INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER"

Transkript

1 INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson, ny generaldirektör Evolutionär kliver in

2 #7 INNEHÅLL Surdegen matas och får nytt liv chefredaktören CATHARINA BYSTRÖM forsakringskassan.se Ingen har väl missat surdegstrenden i Stockholms innerstad, mediefolktäta Brommakvarter samt Gotland och Österlen under sommartid. Surdegar kräva underhåll i form av ständig matning, annars dör de. Denna trend kan tyckas långt från kassans värld. Men jag tycker mig se en hel del puttrande surdegar hos oss. Gamla historier ältas tills de förvandlats till grå pysande surdegar i arkivskåpen. Eftersom de inte dör betyder det att vi fortsätter att mata dem. Varje gång historien berättas får den ny näring. En bakteriekultur som inte dör är den om våra stuprör. Historien lyder: Alla tänker bara i sitt stuprör, bryr sig om sin egen organisation och ifrågasätter vad alla andra gör. Vi vet för lite om helheten och ser rakt ned i backen. Detta bekräftas i många undersökningar, nu senast i kulturanalysen. Vi som jobbar med att göra interntidningar vet att detta är ett allmänmänskligt beteende. De flesta läser helst bara det som rör ens egen ort eller ärendeslag. Det andra är för långt borta från den dagliga verkligheten. Så vad är egentligen problemet? Vill vi ha helhet och sammanhang måste vi blicka ut över horisonten. Ett liten hjälp kan vara att läsa DS och nyheterna på Fia. För att kunna göra en tidning som ni uppskattar kommer om några veckor en läsarundersökning. Passa på och berätta vad du behöver för att få en bättre helhet. Vad hände med surdegen då? Just nu kände jag att den där stuprörshistorien redan ligger i ugnen på gräddning och snart kommer att ätas upp av mig och då är den per definition död. STURE HJALMARSSON är nöjd 4 med de ekonomiska förutsättningarna. LOUISE OLLIVIER vill att vi 15 ska leva som vi lär. AKTUELLT Förstärkt budget för nya satsningar 4 7 Uppåt i kundundersökningen 7 Nej till sanktioner 8 Försäkringskassan exporterar EU-kunnande 8 Adriana Lender slutar som generaldirektör 9 Utbildning ska ge bättre samordning 10 TAR EN TITT PÅ arbetet med unga med aktivitetsersättning. 12 TAR EN TITT PÅ hur vi ska undvika att styras av våra fördomar.15 TALAR MED Dan Eliasson, som tar steget från Migrationsverket till Försäkringskassan. 18 DAN ELIASSON Nya generaldirektören berättar om sin målbild för Försäk- 18 ringskassan. ANDREAS PETTERSSON har lärt 13 sig ställa rätt frågor och ökat kvaliteten. ANKI SCHILL 22 handlägger allt fler barnbidrag manuellt. TRÄFFAR dem som testat nya bedömningsinstrumentet för assistansersättning. 20 NEDSLAGET görs på en enhet för barnbidrag och underhållsstöd 22 NYA RÖN Långt till bådas försäkring 24 Okända avtal bättrar på ersättningen 24 NYFIKEN PÅ... Åsa Wengfelt, enhetschef som utvecklar verksamhetsstödet. 29 PS Generaldirektör Adriana Lender får sista ordet DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING OKTOBER 2011

3 SIDAN 3 VÄLKOMMEN kundnytta adoptionskostnadsbidrag barnbidrag bostadsbidrag föräldrapenning havandeskapspenning jämställdhetsbonus tillfällig föräldrapenning underhållsstöd underhållsbidrag aktivitetsersättning arbetsskadeförsäkring närståendepenning rehabiliteringsersättning rese ersättning sjukersättning sjuklön sjukpenning smittbärarpenning statligt personskadeskydd särskilt högriskskydd arbetshjälpmedel assistans Antalet kundsynpunkter minskar KLAGOMÅL OCH BERÖM Före mars månad i år låg antalet kundsynpunkter normalt på ungefär 900 stycken i månaden. Under mars tog antalet ett språng uppåt beroende på uppmärksamheten i medierna runt vad som skulle hända med servicekontoren. Sedan dess har antalet stadigt minskat för att under augusti uppgå till 567 stycken. Ser man till hur synpunkterna fördelar sig på förmåner så minskar klagomålen när det gäller sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning men ökar när det gäller bostadsbidrag och föräldrapenning. Man kan också se hur klagomålen fördelar sig avseende vad synpunkten gäller och då PÅ GÅNG DEPARTEMENT/ MYNDIGHETER 31/10 Granskning av beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv. ISF. 11/11 Regeltillämpning vid graviditetsrelaterade besvär. ISF. I FÖRSÄKRINGS- KASSAN 19/10 Socialförsäkringsforskningens dag. Tema om barn och föräldraskap. Stockholm. 31/10 Uppföljning av högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader /11 Nationell samverkanskonferens. Stockholm. FÖRSÄKRINGS- KASSANS UPPDRAG 28/10 Utgiftsprognos till regeringen. I OMVÄRLDEN 13/10 Working life Försäkringskassan medverkar. Stockholm. ökar antalet när det gäller webbplatsen och även lagar och regler. Klagomålen minskar när det gäller handläggning och även när det gäller kundcenter. Något överraskande avser hela 25 procent av klagomålen under variabeln Synpunkten Försäkringskassans webbplats. Många klagomål gällande webbplatsen handlar om att man har svårigheter med att logga in på sidan, säger Katarina Gocic som är handläggare vid kundcenter i Västerås och kundsynpunktssamordnare självbetjäning i Stockholm. Man vill också ha en kalenderfunktion för föräldrapenningen samt tidigare än nu kunna se när en utbetalning kommer att utbetalas. Många av de här klagomålen är egentligen att se som förbättringsförslag vilket vi förstås tar till oss. 17/10 Den tudelade välfärdsstaten. Konferens i Stockholm arrangerad av FAS och UCLS. 20/10 Vässa verksamheten! ESV-dagen om förbättringsarbete i en effektivare statsförvaltning. Stockholm. 21/10 Begriplex. Konferens om språk i offentlig sektor. Stockholm. 26/10 Forskning om företagshälsovården. Konferens i Stockholm arrangerad av FAS. 1 Delaktighet och insyn (omprövningsverksamheten) 2 Har en myndighet kunder? 3 När kan Jerry bli min kamrat? 4 Ny GD 5 Höstbudgeten DE 5 HETASTE DEBATTERNA PÅ FORUM ersättning bilstöd handikappersättning kontaktdagar vårdbidrag europeiska sjukförsäkringskortet sjuk/vård utomlands tandvård aktivitetsstöd utvecklings-ersättning efterlevan deförmåner pension Christina Edin som anställdes som platschef för Kundcenter Sundsvall den 8 augusti. Vad arbetade du med innan du började på Försäkringskassan? Jag arbetade inom IKEA i Sundsvall i drygt sex år, bland annat som kundrelationschef. Varför valde du att börja hos Försäkringskassan? Jag trivdes väldigt bra inom IKEA, men sökte mig medvetet till Försäkringskassan för att få arbeta med människor i samhället på ett annat sätt än i mina tidigare uppdrag. Jag lockades av att få vara med och utveckla kundmötet på Försäkringskassan. Är det något särskilt du tar med dig från tiden vid IKEA till oss på Försäkringskassan? Det finns både likheter och olikheter mellan Försäkringskassan och IKEA och jag har erfarenheter från IKEA-tiden som har relevans för mitt arbete här vid Försäkringskassan. Hur har den här första månaden varit? Väldigt bra, jag har blivit otroligt väl mottagen överallt inom Försäkringskassan vilket har gett mig som nyanställd en positiv start. Jag är stolt över att arbeta i en verksamhet där vi tar så väl hand om nyanställda. Det har säkert varit en hektisk tid också? Jo, så är det att vara ny på jobbet. Dagarna går fort och jag lär mig nya saker hela tiden. 54 nya medarbetare anställdes under augusti. Av dessa är 20 tillsvidareanställda. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING OKTOBER

4 AktUeLLt 5 MINUter Med Bengt Stjärnsten chef för NFC, som ska koordinera leanarbetet. Lean ska införas i hela kassan Varför införs lean? Dels har vi goda erfarenheter från leanarbetet inom NFC, KC och VS, dels måste vi öka medarbetarnas delaktighet och utnyttja potentialen i deras strävan efter förbättringar, dels finns det tillkortakommanden i organisationen som medarbetarna retar sig på. Vad vinner man med lean? Det kan leda till både ökad kvalitet och effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Det blir bra för medarbetarna, vi vill ha kundfokus, få bort slöseri och slippa brandkårsutryckningar. Lean kan också avliva en del myter om begräsningar, både kring rutiner på arbetsplatsen och i handläggningen. Vad händer nu? Lean fortsätter där det redan prövats. Inom NFC har dessutom Göteborg City börjat och vi planerar för ytterligare två fyra kontor Dessutom ska vi ta fram ett förslag till målbild för lean inom kassan samt en handlingsplan för högsta ledningen. Om leanarbetet ska lyckas måste ledningen naturligtvis vara med. du har beskrivit lean som en kulturrevolution? Lean är ett förhållningssätt och ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar, men det är ingen universalmedicin. Att låta medarbetarna jobba med förbättringsförslag och ta ansvar för verksamhetsutveckling kräver ett ledarskap som vågar släppa fram medarbetarna. För medarbetarna handlar det om att ta ansvar för att det blir rätt från deras sida. Samtidigt måste organisationen kunna ta hand om de förslag som inte kan lösas lokalt. SVeN-erIk JoHANSSoN Förstärkt budget inför nästa år budget. Försäkringskassan har i stort sett fått de pengar av regeringen som behövs för att bedriva verksamheten under nästa år. Vi har fått ett budgettillskott för att finansiera de reformer som regeringen har aviserat, säger ekonomidirektör Stura Hjalmarsson. Dessutom får vi ett kraftigt tillskott för att finansiera samverkan med Arbetsförmedlingen inom sjukförsäkringen. Regeringen har skjutit till sammanlagt 174 miljoner som ska användas inom den ordinarie verksamheten med anledning av de reformer som man har aviserat. Höja förtroendet Det handlar om förändringar inom familjepolitiken, sjukförsäkringen och det så kallade tredje steget inom tandvården. Dessutom har 50 miljoner avsatts bland annat till metodoch kompetensutveckling inom sjukförsäkringen och 20 miljoner för informationsinsatser som ska höja förtroendet för och stärka legitimiteten i sjukförsäkringen. Pengarna kompenserar oss för det merarbete som orsakas av reformer och regelförändringar, säger Sture Hjalmarsson. Samverkansanslaget ökar Förutom ovan nämnda summor ökar regeringen samverkansanslaget från nuvarande 314 miljoner kronor till 738 miljoner nästa år. Pengar som ska användas gemensamt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att stöjda återgången till arbete för sjukskrivna personer. Det är en positiv satsning på samverkan regeringen gör som dessutom blir permanent över tid, säger Sture Hjalmarsson. Den höjda nivån består enligt budgetpropositionen åtminstone fram till och med Hur pengarna ska fördelas mellan oss och Arbetsförmedlingen är vi inte på det klara med ännu. För 2013 har regeringen också aviserat 190 miljoner kronor för servicekontoren. Samtidigt som pengar alltså har skjutits till för olika ända- budgeten I SIFFror I budgeten beslut Förslag ny budget år prisnivå mål kvarstår regeringens besparingskrav. För nästa år uppgår de till två procent inom kundmötesorganisationen och fem Sture Hjalmarsson procent inom all övrig verksamhet. För 2013 är kravet minst två procent för all verksamhet. Min samlade bedömning är att vi har bra ekonomiska förutsättningar för nästa år, säger Sture Hjalmarsson. Besparingskravet kan vi hantera med effekthemtagningar av tidigare gjorda IT-satsningar och med naturliga avgångar. Jag kan inte se att budgeten behöver föranleda några uppsägningar. Det är snarare så att vi kommer att behöva göra nyrekryteringar på grund av kommande volymökningar inom aktivitetsstödet och sjukförsäkringen. Sedan 2005 har Försäkringskassan sänkt sina kostnader med sammantaget drygt 1,4 miljarder kronor. bror karlsson Svårt att förstå? Det är lätt att gå vilse bland siffrorna i en budget. Den övre raden visar vad regeringen anvisade till Försäkringskassans administration i förra årets budget. Pengar till administrationen finns också i den extra satsning på samverkan (738 miljoner) som redovisas separat i budgeten. Andra raden beslut döljer nya och tidigare fattade beslut. Om inte årets budgetproposition innehållit pengar för fortsatt deltagande i servicekontoren skulle minussiffran för 2013 vara betydligt större. Nu visar den bara sedan tidigare kända sparkrav finns, åtminstone inte ännu, några öronmärkta pengar för servicekontoren så minussiffran blir högre. Men inget är skrivet i sten. I nästa års budget kan siffrorna vara annorlunda på grund av nya satsningar eller sparkrav. Men det som ser ut som mer pengar än i förra årets budget ser annorlunda ut när det räknas om i 2012 års prisnivå. De krav som statsmakterna nu ställer på oss är dock mer i linje med de generella kraven för staten, vilket för vår del är en betydande förändring till det bättre. Det är rimligt att vi ska klara av samma sak som alla andra myndigher, sa Adriana Lender på chefsdagen i september. 4 dagens socialförsäkring oktober 2011

5 Servicekontoren får 190 miljoner kronor för 2013 och kan arbeta vidare. Servicekontoren får andrum budget. Försäkringskassan får i budgetpropositionen 190 miljoner kronor för att finansiera servicekontor och serviceplatser under Det ger kassan tid att utreda hur man bäst möter sina kunder. Vi får nu arbetsro att fortsätta med normal verksamhetsutveckling Många aktiviteter stannade av när beskedet om avveckling kom. Det säger Annika Berthold, VO-chef för Lokala kontor. Vi jobbar till exempel med hur vi bättre kan marknadsföra självbetjäningstjänster till de kunder som besöker servicekontoren. 1,4 miljarder Så mycket har Försäkringskassan sänkt sina kostnader med sedan Få, om någon annan statlig myndighet kan uppvisa något liknande. det här har varit jobbigt för organisationen och har gjort att vi aldrig riktigt fått någon arbetsro. Adriana Lender på chefsmötet i september Annika Berthold Det var i februari som Försäkringskassan meddelade att man från och med 2013 skulle dra sig ur servicekontoren, som drivs i samverkan med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Det var det enda sättet att klara ett minskat anslag och samtidigt freda utbetalningar av ersättningar och stöd åt sjukskrivna. Det ledde till att Socialförsäkringsutskottet i början av april tog ett utskottsinitiativ om att regeringen skulle återkomma med Familjepolitiska reformer Tandvårdsreformen Tandvårdsportalen Sjukpenning, rehabiliteringspenning m m. Metod- och kompetensutveckling Information och förtroende förslag om hur Försäkringskassan kan tillgodose möjligheterna till personliga lokala möten. En månad senare gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att avvakta med att verkställa beslutet om servicekontoren till den sista december Samtidigt fick kassan i uppdrag att analysera hur man ska möta sina kunder i framtiden, med fokus på det personliga mötet. Analysen ska ta hänsyn till vad Statskontoret kommer fram till i sin utredning om de svenska myndigheternas samlade service. De båda utredningarna ska vara klara i april nästa år. SVeN-erIk JoHANSSoN 1100 färre till 2014 Inom Försäkringskassan beräknas antalet anställda minska med drygt personer mellan 2011 och den bedömningen gör Socialdepartementet i en bilaga till budgetpropositionens avsnitt om statlig förvaltningspolitik. Minskningen beror bland annat på stora pensionsavgångar och automatisering av ärendehandläggningen.ringen. foto: Bror karlsson etableringsersättning får behållas vid arbete för att göra det mer lönsamt för nyanlända invandrare att börja arbeta tidigt föreslår regeringen att de som arbetar under pågående etablering ska få behålla sin etableringsersättning. en förutsättning är att den nyanlända fullföljer de obligatoriska momenten i etableringsplanen. Hittills har ersättningen minskats i motsvarande omfattning som arbetsinsatsen ökat om den nyanlända fått arbete inom ramen för sin etableringsplan. etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010 för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbetslivet. Assistansersättning föremål för ekobrott Bidragsbrott och skattebrott välfärdens dubbla kriminalitet är namnet på en rapport från inspektionen för socialförsäkringen (isf) och Brottsförebyggande rådet (Brå). Utredarna konstaterar att de mest organiserade bidragsbrotten som kombineras med skattebrott gäller assistansersättningen. Man säger också att det viktigaste medlet för att förebygga och bekämpa kombinationsbrotten är ett utvecklat samarbete mellan försäkringskassan, skatteverket och Polisen. kampanj för jobb åt funktionsnedsatta arbetsförmedlingen har nyligen inlett kampanjen se kraften för att uppmärksamma arbetsgivare på kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. Med kampanjen vill arbetsförmedlingen också informera om de stöd som kan ges för att undanröja hinder för anställning. S-byte i utredningen lars-anders Häggström, förbundsordförande i Handels, är ny socialdemokratisk ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Han ersätter stefan löfvén. dagens socialförsäkring oktober

6 AktUeLLt riksrevisionen ser över tandvårdsreformen riksrevisionen har inlett en granskning av 2008 års tandvårdsreform, som bland annat omfattar ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd, en prisjämförelsetjänst och informationssatsningar. i en förstudie har riksrevisionen sett tecken på problem med de statliga insatserna. det handlar bland annat om lägre besöksfrekvens än väntat i vissa åldersgrupper, prisökningar och låg kännedom om tandvårdsstödet hos många. Fortsatt ökning av norsk sjukfrånvaro även under det andra kvartalet i år ökade sjukfrånvaron i norge jämfört med motsvarande kvartal 2010: från 6,3 till 6,5 procent. ökningen har varit störst bland offentligt anställda. nivån är i dag ungefär som 2009 då det var en kraftig ökning. därpå följde en betydande minskning förhoppningen är nu att de nya reglerna för uppföljning av sjukskrivna som trädde i kraft 1 juli i år ska ge utslag i kommande statistik. de nya reglerna sörjer för tidigare och tätare uppföljning av sjukskrivna samtidigt som läkarna uppmanas att välja deltidssjukskrivning, säger Joakim lystad, chef för nav (den norska försäkringskassan). Upphandlingsstödet ska utredas en särskild utredare ska se över hur det statliga upphandlingsstödet kan samordnas och bli effektivare. det bör ske genom att i första hand samordna stödet inom en myndighet, alternativt överväga inrättandet av en ny myndighet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars år. det är den samlade erfarenhet som Försäkringskassans anställda har av att förvalta och utveckla socialförsäkringen. så ska sjukförsäkringen f SYSteMAtISk PrÖVNINg Sjukskrivnas möjligheter att återgå i arbete ska tas tillvara tidigare och mer systematiskt. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla arbetsmetoder med utgångspunkt i de förslag som myndigheterna, på regeringens uppdrag, lämnade i februari i år. I anslutning till tidsgränserna 90 och 180 dagar, samt senare om sjukfallen blir längre än ett år, ska individens förutsättningar för arbete och behov av insatser i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården klargöras. Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år från 2012 för förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan. De personliga handläggarna har en viktig roll och måste få goda förutsättningar, skriver regeringen och öronmärker 50 miljoner kronor av de nämnda 500, för metod- och kompetensutveckling. bostadsbidraget höjs för barnfamiljer budget. ekonomin för barnfamiljer och unga utan barn som har de lägsta inkomsterna ska stärkas. I budgetpropositionen föreslås förändringar i bostadsbidraget: den nedre gränsen för bostadskostnaden vid vilken bidraget betalas ut sänks det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs en större andel av bostadskostnaderna för unga utan barn blir bidragsgrundande. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn föreslås bli höjt med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre eller flera barn. Även den välfungerande s k handlingplansamverkan som redan finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedöms kunna vidareutvecklas. För 2012 föreslås denna samverkan få mer än dubbelt så mycket pengar som i år, 738 miljoner kronor jämfört med 314 miljoner. Det är också viktigt att personer med begränsad arbetsförmåga får större möjligheter att göra en insats på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen får därför pengar för lönebidragsanställningar m m speciellt för personer som lämnat sjukförsäkringen men bedöms stå långt från arbetsmarknaden. oskäligt Idag kan sjukpenning betalas ut efter maxtiden 2,5 år vid fem speciella situationer. När den sjukskrivne vårdas på sjukhus eller får omfattande vård, har dålig verklighetsuppfattning eller svårt att orientera sig, riskerar För en majoritet av barnfamiljerna som har bostadsbidrag innebär förslaget om att bidrag kan lämnas för en lägre bostadskostnad en höjning med 300 kronor per månad. För unga utan barn, bland annat studenter, blir det en höjning med i genomsnitt 120 kronor per månad. Dessutom beräknas ytterligare cirka hushåll kunna bli berättigade till bostadsbidrag. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari budget. Mer individuella bedömningar vid bortre gränsen och en mer systematisk prövning av förutsättningar för arbete. det är några av förslagen till förändringar i sjukförsäkringen. efter mycket kritik från olika håll presenterade regeringen i maj en departementspromemoria (ds 2011:18) med flera förslag till ändringar i sjukförsäkringen. Över 60 remissinstanser har tyckt till men i allt väsentligt ligger förslagen fast. de är tänkta att genomföras redan till årsskiftet. Här följer de viktigaste. SVeN-erIk JoHANSSoN Förslag i budgetpropositionen påverkar bostadsbidraget. att sjukdomen försämras genom deltagande i arbetslivsintroduktionen, har en allvarlig sjukdom eller en arbetsskada. Nu kompletteras dessa undantag från huvudregeln med ett mer generellt kriterium, nämligen att sjukpenning ska fortsätta att betalas ut om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra det. Oskäligt kan innebära att personen på grund av sjukdom har mycket svårt att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen, vilket är det som erbjuds efter 2,5 år med sjukpenning. Ett annat exempel är att det bedöms osannolikt att personen kan tillgodogöra sig insatserna. Försäkringskassan tyckte i sitt remissvar att det är bra att få större möjlighet att ta individuella hänsyn. Samtidigt konstaterade man att det många gånger kommer att bli svåra avvägningar. Man nämnde också risken att omvärlden och Försäkringskassan foto: Bror karlsson 6 dagens socialförsäkring oktober 2011

7 rapport årgång 2 förändras kommer att ha olika uppfattning om vad som ska gälla eftersom kriteriet oskäligt endast ska relateras till nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Hänsyn till sociala eller ekonomiska omständigheter får som tidigare inte tas. Att individuella bedömningar inte kan regleras i detalj gör det viktigt att Försäkringskassan beaktar organisatoriska möjligheter till ett enhetligt beslutsfattande, skriver regeringen. Om sjukpenning fortsätter att betalas ut efter 2,5 år betyder det inte att den bortre gränsen tas bort. Försäkringskassan ska hålla kontakt med den försäkrade och sjukvården och erbjuda arbetslivsintroduktion så fort det blir möjligt. NY ersättning De som saknar eller har låg SGI efter att ha haft tidsbegränsad sjukersättning eller, från och med 2013, aktivitetsersättning kan få en ny typ av ersättning, nämligen sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall, högst 160 kr per dag. Idag kan dessa personer inte få någon ersättning alls från sjukförsäkringen även om de blir sjuka och inte kan arbeta. Ett boendetillägg knyts till de nya ersättningarna. De flesta beräknas därmed få ungefär samma disponibla inkomst som när de hade sjukersättning och bostadstillägg. Därmed har regeringen gjort vad riksdagen ville utifrån utskottsinitiativet i juni. Försäkringskassan avstyrkte förslagen eftersom man anser att de är för komplicerade och administrativt kostsamma. Istället förordade man ett schablonbelopp per månad samt bostadstillägg enligt befintliga regler. SAMordNINgSFÖrbUNd Samordningsförbunden ska få bättre förutsättningar att planera och driva sin verksamhet genom att pengarna för finansiell samordning ska gå via ett nytt anslag. Hittills har anslaget varierat från år till år eftersom det varit kopplat till sjukpenninganslaget. Samordningsförbunden får 280 miljoner kronor nästa år vilket är en ökning med 20 miljoner jämfört med i år. reda Ut begrepp Den andra frågan som riksdagen i somras beslutade att regeringen skulle återkomma med förslag om gällde att ersätta dagens begrepp reguljära arbetsmarknaden med Tydliga förbättringar i årets kundundersökning Försäkringskassans kundundersökning visar uppåtgående siffror på samtliga områden. Nöjd Kund Index (NKI) har ökat till 53 från förra årets 51. Bemötandet har fått siffran 3,9 på en femgradig skala, vilket ska jämföras med förra årets 3,8. I kundundersökningen som är rikstäckande tillfrågades ett urval på kunder som fått ett beslut i ett ärende eller en utbetalning under perioden 21 februari till 18 mars i år. 51 procent av de tillfrågade besvarade undersökningen. Undersökningen visade genomgående uppåtgående resultat. Särskilt noterbart är kundgrupperna Funktionshinder och Sjuk vilka ökade från 44 till 48 respektive 48 till 52 i Nöjd Kund Index. Våra resultat blir allt bättre och det märker uppenbarligen medborgarna, säger generaldirektör Adriana Lender. Det bekräftas också av att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassan har minskat med 40 procent. Särskilt glädjande i årets kundundersökning är att NKI har ökat så markant för kundgruppen personer med funktionsnedsättning, vilket är normalt förekommande arbeten vid prövning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Det skulle innebära en återgång till tidigare begrepp. Regeringen konstaterar dock att problemet med att pröva arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad fanns även med det tidigare begreppet, och ger därför Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan. Det ska ske inom ramen för det pågående arbetet med att utveckla metoder för att bedöma arbetsförmåga och rapporteras senast 5 mars. AktIVItetSerSÄttNINg De personer som inte kan lämna aktivitetsersättningen innan de fyllt 30 år ska erbjudas att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. En mer genomgripande reform av aktivitetsersättningen anser dock regeringen kräver ytterligare utredning och analys. När det gäller ungdomar som har ersättningen på grund av förlängd skolgång är tanken att de i stället ska få ersättning inom studiestödssystemet. Frågan tas om hand av den kommande utredningen om studiehjälp m m. eva LINdÉN ett strategiskt prioriterat område för Försäkringskassan. Årets kundundersökning kunde förutom via brev även besvaras på Internet och webbenkäten var, förutom på svenska, tillgänglig på arabiska, engelska och somaliska. Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar sedan 1997 och även om årets resultat pekar uppåt är det långt kvar till de noteringar som har uppnåtts tidigare låg det sammanväga NKI så högt som 67. Bottennoteringen nåddes 2008 med siffran 50. bror karlsson Social trygghet motverkar fattigdom en ny antologi, Pengar i handen (svenska kyrkan och nordiska afrikainstitutet), handlar om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger. över 860 miljoner fattiga människor i utvecklingsländer har under de senaste årtiondena inkluderats i olika former av sociala trygghetssystem, till exempel barnbidrag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger och ålderspension. satsningarna har inneburit ett paradigmskifte både för de berörda länderna och biståndsgivarna. Företagshälsovården drev inte rätt frågor samarbete med företagshälsovård kan minska sjukfrånvaron, men det gäller att identifiera behovet av stöd och komma överens om bra insatser. det visar en studie från ivl, svenska miljöinstitutet, som studerat samarbetet mellan 15 större företag och företagshälsovård. det var nämligen inte företagshälsovården som drev frågor om en god arbetsmiljö utan företagen. företagshälsovården var heller inte så bra på att förklara vad man kunde hjälpa till med. det säger en av forskarna ann Beth antonsson, adjungerad professor vid kth, till tidningen ingenjören. rapporten finns på Sjukförsäkringen skapar nya rekord lo-tco rättsskydd har aldrig tidigare drivit så många sjukförsäkringsärenden som idag, enligt uppgifter på hemsidan. År 2006 var det 299 fall, 2010 var antalet 580. i förvaltningsrätterna har socialförsäkringsmålen ökat med nästan 55 procent mellan 2008 och orsaken är, menar rättsskyddet, dels en betydande osäkerhet vid tillämpningen, dels att många enskilda känner sig felaktigt behandlade. Åtminstone en del av förklaringen ser lo-tco rättsskydd i reformtakten, trygghetssystemen ändrades 36 gånger åren dagens socialförsäkring oktober

8 AktUeLLt Föräldraträffarna flyttar in på webben På försäkringskassans webbplats finns nu en föräldrainformation, som ersätter de informationsträffar för blivande föräldrar som tidigare arrangerades av försäkringskontoren. Försäkringskassan leder It-utredning försäkringskassans itavdelning har fått i uppdrag av e-delegationen att leda en förstudie om effektivare it-drift. syftet är att utreda hur den offentliga sektorn kan minska kostnaderna för it-driften. förstudien kommer att bedrivas i samverkan med en rad andra myndigheter samt sveriges kommuner och landsting (skl). den beräknas bli klar i mars Jo-anmälningarna allt färre Till och med augusti i år fick Jo in 331 anmälningar mot försäkringskassan. en minskning med 47 procent jämfört med samma period 2010 då antalet var 565. även de ärenden som Jo remitterade till försäkringskassan minskade kraftigt, 47 till och med augusti i år jämfört med 61 samma period inget område eller del av försäkringskassan sticker ut. Prisad för intern kommunikation försäkringskassan har fått nordisk kommunikations pris för intern kommunikation Motiveringen är att konstant förändring, kriser och hård mediebevakning fått kassans chefer att inse behovet av god kommunikation och agera utifrån det. det lyfts också fram att kommunikation numera står högt upp på agendan och att informationsstaben arbetar uthålligt och långsiktigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för chefer och medarbetare. Sanktioner kostar mer än de smakar Försäkringskassan säger nej till förslaget om ett sanktionssystem vid mindre brott eller slarv. Sanktioner kan till och med få negativa effekter på återgång i arbete. Förslaget om sanktionsavgift på trygghetsområdet finns i en statlig utredning (SOU 2011:3). Försäkringskassan ger tummen ner i sitt remissvar. Utredningen föreslår att en lag om sanktionsavgift ska börja gälla från och med nästa sommar. Avgiften är tänkt att tas ut för de brott som benämns som ringa, vid vårdslösa bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen men också när oriktiga uppgifter lämnats vare sig det skett avsiktligt eller inte. Sanktionsavgiften ska, enligt förslaget, vara minst 500 kronor eller 20 procent av den ersättning som skulle ha betalats ut. Utredningen gissar att det för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skulle röra sig om cirka fall per år och att den årliga administrationskostnaden skulle bli 35 miljoner kronor, dessutom behövs ytterligare 14 miljoner för att utveckla IT-system samt till information. Handläggare och experter ska stötta kolleger i kroatien Inom kort startar ett projekt där handläggare och experter från Försäkringskassan ska hjälpa sina kolleger i kroatien att införa eu-förordningen om fri rörlighet för arbetskraft inom eu. Det är ett så kallat Twinningprojekt, som är EU-finansierat och syftar till att stödja EU:s kandidatländer i förberedelserna inför medlemskapet. Kroatien förväntas bli medlemsland Försäkringskassan administrerar projektet, som ska pågå i 18 månader, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 20 till 25 medarbetare vid Försäkringskassan kommer att bli involverade, säger projektledare Bodhi Pieris. Det handlar både om specialister och om handläggare som arbetar med EU-ärenden. Dessutom kommer experter från Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen knytas till projektet. Projektet ska bland annat utbilda och träna kroaterna i EU:s Bodhi Pieris samordningsregler för socialförsäkringsförmåner och ta fram vägledningar, studiematerial och informationsbroschyrer. I uppdraget ingår också att utveckla en informationsstrategi på området. Samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap leder ett sådant här samarbete till breddad kompetens inom Försäkringskassan och för de medarbetare som deltar, säger Bodhi Pieris. Försäkringskassan har varit verksam i flera av EU:s nya medlemsstater och deltagit i ett tiotal projekt. SVeN-erIk JoHANSSoN kostar för mycket Försäkringskassan säger ett bestämt nej. Dels delar man inte utredningens tro på den förebyggande betydelsen av sanktioner, dels anser man inte kostnaderna som försvarbara. Det är bättre att använda pengarna till att utveckla de nuvarande systemen för att minimera fel orsakade av såväl medborgarna som myndigheterna själva. Negativa effekter Försäkringskassan tror dessutom att sanktioner kan ha en negativ effekt i de fall arbetet bygger på samarbete med de försäkrade. Skulle förslaget bli verklighet behövs justeringar så att det stämmer överens med Socialförsäkringsbalken. Dessutom är det Försäkringskassans uppfattning att det inte går att genomföra ett eventuellt beslut om sanktionssystem så snabbt som utredningen föreslår. IT-utvecklingen kräver mer tid, dessutom krävs stora utbildnings- och informationssatsningar. ANderS LJUNgberg Miljarden bra men kan bli bättre Sjukskrivningsmiljarden har ökat fokus på sjukskrivningsfrågorna. Det menar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Miljarden är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som avser att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Men ISF vill se flera förändringar. ISF anser att systemet för ersättning för de fördjupade medicinska utredningar som landstingen utför åt Försäkringskassan är felkonstruerat. Ersättningen till landstingen varierar för mycket. Den rörliga delen i ersättningen vill ISF slopa eftersom den medför konkurrens mellan landsting om att ha så låga sjuktal som möjligt, något som inte behöver vara lika med god kvalitet och hög effektivitet. ANderS LJUNgberg 8 dagens socialförsäkring oktober 2011

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen - en process med många aktörer Emma Eriksson Lokalt samverkansansvarig emma.m.eriksson@forsakringskassan.se FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension

Läs mer

Sjukskrivningsprocessen

Sjukskrivningsprocessen Sjukskrivningsprocessen -en process med många aktörer Åsa Smedberg Lokalt samverkansansvarig FÖRSÄKRINGSKASSAN Förmåner inom socialförsäkringen exklusive pension som administreras av Pensionsmyndigheten

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Vi är Försäkringskassan

Vi är Försäkringskassan Vi är Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Sid 1 April 2016 Om Försäkringskassan Film? https://youtu.be/cu8xiyvt394 Sid 2 April 2016 Om Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda,

Läs mer

Försäkringskassan i Värmland

Försäkringskassan i Värmland Försäkringskassan Försäkringskassan i Värmland Birgitta Olsson/ Sjukpenning Caroline Elfman/sjukpenning Linnéa Eriksson/ Sjukpenning Jessica Johansson/ Sjukpenning Peter Stenebjer /Aktivitetsersättning

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan

Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan. Försäkringskassan Sid 1 Augusti 2017 Om Försäkringskassan Försäkringskassan Vårt uppdrag Vårt uppdrag är att utreda, besluta om och betala ut bidrag och ersättningar i socialförsäkringen Att samordna resurser för att hjälpa

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen

Svar på begäran om yttrande om vissa ändringar i sjukförsäkringen 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-16 2011-99 Er referens 120-2867-2010/11 Enhetschef Dan Ljungberg 08-58 00 15 21 dan.ljungberg@inspsf.se Socialförsäkringsutskottet Sveriges riksdag 100 12 Stockholm Svar

Läs mer

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012

Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 3 Plan för systematiska insatser för metod- och kompetensutveckling 2012 Svar på regleringsbrevsuppdrag Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:1 Ett samarbete mellan AP och KS Rosa Fiorito KS, Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialförsäkringsbalken; SFS 2011:1513 Utkom från trycket den 23 december 2011 utfärdad den 15 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2017-05-09 Enheten för sjukförmåner Nina Karnehed Forskare och utredare nina.karnehed@inspsf.se Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete (Ds 2017:9)

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18

Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 2011-06-30 Dnr Af-2011/145023 Sida: 1 av 8 Socialdepartementet cc Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Översyn av sjukförsäkringen Ds 2011:18 Arbetsförmedlingens yttrande begränsas

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. Den glömda försäkringen Den glömda försäkringen Arbetsskadeförsäkringen är den glömda socialförsäkringen. Allmänhetens och politikernas uppmärksamhet riktas till andra delar av det allmänna försäkringssystemet; ålderspensionsförsäkringen,

Läs mer

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18)

Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-07-01 2011-82 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Översyn av sjukförsäkringen -förslag till förbättringar (Ds 2011 :18) (S201114725) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete

Foto: Mattias Ahlm. Effektiv väg tillbaka till arbete Foto: Mattias Ahlm Effektiv väg tillbaka till arbete Våra socialförsäkringssystem ska handla om att rätt ersättning ska gå till rätt person. De ska vara robusta och hålla in i framtiden och de ska sätta

Läs mer

Försäkringskassan i Sverige

Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Vår resa över tiden Paradigmskifte: Kundens upplevelse ska vara vår måttstock på

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna!

Frukostmöte Försäkringskassan 9 oktober 2014. Välkomna! Välkomna! Försäkringskassan i Sverige Försäkringskassans uppdragsgivare är regeringen Myndigheten leds av en generaldirektör (GD) Uppdraget Medborgarna Ska snabbt och rättssäkert få beslut om det ekonomiska

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken

Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken 1 (5) Socialdepartementet registrator@social.ministry.se s.fst@social.ministry.se Promemoria Förbättringar inom familjepolitiken Försäkringskassan har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian Förbättringar

Läs mer

Ändringar i sjukförsäkringen

Ändringar i sjukförsäkringen Finansutskottets yttrande Ändringar i sjukförsäkringen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 9 juni 2011 att ge finansutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Få ihop text och bild Regeringens åtgärdsprogram Ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Försäkringskassans uppdrag och roll Information arbetsgivarverket 1 hösten 2016 Att förebygga sjukfrånvaro Sjukpenningtalet

Läs mer

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS

Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Försäkringskassans Kundundersökning 2013:2 Ett samarbete mellan AP och KS Henrik Lindholm APF, Helén Nilsson KS och Karin Ringman KS. Bakgrund och syfte Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Dnr: 2010/436389 Dnr: 016315-2011 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen under 2010 eller under första kvartalet 2011 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2011 Uppdaterade

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2490 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Försäkringskassans verksamhetsstrategi

Försäkringskassans verksamhetsstrategi Strategi 1 (12) Försäkringskassans verksamhetsstrategi Inledning Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att rättssäkert och effektivt administrera

Läs mer

Socialdepartementet Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar

Socialdepartementet Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar 2011-05-04 S 2011/4725/SF Socialdepartementet Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Förord De förslag som redovisas i denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän

Läs mer

Skåne Blekinge 11 och 12 november

Skåne Blekinge 11 och 12 november Skåne Blekinge 11 och 12 november Ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar och sjukförsäkringen? 1 Siffror om sjukfrånvaro Förslag om ersättning för höga sjuklönekostnader Slopat förslag

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009

Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Svenska Försäkringsföreningen (SFF) 21/9-2009 Jonas Krantz, Områdeschef LFC Sollentuna SSF September 2009 Sida 1 Största förändringen i sjukförsäkringen på 17 år Trädde i kraft den 1 juli 2008 respektive

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning

Remissvar DS 2017:9. Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Inledning Datum Referens 2017-05-13 S2017/01743/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar DS 2017:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Inledning Småföretagarnas Riksförbund

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen Uppdraget Försäkringskassan ska enligt regleringsbrev 2009 redovisa en bedömning

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år

Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Största förändringen i sjukförsäkringen på 15 år Träder i kraft den 1 juli 2008 respektive den 1 jan 2009 Jan Regeringen vill effektivisera sjuk-skrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna

Läs mer

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:2350 av Johan Forssell m.fl. () Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Sammanfattning Sjukfrånvaron har ökat och fortsätter

Läs mer

Enklare regler i socialförsäkringen

Enklare regler i socialförsäkringen Socialförsäkringsutskottets betänkande 2012/13:SfU16 Enklare regler i socialförsäkringen Sammanfattning Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13: 169 Enklare regler i socialförsäkringen.

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Försäkringskassans

Läs mer

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid

Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Punkt 2 Svar på regleringsbrevsuppdrag 2014 om hur Försäkringskassan säkerställer att den enskildes rehabiliteringsbehov klarläggs i god tid Postadress Besöksadress

Läs mer

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89

Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och SLL Produktionssamordning i samarbete med HSN-förvaltningen Landstingsstyrelsen Yttrande över Gränslandet mellan sjukdom och arbete SOU 2009:89 Ärendebeskrivning

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, en delrapport Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

Sjukskrivningsmiljarden

Sjukskrivningsmiljarden Sjukskrivningsmiljarden 2010 11 Nya miljarder under två år ska fortsätta utveckla arbetet med sjukskrivningar Den så kallade sjukskrivningsmiljarden kom till för att stimulera landstingen till att ge sjukskrivningsfrågorna

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK. regeringskansliet.

Remissvar SVENSKT NÄRINGSLIV. Socialdepartementet. Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK.  regeringskansliet. SVENSKT NÄRINGSLIV Socialdepartementet Vår referens/dnr: 66/201 5/CBK s.sf@regeringskanshet.se, s.registrator@ regeringskansliet.se Er referens/dnr: 52015/2330/SF 2015-06-26 Remissvar Avskaffande av den

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna

Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på ISF:s rapport 2014:1 Effekterna av handläggarnas attityder på sjukskrivningstiderna ISF har som del av ett egeninitierat projekt studerat betydelsen av

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM

Försäkringskassan IKEM. Sid 1 November 2016 IKEM Försäkringskassan IKEM Sid 1 November 2016 IKEM Regeringen har gett Försäkringskassan uppdraget att bidra till att nå ett sjukpenningtal på högst nio dagar vid utgången av år 2020 bidra till att sjukskrivningarna

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5) ISF1007, v1.3, 2015-11-19 REMISSVAR 1 (5) Datum 2016-06-07 Enheten för pension och övergripande studier Åsa Barat-Ullenius asa.barat-ullenius@inspsf.se Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version

Välkommen! Informationsmöten Regeländringar i sjukförsäkringen Arbetsgivare. PDF created with pdffactory trial version Välkommen! Dagens möte Regeländringar i sjukförsäkringen hur påverkar det dig som arbetsgivare Nya effektiva samverkansformer mellan Försäkringskassan och dig som är arbetsgivare presentation av nya kontaktvägar

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Sammanfattning 2016:2 Hälsa och arbetsförmåga

Sammanfattning 2016:2 Hälsa och arbetsförmåga Sammanfattning En obligatorisk, allmän och enhetlig sjukförsäkring lik den svenska har både för- och nackdelar. En fördel är att alla oavsett risk och behov ges inkomstskydd vid arbetsoförmåga till följd

Läs mer

Om sjukförsäkringen Luleå den 27 november 2012

Om sjukförsäkringen Luleå den 27 november 2012 Om sjukförsäkringen Luleå den 27 november 2012 Försäkringsaktuellt Rehabiliteringskedjan Lite siffror om utvecklingen Förslag om andra sjuklöneveckan Försäkringskassans förändringsarbete Regelförändringar

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18)

Frågeställningar SVAR PÅ UPPDRAG I REGLERINGSBREV BILAGA 2 1 (18) 1 (18) Frågeställningar Nedanstående frågeställningar har bedömts som huvudintressenternas (EU, Regeringskansliet och Försäkringskassan) behov inom ramen för uppdraget. Försäkringskassans behov av försäkringsstatistik

Läs mer

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan

Sid 1 April 2017 Våga prata pengar. Försäkringskassan Sid 1 April 2017 Våga prata pengar Försäkringskassan www.forsakringskassan.se Agenda Övergripande information om Försäkringskassan. Översikt av vanliga förmåner som nyanlända kan ta del av. Att tänka på

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

TRIS dag för kommunen 11 december 2015

TRIS dag för kommunen 11 december 2015 TRIS dag för kommunen 11 december 2015 Ni behövs och är efterfrågade! www.forsakringskassan.se Försäkringskassans samordningsansvar gällande rehabilitering Lite smått och gott kring sjukersättning Försäkringskassans

Läs mer