Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical"

Transkript

1 Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Fjärde kvartalet 2011

2 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den, med ändringar införda, luxemburgska lagstiftningen om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) som antogs den 20 december Hel- och halvårsrapporter för de fonder som omnämns i denna investeringsrapport kan erhållas via hemsidan Denna investeringsrapport har upprättats endast i informationssyfte och för användning i samband med Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S:s tillhandahållande av investeringstjänster. När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna rapport avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Alla tal som avser fondernas värdeutveckling i denna rapport är uttryckta i SEK och inklusive avgifter. Alla tal som avser utvecklingen hos jämförelseindex är uttryckta i SEK. 2

3 Innehållsförteckning Dags för bantningskur 4 Carnegie WorldWide 8 Carnegie WorldWide Ethical 11 Carnegie Asset Management 13 3

4 Dags för bantningskur Bo Knudsen, portföljförvaltare I Danmark har regeringen just beslutat att tillsätta en kommission som ska kartlägga orsakerna till den finanskris vi befinner oss i. Det är alltid bra att blicka tillbaka och dra lärdom av historien. Nu finns det emellertid redan en hel del skrivet i ämnet. I stället för att sätta en kommission i arbete rekommenderar jag American Mania: When More Is Not Enough av den amerikanske psykiatern och hjärnforskaren Peter C. Whybrow. Reptilhjärnan tänker i termer av kortsiktig behovstillfredsställelse. Ju mer den används, och ju mindre man är medveten om hur denna mekanism fungerar, desto mer styr den människans beteende. Reptilhjärnan Peter C. Whybrow beskriver hur människans hjärna utvecklats under tusentals år i omgivningar med knapp tillgång på omedelbar tillfredsställelse av mänskliga behov som mat, värme och säkerhet. Människans kortsiktiga behov styrs i hög grad av de delar av hjärnan vi har gemensamt med kräldjur. Och reptilhjärnan vill alltid ha mer. Den sätter därför effektivt en diet ur spel när det ligger en stor, härlig chokladkaka framför dig eftersom det kortsiktiga värdet av att äta den överstiger det långsiktiga värdet av att avstå. Reptilhjärnan tänker i termer av kortsiktig behovstillfredsställelse. Ju mer den används, och ju mindre man är medveten om hur denna mekanism fungerar, desto mer styr den människans beteende. Jag vill hävda att det inte är så stor skillnad på mänskligt beteende när det handlar om mat och pengar. Pengar representerar en effektiv väg till behovstillfredställelse och en stor del av befolkningen låter sig enkelt övertalas till att låna pengar. I synnerhet när en kombination av tro på ständigt stigande bostadspriser och tillgång till billiga lån garanterar en fantastisk framtid! De senaste årtionden har en stor och ökande del av befolkningen i framförallt västvärlden haft mer eller mindre obegränsad tillgång till både mat och pengar. Dels genom det demokratiskt drivna välfärdssystemet, dels genom att det varit enkelt att låna fram till dagens finanskris. Men den mänskliga hjärnan har inte hängt med. Det moderna välfärds- och konsumtionssamhället har utvecklats långt snabbare än det instrument hjärnan som fattar beslut hos människan. Därför har fetmarelaterade sjukdomar och den globala skuldboomen utvecklats närmast synkront de senaste 30 åren, vilket illustreras i figur 1, som visar hur hushållens skuldsättning och antalet diabetiker har utvecklats i USA. Som vi ser har det skett en inbromsning i de amerikanska hushållens skuldsättning de senaste åren i motsats till antalet diabetiker, som har accelererat ytterligare under samma tid. I stället är det nu statsskulden som växer och utgör ett allt större problem, inte bara i USA utan i stora delar av västvärlden. Figur 1: USA: Skuld och diabetiker Index Diabetiker i % av befolkningen Hushållens skuld i % av disponibel inkomst Källa: CDC, Bloomberg Individuella och nationella bantningskurer Människan besitter emellertid också förmågan att behärska sig och kan genom självkontroll leva på ett sätt som varken leder till övervikt eller självdestruktiv skuldsättning. De senaste årtiondens utveckling visar dessvärre att självkontroll inte fungerar på individuell eller nationell nivå. De flesta väljarna i en demokrati röstar på dem som ger, eller lovar att ge, individen vad individen kortsiktigt vill ha. Den som förespråkar ett bevarande eller en utbyggnad av välfärdsstaten ligger typiskt sett bra till för valseger. I framförallt Europa 4 Carnegie WorldWide - Tema

5 betyder den demografiska förskjutningen mot en allt äldre befolkning att många vill ha mer kortsiktig välfärd. Men låt Människan kan tvingas att ändra sina dåliga kortsiktiga vanor genom upplysning och sträng disciplin. På individnivå finns behov av mer motion och lägre kaloriintag. På samma sätt finns behov av nationella bantningskurer. mig bara slå fast det uppenbara: det går inte att ha större utgifter än inkomster inte ens på statlig nivå. Människan kan tvingas att ändra sina dåliga kortsiktiga vanor genom upplysning och sträng disciplin. På individnivå finns behov av mer motion och lägre kaloriintag. På samma sätt finns behov av nationella bantningskurer. Och slutligen finns på globalt plan också behov av en diet, som består av en kombination av att skapa balans mellan intäkter och utgifter och samtidigt söka långsiktiga globala lösningar på de problem världen har. Det kräver institutioner som saknas i dag i form av ett globalt politiskt ledarskap och en karta som världen kan använda sig av de närmaste 50 åren. Nationella bantningskurer kommer att vara svåra att genomföra i en demokrati. De ställer rent churchillska krav på regeringen. I vissa länder kommer regeringarna att vara skickliga nog att inspirera till förändring. För andra kan en möjlig modell vara ett tillfälligt uppehåll av det folkvalda ledarskapet till förmån för teknokratiska regeringar som över ett antal år inför reformer som är helt främmande för reptilhjärnan. Det finns emellertid stater som har bättre förutsättningar än andra att hantera problemen. Västvärlden har med en åldrande befolkning och många års obalanser en tuffare bantningskur framför sig än andra, medan många länder i Asien är i en bättre position att växa sig ur skuldproblemen och dessutom har en mer gynnsam demografisk profil. Här består utmaningen i högre grad av att hantera ett växande energibehov i en värld som håller på att köra slut på billiga energiresurser. Nationella bantningskurer kommer att vara svåra att genomföra i en demokrati. De ställer rent churchillska krav på regeringen. I vissa länder kommer regeringarna att vara skickliga nog att inspirera till förändring. För andra kan en möjlig modell vara ett tillfälligt uppehåll av det folkvalda ledarskapet till förmån för teknokratiska regeringar som över ett antal år inför reformer som är helt främmande för reptilhjärnan. Som Mario Monti gör i det mycket viktiga landet Italien, där det överst på dagordningen bör stå tillväxtfrämjande initiativ som gör det lättare att starta företag, mer effektiv skatteindrivning och impopulära välfärdsreformer. Skickliga teknokrater kan ta över från de folkvalda, genomföra bantningskuren och lägga grunden för bättre vanor. Europa är trots den massiva kritiken faktiskt på rätt spår när det gäller att införa långsiktiga överstatliga krav på budgetbalans. Det teknokratiska kinesiska styrelseskicket har egenskaper som är oförenliga med västliga demokratiska värderingar. Men det kommunistiska partiet har genom årtionden lett landet genom en komplicerad process och skapat bättre levnadsvillkor för miljoner. Icke desto mindre är den kinesiska regeringen under press från befolkningens behov. Problemet med en bantningskur är att den är svår att genomföra, med många kortsiktiga frestelser längs vägen. Det är därför centralt att tillväxt- och viktkurvorna inte ger sig iväg i fel riktning. Ett minimum av ekonomisk tillväxt och sysselsättning är centralt. De länder som genomför dessa initiativ mest intelligent kommer att stå väl rustade Carnegie WorldWide - Tema 5

6 för att ta marknadsandelar och skapa tillväxt i framtiden. USA har förutsättningar att lyckas i kraft av ett starkt demografiskt fundament, en flexibel arbetsstyrka, en stark innovationsmiljö och tillgång till energireserver. USA har dock utmaningar i form av stora ekonomiska obalanser och ett politiskt system präglat av tillfälliga stillestånd. Det ser ut som om vi får vänta till efter presidentvalet i slutet av 2012 innan avgörande politiska beslut i riktning mot mer långsiktiga lösningar kan fattas. Starten på en ny uppgångsperiod? Mer än tio års underavkastning på aktier i förhållande till obligationer samtidigt med införandet av effektiva strukturella reformer kan lägga grunden för nästa stora bull - marknad för globala aktier. Det är dock lite för tidigt för startskottet än. Mer än tio års underavkastning på aktier i förhållande till obligationer samtidigt med införandet av effektiva strukturella reformer kan lägga grunden för nästa stora bull -marknad för globala aktier. offensiva aktiviteter till nackdel för tillväxten i hela samhället. För att bantningskuren ska fungera krävs utrymme för ekonomin att motionera och röra på sig. Banksystemet är blodomloppet i den globala ekonomin och en förutsättning för all ekonomisk aktivitet. Kraftiga angrepp på banksektorn, som de vi ser idag, är detsamma som att minska syretillförseln vilket resulterar i lägre istället för högre ekonomisk aktivitet. Aktier, i synnerhet i Europa, handlas på ganska låga nivåer. I ett historiskt perspektiv finns det inte ett entydigt sammanhang mellan makroekonomisk tillväxt å ena sidan och vinst- och aktiekursökningar å andra. Storbritannien från 1974, Sverige från 1988 och Tyskland från 1993 upplevde tioårsperioder av låg makroekonomisk tillväxt med samtidigt goda avkastningar på aktiemarknaderna. Det avgörande var låga värderingar vid starten av perioden, att en viss inflation accepterades och att företagen uppvisade vinstökningar. Vår slutsats är att de nationella bantningskurerna betyder att den ekonomiska tillväxten de närmaste åren kommer att bli begränsad. Vi har samtidigt försiktigt positiva förväntningar på aktiemarknaden i denna i hög grad politiskt styrda miljö. Det finns delar av aktiemarknaden där vi ser möjligheter. Vi befinner oss i en politiskt styrd aktiemarknad, och problemet med det är dessvärre naturligtvis risken att politikerna fattar fel beslut. En aktuell kandidat till detta är den pågående skärpningen av kapitalkraven. Det är naturligtvis centralt att tillförsäkra att banksystemet är solvent och att medborgarna kan vara trygga i att ha sina pengar på banken. Men att stressa fram och implementera Basel 3-reglerna (de nya kapitalkraven) för snabbt är fel. Här riskerar man att strama åt vid exakt fel tidpunkt. Om syftet är att skapa trygghet för insättarna är det bättre att utlova en obegränsad insättargaranti. Risken med forcerat införande av högre kapitalkrav är att bankerna stryper kreditgivningen till den privata sektorn och använder all energi på två saker: 1. att stärka sin kapitalbas 2. att köpa statsobligationer I stället för att tillföra kredit till den privata sysselsättningsskapande sektorn, används energi på defensiva snarare än Vår slutsats är att de nationella bantningskurerna betyder att den ekonomiska tillväxten de närmaste åren kommer att bli begränsad. Vi har samtidigt försiktigt positiva förväntningar på aktiemarknaden i denna i hög grad politiskt styrda miljö. Det finns delar av aktiemarknaden där vi ser möjligheter. Hur skapar man värde genom aktier? Först av allt är det centralt att inte låta sig styras av kräldjursinstinkter utan istället göra investeringar med långsiktighet för ögonen. Vi ser bolag som kan leverera god tillväxt på såväl översta som understa raden de kommande tio åren som särskilt attraktiva i en lågtillväxtmiljö. Vi tror att marknaden kommer att vilja betala mer för denna typ av bolag, och därför har vi i den globala portföljen till exempel investerat i amerikanska Visa, som drar nytta av att en ökande del av 6 Carnegie WorldWide - Tema

7 transaktionerna i världen sker via elektroniska betalningssystem. Vi ser också att bolag med starka balansräkningar och låg skuldsättningsgrad har en komparativ fördel. Upplåningskostnaderna för bolag med lägre kreditvärdighet har ökat. Till exempel behöver europeiska bolag med kreditrating B nu i genomsnitt betala 12,8 procent i ränta. Att vara självfinansierande är därför mycket värdefullt. Av de 29 bolag som enligt vår uppfattning är de bästa aktieinvesteringarna i världen just nu, har åtta en nettokassa på närmare 20 procent av marknadsvärdet. Nettoskulden i förhållande till bolagens förmåga att generera kassaflöde ligger på 0,3 i våra bolag, jämfört med 1,2 i världsindex (exklusive bolag i finanssektorn). Med andra ord befinner sig bolagen i vår globala portfölj i en utomordentligt stark finansiell situation. Vi föredrar generellt att investera i bolag som är vältränade på bekostnad av dem som behöver genomgå en bantningskur. Därför betalar vi hellre lite mer för de välmående bolagen. Vi ser en något mer besvärlig makroekonomisk bild för tillväxtmarknaderna 2012, men de långsiktiga tillväxtbetingelserna här rättfärdigar en fortsatt exponering mot denna del av världen. Vi föredrar bolag noterade i västvärlden med en hög andel av sin försäljning på tillväxtmarknaderna. Vi föredrar generellt att investera i bolag som är vältränade på bekostnad av dem som behöver genomgå en bantningskur. Därför betalar vi hellre lite mer för de välmående bolagen. Vi tror att de kan bli ännu starkare i en värld där tillväxten kommer att vara låg. Vi står dessvärre inför en global bantningskur, en period med politisk osäkerhet och politiskt dominerade marknader. För den långsiktiga uthålliga investeraren kan det faktiskt visa sig vara en möjlighet. Carnegie WorldWide - Tema 7

8 Carnegie WorldWide Sammanfattning Avmattningen i världsekonomin fortsätter trots enstaka ljuspunkter från framförallt USA. Denna miljö har skapat goda förutsättningar för våra stabila tillväxtaktier, medan den satt de mer känsliga delarna av portföljen under press. Tillsammans har de 29 aktier vi anser är de mest intressanta över de kommande tre till fem åren utvecklats bättre än marknaden de senaste sex månaderna. Under fjärde kvartalet steg fonden med 7,4 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Även för året som helhet utvecklades fonden bättre än jämförelseindex, -5,3 procent respektive -5,5 procent. Vi går in i 2012 med en balanserad portföljprofil: stora, stabila bolag med god tillväxtprofil kombinerat med en mer uttalad tillväxtprofil, främst representerad av IT-bolag med orientering mot den växande medelklassen på tillväxtmarknader. Temaöversikt Infrastructure Category Killer 2,6 3,1 % Demographics 5,8 Other 7,2 Energy 9,4 Emerging Markets 15,3 Connected Lives 22,2 Stable Growth 34,4 God utveckling under årets sista kvartal Under fjärde kvartalet 2011 steg fonden med 7,4 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Kvartalet präglades fortsatt av stora kursrörelser, men året avslutades dock med en positiv tendens. Kvartalets vinnare var framförallt stabila tillväxtaktier som BAT och Philip Morris, men även Samsung och Google hörde till de positiva bidragsgivarna. Sett över hela året var det också stabila aktier som bidrog mest positivt. Även aktier inom portföljens tema Connected Lives, bland andra Apple och Vodafone, levererade en bra avkastning. Till kvartalets negativa bidragsgivare hörde Canon och HDFC. Aktier på tillväxtmarknaderna hörde till förlorarna för året som helhet, och en av de senaste årens bästa aktier, HDFC, stod för portföljens svagaste avkastning under Global ekonomisk aktivitet Index Global indikator för ekonomisk aktivitet Topp Botten Källa: Bank of America Merrill Lynch Fondens investeringsstrategi intakt Vår investeringsstrategi utgår fortsatt från förväntningar om svag global ekonomisk tillväxt. Tillväxttempot kan ses i figuren till vänster. Denna indikator är en slags temperaturmätare för den globala ekonomin. Skuldsättningen i västvärlden ska fortsatt ned från historiskt höga nivåer kommer att präglas av behovet av en omfattande skuldavveckling. I många länder har skulden blivit så stor att den i realiteten inte kan betalas tillbaka. Vi ser samtidigt att bolag med starka balansräkningar och låg skuldsättningsgrad har en komparativ fördel. Upplåningskostnaden för bolag med lägre kreditvärdighet har ökat. Till exempel behöver europeiska bolag med kreditrating B nu i genomsnitt betala 12,8 procent i ränta. Att vara självfinansierande är därför mycket värdefullt. Av de 29 bolag som för närvarande utgör vår uppfattning om de be bästa aktieinvesteringarna i världen har åtta en nettokassa på närmare 20 procent av marknadsvärdet. Nettoskulden i förhållande till bolagens förmåga att generera kassaflöde ligger på 0,3 i våra bolag, jämfört med 1,2 i världsindex (exklusive bolag i finanssektorn). Med andra ord är bolagen i vår globala portfölj i en utomordentligt stark finansiell situation. 8 Carnegie WorldWide

9 Carnegie WorldWide Förändringar under kvartalet En rad förändringar genomfördes under kvartalet. Vi köpte Novo Nordisk och Fanuc. Läkemedelsbolaget Novo Nordisk har en andel på omkring 50 procent av den globala insulinmarknaden, med en mycket stark position på tillväxtmarknaderna. Behovet av insulinbaserade produkter växer kraftigt i takt med att fetma blir ett allt större problem globalt. Fanuc är en japansk framgångshistoria och världsledande inom s k Computer Numerical Control (CNC), teknologin som ligger till grund för programmering och styrning av automatiserade maskiner i industrin. Bolaget utvecklar även robotar, som också utgör ett viktigt element i automatisering. Tillväxten inom automatisering drivs av behovet av högre produktivitet och för att kompensera bortfallet av manuell arbetskraft, och vi väntar oss att denna utveckling fortsätter både på tillväxtmarknader och på mogna marknader de kommande åren. Köpen finansierades av att investeringen i ICBC avyttrades. Trots att aktien ger en attraktiv exponering mot strukturell tillväxt i den kinesiska banksektorn finns det ett antal riskfaktorer förknippade med ICBC som gör att vi känner oss mer komfortabla med de långsiktiga perspektiven i Fanuc och Novo. Förväntningar på Carnegie WorldWide Politiskt beroende marknader Aktiemarknaderna stiger och faller i takt med förtroendet för de politiska initiativ som lanseras. Det ändrar inte den avgörande, underliggande trenden, som är en återgång till gamla dygder som ökat sparande och lägre skuldsättning i den privata sektorn i västvärlden. Den offentliga sektorn har drivit tillväxten i ekonomin de senaste åren. Det har ingen längre råd med. Asien kan heller inte hålla uppe tillväxten på riktigt samma nivåer som 2008 och Sammantaget innebär detta en lägre tillväxt i världsekonomin. Bolag som i denna miljö har tjänster eller produkter som växer är attraktiva och kan handlas till höga priser på börsen. Det är framförallt i detta marknadssegment vi letar nya investeringsmöjligheter. Microsoft adderades också till portföljen. Detta programvaru- och IT-bolag har de senaste tio åren ökat vinsten med i genomsnitt 15 procent per år, varav Windows och Office-paketet står för den största delen. Aktiekursen är dock i stort sett oförändrad, och aktien handlas nu till omkring nio gånger 2012 års förväntade vinst, vilket enligt vår uppfattning är mycket attraktivt för ett bolag som växer stadigt. Vi valde därför att sälja Canon, som vi fortsatt ser som ett starkt bolag, men som bland annat påverkats negativt av den starka yenen, samtidigt som det har en något högre värdering än Microsoft. Vi beslöt också att investera i amerikanska Visa och tyska SAP, vilket finansierades genom minskningar i positionerna i Nestlé och Apple. Visa är ett stabilt tillväxtbolag med en mycket konkurrenskraftig position. Bolaget är världens största inom elektroniska betalningar och står för 66 procent av alla kortbaserade transaktioner i världen. MasterCard är nummer två med en marknadsandel på ca 25 procent. Visas affärsmodell är synnerligen attraktiv mot bakgrund av att omkring 80 procent av alla transaktioner ännu sker kontant och att bolaget är ledande på denna marknad där vi väntar oss hög strukturell tillväxt framöver. SAP är en av världens största leverantörer av affärssystem. Även SAP har en stark affärsmodell, där en allt större del av vinsten kommer från underhåll av kundernas system. Carnegie WorldWide 9

10 Carnegie WorldWide Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide -5,3-5,3-10,3 249,6 Jämförelseindex* -5,5-5,5-12,0 124,7 Differens 0,3 0,3 1,7 124,9 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 12,9 15,7 Förvaltare Mikael Randel Standardavvikelse, index 12,5 14,6 Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 464,38 Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam Carnegie WorldWide MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Portföljen Energi Peabody Energy 2,2 Suncor Energy 2,0 Material Newmont Mining 2,9 Praxair 3,5 Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och - tjänster Japan Asien exkl Japan Total Index* BG Group 3,0 Sinopec 4,4 11,6 12,1 Union Pacific 3,6 ABB 2,6 Schneider Electric 2,2 Daimler 2,8 Inditex 3,1 6,4 8,0 Fanuc 1,4 9,8 10,5 5,9 10,0 Dagligvaror Philip Morris Intl 4,3 BAT 9,1 Nestlé 5,1 21,7 10,7 Diageo 3,2 Hälsovård Roche 3,6 5,8 9,3 Novo Nordisk 2,2 Finans och fastighet Standard Chartered 3,0 DnB NOR 1,6 HDFC 6,2 10,8 18,4 USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Tillväxtmarknader Informationsteknik Hewlett-Packard 2,0 Apple 2,6 Visa 2,6 Microsoft 3,0 Google 4,7 SAP 1,4 Samsung Electronics 4,6 20,9 12,2 Telekomoperatörer Vodafone 5,2 5,2 4,9 Kraftförsörjning 0,0 3,9 Övrigt CWW/Asien 1,9 1,9 0,0 Total 33,4 23,5 24,6 1,4 0,0 17,1 100,0 - Index* 50,5 8,7 15,1 8,0 4,9 12,8-100,0 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. 10 Carnegie WorldWide

11 Carnegie WorldWide Ethical Category Killer 3,3 % Omstrukturering (Japan) 5,7 TMT 7,6 Emerging Markets 9,6 Demografi 12,4 Olie 18,4 Stabil vækst 43, Sammanfattning Avmattningen i världsekonomin fortsätter trots enstaka ljuspunkter från framförallt USA. Denna miljö har skapat goda förutsättningar för våra stabila tillväxtaktier, medan den satt de mer känsliga delarna av portföljen under press. Carnegie WorldWide Ethical utvecklades i linje med marknaden med en ökning under kvartalet på 6,1 procent medan världsindex (MSCI ACWI) steg med 7,0 procent. Tema Stabil tillväxt Fjärde kvartalet 2011 Fjärde kvartalet innebar en ökning på 6,1 procent, medan världsindex (MSCI ACWI) under samma period steg med 7,0 procent. Fondens utveckling var något sämre än systerfonden Carnegie WorldWide, då den senares tobaksaktier tillsammans med Samsung steg kraftigt under kvartalet. Till de positiva bidragsgivarna hörde Temenos och FLS. Temaöversikt Financial Recovery Feed the World Category Killer Other Infrastructure Demographics Energy Emerging Markets Connected Lives Stable Growth 1,3 2,6 3,1 5,0 5,6 8,7 9,3 14,0 18,8 Förväntningar på Carnegie WorldWide Ethical Se avsnittet under Carnegie WorldWide. 31,6 % Fondens investeringsstrategi Fondens investeringsstrategi utgår från förväntningar om svag global ekonomisk tillväxt, låga räntor i västvärlden och fortsatt solid tillväxt i utvecklingsekonomierna. Vi har en hög exponering mot stabila tillväxtbolag, tillväxtmarknader och teknologibolag. Vi har en fortsatt låg exponering mot finanssektorn. Fondens etiska profil innebär att vi inte investerat i tobaks- och alkoholbolagen BAT, Philip Morris International och Diageo, vilka Carnegie WorldWide har positioner i. Därutöver har vi inte investerat i Daimler och Samsung, då dotterbolag till dessa levererar till försvarsindustrin. I stället har vi investerat i konsumentvarubolagen Danone, General Mills och Pepsico, samt Syngenta (växtskydd), Temenos (programvara) och de två danska bolagen FLSmidth (verkstad) och Novo Nordisk (läkemedel). Förändringar under kvartalet Vi har valt att öka innehavet i Novo Nordisk samt köpa japanska Fanuc. Fanuc är en japansk framgångshistoria och världsledande inom industriautomatisering och robotar. Microsoft har också köpts till portföljen. Bolaget har de senaste 10 åren haft en mer eller mindre oförändrad aktiekurs trots vinstökningar på ca 15 procent per år, och värderingen är nu på omkring nio gånger 2012 års förväntade vinst. Vi har desutom investerat i amerikanska Visa och tyska SAP. Visa är ett stabilt tillväxtbolag i den finansiella sektorn med en mycket stark och konkurrenskraftig position, med ca två tredjedelar av alla kortbaserade transaktioner i världen. SAP är en av världens största leverantörer av affärssystem. SAP har en stark affärsmodell där en växande del av vinsten kommer från underhåll av kundernas system. Dessa nya investeringar finansierades genom avyttringar av ICBC, Canon och Xstrata, samt en mindre reduktion i innehavet i Apple. Carnegie WorldWide Ethical 11

12 Carnegie WorldWide Ethical Investeringsfilosofi Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens avkastning till en risk i nivå med eller under marknaden. Vår investeringsfilosofi skiljer sig från de flesta större kapitalförvaltare i det att den är mycket fokuserad. Vi investerar typiskt sett i noggrant utvalda bolag som över flera år har möjlighet att utvecklas väl. Avkastning i % SEK (inkl avgifter) YTD 1 år 5 år Sedan start Carnegie WorldWide Ethical -11,7-11,7-11,7-10,5 Jämförelseindex* -5,5-5,5-12,0-13,6 Differens -6,2-6,2 0,3 3,2 Risk i % 5 år Sedan start Fondinformation Standardavvikelse, portfölj 13,1 14,3 Förvaltare Morten Springborg Standardavvikelse, index 12,5 13,5 Startdatum Förvaltningsavgift, % 1,6 Fondförmögenhet, MSEK NAV-kurs per andel SEK 79,20 Vår erfarenhet är att få bolag ger möjligheter till djup kännedom om varje enskilt innehav vilket gynnar riskkontrollen. Vi arbetar målinriktat varje dag med att förstå morgondagens trender. Men viktigare än att förutse framtiden är att vara förberedd på den med en robust portfölj av unika aktier. Utveckling sedan start i SEK (inkl avgifter) SEK Fonden investerar i börsnoterade bolag och har inga geografiska eller sektoriella avgränsningar. Fondens ansvariga förvaltare ingår i ett team som har ett tätt och öppet samarbete med våra övriga förvaltningsteam. Fonden replikerar Carnegie WorldWide så långt det är möjligt utifrån etiska riktlinjer Carnegie WorldWide Ethical MSCI All Country World Index (Net Div) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr. Industrivaror och tjänster Sällanköpsvaror och - tjänster Dagligvaror General Mills Inc 3,1 Pepsico 3,1 Siffran efter bolagsnamnet visar procentuell andel av fonden. * Jämförelseindex byttes 1 januari 2010 från MSCI World Index till MSCI All Country World Index inkl återinvesterade utdelningar. Japan Asien exkl Japan Total Index* BG Group 3,1 Sinopec 4,6 12,1 12,1 Syngenta 2,6 9,5 8,0 Union Pacific 3,8 ABB 2,8 FLSchmidt & Co 2,8 Fanuc 1,9 13,2 10,5 Schneider Electric 1,9 Inditex 3,1 3,1 10,0 Danone 3,7 Nestlé 7,8 17,7 10,7 Hälsovård Novo Nordisk B 5,1 8,7 9,3 Roche 3,6 Finans och fastighet Standard Chartered 3,2 DnB NOR 1,7 HDFC Bank 6,3 11,2 18,4 Portföljen USA och Kanada Storbritannien Kontinentaleuropa Energi Peabody Energy 2,3 Suncor Energy 2,1 Material Newmont Mining 3,0 Praxair 3,9 Tillväxtmarknader Informationsteknik Apple 2,7 Google 5,6 Hewlett-Packard 2,1 Microsoft 2,9 Visa 2,7 Temenos Group 1,3 SAP 1,8 19,1 12,2 Telekomoperatörer Vodafone 5,4 5,4 4,9 Kraftförsörjning 0,0 3,9 Övrigt 0,0 0,0 Total 37,3 11,7 38,2 1,9 0,0 10,9 100,0 - Index* 50,5 8,7 15,1 8,0 4,9 12,8-100,0 12 Carnegie WorldWide Ethical

13 Carnegie Asset Management Carnegie Asset Management är en ledande oberoende nordisk kapitalförvaltare. Vi arbetar sedan 1986 med att skapa långsiktiga mervärden för institutionella investerare genom aktiv kapitalförvaltning baserad på en fokuserad investeringsfilosofi, noggrann stock-picking och stabila, erfarna team. Kontakta oss gärna: Ralf Larsson +46 (0) Johan Lander +46 (0) Andreas Kriland +46 (0) Carnegie Asset Management 13

14 Carnegie Asset Management Blasieholmsgatan 5 Box Stockholm Tel: Tel kundservice: E-post: Hemsida:

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2012 Denna investeringsrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Investerarrapport Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Andra kvartalet 2012 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S

Läs mer

European Quality Fund

European Quality Fund - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European

Läs mer

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical

Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie Asset Management Kvartalsorientering Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Första kvartalet 2013 Denna investerarrapport har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Ethical

investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Ethical Den långsiktiga investeringen Kvartals- Orientering Nr 3 2013 Carnegie WorldWide Carnegie WorldWide Ethical Carnegie WorldWide ASIA Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Månadsbrev september 2013

Månadsbrev september 2013 Månadsbrev september 2013 Fortsatta Stödköp Glädje i marknaden Den amerikanska centralbanken FED meddelade i september att man fortsätter stimulera ekonomin genom stödköp av obligationer. I maj flaggade

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30

Halvårsredogörelse för. Investerum Basic Value 515602-7103. Perioden 2015-02-03 2015-06-30 HALVÅRSREDOGÖRELSE H1 2015 Investerum Basic Value Halvårsredogörelse för Investerum Basic Value Perioden 2015-02-03 2015-06-30 Orgnr 556693-7495 * Styrelsens säte Stockholm * BG 233-3839 * Humlegårdsgatan

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR

COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB INFORMATIONSBROSCHYR RISKKAPITALMARKNADEN RISKKAPITAL PUBLIC EQUITY börsnoterade bolag PRIVATE EQUITY investeringar i onoterade företag med ett aktivt ägarengagemang AFFÄRSÄNGLAR

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering?

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q4 13. Innehåll. 2013 på väg mot en normalisering? Brev till fondspararna Q4 13 Värdeaktier Innehåll 2013 på väg mot en normalisering? Hur är värderingarna? Dyrare aktier i USA Skillnaden mellan dyrt och billigt skapar möjligheter Värden lyfts fram i ljuset

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef

Juni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2014 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 2014 COELI 2014 AB Denna informationsbroschyr är delvis en kortfattad sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2014 AB. Det

Läs mer

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag

Månadsbrev Maj 2011. I korthet: MIDAS Fem största innehav: Palfinger 7,4% Temenos 6,9% Andritz 6,5% Imtech 6,2% Fuchs 6,0% Största positivt bidrag Månadsbrev Maj 2011 Strategi under maj Andhämtningspaus gav korrektion Vi varnade i förra månadsbrevet för en andhämtningspaus på aktiemarknaderna efter de starka resultatrapporterna. Vilket skulle kunna

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth

Direktavkastning = Analytiker Leo Johansson Lara 20/11-16 Axel Leth Denna analys behandlar direktavkastning och består av 3 delar. Den första delen är en förklaring till varför direktavkastning är intressant just nu samt en förklaring till vad direktavkastning är. Den

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S.

När beteckningarna Carnegie Asset Management och CAM används i denna kvartalsorientering avses Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S. Kvartals- Orientering Nr 1 2015 Denna kvartalsorientering har upprättats av Carnegie Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och utgör inte en sådan kvartals-, halv- eller helårsrapport som avses i den,

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae,

stängdes med ett positivt resultat och en kort position i det portugisiska detaljhandelsbolaget Sonae, Strategi under september månad Överraskande stark börsmånad September har en historia om sig att vara en av de svagare börsmånaderna och vi minns med både förskräckelse och sorg händelser som den svarta

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris

ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011. Alexandra Morris ODIN Europa Fondkommentar Januari 2011 Alexandra Morris 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 5,1 procent för ODIN Europa. Fondens referensindex sjönk under motsvarande period

Läs mer