Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar"

Transkript

1 Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker

2 Det är roligt att kunna meddela er kunder att Aktie-Ansvar haft ett mycket gott första halvår Samtliga fonder utom en har stigit i värde. Nio av elva fonder utvecklades dessutom bättre är sitt respektive jämförelseindex. I vår krönika på sidorna 4-5 breder vi ut texten och berättar det mesta av det viktigaste som präglat de finansiella marknaderna. Man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt. Första halvåret av 2015 har onekligen bjudit på en hel del överraskningar, vissa ekonomiska andra inte. Negativa räntor, Greklands oro samt en kinesisk hausse och baisse. Allt inom några få månader. Vår Sverigefond har inlett året i storartad stil. Den aktiva förvaltningen har lönat sig och fonden har utvecklats mycket bättre än index. Läs mer på sidorna 8-9 om varför sunt förnuft har bidragit till fondens framgångar. Graal Total är en multistrategifond för dig som tycker börsen är dyr och räntan låg. Läs mer på sidan 10. På sidorna berättar respektive förvaltare om viktiga händelser under året, hur fondens placeringar utvecklats samt delar med sig av fondens framtidsutsikter. Bläddra igenom ditt nya INVSTR, läs, fundera och hör gärna av dig till mig eller mina kollegor med frågor eller om du behöver hjälp med ditt sparande. Stefan Nilsson Marknadschef Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internet: Organisationsnummer: Aktiekapital: kr Styrelse Fredrik Gottlieb (ordförande) Anders Sandberg Willy Ljungdell Erik Svalander Ulf Houlst Christer Käck Ledning Ulf Houlst, tf VD Stefan Nilsson, Marknadschef Christer Speiner, Administrativ chef Klagomålsansvarig Christer Speiner Ansvarig Compliance Sebastien Persson Bjerhag, Garantum Ansvarig riskkontroll Elisabeth Lewin Aderman Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverk samhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november FONDUTBUD ORGANISATIONSNUMMER AKTIEFONDER Sverigefonden Europafonden FondSelect Global ALTERNATIVA FONDER: MULTISTRATEGI OCH HEDGE Graal Total Graal Total 2xL Graal Aktiehedge Graal Kvanthedge Graal Trendhedge Graal Graal Offensiv RÄNTEFONDER Avkastningsfonden Förvaringsinstitut Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken, Sergels Torg 2, Stockholm. Tillsynsmyndighet Svenska Finansinspektionen. Revisorer Auktoriserad revisor är Nilla Rocknö, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. Viktigt om hel- och halvårsrapporten På kan du ladda ned fondernas årsberättelse och halvårs redogörelse med varje fonds samtliga värdepappersinnehav, balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc.

3 INVSTR NUMMER HALVÅRSKRÖNIKA...4 Ett av Sveriges äldsta fondbolag Personerna bakom dina pengar MYCKET GOD UTVECKLING I VÅRA FONDER I ÅR...6 SUNT FÖRNUFT LIGGER BAKOM FRAMGÅNGAR I SVERIGEFONDEN...8 ALTERNATIV TILL DYR BÖRS...10 GRAAL TOTAL AKTIEFONDER SVERIGEFONDEN...12 EUROPAFONDEN...13 FONDSELECT GLOBAL MULTISTRATEGI- OCH HEDGEFONDER GRAAL TOTAL...15 GRAAL TOTAL 2xL...16 GRAAL AKTIEHEDGE...17 GRAAL KVANTHEDGE...18 GRAAL TRENDHEDGE...19 GRAAL...20 GRAAL OFFENSIV...21 RÄNTEFONDER AVKASTNINGSFONDEN...22 Etiska placeringar Premiepensionsvalet Ägarpolicy Aktie-Ansvar och rådgivningslagen Derivathandel Skatteregler Bra att veta om fondförvaltning Riskinformation Anmälningsblankett juridisk person Anmälningsblankett privatperson Besök vår webbplats

4 JANUARI FEBRUARI MARS 2015 HALVÅRSKRÖNIKA man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt. Första halvåret av 2015 har onekligen bjudit på en hel del överraskningar, vissa ekonomiska andra inte. Negativa räntor, Greklands oro samt en kinesisk hausse och baisse. Allt inom några få månader. Glädjande är att flertalet av våra fonder gett andelsägarna en mycket god avkastning. Med nyåret brukar komma optimism när gammalt läggs till handlingarna och framtiden fortfarande är oskriven. När 2015 inleddes präglades marknaden fortfarande av fjolårets kraftiga oljeprisfall och vilka konsekvenser det skulle få. Konjunkturen verkade inte heller ta fart utan återhämtningen var, förvisso positiv, men modest och slagig. Den starkaste utvecklingen kunde hittas i Nordamerika där många väntade sig en första räntehöjning från amerikanska centralbanken. Börserna var avvaktande utan någon egentlig riktning. I slutet av januari förändrades dock scenen när den europeiska centralbanken lanserade sin version av så kallade kvantitativ lättnader. Förenklat innebär det att banken köper obligationer för upp till 60 miljarder EUR per månad för att hålla räntan låg under en längre period. Allt för att underlätta konjunkturåterhämtningen i Europa. Den omedelbara reaktionen var naturligtvis en kraftigt för svagad euro mot i princip alla valutor. Mot dollarn försvagades euron med 7% vilket självklart ger europeisk industri en kostnadsfördel. Börserna i såväl euroland som Sverige reagerade positivt och steg kraftigt. Uppgången höll i sig och flertalet börser inom euroområdet noterade två siffriga uppgångar. Inte ens Greklands ny gamla problem lyckades rubba den opt imismen. I Storbritannien och USA stod börserna i stället stilla, tyngda av 7% valuta effekter. Svenska börsen SAX Kina förbryllar Utvecklingen i Kina fortsätter att förbrylla och oroa. Konjunkturen har bromsat in och staten har försökt stimulera via banksystemet som brukligt är. Möjligheten för 1% 2% privatpersoner att investera i aktier har förbättrats. Tyvärr har även möjligheterna till belånade aktieköp ökat vilket kan få ödesdigra konsekvenser. På kort tid har aktie lånen nästan tredubblats vilket syns på börskurvan. Fram till mars var Shanghai Världsindex MSCI World Globala hedgefonder HFRX Global Hedge Fund Index Vill man vara en marknadsekonomi får man acceptera att börser kan sjunka snabbt. Svenska statsskuldväxlar OMRX-TBILL Svenska obligationer OMRX-TBOND börsen tämligen oförändrad men steg sedan över 60% på två månader. Därefter följde ett fall på 32% under tre veckor. Staten försökte desperat stoppa fallet och ut Råvaruindex Dow Jones- UBS Commodity Index nyttjade 0% alla trick som fanns. Först förbjöds blankning, sen -0% utökades tillåtna panter för aktielån (bl a inkluderades bostäder!?!), aktier handelsstoppades -2% och slutligen förbjöds stora ägare (>5%) att sälja överhuvudtaget. I skrivande stund har fallet stoppats 32% *FÖRSTA HALVÅRET ,0% I Kina (Shanghai) 19% Ryssland (RTS) 16% Japan (Nikkei) 12% 11% Tyskland (DAX) Hongkong (Hang Seng) Sverige (SAX) 7% Världsindex (MSCI World) 2% USA (S&P 500) 0% England (FTSE) 0% AVKASTNINGSFONDENS RÄNTEAVKASTNING 2015* UTVECKLING 2015 VÄRLDENS BÖRSER LOKALA VALUTOR 4

5 APRIL MAJ JUNI VÄRLDSINDEX 10% 5% 0% -5% -10% men fortfarande är över 30% av aktierna handelsstoppade. Åtgärderna känns lite panik artade givet att börsen, trots fallet, faktiskt är upp över 15% från årsskiftet. Vill man vara en marknadsekonomi får man acceptera att börser kan sjunka snabbt. Det är ju ofta fallen som korrigerar tidigare felprissättningar. Än så länge har påverkan utanför Kina varit begränsad men det är definitivt något att hålla ögonen på. Riksbanken överraskar I Sverige överraskade Riksbanken med det historiska beslutet att sänka styrräntan till negativt territorium. Efter inte mindre än tre sänkningar ligger styrräntan nu på -0,35%. Anledningen är att kronan stärktes alltför snabbt mot i huvudsak euron efter att europeiska centralbanken inlett kvantitativa lättnader. Än så länge har sänkningarna fått avsedd effekt men negativa räntor under en längre period har aldrig testats och svårigheter finns. Inte minst för oss sparare. Än så länge har privat personer hållits skadelösa av bankerna och räntan på kontot har satts till noll men ju längre tid som går desto närmare kommer vi ett scenario där även privatpersoner drabbas. Företag och institutioner med mycket likviditet på kontot får redan idag betala till banken för att ha pengar på kontot. Att privatpersoner inte omfattas beror nog till stor del på att dom i så fall skulle ta ut sina pengar vilket inte är önskvärt. Vårt finansiella system är inte gjort för negativa räntor och personligen är jag tveksam till om nyttan överstiger kostnaden. Företagens investeringsbeslut beror inte på huruvida räntan är 0% eller -0,35%. Det enda som verkar hända är att bostadspriserna på befintliga bostäder stiger och boende i storstadsområdena får känna sig rika. Åtminstone på pappret. Även om ingen vill ha höga räntor hoppas vi att tiden med negativa räntor blir så kort som möjligt. Vårt finansiella system är inte gjort för negativa räntor och personligen är jag tveksam till om nyttan överstiger kostnaden. I en miljö där räntan är negativ faller det naturligt att leta efter andra placeringsalternativ än bankkontot. För den riskvillige är aktier ett självklart alternativ. Aktie-Ansvar kan stoltsera med äkta aktiv förvaltning med god historik. Indexfonder kan ha sin plats, framförallt för allokeringsbehov, men på sikt kan en duktig aktiv förvaltare ge en markant överavkastning. Aktie-Ansvar Europa har de senaste 15 åren gått 46% bättre än sitt jämförelseindex. Sverigefonden har sedan starten 1992 slagit sitt index med 500% och dessutom till en lägre risk än index. Det är äkta aktiv förvaltning. För den mindre riskvillige har vi en flora av hedgefonder med varierande risknivå. Fråga gärna din rådgivare eller ring oss för att se vad som kan passa just dig. Nya tider stundar även för Aktie-Ansvar. Sedan maj är Aktie-Ansvar helägt av Garantum koncernen. Garantum Fondkommission är experter på alternativa placeringar och har ett stort kunnande inom placeringar. Aktie-Ansvar kommer fortsätta på den framgångsrika vägen och vidareutveckla våra tjänster för att tillgodose våra kunder och återförsäljares krav. Vi ser framtiden an med.tillförsikt. 7% Svenska börsen SAX Världsindex MSCI World Globala hedgefonder HFRX Global Hedge Fund Index Svenska statsskuldväxlar OMRX-TBILL Svenska obligationer OMRX-TBOND Råvaruindex Dow Jones- UBS Commodity Index 0,1% 2% 1% 0% -0% -2% INDEXUTVECKLING 2015 BANKERNAS GENOMSNITTLIGA INLÅNINGSRÄNTA 2015* I LOKALA VALUTOR ENLIGT STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5 32%

6 AKTIEFONDER ALTERNATIVA FONDER RÄNTEFOND -2% Sverigefonden FondSelect Global Europafonden Graal Total Graal Graal Aktiehedge Graal Trendhedge 1% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 6% Graal Offensiv Graal Kvanthedge Avkastningsfonden 9% Graal Total 2xL 15% 6

7 Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år totalt set t utvecklades nio av elva fonder bättre är sitt respektive jämförelseindex vilket får anses vara ett mycket gott betyg över årets första halvår. Med stigande aktiemarknader steg givetvis våra aktiefonder. Särskilt god utveckling noterades i Sverigefonden som steg 5 procentenheter mer än jämförelseindex. Det är också roligt att konstatera att samtliga våra hedge- och multistrategifonder utom en gav positiv avkastning under årets första sex månader. Avkastningsfonden noterade en avkastning på 1,0%. Med den siffran ligger vi fast förankrade i toppskiktet i Morningstars lista över jämförbara korta räntefonder även Sverigefonden Sverigefonden har haft en gynnsam utveckling under årets första halvår och överträffat jämförelseindex med god marginal. Aktiv förvaltning ligger bakom fondens framgångar. Läs mer på sidorna 8, 9 och 12. Europafonden Europafonden har under årets första sex månader fortsatt att undvika investeringar i Sydeuropa och har belönats med en god absolut utveckling under perioden. Läs mer på sidan 13. FondSelect Global Med övervikt i etablerade marknader i förhållande till tillväxtländer har Fond Select Global visat upp en god avkastning. Fokus har legat på Europa och USA. Läs mer på sidan 14. Graal Total och Graal Total 2xL Graal Total har visat en god och stabil utveckling under årets första halvår och stigit fem av årets sex månader. Samtliga underliggande strategier utom en har visat upp en positiv avkastning under perioden. Läs mer på sidorna 10, 15 och 16. Graal, Graal Aktiehedge och Graal Offensiv Stockholmsbörsen har visat upp en ökad osäkerhet som kan beskrivas som två steg framåt och ett tillbaka. I gränszonen mellan självgående tillväxt och behov av kraftiga stimulanser finns det ett fortsatt stöd för aktier kontra räntor men budskapet blir att balansera förväntningarna framöver. Läs mer på sidorna 17, 20 och 21. Graal Kvanthedge Årets första halvår har kännetecknats av stabil utveckling för fonden som sett positiv avkastning från tre av sina fyra investeringsmodeller. Läs mer på sidan 18. Graal Trendhedge Graal Trendhedge hade en motig period och visade en negativ utveckling årets första halvår då världens aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknader tidvis var svängiga och utan starka trender. Läs mer på sidan 19. Avkastningsfonden Trots en fortsatt miljö med historiskt låga räntor lyckades Avkastningsfonden skapa en god avkastning under perioden. De nya investeringsmöjligheterna inom så kallade FRN:s var särskilt lyckosamma och bidrog till att fonden gick avsevärt bättre än både sitt jämförelseindex samt flertalet av sina konkurrenter. Läs mer på sidan 22. 7

8 Sunt förnuft ligger bakom framgångar i Sverigefonden Med det låga ränteläget idag är det svårt att hitta intressanta placeringsalternativ som kan ge någon avkastning att tala om. På obligationsmarknaden tvingas man ta allt högre risk och på bankkontot får man i bästa fall behålla pengarna. Ett av få alternativ som fortfarande ser attraktivt ut är börsen. Topprankade Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som invest erar på Stockholmsbörsen. 20% 10% Lars-Erik Lundgren förvaltar Sverigefonden 0% JANUARI FEBRUARI MARS A 8

9 Vid halvårsskiftet hade börsen stigit 10% vilket är en god avkastning i dagens läge. Aktie-Ansvar Sverige lyckades överträffa index och steg 15%. Efter börsuppgångar är det lätt att stirra sig blind på den absoluta nivån och glömma bort att även vinsterna stigit. För de trettio största bolagen väntas vinsterna i år stiga med 20% jämfört med Och för 2016 väntas ytterligare 14% vinsttillväxt. De innebär att börsen handlas till ett P/E tal för 2016 på 15,6. Det är förvisso något dyrare än det historiska snittet men börsen sticker inte ut som dyr. I år får naturligtvis vinsterna en rejäl skjuts av den försvagade kronan men även det inräknat har många bolag förbättrat sina marginaler. I storbolag som Volvo och Sandvik löper sedan tidigare besparingsprogram som börjar ge resultat. Den höga vinstnivån medför också att utdelningarna är generösa. För de 30 största bolagen ligger utdelningen på drygt 4% vilket med dagens räntor måste anses tämligen bra. Ett orosmoln för börsen är om räntorna börjar stiga så pass mycket att obligationer åter blir ett alternativ. En hastig ränteuppgång kan leda till oro men är orsaken en stigande konjunktur gynnas även bolagen. Vårt sätt att förvalta Vårt sätt att förvalta kan enkelt sammanfattas med två ord. Sunt förnuft. Vi försöker hitta intressanta bolag till vettiga priser. För det krävs disciplin och tålamod. Ett bra bolag är inte värt hur mycket som helst och ett dåligt kan bli hur billigt som helst. Vi bedömer varje bolag utifrån ett risk- och avkastningsperspektiv och dess möjlighet att bidra till fondens tillväxt. Fonden är således aktivt förvaltat och kan avvika markant från index. Att låta fondinnehaven styras av matematik, som sker i indexfonder, är fjärran från oss. Grunden i vår förvaltning är fundamental analys där vi värdesätter lönsamhet, stabilitet och utdelningsförmåga. Vår stil kallas ofta värdebaserad och histor i skt har fonden haft en risknivå som varit något lägre än börsen som helhet. I sämre tider är det viktigt att försvara kapitalet för att kunna utnyttja en kommande uppgång maximalt. På lång sikt är nyckeln till god avkastning att kunna balansera riskerna oavsett sentimentet på börsen. Historiskt har vår filosofi visat sig framgångsrik. Etiska placeringar Aktie-Ansvar har en lång historia av etiska placeringar. I över tjugo år har Aktie-Ansvar Sverige haft en etisk profil vilket gör oss till ett av de första fondbolagen som engagerar sig i denna viktiga fråga. I de bolag vi investerar försöker vi i samband med möten alltid framföra vår åsikt om så skulle behövas. Även om vi är ett litet fondbolag är det viktigt att försöka påverka när tillfälle ges. Vi investerar överhuvudtaget inte i bolag där omsättningen till mer än 5% kommer från alkohol, tobak, vapen, spel eller pornografi. Vi anser inte att dessa bolag delar vår idé om en trygg och hållbar värld för alla. För oss är den etiska aspekten en naturlig del av den vanliga analysen. Framtidsutsikter Vi tror att börsen har mer att ge och ser positivt på konjunkturen. Framförallt har Europa potential att kunna överraska positivt. Sedan finanskrisen inleddes, för drygt sju år sedan, är det endast USA som lyckats komma tillbaks till en högre industriproduktion. I såväl Sverige som Europa har vi fortfarande en lång väg kvar. Kanske beror det på vårt sätt att hantera krisen men vilket som har börsbolagen inte fått någon draghjälp från den europeiska konjunkturen. Det här är en framtida potential. Att bolagen ändå lyckas prestera så pass höga resultat är givetvis positivt och skulle dessutom volymerna börja öka, vilket vi tror, kommer vinsttillväxten accelerera. Och i väntan på konjunkturlyftet delar bolag ut drygt 4%. Det är attraktivt. Aktie-Ansvar Sverigefond 15% SIX PRX 10% OMX 5% PRIL MAJ JUNI 9

10 GRAAL TOTAL Tycker du börsen är dyr och räntan låg? Då borde du spara i Graal Total, vår multistrategifond. Underliggande fonder är några av Aktie-Ansvars särskilt utvalda med tonvikt på alternativa fonder. Mixen är avsedd att ge en långsiktigt god avkastning till begränsad risk. Fonden är dagligt handlad och självklart betalar du bara avgift för de underliggande fonderna. DAGLIGT HANDLAD I N G A D U B B L A A V G I F T E R 10

11 dagligt handlade fonder månatligt handlade fonder GRAAL GRAAL OFFENSIV FONDSELECT GLOBAL AVKASTNINGSFOND GRAAL TOTAL GRAAL AKTIEHEDGE GRAAL TOTAL 2xL GRAAL KVANTHEDGE GRAAL TRENDHEDGE EUROPAFOND SVERIGEFOND LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

12 förvaltarkommentar Sverigefonden Utveckling senaste åren 1 JULI JUNI 2015 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK 17,5% 17,8% 37% 37% 28% 29% -40% -39% Viktiga fakta om Sverigefonden STRATEGI: En aktivt förvaltad aktiefond på Stockholmsbörsen med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. ANSVARIG FÖRVALTARE: Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. FONDSTART: 1 januari 1992 FONDFÖRMÖGENHET: Mkr Minsta sparbelopp ENGÅNGSINSÄTTNING: 500 kr Insättning BANKGIRO: SEB-KONTO: % 53% AUTOGIRO: 500 kr l fonden handlas varje bankdag Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG: Avanza, Handelsbanken, ICA-Banken, Movestic, Nordnet, Skandia, Swedbank. ÖVRIGA: PPM, Carnegie, Fondmarknaden, Garantum, Maxfonder, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM FONDNUMMER: ISIN-KOD: SE Avgifter KÖPAVGIFT: 0% SÄLJAVGIFT: 0% FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,4% per år Risk/avkastningsprofil LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING SVERIGEFONDEN 178% SIX PRX-INDEX 191% 25% 27% 26% 28% 15% 17% 18% 16%15% % -3% -14% -14% HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt faktablad Fondens senaste årsberättelse och halvårsredogörelse (samtliga värdepappers innehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) % Sverigefonden har haft en gynnsam utveckling under årets första halvår och överträffat jämförelseindex med god marginal. Aktiv förvaltning ligger bakom fondens framgångar. Sverigefonden steg under första halvåret 60 med 15,1% samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, SIX PRX- 50 index, steg 10,1%. 40De senaste tio åren har Sverigefonden 30stigit 178%. Fondens risknivå, mätt som 20 standardavvikelse, har uppgått till 17,5%. 10SIX PRX-index har samtidigt stigit 191% 0 till en standardavvikelse på 17,8%. -10 Viktiga händelser under året Börsåret 2015 inleddes avvaktande men i slutet av januari -40 lanserade den europeiska centralbanken -50ECB sin version av 200 kvantitativa 150 lättnader och optimismen spirade. ECB ska köpa obligationer för 100 motsvarande 60 mdr EUR per månad till och med 50 september Beslutet fick euron att rasa mot flertalet valutor och de redan låga räntorna sjönk ytterligare. Euron föll och de europeiska börserna steg kraftigt på beskedet. Den svenska Riksbanken bidrog även den till börs optimismen då styrräntan för första gången någonsin sänktes till negativ ränta (-0,1%). Aktiviteten på börsen var hög under hela första halvåret. Ett flertal nya bolag introducerades och även ett utköp gick igenom då japanska Canon köpte Axis. Under senvåren mattades uppgången sedan rapporterna för första kvartalet uppvisat svag organisk trend. Under juni blossade Greklands skuldproblem återigen upp sedan landet vägrat förhandla med långivarna och utlyst en folkomröstning huruvida Grekland skulle acceptera långivarnas krav för ytterligare stöd. Grekland tvingades införa kapitalkontroller och såväl banker som börs hölls stängda hela första veckan i juli. Besked et fick euron och flertalet europeiska börser på fall men reaktionen var måttlig och euron återhämtade sig snabbt. Trots den negativa avslutningen på halvåret lyckades Stockholmsbörsen, inklusive utdelning, stiga med 10,1% de första sex månaderna av Fondens placeringar Aktie-Ansvar Sverige har under första halvåret utvecklats väl och överträffat sitt jämförelseindex med god marginal. Grunden till den positiva utvecklingen är aktiv förvaltning där varje bolag bedöms på sina egna meriter utan hänsyn till indexvikt. Sverigefonden kan därför avvika väsentligt från sitt jämförelseindex. Fondens största övervikt i inledningen var finans där såväl banker som fastigheter återfinns. Under våren och försommaren har samtliga innehav inom fastigheter avyttrats sedan aktierna bedömts som fullvärderade. Fonden har ökat sin vikt inom branschen industri som numer är fondens största sektor. Såväl kursuppgångar på tidigare innehav som nyinvesteringar inom industri ligger bakom ökningen. Ett flertal nya bolag har i samband med börsintroduktion tillkommit även i Sverigefonden. Bland dessa finns Allimak, Coor och Capio. Fondens bästa bransch under första halvåret blev industri samtidigt som konsumentvaror tyngde. Bästa enskilda bidragsgivare till utvecklingen var Raysearch, Nordea och Sandvik. Framtidsutsikter Det andra halvåret kommer fortsätta påverkas av den ekonomiska osäkerheten som härskat under första halvåret. Med undantag för Nordamerika, där konjunkturen är som starkast, är förbättringstakten fortfarande svag. I Europa har dessutom Greklandskrisen åter blossat upp och utgången är oviss. Trots detta har de långa räntorna tydligt vänt upp i såväl USA som Europa. Amerikanska centralbanken har också flaggat för att räntan kommer att höjas under hösten. Det är ett tecken på att konjunkturuppgången ändå kommit en bit på väg. Sverigefonden har under innevarande år ökat sin exponering mot konjunkturkänsliga bolag och minskat i räntekänsliga sektorer som fastigheter. Fonden står därmed väl rustad att möta även det andra halvåret. 12

13 förvaltarkommentar Europafonden Europafonden har under årets första sex månader fortsatt att undvika investeringar i Sydeuropa och har belönats med en god absolut utveckling under perioden. Europafonden steg under första halvåret med 5,8% samtidigt som europaindex inklusive utdelningar, STOXX Europe 50 Net i SEK, steg 10,2%. De senaste tio åren har Europafonden stigit 66%. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 14,2%. Europaindex har samtidigt stigit 48% till en standardavvikelse på 12,5%. Viktiga händelser under året De europeiska börserna inledde 2015 håglöst men under januari lanserade den europeiska centralbanken ECB ytterligare stödåtgärder och optimismen tilltog. ECB ska köpa obligationer för motsvarande 60 mdr EUR per månad till och med september Beslutet fick euron att rasa och de redan låga räntorna sjönk ytterligare. Euron föll och de europeiska börserna steg kraftigt på beskedet. En svag valuta är till stor hjälp för Europas exportberoende företag. Situationen i Ukraina och inställningen till Ryssland förbättras inte under våren men den förvärrades inte heller vilket är betydelsefullt för marknaden. Greklands skuldproblem blossade återigen upp sedan landet vägrat förhandla med långivarna och utlyst en folkomröstning huruvida Grekland skulle acceptera långivarnas krav för ytterligare stöd. Grekland tvingades införa kapitalkontroller och såväl banker som börs hölls stängda hela första veckan i juli. Beskedet fick euron och flertalet europeiska börser på fall men reaktionen var trots allt måttlig och euron återhämtade sig snabbt. Bland de större europeiska börserna steg Tyskland med 11,6% vilket var i linje med de övriga. Storbritannien utmärkte sig med en nedgång på 0,7%. Fondens placeringar Aktie-Ansvar Europa har under första halvåret varit överviktad framförallt nordiska bolag och underviktad Storbritannien. Fondens danska placeringar utvecklades väl och den danska börsen var en av de bästa i Europa. De svenska innehaven hade en god utveckling men den svenska kronans försvagning mot pundet tyngde utvecklingen i förhållande till index. I Sydeuropeiska länder som drabbats hårt av finanskrisen såsom Grekland, Portugal eller Spanien finns inga investeringar. Fondens branschmässigt största övervikt finns inom industri tätt följt av finans. Såväl industri som finans har viktats upp under första halvåret främst på bekostnad av konsumentvaror och allmännyttiga tjänster. Vidare har fonden en betydande undervikt för oljesektorn och råvaror. Givet den turbulens vi nu ser inom EMU, orsakat av Grekland, kommer vi inte öka exponering mot Sydeuropa förrän situationen är mer förutsägbar. Framtidsutsikter Det andra halvåret kommer fortsätta påverkas av den ekonomiska osäkerheten som härskat under första halvåret. I Europa har dessutom Greklandskrisen åter blossat upp och utgången är oviss. Vilka konsekvenser Greklands tydliga nej i folkomröstningen angående lånekrav får är ännu okänt. EU skeptiska politiker inom andra länder kommer sannolikt att försöka dra nytta av situationen vilket inte gynnar EU samarbetet. Trots detta har de långa räntorna tydligt vänt upp i såväl USA som Europa. Amerikanska centralbanken har också flaggat för att räntan kommer att höjas under hösten. Det är ett tecken på att konjunkturuppgången ändå kommit en bit på väg. Europafonden kommer även fortsättningsvis kombinera cykliska bolag med mer stabila innehav för en adekvat riskspridning. Krisen i Grekland är ett hot mot Europa men en lösning kan också öppna nya möjligheter. Fonden står därmed väl rustad att möta det andra halvåret. Utveckling senaste 10 åren 1 JULI JUNI 2015 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK 32% 29% 14,2% 12,5% 66% EUROPAFONDEN 48% STOXX EUROPE 50 NET (SEK) 14% 9% 4% 7% 21% 20% 14% 12% 13% 9% % -40% 37% 20% 2% -10% -9% -6% % 10% Viktiga fakta om Europafonden STRATEGI: En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på de större europeiska börserna med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. ANSVARIG FÖRVALTARE: Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar AB. FONDSTART: 20 juni 2000 FONDFÖRMÖGENHET: 102 Mkr Minsta sparbelopp ENGÅNGSINSÄTTNING: 500 kr Insättning BANKGIRO: SEB-KONTO: AUTOGIRO: 500 kr l fonden handlas varje bankdag Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG: Avanza, Handelsbanken, Nordnet, Swedbank. ÖVRIGA: PPM, Fondmarknaden, Garantum, Maxfonder, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM FONDNUMMER: ISIN-KOD: SE Avgifter KÖPAVGIFT: 0% SÄLJAVGIFT: 0% FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,4% per år Risk/avkastningsprofil LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt faktablad Fondens senaste årsberättelse och halvårsredogörelse (samtliga värdepappers innehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) 13

14 förvaltarkommentar FondSelect Global Utveckling senaste 10 åren 1 JULI JUNI 2015 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK 12,7% 10,9% 35% 31% 15% 3% 7% 3% 108% FONDSELECT GLOBAL 97% MSCI WORLD NET (SEK) 37% 20% 12% 5% -11% 10% 9% 25% 21% 20% 28% 9% 9% % Viktiga fakta om FondSelect Global STRATEGI: En global fond-i-fond, dvs den placerar i olika fondbolags fond er, huvudsakligen i aktiefonder men även ränte- och hedgefonder. En väl avvägd allokering avseende både tillgångsslag och marknader är centrala begrepp i fondens investeringsfilosofi. ANSVARIG FÖRVALTARE: Stefan Carlenius och Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. FONDSTART: 28 juni FONDFÖRMÖGENHET: 89 Mkr Minsta sparbelopp FÖRSTA INSÄTTNING: kr Insättning BANKGIRO: SEB-KONTO: Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG: Handelsbanken, Nordnet. ÖVRIGA: Carnegie, Fondmarknaden, Garantum, Maxfonder, MFEX, OMX Nasdaq. ISIN-KOD: SE Avgifter KÖPAVGIFT: 0% SÄLJAVGIFT: 0% FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT: 0,5% per år PRESTATIONSBASERAD FÖRVALTNINGSAVGIFT: 20% av avkastningen som överstiger MSCI världsindex i SEK. Risk/avkastningsprofil LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt faktablad Fondens senaste årsberättelse och halvårsredogörelse (samtliga värdepappers innehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) Med övervikt i etablerade marknader i förhållande till tillväxtländer har FondSelect Global visat upp en god avkastning. Fokus har legat på Europa och USA. FondSelect Global steg under första halvåret med 9,0% samtidigt 40 som världsindex inklusive utdelningar, 30 MSCI World 35 Net i SEK, steg 9,3% De senaste tio åren har FondSelect Global 15 stigit 108%. 10 Fond ens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 12,7%. Världsindex har samtidigt stigit 97% till en standardavvikelse på ,9% % Viktiga händelser under -35 året -38% Världens större börser -40 inledde 2015 svagt i efterdyningarna 150 av förra årets oljeprisfall. Under senare delen av januari lanserade den europeiska 100 centralbanken ECB ytterligare stödåtgärder och optimismen tilltog. ECB ska köpa obligationer 50 för motsvarande 60 mdr EUR per månad till och med september Euron föll kraftigt mot alla valutor och de europeiska börserna steg kraftigt på beskedet. En svag valuta är till stor hjälp för Europas exportberoende företag men på bekostnad av övriga världen. Greklands skuldproblem blossade återigen upp och land et tvingades införa kapitalkontroller PÅFÖLJANDE INSÄTTNING: Valfritt och såväl banker som börs hölls stängda hela första veckan i juli. Påverkan utanför Europa var dock begränsad. Den kinesiska staten införde ett flertal åtgärder l fonden handlas varje månadsskifte som gynnade aktieköp och Shanghai börsen rusade för att sedan falla något i slutet av juni. Shanghai steg trots det goda 32% under första halvåret. I USA var utvecklingen inte lika god. Farhågor om att FED skulle börja höja räntan samt en betydande valutamotvind pressade. S&P 500 var oförändrat under perioden. I Europa var utvecklingen generellt bättre och Eurostoxx 50 steg 9% trots Greklands oro. Fondens placeringar FondSelect Global har under innevarande år varit överviktad framförallt Europa i förhållande till USA. Europaexponeringen står för 56% medans USA väger 36%. Tillväxtmarknader står för 2% och är koncentrerade till Asien. Allokeringen under första halvåret har varit till gagn för fonden. FondSelect Global kommer även fortsättningsvis vara överviktad Europa på bekostnad av USA på grund av en svagare euro vilket gynnar europeiska bolag. Etablerade marknader kommer att prioriteras kontra tillväxtmarknader. FondSelect Global kommer fortsätta undvika råvaruproducerande länder och regioner. Framtidsutsikter Det andra halvåret kommer fortsätta påverkas av den ekonomiska osäkerheten som härskat under första halvåret. I Europa har dessutom Greklandskrisen åter blossat upp och utgången är oviss. Vilka konsekvenser Greklands tydliga nej i folkomröstningen får är ännu okänt. Påverkan utanför Europa bedöms dock som begränsad. Trots detta har de långa räntorna tydligt vänt upp i såväl USA som Europa. Det är ett tecken på att konjunkturuppgången ändå kommit en bit på väg. Amerikanska centralbanken har också flaggat för att räntan kan komma att höjas i september. Det innebär troligen att den amerikanska dollarn stärks ytterligare under hösten. FondSelect Globals allokering strävar efter att dra nytta av den situationen. Fonden står därmed väl rustad att möta det andra halvåret. 14

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

2013 ÅRS BÄSTA KORTA RÄNTEFOND. visar klass. vi har SVERIGE- FONDEN. Graal når nya all time highs. Peritus gav goda 10,1 procent

2013 ÅRS BÄSTA KORTA RÄNTEFOND. visar klass. vi har SVERIGE- FONDEN. Graal når nya all time highs. Peritus gav goda 10,1 procent Många glädjeämnen för våra fondsparare Graal når nya all time highs Peritus gav goda 10,1 procent ÅRSRAPPORT 2013 SVERIGE- FONDEN visar klass vi har 2013 ÅRS BÄSTA KORTA RÄNTEFOND Postadress: Box 55659,

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång?

TRENDER PÅ MODET. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Närmar vi oss en ny stor börsuppgång? Gör ditt fondsparande stryktåligare Förändringar i Graal ger resultat HALVÅRSREDOGÖRELSE 2012 Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år

Läs mer

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond

Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar Ansvar Avkastningsfond - 2013 års bästa korta räntefond Aktie-Ansvar ett av Sveriges äldsta fondbolag. 1965: Aktie-Ansvar grundas av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen. 1999: Stenbeckkoncernen

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Ett toppenår för våra alternativa fonder

Ett toppenår för våra alternativa fonder Samtliga våra fonder steg i värde 2014 Ett toppenår för våra alternativa fonder Stockholmsbörsen har mer att ge ÅRSRAPPORT 2014 Hipp hipp hurra, i år fyller Aktie-Ansvar 50 år. Året var 1965 då fondbolaget

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev maj 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev maj 2015 Maj gav oss hopp om en fortsatt positiv börs, även om månaden började negativt med efterskalv från ett turbulent april. Greklandskrisen fortsätter att skapa en viss oro på Europabörserna.

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Månadsbrev juni 2015. Anders Nilsson, VD Granit Fonder Månadsbrev juni 2015 Långräntor upp- börsen ned. Fiasko i Grekland börsen ned. Spekulations bubbla i Shanghai börsen ned. Rekylen i juni sätter ljuset på några viktiga saker. Den första är hur det snabba,

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Sammanfattning Kvartal 1 2015

Sammanfattning Kvartal 1 2015 Sammanfattning Kvartal 1 2015 Mars 2015 Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Marknadsföringsbroschyr Granit Fonder OM OSS Granit Fonder är ett

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

Månadsbrev december 2014

Månadsbrev december 2014 Månadsbrev december 2014 GOTT NYTT ÅR! Summerar vi 2014 kan vi konstatera att flera av våra fonder levererade fina avkastningar trots att det var oroligt runt om i världen. Rysslandskris, Ukraina, fallande

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015

Quesada Balanserad Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Balanserad är en så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

VECKOBREV v.21 maj-13

VECKOBREV v.21 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Börserna runt om i världen föll kraftigt i slutet på förra veckan. Det var främst Ben Bernakes uttalande om att Federal Reserve redan under sommaren kan dra ner på de

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL

31 augusti 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TOTAL 31 augusti 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Konsten att göra en rak kurva.

Konsten att göra en rak kurva. 5 Konsten att göra en rak kurva. Juli 2002 10 5 Varldsindex inklusive utdelningar Aktie-Ansvar GRAAL AKTIEHEDGE FÖRVALTAS E GRAAL TREND Juli 2002 Juni 2010 10 5 öppnar Total Juli 2002 Aktie-Ansvar Estlander

Läs mer

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. P R O M E M O R I A Datum 2015-02-16 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Publicering av riskmått

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015

Välkommen till en rikare framtid. Kvartal 3 2015 Välkommen till en rikare framtid Kvartal 3 2015 Svensk Pensionsförvaltning Om oss Vår målsättning är att marknadsföra de mest attraktiva pensionslösningarna på den svenska marknaden genom att kombinera

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer