Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5"

Transkript

1 Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr Invigning Trollenäs sid 18 Störst, bäst och vackrast... sid 6 Bengts Hästsport i nya lokaler sid 12 Länsförsäkringar ger sig in i matchen sid 10 Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 sid 5 1

2 [ Innehåll ] Ledaren 3 DLG äger hela Svenska Foder koncernen 4 Positivt resultat för Svenska Foder 5 Störst, bäst och vackrast Mats ger dig råd inför hösten 7 STABU - en praktisk kombi 8-9 Länsförsäkringar ger sig in i matchen 10 Frågor till Swedbank och Landshypotek 11 Bengts Hästsport Struktur och enkelhet - ledord för inköpsansv. 14 Visst kan vi tjäna pengar och hur når vi dit? Invigning Trollenäs Kenneth Petersen 20 Notiser Tidningen ges ut av Svenska Foder AB och distribueras i ex till kunder, rådgivare, skolor, återförsäljare, antällda med flera. För innehållet ansvarar Örjan Wilmenius, Svenska Foder AB Tfn Tidningen produceras av Johan Andersson och Malin Hansen Svenska Foder AB, Tidningen kommer ut 6 ggr/år. Nästa nr beräknas vara ute i juni

3 [ Signalsystemet måste förbättras ] Visst ska vi tjäna pengar och hur når vi dit? var den rubrik som jag tillsammans med övriga medlemmar i panelen och publiken i De La Gardieskolans aula gemensamt skulle diskutera - på gott initiativ av Tådeneortens LRF-avdelning. Det är en bra och målinriktad fråga. Den bär på kärnan för allas vår verksamhet den som innefattar vår drivkraft: att vi faktiskt tror att vi kan skapa lönsamhet i den bransch vi verkar. Utan denna kärna hade vi inte drivit företag från första början. Utan denna kärna skulle vi sysslat med något annat. Just nu är grisproducenternas tillvaro mycket ansträngd. Priserna som de får för producerat kött motsvarar inte deras verkliga värde. Det märktes också på mötet. Det fanns ett klart missnöje med sakernas tillstånd, självklart. Men det fanns också en berättigad undran inför varför det ser ut såhär. Att det går upp och ner inom grisproduktionen, det vet vi, precis som inom andra branscher och just nu är grisproduktionen hårt drabbad i flera länder. Men jag tror inte på att bromsa sig ur kriser. Vi måste istället hitta sätt att se möjligheter, nya möjligheter, för att nå ut med de kvalitetsprodukter som görs till vettiga priser! Vi kan inte vänta på att få absolution från handelsledet. Signalsystemet måste förbättras. Vi måste vara övertydliga med vad vi vill. Vi måste ställa krav. Det räcker inte med att vara subtil och förvänta sig att alla andra borde förstå hur det borde fungera. För att det kan fungera, det är som jag ser det självklart. Något annat vore väl konstigt. Mat behöver vi alla ha det är oavbrutet efterfrågade produkter som lantbruket producerar. Det är ingen trend att äta mat. Det är en livsnödvändighet. Vore väl konstigt då om de som producerar maten inte kan få sina företag att gå runt. Alltså: Upp med priset på den mat vi producerar så att konsumenterna - vi alla - kan få den mat vi efterfrågar. Man bör också komma ihåg att efterfrågan, det är något vi skapar och kan påverka, lika mycket som att den kommer från konsumenterna själva. En bra bild på hur positivt det är för en marknad att få in nya friska pengar i systemet, är spannmålsodlarnas nuvarande lönsamhet. Visst följer priserna på gödning och kem med i den explosionsartade spannmålsmarknad vi just nu upplever. Men det är ändå fördelaktigt. Med mer pengar i systemet kan vi göra mer förbättra oss på de områden vi inte varit lika duktiga, investera i ny teknik för att göra oss konkurrenskraftiga, för att helt enkelt göra oss ännu lite bättre än vad vi redan är. Listan på vad vi kan göra bättre måste alltid finnas i företag som vill fortsätta utvecklas. Och överst på den förbättringslistan måste det idag stå: Ta betalt för våra varors verkliga värde. Vi måste vara övertydliga med vad vi vill. Vi måste ställa krav. Carsten Klausen VD Svenska Foder AB Ledaren 3

4 [ DLG äger hela Svenska Foderkoncernen ] DLG DLG som är Europas tredje största foderproducent med en försäljning på 3,7 miljoner ton och med en tydlig offensiv strategi på den europeiska lantbruksmarknaden är nu ensam ägare till Svenska Foder-koncernen. Asbjørn Børsting, koncernchef i DLG och Svenska Foders VD Carsten Klausen. DLG, som är Europas tredje största foderproducent med en försäljning på 3,7 miljoner ton och med en tydlig offensiv strategi på den europeiska lantbruksmarknaden är nu ensam ägare till Svenska Foder-koncernen. - Vi har haft ett bra samarbete som ägare i Svenska Foder, framhåller Asbjørn Børsting, koncernchef i DLG och styrelseordförande i Svenska Foder. Rollerna i styrelsearbetet har hela tiden varit klara. Lantmännen har varit finansiell ägare medan DLG fungerat som moderbolag och ansvarat för den strategiska och operativa delen i Svenska Foder. Många synergier Under de drygt fem år som DLG varit majoritetsägare i Svenska Foder har företagen kommit allt närmare varandra med huvudsakligt syfte att utnyttja alla positiva synergier. Vi är övertygade om att det finns en bra framtidspotential inom det svenska lantbruket och de svenska lantbrukarna har en hög kompetens. Svenska Foders utveckling passar bra in i DLG-koncernens internationella strategi. Vi ser köpet som en god investering både för svenska lantbrukare och för oss själva, säger Asbjørn Børsting. Tydlig strategi Svenska Foder har utvecklat en strategi där man växer dels genom egen säljframgång på marknaden och dels genom att investera i små och medelstora branschföretag. Allianser och nära samarbete med flera helt fristående företag ingår också i strategin. Vi har hittat ett sätt att arbeta där vi har många och bra kanaler ut till marknaden utan att själva bli för tunga organisatoriskt, säger Carsten Klausen, koncernchef i Svenska Foder. Mindre företag med sin lokala kännedom och känsla för vad marknaden efterfrågar har oftast en stark marknadsposition i sina närområden. Svenska Foder kan bidra med resurser i form av specialistkompetens och andra resurser som de mindre bolagen saknar. Modellen har visat sig fungera mycket bra för alla parter. Svenska Foder har också en viktig roll för att skapa en stark och sund konkurrens på marknaden, säger Carsten Klausen. Stark aktör på marknaden -Vår målsättning är att Svenska Foder ska fortsätta att utvecklas som en stark och viktig aktör på den svenska marknaden. Bolaget är viktigt i vår internationella utvecklingsstrategi. Vår satsning på lantbruksbranschen i Danmark, Sverige, Tyskland och de baltiska länderna ger spännande möjligheter och synergier för både ökad handel, produktion och logistik, säger Asbjørn Børsting. 4

5 [ Svenska Foder ökar omsättningen med 700 miljoner kr år 2007 ] Svenska Foder-koncernen redovisar åter ett mycket positivt resultat. Verksamhetsåret 2007 resulterade i en omsättning på miljoner kronor (1.900 Mkr 2006) och ett resultat före skatt på 52 miljoner kronor mot 18 Mkr Jämfört med föregående års omsättning redovisar Svenska Foder en ökning med 36 procent. Under de senaste åren har bolaget minskat sina kostnader med 40 miljoner kronor. Vi kan glädja oss åt nya framgångar på marknaden där fler och fler lantbruk ger oss förtroendet som leverantör, säger Carsten Klausen, vd i Svenska Foder. Den kraftiga omsättningsökningen påverkas av en allmän prisstegring kopplad till höga råvarupriser men också till ökade volymer för vår del. Marginalerna på samtliga produktområden är dock fortsatt låga, framhåller Carsten Klausen. Fortsatt tillväxt Under 2007 har Svenska Foder ökat inom alla affärsområden. Vi har bra beläggning i våra foderfabriker och kan samtidigt notera en positiv utveckling inom växtodling och spannmålshandel, säger Carsten Klausen. Affärsområdet Djur&Natur, där målgruppen är lite mindre lantbruk, smådjurs- och hästägare samt trädgård, har utvecklats på ett mycket positivt sätt i nära samarbeten med ca. 250 återförsäljare. Nya affärsmöjligheter är under utveckling. Det finns en röd tråd genom hela DLG-koncernen. Ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som ska leda till att vi hela tiden utvecklas som specialister och affärsmän. Tydlig strategi Svenska Foder har utvecklat en strategi där man växer dels genom egen säljframgång på marknaden och dels genom att investera i små och medelstora branschföretag. Allianser och nära samarbete med flera helt fristående företag ingår också i strategin. - Vi har hittat ett sätt att arbeta där vi har många och bra kanaler ut till marknaden utan att själva bli för tunga organisatoriskt förklarar Carsten Klausen. Mindre företag med sin lokala kännedom och känsla för vad marknaden efterfrågar har oftast en stark marknadsposition i sina närområden. Svenska Foder kan bidra med resurser i form av specialistk o m p e t e n s och andra resurser som de mindre bolagen saknar. Modellen har visat sig fungera mycket bra för alla parter. Ett aktuellt exempel är Svenska Foders delägande i Trollenäs Lantmannaaffär AB. Föreningen ombildades 2007 till ett aktiebolag, Trollenäs Lantmannaförening AB, där Svenska Foder äger 70 procent och föreningens tidigare medlemmar 30 procent. Tror på svenskt lantbruk Vi har en positiv framtidstro för det svenska lantbruket som vi försöker förmedla i alla kontakter. Vi är övertygade om att växt- och spannmålsodlingen samt mjölk- och köttproduktionen kommer att växa. Sverige utnyttjar t ex bara 90 procent av sin mjölkkvot. Grisproduktionens lönsamhet är i nuläget besvärlig, men vi är övertygade om att det kommer en kraftig förbättring under Del av en internationell koncern Genom Svenska Foders moderbolag, det danska DLG, ingår bolaget i en snabbt växande koncern som 2007 omsatte 31 miljarder SEK. Foderproduktionen omfattar ca. 3,6 miljoner ton foder varav ca. hälften är grisfoder. DLG är också en stor aktör inom spannmålshandel och en av världens största handelshus när det gäller maltkorn. Inom DLG ser man mycket positivt på Svenska Foders utveckling. -Vi är mycket tillfreds med det sätt som Svenska Foder har utvecklats under de senaste åren, säger Asbjörn Börsting, koncernchef i DLG och styrelseordförande i Svenska Foder. Bolaget är en viktig aktör i vår internationella utvecklingsstrategi. Vår satsning på lantbruksbranschen i Danmark, Sverige, Tyskland och de baltiska länderna ger spännande möjligheter och synergier på både handel, produktion och logistik. Det finns en röd tråd genom hela DLG-koncernen. Ett utbyte av kunskaper och erfarenheter som ska leda till att vi hela tiden utvecklas som specialister och affärsmän. Det utbytet vill vi gärna även erbjuda Svenska Foders dotterbolag och affärspartners, säger Asbjörn Börsting. Resultat Svenska Foder Verksamhetsåret 2007 resulterade i en omsättning på miljoner kronor (1.900 Mkr 2006) - en ökning med 36 procent - och ett resultat före skatt på 52 miljoner kronor mot 18 Mkr

6 Höstråg Visello Mellangröda Höstvete Rågvete kvarn kvarn svartfläcksjuka Mkt vital tillväxt södra/mellan medel medel [ Störst, bäst och vackrast ] vill vi inte säga att vi är - men vi är effektiva, innovativa och arbetar för en blomstrande näring och vi vill hela tiden förbättra oss. Vi vågar dessutom påstå att dessa sorter som vi här presenterar är rätt för dig som vill ha en modern odling som ligger i framkant i såväl den inhemska marknaden Sverige som den övriga världen. Svarta siffror på sista raden är nödvändigt i alla företag som vill utvecklas och bli bättre. Vete Akteur Elitvetesort! Första E-vetet på den svenska marknaden. Ett nytt tyskt elitvete med god vinterhärdighet och mycket god stråstyrka. Akteur har stabilt falltal, mycket god kärnkvalitet och hög proteinhalt. Cubus det tidiga stärkelsevetet Cubus är en allsidig höstvetesort som mognar tidigast av samtliga marknadssorter. Opus stärkelsevetet med brödkvalitet Som nu ger chansen även åt er som bor i Mellansverige. Opus har en hög stärkelseskörd och är efterfrågad i både foder- och stärkelsefabriker. Med sin fina vinterhärdighet klarar den alla typer av vinter ända upp till Mälardalen. Opus svarar fint mot kvävegödslingen och kan fungera även i exportsammanhang. Skalmeje destilleri och foder Är vårt stärkelsevete för Skåne. Går i huvudsak till destilleri och foder. Utmärker sig framförallt för sin goda resistensförmåga, sin höga stärkelsehalt och sin goda stråstyrka. Olivin Störst! Den största vetesorten i Sverige med en mycket god kärnkvalitet. Mognar en aning senare, vilket är bra för spridning av skördtidpunkt. Väldigt bra vinterhärdighet, en frissort med god resistens mot fusarium. För industri och export. Mulan mycket tidig! Mognar mycket tidigt med god stråstyrka och utmärkt tröskbarhet. En sort som trots sin tidighet har mycket hög avkastningspotential. Ellvis Nyhet A-kvalitetsvete med hög avkastningspotential. Ellvis har mycket god vinterhärdighet, mycket goda stråegenskaper och stabilt falltal. RÅG Visello hybridrågen med egen vilja Hybridsorten Visello har tack vare PollenPlus-teknologin fått en ökad pollenproduktion som ger sorten utomordentligt skydd mot mjöldryga. Med en mycket hög avkastning och med övertygande odlingsegenskaper gör det en exceptionell hybridråg. Marcelo konkurrenten till hybriderna Ny högavkastande populationsråg med medellångt strå, bra stråstyrka och säkert falltal. Lite angrepp av brunrost och mjöldagg. Passar på alla rågodlade områden. Höstutsäde -08 NYHET! NYHET! Sorter Höstvete Namn Användningsområde Beskrivning Odlingsområde Sverige Mognad Olivin kvarn/export Högavkastande, stråstyv, bra bakningskvalitet, frisk södra/mellan medel Mulan foder/industri/export Mkt högavkastande, stråstyv, tidig sort södra/mellan tidig Cubus foder/industri/export Mkt tidig sort med bra avkastning södra mkt tidig Opus foder/industri/export Högavkastande, hög stärkelseskörd, bra vinterhärdighet, medeltidig, Ellvis foder/industri/export Högavkastande, hög stärkelseskörd, bra vinterhärdighet, medeltidig, Akratos kvarn/export Bra brödkvalitet, hög avkastning södra medel Skalmeje foder/industri Frisk, mkt högavkastande sort, med högsta stärkelsehalt södra medel svarar bra på kvävegödsling Akteur kvarn/elit Stråstyv, mkt bra kärnkvalité södra/mellan medel högavkastande, bra stråstyrka Askari kvarn Högavkastande hybridsort med bra stråstyrka södra/mellan medel Nu kan du ladda ner alla våra sorter samlade på ett blad på: NYHET! NYHET! NYHET! Högavkastande hybridsort med stor pollenproduktion. PollenPlus södra/mellan är en helt ny teknologi som innebär högre pollenproduktion. Därmed skyddas beståndet klart bättre mot mjöldryga. Ingen inblandning av populationsråg i utsädet. Marcelo Mycket högavkastande, populationssort södra/mellan Rågvete Dinaro foder Högavkastande, veteliknande sort södra/mellan sen Tritikon foder Rågliknande, stråstyv sort södra/mellan sen Höstkorn Bombay foder Högavkastande, bra kärnkvalitet södra medel Höstoljeväxter södra/mellan medel södra/mellan medel Wintmalt foder/malt Högavkastande, bra vinterhärdighet södra medel - sen Status olja/foder Högavkastande hybridsort, bra vinterhärdighet södra/mellan medel Winner olja/foder Bra vinterhärdighet, hög råfettskörd, linjesort södra/mellan medel Oase olja/foder Bra vinterhärdighet, hög oljehalt, högavkastande linjesort södra medel Lioness olja/foder Bra vinterhärdighet, hög oljehalt, högavkastande, stråstyv södra medel Beluga olja/foder Högavkastande sort, mkt god resistens mot vissne- och PR46W31 olja/foder Högst avkastande hybridsort i södra Sverige PR45D01 olja/foder Semidvärg med krypande växtsätt på hösten. Mkt god Accent vitsenap Bra bestockning, snabb tillväxt, väldigt dålig vinterhärdighet. Lämplig Colonel oljerättika Mellangröda för insådd på våren. södra/mellan vinterhärdighet, lättröskad Maxi Snabbväxande sort med snabb marktäckning södra/mellan södra medel till sanering av nematoder, klass 1 södra/mellan medel Ekologiska sorter södra/mellan medel Stava kvarn Vinterhärdig, långstråig södra/mellan sen NYHET! Höstråg Marcelo kvarn Högavkastande, stråstyv, vinterhärdig populationsråg södra/mellan medel Fidelio foder Högavkastande veteliknande sort södra/mellan medel Scandinavian Seed-sort. Beviset för att sorten uppfyller våra kvalitetskrav, agronomiska krav och krav från kvarnarna, Olivin kvarn Vinterhärdig, långstråig södra/mellan medel foderindustrin, mälterier m fl. För mer info ring eller gå på eller Höstutsäde08.indd :18:17 Beställ ditt utsäde i tid - en del arter och sorter är det begränsad tillgång av! 6

7 Mats ger dig råd inför hösten RÅGVETE Dinaro Passar i alla rågveteområden. Har 9% högre skörd än Fidelio och är lika vinterhärdig. Bra stråstyrka och minst 3 dagar tidigare mognad. Mindre kärnstorlek och ungefär samma fältgroningsresistens. Tritikon det säkra valet Tritikon är en tidig och stråstyv sort med mycket god kärnkvalitet. Att den dessutom har bra fältgroningsresistens och är lättröskad gör Tritikon till ett säkert val. HÖSTKORN Bombay det trygga valet! Bombay är en odlingssäker och väl beprövad sort med hög avkastning för att vara en tvåradssort. Sorten har mycket goda stråegenskaper och mognar medeltidigt. Med en hög kärnkvalitet. Bombays många positiva egenskaper gör den till ett förstahandsval i de höstkornsodlande områdena i södra Sverige. Wintmalt ett maltkorn för hösten! Nytt tvåradigt höstkorn med maltkvalitet på samma nivå som vårmaltkorn. Sorten är frisk och ger en liten merskörd vid behandling med svamppreparat. HÖSTOLJEVÄXTER Beluga den nya linjesorten Ny linjesort för Skåne med hög skörd och mycket god stjälkstyrka. Beluga är en frisk sort med mycket hög resistens mot sjukdomar särskilt kransmögel, svartfläck- och vissnesjuka. Status har trygg status Status är en av de mest beprövade sorterna. Har god vinterhärdighet och har mycket hög råfetthalt och kort stjälk med god stjälkstyrka. Som hybridraps passar den att så lite senare än konventionella sorter på hösten. Har snabb tillväxt på hösten och kommer snabbt igång igen på våren. Står därför väl rustad inför vintern. Oase hög råfettskörd Oase utmärker sig som den sort som har den högsta råfetthalten av marknadssorterna. Även dess resistens mot torröta och kransmögel övertygar. Därför är den ett mycket säkert odlingsalternativ. Den rekommenderas i Tyskland till brukningsenheter med trånga rapsväxtföljder. Winner - en vinnare i Mellansverige Linjesorten med hög råfettskörd och god vinterhärdighet för framförallt Mellansverige. En linjesort som gör skäl för sitt namn! I det att många lantbrukare i skrivande stund står redo att mästra vårsådden, så är planen faktiskt redan lagd för stor del av höstsådden. Vi på Svenska Foder är förberedda och vill samtidigt ge dig som lantbrukare några goda råd och sorter att odla till hösten. Olivin är en svårslagen vetesort med hög kvalitet och skörd. Att den därtill är Sveriges mest odlade vetesort och gillas av kvarnar i Sverige och utomlands är ett starkt argument för sorten. Håll dock ögonen på Akteur, en ny sort med kvalitet som ser ut att göra kvarnarna mycket nöjda. Detta tillsammans med hög skörd ger dig som lantbrukare goda skäl att odla sorten. Sorterna Opus och Cubus är beprövade och fortsätter sin framgångssaga. Mulan och Skalmeje skördades med goda resultat under fjolåret. Därtill höjer vi ribban ytterligare och lanserar en ny höstvete som heter Ellvis. Den är riktigt bra och kommer att bli en stor sort. Råg av god kvalitet efterfrågas av den svenska industrin. Odla Vicello eller Marcelo så är du med i bästa klassen när varan skall säljas. Wintmalt är ett nytt höstmaltkorn som vi sådde första gången generellt hösten För dig som ser maltkorn som intressant och vill ha en tidig skörd välj Wintmalt. Bombay är en trotjänare som ger stabil höstfoderkornskörd. Tritikon och Dinaro är trygga kort i rågveteodlingen. Priserna på höstoljeväxter är fortsatt intressanta. Odla Oase, Status eller nya Beluga så är du redan vid sådd en vinnare. Resultaten för Beluga är mycket positiva. Mats Jönsson Spannmålschef Svenska Foder AB 7

8 [ STABU en praktisk kombi ] I fjol gjorde vi en kombiprodukt mellan Status och Butisan. Vi kallar den STABU. Det blev en succé. Vi fortsätter denna succé även i år. - STABU handlar om enkelhet och hur man får den röda tråden genom odlingen. Det här säger Niklas Ingvarsson, utsädesansvarig för frö. STABU står för höstoljeväxten Status och Butisan. Istället för att köpa dem var för sig på olika tidpunkter, har Svenska Foder slagit ihop de två till ett. Lantbrukaren får allt på samma leverans. Han vet att han ska använda Butisan till Status. Varför då inte få hem det när man beställer utsädet? - Vi är intresserade av att skapa helhetslösningar för lantbrukaren så att han kan göra en bra etablering, få en hög skörd som kan ge en god lönsamhet i sista änden. Det ligger, i högsta grad, i vårt intresse att det går bra för våra kunder, fortsätter Niklas. Smidigheten, planeringen, att tidigt fatta beslutet om att så raps - detta är väsentliga delar som betyder mycket för alla inblandade. Det handlar om ekonomi. - Planering och ekonomi hör ihop, slår Niklas Ingvarsson fast. Har man klart för sig vad man vill åstadkomma med sitt företag - det vill säga vilken målsättning man har har man lättare att nå sina mål. STABU är en sådan tanke i mikroformat. Det är något vi arbetar med i hela Svenska Foder - något som vi strävar efter att åstadkomma i hela bolaget: en röd tråd. 8

9 STABU är: STABU består av en förpackning med 1,5 miljoner frö av hybridrapsen Status och 5 liter Butisan Top vilket används för att etablera 2,5 hektar höstraps. - Vill du ha största möjliga ekonomiska netto, så låt oss i Svenska Foder tipsa dig hur du ska gödsla, växtskyddsbehandla och inte minst när det är dags att prissäkra skörden, avslutar Niklas. En tydlig garanti för miljön Vi vill hjälpa dig att få en odling som är optimalt lönsam och uthållig. Både på kort och på lång sikt. Därför omfattas hela vårt ordinarie sortiment av lantbruksprodukter av Yara 4-punktsgaranti. Under Miljö garanterar vi till exempel att vi tar ansvar för hela kedjan från produktutveckling och fältförsök till framtagning av gödslingsrekommendationer och hjälpmedel. Läs hjärtans gärna mer på

10 [ Länsförsäkringar ger sig in i matchen ] Det händer mycket i Länsförsäkringar just nu. I höstas blev det klart att LRF knoppar av sin försäkringsverksamhet till Länsförsäkringar. Ungefär samtidigt nobbade Landshypotek en invit från Länsförsäkringar att utöka samarbetet. Detta, i sin tur, ledde till att avtalet med Landshypotek sades upp och att man själv gav sig in i matchen om bottenlånen. Länsförsäkringar Skaraborgs VD Carl Henrik Ohlsson Det som står på spel är givetvis en kreditmarknad på 168 miljarder (enligt Lantbruksbarometern 2008) för lant- och skogsbruket i Sverige. Och med tanke på lantbrukets uppsving i såväl popularitet hos gemene man som ekonomiskt framförallt inom spannmålssektorn, med rekordhöga priser så är väl denna satsning från Länsförsäkringar inte särskilt märklig. Men Tidningen ville ändå höra om det här direkt från hästens mun och träffade därför Länsförsäkringar Skaraborgs VD Carl Henrik Ohlsson på hans kontor i Skövde. - Sedan 1999 har vi kunnat erbjuda våra kunder ett lantbrukarpaket tillsammans med Landshypotek, berättar Carl Henrik Ohlsson. Detta samarbete har fungerat väldigt bra. Vi har var och en gjort det vi har varit bra på och jag tror att våra kunder varit nöjda. Men när vårt gemensamma avtal var inne i halvtid, gjorde vi en utvärdering av vårt samarbete och försökte hitta förbättringspunkter. Länsförsäkringar kom bland annat med förslaget att Landshypotek och Länsförsäkringar helt och hållet skulle gå samman och det tackade man nej till från Landshypotek. - Landshypotek ville inte att vi skulle vara exklusiva i vårt samarbete om bottenlånen. Och då såg vi inte någon egentlig mening att fortsätta vårt avtal. Därför tog vi beslutet att starta en egen hypoteksverksamhet för lantbrukare, berättar Carl Henrik Ohlsson. - Vi hade nog hellre sett att vi hade fortsatt och utvecklat vårt samarbete. Det har fungerat väldigt bra. Och i det längsta både trodde och hoppades vi på ett samgifte. Istället blev det skilsmässa. Men vi ville inte stå vid sidan om och titta på vi tror ju på den här marknaden och tror oss kunna utveckla vårt kundmaterial innanför Länsförsäkringar. Ju mer man samlar hos oss, desto bättre för båda parter. Carl Henrik Ohlsson menar att det som gör Länsförsäkringar till en bra partner på hypotekslån är att man har 150 års risktänkande och försäkringar bakom sig. Med låga kreditförluster och ett bra riskmanagement blir man en god kontakt för lantbrukaren. - Det är en naturlig väg för oss att gå. Vi vill ha helheten: Skydda, spara, låna. Idag har vi % av lantbrukarna på försäkringar i Sverige. Det gör det helt naturligt att vi även går in och erbjuder bottenlån till dessa kunder, menar Carl Henrik Ohlsson som fortsätter: - Helhet är bra för oss och det är bra för våra kunder/ägare. Helhet ger trygghet och säkerhet, enkelhet och ordning att lantbrukaren har alla delar på ett och samma ställe påverkar givetvis också ekonomin. Helhet ger trygghet och säkerhet, enkelhet och ordning att lantbrukaren har alla delar på ett och samma ställe påverkar givetvis också ekonomin. Swedbank och Landshypotek är idag de två stora som arbetar mot privatägd jord och skog - där Swedbank står för 58 MDR och Landshypotek för 37 MDR av den sammanlagda bankutlåningen. I och med att Länsförsäkringar gått ut och sagt att man vill gå in och jobba med denna marknad aktivt som prispressare så delar man ut ett ganska offensivt budskap. Samtidigt bör man komma ihåg att man alltså tar över LRF:s försäkringsverksamhet, vilket då innebär ytterligare en kundkategori som lockar till bearbetning. - Det här är kundnytta. Vi ska vara prisvärda i såväl helheten som i varje produkt. Det är till gagn för lantbrukarna. Vi ser stora möjligheter inom detta fält vilket inte betyder att det är en enkel match. Men vår kännedom om lantbruk och skog är stor vår gemensamma historia går ända tillbaka till vår linda som Brandstodsbolag. Synergierna mellan de fält vi jobbar inom är solklara och det här är ett arbetssätt vi tror vi kan utveckla vidare. Det ska givetvis löna sig att samla allt på ett ställe, avslutar Carl Henrik Ohlsson. 10

11 [ Frågor till Landshypoteks VD Kjell Stillman ] [ Frågor till Swedbanks chef för skog och lantbruk Hans Wennberg ] Ert samarbete med länsförsäkringar har upphört vad beror det på? Har inte samarbetet fungerat bra? - Först måste man komma ihåg att Länsförsäkringar inte är ett gemensamt bolag, utan 24 stycken. Vi har haft ett otroligt bra samarbete med en handfull länsförsäkringsbolag i landet. Medan vi har haft mindre bra samarbeten med andra bolag rent av konkurrerat med varandra. När nu omförhandlingen av avtalet skulle göras, ville vi teckna individuella bolagsavtal och därmed få ut mer av samarbetet. Länsförsäkringar ville å andra sidan få möjligheten att ta över oss. Men på vårt årsmöte 2007 gjordes det helt klart att vi inte var till salu och då föll det förslaget. Därför togs detta gemensamma beslut av oss och Länsförsäkringar att inte fortsätta vårt samarbetsavtal. Har ni inlett samarbete med någon annan aktör? - Vi vill inte låsa våra kunder till en aktör. Det ligger inte i vårt intresse. Av våra kunder var cirka 3500 kunder hos länsförsäkringar. Vi tänker på våra medlemmar. Det finns människor som inte vill ha alla affärer på samma ställe. De är hjärtligt välkomna hos oss. För de kunder som vill ha ett helhetskoncept, har vi nu inlett ett samarbete med Sparbanken Finn. Det rör sig om ett fullsortiment med betal- och sparprodukter m.m. som vi nu kan erbjuda våra kunder via Sparbanken Finns Internetbank. Vad är det ni kan erbjuda, när det gäller bottenlån, som inte Länsförsäkringar, eller någon annan aktör, kan erbjuda? - Vi är unika i vår kompetens. Det är vår styrka. Vi arbetar bara inom ett område - jord och skog. Det är detta vi är experter på. Och vi är effektiva och tar snabba kvalificerade beslut för våra kunder. Andra aktörer som har något som de kallar lantbruksansvariga, måste jobba med annat också de kan ha pizzerior eller annat på sitt bord. Vi jobbar bara med en näring. Andra banker kan ibland fara som en humla mellan olika branscher. Om det inte går bra i en näring, då hoppar man över till en annan. Det gör inte vi eftersom vi exklusivt arbetar med lantbruk och skogsbruk. Länsförsäkringar försäkrar mellan 70 och 80 procent av lant- och skogsbruket. Dessutom tar de över försäkringsdelen från LRF. Är det något de kan vinna på? - Bank och försäkring är svårt att förena jag tror inte man koppla ihop dem på något enkelt sätt. Det finns ingen omedelbar synergi. Det är klart att man kan erbjuda rabatter, men det måste man ju ta ut någon annanstans i så fall. Så den totala kalkylen tror jag inte blir bättre för kunderna i alla fall. Sen är det dyrt att bygga upp ett bottenlåneinstitut och någonstans måste de ju ta ut den kostnaden. Det är på fondsparandet och inlåningen som man tjänar pengarna som bank. Det är detta de måste bli duktiga på. Hur tror du det här påverkar marknaden? - Det stimulerar givetvis att nya aktörer ger sig in i på det här området. Man tvingas att komma på nya lösningar, tänka kreativt. Vår fördel är att vi är den enda kooperativa banken i landet, där vår affärsidé är att ge lantbrukarna så billiga räntor som möjligt. Och om vi tjänar pengar, så går detta i återbäring till våra kunder. Men vårt mål är givetvis att man ska ha så låg ränta som möjligt från början. Detta pressar givetvis våra konkurrenter. Landshypotek finns också överallt i hela landet. Inte bara där det intensiva jordbruket befinner sig som i Skåne, till exempel där alla banker också vill vara med. Hur ser du i stort på lantbruket? Har det inte varit en mer positiv stämning än på länge, de senaste åren? - Mycket talar för en ljus framtid för lantbruket. Värdena sjunker inte lika mycket under en lågkonjunktur inom lantbruket. Förlusterna var minimala under finanskrisen på 90-talet. Sen är det så att konkurrensen kring mat och energi knappast kommer att tappa i styrka. Äta ska vi alla och de fossila bränslena måste vi nog ändå ersätta med något annat. Den trenden ser onekligen god ut för lantbruksnäringen. De problem som givetvis kan uppkomma, och som ni måste ha upptäckt också i Svenska Foder, är att ökande råvarupriser ger utslag i foderkostnaderna. De som då har djur men som inte äger mark kan då givetvis få problem. Men vi har inte märkt något sådant ännu bland våra kunder. Givetvis måste vi ha duktiga värderare så att vi inte råkar ut för någon lycksökare. Och på det området är vi lyckligtvis proffs. Länsförsäkringar har nyligen startat upp sitt hypotekslån för lantbrukare, vad tror du det här kommer att innebära för marknaden? Kommer vi att se någon prispress? - Det innebär givetvis en ökad konkurrens. Men konkurrensen var stor även innan Länsförsäkringar gav sig in i spelet. Det finns en mängd aktörer som är med och vill erbjuda lantbrukare sina tjänster. Och en ökad konkurrens kan komma att innebära en priskonkurrens och marginalpress. Självklart. Vad är det ni kan erbjuda, när det gäller just bottenlån, som inte Länsförsäkringar, eller någon annan aktör, kan erbjuda? Vad är ni bättre på? - Ett bottenlån är ett bottenlån. Alla aktörer använder sig av samma verktyg. Det gäller att hitta bästa lösningen i det enskilda fallet på hela finansieringen. Men vi konkurrerar också med bankens övriga tjänster. Kan man erbjuda något som kan vara till nytta för kunden förutom själva lånen? Vi har en mängd tjänster som givetvis är intressanta för alla låntagare ett exempel som vi är ensamma om på marknaden är vår e- bokföring. Men framförallt skulle jag vilja framhålla alla våra lantbruksansvariga runt om i landet. De är otroligt kunniga i lantbruksfrågor och en god rådgivning är en viktig del i de relationer vi har med våra kunder. Jag upplever att lantbruksbranschen har blivit mer populär på senare tid, också i bankvärlden. Varför är det en så intressant marknad för bankerna just nu? - De har alltid varit en intressant marknad för oss i Swedbank. Vi har en tradition av att jobba med lantbruket. Riskerna är små. Den realsäkerhet som finns i byggnationer och mark med mera borgar för att det inte blir några stora förluster vid utlåning. Dessutom är lantbrukare väldigt bra kunder. De gör rätt för sig. Vi ser olika trender samtidigt inom lantbruket. Rationaliseringstrenden inom lantbruket med fokus på effektivare företag som inte bara lämnar in spannmålen, utan gör affärer; en annan typ av entreprenörer. Här finns det givetvis en efterfrågan på krediter. Bo-på-landettrenden innehåller en annan typ av människor, som ofta är kapitalstarka, men som vill flytta ut på landet, kanske ha hästar, rusta upp gårdar. Den tredje trenden är skogsägandet. Det kan handla om delägande i skog, för jakt och fritid, men också för att det är bra ekonomi i det. Alla de här trenderna sammantaget betyder att vi upplever en intensiv och populär tid inom lantbruksnäringen. På Tådeneortens LRF-möte i Lidköping sa du att man bör ha is i magen och att våga investera även i sämre tider. Vad menar du med det? - Detta möte kom att handla mycket om den kris vi upplever inom grisnäringen. Vad jag menade var att både banker och lantbrukare måste våga tro på näringen och på sin egen förmåga att våga ha ett långsiktigt satsande. Tittar du idag på investeringskurvan och priskurvan följer de varandra slaviskt. Det är ganska logiskt, kanske. Men vi har sett svängningar inom denna bransch tidigare. Därför tycker jag att man överlag bör se längre än de korta svängningarna. Givetvis vill man se att kalkylen går ihop. Men tilltron till sitt företag och sitt företagande liksom bankernas tilltro är väldigt viktig. 11

12 [ Bengts Hästsport ] Bengt Olsson utanför den nya lokalen i Veberöd. Bengts Hästsport slog upp sina portar för första gången den 15 mars i nya lokaler alldeles invid väg 11 i Veberöd. Det är en satsning som heter duga, men kunderna man söker ökar också i antal för varje år. Det är en sedan länge etablerad sanning att hästarna är fler till antalet än korna. Bengt Olsson ägare till Bengts Foder och nu Bengts Hästsport Veberöd ser en förändrad marknad och följer med sin tid. Drömmen hade funnits där länge. Ni vet, det där något, det som man borde göra, som vore genomförbart, men där alla pusselbitarna måste falla på plats först. Ja, och så är det den där vardagen som aldrig tar slut, som man dagligen brottas med, den där vardagen som man har så svårt att träda ifrån, som man har så svårt att ställa sig utanför och se ur ett visionärt perspektiv. Men plötsligt öppnar sig en liten glipa av möjlighet, en glipa som mycket väl kan vara en tillfällighet, men som gör att vardagen plötsligt förvandlas till fest. En fest som kan vara nog så jobbig, som innebär ännu mer arbete, tid och engagemang, men som ändå känns precis så där rätt som bara rätt kan kännas. Har man dessutom att välja mellan en gammal, väldigt gammal byggnad med få förbättringsmöjlighet och en helt ny byggnad som man kan önska fritt hur man vill bygga då är valet inte svårt. Ungefär så var det för Bengt Olsson när beslutet äntligen togs och byggnaderna upprättades på den nya plats i Veberöd där Bengts Foder eh ursäkta, Bengts Hästsport nu finns. Namnet, ja - den språkliga förskjutningen från Foder till Hästsport - är helt nödvändig för den nystart det här är frågan om. Betoningen ligger precis som det hörs på häst. Butiken är idag en fräsch lokal, man inriktar sig mot en annan kundkategori, en som söker något annat än bara service, som vill ha en upplevelse och de här tankarna har manifesterat sig i Bengts Hästsport. - Beslutet togs för drygt två, två och ett halvt år sedan, säger Bengt Olsson på plats i de nya byggnaderna. Då fanns den här tomten till utförsäljning och man ville ha en kundrelaterad verksamhet i det företagsområde som kommunen hade gjort upp en plan på. 12

13 Den här branschen behöver ett hus som har allt och det menar vi att vi håller på att bygga upp. I nästa nummer av Tidningen besöker vi Foderboden i Haninge. - Det geografiska läget var perfekt, fortsätter han. Alldeles invid väg 11. Det har gjorts undersökningar som visar att det i snitt passerar bilar per dygn. Det gör tillgängligheten oslagbar. Bengt Olsson har drivit Bengts Foder i 11 år helt utan reklam och annonsering tidigare. Bengts Foder byggde på mun-mun-metoden och goda relationer med sina kunder. Med den nya butiken har han ändrat lite på sin strategi: - I och med att det handlar om en annan typ av butik är det också bra att ändra strategi, berättar Bengt vidare. Vi k o m m e r att jobba mer med annonsering, vi kommer också att jobba med hemsida och en annan typ av information. Föreläsningar är ett sätt som man kan skapa intresse runt butiken. Vi har också personal som är mycket hästkunniga. - Så småningom tänker vi utveckla ett informationsforum i butiken där man kan hitta tidningar, tidskrifter och annan information som rör den verksamhet som finns kring en hästgård eller som de människor som jobbar med hästar kan vara intresserade av. Vi vill skapa en mötesplats för hästintresserade, fortsätter Bengt Olsson. Förutom att Bengts Hästsport vill behålla sin gamla kundkrets, vänder man sig även mot ett annat kundsegment. Ett som ställer andra krav på hur en butik ska se ut och vad en sådan ska kunna erbjuda. Madelaine Holmström blev anställd helt nyligen som butiksansvarig och kommer närmast från Miljögården i Lund ett välkänt möbelvaruhus i Skåne. Men Madelaine har också sysslat med hästar. Alltid, säger hon. Nu har hon tillsammans med en inredare jobbat med placeringen av varorna i butiken på ett mycket medvetet sätt. - Vi vill få till en butikskänsla utan trängsel, säger Madelaine Holmström. Man ska känna att man gärna vill stanna kvar i butiken och kunna få impulser och idéer. Den här branschen behöver ett hus som har allt och det menar vi att vi håller på att bygga upp. Det är mycket kvar att göra i de nya lokalerna. När Tidningen är på plats någon vecka efter invigningen håller man som bäst på att färdigställa andra våningen. Man jobbar också på att få in fler leverantörer och få dem att förstå att detta är ett bra fönster för deras produkter. Bengt Olsson är förhoppningsfull inför framtiden. - Det här är en process, säger Bengt Olsson. Och vi behöver hjälp av våra kunder. De är ofta väldigt pålästa och av dem kan vi lära oss mer, för att kunna skapa det hästcenter vi tror behövs i detta område. Själva invigningen var bara början festen fortsätter. Vi kommer att presentera fler nyheter allt eftersom året går. Han menar att det är viktigt att det inte blir Status Quo. Att man måste hålla sig i rörelse precis som marknaden. Flexibilitet, kvalitet och service är några ledord som han kommer tillbaka till. Men är det roligt då, undrar Tidningen? Det har uppenbarligen varit mycket jobb innan och i och med flytten - och arbetsbördan ska väl inte minska om företaget går som förväntat. - Det klart att så här nya och fräscha lokaler ger en större arbetslust. Och glömmer jag av det, påminner jag mig själv om våra gamla lokaler. Då går det lättare igen, avslutar Bengt Olsson. Bengts Hästsport Bengts Hästsport i Veberöd Öppettider: Mån-fre 7:30-18:00 Lör-sön 10:00-14:00 Butiksansvarig Madelaine Holmström. R.M Williams, en av många leverantörer. En mycket medveten placering av varor genomsyrar hela butiken. 13

14 [ Struktur och enkelhet ledord för inköpsansvarig ] Daniel Eriksson utanför huvudkontoret i Lidköping. Daniel Eriksson är nyanställd i Svenska Foder som inköpsansvarig för handelsvaror inom artikelgrupperna 100, 110 och står för egenproducerade varor inom koncernen; 110 gäller de artiklar som lagerhålls på Svenska Foders Centrallager i Hällekis, men som kommer från externa leverantörer - och sist men inte minst: Artikelgrupp 200 som gäller de varor som går direkt till Svenska Foders butiker och shop-in-shop företag, utan att passera centrallagret. Daniel är alldeles färsk i Svenska Foder. Anställd sedan två veckor tillbaka när Tidningen träffar honom. -Just nu håller jag på med att försöka skapa mig en bild av hur Svenska Foder fungerar som företag samt hur sortimentet ser ut och så försöker jag sondera marknaden. - Det rör sig mellan cirka 75 och 80 olika leverantörer som jag kommer arbeta mot, i första läget. Han är 28 år och kommer närmast från Papyrus Sverige AB, en grossist inom finpappersbranschen. Där var han projektledare för inköp och logistik. Bland annat jobbade han med förbättringar och effektiviseringar av leverantörssamarbeten. Erfarenheterna härifrån tar han med sig in i det nya arbetet. - Men det är mycket som är nytt. Och det är en stor utmaning. Jag gillar att hitta en fungerande struktur på det jag håller på med. Jag är strukturerad som person och gillar ordning och enkelhet. Det jag kommer att titta på först är en sortimentsstrategi som följer en enklare och rakare struktur. Daniel Eriksson säger att han har ett stort engagemang och vill givetvis bidra till koncernnyttan genom att se till att få lönsamhet i varje affär och därigenom bidra till vinsten inom företaget. - Det ska vara enkelt att göra affärer och det blir det om det finns en klar och enkel struktur i bakgrunden, avslutar Daniel Eriksson. Det ska vara enkelt att göra affärer och det blir det om det finns en klar och enkel struktur i bakgrunden. Daniel Eriksson Nyanställd i Svenska Foder Född? 1980 Bor? Lidköping Familj? Sambo Bakgrund? Papyrus Sverige AB som projektledare Papyrus Sverige AB som logistiker Intresse? Racercykling och löpning 14

15 Högt mjölkpris även i sommar Svenska Foder AB Box Lidköping se Kundservice Att fetthalten och därmed mjölkpriset sjunker vid betessläppet har de flesta mjölkproducenter upplevt. Men så behöver det inte vara längre! Byt till något av Svenska Foders fetthaltshöjande foder och behåll eller öka fetthalten även när korna går på bete. Hög kvalitet från råvara till färdig produkt lönar sig alltid. Rosa Fett Rosa Grädde Rosa Smör Fett Topp Grädd Topp Fett Balans

16 [ Visst ska vi tjäna pengar och hur når vi dit? ] Det var med huvudfokus på den för tillfället dåliga lönsamheten inom grisproduktionen som Tådeneortens LRF-avdelning hade dragit ihop en panel bestående av Thomas Bodén, ordförande Lantmännen, Arne Rantzow, Lantmännen Lantbruk, Carsten Klausen, VD Svenska Foder, Cato Gustavsson, VD Skövde slakteri, Magnus Lagergren, VD Scan, Hans Wennberg, Swedbank. Dessutom skulle Rickard Gustafsson, Inköpschef ICA varit på plats men var tvungen att tacka nej i sista minuten. Istället fick den lokala ICAhandlaren, Anders Fredriksson, svara på de frågor som kom både från resten av panelen och från publiken. Annika Bergman, ordförande för Sveriges grisproducenter och Anita Persson, ordförande Sveriges nötköttsproducenter, var moderatorer för kvällen. Och tonen sattes snart med Grisproducenternas ordförande Annika Bergman: - 15 % av grisföretagen har försvunnit under Och med ett grispris under EU-snittet och höga kostnader jämfört med övriga Europa är detta ohållbart. Då har vi ändå bara sett början. Det var en tämligen negativ start och många i publiken var missnöjda med grispriserna. Magnus Lagergren från Scan försökte förklara situationen i makroekonomiska termer och sa att priserna kommer att stiga, men att han inte kunde säga exakt när. Från Skövde slakteri menade VD Cato Gustavsson att vi på sikt kommer att - Vi måste förbättra lönsamheten i branschen, säger Carsten Klausen. 16

17 tappa svensk gris- och nötköttsproduktion om inte köttpriset ut till konsument stiger. Han fick medhåll från Carsten Klausen i Svenska Foder: - Det är förfärligt att den svenska produktionen på kött sjunkit så mycket under de senaste åren, samtidigt som den danska produktionen har ökat sin produktion. Det är ju grisar som vi i Sverige hade kunnat producera. Vi måste få fram de pengarna i handelsledet. Vi måste förbättra lönsamheten i branschen. Tyvärr kunde inte Anders Fredriksson, ICA Kvantum, svara klart på alla de frågor kring inköp och priser, eftersom han fått den lite otacksamma rollen att svara på de frågor som inköpsansvarig på ICA egentligen skulle ha svarat på. Luften gick lite ur den debatten. Det han dock kunde säga var: - ICA ställer sig positiva till prishöjningar på kött, om de går att motivera utifrån höjda foderkostnader. Vi har ungefär 80 procent svenskt griskött i ICA och det är klart att man blir bekymrad när man hör om en svensk produktion. Man efterfrågade också att mervärdet för det svenska köttet skulle komma producenterna till del. Var detta mervärde än finns, så hamnar det i alla fall inte hos dem som producerar grisarna. Insinuationerna fanns där: Om konsumenterna betalar två miljarder för de svenska mervärdena enligt en rapport från Jordbruksverket, hos Det är förfärligt att den svenska produktionen på kött sjunkit så mycket under de senaste åren, samtidigt som den danska produktionen har ökat sin produktion. vem hittar man dessa pengar? Frågan försökte besvaras av både slakten och ICA men ingen av dem kunde riktigt svara på det. I pausen framkom en del kritik kring varför branschen sitter och diskuterar dessa frågor med ICA på plats. - ICA gör affärer. Det måste vi i vår bransch också börja göra. Vi kan inte bara sitta och vänta på att ICA ska höja priserna så att vi kan få mer betalt. Vi måste självklart själva lära oss att ta betalt för de produkter vi producerar. Så enkelt är det. Då tjänar vi inte på att ICA sitter med på ett sånt här möte, sa en anonym åhörare av debatten. Carsten Klausen hälsar på Cato Gustavsson, Skövde Slakteri. Vid sidan om Carsten syns Thomas Bodén, Lantmännen. 17

18 [ Invigning Trollenäs ] Så gick då invigningen av stapeln för Djur&Natur-butiken i Trollenäs. Och vilken uppslutning! Trots luftiga lokaler var det smockfullt i gångarna och samtal och diskussioner avlöste varandra. VD Per-Olof Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och tyckte att det var en helt unik uppslutning i lokalen. Ulf Hagelberg chef för Svenska Foders varumärke Djur&Natur konstaterade att stämningen, engagemanget och atmosfären i Trollenäs har betytt mycket för beslutet att öppna denna butik. Och det märktes inte minst den här kvällen. Därefter var det Gert Perssons tur - ordförande i Trollenäs Lantmannaförening. Han höll ett mycket finurligt tal utifrån Karl XVI Gustavs valspråk För Sverige i tiden - där det just att följa med sin tid Trollenäs Lantmannaaffär var ett bevis på. Han menade också att genom att handla lokalt - i Trollenäs Lantmannaaffär - så bidrog man till det miljötänkande som var absolut nödvändigt i vår tid. Har var också glad att så många gamla Trollenäsare hade hittat hit denna kväll, samtidigt som han även såg många nya ansikten. Sist ut av talare var Carsten Klausen, VD Svenska Foder. Han höll med Gert Persson i det att finnas till hands lokalt för kunderna. - Styrkan i Svenska Foder är just att vi har DLG i ryggen med all denna kompetens och synergier som det betyder, vi har vårt eget know-how i Svenska Foder och tillsammans med dotterbolag,samarbetspartners och återförsäljare som den förlängda armen ut till våra gemensamma kunder, blir vi väldigt svårslagna. Det har att göra med engagemanget och närheten till marknaden. Det här är a och o i vår egen verksamhet, konstaterade Carsten Klausen. Pia Cornéer Persson, butiksansvarig för Djur&Natur hälsades hjärtligt välkommen och Carsten Klausen överlämnade en korg med godsaker till VD Per-Olof Nilsson och Pia. Stämningen var hög och det blev inte sämre av att Olof Larsson, säljare och rådgivare på Trollenäs och Ethel Mårtensson, ekonomi och adminstration serverade varm korv och att det dessutom stod snittar och cider framme för de som var sugna. Karin Hero, foderrådgivare på Svenska Foder, pratade med hästintresserade om foder och foderstater under kvällen. Och i kassan huserade Mårten Larsson med glatt humör. Här finner du allt för hund & katt, häst, lantbruk, hus och trädgård. 18

19 Trollenäs Lantmannaaffär AB Butik & foderlager mån-fre Växtodlingsprodukter mån-fre I kassan huserade Mårten Larsson med glatt humör

20 [ Kenneth Petersen ] Kontakt Kenneth Petersen Grissäljare Svenska Foder Tel Kenneth Petersen är från och med mars månad anställd som grissäljare i Svenska Foder. Han jobbar med utgångspunkt från foderfabriken i Tågarp i sydvästra Skåne och arbetar som det ser ut just nu två dagar på plats i Sverige men är anträffbar på telefon, alla dagar i veckan. - Jag arbetar parallellt i DLG med grisfoderförsäljning på Södra Själland, Lolland och Falster. Jag har arbetat med detta de senaste fyra åren, men jag har också arbetat med både växtodling och nötfoderförsäljning. Kenneth Petersen tyckte framförallt att det var en mycket intressant utmaning och en stor möjlighet att utveckla sitt arbete på, när han fick erbjudandet om att börja som grisfoderförsäljare med Sverige som bas: - Det finns många likheter mellan det danska och svenska sättet att producera grisar. Men det finns också ett flertal skillnader. Erfarenheterna är olika och det gör det spännande att jobba i de båda länderna. - Min uppfattning är att man måste se grisföretagandet som just det: ett företagande. Man måste få större fokus på verksamheten som helhet. Ha en överblick. - En företagare oavsett inriktning - måste se över sin verksamhet igen och igen, för att kunna få grepp om vad som kan bli bättre, vad som kan förändras, och vad som är bra just nu. Var man ska sätta in resurser, och var man kan låta bli att sätta in resurser. Att sätta en klar målsättning är viktigt för företagaren själv, såväl som för medarbetarna. Om en grisproducent vet vad han vill förbättra förutom då lönsamheten som just nu är akut både i Danmark och Sverige - eller vad han tycker går dåligt, då blir Kenneths roll så mycket enklare och effektivare. - Har man en klar överblick över sitt företag så kan man också ta snabbare beslut - vad behöver jag förbättra om något skett med tillväxten eller med hälsotillståndet. - Det är det här som också är fördelen med fasutfodring. För att få en bra ekonomi i sin utfodring, är fasutfodring det klart bästa sättet att arbeta på. Här finns mycket pengar per megajoule att spara jämfört med en enhetsutfodring, avslutar Kenneth Petersen. Har man en klar överblick över sitt företag så kan man också ta snabbare beslut... 20

Pressmeddelande för fri disposition

Pressmeddelande för fri disposition Pressmeddelande för fri disposition Nytt starkt år för Svenska Foder 2009 blev ett bra år för Svenska Foder. Bolaget, som under 2009 fyllde 20 år, redovisar en årsomsättning på 2,9 miljarder kronor och

Läs mer

Volymökningen och resultatet för verksamhetsåret 2010 är positivt för alla verksamhetsområden och bolag i Svenska Foder-koncernen.

Volymökningen och resultatet för verksamhetsåret 2010 är positivt för alla verksamhetsområden och bolag i Svenska Foder-koncernen. Nytt starkt år för Svenska Foder 2010 blev ett riktigt bra år för Svenska Foder. Bolaget redovisar en årsomsättning på 3,4 (2,9) miljarder kronor och ett resultat före skatt som uppgår till 76 (62) miljoner

Läs mer

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10

Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Tervetuloa! Välkommen! T.G 28.11-10 Marknadsläget på spannmål Agrimarket på exportmarknaden Vad betyder samarbetet med DLA för exporten av spannmål från Finland Kvaliteten på årets spannmål Skördarna bra

Läs mer

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen?

Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Inspel till en svensk livsmedelsstrategi Vilken strategi kräver den internationella scenen av Lantmännen? Patrik Myrelid, strategichef KSLA den 9 april 2015 2 15 maj 2014 Med affärsverksamheter i norra

Läs mer

Samverkan är nyckeln till framgång

Samverkan är nyckeln till framgång Samverkan är nyckeln till framgång Sten Moberg, Svalöf Weibull Oljeväxterna har inte endast Jan Elmeklo, Karlshamns AB betydelse för att förse svenska konsumenter med svensk rapsolja och rapsmjöl. Det

Läs mer

VÅRKORN PROPINO MALT QUENCH MALT. Salome har bra stråegenskaper och är både nematodresistent och mjöldaggsresistent.

VÅRKORN PROPINO MALT QUENCH MALT. Salome har bra stråegenskaper och är både nematodresistent och mjöldaggsresistent. VÅRKORN PROPINO MALT Propino är ett välkänt maltkorn med utmärkta egenskaper för maltproduktion. Sorten är efterfrågad både i Sverige, Danmark och även i Europa, vilket gör den attraktiv på marknaden.

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Våra gemensamma värderingar

Våra gemensamma värderingar Våra gemensamma värderingar Det är vår kunskap och vilja att göra det där lilla extra för kunderna som gör att de kommer tillbaka till oss. Affärsidé Att skapa effektiv handel med installationsprodukter,

Läs mer

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP. Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Tillväxt Nötkött - ett samarbete mellan LRF, McD och SNP Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Bakgrund och syfte med samarbetet Såväl McDonald s som LRF/SNP är angelägna om en ökad svensk nötköttsproduktion

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Sammanfattning av Workshop Grislyftet 12 december 2011

Sammanfattning av Workshop Grislyftet 12 december 2011 Sammanfattning av Workshop Grislyftet 12 december 2011 Målbilder (om 10 år) hos Halländska grisföretagare Generationsskifte eller försäljning. Självförsörjande på el (sol eller vind) Producera lönsamma

Läs mer

Att vara eller inte vara ekobonde

Att vara eller inte vara ekobonde Att vara eller inte vara ekobonde Insikter från projektet: Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2040 Camilla Eriksson Fil.dr. i landsbygdsutveckling Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Institutionen

Läs mer

Svenska Foder satsar på telemarknaden

Svenska Foder satsar på telemarknaden Ett magasin för svensk lantbruksnäring nr 3 2008 Rotdödare nu finns möjlighet till bekämpning sid 8 Värsås Mjölk AB sid 18 Ett gott skratt som säljer foder sid 16 Vi gör dina val lätta sid 6 Svenska Foder

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla?

Agenda: Lars Medin. Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? Lars Medin Agenda: Kort sammanfattning om marknadsläget Priser? Hur ser efterfrågan ut de närmaste åren strukturella förändringar Vad skall man odla? -2- Marknad Vete Sammanfattning 2006 Utbudsöverskott

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR

DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR DIN LEVERANTÖR AV EL- OCH VVS-ARTIKLAR MARKNADSLEDANDE I BRANSCHEN Amiga AB grundades i augusti 2000 och är idag en av Sveriges ledande el- och VVS-grossister för proffsoch konsumentfackhandeln. Verksamheten

Läs mer

Lantbruksbarometern Hösten 2014

Lantbruksbarometern Hösten 2014 Lantbruksbarometern Hösten 214 Nästan åtta av tio lantbrukare upplever att lönsamheten är dålig Lantbruksbarometern är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket.

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Vårutsäde & Vallfrö 2008. Från sådd till skörd

Vårutsäde & Vallfrö 2008. Från sådd till skörd Vårutsäde & Vallfrö 2008 Från sådd till skörd Ägna lite tid åt att välja rätt... Det är återigen tid att bestämma sig för vilken odling man ska ha växtodlingsåret 2008. En sak är säker: Det är helt rätt

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla!

Välkommen. Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Välkommen Till din nya favoritbutik i Uddevalla! Varmt välkomna till oss! /Kenneth och Daniel Med maten och kunden i fokus! Nu har vi öppnat! Välkommen till Uddevallas nya matbutik där färska och fina

Läs mer

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad

Lönsamhet större mjölkgårdar. D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Lönsamhet större mjölkgårdar D&U konferens 2011-09-06 Svensk Mjölk Karlstad Johan Ocklind presentation Ekonom Agronom Affärsrådgivare LRF Konsult Arbetsområde Västra Götaland, Värmland, Örebro, Sörmland

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F

Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel. Hot & Cold Grupp F Industriell ekonomi IE1101 HT2009 Utvärdering av företagsspel Hot & Cold Grupp F!! Hur gick det för er? Jämförelse med tidigare plan Initialt följde vi vår plan fram till det första marknadsmötet då vi

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren

Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren Lönsam femfaldig Di-Gasell vinnare med 30% genomsnittlig tillväxt senaste tre åren E-handel utan mellanhänder ger bättre marginaler och tydlig konkurrensfördel i branschen Omsättning 31,6 MSEK (+11%) med

Läs mer

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015

Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 Ekologiska spannmålsmarknaden 2015 - Vad är på gång och vilka rörelser finns på marknaden i Sverige, EU och USA? Olle Ryegård, Agroidé AB Inledning Totalproduktionen av svensk certifierad säljbar ekologisk

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Marknadsbrev december 2004

Marknadsbrev december 2004 Marknadsbrev december 2004 Under 2003 såg vi en viss avmattning och faktiskt en blygsam sänkning av åkermarkspriserna som en följd av de nya MTR-reglerna. Dock har marknaden under 2004 generellt stabiliserats

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB

Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Hearing med Dag Jungenfelt, vd Medfield Diagnostics AB Dag Jungenfelt: Hej, Välkomna till denna webbhearing för Medfield Diagnostics AB. Jag heter Dag Jungenfelt och är VD för bolaget. Ni är nu hjärtligt

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

Julens gåvor 2014. Tel 020-55 44 20. www.fruktbudet.se

Julens gåvor 2014. Tel 020-55 44 20. www.fruktbudet.se Julens gåvor 2014 Tel 020-55 44 20 www.fruktbudet.se BESTÄLL IDAG OCH SLIPP ALL STRESS, VI LEVERERAR FINA GÅVOR TILL RÄTT ADRESS Tro det eller ej, men det har blivit dags att beställa julens gåvor! Här

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer

Innehåll. 1. Presentation av COS. 2. Marknaden. 3. Ekonomisk analys. 4. SWOT-analys. 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5. Sammanfattning och rekommendationer Innehåll 1. Presentation av COS 2. Marknaden 3. Ekonomisk analys 4. SWOT-analys 5.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag

Oktober 2014. Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Oktober 2014 Kronfönster Gasellföretaget, ett av Sveriges snabbast växande företag Kronfönster har fått många fina utmärkelser genom åren. Kanske den allra roligaste är det priset som delas ut av Sveriges

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF

Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Mervärden från anonymitet till identitet Åsa Odell vice förbundsordförande LRF Konsumenten vill veta ursprung, produktionsmetoder, egenskaper och om maten är schysst och säker Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande

Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst betalande Artikel i Svensk Gris med knorr nr 8-2009. Se nästa sida. 5 Per K och Paw M jämför grispriser och lönsamhet Minus 480 kronor per gris jämfört med bäst

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

Det finns självklart en proffsdröm

Det finns självklart en proffsdröm Nummer 4, November Från Halmstads Energi och Miljö AB Det finns självklart en proffsdröm - Robert Bladh, HK Drott Värmeljus blir till proteser i Thailand Vintertider på våra ÅVC:er Nr. 4 Nov. 2014 Med

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges

1 008 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1987 en årlig undersökning som återger Sveriges LANTBRUKS BAROMETERN 1 00 svenska bönders uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Lantbruksbarometern är sedan 1 en årlig undersökning som återger Sveriges lantbrukares syn på nuläget och den

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken

Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Att förbereda en finansieringsansökan hos banken Sara Jonsson, Centrum för Bank och Finans, KTH sara.jonsson@infra.kth.se 07-11-14 1 Hur resonerar banken? Banker är inte riskkapitalister! Bankfinansiering

Läs mer

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO

VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO VÅRUTSÄDE SWEDISH AGRO PRODUKTINFORMATION 2015 Brett sortiment av vårutsäde och fånggrödor Läs mer om sorterna och deras odlingsegenskaper DANISH INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGROS KVÆGFODERPROGRAM 2014 Val av

Läs mer

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar

Skillnaden ligger i detaljerna. Främsta konkurrensfördelar med LG Solar Skillnaden ligger i detaljerna Främsta konkurrensfördelar med LG Solar FINANSIELL STYRKA HUR ÄR DEN AKTUELLA SITUATIONEN INOM SOLCELLSINDUSTRIN? Marknaden för solceller är under kraftig förändring. Minskande

Läs mer

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012?

Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? Varför blev höstrapsskörden så stor 2012? kg/ha Öster- & Västergötland Top 8 2008-2012 4800 4700 4600 4500 4400 4300 4200 Primus Abakus PR45D05 PR46W20 PR44D06 Bonanza Mascara Sherpa kr/ha Öster- & Västergötland

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017

Borås Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Borås 20170522 Kvartalsredogörelse EatGood Sweden AB Kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2017 Redogörelse första kvartalet 2017 Efter en försening gällande att bli listade på Aktietorget 2016 så är vi nu äntligen

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se

Peo Werne ICA Sverige. 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Peo Werne ICA Sverige 08-561 50 000 per.ola.werne@ica.se Vision och mission Vi ska göra varje dag lite enklare. Vi ska bli det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider. Våra värderingar

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA

8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA 8 SKÄL ATT GÅ MED I BRANSCHENS STARKASTE KEDJA RIKSTÄCKANDE PROFILERING MED LOKAL NÄRHET När ditt företag ingår i 4Sign vet du att det innebär en satsning på din tillväxt och lönsamhet. Dina kunder känner

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut

Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Driftsekonomisk analys, ett instrument för framtida beslut Foto: Bildarkivet i Klågerup Av Niklas Bergman, VäxtRådgruppen Vad är jag bra och dålig på i jämförelse med andra växtodlare? Genom att vara med

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Lantbrukare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Lantbrukare Vi hjälper dig att tjäna pengar på ditt lantbruk I snart 100 år har vi på LRF Konsult hjälpt lantbruksföretagare i hela

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer