KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kilovis med böcker blev kilobyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORPÖGAT. T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g. Kilovis med böcker blev kilobyte"

Transkript

1 KORPÖGAT T o r s å k e r s S o c k e n t i d n i n g Årgång 5 Oktober 2007 Pris 10:- Livskvalitet anno 1946 Att som barn få växa upp på landet sägs vara en stor fördel. År 1946 fanns ännu den klassiska landsbygdsromantiken kvar med en far och en mor som för det mesta var hemma när man kom hem från skolan. Om lekkamraterna inte fanns till hands fanns kanske istället en gris, en katt eller ett får som fick bli ställföreträdande kompis. Var det bättre eller sämre förr? Tja... Sidan Hit men inte längre Vad skall barnen göra när dom ser att vuxna inte räcker till för att skapa fred på jorden och en hälsosam värld att leva i? Minikören i Torsåker hade svaret på frågan i musikalen: Nu säter vi punkt! Sidan 16 Kärleksfull bestraffning För 50 år sedan var kroppsagan avskaffad i Sveriges skolor, åtminstone officiellt. Ändå kunde det hända att någon elev gjorde sig skyldig till något som enligt skolans ledning på något sätt måste bestraffas. Där föddes begreppet kärleksfull bestraffning som kunde vara nog så knepigt att få till då berstraffningsmetoderna skulle omsättas i praktisk verklighet. Det fick skolkantorn vid Solberga skola erfara. Sidan Tanzania och Litauen I det här numret av Korpögat presenterar vi två olika biståndsprojekt. Det ena gäller Tanzania och det andra Litauen. Båda projekten har visat sig vara mycket framgångsrika samtidigt som de skiljer sig från mängden av liknande företeelser. Här handlar det om personligt engagemang, något som tycks vara typiskt för Torsåker. Sidan 14-15, 17 Alla tog sitt ansvar Hur blev det med satsningen på att få bort ungdomsbuset i Torsåker? Anders Haglund redogör för åtgärder och resultat. Sidan 19 Kilovis med böcker blev kilobyte Sidan 22-23

2 2 KORPÖGAT Ledaren: Service ett måste Glesbygdsverket fick för något år sedan regeringens uppdrag att undersöka hur företagandet i Sveriges landsbygdsområden fungerar. I den rapport som nu avlämnats kan man utläsa företeelser som för många kanske var lite överraskande, men inte för oss i Torsåker. Av rapporten, som just nu publiceras på Glesbygdsverkets officiella hemsida på Internet, framgår att där landsbygdspolitikerna inte längre räcker till, där är de privata företagarna beredda att till viss del ta över. I rapporten läser vi att många företagare i glesbygd känner sig tvingade att ha ett stort engagemang i bygdens möjligheter till service och utveckling. Vidare sägs att i landsbygd är enmansföretagen en mycket vanlig form av sysselsättning och på vissa ställen står den för hälften av sysselsättningen. Hela 80 % av de företagare i landsbygd som ingått i undersökningen säger att lokal samhällsservice är betydelsefull för möjligheten att driva och utveckla företag. Samtidigt säger 40 % att de har, med eller mot sin egen vilja, tvingats engagera sig för att bevara eller utveckla servicen i glesbygden. Jörgen Lithander säger vidare att många orter på landsbygden mycket väl skulle kunna leva upp om lite mera krut lades på bra service och tillägger: Om vi vill se tillväxt i landets gles- och landsbygder är det angeläget att bevaka tillgången till service här. Det är viktigt både för företagare och för privatpersoner. I Torsåker har sedan bergsmanstiden på 1600-talet funnits en djup tradition att värna om den bygd där man verkar. Då folkrörelserna kom under 1800-talet blev Torsåker en synnerligen livskraftig folkrörelseort där missionshus byggdes i var och varannan by och där anslutningen till nykterhetsrörelsens lokalavdelningar ibland kunde vara hundraprocentig. Inom Torsåkers socken fick arbetarrörelsen ett starkt fäste och ändå uppstod inga direkta konflikter med dem som under folkrörelsernas blomstringstid tillhandahöll arbetstillfällen. Forskning som bedrivits har påvisat att på orter där folkrörelserna fick ett starkt fäste och där arbetsmarknaden kunnat utvecklas utan konflikter, där finns det krafter värda att ta vara på. Service är oerhört viktigt, något som nu kraftigt understryks i Glesbygdsverkets rapport. Under de senaste fem åren har servicen för oss Torsåkersbor både ökat och minskat i olika avseenden. Samtidigt ser vi framför oss ett scenario där kommunen riskerar att få minskade skatteintäkter. Då gäller det att agera med förstånd. Skulle det bli tal om minskad service till kommunens invånare bör man nog se till att det inte drabbar Torsåker alltför mycket. Korpögats vänner Det märks att hösten tagit vid och att ni läsare kanske tänker lite mer på att ni vill läsa Korpögat under den mörka tid som nu anlänt. Denna reflextion kommer osökt då flera läsare den senaste månaden bidragit med pengar för Korpögats ekonomiska överlevnad. Vill även du lämna ett bidrag tar vi tacksamt emot det på vårt bankgiro Torsåkers Sockenförening. Varje krona är guld värd! Hittills i år har ni fantastiska vänner bidragit med 9.950:-, vilket innebär ett helt kvartals hyra för redaktionen. Tack snälla ni! Denna månad har följande läsare skänkt bidrag: Lars-Erik Eriksson Göran, Kerstin o Håkan Ottosson, USA Britt-Inger Nyman o Leif Morell Yvonne o Bosse i Dalgränsen Redaktionen Reflexvästar Nu kommer mörkret igen Finns att köpa på Korpögat storlek: 3-10 år år XL XXL Pris: 80 kr Tel: KORPÖGAT Torsåkers Sockentidning Politiskt oberoende Utges av: Torsåkers Sockenförening Ansvarig utgivare Håkan Hansson Bankgiro: Annonser: Margareta Skogsberg Material skickas till: Alkrantzvägen Torsåker Redaktionssekreterare: Maude Hydén, Postadress: Korpögat Solbergaleden 28, Torsåker Besöksadress: Bygdegården Torsåker Tel Fax Tryck: Sandvikens Tryckeri AB, 2006

3 Alla älskar Malte och Malta Nu är Fixar-Malte igång. Han har även fått hjälp av Malta. Malte/Malta utgörs av två tjejer och en kille som har sin dagliga syssla vid Droppens dagverksamhet för anhörigstöd i Hofors. På tisdagar och torsdagar ikläder man sig rollerna som Malte/Malta och rycker ut till äldre personer för att hjälpa till med vissa vardagssysslor som många äldre har svårt för. Det gäller bland annat hjälp vid tunga lyft, upp- och nedmontering av gardinstänger, byte av belysningar och glödlampor, hänga upp och ta ner tavlor, viss snöskottning, sandning och flytt av utemöbler, bara som några exempel. För att få utnyttja tjänsten måste man ha fyllt 75 år och hittills har verksamheten varit mycket lyckad. Svåra beslut om flyktingbarn Som Korpögat rapporterade om i förra numret har (fp) ställt en motion till Hofors kommun om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har efter beredning konstaterat att Hofors kommun inte har några sådana möjligheter. Nu riktar Migrationsverket kraftig kritik mot kommuner Ny konsumentvägledning Nu har även invånarna i Hofors kommun tillgång till konsumentvägledning. Den första oktober bildades Konsument Gästrikland som är en gemensam konsumentvägledning för Gävle, Sandviken, Ock- KORPÖGAT 3 Vi har bara mötts av positiva tongångar. Alla blir så glada när vi kommer, berättar Lena Hedberg som är en av Maltorna. Ringer folk från Torsåker också? Jodå, vi skall till Torsåker idag och byta ett lås bland annat, säger Lena Hedberg och tillägger att många som ringer är ensamma personer som saknar anhöriga att be om hjälp med sådana här små enkla saker som kan bli ganska stora och komplicerade för den som är äldre. Vi kan även vara ett litet komplement till hemtjänsten, säger Lena Hedberg. Det var väldigt nära att det inte skulle bli någon sådan här verksamhet i kommunen. Men sedan kommunalrådet Marie- Louise Dangardt på det bestämdaste krävt att den här verksamheten skall vi ha, fick det bli så med start den 3 september i år. För närvarande är det ett försök som skall pågå året ut. Sedan skall en utvärdering ske, men som tongångarna är just nu pekar nog det mesta mot att verksamheten fortsätter även nästa år. Tjänsten är helt gratis och den som vill utnyttja verksamheten kan ringa och framföra sina önskemål. Rent samhällsekonomiskt räknar man med att en sådan här verksamhet skall betala sig själv. Tjänsten, som idag finns på flera orter i landet, inrättas främst för att många äldre skadar sig vid just sådana sysslor som tjänsten omfattar, något som nu förhoppningsvis skall kunna minska med hjälp av Malte och Malta. Text: Staffan Berglind som inte vill ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det finns inget försvar alls för att inte ta emot sådana barn. Kommunerna får riklig ersättning från Migrationsverket och problematiken är inte större kring dessa barn än för övriga flyktingar, menar Migrationsverket. Samtidigt kräver Gunlög Nordström (mp) med stöd av (fht) att ärendet skall återremitteras. Även Kommunstyrelsen har nu enats om återremittering varför socialnämnden får ta sig en ny funderare kring ärendet. elbo, Hofors och Älvkarleby kommuner. Det innebär att alla gästrikar nu får samma service oberoende var man bor. Fem personer skall arbeta inom verksamheten och fokus läggs på det förebyggande arbetet. Torsåkersborna kan ringa eller besöka Konsument Gästrikland vid biblioteket i Sandviken. Öppettider och telefontider: Måndag - torsdag 9-12.

4 4 KORPÖGAT Nu kommer kineserna, eller... I Kina går kineserna med långa bamburör, dom fångar missionärerna och steker dem i smör... Så började en barnvisa som sjöngs under rasterna på Sveriges skolgårdar för 50 år sedan. Idag har sången om de stenåldersmärkta kineserna och de stekta missionärerna tystnat. Idag hörs andra tongångar om Kina. Regionen är på stark frammarsch. Många ekonomiska experter menar att om år kommer Kina att vara motorn i hela världsekonomin och att USA får finna sig i att i det avseendet bli nerflyttat till division två. Den här utvecklingen kan svenskarna tjäna pengar på. En och annan har redan skapat sig en nätt förmögenhet på kinafenomenet. Alla som kan något om ekonomi vet dock att ingen kan göra sig stora förtjänster med mindre än att utsätta sig för en viss risk. Men vem kan göra en vettig riskbedömning i ett fall som detta? Närmar sig västvärlden För ett antal år sedan befriades Kina från kommunismens förtryck även om man kan ana att det till viss del ännu lever kvar. Kina har lång väg att gå i fråga om bland annat miljötänkande och människorätt. De senaste åren har dock Kina valt att närma sig västvärlden, inte minst vad gäller ekonomisk utveckling. Och det har gått fort. Att Kina fick de olympiska spelen 2008 blev den första riktiga signalen om att Kina inte längre kan ses som ett uland utan är något att räkna med. I Kina lever idag c:a 1,4 miljarder människor (befolkningssiffran varierar något mellan olika källor) vilket representerar ungefär en femtedel av jordens befolkning. Hela Kinas befolkning skriker efter ökad standard. Efter att planekonomin saligen avsomnat i Kina, förhoppningsvis för gott, finns det varor och tjänster att köpa. Den privata företagsamheten blomstrar. Köplusten är stor och nu börjar kineserna även få pengar att handla för. Det här har satt fart på investeringarna. Även i Sverige kan enskilda svenskar investera i Kinas utveckling genom att köpa kinafonder. Den ekonomiska utvecklingen i Kina anses under de närmaste åren kunna öka med 8-10 % per år medan västvärldens ekonomier får nöja sig med 3-4 %. Många internationella bedömare varnar för det här och menar att så här kan inte en ekonomi se ut, åtminstone inte på sikt. Det här är en bubbla som förr eller senare spricker, menar somliga. Andra experter menar att riskerna med kinainvesteringar inte är så mycket större än att investera i västvärlden, att risken för förstatligande av Kinas ekonomiska tillgångar är så gott som obefintlig, att olympiska spelen nästa år och världsutställningen 2010 borgar för att inget dramatiskt kommer att hända i Kina fram till dess och att den kinesiska riksbanken idag har de medel man behöver för att hålla överhettningsspöket i schack. Bra utdelning hitintills Det här har gett många fondsparare blodad tand. Trots vissa risker har många satsat hårt på kinafonder som oftast gett en formidabel utdelning. Förlorarna i spelet om Kina är sparare som sålt sina fonder i panik vid minsta tecken på att nu spricker kinabubblan. I februari i år paniksålde många fondsparare sina kinafonder då man trodde att kinesiska riksbanken tappat greppet om utvecklingen. Något som många fondsparare säkert ångrar idag. Sedan dess har de flesta renodlade kinafonder gått upp med %. På de kinesiska börserna händer nästan dagligen saker som vi i Europa knappast kunnat drömma om. Då ett större elektronikföretag nyligen introducerades på Hang Seng-börsen i Hong Kong steg aktiekursen med 168 % redan under första börsdagen. De kinafonder som kan köpas i Sverige och som gått bäst är också de fonder som haft en mer aggresiv placeringsinriktning och som därför inte i första hand ser till riskerna. Till vinnarna räknas bland annat JF China (USD) Fund A som sedan oktober 2006 stigit med 130 % och med hela 306 % sedan En vinnarfond är ABM Amro Kina som i skrivande stund gått upp med 63 % sedan årsskiftet medan europabörserna och USA-börserna under samma tid kravlat sig framåt i knapp styrfart. Vinnarfonden inom PPM-systemet är idag Baring Hong Kong China Fund som på ett år stigit med 138 %. Det gäller att ha is i magen Under de senaste tre åren har börsutvecklingen på de kinesiska börserna, där de flesta fonder som säljs i Sverige handlas på Hang Seng-börsen i Hong Kong, följt ett speciellt mönster. En nedgång på börsen har alltid följts av en kraftig uppgång som i många fall varit minst dubbelt så stor som nedgången. Den som studerat det här och haft speldjävulen i sig har kunnat gå in i en fond då den går ner och sedan vid den följande uppgången

5 KORPÖGAT 5 kammat hem de pengar som paniksäljarna lämnat efter sig. Västvärldens köpkraft Än så länge går mycket av det som produceras i Kina på export. Därför är Kina också beroende av att västvärldens ekonomier går bra, vilket de gör just nu, för att västvärldens invånare skall kunna köpa varor från Kina. En nedgång på börserna i USA följs vanligen av en nedgång på kinabörserna. På sikt kommer dock beroendet av västvärldens utveckling att avtrappas i takt med att den inhemska köpkraften i Kina ökar, menar många bedömare, varför Kina inom kort kan komma att stå för den största ekonomiska tillväxt världen någonsin skådat. Hur skall då en vanlig hederlig Torsåkersbo ställa sig till det här? Den som söker vägledning på Internet och i ekonomiska tidskrifter har det inte lätt. Där lämnas expertråd i alla möjliga och omöjliga riktningar, allt från att vettiga fondsparare bör hoppa på det fantastiska kinatåget och tills vidare placera minst hälften av sina satsningar i Kina, till rådet att mer eller mindre undvika Kina eftersom det här äventyret när som helst kan sluta i en skräll. Vilka råd får då Torsåkersborna vid de två banker som finns här? Här kommer svaret från bankerna i Torsåker: Johan Forsström, Swedbank: Även vid Swedbank ser man positivt på Kina. Man hänvisar bland annat till en tidningsintervju med Veronica Yu som står som förvaltare till en av bankens kinafonder. Där säger Veronica Yu att den politiska risken i Kina är lägre jämfört med flera andra tillväxtmarknader. Kineserna får allt mer ett Handelsbankens kontorschef Kerstin Persson: Handelsbanken har en positiv syn på regionen på lång sikt. På kort sikt kan det bli stora svängningar. Den stora uppgång som varit den senaste tiden kan leda till rekyl. Vi ger inte generella placeringsråd utan vi utgår från placeringshorisont och riskbenägenhet hos varje enskild person. Den som tror på regionen samt är villig till placering med risk kan mycket väl placera 5-10 % på aktiemarknaden i Kina. Ett bra sätt att minska risken är att göra detta genom stående överföring eller en placering i kapitalgaranterad produkt med inriktning på regionen, säger Kerstin Persson. västerländskt konsumtionsbeteende vilket givetvis gynnar den ekonomiska utvecklingen i Kina. Hittills har Kina levt mycket på export men nu börjar även den inhemska konsumtionen komma igång. När jag själv växte upp i Kina fanns det ingen mjölk att handla i butikerna. Nu finns det mjölk och mejeriprodukter i affärerna. Behöver jag säga att vi har köpt mejeriaktier till fonden, säger Veronica Yu och tillägger att den som placerar i Kinafonder får räkna med stor volatilitet vilket betyder att man kan få uppleva kraftiga uppoch nedgångar i börsutvecklingen. Några röster från Internet om Kinafonder: Den amerikanska bolånekrisen har spridit osäkerhet på världens börser, med ett undantag, Kina. Där fortsätter börserna att slå nya rekord trots upprepade varningar om en spekulationsbubbla. Kurserna i Shanghai, som är den största av de två kinesiska börserna har sedan årsskiftet stigit med uppåt hundra procent. Hittills har det varit lönsamt att ha is i magen för att rida ut de tillfälliga börsstormarna, men ju mer bubblan pumpas upp, desto större blir fallhöjden Weje Sandén, Privata Affärer Aktierna i Hong Kong ser ut att skena, men världens tillväxtmarknader är ingen bubbla. Deras ekonomier är starkare än någonsin. BNP växer med 6-7 % per år. Kina toppar med 11 %. Den gamla världen växer med 2-3 %. Företagens lönsamhet i Kina är lika bra som i västvärlden och balansräkningarna är något starkare. Investeringskonsult Märtha Josefsson Kina kan bli världens största ekonomi, tror experterna, men vinnare blir främst kineserna själva. Det finns mycket som hindrar utlänningar som köper Kinafonder att få en bra avkastning. Ett börsföretag med utmärkta framtidsutsikter kan samtidigt ha en aktiekurs som är alldeles för hög. Kina kan visa sig vara ett liknande exempel. Det är farligt att sätta likhetstecken mellan tillväxten i Kina och avkastning hos en Kinafond som många fondrådgivare gör. Jonas Lindmark, Morningstar Till skillnad från USA är Kina ingen fungerande marknadsekonomi, vilket gör att möjligheterna för myndigheterna att agera ser annorlunda ut. Risken för en bubbla på aktiemarknaden är stor Margareta Levander, nättidningen Placera.nu Reportage: Margareta Skogsberg & Staffan Berglind

6 6 KORPÖGAT Kören jubilerar med Vivaldi Torsåkers kyrkokör, eller Torsåkers kyrko- och hembygdskör som man numera kallar sig, firar i år sitt 80-årsjubileum. Höjdpunkten i firandet blir den 17 november då kören tillsammans med Sandvikens orkesterförening ger en jubileumskonsert i Torsåkers kyrka. På programmet står Antonio Vivaldis Gloria och förberedelserna har pågått sedan april. Körens ordinarie ledare Mia Wängelin håller i trådarna för själva inövningen av stycket men vid jubileumskonserten skall hon själv vara solist tillsammans med Anna-Carin Jutestål varför hon då måste lämna ifrån sig taktpinnen. Hon har sett till att den hamnat i säkra händer. Dirigent vid jubileumskonserten blir Stellan Alneberg som har ett brett verksamhetsområde inom musiken. Med Gävle som bas arbetar han just nu tillsammans med Uppsala stadsteater. Han är även pianist och är verksam i operasammanhang vid bland annat instuderingar. Han har även dirigerat flera större operaföreställningar och han tycker att just det här stycket passar mycket bra i ett sammanhang som detta: Det är ett tacksamt körstycke och det är även ett mycket typiskt barockstycke. Mer barock än så här kan det knappast bli, säger Stellan Alneberg. I kören finns flera medlemmar som haft ett mångårigt engagemang för att förgylla tillvaron med sång både för sig själva och för andra. En av de verkliga veteranerna är Astrid Hedlund som kan fira ett alldeles eget jubileum i år då hon sjungit med kören i 50 år. Det är naturligtvis glädjen som är drivkraften, säger Astrid. Det blev en hel del diskussioner kring vilket program man skulle välja vid jubileumskonserten, men till slut blev det Vivaldi som tog hem spelet och vars högtidliga Gloria nu kommer att fylla kyrkorummet med barocktoner vid körens jubileumskonsert. Antonio Vivaldi ( ) räknas idag som en av de stora barockkompositörerna vid sidan av Bach och Händel. Han föddes i Venedig som son till en mycket skicklig violinist. Han prästvigdes 1703 men begärde avsked från sitt ämbete redan 1704 för att istället satsa på musiken. Han skrev bland annat flera stora körverk med betoning på kvinnoröster. Astrid Hedlund Reportage: Staffan Berglind Jesus i drunkningsdrama Inte ens i kyrkliga kretsar blir det rätt alla gånger då man genom annonser och anslag skall berätta om vad som händer i kyrkans värld. Kyrkans Tidning har samlat på sig några exempel på hur det kan bli då man i bästa välmening vill sprida information om kyrklig verksamhet: I söndags celebrerade kyrkoherden sin avskedsmässa. Kören sjöng Klappa händerna i glädje. Damerna har kastat alla kläderna i församlingskällaren. Man kan få titta på dem varje fredag eftermiddag. Temat för denna veckas bibelstudium är Jesus går på vattnet. Temat för nästa vecka är Sökandet efter Jesus. GARNBOD Solbergaleden 22, Torsåker Mån-fre (lunch ) Lördag STICK- & VIRKGARN Uppritade BRODERIER DMC Moulinegarner - KEMTVÄTT MATTRASOR - MATTVARP Inte dyr Inte billig Inte bäst Men jag finns här året runt Nornholms Blommor Solbergaleden - Torsåker Tel

7 Värdefulla boendemiljöer i Torsåker Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att upprätta kostnadsförslag för inventering av värdefulla boendemiljöer i Torsåker. Inventeringen skall utföras av Länsmuséet. Bakom det hela ligger kommunarkitekt Leif Holmqvist som i skrivelse till nämnden menar att i det kommande arbetet inom Järnriket finns en ambition att undersöka bergsmanskulturen djupare inom Gästrikland, Dalarna och Västmanland. En inventering av boendemiljöerna i Torsåker kan därför ses som en start och en viktig del i ett större arbete med Järnriket. Att just Länsmuséet bör göra inventeringen beror på att man där har flerårig erfarenhet av inventeringar av boendemiljöer i Hälsningland och Gästrikland. Trakten kring Torsåker, med ett av landets äldsta bergslag, är kulturhistoriskt intressant och förtjänar en djupare undersökning. Många av gårdarna har en karaktäristisk stil och kallas i folkmun för Torsåkersgårdar. Stilen är så kännetecknande för trakten att gårdarna till och med finns upptagna som Gästriklands landskapshus i bl.a. viss litteratur. Inventeringen är även ett viktigt underlag för kommunens hantering av bygglov och i arbetet med pågående översiktsplanarbete inom Torsåkers kulturmiljö, säger Leif Holmqvist i sin skrivelse till Miljö- och byggnadsnämnden. Missa inte Lärarlyftet Hans Backman och Lennart Elfström har för (fp) räkning skrivit en motion till fullmäktige om att Hofors kommun inte får missa tillfället att kunna få delta i Lärarlyftet, en särskild satsning som görs i Sverige för att höja kompetensnivån hos landets lärarkår. Regeringen har föreslagit att 3,6 miljarder kr skall satsas på att förbättra lärarnas kunskaper lärare skall få möjlighet att gå akademisk fortbildning. Lärarna på lågoch mellanstadiet skall främst fortbildas i att lära små barn läsa, skriva och räkna. För lärarna på högstadiet och gymnasiet prioriteras fördjupning och breddning av ämneskunskaperna. Den som deltar i utbildningen skall kunna vara tjänstledig med 80 % lön under studietiden. Staten har lovat att stå för 70% av kostnaden, kommunen skall stå för de övriga 30 procenten. I Hofors kommun kommer c:a 30 lärare att kunna ges möjlighet att delta i Lärarlyftet fram till år Det kräver långsiktig planering och noggranna förberedelser. Vi måste se över behoven av fortbildning och ämnesfördjupning hos lärarna i de kommunala skolorna. Barn- och grundskolenämnden och Gymnasienämnden bör därför omgående utse en tjänstemannagrupp med uppgift att ta kontakt med Skolverket och förbereda kommunens skolor för Lärarlyftet. Detta för att vi snabbt skall få de underlag som krävs för att besluta om denna angelägna kvalitetssatsning för eleverna i skolorna i vår kommun, säger Backman/ Elfström i sin motion. Satan i Sveriges riksdag Nu har det hänt. För första gången i Sveriges historia har en demokratiskt vald regering likställts med Djävulen i ett officiellt sammanhang. Det var Mona Sahlin som i partiledardebatten den 17 november sa att man kunde se Djävulen i den regeringspolitik som nu förs i landet. Hon torde ju ha en bra bild av hur han ser ut efter diverse kontokortsskandaler och obetalda böter (red. anm.) KORPÖGAT Butiken mitt i byn Paketutlämning ATG-ombud Svenska Spel Apoteksutlämning Öppet: Måndag - fredag Lördag Söndag Rönningsholmsv. 2 Torsåker Tel:

8 8 KORPÖGAT ÄÄÄÄNTLIGEN!!! Bygget av den nya sträckningen av väg 68 har påbörjats. Hästboborna kan börja se ett slut på den hårda trafik som idag går genom byn. Redan 1932 diskuterades en ny dragning av vägen. Det har sedan varit på gång vid flera tillfällen och i början av 70-talet var det nära då man till och med var i Hästbo och planerade en ny vägsträckning. Men det skulle alltså dröja ända till 2007 innan planerna blev verklighet. Men bättre sent än aldrig! Reportage: IngaLill Ek Betyg från årskurs ett Hans Backman och Lennart Elfström, båda (fp) har skrivit en motion där man föreslår att föräldrar som så önskar skall kunna få skriftliga kunskapsomdömen från årskurs ett för att kunna vara optimalt delaktiga i barnens skolgång. De försök som gjorts med tydliga skriftliga omdömen har tidigare stoppats av den socialdemokratiska regeringen. Nu påpekar Backman/Elfström att många föräldrar idag efterlyser bättre information om hur deras barn ligger till i förhållande till målen. Ofta uppfattas skolans information som luddig varför skriftliga omdömen till den som så önskar skulle kunna vara till gagn för alla, inte minst mot bakgrund av att eleverna i nionde klass i Hofors har ett av de lägsta medelbetygen i landet, heter det i motionen. Nästa nummer av Korpögat kommer ut 30 november manusstopp 12 november Lokaler & Lägenheter Uthyres Torsåkers Bygg och Handel AB Tel Dalgränsens Mekaniska Försäkra i det lokala försäkringsbolaget! Ring för mer information! Tel Mån - Fre Tors även Hemsida:

9 KORPÖGAT 9 Priserna på jordbruksmark ökar I ett pressmeddelande från Jordbruksverket sägs att priserna på jordbruksmark i Sverige fortsätter att öka. Mellan åren 2005 och 2006 var prisökningen i genomsnitt 10 % och mellan 2003 och 2004 var prisökningen hela 23 %. Procentuellt sett har ökningen varit störst i de sydligare regionerna, främst i slättbygderna där priserna på jordbruksmark i genomsnitt är högre än i övriga landet. Det genomsnittliga priset för jordbruksmark i Sverige beräknades år 2006 till kr per hektar vilket är mer än tre gånger så högt som Dock skiljer priserna mycket beroende på vilken region i Sverige det är frågan om. Priset var högst i Götalands södra slättbygder med kr per hektar och lägst i region Övre Norrland med kr per hektar. En viktig orsak till ökningarna är den reform av jordbrukspolitiken som med stöd av EU:s lagstiftning trädde i kraft Reformen innebar att stödet till jordbruket förändrades från att ha varit kopplat till odlad areal av vissa grödor och viss djurhållning till att ges i förhållande till arealen oavsett vilken gröda som odlades. Det innebär att mark som tidigare inte fått stöd, främst åkermark som används för vallodling och bete, blev stödberättigad. Förändringen gynnade främst skogsbygderna och de norra delarna av landet. Även det ekonomiska läget med låga räntor har varit gynnsamt för prisutvecklingen. Jämfört med skogsmark kan noteras att priserna för åkermark mer än fördubblats i alla regioner i Sverige sedan 1999 medan priset på skogsmark stigit i storleksordningen 50 % under samma period. I en annan rapport från Jordbruksverket konstateras att sex länder idag avancerar kraftigt inom världshandeln vad gäller export av jordbruksprodukter. Dessa länder är Argentina, Brasilien,Indien, Kina, Ryssland och Ukraina som på sikt kommer att vara en liten utmaning mot EU:s samlade jordbruksproduktion. Hofors Trafikskola utbildar: Handledare, B-körkort, BE-körkort, EU-moped Ring för mer information Även intensivkurser , Faluvägen 73, Hofors Vi utför alla slags VVS-arbeten. Vi samordnar med snickare, plattsättare, elektriker och målare. Ring Hofors VVS Vi lämnar gratis offerter. AT Bildelar Hofors Storgatan 33 Beställ hos oss: Smörgåsar - Smörgåstårtor - Sallader Tårtor - Bakelser - Fikabröd Rubinen Hofors Tel Tel

10 10 KORPÖGAT Euro-kortet Vad är det? Jo, nu när du ska åka utanför Sveriges gränser men inom EU, behövs det ett litet blått kort som berättar vem du är om olyckan är framme och du behöver uppsöka läkare eller sjukhus. Förr fick man ett intyg varje gång man skulle resa utomlands. Nu beställs det speciella ID-kortet, som räcker tre år, hos försäkringskassan eller på Internet-sidan www. forsakringskassan.se och klicka på Europeiska sjukförsäkringskortet. Skulle du förlora kortet beställer du ett nytt. Kortet behöver inte spärras, då det alltid krävs legitimation av den som använder kortet. Om du är pensionär och skall resa till Spanien behövs det ett särskilt intyg som komplement till EUkortet. Detta intyg beställer man från försäkringskassan per telefon eller maila till: Kom ihåg att beställa kort och intyg i god tid. Kortet behöver du även om resan bara går till ex. Finland, Estland och Tyskland. Kanarieöarna tillhör inte EU. Där gäller andra regler om försäkringar. Text: Maude Hyden Särskild kryssning för religiösa Kryssningsrederier över hela världen slåss om passagerarna som aldrig förr. Det blir allt vanligare med intresseinriktade kryssningar där alla kryssningsresenärer har samma intresse. Tidningen Forbes har gjort en inventering över just sådana kryssningar och bland annat funnit en speciell kryssning för religiösa personer där gudstjänster och bönemöten hålls ombord varannan timme och där alla spritflaskor i baren bytts ut mot mineralvatten. Som nudist kan man åka på karibienkryssning för dollar där 172 nudister kan härja fritt på eget krysnningsfartyg, dock med regeln att man skall vara påklädd vid middagen. Alla schackvänner hälsas välkomna till Geek Cruises för en särskild schackresa i Karibiska havet för dollar. Hogs on the Sea heter en annan kryssning för mc-entusiaster där passagerarna förväntas äntra landgången i skinnpaj. Och den som söker kuslig spänning kan kryssa med flodbåt på Themsen i England i sju dygn med dagliga strandhugg och detaljrik guidning på speciella platser där det skett ruskiga mord. Pang i bygget Grävningsarbeten utföres GrävKling Lars Kling Övre Berg Torsåker Färg - Tapeter - Måleri - Kakel & Klinkers - Trä & Laminatgolv - Mattor - Massagekar - Totallösningar på entreprenad - Inredning/presenter från Cult Design, Mique, Nordal mfl Färg & Interiör Skolgatan En 35-årig man från Västergötland har dömts till villkorlig dom och samhällstjänst för att ha skjutit skarpt inne på Vilda Västern-nöjesparken High Caparral norr om Värnamo i Småland. Mannen arbetade som säsongsanställd vid anläggningen och då han greps i berusat tillstånd kunde polisen beslagta fyra gevär och 152 skarpladdade patroner av vilka en patron hade avfyrats inne på anläggningen. Som förklaring till sitt handlande uppgav mannen att han trodde det var tillåtet, skriver Värnamo tidning. Rubinen Hofors Vardag Lördag

11 Insändare: Bernt behöver avlösning till julvandringen Snart är det julafton. I 11 år har vi vandrat till Lindforsberget på julaftons morgon. Traditionen har varit omtyckt och uppslutningen från byborna har varit god. Vi har varit c.a 150 personer varje år. Men i år har jag inte möjlighet att hålla i detta utan undrar om det finns någon som kan hjälpa till. Jag står till förfogande med föreberedelserna och tips. Ta gärna kontakt med mig. Bernt Jonsson Tel eller KORPÖGAT 11 Dataprylar med tjej-rabatt Hemelektronikföretaget Siba tycker att man har alldeles för få kvinnliga kunder. Det är mest killar i årsåldern som med trånande ögon står och dräglar i butikerna inför utbudet av dataprylar, säger Sara Widman som är informationsansvarig på Siba. Men nu skall det bli ändring på det. I Stockholm och Göteborg har man redan ordnat särskilda tjejkvällar där enbart kunder av kvinnligt kön släpps in. Dessutom får de 10 % tjej-rabatt på allt som inhandlas. Finns det då inte risk för att killarna skickar iväg flickvännen, mamma eller mormor för att köpa dataprylar åt dem med tjej-rabatt? Jodå, men den risken får man ta. Det viktiga är att få in kvinnorna genom dörren till butiken vilket är första förutsättningen för att de skall kunna intressera sig för produkterna, menar man på Siba. Nu har turen kommit till Linköping där man vid en nyligen arrangerad tjejkväll med 10 % tjej-rabatt även kunde erbjuda produkter särskilt för sådana kvinnor som tycker att datorer är tråkiga och ointressanta. Bland annat presenterades supersnygga dataväskor av krokodil- och leopardskinn samt datorer där det gråtrista plåtfodralet ersatts med rosa läder och kompositmateriel kolorerat med lila syrener och svart pianolack. Där rök det rekordet För c:a 20 år sedan stoppade polisen en Gävlebo som på riksväg 80 mellan Gävle och Valbo körde i 122 km/tim med en Epa-traktor. Gällande hastighetsregler hade därmed överskridits med 92 km/tim vilket var nytt svenskt rekord i fortkörning. Skulle det rekordet ha stått sig genom åren får Gävlebon nu finna sig i att överlämna sitt rekord till Norrbotten där polisen nyligen stoppade en bilist i Gäddvik som klockats för 186 km/tim på en 50-sträcka, läser vi i Norrbottenkuriren. HULDS ÅKERI AB Tor orsåk såker er Återförsäljare Castrol även däck o fälgar samt oljeservice bilar

12 12 KORPÖGAT Kling-Anders I raden av original har vi nu kommit till Anders Kling, Kling-Anders kallad. Anders föddes i Ockelbo När han var åtta år flyttade familjen till Torsåker, då hans far som var järnvägsarbetare, hade fått arbete i Torsåker. Anders började, som de flesta på den tiden, att arbeta när han var tolv-tretton år gammal. Det tunga arbetet gjorde att Anders blev en riktig kraftkarl och han lyfte, enligt honom själv, 160 kilo ovanför huvudet. Vid flera tillfällen lyckades han överglänsa kringresande cirkusatleter. Kunde man bevisa att man var starkare än cirkusens kraftkarlar så fick man pengar i belöning. Det kunde Anders och han kunde hämta in flera tusen kronor. Sant eller ej, men så berättade han själv. Spelade dum Anders var hästkarl och en riktig arbetsmänniska men även en egensinnig person. Militärtjänsten var han inte intresserad av och såg därför till att göra sig omöjlig. När han skulle sela på en häst gjorde han allting bakfram. Och när han blev satt till att plocka skräp gick han och plockade en hel dag men med en hink utan botten. Till slut blev han frikallad. Vid sågen i Hoo infann han sig en dag och började helt sonika arbeta där utan att ha blivit anställd. Huset där Kling-Anders bodde Anders arbetade med skogsarbete i 40 år och var under de åren aldrig sjuk. Var lite egensinnig Efter sin pensionering gick han en mil om dagen, gärna i skogen. De vilda djuren, som förmodligen var vana att se honom, var inte rädda för Anders utan kom honom nära. Han var för det mesta glad men kunde också bli arg och riktigt otrevlig. Anders kunde mycket men ville inte hjälpa till för: Jag har gjort mitt. Anders bodde i närmare 30 år i ett gammalt tals hus i den lilla byn Spjutäng som ligger mellan Hästbo och Åsmundshyttan. Där flyttade han bara in utan att fråga om lov. Husägaren var en snäll person så han fick bo där gratis under alla år. Många gånger när man åkte förbi Spjutäng satt han där på en sten i sin svarta långrock och viftade. Anders levde sitt liv utan en kvinna vid sin sida. Till sällskap hade han istället ett stort antal katter. Anders kunde mycket levande berätta om människor som han såg, inomhus och ute, men som ingen annan kunde se. Fantasier, eller hade han kanske en förmåga att se det andra inte såg? Kallt och utedass Huset blev med åren alltmer förfallet och som bostad skulle det nog inte ha ansetts vara lämpat de sista åren. Anders bodde då i ett rum på vinden med endast ett element som värmekälla, en kal glödlampa som belysning och en enkel platta att värma maten på. När det var riktigt kallt på vintern isade fönstret igen. Huset hade inte heller bekvämligheter som vat- BilBillackering Lackskador - Plåtskador Garanti Ugnslackering - Plåtverkstad - på alla Plastreparationer - jobb Lackförseglingar - Försäljning av billacker och grundmaterial Tel , LACKFÖRSEGLING - TEXTILTVÄTT HANDTVÄTT - SERVICE FRAMVAGNS / FYRHJULSTINSTÄLLNING DÄCK OCH FÄLG MONTERING / BALANSERING När det gäller badrum Vi har våtrumsbehörighet Kakelbutiken, Storvik Tel/Fax

13 ten inomhus och toalettbestyren fick skötas på utedass. Kling -Anders Snälla grannar Som tur var fanns det snälla människor omkring honom. När han inte längre kunde åka moped eller spark till affären i Hästbo fick han hjälp med att göra sina inköp. Snälla grannar hjälpte honom med tvätt och bjöd på mat, när han tittade in. De visste om hans misär och försökte förmå honom att flytta till Spelmannen. Han gick med på att åka och titta på boendet men inte blev det någon flytt dit. För som Anders sa: Det här är ett fuskbygge och det kommer att rasa ihop om några år. Till slut blev han ändå så dålig att han helt enkelt blev hämtad med ambulans och flyttad till Spelmannen. Han fann sig aldrig riktigt tillrätta och efter cirka ett halvår så fick Anders sluta sina dagar 86 år gammal. I dagarna står hans tidi- KORPÖGAT 13 gare hem, det förfallna, en gång så vackra huset inför en förestående rivning. Reportage: IngaLill Ek Guldkantade frekvenser I Nerikes Allehanda läser vi om att Sveriges försvarsmakt ännu lever i föreställningen om att Sverige inom kort kan befinna sig i krig. Därför håller man fortfarande fast vid ett enormt utbud av radiofrekvenser som är till för att användas i händelse av att Sverige angrips med vapen av främmande makt. Nu pågår en omfattande utveckling där teleoperatörer, bredbandsoperatörer och tv-bolag blir allt fler och vill sända allt mer. Därför har den typen av radiofrekvenser blivit en ren handelsvara. Postoch Telestyrelsen (PTS) har gjort uppskattningen att det kommersiella värdet av de särskilda radiofrekvenser som svenska försvaret förfogar över idag kan vara upp emot 17 miljarder kronor, en nätt summa som svenska staten lätt skulle kunna få in om frekvenserna såldes i kommersiellt syfte. Vidare konstaterar PTS att försvarsmakten idag inte använder sina särskilt avdelade frekvensområden annat än vid någon enstaka övning. Luriga förpackningar Konsumentverket fortsätter sin klappjakt på förpackningar som gjorts större än nödvändigt för att kunderna genom sina ögon skall luras att betala ett högre pris. KO har tidigare förbjudit Axa Sportflakes att sälja frukostflingor i paket som är dubbelt så stora som mängden flingor. Nu är det Akzo Nobel som får sig en knäpp på näsan av KO för att man säljer mineralsalt i förpackningar som endast innehåller 68 % salt. Samtidigt passar KO på att varna för reseföretaget Siam Tours som säljer billiga resor till Thailand. Kunderna uppmanas att betala allt i förskott. Men det kan vara vanskligt, menar KO. Vid kontroll har framkommit att ägaren till det hotell i Thailand som företagets annonser lockar med inte har något avtal med Siam Tours och överhuvud taget inte känner till företaget. Centralgatan 13 Hofors Tel Karin Osmund Öppettider: Tis-Fre Lunch Lördag Tingsgatan 16 Storvik Tel:

14 14 KORPÖGAT Framgångsrikt samarbete med bybor i Tanzania 11 oktober hade styrelsen för Vänföreningen Ihushi sitt upptaktsmöte inför höstens aktiviteter. Nu går man in i en ny fas i stödet till de tre tanzaniska byarna Ihushi, Sese och Matale med befolkning på människor. Sedan vänföreningen bildades har de här byarna legat föreningen varmt om hjärtat. Nu börjar utfasningen vilket innebär att 2010 ska det ekonomiska stödet avslutas. De verksamheter som byggts upp, bland annat en yrkesskola, en förskola och stöd till kvinnor, ska befolkningen då kunna driva vidare av egen kraft.arbetet i Ihushi har väckt intresse på många håll och studiebesöken är många. Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Sjukvård och utbildning räcker inte till och barnadödligheten är hög. Jordbruket är den viktigaste näringen men på senare år har bönderna drabbats hårt av sämre väderförhållanden var Torsåkersborna Inger Wibergh och Lage Bergström i Tanzania på uppdrag av SIDA för att göra en dokumentärfilm om ett vatten- och hälsoprojekt i området runt Victoriasjön. De besökte då byn Ihushi och lärde känna den dåvarande byledaren Emmanuel Bugaba. Med honom påbörjade de ett samtal om utvecklingsfrågor, ett samtal som fortsatt under alla år sedan dess. Ungdomarnas situation upptog mycket av Bugubas tankar. Många unga människor kan inte försörja sig på landsbygden. Bristen på utbildning och arbetstillfällen medför att de hamnar i städerna i jakt på en försörjning vilket medför risker Styrelsen Inger Wibergh, Ylva Derfér, andra raden Lage Bergström, Ulla-Britt Norlin, Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell ( frånvarande Jan-Erik Magnusson ) för drogmissbruk och ökad utsatthet för hiv/aids. Hjälp till självhjälp Kontakten med byn Ihuishi fortsatte under hela 1990-talet bildades Vänföreningen Ihushi bland vännerna i Torsåker. Samtidigt bildade Emmanuel Buguba en tanzanisk förening med namnet Ihushi Develope Center (IDC). Vänföreningen har bidragit med ekonomiskt stöd som till 80 % bestått av SIDA-bidrag. Vänföreningen har idag ett 80- tal medlemmar som bidragit med medlemsavgifter och gåvor, men också med engagemang och uppmuntran. Stödet från medlemmarna har varit fantastiskt och styrelsen har kunnat arbeta på ett föredömligt sätt, säger Inger Wibergh som är ordförande i föreningen. Samarbetet mellan Vänföreningen och IDC har varit framgångsrikt. Idag finns ett utvecklingscentrum i Ihushi med en tvåårig yrkesskola, en förskola för 45 barn, ett gästhus och en stor samlingslokal med video. Hela centret drivs med solpaneler. IDC stöttar dessutom 19 kvinnogrupper, bl. a. med en egen bank för sparande och lån. Dessutom har grundskolorna i området fått stöd med skolkök, fruktträdgårdar och regnvattentankar så att skolbarn nu får skolfrukost varje dag. Arbetet med hiv/ aids är omfattande och stöd ges till föräldralösa barn och utsatta familjer. Besök i Torsåker Ömsesidiga besök mellan Ihushi och Torsåker genomförs varje år. Byledare och lärare från Tanzania har deltagit i flera seminarier som anordnats i Torsåker som Korpögat tidigare rapporterat om. Yrkesskolan i Ihushi är numera registrerad hos VETA som är en statlig organisation för yrkesskolor i Tanzania. Detta är en framgång som bl.a. innebär bättre fortbildningsmöjligheter för yrkeslärarna och att elevernas diplom från skolan ges högre värde hos arbetsgivare. Beröm från SIDA Under senare år har SIDA satsat på olika biståndsprojekt i området runt Victoriasjön. Vänföreningen Ihushi har fått ett begränsat stöd från det här särskilda anslaget och man har förvaltat pengarna väl enligt SIDA:s bedömning.

15 Vad är det då som är så bra med Vänföreningen Ihushi och som har föranlett sådana här erkännanden från Sida? Det har funnits ett stort engagemang bland våra medlemmar. Vår insats skall inte i första hand ses som att skänka pengar. Våra insatser har främst varit att ge förutsättningar för byborna att förverkliga sina egna idéer. Vi hjälper till att hitta lösningar, men besluten tas av dem. Det egna självförtroendet stärks och man vågar tro att förändringar till det bättre är möjliga, berättar Inger Wibergh. Egna företagare Inger Wibergh visar även upp de nyhetsblad som föreningen skickar ut för att medlemmarna skall kunna följa utvecklingsarbetet i Ihushi. Där framgår med tydlighet att den yrkesskola som vänföreningen engagerat sig starkt i är något av en ögonsten hos lokalbefolkningen i Ihushi. I nyhetsbladet kan man läsa om flickor som efter utbildning på skolan kunnat etablera sig som sömmerskor sedan de fått låna pengar till en symaskin. Där finns även en smått rörande berättelse om gossen Samuel som då han tog sin examen från skolan fick en såg och två hyvlar av sin far för att kunna arbeta som snickare. Med två hyvlar och en såg kommer man inte långt i det avseendet. Men till all glädje hade Samuel en kompis som hade måttband, tvingar och en hammare och genom att slå sina påsar ihop fick de båda ynglingarna möjlighet att kunna arbeta som snickare. Hjälp till nätverk 2010 är projekttiden slut men det betyder inte att Vänföreningen Ihushi säger tack och farväl. Nej, vi kommer att ha fortgående kontakter med våra vänner där nere. Vi kommer att bistå med att Skolkören sjunger iförda kepsar från Veda Skog bygga nätverk och i övrigt verka för en positiv utveckling i området, säger Inger Wibergh och tillägger KORPÖGAT 15 att snart är det åter dags för examen på yrkesskolan. Det har blivit tradition att alla elever vid sin examen får en T-shirt och en keps som en hälsning från Sverige. Det är mycket uppskattat och den som vill glädja ungdomarna i Ihushi med kepsar och T-shirts får gärna ta kontakt med någon av oss i styrelsen, säger Inger Wibergh. Text: Staffan Berglind Foto: Lage Bergström

16 16 KORPÖGAT Tänkvärt budskap från Minikören Nu sätter vi punkt! Det var budskapet då Minikören med viss förstärkning spelade upp minimusikalen Klimat.nu i Torsåkers kyrka. Under två föreställningar, en för Torsåkers skolelever och en för allmänheten, fick Torsåkersborna en rejäl lektion i konsten att försöka leva tillsammans i fred och samförstånd och värna om vår gemensamma jord och om oss själva. Handlingen utspelar sig vid stranden av en sjö. Dit kommer några barn för att leka vid bryggan. Där stöter dom plötsligt på Exet som är ett före detta barn, eller en vuxen som det ibland brukar heta. Exet berättar för barnen att här är det farligt att leka. Här kan man nästan inte vara alls. Vattnet i sjön är förgiftat. Detta leder barnen in i en diskussion som går allt djupare ju längre diskussionen pågår. Varför gör vuxna människor så här? Hur skall vi kunna leva här på jorden om våra vatten skall bli förgiftade? Plötsligt får någon se en blomma som är fridlyst. Någon av barnen undrar över varför bara blommor skall ha rätten att bli fridlysta. Kanske barn också behöver vara fridlysta ibland. Svårt att säga förlåt Det framkommer också att vi människor inte bara är stygga mot den jord vi lever på. Vi är även Mekaniska arbeten, svetsning, bockning och pulverlackering Tel stygga mot varandra. Är man stygg mot en kompis kan man alltid säga förlåt i förhoppningen om att allt skall bli bra igen. Men hur säger man förlåt till en jord som man har förgiftat? Varför skjuts allt upp Vuxna människor pratar om klimatförändringar, koldioxidutsläpp i märkliga termer som dom knappt själva begriper. Vuxna människor tycks veta att något är fel, men ingen gör något åt det. Det är typiskt vuxna. Dom skjuter upp allting till sen som t.ex. när mamma lovar att börja banta på måndag eller när pappa lovar på nyårsafton att han skall sluta röka. Vet Exet möjligen varför vuxna människor beter sig så här? Nej, inte ens Exet vet. Det här kan inte fortsätta. Om inte vuxna kan göra något så måste barnen agera. Och det gör vi nu. Nu sätter vi punkt! Minikören i aktion Torsåkers Bygdegård & Vandrarhem Vi erbjuder lokaler för * Kontor * Möten * Konferenser * Teater * Fester Tel Fax Mob Solbergaleden Torsåker Fred, miljö och rättvisa Körledaren Mia Wängelin har hållit i trådarna för inövningen av musikalen och Sven Hedström svarade för kompet. Dekoren var gjord av Annika Jörgensen och Exet hade rekvirerats från ungdomskören i form av Ida Pettersson. Musikalen har skrivits av Kerstin Hesselfors Persson som är författare och präst inom Svenska kyrkan. Hon har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat om vägen tillbaka efter utbrändhet. Musikalen ingår som en del i ett samarbete mellan Svenska FNförbundet, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkan, Svenska Naturskyddsföreningen och Folkbildningsförbundet. Syftet med samarbetet är att visa på goda exempel för främjandet av fred, miljö och rättvisa. Musiken är skriven av stiftsmusikern Karin Wall Källming som på olika sätt engagerar sig i sång och musik för Svenska kyrkans unga. Reportage: Staffan Berglind Gammelstillavägen TORSÅKER

17 Destination nöden Den 5 december sätter sig Sven-Erik Andersson i Råbacka bakom ratten på sin skåpbil och kör till Silute i Litauen. För honom blir det den nionde resan till Litauen för att hjälpa människor i nöd. Målet för resan är bland annat en gammal övergiven prästgård i byn Vyziai, en prästgård som nu blivit befolkad av hemlösa människor. KORPÖGAT 17 Sven-Erik arbetar som kyrkvaktmästare i Ovansjö församling bestämde sig församlingen för att följa den rekommendation som finns till Svenska kyrkans församlingar att skänka en procent av kyrkoavgiften till bistånd. Men istället för att skicka en postanvisning på pengarna till Uppsala, som mest är brukligt, bestämde man sig för att ta saken i egna händer och göra någonting konkret. Församlingens kyrkoherde Karl-Erik Tysk satte sig vid datorn och skickade ut en fråga på Internet om det fanns någon kristen församling inom lämpligt avstånd från Ovansjö som behövde bistånd. Han behövde inte upprepa frågan två gånger för att få svar. Svar kom bland annat från prästen i Silute församling i Litauen som berättade att man bedriver diakoni i Silute med omnejd, att behoven är hur stora som helst men resurserna räcker inte till på långa vägar. Hjälpsändning anländer till byn Vyziai Infälld bild: Sven-Erik Andersson Farligaste landet Litauen är Baltikums i särklass fattigaste länder. Med sina 3,5 miljoner invånare har Litauen som EUland en förhållandevis låg medelålder som är 66,6 år för män och 76,3 år för kvinnor. Värst är situationen på landsbygden där misären ibland kan vara total i brist på sociala skyddsnät. Bönder kan inte bruka sina åkrar i brist på maskiner. EU-inträdet har hittills inte gett så mycket eftersom det än så länge är svårt att hitta några bärkraftiga EU-projekt i Litauen. Ockuperad prästgård I sina kontakter med Ovansjö berättade prästen i Silute att en gammal övergiven prästgård i byn Vyziai ockuperats av hemlösa människor i förhoppningen att kyrkans företrädare inte skall ha hjärta att kasta ut dem. Efter att kontakter etablerats mellan Ovansjö och Silute reste Sven-Erik ner till Silute och till byn Vyziai för att titta på den omtalade prästgården. Det var ingen vacker syn som mötte honom. I huset bodde fem familjer, bland annat fem barn som övergivits av sina föräldrar och som bodde där med sin mormor. Fönstren bestod av enkelglas och de rutor som inte fanns kvar hade ersatts med tygtrasor för att hålla värsta vinterkylan ute. Vatten och avlopp fanns inte alls och uppvärmningen bestod av någon enstaka vedkamin lite här och där i huset. Första insatsen blev att byta ut alla fönster i de rum där det bodde människor. Det arbetet är nu klart. Idag finns i rummen tvåglasfönster som Sven-Erik kört ner från Sverige och huset är för övrigt beboligt även om man i det avseendet inte talar om svensk standard. Förutom material till huset i Vyziai har Sven-Erik på resorna till Litauen medfört kläder och andra förnödenheter till äldre och till den barnverksamhet som församlingen i Silute bedriver. Byggnadsmaterial saknas Nu startar snart den nionde resan till Silute men i skåpbilens lastrum finns inte något byggmaterial till huset i Vyziai. Nej, den här gången har vi bara julklappar med oss, både till huset i Vyziai och till andra delar av Silute-församlingens diakonala verksamhet, säger Sven-Erik och berättar i förbifarten om en annan familj som förhoppningsvis skall kunna få några av de julklappar man kommer med. Det är en familj med 17 barn där samtliga bor kvar hemma. Även äldsta dottern bor kvar hemma och hon har själv fem egna barn, avslutar Sven-Erik. Text: Staffan Berglind Foto: Sven-Erik Andersson

18 18 KORPÖGAT Torsåkers kyrka har en ovanligt fin och påkostad orgel, något som till viss del är resultatet av en donation av Hilda Lind ifrån Kalvsnäs. Hon var en av socknens rikaste personer tillika med att hon var hopplöst förälskad i orgelmusik. Orgeln drivs av en elmotor som förser verket med den luft som behövs för att kyrkorummet skall kunna fyllas med vackra orgeltoner. Orgelns hjärta består av en stark elektrisk fläkt, ljudisolerad och med störningsfri strömbrytare. Skulle fläkten av någon anledning haverera går det i nödfall att trampa orgeln manuellt för att få de piporna att ljuda. Under större delen av 1950-talet trakterades orgeln av Erik Engberg som även var musikalisk rådgivare då orgeln bland annat genom Hilda Linds donation byggdes om till sitt nuvarande utförande. Han innehade tjänsten som skolkantor vilket innebar att han parallellt med sin tjänst som klasslärare vid Solberga skola även tjänstgjorde som organist i Torsåkers kyrka. Nu förhöll det sig så att en dag inträffade något alldeles speciellt på Solberga skola. Två gossar hoppade över skaklarna riktigt ordentligt i frågan om vad som på den tiden var tillåtet att göra eller inte för elever i en normal svensk folkskola. Idag minns knappast någon vad det var för synder som blev begångna. Men överläraren Anders Andersson, allmänt kallad för Dubbel- Anders såg allvarligt på saken och bestämde att någon slags straff måste utmätas. Efter- Staffans Krönika Förlåtelsen kom för tidigt Orgeltrampen i Torsåkers kyrka som båda gossarna gick i kantor Engbergs klass blev det också Engberg som fick uppgiften att utmäta lämplig bestraffning. Orgeltramp Just då pågick en omfattande renovering av Torsåkers kyrka. Strömmen till orgelläktaren var avstängd vilket gjorde att orgeln under ett par söndagar måste trampas manuellt. Och nu fick Engberg en lysande idé som gick ut på att slå två flugor i en smäll. Han bestämde att straffet för de båda gossarna skulle bli att de påföljande söndag skulle infinna sig i Torsåkers kyrka kl för att trampa orgeln under högmässan som började klockan elva. Prick infann sig de båda syndarna i Torsåkers kyrka. Med skamfyllda blickar och med mössan i handen hälsade de artigt på sin magister och på tjänstgörande präst. Deras klasslärare tillika dagens organist tog dem upp till orgelläktaren där de fick sitt livs första lektion i orgeltrampandets ädla konst. Gudstjänstbesökarna började strömma till, klockorna ringde till samling och snart ljöd de första ackorden av orgelmusik ut över templet. De båda gossarna trampade på enligt givna instruktioner. Det var jobbigt. Den ena psalmen avverkades efter den andra, bland annat Hela världen fröjdes Herran som på den tiden var obligatorisk i själva mässan som föregick predikan och vars fylliga ackord kanske inte vara alltför skonsam mot två tolvåriga orgeltrampare som slet i sitt anletes svett för att avtjäna sina straff. Liten synd, stort arbete Då stunden var inne för söndagens predikan fick de båda gossarna en efterlängtad vilopaus. En paus som de använde till att pusta ut men även för att begrunda sitt öde. Jodå, nog hade de syndat mot Dubbel-Anders och kanske även

19 mot Gud. Men ett straff skall ju vara avpassat efter syndens storlek och dessutom finns det något som heter förlåtelse. När tre fjärdedelar av gudstjänsten hade förflutit infann sig plötsligt en känsla av hopplöshet hos de båda gossarna. Var deras synder verkligen så stora att de skulle behöva staffas mer än vad dom redan hade gjort? Nej, så kunde det inte vara. Hos båda gossarna infann sig en känsla av att de brott som var begågna inte var större än att nu hade förlåtelsens stund kommit. Bakom ryggen på kantor Engberg smög de båda gossarna iväg ner från orgelläktaren och gick hem. För kantor Engberg återstod nu avslutningspsalmen och det avslutande postludiet. Kantor Engberg drog ut sina registerandrag, fäste blicken på noterna och satte fingrarna på tangenterna. Men hur han än tryckte med både fingrar och fötter på tangenter och pedaler kunde han inte åstadkomma ett endaste litet pip på sitt mäktiga instrument. Sedan han sökt igenom hela orgelläktaren utan att finna några spår av sina straffkommenderade medhjälpare tvingades han Torsåker - andra sommaren Vi var nog många som såg fram emot sommaren 2007 med vissa farhågor om ännu en sommar med allmänt busliv i centrala Torsåker. Det med minnet av förra sommarens skadegörelse, nedskräpning och allmänt störande på näthinnan. Hur blev det då, nu när sommaren är till ända och hösten nästan hunnit halvvägs? Jo, vi kan med stor glädje konstatera att buslivet i princip upphört. Det rör sig på sin höjd om någon uttömd askkopp och någon kullslagen soptunna. Är vi nere på den nivån får vi nog vara mer än tacksamma. Vad beror då detta på, kan man fråga sig? En bidragande orsak är bildandet av en ungdomsgrupp som startade efter det stora krismötet i januari. I den gruppen är Emil Löthblom ordförande och Helen Skogsberg vice ordförande. De träffas en gång i månaden för att gå igenom om det hänt något speciellt och lyfta fram önskemål från ungdomarna i Torsåker. På dessa möten är även tre från den språkrörsgrupp som bildades i januari med, nämligen Katarina Borbos, Ann Bergström och Marcus Elfsberg. De framför ungdomarnas önskemål till rätt instans. För tillfället arbetar man med att få till en skateboard-ramp och en styrketräningslokal. Vidare finns önskemål om matlagningskurs och en kurs i streetdance. En annan orsak till det förbättrade läget är givetvis det stora genomslaget i massmedia efter uppföljningsmötet i slutet av maj. Det mötet utmynnade i en rekommendation att alla barn under 16 år skulle vara hemma senast kl KORPÖGAT till slut proklamera en paus i högmässan under tiden som tjänstgörande kyrkvaktmästare fick letas reda på och förflytta sig upp på läktaren för att bistå med det avslutande speleriet. 19 Den som gräver en grop... De båda gossarna fick sig säkert en läxa till följd av kantor Engbergs uppfinningsrikedom. Men kanske var läxan minst lika nyttig för honom själv. Nästa gång det blev tal om bestraffning av någon elev i skolan, blev nog straffet ett annat. Reportage: Staffan Berglind på kvällarna. Det blev stora artiklar i lokaltidningarna och framför allt en stor genomslagskraft med intervjun med Ann Bergström och Katarina Borbos i TV. Den intervjun sändes fyra gånger samma kväll, varav en i Rapport som andra nyhet (nummer ett var polismordet i Nyköping!) Det skedde första sommarlovsveckan, vilket var en väldigt bra timing. Allt detta sammantaget gjorde att både föräldrar och barn tog ansvar för att förbättra situationen i Torsåker. Det är vår stora förhoppning att det kan fortsätta på detta vis och att vi aldrig mer får uppleva en sommar som den vi hade Anders Haglund Diesel - Eldningsolja - Pellets - Spånbalar - Transporter Ring för pris på Villapellets!

20 20 KORPÖGAT Torsåkers spelmanslag 50-årsjubilerar Den 29 september hölls spelmansfest på Bygdegården i Torsåker när Torsåkers spelmanslag firade sitt 50- årsjubileum. Inbjudna till festen var samtliga som under årens lopp tillhört eller haft anknytning till spelmanslaget. Det blev bara stenkakor Efter de artiklar Korpögat skrivit om operasångaren Joel Berglund, drog sig Monica Thunberg i Sundsvall, trogen prenumerant av Korpögat, till minnes en episod från sin ungdom. Monica är född i Torsåker och hennes far Algot Zetterberg var lärare i Torsåker och de bodde i lärarbostäderna. Eva-Britt vann Solbergaskolans rektor Eva-Britt Dandanell satt och tittade på TV i lördagskväll när programmet Världens Barn sändes. Spontant kände hon för att ringa några samtal och skänka pengar till ett behjärtansvärt ändamål. Hon ringde på flera alternativ, bland annat på Tinas mat och på bilen. När hon kom fram till växeln ställde dom ett antal frågor till henne men hon fick inte veta om hon svarat rätt. När Spelmanslaget bildades av William Eriksson redan 1955, men det var först 1957 som man började protokollföra sina möten, varför 1957 fått stå som spelmanslagets födelseår. En som var med redan från början är Bosse Lundgren från Bodås. Som tolvåring trädde han in i laget inspirerad av sin far och även om han periodvis varit borta från spelmanslaget tillhör han det gäng av eldsjälar som för spelmanstraditionerna vidare i Torsåker. Till en början träffades vi och spelade i korridorerna på Solberga skola. Där var akustiken perfekt för vår musik, berättar Bosse Lundgren. En annan veteran är Maj-Britt Olsson som kom med Idag, femtio år senare, träffas man varannan tisdag och som sig bör är det kamratskapen och spelglädjen som utgör basen för det hela. Den riktiga glansperioden var på 1970-talet. Då hade spelmanslaget som flest medlemmar och hade mer än 50 spelningar per år. Vid ett tillfälle framträdde man även i finsk TV, berättar Bosse Lundgren. Ibland bär det av till någon spelmansstämma, bland annat till den traditionsrika spelmansstämman i Bingsjö. Tre gånger har man gästat Monica gick på vävskola i Högbo Bruk 1962 och var då inneboende hos Märta och Sven Falk i Högbo. Med tanke på att Monica var från Torsåker berättade hennes hyresvärdar att de i sin ungdom i slutet av 1930-talet till sin stora glädje läst att Joel Berglund skulle sjunga på Gammelgården i Torsåker. Tillsammans med några vänner bestämde de sig för att cykla dit och det var dags att tala om vem som vunnit bilen dök Eva-Britts namn upp i rutan. Även hennes röst gick ut i etern då man också ringde till henne. Det blev en glädjechock. Inte kunde jag tro att något sådant skulle hända mig, säger Eva-Britt och berättar att många har uppmärksammat hennes vinst och gratulerat, framför allt alla skolbarnen. Ibland har man tur, säger hon. Bosse Lundgren den årliga spelmansstämman i Mariehamn på Åland. I år tog man till och med mod till sig att segla till Mariehamn istället för att åka färja. Något som givetvis gav en extra kick åt det hela. Till jubileet hade de inbjudna gästerna medfört fotografier, tidningsurklipp och affischer som studerades flitigt och som berättade om 50 års verksamhet med Torsåkers spelmanslag. Eva-Britt Dandanell Reportage: Staffan Berglind lyssna till den skönsjungande Joel Berglund. Väl framme visade det sig att det bara var skivor med hans sång som spelades. Lite besvikna över att inte fått uppleva honom in live stannade de till vid Gästis för en fika. Trots allt var ungdomarna glada över att fått höra sin idol sjunga, så ösregnet på hemvägen gjorde inte så mycket. Text: Maude Hydén Foto: Staffan Berglind

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Mor gifter sig - högläsning med uppgifter, läs- och funderingsfrågor Det här är en serie lektioner som utgår från den lättlästa versionen

Läs mer

KEA FIRAR LIVET D et var en spänd stämning i skolan den där dagen när resgruppen skulle utses. De hade jobbat så länge med projektet, och nu skulle till slut resan bli av. Fyra elever i fyran och två lärare,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola

Malawi. motverkar skogsskövling. + 1 skola MALAWI HÄNDELSE Skolan i Fundo kan inte användas för att tak och väggar är så dåliga att barnen får gå hem igen under regnperioden. Ett gäng svenska scoutledare bidrar med arbete, tillsammans med lokala

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Gisledagarna 2009. 29-31 maj

Gisledagarna 2009. 29-31 maj 29-31 maj Caroline af Ugglas Jessica Andersson Johan Becker från star pilots Mats Ronander Micke Rickfors Simon Norrsveden Zillah & Totte Molly Sandén - Full fart i Gislaved - Alla är hemma Snart är det

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli

barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli barnhemmet i muang mai söndag 10 juli - söndag 24 juli Det här veckobrevet blir ett fjortondagarsbrev, helt enkelt för att vi inte har varit så mycket på barnhemmet p.g.a. Unicefs utbildning i Khao Lak.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

HÄR FÅR HANDIKAPPADE

HÄR FÅR HANDIKAPPADE HÄR FÅR HANDIKAPPADE Organisationen Maisha Kara Trust arbetar för att funktionshindrade barn i Kenya ska få bättre livsvillkor. Ett viktigt arbete är stödgruppernas hjälp till föräldrar att inse barnens

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer!

Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka. Kungen kommer! Predikan 1a advent 2009 Värnamo Allianskyrka Kungen kommer! Det gick ett rykte på stan, Rykten ska man ta med en stor nypa salt, men även om det var svårt att få bekräftelse på sanningen i ryktet, så kunde

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram

VOIPROJEKTETs. Fadderprogram VOIPROJEKTETs Fadderprogram Voiprojektets Fadderprogram VOIPROJEKTET Staden Voi med omnejd är svårt drabbad av HIV/AIDS och till följd av detta ökar antalet föräldralösa barn drastiskt. Samarbetet mellan

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006

BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 BARN I ANDERNA Årgång 19 Nr 2 2006 Anita och Göran Jansson skriver i sin jul- och nyårshälsning: Och man skall ge honom namnet Immanuel Det betyder: Gud med oss. Matt 1:23. Till alla vänner som genom era

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16.

DELA LIKA 20 mars! Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen Färgargårdstorget 66, Stockholm. Årsmöte den 21 mars kl 16. M e d l e m s i n f o r m a t i o n Föreningen för SUS kvinnoprojekt i Bangladesh www.susisverige.se susisverige@gmail.com Rapport från styrelsen Möt Rimu från SUS Lördagen den 21 mars kl 17.00 Föreningslokalen

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan.

Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Av Agaton Kapitel 1 Hej Hej jag heter Henke. Min bäste vän heter Ludvig, men han kallas Ludde. Vi är lika gamla, vi är 8år. Vi är rädda för städerskan. Hon är gammal och hon har stora tänder. Vi går på

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 31 Fredag 7 oktober 2011. om kvällarna, bussarna i Luleå har rosa säten och en del parkeringsplatser är rosa. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 31 Fredag 7 oktober 2011 NORRBOTTEN Rosa månad mot cancer Mycket i Luleå är färgat rosa nu i oktober. Till exempel ska basketlaget Northland spela i rosa tröjor. -Vi spelar i rosa

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska.

Första kapitlet. I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. Första kapitlet I vilket den första snön faller och den första snöbollen hamnar just där den inte ska. I detsamma hördes steg. Ingo vände sig om och fick se Roger komma gående mot hotellet i en sådan fart

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa

Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Pirjo - Norrmalms egen moder Theresa Spåkulan är det enda som saknas. Det är vår första tanke när Pirjo Olander, med svart kajal runt ögonen och brokig sjalett på huvudet, välkomnar oss in i sitt mörka

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson

Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Läsnyckel Hallon, bäst av alla av Erika Eklund Wilson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén

Lärarmaterial NY HÄR. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11. Reflektion. Grupparbete/Helklass. Författare: Christina Walhdén sidan 1 Författare: Christina Walhdén Vad handlar boken om? Hamed kom till Sverige för ett år sedan. Han kom helt ensam från Afghanistan. I Afghanistan är det krig och hans mamma valde att skicka Hamed

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

SOLDATHEMMET INFORMERAR. Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30. Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er.

SOLDATHEMMET INFORMERAR. Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30. Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er. Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 10 Oktober 2013 SOLDATHEMMET INFORMERAR Sopplunch Tisdagen den 12/11 kl.11.30 Behöver ni skjuts till Soldis ring oss på 0251-30082 så hämtar vi er. Gäller endast

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj

barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj barnhemmet i muang mai tisdag 24 maj - måndag 30 maj Veckan har varit lugn men den har bestått av många Hej då och många Hej. Veckan har i stort sett varit lugn. Vi har kommit in i våra nya rutiner, som

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer