Studieledarna kan låta följande eller liknande aktiviteter ingå i sina studiepass: Lära känna varandra Deltagarna berättar något om sig själva och om ett visst ämne för att bekanta sig med varandra och för att börja fundera över studiepassets ämne. Om deltagarna inte känner varandra skapar den här aktiviteten en bekvämare inlärningsmiljö som uppmuntrar deltagande. Tänk, bilda par, berätta Med den här aktiviteten tänker deltagarna var och en för sig över en fråga, diskuterar den med en partner och berättar sedan för hela gruppen om det finns tid för detta. På detta sätt får alla möjlighet att yttra sig och deltagarna uppmuntras att säga vad de tycker och tänker. Röstning Deltagarna kan på en lista över ämnen ange vilka de föredrar genom att bocka för ett eller två som de är mest intresserade av. Med denna aktivitet kan studieledaren snabbt ta reda på deltagarnas önskemål. Små grupper Genom att dela in deltagarna i små grupper för att diskutera ett ämne ökar man dialogen och inkluderar rörelse i studiepasset. Deltagarna kan grupperas slumpmässigt genom att nummer delas ut eller baserat på ett gemensamt intresse, som t.ex. en hobby. Grupper på tre till fem personer rekommenderas. Rollspel Deltagarna tilldelas roller som de spelar för att lägga fram en specifik idé eller situation. Denna strategi fungerar bäst i små grupper där deltagarna inte känner sig hämmade. Avslutande aktivitet I slutet av studiepasset funderar deltagarna på en ny sak som de lärt sig och en åtgärd som de kommer att utföra på grund av det de lärt sig. Denna aktivitet låter deltagarna reflektera över vad de lärt sig och planera hur de ska omsätta detta till verklighet. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 7

12 Utvärdering Utvärdering ger dem som organiserat mötet möjlighet att bedöma starka och svaga sidor i seminariet och använda den informationen för att förbättra framtida utbildningsseminarier. Anslå tillräckligt med tid för deltagarna att fylla i utvärderingarna. Ett exempel finns på sid och kan anpassas efter behov. Studieledarna bör utvärdera innehållet och logistiken i utbildningen de fått och hur pass effektivt denna förberett dem för deras roll vid seminariet. Mallformuläret för utvärdering på sidorna ska användas efter att studieledarna slutfört alla studiepass vid seminariet så att de kan utvärdera både den utbildning de själva fått och distriktsseminariet om medlemskap. Anpassa exemplet på utvärderingsformuläret efter behov. Den tillträdande guvernören bör ta del av utvärderingsresultatet. Den nominerade guvernören och den efterträdande ordföranden i distriktskommittén för medlemsutveckling bör också få ett exemplar. De insamlade uppgifterna används endast på distriktsnivå. 8 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

13 Utvärdering: Deltagare i distriktsseminariet om medlemskap Vi värdesätter den tid och eftertanke du ägnar åt att besvara nedanstående frågor. Din feedback är mycket viktig för att vi ska kunna mäta framgången i våra utbildningsmetoder och hjälper oss att förbättra kommande seminarier. Uppgifter om deltagaren Ange den funktion du kommer att ha under Rotaryåret som kommer. Klubbpresident Klubbsekreterare Ledamot i klubbstyrelse Ordförande i klubbkommitté Ledamot i klubbkommitté Biträdande guvernör Ordförande i distriktskommitté Ledamot i distriktskommitté Annan: Program Gradera din kunskapsnivå när det gäller följande ämnen: ÄMNE INNAN SEMINARIET EFTER SEMINARIET Medlemsvård Rekrytering Klubbens bedömningsverktyg Offentlig image Distriktets medlemstrender Planering för kommande år Annat: Ingen kännedom Lite kännedom Stor kännedom Ingen kännedom Lite kännedom Stor kännedom Gradera följande påståenden: Plenarsessionernas talare var motiverande. Studieledarna ledde gruppdiskussionerna på ett bra och effektivt sätt. Undervisningsmetoderna var tillräckligt omväxlande under utbildningen. Bilderna som användes i studiepassen förbättrade den allmänna inlärningsupplevelsen. Ämnena som gruppdiskussionerna tog upp var relevanta för mig som ledare. Gruppen diskuterade praktiska idéer som jag vill använda. Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 9

14 Logistik Gradera följande påståenden: Jag fick meddelande om distriktsseminariet om medlemskap i god tid. Jag fick all information som behövdes i anmälningsutskicket. Dagen för seminariet passade bra. Platsen för seminariet passade mig bra. Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt Räkna upp eventuella ämnen som borde ha funnits med vid distriktsseminariet om medlemskap. Ytterligare kommentarer eller förslag: Jag skulle vilja få information om: Namn (frivillig uppgift): Klubbens namn (frivillig uppgift): Kontaktinformation (frivillig uppgift): Tack för att du fyllde i utvärderingsformuläret. 10 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

15 Utvärdering: Studieledare vid distriktsseminariet om medlemskap Ditt perspektiv som studieledare på den utbildning du fått, programmet för distriktsseminariet om medlemskap och studiematerialet, är ovärderligt. Dina synpunkter hjälper till att förbereda seminariet nästa år. Tack än en gång för din medverkan och dina kommentarer om årets seminarium. Gradera följande påståenden: Instämmer Instämmer delvis Utbildningspasset för studieledare varade lagom länge. Jag hade tillräckligt med tid att förbereda mig för distriktsseminariet om medlemskap. Studiematerialet i Ledarhandboken för distriktsseminariet om medlemskap var lätt att använda. Tiden som anslogs för vart och ett av studieämnena var tillräcklig. Om tiden var otillräcklig för något/några ämne(n), ange vilket/vilka nedan. Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt Deltagarna i de diskussionspass jag ledde var väl förberedda för att diskutera de ämnen som togs upp. Ämnena täcktes tillräckligt under varje pass. Det förberedda studiematerialet var effektivt i min gruppdiskussion. Deltagarna i de diskussionspass jag ledde förstod studiematerialet de fick. Deltagarna ställde frågor som inte omfattades av studiematerialet. Utformningen av studiematerialet bidrog till delaktighet. Bilderna bidrog positivt till deltagarens inlärningsupplevelse. Arbetsbladen bidrog positivt till deltagarens inlärningsupplevelse. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 11

16 Gradera följande påståenden: Rummen för gruppdiskussioner var tillräckligt stora. Dagen för seminariet passade bra. Platsen för seminariet passade mig bra. Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt Räkna upp eventuella ämnen som borde ha funnits med vid distriktsseminariet om medlemskap. Hur skulle distriktsseminariet om medlemskap kunna förbättras? Övriga kommentarer: Tack för att du fyllde i utvärderingsformuläret. 12 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

17 Inledande plenarmöte (30 minuter) Öppningsmötet för hela församlingen vid distriktsseminariet om medlemskap ger distriktsguvernören tillfälle att anslå tonen för seminariet. Det bör fungera som ett ramverk för att informera, motivera och inspirera deltagarna under dagen. Öppningstalet bör omfatta följande huvudpunkter tillsammans med tillhörande bilder. Material Bild 1-3 Välkommen till seminariet om medlemskap i distrikt XXXX Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 1 1 Distriktets medlemsskapsmål Räkna upp ditt distrikts mål för året Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 2 Seminariets syfte och ändamål Bild 1 Förklara hur distriktsseminariet om medlemskap är ett tillfälle att diskutera särskilda medlemsfrågor som distriktet och klubbarna möter och utveckla strategier för att ta itu med dem. Förklara hur ett ökat medlemsantal i distriktet ger resultat i form av ökad service och kamratskap inom Rotaryklubbarna, distriktet och RI. Distriktets målsättning Bild 2 Ge en överblick över distriktets målsättning när det gäller medlemskap medlemsvård, rekrytering och bildande av nya klubbar. Presentera distriktets ledare som kommer att stödja klubbarna i deras insatser för medlemsutveckling (tillträdande distriktskommittéer för medlemsutveckling, utbredning, PR och biträdande guvernörer). Inledande plenarmöte 13

18 Medlemstrender för klubbar Räkna upp medlemstrender för distriktet, regionen och världen. (Se för aktuell statistik.) Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 3 Medlemstrender för klubbar Bild 3 Redovisa medlemsstatistik för RI internationellt, regionalt och för distriktet i fråga om klubbstorlek, kön, ålder och ämbetsperiod. Statistik finns under rubriken Medlemskap på Gör en lista över de medlemsfrågor som klubbarna i distriktet möter och hur distriktets ledare kommer att stötta klubbarna. Logistik Ge en kort översikt över dagsprogrammet inklusive pauser och eventuellt måltidsuppehåll. Förklara logistiken för gruppdiskussioner och rundabordsmöten. 14 Inledande plenarmöte

19 ANTECKNINGAR Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året (90 minuter) Studiemål I slutet av det här studiepasset kan deltagarna: 1. Förstå hur man använder klubbens bedömningsverktyg 2. Skapa en preliminär plan för medlemskapsutveckling Studiepassets innehåll Hälsa välkommen och förklara studiemålen Klubbens bedömningsverktyg Din plan för det kommande året Repetition 5 minuter 60 minuter 20 minuter 5 minuter Material Bilder 4. Studiepass 1 Plan för medlemsutveckling under året 5. Studiemål 6. Mål för medlemstillväxten i Rotary Club of Harbor Town 7. Demografiska grupper 8. Studiemål Arbetsblad 1. Sammanfattning 2. Klassifikationsenkät för Rotary Club of Harbor Town 3. Bedömning av medlemmarnas mångfald minuters medlemsundersökning 5. Analys av medlemmarnas belåtenhet 6. Plan för medlemsutveckling Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 15

20 Kommentarer till studieledaren För information om hur du leder det här studiepasset och en lista över interaktiva aktiviteter, se Hur man använder studiematerialet. Denna guide visar bara vilka huvudpunkter som bör inkluderas. Gå igenom denna och anpassa studiepasset till din publik genom att inkludera exempel som är relaterade till ditt distrikt där detta är lämpligt. Där du ser denna symbol bör du överväga att inkludera en interaktiv aktivitet. Du kan hitta aktuell Rotaryinformation och publikationer på Positiv medlemsutveckling tips och resurser (417) och Klubbens bedömningsverktyg (endast på webben) är de främsta RI-resurserna för medlemsutveckling. Det kan vara en bra idé att dela ut kopior av dessa två publikationer. ANTECKNINGAR Hälsa välkommen och förklara studiemålen (5 minuter) till Visa bild 4 Studiepass 1 Plan för medlemsutveckling under året Kommentarer till studieledaren Klubbar på olika ställen i världen tar itu med medlemsutveckling på väldigt olika sätt. Om verktygen i detta studiepass inte är lämpliga att använda på din ort eller inte uppfyller behoven för klubbarna i ditt distrikt kan du anpassa dem så att de blir mer relevanta, eller använda andra resurser. Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 4 1 Använd statistik över medlemsantal som finns på Medlemswebben samt på Presentera dig för deltagarna och förklara din roll som studieledare. 16 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året

21 Föreslå riktlinjer för gruppen för att diskussionerna ska bli så effektiva som möjligt, som t.ex. att man turas om att prata och glöm inte att tala om att alla synpunkter är välkomna och accepteras. Informera också om mobiltelefoner får användas eller ej. ANTECKNINGAR Hänvisa deltagarna till sammanfattningen av studiepasset (arbetsblad 1) och rekommendera dem att göra anteckningar. Överväg att inleda studiepasset med en Lära känna varandra -aktivitet som är relaterad till studiepassets ämne. Gå igenom studiepassets mål med deltagarna. Visa bild 5 Studiemål Hänvisa till arbetsblad 1 Sammanfattning av studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året Studiemål Förstå hur man använder klubbens bedömningsverktyg. Skapa en preliminär plan för medlemskapsutveckling. Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 5 2 Huvudpunkter Under utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och distriktssamrådet, bör klubb-och distriktsledarna ha satt upp mål för medlemstillväxt med hjälp av Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar. För att uppnå dessa mål behöver klubbarna och distrikten både rekrytera nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar. Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 17

22 ANTECKNINGAR Klubbens bedömningsverktyg (60 minuter) till Kommentarer till studieledaren Tala om för deltagarna att de kommer att hjälpa Rotary Club of Harbor Town att fastställa hur man ska kunna uppnå sitt mål för medlemstillväxt, som är att ha 60 medlemmar senast 30 juni. Detta innebär en ökning på 20 procent jämfört med nuvarande antal medlemmar som är 50. Förklara att klubben, för att kunna uppnå detta mål, antingen måste rekrytera 10 nya medlemmar och se till att ingen lämnar klubben, eller rekrytera 15 nya medlemmar om man räknar med att omkring 5 medlemmar lämnar klubben varje år. Visa bild 6 Mål för medlemstillväxten i Rotary Club of Harbor Town Hur bör Rotary Club of Harbor Town planera för att uppnå detta mål? Mål för medlemstillväxten i Rotary Club of Harbor Town 60 medlemmar senast 30 juni 50 befintliga medlemmar 5 medlemmar lämnar klubben varje år Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 6 Huvudpunkter I Positiv medlemsutveckling tips och resurser och åtföljande Klubbens bedömningsverktyg, tillhandahåller RI resurser och föreslag på klubbaktiviteter som inriktar sig på att dra till sig potentiella medlemmar och fastställer hur man får befintliga medlemmar att engagera sig. För att planera en rekryteringsstrategi måste klubben identifiera vilka demografiska grupper de befintliga medlemmarna kommer ifrån så att man kan hitta nya medlemmar som inte är representerade i klubben och som kommer att göra klubben mer dynamisk. 18 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året

23 Kommentarer till studieledaren Avsätt 10 minuter till denna aktivitet. ANTECKNINGAR Låt deltagarna arbeta i grupper på fyra till sex personer per grupp för att fylla i arbetsbladet med Rotary Club of Harbor Towns klassifikationslista och deras egen hemort som referens. Använd ett blädderblock för att skriva upp de tre främsta klassifikationerna från varje grupp. Hänvisa till arbetsblad 2 Klassifikationsenkät för Rotary Club of Harbor Town Vilka demografiska grupper bör Rotary Club of Harbor Town leta efter? Hur kan klubben kontakta personer som finns i dessa yrkesgrupper för att hitta potentiella medlemmar? Huvudpunkt Medlemmar med olika yrken, ålder, kön, religion och från olika etniska grupper, ger en bredare kunskap, fler kontakter i samhället och fler intressen i klubben. Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 19

24 ANTECKNINGAR Kommentarer till studieledaren Avsätt 10 minuter till denna aktivitet. Förklara att även om deltagarna känner till vilka yrkesgrupper som klubben bör inrikta sig på, behöver de identifiera andra demografiska grupper som Rotary Club of Harbor Town bör överväga när man rekryterar nya medlemmar. Låt deltagarna arbeta i grupper om fyra till sex personer för att fylla i arbetsbladet med hjälp av den demografiska information som tillhandahålls. Använd ett blädderblock för att notera den demografiska profilen för potentiella medlemmar i Rotary Club of Harbor Town. Visa bild 7 Demografiska grupper Demografiska grupper Rotary Club of Harbor Town Rotary Club of Harbor Yrkesarbetande på orten Town Genomsnittlig ålder Hänvisa till arbetsblad 3 Bedömning av medlemmarnas mångfald Kön 85 % män; 15 % kvinnor Etniska grupper 90 % européer; 10 % latinamerikaner Religion 50 % katoliker; 50 % protestanter 50 % män; 50 % kvinnor 60 % européer; 30 % afrikaner; 20 % latinamerikaner 40 % katoliker; 30 % protestanter; 20 % muslimer; 10 % övriga Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 7 Förutom yrkesgrupper, vilka andra demografiska grupper bör Rotary Club of Harbor Town fokusera på när man letar efter potentiella medlemmar? Hur kan klubben kontakta personer i dessa underrepresenterade demografiska grupper? 20 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året

25 Huvudpunkter Den 25-minuters medlemsundersökningen hjälper klubbarna att utveckla en databas med potentiella kvalificerade kandidater som man kontakta. ANTECKNINGAR Undersökningen väcker också medvetenhet bland klubbmedlemmarna att de interagerar med potentiella medlemmar varje dag och att de bör rekrytera dessa. Hänvisa till arbetsblad 4 25-minuters medlemsundersökning När skulle det vara ett bra tillfälle för medlemmarna i din egen klubb att göra denna undersökning? Vad gör din klubb för att hålla sina medlemmar intresserade och engagerade? Hur gör din klubb för att behålla medlemmar som funderar på att lämna klubben på grund av ekonomiska orsaker? Stressigt på arbetet? Svårt att kombinera medlemskapet med familjens behov? Hur fastställer din klubb varför en medlem vill avsluta sitt medlemskap? Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 21

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 2: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Att gå igenom den här handboken innan du deltar i distriktssamrådet hjälper dig att förbereda dig för din utbildning, som bland annat inkluderar handledda

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra åsikter. Vilka är PR-kommitténs uppgifter

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet För distriktssamrådet När du funderar över de här frågorna bör du prata med avgående och tillträdande klubbledare för att jämföra idéer. Vilka uppgifter har klubbens

Läs mer

Handboken för klubbens medlemskommitté

Handboken för klubbens medlemskommitté Handboken för klubbens medlemskommitté En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226B-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Medlemsutveckling...4 Mångfald...7 Klubbens

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Rotary Distrikt Strategiplan

Rotary Distrikt Strategiplan Rotary Distrikt 2410 Strategiplan 2016-2021 ROTARY Service Above Self RI-president John F. Germ tema 2016-2017 1 Vi sätter Rotaryklubbens medlem i centrum VISION 2021 Rotary är ett vitalt, välsett och

Läs mer

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB

PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB PLANRITNING FÖR EN STARKARE KLUBB Det är ingen hemlighet. De mest effektiva lionklubbarna identifierar regelbundet sätt för att utöka effekten av deras humanitära service,

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1

Klicka här för att ändra format. Trollhättan-Strömkarlen. Rotaryklubb 2013-06-10 1. 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb 2013 2014 2013-06-10 1 2013-06-10 Trollhättan-Strömkarlen Rotaryklubb Per Frykner 1 Presidentbyte Tillträdande President Per Frykner, 38 år Medlem i Rotary sedan 2007

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR

KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR KURS FÖR CERTIFIED GUIDING LION HANDBOK FÖR VÄRD OCH INSTRUKTÖR Innehållsförteckning FÖRBEREDA SEMINARIET...2 FÖRESLAGEN TID...3 INTRODUKTION OCH KURSÖVERSIKT...4 I. FÄRDIGHETER HOS EN FRAMGÅNGSRIK GUIDING

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514)

LED. DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) LED DITT DISTRIKT Guvernörens 2015-16 233-SV (514) Detta är 2014 års utgåva av Led ditt distrikt: Guvernören referenshandbok och arbetsbok för GETS för de distriktsguvernörer som tjänstgör under Rotaryåret

Läs mer

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället

Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Klubbens planeringsguide om hundraårsjubileet Leda genom hjälpinsatser Bjuda in för att göra skillnad Kontakt med det lokala samhället Var med i hundraårsfirandet! Hundraårsjubileet samlar Lions medlemmar

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna, fylla

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för distriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna att ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok

Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok CLUB EXCELLENCE Lite Klubbens excellensprocess Lite Deltagarhandbok PROCESS Bästa deltagare, Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer

Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer 1(6) Malmö Södra Rotaryklubb Valberedningen Ansvarsområden och arbetsordning för Valberedning, Ämbetsmän och övriga funktionärer består av föregående års president och tillträdande president. skall påbörja

Läs mer

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET DISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 2) för GLT-distriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret

Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret 1 Klubb- och medlemsutveckling Ta fram en aktivitetsplan för det kommande Rotaryåret Inom varje Rotaryklubb skall det finnas en Medlemsutvecklingskommitté, som leds av en ordförande och som har ansvaret

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för GMT multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för PR

Handboken för klubbkommittén för PR Handboken för klubbkommittén för PR En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226C-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Göra PR för din Rotaryklubb...4 Vad ingår

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary

Rotary Basics. www.rotary.org/sv/rotarybasics. Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Rotary Basics www.rotary.org/sv/rotarybasics Din vägledning till hur du engagerar dig i Rotary Välkommen till Rotary! Du tillhör nu ett globalt nätverk av frivilliga från företag, yrkesliv och samhället.

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven för multipeldistriktets jubileumskoordinator kan utnämnas till denna post. Be kandidaterna ta del av ansvarsområdena och kvalifikationerna,

Läs mer

Förebyggande av övergrepp och trakasserier, ledarhandbok

Förebyggande av övergrepp och trakasserier, ledarhandbok Förebyggande av övergrepp och trakasserier, ledarhandbok Ledarhandboken innehåller studiepassanvisningar, bilder, arbetsuppgifter och fallstudier för användning i utbildnings- och informationsprogram avseende

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Vägledning för distriktsordförande

Vägledning för distriktsordförande Lions internationella fredsaffischtävling KOMMA IGÅNG Bekanta dig med tävlingen. Denna vägledning innehåller den information du behöver, till exempel regler, villkor samt tips och råd. Följande resurser

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt

GÖR SLAG I SAKEN. Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Handledning för utveckling av klubbprojekt GÖR SLAG I SAKEN Lionklubbar som genomför meningsfulla hjälpinsatser i samhället har stor betydelse för de människor som får hjälp. Lionmedlemmarna

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN

CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN CEREMONI FÖR INSTALLATION AV LIONKLUBBENS TJÄNSTEMÄN NOTERA: Innan mötet inleds bör installerande tjänsteman (vanligen närmast föregående klubbpresident) utse en assistent. Denna assistent bör bekanta

Läs mer

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll

Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll . Nyhetsbrev, maj 2016, nr 11 Innehåll Inledning Rotarymånaden maj Lagrådet 2016 Distriktets medlemsutveckling Tips på Global Grant Club Visioning Convention i Seoul, Sydkorea Guvernörsskifte i Gränna

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: FEM STEG FÖR EN TILLGÄNGLIG VERKSAMHET STEG1 VEM NÅS? STEG 2 VEM TESTAR? STEG 3 VEM GÖR? STEG 4 VEM PÅVERKAR?

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17,

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här publikationen

Läs mer

Medlemsmodellen. Funkis Oslo februari 2015

Medlemsmodellen. Funkis Oslo februari 2015 Medlemsmodellen Funkis Oslo 11-12 februari 2015 Om Medlemsmodellen Vi jobbar med förhållningssätt, metoder och strategier för att öka er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Vi utgår

Läs mer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer INNEHÅLL: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra

Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra Denna arbetsbok har utformats för att leda dig och klubbens medlemmar genom ett antal steg som hjälper er att upptäcka nya sätt att förbättra klubbens verksamhet. Innehåll Om vi inte förändrar oss, växer

Läs mer

Specsavers Recruitment Services (SRS)

Specsavers Recruitment Services (SRS) Specsavers Recruitment Services (SRS) SRS är Specsavers interna rekryteringsteam, som arbetar uteslutande med att attrahera och rekrytera kompetent optikpersonal till våra nordiska butiker. Vårt mål är

Läs mer

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor

Dream Achiever - utmärkelser för drömprestationer Vanliga frågor 1. Hur många modeller för att samla poäng finns det? Det finns två modeller för att samla poäng, Spår A och Spår B, baserat på medlemstrenderna i ditt distrikt. Varje distrikt har tilldelats antingen spår

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18

Strategidokument. Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 1 Strategidokument 2017-02-18 Rotary International Distrikt 2400 för 2017/18 Detta dokument skall vara ett redskap för optimering av distriktets resurser, att skapa överblick och vara ett stöd till distriktets

Läs mer

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370

PR och kommunikation. PETS Rotary Distrikt 2370 PR och kommunikation PETS Rotary Distrikt 2370 När någon frågar dig om vad Rotary är. Vad svarar du då??? Rotary organisation RI President KR Ravindran Rotary Director ansvarig för 2 Zoner var Per Höjen

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

VECKOBREV. Alla klubbar tar paus under jul- och nyårsledigheter. Återvänder med lunchmöten och program vecka 2.

VECKOBREV. Alla klubbar tar paus under jul- och nyårsledigheter. Återvänder med lunchmöten och program vecka 2. ESKILSTUNA REKARNE ROTARYKLUBB Lunchmöte den 14 december 2016 Antal närvarande medlemmar; 8 Antal gäster; 2 Totalt; 10 VECKOBREV Föredrag/program: Bevakning Hur kan jag bidra Bank- och plusgiro Använd

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Klubbskattmästarens handbok

Klubbskattmästarens handbok Klubbskattmästarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 220-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...2 Hantering av pengar...3 Samla in och betala in medlemsavgifter

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Redo att lära bokmärke

Redo att lära bokmärke AIDE MEMOIR Redo att lära bokmärke Känner jag till varje elevs individuella utbildningsbehov? Inkluderar jag? VÄLKOMNANDE Välkomnar jag varje elev? Välkomnar jag varje elev på samma sätt? Har jag välkomstritualer?

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll

Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Få koll på ditt innehåll Innehållsinventering Så funkar det Att arbeta strategiskt med sin kommunikation kan kännas en smula krångligt ibland. Därför har vi tagit fram denna guide,

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN KOMMUNIKATIONS- PLATTFORM ANTAGEN AV FÖRBUNDSSTYRELSEN 2016-02-28 KOMMUNIKATIONSPLATTFORM Svenska Aikidoförbundet 2 OM KOMMUNIKATIONS- PLATTFORMEN INNEHÅLL: SYFTE: Syftet med den här kommunikationsplattformen

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande

Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Handbok för multipeldistriktets extensionsordförande Du har accepterat en utnämning som kommer att ha en bestående inverkan på lionklubbarnas framtid. Innehåll Sidan Ansvarsområden för multipeldistriktets

Läs mer

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER

MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER Sök... MENTOR MATCH GUIDE FÖR ADEPTER mentormatch@oru.se I 1 Syftet med mentorskap kan beskrivas som att stötta och uppmuntra människor till att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan nå sin fulla

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning

LIONS BARN FÖRST. Planeringsvägledning LIONS BARN FÖRST Planeringsvägledning INTRODUKTION Lions medlemmar runtom i världen är aktivt involverade i att hjälpa barn, speciellt dem som lever i svåra omständigheter. Lions medlemmar är vana att

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Lektion 3 Cykelvägar i din stad

Lektion 3 Cykelvägar i din stad 1 Cykelvägar i din stad Inledning 2 Exercises 6 Del 1: Inhämtning Övning 1: Fördelarna med att cykla 5 Övning 2: Erfarenheter av att cykla 7 Övning 3: Olika delar på en cykel 8 Övning 4: Förberedelse för

Läs mer

LIONS MENTOR- PROGRAM

LIONS MENTOR- PROGRAM LIONS MENTOR- PROGRAM Avancerad mentorguide INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Till adepten 3 Till mentorn 4 Lions mentorprogram Grundläggande mentorprogram 5 Avancerat mentorprogram 5 Om mentorskap Framgångsrikt

Läs mer

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för Rotaryledare INNEHÅLLER: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International Stadgar

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial

Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Förskrivning av hjälpmedel diskussionsmaterial Stöd till hur webbutbildningen kan användas i gruppdiskussion med förskrivare 1 Innehåll Inledning 03 Om webbutbildningen 03 Hur ska det här materialet användas?

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer