Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilkåristen. T i d n i n g f ö r B i l k å r e n. Historisk extra Riksstämma"

Transkript

1 Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Historisk extra Riksstämma Nr 1 MARS 2009 En frivillig försvarsorganisation

2 T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Ledaren Reidun Eklöw Riksbilkårchef Extra Riksstämman genomförd Tack alla delegater för en väl genomförd stämma. Centralstyrelsens proposition angående män i organisationen röstades igenom. Det visar dels att vi är en väl fungerande, demokratisk organisation, dels att vi nu med tillförsikt kan rikta in oss mot framtiden. Bilkåren går in i en ny era! Män i organisationen innebär att vi ökar vår rekryteringsbas och möjligheterna att fylla våra vakanser ökar. Vi kan rekrytera män omgående trots att namnändringen dröjer. Namnändring sker till Sveriges Bilkårers Riksförbund, med namnet BIL- KÅREN i dagligt tal. Vi går nu in med en begäran om namnändring - handläggningstiden är ca 2 månader, Ni kan läsa mer i tidningen om vad som gäller vårt föreningsmärke, informationsmaterial och utbildning. Jag vill att vi tillsammans ska visa Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare att vi kan bemanna enligt de behov som de kräver. De paragrafer i Riksförbundets stadgar som kvarstod efter ordinarie riksstämma antogs. Även de paragrafer som kvarstod i Kårstadgan antogs. En gemensam stadga för förbund och kår röstades igenom med två tredjedelars majoritet. Detta innebär att vi nu har gemensam stadga för förbund och kår. Vid riksstämman i Härnösand föreslog delegater att vi skulle avsätta Foto: Sören Lund medel till information och marknadsföring. Centralstyrelsen tyckte det var ett bra förslag och föreslog att kronor skall tas ur egna medel för detta ändamål. Stämman biföll förslaget. Kårråden ska bildas nu under våren jag närvarar gärna på ert första kårrådsmöte. Om jag inte kan närvara så kommer någon annan ur centralstyrelsen till ert möte. Bjud in utbildningsintendenten till det första mötet så kan ni tillsammans gå igenom vad som gäller för 2009 samt planering för 2010 och 2011, det kommer att underlätta för utbildningssamordnaren. När det gäller Frivilligutredningen så har vi lämnat vårt yttrande. Utredaren föreslår bland annat att organisationsstödet ska slopas och istället utge ersättning per uppdrag, något som skulle vara negativt ur vår synpunkt. Organisationsstödet är viktigt för utveckling och långsiktighet inom organisationen. Det är med spänning vi ser fram emot regeringens proposition. Annika Salo och jag var på Folk och Försvarskonferensen i Sälen. Här redogjordes bland annat för Försvarsmaktens ekonomi ett hett ämne som alltid. Det framkom att inga ytterligare minskningar av Försvarsmaktens anslag skall göras. Man betonar också det nationella försvarets betydelse. Avslutningsvis önskar jag alla lycka till med rekryteringen i vår! Bilkårshälsningar Reidun Eklöw, Riksbilkårchef Bilkåristen T i d n i n g f ö r B i l k å r e n Tidning för Sveriges Bilkårers Riksförbund Postadress: Box Stockholm Besöksadress: Östhammarsgatan 70 Tel Tel.tid samt Fax: Plusgiro: (även Totos fond) Hemsida: eller E-post: E-post: (red) Ansvarig utgivare: Reidun Eklöw E-post: Redaktör: Sören Lund E-post: Prenumerationspris: Medlemmar helår 50:-, icke medlemmar helår 100:- Grafisk form: Åsa Nordlund, Ågrenshuset Produktion, Bjästa, tel: E-post: Tryck & distribution: Ågrenshuset Produktion, Bjästa På SKBR s kansli arbetar: Reidun Eklöw Riksbilkårschef / Kanslichef Tel Mobil Gunilla Elmberg Förbundssekreterare Tel Lisbeth Carlsson Utbildning Tel Merit Palmgren Ekonomiansvarig Tel Magnus Douhan Ekonomi ass. Tel Lisa Axling Administratör/ Webbansvarig Tel Till dig som vill annonsera i Bilkåristen! Bokning: Agneta Nydahl, Ågrenshuset Produktion, E-post: Priser: helsida 9.900:-, halvsida 5.400:-, kvartssida 2.950:-, sponsorannons :- Annonsprislista kan laddas ned som pdffil från hemsidan Bilkåristen är ej momspliktig Välkommen med din annons! Omslagsbilder: Från extra Riksstämman. Foto: Sören Lund. B i l k å r i s t e n n r

3 Hon är min Bilkårist någonstans i Sverige Robert Aschberg kom överraskande till vår extrastämma med ett spännande och annorlunda uppdrag till Bilkåren. Jag heter Robert Aschberg och jag har en god vän som heter Gert Fylking som är pajas i Sveriges största radioprogram och jag i olika TV-sammanhang. Nu tänkte vi försöka göra lite nytta för en gångs skull och då skall vi gå till fots från Ystad till Haparanda. Vi tror att det kommer att komma en del folk till och från och gå med oss. Vi gör detta för att hjälpa Cancerfonden och samla in pengar till prostatacancerforskning. Cancerfonden är måna om den här satsningen eftersom Rosa Bandet har blivit en sån framgång dom får in massor av pengar till bröstcancerforskningen och nu vill dom att gubbarna skall få en chans också och eftersom både Gert och jag börjar hamna i riskzonen känns det viktigt. Det här kommer att sändas i radio varje morgon, Rix morgon och i TV8 på söndagarna och det kommer att skrivas om det regelbundet i Aftonbladet. Till detta behöver vi följefordon och efter att ha talat med Reidun förstod jag att detta inte skulle bli något problem Bilkåren ställer upp avslutade Robert. Bilkårens uppdrag är alltså att köra följebilar (i 5 km/tim!!) och FMCK kommer att köra MC. Vi kommer att på olika sätt omnämnas varje morgon i radio och varje vecka i TV. Vi kommer också att ha dekaler på fordonen. Mer information om tider, aktuella sträckor, vilka län som berörs finns på vår hemsida. Text och foto: Sören Lund I n n e h å l l Ledaren 2 Historisk extra Riksstämma 4-5 Hur ser Anne-Marie på den nya Bilkåren? 5 Mail från Tarja 6 FIK på Kråk 7 Äntligen Sveriges försvar på scenen i Sälen 8-9 Medlem väljer avtal med Försvarsmakten 10 Uppdatering av hemsidan 10 Centrala och Civila kurser Måste bara berätta 12 Rattfylleri en debattartikel från NTF 13 Bilkåristsvingen Hur ser Lena på den nya Bilkåren? 15 Välkommen till Bilkåristsvingen Saxat 16, 18 BRAK succé?? 16 Luciafest i anrika lokaler i Stockholm 17 Totos fond & Torget 17 Endast 8 procent av årets bilmodeller är säkra och har bra miljöprestanda enligt Folksam 18 Info- & rekrytering informerar 19 Lastbilar i rader bara väntade på oss Västerås Bilkår firade 60 år Nya medlemmar 24 Första manliga medlemmen 24 Utgivningsplan 2009 Nummer 2 Manusstopp Hos medlem Nummer 3 Manusstopp Hos medlem Nummer 4 Manusstopp Hos medlem 15 maj 15 juni 25 augusti 25 september 15 november 15 december B i l k å r i s t e n n r

4 Historisk extra Riksstämma Den 7 februari 2009 hölls extra Riksstämma på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Centralstyrelsen beslutade om den extra Riksstämman efter den ordinarie i Härnösand. Skälet till den extra Riksstämman var att centralstyrelsen har föreslagit viktiga ändringar i grundstadgan, bl a när det gäller vem som skulle kunna antas som medlem i Bilkåren, och stadgeändringar måste beslutas av två på varandra följande Riksstämmor varav den ena kan vara en extra Riksstämma. Reidun hälsade välkommen till de 125 delegaterna och övriga stämmodeltagare. Reidun Eklöw hälsade alla varmt välkomna och inledde därefter extrastämman med att referera till två talare från Riksstämman i Härnösand. Dels Brigadgeneral Bengt Axelsson som poängterade att vi lämnat ett invasionsförsvar och nu hade ett insatsförsvar. Han utvecklade också innehållet i Försvarsmaktens värdegrund, och dels Rikshemvärnschefen Roland Ekenborg och det han sa om det stora behovet av bilkårister. Reidun fortsatte sedan med ett sammandrag av den 200 sidor långa frivilligutredningen. Utredningen innehåller inte särskilt många positiva ord om de 19 frivilligorganisationerna utom i slutet där man kan läsa: Utredningen anser att frivilliga i många fall är en mycket kostnadseffektiv form för att förstärka resurser i samhället under olika typer av påfrestningar. Reidun Eklöw: Men i den här bilden kan Bilkåren ändå känna sig trygg. Vi är en organisation för Hemvärnet och man har sagt att Hemvärnet och nationella styrkor skall finnas kvar. Bilkåren har bemanningsansvar på fordonssidan och vi har huvudmannaskapet när det gäller fordonstjänst. Dessutom pågår en process med stadgeändringar hos oss som kommer att ligga i linje med de krav som frivilligutredningen ställer. De generella krav som utredaren menar bör ställas på en organisation är att: Den har demokratisk uppbyggnad Den uppvisar god stadga över tiden genom medlemstal och/eller geografisk täckning. Den rekryterar på ett icke diskriminerande sätt. Den har förutsättningar att bedriva verksamheten på ett etiskt gott sätt Verksamheten kan följas upp vad gäller ekonomi, revision etc på ett godtagbart sätt. När SKBR bildades 1942 var förutsättningarna helt annorlunda jämfört Siv Persson ledde förhandlingarna på ett (som vanligt) föredömligt professionellt sätt. med dagens krav. Då bestod försvaret av ett invasionsförsvar. Idag har Sverige ett insatsförsvar, vilket medför att endast ett fåtal svenska kvinnor och män gör militärtjänst. Med de grundläggande förändringar som skett inom försvaret och inom samhället i övrigt, finns inte förutsättningarna för att en helt kvinnlig bilkår skall bestå och utvecklas. B i l k å r i s t e n n r

5 Välkomna alla män! Centralstyrelsens förslag till ändring av grundstadgans paragraf 3: att både män och kvinnor har rätt till medlemskap. röstades igenom av en överväldigande majoritet. 113 röstade för förslaget och 10 mot. Gemensam stadga Centralstyrelsens förslag om gemensam stadga för Riksförbund och kår fick också ett positivt gensvar hos delegaterna och stämman beslöt enligt centralstyrelsens förslag Namnbyte och nytt föreningsmärke I konsekvens med stadgeändringarna föreslog centralstyrelsen att namnet ändras till Sveriges Bilkårers Riksförbund, i dagligt tal Bilkåren. Ett omarbetat föreningsmärke presenterades och detta tillsammans med namnförändringen fick också ett mycket positivt mottagande av majoriteten av delegaterna. (92 ja och 30 nej till namnbyte.) Informationskampanj/material Slutligen beslöt stämman att i enlighet med inkommet förslag till Riksstämman, avsätta medel till en informationskampanj. Hemlig gäst Innan stämman började berättade Reidun Eklöw att vi kommer att få ett kort besök av en hemlig gäst som kommer att berätta om ett hemligt uppdrag för Bilkåren. När detta skrivs är uppdraget inte så hemligt längre men när Robert Aschberg kom in någon halvtimme efter att stämman börjat var det många som förvånat höjde ögonbrynen. Robert välkomnades med varma applåder inte minst för det uppdrag han avslöjade. Stämman ajournerades några minuter och efter att han berättat om uppdraget (se sid 3) kunde förhandlingarna återupptas Sören Lund Det är inte så vanligt att ordföranden uppmärksammas men här tackades Reidun med blommor från CS och hela Bilkåren, överlämnade av Annika Salo med ett tack för hårt arbete och lycka till med den nya Bilkåren Hur ser Anne-Marie på den nya Bilkåren? Anne-Marie Medin var Riksbilkårchef i 10 år, mellan 1996 och 2006 då hon efterträddes av Reidun Eklöw. Anne-Marie flyttade tillbaka till Moheda och återupptog arbetet som ekonom (hon älskar siffror!) på ett företag i Småland. Det känns viktigt att få ställa några frågor till henne med anledning av den historiska extra riksstämman Anne-Marie, du har varit med i Bilkåren i många år och jag har förstått att Bilkårister får många vänner och därmed ett stort kontaktnät över hela landet. Vad har det betytt för dig som medlem? Oerhört mycket! Det jag har varit mest fascinerad över är att på våra kurser har åldern ingen betydelse utan alla är lika mycket värda och lika mycket kompisar. Likaså att det blir automatisk uppfostran över att ta vara på sina egna prylar och inte sprida ut dem vind för våg som man kanske gör hemma. Här måste man hålla reda på prylarna för allas trevnad och det i sin tur skapar en mycket fin gemenskap. Jag brukar ofta tänka att det nätverk som vi skapar tillsammans. Det är er oerhörd förmån. Tänk efter, hur många människor har den möjlighet som vi har: att vilken stad jag än kommer till kan jag alltid ringa upp en bilkårist och fråga om fika. Detta är ett nätverk som är oslagbart och det skall vi naturligtvis värna om. Tänk om jag inte varit bilkårist, vad trist och innehållslöst mitt liv varit då! Det var en överväldigande majoritet (113 mot 10) som sa ja till styrelsens förslag om att göra Bilkåren könsneutral och öppna för manliga medlemmar. Hur ser du på detta? Bara positivt, äntligen har våra funktionärer förstått vad det handlar om! De har förstått vår överlevnad och det gläder mig. Det enda som jag är ledsen över är att jag inte fick personligen vara med om detta historiska beslut. Jag har i så många år väntat på detta beslut och det känns lite snopet. Men jag är stolt och glad över att det blev detta beslut och jag känner mig extra stolt över att vara bilkårist med så kloka funktionärer. Till de tio som inte röstade för detta så är jag lite konfunderad, hur tänker de? Kanske att jag får förmånen att läsa om dessa tankar i nästa tidning för här måste vi som föreningsmänniskor ta till vara på hur alla tänker och har de tänkt på ett sätt som inte vi gjort? Du använde ordet Bilkåren redan 1996 när du som nytillträdd riksbilkårchef intervjuades av Bilkåristen kunde du se in i framtiden? Verkligen intressant att Du uppmärksammade just detta och det kalllar jag inte för en slump för faktum är att vi i centralstyrelsen tog upp denna fråga på ett mycket tidigt stadium under min ledning. Men vi fann att tiden inte var mogen varken för våra medlemmar och inte helt till 100 % av oss inom centralstyrelsen heller. Likaså var det när vi kämpade för att nysvenskar som var folkbokförda i Sverige skulle få bli medlemmar i Bilkåren. Det tog ett antal riksstämmor men till slut var frågan tillräckligt mogen för ett positivt beslut men det gick s B i l k å r i s t e n n r

6 s tack och lov fortare än dagens beslut om män i organisationen. När det gäller sådana här viktiga och avvikande frågor så är det alltid en mognadsprocess som gäller och jag vet att Bilkårister är kloka men ibland så måste man tillåtas att tänka både en och två gånger. Vad tycker du att vi skall tänka på när det gäller rekrytering framöver? Ta till var på alla tillfällen! Jag tycker att Bilkåren mer och mer inte håller sig på framkant när det gäller rekrytering och det var även på min tid. Jag kan inte förstå detta för är man stolt över något man är med i varför pratar man då inte om det? Jag tycker inte vi Bilkårister är tillräckligt säljande över vår stolta organisation och det är något jag aldrig har förstått. Förändring i distrikten det var väl ett arbete som du påbörjade? Ja, det var det verkligen men även här är det en mognadsprocess. Min tanke var att frigöra duktiga funktionärer som fanns i distrikten att kunna bli en jätteresurs till kårerna i stället eftersom det alltid fattas funktionärer i kårerna. Detta resonemang har tyvärr inte alltid fått förståelse i våra distrikt utan det har mer gått ut på att bevaka positioner. Det är lite som man ibland brukar säga så har vi alltid gjort och kommer att göra. Men jag är så pass gammal bilkårist så jag kommer ihåg hur det var när vi hade endast en förbundsrepresentant och det fungerade alldeles utmärkt. Men att distrikten kom till berodde ju på att då stod verkligen Bilkåren för en stadigt uppgående och då blev det naturligt med distrikt men så är det ju faktiskt inte idag. Hur tycker du att frivilligorganisationerna skall möta det frivilligutredningen kom fram till? Tack och lov är det inget beslutat ännu! Jag känner stor oro över vad som kommer att beslutas av denna utredning. Jag kan dock redan nu ha den uppfattningen att detta kommer inte att båda något gått för någon organisation. Varför jag tycker så är säkerligen många som undrar och svaret är lätt man saknar kunskap och historia om varför vi har kommit till och varför vi finns. Sen älskar dagens utredare att mer och mer mäta oss i pengar än i nytta och det tycker jag är en skrämmande utveckling sett ur frivilligheten som egentligen nästan är gratis för samhället. Tror du att sista ordet är sagt när det gäller den utredningen? Nej, absolut inte. Vi är en kategori som politikerna älskar att utreda och varför har jag aldrig förstått. För här kan man verkligen tala om att sila mygg och svälja kameler. Vad jag kan se är vi älskade att utreda och det har skett ett antal även under mina år. Med dessa små medel totalt sett som vi inom frivorg erhåller så är det för mig obegripligt att man sätter till dyra utredare för att få oss att mer eller mindre ifrågasätta vår existens. Hur tror du Bilkåren ser ut om 5 år? Det var en fråga som heter duga! Här får jag verkligen ta fram spåkulan! Men jag tror faktiskt att vi kommer att klara oss och detta tack vare att vi är så beredda på omställningar och det visar inte minst resultatet från den extra riksstämman som var nyss. Vi är en framtid och ta vara på oss! En gång Bilkårist alltid Bilkårist. Eller hur? Nja, här måste jag tyvärr backa lite i mina positiva tankar. När jag blev bilkårist så var det så men nu... Nja nu är det nog mer så att jag är Bilkårist en period av mitt liv. Tyvärr men jag har också insett att dagens ungdom har ett helt annat utbud än vi hade och man är mer flyktig och hoppar runt lite mer än oss stofiler som krubbar kvar i det vi från början trodde på. Frågade gjorde Sören Lund B i l k å r i s t e n n r

7 FIK på Kråk Söndagen den 23/11 anlände vi till Kråk. 6 elever från Bilkåren och FMCK skulle under 2 veckor få verktygen för att kunna bli en bra instruktör i framtiden. Uppnåddes målen? Jo, det skulle vi vilja påstå. Under dessa 2 veckor har det planerats och genomförts en mängd lektioner. Alla med varierande framgång med slutresultatet att vi lärt oss massor av både med- och motgångar. Lektion i styrsystem hur sätter man ihop del av framgaffeln? Den lilla gruppen har lett till att arbetstempot varit humant och har besparat oss många långa sena nätter. Humöret har varit på topp och humorn låg. Kreativiteten som våra instruktörer emellanåt efterlyste flödade under luncherna och middagarna. Vet ni förresten på hur många olika sätt man kan binda fast en instruktör på en bår eller hur många pärmar man måste slå sönder för att få fram ett syfte? Vi vet. Ett uppskatta inslag var när vi fick prova på varandras olika fordonstyper. Teletubbies har fått konkurrens av de tre bilkåristerna i nalle-ställ. FMCK: arna fick provköra lastbil och terräng- Klurigt att få ihop en MC Lektion i vård av bromsar. bil 20. Söder som redan kört samtliga fordon, uppfann ett nytt. Husqvarna 259 som drivs av knäckebröd. 259:an kom väl till pass under Söders lektion i kolonntecken. Räcker det att få 259: Alla elever och instruktörer. Charlotta förevisar uppställning under lektion i excercis glasklart! an inskrivet på förarbeviset? 2 veckor går fort när man har roligt. Stort tack till våra instruktörer som jobbat hårt för att ge oss verktygen vi behöver för våra framtida roller som instruktörer. FIK-kursen i Kråk Foto: Karin Gustavsson och Lisa Axling Hur sätter man nu ihop detta? Nalleställ passar även på bilkårister. B i l k å r i s t e n n r

8 Äntligen Sveriges försvar på scenen i Sälen Kröniketext: Daisy Balkin Rung Foto: Per Klingvall, Försvarsutbildarna Säkerligen är det en och annan som ryggar till av rubriken, det är fullt förståeligt. Men faktum är att de senaste åren har Folk och Försvarskonferenserna i Sälen handlat om vårt internationella försvar, om det nya Europa och om gas och miljö. Och inget fel i det. Tvärtom så har det varit alldeles utmärkta konferenser med bra och upplysande föredrag. Men i år 2009 så var faktiskt vårt svenska försvar på tapeten och en nuvarande skolminister och en före detta försvarsminister fick spela huvudroller några timmar. Den åttonde augusti förra året gick Ryssland in i Georgien. Kriget varade i fem dagar och många var de som blev oerhört chockerade och rådvilla. En av dem som verkar ha blivit förvånad av Rysslands agerande är vår försvarsminister Tolgfors. Detta trots att vi har varit många som varnat för herr Putins maktfullkomlighet och hans sätt att styra militären i sitt land. Kända försvarsdebattörer har uttryckt sig på ledarsidor och i tv-sofforna. Flera försvarsjournalister har skrivit reportage, böcker och artiklar. Så även jag. Många är de artiklar som jag skrivit under årens lopp där jag gång på gång tagit upp Putins metoder, den ryska Östersjömarinan, gasledningen, Tjetjenienkriget och mycket annat. Och ändå verkar vår försvarsminister ha tagits på sängen. I Sälen tog han upp Georgienkriget som en av orsakerna till att svenska försvaret behöver en ny inriktning mot ökad tillgänglighet och ökad användbarhet. Det är ju beaktansvärt att vår försvarsminister tycker så, och vi är många som välkomnar detta. Men detta borde han och även många med honom ha insett för längesedan. Sedan är det ju så när man får inleda en konferens av Folk och försvars dignitet med kung Carl XVI Gustaf som en av gästerna, då är det bra med fina och vackra ord. Mycket snack och liten verkstad!!! Vår överbefälhavare Håkan Syrén är en av dem som inte är förvånad. Redan för några år sedan presenterade försvarsmakten en utredning om hur man måste anpassa sitt nationella försvar till hur Ryssland agerar. Men trots det så verkar varken försvarsministern B i l k å r i s t e n n r

9 eller för den sakens skull, försvarsberedningen ha reagerat. Först nu efter Georgienkriget verkar de ha fått upp ögonen! Så blev det då dags för Folkpartiet liberalernas ordförande och tillika skolminister Jan Björklunds inlägg. Det var inte utan att han var stolt när han intog scenen. Herr Björklund är en van Sälenresenär med stort försvarsintresse. Och hans inlägg blev starten på en uppfriskande debatt som vi alla länge har behövt. Jag menar att vi nu har nått en vändpunkt där den svenska nedrustningen inte längre bör fortsätta, sa Jan Björklund. Och så angav han tre punkter som han ville se ett omtänkande i den svenska försvarspolitiken. Mobilisering av flera soldater och brigader än idag i en framtida hotsituation. Upprätthållande av kompetens inom alla viktiga militär förmågor och sist men inte minst. Vi måste erkänna att det var ett misstag att avmilitarisera Gotland. Det kanske mest anmärkningsvärda som Jan Björklund nämnde var att han trodde att det kan bli nödvändigt med ökade försvarsanslag i framtiden. Man kan ju undra vad försvarsminister Tolgfors tyckte om detta förslag. Kanske skyndade han sig att ringa finansminister Borg och fråga om råd. Nämnas bör att till syvende och sist sitter de ju faktiskt alla tre i samma alliansregering. Björklund, Borg och Tolgfors. Det var några före detta försvarsministrar med på årets konferens. Bland annat Mikael Odenberg, men han höll en väldigt låg profil. Men en god gammal bekant var Björn von Sydow som numera är vanlig riksdagsledamot för socialdemokraterna, vilket i sin tur inte betyder att han inte engagerar sig i bland annat försvarsfrågan. Att han njöt när moderatorn Lars Adaktusson kallade upp honom på podiet gick inte att ta miste på. Hela hans ansikte lyste. - Behovet att förändra försvarsmakten i Sverige i syfte att avskräcka potentiella hotbilder mot oss och vårt grannområde måste vara den prioriterade uppgiften för den svenska regeringen och försvarsmakten, sa Björn von Sydow. Det har vi väl sällan hört en socialdemokrat säga, och framför allt inte ett sammanhang där det citeras både i den församlade världspressen och i frivilliga försvarstidningar. Och inte nog med att von Sydow ville förändra försvarsmakten han vill också att Sverige måste ha förband med snabb insatsförmåga. Att flygvapnet och marinen måste han den förmågan, men även viktiga delar av armén. Insatsförmågan på kort sikt spelar roll för bedömningen av avskräckningens trovärdighet, sade den före detta försvarsministern. Detta säger han vars parti bara några veckor före Folk och försvarskonferensen röstat igenom ett stort sparpaket för försvarsmakten. Det är inte utan att man undrar vilket mandat riksdagsledamoten von Sydow har i sitt parti att prata försvarspolitik och pengar på scenen i Sälen. Men uppfriskande var det och på sätt och vis också anmärkningsvärt. Att dessa två herrar fick stor uppmärksamhet vill jag lova. Och att de lyfte upp vårt nationella försvar som en oerhört viktig fråga i försvarsdebatten är vi många som gratulerar. En av dem är vår riksbilkårchef Reidun Eklöw. Det är jättebra att vi äntligen diskuterar vårt nationella försvar. Vi, Kvinnliga Bilkåren är en del av nationella försvaret. Vi är nio organisationer som stödjer hemvärnet. Det pågår ju just nu en utredning om det frivilliga försvaret, så jag hoppas att alla fick upp ögonen på vilken tillgång vi är i samhället. B i l k å r i s t e n n r

10 Uppdatering av hemsidan Arbetet med att lägga till nya funktioner på vår hemsida fortgår enligt plan. För medlemmar Vi siktar på att göra det möjligt för er medlemmar att kunna logga in och kontrollera era adressuppgifter i månadsskiftet mars/april (detta kallas etapp 1). Det kommer sedan att utökas under året så att fler funktioner finns tillgängliga, t ex uppgifter om Min kår och Mitt Utbildningskort. För funktionärer och instruktörer/chefbilkårister: Kansliet jobbar också med att göra kårkompendium, kurskompendium, beställning av informationsmaterial, blanketter m.m. tillgängliga på nya intrnätet. Det gamla intranätet (Platon) läggs ner i samband med att intranätet lanseras enligt ovan. Med anledning av extra riksstämmans beslut så kommer att ersättas med Båda fungerar i dagsläget och kommer så göra under en övergångsperiod. Riksförbundets epostadresser kommer också att ändras. Ytterligare information om detta och andra förändringar kommer att läggas ut fortlöpande på vår hemsida. Josefine Lindmark / CS 10 B i l k å r i s t e n n r

11 Centrala kurser 2009 för medlemmar med militärt avtal Kurs Tid Ort GU-F 26 april-9 maj Halmstad TFU-G mars Halmstad TFU-G maj Ronneby/Kosta TFU-G vecka 25 Berga TFU-G vecka 28 Revingehed TFU-G okt Umeå TFU-GB mars Ronneby/Kosta TFU-PB/KB maj Ronneby/Kosta Gk Mbuss/Tsläp juli Kråk Gk Tung lastbil del 1 v 35-36, del 2 v Skövde Gk Tung lastbil del 1 v 40-41, del 2 v Boden Gk Tung lastbil del 1 v 21-22, del 2 v Enköping Gk Bandvagn 6-18 juni Härnösand KU Tgb juni Enköping Lasthantering aug Strängnäs Marsch o Transport aug Strängnäs Rep Tlb/Buss aug Rosenholm Gruppbefälsutbildning juli Kråk UGL V 13 Halmstad UGL V 11 Ånn UGL V 28 Falsterbo UGL V 39 Ånn Ungdomsutbildning juli Kråk Förberedande Ik juli Kråk Motorinstruktörskurs V Enköping Bandvagnsinstruktör V Älvdalen Rep Mil Trafiklärare V48 & 49 Skövde Motorinstruktörskurs V35-46 Enköping Inventering av Transportgruppchefer Bilkåren behöver inventera alla krigsplacerade (påbörjad eller färdigutbildade) gruppchefer. Du som är utbildad genom Bilkåren eller FMCK har vi koll på, men på dig som är utbildad genom Hemvärnet har vi tyvärr inga uppgifter. Vi har fått i uppdrag att få fram 4 stycken färdiga Transportgruppchefer till augusti 2009 som kan tänkas åka på internationell tjänst till Afghanistan eller Kosovo. Hör av er till Lisbeth Carlsson på kansliet per telefon eller via mail lisbeth. Kursanmälan Vid ansökning till kurser använd den blankett som finns på hemsidan. Speciellt viktigt är att vi får in samtliga kontaktuppgifter, mobiltelefonnummer och e-postadress är vi speciellt tacksamma för när det fylls i då det kan behövas tas snabba kontakter vid eventuella förändringar. Utbildningsportal för alla frivilliga. Nu finns portalen för all frivilligutbildning tillgänglig på På utbildningsportalen skall du hitta alla frivilligorganisationers uppdrag som bekostas av Försvarsmakten. Här finns såväl centrala kurser som regionalt samordnad verksamhet. Efterhand så kommer du även att hitta försvarsinformation på portalen. Ansökan till kurser sker tills vidare till kursanordnande organisation via länk till deras hemsidor. På utbildningsportalen hittar du även information till regionala aktiviteter. Civila kurser 2009 för medlemmar med överenskommelse/ avtal Svenska Kraftnät eller Vägverket. Introduktionskurs april Villingsberg Introduktionskurs maj Falun Introduktionskurs aug Östersund Gk Bandvagn mars Villingsberg Gk Bandvagn 2-5 april Eksjö Gk Bandvagn aug Östersund Gk Bandvagn okt Sollefteå Avancerad 1 endast SvK apr Eksjö Rep Bv jun Falun Rep Bv 9-11 okt Eksjö Rep Bv okt Östersund Utbildning Frivi Svenska Kraftnät har samlat information kring de frivilligorganisationer som de har avtal med på en hemsida med adressen Här hittar du information om de olika frivilligorganisationernas uppdrag. Utbildningsplaner och utbildningsstegar för respektive uppdrag finns upplagda och kan laddas ner, även visst informationsmaterial kan hämtas hem härifrån. Avancerad 2 endast SvK mars Villingsberg Avancerad 2 endast SvK 8-10 maj Eksjö Avancerad 2 endast SvK juli Falun Avancerad 2 endast SvK okt Östersund Bv Inst komp höj 3-5 apr Villingsberg Gk Tgb 11/ okt Åsbro Gk Duro okt Åsbro Driftop för reservkraftaggregat aug Åsbro B i l k å r i s t e n n r

12 Måste bara berätta att vi var några tjejer från SKBR och några herrar som körde helt frivilligt, och ställde upp under EM i curling här i Örnsköldsvik i december Bussbolaget Byberg och Nordin ställde upp med chaufförer och bussar för skytteltrafik mellan Swedbank Arena och Skyttishallen och vissa resor till flygplatsen. Även Veolia transport ställde upp med sina flygbussar när det krisade på flygplatsen med platser i våra minibussar. Ungefär 35 lag från hela Europa kom till vår lilla stad för att tävla om guldet. Många turer fram och tillbaka varje dag för att hämta tävlande, ledare och volontärer på flygplatsen för att sedan lokaliseras ut på hotell och vandrarhem och hos familjer som erbjudit sovplatser i sina hem. Tidiga mornar sedan för att skjutsa dessa tillbaka till flyget för hemfärd. En av tjejerna, Jolene Sjöberg SKBR, sa att Melodifestivalen 2007 var en enklare tillställning, mest för att flyget inte strulade med ankomster och inte lika många personer att skjutsa. Sara Danielzon höll i transferbokningarna och sa att det hade varit ganska svårt att få tag på frivilliga chaufförer till en början, men tyvärr när alla körningar var bokade så hade det dykt upp många fler som hade velat ställa upp. Vi som dock ställde upp gammal som ung fick träffa många trevliga människor från hela Europa och en del kom även från USA, Kanada och Japan. Vi sa även att vi ställer gärna upp igen om det kommer fler evenemang till vår stad. Tyvärr förlorade svenska damerna en spännande final mot Schweiz och våra svenska herrar kom inte långt detta mästerskap. Vinnare blev Skottland för herrarna och Schweiz för damerna. På lördagskvällen samlades de allra flesta på Folkets Park för avslutningsbankett där vår lokala stolthet Pink Hink / Mammas Salonger uppträdde till allas stora förtjusning. Många åskådare under finalpassen. Holländska dam- och herrlaget poserade innan hemfärd. Svenska damerna innan matchstart. Samuel SKBR Erika Bergmans son agerade assisterade chaufför tillsammans med våra svenska damer efter deras första seger. Text och foto: Erika Bergman 12 B i l k å r i s t e n n r

13 Rattfylleri en debattartikel från NTF Rattfylleristen är ofta en person med allvarliga alkoholproblem och varje upptäckt rattfylleri har föregåtts av en stor mängd onyktra körningar. Sett i ett internationellt perspektiv bedriver Sverige ett framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete, men det undermineras av rattfylleriet en varböld som innebär att en försvinnande liten andel av trafikanterna ligger bakom en oförsvarligt stor andel av dödsfallen. Rattfylleriet är en del av ett samhällssocialt problem som måste angripas på betydligt bredare front än vad regeringens intentioner ger uttryck för. Regeringens förslag om ett obligatoriskt alkolåsprogram efter rattfylleribrott är ett halvt steg i rätt riktning. Ett viktigt steg framåt är också att regeringen uppdrar åt socialtjänsterna att, i samverkan med andra myndigheter, genomföra obligatorisk personutredning vid grovt rattfylleri. Det sker redan i dag, men väldigt ojämlikt över landet. Andelen förordnade personutredningar varierar stort mellan tingsrätterna. Dessutom är kvaliteten på utredningarna mycket skiftande. Ett steg tillbaka är att regeringen, på oklara grunder, tycks ha gett upp NTF:s förslag om att göra Sverige till ett försöksland för obligatoriska alkolås på nya bilar från och med 2012 års modell. Sverige har goda förutsättningar att bli försöksland. En hög trovärdighet i trafiksäkerhetsarbetet och en bilindustri som ligger i frontlinjen på området. Volvo är den första bilproducent i världen som utvecklat ett eget integrerat alkolås och Saab presenterade redan för ett par år sedan en första prototyp Alkolåset i sin nuvarande form är knappast attraktivt för en privatkonsument. Men en marknad som kräver obligatoriska alkolås sätter fart på den bilindustri som redan nu börjat utveckla olika former av intelligenta alkolås. T ex snifflås, sensorer, eller kameror som inte aktiveras förrän föraren är onykter. Nyktra förare kommer inte att märka att de finns. Regeringen missar här en historisk chans att på sikt också bidra till ett minskat rattfylleri inom hela EU. Ett lyckat försök med obligatoriska alkolås påskyndar naturligtvis introduktionen av de här tekniska systemen också i andra länder. I Sverige dör cirka 125 människor om året i alkoholrelaterade olyckor. I hela EU minst Men rattfylleriet är ofta ett av slutstegen i en människas liv, där alkoholen redan förstört så mycket jobbet, familjen sociala förutsättningar osv. I det samhällsociala perspektivet är det därför viktigt att vi angriper problemet med ett brett spektra av åtgärder. Här är NTF:s förslag för ett minskat rattfylleri - sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken. 1. Gör Sverige till försöksland för obligatoriskt alkolås i EU Regeringen bör verka för att Sverige blir ett försöksland för obligatoriskt alkolås i EU. Därigenom kan Sverige, utan hinder av konkurrenslagstiftningen, införa obligatoriskt alkolås i alla nyproducerade bilar från 2012 och i alla nya bussar från Öka kontrollen av trafiknykterheten Varje dag kör cirka personer rattonyktra på våra vägar, bara cirka 50 fastnar i en poliskontroll. NTF anser att kontrollen av trafiknykterheten bör öka i en sådan omfattning att trafikanterna upplever risken för att åka fast som så stor att de ställer bilen om de druckit. 3. Skärp påföljderna för rattfylleri Brottsförebyggande rådet, BRÅ, slår fast att rattfylleri är ett av de få brott där direkta preventiva effekter av lagstiftningen kunnat beläggas. NTF anser att normalpåföljden vid grovt rattfylleri bör vara fängelse och domstolarna bör i större utsträckning använda den högre delen av straffskalan. Dessutom bör skillnaderna i rättstillämpning ses över. 4. Förbjud så kallad eftersupning Sverige bör, liksom Norge, lagstifta mot eftersupning. En sådan lag stöds av en majoritet av polismyndigheterna och åklagarkamrarna. 5. Satsa på utbildning om riskerna med alkohol Här har regeringen redan lyssnat till NTF:s förslag om riskutbildning och alkohol i den nya förarutbildningen och det är mycket positivt. Men mer behövs, t ex att alkoholfrågan blir ett inslag i skolans trafikundervisning. 6. Gör personutredning obligatorisk vid rattfylleri Personundersökning bör vara obligatorisk vid rattfylleri, med syftet att identifiera behandlingsalternativ som antingen kan erbjudas på frivillig basis eller ingå i straffpåföljden. 7: Fånga upp rattfylleristerna tidigt och erbjud behandling Mer än hälften av de motorfordonsförare som grips för rattfylleri har alkoholproblem. Erfarenheten visar att de är som mest mottagliga för att ta emot vård om den erbjuds i direkt anslutning till polisingripandet. I Sverige har den s k Skelleftemodellen använts med stor framgång. Den innebär bl a att rattfyllerister redan vid vägkanten får ett erbjudande om samtal med socialtjänst eller beroendevård inom 24 timmar. Användningen av Skelleftemodellen är väl utbredd i landet, men bör tillämpas i samtliga kommuner. Regering och riksdag ska under våren fatta beslut om nya trafiksäkerhetsmål. Det tidigare delmålet om högst 270 trafikdöda blev i realiteten ca 200 fler släckta liv. När det nu är dags för beslut om ett nytt mål måste det kopplas ihop med verkningsfulla aktiviteter. De här presenterade sju konkreta åtgärderna ger en viktig grund i arbetet för säkrare trafik. Jan Sandberg Vd NTF B i l k å r i s t e n n r

14 Bilkåristsvingen 2008 En helg i slutet av augusti 2008 var vi en skara glada golfare och tillika bilkårister som samlades på Tobo golfklubb för att tävla. Tävlingen arrangeras varje år av Smålands Golfande Bilkåristers Klubb. Doris Lundqvist är tävlingsledare. Årets arrangemang var som vanligt välplanerat och väldigt trevlig. Jag, Harriet och Ann-Marie från Stockholmstrakten åkte ner redan på lördagen dels för att vi har lång resväg och dels för att känna på banan. Så vi spelade en 18-håls runda när vi kom fram, banan var fantastiskt fin med kluriga och hyfsat svåra hål. Spelar du golf kan jag varmt rekommendera Tobo GK. Vi bodde på Fredensborgs Herrgård och avslutade kvällen med en god middag för att sedan vila och ladda upp till själva tävlingen dagen därpå. Min första tävlingsdag.. På söndag förmiddag samlades vi för en genomgång av tävlingen. Det var kul att se alla härliga deltagare som jag träffat och lärt känna under föregående tävlingar. Det såg lite mulet ut i horisonten, men det skrämmer ju inte en golfare. Efter lunch och uppvärming så startade vi i 4-bollar, horisonten var helt plötsligt lite närmare 1-a tee kan man säga. Nåja, än har det inte börjat regna tänkte jag tappert och grävde fram en lämplig klubba ur bagen, efter ett bra utslag med hyfsad längd (beror på vem man jämför med) så var jag och mina kamrater på väg. Nu var horisonten framme, hos oss alltså. Först småregnade det, sedan regnade det mer, mer, mer och ännu mer. Jag som fullkomligen avskyr att spela i regnställ (och regn över huvud taget) tänkte tappert, nåja det ger med sig så fort jag krånglat på mig stället det vet ju alla. Så jag tog inte på mig det. Det var mitt första fel den dagen. Vid 3.e hålet så var jag dyngsur rakt igenom alla kläder, inuti bagen var allt lika surt tom inuti plånboken som låg inuti bagen Nåja, vi tävlar ju så det är bara att kämpa på. Och det gjorde vi. Tills 9.e hålet där vi samlades kring en fika där det visade sig att de flesta hade brutit pga vädret. Envis som jag är så fortsatte jag i ÖSREGNET nu var det så blött att bollen inte rullade 14 B i l k å r i s t e n n r längre inte ens på greenen (där hålet och flaggan finns och det brukar rulla jättesnabbt) där var det ca 5 cm med vatten! Till slut gav jag upp och gick till klubbhuset för att invänta de som fortfarande tävlade framför mig. Måste ju se hur det går. Vi hade en trevlig stund i väntan på att dagens vinnare skulle komma in. Ni ser vilka det var i resultatet nedan. Harriet, Anne-Marie och Laila tappra i regn dag 1. Peter Lagerström i den fina golfbutiken på klubben tog väl hand om oss med en särskild 20% sk Doris-rabatt! Dessutom arrangerade han på söndagskvällen en rolig puttningstävling med fina priser (paraplyer och bollar) som han sponsrade oss. Stort tack till Peter! Vi hade väldigt roligt puttningen gick väl sisodär i ösregnet. Tur att vi golfare har paraplyer i vår utrusting. De kom väl till pass. Vi firade glatt dagens vinnare med bubbel och vårt humör var sannerligen på topp även om vädergudarna inte var på vår sida. Efter puttningen var det dags för en härlig middag på herrgården, med god mat, vin och en och annan sång! Den andra tävlingsdagen.. På måndagen hade det slutat regna och vi spelade våra 18-hål. Precis som vanligt hade vi väldigt kul. Dagen avslutades med samling och lunch i klubbhuset samt prisutdelning! Resultat Bilkåristsvingen 2008: 1.a plats Harriet Rudblom 2.a Ann-Marie Eriksson 3.e Doris Lundqvist 4.a Laila Johansson Första dagen 9-håls runda vann Ann- Viol Pettersson. Birgitta Brandberg får pris för närmast hål. Laila en glad 3.e pristagare! Närmast hål vann Birgitta Brandberg. Längsta drive vanns av Harriet Rudblom. Marie-Louise Gustafsson, som är ordförande i Smålands Golfande Bilkåristers Klubb, höll i prisutdelningen. Nästa tävling är den augusti på Ombergs golfklubb, du kommer väl? Se separat annons i tidningen. // Skrivet av Lisa Axling 3.e gången gillt i tävlingen

15 Hur ser Lena på den nya Bilkåren? Lena Lindqvist, medlem sedan decennier i Stockholms Bilkår, har också arbetat många år som instruktör. Med hela raden av körkort och en gedigen instruktörsutbildning har hon stor erfarenhet av utbildning både när det gäller män och kvinnor. På den extra riksstämman var det en överväldigande majoritet (113 mot 10) som sa ja till styrelsens förslag om att göra Bilkåren könsneutral och öppna för manliga medlemmar. Hur ser du på detta? Vi behöver även manliga medlemmar, vi måste titta framåt och inte bakåt. Det är diskriminerande att inte ta in män. Plus att vi behöver ta hjälp av varandra i alla organisationer. Hur tror du att blandade grupper kommer att påverka utbildningsresultatet? För bilkåren tror jag inte det blir någon större förändring men för många andra grupper kommer det att bli mycket bättre fordonsutbildning. Vad har Bilkåren betytt för dig som medlem? Kunskap, kamratskap, självkännedom, självsäkerhet, bra jobb och inte minst ett nätverk över landet som heter duga. Vad vill du ge för tips till unga tjejer och killar som just blivit medlemmar? Var nyfikna, prova olika möjligheter och utbilda er. Kunskap gör aldrig ont och är inte tungt att bära. Hur ser Bilkåren ut om 5 år? Svårt att sia om framtiden men jag tror att Bilkåren kommer att utvecklas och bli betydligt större - för vi behövs, både inom den militära och civila sidan. Frågade gjorde Sören Lund Välkommen till Bilkåristsvingen Ombergs golf Tävlingen går den augusti. Medlemmar i Smålands Golfande Bilkåristers klubb får inbjudan med fullständig information tillsammans med utskicket efter årsmötet senast v15. Övriga som vill vara med på Bilkåristsvingen, ring Doris eller Birgit så sänder vi informationen omgående. Välkommen till 2 härliga golfdagar! B i l k å r i s t e n n r

16 $ SAXAT av Sören Lund Vägverket föreslår en höjning med två miljarder kronor till vägunderhåll Satsningar på nybyggnad och underhåll av vägar skapar sysselsättning. Det gör också skötseln av vägarna och underhåll av maskiner och material. Det är viktigt med långsiktiga satsningar, och framförhållning, inte minst därför att plan- och miljöprocesserna tar tid. I det budgetunderlag som Vägverket lämnar till regeringen föreslås en höjning av anslagen till drift och underhåll av de statliga vägarna med 2 miljarder kronor. Sekab lämnar etanolproduktion tungt ansvar på bensinbolagen Sekabs avvecklar försäljningen av E85, säljer sina anläggningar i Tanzania och i Polen och drar ner forskningen på cellulosabaserad etanol. Beskedet tas emot med stor sorg från Gröna Bilister. Skulden ligger delvis hos oljebolagen som vägrar att betala extra för Sekabs etanol som kommer från oberoende verifierad produktion. Nu måste bensinbolagen ta ansvar för att de fortsatt ställer höga krav på hållbar etanol. Sekab har stått för cirka 90 procent av den svenska marknaden för E85. Nu är det viktigt att regeringen snabbt säkerställer att den kompetens Sekab byggt upp när det gäller hållbar etanol tas tillvara, och att bensinbolagen tydligt markerar att de också framgent ställer minst de krav på hållbarhet som Sekab tagit fram, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz. Yrkestrafiken kör för fort men det finns ljusglimtar Yrkestrafiken fortsätter att köra för fort, enligt 2008 års hastighetsmätningar. Det finns dock siffror som visar på förbättringar. Det är framför allt på 50-sträckor och att alltfler fler bussförare håller hastighetsgränsen på 90- sträckor. Medelhastigheten har sänkts med cirka 1 km/ tim hos flera fordonslag. Totalt bidrar sänkningarna till att utsläppen av koldioxid har minskat med ton. Den senaste mätningen gjordes i oktober Totalt gjordes observationer i hela landet. Taxi- och lastbilsförare är de grupper som är sämst på att hålla skyltad hastighetsgräns. Till exempel håller endast 40 procent av taxiförarna hastigheten på 50-sträckor, 27 procent på 70-sträckor och 54 procent på 90-sträckor. För lastbilsförare är motsvarande siffror 34 procent på 50-sträckor, 40 procent på 70-sträckor och 48 procent på 90-sträckor. Det finns mycket kvar att göra när det gäller hastighetsefterlevnaden. Det handlar om att förändra attityder hos individer och få genomslag på företagsnivå, och det tar tid. Det är endast med gemensamma krafter som vi kan förbättra situationen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö. Hög grad av kriminalitet och psykisk ohälsa bland rattfyllerister Onykter körning är inte bara en indikation på bakomliggande alkoholproblem, utan är ofta även kopplat till psykisk ohälsa och tidigare brottslig bakgrund. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet. Läs avhandlingen: 16 B i l k å r i s t e n n r Sammanställt BRAK succé?? För er alla som varit med i Bilkåren ett antal år så är kanske BRAK träning ett bekant uttryck. Jag kommer ihåg när jag hade varit med ett tag fanns det något inom försvaret som hette BRAK träning. Är inte helt säker på om det betydde Bål Rygg Axlar Kondition eller om det var Ben Rygg Axlar Kondition. Spelar inte sån stor roll som det är nu. En onsdagskväll i mitten av januari upplevde jag nästan en BRAK träning. Det finns något som heter Nordic Military Training och jag var med på ett gratispass. Absolut lika som den gamla BRAK träningen förutom att man lagt till några rörelser som ex hunden. Vi var i Tantolunden, det var minus 2 och vi var säkert 50 personer som alla hade olika förutsättningar. Det var himla roligt med mycket benträning. Många som denna kväll flanerade runt i Tanto tittade undrande på oss som ibland ålade medels hasning under varandras knän. Vi stod på alla fyra i en rad och lyfte upp oss så de andra kunde krypa/hasa genom. Några skratt var det inte utan alla var helt koncentrerade på att fixa uppgiften. Vi blev uppdelade i par och ingen i paret fick lämna sin partner utan ta hand om varandra. Det roligaste var nog när jag och min kompis gick hemöver. Vi var redigt skitiga på kläderna efter att ha krupit, legat etc på marken. Framför oss gick en man som också varit på samma ställe och vi mötte en person som var ute och gick med sin hund. Ni skulle ha sett ögonen på personen!!! Först möter hon mannen och man kan se på hennes uttryck att hon nog tyckte det var en kuf. Men sen när hon såg oss då höll hon på att svimma. Svensk som hon var vågade hon inte fråga. Vi funderade om vi skulle berätta men bestämde oss för att hon skulle få somna nyfiken. Hur var träningen då? Mycket tuff om man inte var bra tränad, oerhört mycket benträning och om jag får tycka för mycket benträning. Man sa att det här passet var ett blandpass eftersom alla var nybörjare. Är det här något man ska satsa på? Om man har mycket pengar tycker jag man kan göra det. Jag tycker inte att man får så himla mycket för pengarna, det är uppdelat på en camp som kostar 1400 kr. En Training Camp genomförs under 6 veckor, 4 dagar i veckan där varje dag har olika inriktning och det är träning utomhus varje gång. Vädret spelar ingen roll. Mejla gärna mig om ni vill veta mer eller gå in på: www. nordicmilitarytraining.se Lena Lindqvist, Stockholms Bilkår

17 Luciafest i anrika lokaler i Stockholm Stockholms Bilkårister hälsade välkommen i K1 s lokaler med glögg och pepparkakor. Miljön är speciell. Väggarna är dekorerade av sablar, pikar och järnutrustningar från forna ryttarförband samt porträtt av kavalleriets generaler, målning av ryttare och häst detta till minne av ett truppslag som behövdes för sin lättrörlighet i spaning och strid. I matsalen stod vackert dukade långbord. I väntan på maten kom Lucia med tärnor och stjärngossar, inalles 28 elever från Adolf Fredriks musikklasser, tågande in i halvmörkret med ljus och luciasånger. Tärnor och stjärngossar ställde sig i en halvcirkel bakom Lucian skönt sjungande många av de traditionella julvisor som vi älskar att höra. Gående julbord först med alla tänkbara smörgåsrätter, åtföljt av huvudrätt och ris á la Malta med saftsås. Allt till subventionerat pris 100:- Några tog möjligheten att köpa en snaps. Fru Marianne sköter mässen och lagar själv maten (även till ÖB och andra höga gäster) Kaffe i salongen. Tomten knackar på med ordf Ing-Britt Falks röst efter snälla barn. Och visst, för kvällen finns de ju alltid! Spänningen är olidlig. Tomten med sin säck går rundan kring de kaffedrickande utdelande julklappar, som dom själva bidragit med för nöjets skull. Rim lästes upp. Vid mitt paket med fyra vackra små skålar för värmeljus låg någons kort med en nyårsönskan om att man skall leva för varandra och ta vara på den tid man har för någon gång finns bara minnen kvar. Möjligen gav mig dessa ord impulsen till detta referat. Från Zorns målning ovanför öppna spisen blickade i original en svensk arvfurste in i kaffesalongen, Oskar 11:s tredje son Carl av Västergötland. Jodå UTHYRES Stuga på Gotland vid havet, 5 bäddar, dusch, kyl/frys, micro och TV. Tennisbana, lugnt område med härlig badstrand. L Boström tel eller inspektör för kavalleriet och general från 1908 höll ögonen på bilkårister som i december 100 år senare julkalasat på officersmässen i gamla K1. Riksbilkårchef Reidun Eklöw var inbjuden och vi välkomnar ännu fler gäster till årets Luckafest. Heder och tack till arrangörerna. Text och foto från Irene Arthur- Wennerbom, Stockholms Bilkår Totos fond Plusgiro: Bilkårernas stipendiefond Ragnvi Torslow- Lundgrens minnesfond Fonden tillförs medel genom gåvor, donationer samt räntor och aktieutdelningar. Stipendium och bidrag kan tilldelas medlem i bilkår. Jag vill annonsera på Torget Jag vill ha in min annons under följande rubrik: o o o o Säljes Köpes Uthyres Text i annonsen (texta): Namn: Skicka in kupongen och en tjugokronorssedel till: Tidningen Bilkåristen, Kvinnliga Bilkåren, Box 5435, Stockholm. Tel: B i l k å r i s t e n n r

18 $ SAXAT Sammanställt av Sören Lund Lägre motoreffekt ett enkelt sparmedel under finanskrisen Val av rätt bilmodell bra för både plånboken och miljön kr för en Volvo V70, kr för en Audi A6 och kr för en Volkswagen Passat. Det är några exempel på hur mycket pengar som finns att spara på årsbasis, bara genom att välja en bil med lägre motoreffekt. Detta visar en kartläggning från GE Capital Solutions som gjort en analys av de vanligaste modellerna på den svenska tjänstebilsmarknaden. BAFF: Var fjärde en etanolbil Vi köper etanolbilar trots de just nu låga bensin- och dieselpriserna, konstaterar Per Carstedt, ordförande i BAFF (BioAlcohol Fuel Foundation). Var fjärde bil som såldes i januari var en etanolbil, dvs samma nivå som i fjol. Sverige fortsätter att inta tätpositionen i Europa för låga utsläpp av fossil koldioxid från nya bilar mycket tack vare etanolbilarna. För tre år sedan låg Sverige sämst till. Historiskt bra trafiksäkerhetsår Över 400 människor dog i trafiken förra året ett förfärande högt antal. Ändå går 2008 till historien som ett framgångsrikt år för svenskt trafiksäkerhetsarbete. Enligt NTF:s preliminära siffror stannar dödstalet vid 407, alltså något lägre än vägverkets prognos ( c:a 420) från årsskiftet. Men dödsfallen i korsningar ser ut att öka. Även om många har åtgärdats finns det fortfarande alldeles för stort antal som har för hög hastighetsgräns eller är felaktigt utformade, säger NTF:s vd Jan Sandberg. Överpriser från biltillverkare motverkar säker placering av barn i bil En undersökning* från Folksam visar att många biltillverkare begär hutlösa priser för att koppla ur krockkudden på bilens främre passagerarsida, om tjänsten alls erbjuds. Bilens passagerarframsäte är den säkraste platsen för att transportera små barn i bil. Där är utrymmet störst och där kan barnet sitta bakåtvänt i bilbarnstol högre upp i åldern. Folksam har undersökt hur biltillverkarna hanterar frågan i de 146 vanligaste bilmodellerna på den svenska marknaden. Maria Krafft, chef för Trafik och Miljö på Folksam ställer sig frågande till resultatet av undersökningen: Varför måste till exempel BMW begära mellan och kronor för att koppla ur en krockkudde när Seat och Volvo kan göra det för cirka 500 kronor? Polishögskolan skriver historia För första gången är det fler kvinnor än män som börjar på Polishögskolan. Av de 158 nya studenterna som påbörjar utbildningen i januari, är 81 kvinnor och 77 män. Dessutom startar i mars även två distansklasser om totalt 48 studenter. Under våren kommer Polishögskolan att ha drygt studenter. Universiteten i Umeå och Växjö tar emot 72 studenter vardera på polisutbildningen. Viltolyckorna ökade kraftigt 2008 Under 2008 anmäldes trafikolyckor till Polisen, där vilda djur varit inblandade. Det är en ökning med nästan olyckor jämfört med Den största relativa ökningen av antalet olyckor sker där vildsvin är inblandade. Under den senaste tvåårsperioden har ökningen varit drygt 140 procent. Ökningen gäller inte enbart vildsvin utan vi ser att antalet trafikolyckor med vilt ökar med samtliga djurslag, vilket är oroande, säger Olof Ersgård, ordförande i Viltolycksrådet. Endast 8 procent av årets bilmodeller är säkra och har bra miljöprestanda enligt Folksam I slutet av januari presenterade Folksam sin nya lista över vilka av 2009 års bilmodeller som bedöms vara både säkra och hållbara. Bara 8 procent av modellerna klarar gallringen. De bilar som köps idag kommer rulla på våra vägar i många år och får därför stor inverkan på både säkerhet och miljö för lång tid framöver. Därför har Folksam för 13:e året i följd genomfört granskningen av biltillverkarnas nya bilmodeller. Om alla valde någon av bilarna som vi rekommenderar, så skulle åtminstone 30 fler liv räddas årligen i trafiken, och drygt 400 bilister skulle slippa invalidiserande skador varje år, säger Folksams trafikforskningschef Anders Kullgren. Jämfört med 2008 års granskning har Folksam skärpt kraven för både säkerhet och miljö. För att uppfylla 2009 års säkerhetskrav måste bilarna vara utrustade med whiplashskydd i toppklass samtidigt som bränsleförbrukningskraven har sänkts med cirka 0,1 liter/100 kilometer. I listan för de bilar som säljs under 2009 så klarar cirka 8 procent av modellerna Folksams säkerhets- och miljökrav. Tittar man på kraven var för sig så klarar 21 procent säkerhetskraven och 28 procent förbrukningskraven. Bilar allt säkrare och mindre miljöpåverkande Folksams granskning visar att bilindustrin förbättrat både säkerheten och förbrukningsnivåerna de senaste 4 åren. Tittar vi i backspegeln kan man konstatera stora förbättringar både vad gäller säkerhet och förbrukning. Om man applicerar 2009 års krav på 2005 års bilflotta så klarar endast 1,5 procent kraven jämfört med 8 procent av 2009 års bilar. Detta visar att bilindustrin både förbättrat säkerheten och förbrukningsnivåerna markant under dessa 4 år, säger Anders Kullgren. Även miljöbilar allt säkrare De bilar som klassificeras som miljöbilar har ökat i antal de senaste åren och andelen miljöbilar som klarar Folksam säkerhetskrav ökar också. Av de miljöbilar som finns i utbudet 2009 klarar 27 procent säkerhetskraven, medan endast 12 procent av 2005 års utbud skulle ha klarat dagens säkerhetskrav. Läs mer på Folksams kunskap inom trafiksäkerhet är känd över hela världen. Vartannat år sedan 1984 presenteras rapporten Hur säker är bilen?, en sammanställning baserad på verkliga olyckor. Folksam är en av de största aktörerna i Sverige när det gäller bilförsäkringar, och arbetar aktivt med bland annat trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. 18 B i l k å r i s t e n n r

19 Info- & rekrytering informerar Ungdomsprjekt Sida 1 Handlingsplan 2009 Nytt informations-/rekryteringsmateriel tas fram efter besluten på Riksstämman. Detta sker i tre steg: Steg 1: Pressmeddelande Kansliet - hemsidan Informationsblad till nya medlemmar Informations/rekryteringsbroschyr (Bli Bilkårist) Vykort (militärt och civilt) Visit-kort Profilprodukter Pluggar Affischer Steg 2: Flaggor/fanor Magnetskyltar Banderoller/roll-ups Personliga visitkort på hemsidan Annonsförslag till tidningar och annan media Steg 3: Ungdomsbroschyren Broschyren Motororganisationer Revidering av studiecirklarna Ytterligare informationsmateriel Nya produkter i Bilkårens bod Informationspärmen Bilkåren är öppen för alla som är: svenska medborgare eller folkbokförda i Sverige och över 15 år Vill du veta mer? en resurs i tiden! Ungdomskurs Nu kan ungdomar mellan år söka till FMCK:s ungdomsutbildning steg 1-2 på Kråk i sommar. Årets kurs genomförs juni. Mer information hittar ni på vår hemsida: Behöver ni hjälp eller tips när det gäller rekrytering Ni når oss på våra e-postadresser: eller - insats på två hjul Hör gärna av dig om du har tankar eller idéer om informations-/rekryteringsmateriel! B i l k å r i s t e n n r

20 Lastbilar i rader bara väntade på oss Boden var fullspäckad med koner, vägmärken, spännband och massor av rykande lastbilar med yrande snö när Bilkåristerna gjorde sin lastbilskurs! I fyra veckor samlades Bilkårister från norr till söder, med start i september för att genomföra sin lastbilsutbildning. Utbildningen fördelades i olika perioder med början av två veckors intensiv utbildning i Boden samt en och en halv månads vila som innebar teori uppskrivning på hemorten. Sedan två veckor till i Boden med repetition och ännu mera körning innan slutmålet nåddes med den stora uppkörningen! Det var otroligt jobbigt, slitigt, tröttsamt och helt fantastiskt lärorikt och roligt! Undertecknad var ju självklart en av de ivriga bilkåristerna och vi började vår utbildning direkt när vi landat. Med exercis och enkla baracker på en fantastisk plats, Ängesholmen, även kallad Officers Holmen, fick vi våra första direktiv och teorilektion, innan det efterlängtade lastbilsmötet kunde ske. I 19 var målet, för där stod dom, lastbilarna och väntade på oss. Dessa skulle inventeras innan vi fick göra någonting annat och alla pinaler såsom hammare, snökedjor, lampor och mycket mer skulle räknas och ses över. Efter en del bestyr och massor av säkerhetskontroller, fick vi oss en lastbil, två och två, en lastbil som blev vår egen under hela utbildningen och denna fick vi nu ta till en körgård. Där gällde det att se hur stor lastbilen egentligen är, och fickparkering, backning, tvära svängar gjorde att många koner fick sig några överkörningar och stötar. Efter att vi lärt oss våra begränsningar var det Boden City som gällde. Där blev vi lotsade runt olika gator med olika svårighetsgrader av våra underbara tålmodiga instruktörer tills vi till slut kände oss rätt säker bakom ratten. Blandad med all körning fick vi teorilektioner som varvades med både praktiska och teoretiska övningar. Detta gjorde att vi blev ena ordentliga hejare på allt vad broms, bränsle, styrsystemen med mera, har för ändamål och hur det fungerar. Vad kan inte vi om det nu i dagsläget! Säkring av last, var nog bland det svåraste för de flesta deltagarna. Det var värden hit och dit, axeltryck och framskjutande last och många timmar blev det som vi fick traggla med detta. Men med våra duktiga och kompetenta instruktörer lärde vi oss det till slut och det känns som att det vi inte kan om last, det kan ingen annan heller! Innan vi avslutade vår första del av lastbilskursen, gjordes även en nivå kontroll. I regn och rusk fick vi visa våra instruktörer var för sig hur långt vi hade kommit och förstått, när de gällde säkerhetskontroll och körning på vår lastbil. Vi hann till och med göra en underbar resa till Storforsen, där vi alla förundrades över ett sagolikt vattenflöde och fantastisk vy. Väl hemma fick vi vila och ta in allt vi lärt oss samt läsa och åter läsa inför teori uppskrivningen. Vi klarade oss alla! Vilket vi tackar våra instruktörer allt för! När vi åter kom tillbaka till Boden i december var det mycket repetitioner samt körning. För att testa våra nya kunskaper åkte vi till Luleå stad för att träna ytterligare på att köra i mer trafikerande områden. Vad som var mest intressant på denna resa, var halkan. Snön hade kommit, och med den kyla. 25 grader 20 B i l k å r i s t e n n r

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken

NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri. Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF:s 7 punkter för minskat rattfylleri Sju konkreta åtgärder som radikalt kan minska antalet dödade i trafiken NTF April 2007 Vi har alla ett ansvar att motarbeta rattfylleriet Alkoholen är vårt allvarligaste

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2016 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun Efter feriearbetet sommaren 2016 gjorde vi en enkätundersökning bland ungdomarna. Vi ville ta reda

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting!

Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! Dagbok från en spännande cup i Danmark - med kämparanda, smörrebröd och solsting! 20/7 2014 Vi åkte från Kuben kl. 01:00 söndag morgon. Busschauffören stannade i Västerås för att ta en bensträckare men

Läs mer

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012

ÅRETS LOPP 2012. Budapest halvmarathon 9 september 2012 ÅRETS LOPP 2012 Här hoppas jag att vi får in många berättelser. Jag hoppas också att jag 2012 kommer att kunna delta i flera lopp än 2011. Och vi blir glada om ni delar med er av era bilder och berättelser.

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er!

FAK-BLADET. Kårchefen har ordet. intresserade av att vara med i en sådan här grupp. Hej på er! Kårchefen har ordet Hej på er! Snart har ytterligare ett år passerat. Jag vill börja med att hälsa de nya medlemmar vi fått in under året extra välkomna. Hoppas att ni kommer känna er välkomna i vår gemenskap

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Sammanfattning Damgolf 2015

Sammanfattning Damgolf 2015 Sammanfattning Damgolf 2015 Damernas säsongsavslutning 2015-09-26 Vilken härlig avslutningskväll Säsongen 2015 avslutades med golftävling, mingel, puttningstävling, prisutdelning, lotteri och en god middag

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina

lyckades. Jag fick sluta på dagis och mamma blev tvungen att stanna hemma från jobbet ibland, eftersom jag inte tyckte om de barnflickor som mina Förlåt mig mamma! D et finns bara en människa här på jorden som älskar mig och det är min mamma. Jag är en svår och besvärlig person som jag ofta är fruktansvärt trött på, en människa jag tycker riktigt

Läs mer

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Får jag lov? LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN LÄSFÖRSTÅELSE STORA SÄCKAR väckarklocka (sida 3, rad 1), alarm när man måste vakna brevbärare (sida 3, rad 9), den som delar ut post sorterar (sida 4, rad 7), lägger på rätt

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

R M I Rätt Mental Inställning

R M I Rätt Mental Inställning R M I Rätt Mental Inställning För att coacha, hjälpa personer inom näringslivet, finns det en uppsjö av konsulter, som mer eller mindre effektivt sätter sin prägel på utvecklingen. En av de mer framgångsrika

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09

Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Kombinerad sol- o jaktprovsresa till Costa Blanca, Spanien 050508-09 Våren 2004 fick jag per e-mail Spaniens jaktprovsprogram för stående fågelhundar. Till min förtjusning fick jag se att det arrrangerades

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Schackledarens blad Lektion 1

Schackledarens blad Lektion 1 Schackledarens blad Lektion 1 Inledning Det är viktigt med en tydlig rutin för när schacklektionen börjar och slutar. Genom att samlas kring runda bordet när lektionen ska börja respektive avslutas uppnås

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Fredagen den 1 augusti

Fredagen den 1 augusti 1-3 augusti i Klämmestorp Under denna tävlings- och kurshelg ligger fokus på den arbetande aussien och dess förmåga och kapacitet att hjälpa till på gården. Vi hoppas att fler aussieägare kommer att arbeta

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år

Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år Vasaloppet öppet spår 23 februari 2009. Det har länge funnits en önskan hos mig att åka Vasaloppet. Jag hade bestämt att jag skulle göra det, det år jag fyllde 50. Men tiden går så fort och det blev aldrig

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009

Publicerat med tillstånd Spinkis och Katta Text Lasse Anrell Bild Mati Lepp Bonnier Carlsen 2009 Första dagen på sommarlovet ska Olle åka på fotbollsläger. Det är två lag från Söderkamraterna som ska träna ihop: Olles lag och ett tjejlag. Varför ska vi träna med tjejer? undrar några killar i Olles

Läs mer

PAY N PLAY 18-HÅL KROG WWW.SBGK.NU - 063-77 93 90 - KANSLI@SBGK.NU. Banan har. Med Norrlands bästa greener.

PAY N PLAY 18-HÅL KROG WWW.SBGK.NU - 063-77 93 90 - KANSLI@SBGK.NU. Banan har. Med Norrlands bästa greener. Banan har 18-HÅL Med Norrlands bästa greener. PAY N PLAY Där alla oavsett golfbakgrund är välkomna! EN KROG Med dagens lunch och fullständiga rättigheter. WWW.SBGK.NU - 063-77 93 90 - KANSLI@SBGK.NU Kort

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Sparringseminarium i Norge

Sparringseminarium i Norge Sparringseminarium i Norge Trondheim, 24-26 februari 2006 Text: Swavek Dydiszko På en personlig inbjudan från Master Per Andresen åkte jag till Norge för att träna med den norska organisationen NTNs bästa

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.3 2012 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 16 sept. Endre IF och Endre IF Ungdom har årsmöte i Endre bygdegård kl.18.00. Välkomna! * 27 okt. Höstmarknad

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Endags träningstävling i Basic!

Endags träningstävling i Basic! Endags träningstävling i Basic! Tips och råd för arrangörer av Patrick Roos 1 Syfte med endags träningstävling i Basic Att tävla eller arrangera tävling är ett stort steg för många R/C-flygare och klubbar.

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Informationsblad och inbjudan till Körmöte i Vartofta den 20/10 2012 Efter bollracet. Här med inbjuds alla kuskar och groomar till en höst träff där vi tackar för året som

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Ta din företagsgolf till en ny nivå!

Ta din företagsgolf till en ny nivå! Ta din företagsgolf till en ny nivå! På Vasatorps Golfklubb erbjuder vi professionella företagsarrangemang där vi tar hand om alla förberedelser och hela er dag så att ni kan fokusera på det viktigaste

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Historien om Semlan. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Historien om Semlan är berättelsen om den lille hankatten som hittades i juli månad utanför Seminarieskolan i Landskrona. Upphittaren hade hört honom jama ynkligt i buskarna hela dagen, så när hon slutade

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Informatör åt polisen lämnades utan skydd

Informatör åt polisen lämnades utan skydd Informatör åt polisen lämnades utan skydd Bokmärk artikel Publicerad i dag 00:01 Foto: Magnus HallgrenJohan lämnades utan skydd efter att ha arbetat som informatör åt polisen. Riksdagen har överlåtit åt

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014

barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 barnhemmet i muang mai söndag 29 december, 2013 - söndag 9 februari, 2014 Vi avslutade 2013 med en härlig nyårsfest i äkta barnhemsanda och det nya året har så här långt bjudit på kära besök och lugn skön

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET DECEMBER 2015 Presentation av Anna Åsbergh ord. ledamot Anna arbetar på Lärarförbundets expedition på onsdagar. Övriga dagar jobbar hon som gymnasielärare på Bessemerskolans

Läs mer

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober

Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Nyhetsbrev #6 KM Årets medlem Ny enkät Höstårsmötet Fest 21:a oktober Sida 1 av 5 Vänner, Inom kort får vi lägga ännu en framgångsrik säsong bakom oss. Men inte riktigt än, det finns fortfarande mycket

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010

Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Nätåkarresan till Skåne/Höganäs 2010 Vid höstmötet i november beslöts att bilda två grupper med skilda resmål. Den ena gruppen skulle under ledning av Kent att åka till Skåne. Slutmålet blev Höganäs och

Läs mer

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv

Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv Idrott och alkohol? Ett diskussionsmaterial för dig som är aktiv IQ Stars är ett samarbete mellan IQ-initiativet och Riksidrottsförbundet. Läs mer på www.iqstars.se Detta häfte tillhör: Hur gör vi svensk

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer