Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben"

Transkript

1 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen. De senaste åren har byggnaden mest förvarat golfbilar för medlemmar men efter hand mera fått utgöra övningsobjekt för inbrottsintresserade ungdomar. Innehåll i detta nummer: Årsmöteshandlingar SGF medlemsförsäkring Info om golfbilar Tävlingsprogram Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset

2 Tack för alla år Jag har suttit i styrelsen för Strömstad GK i nästan 10 år. Det är en lång tid kanske några syns den är för lång, alla som var med i styrelsen när jag började har slutat. Är det möjligen en fingervisning om att jag suttit för länge. Tror inte det, jag tycker att jag har haft något att bidra med under alla åren, 3 ordföranden har jag arbetat med, Sven- Eric Berg, Margareta Fredriksson och nu Allan Josefson. Alla har haft sitt sätt att leda styrelsearbetet men alla styrelser har alltid haft klubbens bästa för ögonen. När man pratar med olika medlemmar framgår det klart att inte alla tror att det är så, men det kan jag försäkra att det är alltid det som är det övergripande målet. Men vad är för klubben och Golfbollen Utgivare: Strömstad Golfklubb Adress: Strömstad GK, Golfbanevägen STRÖMSTAD E-post: Redaktion: Håkan Bergqvist Stig-Arne Sköldberg Ansvarig utgivare: Allan Josefsson Manusstopp och annonser: 15/2, 15/5, 15/8, 15/11 2-spalt x 90 mm, 1400 kronor 1-spalt x 90 mm, 700 kronor De artiklar och inlägg som förekommer i Golfbollen står för skribentens räkning och behöver inte vara detsamma som styrelsens mening. Ledaren Ola Åhlund, styrelsemedlem medlemmarnas bästa? Klart att det varierar med den enskilda medlemmens preferenser, och därför kan det framstå som att styrelsen inte alltid arbetar i medlemmarnas intressen. Det är som alltid, det beror på ögonen som ser och de ser olika. Alla förstår dock att med över tusen röstberättigade medlemmar kan man inte tillfredsställa alla. Vad man försöker i styrelsen är att arbeta med en långsiktig strategi för att klubben ska kunna överleva och ge medlemmarna möjlighet att spela golf på en förstklassig bana med en atmosfär som drar både medlemmar och gäster till sig och som har ett arbetsklimat som gör att våra anställda vill ge allt för klubben och dess medlemmar. Det är en ära att få möjlighet att arbeta så många år som förtroendevald representant för klubben. Är mycket glad att få ha varit med om det. Under min tid har det hänt en hel del, vi har byggt om banan för många, många miljoner kronor, det har varit många möten, som har avhandlat byggplaner, ekonomi och oro hur det ska gå. Idag vet vi att det har gått bra. Vi har en mycket bra och vacker golfbana med två 9 håls slingor, fint och välfungerande klubbhusområde, och en mycket solid ekonomi. Det sista är inte allmänt i golfsverige idag. Att vi har Calle Mattsson fortsätter att vara klubbens populäraste företrädare. Tack vare Calles aktningsvärda ålder och vitalitet så har Strömstad GK åtnjutit en hel del PR både i tidningar och TV. I höstas var TV här och filmade Calle för ett inslag i Västnytt. Västnytts medarbetare, fotograf Lennart Akervall och reporter Jan-Olov Nilsson förbereder intervjun med Calle under överinseende av Sven-Erik Johansson Stöd våra sponsorer rott iland alla stora investeringar med så lyckat resultat beror på enligt mitt förmenade på att vi tordes satsa på att bygga nytt, hårt arbete, bra personal och en god ledning genom alla år. Sen får vi inte glömma att det behövs lite tur och en hel del norrmän också. När jag nu lämnar styrelsen för den här gången känns det bra att förhållandena ligger så bra till rätta, men man får inte glömma att driva en golfklubb är i allra högsta grad en dynamisk process. Kommande styrelser kommer att få brottas med samma typ av problem, medlemstal, greenfee intäkter, speltider för medlemmar nya investeringar, många gånger i framtiden. Jag önskar dem lycka till För att jag lämnar styrelsen har jag inte tänkt frånsäga mig allt frivilligt arbete i klubben, jag är fortfarande ULF (utbildningsledare), som ULF önskar jag en närmare kontakt med medlemmarna. Kom gärna med önskemål och idéer om vad ni vill ska prioriteras och arrangeras i utbildningsfrågor, och om ni själva är intresserade att ta på er uppdrag som t.ex. domare. I övrigt står jag till klubbens förfogande att i mån av tid och kunnande, hjälpa till inom olika områden. Jag vill avsluta denna ledare med ett stort tack till klubbens alla medlemmar, att jag fått vara med och forma klubben under så många år. Ola Åhlund Carl Mattssons födelsedagsfirande fortsätter

3 Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring Försäkringen gäller för dig som är medlem i en svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) Detta är en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringen. Fullständiga villkor kan beställas från Pensum. Med tillämpning av de allmänna villkoren 347:1 Ansvarsförsäkring och Villkor Svenska Golfförbundet Olycksfallsförsäkring & Krisförsäkring gäller följande: Medlemsförsäkringen består av: Ansvarsförsäkring för person- och sakskada oavsett vårdslöshet. Olycksfallsförsäkring inkluderande krisförsäkring Ansvarsförsäkring Försäkringens omfattning Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler för person- och sakskada oavsett vårdslöshet då ett direkt samband finns mellan den skadebringande handlingen och den uppkomna skadan. Var gäller försäkringen? Ansvarsförsäkringen gäller vid golfspel inom Europa på golfanläggning som äger medlemskap i respektive lands golfförbund. Försäkringsbelopp Högsta ersättning är 10 miljoner kronor per skada. Självrisk Försäkring gäller utan självrisk Hur anmäler du en ansvarsskada? Särskild anmälningsblankett finns på SGF s hemsida. Klubben skall styrka att du omfattas av försäkringen Blanketten fylls i av skadelidande eller den person som orsakat skadan. Ifylld anmälan skickas till Folksam Företag, Stockholm Anmäl skadan så fort som möjligt. Telefonnummer till ansvarsskador är Spara kvitton och andra verifikationer på utlägg med anledning av skadan. Egendomskada Har den person som orsakat skada, hemförsäkring eller annan ansvarsförsäkring och ersättning kan lämnas från denna försäkring, skall skadan i första hand anmälas till det egna försäkringsbolaget. Självrisken kan betalas genom SGF s försäkring. Saknas eget försäkringsskydd så ersätts hela skadan utan självrisk av medlemsförsäkringen Detsamma gäller även vid bilskada. Bilägaren skall i första hand anmäla skadan på sin bilförsäkring. Självrisken kan betalas genom SGF s försäkring. Personskada Om den skadade är medlem i golfklubb och omfattas av SGF s försäkring skall jämte en ansvarsskadeanmälan även en anmälan göras till olycksfallsförsäkringen. Vilka omfattas av försäkringen? Medlem i svensk golfklubb som är ansluten till SGF samt annan person med tillstånd av sådan golfklubb och som spelar eller tränar i klubbens regi. Olycksfallsförsäkring Försäkringens omfattning Ersättning lämnas vid olycksfallsskada varvid menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Var gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen enligt följande: vistelse inom golfområdet i samband med spel, träning och tävling på golfbanan, vistelse på drivingrange eller annan anläggning avsedd för golfspel, lägerverksamhet anordnad av golfklubben, annan verksamhet förknippad med golfklubben eller godkänd av golfklubben, under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan Ersättning Nödvändiga läke- och resekostnader Tandskada, nödvändiga kostnader Rehabilitering, max 2 basbelopp Medicinsk invaliditetsersättning, max 15 basbelopp Dödsfallsersättning, vid olycksfall oavsett ålder samt plötslig död inträffad under försäkrad aktivitet oavsett orsak före fyllda 65 år, max 1 basbelopp Psykologkonsultation i samband med traumatiskt händelse som orsakar en akut psykisk kris för den försäkrade, max 10 behandlingstillfällen Självrisk Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk. Hur anmäler du en olycksfallsskada? Särskild anmälningsblankett finns på SGF hemsida. Klubben skall styrka att du omfattas av försäkringen. Blanketten fylls i av den skadelidande. Anmäl skada så fort som möjligt. Ifylld anmälan skall skickas till Folksam, Avdelningen Idrott, Stockholm. Telefonnummer till avdelningen för olycksfallsskador är Stöd våra sponsorer AB Strömstadsbetong

4 Tidbokning över nätet. Nu öppnar vi för möjligheten att kunna boka tider över nätet eller via terminalen på klubben. Givetvis är inte detta tvingande utan telefon finns kvar på kansliet och vi vill vara lika servicevänliga som vanligt. Nyttjar du Internet/terminalen så kommer du åt tiderna redan 7 dagar före speldag ( ) medan telefonbokning fortfarande ger 5 dagars förbokning ( ), gäster som vanligt 2 dagar oavsett nät eller telefon. Gråtider, 8 st, var 5.e tid mellan , kan du bara nå samma dag via telefon eller på plats. Tidbokning gäller mellan Tider efter gäller bollränna Möjlighet att dela upp årsavgiften Strömstad GK har träffat ett avtal med Swedbank som ger dig som medlem möjlighet att sprida ut årsavgiften över exempelvis 12 månader med hjälp av EnterCard. Tycker du detta verkar intressant kontakta Håkan Bergqvist så berättar han mer. Uhyrning av golfbilar och lite bakgrundsfakta runt nyttjandet av golfbilar. Klubben har inför säsongen -09 införskaffat ytterligare 2 Club Car. Inalles 5 hyrbilar idag alltså. Budgetmötet fattade beslut att gratisåren nu är över. From. i år betalar vi 100:-/nyttjande, ett kort stämplas var gång, upp till 1500:- varefter det är fritt. Gäster erlägger 150:-/tillfälle. - På många anläggningar förekommer uthyrning av golfbil. Uthyrningsverksamhet är endast tillåtet i den omfattning som Länsstyrelsens dispensbeslut medger detta. Uthyrning till annan än vad dispensen medger är inte tillåtet, d.v.s. allmän uthyrning. Lagen om biluthyrning (SFS 1998:492) reglerar anläggningens uthyrningsverksamhet. Obs. att lagen tillämpas vid yrkesmässig (mot betalning) uthyrning av golfbilar och att särskilt tillstånd krävs för detta ändamål. Fordon som används i denna verksamhet skall kontrollbesiktigas senast var 12:e månad. - Privatägda golfbilar är relativt ovanligt men det förekommer. Körningen omfattas av krav på registreringsbesiktning, obligatorisk trafikförsäkring samt att körkortslagstiftningen efterlevs. Ägaransvar är tillämpligt! Överträdelse av ägare eller förare kan leda till såväl skadestånd om rapport till åklagare om olovlig körning och möjliga dagsböter. Golfanläggningen har ett ansvar för att för körning vid varje enskilt tillfälle sker enligt lokala bestämmelser och enligt SGF:s rekommendationer - med Länsstyrelsens dispens som grund. - Strömstad GK.s maskinpark är vagnskadeförsäkrad men vid varje hyrtillfälle kommer ett avtal att tecknas (1 gång / år för medlem) där hyrestagaren kan åberopa tillämpliga privata försäkringar alternativt bära eventuella ersättningskrav på egen hand om en incident inträffar. - Uthyrning kan bara medges i enlighet med dispensbelut från Länsstyrelsen. Kansliet informerar. - Uthyrning bör medges i enlighet med styrelsens bestämmande. - Ansvarig personal bör ges bemyndigande att avgöra till vem uthyrning skall ske. - Obligatoriskt krav på uppvisande av körkort för personbil. - Fullständig redogörelse om försäkringsskydd och parternas ansvar i samband med tecknande av uthyrningskontrakt. - Enbart körning på spelytorna; fairway, semiruff och ruff och transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet samt i anslutning till parkeringsområden tillåts. - Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid körning; inga bromssladdar eller hastiga manövrar. - Stor hänsyn skall iakttas till andra spelpartier på anläggningen. - Den som hyr golfbilen skall ta del av bestämmelserna och bör intyga att så har skett med sin namnteckning. - Missbruk bör rapporteras enligt lokala bestämmelser. Förhöjd greenfeeavgift. Styrelsen har beslutat, tillsammans med övriga klubbar inom BDGF, distrikt Stockholm, Östergötland och Göteborg, att medlemmar tillhörande Söderköpings GK, Vikbolandets GK, Högantorp GK, Öresunds GK, Krokoms GK samt Hofors GK skall erlägga 200:- utöver ordinarie greenfee vid spel på klubbar tillhörande respektive distrikt. Förklaringen är att dessa uppräknade klubbar är anläggningar med över 3000 medlemmar/9hål, där medlemmarna är spridda över hela Sverige utan möjlighet att kunna spela på sin hemmaklubb (brevlådeklubb). Dessa lågprisklubbar tömmer seriösa klubbar på medlemmar varvid de får ekonomiska bekymmer. De vältrar över kostnaderna för att driva en golfbana, på andra klubbar. De tar in medlemmar som de inte kan eller vill ta hand om. Och vilken koll har man på medlemmar? Vad händer med klubbkänslan och utbildningsnivån på medlemmar i en sån klubb? Vem tar ansvaret? Tittar man t.ex. på Vikbolandets hemsida kan man bl.a. läsa att målsättningen är att ha medlemmar!! Greenfeeavtal inom BDGF gällande fullvärdiga medlemmar. Strömstad GK har anknutit sig till greenfeesamarbetet mellan klubbarna i Bohuslän Dal som innebär att: Vi spelar för 200:- måndag-tordag under lågsäsong. Lördag-söndag efter hela året 100:- rabatt, samt fredagar under högsäsong efter likaså 100:- rabatt. Utöver detta avtal har vi även ett separat avtal med Mjölkeröd, Fjällbacka, Torreby, Sotenäs och Dyne som innebär greenfee måndag-torsdag under lågsäsong 150:-. OBS gäller endast fullvärdiga medlemmar (ej greenfeemedlem, vardagsmedlem, passiv mm.) Detta kontrolleras nu genom att du får dra ditt medlemskort på den klubb du kommer till. Håkan, Tom, Stig-Arne

5 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 10. Val av: A) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år. B) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. C) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. D) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. E) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande. F) Ombud till BDGF:s årsmöte. 10. Behandling av styrelsen förslag, och i rätt tid inkomna motioner. 11. Övriga frågor. 12. Utdelning av KM-priser. 13. Mötets avslutande Välkomna till Strömstad GK:s årsmöte 2008 DAGORDNING Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. Valberedningens nomineringar till styrelse för 2009 Ordførende Allan Josefsson Omval 1 år Ledamot Bjørn Andersson Omval 2 år Ledamot Bjørn Christoffersen Omval 2 år Ledamot Lars-Erik Antonsson Nyval 2 år Suppleant Gunnel Karlsson Omval 1 år Suppleant Ruthinger Carlsson Omval 1 år Revisor Ulla Nilsson Omval 1 år Revisor Anders Genberg Omval 1 år Revisorsuppleant Kennet Stolfer Omval 1 år Revisorsuppleant Michael Foberg Omvalg 1 år Valberedningen den 2 februari Tor Sörlie Ordförande Margareta Fredriksson Michael Foberg Styrelsens representant Stöd våra sponsorer

6 STRÖMSTAD GOLFKLUBB BOKSLUT 2008 RESULTATRÄKNING 2008 Utfall Budget Utfall Budget Utfall INTÄKTER Årsavgifter Not Inträdes/köavgift Greenfee Vagnskåp, golfbil m.m Annons & reklamintäkter Not Övriga Kommittéintäkter Not Golfskolan Intäktshyror krog o proshop Lönebidrag & aktivitetsbidrag Not Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetskostnader Löner Not Sociala avgifter Not Övriga personal- resekostnader Styrelsearvode inkl soc avg Ban- o maskinkostnader Fastighetskostnader Elkost Vägavgift Käbal Förbundsavgifter Kontors / övriga klubbkostnader Not Kommittékostnader Not Verksamhetskostnader totalt Resultat före avskrivningar Avskrivningar byggnader Not Avskrivningar maskiner/inventariernot Avskrivningar banan/byggfas I-3 Not 3/ Vinst försäljning av maskiner Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster totalt Not Årets resultat Stöd våra sponsorer SKEE

7 NOT Antalet medlemmar NOT 6 Kommittéer Intäkter Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Sponsorintäkter , Annonser , Anmälningsavgift tävlingar , Annan kommitteintäkt , Träningsavgifter (ofakturerad 2007) , Junior Masters Invitational Frivilligt arbete har utförts av ett stort antal medlemmar under år Antalet nedlagda timmar uppskattas till ca: Kostnader Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Junior- och elit Tävling Marknad Dam Senior Medlem Övriga kommittéer Junior Masters Invit / Strömstad Open Annonsering (inntagen i kommittékost) NOT 7 Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Lönekostnader Sociala kostnader Lönebidrag Avgår fel i bokslut 2005, c:a NOT 8 Kontors / övriga klubbkostnader Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 IT-kostnader Golfbollen, annonsering, porto Telefonkostnader Kostn för bevakning och larm Redovisningstjänster (08 + rest 07) Revisionsarvoden Kontorsmaterial Övriga klubbkostnader NOT 9 Utfall 2008 Utfall 2007 Ränteintäkter bank Sverige Ränteintäter bank Norge Lån (inte medlemslån) Ränteintäkter soc.avg o moms Valutavinster Sal maskiner 0 0 Räntekostnad lån OBS Kreditiv (lån) årsmötet Ränta Hyrköp Dröjsmålsräntor lev.skulder Lån krediterat 1 milj och 4 milj Ovriga finansiella kostnader

8 STRÖMSTAD GOLFKLUBB - ÅRSBOKSLUT 2008 BALANSRÄKNING UB Tillgångar Anläggningstillgångar Aktier och andelar Maskiner och inventarier Not Byggnader Not Bandelen 1987 Not Banutbyggnad Not Mark Kebal 2: Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Varulager Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel (sal tomteområde höst 07) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättning Lannerfond Lån från medlemmar Lån från FSB fastigheter Lån från FSB banutbyggnad Lån från FSB hyrköp Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förinbetalda avgifter till klubben Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Strömstad GK Allan Josefsson Greta Rypdal Bjørn Christophersen (kassör) Thomas Jansson Ola Åhlund Björn Andersson Per-Olov Lindberg Stöd våra sponsorer

9 Noter till bokslut NOT 1 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde maskiner och inventarier NOT 2 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Summa utgående anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnader NOT 3 Mark bandelen 1987 Ingående och utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde mark bandelen NOT 4 Banutbyggnad Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde banutbyggnad

10

11 Styrelsen har under året bestått av: Allan Josefsson ordförande Greta Rypdal vice ordförande Björn Christophersen kassör Thomas Jansson sekreterare Per-Olof Lindberg ledamot Björn Andersson ledamot Ola Åhlund ledamot Gunnel Karlsson suppleant Ruthinger Carlsson suppleant Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten, årsmöte 29 mars, sommarmöte 19 juli och budgetmöte 29 november blev ytterligare ett år med lång spelsäsong. Investeringen i nya greener har så här långt slagit väldigt väl ut. Sommargreener januari tom. december med undantag för 5-6 dagar under påsk. Resultat, mycket beröm, gäster och stor belastning på personalen som gjort det strålande utifrån given budget/resurser. Stöd våra sponsorer Tävlingskommittén Nu har vi kommit fram till vårsäsongen 2009 Men först tittar vi tillbaka till år 2008 Hummergolfen och Mästarmötet. Hummergolfen minns väl de flesta av oss då Siri och Peter Jetzell gjorde en storslam. Tolv humrar vann de tillsammans. Peter vann A-klassen med 70 slag på spelhcp 2. Siri vann B-klassen med 68 slag och spelhcp 14. För Siris del blev det en hcp-sänkning till 12,6. Inte nog med detta även närmast hål kammade man hem. Det är bara att gratulera! Geir Stene-Larsen blev 2:a även han spelade en 70 slags ronda men med högre hcp än Peter men 3 humrar blev det. Ulf Geijer var 3 slag efter Siri så även han gick hem med 3 Humrar. B-klassen vanns av en norrlänning Lars-Åke Johansson på 36 p. Med 34 p. och blott 12 år gammal blev Philip Lorentzen 2:a och gladare kille är det längesedan jag sett, man blev lite rörd av Philips blick när han tog emot tre humrar. Även i år lottades det ut humrar på scoorekorten. Order Of Merit söndag den 5 okt. det var 20 st spelare som kom till start och vi tyckte att det var jätteroligt att så många ville tävla om vem som skulle bli mästare 2008 och med 38 p. blev Harald Sjölshagen, mästare 2008 och han fick då en pullover med Strömstad GK:s logga på som han nu kan bära med stolthet. Som vanligt sköter Tore Fagerlund Order Of Merit under hela golfsäsongen Verksamhetsberättelse 2008 Investeringar har gjorts i: nytt skepp,14x10 m, på maskinhallen, ny oljeavskiljare, nytt garage för golfbilarna, 3 nya golfbilar, 2 last-/transportbilar, greenklippare och begagnad minigrävare Under våren drabbades klubben av ett skyddsstopp. Kommunal konstaterade att arbete med röjsågar skedde utan att personal hade rätt utbildning. Utbildningar inventerades och kurser genomfördes och kommer fortlöpande att genomföras. 15 juni drabbades vi av sabotage på banan. 7 killar hade hjärtans roligt och kl. 05 på morgonen såg delar av banan ut som ett mindre slagfält. Uppröjning och återställning tog ca. 1 vecka. Efterbörden blev rättslig och i skrivande stund är försäkringsfrågan inte helt uppklarad. I våras byggde Palmblad fastigheter en gång och cykelväg olovandes över klubbens mark. Styrelsen har under året fört kommunikation med Palmblad men inte kommit fram till någon konkret lösning. Nu förflyttar vi oss till år 2009 Det har ju inte hunnit så mycket men vi i TK har jobbat fram ett tävlingsprogram som inte skiljer sig så mycket från tidigare. Vi har tappat Relax AB som sponsrade Silverklubban och vi tackar dig Rita Genberg för alla fina priser som vi fått. Mötet den 21 jan bestämdes det att det kommer inte att finnas några anmälningslistor till tävlingar, anmälan göres direkt i terminalen eller på Webben. Startlistor och resultatlistor kommer att anslås på anslagstavla. På vår klubb och på tre klubbar till i distriktet ska det spelas VM för vänsterspelare v.26 och vad vi förstår är det en stor tävling, detta ska vi alla se fram emot även om det kommer att bli tajt med tider för oss. Vi i TK skulle vara jätteglada om ni kan ställa upp som funktionärer under fyra dagar. Ring eller maila Barbro 61508, hotmail.com. Fredag 20 mars mellan kl : 18.oo 21.oo kommer Nils Jörgensen att ge oss en föreläsning och bildvisning av golfregler. MK är tillfrågad om att göra lite trevligt omkring arrangemang så Väl Mött på klubben där Nils kommer att ge oss en rolig kväll. Har Ni varit ute på banan och sett vad bankillarna gjort under hösten och vintern? Har Ni inte så gör det! De är Guld värda, det blir så fint och spännande. Nu ser vi fram emot en härlig vår med tidigt Golfspel VÅR känslor i TK gm. Barbro Klock

12 Ekonomien i klubben. Bokslut är slutförd för 2008 och klart inför årsmötet 28 mars. Årmötet fastställer bokslutet. Styrelsen, kansliet och kassören har sin arbetsintensiva period innför budgetmötet på hösten, i december med fakturor och januari/februari med bokslut, som måste vara slutförd och reviderad innan deadline tryck Golfbollen (15 februari) Så är det varje år - och så lugn till sommarmötet med prognoser för året...och så kommer nytt budgetmöte på hösten. Styrelsen tar stor del i arbetet ett kanonår Året innleddes med fint golfväder i januari. I maj hade vi 1000 fler greenfee än per dato Facit 2008 blev Detta till trots för en ovanlig våt och dålig höst. Allt har funkat fint. Anders har gett oss en bana i topp skick. Vi har ett välfungerande kansli och Thor Krögare har god mat. Et kanonår. Bästa någonsin ett ekonomiskt kanonår? Nnnnja.. och ja. Klubbens ekonomi är god. 5 milj. amortering av kreditiv gav oss en bättre situation. Greenfee gav 3,7 milj. Men tar vi bort 600 greenfee från siffran och en avgång av medlemmar, som i resten av Sverige - givet ett normalår 2009, ser vi att räknskapen är i balans - inte mycket mer... Bandriften Klubben har en fint uppdaterad maskinpark i Vi har byggt nytt vid maskinhallen. En klippmaskin kostar från De skrivs ner över 5-6 år. Så måste vi ha nya. Vi har 6 stk. Styrelsen har varje år predikat att vi måste ha ett överskott på minst 500 för investeringar i maskiner per år. Så e det ska vi ha en kononbana. I 2008 investerade vi för 1,6 milj i maskiner och maskinhall. Utvecklingen 2006,- ett minus på 217, 2007 ett plus på 172, och 2008, ett överskott på milj. I perioden investerade vi mer än 2,4 milj. Ett förbättrat resultat på 1,1 milj Styrelsen är nöjd. Ett otrolig resultat, men tack vare vår fina bana och väder. Ser ni noga på bokslutet, så ser ni att löner, bandrift, kansli och ugifter i stort är under enligt budget och hårt nedskurna - trots sommardrift i mars och april med full bandrift och kanslibemanning. En fin bana i mars/april 2008 och hantering av 1000 greenfeespelare och 3000 ronder av medlemmar, kräver mycket av kansli och bankillarna. Tidig start tar hårt på lön budget. Total 08 va greenfee. Så blev det. Så fint kan vi inte förvänta att det blir Får vi ett skitväder en säsong och medlemsflykt enligt SGF, har vi problem; Då är vi +-0 under strecket i bokslutet. Då kan vi inte klara av nya maskiner, kommittekostnader och det servicenivå vi har. Ekonomi är inte svårt, men svårt endå. Köper vi en maskin för 1/2 milj. ur kassan i banken, avskrivs den på 5 år - som ger en årlig utgift på 100 i resultaträkningen. Per i år skrivs 1,5 milj ned. Skrivs inte våra ägodeler ned, får vi ett problem när vi måste ha nya. Så är ekonomi. Vart vi går är beroende på medlemmar, väder och banans kondition. 2009? Vi har behov av ännu 1-2 sesonger utan grävmaskiner och projekt. Vi måste ha god intäkt. I 2010/11,- kan vi ta fas 4 i utbyggnaden? Greener och bevattning hål 13, 14, 15 och 16 - och träningshålen. Kost är milj... En medlem sa: Ekonomin? Kanon bana, trevliga kompisar i bollen och god mat hos Thor på terrassen efteråt - det är vad jag vil ha,- för mina 3700:- i årsavgift... Styrelsens uppgift innför i klartext! Vi har en fin ekonomi och god likviditet i dagsläget. Gôtt golfår Damkommitténs aktiviteter 2008 Damträningarna startade den 29 april och höll på till mitten av september. Sommaruppehåll var det veckorna Putte drillade oss damer i konsten att få till bra driver, fairwayslag, inspel och puttar, han försöker också få oss att spela mer och bättre golf. Golf är enkelt, får vi lära oss. Damtävlingarna startade i maj med tävlingen Vin och Mingel cirka 25 deltagare. Efter avslutad runda Två glada damer, Inger Pagold och Inga-Britt Rosell bjöds det på grillad korv med tilltugg. I början av juni gick den mest populära damtävlingen av stapeln där damer från Dynekilens och Mjölkeröds golfklubbar var inbjudna till att spela en niohålsrunda som avslutas på Quality SPA hotell. Efter avslutad runda begav sig ett fyrtio tal damer till hotellet för att ha prisutdelning, äta en god räksmörgås och något gott att dricka. En härlig gemenskap blev det och stämmningen var på topp då prisutdelare Anders Pertun kom och fördelade pris till alla lyckliga vin-

13 nare. Inte nog med det, den här kvällen hade Revolt mannekänguppvisning som damerna också fick ta del av. Under juli månad startade de sedvanliga morgontävlingarna, antalet startande har varit allt mellan damer. Sponsorer till morgon tävlingarna var, Växtriket, Åbrink Golf, Salong Onyx och Skattkistan. I mitten av augusti startade vi upp med träningar och tävlingar. Torsdagen 14 augusti spelade vi en 18 hålsrunda, Sponsor var Color Line. Efter tävlingen blev det social gemenskap med lite förtäring och prisutdelning. Den 14 september bar det av på utflykt, årets Hemliga resa. Tidigt på söndagsmorgonen var det många förväntansfulla damer på golfkubbens parkering. Vart skulle vi? Sven körde fram bussen och allt bestyr med att få in golfbagar och tillbehör fixades snabbt, när det var klart och alla damer slagit sig till ro startade färden. Damerna började gissa vart vi skulle och för att göra det lite extra klurigt körde Sven lite omvägar för att förvilla, men ganska snart gissade damerna Torreby golfklubb och så blev det. Väl framme mötte oss blåst och kyla men inga sura miner för det. Vi började med lunch och det var många av oss som åt fulukorv tournedo för förtsa gången, men mätta blev vi. Tur var det för sedan följde en tung och blåsig runda. Vi spelade i lag och spelformen var scramble. Prisutdelning hade vi på hemvägen. Tack Sven för god tur! Säsongen avslutades med tävlingen Ärter och Punch söndagen 12 oktober. Efter tävlingen bjöds deltagarna på ärtsoppa med tillbehör. Damkommitte n har instiftat priset Flitiga Lisa, som går till den som deltagit flitigaste på träningar under året, den lyckliga vinnare och mycket välförtjänt av priset var Ulla Wallin. Sponsor Åbrink Golf. Damkommittén VERKSAMHETSBERÄTTELSE BANKOMMITTÉN 2008 Det mycket omfattande spelet på banan under 2008 har inneburit stor press på banpersonalen. Vädret var också sådant att klippningsfrekvensen var betydligt tätare är normalt. Ambitionen vi hade vid ombyggnad av banan var att ha den öppen för spel så mycket som möjligt och det har vi lyckats med. Anders har med sedvanlig järnkoll på läget hållit banan öppen så fort det funnits minsta möjlighet till spel. Även under sina ledigheter väl att märka. Maken till lojalitet får man leta efter. Hade inte påsken snöat bort hade vi med all säkerhet kunnat notera ett all time high när det gäller greenfeespel. Något som naturligtvis sätter extra press på banpersonalen. Omfattande arbeten med reparation och komplettering har utförts i akt och mening att hålla banan i högsta trim. Ständiga förbättringsarbeten och det aldrig sinande arbetet med dräneringar har utförts under året. Ett arbete som fortgår ständigt och som i någon mån underlättas nu sedan vi kunnat införskaffa en mindre grävmaskin. Den efterlängtade utbyggnaden av maskinhallen har genomförts vilket betyder att alla maskiner nu kan förvaras under tak. Viktigt med tanke på vilka värden våra maskiner representerar. Det finns anledning att gratulera styrelsen för deras vidsynthet när det gäller våra behov av maskiner och lokaler. Under året har tee hål två byggts om till fromma främst för våra damer. Vi hade inför vintersäsongen flera stora arbeten inplanerade, men vädret var sådant att vi inte ville riskera skador på banan efter tunga maskiner. I skrivande stund kan vi med tillfredställelse konstatera att lite vinter har infunnit sig och de nödvändiga dikesrensningarna har kommit igång. Under tiden har flera arbeten, som annars kunnat göras med maskin, utförts för hand, vilket naturligtvis slitit på personalen. En eloge dock för deras lojalitet som alltid genomsyras av ambitionen att ge oss golfspelare bästa möjliga förutsättningar. Den vanlige medlemmen kanske inte märker av så mycket av det som sker ute på banan och då vet jag att vi lyckats med vårt arbete. Förbättringsarbeten skall alltid ske med så lite störning som möjligt för spelarna. Vi ser fram emot 2009 som ett ännu bättre golfår och med hänvisning till den respons vi fått från både medlemmar och greenfeespelare under 2008 tycker jag att vi kommit väldigt nära den grundambition vi haft hela tiden, nämligen att kunna erbjuda golfare spel på västkustens vackraste och mest välskötta bana. Dessutom med mycket hög kvalité. Inför framtiden finns långt gångna planer på ombyggnad av greenerna på hålen för att kunna erbjuda lika standard som övriga greener, men sannolikt är detta ett arbete som får anstå till I detta sammanhang har vi även planerat för ombyggnad av hålen 15 och 16 för att bättre kunna utnyttja det så kallade tippområdet. Vi vill ta i anspråk den mark som idag ligger oanvänd vid gamla hål 15. Kommittén kommer att återkomma till er medlemmar med redovisning av dessa idéer. Jag tackar banpersonalen i allmänhet och Anders i synnerhet för ett väl genomfört arbetsår. Vad vore Strömstad Golfklubb utan era insatser. Jag lämnar nu ordförandeskapet i bankommittén och tackar därför även ledamöterna i kommittén för idérika och konstruktiva sammanträden. Sören Eriksson BKO

14 ELIT OCH JUNIORKOMMITTÉN Elit och Juniorkommittén har under året haft följande sammansättning. Thomas Jansson Ordförande Patrik Åbrink Ledamot Anders Genberg Ledamot Mats Olsson Ledamot Kenneth Olausson Suppleant Anton Mattsson Suppleant Vår kommitté har under året haft 7 möten. Planerade mål 2008 Vi har i huvudsak arbetat med följande frågor denna säsong. Låta golfträningen bli en samlingspunkt för både juniorer och föräldrar, där vi ger våra ungdomar en bra utbildning oavsett om de vill satsa på de högre Tourerna eller spela golf på motion eller sällskapsnivå. Viktiga ledord är: Glädje, Gemenskap, Uppmuntran. Arbetet att bygga ut den idrottsliga verksamheten i vår klubb pågår ständigt. Målet är givetvis så stor bredd som möjligt, från våra minsta knattar till de duktigaste spelarna i elitserielagen. Fortsatt utveckling av vår idrottsplan, som är ett levande dokument. Vi arbetar tillsammans med klubbens pro och skapar nya aktiviteter, vi organiserar juniorverksamheten med positiv och målinriktad träning, gruppindelning sker efter spelnivå. Barn och ungdomar mognar olika, det är viktigt att försöka anpassa träning och aktiviteter, en del klarar ett ökat ansvar för sin träning, andra trivs bättre i grupp. Serielaget Elit-dam Ett stort tack till Natalie Fagerberg som denna säsong var damernas coach och lagkapten i seriespelet. Årets seriespel innehöll flera starka lag som Sjögärde GK, Falkenberg, Båstad, Gullbringa, Göteborgs GK. Serien omfattade totalt tolv lag varav de fyra sista förpassas ned till division 2. Spel i division 1 region väst innebär längre resor för laget, första omgången spelades på Falkenberg GK och andra omgången vid Sjögärde GK. Efter första spelomgången låg Strömstad på en åttonde plats och nära nedflyttning, tack vare ett mycket starkt singelspel sista dagen avancerade laget till en femteplats totalt. Detta innebär att vi spelar i division 1 även nästa år. Följande spelare representerade Strömstad GK säsongen 08 - Julie Dönnestad, Nathalie Fagerberg, Hanna Jansson, Josefin Mebius, Ida Ström, Caroline Gabrielsson och Olivia Tillery. Serielaget Elit-herr Denna säsong har Joel Nikander samt Alexander Böhn och Patrik Åbrink haft hand om herrtruppen. Herrarna spelar just ni i division 3, det innebär detta år att spelet äger rum i vårt distrikt. Killarna spelade första omgången på Mjölkeröd GK, spelet stämde inte och vi hamnade långt ned i resultatlistan. Andra omgången spelades på Färgelanda GK, denna omgång bestod laget enbart av juniorer, nu flöt spelet betydligt bättre. Det sammanlagda resultatet räckte dock inte till avancemang, det betyder fortsatt spel i division 3 nästa år. Laget bestod av Anton Mattsson, Peter Jansson, John Ohlsson, Patrik Åbrink, Magnus Viken, Anders Cederbratt och Sebastian Håkansson. Juniorerna Breddträningen har varit öppen för alla juniorer och knattar som vill vara med från maj till september månad. Vår Pro Patrik Åbrink och Anton Mattsson har genomfört mer än 225 träningstillfällen. Kenneth Olausson har ansvarat för träningen på lördagar som innebär spel på banan, tidigare lördagsligan, ungdomar har deltagit varje lördag över sommaren. Detta är ett fantastiskt tillfälle för både de juniorer som har, och de som ännu inte fått grönt kort att komma ut på banan. Alla juniorer som är medlemmar i klubben är välkomna oavsett spelnivå, se bara till att någon vuxen är med. De lite mer erfarna juniorerna spelar juniorslaget på lördagarna. På sommarlägret som varade i fyra dagar för juniorerna hade vi som tidigare år fulltecknat, det innebar mer än 60 ungdomar, det var som vanligt väldigt populärt. De äldre juniorerna i elitgrupperna agerade ledare tillsammans med Patrik och Anton. Elitgrupperna har haft träning en gång i veckan under vintern, och två gånger i veckan sommartid plus spel arton hål, vi har ett bra tjejgäng. Vårens träningsläger för elitgrupperna förlades i Halland med träning och spel på Falkenberg samt Varberg GK, truppen bestod av två ledare och 14 spelare varav 6 tjejer. Vi bodde i stugor i Varberg och hade tur med vädret, det regnade på nätterna och höll upp på dagarna. Banorna var lite blöta emellanåt. Truppen stannade i fyra dagar som var schemalagda med intensiv träning och spel. Tävlingar som arrangerats av vår kommitté 2008 är, Lördagsligan, Juniorslaget, Juniorpremiären, PGA Gore-tex, Skandia cup, Bazar cup, Skandia Scramble, Strömstad Junior Open, Totalt summerar vi 31 tävlingstillfällen. På Distrikt-touren, Skandia Tour har vi haft några färre deltagare än tidigare, men Stöd våra sponsorer Strömstad Vulk

15 många yngre förmågor finns i de yngre träningsgrupperna, så framtiden ser ljus ut. Vår målsättning är att erbjuda alla som vill möjlighet att delta i distriktets juniortävlingar. I elitgrupperna är våra tjejer starkast med flest tävlingstillfällen på de högre Tourerna, de har uppnått flera fina placeringar under året. Några av dem finns bland de bästa på touren i sin åldersgrupp, och fick också inbjudan att delta vid juniorlandslagets årliga talangläger. BDGF-laget Vårt BDGF-juniorlag som består av cirka 25 juniorer, varav flera nya spelare som deltog denna säsong. Laget spelade som vanligt den återkommande Distrikt-touren över 6 deltävlingar. Vi hamnade på en sjätteplats utav 16 klubbar, det är en bra placering med tanke på att vi har ett relativt ungt lag. Spelformen är unik då den innehåller både ett lagspel och ett individuellt tävlande, spelarna kan själva välja vad de vill fokusera på, båda eller ett av alternativen. För de nya spelarna blev tävlingarna ett möte med en ny värld, och en ny insikt om vad golfsporten kan erbjuda. För de mer rutinerade spelarna var målet att delta i lagspelet och kanske placera sig individuellt för att på så sätt kvalificera sig för spel på Skandia Tour. Skandia Tour är indelad i en Region och en Rikstäckande Tour, vår klubb har just nu 8 juniorspelare varav 2 st som spelar på den högsta nivån, där tampas de med Sveriges juniorelit. Grönt kort och teori Utbildningen för det gröna kortet är oförändrad, för juniorer hanteras det av EJK i samarbete med vår Pro, efter att ha klarat teoridelen och praktiska prov har våra spelare tilldelats Gult kort. Därefter i ett andra steg Grönt kort +36 som innebär möjlighet att komma ut och spela fadderronder på banan tillsammans med en erfaren spelare, det är viktigt för våra unga spelare får komma ut på banan och tillsammans med äldre spelare. Samarbete Vår kommitté deltar i möten och är med och formar distriktets ungdomsverksamhet både på bredd och elitnivå. Vi deltar i landskapsmatcher och samordnar tävlingar inom distriktet. Elitutveckling sker i den dagliga verksamheten på de aktiva klubbarna, i knatte- och juniorverksamheten. Glädjen till spelet golf är grunden för att lägga ner massor med timmar i träning och på tävlingar. Det är viktigt att ha med att utvecklingen sker från liten knatte till satsande junior mot att bli elitspelare. Det är alltid ur bredden vi får elitsatsande ungdomar utan bredd ingen elit och utan elit lockar vi ingen bredd. Vår egen ledamot Anders Genberg har nu axlat ansvaret som ordförande för Bohuslän-dals juniorverksamhet, det är glädjande och ger heder åt vår klubb. Ekonomi Årets totala förbrukning av pengar ligger på budgeterad nivå. Slutord Vår klubb bedriver en aktiv idrottsverksamhet för alla åldrar, den innehåller både träning, tävlingsmöjligheter och gemenskap. Vår närhet till staden skapar en bra tillgänglighet för många. Vi behöver alla avkoppling från vardagen, Golf kan ge oss den möjligheten och samtidigt stärka vår personliga utveckling som människor. Golfen har en låg skadefrekvens och är i mycket liten omfattning förknippad med doping eller våld. Sporten ger en social gemenskap och erbjuder umgänge mellan generationer. Golf kan vara den perfekta avkopplingen för alla åldrar, något som ger oss motivation och är roligt. Tyvärr är det kanske inte alltid så för oss golfare. Det finns de som kommer till banan glada och går därifrån besvikna irriterade, trötta på både golfen och sig själva. Det positiva i detta är faktiskt att man själv kan bestämma sig för att skapa en förändring. Budskapet vi förmedlar till våra golfspelare och som fungerar lika bra i vår allas vardag är: Bryt trenden genom att sätta tydliga mål. Den som vågar sätta mål och ha en egen vision skapar för sig själv inspiration, engagemang och en tydlig väg framåt i sin personliga utveckling. Den dagen du förstår att allting du är, och allt du kommer att bli är ett resultat av dig själv, då har du tagit det första stora steget framåt. Bli en person som får saker och ting gjorda, gör det som är viktigast först och slutför alltid uppdraget. Vår tid på jorden är trots allt begränsad, förvalta den väl. Vi kan alla göra ett enkelt byte från att vara negativ till positiv genom att alltid försöka finna lösningar istället för att låta oss upptas av problem. Svaret är helt enkelt att lära av misstagen, se nya möjligheter och gå vidare. En vinnare fokuserar medvetet på positiva upplevelser och erfarenheter. Förloraren tänker hela tiden på de senaste misstagen och felen som gjorts. Det är vi själva som gör valen hur vi ser på oss själva och vad som händer runt omkring oss. Bli en vinnare, lär av dina misstag, se nya möjligheter och njut av livet. Vi kan aldrig lära oss för mycket, kunskap och insikt skapar en inre harmoni, använd din tid väl. Golflegenden Ben Hogan sade en gång As you walk down the fairway of life, you must smell the roses, for you only get to play one round Till sist vill vi i vanlig ordning tacka Strömstad Golfklubb inklusive Kansliet, Styrelsen, övriga Kommittéer, Golfkrogen som hjälper oss på vårt juniorläger, och sist men inte minst tack alla ni som ställt upp och hjälpt till vid tävlingar, BDGF-touren, gruppträningar, genomförda aktiviteter och resor. Elit och Juniorkommittén Thomas Jansson

16 Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén Kommittén har under 2008 bestått av Janne Carlsson seniorkommiten ordf. Bengt Rosenquist, ordf. lagkapten H65 Gun Brupbacher, lagkapten D60 Gösta Unefäldt, lagkapten H75 Anders Genberg, lagkapten H55 Thor Ullestad, lagkapten H45 Anders Cederbratt, lagkapten H35. Ruthinger Carlsson, lagkapten D50. Ansvarsområdet är klubbens deltagande i Bohuslän/Dals Golfförbunds serie för lag med åldersindelade klasser. Tävlingarna inom BDGF spelas scratch. Vår målsättning med deltagandet i seriespelet är att nå så bra resultat på dessa tävlingar att Strömstads Golfklubb framträder på ett positivt sätt i distriktet. Vi strävar också efter att öka intresset för scratchspel bland klubbens medlemmar. Vi startade säsongen med sedvanlig Kick off den 26 april. Träning med Pro har erbjudits 8 gånger och var en mycket uppskattad aktivitet av intresserade medlemmar. D50 laget med Ruthinger i spetsen gjorde sin första sejour på Touren och tycks ha fått mersmak. D50 slutade 4;a i div 2. Till kommande säsong får vi ett D35 lag ( om Janicke får som hon vill). I årets serie placerade lagen sig enligt följande: D60 Kvar i div 1 efter bra insats och slutade 3;a. D50 Spelade sin första säsong i div 2 med mersmak inför 2009 H35 Gick upp till Div 1, bra jobbat! H45 Vinst i div 2, uppflyttade till Div 1 Grattis! H55 Kvar i Div 1 efter en heroisk upphämtning på Dynekilens Gk H65 Uppflyttade Div 1, Grattis till er H75 Klarade inte sig kvar i Div 1, ner i 2;an Under året ansvarade kommittén för 1 av distriktets serietävlingar, H45, på Strömstad GK. Säsongsplanering och speltillfällen 2009 kommer att återfinnas på anslagstavlan och klubbens hemsida. Spelscheman skickas till lagkapener vi mail. Janne Carlsson Motioner MOTION 1: INTE BYGGA OM BANAN TILL 27 HÅLL. Förslag: Beslutet från 2001 om att banan skall byggas ut ti1l 27 hål upphör. Motivering: Då beslutet blev taget var efterfrågan på greenfeetider mycket större än idag. Dyne Golfbana var inte byggd. Svårigheter att bygga banan där det var planlagt. MOTION 2: BYGGA PAY AND PLAY BANA. Förslag: Bygga pay and play bana vid dagens hål 15 och 16. Motivering: Vi nyttjar då alla hål, som vi har i dag maximalt!! Tjäna pengar på PP (pay and play) banan. Ge medlemmarna möjlighet till en snabb runda efter jobbet. Många sommargäster och deras besökande, som kunde tänka sig en enkel golfrunda. Samarbete med lokala hotell, campingplatser och båtturister! MOTION 3: ÖPPNA GAMLA HÅL 10 OCH 12. Forslag: Öppna gamla hål 10 och 12, som två av banans ordinarie 18 hål. Hål 15 och 16 läggs ner som ordinarie del av 18-hålsbanan. Motivering: Rätt och slätt att detta är två av banans finaste hål. Amund Amundsen (Motionen är översatt till svenska) Styrelsen svar på motion från Amund Amundsen. Motion nr 1. Styrelsen tillstyrker motionen Motion nr 2. Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen: Banans planlagda renovering är inte klar än och för att färdigställa planen behövs alla hål. Banan har under en längre tid varit under ombyggnad och styrelsen anser nu att en tid med lugn och ro krävs så banan kan sätta sig och vi får tid till att betänka fortsatta förändringar. Styrelsen anser dock att hålen på soptippen har en stor potential och att nuvarande tre träningshål är en stor tillgång med sin närhet Motion nr 3. Styrelsen avstyrker motionen med samma motivering som motion nr. 2 Stöd våra sponsorer

17 Välkommen till en riktig bra start på golfsäsongen 2009! Den börjar i shopen 4-5 april, Vi presenterar årets alla nyheter gällande: klubbor, bagar, kläder, bollar, m.m. Och vi lämnar 20% rabatt på hela sortimentet under säsongsstartdagarna. Vårens kursprogram Vår-upp-starts-kurs Seniorkurs Närspelskurs Datum 9-10/5 Tid Program Svingträning, Chip och pitch Puttning Bunker Metalwoods Pris 600 kr Datum 20/4, 21/4 och 23/4 Tid Program Sving Puttning Chip Bunker Metalwoods Pris 500 kr Datum 21/5 Tid Program Puttning Pitch Chip Bunker Pris 550 kr Utöver vårens kurser har vi naturligtvis vanliga privatlektioner för såväl enskilda som par och grupper. Även träningar för företagsgrupper och andra träffar. Välkommen till våra kurser! Gröna kortet-kurs Datum Kurs /4 Kurs 2 1-3/5 Kurs /5 Tid Program Teori och uppspel ingår liksom lån av klubbor. Pris Vuxen 1995 kr, barn 995 kr Helgkurs för damer Datum 16-17/5 Tid Program Sving Puttning Chip Bunker Metalwoods Driver Pris 750 kr Välkommen till Åbrink Golf! Patrick Åbrink Golf AB, Golfbanevägen, Strömstad Telefon , Fax , E-post

18 Här kommer lite info om vad vi gjort och vad vi planerat att göra under vinterns gång. Vi har byggt till maskinhallen med en sektion, vilket verkligen var behövligt. Nu har vi samtliga maskiner under tak. Vi har en fantastiskt bra maskinpark och maskinhall som vi skall vara stolta över på Strömstad Golfklubb! Vi har eldat upp gamla maskinhallen vid 10:ans green, vilken inte var en allt för vacker syn. Samtliga maskiner håller på att servas. Klippaggregat är slipade och skall monteras när vi får hem de från Fjällbacka GK som slipar dem åt oss. Det röjs sly i skogen som vi gör varje vinter och vi plockar upp kvisten för att de inte skall störa golfspelet. Vi har byggt och håller på att bygga mattee till samtliga hål både för gul och röd tee. Det har snickrats ihop en träram runt mattan för att det skall vara dels snyggt och lättsköt för oss på banan. Detta jobb är tidsödande då mattan skall grävas ner i marken och vi lägger 9 st plattor som underlag för mattan. Den nya grävmaskinen som klubben köpt in fungerar mycket bra och vi har börjat gräva ur dikena runt banan. Om vädret är med oss i vinter så kommer ni Damkommittén 2009 Vi i damkommittén hälsar alla Strömstads Damer välkomna till en ny och givande golfsäsong! Säsongen inleds med Kick off lördagen den 2 maj, klockan Vi spelar en 9 håls runda och efter den bli det något ätbart under tiden vi njuter av vårens nya kläder och mannekänguppvisningen. Vin och Mingel tisdagen 19 maj kl Efter tävlingen bjuder vi på någon förtäring. Tänk på att det viktigaste är gemenskapen och att ha kul tillsammans och träffa andra damer som du inte spelar med annars. Tävlingen Quality SPA tisdagen 16 juni kl Damer från Dynekilens och Mjölkeröds golfklubbar är inbjudna. Kom och var med och ha en trevlig kväll tillsammans med våra inbjudna gäster. Efter tävlingsrunda går vi till SPA hotellet för prisutdelning och vickning. Tee4Two söndagen 5 juli klockan 9.00 En mixedtävling! Här gäller det att få en partner och att spela bra, så kan det bära av till kvaltävling någonstans i Sverige och vidare till final någonstans i Europa. Se utförligare information på anslagstavlan! Juli månad innebär 3 morgontävlingar tisdagar: 7 juli, 14 juli och 21 juli start klockan Prisutdelning direkt efter rundan. Augustitävling tisdag 11 augusti klockan Efter rundan fikar vi tillsammans och har prisutdelning. Årets Hemliga Resa går av stapeln någon gång i mitten av september. Håll ögonen öppna så du inte missar den! Vi åker mot hemligt golfmål och har en heldag med golf och annat roligt. Ärtsoppan söndagen 11 oktober klockan 9.30 Ja, så var det dags för säsongens sista damtävling. Väl mött! Efter tävlingen har vi prisutdelning och värmer oss med en stor tallrik ärtsoppa. Flitiga Lisa priset delas också ut. Träningar under säsongen: 5/5, 12/5, 26/5,2/6, 9/6, 23/6, 30/6, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 Övrigt Flitiga Lisa. Pris till den dam som deltagit flest gånger på tisdagstävlingarna delas ut till närvarande Flitiga Lisa på säsongs avslutningen i oktober. Lämna din mailadress så att du får information som vi skickar ut. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dej till någon av oss inom Damkommitte n. Våra telefonnummer hittar du på anslagstavlan. Vi i Damkommittén ser fram emot ett härligt golfår och hoppas att det skall komma många glada damer till våra aktiviteter. Kom och ha kul med golfen! Gunnel Karlsson Vinterarbete på banan 2008/2009 att märka att vi förhoppningsvis har grävt ur diket som delar 3:an och 9:an, diket på vänster sida på 17:e och diket på hål 7. Förhoppningsvis är även dammen vid 7:ans röda tee rensad på vass. Diket som går tvärs igenom gamla 10:an och gamla 12:an måste också grävas ur och dessa massor kommer det att byggas kullar till vänster om dagens 13:e hål. Allt för att väcka detta som jag tycker ett lite trist hål till lite liv. Massorna från övriga diken kommer vi att tippa vid gamla maskinhallen och planeras ut så att det blir lite finare där. Alla löven är borta som tidigare år. Semester och övertid har plockats ut som tidigare år. Avslutningsvis vill jag önska alla gamla och nya medlemmar välkomna tillbaka till en ny härlig golfsäsong. Skickar med en härlig vinterbild tagen en dag i februari på sjön Lången. Det kan även vara härligt med vinter, eller hur? Härlig is för långfärdsskridsskor

19 Tävlingsprogram 2008 Programmet är något förenklat. För detaljer hänvisas till det riktiga tävlingsprogrammet. April Lör 25 Lör 25 Sön 26 JUNIORPREMIÄREN KÍCK OFF SENIORLAGEN 1:a CHANSEN Maj Fre 01 SILVERKLUBBAN * # Lör 02 DAMTÄVLING Sön 10 GREENFEERUNDAN * klubbkval Fre 15 SGF Business Golf Sponsortävling Lör 16 H 35 BDGF Seriespel Lö 16 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 17 GOLFENS DAG Tis 19 DAMTÄVLING Vin och Mingel Lör 23 TANUMSTRANDSTOUREN Lör 23 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Fre 29 3 KLUBBOR valfritt vilka Lör 30 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 31 JUST IN TIME Juni Tis 02 H 75 BDGF Seriespel Lör 06 INGVARS MEMORIAL # * Lör 06 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 07 D 50 BDGF Seriespel Tis 09 NOLHOTTESERIEN Tor 11 VETERANTOUREN Fre 12 NATTUGGLAN Lör 13 SKANDIA JUNIOR CUP klubbkval Lör 13 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Tis 16 DAMTÄVLING Tor 18 VETERANTOUREN Lör 20 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 21 GÖKOTTAN # Mån 22 Vänster VM Funktionärer sökes Tis 23 Vänster VM Ons 24 VETERANTOUREN Tor 25 Vänster VM Funktionärer sökes Fre 26 Vänster VM Lör 27 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Juli Ons 01 H & H s NÄRSPELSTÄVLING Tor 02 VETERANTOUREN Lör 04 STRÖMSTAD JUNIOR OPEN Sön 05 TEE4TWO MASTERS MIXED Tis 07 DAMTÄVLING 1.a start Tor 09 VETERANTOUREN Lör 11 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 12 GOLFRÄKAN Ett slag för Cancerfonden. # Tis 14 DAMTÄVLING 1.a start Tor 16 VETERANTOUREN Fre 17 Div I Damer Sydvästra Sverige Lör 18 Dic I Damer Sydvästra Sverige Lör 18 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 19 Tanumstrandstouren på Dynekilen GK Tis 21 DAMTÄVLING 1.a start Tor 23 VETERANTOUREN Mån 27 COLORLINE CUP # Tis 28 ÅBRINK TROPHY # Ons 29 EUROCASH FLAGGTÄVLING # Tor 30 SKANSKA CUP Fre 31 LAHOLMENS PARTÄVLING Augusti Lör 01 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Tor 06 VETERANTOUREN Lör 08 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 09 BAZAR JUNIOR CUP Sön 09 TANUMSTRANDSTOUREN Tis 11 DAMTÄVLING 1.a start Tor 13 VETERANTOUREN Lör 15 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Tor 20 VETERANTOUREN Lör 22 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 23 KM Lör 29 STRÖMSTADRIVEN Sön 30 ÅKE ROSENQVIST CUP (juniortävling ) September Lör 05 Skandia Cup Regional 36 hål Juniortävling Sön 06 STRÖMSTADRUMBLEN Lör 12 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 13 TANUMSTRANDSTOUREN Fre 18 Sponsorgolf Lör 19 YELLOW BALL Sön 20 ÖPPET HUS Fritt spel inom BDGF anslutna klubbar, Oktober Lör 03 HUMMERGOLF # Sön 04 MÄSTARMÖTET Sön 11 DAMTÄVLING Ärtsoppan December Lör 12 LUCIAGOLFEN Vänster VM till norra Bohuslän Strömstad Golfklubb tillsammans med Mjökeröd Golfklubb, Fjällbacka Golfklubb och Sotenäs Golfklubb blir värdklubbar för VM för vänsterspelare juni med vilodag 24 juni. Tävlingen kommer att samla ca 300 spelare från hela världen. Man spelar i 4 klasser, damer, herrar +55, herrar +70 samt open, max 144 spelare per klass och bana per dag. Mer info under Till denna tävling behöver vi funktionärer och caddies, anmäl ditt intresse till kansliet.

20 SVERIGE PORTO BETALT BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med den nya adressen. Avs. Strömstad GK Golfbanevägen STRÖMSTAD Elden var lös Sent i höstas släppte bangubbarna elden lös på vår gamla hederliga verkstad. Allt har ju, som bekant ett slut och nu var det resterna från den gamla goda tiden som fick stryka på foten. Ingen sörjer väl den gamla kåken, som de senaste åren mest härbergerat medlemmars golfbilar och lite skrot från 70-talet. SÅ MÅNGA FUNKTIONÄRER! Att det kan löna sig att hjälpa till i Strömstad golfklubb, det fick ett 40-tal medlemmar uppleva. En buss full av funktionärer styrde mot Onsjö GK i slutet på september. Där arrangerades en scramble-tävling. Banan var i utmärkt skick och spelarna hade bibehållit formen efter en bra sommarsäsong. Dagen flöt under gemytliga former med kaffe och fralla. En klurig regeltävling var inlagd under resan där alla fick prova sina kunskaper. Efter golfen njöt vi av en välsmakande lunch i golfklubbens restaurant. Vem som vann? Ja det gjorde vi alla närvarande, då vi blev sponsrade med denna härliga utflykt. Jaså tävlingen! Den vann Barbro Klock tillsammans med Mai Andersson. Jaså regeltävlingen! Den vann Enid Segerdahl, tack vare fingertoppskänsla när hon gissade på utslagsfrågan om vikten på Bjarne Klock. Välkommen till en ny säsong. Vi har härliga lokaler att hyra för privata fester, bröllop eller andra festliga högtider. Specialpris för medlemmar. Ring för offert. Tel: Bobil:

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 1 2011 Innehåll i detta nummer: Ledare Årsmöteshandlinar Resan till Punta Ala Ny istid på gång? Denna fantastiska tall som pryder utslaget på hål

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3

First tee. 15 år med Bredareds Golfklubb. - sid 17-18. Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007. Nya tag för miljön - Sid 3 First tee Medlemstidning Bredareds Golfklubb nummer 1 2007 15 år med Bredareds Golfklubb - sid 17-18 Nytt juniorår - Sid 12 Nya tag för miljön - Sid 3 Vårens Kurser - Sid 5 Huvudsponsorer HEJ ALLA GLADA

Läs mer

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015

Kallelse till ordinarie. Årsmöte 2015 Kallelse till ordinarie Årsmöte 2015 Bokskogens Golfklubb Lördagen den 28 mars 2015 kl. 09:30 i klubbhuset PROGRAM 09:30. kaffe och bulle (till självkostnad) 10:00 Årsmöte Styrelsen översänder stadgeenligt

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB NR 1 APRIL 2013 Öppnade rangen till påsk i år? SoGK är med i Golfstore Caroline Back in the game! Utökade bokningsbara tider Regler Spelarens ansvar Golf på heltid Kan

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

Våren är här och vår golfbana är i toppskick!

Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Våren är här och vår golfbana är i toppskick! Jönåkers GK Nedre Jäder, 610 50 Jönåker Telefon: reception/tidsbokning 0155-703 14 kansli och fax 0155-702 99 info@jonakersgk.se www.jonakersgk.se Ansvarig

Läs mer

Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef!

Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef! SJÖGÄRDE GOLFKLUBB 02/2006 Mot nya höjder på Sjögärde GK med vår nye klubbchef! Läs mer på sidan 3 I ordförandes spår Hej alla golfvänner! I skrivande stund är det ett halvår sedan årsmötet beslutade om

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26

LÄS. Årets junior 2012 DNING RÄTTVIKS GOLFKLUBBS. William Nygård och Jonas Gullberg. Julnummer 2012 Årg. 26 LÄS Julnummer 2012 Årg. 26 RÄTTVIKS GOLFKLUBBS DNING Årets spelare 2012 Andreas Johansson Det var ett lätt val för kommittén att utse årets spelare. Med en säsong som började trögt med ett antal missade

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2007 & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14 www.golf.se/tjornsgk

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

GöteborgsGolfaren. GP Golfen sid 20. Göteborg Golf Cup sid 24. HGC rankad som nr 4 i Sverige sid 25

GöteborgsGolfaren. GP Golfen sid 20. Göteborg Golf Cup sid 24. HGC rankad som nr 4 i Sverige sid 25 GöteborgsGolfaren Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 3 2012 Pris 50:- GP Golfen sid 20 Göteborg Golf Cup sid 24 HGC rankad som nr 4 i Sverige sid 25 GÖTEBORGSGOLFAREN / NUMMER 3 OKTOBER 2012

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer