Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215

2 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila. Trots en del brus på sistone är fundamenta fortsatt stödjande för aktier. Behåll övervikten. De ekonomiska utsikterna, hyggliga vinster och fullt stöd från centralbankerna pekar mot mer avkastning i aktier. Takten blir lägre men riktningen består. Globala aktier har fallit tillbaka på en kombination av vinsthemtagningar, stigande räntor, starkare krona och Grexit-oro. Nu är sentimentet hos investerarna mer försiktigt vilket lämnar utrymme för positiva överraskningar. Vi föredrar europeiska aktier trots Grekland då konjunkturen tar fart. En lösning i Grekland skulle ge än mer stöd jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 1,8,6,4,2 Övervikt aktier, speciellt europeiska, samt obligationer med högre risk MSCI Europa, sek Tyskland, 1-årig statsobligation, ränta % (höger) 2

3 Huvudrekommendationer juli 215 Tillgångsallokering: Aktier Övervikt (+5%) Långa räntor Undervikt (-5%) Korta räntor Neutral Aktieregioner: Europa Övervikt Nordamerika Neutral Japan Neutral Sverige Neutral Tillväxtmarknader Undervikt Inom tillväxtmarknader: Asien neutral, Latinamerika undervikt, Östeuropa undervikt Långa räntor: Statsobligationer Investment grade Tillväxtmarknadsobl. High yield Undervikt Övervikt Neutral Övervikt 3

4 TAA Scoreboard juli 215 Värdering Den absoluta aktievärderingen har kommit ned något men räntorna har stigit mer riskpremierna något lägre. Trots detta står aktier ut som det mest attraktiva tillgångsslaget. Penningpolitik & likviditet Penningpolitiken är mycket stödjande då fler och fler centralbanker sänker sina styrräntor. Fed är den enda stora aktör som är nära att höja räntan. Konjunkturcykeln Viss bekräftelse i hårda data att tillväxten ökar, speciellt i USA. Europa och Japan går bra. EM en blandad påse. Framåtblickande indikatorer i huvudsak positiva. Inflationen ökar men från mycket låga nivåer. Slutsats Övervikt: Aktier, high yield, investment grade och tillväxtmarknadsobl. lokal valuta Neutral: Penningmarknad Undervikt: Statsobligationer, tillväxtmarknadsobl. hårdvaluta Vinster Andra kvartalets vinster följer med modest, men tillräcklig, vinsttillväxt under 215. Vinsttillväxten är högst i Europa och Japan, mindre momentum i USA. Tillväxtländerna generellt sett svaga. Valutor De största rörelserna ligger bakom oss, dollarn väntas fortsätta vara stark mot euron och yenen. Tillväxtmarknadsvalutor får sannolikt en blandad utveckling. Investerares positionering Investerarna är hoppfulla men inte all-in. Sentimentet har försvagats på sistone men nivåerna innan oron var knappast extrema. Stora kontantandelar hos förvaltarna för närvarande. 4

5 Korrektionen i aktier handlar inte bara om Grekland Sedan toppen den 15 april är globala aktier ned 6% i svenska kronor. Givet det enorma fokus på Grekland i media är det lätt att tro att allt beror på just den grekiska skuldkrisen. Den grekiska situationen får för mycket vikt som orsak till korrektionen, det finns åtminstone två andra faktorer: Valuta: mätt i lokal valuta, och i USD, har globala aktier fallit 1%. Det handlar i stora drag om att kronan stärkts och dragit ned avkastningen för en svensk investerare. Obligationsräntor: stigande räntor i mitten av april sammanföll med en starkare krona. Även euron stärktes mot dollarn. Högre tyska räntor och en starkare euro är inte vad man förväntar sig om oron är en kollaps av eurozonen. Det kan förklara underavkastningen i Europa lika mycket som Grekland. I lokal valuta, och USD, har globala aktier tappat runt 1% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Globala aktier, lokal valuta I sek I dollar Högre räntor har drivit euron högre Slutsats: Grekland tynger främst de europeiska marknaderna och kan tynga mer. Men i det globala perspektivet har situationen inte fått något större genomslag, åtminstone inte ännu. 5

6 Den globala tillväxten ökar men nivån är modest Utsikterna för de utvecklade ekonomierna förbättras efter ett svagt första kvartal i USA vilket leder till en hygglig tillväxt under andra halvåret. Europa och Japan har varit ljuspunkterna hittills i år då recessionsoron försvunnit. Båda har starkt stöd från svaga valutor och stora penningpolitiska stimulanser. Tillväxtländerna kämpar och kommer att fortsätta med det tills motorn Kina stabiliseras när reformer och stimulanser får effekt. Ryssland och Brasilien är i recession och möter stark motvind från hög inflation och stram penningpolitik. Slutsats: en tillfällig nedgång under är nu historia men 215 kommer inte att bli så starkt som förväntat. Men uppgången breddas och tillväxten är tillräcklig för att riskfyllda tillgångar ska överprestera. Bolagens framtidsförväntningar pekar på hygglig tillväxt Global BNP (höger) Globalt PMI IMF helårsprognos Överraskningsindex svagt bleknar i väst, inte i tillväxtländerna 5 4 Index G1 Tillväxtmarknader 6

7 Tillväxten ökar i väst men bromsar i öst/syd Stark tillväxt i USA trots tillfällig svacka under 6 4 % Index BNP Ledande indikatorer (conference board), höger Starkt momentum i Europa fortsätter in i Q Japan ökar takten efter momshöjningen under % BNP Ledande index, höger Kina har inte vänt då ledande indikatorer försvagas 214 Index % Index % Index BNP Ekonomiskt sentiment, eurozonen, höger BNP Makroekonomiskt klimat, index, höger 7

8 Grekland hänger på repen kommer hjälpen i tid? Grekland och Trojkan har på sistone presenterat ett antal förslag/motförslag utan att ett avtal nåtts. Momssatser och pensioner stötestenarna men Grekland har börjat ge mark på pensionerna. Processen är därmed igång på riktigt och sannolikheten för en lösning har ökat. I skrivande stund är det dock en flytande process och det är osäkert om både avtal och om Grekland kommer att betala IMF den 3 juni. Ett avtal, om det nås, måste ratificeras av Greklands parlament där Syriza möter motstånd från de egna leden. Bara när avtal passerat parlamentet kan pengarna lösgöras för att betala IMF och senare i juli, ECB. En missad IMF-betalning kan innebära tillfälliga kapitalkontroller och möjligen också problem med den pågående likviditetsassistansen från ECB. Det skulle betyda förnyad volatilitet men är inte likställt en Grexit, speciellt inte om ett avtal nåtts, men för sent. Uppskjuten betalning till IMF den 3 juni jun 12-jun 16-jun 19-jun 3-jun 1-jul 13-jul 17-jul 2-jul Augusti 7:e IMF Rullning, statsskuldväxlar ECB EIB De grekiska marknaderna gick starkt efter förslaget den 22 juni 8 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Athens composite, eur Grekisk 1-åring, %, höger 8

9 Grekland har dragit det kortaste strået Om ett avtal inte nås, eller inte går igenom parlamenten i Grekland/Tyskland, är det nödvändigaste steget att undgå en betalningsinställelse på skulden till ECB. Att inte betala ECB i juli skulle innebära att likviditetsstödet till de grekiska bankerna skulle bli problematiskt liksom utsikterna att nå ett avtal. Detta är ett närmare steg mot Grexit än en missad IMF-betalning men givet utvecklingen på sistone ett mindre troligt scenario. Grekland har i alla fall dragit det kortaste strået. Motvilligheten att förhandla på ett seriöst sätt har kostat landet tillgången till kapitalmarknaderna, det primära budgetöverskottet har vänts till minus och bankernas reserver är i stort sett dränerade. Slutsats: vi fortsätter att följa situationen och bedömer att sannolikheten för ett avtal ökat, vilket i så fall skulle vara positivt för vår strategi. Det primära budgetöverskottet tillbaka på minus Grekland, primärt budgetöverskott, % av BNP Grekland har inte haft någon effekt på europeiska aktier jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 MSCI Europa, sek Grekland, Athex Composite 9

10 Håller inflationen på att vakna? Inflationen har knappt varit mer än ett minne från förr de senaste åren och i Europa har det snarare handlat om deflation. Ett stort utbudsgap har varit den främsta orsaken till frånvaron av inflationen, ända tills en kollaps i oljepriset tryckte ned inflationen ännu lägre trots en bättre tillväxt. Nu har inflationen stigit något och en bättre ekonomi samt ett högre oljepris har fått inflationsförväntningarna att öka. Deflationsrädslan har försvunnit, åtminstone tillfälligt. Inflationseffekten av det imploderande oljepriset avtar Inflation, Eurozonen USA Oljepris Brent, $/fat (höger) och deflationsrisken minskar Den inflation vi nu ser bör ses som positiv då den drivs av bättre tillväxt. Vi går dock mot full sysselsättning i USA och risken finns att inflationen överraskar på uppsidan. Om det händer hänger det på reaktionen från Fed. En mer hökaktig centralbank vore inte bra för marknaden. 1

11 Centralbankernas vägar divergerar Generellt är centralbankerna stödjande för marknaderna men vägarna divergerar. Fed i USA stramar åt politiken när ekonomin förbättras och lönetrycket sakta ökar. Takten kommer dock att vara långsam då man inte vill riskera återhämtningen i ekonomin I eurozonen och i Japan gäller all-in med stora QE-program. Dessa kommer att fortsätta inom överskådlig framtid tills ekonomierna är starka nog. I många tillväxtländer, som Kina, ökar centralbankerna stimulanserna när tillväxten bromsar. Fed förväntas höja för första gången på sju år i september. Det kan orsaka viss turbulens på marknaderna. Den första räntehöjningen är dock i huvudsak ett tecken på ekonomisk styrka och borde inte orsaka en mer varaktig nedgång. Låga eller lägre styrräntor förutom i USA Starten på räntecykler från Fed har inte inneburit slutet på rallyn 11

12 Nivåkorrektion i obligationer Tidigare i år föll räntorna i eurozonen till nya bottenivåer på förväntningar om stimulanser från ECB samt rädsla för deflation. Men på sistone har räntorna studsat tillbaka kraftigt då det kommit allt fler positiva tecken från ekonomin, oljepriset har stigit och överentusiasmen kring ECB:s obligationsköp lagt sig. Nuvarande nivåer ser mer eller mindre ut som rimliga för obligationsräntorna på kortare sikt. På längre sikt kan Feds räntehöjningar öka trycket något på de långa räntorna i USA. I Europa begränsar ECB:s köp rörelsen uppåt. Generellt förväntar vi oss att räntorna kommer att förbli låga i en historisk kontext. Statsobligationer är oattraktiva för investerarna; bara om räntorna skulle falla skulle de vara kortsiktigt attraktiva på grund av kursvinster. Klart stigande räntor från extremt låga nivåer Tyskland, 1-årig statsobliagtion, ränta % USA 12

13 Vinsterna för andra kvartalet borde bli tillräckligt bra Efter ett bättre än väntat första kvartal ser vi samma mönster i Q2. Huvuddelen av faktorerna som drev vinsterna i början av året är fortfarande intakta. En viss stabilisering i USA syns då vinstrevideringarna planar ut. Men i årstakt pekar estimaten på en negativ vinsttillväxt på 6% i Q2. Återigen beror detta på energisektorn; exkl. energi blir det positiv tillväxt på 1%. För hela 215 väntas tillväxten bli 1-1,5%. Europa kommer tillbaka efter fyra år av besvikelser och vi borde få ännu ett starkt kvartal. Ett moln på himlen är att de kortsiktiga revideringarna har varit svaga på sistone. Tungviktaren Storbritannien (3% av index) drar dock ned siffrorna. Vinsttillväxten för 215 kommer att hamna runt 2-3%. Japan har de starkaste utsikterna och borde klara att förlänga den snart tre år långa cykeln av stigande vinster. Kortsiktig motvind i USA, andra halvan av 215 blir starkare 15% 1% 5% % -5% -1% 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 S&P 5, Q2 förv. vinsttillv. Q3 Q4 FY215 FY215, exkl. energi Vinstförväntningarna positiva i Europa och Japan FY216 Världen Europa Tillväxtm. USA Japan 3-mån vinstrevideringskvot Källa: Nordea/DB/Factset 1-mån vinstrevideringskvot 13

14 Aktier fortsatt i topp trots en sämre relativ värdering Även om värderingen inte drivit marknaden på sistone har förutsättningarna ändrats. Uppvärderingen har tagit en paus då den absoluta värderingen brutit igenom sitt långsiktiga snitt. Men det är inte värderingen enbart som orsakat stoppet i marknaden. Stigande räntor och till viss del Grekland står för den största delen. Den relativa värderingen har blivit sämre. P/e-expansionen, som varit lång, har hela vägen stötts av konstant fallande räntor. Den trenden är dock bruten nu då räntorna bottnat ur och börjat stiga. Det kan fortsätta en bit till men vi ser få skäl till klart högre räntor från dagens nivåer. Trots det senaste trendbrottet har aktier fortfarande övertaget och värderingen är långt ifrån en nivå där den i sig själv orsakar en bestående nedgång. Med andra ord kan en fortsatt uppvärdering driva marknaden ett tag till. Sämre relativ värdering på stigande räntor 12 1 % Inv. grade Global vinstavk. Statsobl., Tyskland Aktier är inte billiga men utrymme finns för en än högre värdering Globala aktier, 12 mån p/e Snitt, 25 år Snitt, 1 år 14

15 Sentimentet knappast uppskruvat längre Starten på året präglades av förväntningar på centralbankerna som drev upp sentimentet, och i förlängningen, aktier. Men under andra kvartalet har aktier backat något och investerarnas optimism har fallit tillbaka i många undersökningar. Speciellt amerikanska investerare är mer tveksamma. Tron hos investerarna i USA på ett aktierally den lägsta på 6 år Lägre investerarförväntningar är bra nyheter för marknaden. När förväntningarna är höga är det svårt att överraska positivt. Med mer skeptiska aktörer blir genomslaget av dåliga nyheter mindre och bra nyheter kan ganska enkelt driva marknaden högre. Å andra sidan är investerarna och investeringsrådgivare fortsatt optimistiska på längre sikt. Många anser att möjliga korrektioner, som till exempel Greklandsoron, är köplägen. och även övervikterna hos förvaltarna har fallit tillbaka Investerarnas aktieövervikt, BofA 15

16 Valutor dollarstyrkan kommer tillbaka EUR/USD har reverserats på sistone, men vi tror inte att det kommer att fortsätta. Lång dollar/kort euro var den mest fullsatta positionen på marknaden och vinsthemtagningar var den stora anledningen till rörelsen. Centralbanksdivergensen kommer att bli större under hösten och tillväxten i USA vänder från mot- till medvind. Ränteskillnaderna fungerar också som medvind för dollarn. Dock, ett stort och växande handelsöverskott begränsar försvagningen i euron. Yenen, tillsammans med euron, kommer att vara de svagaste utvecklade valutorna med en risk/option att mer QE från BoJ senare i år kan skicka ned yenen ännu lägre. Fundamentala svagheter pressar tillväxtvalutorna när Fed närmar den första räntehöjningen. Även om den inte suger upp likviditeten kan den bli en trigger för mer tryck på dessa valutor mot dollarn. Länder med dubbla underskott är mest sårbara. Reversering på sistone men euron kommer att ligga under snittet /IS&A Även spekulanterna har vänt, fortsatt en fullsatt position dock 1 Antal kontrakt Antal kontrakt Nettolånga dollar, vänster Nettolånga euro, höger Källa: ThomsonReuters/IS&A 16

17 Krediter nummer två efter aktier Obligationer har haft en blandad utveckling i år. Efter ett rally i början av året har stigande statsräntor tryckt ned avkastningen på sistone. High yield har klarat miljön bäst tack vare lägre spreadar och kortare duration. High yield har påverkats minst av ränteuppgången High yield är fortsatt det mest intressanta ränteslaget och vi behåller vår övervikt. Konkurserna väntas förbli låga och bolagsfundamenta är starka. Oljepriset är en risk men den har minskat när oljan vänt upp från bottennivåerna. Också tillväxtobligationer erbjuder en hygglig ränta som attraherar på längre sikt. Tillväxtvalutorna är dock känsliga för Feds första räntehöjning vilket kan orsaka volatilitet på kortare sikt. Inom investment grade rekommenderar vi övervikt och fokus på USA där räntan är klart högre än i Europa. och ger fortsatt bäst värde 17

18 Regional strategi håll kvar Europa Behåll övervikten i Europa. Bättre vinster än väntat under, ljusare tillväxtutsikter och fullt stöd från ECB stödjer europeiska aktier. Grekland är en risk, vår syn är dock att det positiva har överhanden. Neutral Japan. Positiva faktorer finns, som vinster och värdering, liksom tillväxt, men det är inte tillräckligt för en övervikt i vår bok. Neutral USA. En mindre relativ vinstpotential och en utsträckt värdering är de uppenbara nackdelarna. Men stabilitet och en allt bättre tillväxt balanserar den synen. Vi ser fortfarande inte drivkrafterna för Latinamerika och Östeuropa, fundamenta är fortsatt för svaga inom många områden. Asien är vårt val inom tillväxtmarknader. Undervikta de förra, neutral den senare. Sverige har vissa frågetecken kring värdering och en allt starkare krona är en motvind. Behåll neutral. Fantastisk avkastning trots högre volatilitet jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 USA Europa Sverige Japan Tillväxtmarknader /IS&A 18

19 Aktiemarknader Investment Strategy & Advice Juli 215

20 Taktisk allokering, aktieportföljen USA 35% (35 %) + Momentum i ekonomin tar fart efter svagt + Stabila bolagsvinster i absoluta tal + Lägre oljepriser stödjer realinkomster, konsumtionen och tillväxten - Marginalerna på rekordhöga nivåer - Dollarförstärkningen kan tynga intäkter och tillväxt - Utmanande värdering både i absoluta och relativa termer Sverige 25% (25 %) + Bra fart på den svenska ekonomin + Utdelningarna attraktiva relativt räntor + Q2 fortsätter troligen att visa bra vinster - men förväntningarna slogs inte som i Europa - och kronan kan ställa till det efter förnyad styrka - Känsligt för exogena risker Europa 25% (2 %) + Tillväxten tar fart, på väg mot 1,5% Svagare euro är gynnsam för både tillväxt och vinster + Intäkterna för Q2 väntas följa i det starka :s fotspår - Värderingen börjar bli hög i absoluta tal - Grekland en potentiellt stor kortsiktig risk Obs: Siffrorna inom parantes avser neutral regionvikt Japan 5% (5 %) + Fullt stöd från Bank of Japan + Attraktiv värdering, både relativ och absolut + Positivt vinstmomentum - Majoriten av de bra nyheterna/förväntningarna är inprisade - Ytterligare försvagning av yenen när BoJ:s balansräkning ökar - Negativa reallöneökningar sätter press på konsumtionen på kort sikt Tillväxtmarknader 1% (15 %) + Ekonomin visar tecken på stabilisering, främst i Asien + Lägre inflationstakt och centralbanksstimulanser på flertalet marknader - Högre amerikansk ränta/dollar ger risk för utflöden - Värderingen är blandad - från under- till övervärderade marknader - Volatiteten hög jämfört med utvecklade marknader 2

21 Europa övervägande positivt, förutom Grekland Utvecklingen i år har varit sidledes sedan mars, trots en bra vinstsäsong. Det gäller för övrigt alla utvecklade regioner. På makrosidan ser Europa för en gångs skull bra ut. De flesta indikatorer pekar åt rätt håll och tillväxten går mot runt 1,5% under ECB och den svagare euron agerar kraftfullt stöd. Grekland är elefanten i rummet. Ett flertal linjer har korsats utan en uppgörelse, vårt huvudscenario är fortsatt en lösning. Det eller inte, volatiliteten kan öka framöver. Värderingen har fallit tillbaka något men inte tillräckligt för att göra den till en drivkraft. Vi ser den bästa vinstpotentialen i Europa inom utvecklade marknader och andra kvartalet kommer troligen att bli ännu ett starkt kvartal. Sidledes med mer volatilitet sedan mars jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 USA, sek Europa Japan Värderingen något lägre, men som andra regioner, fortsatt hög Slutsats: argumenten för Europa (inklusive Grekland) är intakta, behåll övervikt. MSCI Europa, 12 mån p/e Snitt, 1 år 21

22 Japan stödjande miljö men saknar positiva drivkrafter Japan har gått bra men mycket är diskonterat och vi tvekar till att ta tillbaka övervikten. Penningpolitiken är stödjande men USD/JPY är nära oförändrad i år och ger inget eller lite stöd till vinsterna. Svagare yen positivt för vinsterna, men effekten avtar 1,8 1,6 1,4 1,2 Bara något mer stöd från en svagare yen Tillväxten första kvartalet överraskade positivt men vissa ledande aktivitetsindikatorer visar tecken på svaghet och konsumtionen släpar efter förväntningarna. Reallönerna stiger dock vilket stödjer tillväxten. Reformer genomförs men effekterna kommer mer på längre sikt. Värderingen är fortsatt attraktiv, dock i mindre utsträckning. En p/e-expansion har drivit avkastningen, vinsterna är till stor del diskonterade i dagens nivåer. Framöver kommer korrelationen mellan valutan och vinsterna minska och inhemska bolag kan gå bättre. Att bolagen fokuserar mer på aktieägarvärde är positivt, och stigande avkastning på eget kapital kan ligga i korten framöver. 1 9,8 8, Vinster, Japan rel. Världen USD/JPY Utsikterna för bolagen kommande kvartal är en oro Q4 21 Q3 211 Q Q4 213 Q3 214 Q2 215 Affärsläget - Utsikter (MoF) Slutsats: behåll neutral. 22

23 USA tillväxten kommer tillbaka, vinsterna får det trögare Trots en räcka tillväxtbesvikelser under starten av året har marknaderna i USA varit förvånansvärt stabila. Men tröga, för en svensk investerare har den svaga kronan drivit. Medan tillväxten stabiliseras skiftar nu fokus till vinsterna. var svagt, som förväntat, och vi får sträcka oss till Q4 innan vinsttillväxten blir positiv i årstakt. Vinsttillväxten Q2 kommer troligen att hamna runt -6% i årstakt. Till största delen har den svagare vinsttrenden tagits ut i en högre värdering. Vi anser att USA är utsträckt i nuläget. Kan marginalerna hållas på nuvarande (höga) nivåer med tecken på ökat lönetryck? Vinsterna som andel av BNP ligger också på höga nivåer och dollarstyrka är en annan oro. Marknaden verkar dock se igenom detta och blicka framåt. Slutsats: vinster och värdering är en motvind, vår syn är att tillväxt och stabilitet balanserar. Behåll neutral. Knappast någon volatilitet i USA i år jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 S&P 5, i $ I sek Inte bara marginalerna är höga, vinsterna/bnp nära toppnivåer 23

24 Sverige i väntan på andra kvartalet Juni var inte snäll mot svenska aktier (eller aktier i allmänhet). Sverige är i stort en passagerare till det globala händelseförloppet. Med de globala utsikterna satta väntar analytikerna på det andra kvartalet. I stort väntas en fortsättning på det första (runt 2% vinstillväxt i årstakt). En oro är att den indextunga industrisektorn har svårt att växa organiskt, en hint om en modest global tillväxt. En annan är att kronan har börjat stärkas, knappast positivt för vinsterna. Värderingen förblir en oro. Även om den fallit tillbaka är nivåerna höga. P/e-expansion har tryckt ned utdelningarna, tidigare ett klart plus. På hemmaplan går ekonomin starkt. Tillväxten hamnar runt ~3% men ingen inflation och QE-konkurrens från ECB tvingar Riksbanken till låga/lägre räntor trots hög tillväxt och skenande bostadspriser. Tuffare tider under juni jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Sverige OMX, sek MSCI Världen MSCI Europa /IS&A Kronstyrka, om den fortsätter, kan innebära problem för bolagen jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 SEK, handelsviktad (KIX Index) /IS&A Slutsats: behåll neutral. 24

25 Asien stabiliserande tillväxt och värdering stöder Den kinesiska aktiemarknaden har varit den drivande kraften för Asien i år, avkastningen där har varit mellan 2-11% beroende på börs. Utvecklingen har varit mer dämpad i Indien och Korea vilket innebär att Asien som region gått som globala aktier. Vinstutsikterna förblir hyggliga och de har varit stabila under året trots en trögare ekonomi. Estimaten pekar på tvåsiffrig vinsttillväxt kommande 12 månader, nästan 3% mer än för globala aktier. Nära bubbelvärdering på de kinesiska fastlandsbörserna hindrar inte de internationellt handlade aktierna (MSCI Kina) att vara hyggligt värderade. Rabatten relativt globala aktier förblir nära 1-årshögsta. Breda Asien handlas kring ett p/e på 12 och erbjuder också en attraktiv rabatt relativt den globala marknaden. Kina ligger bakom mycket av den fina utvecklingen i Asien 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 MSCI Asien, sek Relativt globala aktier Fastlandsbörserna i Kina är dyra, de internationella mer rimliga Shanghai A-aktier, 12 mån p/e Shenzhen A MSCI Kina MSCI Världen Slutsats: Asien har stöd men bättre möjligheter finns på annat håll neutral. 25

26 Kina finansiella reformer och lättare penningpolitik Den ekonomiska utvecklingen har varit hyggligt stabil i år. Tillväxten har bromsat, regeringen balanserar mellan minskad belåning och ekonomisk tillväxt. På kort sikt blir tillväxten trög men Kina undviker en hårdlandning. Bostadsmarknaden är en risk för tillväxten då byggandet är en stor del av BNP-tillväxten, vi tror att priserna stabiliseras på kort sikt då lagren balanseras eller minskar i de stora städerna. Centralbanken håller penningpolitiken stödjande. Låg inflation och en svagare tillväxt ger stort utrymme för mer stöd framöver. Både ekonomin och finansmarknaderna gynnas. Den finansiella reformtakten skruvas upp och har både kort- och långsiktiga positiva effekter. Programmet att byta skuld från lokala regeringar borde skapa mer transparens i skuggbankssystemet. Ökad likviditet stödjer tillväxten och de finansiella marknaderna jun-1 maj-11 apr-12 mar-13 feb-14 jan Reservkrav, banker (höger) Lagren av bostäder stabiliseras Nyutlåning, 12 mån glid. Medelvärde jun-1 feb-11 okt-11 jun-12 feb-13 okt-13 jun-14 feb-15 Osålda fastigheter, Peking Guangzho Shenzhen Shanghai 26

27 Indien lägre priser, men inte billigare Indiska aktier har trendat nedåt sedan toppen den 4 mars, dagen för en överraskande räntesänkning då investerarna tackade för den goda nyheten och började ta hem vinster. Sedan dess har Indien gått sämre både relativt tillväxtmarknader och globala aktier och börjar nu närma sig översålda nivåer. Fallande kurser är bra för värderingen om inte vinstutsikterna faller samtidigt. Precis detta har skett och därför är premien relativt tillväxtmarknader (12 mån p/e = 17,7) intakt och ger knappast stöd. Efter en tredje räntesänkning för i år (25 punkter till 7,25%), signalerade RBI att man är klara. Om inte monsunsäsongen orsakar en inflationsspik kan ytterligare en sänkning komma, vilket skulle förbättra investerarsentimentet. På dessa nivåer borde positiva överraskningar ha större genomslag än negativa och vi ser att riskerna ligger något på uppsidan. Indien nära översålda nivåer relativt andra marknader Utveckling, Indien rel. Globala aktier, i årstakt I kvartalstakt men värderingen är fortsatt hög trots korrektionen MSCI Indien, 12 mån p/e Snitt, 1 år Snitt, hela perioden 27

28 Östeuropa mer volatilitet är verkligheten Sedan mitten på maj har Östeuropa haft en trög utveckling då Ukraina flammat upp igen och valet i Turkiet adderat än mer osäkerhet på marknaden. Båda tynger framöver. Makroutsikterna generellt är inte speciellt skimrande. Alla länder utom Polen bromsar ned och Ryssland upplever det värsta och första fallet i BNP sedan finanskrisen. Volatiliteten i oljepriset drabbar alla marknader men av olika anledningar: Ryssland är en stor producent, de andra stora konsumenter. Ryska aktier stiger med oljepriset, turkiska/polska sjunker. Om man tvingas leta efter positiva faktorer är det fortsatt värderingen och utdelningarna. Vinstutsikterna visar också tecken på att bottna ut. Slutsats: vi fortsätter att rekommendera en undervikt i Östeuropa. Kraftiga fall i Östeuropa på sistone jan-15 mar-15 maj-15 MSCI Världen, sek Tillväxtmarknader Östeuropa Bottnar vinstutsikterna äntligen ut? mån vinster, Östeuropa Tillväxtm. Utv. marknader 28

29 Ryssland det ser bättre ut, men inte bra Centralbankinterventioner och räntesänkningar har skickat ned rubeln till mer rimliga nivåer efter mitten på maj. Detta har också inneburit förluster i ryska aktier för utländska investerare. Makromässigt är stressen ute ur ekonomin och det finansiella systemet som dock kommer att känna av recessionen två-tre kvartal till. Uppsidan är att räntesänkningarna kan fortsätta men effekterna kommer senare. I och med det senaste fallet är värderingen nu mer rimlig (men ännu inte attraktiv). Också vinstutsikterna förbättras från krisnivåerna. Frågan om att investera i Ryssland handlar om geopolitisk risk och oljepriset. Vi ser ingen uthållig uppsida på någon av fronterna och rekommenderar således att fortsätta att undvika Ryssland, speciellt ur ett riskjusterat perspektiv. Den ryska ekonomin kommer att bli sämre innan den blir bätre Reala lönder, Ryssland, i årstakt Detaljhandelsförsäljning Värderingen mer rimlig men ännu inte ett köp mån p/e, Ryssland 29

30 Latinamerika skillnad i ekonomierna, inte avkastningen Divergensen mellan de två största ekonomierna fortsätter, Brasilien bromsar och Mexiko växer, men vi ser ingen skillnad i avkastning mellan dem. Orsaken är fortsatt politisk. Brasilien försöker få ekonomin på rätt spår genom besparingar likväl som överväganden om högre skatter under nästa år. Det mexikanska mellanvalet i juni innehöll våld, mord av en kandidat, men en fortsatt majoritet för president Peña Nieto. Det betyder att reformplanerna fortsatt är på plats. Riskerna för fortsatta fall i råvarumarknaderna är fortfarande stora vilket drabbar bolagen i regionen, speciellt i Brasilien. Slutsats: politiken fortsätter att överskugga fundamenta, och därmed avkastningen. Behåll undervikten. Utvecklingen släpar efter resten av världen jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 MSCI Tillväxtmarknader Världen Latinamerika Fallande råvarupriser en huvudvärk för Latinamerika 16 Index Brent, olja Koppar Järnmalm 3

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar. Investment Strategy and Advice Augusti 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar. Investment Strategy and Advice Augusti 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar Investment Strategy and Advice Augusti 2015 Augusti 2015 osäkerheten ökar Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Sammanfattning November 2017 lätta på gasen Hösten har varit en riktigt stark period för globala aktier. Den

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 2 januari 2008 Grundscenariot ligger fast Fortsatt oroligt på de finansiella marknaderna Kreditkrisen kommer att fortgå och bestämmer just nu

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017

Global Asset Allocation Strategy Emerging value. Nordea Asset Allocation April 2017 Global Asset Allocation Strategy Emerging value Nordea Asset Allocation April 2017 April 2017 Emerging value Behåll övervikten i aktier. Den underliggande styrkan i ekonomin, förbättrade vinster och låga

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina Nordea Asset Allocation Juli 2017 Juli 2017 Låt solen skina Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag,

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Augusti 2017 Låt solen skina (update) Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017 Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge Nordea Asset Allocation September 2017 September 2017 Uppgången har mer att ge Vi ökar övervikten i aktier. Fundamenta är fortsatt solida och fler

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året.

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2009 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 102 mnkr och stadens borgensåtagande var 146 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadsrapport december 2009

Månadsrapport december 2009 Månadsrapport december 2009 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt en modellportfölj. Utifrån modellportföljen visas här en kundportfölj

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 2014 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB juli 204 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 056 mnkr. Totalt är det är en ökning med 0 mnkr sedan förra månaden, 9% av ramen

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult Danske Bank Marknadssyn Januari/februari 2016 Stefan Garhult Agenda Makro och risk Strategi Allokering Stockholmsbörsen Appendix 2 Makroekonomi - Global Tillväxten ökar 2016 Tillväxten för USA förväntas

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) juli 2015 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 12 955 mnkr. Det är en ökning med 7 mnkr sedan förra månaden. Räntan

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR

Räntekommentar. Räntemarknaden MARKNADSKOMMENTAR - RÄNTOR Räntekommentar Räntemarknaden Denna höst har varit turbulent men vi tycker att det finns stora skillnader jämfört med korrektionen under 2011. Redan under våren och tidig höst har obligationsmarknaden

Läs mer

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79

DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 79 Halvårsrapport 2015 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 2015 Innehållsförteckning VD-kommentar 4 Horisont Ränta 6 Horisont Försiktig 7 Horisont Balanserad 8 Horisont

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015

11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 11 JANUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD 2016 SANNOLIKT ETT NYTT 2015 I slutet av december beslutade USAs centralbank Fed, att höja räntan med 25 baspunkter. Det är den första räntehöjningen sedan 2006. Ränteläget

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer