Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma"

Transkript

1 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra Riksstämman genomförd Tack alla delegater för en väl genomförd stämma. Centralstyrelsens proposition angående män i organisationen röstades igenom. Det visar dels att vi är en väl fungerande, demokratisk organisation, dels att vi nu med tillförsikt kan rikta in oss mot framtiden. Bilkåren går in i en ny era! Män i organisationen innebär att vi ökar vår rekryteringsbas och möjligheterna att fylla våra vakanser ökar. Vi kan rekrytera män omgående trots att namnändringen dröjer. Namnändring sker till Sveriges Bilkårers Riksförbund, med namnet BIL- KÅREN i dagligt tal. Vi går nu in med en begäran om namnändring - handläggningstiden är ca 2 månader, Ni kan läsa mer i tidningen om vad som gäller vårt föreningsmärke, informationsmaterial och utbildning. Jag vill att vi tillsammans ska visa Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare att vi kan bemanna enligt de behov som de kräver. De paragrafer i Riksförbundets stadgar som kvarstod efter ordinarie riksstämma antogs. Även de paragrafer som kvarstod i Kårstadgan antogs. En gemensam stadga för förbund och kår röstades igenom med två tredjedelars majoritet. Detta innebär att vi nu har gemensam stadga för förbund och kår. Vid riksstämman i Härnösand föreslog delegater att vi skulle avsätta Foto: Sören Lund medel till information och marknadsföring. Centralstyrelsen tyckte det var ett bra förslag och föreslog att kronor skall tas ur egna medel för detta ändamål. Stämman biföll förslaget. Kårråden ska bildas nu under våren jag närvarar gärna på ert första kårrådsmöte. Om jag inte kan närvara så kommer någon annan ur centralstyrelsen till ert möte. Bjud in utbildningsintendenten till det första mötet så kan ni tillsammans gå igenom vad som gäller för 2009 samt planering för 2010 och 2011, det kommer att underlätta för utbildningssamordnaren. När det gäller Frivilligutredningen så har vi lämnat vårt yttrande. Utredaren föreslår bland annat att organisationsstödet ska slopas och istället utge ersättning per uppdrag, något som skulle vara negativt ur vår synpunkt. Organisationsstödet är viktigt för utveckling och långsiktighet inom organisationen. Det är med spänning vi ser fram emot regeringens proposition. Annika Salo och jag var på Folk och Försvarskonferensen i Sälen. Här redogjordes bland annat för Försvarsmaktens ekonomi ett hett ämne som alltid. Det framkom att inga ytterligare minskningar av Försvarsmaktens anslag skall göras. Man betonar också det nationella försvarets betydelse. Avslutningsvis önskar jag alla lycka till med rekryteringen i vår! Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: eller E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset Produktion, Bjästa, tel: E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset Produktion, Bjästa På SKBR s kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårschef / Kanslichef Tel Mobil Gunilla Elmberg Förbundssekreterare Tel Lisbeth Carlsson Utbildning Tel Merit Palmgren Ekonomiansvarig Tel Magnus Douhan Ekonomi ass. Tel Lisa Axling Administratör/ Webbansvarig Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Agneta Nydahl, Ågrenshuset Produktion, E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :- Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Omslagsbilder: Från extra Riksstämman. Foto: Sören Lund. B i l k å r i s t e n n r

3 Hon är min Bilkårist någonstans i Sverige Robert Aschberg kom överraskande till vår extrastämma med ett spännande och annorlunda uppdrag till Bilkåren. Jag heter Robert Aschberg och jag har en god vän som heter Gert Fylking som är pajas i Sveriges största radioprogram och jag i olika TV-sammanhang. Nu tänkte vi försöka göra lite nytta för en gångs skull och då skall vi gå till fots från Ystad till Haparanda. Vi tror att det kommer att komma en del folk till och från och gå med oss. Vi gör detta för att hjälpa Cancerfonden och samla in pengar till prostatacancerforskning. Cancerfonden är måna om den här satsningen eftersom Rosa Bandet har blivit en sån framgång dom får in massor av pengar till bröstcancerforskningen och nu vill dom att gubbarna skall få en chans också och eftersom både Gert och jag börjar hamna i riskzonen känns det viktigt. Det här kommer att sändas i radio varje morgon, Rix morgon och i TV8 på söndagarna och det kommer att skrivas om det regelbundet i Aftonbladet. Till detta behöver vi följefordon och efter att ha talat med Reidun förstod jag att detta inte skulle bli något problem Bilkåren ställer upp avslutade Robert. Bilkårens uppdrag är alltså att köra följebilar (i 5 km/tim!!) och FMCK kommer att köra MC. Vi kommer att på olika sätt omnämnas varje morgon i radio och varje vecka i TV. Vi kommer också att ha dekaler på fordonen. Mer information om tider, aktuella sträckor, vilka län som berörs finns på vår hemsida. Text och foto: Sören Lund I n n e h å l l Ledaren 2 Historisk extra Riksstämma 4-5 Hur ser Anne-Marie på den nya Bilkåren? 5 Mail från Tarja 6 FIK på Kråk 7 Äntligen Sveriges försvar på scenen i Sälen 8-9 Medlem väljer avtal med Försvarsmakten 10 Uppdatering av hemsidan 10 Centrala och Civila kurser Måste bara berätta 12 Rattfylleri en debattartikel från NTF 13 Bilkåristsvingen Hur ser Lena på den nya Bilkåren? 15 Välkommen till Bilkåristsvingen Saxat 16, 18 BRAK succé?? 16 Luciafest i anrika lokaler i Stockholm 17 Totos fond & Torget 17 Endast 8 procent av årets bilmodeller är säkra och har bra miljöprestanda enligt Folksam 18 Info- & rekrytering informerar 19 Lastbilar i rader bara väntade på oss Västerås Bilkår firade 60 år Nya medlemmar 24 Första manliga medlemmen 24 Utgivningsplan 2009 Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem 15 maj 15 juni 25 augusti 25 september 15 november 15 december B i l k å r i s t e n n r

4 Historisk extra Riksstämma Den 7 februari 2009 hölls extra Riksstämma på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Centralstyrelsen beslutade om den extra Riksstämman efter den ordinarie i Härnösand. Skälet till den extra Riksstämman var att centralstyrelsen har föreslagit viktiga ändringar i grundstadgan, bl a när det gäller vem som skulle kunna antas som medlem i Bilkåren, och stadgeändringar måste beslutas av två på varandra följande Riksstämmor varav den ena kan vara en extra Riksstämma. Reidun hälsade välkommen till de 125 delegaterna och övriga stämmodeltagare. Reidun Eklöw hälsade alla varmt välkomna och inledde därefter extrastämman med att referera till två talare från Riksstämman i Härnösand. Dels Brigadgeneral Bengt Axelsson som poängterade att vi lämnat ett invasionsförsvar och nu hade ett insatsförsvar. Han utvecklade också innehållet i Försvarsmaktens värdegrund, och dels Rikshemvärnschefen Roland Ekenborg och det han sa om det stora behovet av bilkårister. Reidun fortsatte sedan med ett sammandrag av den 200 sidor långa frivilligutredningen. Utredningen innehåller inte särskilt många positiva ord om de 19 frivilligorganisationerna utom i slutet där man kan läsa: Utredningen anser att frivilliga i många fall är en mycket kostnadseffektiv form för att förstärka resurser i samhället under olika typer av påfrestningar. Reidun Eklöw: Men i den här bilden kan Bilkåren ändå känna sig trygg. Vi är en organisation för Hemvärnet och man har sagt att Hemvärnet och nationella styrkor skall finnas kvar. Bilkåren har bemanningsansvar på fordonssidan och vi har huvudmannaskapet när det gäller fordonstjänst. Dessutom pågår en process med stadgeändringar hos oss som kommer att ligga i linje med de krav som frivilligutredningen ställer. De generella krav som utredaren menar bör ställas på en organisation är att: Den har demokratisk uppbyggnad Den uppvisar god stadga över tiden genom medlemstal och/eller geografisk täckning. Den rekryterar på ett icke diskriminerande sätt. Den har förutsättningar att bedriva verksamheten på ett etiskt gott sätt Verksamheten kan följas upp vad gäller ekonomi, revision etc på ett godtagbart sätt. När SKBR bildades 1942 var förutsättningarna helt annorlunda jämfört Siv Persson ledde förhandlingarna på ett (som vanligt) föredömligt professionellt sätt. med dagens krav. Då bestod försvaret av ett invasionsförsvar. Idag har Sverige ett insatsförsvar, vilket medför att endast ett fåtal svenska kvinnor och män gör militärtjänst. Med de grundläggande förändringar som skett inom försvaret och inom samhället i övrigt, finns inte förutsättningarna för att en helt kvinnlig bilkår skall bestå och utvecklas. B i l k å r i s t e n n r

5 Välkomna alla män! Centralstyrelsens förslag till ändring av grundstadgans paragraf 3: att både män och kvinnor har rätt till medlemskap. röstades igenom av en överväldigande majoritet. 113 röstade för förslaget och 10 mot. Gemensam stadga Centralstyrelsens förslag om gemensam stadga för Riksförbund och kår fick också ett positivt gensvar hos delegaterna och stämman beslöt enligt centralstyrelsens förslag Namnbyte och nytt föreningsmärke I konsekvens med stadgeändringarna föreslog centralstyrelsen att namnet ändras till Sveriges Bilkårers Riksförbund, i dagligt tal Bilkåren. Ett omarbetat föreningsmärke presenterades och detta tillsammans med namnförändringen fick också ett mycket positivt mottagande av majoriteten av delegaterna. (92 ja och 30 nej till namnbyte.) Informationskampanj/material Slutligen beslöt stämman att i enlighet med inkommet förslag till Riksstämman, avsätta medel till en informationskampanj. Hemlig gäst Innan stämman började berättade Reidun Eklöw att vi kommer att få ett kort besök av en hemlig gäst som kommer att berätta om ett hemligt uppdrag för Bilkåren. När detta skrivs är uppdraget inte så hemligt längre men när Robert Aschberg kom in någon halvtimme efter att stämman börjat var det många som förvånat höjde ögonbrynen. Robert välkomnades med varma applåder inte minst för det uppdrag han avslöjade. Stämman ajournerades några minuter och efter att han berättat om uppdraget (se sid 3) kunde förhandlingarna återupptas Sören Lund Det är inte så vanligt att ordföranden uppmärksammas men här tackades Reidun med blommor från CS och hela Bilkåren, överlämnade av Annika Salo med ett tack för hårt arbete och lycka till med den nya Bilkåren Hur ser Anne-Marie på den nya Bilkåren? Anne-Marie Medin var Riksbilkårchef i 10 år, mellan 1996 och 2006 då hon efterträddes av Reidun Eklöw. Anne-Marie flyttade tillbaka till Moheda och återupptog arbetet som ekonom (hon älskar siffror!) på ett företag i Småland. Det känns viktigt att få ställa några frågor till henne med anledning av den historiska extra riksstämman Anne-Marie, du har varit med i Bilkåren i många år och jag har förstått att Bilkårister får många vänner och därmed ett stort kontaktnät över hela landet. Vad har det betytt för dig som medlem? Oerhört mycket! Det jag har varit mest fascinerad över är att på våra kurser har åldern ingen betydelse utan alla är lika mycket värda och lika mycket kompisar. Likaså att det blir automatisk uppfostran över att ta vara på sina egna prylar och inte sprida ut dem vind för våg som man kanske gör hemma. Här måste man hålla reda på prylarna för allas trevnad och det i sin tur skapar en mycket fin gemenskap. Jag brukar ofta tänka att det nätverk som vi skapar tillsammans. Det är er oerhörd förmån. Tänk efter, hur många människor har den möjlighet som vi har: att vilken stad jag än kommer till kan jag alltid ringa upp en bilkårist och fråga om fika. Detta är ett nätverk som är oslagbart och det skall vi naturligtvis värna om. Tänk om jag inte varit bilkårist, vad trist och innehållslöst mitt liv varit då! Det var en överväldigande majoritet (113 mot 10) som sa ja till styrelsens förslag om att göra Bilkåren könsneutral och öppna för manliga medlemmar. Hur ser du på detta? Bara positivt, äntligen har våra funktionärer förstått vad det handlar om! De har förstått vår överlevnad och det gläder mig. Det enda som jag är ledsen över är att jag inte fick personligen vara med om detta historiska beslut. Jag har i så många år väntat på detta beslut och det känns lite snopet. Men jag är stolt och glad över att det blev detta beslut och jag känner mig extra stolt över att vara bilkårist med så kloka funktionärer. Till de tio som inte röstade för detta så är jag lite konfunderad, hur tänker de? Kanske att jag får förmånen att läsa om dessa tankar i nästa tidning för här måste vi som föreningsmänniskor ta till vara på hur alla tänker och har de tänkt på ett sätt som inte vi gjort? Du använde ordet Bilkåren redan 1996 när du som nytillträdd riksbilkårchef intervjuades av Bilkåristen kunde du se in i framtiden? Verkligen intressant att Du uppmärksammade just detta och det kalllar jag inte för en slump för faktum är att vi i centralstyrelsen tog upp denna fråga på ett mycket tidigt stadium under min ledning. Men vi fann att tiden inte var mogen varken för våra medlemmar och inte helt till 100 % av oss inom centralstyrelsen heller. Likaså var det när vi kämpade för att nysvenskar som var folkbokförda i Sverige skulle få bli medlemmar i Bilkåren. Det tog ett antal riksstämmor men till slut var frågan tillräckligt mogen för ett positivt beslut men det gick s B i l k å r i s t e n n r

6 s tack och lov fortare än dagens beslut om män i organisationen. När det gäller sådana här viktiga och avvikande frågor så är det alltid en mognadsprocess som gäller och jag vet att Bilkårister är kloka men ibland så måste man tillåtas att tänka både en och två gånger. Vad tycker du att vi skall tänka på när det gäller rekrytering framöver? Ta till var på alla tillfällen! Jag tycker att Bilkåren mer och mer inte håller sig på framkant när det gäller rekrytering och det var även på min tid. Jag kan inte förstå detta för är man stolt över något man är med i varför pratar man då inte om det? Jag tycker inte vi Bilkårister är tillräckligt säljande över vår stolta organisation och det är något jag aldrig har förstått. Förändring i distrikten det var väl ett arbete som du påbörjade? Ja, det var det verkligen men även här är det en mognadsprocess. Min tanke var att frigöra duktiga funktionärer som fanns i distrikten att kunna bli en jätteresurs till kårerna i stället eftersom det alltid fattas funktionärer i kårerna. Detta resonemang har tyvärr inte alltid fått förståelse i våra distrikt utan det har mer gått ut på att bevaka positioner. Det är lite som man ibland brukar säga så har vi alltid gjort och kommer att göra. Men jag är så pass gammal bilkårist så jag kommer ihåg hur det var när vi hade endast en förbundsrepresentant och det fungerade alldeles utmärkt. Men att distrikten kom till berodde ju på att då stod verkligen Bilkåren för en stadigt uppgående och då blev det naturligt med distrikt men så är det ju faktiskt inte idag. Hur tycker du att frivilligorganisationerna skall möta det frivilligutredningen kom fram till? Tack och lov är det inget beslutat ännu! Jag känner stor oro över vad som kommer att beslutas av denna utredning. Jag kan dock redan nu ha den uppfattningen att detta kommer inte att båda något gått för någon organisation. Varför jag tycker så är säkerligen många som undrar och svaret är lätt man saknar kunskap och historia om varför vi har kommit till och varför vi finns. Sen älskar dagens utredare att mer och mer mäta oss i pengar än i nytta och det tycker jag är en skrämmande utveckling sett ur frivilligheten som egentligen nästan är gratis för samhället. Tror du att sista ordet är sagt när det gäller den utredningen? Nej, absolut inte. Vi är en kategori som politikerna älskar att utreda och varför har jag aldrig förstått. För här kan man verkligen tala om att sila mygg och svälja kameler. Vad jag kan se är vi älskade att utreda och det har skett ett antal även under mina år. Med dessa små medel totalt sett som vi inom frivorg erhåller så är det för mig obegripligt att man sätter till dyra utredare för att få oss att mer eller mindre ifrågasätta vår existens. Hur tror du Bilkåren ser ut om 5 år? Det var en fråga som heter duga! Här får jag verkligen ta fram spåkulan! Men jag tror faktiskt att vi kommer att klara oss och detta tack vare att vi är så beredda på omställningar och det visar inte minst resultatet från den extra riksstämman som var nyss. Vi är en framtid och ta vara på oss! En gång Bilkårist alltid Bilkårist. Eller hur? Nja, här måste jag tyvärr backa lite i mina positiva tankar. När jag blev bilkårist så var det så men nu... Nja nu är det nog mer så att jag är Bilkårist en period av mitt liv. Tyvärr men jag har också insett att dagens ungdom har ett helt annat utbud än vi hade och man är mer flyktig och hoppar runt lite mer än oss stofiler som krubbar kvar i det vi från början trodde på. Frågade gjorde Sören Lund B i l k å r i s t e n n r

7 FIK på Kråk Söndagen den 23/11 anlände vi till Kråk. 6 elever från Bilkåren och FMCK skulle under 2 veckor få verktygen för att kunna bli en bra instruktör i framtiden. Uppnåddes målen? Jo, det skulle vi vilja påstå. Under dessa 2 veckor har det planerats och genomförts en mängd lektioner. Alla med varierande framgång med slutresultatet att vi lärt oss massor av både med- och motgångar. Lektion i styrsystem hur sätter man ihop del av framgaffeln? Den lilla gruppen har lett till att arbetstempot varit humant och har besparat oss många långa sena nätter. Humöret har varit på topp och humorn låg. Kreativiteten som våra instruktörer emellanåt efterlyste flödade under luncherna och middagarna. Vet ni förresten på hur många olika sätt man kan binda fast en instruktör på en bår eller hur många pärmar man måste slå sönder för att få fram ett syfte? Vi vet. Ett uppskatta inslag var när vi fick prova på varandras olika fordonstyper. Teletubbies har fått konkurrens av de tre bilkåristerna i nalle-ställ. FMCK: arna fick provköra lastbil och terräng- Klurigt att få ihop en MC Lektion i vård av bromsar. bil 20. Söder som redan kört samtliga fordon, uppfann ett nytt. Husqvarna 259 som drivs av knäckebröd. 259:an kom väl till pass under Söders lektion i kolonntecken. Räcker det att få 259: Alla elever och instruktörer. Charlotta förevisar uppställning under lektion i excercis glasklart! an inskrivet på förarbeviset? 2 veckor går fort när man har roligt. Stort tack till våra instruktörer som jobbat hårt för att ge oss verktygen vi behöver för våra framtida roller som instruktörer. FIK-kursen i Kråk Foto: Karin Gustavsson och Lisa Axling Hur sätter man nu ihop detta? Nalleställ passar även på bilkårister. B i l k å r i s t e n n r

8 Äntligen Sveriges försvar på scenen i Sälen Kröniketext: Daisy Balkin Rung Foto: Per Klingvall, Försvarsutbildarna Säkerligen är det en och annan som ryggar till av rubriken, det är fullt förståeligt. Men faktum är att de senaste åren har Folk och Försvarskonferenserna i Sälen handlat om vårt internationella försvar, om det nya Europa och om gas och miljö. Och inget fel i det. Tvärtom så har det varit alldeles utmärkta konferenser med bra och upplysande föredrag. Men i år 2009 så var faktiskt vårt svenska försvar på tapeten och en nuvarande skolminister och en före detta försvarsminister fick spela huvudroller några timmar. Den åttonde augusti förra året gick Ryssland in i Georgien. Kriget varade i fem dagar och många var de som blev oerhört chockerade och rådvilla. En av dem som verkar ha blivit förvånad av Rysslands agerande är vår försvarsminister Tolgfors. Detta trots att vi har varit många som varnat för herr Putins maktfullkomlighet och hans sätt att styra militären i sitt land. Kända försvarsdebattörer har uttryckt sig på ledarsidor och i tv-sofforna. Flera försvarsjournalister har skrivit reportage, böcker och artiklar. Så även jag. Många är de artiklar som jag skrivit under årens lopp där jag gång på gång tagit upp Putins metoder, den ryska Östersjömarinan, gasledningen, Tjetjenienkriget och mycket annat. Och ändå verkar vår försvarsminister ha tagits på sängen. I Sälen tog han upp Georgienkriget som en av orsakerna till att svenska försvaret behöver en ny inriktning mot ökad tillgänglighet och ökad användbarhet. Det är ju beaktansvärt att vår försvarsminister tycker så, och vi är många som välkomnar detta. Men detta borde han och även många med honom ha insett för längesedan. Sedan är det ju så när man får inleda en konferens av Folk och försvars dignitet med kung Carl XVI Gustaf som en av gästerna, då är det bra med fina och vackra ord. Mycket snack och liten verkstad!!! Vår överbefälhavare Håkan Syrén är en av dem som inte är förvånad. Redan för några år sedan presenterade försvarsmakten en utredning om hur man måste anpassa sitt nationella försvar till hur Ryssland agerar. Men trots det så verkar varken försvarsministern B i l k å r i s t e n n r

9 eller för den sakens skull, försvarsberedningen ha reagerat. Först nu efter Georgienkriget verkar de ha fått upp ögonen! Så blev det då dags för Folkpartiet liberalernas ordförande och tillika skolminister Jan Björklunds inlägg. Det var inte utan att han var stolt när han intog scenen. Herr Björklund är en van Sälenresenär med stort försvarsintresse. Och hans inlägg blev starten på en uppfriskande debatt som vi alla länge har behövt. Jag menar att vi nu har nått en vändpunkt där den svenska nedrustningen inte längre bör fortsätta, sa Jan Björklund. Och så angav han tre punkter som han ville se ett omtänkande i den svenska försvarspolitiken. Mobilisering av flera soldater och brigader än idag i en framtida hotsituation. Upprätthållande av kompetens inom alla viktiga militär förmågor och sist men inte minst. Vi måste erkänna att det var ett misstag att avmilitarisera Gotland. Det kanske mest anmärkningsvärda som Jan Björklund nämnde var att han trodde att det kan bli nödvändigt med ökade försvarsanslag i framtiden. Man kan ju undra vad försvarsminister Tolgfors tyckte om detta förslag. Kanske skyndade han sig att ringa finansminister Borg och fråga om råd. Nämnas bör att till syvende och sist sitter de ju faktiskt alla tre i samma alliansregering. Björklund, Borg och Tolgfors. Det var några före detta försvarsministrar med på årets konferens. Bland annat Mikael Odenberg, men han höll en väldigt låg profil. Men en god gammal bekant var Björn von Sydow som numera är vanlig riksdagsledamot för socialdemokraterna, vilket i sin tur inte betyder att han inte engagerar sig i bland annat försvarsfrågan. Att han njöt när moderatorn Lars Adaktusson kallade upp honom på podiet gick inte att ta miste på. Hela hans ansikte lyste. - Behovet att förändra försvarsmakten i Sverige i syfte att avskräcka potentiella hotbilder mot oss och vårt grannområde måste vara den prioriterade uppgiften för den svenska regeringen och försvarsmakten, sa Björn von Sydow. Det har vi väl sällan hört en socialdemokrat säga, och framför allt inte ett sammanhang där det citeras både i den församlade världspressen och i frivilliga försvarstidningar. Och inte nog med att von Sydow ville förändra försvarsmakten han vill också att Sverige måste ha förband med snabb insatsförmåga. Att flygvapnet och marinen måste han den förmågan, men även viktiga delar av armén. Insatsförmågan på kort sikt spelar roll för bedömningen av avskräckningens trovärdighet, sade den före detta försvarsministern. Detta säger han vars parti bara några veckor före Folk och försvarskonferensen röstat igenom ett stort sparpaket för försvarsmakten. Det är inte utan att man undrar vilket mandat riksdagsledamoten von Sydow har i sitt parti att prata försvarspolitik och pengar på scenen i Sälen. Men uppfriskande var det och på sätt och vis också anmärkningsvärt. Att dessa två herrar fick stor uppmärksamhet vill jag lova. Och att de lyfte upp vårt nationella försvar som en oerhört viktig fråga i försvarsdebatten är vi många som gratulerar. En av dem är vår riksbilkårchef Reidun Eklöw. Det är jättebra att vi äntligen diskuterar vårt nationella försvar. Vi, Kvinnliga Bilkåren är en del av nationella försvaret. Vi är nio organisationer som stödjer hemvärnet. Det pågår ju just nu en utredning om det frivilliga försvaret, så jag hoppas att alla fick upp ögonen på vilken tillgång vi är i samhället. B i l k å r i s t e n n r

10 Uppdatering av hemsidan Arbetet med att lägga till nya funktioner på vår hemsida fortgår enligt plan. För medlemmar Vi siktar på att göra det möjligt för er medlemmar att kunna logga in och kontrollera era adressuppgifter i månadsskiftet mars/april (detta kallas etapp 1). Det kommer sedan att utökas under året så att fler funktioner finns tillgängliga, t ex uppgifter om Min kår och Mitt Utbildningskort. För funktionärer och instruktörer/chefbilkårister: Kansliet jobbar också med att göra kårkompendium, kurskompendium, beställning av informationsmaterial, blanketter m.m. tillgängliga på nya intrnätet. Det gamla intranätet (Platon) läggs ner i samband med att intranätet lanseras enligt ovan. Med anledning av extra riksstämmans beslut så kommer att ersättas med Båda fungerar i dagsläget och kommer så göra under en övergångsperiod. Riksförbundets epostadresser kommer också att ändras. Ytterligare information om detta och andra förändringar kommer att läggas ut fortlöpande på vår hemsida. Josefine Lindmark / CS 10 B i l k å r i s t e n n r

11 Centrala kurser 2009 för medlemmar med militärt avtal Kurs Tid Ort GU-F 26 april-9 maj Halmstad TFU-G mars Halmstad TFU-G maj Ronneby/Kosta TFU-G vecka 25 Berga TFU-G vecka 28 Revingehed TFU-G okt Umeå TFU-GB mars Ronneby/Kosta TFU-PB/KB maj Ronneby/Kosta Gk Mbuss/Tsläp juli Kråk Gk Tung lastbil del 1 v 35-36, del 2 v Skövde Gk Tung lastbil del 1 v 40-41, del 2 v Boden Gk Tung lastbil del 1 v 21-22, del 2 v Enköping Gk Bandvagn 6-18 juni Härnösand KU Tgb juni Enköping Lasthantering aug Strängnäs Marsch o Transport aug Strängnäs Rep Tlb/Buss aug Rosenholm Gruppbefälsutbildning juli Kråk UGL V 13 Halmstad UGL V 11 Ånn UGL V 28 Falsterbo UGL V 39 Ånn Ungdomsutbildning juli Kråk Förberedande Ik juli Kråk Motorinstruktörskurs V Enköping Bandvagnsinstruktör V Älvdalen Rep Mil Trafiklärare V48 & 49 Skövde Motorinstruktörskurs V35-46 Enköping Inventering av Transportgruppchefer Bilkåren behöver inventera alla krigsplacerade (påbörjad eller färdigutbildade) gruppchefer. Du som är utbildad genom Bilkåren eller FMCK har vi koll på, men på dig som är utbildad genom Hemvärnet har vi tyvärr inga uppgifter. Vi har fått i uppdrag att få fram 4 stycken färdiga Transportgruppchefer till augusti 2009 som kan tänkas åka på internationell tjänst till Afghanistan eller Kosovo. Hör av er till Lisbeth Carlsson på kansliet per telefon eller via mail lisbeth. Kursanmälan Vid ansökning till kurser använd den blankett som finns på hemsidan. Speciellt viktigt är att vi får in samtliga kontaktuppgifter, mobiltelefonnummer och e-postadress är vi speciellt tacksamma för när det fylls i då det kan behövas tas snabba kontakter vid eventuella förändringar. Utbildningsportal för alla frivilliga. Nu finns portalen för all frivilligutbildning tillgänglig på På utbildningsportalen skall du hitta alla frivilligorganisationers uppdrag som bekostas av Försvarsmakten. Här finns såväl centrala kurser som regionalt samordnad verksamhet. Efterhand så kommer du även att hitta försvarsinformation på portalen. Ansökan till kurser sker tills vidare till kursanordnande organisation via länk till deras hemsidor. På utbildningsportalen hittar du även information till regionala aktiviteter. Civila kurser 2009 för medlemmar med överenskommelse/ avtal Svenska Kraftnät eller Vägverket. Introduktionskurs april Villingsberg Introduktionskurs maj Falun Introduktionskurs aug Östersund Gk Bandvagn mars Villingsberg Gk Bandvagn 2-5 april Eksjö Gk Bandvagn aug Östersund Gk Bandvagn okt Sollefteå Avancerad 1 endast SvK apr Eksjö Rep Bv jun Falun Rep Bv 9-11 okt Eksjö Rep Bv okt Östersund Utbildning Frivi Svenska Kraftnät har samlat information kring de frivilligorganisationer som de har avtal med på en hemsida med adressen Här hittar du information om de olika frivilligorganisationernas uppdrag. Utbildningsplaner och utbildningsstegar för respektive uppdrag finns upplagda och kan laddas ner, även visst informationsmaterial kan hämtas hem härifrån. Avancerad 2 endast SvK mars Villingsberg Avancerad 2 endast SvK 8-10 maj Eksjö Avancerad 2 endast SvK juli Falun Avancerad 2 endast SvK okt Östersund Bv Inst komp höj 3-5 apr Villingsberg Gk Tgb 11/ okt Åsbro Gk Duro okt Åsbro Driftop för reservkraftaggregat aug Åsbro B i l k å r i s t e n n r

12 Måste bara berätta att vi var några tjejer från SKBR och några herrar som körde helt frivilligt, och ställde upp under EM i curling här i Örnsköldsvik i december Bussbolaget Byberg och Nordin ställde upp med chaufförer och bussar för skytteltrafik mellan Swedbank Arena och Skyttishallen och vissa resor till flygplatsen. Även Veolia transport ställde upp med sina flygbussar när det krisade på flygplatsen med platser i våra minibussar. Ungefär 35 lag från hela Europa kom till vår lilla stad för att tävla om guldet. Många turer fram och tillbaka varje dag för att hämta tävlande, ledare och volontärer på flygplatsen för att sedan lokaliseras ut på hotell och vandrarhem och hos familjer som erbjudit sovplatser i sina hem. Tidiga mornar sedan för att skjutsa dessa tillbaka till flyget för hemfärd. En av tjejerna, Jolene Sjöberg SKBR, sa att Melodifestivalen 2007 var en enklare tillställning, mest för att flyget inte strulade med ankomster och inte lika många personer att skjutsa. Sara Danielzon höll i transferbokningarna och sa att det hade varit ganska svårt att få tag på frivilliga chaufförer till en början, men tyvärr när alla körningar var bokade så hade det dykt upp många fler som hade velat ställa upp. Vi som dock ställde upp gammal som ung fick träffa många trevliga människor från hela Europa och en del kom även från USA, Kanada och Japan. Vi sa även att vi ställer gärna upp igen om det kommer fler evenemang till vår stad. Tyvärr förlorade svenska damerna en spännande final mot Schweiz och våra svenska herrar kom inte långt detta mästerskap. Vinnare blev Skottland för herrarna och Schweiz för damerna. På lördagskvällen samlades de allra flesta på Folkets Park för avslutningsbankett där vår lokala stolthet Pink Hink / Mammas Salonger uppträdde till allas stora förtjusning. Många åskådare under finalpassen. Holländska dam- och herrlaget poserade innan hemfärd. Svenska damerna innan matchstart. Samuel SKBR Erika Bergmans son agerade assisterade chaufför tillsammans med våra svenska damer efter deras första seger. Text och foto: Erika Bergman 12 B i l k å r i s t e n n r

13 Rattfylleri en debattartikel från NTF Rattfylleristen är ofta en person med allvarliga alkoholproblem och varje upptäckt rattfylleri har föregåtts av en stor mängd onyktra körningar. Sett i ett internationellt perspektiv bedriver Sverige ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete, men det undermineras av rattfylleriet en varböld som innebär att en försvinnande liten andel av trafikanterna ligger bakom en oförsvarligt stor andel av dödsfallen. Rattfylleriet är en del av ett samhällssocialt problem som måste angripas på betydligt bredare front än vad regeringens intentioner ger uttryck för. Regeringens förslag om ett obligatoriskt alkolåsprogram efter rattfylleribrott är ett halvt steg i rätt riktning. Ett viktigt steg framåt är också att regeringen uppdrar åt socialtjänsterna att, i samverkan med andra myndigheter, genomföra obligatorisk personutredning vid grovt rattfylleri. Det sker redan i dag, men väldigt ojämlikt över landet. Andelen förordnade personutredningar varierar stort mellan tingsrätterna. Dessutom är kvaliteten på utredningarna mycket skiftande. Ett steg tillbaka är att regeringen, på oklara grunder, tycks ha gett upp NTF:s förslag om att göra Sverige till ett försöksland för obligatoriska alkolås på nya bilar från och med 2012 års modell. Sverige har goda förutsättningar att bli försöksland. En hög trovärdighet i trafiksäkerhetsarbetet och en bilindustri som ligger i frontlinjen på området. Volvo är den första bilproducent i världen som utvecklat ett eget integrerat alkolås och Saab presenterade redan för ett par år sedan en första prototyp Alkolåset i sin nuvarande form är knappast attraktivt för en privatkonsument. Men en marknad som kräver obligatoriska alkolås sätter fart på den bilindustri som redan nu börjat utveckla olika former av intelligenta alkolås. T ex snifflås, sensorer, eller kameror som inte aktiveras förrän föraren är onykter. Nyktra förare kommer inte att märka att de finns. Regeringen missar här en historisk chans att på sikt också bidra till ett minskat rattfylleri inom hela EU. Ett lyckat försök med obligatoriska alkolås påskyndar naturligtvis introduktionen av de här tekniska systemen också i andra länder. I Sverige dör cirka 125 människor om året i alkoholrelaterade olyckor. I hela EU minst Men rattfylleriet är ofta ett av slutstegen i en människas liv, där alkoholen redan förstört så mycket jobbet, familjen sociala förutsättningar osv. I det samhällsociala perspektivet är det därför viktigt att vi angriper problemet med ett brett spektra av åtgärder. Här är NTF:s förslag för ett minskat rattfylleri - sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken. 1. Gör Sverige till försöksland för obligatoriskt alkolås i EU Regeringen bör verka för att Sverige blir ett försöksland för obligatoriskt alkolås i EU. Därigenom kan Sverige, utan hinder av konkurrenslagstiftningen, införa obligatoriskt alkolås i alla nyproducerade bilar från 2012 och i alla nya bussar från Öka kontrollen av trafiknykterheten Varje dag kör cirka personer rattonyktra på våra vägar, bara cirka 50 fastnar i en poliskontroll. NTF anser att kontrollen av trafiknykterheten bör öka i en sådan omfattning att trafikanterna upplever risken för att åka fast som så stor att de ställer bilen om de druckit. 3. Skärp påföljderna för rattfylleri Brottsförebyggande rådet, BRÅ, slår fast att rattfylleri är ett av de få brott där direkta preventiva effekter av lagstiftningen kunnat beläggas. NTF anser att normalpåföljden vid grovt rattfylleri bör vara fängelse och domstolarna bör i större utsträckning använda den högre delen av straffskalan. Dessutom bör skillnaderna i rättstillämpning ses över. 4. Förbjud så kallad eftersupning Sverige bör, liksom Norge, lagstifta mot eftersupning. En sådan lag stöds av en majoritet av polismyndigheterna och åklagarkamrarna. 5. Satsa på utbildning om riskerna med alkohol Här har regeringen redan lyssnat till NTF:s förslag om riskutbildning och alkohol i den nya förarutbildningen och det är mycket positivt. Men mer behövs, t ex att alkoholfrågan blir ett inslag i skolans trafikundervisning. 6. Gör personutredning obligatorisk vid rattfylleri Personundersökning bör vara obligatorisk vid rattfylleri, med syftet att identifiera behandlingsalternativ som antingen kan erbjudas på frivillig basis eller ingå i straffpåföljden. 7: Fånga upp rattfylleristerna tidigt och erbjud behandling Mer än hälften av de motorfordonsförare som grips för rattfylleri har alkoholproblem. Erfarenheten visar att de är som mest mottagliga för att ta emot vård om den erbjuds i direkt anslutning till polisingripandet. I Sverige har den s k Skelleftemodellen använts med stor framgång. Den innebär bl a att rattfyllerister redan vid vägkanten får ett erbjudande om samtal med socialtjänst eller beroendevård inom 24 timmar. Användningen av Skelleftemodellen är väl utbredd i landet, men bör tillämpas i samtliga kommuner. Regering och riksdag ska under våren fatta beslut om nya trafiksäkerhetsmål. Det tidigare delmålet om högst 270 trafikdöda blev i realiteten ca 200 fler släckta liv. När det nu är dags för beslut om ett nytt mål måste det kopplas ihop med verkningsfulla aktiviteter. De här presenterade sju konkreta åtgärderna ger en viktig grund i arbetet för säkrare trafik. Jan Sandberg Vd NTF B i l k å r i s t e n n r

14 Bilkåristsvingen 2008 En helg i slutet av augusti 2008 var vi en skara glada golfare och tillika bilkårister som samlades på Tobo golfklubb för att tävla. Tävlingen arrangeras varje år av Smålands Golfande Bilkåristers Klubb. Doris Lundqvist är tävlingsledare. Årets arrangemang var som vanligt välplanerat och väldigt trevlig. Jag, Harriet och Ann-Marie från Stockholmstrakten åkte ner redan på lördagen dels för att vi har lång resväg och dels för att känna på banan. Så vi spelade en 18-håls runda när vi kom fram, banan var fantastiskt fin med kluriga och hyfsat svåra hål. Spelar du golf kan jag varmt rekommendera Tobo GK. Vi bodde på Fredensborgs Herrgård och avslutade kvällen med en god middag för att sedan vila och ladda upp till själva tävlingen dagen därpå. Min första tävlingsdag.. På söndag förmiddag samlades vi för en genomgång av tävlingen. Det var kul att se alla härliga deltagare som jag träffat och lärt känna under föregående tävlingar. Det såg lite mulet ut i horisonten, men det skrämmer ju inte en golfare. Efter lunch och uppvärming så startade vi i 4-bollar, horisonten var helt plötsligt lite närmare 1-a tee kan man säga. Nåja, än har det inte börjat regna tänkte jag tappert och grävde fram en lämplig klubba ur bagen, efter ett bra utslag med hyfsad längd (beror på vem man jämför med) så var jag och mina kamrater på väg. Nu var horisonten framme, hos oss alltså. Först småregnade det, sedan regnade det mer, mer, mer och ännu mer. Jag som fullkomligen avskyr att spela i regnställ (och regn över huvud taget) tänkte tappert, nåja det ger med sig så fort jag krånglat på mig stället det vet ju alla. Så jag tog inte på mig det. Det var mitt första fel den dagen. Vid 3.e hålet så var jag dyngsur rakt igenom alla kläder, inuti bagen var allt lika surt tom inuti plånboken som låg inuti bagen Nåja, vi tävlar ju så det är bara att kämpa på. Och det gjorde vi. Tills 9.e hålet där vi samlades kring en fika där det visade sig att de flesta hade brutit pga vädret. Envis som jag är så fortsatte jag i ÖSREGNET nu var det så blött att bollen inte rullade 14 B i l k å r i s t e n n r längre inte ens på greenen (där hålet och flaggan finns och det brukar rulla jättesnabbt) där var det ca 5 cm med vatten! Till slut gav jag upp och gick till klubbhuset för att invänta de som fortfarande tävlade framför mig. Måste ju se hur det går. Vi hade en trevlig stund i väntan på att dagens vinnare skulle komma in. Ni ser vilka det var i resultatet nedan. Harriet, Anne-Marie och Laila tappra i regn dag 1. Peter Lagerström i den fina golfbutiken på klubben tog väl hand om oss med en särskild 20% sk Doris-rabatt! Dessutom arrangerade han på söndagskvällen en rolig puttningstävling med fina priser (paraplyer och bollar) som han sponsrade oss. Stort tack till Peter! Vi hade väldigt roligt puttningen gick väl sisodär i ösregnet. Tur att vi golfare har paraplyer i vår utrusting. De kom väl till pass. Vi firade glatt dagens vinnare med bubbel och vårt humör var sannerligen på topp även om vädergudarna inte var på vår sida. Efter puttningen var det dags för en härlig middag på herrgården, med god mat, vin och en och annan sång! Den andra tävlingsdagen.. På måndagen hade det slutat regna och vi spelade våra 18-hål. Precis som vanligt hade vi väldigt kul. Dagen avslutades med samling och lunch i klubbhuset samt prisutdelning! Resultat Bilkåristsvingen 2008: 1.a plats Harriet Rudblom 2.a Ann-Marie Eriksson 3.e Doris Lundqvist 4.a Laila Johansson Första dagen 9-håls runda vann Ann- Viol Pettersson. Birgitta Brandberg får pris för närmast hål. Laila en glad 3.e pristagare! Närmast hål vann Birgitta Brandberg. Längsta drive vanns av Harriet Rudblom. Marie-Louise Gustafsson, som är ordförande i Smålands Golfande Bilkåristers Klubb, höll i prisutdelningen. Nästa tävling är den augusti på Ombergs golfklubb, du kommer väl? Se separat annons i tidningen. // Skrivet av Lisa Axling 3.e gången gillt i tävlingen

15 Hur ser Lena på den nya Bilkåren? Lena Lindqvist, medlem sedan decennier i Stockholms Bilkår, har också arbetat många år som instruktör. Med hela raden av körkort och en gedigen instruktörsutbildning har hon stor erfarenhet av utbildning både när det gäller män och kvinnor. På den extra riksstämman var det en överväldigande majoritet (113 mot 10) som sa ja till styrelsens förslag om att göra Bilkåren könsneutral och öppna för manliga medlemmar. Hur ser du på detta? Vi behöver även manliga medlemmar, vi måste titta framåt och inte bakåt. Det är diskriminerande att inte ta in män. Plus att vi behöver ta hjälp av varandra i alla organisationer. Hur tror du att blandade grupper kommer att påverka utbildningsresultatet? För bilkåren tror jag inte det blir någon större förändring men för många andra grupper kommer det att bli mycket bättre fordonsutbildning. Vad har Bilkåren betytt för dig som medlem? Kunskap, kamratskap, självkännedom, självsäkerhet, bra jobb och inte minst ett nätverk över landet som heter duga. Vad vill du ge för tips till unga tjejer och killar som just blivit medlemmar? Var nyfikna, prova olika möjligheter och utbilda er. Kunskap gör aldrig ont och är inte tungt att bära. Hur ser Bilkåren ut om 5 år? Svårt att sia om framtiden men jag tror att Bilkåren kommer att utvecklas och bli betydligt större - för vi behövs, både inom den militära och civila sidan. Frågade gjorde Sören Lund Välkommen till Bilkåristsvingen Ombergs golf Tävlingen går den augusti. Medlemmar i Smålands Golfande Bilkåristers klubb får inbjudan med fullständig information tillsammans med utskicket efter årsmötet senast v15. Övriga som vill vara med på Bilkåristsvingen, ring Doris eller Birgit så sänder vi informationen omgående. Välkommen till 2 härliga golfdagar! B i l k å r i s t e n n r

16 $ SAXAT av Sören Lund Vägverket föreslår en höjning med två miljarder kronor till vägunderhåll Satsningar på nybyggnad och underhåll av vägar skapar sysselsättning. Det gör också skötseln av vägarna och underhåll av maskiner och material. Det är viktigt med långsiktiga satsningar, och framförhållning, inte minst därför att plan- och miljöprocesserna tar tid. I det budgetunderlag som Vägverket lämnar till regeringen föreslås en höjning av anslagen till drift och underhåll av de statliga vägarna med 2 miljarder kronor. Sekab lämnar etanolproduktion tungt ansvar på bensinbolagen Sekabs avvecklar försäljningen av E85, säljer sina anläggningar i Tanzania och i Polen och drar ner forskningen på cellulosabaserad etanol. Beskedet tas emot med stor sorg från Gröna Bilister. Skulden ligger delvis hos oljebolagen som vägrar att betala extra för Sekabs etanol som kommer från oberoende verifierad produktion. Nu måste bensinbolagen ta ansvar för att de fortsatt ställer höga krav på hållbar etanol. Sekab har stått för cirka 90 procent av den svenska marknaden för E85. Nu är det viktigt att regeringen snabbt säkerställer att den kompetens Sekab byggt upp när det gäller hållbar etanol tas tillvara, och att bensinbolagen tydligt markerar att de också framgent ställer minst de krav på hållbarhet som Sekab tagit fram, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz. Yrkestrafiken kör för fort men det finns ljusglimtar Yrkestrafiken fortsätter att köra för fort, enligt 2008 års hastighetsmätningar. Det finns dock siffror som visar på förbättringar. Det är framför allt på 50-sträckor och att alltfler fler bussförare håller hastighetsgränsen på 90- sträckor. Medelhastigheten har sänkts med cirka 1 km/ tim hos flera fordonslag. Totalt bidrar sänkningarna till att utsläppen av koldioxid har minskat med ton. Den senaste mätningen gjordes i oktober Totalt gjordes observationer i hela landet. Taxi- och lastbilsförare är de grupper som är sämst på att hålla skyltad hastighetsgräns. Till exempel håller endast 40 procent av taxiförarna hastigheten på 50-sträckor, 27 procent på 70-sträckor och 54 procent på 90-sträckor. För lastbilsförare är motsvarande siffror 34 procent på 50-sträckor, 40 procent på 70-sträckor och 48 procent på 90-sträckor. Det finns mycket kvar att göra när det gäller hastighetsefterlevnaden. Det handlar om att förändra attityder hos individer och få genomslag på företagsnivå, och det tar tid. Det är endast med gemensamma krafter som vi kan förbättra situationen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Hög grad av kriminalitet och psykisk ohälsa bland rattfyllerister Onykter körning är inte bara en indikation på bakomliggande alkoholproblem, utan är ofta även kopplat till psykisk ohälsa och tidigare brottslig bakgrund. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Läs avhandlingen: 16 B i l k å r i s t e n n r Sammanställt BRAK succé?? För er alla som varit med i Bilkåren ett antal år så är kanske BRAK träning ett bekant uttryck. Jag kommer ihåg när jag hade varit med ett tag fanns det något inom försvaret som hette BRAK träning. Är inte helt säker på om det betydde Bål Rygg Axlar Kondition eller om det var Ben Rygg Axlar Kondition. Spelar inte sån stor roll som det är nu. En onsdagskväll i mitten av januari upplevde jag nästan en BRAK träning. Det finns något som heter Nordic Military Training och jag var med på ett gratispass. Absolut lika som den gamla BRAK träningen förutom att man lagt till några rörelser som ex hunden. Vi var i Tantolunden, det var minus 2 och vi var säkert 50 personer som alla hade olika förutsättningar. Det var himla roligt med mycket benträning. Många som denna kväll flanerade runt i Tanto tittade undrande på oss som ibland ålade medels hasning under varandras knän. Vi stod på alla fyra i en rad och lyfte upp oss så de andra kunde krypa/hasa genom. Några skratt var det inte utan alla var helt koncentrerade på att fixa uppgiften. Vi blev uppdelade i par och ingen i paret fick lämna sin partner utan ta hand om varandra. Det roligaste var nog när jag och min kompis gick hemöver. Vi var redigt skitiga på kläderna efter att ha krupit, legat etc på marken. Framför oss gick en man som också varit på samma ställe och vi mötte en person som var ute och gick med sin hund. Ni skulle ha sett ögonen på personen!!! Först möter hon mannen och man kan se på hennes uttryck att hon nog tyckte det var en kuf. Men sen när hon såg oss då höll hon på att svimma. Svensk som hon var vågade hon inte fråga. Vi funderade om vi skulle berätta men bestämde oss för att hon skulle få somna nyfiken. Hur var träningen då? Mycket tuff om man inte var bra tränad, oerhört mycket benträning och om jag får tycka för mycket benträning. Man sa att det här passet var ett blandpass eftersom alla var nybörjare. Är det här något man ska satsa på? Om man har mycket pengar tycker jag man kan göra det. Jag tycker inte att man får så himla mycket för pengarna, det är uppdelat på en camp som kostar 1400 kr. En Training Camp genomförs under 6 veckor, 4 dagar i veckan där varje dag har olika inriktning och det är träning utomhus varje gång. Vädret spelar ingen roll. Mejla gärna mig om ni vill veta mer eller gå in på: www. nordicmilitarytraining.se Lena Lindqvist, Stockholms Bilkår

17 Luciafest i anrika lokaler i Stockholm Stockholms Bilkårister hälsade välkommen i K1 s lokaler med glögg och pepparkakor. Miljön är speciell. Väggarna är dekorerade av sablar, pikar och järnutrustningar från forna ryttarförband samt porträtt av kavalleriets generaler, målning av ryttare och häst detta till minne av ett truppslag som behövdes för sin lättrörlighet i spaning och strid. I matsalen stod vackert dukade långbord. I väntan på maten kom Lucia med tärnor och stjärngossar, inalles 28 elever från Adolf Fredriks musikklasser, tågande in i halvmörkret med ljus och luciasånger. Tärnor och stjärngossar ställde sig i en halvcirkel bakom Lucian skönt sjungande många av de traditionella julvisor som vi älskar att höra. Gående julbord först med alla tänkbara smörgåsrätter, åtföljt av huvudrätt och ris á la Malta med saftsås. Allt till subventionerat pris 100:- Några tog möjligheten att köpa en snaps. Fru Marianne sköter mässen och lagar själv maten (även till ÖB och andra höga gäster) Kaffe i salongen. Tomten knackar på med ordf Ing-Britt Falks röst efter snälla barn. Och visst, för kvällen finns de ju alltid! Spänningen är olidlig. Tomten med sin säck går rundan kring de kaffedrickande utdelande julklappar, som dom själva bidragit med för nöjets skull. Rim lästes upp. Vid mitt paket med fyra vackra små skålar för värmeljus låg någons kort med en nyårsönskan om att man skall leva för varandra och ta vara på den tid man har för någon gång finns bara minnen kvar. Möjligen gav mig dessa ord impulsen till detta referat. Från Zorns målning ovanför öppna spisen blickade i original en svensk arvfurste in i kaffesalongen, Oskar 11:s tredje son Carl av Västergötland. Jodå UTHYRES Stuga på Gotland vid havet, 5 bäddar, dusch, kyl/frys, micro och TV. Tennisbana, lugnt område med härlig badstrand. L Boström tel eller inspektör för kavalleriet och general från 1908 höll ögonen på bilkårister som i december 100 år senare julkalasat på officersmässen i gamla K1. Riksbilkårchef Reidun Eklöw var inbjuden och vi välkomnar ännu fler gäster till årets Luckafest. Heder och tack till arrangörerna. Text och foto från Irene Arthur- Wennerbom, Stockholms Bilkår Totos fond Plusgiro: Bilkårernas stipendiefond Ragnvi Torslow- Lundgrens minnesfond Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt räntor och aktieutdelningar. Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår. Jag vill annonsera på Torget Jag vill ha in min annons under följande rubrik: o o o o Säljes Köpes Uthyres Text i annonsen (texta): Namn: Skicka in kupongen och en tjugokronorssedel till: Tidningen Bilkåristen, Kvinnliga Bilkåren, Box 5435, Stockholm. Tel: B i l k å r i s t e n n r

18 $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Lägre motoreffekt ett enkelt sparmedel under finanskrisen Val av rätt bilmodell bra för både plånboken och miljön kr för en Volvo V70, kr för en Audi A6 och kr för en Volkswagen Passat. Det är några exempel på hur mycket pengar som finns att spara på årsbasis, bara genom att välja en bil med lägre motoreffekt. Detta visar en kartläggning från GE Capital Solutions som gjort en analys av de vanligaste modellerna på den svenska tjänstebilsmarknaden. BAFF: Var fjärde en etanolbil Vi köper etanolbilar trots de just nu låga bensin- och dieselpriserna, konstaterar Per Carstedt, ordförande i BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation). Var fjärde bil som såldes i januari var en etanolbil, dvs samma nivå som i fjol. Sverige fortsätter att inta tätpositionen i Europa för låga utsläpp av fossil koldioxid från nya bilar mycket tack vare etanolbilarna. För tre år sedan låg Sverige sämst till. Historiskt bra trafiksäkerhetsår Över 400 människor dog i trafiken förra året ett förfärande högt antal. Ändå går 2008 till historien som ett framgångsrikt år för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Enligt NTF:s preliminära siffror stannar dödstalet vid 407, alltså något lägre än vägverkets prognos ( c:a 420) från årsskiftet. Men dödsfallen i korsningar ser ut att öka. Även om många har åtgärdats finns det fortfarande alldeles för stort antal som har för hög hastighetsgräns eller är felaktigt utformade, säger NTF:s vd Jan Sandberg. Överpriser från biltillverkare motverkar säker placering av barn i bil En undersökning* från Folksam visar att många biltillverkare begär hutlösa priser för att koppla ur krockkudden på bilens främre passagerarsida, om tjänsten alls erbjuds. Bilens passagerarframsäte är den säkraste platsen för att transportera små barn i bil. Där är utrymmet störst och där kan barnet sitta bakåtvänt i bilbarnstol högre upp i åldern. Folksam har undersökt hur biltillverkarna hanterar frågan i de 146 vanligaste bilmodellerna på den svenska marknaden. Maria Krafft, chef för Trafik och Miljö på Folksam ställer sig frågande till resultatet av undersökningen: Varför måste till exempel BMW begära mellan och kronor för att koppla ur en krockkudde när Seat och Volvo kan göra det för cirka 500 kronor? Polishögskolan skriver historia För första gången är det fler kvinnor än män som börjar på Polishögskolan. Av de 158 nya studenterna som påbörjar utbildningen i januari, är 81 kvinnor och 77 män. Dessutom startar i mars även två distansklasser om totalt 48 studenter. Under våren kommer Polishögskolan att ha drygt studenter. Universiteten i Umeå och Växjö tar emot 72 studenter vardera på polisutbildningen. Viltolyckorna ökade kraftigt 2008 Under 2008 anmäldes trafikolyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade. Det är en ökning med nästan olyckor jämfört med Den största relativa ökningen av antalet olyckor sker där vildsvin är inblandade. Under den senaste tvåårsperioden har ökningen varit drygt 140 procent. Ökningen gäller inte enbart vildsvin utan vi ser att antalet trafikolyckor med vilt ökar med samtliga djurslag, vilket är oroande, säger Olof Ersgård, ordförande i Viltolycksrådet. Endast 8 procent av årets bilmodeller är säkra och har bra miljöprestanda enligt Folksam I slutet av januari presenterade Folksam sin nya lista över vilka av 2009 års bilmodeller som bedöms vara både säkra och hållbara. Bara 8 procent av modellerna klarar gallringen. De bilar som köps idag kommer rulla på våra vägar i många år och får därför stor inverkan på både säkerhet och miljö för lång tid framöver. Därför har Folksam för 13:e året i följd genomfört granskningen av biltillverkarnas nya bilmodeller. Om alla valde någon av bilarna som vi rekommenderar, så skulle åtminstone 30 fler liv räddas årligen i trafiken, och drygt 400 bilister skulle slippa invalidiserande skador varje år, säger Folksams trafikforskningschef Anders Kullgren. Jämfört med 2008 års granskning har Folksam skärpt kraven för både säkerhet och miljö. För att uppfylla 2009 års säkerhetskrav måste bilarna vara utrustade med whiplashskydd i toppklass samtidigt som bränsleförbrukningskraven har sänkts med cirka 0,1 liter/100 kilometer. I listan för de bilar som säljs under 2009 så klarar cirka 8 procent av modellerna Folksams säkerhets- och miljökrav. Tittar man på kraven var för sig så klarar 21 procent säkerhetskraven och 28 procent förbrukningskraven. Bilar allt säkrare och mindre miljöpåverkande Folksams granskning visar att bilindustrin förbättrat både säkerheten och förbrukningsnivåerna de senaste 4 åren. Tittar vi i backspegeln kan man konstatera stora förbättringar både vad gäller säkerhet och förbrukning. Om man applicerar 2009 års krav på 2005 års bilflotta så klarar endast 1,5 procent kraven jämfört med 8 procent av 2009 års bilar. Detta visar att bilindustrin både förbättrat säkerheten och förbrukningsnivåerna markant under dessa 4 år, säger Anders Kullgren. Även miljöbilar allt säkrare De bilar som klassificeras som miljöbilar har ökat i antal de senaste åren och andelen miljöbilar som klarar Folksam säkerhetskrav ökar också. Av de miljöbilar som finns i utbudet 2009 klarar 27 procent säkerhetskraven, medan endast 12 procent av 2005 års utbud skulle ha klarat dagens säkerhetskrav. Läs mer på Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten Hur säker är bilen?, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. 18 B i l k å r i s t e n n r

19 Info- & rekrytering informerar Ungdomsprjekt Sida 1 Handlingsplan 2009 Nytt informations-/rekryteringsmateriel tas fram efter besluten på Riksstämman. Detta sker i tre steg: Steg 1: Pressmeddelande Kansliet - hemsidan Informationsblad till nya medlemmar Informations/rekryteringsbroschyr (Bli Bilkårist) Vykort (militärt och civilt) Visit-kort Profilprodukter Pluggar Affischer Steg 2: Flaggor/fanor Magnetskyltar Banderoller/roll-ups Personliga visitkort på hemsidan Annonsförslag till tidningar och annan media Steg 3: Ungdomsbroschyren Broschyren Motororganisationer Revidering av studiecirklarna Ytterligare informationsmateriel Nya produkter i Bilkårens bod Informationspärmen Bilkåren är öppen för alla som är: svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige och över 15 år Vill du veta mer? en resurs i tiden! Ungdomskurs Nu kan ungdomar mellan år söka till FMCK:s ungdomsutbildning steg 1-2 på Kråk i sommar. Årets kurs genomförs juni. Mer information hittar ni på vår hemsida: Behöver ni hjälp eller tips när det gäller rekrytering Ni når oss på våra e-postadresser: eller - insats på två hjul Hör gärna av dig om du har tankar eller idéer om informations-/rekryteringsmateriel! B i l k å r i s t e n n r

20 Lastbilar i rader bara väntade på oss Boden var fullspäckad med koner, vägmärken, spännband och massor av rykande lastbilar med yrande snö när Bilkåristerna gjorde sin lastbilskurs! I fyra veckor samlades Bilkårister från norr till söder, med start i september för att genomföra sin lastbilsutbildning. Utbildningen fördelades i olika perioder med början av två veckors intensiv utbildning i Boden samt en och en halv månads vila som innebar teori uppskrivning på hemorten. Sedan två veckor till i Boden med repetition och ännu mera körning innan slutmålet nåddes med den stora uppkörningen! Det var otroligt jobbigt, slitigt, tröttsamt och helt fantastiskt lärorikt och roligt! Undertecknad var ju självklart en av de ivriga bilkåristerna och vi började vår utbildning direkt när vi landat. Med exercis och enkla baracker på en fantastisk plats, Ängesholmen, även kallad Officers Holmen, fick vi våra första direktiv och teorilektion, innan det efterlängtade lastbilsmötet kunde ske. I 19 var målet, för där stod dom, lastbilarna och väntade på oss. Dessa skulle inventeras innan vi fick göra någonting annat och alla pinaler såsom hammare, snökedjor, lampor och mycket mer skulle räknas och ses över. Efter en del bestyr och massor av säkerhetskontroller, fick vi oss en lastbil, två och två, en lastbil som blev vår egen under hela utbildningen och denna fick vi nu ta till en körgård. Där gällde det att se hur stor lastbilen egentligen är, och fickparkering, backning, tvära svängar gjorde att många koner fick sig några överkörningar och stötar. Efter att vi lärt oss våra begränsningar var det Boden City som gällde. Där blev vi lotsade runt olika gator med olika svårighetsgrader av våra underbara tålmodiga instruktörer tills vi till slut kände oss rätt säker bakom ratten. Blandad med all körning fick vi teorilektioner som varvades med både praktiska och teoretiska övningar. Detta gjorde att vi blev ena ordentliga hejare på allt vad broms, bränsle, styrsystemen med mera, har för ändamål och hur det fungerar. Vad kan inte vi om det nu i dagsläget! Säkring av last, var nog bland det svåraste för de flesta deltagarna. Det var värden hit och dit, axeltryck och framskjutande last och många timmar blev det som vi fick traggla med detta. Men med våra duktiga och kompetenta instruktörer lärde vi oss det till slut och det känns som att det vi inte kan om last, det kan ingen annan heller! Innan vi avslutade vår första del av lastbilskursen, gjordes även en nivå kontroll. I regn och rusk fick vi visa våra instruktörer var för sig hur långt vi hade kommit och förstått, när de gällde säkerhetskontroll och körning på vår lastbil. Vi hann till och med göra en underbar resa till Storforsen, där vi alla förundrades över ett sagolikt vattenflöde och fantastisk vy. Väl hemma fick vi vila och ta in allt vi lärt oss samt läsa och åter läsa inför teori uppskrivningen. Vi klarade oss alla! Vilket vi tackar våra instruktörer allt för! När vi åter kom tillbaka till Boden i december var det mycket repetitioner samt körning. För att testa våra nya kunskaper åkte vi till Luleå stad för att träna ytterligare på att köra i mer trafikerande områden. Vad som var mest intressant på denna resa, var halkan. Snön hade kommit, och med den kyla. 25 grader 20 B i l k å r i s t e n n r

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ny Bilkår Folk och Försvar i Sälen Bilkåren och Sociala Medier Vårruset nr 1 MArs 2013 en frivillig försvarsorganisation T i d n i n g f ö r B i l k å r

Läs mer

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n

T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Riksstämman 22-23 sept Bilkåristsvingen i augusti Gratislott från trafiklotteriet Rekryteringstävlingen förlängd Nr 2 JUNI 2012 En frivillig försvarsorganisation

Läs mer

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n

t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Bilkåristen t i d n i n g f ö r B i l k å r e n Jag har aldrig haft så kul på en kurs och jag kommer aldrig att glömma den. Johan Hiller Tack för en underbar kurs. Sofie Söderholm Det var enormt kul och

Läs mer

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD

Hon tror på Lottorna Val -06. Vad lovar riksdagspartierna? Ny ung styrelse lockar nya lottor. Sommarskola Övningar Civila uppdrag Stadgefrågor UD Nummer 3 september 2006 Medlemstidning för lottorna Marie Hafström, generaldirektör Försvarsmakten Hon tror på Lottorna Val -06 Vad lovar riksdagspartierna? Nyköpings lottakår Ny ung styrelse lockar nya

Läs mer

Molosövning i Älvdalen,

Molosövning i Älvdalen, 5YTHYZ Molosövning i Älvdalen, se sidan 6 Alla måste vara med Georg Guldstrand, Centralstyrelsens ordförande Dessa rader skriver jag direkt efter ordförandekonferensen i Tylebäck. En konferens som varit

Läs mer

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed

Frånkrigetsiran. tillsvenskalottakåren. sårekryterarvi tips från tre kårer. rättvis rekrytering Lottakårensmodell. sommarhälsning frånrevingehed n U M M e r 3 Se Pte M Be r 2008 SVE N S K A LOT TAK ÅRE N S M E D LE M STI D N I N G tema:rekrytering sårekryterarvi tips från tre kårer rättvis rekrytering Lottakårensmodell sommarhälsning frånrevingehed

Läs mer

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen

Ny kår invald på förbundsstämman. En sjövärnare och reservofficer. Kvinnlig salut för kungen. Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärns nr22006 medlemstidning för sjövärnskårenposten En sjövärnare och reservofficer Försvaret visar upp sig - många sjövärnare i hamnen Sjövärnskåren och Flygvapenfrivilliga i unikt samarbete Kvinnlig

Läs mer

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar

Innehållsförteckning. Teknikkurs för ungdomar Nr 3, september 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala Signalister på Frösön FRO deltog under Radioaktivitet i Boden

Läs mer

FLYGVAPEN FRIVILLIGA

FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPEN FRIVILLIGA FLYGVAPENFRIVILLIGAS MEDLEMSTIDNING Nr 3 - December 2012 Foto: Henrik Gebhardt Tredje sommaren i Afghanistan Höstens Frivilligskolor Instruktörskonferens på HvSS Riksstämma i Uppsala

Läs mer

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Pär Johansson, Så länge du skrattar är du inte besegrad. Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 2 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Så länge du skrattar är du inte besegrad. Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern, var en av dem som inspirerade på årets stämma. Innehåll

Läs mer

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet.

FROnytt. FRO i hetluften. Arbetet efter stormen Hilde. Signalister på Frösön. Ungdomsledarträff. Rekrytering till hemvärnet. Nr 1, mars 2014 FROnytt Medlemstidning för Frivilliga Radioorganisationen -Bataljonspastorn Jan Gyllenhammar -Värdegrundskurs i Uppsala FRO i hetluften Signalister på Frösön Försvarsberedningen Ungdomsledarträff

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Populär Förbundsvecka

Populär Förbundsvecka Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 3 2012 Civil befattning blev militär allt vanligare problem Huvudskyddsombudet kritiskt till Försvarsmakten Intensivt påverkansarbete i Eksjö Populär Förbundsvecka

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4

RYSK JAKT EFTER STRIDSPILOT. FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20. Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Försvarsmakten saknar fem miljarder SIDAN 4 Medlemstidning för Officersförbundet nr 7 2012 ANALYS: FOI:s underlag till försvarsberedningen SIDAN 20 JAKT EFTER RYSK STRIDSPILOT REPORTAGE: Insats på en femårings

Läs mer

Votering på stämman i flera frågor. Rafael Kiertsz Vem vill bli Polis? KRÖNIKÖR: REPORTAGE DEBATT

Votering på stämman i flera frågor. Rafael Kiertsz Vem vill bli Polis? KRÖNIKÖR: REPORTAGE DEBATT POLISEN FACKLIG TIDSKRIFT FÖR POLISFÖRBUNDET STOCKHOLMS LÄN Nr 1 April 2011 Votering på stämman i flera frågor DEBATT Poliserna skall inte behöva lida för ledningens dåliga framförhållning REPORTAGE Polisen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;.

&B3,; q%4.: # -- Iagna frågor. .*..c. ..L?,.:k,. ...\ y,:. L.,. -... \;. L. t &B3,; q%4.:..l?,.:k,..*..c. y,:.....\ -... L.,. \;. # -- Iagna frågor "Vi har gjort det förr" Ulrica M essing om att bryta negativa trender sidan 4 ' m Fp Konkreta förslag i otydlig proposition Trafiksakerhetspropositionen

Läs mer

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr

Leder organisation som lever som den lär. Nr 2 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Redovisningsexpert på plats Ledare: Ljusare tider SRF försäkringar branschens bästa val! Leder organisation som lever som den

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3

FORUM DEMENS. Inlåsning av demenssjuka. Stöd Demensförbundets utvecklingsfond pg 25 92 53-3 ISSN 1100-9055 DEMENS FORUM NR 1 2005 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Inlåsning av demenssjuka Det är ett sjukt system när kommunpolitiker och chefer kan bryta

Läs mer

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på

S O S. Staten vill styra. alarmeringstjänsten som myndighet. 113 13 mellan komet och avlopp Rakel i bussen. Få lyssnar på S O S En tidning från SOS Alarm Nr 2 2013 profilen, sidan 17 Man ska kunna känna sig trygg och veta att någon svarar och att något händer när man ringer till larmnumret. Försvarsminister Karin Enström

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nr 1 JANUARI 2010 Årg 83. Ulf Perbo, BilSweden: stockholm. ... en helt ny tidning!

Nr 1 JANUARI 2010 Årg 83. Ulf Perbo, BilSweden: stockholm. ... en helt ny tidning! Nr 1 JANUARI 2010 Årg 83 Ulf Perbo, BilSweden: stockholm får för stor plats i trafikdebatten... en helt ny tidning! En riktigt bra bilverkstad nära dig! MekoPartner reparerar och servar alla bilar. Välkommen

Läs mer