INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS. Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR. Budget PENGAR FÖR REFORMER"

Transkript

1 INSTRUMENT FÖR LIKA BEDÖMNING DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING #7 oktober 2011 TIDNINGEN FÖR DIG I FÖRSÄKRINGSKASSAN EN FÖRDOMSFRI ARBETSPLATS Barnbidrag MANUELLA BESLUT ÖKAR Budget PENGAR FÖR REFORMER Dan Eliasson, ny generaldirektör Evolutionär kliver in

2 #7 INNEHÅLL Surdegen matas och får nytt liv chefredaktören CATHARINA BYSTRÖM forsakringskassan.se Ingen har väl missat surdegstrenden i Stockholms innerstad, mediefolktäta Brommakvarter samt Gotland och Österlen under sommartid. Surdegar kräva underhåll i form av ständig matning, annars dör de. Denna trend kan tyckas långt från kassans värld. Men jag tycker mig se en hel del puttrande surdegar hos oss. Gamla historier ältas tills de förvandlats till grå pysande surdegar i arkivskåpen. Eftersom de inte dör betyder det att vi fortsätter att mata dem. Varje gång historien berättas får den ny näring. En bakteriekultur som inte dör är den om våra stuprör. Historien lyder: Alla tänker bara i sitt stuprör, bryr sig om sin egen organisation och ifrågasätter vad alla andra gör. Vi vet för lite om helheten och ser rakt ned i backen. Detta bekräftas i många undersökningar, nu senast i kulturanalysen. Vi som jobbar med att göra interntidningar vet att detta är ett allmänmänskligt beteende. De flesta läser helst bara det som rör ens egen ort eller ärendeslag. Det andra är för långt borta från den dagliga verkligheten. Så vad är egentligen problemet? Vill vi ha helhet och sammanhang måste vi blicka ut över horisonten. Ett liten hjälp kan vara att läsa DS och nyheterna på Fia. För att kunna göra en tidning som ni uppskattar kommer om några veckor en läsarundersökning. Passa på och berätta vad du behöver för att få en bättre helhet. Vad hände med surdegen då? Just nu kände jag att den där stuprörshistorien redan ligger i ugnen på gräddning och snart kommer att ätas upp av mig och då är den per definition död. STURE HJALMARSSON är nöjd 4 med de ekonomiska förutsättningarna. LOUISE OLLIVIER vill att vi 15 ska leva som vi lär. AKTUELLT Förstärkt budget för nya satsningar 4 7 Uppåt i kundundersökningen 7 Nej till sanktioner 8 Försäkringskassan exporterar EU-kunnande 8 Adriana Lender slutar som generaldirektör 9 Utbildning ska ge bättre samordning 10 TAR EN TITT PÅ arbetet med unga med aktivitetsersättning. 12 TAR EN TITT PÅ hur vi ska undvika att styras av våra fördomar.15 TALAR MED Dan Eliasson, som tar steget från Migrationsverket till Försäkringskassan. 18 DAN ELIASSON Nya generaldirektören berättar om sin målbild för Försäk- 18 ringskassan. ANDREAS PETTERSSON har lärt 13 sig ställa rätt frågor och ökat kvaliteten. ANKI SCHILL 22 handlägger allt fler barnbidrag manuellt. TRÄFFAR dem som testat nya bedömningsinstrumentet för assistansersättning. 20 NEDSLAGET görs på en enhet för barnbidrag och underhållsstöd 22 NYA RÖN Långt till bådas försäkring 24 Okända avtal bättrar på ersättningen 24 NYFIKEN PÅ... Åsa Wengfelt, enhetschef som utvecklar verksamhetsstödet. 29 PS Generaldirektör Adriana Lender får sista ordet DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING OKTOBER 2011

3 SIDAN 3 VÄLKOMMEN kundnytta adoptionskostnadsbidrag barnbidrag bostadsbidrag föräldrapenning havandeskapspenning jämställdhetsbonus tillfällig föräldrapenning underhållsstöd underhållsbidrag aktivitetsersättning arbetsskadeförsäkring närståendepenning rehabiliteringsersättning rese ersättning sjukersättning sjuklön sjukpenning smittbärarpenning statligt personskadeskydd särskilt högriskskydd arbetshjälpmedel assistans Antalet kundsynpunkter minskar KLAGOMÅL OCH BERÖM Före mars månad i år låg antalet kundsynpunkter normalt på ungefär 900 stycken i månaden. Under mars tog antalet ett språng uppåt beroende på uppmärksamheten i medierna runt vad som skulle hända med servicekontoren. Sedan dess har antalet stadigt minskat för att under augusti uppgå till 567 stycken. Ser man till hur synpunkterna fördelar sig på förmåner så minskar klagomålen när det gäller sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning men ökar när det gäller bostadsbidrag och föräldrapenning. Man kan också se hur klagomålen fördelar sig avseende vad synpunkten gäller och då PÅ GÅNG DEPARTEMENT/ MYNDIGHETER 31/10 Granskning av beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv. ISF. 11/11 Regeltillämpning vid graviditetsrelaterade besvär. ISF. I FÖRSÄKRINGS- KASSAN 19/10 Socialförsäkringsforskningens dag. Tema om barn och föräldraskap. Stockholm. 31/10 Uppföljning av högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader /11 Nationell samverkanskonferens. Stockholm. FÖRSÄKRINGS- KASSANS UPPDRAG 28/10 Utgiftsprognos till regeringen. I OMVÄRLDEN 13/10 Working life Försäkringskassan medverkar. Stockholm. ökar antalet när det gäller webbplatsen och även lagar och regler. Klagomålen minskar när det gäller handläggning och även när det gäller kundcenter. Något överraskande avser hela 25 procent av klagomålen under variabeln Synpunkten Försäkringskassans webbplats. Många klagomål gällande webbplatsen handlar om att man har svårigheter med att logga in på sidan, säger Katarina Gocic som är handläggare vid kundcenter i Västerås och kundsynpunktssamordnare självbetjäning i Stockholm. Man vill också ha en kalenderfunktion för föräldrapenningen samt tidigare än nu kunna se när en utbetalning kommer att utbetalas. Många av de här klagomålen är egentligen att se som förbättringsförslag vilket vi förstås tar till oss. 17/10 Den tudelade välfärdsstaten. Konferens i Stockholm arrangerad av FAS och UCLS. 20/10 Vässa verksamheten! ESV-dagen om förbättringsarbete i en effektivare statsförvaltning. Stockholm. 21/10 Begriplex. Konferens om språk i offentlig sektor. Stockholm. 26/10 Forskning om företagshälsovården. Konferens i Stockholm arrangerad av FAS. 1 Delaktighet och insyn (omprövningsverksamheten) 2 Har en myndighet kunder? 3 När kan Jerry bli min kamrat? 4 Ny GD 5 Höstbudgeten DE 5 HETASTE DEBATTERNA PÅ FORUM ersättning bilstöd handikappersättning kontaktdagar vårdbidrag europeiska sjukförsäkringskortet sjuk/vård utomlands tandvård aktivitetsstöd utvecklings-ersättning efterlevan deförmåner pension Christina Edin som anställdes som platschef för Kundcenter Sundsvall den 8 augusti. Vad arbetade du med innan du började på Försäkringskassan? Jag arbetade inom IKEA i Sundsvall i drygt sex år, bland annat som kundrelationschef. Varför valde du att börja hos Försäkringskassan? Jag trivdes väldigt bra inom IKEA, men sökte mig medvetet till Försäkringskassan för att få arbeta med människor i samhället på ett annat sätt än i mina tidigare uppdrag. Jag lockades av att få vara med och utveckla kundmötet på Försäkringskassan. Är det något särskilt du tar med dig från tiden vid IKEA till oss på Försäkringskassan? Det finns både likheter och olikheter mellan Försäkringskassan och IKEA och jag har erfarenheter från IKEA-tiden som har relevans för mitt arbete här vid Försäkringskassan. Hur har den här första månaden varit? Väldigt bra, jag har blivit otroligt väl mottagen överallt inom Försäkringskassan vilket har gett mig som nyanställd en positiv start. Jag är stolt över att arbeta i en verksamhet där vi tar så väl hand om nyanställda. Det har säkert varit en hektisk tid också? Jo, så är det att vara ny på jobbet. Dagarna går fort och jag lär mig nya saker hela tiden. 54 nya medarbetare anställdes under augusti. Av dessa är 20 tillsvidareanställda. DAGENS SOCIALFÖRSÄKRING OKTOBER

4 AktUeLLt 5 MINUter Med Bengt Stjärnsten chef för NFC, som ska koordinera leanarbetet. Lean ska införas i hela kassan Varför införs lean? Dels har vi goda erfarenheter från leanarbetet inom NFC, KC och VS, dels måste vi öka medarbetarnas delaktighet och utnyttja potentialen i deras strävan efter förbättringar, dels finns det tillkortakommanden i organisationen som medarbetarna retar sig på. Vad vinner man med lean? Det kan leda till både ökad kvalitet och effektivitet och förbättrad arbetsmiljö. Det blir bra för medarbetarna, vi vill ha kundfokus, få bort slöseri och slippa brandkårsutryckningar. Lean kan också avliva en del myter om begräsningar, både kring rutiner på arbetsplatsen och i handläggningen. Vad händer nu? Lean fortsätter där det redan prövats. Inom NFC har dessutom Göteborg City börjat och vi planerar för ytterligare två fyra kontor Dessutom ska vi ta fram ett förslag till målbild för lean inom kassan samt en handlingsplan för högsta ledningen. Om leanarbetet ska lyckas måste ledningen naturligtvis vara med. du har beskrivit lean som en kulturrevolution? Lean är ett förhållningssätt och ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar, men det är ingen universalmedicin. Att låta medarbetarna jobba med förbättringsförslag och ta ansvar för verksamhetsutveckling kräver ett ledarskap som vågar släppa fram medarbetarna. För medarbetarna handlar det om att ta ansvar för att det blir rätt från deras sida. Samtidigt måste organisationen kunna ta hand om de förslag som inte kan lösas lokalt. SVeN-erIk JoHANSSoN Förstärkt budget inför nästa år budget. Försäkringskassan har i stort sett fått de pengar av regeringen som behövs för att bedriva verksamheten under nästa år. Vi har fått ett budgettillskott för att finansiera de reformer som regeringen har aviserat, säger ekonomidirektör Stura Hjalmarsson. Dessutom får vi ett kraftigt tillskott för att finansiera samverkan med Arbetsförmedlingen inom sjukförsäkringen. Regeringen har skjutit till sammanlagt 174 miljoner som ska användas inom den ordinarie verksamheten med anledning av de reformer som man har aviserat. Höja förtroendet Det handlar om förändringar inom familjepolitiken, sjukförsäkringen och det så kallade tredje steget inom tandvården. Dessutom har 50 miljoner avsatts bland annat till metodoch kompetensutveckling inom sjukförsäkringen och 20 miljoner för informationsinsatser som ska höja förtroendet för och stärka legitimiteten i sjukförsäkringen. Pengarna kompenserar oss för det merarbete som orsakas av reformer och regelförändringar, säger Sture Hjalmarsson. Samverkansanslaget ökar Förutom ovan nämnda summor ökar regeringen samverkansanslaget från nuvarande 314 miljoner kronor till 738 miljoner nästa år. Pengar som ska användas gemensamt av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att stöjda återgången till arbete för sjukskrivna personer. Det är en positiv satsning på samverkan regeringen gör som dessutom blir permanent över tid, säger Sture Hjalmarsson. Den höjda nivån består enligt budgetpropositionen åtminstone fram till och med Hur pengarna ska fördelas mellan oss och Arbetsförmedlingen är vi inte på det klara med ännu. För 2013 har regeringen också aviserat 190 miljoner kronor för servicekontoren. Samtidigt som pengar alltså har skjutits till för olika ända- budgeten I SIFFror I budgeten beslut Förslag ny budget år prisnivå mål kvarstår regeringens besparingskrav. För nästa år uppgår de till två procent inom kundmötesorganisationen och fem Sture Hjalmarsson procent inom all övrig verksamhet. För 2013 är kravet minst två procent för all verksamhet. Min samlade bedömning är att vi har bra ekonomiska förutsättningar för nästa år, säger Sture Hjalmarsson. Besparingskravet kan vi hantera med effekthemtagningar av tidigare gjorda IT-satsningar och med naturliga avgångar. Jag kan inte se att budgeten behöver föranleda några uppsägningar. Det är snarare så att vi kommer att behöva göra nyrekryteringar på grund av kommande volymökningar inom aktivitetsstödet och sjukförsäkringen. Sedan 2005 har Försäkringskassan sänkt sina kostnader med sammantaget drygt 1,4 miljarder kronor. bror karlsson Svårt att förstå? Det är lätt att gå vilse bland siffrorna i en budget. Den övre raden visar vad regeringen anvisade till Försäkringskassans administration i förra årets budget. Pengar till administrationen finns också i den extra satsning på samverkan (738 miljoner) som redovisas separat i budgeten. Andra raden beslut döljer nya och tidigare fattade beslut. Om inte årets budgetproposition innehållit pengar för fortsatt deltagande i servicekontoren skulle minussiffran för 2013 vara betydligt större. Nu visar den bara sedan tidigare kända sparkrav finns, åtminstone inte ännu, några öronmärkta pengar för servicekontoren så minussiffran blir högre. Men inget är skrivet i sten. I nästa års budget kan siffrorna vara annorlunda på grund av nya satsningar eller sparkrav. Men det som ser ut som mer pengar än i förra årets budget ser annorlunda ut när det räknas om i 2012 års prisnivå. De krav som statsmakterna nu ställer på oss är dock mer i linje med de generella kraven för staten, vilket för vår del är en betydande förändring till det bättre. Det är rimligt att vi ska klara av samma sak som alla andra myndigher, sa Adriana Lender på chefsdagen i september. 4 dagens socialförsäkring oktober 2011

5 Servicekontoren får 190 miljoner kronor för 2013 och kan arbeta vidare. Servicekontoren får andrum budget. Försäkringskassan får i budgetpropositionen 190 miljoner kronor för att finansiera servicekontor och serviceplatser under Det ger kassan tid att utreda hur man bäst möter sina kunder. Vi får nu arbetsro att fortsätta med normal verksamhetsutveckling Många aktiviteter stannade av när beskedet om avveckling kom. Det säger Annika Berthold, VO-chef för Lokala kontor. Vi jobbar till exempel med hur vi bättre kan marknadsföra självbetjäningstjänster till de kunder som besöker servicekontoren. 1,4 miljarder Så mycket har Försäkringskassan sänkt sina kostnader med sedan Få, om någon annan statlig myndighet kan uppvisa något liknande. det här har varit jobbigt för organisationen och har gjort att vi aldrig riktigt fått någon arbetsro. Adriana Lender på chefsmötet i september Annika Berthold Det var i februari som Försäkringskassan meddelade att man från och med 2013 skulle dra sig ur servicekontoren, som drivs i samverkan med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Det var det enda sättet att klara ett minskat anslag och samtidigt freda utbetalningar av ersättningar och stöd åt sjukskrivna. Det ledde till att Socialförsäkringsutskottet i början av april tog ett utskottsinitiativ om att regeringen skulle återkomma med Familjepolitiska reformer Tandvårdsreformen Tandvårdsportalen Sjukpenning, rehabiliteringspenning m m. Metod- och kompetensutveckling Information och förtroende förslag om hur Försäkringskassan kan tillgodose möjligheterna till personliga lokala möten. En månad senare gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att avvakta med att verkställa beslutet om servicekontoren till den sista december Samtidigt fick kassan i uppdrag att analysera hur man ska möta sina kunder i framtiden, med fokus på det personliga mötet. Analysen ska ta hänsyn till vad Statskontoret kommer fram till i sin utredning om de svenska myndigheternas samlade service. De båda utredningarna ska vara klara i april nästa år. SVeN-erIk JoHANSSoN 1100 färre till 2014 Inom Försäkringskassan beräknas antalet anställda minska med drygt personer mellan 2011 och den bedömningen gör Socialdepartementet i en bilaga till budgetpropositionens avsnitt om statlig förvaltningspolitik. Minskningen beror bland annat på stora pensionsavgångar och automatisering av ärendehandläggningen.ringen. foto: Bror karlsson etableringsersättning får behållas vid arbete för att göra det mer lönsamt för nyanlända invandrare att börja arbeta tidigt föreslår regeringen att de som arbetar under pågående etablering ska få behålla sin etableringsersättning. en förutsättning är att den nyanlända fullföljer de obligatoriska momenten i etableringsplanen. Hittills har ersättningen minskats i motsvarande omfattning som arbetsinsatsen ökat om den nyanlända fått arbete inom ramen för sin etableringsplan. etableringsreformen trädde i kraft den 1 december 2010 för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbetslivet. Assistansersättning föremål för ekobrott Bidragsbrott och skattebrott välfärdens dubbla kriminalitet är namnet på en rapport från inspektionen för socialförsäkringen (isf) och Brottsförebyggande rådet (Brå). Utredarna konstaterar att de mest organiserade bidragsbrotten som kombineras med skattebrott gäller assistansersättningen. Man säger också att det viktigaste medlet för att förebygga och bekämpa kombinationsbrotten är ett utvecklat samarbete mellan försäkringskassan, skatteverket och Polisen. kampanj för jobb åt funktionsnedsatta arbetsförmedlingen har nyligen inlett kampanjen se kraften för att uppmärksamma arbetsgivare på kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. Med kampanjen vill arbetsförmedlingen också informera om de stöd som kan ges för att undanröja hinder för anställning. S-byte i utredningen lars-anders Häggström, förbundsordförande i Handels, är ny socialdemokratisk ledamot i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Han ersätter stefan löfvén. dagens socialförsäkring oktober

6 AktUeLLt riksrevisionen ser över tandvårdsreformen riksrevisionen har inlett en granskning av 2008 års tandvårdsreform, som bland annat omfattar ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd, en prisjämförelsetjänst och informationssatsningar. i en förstudie har riksrevisionen sett tecken på problem med de statliga insatserna. det handlar bland annat om lägre besöksfrekvens än väntat i vissa åldersgrupper, prisökningar och låg kännedom om tandvårdsstödet hos många. Fortsatt ökning av norsk sjukfrånvaro även under det andra kvartalet i år ökade sjukfrånvaron i norge jämfört med motsvarande kvartal 2010: från 6,3 till 6,5 procent. ökningen har varit störst bland offentligt anställda. nivån är i dag ungefär som 2009 då det var en kraftig ökning. därpå följde en betydande minskning förhoppningen är nu att de nya reglerna för uppföljning av sjukskrivna som trädde i kraft 1 juli i år ska ge utslag i kommande statistik. de nya reglerna sörjer för tidigare och tätare uppföljning av sjukskrivna samtidigt som läkarna uppmanas att välja deltidssjukskrivning, säger Joakim lystad, chef för nav (den norska försäkringskassan). Upphandlingsstödet ska utredas en särskild utredare ska se över hur det statliga upphandlingsstödet kan samordnas och bli effektivare. det bör ske genom att i första hand samordna stödet inom en myndighet, alternativt överväga inrättandet av en ny myndighet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars år. det är den samlade erfarenhet som Försäkringskassans anställda har av att förvalta och utveckla socialförsäkringen. så ska sjukförsäkringen f SYSteMAtISk PrÖVNINg Sjukskrivnas möjligheter att återgå i arbete ska tas tillvara tidigare och mer systematiskt. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får i uppdrag att utveckla arbetsmetoder med utgångspunkt i de förslag som myndigheterna, på regeringens uppdrag, lämnade i februari i år. I anslutning till tidsgränserna 90 och 180 dagar, samt senare om sjukfallen blir längre än ett år, ska individens förutsättningar för arbete och behov av insatser i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården klargöras. Regeringen avsätter 500 miljoner kronor per år från 2012 för förstärkta rehabiliteringsinsatser i samverkan. De personliga handläggarna har en viktig roll och måste få goda förutsättningar, skriver regeringen och öronmärker 50 miljoner kronor av de nämnda 500, för metod- och kompetensutveckling. bostadsbidraget höjs för barnfamiljer budget. ekonomin för barnfamiljer och unga utan barn som har de lägsta inkomsterna ska stärkas. I budgetpropositionen föreslås förändringar i bostadsbidraget: den nedre gränsen för bostadskostnaden vid vilken bidraget betalas ut sänks det särskilda bidraget för hemmavarande barn höjs en större andel av bostadskostnaderna för unga utan barn blir bidragsgrundande. Det särskilda bidraget för hemmavarande barn föreslås bli höjt med 350 kronor per månad för ett barn, 425 kronor per månad för två barn och 600 kronor per månad för tre eller flera barn. Även den välfungerande s k handlingplansamverkan som redan finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bedöms kunna vidareutvecklas. För 2012 föreslås denna samverkan få mer än dubbelt så mycket pengar som i år, 738 miljoner kronor jämfört med 314 miljoner. Det är också viktigt att personer med begränsad arbetsförmåga får större möjligheter att göra en insats på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen får därför pengar för lönebidragsanställningar m m speciellt för personer som lämnat sjukförsäkringen men bedöms stå långt från arbetsmarknaden. oskäligt Idag kan sjukpenning betalas ut efter maxtiden 2,5 år vid fem speciella situationer. När den sjukskrivne vårdas på sjukhus eller får omfattande vård, har dålig verklighetsuppfattning eller svårt att orientera sig, riskerar För en majoritet av barnfamiljerna som har bostadsbidrag innebär förslaget om att bidrag kan lämnas för en lägre bostadskostnad en höjning med 300 kronor per månad. För unga utan barn, bland annat studenter, blir det en höjning med i genomsnitt 120 kronor per månad. Dessutom beräknas ytterligare cirka hushåll kunna bli berättigade till bostadsbidrag. Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari budget. Mer individuella bedömningar vid bortre gränsen och en mer systematisk prövning av förutsättningar för arbete. det är några av förslagen till förändringar i sjukförsäkringen. efter mycket kritik från olika håll presenterade regeringen i maj en departementspromemoria (ds 2011:18) med flera förslag till ändringar i sjukförsäkringen. Över 60 remissinstanser har tyckt till men i allt väsentligt ligger förslagen fast. de är tänkta att genomföras redan till årsskiftet. Här följer de viktigaste. SVeN-erIk JoHANSSoN Förslag i budgetpropositionen påverkar bostadsbidraget. att sjukdomen försämras genom deltagande i arbetslivsintroduktionen, har en allvarlig sjukdom eller en arbetsskada. Nu kompletteras dessa undantag från huvudregeln med ett mer generellt kriterium, nämligen att sjukpenning ska fortsätta att betalas ut om det på grund av den försäkrades sjukdom skulle framstå som oskäligt att inte göra det. Oskäligt kan innebära att personen på grund av sjukdom har mycket svårt att delta i arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen, vilket är det som erbjuds efter 2,5 år med sjukpenning. Ett annat exempel är att det bedöms osannolikt att personen kan tillgodogöra sig insatserna. Försäkringskassan tyckte i sitt remissvar att det är bra att få större möjlighet att ta individuella hänsyn. Samtidigt konstaterade man att det många gånger kommer att bli svåra avvägningar. Man nämnde också risken att omvärlden och Försäkringskassan foto: Bror karlsson 6 dagens socialförsäkring oktober 2011

7 rapport årgång 2 förändras kommer att ha olika uppfattning om vad som ska gälla eftersom kriteriet oskäligt endast ska relateras till nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Hänsyn till sociala eller ekonomiska omständigheter får som tidigare inte tas. Att individuella bedömningar inte kan regleras i detalj gör det viktigt att Försäkringskassan beaktar organisatoriska möjligheter till ett enhetligt beslutsfattande, skriver regeringen. Om sjukpenning fortsätter att betalas ut efter 2,5 år betyder det inte att den bortre gränsen tas bort. Försäkringskassan ska hålla kontakt med den försäkrade och sjukvården och erbjuda arbetslivsintroduktion så fort det blir möjligt. NY ersättning De som saknar eller har låg SGI efter att ha haft tidsbegränsad sjukersättning eller, från och med 2013, aktivitetsersättning kan få en ny typ av ersättning, nämligen sjukpenning eller rehabiliteringspenning i särskilda fall, högst 160 kr per dag. Idag kan dessa personer inte få någon ersättning alls från sjukförsäkringen även om de blir sjuka och inte kan arbeta. Ett boendetillägg knyts till de nya ersättningarna. De flesta beräknas därmed få ungefär samma disponibla inkomst som när de hade sjukersättning och bostadstillägg. Därmed har regeringen gjort vad riksdagen ville utifrån utskottsinitiativet i juni. Försäkringskassan avstyrkte förslagen eftersom man anser att de är för komplicerade och administrativt kostsamma. Istället förordade man ett schablonbelopp per månad samt bostadstillägg enligt befintliga regler. SAMordNINgSFÖrbUNd Samordningsförbunden ska få bättre förutsättningar att planera och driva sin verksamhet genom att pengarna för finansiell samordning ska gå via ett nytt anslag. Hittills har anslaget varierat från år till år eftersom det varit kopplat till sjukpenninganslaget. Samordningsförbunden får 280 miljoner kronor nästa år vilket är en ökning med 20 miljoner jämfört med i år. reda Ut begrepp Den andra frågan som riksdagen i somras beslutade att regeringen skulle återkomma med förslag om gällde att ersätta dagens begrepp reguljära arbetsmarknaden med Tydliga förbättringar i årets kundundersökning Försäkringskassans kundundersökning visar uppåtgående siffror på samtliga områden. Nöjd Kund Index (NKI) har ökat till 53 från förra årets 51. Bemötandet har fått siffran 3,9 på en femgradig skala, vilket ska jämföras med förra årets 3,8. I kundundersökningen som är rikstäckande tillfrågades ett urval på kunder som fått ett beslut i ett ärende eller en utbetalning under perioden 21 februari till 18 mars i år. 51 procent av de tillfrågade besvarade undersökningen. Undersökningen visade genomgående uppåtgående resultat. Särskilt noterbart är kundgrupperna Funktionshinder och Sjuk vilka ökade från 44 till 48 respektive 48 till 52 i Nöjd Kund Index. Våra resultat blir allt bättre och det märker uppenbarligen medborgarna, säger generaldirektör Adriana Lender. Det bekräftas också av att antalet JO-anmälningar mot Försäkringskassan har minskat med 40 procent. Särskilt glädjande i årets kundundersökning är att NKI har ökat så markant för kundgruppen personer med funktionsnedsättning, vilket är normalt förekommande arbeten vid prövning av arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Det skulle innebära en återgång till tidigare begrepp. Regeringen konstaterar dock att problemet med att pröva arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad fanns även med det tidigare begreppet, och ger därför Försäkringskassan i uppdrag att utreda frågan. Det ska ske inom ramen för det pågående arbetet med att utveckla metoder för att bedöma arbetsförmåga och rapporteras senast 5 mars. AktIVItetSerSÄttNINg De personer som inte kan lämna aktivitetsersättningen innan de fyllt 30 år ska erbjudas att delta i Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. En mer genomgripande reform av aktivitetsersättningen anser dock regeringen kräver ytterligare utredning och analys. När det gäller ungdomar som har ersättningen på grund av förlängd skolgång är tanken att de i stället ska få ersättning inom studiestödssystemet. Frågan tas om hand av den kommande utredningen om studiehjälp m m. eva LINdÉN ett strategiskt prioriterat område för Försäkringskassan. Årets kundundersökning kunde förutom via brev även besvaras på Internet och webbenkäten var, förutom på svenska, tillgänglig på arabiska, engelska och somaliska. Försäkringskassan har genomfört kundundersökningar sedan 1997 och även om årets resultat pekar uppåt är det långt kvar till de noteringar som har uppnåtts tidigare låg det sammanväga NKI så högt som 67. Bottennoteringen nåddes 2008 med siffran 50. bror karlsson Social trygghet motverkar fattigdom en ny antologi, Pengar i handen (svenska kyrkan och nordiska afrikainstitutet), handlar om sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger. över 860 miljoner fattiga människor i utvecklingsländer har under de senaste årtiondena inkluderats i olika former av sociala trygghetssystem, till exempel barnbidrag Pengar i handen sociala trygghetssystem som metod för att bekämpa fattigdom och hunger och ålderspension. satsningarna har inneburit ett paradigmskifte både för de berörda länderna och biståndsgivarna. Företagshälsovården drev inte rätt frågor samarbete med företagshälsovård kan minska sjukfrånvaron, men det gäller att identifiera behovet av stöd och komma överens om bra insatser. det visar en studie från ivl, svenska miljöinstitutet, som studerat samarbetet mellan 15 större företag och företagshälsovård. det var nämligen inte företagshälsovården som drev frågor om en god arbetsmiljö utan företagen. företagshälsovården var heller inte så bra på att förklara vad man kunde hjälpa till med. det säger en av forskarna ann Beth antonsson, adjungerad professor vid kth, till tidningen ingenjören. rapporten finns på Sjukförsäkringen skapar nya rekord lo-tco rättsskydd har aldrig tidigare drivit så många sjukförsäkringsärenden som idag, enligt uppgifter på hemsidan. År 2006 var det 299 fall, 2010 var antalet 580. i förvaltningsrätterna har socialförsäkringsmålen ökat med nästan 55 procent mellan 2008 och orsaken är, menar rättsskyddet, dels en betydande osäkerhet vid tillämpningen, dels att många enskilda känner sig felaktigt behandlade. Åtminstone en del av förklaringen ser lo-tco rättsskydd i reformtakten, trygghetssystemen ändrades 36 gånger åren dagens socialförsäkring oktober

8 AktUeLLt Föräldraträffarna flyttar in på webben På försäkringskassans webbplats finns nu en föräldrainformation, som ersätter de informationsträffar för blivande föräldrar som tidigare arrangerades av försäkringskontoren. Försäkringskassan leder It-utredning försäkringskassans itavdelning har fått i uppdrag av e-delegationen att leda en förstudie om effektivare it-drift. syftet är att utreda hur den offentliga sektorn kan minska kostnaderna för it-driften. förstudien kommer att bedrivas i samverkan med en rad andra myndigheter samt sveriges kommuner och landsting (skl). den beräknas bli klar i mars Jo-anmälningarna allt färre Till och med augusti i år fick Jo in 331 anmälningar mot försäkringskassan. en minskning med 47 procent jämfört med samma period 2010 då antalet var 565. även de ärenden som Jo remitterade till försäkringskassan minskade kraftigt, 47 till och med augusti i år jämfört med 61 samma period inget område eller del av försäkringskassan sticker ut. Prisad för intern kommunikation försäkringskassan har fått nordisk kommunikations pris för intern kommunikation Motiveringen är att konstant förändring, kriser och hård mediebevakning fått kassans chefer att inse behovet av god kommunikation och agera utifrån det. det lyfts också fram att kommunikation numera står högt upp på agendan och att informationsstaben arbetar uthålligt och långsiktigt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för chefer och medarbetare. Sanktioner kostar mer än de smakar Försäkringskassan säger nej till förslaget om ett sanktionssystem vid mindre brott eller slarv. Sanktioner kan till och med få negativa effekter på återgång i arbete. Förslaget om sanktionsavgift på trygghetsområdet finns i en statlig utredning (SOU 2011:3). Försäkringskassan ger tummen ner i sitt remissvar. Utredningen föreslår att en lag om sanktionsavgift ska börja gälla från och med nästa sommar. Avgiften är tänkt att tas ut för de brott som benämns som ringa, vid vårdslösa bidragsbrott enligt bidragsbrottslagen men också när oriktiga uppgifter lämnats vare sig det skett avsiktligt eller inte. Sanktionsavgiften ska, enligt förslaget, vara minst 500 kronor eller 20 procent av den ersättning som skulle ha betalats ut. Utredningen gissar att det för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten skulle röra sig om cirka fall per år och att den årliga administrationskostnaden skulle bli 35 miljoner kronor, dessutom behövs ytterligare 14 miljoner för att utveckla IT-system samt till information. Handläggare och experter ska stötta kolleger i kroatien Inom kort startar ett projekt där handläggare och experter från Försäkringskassan ska hjälpa sina kolleger i kroatien att införa eu-förordningen om fri rörlighet för arbetskraft inom eu. Det är ett så kallat Twinningprojekt, som är EU-finansierat och syftar till att stödja EU:s kandidatländer i förberedelserna inför medlemskapet. Kroatien förväntas bli medlemsland Försäkringskassan administrerar projektet, som ska pågå i 18 månader, tillsammans med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). 20 till 25 medarbetare vid Försäkringskassan kommer att bli involverade, säger projektledare Bodhi Pieris. Det handlar både om specialister och om handläggare som arbetar med EU-ärenden. Dessutom kommer experter från Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen knytas till projektet. Projektet ska bland annat utbilda och träna kroaterna i EU:s Bodhi Pieris samordningsregler för socialförsäkringsförmåner och ta fram vägledningar, studiematerial och informationsbroschyrer. I uppdraget ingår också att utveckla en informationsstrategi på området. Samtidigt som vi delar med oss av vår kunskap leder ett sådant här samarbete till breddad kompetens inom Försäkringskassan och för de medarbetare som deltar, säger Bodhi Pieris. Försäkringskassan har varit verksam i flera av EU:s nya medlemsstater och deltagit i ett tiotal projekt. SVeN-erIk JoHANSSoN kostar för mycket Försäkringskassan säger ett bestämt nej. Dels delar man inte utredningens tro på den förebyggande betydelsen av sanktioner, dels anser man inte kostnaderna som försvarbara. Det är bättre att använda pengarna till att utveckla de nuvarande systemen för att minimera fel orsakade av såväl medborgarna som myndigheterna själva. Negativa effekter Försäkringskassan tror dessutom att sanktioner kan ha en negativ effekt i de fall arbetet bygger på samarbete med de försäkrade. Skulle förslaget bli verklighet behövs justeringar så att det stämmer överens med Socialförsäkringsbalken. Dessutom är det Försäkringskassans uppfattning att det inte går att genomföra ett eventuellt beslut om sanktionssystem så snabbt som utredningen föreslår. IT-utvecklingen kräver mer tid, dessutom krävs stora utbildnings- och informationssatsningar. ANderS LJUNgberg Miljarden bra men kan bli bättre Sjukskrivningsmiljarden har ökat fokus på sjukskrivningsfrågorna. Det menar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Miljarden är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som avser att ge landstingen ekonomiska drivkrafter att öka kvaliteten och effektiviteten i sjukskrivningsprocessen. Men ISF vill se flera förändringar. ISF anser att systemet för ersättning för de fördjupade medicinska utredningar som landstingen utför åt Försäkringskassan är felkonstruerat. Ersättningen till landstingen varierar för mycket. Den rörliga delen i ersättningen vill ISF slopa eftersom den medför konkurrens mellan landsting om att ha så låga sjuktal som möjligt, något som inte behöver vara lika med god kvalitet och hög effektivitet. ANderS LJUNgberg 8 dagens socialförsäkring oktober 2011

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare

Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Välkommen till försäkringsmedicin för ST-läkare Trygghet genom hela livet Drygt 40 olika förmåner och bidrag inom socialförsäkringen Stöd till barnfamiljer Sjukdom och rehabilitering Stöd till funktionshindrade

Läs mer

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter.

Kundorientering. Självbetjäning via Internet. Nationellt försäkringscenter. Kund handläggare. Lokalt försäkringscenter. Kundcenter. December 2011 Kundorientering @ Självbetjäning via Internet Nationellt försäkringscenter Kund Lokalkontor Personliga handläggare Kundcenter Lokalt försäkringscenter December 2011 Förmåner inom socialförsäkringen

Läs mer

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan

Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Försäkringskassans erfarenheter av rehabiliteringskedjan Förändringar i sjukförsäkringen i Sverige Försäkringsdirektör Birgitta Målsäter Nordiskt möte i Tammerfors 2012, Birgitta Målsäter Sida 1 Varför

Läs mer

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare

Lättläst. Till dig som är arbetsgivare Lättläst Till dig som är arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Övergångar mellan skola och arbetsliv

Övergångar mellan skola och arbetsliv År 12 16 18 19 21 30 65 67 TFP allvarligt sjukt barn Kontaktdagar LSS Närståendepenning (ingen spec. ålder) TFP 12-16 TFP LSS barnb/bostadsb Särskilt högriskskydd Bostadstillägg Vårdbidrag Assistansersättning

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2015-09-24 nr I:1 Socialdepartementet Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål för att bryta den nuvarande uppgången

Läs mer

Försäkringskassans verksamhetsstrategi

Försäkringskassans verksamhetsstrategi Strategi 1 (12) Försäkringskassans verksamhetsstrategi Inledning Socialförsäkringarna är samhällets grundläggande ekonomiska trygghetssystem. Försäkringskassans roll är att rättssäkert och effektivt administrera

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (Ds 2015:17) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Tina Eriksson Socialdepartementet 103 33 Stockholm s.registrator@regeringskansliet.se s.sf@regeringskansliet.se (Ds 2015:17) Sammanfattning

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Socialdepartementet Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar

Socialdepartementet Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar 2011-05-04 S 2011/4725/SF Socialdepartementet Översyn av sjukförsäkringen förslag till förbättringar Förord De förslag som redovisas i denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender

Brist på Brådska. En översyn av aktivitetsersättningen. Utredare: Överdirektör Adriana Lender Brist på Brådska En översyn av aktivitetsersättningen Utredare: Överdirektör Adriana Lender Uppdraget Utredarens huvuduppgift var att förbättra ersättningens regelverk. I utredarens uppdrag ingick också

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring

Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring Gotland 17 april Socialförsäkring i förändring Nytt år, ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? 1 Siffror om sjukfrånvaro Ny ersättning

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Social- försäkringen

Social- försäkringen Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den

Läs mer

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)

Yttrande över utredningen: Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89) Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson 2010-09-17 Dnr: 0017/10 Ärende nr. 9 Yttrande över utredningen:

Läs mer

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring Datum Referens 2015-08-11 SOU 2015:21 Dnr 56 2010-2015 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av parlamentariska socialförsäkringsutredningen (SOU 2015:21) Mer trygghet och bättre försäkring

Läs mer

Socialförsäkring i förändring

Socialförsäkring i förändring Socialförsäkring i förändring Nytt år, ny regering vad händer med arbetsgivarnas sjuklöneansvar, sjukförsäkringen och rehabiliteringen av långtidssjuka? 1 Siffror om sjukfrånvaro Ny ersättning för höga

Läs mer

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Frågor och svar om en reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete PM 2008-06-04 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Catharina Bäck, förhandlingssektionen Sara Kullgren, arbetsrättssektionen Eva Thulin Skantze, arbetslivssektionen Frågor och svar om en reformerad

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning

Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning Du som deltar i ett program på Arbetsförmedlingen kan få ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Om du har fyllt 25 år eller uppfyller

Läs mer

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2014-11-17 47802-2014 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna

Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna 1 (8) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna Uppdraget Försäkringskassan ska redovisa kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna. En redovisning ska lämnas

Läs mer

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen

En sjukförsäkring att lita på. Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen En sjukförsäkring att lita på Kristdemokraternas förslag till förbättring av sjukförsäkringsreformen Mars 2011 Innehåll BAKGRUND: SKENANDE OHÄLSOTAL OCH BRISTANDE REHABILITERING...3 Stor variation över

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Lättläst om Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28)

Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för studier tryggt, enkelt och flexibelt. (SOU 2009:28) Sundbyberg 2009-08-13 Vår referens: Annika Nyström Karlsson Diarienummer 09-023 Ange diarienummer vid all korrespondens Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Stärkt stöd för

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Lättläst. Till alla barnfamiljer

Lättläst. Till alla barnfamiljer Lättläst Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Försäkringskassans vision

Försäkringskassans vision Försäkringskassans vision Våra kundlöften Du känner alltid att vi möter dig med respekt och förståelse Du känner alltid att vi gör din vardag tryggare Du känner alltid att vi gör det enkelt för dig Kundlöftena

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11

Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 2011-06-01 2011-63 Finansdepartementet Långtidsutredningen 2011 Huvudbetänkande SOU 2011:11 Sammanfattning Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) anser att det

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se

Riktiga jobb åt alla. Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006. www.centerpartiet.se Riktiga jobb åt alla Strategi för full sysselsättning för funktionshindrade september 2006 www.centerpartiet.se Arbetslösheten bland funktionshindrade har ökat Ingen grupp i samhället har drabbats så hårt

Läs mer

Lättläst sammanfattning

Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning Pensionsreformen, nya skatteregler och stora informationssatsningar skulle leda till att äldre personer skulle arbeta längre när vi också lever allt längre. Men det har inte skett

Läs mer

Plan för jämställdhetsintegrering

Plan för jämställdhetsintegrering 1 (8) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Plan för jämställdhetsintegrering Försäkringskassan har i regleringsbrevet för 2013 fått i uppdrag att ta

Läs mer

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (8) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får,

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 Inledning I rapporten beskrivs vårt arbete för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och för att motverka bidragsbrott.

Läs mer

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen

Inledning. 1. Stöd för överenskommelsen Februar 2015 Överenskommelse mellan Tryggingastofnun och Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag

Avdelningen för lärande och arbetsmarknad. Nämnd med ansvar för barnomsorg Paktamedlemmar Kommunalt vårdnadsbidrag UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:36 Diarienr: 08/2104 Diarienr Lf: Arbetsgivarpolitik: Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Externmedverkan: Vårdnadsbidrag

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Systemskifte pågår 2007-12-17

Systemskifte pågår 2007-12-17 2007-12-17 Systemskifte pågår En rapport som belyser konsekvenserna av den borgerliga regeringens försämringar i trygghetssystemen. Rapporten behandlar den första delen i det systemskifte i socialförsäkringarna

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

en handbok om rehabilitering

en handbok om rehabilitering Vägen tillbaka en handbok om rehabilitering Tillbaka till jobbet Som förtroendevald i FTF har du många uppgifter. En av dem är att stötta sjukskrivna medlemmar på din arbetsplats till att komma tillbaka

Läs mer

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF

Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF 2015-05-21 1 (5) KFKS 2015/277-610 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) U2013/4160/SF Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över

Läs mer

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17)

Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17) 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (DS 2015:17) Sammanfattning När bortre tidsgränsen infördes 2008 var Sveriges extremt långa sjukskrivningstider

Läs mer

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24272-8 ISSN 0284-6012

Omslag: Regeringskansliets standard. Tryck: Elanders Sverige AB, Stockholm 2015. ISBN 978-91-38-24272-8 ISSN 0284-6012 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng"

5. Remiss från Socialdepartementet om Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng Ärende som behandlas direkt i kommunstyrelsen: 5. Remiss från Socialdepartementet om "Slopat krav på intyg för barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapeng" Bilaga KS 2012/145/1-2 Bilaga KS 2012/145/1

Läs mer

Försäkringskassans allmänna råd

Försäkringskassans allmänna råd Försäkringskassans allmänna råd ISSN 1652-8743 Försäkringskassans allmänna råd om ändring i Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:17) om sjukersättning och aktivitetsersättning; beslutade den 3

Läs mer

Myten om långtidssjukskrivna

Myten om långtidssjukskrivna ARBETARRÖRELSENS TANKESMEDJA SNABBANALYS nr 4 augusti 2010 Myten om långtidssjukskrivna Anne-Marie Lindgren granskar effekterna av alliansregeringens försämringar i sjukförsäkringen. Hon hänvisar till

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20

SYVI Särskolans och Specialskolans yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 SYVI Särskolans och Specialskolans YTTRANDE yrkesvägledares ideella förening 2009-02-20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2008:102 Brist på brådska en översyn av aktivitetsersättningen

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018

Budgetunderlag 2016 2018 Budgetunderlag 2016 2018 Del 1 Socialförsäkringens administration Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans budgetunderlag för åren 2016 2018 Försäkringskassan överlämnar härmed budgetunderlag

Läs mer

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-19 A2013/178/A Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar avseende Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Gustaf Hallqvist Utredare 044-309 31 65 gustaf.hallqvist@skane.se YTTRANDE Datum 2015-05-11 Dnr 1501164 1 (6) Remiss - Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) har beretts

Läs mer

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen PROMEMORIA 1(14) Datum Diarienummer 2015-02-26 2014-133 Niklas Österlund Enheten för sjukförmåner 08-58 00 15 52 Niklas.osterlund@inspsf.se Avslutade sjukskrivningar vid tidsgränserna i sjukförsäkringen

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder

Funktionshinder. Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Funktionshinder Information om socialförsäkringen för dig med funktionshinder Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Utgifter inom socialförsäkringen m.m. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 3,0 5,5 4,7 4,5 4,8 4,4 Timlöneökning 0,3 3,7 4,0 3,3 3,5 3,6 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7 1,7 0,6 1,2 1,3 0,7 Sysselsatta, personer

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1

Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN. En dag på FK - 2015 Sida 1 Välkommen till EN DAG PÅ FÖRSÄKRINGSKASSAN En dag på FK - 2015 Sida 1 FK:s uppdrag inom sjukförsäkringsområdet Bedöma och besluta om rätten till ersättning Samordningsuppdraget Samordningsuppdraget.. innebär

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 28/2010 Omfattar perioden: 30 aug - 3 sept 2010 samt kompletteringar från den 25 och 26 augusti Kompletteringar från den

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer