INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER"

Transkript

1 INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson, ny generaldirektör Evolutionär kliver in

2 #7 INNEHÅLL Surdegen matas och får nytt liv chefredaktören CATHARINA BYSTRÖM forsakringskassan.se Ingen har väl missat surdegstrenden i Stockholms innerstad, mediefolktäta Brommakvarter samt Gotland och Österlen under sommartid. Surdegar kräva underhåll i form av ständig matning, annars dör de. Denna trend kan tyckas långt från kassans värld. Men jag tycker mig se en hel del puttrande surdegar hos oss. Gamla historier ältas tills de förvandlats till grå pysande surdegar i arkivskåpen. Eftersom de inte dör betyder det att vi fortsätter att mata dem. Varje gång historien berättas får den ny näring. En bakteriekultur som inte dör är den om våra stuprör. Historien lyder: Alla tänker bara i sitt stuprör, bryr sig om sin egen organisation och ifrågasätter vad alla andra gör. Vi vet för lite om helheten och ser rakt ned i backen. Detta bekräftas i många undersökningar, nu senast i kulturanalysen. Vi som jobbar med att göra interntidningar vet att detta är ett allmänmänskligt beteende. De flesta läser helst bara det som rör ens egen ort eller ärendeslag. Det andra är för långt borta från den dagliga verkligheten. Så vad är egentligen problemet? Vill vi ha helhet och sammanhang måste vi blicka ut över horisonten. Ett liten hjälp kan vara att läsa DS och nyheterna på Fia. För att kunna göra en tidning som ni uppskattar kommer om några veckor en läsarundersökning. Passa på och berätta vad du behöver för att få en bättre helhet. Vad hände med surdegen då? Just nu kände jag att den där stuprörshistorien redan ligger i ugnen på gräddning och snart kommer att ätas upp av mig och då är den per definition död. STURE HJALMARSSON är nöjd 4 med de ekonomiska förutsättningarna. LOUISE OLLIVIER vill att vi 15 ska leva som vi lär. AKTUELLT Förstärkt budget för nya satsningar 4 7 Uppåt i kundundersökningen 7 Nej till sanktioner 8 Försäkringskassan exporterar EU-kunnande 8 Adriana Lender slutar som generaldirektör 9 Utbildning ska ge bättre samordning 10 TAR EN TITT PÅ arbetet med unga med aktivitetsersättning. 12 TAR EN TITT PÅ hur vi ska undvika att styras av våra fördomar.15 TALAR MED Dan Eliasson, som tar steget från Migrationsverket till Försäkringskassan. 18 DAN ELIASSON Nya generaldirektören berättar om sin målbild för Försäk- 18 ringskassan. ANDREAS PETTERSSON har lärt 13 sig ställa rätt frågor och ökat kvaliteten. ANKI SCHILL 22 handlägger allt fler barnbidrag manuellt. TRÄFFAR dem som testat nya bedömningsinstrumentet för assistansersättning. 20 NEDSLAGET görs på en enhet för barnbidrag och underhållsstöd 22 NYA RÖN Långt till bådas försäkring 24 Okända avtal bättrar på ersättningen 24 NYFIKEN PÅ... Åsa Wengfelt, enhetschef som utvecklar verksamhetsstödet. 29 PS Generaldirektör Adriana Lender får sista ordet DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING OKTOBER 2011

3 SIDAN 3 VÄLKOMMEN kundnytta adoptionskostnadsbidrag barnbidrag bostadsbidrag föräldrapenning havandeskapspenning jämställdhetsbonus tillfällig föräldrapenning underhållsstöd underhållsbidrag aktivitetsersättning arbetsskadeförsäkring närståendepenning rehabiliteringsersättning rese ersättning sjukersättning sjuklön sjukpenning smittbärarpenning statligt personskadeskydd särskilt högriskskydd arbetshjälpmedel assistans Antalet kundsynpunkter minskar KLAGOMÅL OCH BERÖM Före mars månad i år låg antalet kundsynpunkter normalt på ungefär 900 stycken i månaden. Under mars tog antalet ett språng uppåt beroende på uppmärksamheten i medierna runt vad som skulle hända med servicekontoren. Sedan dess har antalet stadigt minskat för att under augusti uppgå till 567 stycken. Ser man till hur synpunkterna fördelar sig på förmåner så minskar klagomålen när det gäller sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning men ökar när det gäller bostadsbidrag och föräldrapenning. Man kan också se hur klagomålen fördelar sig avseende vad synpunkten gäller och då PÅ GÅNG DEPARTEMENT/ MYNDIGHETER 31/10 Granskning av beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv. ISF. 11/11 Regeltillämpning vid graviditetsrelaterade besvär. ISF. I FÖRSÄKRINGS- KASSAN 19/10 Socialförsäkringsforskningens dag. Tema om barn och föräldraskap. Stockholm. 31/10 Uppföljning av högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader /11 Nationell samverkanskonferens. Stockholm. FÖRSÄKRINGS- KASSANS UPPDRAG 28/10 Utgiftsprognos till regeringen. I OMVÄRLDEN 13/10 Working life Försäkringskassan medverkar. Stockholm. ökar antalet när det gäller webbplatsen och även lagar och regler. Klagomålen minskar när det gäller handläggning och även när det gäller kundcenter. Något överraskande avser hela 25 procent av klagomålen under variabeln Synpunkten Försäkringskassans webbplats. Många klagomål gällande webbplatsen handlar om att man har svårigheter med att logga in på sidan, säger Katarina Gocic som är handläggare vid kundcenter i Västerås och kundsynpunktssamordnare självbetjäning i Stockholm. Man vill också ha en kalenderfunktion för föräldrapenningen samt tidigare än nu kunna se när en utbetalning kommer att utbetalas. Många av de här klagomålen är egentligen att se som förbättringsförslag vilket vi förstås tar till oss. 17/10 Den tudelade välfärdsstaten. Konferens i Stockholm arrangerad av FAS och UCLS. 20/10 Vässa verksamheten! ESV-dagen om förbättringsarbete i en effektivare statsförvaltning. Stockholm. 21/10 Begriplex. Konferens om språk i offentlig sektor. Stockholm. 26/10 Forskning om företagshälsovården. Konferens i Stockholm arrangerad av FAS. 1 Delaktighet och insyn (omprövningsverksamheten) 2 Har en myndighet kunder? 3 När kan Jerry bli min kamrat? 4 Ny GD 5 Höstbudgeten DE 5 HETASTE DEBATTERNA PÅ FORUM ersättning bilstöd handikappersättning kontaktdagar vårdbidrag europeiska sjukförsäkringskortet sjuk/vård utomlands tandvård aktivitetsstöd utvecklings-ersättning efterlevan deförmåner pension Christina Edin som anställdes som platschef för Kundcenter Sundsvall den 8 augusti. Vad arbetade du med innan du började på Försäkringskassan? Jag arbetade inom IKEA i Sundsvall i drygt sex år, bland annat som kundrelationschef. Varför valde du att börja hos Försäkringskassan? Jag trivdes väldigt bra inom IKEA, men sökte mig medvetet till Försäkringskassan för att få arbeta med människor i samhället på ett annat sätt än i mina tidigare uppdrag. Jag lockades av att få vara med och utveckla kundmötet på Försäkringskassan. Är det något särskilt du tar med dig från tiden vid IKEA till oss på Försäkringskassan? Det finns både likheter och olikheter mellan Försäkringskassan och IKEA och jag har erfarenheter från IKEA-tiden som har relevans för mitt arbete här vid Försäkringskassan. Hur har den här första månaden varit? Väldigt bra, jag har blivit otroligt väl mottagen överallt inom Försäkringskassan vilket har gett mig som nyanställd en positiv start. Jag är stolt över att arbeta i en verksamhet där vi tar så väl hand om nyanställda. Det har säkert varit en hektisk tid också? Jo, så är det att vara ny på jobbet. Dagarna går fort och jag lär mig nya saker hela tiden. 54 nya medarbetare anställdes under augusti. Av dessa är 20 tillsvidareanställda. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING OKTOBER

4 AktUeLLt 5 MINUter Med Bengt Stjärnsten chef för NFC, som ska koordinera leanarbetet. Lean ska införas i hela kassan Varför införs lean? Dels har vi goda erfarenheter från leanarbetet inom NFC, KC och VS, dels måste vi öka medarbetarnas delaktighet och utnyttja potentialen i deras strävan efter förbättringar, dels finns det tillkortakommanden i organisationen som medarbetarna retar sig på. Vad vinner man med lean? Det kan leda till både ökad kvalitet och effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Det blir bra för medarbetarna, vi vill ha kundfokus, få bort slöseri och slippa brandkårsutryckningar. Lean kan också avliva en del myter om begräsningar, både kring rutiner på arbetsplatsen och i handläggningen. Vad händer nu? Lean fortsätter där det redan prövats. Inom NFC har dessutom Göteborg City börjat och vi planerar för ytterligare två fyra kontor Dessutom ska vi ta fram ett förslag till målbild för lean inom kassan samt en handlingsplan för högsta ledningen. Om leanarbetet ska lyckas måste ledningen naturligtvis vara med. du har beskrivit lean som en kulturrevolution? Lean är ett förhållningssätt och ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar, men det är ingen universalmedicin. Att låta medarbetarna jobba med förbättringsförslag och ta ansvar för verksamhetsutveckling kräver ett ledarskap som vågar släppa fram medarbetarna. För medarbetarna handlar det om att ta ansvar för att det blir rätt från deras sida. Samtidigt måste organisationen kunna ta hand om de förslag som inte kan lösas lokalt. SVeN-erIk JoHANSSoN Förstärkt budget inför nästa år budget. Försäkringskassan har i stort sett fått de pengar av regeringen som behövs för att bedriva verksamheten under nästa år. Vi har fått ett budgettillskott för att finansiera de reformer som regeringen har aviserat, säger ekonomidirektör Stura Hjalmarsson. Dessutom får vi ett kraftigt tillskott för att finansiera samverkan med Arbetsförmedlingen inom sjukförsäkringen. Regeringen har skjutit till sammanlagt 174 miljoner som ska användas inom den ordinarie verksamheten med anledning av de reformer som man har aviserat. Höja förtroendet Det handlar om förändringar inom familjepolitiken, sjukförsäkringen och det så kallade tredje steget inom tandvården. Dessutom har 50 miljoner avsatts bland annat till metodoch kompetensutveckling inom sjukförsäkringen och 20 miljoner för informationsinsatser som ska höja förtroendet för och stärka legitimiteten i sjukförsäkringen. Pengarna kompenserar oss för det merarbete som orsakas av reformer och regelförändringar, säger Sture Hjalmarsson. Samverkansanslaget ökar Förutom ovan nämnda summor ökar regeringen samverkansanslaget från nuvarande 314 miljoner kronor till 738 miljoner nästa år. Pengar som ska användas gemensamt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att stöjda återgången till arbete för sjukskrivna personer. Det är en positiv satsning på samverkan regeringen gör som dessutom blir permanent över tid, säger Sture Hjalmarsson. Den höjda nivån består enligt budgetpropositionen åtminstone fram till och med Hur pengarna ska fördelas mellan oss och Arbetsförmedlingen är vi inte på det klara med ännu. För 2013 har regeringen också aviserat 190 miljoner kronor för servicekontoren. Samtidigt som pengar alltså har skjutits till för olika ända- budgeten I SIFFror I budgeten beslut Förslag ny budget år prisnivå mål kvarstår regeringens besparingskrav. För nästa år uppgår de till två procent inom kundmötesorganisationen och fem Sture Hjalmarsson procent inom all övrig verksamhet. För 2013 är kravet minst två procent för all verksamhet. Min samlade bedömning är att vi har bra ekonomiska förutsättningar för nästa år, säger Sture Hjalmarsson. Besparingskravet kan vi hantera med effekthemtagningar av tidigare gjorda IT-satsningar och med naturliga avgångar. Jag kan inte se att budgeten behöver föranleda några uppsägningar. Det är snarare så att vi kommer att behöva göra nyrekryteringar på grund av kommande volymökningar inom aktivitetsstödet och sjukförsäkringen. Sedan 2005 har Försäkringskassan sänkt sina kostnader med sammantaget drygt 1,4 miljarder kronor. bror karlsson Svårt att förstå? Det är lätt att gå vilse bland siffrorna i en budget. Den övre raden visar vad regeringen anvisade till Försäkringskassans administration i förra årets budget. Pengar till administrationen finns också i den extra satsning på samverkan (738 miljoner) som redovisas separat i budgeten. Andra raden beslut döljer nya och tidigare fattade beslut. Om inte årets budgetproposition innehållit pengar för fortsatt deltagande i servicekontoren skulle minussiffran för 2013 vara betydligt större. Nu visar den bara sedan tidigare kända sparkrav finns, åtminstone inte ännu, några öronmärkta pengar för servicekontoren så minussiffran blir högre. Men inget är skrivet i sten. I nästa års budget kan siffrorna vara annorlunda på grund av nya satsningar eller sparkrav. Men det som ser ut som mer pengar än i förra årets budget ser annorlunda ut när det räknas om i 2012 års prisnivå. De krav som statsmakterna nu ställer på oss är dock mer i linje med de generella kraven för staten, vilket för vår del är en betydande förändring till det bättre. Det är rimligt att vi ska klara av samma sak som alla andra myndigher, sa Adriana Lender på chefsdagen i september. 4 dagens socialförsäkring oktober 2011

5 Servicekontoren får 190 miljoner kronor för 2013 och kan arbeta vidare. Servicekontoren får andrum budget. Försäkringskassan får i budgetpropositionen 190 miljoner kronor för att finansiera servicekontor och serviceplatser under Det ger kassan tid att utreda hur man bäst möter sina kunder. Vi får nu arbetsro att fortsätta med normal verksamhetsutveckling Många aktiviteter stannade av när beskedet om avveckling kom. Det säger Annika Berthold, VO-chef för Lokala kontor. Vi jobbar till exempel med hur vi bättre kan marknadsföra självbetjäningstjänster till de kunder som besöker servicekontoren. 1,4 miljarder Så mycket har Försäkringskassan sänkt sina kostnader med sedan Få, om någon annan statlig myndighet kan uppvisa något liknande. det här har varit jobbigt för organisationen och har gjort att vi aldrig riktigt fått någon arbetsro. Adriana Lender på chefsmötet i september Annika Berthold Det var i februari som Försäkringskassan meddelade att man från och med 2013 skulle dra sig ur servicekontoren, som drivs i samverkan med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Det var det enda sättet att klara ett minskat anslag och samtidigt freda utbetalningar av ersättningar och stöd åt sjukskrivna. Det ledde till att Socialförsäkringsutskottet i början av april tog ett utskottsinitiativ om att regeringen skulle återkomma med Familjepolitiska reformer Tandvårdsreformen Tandvårdsportalen Sjukpenning, rehabiliteringspenning m m. Metod- och kompetensutveckling Information och förtroende förslag om hur Försäkringskassan kan tillgodose möjligheterna till personliga lokala möten. En månad senare gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att avvakta med att verkställa beslutet om servicekontoren till den sista december Samtidigt fick kassan i uppdrag att analysera hur man ska möta sina kunder i framtiden, med fokus på det personliga mötet. Analysen ska ta hänsyn till vad Statskontoret kommer fram till i sin utredning om de svenska myndigheternas samlade service. De båda utredningarna ska vara klara i april nästa år. SVeN-erIk JoHANSSoN 1100 färre till 2014 Inom Försäkringskassan beräknas antalet anställda minska med drygt personer mellan 2011 och den bedömningen gör Socialdepartementet i en bilaga till budgetpropositionens avsnitt om statlig förvaltningspolitik. Minskningen beror bland annat på stora pensionsavgångar och automatisering av ärendehandläggningen.ringen. foto: Bror karlsson etableringsersättning får behållas vid arbete för att göra det mer lönsamt för nyanlända invandrare att börja arbeta tidigt föreslår regeringen att de som arbetar under pågående etablering ska få behålla sin etableringsersättning. en förutsättning är att den nyanlända fullföljer de obligatoriska momenten i etableringsplanen. Hittills har ersättningen minskats i motsvarande omfattning som arbetsinsatsen ökat om den nyanlända fått arbete inom ramen för sin etableringsplan. etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010 för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbetslivet. Assistansersättning föremål för ekobrott Bidragsbrott och skattebrott välfärdens dubbla kriminalitet är namnet på en rapport från inspektionen för socialförsäkringen (isf) och Brottsförebyggande rådet (Brå). Utredarna konstaterar att de mest organiserade bidragsbrotten som kombineras med skattebrott gäller assistansersättningen. Man säger också att det viktigaste medlet för att förebygga och bekämpa kombinationsbrotten är ett utvecklat samarbete mellan försäkringskassan, skatteverket och Polisen. kampanj för jobb åt funktionsnedsatta arbetsförmedlingen har nyligen inlett kampanjen se kraften för att uppmärksamma arbetsgivare på kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. Med kampanjen vill arbetsförmedlingen också informera om de stöd som kan ges för att undanröja hinder för anställning. S-byte i utredningen lars-anders Häggström, förbundsordförande i Handels, är ny socialdemokratisk ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Han ersätter stefan löfvén. dagens socialförsäkring oktober

6 AktUeLLt riksrevisionen ser över tandvårdsreformen riksrevisionen har inlett en granskning av 2008 års tandvårdsreform, som bland annat omfattar ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd, en prisjämförelsetjänst och informationssatsningar. i en förstudie har riksrevisionen sett tecken på problem med de statliga insatserna. det handlar bland annat om lägre besöksfrekvens än väntat i vissa åldersgrupper, prisökningar och låg kännedom om tandvårdsstödet hos många. Fortsatt ökning av norsk sjukfrånvaro även under det andra kvartalet i år ökade sjukfrånvaron i norge jämfört med motsvarande kvartal 2010: från 6,3 till 6,5 procent. ökningen har varit störst bland offentligt anställda. nivån är i dag ungefär som 2009 då det var en kraftig ökning. därpå följde en betydande minskning förhoppningen är nu att de nya reglerna för uppföljning av sjukskrivna som trädde i kraft 1 juli i år ska ge utslag i kommande statistik. de nya reglerna sörjer för tidigare och tätare uppföljning av sjukskrivna samtidigt som läkarna uppmanas att välja deltidssjukskrivning, säger Joakim lystad, chef för nav (den norska försäkringskassan). Upphandlingsstödet ska utredas en särskild utredare ska se över hur det statliga upphandlingsstödet kan samordnas och bli effektivare. det bör ske genom att i första hand samordna stödet inom en myndighet, alternativt överväga inrättandet av en ny myndighet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars år. det är den samlade erfarenhet som Försäkringskassans anställda har av att förvalta och utveckla socialförsäkringen. så ska sjukförsäkringen f SYSteMAtISk PrÖVNINg Sjukskrivnas möjligheter att återgå i arbete ska tas tillvara tidigare och mer systematiskt. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla arbetsmetoder med utgångspunkt i de förslag som myndigheterna, på regeringens uppdrag, lämnade i februari i år. I anslutning till tidsgränserna 90 och 180 dagar, samt senare om sjukfallen blir längre än ett år, ska individens förutsättningar för arbete och behov av insatser i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården klargöras. Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år från 2012 för förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan. De personliga handläggarna har en viktig roll och måste få goda förutsättningar, skriver regeringen och öronmärker 50 miljoner kronor av de nämnda 500, för metod- och kompetensutveckling. bostadsbidraget höjs för barnfamiljer budget. ekonomin för barnfamiljer och unga utan barn som har de lägsta inkomsterna ska stärkas. I budgetpropositionen föreslås förändringar i bostadsbidraget: den nedre gränsen för bostadskostnaden vid vilken bidraget betalas ut sänks det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs en större andel av bostadskostnaderna för unga utan barn blir bidragsgrundande. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn föreslås bli höjt med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre eller flera barn. Även den välfungerande s k handlingplansamverkan som redan finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedöms kunna vidareutvecklas. För 2012 föreslås denna samverkan få mer än dubbelt så mycket pengar som i år, 738 miljoner kronor jämfört med 314 miljoner. Det är också viktigt att personer med begränsad arbetsförmåga får större möjligheter att göra en insats på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen får därför pengar för lönebidragsanställningar m m speciellt för personer som lämnat sjukförsäkringen men bedöms stå långt från arbetsmarknaden. oskäligt Idag kan sjukpenning betalas ut efter maxtiden 2,5 år vid fem speciella situationer. När den sjukskrivne vårdas på sjukhus eller får omfattande vård, har dålig verklighetsuppfattning eller svårt att orientera sig, riskerar För en majoritet av barnfamiljerna som har bostadsbidrag innebär förslaget om att bidrag kan lämnas för en lägre bostadskostnad en höjning med 300 kronor per månad. För unga utan barn, bland annat studenter, blir det en höjning med i genomsnitt 120 kronor per månad. Dessutom beräknas ytterligare cirka hushåll kunna bli berättigade till bostadsbidrag. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari budget. Mer individuella bedömningar vid bortre gränsen och en mer systematisk prövning av förutsättningar för arbete. det är några av förslagen till förändringar i sjukförsäkringen. efter mycket kritik från olika håll presenterade regeringen i maj en departementspromemoria (ds 2011:18) med flera förslag till ändringar i sjukförsäkringen. Över 60 remissinstanser har tyckt till men i allt väsentligt ligger förslagen fast. de är tänkta att genomföras redan till årsskiftet. Här följer de viktigaste. SVeN-erIk JoHANSSoN Förslag i budgetpropositionen påverkar bostadsbidraget. att sjukdomen försämras genom deltagande i arbetslivsintroduktionen, har en allvarlig sjukdom eller en arbetsskada. Nu kompletteras dessa undantag från huvudregeln med ett mer generellt kriterium, nämligen att sjukpenning ska fortsätta att betalas ut om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra det. Oskäligt kan innebära att personen på grund av sjukdom har mycket svårt att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen, vilket är det som erbjuds efter 2,5 år med sjukpenning. Ett annat exempel är att det bedöms osannolikt att personen kan tillgodogöra sig insatserna. Försäkringskassan tyckte i sitt remissvar att det är bra att få större möjlighet att ta individuella hänsyn. Samtidigt konstaterade man att det många gånger kommer att bli svåra avvägningar. Man nämnde också risken att omvärlden och Försäkringskassan foto: Bror karlsson 6 dagens socialförsäkring oktober 2011

7 rapport årgång 2 förändras kommer att ha olika uppfattning om vad som ska gälla eftersom kriteriet oskäligt endast ska relateras till nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Hänsyn till sociala eller ekonomiska omständigheter får som tidigare inte tas. Att individuella bedömningar inte kan regleras i detalj gör det viktigt att Försäkringskassan beaktar organisatoriska möjligheter till ett enhetligt beslutsfattande, skriver regeringen. Om sjukpenning fortsätter att betalas ut efter 2,5 år betyder det inte att den bortre gränsen tas bort. Försäkringskassan ska hålla kontakt med den försäkrade och sjukvården och erbjuda arbetslivsintroduktion så fort det blir möjligt. NY ersättning De som saknar eller har låg SGI efter att ha haft tidsbegränsad sjukersättning eller, från och med 2013, aktivitetsersättning kan få en ny typ av ersättning, nämligen sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall, högst 160 kr per dag. Idag kan dessa personer inte få någon ersättning alls från sjukförsäkringen även om de blir sjuka och inte kan arbeta. Ett boendetillägg knyts till de nya ersättningarna. De flesta beräknas därmed få ungefär samma disponibla inkomst som när de hade sjukersättning och bostadstillägg. Därmed har regeringen gjort vad riksdagen ville utifrån utskottsinitiativet i juni. Försäkringskassan avstyrkte förslagen eftersom man anser att de är för komplicerade och administrativt kostsamma. Istället förordade man ett schablonbelopp per månad samt bostadstillägg enligt befintliga regler. SAMordNINgSFÖrbUNd Samordningsförbunden ska få bättre förutsättningar att planera och driva sin verksamhet genom att pengarna för finansiell samordning ska gå via ett nytt anslag. Hittills har anslaget varierat från år till år eftersom det varit kopplat till sjukpenninganslaget. Samordningsförbunden får 280 miljoner kronor nästa år vilket är en ökning med 20 miljoner jämfört med i år. reda Ut begrepp Den andra frågan som riksdagen i somras beslutade att regeringen skulle återkomma med förslag om gällde att ersätta dagens begrepp reguljära arbetsmarknaden med Tydliga förbättringar i årets kundundersökning Försäkringskassans kundundersökning visar uppåtgående siffror på samtliga områden. Nöjd Kund Index (NKI) har ökat till 53 från förra årets 51. Bemötandet har fått siffran 3,9 på en femgradig skala, vilket ska jämföras med förra årets 3,8. I kundundersökningen som är rikstäckande tillfrågades ett urval på kunder som fått ett beslut i ett ärende eller en utbetalning under perioden 21 februari till 18 mars i år. 51 procent av de tillfrågade besvarade undersökningen. Undersökningen visade genomgående uppåtgående resultat. Särskilt noterbart är kundgrupperna Funktionshinder och Sjuk vilka ökade från 44 till 48 respektive 48 till 52 i Nöjd Kund Index. Våra resultat blir allt bättre och det märker uppenbarligen medborgarna, säger generaldirektör Adriana Lender. Det bekräftas också av att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassan har minskat med 40 procent. Särskilt glädjande i årets kundundersökning är att NKI har ökat så markant för kundgruppen personer med funktionsnedsättning, vilket är normalt förekommande arbeten vid prövning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Det skulle innebära en återgång till tidigare begrepp. Regeringen konstaterar dock att problemet med att pröva arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad fanns även med det tidigare begreppet, och ger därför Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan. Det ska ske inom ramen för det pågående arbetet med att utveckla metoder för att bedöma arbetsförmåga och rapporteras senast 5 mars. AktIVItetSerSÄttNINg De personer som inte kan lämna aktivitetsersättningen innan de fyllt 30 år ska erbjudas att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. En mer genomgripande reform av aktivitetsersättningen anser dock regeringen kräver ytterligare utredning och analys. När det gäller ungdomar som har ersättningen på grund av förlängd skolgång är tanken att de i stället ska få ersättning inom studiestödssystemet. Frågan tas om hand av den kommande utredningen om studiehjälp m m. eva LINdÉN ett strategiskt prioriterat område för Försäkringskassan. Årets kundundersökning kunde förutom via brev även besvaras på Internet och webbenkäten var, förutom på svenska, tillgänglig på arabiska, engelska och somaliska. Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar sedan 1997 och även om årets resultat pekar uppåt är det långt kvar till de noteringar som har uppnåtts tidigare låg det sammanväga NKI så högt som 67. Bottennoteringen nåddes 2008 med siffran 50. bror karlsson Social trygghet motverkar fattigdom en ny antologi, Pengar i handen (svenska kyrkan och nordiska afrikainstitutet), handlar om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger. över 860 miljoner fattiga människor i utvecklingsländer har under de senaste årtiondena inkluderats i olika former av sociala trygghetssystem, till exempel barnbidrag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger och ålderspension. satsningarna har inneburit ett paradigmskifte både för de berörda länderna och biståndsgivarna. Företagshälsovården drev inte rätt frågor samarbete med företagshälsovård kan minska sjukfrånvaron, men det gäller att identifiera behovet av stöd och komma överens om bra insatser. det visar en studie från ivl, svenska miljöinstitutet, som studerat samarbetet mellan 15 större företag och företagshälsovård. det var nämligen inte företagshälsovården som drev frågor om en god arbetsmiljö utan företagen. företagshälsovården var heller inte så bra på att förklara vad man kunde hjälpa till med. det säger en av forskarna ann Beth antonsson, adjungerad professor vid kth, till tidningen ingenjören. rapporten finns på Sjukförsäkringen skapar nya rekord lo-tco rättsskydd har aldrig tidigare drivit så många sjukförsäkringsärenden som idag, enligt uppgifter på hemsidan. År 2006 var det 299 fall, 2010 var antalet 580. i förvaltningsrätterna har socialförsäkringsmålen ökat med nästan 55 procent mellan 2008 och orsaken är, menar rättsskyddet, dels en betydande osäkerhet vid tillämpningen, dels att många enskilda känner sig felaktigt behandlade. Åtminstone en del av förklaringen ser lo-tco rättsskydd i reformtakten, trygghetssystemen ändrades 36 gånger åren dagens socialförsäkring oktober

8 AktUeLLt Föräldraträffarna flyttar in på webben På försäkringskassans webbplats finns nu en föräldrainformation, som ersätter de informationsträffar för blivande föräldrar som tidigare arrangerades av försäkringskontoren. Försäkringskassan leder It-utredning försäkringskassans itavdelning har fått i uppdrag av e-delegationen att leda en förstudie om effektivare it-drift. syftet är att utreda hur den offentliga sektorn kan minska kostnaderna för it-driften. förstudien kommer att bedrivas i samverkan med en rad andra myndigheter samt sveriges kommuner och landsting (skl). den beräknas bli klar i mars Jo-anmälningarna allt färre Till och med augusti i år fick Jo in 331 anmälningar mot försäkringskassan. en minskning med 47 procent jämfört med samma period 2010 då antalet var 565. även de ärenden som Jo remitterade till försäkringskassan minskade kraftigt, 47 till och med augusti i år jämfört med 61 samma period inget område eller del av försäkringskassan sticker ut. Prisad för intern kommunikation försäkringskassan har fått nordisk kommunikations pris för intern kommunikation Motiveringen är att konstant förändring, kriser och hård mediebevakning fått kassans chefer att inse behovet av god kommunikation och agera utifrån det. det lyfts också fram att kommunikation numera står högt upp på agendan och att informationsstaben arbetar uthålligt och långsiktigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för chefer och medarbetare. Sanktioner kostar mer än de smakar Försäkringskassan säger nej till förslaget om ett sanktionssystem vid mindre brott eller slarv. Sanktioner kan till och med få negativa effekter på återgång i arbete. Förslaget om sanktionsavgift på trygghetsområdet finns i en statlig utredning (SOU 2011:3). Försäkringskassan ger tummen ner i sitt remissvar. Utredningen föreslår att en lag om sanktionsavgift ska börja gälla från och med nästa sommar. Avgiften är tänkt att tas ut för de brott som benämns som ringa, vid vårdslösa bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen men också när oriktiga uppgifter lämnats vare sig det skett avsiktligt eller inte. Sanktionsavgiften ska, enligt förslaget, vara minst 500 kronor eller 20 procent av den ersättning som skulle ha betalats ut. Utredningen gissar att det för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skulle röra sig om cirka fall per år och att den årliga administrationskostnaden skulle bli 35 miljoner kronor, dessutom behövs ytterligare 14 miljoner för att utveckla IT-system samt till information. Handläggare och experter ska stötta kolleger i kroatien Inom kort startar ett projekt där handläggare och experter från Försäkringskassan ska hjälpa sina kolleger i kroatien att införa eu-förordningen om fri rörlighet för arbetskraft inom eu. Det är ett så kallat Twinningprojekt, som är EU-finansierat och syftar till att stödja EU:s kandidatländer i förberedelserna inför medlemskapet. Kroatien förväntas bli medlemsland Försäkringskassan administrerar projektet, som ska pågå i 18 månader, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 20 till 25 medarbetare vid Försäkringskassan kommer att bli involverade, säger projektledare Bodhi Pieris. Det handlar både om specialister och om handläggare som arbetar med EU-ärenden. Dessutom kommer experter från Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen knytas till projektet. Projektet ska bland annat utbilda och träna kroaterna i EU:s Bodhi Pieris samordningsregler för socialförsäkringsförmåner och ta fram vägledningar, studiematerial och informationsbroschyrer. I uppdraget ingår också att utveckla en informationsstrategi på området. Samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap leder ett sådant här samarbete till breddad kompetens inom Försäkringskassan och för de medarbetare som deltar, säger Bodhi Pieris. Försäkringskassan har varit verksam i flera av EU:s nya medlemsstater och deltagit i ett tiotal projekt. SVeN-erIk JoHANSSoN kostar för mycket Försäkringskassan säger ett bestämt nej. Dels delar man inte utredningens tro på den förebyggande betydelsen av sanktioner, dels anser man inte kostnaderna som försvarbara. Det är bättre att använda pengarna till att utveckla de nuvarande systemen för att minimera fel orsakade av såväl medborgarna som myndigheterna själva. Negativa effekter Försäkringskassan tror dessutom att sanktioner kan ha en negativ effekt i de fall arbetet bygger på samarbete med de försäkrade. Skulle förslaget bli verklighet behövs justeringar så att det stämmer överens med Socialförsäkringsbalken. Dessutom är det Försäkringskassans uppfattning att det inte går att genomföra ett eventuellt beslut om sanktionssystem så snabbt som utredningen föreslår. IT-utvecklingen kräver mer tid, dessutom krävs stora utbildnings- och informationssatsningar. ANderS LJUNgberg Miljarden bra men kan bli bättre Sjukskrivningsmiljarden har ökat fokus på sjukskrivningsfrågorna. Det menar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Miljarden är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som avser att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Men ISF vill se flera förändringar. ISF anser att systemet för ersättning för de fördjupade medicinska utredningar som landstingen utför åt Försäkringskassan är felkonstruerat. Ersättningen till landstingen varierar för mycket. Den rörliga delen i ersättningen vill ISF slopa eftersom den medför konkurrens mellan landsting om att ha så låga sjuktal som möjligt, något som inte behöver vara lika med god kvalitet och hög effektivitet. ANderS LJUNgberg 8 dagens socialförsäkring oktober 2011

Filosofi från öst visar vägen

Filosofi från öst visar vägen Uppdrag: Vad skapar tilltro? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 september 2012 tidningen för dig i försäkringskassan stort intresse för FKfakturor TEMA: LEAN Filosofi från öst visar vägen #6 INNEHÅLL Det gör ont

Läs mer

PÅ jakt efter sig själv

PÅ jakt efter sig själv DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING FINANSKRISEN KRÄVER MER RESURSER #3 1 APRIL 2009 tidningen för dig i Försäkringskassan Intervjun: ENHETSCHEFEN SOM TRIVS MED SITT JOBB FARVÄL BULL HEJ UNIX Nya Försäkringskassan

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är.

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan. Intervjun: Problemlösarna: Örebrofolket är. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #6 21 AUGUSTI 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan KAN MAN MÄTA ARBETS- FÖRMÅGA? Intervjun: TUSEN- KONSTNÄR I BLEKINGE NY PENSIONS- MYNDIGHET Örebrofolket är Problemlösarna:

Läs mer

rekordmånga i utbildning

rekordmånga i utbildning CURT OM DEN SVÅRA TIDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #8 15 OKTOBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Fokus: DET LUKTAR BROTT Problemlösarna: TA FAST TIDS- TJUVARNA! De är med i storsatsningen rekordmånga

Läs mer

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

bilen behövs ännu mer nu I nya organisationen ATT TA Åsikter Problemlösarna: Intervjun: Fokus: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 12 NOVEMBER 2008 tidningen för dig i Försäkringskassan Problemlösarna: GLÖM INTE ATT TA DET LUGNT Intervjun: FRÅN KAOS TILL ORDNING Åsikter DEN VILDA JAKTEN PÅ AKTEN Fokus: FÅ

Läs mer

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst

DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Temasidor. Henriette Johansson. dalarnas röst DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 28 FEBRUARI 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan FEL OCH RÄTT SÄTT ATT GE ETT NEJ Temasidor NYA FÖRSÄK RINGSKASSAN TAR FORM KONSTEN ATT HÅLLA ÅNGAN UPPE Henriette Johansson

Läs mer

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

BIDRAGS- FUSKET. Till kamp mot NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS. Värda att vårdas: MOTARBETARNA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 7 24 AUGUSTI 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN NYTT VERKTYG GÖR RÄTT PROGNOS Till kamp mot BIDRAGS- FUSKET Värda att vårdas: MOTARBETARNA Rygginstitutet - Luleå Håkan

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

KOLL PÅ. sjukpenningen VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA. Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING VAD VILL SMÅ FÖRETAGARNA? DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING # 2 15 februari 2006 tidningen för dig i Försäkringskassan Föräldraförsäkringen PÅVERKAR DET MEST PRIVATA KOLL PÅ sjukpenningen FEM KNEP FÖR ATT ÅTERKOPPLA

Läs mer

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING

FÖRÄNDRA TAR TID. Adriana Lender DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA. Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING DE HJÄLPS ÅT ÖVER LÄNS- GRÄNSERNA # 9 2 NOVEMBER 2005 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN Jönköping: FÖRÄLDRA- TRÄFFAR BLEV SUCCÉ Adriana Lender FÖRÄNDRA TAR TID Rygginstitutet

Läs mer

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011

SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG Vår beteckning Kundcenter, Självbetjäning och Lokala kontor 2012-04-13 Dnr 035503-2011 1 (38) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Svar på uppdrag att genomföra en djupgående analys om hur myndighetens olika kundgruppers och medborgarnas servicebehov av Försäkringskassans tjänster kan tillgodoses

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7

en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 en granskningsrapport från riksrevisionen Aktivitetsersättning en ersättning utan aktivitet? rir 2015:7 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN

Nya Försäkringskassan: DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING. #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan. Robert Granath: Uppsala är KUNDEN DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #9 14 NOVEMBER 2007 tidningen för dig i Försäkringskassan Nya Försäkringskassan: NU FALLER BITARNA PÅ PLATS Robert Granath: STRATEG SOM KÄNNER VÅR SJÄL Uppsala är testpiloter NYA

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Den nya Försäkringskassan

Den nya Försäkringskassan 2009:19 Den nya Försäkringskassan i rätt riktning men långt kvar MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-30 2005/298-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-10-16 S2007/9787/SF (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering Arbetslivsinriktad rehabilitering Per Johansson, Eshat Aydin, Sisko Bergendorff, Nina Granqvist, Malin Josephson och Inger Sohlberg Inspektionen för socialförsäkringen UNDERLAGSRAPPORT TILL DEN PARLAMENTARISKA

Läs mer

Gör rätt från dag ett

Gör rätt från dag ett Gör rätt från dag ett EKONOMISKT BISTÅND TILL LÅNGVARIGT SJUKA BIDRAGS- MOTTAGARE OCH PERSONER UTFÖRSÄKRADE FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 Förord Syftet med denna rapport är att ge en bild av gruppen sjuka med

Läs mer

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter

De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Rapport till Finanspolitiska rådet 2010/5 De senaste reformerna inom sjukförsäkringen: En diskussion om deras förväntade effekter Pathric Hägglund Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Peter Skogman

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00

Postadress Besöksadress Telefon 126 37 Hägersten LM Ericssons väg 30 08-786 90 00 BESLUTSMISSIV Beslutsmissiv Regeringen har genom regleringsbrevet 2013 gett Försäkringskassan i uppdrag att särskilt redovisa och kommentera verksamhetens resultat gällande den instruktionsreglerade uppgiften

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 1 (44) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm LM Ericsons väg 30 08-786 90 00 E-post Internetadress Telefax

Läs mer