Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP"

Transkript

1 Ledarhandbok för DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP Inkluderar CD-ROM 242-SV (309)

2 Det här är 2009 års utgåva av Ledarhandbok för distriktsseminariet om medlemskap (242). Den är avsedd för distriktsseminarier om medlemskap som äger rum under Rotaryåren , och Informationen i denna publikation baseras på Rotary Internationals enhetliga grundlag, de rekommenderade stadgarna för Rotaryklubbar, Rotarys policysamling samt Rotary Internationals grundlag och stadgar. Se dessa resurser för exakta riktlinjer. Ändringar i dessa dokument, som beslutas av lagrådet eller RI-styrelsen, gäller framför policy som anges i den här handboken. Denna ledarhandbok har skapats av RI:s avdelning för ledarskapsutbildning. Om du har frågor eller kommentarer, skicka dessa till: Leadership Education and Training Division Rotary International One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL USA E-post: Telefon: Fax:

3 Innehåll Planering och organisation 1 Syfte med distriktsseminariet om medlemskap 1 Logistik 2 Program 4 Utbildning för studieledarna 5 Så använder du ledarhandboken 5 Så använder du studiematerialet 6 Utvärdering 8 Studiepass Inledande plenarmöte 13 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 15 Studiepass 2: Offentlig image och medlemskap 35 Rundabordsdiskussioner 43 A: Alumni 45 B: Fortlöpande utbildning 46 C: Mångfald bland klubbens medlemmar 47 D: Information till nya medlemmar 48 E: Yngre generationer 49 F: Serviceprojekt 50 G: Sponsring av en ny klubb 51 Avslutande plenarmöte 53 Planerings- och organisationsdelen i den här ledarhandboken är avsedd för den som organiserar mötet. Förutom logistisk information ger den vägledning om hur man kan använda anvisningarna för studiepassen, som bör kopieras och delas ut till varje studieledare. Avsnittet om studiepassen innehåller anvisningar för två studiepass och frågor för sju rundabordsdiskussioner. Anvisningarna för studiepass och frågorna för rundabordsdiskussioner bör delas ut till berörda studieledare.

4

5 Planering och organisation Ledarhandboken för distriktsseminariet om medlemskap tillhandahåller den information som behövs för att sammankalla ett distriktsseminarium om medlemskap enligt de riktlinjer som RI-styrelsen rekommenderar. Ledarhandboken trycks på nio språk och skickas till alla distrikt i hela Rotaryvärlden. Förutom i denna tryckta version finns handboken också på den medföljande CD-ROM-skivan. Elektroniska versioner av bilderna som hör till finns med på skivan så att du kan anpassa bilderna till ditt distrikt och förse dem med distriktets särskilda nummer. Dessa bilder kan användas med en LCD-projektor eller skrivas ut. För allmän utbildning och logistisk information om distriktsmöten, se District Training Manual (246). För information om medlemsutveckling, kontakta din regionala RI-samordnare för medlemskap. Syfte med distriktsseminariet om medlemskap Rotary International behöver en växande och stabil medlemsbas för att kunna svara på det ökande behovet av frivilliginsatser i hela världen och säkerställa kontinuiteten i varje enskild klubb. Syftet med distriktsseminariet om medlemskap är att ge klubb- och distriktsledarna möjlighet att stödja klubbar och distrikt i deras ansträngningar att behålla och öka antalet medlemmar. Seminariet, som hålls kring medlemsfrågor med anknytning till distriktet, bygger på distriktssamrådet, under vilket klubbledarna lär sig om sina uppgifter och åligganden, målsättningar och hur man skapar team. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 1

6 Distriktsseminariet om medlemskap bör till diskussion ta upp frågor som distriktet möter i samband med: Medlemskapets betydelse Medlemsvård Rekrytering Bildandet av nya klubbar Resurser Logistik RI-styrelsen rekommenderar att distriktsseminariet om medlemskap hålls en halv eller en hel dag i april eller maj, direkt efter distriktssamrådet. Deltagare Seminariedeltagarna omfattar: Kursdeltagare Tillträdande klubbpresidenter Tillträdande ledamöter i klubbkommittéer för medlemskap Tillträdande ledamöter i distriktskommittén för bildande av nya klubbar PR Rotary Foundation program Biträdande guvernörer Nominerade distriktsguvernören Tidigare deltagare i RI:s och Foundations program Alla andra intresserade rotarianer Tillträdande distriktsguvernören (som ansvarar för programmet som helhet) Medlemmar i distriktsutbildningskommittén (ansvariga för seminariets utbildningsaspekter) Tillträdande medlemmar i distriktskommittén för medlemsutveckling (ansvarar för planering och genomförande av seminariet) Seminariets utbildningsteam (ansvarar för att leda gruppdiskussionerna) RI:s regionala samordnare för medlemskapet (Regional Membership Coordinators - RRIMCs) Kvalificerade förutvarande distriktsguvernörer Andra erfarna rotarianer, som t.ex. distriktsordföranden för PR, distriktsordföranden för Rotary Foundation och distriktsordföranden för programkommittéer; den regionala samordnaren för Rotary Foundation samt samordnaren för tidigare Rotary Foundationstipendiater 2 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

7 PR för seminariet Deltagande i distriktsseminariet om medlemskap är frivilligt rotarianerna måste självmant vilja delta. Distrikten måste själva besluta om de vill göra PR för seminariet bland alla intresserade eller rikta sig till de rotarianer som har ledaruppgifter som är inriktade på medlemskap. Beakta följande frågor: Allmän PR Försäkra dig om att seminariet innehållsmässigt inriktar sig på deltagarnas behov och på intressena hos rotarianerna i distriktet. Gör PR för programmet så att rotarianerna vet vad de kan vänta sig och förstår hur de kan ha nytta av det. Förlägg seminariet till en tid och plats som passar distriktet. Gör det möjligt för alla intresserade rotarianer att delta. Gör PR för seminariet som ett möte i anslutning till distriktssamrådet. Lägg upp PR-material, inklusive kontaktinformation, på distriktets hemsida. Inkludera information om seminariet i guvernörens månadsbrev. Gör det möjligt för deltagare att anmäla sig till seminariet på formuläret för anmälan till distriktssamrådet. Bjud in utvalda rotarianer Sätt upp en lista över alla kvalificerade rotarianer i distriktet genom att be biträdande guvernörer och tillträdande klubbpresidenter namnge klubbmedlemmar som är ansvariga för medlemskap under året som kommer. Skicka inbjudan och anmälningsinformation till dessa rotarianer minst två månader i förväg. Skicka påminnelse när seminariedagen närmar sig. Låt de biträdande guvernörerna följa upp med personliga telefonsamtal eller e-post. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 3

8 Program Den här ledarhandboken har tagits fram för att användas som stöd för att leda de studiepass/diskussionsgrupper som ingår i programexemplet nedan. Detta omfattar 4,5 timmar. Från kl. Till kl. Lämplig tid Programpunkt 30 min. Registrering 30 min. Inledande plenarmöte 90 min. Diskussionssession 1: Plan för medlemsutveckling under året 30 min. Diskussionssession 2: Offentlig image och medlemskap 30 min. Rundabordsdiskussioner: Tidigare deltagare i RI:s och RF:s program Fortlöpande utbildning Mångfald bland klubbens medlemmar Information till nya medlemmar Yngre generationer Serviceprojekt Sponsring av en ny klubb 30 min. Rundabordsdiskussioner: Samma ämnen 30 min. Avslutande plenarmöte Anpassa programmet efter distriktets behov och låt förflyttning, pauser och kanske måltidsuppehåll ingå. Om inslag tillkommer, se till att ta fram anvisningar för studiepass till hjälp för studieledarna som ska genomföra dem. Här är några förslag när du utformar programmet: Öka intresset för ämnena hos deltagarna genom att belysa frågorna med exempel som är specifika för distriktet. Använd utbildningsmetoder som är kulturellt lämpliga. Gör programmet intressantare genom att variera presentationstekniken, med hjälp av paneldiskussioner, audiovisuella hjälpmedel och gruppaktiviteter (se Interaktiva aktiviteter på sid. 7.) Använd de resurser som finns för information som gäller region och distrikt, som till exempel: Sektionen Medlemskap på som innefattar resurser, bästa metoderna för medlemsutveckling och statistik över medlemsantalet i världen, regionalt och på distriktsnivå Medlemsrapporter på Medlemswebben på Positiv medlemsutveckling tips och resurser (417) med regionssupplement Resultat från distrikts- och klubbenkäter Regional medlemskapssamordnare för Rotary International 4 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

9 Utbildning för studieledarna De studieledare som valts ut för att underlätta diskussionerna har förmodligen erfarenhet inom olika områden. Att utbilda studieledarna för att underlätta diskussionerna säkerställer att de förmedlar samma information och utbildning. Distriktsinstruktören bör om möjligt planera och genomföra deras utbildning minst två veckor före distriktsseminariet om medlemskap. Utbildningen ska ta upp hur man leder en diskussionsgrupp och ge studieledarna möjlighet att öva sig i att leda en diskussionsgrupp (se kapitel 3 i District Trainer s Manual (246) för ytterligare information). Dela ut följande material till studieledarna: Innan seminariet Så använder du ledarhandboken (sid. 5-7) Vägledning för de studiepass de leder Ett exemplar av seminarieprogrammet Under seminariet Bilder och material att dela ut för de studiepass de leder Blädderblock och markeringspennor i förekommande fall Så använder du ledarhandboken Den här ledarhandboken förser studieledarna med ett ramverk för undervisningen så att de kan hantera av RI-styrelsen rekommenderade ämnen. Den tar inte upp regionala frågor och kan inte ersätta den lokala kunskap om och erfarenhet av Rotary som den enskilde studieledaren erbjuder deltagarna. Studieledarna uppmuntras att skräddarsy sina studiepass efter egen kompetens och sakkunskap så att de kan erbjuda klubbarna i distriktet ett relevant program. De elektroniska versionerna av handboken och bilderna finns som hjälp vid anpassning av programmet. Innan du använder bilderna ska du förse dem med distriktets nummer och anpassa dem på ett för ditt distrikt lämpligt sätt. Kanske vill du lägga till foton av aktiviteter och projekt i distriktet. Information om regionala angelägenheter och trender hittar du under rubriken Medlemskap på Den här handboken innehåller tre sorters anvisningar för studiepass: 1. Plenarmöten använder föredrag och audiovisuella presentationer för att ge samtliga deltagare inspirerande och motivationsförstärkande information. Samtalsledda gruppdiskussioner 2. med deltagare i varje grupp. Gruppen har en studieledare som fungerar som moderator och använder frågor för att vägleda samtalet. Denna metod uppmuntrar deltagarna att dela med sig av egen kunskap och erfarenhet och lära av kamraterna. Studieledarna bör förhålla sig flexibla, låta gruppdiskussionerna flyta DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 5

10 naturligt och se till att diskussionsämnet täcks. Vidare information om diskussioner med samtalsledning finns i District Trainer s Manual. 3. Rundabordsdiskussioner mellan färre än 10 deltagare är informella samtal om givna ämnen. Metoden ger deltagarna fler alternativ att välja bland och stimulerar deltagandet. Förse varje rundabordssamtal med rätt blad med diskussionsfrågor. Diskussionsfrågor bör tas fram för regionala ämnen som distriktet vill lägga till. Med detta upplägg fungerar studieledaren mera som resurs än som ledare. Så använder du studiematerialet Diskussionsfrågor Diskussionsfrågor är exempel på frågor som studieledarna kan ställa till deltagarna för att uppmuntra till diskussion om nyckelbegrepp. Huvudpunkter Huvudpunkter är koncisa uttalanden som kan hjälpa studieledarna att framhäva viktiga begrepp. Punkterna bör tas upp med gruppen. Studieledarna uppmuntras att formulera dessa punkter med egna ord. Kommentar till studieledaren Kommentar till studieledaren innehåller information, förslag och anvisningar som kan hjälpa studieledarna att leda studiepasset. Bildnoter Bildnoter i texten signalerar till studieledaren att huvudpunkter kan illustreras med en bild. Bilderna till den här ledarhandboken finns på en tillhörande cd-rom och kan modifieras efter distriktets behov (kan också laddas ner från Noter om arbetsblad att dela ut Noter om arbetsblad för utdelning är en signal till studieledaren att hänvisa till arbetsblad som delas ut i samband med studiepasset. Arbetsbladen finns tryckta i slutet av studiepassanvisningarna. Studieledarna bör dela ut kopior av dessa i början av studiepasset. 6 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

11 Interaktiva aktiviteter Studieledarna kan välja att inkludera interaktiva aktiviteter i studiepassen för att behålla deltagarnas uppmärksamhet och intresse. Interaktiva aktiviteter skapar en stämning som gör det möjligt för deltagarna att uttrycka sina idéer och tillämpa det de lärt sig under studiepasset. En balans mellan diskussioner med samtalsledning och interaktion är bästa sättet att få deltagarna att komma ihåg studiepassets innehåll. Studieledarna kan låta följande eller liknande aktiviteter ingå i sina studiepass: Lära känna varandra Deltagarna berättar något om sig själva och om ett visst ämne för att bekanta sig med varandra och för att börja fundera över studiepassets ämne. Om deltagarna inte känner varandra skapar den här aktiviteten en bekvämare inlärningsmiljö som uppmuntrar deltagande. Tänk, bilda par, berätta Med den här aktiviteten tänker deltagarna var och en för sig över en fråga, diskuterar den med en partner och berättar sedan för hela gruppen om det finns tid för detta. På detta sätt får alla möjlighet att yttra sig och deltagarna uppmuntras att säga vad de tycker och tänker. Röstning Deltagarna kan på en lista över ämnen ange vilka de föredrar genom att bocka för ett eller två som de är mest intresserade av. Med denna aktivitet kan studieledaren snabbt ta reda på deltagarnas önskemål. Små grupper Genom att dela in deltagarna i små grupper för att diskutera ett ämne ökar man dialogen och inkluderar rörelse i studiepasset. Deltagarna kan grupperas slumpmässigt genom att nummer delas ut eller baserat på ett gemensamt intresse, som t.ex. en hobby. Grupper på tre till fem personer rekommenderas. Rollspel Deltagarna tilldelas roller som de spelar för att lägga fram en specifik idé eller situation. Denna strategi fungerar bäst i små grupper där deltagarna inte känner sig hämmade. Avslutande aktivitet I slutet av studiepasset funderar deltagarna på en ny sak som de lärt sig och en åtgärd som de kommer att utföra på grund av det de lärt sig. Denna aktivitet låter deltagarna reflektera över vad de lärt sig och planera hur de ska omsätta detta till verklighet. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 7

12 Utvärdering Utvärdering ger dem som organiserat mötet möjlighet att bedöma starka och svaga sidor i seminariet och använda den informationen för att förbättra framtida utbildningsseminarier. Anslå tillräckligt med tid för deltagarna att fylla i utvärderingarna. Ett exempel finns på sid och kan anpassas efter behov. Studieledarna bör utvärdera innehållet och logistiken i utbildningen de fått och hur pass effektivt denna förberett dem för deras roll vid seminariet. Mallformuläret för utvärdering på sidorna ska användas efter att studieledarna slutfört alla studiepass vid seminariet så att de kan utvärdera både den utbildning de själva fått och distriktsseminariet om medlemskap. Anpassa exemplet på utvärderingsformuläret efter behov. Den tillträdande guvernören bör ta del av utvärderingsresultatet. Den nominerade guvernören och den efterträdande ordföranden i distriktskommittén för medlemsutveckling bör också få ett exemplar. De insamlade uppgifterna används endast på distriktsnivå. 8 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

13 Utvärdering: Deltagare i distriktsseminariet om medlemskap Vi värdesätter den tid och eftertanke du ägnar åt att besvara nedanstående frågor. Din feedback är mycket viktig för att vi ska kunna mäta framgången i våra utbildningsmetoder och hjälper oss att förbättra kommande seminarier. Uppgifter om deltagaren Ange den funktion du kommer att ha under Rotaryåret som kommer. Klubbpresident Klubbsekreterare Ledamot i klubbstyrelse Ordförande i klubbkommitté Ledamot i klubbkommitté Biträdande guvernör Ordförande i distriktskommitté Ledamot i distriktskommitté Annan: Program Gradera din kunskapsnivå när det gäller följande ämnen: ÄMNE INNAN SEMINARIET EFTER SEMINARIET Medlemsvård Rekrytering Klubbens bedömningsverktyg Offentlig image Distriktets medlemstrender Planering för kommande år Annat: Ingen kännedom Lite kännedom Stor kännedom Ingen kännedom Lite kännedom Stor kännedom Gradera följande påståenden: Plenarsessionernas talare var motiverande. Studieledarna ledde gruppdiskussionerna på ett bra och effektivt sätt. Undervisningsmetoderna var tillräckligt omväxlande under utbildningen. Bilderna som användes i studiepassen förbättrade den allmänna inlärningsupplevelsen. Ämnena som gruppdiskussionerna tog upp var relevanta för mig som ledare. Gruppen diskuterade praktiska idéer som jag vill använda. Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 9

14 Logistik Gradera följande påståenden: Jag fick meddelande om distriktsseminariet om medlemskap i god tid. Jag fick all information som behövdes i anmälningsutskicket. Dagen för seminariet passade bra. Platsen för seminariet passade mig bra. Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt Räkna upp eventuella ämnen som borde ha funnits med vid distriktsseminariet om medlemskap. Ytterligare kommentarer eller förslag: Jag skulle vilja få information om: Namn (frivillig uppgift): Klubbens namn (frivillig uppgift): Kontaktinformation (frivillig uppgift): Tack för att du fyllde i utvärderingsformuläret. 10 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

15 Utvärdering: Studieledare vid distriktsseminariet om medlemskap Ditt perspektiv som studieledare på den utbildning du fått, programmet för distriktsseminariet om medlemskap och studiematerialet, är ovärderligt. Dina synpunkter hjälper till att förbereda seminariet nästa år. Tack än en gång för din medverkan och dina kommentarer om årets seminarium. Gradera följande påståenden: Instämmer Instämmer delvis Utbildningspasset för studieledare varade lagom länge. Jag hade tillräckligt med tid att förbereda mig för distriktsseminariet om medlemskap. Studiematerialet i Ledarhandboken för distriktsseminariet om medlemskap var lätt att använda. Tiden som anslogs för vart och ett av studieämnena var tillräcklig. Om tiden var otillräcklig för något/några ämne(n), ange vilket/vilka nedan. Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt Deltagarna i de diskussionspass jag ledde var väl förberedda för att diskutera de ämnen som togs upp. Ämnena täcktes tillräckligt under varje pass. Det förberedda studiematerialet var effektivt i min gruppdiskussion. Deltagarna i de diskussionspass jag ledde förstod studiematerialet de fick. Deltagarna ställde frågor som inte omfattades av studiematerialet. Utformningen av studiematerialet bidrog till delaktighet. Bilderna bidrog positivt till deltagarens inlärningsupplevelse. Arbetsbladen bidrog positivt till deltagarens inlärningsupplevelse. DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP 11

16 Gradera följande påståenden: Rummen för gruppdiskussioner var tillräckligt stora. Dagen för seminariet passade bra. Platsen för seminariet passade mig bra. Instämmer Instämmer delvis Instämmer inte riktigt Instämmer inte Ej tillämpligt Räkna upp eventuella ämnen som borde ha funnits med vid distriktsseminariet om medlemskap. Hur skulle distriktsseminariet om medlemskap kunna förbättras? Övriga kommentarer: Tack för att du fyllde i utvärderingsformuläret. 12 DISTRIKTSSEMINARIET OM MEDLEMSKAP

17 Inledande plenarmöte (30 minuter) Öppningsmötet för hela församlingen vid distriktsseminariet om medlemskap ger distriktsguvernören tillfälle att anslå tonen för seminariet. Det bör fungera som ett ramverk för att informera, motivera och inspirera deltagarna under dagen. Öppningstalet bör omfatta följande huvudpunkter tillsammans med tillhörande bilder. Material Bild 1-3 Välkommen till seminariet om medlemskap i distrikt XXXX Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 1 1 Distriktets medlemsskapsmål Räkna upp ditt distrikts mål för året Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 2 Seminariets syfte och ändamål Bild 1 Förklara hur distriktsseminariet om medlemskap är ett tillfälle att diskutera särskilda medlemsfrågor som distriktet och klubbarna möter och utveckla strategier för att ta itu med dem. Förklara hur ett ökat medlemsantal i distriktet ger resultat i form av ökad service och kamratskap inom Rotaryklubbarna, distriktet och RI. Distriktets målsättning Bild 2 Ge en överblick över distriktets målsättning när det gäller medlemskap medlemsvård, rekrytering och bildande av nya klubbar. Presentera distriktets ledare som kommer att stödja klubbarna i deras insatser för medlemsutveckling (tillträdande distriktskommittéer för medlemsutveckling, utbredning, PR och biträdande guvernörer). Inledande plenarmöte 13

18 Medlemstrender för klubbar Räkna upp medlemstrender för distriktet, regionen och världen. (Se för aktuell statistik.) Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 3 Medlemstrender för klubbar Bild 3 Redovisa medlemsstatistik för RI internationellt, regionalt och för distriktet i fråga om klubbstorlek, kön, ålder och ämbetsperiod. Statistik finns under rubriken Medlemskap på Gör en lista över de medlemsfrågor som klubbarna i distriktet möter och hur distriktets ledare kommer att stötta klubbarna. Logistik Ge en kort översikt över dagsprogrammet inklusive pauser och eventuellt måltidsuppehåll. Förklara logistiken för gruppdiskussioner och rundabordsmöten. 14 Inledande plenarmöte

19 ANTECKNINGAR Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året (90 minuter) Studiemål I slutet av det här studiepasset kan deltagarna: 1. Förstå hur man använder klubbens bedömningsverktyg 2. Skapa en preliminär plan för medlemskapsutveckling Studiepassets innehåll Hälsa välkommen och förklara studiemålen Klubbens bedömningsverktyg Din plan för det kommande året Repetition 5 minuter 60 minuter 20 minuter 5 minuter Material Bilder 4. Studiepass 1 Plan för medlemsutveckling under året 5. Studiemål 6. Mål för medlemstillväxten i Rotary Club of Harbor Town 7. Demografiska grupper 8. Studiemål Arbetsblad 1. Sammanfattning 2. Klassifikationsenkät för Rotary Club of Harbor Town 3. Bedömning av medlemmarnas mångfald minuters medlemsundersökning 5. Analys av medlemmarnas belåtenhet 6. Plan för medlemsutveckling Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 15

20 Kommentarer till studieledaren För information om hur du leder det här studiepasset och en lista över interaktiva aktiviteter, se Hur man använder studiematerialet. Denna guide visar bara vilka huvudpunkter som bör inkluderas. Gå igenom denna och anpassa studiepasset till din publik genom att inkludera exempel som är relaterade till ditt distrikt där detta är lämpligt. Där du ser denna symbol bör du överväga att inkludera en interaktiv aktivitet. Du kan hitta aktuell Rotaryinformation och publikationer på Positiv medlemsutveckling tips och resurser (417) och Klubbens bedömningsverktyg (endast på webben) är de främsta RI-resurserna för medlemsutveckling. Det kan vara en bra idé att dela ut kopior av dessa två publikationer. ANTECKNINGAR Hälsa välkommen och förklara studiemålen (5 minuter) till Visa bild 4 Studiepass 1 Plan för medlemsutveckling under året Kommentarer till studieledaren Klubbar på olika ställen i världen tar itu med medlemsutveckling på väldigt olika sätt. Om verktygen i detta studiepass inte är lämpliga att använda på din ort eller inte uppfyller behoven för klubbarna i ditt distrikt kan du anpassa dem så att de blir mer relevanta, eller använda andra resurser. Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 4 1 Använd statistik över medlemsantal som finns på Medlemswebben samt på Presentera dig för deltagarna och förklara din roll som studieledare. 16 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året

21 Föreslå riktlinjer för gruppen för att diskussionerna ska bli så effektiva som möjligt, som t.ex. att man turas om att prata och glöm inte att tala om att alla synpunkter är välkomna och accepteras. Informera också om mobiltelefoner får användas eller ej. ANTECKNINGAR Hänvisa deltagarna till sammanfattningen av studiepasset (arbetsblad 1) och rekommendera dem att göra anteckningar. Överväg att inleda studiepasset med en Lära känna varandra -aktivitet som är relaterad till studiepassets ämne. Gå igenom studiepassets mål med deltagarna. Visa bild 5 Studiemål Hänvisa till arbetsblad 1 Sammanfattning av studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året Studiemål Förstå hur man använder klubbens bedömningsverktyg. Skapa en preliminär plan för medlemskapsutveckling. Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 5 2 Huvudpunkter Under utbildningsseminariet för tillträdande klubbpresidenter och distriktssamrådet, bör klubb-och distriktsledarna ha satt upp mål för medlemstillväxt med hjälp av Planeringsvägledning för effektiva Rotaryklubbar. För att uppnå dessa mål behöver klubbarna och distrikten både rekrytera nya medlemmar och behålla befintliga medlemmar. Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 17

22 ANTECKNINGAR Klubbens bedömningsverktyg (60 minuter) till Kommentarer till studieledaren Tala om för deltagarna att de kommer att hjälpa Rotary Club of Harbor Town att fastställa hur man ska kunna uppnå sitt mål för medlemstillväxt, som är att ha 60 medlemmar senast 30 juni. Detta innebär en ökning på 20 procent jämfört med nuvarande antal medlemmar som är 50. Förklara att klubben, för att kunna uppnå detta mål, antingen måste rekrytera 10 nya medlemmar och se till att ingen lämnar klubben, eller rekrytera 15 nya medlemmar om man räknar med att omkring 5 medlemmar lämnar klubben varje år. Visa bild 6 Mål för medlemstillväxten i Rotary Club of Harbor Town Hur bör Rotary Club of Harbor Town planera för att uppnå detta mål? Mål för medlemstillväxten i Rotary Club of Harbor Town 60 medlemmar senast 30 juni 50 befintliga medlemmar 5 medlemmar lämnar klubben varje år Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 6 Huvudpunkter I Positiv medlemsutveckling tips och resurser och åtföljande Klubbens bedömningsverktyg, tillhandahåller RI resurser och föreslag på klubbaktiviteter som inriktar sig på att dra till sig potentiella medlemmar och fastställer hur man får befintliga medlemmar att engagera sig. För att planera en rekryteringsstrategi måste klubben identifiera vilka demografiska grupper de befintliga medlemmarna kommer ifrån så att man kan hitta nya medlemmar som inte är representerade i klubben och som kommer att göra klubben mer dynamisk. 18 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året

23 Kommentarer till studieledaren Avsätt 10 minuter till denna aktivitet. ANTECKNINGAR Låt deltagarna arbeta i grupper på fyra till sex personer per grupp för att fylla i arbetsbladet med Rotary Club of Harbor Towns klassifikationslista och deras egen hemort som referens. Använd ett blädderblock för att skriva upp de tre främsta klassifikationerna från varje grupp. Hänvisa till arbetsblad 2 Klassifikationsenkät för Rotary Club of Harbor Town Vilka demografiska grupper bör Rotary Club of Harbor Town leta efter? Hur kan klubben kontakta personer som finns i dessa yrkesgrupper för att hitta potentiella medlemmar? Huvudpunkt Medlemmar med olika yrken, ålder, kön, religion och från olika etniska grupper, ger en bredare kunskap, fler kontakter i samhället och fler intressen i klubben. Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 19

24 ANTECKNINGAR Kommentarer till studieledaren Avsätt 10 minuter till denna aktivitet. Förklara att även om deltagarna känner till vilka yrkesgrupper som klubben bör inrikta sig på, behöver de identifiera andra demografiska grupper som Rotary Club of Harbor Town bör överväga när man rekryterar nya medlemmar. Låt deltagarna arbeta i grupper om fyra till sex personer för att fylla i arbetsbladet med hjälp av den demografiska information som tillhandahålls. Använd ett blädderblock för att notera den demografiska profilen för potentiella medlemmar i Rotary Club of Harbor Town. Visa bild 7 Demografiska grupper Demografiska grupper Rotary Club of Harbor Town Rotary Club of Harbor Yrkesarbetande på orten Town Genomsnittlig ålder Hänvisa till arbetsblad 3 Bedömning av medlemmarnas mångfald Kön 85 % män; 15 % kvinnor Etniska grupper 90 % européer; 10 % latinamerikaner Religion 50 % katoliker; 50 % protestanter 50 % män; 50 % kvinnor 60 % européer; 30 % afrikaner; 20 % latinamerikaner 40 % katoliker; 30 % protestanter; 20 % muslimer; 10 % övriga Seminariet om medlemskap i distrikt XXXX 7 Förutom yrkesgrupper, vilka andra demografiska grupper bör Rotary Club of Harbor Town fokusera på när man letar efter potentiella medlemmar? Hur kan klubben kontakta personer i dessa underrepresenterade demografiska grupper? 20 Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året

25 Huvudpunkter Den 25-minuters medlemsundersökningen hjälper klubbarna att utveckla en databas med potentiella kvalificerade kandidater som man kontakta. ANTECKNINGAR Undersökningen väcker också medvetenhet bland klubbmedlemmarna att de interagerar med potentiella medlemmar varje dag och att de bör rekrytera dessa. Hänvisa till arbetsblad 4 25-minuters medlemsundersökning När skulle det vara ett bra tillfälle för medlemmarna i din egen klubb att göra denna undersökning? Vad gör din klubb för att hålla sina medlemmar intresserade och engagerade? Hur gör din klubb för att behålla medlemmar som funderar på att lämna klubben på grund av ekonomiska orsaker? Stressigt på arbetet? Svårt att kombinera medlemskapet med familjens behov? Hur fastställer din klubb varför en medlem vill avsluta sitt medlemskap? Studiepass 1: Plan för medlemsutveckling under året 21

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet

Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Bilaga 4: Diskussionsfrågor för distriktssamrådet Gå igenom de här frågorna innan du deltar i distriktssamrådet. Utbyt åsikter med avgående och tillträdande klubbledare. Vilka är de främsta uppgifterna

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Så bildas en ny klubb

Så bildas en ny klubb Så bildas en ny klubb Handbok för distriktsguvernören och distriktsguvernörens speciella representant Bilda nya klubbar Medlemsvård Rekrytering Medlemsutveckling och medlemstillväxt Innehåll 1 Introduktion...1

Läs mer

Klubbpresidentens handbok

Klubbpresidentens handbok Klubbpresidentens handbok 222-SV (312) Innehåll Inledning 1 Förstå dina uppgifter...4 Tillträdande klubbpresidentens uppgifter...5 Klubbpresidentens uppgifter...6 Klubbens ledarskapsplan...7 Uppmaning

Läs mer

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM

DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM Kapitel 1 DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM I dagens snabbt föränderliga värld måste medlemmarna förena familj, arbete och frivilliginsatser. Med anledning av att distriktsguvernörens roll är komplex och krävande

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt

Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt Handboken för klubbkommittén för serviceprojekt En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226D-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Genomföra serviceprojekt...4

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513)

GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) GUVERNÖRENS HANDBOK 2014-15 233-SV (513) Innehåll Inledning 1 Ansvarsområden och strategisk planering Tillträdande distriktsguvernörens ansvarsområden...1.1 Distriktsguvernörens ansvarsområden...1.2 Ditt

Läs mer

Klubbsekreterarens handbok

Klubbsekreterarens handbok Klubbsekreterarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 229-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...3 Bokföring...4 Korrespondens...6 Distriktskonferensen...7 RI Convention...7

Läs mer

Förebyggande av övergrepp och trakasserier, ledarhandbok

Förebyggande av övergrepp och trakasserier, ledarhandbok Förebyggande av övergrepp och trakasserier, ledarhandbok Ledarhandboken innehåller studiepassanvisningar, bilder, arbetsuppgifter och fallstudier för användning i utbildnings- och informationsprogram avseende

Läs mer

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation

Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation Handboken för klubbkommittén för Rotary Foundation En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 226E-SV (512) Innehåll Inledning 1 Kommitténs roll och ansvarsområden...3 Utbilda klubbmedlemmarna

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar

HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar ADMINISTRATIV VÄGLEDNING HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar HUR UTVÄRDERAR DU DIN KLUBB? Ett viktigt utvärderingsverktyg för klubbar - administrativ vägledning Du

Läs mer

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17,

Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: PR-kommittén, handboken för ordförande i klubbarnas PR-kommittéer som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här publikationen

Läs mer

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET

MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET MULTIPELDISTRIKTSKOORDINATOR ANSÖKNINGSPAKET De medlemmar som uppfyller kraven (sidan 3) för GLT-multipeldistriktskoordinator kan utnämnas till denna post. Kandidaterna ska ta del av ansvarsområdena och

Läs mer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer

2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer PROCEDURHANDBOKEN 2013 Referenshandbok om Rotarys riktlinjer INNEHÅLL: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International

Läs mer

En guide för Lions i den digitala tiden

En guide för Lions i den digitala tiden En guide för Lions i den digitala tiden Internet tips En guide för Lions i den digitala tiden Innehåll Varför använda Internet?...3 HurkanLionsanvändaInternet?...3 E-post...3 Elektroniskanyhetsbrev...4

Läs mer

Klubbskattmästarens handbok

Klubbskattmästarens handbok Klubbskattmästarens handbok En del av Informationspaket för klubbens ämbetsmän 220-SV (512) Innehåll Inledning 1 Roll och ansvarsområden...2 Hantering av pengar...3 Samla in och betala in medlemsavgifter

Läs mer

Projektplan för utvärderingsmöten

Projektplan för utvärderingsmöten Projektplan för utvärderingsmöten Mål: Att informera Lions ledare om vad ett utvärderingsmöte innebär Att informera Lions ledare om hur man genomför ett utvärderingsmöte Uppläggning: Det här dokumentet

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare

Procedurhandboken 2010. Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för rotaryledare Procedurhandboken 2010 Referenshandbok för Rotaryledare INNEHÅLLER: Rotary Internationals grundlagsdokument Grundlag för Rotary International Stadgar

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera

Medlemsmodellen. Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera Medlemsmodellen Utvärdera Aktivera Hantera Introducera Rekrytera Attrahera Analysera Reflektera 1. Reflektera Varför medlemsrekrytera? Organisationens uppdrag? Vilka aktiviteter bidrar till uppdraget?

Läs mer

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV

LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV LIONS SERVICE FÖR BARN BEDÖMNING AV SAMHÄLLSBEHOV Aktuell statistik visar att ett svindlande stort antal barn över hela världen lever under olyckliga omständigheter och miljoner lever i fattigdom, med

Läs mer

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050?

VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? VÄGLEDNING ATT REKRYTERA UNGA VUXNA Vilka kommer att bära klubbens fana år 2050? Innehåll Varför rekrytera unga vuxna...3 Rekrytering av unga vuxna Medlemsprogram...3 Finna unga vuxna att rekrytera...4

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter...

Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3. Registersäkerhet och registervård... 3. Roller och Behörigheter... INNEHÅLL Klubbars organisation... 2 Roller och Behörigheter i ClubAdmin... 3 Registersäkerhet och registervård... 3 Roller och Behörigheter... 4 Presidenten... 4 Sekreteraren... 5 Skattmästaren... 5 IT-samordnaren...

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

GLOBALA MEDLEMSTEAMET

GLOBALA MEDLEMSTEAMET Lions Clubs International GLOBALA MEDLEMSTEAMET RESURS-HANDBOK GMTRG2015.SW Välkommen till Lions Clubs Internationals globala medlemsteam (GMT). Din post i GMT är mycket viktig för lionklubbarnas framgångar

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator

Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Klubbens excellensprocess Lite Handbok för klubbkoordinator Till klubbens CEP-koordinator: Lions Clubs International gläds över att er klubb kommer att delta i klubbens excellensprocess (CEP) Lite. CEP

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

DITT JOBB SOM KLUBBSKATTMÄSTARE

DITT JOBB SOM KLUBBSKATTMÄSTARE INLEDNING Detta är 2015 års utgåva av Led din klubb: Skattmästaren, för klubbskattmästare som tjänstgör under åren 2016-17, 2017-18 och 2018-19. Informationen i den här handboken är baserad på Rotarys

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare

Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Anbudsförfrågan KFL Dnr: za14.0072 Kursplan Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare Vision Programmet Karriärutvecklingsprogram för unga forskningsledare är en strategisk satsning för att:

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04.

Översikt av SRS. Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein. Sør-Trøndelag University College 17.04. 2012 Översikt av SRS Trond Morten Thorseth Gabrielle Hansen-Nygård John Birger Stav Knut Bjørkli Pascal Pein Sør-Trøndelag University College 17.04.2012 Innehåll Inledning 3 Vad är ett studentresponssystem

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013

Svenska Brukshundklubben. Visionsarbete. FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Visionsarbete FS SBK Göteborg 5-6 januari 2013 Målsättning: Att starta en process med att väcka kreativa och utmanande tankar som hjälp för att skapa en framgångsrik vision för Svenska Brukshundklubben.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012

VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 VERKSAMHETSPLAN 2011-2012 För Samhällsansvar och Livskvalitét Vår omvärld Varje dag får vi information via media om naturkatastrofer, krig och andra våldshandlingar som gör att människor lider och behöver

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt

SAMHÄLLSTJÄNST. Vägledning till effektiva projekt SAMHÄLLSTJÄNST Vägledning till effektiva projekt RI:s målsättning Rotary International, en världsomspännande förening av Rotaryklubbar, har till uppgift att hjälpa andra, verka för höga etiska normer och

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete

Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Skapa ett dreamteam! Tips för ett bra och roligt valberedningsarbete Text: Ola Österlund, Sören Eriksson och Eva Blomqvist Inledning Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i en organisation. Med ett

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN!

18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! 18 STEG FÖR HUR DU SKAPAR EFFEKTIVARE MÖTEN! En viktig hörnsten i ett företag är att ha en bra möteskultur. Det har skrivits spaltmil om hur man ska tänka när man har ett möte. Nu har vi sammanfattat en

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Handledning. för arbete med. Dialogduk

Handledning. för arbete med. Dialogduk A) B) Handledning för arbete med Dialogduk Handledning för arbete med dialogduk SISU Idrottsutbildarna Att ha en tydlig vision och värdegrund är viktigt för att samtliga medlemmar i en organisation ska

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015

Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Lions service för barn Symposieprogram Ansökan för verksamhetsåret 2014 2015 Översikt över symposieprogram Lions symposieprogram om service för barn kan bevilja kostnadsersättning för: ett (1) symposium

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken.

Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Välkommen som medlem i ditt valda Affärsnätverk, Business Edition, Ladies Edition eller om du valt att bli medlem i båda nätverken. Genom att acceptera medlemsvillkoren vilka du godkänner genom att både

Läs mer

Alchemy magin i att leda tillsammans

Alchemy magin i att leda tillsammans Alchemy magin i att leda tillsammans I höst har vi den stora glädjen att stå värdar för en internationellt erkänd utbildning i delat ledarskap och upplevelsebaserat lärande. Är den här utbildningen för

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Södertälje Östra Rotaryklubb

Södertälje Östra Rotaryklubb Hemsidepresentation av Lennart Axhamn för Södertälje Östra Rotaryklubb Lennart Axhamn Önnemovägen 9 14653 Tullinge Tel 08 7780630 Mob 070 710 1140 Programverksamheten Artiklar Avrundning 2 Vårt gamla IT-system

Läs mer

!!! Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook. Sek0on A

!!! Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook. Sek0on A Så här skapar du en gra0s personlig sida och en verksamhetssida på Facebook Det är nödvändigt a. skapa en professionell digital pla5orm om du vill uppnå framgång i det långa loppet. Denna typ av pla5orm

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité

Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Verksamhetsplan 2015-2016 För samhällsansvar och livskvalité Vision Lions skall vara den ledande moderna, miljömedvetna hjälporganisationen i Sverige. Vårt uppdrag är att göra skillnad för människor när

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Groupons Välkomstpaket

Groupons Välkomstpaket Groupons Välkomstpaket För en lyckad och långvarig kampanj Välkommen till Groupon! Vi på Groupon är stolta över att få göra kampanj med en mångfald av företag runt om i Sverige. Vårt mål är att bygga en

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

ACT- Att hantera stress och främja hälsa

ACT- Att hantera stress och främja hälsa ACT- Att hantera stress och främja hälsa (ACT = Acceptance and Commitment Training) Kollegial handledning För att kontinuerligt bli bättre i rollen som gruppledare är det viktigt att öva. Det här är ett

Läs mer

Handledning och checklista för klarspråk

Handledning och checklista för klarspråk Handledning och checklista för klarspråk i Brottsofferjouren 2015-02-24 Innehåll Vad är klarspråk?... 2 Varför ska vi skriva klarspråk?... 2 Hur du kan använda checklistan... 2 Innan du börjar skriva...

Läs mer