Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fonder för alla smaker. Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år. Alternativ till låg ränta och dyr börs. Sunt förnuft bakom framgångar"

Transkript

1 Alternativ till låg ränta och dyr börs Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år Sunt förnuft bakom framgångar i Sverigefonden HALVÅRSRAPPORT 2015 Fonder för alla smaker

2 Det är roligt att kunna meddela er kunder att Aktie-Ansvar haft ett mycket gott första halvår Samtliga fonder utom en har stigit i värde. Nio av elva fonder utvecklades dessutom bättre är sitt respektive jämförelseindex. I vår krönika på sidorna 4-5 breder vi ut texten och berättar det mesta av det viktigaste som präglat de finansiella marknaderna. Man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt. Första halvåret av 2015 har onekligen bjudit på en hel del överraskningar, vissa ekonomiska andra inte. Negativa räntor, Greklands oro samt en kinesisk hausse och baisse. Allt inom några få månader. Vår Sverigefond har inlett året i storartad stil. Den aktiva förvaltningen har lönat sig och fonden har utvecklats mycket bättre än index. Läs mer på sidorna 8-9 om varför sunt förnuft har bidragit till fondens framgångar. Graal Total är en multistrategifond för dig som tycker börsen är dyr och räntan låg. Läs mer på sidan 10. På sidorna berättar respektive förvaltare om viktiga händelser under året, hur fondens placeringar utvecklats samt delar med sig av fondens framtidsutsikter. Bläddra igenom ditt nya INVSTR, läs, fundera och hör gärna av dig till mig eller mina kollegor med frågor eller om du behöver hjälp med ditt sparande. Stefan Nilsson Marknadschef Postadress: Box 55659, Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 1, 4tr, Stockholm Telefon: Fax: E-post: Internet: Organisationsnummer: Aktiekapital: kr Styrelse Fredrik Gottlieb (ordförande) Anders Sandberg Willy Ljungdell Erik Svalander Ulf Houlst Christer Käck Ledning Ulf Houlst, tf VD Stefan Nilsson, Marknadschef Christer Speiner, Administrativ chef Klagomålsansvarig Christer Speiner Ansvarig Compliance Sebastien Persson Bjerhag, Garantum Ansvarig riskkontroll Elisabeth Lewin Aderman Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverk samhet erhölls den 26 augusti Fondbolaget och fonderna omauktoriserades den 15 november FONDUTBUD ORGANISATIONSNUMMER AKTIEFONDER Sverigefonden Europafonden FondSelect Global ALTERNATIVA FONDER: MULTISTRATEGI OCH HEDGE Graal Total Graal Total 2xL Graal Aktiehedge Graal Kvanthedge Graal Trendhedge Graal Graal Offensiv RÄNTEFONDER Avkastningsfonden Förvaringsinstitut Fondernas tillgångar förvaras hos Skandinaviska Enskilda Banken, Sergels Torg 2, Stockholm. Tillsynsmyndighet Svenska Finansinspektionen. Revisorer Auktoriserad revisor är Nilla Rocknö, Ernst & Young AB, Box 7850, Stockholm. Viktigt om hel- och halvårsrapporten På kan du ladda ned fondernas årsberättelse och halvårs redogörelse med varje fonds samtliga värdepappersinnehav, balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc.

3 INVSTR NUMMER HALVÅRSKRÖNIKA...4 Ett av Sveriges äldsta fondbolag Personerna bakom dina pengar MYCKET GOD UTVECKLING I VÅRA FONDER I ÅR...6 SUNT FÖRNUFT LIGGER BAKOM FRAMGÅNGAR I SVERIGEFONDEN...8 ALTERNATIV TILL DYR BÖRS...10 GRAAL TOTAL AKTIEFONDER SVERIGEFONDEN...12 EUROPAFONDEN...13 FONDSELECT GLOBAL MULTISTRATEGI- OCH HEDGEFONDER GRAAL TOTAL...15 GRAAL TOTAL 2xL...16 GRAAL AKTIEHEDGE...17 GRAAL KVANTHEDGE...18 GRAAL TRENDHEDGE...19 GRAAL...20 GRAAL OFFENSIV...21 RÄNTEFONDER AVKASTNINGSFONDEN...22 Etiska placeringar Premiepensionsvalet Ägarpolicy Aktie-Ansvar och rådgivningslagen Derivathandel Skatteregler Bra att veta om fondförvaltning Riskinformation Anmälningsblankett juridisk person Anmälningsblankett privatperson Besök vår webbplats

4 JANUARI FEBRUARI MARS 2015 HALVÅRSKRÖNIKA man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt. Första halvåret av 2015 har onekligen bjudit på en hel del överraskningar, vissa ekonomiska andra inte. Negativa räntor, Greklands oro samt en kinesisk hausse och baisse. Allt inom några få månader. Glädjande är att flertalet av våra fonder gett andelsägarna en mycket god avkastning. Med nyåret brukar komma optimism när gammalt läggs till handlingarna och framtiden fortfarande är oskriven. När 2015 inleddes präglades marknaden fortfarande av fjolårets kraftiga oljeprisfall och vilka konsekvenser det skulle få. Konjunkturen verkade inte heller ta fart utan återhämtningen var, förvisso positiv, men modest och slagig. Den starkaste utvecklingen kunde hittas i Nordamerika där många väntade sig en första räntehöjning från amerikanska centralbanken. Börserna var avvaktande utan någon egentlig riktning. I slutet av januari förändrades dock scenen när den europeiska centralbanken lanserade sin version av så kallade kvantitativ lättnader. Förenklat innebär det att banken köper obligationer för upp till 60 miljarder EUR per månad för att hålla räntan låg under en längre period. Allt för att underlätta konjunkturåterhämtningen i Europa. Den omedelbara reaktionen var naturligtvis en kraftigt för svagad euro mot i princip alla valutor. Mot dollarn försvagades euron med 7% vilket självklart ger europeisk industri en kostnadsfördel. Börserna i såväl euroland som Sverige reagerade positivt och steg kraftigt. Uppgången höll i sig och flertalet börser inom euroområdet noterade två siffriga uppgångar. Inte ens Greklands ny gamla problem lyckades rubba den opt imismen. I Storbritannien och USA stod börserna i stället stilla, tyngda av 7% valuta effekter. Svenska börsen SAX Kina förbryllar Utvecklingen i Kina fortsätter att förbrylla och oroa. Konjunkturen har bromsat in och staten har försökt stimulera via banksystemet som brukligt är. Möjligheten för 1% 2% privatpersoner att investera i aktier har förbättrats. Tyvärr har även möjligheterna till belånade aktieköp ökat vilket kan få ödesdigra konsekvenser. På kort tid har aktie lånen nästan tredubblats vilket syns på börskurvan. Fram till mars var Shanghai Världsindex MSCI World Globala hedgefonder HFRX Global Hedge Fund Index Vill man vara en marknadsekonomi får man acceptera att börser kan sjunka snabbt. Svenska statsskuldväxlar OMRX-TBILL Svenska obligationer OMRX-TBOND börsen tämligen oförändrad men steg sedan över 60% på två månader. Därefter följde ett fall på 32% under tre veckor. Staten försökte desperat stoppa fallet och ut Råvaruindex Dow Jones- UBS Commodity Index nyttjade 0% alla trick som fanns. Först förbjöds blankning, sen -0% utökades tillåtna panter för aktielån (bl a inkluderades bostäder!?!), aktier handelsstoppades -2% och slutligen förbjöds stora ägare (>5%) att sälja överhuvudtaget. I skrivande stund har fallet stoppats 32% *FÖRSTA HALVÅRET ,0% I Kina (Shanghai) 19% Ryssland (RTS) 16% Japan (Nikkei) 12% 11% Tyskland (DAX) Hongkong (Hang Seng) Sverige (SAX) 7% Världsindex (MSCI World) 2% USA (S&P 500) 0% England (FTSE) 0% AVKASTNINGSFONDENS RÄNTEAVKASTNING 2015* UTVECKLING 2015 VÄRLDENS BÖRSER LOKALA VALUTOR 4

5 APRIL MAJ JUNI VÄRLDSINDEX 10% 5% 0% -5% -10% men fortfarande är över 30% av aktierna handelsstoppade. Åtgärderna känns lite panik artade givet att börsen, trots fallet, faktiskt är upp över 15% från årsskiftet. Vill man vara en marknadsekonomi får man acceptera att börser kan sjunka snabbt. Det är ju ofta fallen som korrigerar tidigare felprissättningar. Än så länge har påverkan utanför Kina varit begränsad men det är definitivt något att hålla ögonen på. Riksbanken överraskar I Sverige överraskade Riksbanken med det historiska beslutet att sänka styrräntan till negativt territorium. Efter inte mindre än tre sänkningar ligger styrräntan nu på -0,35%. Anledningen är att kronan stärktes alltför snabbt mot i huvudsak euron efter att europeiska centralbanken inlett kvantitativa lättnader. Än så länge har sänkningarna fått avsedd effekt men negativa räntor under en längre period har aldrig testats och svårigheter finns. Inte minst för oss sparare. Än så länge har privat personer hållits skadelösa av bankerna och räntan på kontot har satts till noll men ju längre tid som går desto närmare kommer vi ett scenario där även privatpersoner drabbas. Företag och institutioner med mycket likviditet på kontot får redan idag betala till banken för att ha pengar på kontot. Att privatpersoner inte omfattas beror nog till stor del på att dom i så fall skulle ta ut sina pengar vilket inte är önskvärt. Vårt finansiella system är inte gjort för negativa räntor och personligen är jag tveksam till om nyttan överstiger kostnaden. Företagens investeringsbeslut beror inte på huruvida räntan är 0% eller -0,35%. Det enda som verkar hända är att bostadspriserna på befintliga bostäder stiger och boende i storstadsområdena får känna sig rika. Åtminstone på pappret. Även om ingen vill ha höga räntor hoppas vi att tiden med negativa räntor blir så kort som möjligt. Vårt finansiella system är inte gjort för negativa räntor och personligen är jag tveksam till om nyttan överstiger kostnaden. I en miljö där räntan är negativ faller det naturligt att leta efter andra placeringsalternativ än bankkontot. För den riskvillige är aktier ett självklart alternativ. Aktie-Ansvar kan stoltsera med äkta aktiv förvaltning med god historik. Indexfonder kan ha sin plats, framförallt för allokeringsbehov, men på sikt kan en duktig aktiv förvaltare ge en markant överavkastning. Aktie-Ansvar Europa har de senaste 15 åren gått 46% bättre än sitt jämförelseindex. Sverigefonden har sedan starten 1992 slagit sitt index med 500% och dessutom till en lägre risk än index. Det är äkta aktiv förvaltning. För den mindre riskvillige har vi en flora av hedgefonder med varierande risknivå. Fråga gärna din rådgivare eller ring oss för att se vad som kan passa just dig. Nya tider stundar även för Aktie-Ansvar. Sedan maj är Aktie-Ansvar helägt av Garantum koncernen. Garantum Fondkommission är experter på alternativa placeringar och har ett stort kunnande inom placeringar. Aktie-Ansvar kommer fortsätta på den framgångsrika vägen och vidareutveckla våra tjänster för att tillgodose våra kunder och återförsäljares krav. Vi ser framtiden an med.tillförsikt. 7% Svenska börsen SAX Världsindex MSCI World Globala hedgefonder HFRX Global Hedge Fund Index Svenska statsskuldväxlar OMRX-TBILL Svenska obligationer OMRX-TBOND Råvaruindex Dow Jones- UBS Commodity Index 0,1% 2% 1% 0% -0% -2% INDEXUTVECKLING 2015 BANKERNAS GENOMSNITTLIGA INLÅNINGSRÄNTA 2015* I LOKALA VALUTOR ENLIGT STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5 32%

6 AKTIEFONDER ALTERNATIVA FONDER RÄNTEFOND -2% Sverigefonden FondSelect Global Europafonden Graal Total Graal Graal Aktiehedge Graal Trendhedge 1% 3% 3% 3% 3% 4% 5% 6% Graal Offensiv Graal Kvanthedge Avkastningsfonden 9% Graal Total 2xL 15% 6

7 Mycket god utveckling i våra fonder hittills i år totalt set t utvecklades nio av elva fonder bättre är sitt respektive jämförelseindex vilket får anses vara ett mycket gott betyg över årets första halvår. Med stigande aktiemarknader steg givetvis våra aktiefonder. Särskilt god utveckling noterades i Sverigefonden som steg 5 procentenheter mer än jämförelseindex. Det är också roligt att konstatera att samtliga våra hedge- och multistrategifonder utom en gav positiv avkastning under årets första sex månader. Avkastningsfonden noterade en avkastning på 1,0%. Med den siffran ligger vi fast förankrade i toppskiktet i Morningstars lista över jämförbara korta räntefonder även Sverigefonden Sverigefonden har haft en gynnsam utveckling under årets första halvår och överträffat jämförelseindex med god marginal. Aktiv förvaltning ligger bakom fondens framgångar. Läs mer på sidorna 8, 9 och 12. Europafonden Europafonden har under årets första sex månader fortsatt att undvika investeringar i Sydeuropa och har belönats med en god absolut utveckling under perioden. Läs mer på sidan 13. FondSelect Global Med övervikt i etablerade marknader i förhållande till tillväxtländer har Fond Select Global visat upp en god avkastning. Fokus har legat på Europa och USA. Läs mer på sidan 14. Graal Total och Graal Total 2xL Graal Total har visat en god och stabil utveckling under årets första halvår och stigit fem av årets sex månader. Samtliga underliggande strategier utom en har visat upp en positiv avkastning under perioden. Läs mer på sidorna 10, 15 och 16. Graal, Graal Aktiehedge och Graal Offensiv Stockholmsbörsen har visat upp en ökad osäkerhet som kan beskrivas som två steg framåt och ett tillbaka. I gränszonen mellan självgående tillväxt och behov av kraftiga stimulanser finns det ett fortsatt stöd för aktier kontra räntor men budskapet blir att balansera förväntningarna framöver. Läs mer på sidorna 17, 20 och 21. Graal Kvanthedge Årets första halvår har kännetecknats av stabil utveckling för fonden som sett positiv avkastning från tre av sina fyra investeringsmodeller. Läs mer på sidan 18. Graal Trendhedge Graal Trendhedge hade en motig period och visade en negativ utveckling årets första halvår då världens aktie-, ränte-, valuta- och råvarumarknader tidvis var svängiga och utan starka trender. Läs mer på sidan 19. Avkastningsfonden Trots en fortsatt miljö med historiskt låga räntor lyckades Avkastningsfonden skapa en god avkastning under perioden. De nya investeringsmöjligheterna inom så kallade FRN:s var särskilt lyckosamma och bidrog till att fonden gick avsevärt bättre än både sitt jämförelseindex samt flertalet av sina konkurrenter. Läs mer på sidan 22. 7

8 Sunt förnuft ligger bakom framgångar i Sverigefonden Med det låga ränteläget idag är det svårt att hitta intressanta placeringsalternativ som kan ge någon avkastning att tala om. På obligationsmarknaden tvingas man ta allt högre risk och på bankkontot får man i bästa fall behålla pengarna. Ett av få alternativ som fortfarande ser attraktivt ut är börsen. Topprankade Aktie-Ansvar Sverige är en aktivt förvaltad aktiefond som invest erar på Stockholmsbörsen. 20% 10% Lars-Erik Lundgren förvaltar Sverigefonden 0% JANUARI FEBRUARI MARS A 8

9 Vid halvårsskiftet hade börsen stigit 10% vilket är en god avkastning i dagens läge. Aktie-Ansvar Sverige lyckades överträffa index och steg 15%. Efter börsuppgångar är det lätt att stirra sig blind på den absoluta nivån och glömma bort att även vinsterna stigit. För de trettio största bolagen väntas vinsterna i år stiga med 20% jämfört med Och för 2016 väntas ytterligare 14% vinsttillväxt. De innebär att börsen handlas till ett P/E tal för 2016 på 15,6. Det är förvisso något dyrare än det historiska snittet men börsen sticker inte ut som dyr. I år får naturligtvis vinsterna en rejäl skjuts av den försvagade kronan men även det inräknat har många bolag förbättrat sina marginaler. I storbolag som Volvo och Sandvik löper sedan tidigare besparingsprogram som börjar ge resultat. Den höga vinstnivån medför också att utdelningarna är generösa. För de 30 största bolagen ligger utdelningen på drygt 4% vilket med dagens räntor måste anses tämligen bra. Ett orosmoln för börsen är om räntorna börjar stiga så pass mycket att obligationer åter blir ett alternativ. En hastig ränteuppgång kan leda till oro men är orsaken en stigande konjunktur gynnas även bolagen. Vårt sätt att förvalta Vårt sätt att förvalta kan enkelt sammanfattas med två ord. Sunt förnuft. Vi försöker hitta intressanta bolag till vettiga priser. För det krävs disciplin och tålamod. Ett bra bolag är inte värt hur mycket som helst och ett dåligt kan bli hur billigt som helst. Vi bedömer varje bolag utifrån ett risk- och avkastningsperspektiv och dess möjlighet att bidra till fondens tillväxt. Fonden är således aktivt förvaltat och kan avvika markant från index. Att låta fondinnehaven styras av matematik, som sker i indexfonder, är fjärran från oss. Grunden i vår förvaltning är fundamental analys där vi värdesätter lönsamhet, stabilitet och utdelningsförmåga. Vår stil kallas ofta värdebaserad och histor i skt har fonden haft en risknivå som varit något lägre än börsen som helhet. I sämre tider är det viktigt att försvara kapitalet för att kunna utnyttja en kommande uppgång maximalt. På lång sikt är nyckeln till god avkastning att kunna balansera riskerna oavsett sentimentet på börsen. Historiskt har vår filosofi visat sig framgångsrik. Etiska placeringar Aktie-Ansvar har en lång historia av etiska placeringar. I över tjugo år har Aktie-Ansvar Sverige haft en etisk profil vilket gör oss till ett av de första fondbolagen som engagerar sig i denna viktiga fråga. I de bolag vi investerar försöker vi i samband med möten alltid framföra vår åsikt om så skulle behövas. Även om vi är ett litet fondbolag är det viktigt att försöka påverka när tillfälle ges. Vi investerar överhuvudtaget inte i bolag där omsättningen till mer än 5% kommer från alkohol, tobak, vapen, spel eller pornografi. Vi anser inte att dessa bolag delar vår idé om en trygg och hållbar värld för alla. För oss är den etiska aspekten en naturlig del av den vanliga analysen. Framtidsutsikter Vi tror att börsen har mer att ge och ser positivt på konjunkturen. Framförallt har Europa potential att kunna överraska positivt. Sedan finanskrisen inleddes, för drygt sju år sedan, är det endast USA som lyckats komma tillbaks till en högre industriproduktion. I såväl Sverige som Europa har vi fortfarande en lång väg kvar. Kanske beror det på vårt sätt att hantera krisen men vilket som har börsbolagen inte fått någon draghjälp från den europeiska konjunkturen. Det här är en framtida potential. Att bolagen ändå lyckas prestera så pass höga resultat är givetvis positivt och skulle dessutom volymerna börja öka, vilket vi tror, kommer vinsttillväxten accelerera. Och i väntan på konjunkturlyftet delar bolag ut drygt 4%. Det är attraktivt. Aktie-Ansvar Sverigefond 15% SIX PRX 10% OMX 5% PRIL MAJ JUNI 9

10 GRAAL TOTAL Tycker du börsen är dyr och räntan låg? Då borde du spara i Graal Total, vår multistrategifond. Underliggande fonder är några av Aktie-Ansvars särskilt utvalda med tonvikt på alternativa fonder. Mixen är avsedd att ge en långsiktigt god avkastning till begränsad risk. Fonden är dagligt handlad och självklart betalar du bara avgift för de underliggande fonderna. DAGLIGT HANDLAD I N G A D U B B L A A V G I F T E R 10

11 dagligt handlade fonder månatligt handlade fonder GRAAL GRAAL OFFENSIV FONDSELECT GLOBAL AVKASTNINGSFOND GRAAL TOTAL GRAAL AKTIEHEDGE GRAAL TOTAL 2xL GRAAL KVANTHEDGE GRAAL TRENDHEDGE EUROPAFOND SVERIGEFOND LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING

12 förvaltarkommentar Sverigefonden Utveckling senaste åren 1 JULI JUNI 2015 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK 17,5% 17,8% 37% 37% 28% 29% -40% -39% Viktiga fakta om Sverigefonden STRATEGI: En aktivt förvaltad aktiefond på Stockholmsbörsen med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. ANSVARIG FÖRVALTARE: Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. FONDSTART: 1 januari 1992 FONDFÖRMÖGENHET: Mkr Minsta sparbelopp ENGÅNGSINSÄTTNING: 500 kr Insättning BANKGIRO: SEB-KONTO: % 53% AUTOGIRO: 500 kr l fonden handlas varje bankdag Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG: Avanza, Handelsbanken, ICA-Banken, Movestic, Nordnet, Skandia, Swedbank. ÖVRIGA: PPM, Carnegie, Fondmarknaden, Garantum, Maxfonder, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM FONDNUMMER: ISIN-KOD: SE Avgifter KÖPAVGIFT: 0% SÄLJAVGIFT: 0% FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,4% per år Risk/avkastningsprofil LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING SVERIGEFONDEN 178% SIX PRX-INDEX 191% 25% 27% 26% 28% 15% 17% 18% 16%15% % -3% -14% -14% HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt faktablad Fondens senaste årsberättelse och halvårsredogörelse (samtliga värdepappers innehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) % Sverigefonden har haft en gynnsam utveckling under årets första halvår och överträffat jämförelseindex med god marginal. Aktiv förvaltning ligger bakom fondens framgångar. Sverigefonden steg under första halvåret 60 med 15,1% samtidigt som Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, SIX PRX- 50 index, steg 10,1%. 40De senaste tio åren har Sverigefonden 30stigit 178%. Fondens risknivå, mätt som 20 standardavvikelse, har uppgått till 17,5%. 10SIX PRX-index har samtidigt stigit 191% 0 till en standardavvikelse på 17,8%. -10 Viktiga händelser under året Börsåret 2015 inleddes avvaktande men i slutet av januari -40 lanserade den europeiska centralbanken -50ECB sin version av 200 kvantitativa 150 lättnader och optimismen spirade. ECB ska köpa obligationer för 100 motsvarande 60 mdr EUR per månad till och med 50 september Beslutet fick euron att rasa mot flertalet valutor och de redan låga räntorna sjönk ytterligare. Euron föll och de europeiska börserna steg kraftigt på beskedet. Den svenska Riksbanken bidrog även den till börs optimismen då styrräntan för första gången någonsin sänktes till negativ ränta (-0,1%). Aktiviteten på börsen var hög under hela första halvåret. Ett flertal nya bolag introducerades och även ett utköp gick igenom då japanska Canon köpte Axis. Under senvåren mattades uppgången sedan rapporterna för första kvartalet uppvisat svag organisk trend. Under juni blossade Greklands skuldproblem återigen upp sedan landet vägrat förhandla med långivarna och utlyst en folkomröstning huruvida Grekland skulle acceptera långivarnas krav för ytterligare stöd. Grekland tvingades införa kapitalkontroller och såväl banker som börs hölls stängda hela första veckan i juli. Besked et fick euron och flertalet europeiska börser på fall men reaktionen var måttlig och euron återhämtade sig snabbt. Trots den negativa avslutningen på halvåret lyckades Stockholmsbörsen, inklusive utdelning, stiga med 10,1% de första sex månaderna av Fondens placeringar Aktie-Ansvar Sverige har under första halvåret utvecklats väl och överträffat sitt jämförelseindex med god marginal. Grunden till den positiva utvecklingen är aktiv förvaltning där varje bolag bedöms på sina egna meriter utan hänsyn till indexvikt. Sverigefonden kan därför avvika väsentligt från sitt jämförelseindex. Fondens största övervikt i inledningen var finans där såväl banker som fastigheter återfinns. Under våren och försommaren har samtliga innehav inom fastigheter avyttrats sedan aktierna bedömts som fullvärderade. Fonden har ökat sin vikt inom branschen industri som numer är fondens största sektor. Såväl kursuppgångar på tidigare innehav som nyinvesteringar inom industri ligger bakom ökningen. Ett flertal nya bolag har i samband med börsintroduktion tillkommit även i Sverigefonden. Bland dessa finns Allimak, Coor och Capio. Fondens bästa bransch under första halvåret blev industri samtidigt som konsumentvaror tyngde. Bästa enskilda bidragsgivare till utvecklingen var Raysearch, Nordea och Sandvik. Framtidsutsikter Det andra halvåret kommer fortsätta påverkas av den ekonomiska osäkerheten som härskat under första halvåret. Med undantag för Nordamerika, där konjunkturen är som starkast, är förbättringstakten fortfarande svag. I Europa har dessutom Greklandskrisen åter blossat upp och utgången är oviss. Trots detta har de långa räntorna tydligt vänt upp i såväl USA som Europa. Amerikanska centralbanken har också flaggat för att räntan kommer att höjas under hösten. Det är ett tecken på att konjunkturuppgången ändå kommit en bit på väg. Sverigefonden har under innevarande år ökat sin exponering mot konjunkturkänsliga bolag och minskat i räntekänsliga sektorer som fastigheter. Fonden står därmed väl rustad att möta även det andra halvåret. 12

13 förvaltarkommentar Europafonden Europafonden har under årets första sex månader fortsatt att undvika investeringar i Sydeuropa och har belönats med en god absolut utveckling under perioden. Europafonden steg under första halvåret med 5,8% samtidigt som europaindex inklusive utdelningar, STOXX Europe 50 Net i SEK, steg 10,2%. De senaste tio åren har Europafonden stigit 66%. Fondens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 14,2%. Europaindex har samtidigt stigit 48% till en standardavvikelse på 12,5%. Viktiga händelser under året De europeiska börserna inledde 2015 håglöst men under januari lanserade den europeiska centralbanken ECB ytterligare stödåtgärder och optimismen tilltog. ECB ska köpa obligationer för motsvarande 60 mdr EUR per månad till och med september Beslutet fick euron att rasa och de redan låga räntorna sjönk ytterligare. Euron föll och de europeiska börserna steg kraftigt på beskedet. En svag valuta är till stor hjälp för Europas exportberoende företag. Situationen i Ukraina och inställningen till Ryssland förbättras inte under våren men den förvärrades inte heller vilket är betydelsefullt för marknaden. Greklands skuldproblem blossade återigen upp sedan landet vägrat förhandla med långivarna och utlyst en folkomröstning huruvida Grekland skulle acceptera långivarnas krav för ytterligare stöd. Grekland tvingades införa kapitalkontroller och såväl banker som börs hölls stängda hela första veckan i juli. Beskedet fick euron och flertalet europeiska börser på fall men reaktionen var trots allt måttlig och euron återhämtade sig snabbt. Bland de större europeiska börserna steg Tyskland med 11,6% vilket var i linje med de övriga. Storbritannien utmärkte sig med en nedgång på 0,7%. Fondens placeringar Aktie-Ansvar Europa har under första halvåret varit överviktad framförallt nordiska bolag och underviktad Storbritannien. Fondens danska placeringar utvecklades väl och den danska börsen var en av de bästa i Europa. De svenska innehaven hade en god utveckling men den svenska kronans försvagning mot pundet tyngde utvecklingen i förhållande till index. I Sydeuropeiska länder som drabbats hårt av finanskrisen såsom Grekland, Portugal eller Spanien finns inga investeringar. Fondens branschmässigt största övervikt finns inom industri tätt följt av finans. Såväl industri som finans har viktats upp under första halvåret främst på bekostnad av konsumentvaror och allmännyttiga tjänster. Vidare har fonden en betydande undervikt för oljesektorn och råvaror. Givet den turbulens vi nu ser inom EMU, orsakat av Grekland, kommer vi inte öka exponering mot Sydeuropa förrän situationen är mer förutsägbar. Framtidsutsikter Det andra halvåret kommer fortsätta påverkas av den ekonomiska osäkerheten som härskat under första halvåret. I Europa har dessutom Greklandskrisen åter blossat upp och utgången är oviss. Vilka konsekvenser Greklands tydliga nej i folkomröstningen angående lånekrav får är ännu okänt. EU skeptiska politiker inom andra länder kommer sannolikt att försöka dra nytta av situationen vilket inte gynnar EU samarbetet. Trots detta har de långa räntorna tydligt vänt upp i såväl USA som Europa. Amerikanska centralbanken har också flaggat för att räntan kommer att höjas under hösten. Det är ett tecken på att konjunkturuppgången ändå kommit en bit på väg. Europafonden kommer även fortsättningsvis kombinera cykliska bolag med mer stabila innehav för en adekvat riskspridning. Krisen i Grekland är ett hot mot Europa men en lösning kan också öppna nya möjligheter. Fonden står därmed väl rustad att möta det andra halvåret. Utveckling senaste 10 åren 1 JULI JUNI 2015 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK 32% 29% 14,2% 12,5% 66% EUROPAFONDEN 48% STOXX EUROPE 50 NET (SEK) 14% 9% 4% 7% 21% 20% 14% 12% 13% 9% % -40% 37% 20% 2% -10% -9% -6% % 10% Viktiga fakta om Europafonden STRATEGI: En aktivt förvaltad aktiefond som placerar i företag noterade på de större europeiska börserna med värdeorienterad inriktning som huvudsakligen grundar sig på fundamental analys. ANSVARIG FÖRVALTARE: Stefan Carlenius, Aktie-Ansvar AB. FONDSTART: 20 juni 2000 FONDFÖRMÖGENHET: 102 Mkr Minsta sparbelopp ENGÅNGSINSÄTTNING: 500 kr Insättning BANKGIRO: SEB-KONTO: AUTOGIRO: 500 kr l fonden handlas varje bankdag Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG: Avanza, Handelsbanken, Nordnet, Swedbank. ÖVRIGA: PPM, Fondmarknaden, Garantum, Maxfonder, MFEX, OMX Nasdaq, SAXO. PPM FONDNUMMER: ISIN-KOD: SE Avgifter KÖPAVGIFT: 0% SÄLJAVGIFT: 0% FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT: 1,4% per år Risk/avkastningsprofil LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt faktablad Fondens senaste årsberättelse och halvårsredogörelse (samtliga värdepappers innehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) 13

14 förvaltarkommentar FondSelect Global Utveckling senaste 10 åren 1 JULI JUNI 2015 TOTAL AVKASTNING STANDARDAVVIKELSE / RISK 12,7% 10,9% 35% 31% 15% 3% 7% 3% 108% FONDSELECT GLOBAL 97% MSCI WORLD NET (SEK) 37% 20% 12% 5% -11% 10% 9% 25% 21% 20% 28% 9% 9% % Viktiga fakta om FondSelect Global STRATEGI: En global fond-i-fond, dvs den placerar i olika fondbolags fond er, huvudsakligen i aktiefonder men även ränte- och hedgefonder. En väl avvägd allokering avseende både tillgångsslag och marknader är centrala begrepp i fondens investeringsfilosofi. ANSVARIG FÖRVALTARE: Stefan Carlenius och Lars-Erik Lundgren, Aktie-Ansvar AB. FONDSTART: 28 juni FONDFÖRMÖGENHET: 89 Mkr Minsta sparbelopp FÖRSTA INSÄTTNING: kr Insättning BANKGIRO: SEB-KONTO: Samarbetspartners Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar eller via följande samarbetspartners: BANKER OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG: Handelsbanken, Nordnet. ÖVRIGA: Carnegie, Fondmarknaden, Garantum, Maxfonder, MFEX, OMX Nasdaq. ISIN-KOD: SE Avgifter KÖPAVGIFT: 0% SÄLJAVGIFT: 0% FAST FÖRVALTNINGSAVGIFT: 0,5% per år PRESTATIONSBASERAD FÖRVALTNINGSAVGIFT: 20% av avkastningen som överstiger MSCI världsindex i SEK. Risk/avkastningsprofil LÄGRE RISK LÄGRE MÖJLIG AVKASTNING HÖGRE RISK HÖGRE MÖJLIG AVKASTNING Mer info finns på aktieansvar.se Månadsrapporter inklusive förvaltarkommentarer Informationsbroschyr samt faktablad Fondens senaste årsberättelse och halvårsredogörelse (samtliga värdepappers innehav, fondens balans- och resultaträkning, fler nyckeltal etc) Med övervikt i etablerade marknader i förhållande till tillväxtländer har FondSelect Global visat upp en god avkastning. Fokus har legat på Europa och USA. FondSelect Global steg under första halvåret med 9,0% samtidigt 40 som världsindex inklusive utdelningar, 30 MSCI World 35 Net i SEK, steg 9,3% De senaste tio åren har FondSelect Global 15 stigit 108%. 10 Fond ens risknivå, mätt som standardavvikelse, har uppgått till 12,7%. Världsindex har samtidigt stigit 97% till en standardavvikelse på ,9% % Viktiga händelser under -35 året -38% Världens större börser -40 inledde 2015 svagt i efterdyningarna 150 av förra årets oljeprisfall. Under senare delen av januari lanserade den europeiska 100 centralbanken ECB ytterligare stödåtgärder och optimismen tilltog. ECB ska köpa obligationer 50 för motsvarande 60 mdr EUR per månad till och med september Euron föll kraftigt mot alla valutor och de europeiska börserna steg kraftigt på beskedet. En svag valuta är till stor hjälp för Europas exportberoende företag men på bekostnad av övriga världen. Greklands skuldproblem blossade återigen upp och land et tvingades införa kapitalkontroller PÅFÖLJANDE INSÄTTNING: Valfritt och såväl banker som börs hölls stängda hela första veckan i juli. Påverkan utanför Europa var dock begränsad. Den kinesiska staten införde ett flertal åtgärder l fonden handlas varje månadsskifte som gynnade aktieköp och Shanghai börsen rusade för att sedan falla något i slutet av juni. Shanghai steg trots det goda 32% under första halvåret. I USA var utvecklingen inte lika god. Farhågor om att FED skulle börja höja räntan samt en betydande valutamotvind pressade. S&P 500 var oförändrat under perioden. I Europa var utvecklingen generellt bättre och Eurostoxx 50 steg 9% trots Greklands oro. Fondens placeringar FondSelect Global har under innevarande år varit överviktad framförallt Europa i förhållande till USA. Europaexponeringen står för 56% medans USA väger 36%. Tillväxtmarknader står för 2% och är koncentrerade till Asien. Allokeringen under första halvåret har varit till gagn för fonden. FondSelect Global kommer även fortsättningsvis vara överviktad Europa på bekostnad av USA på grund av en svagare euro vilket gynnar europeiska bolag. Etablerade marknader kommer att prioriteras kontra tillväxtmarknader. FondSelect Global kommer fortsätta undvika råvaruproducerande länder och regioner. Framtidsutsikter Det andra halvåret kommer fortsätta påverkas av den ekonomiska osäkerheten som härskat under första halvåret. I Europa har dessutom Greklandskrisen åter blossat upp och utgången är oviss. Vilka konsekvenser Greklands tydliga nej i folkomröstningen får är ännu okänt. Påverkan utanför Europa bedöms dock som begränsad. Trots detta har de långa räntorna tydligt vänt upp i såväl USA som Europa. Det är ett tecken på att konjunkturuppgången ändå kommit en bit på väg. Amerikanska centralbanken har också flaggat för att räntan kan komma att höjas i september. Det innebär troligen att den amerikanska dollarn stärks ytterligare under hösten. FondSelect Globals allokering strävar efter att dra nytta av den situationen. Fonden står därmed väl rustad att möta det andra halvåret. 14

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Mars 2015

MARKNADSINSIKT. Mars 2015 MARKNADSINSIKT Mars 2015 Aktiemarknaden fortsätter sin starka trend och bara i år har stockholmsbörsen nu stigit med drygt 15 procent. Efter en exceptionellt stark börsuppgång väljer vi nu att vikta ned

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000

CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 CATELLA FONDER ÅRSRAPPORT 2000 INNEHÅLL VD har ordet... 3 Tillbakablick på börsåret... 4 Funderingar från förvaltarna... 6 PPM Så gick valet... 10 Vad händer nu?... 10 Ord och definitioner... 11 Vad är

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Allt fler hyr pensionärer

Allt fler hyr pensionärer Så påverkas du av valutakriget Flera länder försvagar sina valutor för att kunna exportera sig ur krisen. Swedbanks chefekonom Cecilia Hermansson förklarar hur detta kan påverka dig. Sidan 2 Allt fler

Läs mer

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 H A LV Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvarig: Kent Janér FÖRVALTNINGSMÅL Avkastningsmål:

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 NEKTAR I KORTHET Strategi: Hedgefond. Makro och relativprissättning i räntemarknader Startdag: 1 januari 1998 Förvaltningsansvariga: Martin Larsén och Patrik Olsson FÖRVALTNINGSMÅL

Läs mer

MARKNADSINSIKT. Januari 2015

MARKNADSINSIKT. Januari 2015 MARKNADSINSIKT Januari 2015 Börsåret 2014 avslutades i positiva tecken och för sparare i Amerika fonder blev avkastningen nära på dubbelt så hög tack vare rally i dollarn. Ett kraftigt fallande oljepris

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer