Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset. En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben"

Transkript

1 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 35:e årgången Nr En gammal trotjänare har gjort sitt för klubben Klubbens gamla verkstad, som låg mellan hål tio och elva, har nu fått skatta år förgängelsen. De senaste åren har byggnaden mest förvarat golfbilar för medlemmar men efter hand mera fått utgöra övningsobjekt för inbrottsintresserade ungdomar. Innehåll i detta nummer: Årsmöteshandlingar SGF medlemsförsäkring Info om golfbilar Tävlingsprogram Strömstad Golfklubb kallar till årsmöte lördagen den 28 mars kl 15:00 i klubbhuset

2 Tack för alla år Jag har suttit i styrelsen för Strömstad GK i nästan 10 år. Det är en lång tid kanske några syns den är för lång, alla som var med i styrelsen när jag började har slutat. Är det möjligen en fingervisning om att jag suttit för länge. Tror inte det, jag tycker att jag har haft något att bidra med under alla åren, 3 ordföranden har jag arbetat med, Sven- Eric Berg, Margareta Fredriksson och nu Allan Josefson. Alla har haft sitt sätt att leda styrelsearbetet men alla styrelser har alltid haft klubbens bästa för ögonen. När man pratar med olika medlemmar framgår det klart att inte alla tror att det är så, men det kan jag försäkra att det är alltid det som är det övergripande målet. Men vad är för klubben och Golfbollen Utgivare: Strömstad Golfklubb Adress: Strömstad GK, Golfbanevägen STRÖMSTAD E-post: Redaktion: Håkan Bergqvist Stig-Arne Sköldberg Ansvarig utgivare: Allan Josefsson Manusstopp och annonser: 15/2, 15/5, 15/8, 15/11 2-spalt x 90 mm, 1400 kronor 1-spalt x 90 mm, 700 kronor De artiklar och inlägg som förekommer i Golfbollen står för skribentens räkning och behöver inte vara detsamma som styrelsens mening. Ledaren Ola Åhlund, styrelsemedlem medlemmarnas bästa? Klart att det varierar med den enskilda medlemmens preferenser, och därför kan det framstå som att styrelsen inte alltid arbetar i medlemmarnas intressen. Det är som alltid, det beror på ögonen som ser och de ser olika. Alla förstår dock att med över tusen röstberättigade medlemmar kan man inte tillfredsställa alla. Vad man försöker i styrelsen är att arbeta med en långsiktig strategi för att klubben ska kunna överleva och ge medlemmarna möjlighet att spela golf på en förstklassig bana med en atmosfär som drar både medlemmar och gäster till sig och som har ett arbetsklimat som gör att våra anställda vill ge allt för klubben och dess medlemmar. Det är en ära att få möjlighet att arbeta så många år som förtroendevald representant för klubben. Är mycket glad att få ha varit med om det. Under min tid har det hänt en hel del, vi har byggt om banan för många, många miljoner kronor, det har varit många möten, som har avhandlat byggplaner, ekonomi och oro hur det ska gå. Idag vet vi att det har gått bra. Vi har en mycket bra och vacker golfbana med två 9 håls slingor, fint och välfungerande klubbhusområde, och en mycket solid ekonomi. Det sista är inte allmänt i golfsverige idag. Att vi har Calle Mattsson fortsätter att vara klubbens populäraste företrädare. Tack vare Calles aktningsvärda ålder och vitalitet så har Strömstad GK åtnjutit en hel del PR både i tidningar och TV. I höstas var TV här och filmade Calle för ett inslag i Västnytt. Västnytts medarbetare, fotograf Lennart Akervall och reporter Jan-Olov Nilsson förbereder intervjun med Calle under överinseende av Sven-Erik Johansson Stöd våra sponsorer rott iland alla stora investeringar med så lyckat resultat beror på enligt mitt förmenade på att vi tordes satsa på att bygga nytt, hårt arbete, bra personal och en god ledning genom alla år. Sen får vi inte glömma att det behövs lite tur och en hel del norrmän också. När jag nu lämnar styrelsen för den här gången känns det bra att förhållandena ligger så bra till rätta, men man får inte glömma att driva en golfklubb är i allra högsta grad en dynamisk process. Kommande styrelser kommer att få brottas med samma typ av problem, medlemstal, greenfee intäkter, speltider för medlemmar nya investeringar, många gånger i framtiden. Jag önskar dem lycka till För att jag lämnar styrelsen har jag inte tänkt frånsäga mig allt frivilligt arbete i klubben, jag är fortfarande ULF (utbildningsledare), som ULF önskar jag en närmare kontakt med medlemmarna. Kom gärna med önskemål och idéer om vad ni vill ska prioriteras och arrangeras i utbildningsfrågor, och om ni själva är intresserade att ta på er uppdrag som t.ex. domare. I övrigt står jag till klubbens förfogande att i mån av tid och kunnande, hjälpa till inom olika områden. Jag vill avsluta denna ledare med ett stort tack till klubbens alla medlemmar, att jag fått vara med och forma klubben under så många år. Ola Åhlund Carl Mattssons födelsedagsfirande fortsätter

3 Svenska Golfförbundets medlemsförsäkring Försäkringen gäller för dig som är medlem i en svensk golfklubb som är ansluten till Svenska Golfförbundet (SGF) Detta är en kortfattad beskrivning av medlemsförsäkringen. Fullständiga villkor kan beställas från Pensum. Med tillämpning av de allmänna villkoren 347:1 Ansvarsförsäkring och Villkor Svenska Golfförbundet Olycksfallsförsäkring & Krisförsäkring gäller följande: Medlemsförsäkringen består av: Ansvarsförsäkring för person- och sakskada oavsett vårdslöshet. Olycksfallsförsäkring inkluderande krisförsäkring Ansvarsförsäkring Försäkringens omfattning Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler för person- och sakskada oavsett vårdslöshet då ett direkt samband finns mellan den skadebringande handlingen och den uppkomna skadan. Var gäller försäkringen? Ansvarsförsäkringen gäller vid golfspel inom Europa på golfanläggning som äger medlemskap i respektive lands golfförbund. Försäkringsbelopp Högsta ersättning är 10 miljoner kronor per skada. Självrisk Försäkring gäller utan självrisk Hur anmäler du en ansvarsskada? Särskild anmälningsblankett finns på SGF s hemsida. Klubben skall styrka att du omfattas av försäkringen Blanketten fylls i av skadelidande eller den person som orsakat skadan. Ifylld anmälan skickas till Folksam Företag, Stockholm Anmäl skadan så fort som möjligt. Telefonnummer till ansvarsskador är Spara kvitton och andra verifikationer på utlägg med anledning av skadan. Egendomskada Har den person som orsakat skada, hemförsäkring eller annan ansvarsförsäkring och ersättning kan lämnas från denna försäkring, skall skadan i första hand anmälas till det egna försäkringsbolaget. Självrisken kan betalas genom SGF s försäkring. Saknas eget försäkringsskydd så ersätts hela skadan utan självrisk av medlemsförsäkringen Detsamma gäller även vid bilskada. Bilägaren skall i första hand anmäla skadan på sin bilförsäkring. Självrisken kan betalas genom SGF s försäkring. Personskada Om den skadade är medlem i golfklubb och omfattas av SGF s försäkring skall jämte en ansvarsskadeanmälan även en anmälan göras till olycksfallsförsäkringen. Vilka omfattas av försäkringen? Medlem i svensk golfklubb som är ansluten till SGF samt annan person med tillstånd av sådan golfklubb och som spelar eller tränar i klubbens regi. Olycksfallsförsäkring Försäkringens omfattning Ersättning lämnas vid olycksfallsskada varvid menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Var gäller försäkringen? Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen enligt följande: vistelse inom golfområdet i samband med spel, träning och tävling på golfbanan, vistelse på drivingrange eller annan anläggning avsedd för golfspel, lägerverksamhet anordnad av golfklubben, annan verksamhet förknippad med golfklubben eller godkänd av golfklubben, under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan Ersättning Nödvändiga läke- och resekostnader Tandskada, nödvändiga kostnader Rehabilitering, max 2 basbelopp Medicinsk invaliditetsersättning, max 15 basbelopp Dödsfallsersättning, vid olycksfall oavsett ålder samt plötslig död inträffad under försäkrad aktivitet oavsett orsak före fyllda 65 år, max 1 basbelopp Psykologkonsultation i samband med traumatiskt händelse som orsakar en akut psykisk kris för den försäkrade, max 10 behandlingstillfällen Självrisk Olycksfallsförsäkringen gäller utan självrisk. Hur anmäler du en olycksfallsskada? Särskild anmälningsblankett finns på SGF hemsida. Klubben skall styrka att du omfattas av försäkringen. Blanketten fylls i av den skadelidande. Anmäl skada så fort som möjligt. Ifylld anmälan skall skickas till Folksam, Avdelningen Idrott, Stockholm. Telefonnummer till avdelningen för olycksfallsskador är Stöd våra sponsorer AB Strömstadsbetong

4 Tidbokning över nätet. Nu öppnar vi för möjligheten att kunna boka tider över nätet eller via terminalen på klubben. Givetvis är inte detta tvingande utan telefon finns kvar på kansliet och vi vill vara lika servicevänliga som vanligt. Nyttjar du Internet/terminalen så kommer du åt tiderna redan 7 dagar före speldag ( ) medan telefonbokning fortfarande ger 5 dagars förbokning ( ), gäster som vanligt 2 dagar oavsett nät eller telefon. Gråtider, 8 st, var 5.e tid mellan , kan du bara nå samma dag via telefon eller på plats. Tidbokning gäller mellan Tider efter gäller bollränna Möjlighet att dela upp årsavgiften Strömstad GK har träffat ett avtal med Swedbank som ger dig som medlem möjlighet att sprida ut årsavgiften över exempelvis 12 månader med hjälp av EnterCard. Tycker du detta verkar intressant kontakta Håkan Bergqvist så berättar han mer. Uhyrning av golfbilar och lite bakgrundsfakta runt nyttjandet av golfbilar. Klubben har inför säsongen -09 införskaffat ytterligare 2 Club Car. Inalles 5 hyrbilar idag alltså. Budgetmötet fattade beslut att gratisåren nu är över. From. i år betalar vi 100:-/nyttjande, ett kort stämplas var gång, upp till 1500:- varefter det är fritt. Gäster erlägger 150:-/tillfälle. - På många anläggningar förekommer uthyrning av golfbil. Uthyrningsverksamhet är endast tillåtet i den omfattning som Länsstyrelsens dispensbeslut medger detta. Uthyrning till annan än vad dispensen medger är inte tillåtet, d.v.s. allmän uthyrning. Lagen om biluthyrning (SFS 1998:492) reglerar anläggningens uthyrningsverksamhet. Obs. att lagen tillämpas vid yrkesmässig (mot betalning) uthyrning av golfbilar och att särskilt tillstånd krävs för detta ändamål. Fordon som används i denna verksamhet skall kontrollbesiktigas senast var 12:e månad. - Privatägda golfbilar är relativt ovanligt men det förekommer. Körningen omfattas av krav på registreringsbesiktning, obligatorisk trafikförsäkring samt att körkortslagstiftningen efterlevs. Ägaransvar är tillämpligt! Överträdelse av ägare eller förare kan leda till såväl skadestånd om rapport till åklagare om olovlig körning och möjliga dagsböter. Golfanläggningen har ett ansvar för att för körning vid varje enskilt tillfälle sker enligt lokala bestämmelser och enligt SGF:s rekommendationer - med Länsstyrelsens dispens som grund. - Strömstad GK.s maskinpark är vagnskadeförsäkrad men vid varje hyrtillfälle kommer ett avtal att tecknas (1 gång / år för medlem) där hyrestagaren kan åberopa tillämpliga privata försäkringar alternativt bära eventuella ersättningskrav på egen hand om en incident inträffar. - Uthyrning kan bara medges i enlighet med dispensbelut från Länsstyrelsen. Kansliet informerar. - Uthyrning bör medges i enlighet med styrelsens bestämmande. - Ansvarig personal bör ges bemyndigande att avgöra till vem uthyrning skall ske. - Obligatoriskt krav på uppvisande av körkort för personbil. - Fullständig redogörelse om försäkringsskydd och parternas ansvar i samband med tecknande av uthyrningskontrakt. - Enbart körning på spelytorna; fairway, semiruff och ruff och transportvägar mellan golfhålen, inom klubbhusområdet samt i anslutning till parkeringsområden tillåts. - Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid körning; inga bromssladdar eller hastiga manövrar. - Stor hänsyn skall iakttas till andra spelpartier på anläggningen. - Den som hyr golfbilen skall ta del av bestämmelserna och bör intyga att så har skett med sin namnteckning. - Missbruk bör rapporteras enligt lokala bestämmelser. Förhöjd greenfeeavgift. Styrelsen har beslutat, tillsammans med övriga klubbar inom BDGF, distrikt Stockholm, Östergötland och Göteborg, att medlemmar tillhörande Söderköpings GK, Vikbolandets GK, Högantorp GK, Öresunds GK, Krokoms GK samt Hofors GK skall erlägga 200:- utöver ordinarie greenfee vid spel på klubbar tillhörande respektive distrikt. Förklaringen är att dessa uppräknade klubbar är anläggningar med över 3000 medlemmar/9hål, där medlemmarna är spridda över hela Sverige utan möjlighet att kunna spela på sin hemmaklubb (brevlådeklubb). Dessa lågprisklubbar tömmer seriösa klubbar på medlemmar varvid de får ekonomiska bekymmer. De vältrar över kostnaderna för att driva en golfbana, på andra klubbar. De tar in medlemmar som de inte kan eller vill ta hand om. Och vilken koll har man på medlemmar? Vad händer med klubbkänslan och utbildningsnivån på medlemmar i en sån klubb? Vem tar ansvaret? Tittar man t.ex. på Vikbolandets hemsida kan man bl.a. läsa att målsättningen är att ha medlemmar!! Greenfeeavtal inom BDGF gällande fullvärdiga medlemmar. Strömstad GK har anknutit sig till greenfeesamarbetet mellan klubbarna i Bohuslän Dal som innebär att: Vi spelar för 200:- måndag-tordag under lågsäsong. Lördag-söndag efter hela året 100:- rabatt, samt fredagar under högsäsong efter likaså 100:- rabatt. Utöver detta avtal har vi även ett separat avtal med Mjölkeröd, Fjällbacka, Torreby, Sotenäs och Dyne som innebär greenfee måndag-torsdag under lågsäsong 150:-. OBS gäller endast fullvärdiga medlemmar (ej greenfeemedlem, vardagsmedlem, passiv mm.) Detta kontrolleras nu genom att du får dra ditt medlemskort på den klubb du kommer till. Håkan, Tom, Stig-Arne

5 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslistan. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar. 10. Val av: A) Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av 1 år. B) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. C) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. D) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. E) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande. F) Ombud till BDGF:s årsmöte. 10. Behandling av styrelsen förslag, och i rätt tid inkomna motioner. 11. Övriga frågor. 12. Utdelning av KM-priser. 13. Mötets avslutande Välkomna till Strömstad GK:s årsmöte 2008 DAGORDNING Beslut om stadgeändring eller fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet. Valberedningens nomineringar till styrelse för 2009 Ordførende Allan Josefsson Omval 1 år Ledamot Bjørn Andersson Omval 2 år Ledamot Bjørn Christoffersen Omval 2 år Ledamot Lars-Erik Antonsson Nyval 2 år Suppleant Gunnel Karlsson Omval 1 år Suppleant Ruthinger Carlsson Omval 1 år Revisor Ulla Nilsson Omval 1 år Revisor Anders Genberg Omval 1 år Revisorsuppleant Kennet Stolfer Omval 1 år Revisorsuppleant Michael Foberg Omvalg 1 år Valberedningen den 2 februari Tor Sörlie Ordförande Margareta Fredriksson Michael Foberg Styrelsens representant Stöd våra sponsorer

6 STRÖMSTAD GOLFKLUBB BOKSLUT 2008 RESULTATRÄKNING 2008 Utfall Budget Utfall Budget Utfall INTÄKTER Årsavgifter Not Inträdes/köavgift Greenfee Vagnskåp, golfbil m.m Annons & reklamintäkter Not Övriga Kommittéintäkter Not Golfskolan Intäktshyror krog o proshop Lönebidrag & aktivitetsbidrag Not Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetskostnader Löner Not Sociala avgifter Not Övriga personal- resekostnader Styrelsearvode inkl soc avg Ban- o maskinkostnader Fastighetskostnader Elkost Vägavgift Käbal Förbundsavgifter Kontors / övriga klubbkostnader Not Kommittékostnader Not Verksamhetskostnader totalt Resultat före avskrivningar Avskrivningar byggnader Not Avskrivningar maskiner/inventariernot Avskrivningar banan/byggfas I-3 Not 3/ Vinst försäljning av maskiner Summa avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiella poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella poster totalt Not Årets resultat Stöd våra sponsorer SKEE

7 NOT Antalet medlemmar NOT 6 Kommittéer Intäkter Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Sponsorintäkter , Annonser , Anmälningsavgift tävlingar , Annan kommitteintäkt , Träningsavgifter (ofakturerad 2007) , Junior Masters Invitational Frivilligt arbete har utförts av ett stort antal medlemmar under år Antalet nedlagda timmar uppskattas till ca: Kostnader Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Junior- och elit Tävling Marknad Dam Senior Medlem Övriga kommittéer Junior Masters Invit / Strömstad Open Annonsering (inntagen i kommittékost) NOT 7 Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 Lönekostnader Sociala kostnader Lönebidrag Avgår fel i bokslut 2005, c:a NOT 8 Kontors / övriga klubbkostnader Utfall 2008 Budget 2008 Utfall 2007 Budget 2007 Utfall 2006 IT-kostnader Golfbollen, annonsering, porto Telefonkostnader Kostn för bevakning och larm Redovisningstjänster (08 + rest 07) Revisionsarvoden Kontorsmaterial Övriga klubbkostnader NOT 9 Utfall 2008 Utfall 2007 Ränteintäkter bank Sverige Ränteintäter bank Norge Lån (inte medlemslån) Ränteintäkter soc.avg o moms Valutavinster Sal maskiner 0 0 Räntekostnad lån OBS Kreditiv (lån) årsmötet Ränta Hyrköp Dröjsmålsräntor lev.skulder Lån krediterat 1 milj och 4 milj Ovriga finansiella kostnader

8 STRÖMSTAD GOLFKLUBB - ÅRSBOKSLUT 2008 BALANSRÄKNING UB Tillgångar Anläggningstillgångar Aktier och andelar Maskiner och inventarier Not Byggnader Not Bandelen 1987 Not Banutbyggnad Not Mark Kebal 2: Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Varulager Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel (sal tomteområde höst 07) Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Balanserat kapital Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Avsättning Lannerfond Lån från medlemmar Lån från FSB fastigheter Lån från FSB banutbyggnad Lån från FSB hyrköp Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förinbetalda avgifter till klubben Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Strömstad GK Allan Josefsson Greta Rypdal Bjørn Christophersen (kassör) Thomas Jansson Ola Åhlund Björn Andersson Per-Olov Lindberg Stöd våra sponsorer

9 Noter till bokslut NOT 1 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde maskiner och inventarier NOT 2 Byggnader Ingående anskaffningsvärden Årets inköp Årets försäljningar/utrangeringar Summa utgående anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Årets försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde byggnader NOT 3 Mark bandelen 1987 Ingående och utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde mark bandelen NOT 4 Banutbyggnad Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Bokfört värde banutbyggnad

10

11 Styrelsen har under året bestått av: Allan Josefsson ordförande Greta Rypdal vice ordförande Björn Christophersen kassör Thomas Jansson sekreterare Per-Olof Lindberg ledamot Björn Andersson ledamot Ola Åhlund ledamot Gunnel Karlsson suppleant Ruthinger Carlsson suppleant Styrelsen har under året haft 10 styrelsemöten, årsmöte 29 mars, sommarmöte 19 juli och budgetmöte 29 november blev ytterligare ett år med lång spelsäsong. Investeringen i nya greener har så här långt slagit väldigt väl ut. Sommargreener januari tom. december med undantag för 5-6 dagar under påsk. Resultat, mycket beröm, gäster och stor belastning på personalen som gjort det strålande utifrån given budget/resurser. Stöd våra sponsorer Tävlingskommittén Nu har vi kommit fram till vårsäsongen 2009 Men först tittar vi tillbaka till år 2008 Hummergolfen och Mästarmötet. Hummergolfen minns väl de flesta av oss då Siri och Peter Jetzell gjorde en storslam. Tolv humrar vann de tillsammans. Peter vann A-klassen med 70 slag på spelhcp 2. Siri vann B-klassen med 68 slag och spelhcp 14. För Siris del blev det en hcp-sänkning till 12,6. Inte nog med detta även närmast hål kammade man hem. Det är bara att gratulera! Geir Stene-Larsen blev 2:a även han spelade en 70 slags ronda men med högre hcp än Peter men 3 humrar blev det. Ulf Geijer var 3 slag efter Siri så även han gick hem med 3 Humrar. B-klassen vanns av en norrlänning Lars-Åke Johansson på 36 p. Med 34 p. och blott 12 år gammal blev Philip Lorentzen 2:a och gladare kille är det längesedan jag sett, man blev lite rörd av Philips blick när han tog emot tre humrar. Även i år lottades det ut humrar på scoorekorten. Order Of Merit söndag den 5 okt. det var 20 st spelare som kom till start och vi tyckte att det var jätteroligt att så många ville tävla om vem som skulle bli mästare 2008 och med 38 p. blev Harald Sjölshagen, mästare 2008 och han fick då en pullover med Strömstad GK:s logga på som han nu kan bära med stolthet. Som vanligt sköter Tore Fagerlund Order Of Merit under hela golfsäsongen Verksamhetsberättelse 2008 Investeringar har gjorts i: nytt skepp,14x10 m, på maskinhallen, ny oljeavskiljare, nytt garage för golfbilarna, 3 nya golfbilar, 2 last-/transportbilar, greenklippare och begagnad minigrävare Under våren drabbades klubben av ett skyddsstopp. Kommunal konstaterade att arbete med röjsågar skedde utan att personal hade rätt utbildning. Utbildningar inventerades och kurser genomfördes och kommer fortlöpande att genomföras. 15 juni drabbades vi av sabotage på banan. 7 killar hade hjärtans roligt och kl. 05 på morgonen såg delar av banan ut som ett mindre slagfält. Uppröjning och återställning tog ca. 1 vecka. Efterbörden blev rättslig och i skrivande stund är försäkringsfrågan inte helt uppklarad. I våras byggde Palmblad fastigheter en gång och cykelväg olovandes över klubbens mark. Styrelsen har under året fört kommunikation med Palmblad men inte kommit fram till någon konkret lösning. Nu förflyttar vi oss till år 2009 Det har ju inte hunnit så mycket men vi i TK har jobbat fram ett tävlingsprogram som inte skiljer sig så mycket från tidigare. Vi har tappat Relax AB som sponsrade Silverklubban och vi tackar dig Rita Genberg för alla fina priser som vi fått. Mötet den 21 jan bestämdes det att det kommer inte att finnas några anmälningslistor till tävlingar, anmälan göres direkt i terminalen eller på Webben. Startlistor och resultatlistor kommer att anslås på anslagstavla. På vår klubb och på tre klubbar till i distriktet ska det spelas VM för vänsterspelare v.26 och vad vi förstår är det en stor tävling, detta ska vi alla se fram emot även om det kommer att bli tajt med tider för oss. Vi i TK skulle vara jätteglada om ni kan ställa upp som funktionärer under fyra dagar. Ring eller maila Barbro 61508, hotmail.com. Fredag 20 mars mellan kl : 18.oo 21.oo kommer Nils Jörgensen att ge oss en föreläsning och bildvisning av golfregler. MK är tillfrågad om att göra lite trevligt omkring arrangemang så Väl Mött på klubben där Nils kommer att ge oss en rolig kväll. Har Ni varit ute på banan och sett vad bankillarna gjort under hösten och vintern? Har Ni inte så gör det! De är Guld värda, det blir så fint och spännande. Nu ser vi fram emot en härlig vår med tidigt Golfspel VÅR känslor i TK gm. Barbro Klock

12 Ekonomien i klubben. Bokslut är slutförd för 2008 och klart inför årsmötet 28 mars. Årmötet fastställer bokslutet. Styrelsen, kansliet och kassören har sin arbetsintensiva period innför budgetmötet på hösten, i december med fakturor och januari/februari med bokslut, som måste vara slutförd och reviderad innan deadline tryck Golfbollen (15 februari) Så är det varje år - och så lugn till sommarmötet med prognoser för året...och så kommer nytt budgetmöte på hösten. Styrelsen tar stor del i arbetet ett kanonår Året innleddes med fint golfväder i januari. I maj hade vi 1000 fler greenfee än per dato Facit 2008 blev Detta till trots för en ovanlig våt och dålig höst. Allt har funkat fint. Anders har gett oss en bana i topp skick. Vi har ett välfungerande kansli och Thor Krögare har god mat. Et kanonår. Bästa någonsin ett ekonomiskt kanonår? Nnnnja.. och ja. Klubbens ekonomi är god. 5 milj. amortering av kreditiv gav oss en bättre situation. Greenfee gav 3,7 milj. Men tar vi bort 600 greenfee från siffran och en avgång av medlemmar, som i resten av Sverige - givet ett normalår 2009, ser vi att räknskapen är i balans - inte mycket mer... Bandriften Klubben har en fint uppdaterad maskinpark i Vi har byggt nytt vid maskinhallen. En klippmaskin kostar från De skrivs ner över 5-6 år. Så måste vi ha nya. Vi har 6 stk. Styrelsen har varje år predikat att vi måste ha ett överskott på minst 500 för investeringar i maskiner per år. Så e det ska vi ha en kononbana. I 2008 investerade vi för 1,6 milj i maskiner och maskinhall. Utvecklingen 2006,- ett minus på 217, 2007 ett plus på 172, och 2008, ett överskott på milj. I perioden investerade vi mer än 2,4 milj. Ett förbättrat resultat på 1,1 milj Styrelsen är nöjd. Ett otrolig resultat, men tack vare vår fina bana och väder. Ser ni noga på bokslutet, så ser ni att löner, bandrift, kansli och ugifter i stort är under enligt budget och hårt nedskurna - trots sommardrift i mars och april med full bandrift och kanslibemanning. En fin bana i mars/april 2008 och hantering av 1000 greenfeespelare och 3000 ronder av medlemmar, kräver mycket av kansli och bankillarna. Tidig start tar hårt på lön budget. Total 08 va greenfee. Så blev det. Så fint kan vi inte förvänta att det blir Får vi ett skitväder en säsong och medlemsflykt enligt SGF, har vi problem; Då är vi +-0 under strecket i bokslutet. Då kan vi inte klara av nya maskiner, kommittekostnader och det servicenivå vi har. Ekonomi är inte svårt, men svårt endå. Köper vi en maskin för 1/2 milj. ur kassan i banken, avskrivs den på 5 år - som ger en årlig utgift på 100 i resultaträkningen. Per i år skrivs 1,5 milj ned. Skrivs inte våra ägodeler ned, får vi ett problem när vi måste ha nya. Så är ekonomi. Vart vi går är beroende på medlemmar, väder och banans kondition. 2009? Vi har behov av ännu 1-2 sesonger utan grävmaskiner och projekt. Vi måste ha god intäkt. I 2010/11,- kan vi ta fas 4 i utbyggnaden? Greener och bevattning hål 13, 14, 15 och 16 - och träningshålen. Kost är milj... En medlem sa: Ekonomin? Kanon bana, trevliga kompisar i bollen och god mat hos Thor på terrassen efteråt - det är vad jag vil ha,- för mina 3700:- i årsavgift... Styrelsens uppgift innför i klartext! Vi har en fin ekonomi och god likviditet i dagsläget. Gôtt golfår Damkommitténs aktiviteter 2008 Damträningarna startade den 29 april och höll på till mitten av september. Sommaruppehåll var det veckorna Putte drillade oss damer i konsten att få till bra driver, fairwayslag, inspel och puttar, han försöker också få oss att spela mer och bättre golf. Golf är enkelt, får vi lära oss. Damtävlingarna startade i maj med tävlingen Vin och Mingel cirka 25 deltagare. Efter avslutad runda Två glada damer, Inger Pagold och Inga-Britt Rosell bjöds det på grillad korv med tilltugg. I början av juni gick den mest populära damtävlingen av stapeln där damer från Dynekilens och Mjölkeröds golfklubbar var inbjudna till att spela en niohålsrunda som avslutas på Quality SPA hotell. Efter avslutad runda begav sig ett fyrtio tal damer till hotellet för att ha prisutdelning, äta en god räksmörgås och något gott att dricka. En härlig gemenskap blev det och stämmningen var på topp då prisutdelare Anders Pertun kom och fördelade pris till alla lyckliga vin-

13 nare. Inte nog med det, den här kvällen hade Revolt mannekänguppvisning som damerna också fick ta del av. Under juli månad startade de sedvanliga morgontävlingarna, antalet startande har varit allt mellan damer. Sponsorer till morgon tävlingarna var, Växtriket, Åbrink Golf, Salong Onyx och Skattkistan. I mitten av augusti startade vi upp med träningar och tävlingar. Torsdagen 14 augusti spelade vi en 18 hålsrunda, Sponsor var Color Line. Efter tävlingen blev det social gemenskap med lite förtäring och prisutdelning. Den 14 september bar det av på utflykt, årets Hemliga resa. Tidigt på söndagsmorgonen var det många förväntansfulla damer på golfkubbens parkering. Vart skulle vi? Sven körde fram bussen och allt bestyr med att få in golfbagar och tillbehör fixades snabbt, när det var klart och alla damer slagit sig till ro startade färden. Damerna började gissa vart vi skulle och för att göra det lite extra klurigt körde Sven lite omvägar för att förvilla, men ganska snart gissade damerna Torreby golfklubb och så blev det. Väl framme mötte oss blåst och kyla men inga sura miner för det. Vi började med lunch och det var många av oss som åt fulukorv tournedo för förtsa gången, men mätta blev vi. Tur var det för sedan följde en tung och blåsig runda. Vi spelade i lag och spelformen var scramble. Prisutdelning hade vi på hemvägen. Tack Sven för god tur! Säsongen avslutades med tävlingen Ärter och Punch söndagen 12 oktober. Efter tävlingen bjöds deltagarna på ärtsoppa med tillbehör. Damkommitte n har instiftat priset Flitiga Lisa, som går till den som deltagit flitigaste på träningar under året, den lyckliga vinnare och mycket välförtjänt av priset var Ulla Wallin. Sponsor Åbrink Golf. Damkommittén VERKSAMHETSBERÄTTELSE BANKOMMITTÉN 2008 Det mycket omfattande spelet på banan under 2008 har inneburit stor press på banpersonalen. Vädret var också sådant att klippningsfrekvensen var betydligt tätare är normalt. Ambitionen vi hade vid ombyggnad av banan var att ha den öppen för spel så mycket som möjligt och det har vi lyckats med. Anders har med sedvanlig järnkoll på läget hållit banan öppen så fort det funnits minsta möjlighet till spel. Även under sina ledigheter väl att märka. Maken till lojalitet får man leta efter. Hade inte påsken snöat bort hade vi med all säkerhet kunnat notera ett all time high när det gäller greenfeespel. Något som naturligtvis sätter extra press på banpersonalen. Omfattande arbeten med reparation och komplettering har utförts i akt och mening att hålla banan i högsta trim. Ständiga förbättringsarbeten och det aldrig sinande arbetet med dräneringar har utförts under året. Ett arbete som fortgår ständigt och som i någon mån underlättas nu sedan vi kunnat införskaffa en mindre grävmaskin. Den efterlängtade utbyggnaden av maskinhallen har genomförts vilket betyder att alla maskiner nu kan förvaras under tak. Viktigt med tanke på vilka värden våra maskiner representerar. Det finns anledning att gratulera styrelsen för deras vidsynthet när det gäller våra behov av maskiner och lokaler. Under året har tee hål två byggts om till fromma främst för våra damer. Vi hade inför vintersäsongen flera stora arbeten inplanerade, men vädret var sådant att vi inte ville riskera skador på banan efter tunga maskiner. I skrivande stund kan vi med tillfredställelse konstatera att lite vinter har infunnit sig och de nödvändiga dikesrensningarna har kommit igång. Under tiden har flera arbeten, som annars kunnat göras med maskin, utförts för hand, vilket naturligtvis slitit på personalen. En eloge dock för deras lojalitet som alltid genomsyras av ambitionen att ge oss golfspelare bästa möjliga förutsättningar. Den vanlige medlemmen kanske inte märker av så mycket av det som sker ute på banan och då vet jag att vi lyckats med vårt arbete. Förbättringsarbeten skall alltid ske med så lite störning som möjligt för spelarna. Vi ser fram emot 2009 som ett ännu bättre golfår och med hänvisning till den respons vi fått från både medlemmar och greenfeespelare under 2008 tycker jag att vi kommit väldigt nära den grundambition vi haft hela tiden, nämligen att kunna erbjuda golfare spel på västkustens vackraste och mest välskötta bana. Dessutom med mycket hög kvalité. Inför framtiden finns långt gångna planer på ombyggnad av greenerna på hålen för att kunna erbjuda lika standard som övriga greener, men sannolikt är detta ett arbete som får anstå till I detta sammanhang har vi även planerat för ombyggnad av hålen 15 och 16 för att bättre kunna utnyttja det så kallade tippområdet. Vi vill ta i anspråk den mark som idag ligger oanvänd vid gamla hål 15. Kommittén kommer att återkomma till er medlemmar med redovisning av dessa idéer. Jag tackar banpersonalen i allmänhet och Anders i synnerhet för ett väl genomfört arbetsår. Vad vore Strömstad Golfklubb utan era insatser. Jag lämnar nu ordförandeskapet i bankommittén och tackar därför även ledamöterna i kommittén för idérika och konstruktiva sammanträden. Sören Eriksson BKO

14 ELIT OCH JUNIORKOMMITTÉN Elit och Juniorkommittén har under året haft följande sammansättning. Thomas Jansson Ordförande Patrik Åbrink Ledamot Anders Genberg Ledamot Mats Olsson Ledamot Kenneth Olausson Suppleant Anton Mattsson Suppleant Vår kommitté har under året haft 7 möten. Planerade mål 2008 Vi har i huvudsak arbetat med följande frågor denna säsong. Låta golfträningen bli en samlingspunkt för både juniorer och föräldrar, där vi ger våra ungdomar en bra utbildning oavsett om de vill satsa på de högre Tourerna eller spela golf på motion eller sällskapsnivå. Viktiga ledord är: Glädje, Gemenskap, Uppmuntran. Arbetet att bygga ut den idrottsliga verksamheten i vår klubb pågår ständigt. Målet är givetvis så stor bredd som möjligt, från våra minsta knattar till de duktigaste spelarna i elitserielagen. Fortsatt utveckling av vår idrottsplan, som är ett levande dokument. Vi arbetar tillsammans med klubbens pro och skapar nya aktiviteter, vi organiserar juniorverksamheten med positiv och målinriktad träning, gruppindelning sker efter spelnivå. Barn och ungdomar mognar olika, det är viktigt att försöka anpassa träning och aktiviteter, en del klarar ett ökat ansvar för sin träning, andra trivs bättre i grupp. Serielaget Elit-dam Ett stort tack till Natalie Fagerberg som denna säsong var damernas coach och lagkapten i seriespelet. Årets seriespel innehöll flera starka lag som Sjögärde GK, Falkenberg, Båstad, Gullbringa, Göteborgs GK. Serien omfattade totalt tolv lag varav de fyra sista förpassas ned till division 2. Spel i division 1 region väst innebär längre resor för laget, första omgången spelades på Falkenberg GK och andra omgången vid Sjögärde GK. Efter första spelomgången låg Strömstad på en åttonde plats och nära nedflyttning, tack vare ett mycket starkt singelspel sista dagen avancerade laget till en femteplats totalt. Detta innebär att vi spelar i division 1 även nästa år. Följande spelare representerade Strömstad GK säsongen 08 - Julie Dönnestad, Nathalie Fagerberg, Hanna Jansson, Josefin Mebius, Ida Ström, Caroline Gabrielsson och Olivia Tillery. Serielaget Elit-herr Denna säsong har Joel Nikander samt Alexander Böhn och Patrik Åbrink haft hand om herrtruppen. Herrarna spelar just ni i division 3, det innebär detta år att spelet äger rum i vårt distrikt. Killarna spelade första omgången på Mjölkeröd GK, spelet stämde inte och vi hamnade långt ned i resultatlistan. Andra omgången spelades på Färgelanda GK, denna omgång bestod laget enbart av juniorer, nu flöt spelet betydligt bättre. Det sammanlagda resultatet räckte dock inte till avancemang, det betyder fortsatt spel i division 3 nästa år. Laget bestod av Anton Mattsson, Peter Jansson, John Ohlsson, Patrik Åbrink, Magnus Viken, Anders Cederbratt och Sebastian Håkansson. Juniorerna Breddträningen har varit öppen för alla juniorer och knattar som vill vara med från maj till september månad. Vår Pro Patrik Åbrink och Anton Mattsson har genomfört mer än 225 träningstillfällen. Kenneth Olausson har ansvarat för träningen på lördagar som innebär spel på banan, tidigare lördagsligan, ungdomar har deltagit varje lördag över sommaren. Detta är ett fantastiskt tillfälle för både de juniorer som har, och de som ännu inte fått grönt kort att komma ut på banan. Alla juniorer som är medlemmar i klubben är välkomna oavsett spelnivå, se bara till att någon vuxen är med. De lite mer erfarna juniorerna spelar juniorslaget på lördagarna. På sommarlägret som varade i fyra dagar för juniorerna hade vi som tidigare år fulltecknat, det innebar mer än 60 ungdomar, det var som vanligt väldigt populärt. De äldre juniorerna i elitgrupperna agerade ledare tillsammans med Patrik och Anton. Elitgrupperna har haft träning en gång i veckan under vintern, och två gånger i veckan sommartid plus spel arton hål, vi har ett bra tjejgäng. Vårens träningsläger för elitgrupperna förlades i Halland med träning och spel på Falkenberg samt Varberg GK, truppen bestod av två ledare och 14 spelare varav 6 tjejer. Vi bodde i stugor i Varberg och hade tur med vädret, det regnade på nätterna och höll upp på dagarna. Banorna var lite blöta emellanåt. Truppen stannade i fyra dagar som var schemalagda med intensiv träning och spel. Tävlingar som arrangerats av vår kommitté 2008 är, Lördagsligan, Juniorslaget, Juniorpremiären, PGA Gore-tex, Skandia cup, Bazar cup, Skandia Scramble, Strömstad Junior Open, Totalt summerar vi 31 tävlingstillfällen. På Distrikt-touren, Skandia Tour har vi haft några färre deltagare än tidigare, men Stöd våra sponsorer Strömstad Vulk

15 många yngre förmågor finns i de yngre träningsgrupperna, så framtiden ser ljus ut. Vår målsättning är att erbjuda alla som vill möjlighet att delta i distriktets juniortävlingar. I elitgrupperna är våra tjejer starkast med flest tävlingstillfällen på de högre Tourerna, de har uppnått flera fina placeringar under året. Några av dem finns bland de bästa på touren i sin åldersgrupp, och fick också inbjudan att delta vid juniorlandslagets årliga talangläger. BDGF-laget Vårt BDGF-juniorlag som består av cirka 25 juniorer, varav flera nya spelare som deltog denna säsong. Laget spelade som vanligt den återkommande Distrikt-touren över 6 deltävlingar. Vi hamnade på en sjätteplats utav 16 klubbar, det är en bra placering med tanke på att vi har ett relativt ungt lag. Spelformen är unik då den innehåller både ett lagspel och ett individuellt tävlande, spelarna kan själva välja vad de vill fokusera på, båda eller ett av alternativen. För de nya spelarna blev tävlingarna ett möte med en ny värld, och en ny insikt om vad golfsporten kan erbjuda. För de mer rutinerade spelarna var målet att delta i lagspelet och kanske placera sig individuellt för att på så sätt kvalificera sig för spel på Skandia Tour. Skandia Tour är indelad i en Region och en Rikstäckande Tour, vår klubb har just nu 8 juniorspelare varav 2 st som spelar på den högsta nivån, där tampas de med Sveriges juniorelit. Grönt kort och teori Utbildningen för det gröna kortet är oförändrad, för juniorer hanteras det av EJK i samarbete med vår Pro, efter att ha klarat teoridelen och praktiska prov har våra spelare tilldelats Gult kort. Därefter i ett andra steg Grönt kort +36 som innebär möjlighet att komma ut och spela fadderronder på banan tillsammans med en erfaren spelare, det är viktigt för våra unga spelare får komma ut på banan och tillsammans med äldre spelare. Samarbete Vår kommitté deltar i möten och är med och formar distriktets ungdomsverksamhet både på bredd och elitnivå. Vi deltar i landskapsmatcher och samordnar tävlingar inom distriktet. Elitutveckling sker i den dagliga verksamheten på de aktiva klubbarna, i knatte- och juniorverksamheten. Glädjen till spelet golf är grunden för att lägga ner massor med timmar i träning och på tävlingar. Det är viktigt att ha med att utvecklingen sker från liten knatte till satsande junior mot att bli elitspelare. Det är alltid ur bredden vi får elitsatsande ungdomar utan bredd ingen elit och utan elit lockar vi ingen bredd. Vår egen ledamot Anders Genberg har nu axlat ansvaret som ordförande för Bohuslän-dals juniorverksamhet, det är glädjande och ger heder åt vår klubb. Ekonomi Årets totala förbrukning av pengar ligger på budgeterad nivå. Slutord Vår klubb bedriver en aktiv idrottsverksamhet för alla åldrar, den innehåller både träning, tävlingsmöjligheter och gemenskap. Vår närhet till staden skapar en bra tillgänglighet för många. Vi behöver alla avkoppling från vardagen, Golf kan ge oss den möjligheten och samtidigt stärka vår personliga utveckling som människor. Golfen har en låg skadefrekvens och är i mycket liten omfattning förknippad med doping eller våld. Sporten ger en social gemenskap och erbjuder umgänge mellan generationer. Golf kan vara den perfekta avkopplingen för alla åldrar, något som ger oss motivation och är roligt. Tyvärr är det kanske inte alltid så för oss golfare. Det finns de som kommer till banan glada och går därifrån besvikna irriterade, trötta på både golfen och sig själva. Det positiva i detta är faktiskt att man själv kan bestämma sig för att skapa en förändring. Budskapet vi förmedlar till våra golfspelare och som fungerar lika bra i vår allas vardag är: Bryt trenden genom att sätta tydliga mål. Den som vågar sätta mål och ha en egen vision skapar för sig själv inspiration, engagemang och en tydlig väg framåt i sin personliga utveckling. Den dagen du förstår att allting du är, och allt du kommer att bli är ett resultat av dig själv, då har du tagit det första stora steget framåt. Bli en person som får saker och ting gjorda, gör det som är viktigast först och slutför alltid uppdraget. Vår tid på jorden är trots allt begränsad, förvalta den väl. Vi kan alla göra ett enkelt byte från att vara negativ till positiv genom att alltid försöka finna lösningar istället för att låta oss upptas av problem. Svaret är helt enkelt att lära av misstagen, se nya möjligheter och gå vidare. En vinnare fokuserar medvetet på positiva upplevelser och erfarenheter. Förloraren tänker hela tiden på de senaste misstagen och felen som gjorts. Det är vi själva som gör valen hur vi ser på oss själva och vad som händer runt omkring oss. Bli en vinnare, lär av dina misstag, se nya möjligheter och njut av livet. Vi kan aldrig lära oss för mycket, kunskap och insikt skapar en inre harmoni, använd din tid väl. Golflegenden Ben Hogan sade en gång As you walk down the fairway of life, you must smell the roses, for you only get to play one round Till sist vill vi i vanlig ordning tacka Strömstad Golfklubb inklusive Kansliet, Styrelsen, övriga Kommittéer, Golfkrogen som hjälper oss på vårt juniorläger, och sist men inte minst tack alla ni som ställt upp och hjälpt till vid tävlingar, BDGF-touren, gruppträningar, genomförda aktiviteter och resor. Elit och Juniorkommittén Thomas Jansson

16 Verksamhetsberättelse för Seniorkommittén Kommittén har under 2008 bestått av Janne Carlsson seniorkommiten ordf. Bengt Rosenquist, ordf. lagkapten H65 Gun Brupbacher, lagkapten D60 Gösta Unefäldt, lagkapten H75 Anders Genberg, lagkapten H55 Thor Ullestad, lagkapten H45 Anders Cederbratt, lagkapten H35. Ruthinger Carlsson, lagkapten D50. Ansvarsområdet är klubbens deltagande i Bohuslän/Dals Golfförbunds serie för lag med åldersindelade klasser. Tävlingarna inom BDGF spelas scratch. Vår målsättning med deltagandet i seriespelet är att nå så bra resultat på dessa tävlingar att Strömstads Golfklubb framträder på ett positivt sätt i distriktet. Vi strävar också efter att öka intresset för scratchspel bland klubbens medlemmar. Vi startade säsongen med sedvanlig Kick off den 26 april. Träning med Pro har erbjudits 8 gånger och var en mycket uppskattad aktivitet av intresserade medlemmar. D50 laget med Ruthinger i spetsen gjorde sin första sejour på Touren och tycks ha fått mersmak. D50 slutade 4;a i div 2. Till kommande säsong får vi ett D35 lag ( om Janicke får som hon vill). I årets serie placerade lagen sig enligt följande: D60 Kvar i div 1 efter bra insats och slutade 3;a. D50 Spelade sin första säsong i div 2 med mersmak inför 2009 H35 Gick upp till Div 1, bra jobbat! H45 Vinst i div 2, uppflyttade till Div 1 Grattis! H55 Kvar i Div 1 efter en heroisk upphämtning på Dynekilens Gk H65 Uppflyttade Div 1, Grattis till er H75 Klarade inte sig kvar i Div 1, ner i 2;an Under året ansvarade kommittén för 1 av distriktets serietävlingar, H45, på Strömstad GK. Säsongsplanering och speltillfällen 2009 kommer att återfinnas på anslagstavlan och klubbens hemsida. Spelscheman skickas till lagkapener vi mail. Janne Carlsson Motioner MOTION 1: INTE BYGGA OM BANAN TILL 27 HÅLL. Förslag: Beslutet från 2001 om att banan skall byggas ut ti1l 27 hål upphör. Motivering: Då beslutet blev taget var efterfrågan på greenfeetider mycket större än idag. Dyne Golfbana var inte byggd. Svårigheter att bygga banan där det var planlagt. MOTION 2: BYGGA PAY AND PLAY BANA. Förslag: Bygga pay and play bana vid dagens hål 15 och 16. Motivering: Vi nyttjar då alla hål, som vi har i dag maximalt!! Tjäna pengar på PP (pay and play) banan. Ge medlemmarna möjlighet till en snabb runda efter jobbet. Många sommargäster och deras besökande, som kunde tänka sig en enkel golfrunda. Samarbete med lokala hotell, campingplatser och båtturister! MOTION 3: ÖPPNA GAMLA HÅL 10 OCH 12. Forslag: Öppna gamla hål 10 och 12, som två av banans ordinarie 18 hål. Hål 15 och 16 läggs ner som ordinarie del av 18-hålsbanan. Motivering: Rätt och slätt att detta är två av banans finaste hål. Amund Amundsen (Motionen är översatt till svenska) Styrelsen svar på motion från Amund Amundsen. Motion nr 1. Styrelsen tillstyrker motionen Motion nr 2. Styrelsen avstyrker motionen med motiveringen: Banans planlagda renovering är inte klar än och för att färdigställa planen behövs alla hål. Banan har under en längre tid varit under ombyggnad och styrelsen anser nu att en tid med lugn och ro krävs så banan kan sätta sig och vi får tid till att betänka fortsatta förändringar. Styrelsen anser dock att hålen på soptippen har en stor potential och att nuvarande tre träningshål är en stor tillgång med sin närhet Motion nr 3. Styrelsen avstyrker motionen med samma motivering som motion nr. 2 Stöd våra sponsorer

17 Välkommen till en riktig bra start på golfsäsongen 2009! Den börjar i shopen 4-5 april, Vi presenterar årets alla nyheter gällande: klubbor, bagar, kläder, bollar, m.m. Och vi lämnar 20% rabatt på hela sortimentet under säsongsstartdagarna. Vårens kursprogram Vår-upp-starts-kurs Seniorkurs Närspelskurs Datum 9-10/5 Tid Program Svingträning, Chip och pitch Puttning Bunker Metalwoods Pris 600 kr Datum 20/4, 21/4 och 23/4 Tid Program Sving Puttning Chip Bunker Metalwoods Pris 500 kr Datum 21/5 Tid Program Puttning Pitch Chip Bunker Pris 550 kr Utöver vårens kurser har vi naturligtvis vanliga privatlektioner för såväl enskilda som par och grupper. Även träningar för företagsgrupper och andra träffar. Välkommen till våra kurser! Gröna kortet-kurs Datum Kurs /4 Kurs 2 1-3/5 Kurs /5 Tid Program Teori och uppspel ingår liksom lån av klubbor. Pris Vuxen 1995 kr, barn 995 kr Helgkurs för damer Datum 16-17/5 Tid Program Sving Puttning Chip Bunker Metalwoods Driver Pris 750 kr Välkommen till Åbrink Golf! Patrick Åbrink Golf AB, Golfbanevägen, Strömstad Telefon , Fax , E-post

18 Här kommer lite info om vad vi gjort och vad vi planerat att göra under vinterns gång. Vi har byggt till maskinhallen med en sektion, vilket verkligen var behövligt. Nu har vi samtliga maskiner under tak. Vi har en fantastiskt bra maskinpark och maskinhall som vi skall vara stolta över på Strömstad Golfklubb! Vi har eldat upp gamla maskinhallen vid 10:ans green, vilken inte var en allt för vacker syn. Samtliga maskiner håller på att servas. Klippaggregat är slipade och skall monteras när vi får hem de från Fjällbacka GK som slipar dem åt oss. Det röjs sly i skogen som vi gör varje vinter och vi plockar upp kvisten för att de inte skall störa golfspelet. Vi har byggt och håller på att bygga mattee till samtliga hål både för gul och röd tee. Det har snickrats ihop en träram runt mattan för att det skall vara dels snyggt och lättsköt för oss på banan. Detta jobb är tidsödande då mattan skall grävas ner i marken och vi lägger 9 st plattor som underlag för mattan. Den nya grävmaskinen som klubben köpt in fungerar mycket bra och vi har börjat gräva ur dikena runt banan. Om vädret är med oss i vinter så kommer ni Damkommittén 2009 Vi i damkommittén hälsar alla Strömstads Damer välkomna till en ny och givande golfsäsong! Säsongen inleds med Kick off lördagen den 2 maj, klockan Vi spelar en 9 håls runda och efter den bli det något ätbart under tiden vi njuter av vårens nya kläder och mannekänguppvisningen. Vin och Mingel tisdagen 19 maj kl Efter tävlingen bjuder vi på någon förtäring. Tänk på att det viktigaste är gemenskapen och att ha kul tillsammans och träffa andra damer som du inte spelar med annars. Tävlingen Quality SPA tisdagen 16 juni kl Damer från Dynekilens och Mjölkeröds golfklubbar är inbjudna. Kom och var med och ha en trevlig kväll tillsammans med våra inbjudna gäster. Efter tävlingsrunda går vi till SPA hotellet för prisutdelning och vickning. Tee4Two söndagen 5 juli klockan 9.00 En mixedtävling! Här gäller det att få en partner och att spela bra, så kan det bära av till kvaltävling någonstans i Sverige och vidare till final någonstans i Europa. Se utförligare information på anslagstavlan! Juli månad innebär 3 morgontävlingar tisdagar: 7 juli, 14 juli och 21 juli start klockan Prisutdelning direkt efter rundan. Augustitävling tisdag 11 augusti klockan Efter rundan fikar vi tillsammans och har prisutdelning. Årets Hemliga Resa går av stapeln någon gång i mitten av september. Håll ögonen öppna så du inte missar den! Vi åker mot hemligt golfmål och har en heldag med golf och annat roligt. Ärtsoppan söndagen 11 oktober klockan 9.30 Ja, så var det dags för säsongens sista damtävling. Väl mött! Efter tävlingen har vi prisutdelning och värmer oss med en stor tallrik ärtsoppa. Flitiga Lisa priset delas också ut. Träningar under säsongen: 5/5, 12/5, 26/5,2/6, 9/6, 23/6, 30/6, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 Övrigt Flitiga Lisa. Pris till den dam som deltagit flest gånger på tisdagstävlingarna delas ut till närvarande Flitiga Lisa på säsongs avslutningen i oktober. Lämna din mailadress så att du får information som vi skickar ut. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dej till någon av oss inom Damkommitte n. Våra telefonnummer hittar du på anslagstavlan. Vi i Damkommittén ser fram emot ett härligt golfår och hoppas att det skall komma många glada damer till våra aktiviteter. Kom och ha kul med golfen! Gunnel Karlsson Vinterarbete på banan 2008/2009 att märka att vi förhoppningsvis har grävt ur diket som delar 3:an och 9:an, diket på vänster sida på 17:e och diket på hål 7. Förhoppningsvis är även dammen vid 7:ans röda tee rensad på vass. Diket som går tvärs igenom gamla 10:an och gamla 12:an måste också grävas ur och dessa massor kommer det att byggas kullar till vänster om dagens 13:e hål. Allt för att väcka detta som jag tycker ett lite trist hål till lite liv. Massorna från övriga diken kommer vi att tippa vid gamla maskinhallen och planeras ut så att det blir lite finare där. Alla löven är borta som tidigare år. Semester och övertid har plockats ut som tidigare år. Avslutningsvis vill jag önska alla gamla och nya medlemmar välkomna tillbaka till en ny härlig golfsäsong. Skickar med en härlig vinterbild tagen en dag i februari på sjön Lången. Det kan även vara härligt med vinter, eller hur? Härlig is för långfärdsskridsskor

19 Tävlingsprogram 2008 Programmet är något förenklat. För detaljer hänvisas till det riktiga tävlingsprogrammet. April Lör 25 Lör 25 Sön 26 JUNIORPREMIÄREN KÍCK OFF SENIORLAGEN 1:a CHANSEN Maj Fre 01 SILVERKLUBBAN * # Lör 02 DAMTÄVLING Sön 10 GREENFEERUNDAN * klubbkval Fre 15 SGF Business Golf Sponsortävling Lör 16 H 35 BDGF Seriespel Lö 16 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 17 GOLFENS DAG Tis 19 DAMTÄVLING Vin och Mingel Lör 23 TANUMSTRANDSTOUREN Lör 23 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Fre 29 3 KLUBBOR valfritt vilka Lör 30 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 31 JUST IN TIME Juni Tis 02 H 75 BDGF Seriespel Lör 06 INGVARS MEMORIAL # * Lör 06 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 07 D 50 BDGF Seriespel Tis 09 NOLHOTTESERIEN Tor 11 VETERANTOUREN Fre 12 NATTUGGLAN Lör 13 SKANDIA JUNIOR CUP klubbkval Lör 13 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Tis 16 DAMTÄVLING Tor 18 VETERANTOUREN Lör 20 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 21 GÖKOTTAN # Mån 22 Vänster VM Funktionärer sökes Tis 23 Vänster VM Ons 24 VETERANTOUREN Tor 25 Vänster VM Funktionärer sökes Fre 26 Vänster VM Lör 27 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Juli Ons 01 H & H s NÄRSPELSTÄVLING Tor 02 VETERANTOUREN Lör 04 STRÖMSTAD JUNIOR OPEN Sön 05 TEE4TWO MASTERS MIXED Tis 07 DAMTÄVLING 1.a start Tor 09 VETERANTOUREN Lör 11 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 12 GOLFRÄKAN Ett slag för Cancerfonden. # Tis 14 DAMTÄVLING 1.a start Tor 16 VETERANTOUREN Fre 17 Div I Damer Sydvästra Sverige Lör 18 Dic I Damer Sydvästra Sverige Lör 18 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 19 Tanumstrandstouren på Dynekilen GK Tis 21 DAMTÄVLING 1.a start Tor 23 VETERANTOUREN Mån 27 COLORLINE CUP # Tis 28 ÅBRINK TROPHY # Ons 29 EUROCASH FLAGGTÄVLING # Tor 30 SKANSKA CUP Fre 31 LAHOLMENS PARTÄVLING Augusti Lör 01 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Tor 06 VETERANTOUREN Lör 08 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 09 BAZAR JUNIOR CUP Sön 09 TANUMSTRANDSTOUREN Tis 11 DAMTÄVLING 1.a start Tor 13 VETERANTOUREN Lör 15 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Tor 20 VETERANTOUREN Lör 22 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 23 KM Lör 29 STRÖMSTADRIVEN Sön 30 ÅKE ROSENQVIST CUP (juniortävling ) September Lör 05 Skandia Cup Regional 36 hål Juniortävling Sön 06 STRÖMSTADRUMBLEN Lör 12 JUNIORSLAGET LÖRDAGSLIGAN Sön 13 TANUMSTRANDSTOUREN Fre 18 Sponsorgolf Lör 19 YELLOW BALL Sön 20 ÖPPET HUS Fritt spel inom BDGF anslutna klubbar, Oktober Lör 03 HUMMERGOLF # Sön 04 MÄSTARMÖTET Sön 11 DAMTÄVLING Ärtsoppan December Lör 12 LUCIAGOLFEN Vänster VM till norra Bohuslän Strömstad Golfklubb tillsammans med Mjökeröd Golfklubb, Fjällbacka Golfklubb och Sotenäs Golfklubb blir värdklubbar för VM för vänsterspelare juni med vilodag 24 juni. Tävlingen kommer att samla ca 300 spelare från hela världen. Man spelar i 4 klasser, damer, herrar +55, herrar +70 samt open, max 144 spelare per klass och bana per dag. Mer info under Till denna tävling behöver vi funktionärer och caddies, anmäl ditt intresse till kansliet.

20 SVERIGE PORTO BETALT BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid definitiv avflyttning återsändes försändelsen med den nya adressen. Avs. Strömstad GK Golfbanevägen STRÖMSTAD Elden var lös Sent i höstas släppte bangubbarna elden lös på vår gamla hederliga verkstad. Allt har ju, som bekant ett slut och nu var det resterna från den gamla goda tiden som fick stryka på foten. Ingen sörjer väl den gamla kåken, som de senaste åren mest härbergerat medlemmars golfbilar och lite skrot från 70-talet. SÅ MÅNGA FUNKTIONÄRER! Att det kan löna sig att hjälpa till i Strömstad golfklubb, det fick ett 40-tal medlemmar uppleva. En buss full av funktionärer styrde mot Onsjö GK i slutet på september. Där arrangerades en scramble-tävling. Banan var i utmärkt skick och spelarna hade bibehållit formen efter en bra sommarsäsong. Dagen flöt under gemytliga former med kaffe och fralla. En klurig regeltävling var inlagd under resan där alla fick prova sina kunskaper. Efter golfen njöt vi av en välsmakande lunch i golfklubbens restaurant. Vem som vann? Ja det gjorde vi alla närvarande, då vi blev sponsrade med denna härliga utflykt. Jaså tävlingen! Den vann Barbro Klock tillsammans med Mai Andersson. Jaså regeltävlingen! Den vann Enid Segerdahl, tack vare fingertoppskänsla när hon gissade på utslagsfrågan om vikten på Bjarne Klock. Välkommen till en ny säsong. Vi har härliga lokaler att hyra för privata fester, bröllop eller andra festliga högtider. Specialpris för medlemmar. Ring för offert. Tel: Bobil:

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01

Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 Handlingar till årsmötet Björnhults GK 2014-03-01 INNEHÅLL sida Kallelse och dagordning 2 Verksamhetsberättelser 2013 4 Resultaträkning 2013 6 Balansräkning 2013 7 Förslag verksamhetsplaner 2014 8 Budgetförslag

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument

Karlskoga GK. Junior och Elit utveckling. Värderingar och mål Styrdokument Karlskoga GK Junior och Elit utveckling Värderingar och mål Styrdokument 1 Innehåll VERKSAMHETSIÈ 3 VÄRDEGRUND 3 VISION 3 VERKSAMHETEN I KORTHET 4 VÅRA GRUPPER 4-6 TRÄNINGSGRUPPER GOLFKUL 7 JUNIOR CLUB

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb

HÖSTMÖTE. Golfrestaurangen klockan 19:00. 28 november. Gävle Golfklubb Vi börjar med ett föredrag om modern banskötsel av bankonsulent Mikael "Bobban" Frisk. Därefter prisutdelningar KM och vandringspris. 28 november HÖSTMÖTE 2013 Golfrestaurangen klockan 19:00 Gävle Golfklubb

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb

Verksamhetsplan för. Isaberg Golfklubb Verksamhetsplan för Isaberg Golfklubb 2012 Inledning Verksamhetsplanen är ett dokument som behandlar kort- och långsiktiga mål och aktiviteter, samt vision och strategier. Syftet med dokumentet är att

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015.

Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget 2015 Styrelsen för Laholms Golfklubb lägger härmed fram följande förslag till budget för 2015. Budget för 2015 bygger på ett medlemsantal på drygt 1600 medlemmar i tre olika medlemsformer. 27-hålsmedlemskap

Läs mer

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut

Årsbokslut. För. Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31. Organisationsnummer 835000-0355. Styrelsen avger följande årsbokslut Årsbokslut För Carlskrona Golfklubb 2011-01-01-2011-12-31 Organisationsnummer 835000-0355 Styrelsen avger följande årsbokslut Förvaltningsberättelsen 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Redovisningsprinciper

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

All anmälan till tävling via web, terminal i klubbhuset eller direkt i kansliet. Inga skrivna listor längre!

All anmälan till tävling via web, terminal i klubbhuset eller direkt i kansliet. Inga skrivna listor längre! Allmänna tävlingsbestämmelser Klassindelning: Herrar Damer A +4,4 13,4 +4,4 13,6 B 13,5 21,0 13,7 21,2 C 21,1 36,0 21,3 36,0 Singeltävlingar spelas som 18 håls slagtävling för klass A, 18 håls slaggolf

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016

Hofgårds Gk. Verksamhetsplan Juniorer 2016 Hofgårds Gk Verksamhetsplan Juniorer VERKSAMHETSPLAN FÖR JUNIORER - HOFGÅRDS GK Innehåll 1. Vision 2. Målsättning strategi aktiviteter Träning Tävling Socialt Kommunikation Ledare Rekrytering Utbildning

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NR 7, 2012 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Juniorverksamheten på Viksjö GK Målsättning: Att kunna vara en idrottare i golf! Stödja barn och ungdomars utveckling från Golfkul till Knatte mot Elit! Ledare

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Falkenberg Strandbad Tid: 2015-11-30 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Årsmöte lördagen den 27 mars kl: 15:00 i klubbhuset

Årsmöte lördagen den 27 mars kl: 15:00 i klubbhuset Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 1 2010 I vinter har det varit en riktig skidåkarvinter, till skillnad från de senare årens golfspelarvintrar. Vi får bara hoppas att banan blir spelklar

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Ullared Flädje Golfklubb 802430-4407. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31. Styrelsen avger följande årsredovisning. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013.01.01 2013.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014.01.01 2014.12.31 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 7 Om inte annat särskilt

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2014

Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Välkomna till Valldas juniorträning 2014 Då var det dags att starta ett nytt golfår och denna säsongen bygger vi vidare på de senaste två säsongernas uppskattade koncept. Nytt för i år är att PO och Rikard

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr

Västerhaninge Tennisklubb Orgnr Årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Västerhaninge Tennisklubb Orgnr. 812400-4808 Dagordning 1. Mötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd. 3. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB

HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB HÖSTMÖTE FÖR FALKENBERGS GOLFKLUBB Plats: Samlingssalen på Falkenbergs Sparbank Tid: 2013-11-25 klockan 18.30 FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Fråga om mötet har

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola Tävlingsinfo Hemsidan Övrig info och frågor Tröjprovning Träning

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2014 Juniorkommittén Inledning Under 2013 hade vi på Melleruds GK 15-talet juniorer i träning med 4 aktiva ledare. De flesta hade möjlighet att träna 2 gånger per vecka. Vi hade serielag

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet

VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet VIKSJÖ GOLFKLUBB Kallelse och möteshandlingar till vårmötet 2016-04-26 Härmed kallas Viksjö Golfklubbs medlemmar till allmänt möte (vårmöte) i klubbhuset tisdagen den 26 april 2016 kl. 19.00. Föredragningslista

Läs mer

Informationsmöte Juniorer Tävling

Informationsmöte Juniorer Tävling Informationsmöte Juniorer 2015-04-01 Tävling Program Träningen Förmåner och skyldigheter Aktiviteter Tävlingar Information Övrigt Tävlingsgrupper Det här är träningen för dig som har ambitioner med din

Läs mer

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte

VÄLKOMNA TILL. Årsmöte VÄLKOMNA TILL Årsmöte 2017.10.25 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden 2017-10-25 2 Inledning med en röst som vill berätta om framtiden Länken till rösten 2017-10-25 3 Vad tänker du, jag,

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Höstmöte Välkomna!

Höstmöte Välkomna! Höstmöte 2016 Välkomna! Dagordning Höstmöte 2016-11-09 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 4. Val av två protokolljusterare,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016

Verksamhetsplan. Norråva GK 2016 Verksamhetsplan Norråva GK 2016 Priser 2016 Medlemsavgift Klubben Årsavgift Senior 2015 995 kr Årsavgift Junior 2015 595 kr Medlemspriser på Norråva Årskort Senior 3.990 kr ( Vid köp före 1 mars 3.700)

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden.

En nyhet inför årets säsong blir att klubbstyrelsen tar ett större operativt ansvar för klubbens verksamhetsområden. Verksamhetsplan för Arlandastad GK 2015. Övergripande inriktning Verksamheten i Arlandastad Golfklubb bedrivs inom ramen för två huvudprogram, medlemsprogrammet respektive junior- och elitprogrammet. Verksamhetsplanen

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf.

Vårslaget 2006. Väl mött våren 2006. Per Åke Evén, ordf. Ordföranden har ordet Vårsolen skiner varmt och gott så här i vårdagjämningens tid men den ovanligt fina vintern med en myckenhet av snö har inte börjat vika än! Hoppas ni åkt mycket skidor och njutit

Läs mer

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Sölvesborgs golfklubb. 836200-8867 Räkenskapsåret Årsredovisning för Sölvesborgs golfklubb 836200-8867 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse Styrelsen 2013 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ture Svensson ordförande, Gunnar Lundahl vice ordförande,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 10 okt 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk.

Fjällbacka GK. Tävlingsprogram 2016. Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 fjallbacka.gk@telia.com www.fjallbackagk. Fjällbacka GK Tävlingsprogram 2016 Bokning 0525-311 50 Reception/Kansli 0525-311 50 Shop 0525-315 60 E-mail fjallbacka.gk@telia.com Hemsida www.fjallbackagk.se TÄVLINGSBESTÄMMELSER Anmälan: Anmälan skall

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Ordföranden har ordet. När dessa rader skrivs i mitten av april, är vi just i färd med att öppna Skogsbanan för spel på ordinarie greener. Samtidigt spelas US Masters på Augusta-banan. Därmed känns det

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15

Landskrona Golfklubb. Idrottsprogram. Reviderat 2013-01-15 Landskrona Golfklubb Idrottsprogram Reviderat 2013-01-15 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Idrottsprogram för Barn och Ungdom 3 2.1 Långsiktiga mål 3 2.2 Syfte 3 3. Föräldraengagemang 4 4. Organisation

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening 1 (5) ÅRSBOKSLUT FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-09-01 2014-08-31 Org nr 716417-1956 Förslag till vinstdisposition: Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 730 228

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2013-01-24 0.1 Styrelsemöte 13:01 Datum 2013-01-24 18.00-19.25 Plats Närvarande Kiruna, Softcenter Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Anna Wester Pia Kyrö Peder

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2015 Art: Årsmöte Umeå Golfklubb Tid: 2015-03-13, kl. 1800 Plats: Tegs Församlingsgård 1 Mötets öppnande Ordförande i Umeå Golfklubb, Ted Samuelsson, förklarade mötet öppnat och hälsade

Läs mer

Idrottsprogram Torreby GK 2005

Idrottsprogram Torreby GK 2005 Idrottsprogram Torreby GK 2005 Inledning... 2 Barn- och ungdomsverksamheten på Torreby GK... 3 Vår värdegrund... 3 Vision, inriktning, mål och riktlinjer... 4 A) Torreby Junior klubb...5 B) Introduktion

Läs mer

www.brastadgolfcenter.nu/golfklubb Ordinarie årsmöte, Brastad GK Plats: Stångenäs AIS klubbstuga Datum 2009-02-14 Tid: 13:00 Förslag till dagordning 1 Öppnande 2 Fastställande av röstlängd 3 Fastställande

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsemöte

PROTOKOLL Styrelsemöte PROTOKOLL Styrelsemöte 1 (4) Datum Version 2014-01-30 0.1 Styrelsemöte 14:01 Datum 2014-01-30 18.00-19.00 Plats Närvarande Jonny Siikavaara Peter Fjällborg Peder Gidlund Johan Niemi-Tjäder Delges Medlemmarna

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012

Nyhetsbrev 7. Team-Handigolf. Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 Team-Handigolf Glädje-Gemenskap-Engagemang Nyhetsbrev nr7 Ansvarig utgivare Gunnar Lindberg. Redaktör Conny Dahlberg. Årets sista nyhetsbrev är också vårt julnummer 2012 INNEHÅLL 1. Inledning. 2. Smålands

Läs mer

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap)

Grupp Inriktning Avgifter Golfkul 5-7 år Första kontakten med golf 500 kr (ink medlemskap) Juniorgolf 2018 Hammarö GK Golf ska vara kul för alla. Det finns de som vill spela golf bara för att det är så himla kul och det finns de som drömmer om att bli lika bra som Jonas Blixt eller Anna Nordqvist.

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2006 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens tolfte verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2006. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer