Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215

2 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila. Trots en del brus på sistone är fundamenta fortsatt stödjande för aktier. Behåll övervikten. De ekonomiska utsikterna, hyggliga vinster och fullt stöd från centralbankerna pekar mot mer avkastning i aktier. Takten blir lägre men riktningen består. Globala aktier har fallit tillbaka på en kombination av vinsthemtagningar, stigande räntor, starkare krona och Grexit-oro. Nu är sentimentet hos investerarna mer försiktigt vilket lämnar utrymme för positiva överraskningar. Vi föredrar europeiska aktier trots Grekland då konjunkturen tar fart. En lösning i Grekland skulle ge än mer stöd jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 1,8,6,4,2 Övervikt aktier, speciellt europeiska, samt obligationer med högre risk MSCI Europa, sek Tyskland, 1-årig statsobligation, ränta % (höger) 2

3 Huvudrekommendationer juli 215 Tillgångsallokering: Aktier Övervikt (+5%) Långa räntor Undervikt (-5%) Korta räntor Neutral Aktieregioner: Europa Övervikt Nordamerika Neutral Japan Neutral Sverige Neutral Tillväxtmarknader Undervikt Inom tillväxtmarknader: Asien neutral, Latinamerika undervikt, Östeuropa undervikt Långa räntor: Statsobligationer Investment grade Tillväxtmarknadsobl. High yield Undervikt Övervikt Neutral Övervikt 3

4 TAA Scoreboard juli 215 Värdering Den absoluta aktievärderingen har kommit ned något men räntorna har stigit mer riskpremierna något lägre. Trots detta står aktier ut som det mest attraktiva tillgångsslaget. Penningpolitik & likviditet Penningpolitiken är mycket stödjande då fler och fler centralbanker sänker sina styrräntor. Fed är den enda stora aktör som är nära att höja räntan. Konjunkturcykeln Viss bekräftelse i hårda data att tillväxten ökar, speciellt i USA. Europa och Japan går bra. EM en blandad påse. Framåtblickande indikatorer i huvudsak positiva. Inflationen ökar men från mycket låga nivåer. Slutsats Övervikt: Aktier, high yield, investment grade och tillväxtmarknadsobl. lokal valuta Neutral: Penningmarknad Undervikt: Statsobligationer, tillväxtmarknadsobl. hårdvaluta Vinster Andra kvartalets vinster följer med modest, men tillräcklig, vinsttillväxt under 215. Vinsttillväxten är högst i Europa och Japan, mindre momentum i USA. Tillväxtländerna generellt sett svaga. Valutor De största rörelserna ligger bakom oss, dollarn väntas fortsätta vara stark mot euron och yenen. Tillväxtmarknadsvalutor får sannolikt en blandad utveckling. Investerares positionering Investerarna är hoppfulla men inte all-in. Sentimentet har försvagats på sistone men nivåerna innan oron var knappast extrema. Stora kontantandelar hos förvaltarna för närvarande. 4

5 Korrektionen i aktier handlar inte bara om Grekland Sedan toppen den 15 april är globala aktier ned 6% i svenska kronor. Givet det enorma fokus på Grekland i media är det lätt att tro att allt beror på just den grekiska skuldkrisen. Den grekiska situationen får för mycket vikt som orsak till korrektionen, det finns åtminstone två andra faktorer: Valuta: mätt i lokal valuta, och i USD, har globala aktier fallit 1%. Det handlar i stora drag om att kronan stärkts och dragit ned avkastningen för en svensk investerare. Obligationsräntor: stigande räntor i mitten av april sammanföll med en starkare krona. Även euron stärktes mot dollarn. Högre tyska räntor och en starkare euro är inte vad man förväntar sig om oron är en kollaps av eurozonen. Det kan förklara underavkastningen i Europa lika mycket som Grekland. I lokal valuta, och USD, har globala aktier tappat runt 1% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Globala aktier, lokal valuta I sek I dollar Högre räntor har drivit euron högre Slutsats: Grekland tynger främst de europeiska marknaderna och kan tynga mer. Men i det globala perspektivet har situationen inte fått något större genomslag, åtminstone inte ännu. 5

6 Den globala tillväxten ökar men nivån är modest Utsikterna för de utvecklade ekonomierna förbättras efter ett svagt första kvartal i USA vilket leder till en hygglig tillväxt under andra halvåret. Europa och Japan har varit ljuspunkterna hittills i år då recessionsoron försvunnit. Båda har starkt stöd från svaga valutor och stora penningpolitiska stimulanser. Tillväxtländerna kämpar och kommer att fortsätta med det tills motorn Kina stabiliseras när reformer och stimulanser får effekt. Ryssland och Brasilien är i recession och möter stark motvind från hög inflation och stram penningpolitik. Slutsats: en tillfällig nedgång under är nu historia men 215 kommer inte att bli så starkt som förväntat. Men uppgången breddas och tillväxten är tillräcklig för att riskfyllda tillgångar ska överprestera. Bolagens framtidsförväntningar pekar på hygglig tillväxt Global BNP (höger) Globalt PMI IMF helårsprognos Överraskningsindex svagt bleknar i väst, inte i tillväxtländerna 5 4 Index G1 Tillväxtmarknader 6

7 Tillväxten ökar i väst men bromsar i öst/syd Stark tillväxt i USA trots tillfällig svacka under 6 4 % Index BNP Ledande indikatorer (conference board), höger Starkt momentum i Europa fortsätter in i Q Japan ökar takten efter momshöjningen under % BNP Ledande index, höger Kina har inte vänt då ledande indikatorer försvagas 214 Index % Index % Index BNP Ekonomiskt sentiment, eurozonen, höger BNP Makroekonomiskt klimat, index, höger 7

8 Grekland hänger på repen kommer hjälpen i tid? Grekland och Trojkan har på sistone presenterat ett antal förslag/motförslag utan att ett avtal nåtts. Momssatser och pensioner stötestenarna men Grekland har börjat ge mark på pensionerna. Processen är därmed igång på riktigt och sannolikheten för en lösning har ökat. I skrivande stund är det dock en flytande process och det är osäkert om både avtal och om Grekland kommer att betala IMF den 3 juni. Ett avtal, om det nås, måste ratificeras av Greklands parlament där Syriza möter motstånd från de egna leden. Bara när avtal passerat parlamentet kan pengarna lösgöras för att betala IMF och senare i juli, ECB. En missad IMF-betalning kan innebära tillfälliga kapitalkontroller och möjligen också problem med den pågående likviditetsassistansen från ECB. Det skulle betyda förnyad volatilitet men är inte likställt en Grexit, speciellt inte om ett avtal nåtts, men för sent. Uppskjuten betalning till IMF den 3 juni jun 12-jun 16-jun 19-jun 3-jun 1-jul 13-jul 17-jul 2-jul Augusti 7:e IMF Rullning, statsskuldväxlar ECB EIB De grekiska marknaderna gick starkt efter förslaget den 22 juni 8 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Athens composite, eur Grekisk 1-åring, %, höger 8

9 Grekland har dragit det kortaste strået Om ett avtal inte nås, eller inte går igenom parlamenten i Grekland/Tyskland, är det nödvändigaste steget att undgå en betalningsinställelse på skulden till ECB. Att inte betala ECB i juli skulle innebära att likviditetsstödet till de grekiska bankerna skulle bli problematiskt liksom utsikterna att nå ett avtal. Detta är ett närmare steg mot Grexit än en missad IMF-betalning men givet utvecklingen på sistone ett mindre troligt scenario. Grekland har i alla fall dragit det kortaste strået. Motvilligheten att förhandla på ett seriöst sätt har kostat landet tillgången till kapitalmarknaderna, det primära budgetöverskottet har vänts till minus och bankernas reserver är i stort sett dränerade. Slutsats: vi fortsätter att följa situationen och bedömer att sannolikheten för ett avtal ökat, vilket i så fall skulle vara positivt för vår strategi. Det primära budgetöverskottet tillbaka på minus Grekland, primärt budgetöverskott, % av BNP Grekland har inte haft någon effekt på europeiska aktier jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 MSCI Europa, sek Grekland, Athex Composite 9

10 Håller inflationen på att vakna? Inflationen har knappt varit mer än ett minne från förr de senaste åren och i Europa har det snarare handlat om deflation. Ett stort utbudsgap har varit den främsta orsaken till frånvaron av inflationen, ända tills en kollaps i oljepriset tryckte ned inflationen ännu lägre trots en bättre tillväxt. Nu har inflationen stigit något och en bättre ekonomi samt ett högre oljepris har fått inflationsförväntningarna att öka. Deflationsrädslan har försvunnit, åtminstone tillfälligt. Inflationseffekten av det imploderande oljepriset avtar Inflation, Eurozonen USA Oljepris Brent, $/fat (höger) och deflationsrisken minskar Den inflation vi nu ser bör ses som positiv då den drivs av bättre tillväxt. Vi går dock mot full sysselsättning i USA och risken finns att inflationen överraskar på uppsidan. Om det händer hänger det på reaktionen från Fed. En mer hökaktig centralbank vore inte bra för marknaden. 1

11 Centralbankernas vägar divergerar Generellt är centralbankerna stödjande för marknaderna men vägarna divergerar. Fed i USA stramar åt politiken när ekonomin förbättras och lönetrycket sakta ökar. Takten kommer dock att vara långsam då man inte vill riskera återhämtningen i ekonomin I eurozonen och i Japan gäller all-in med stora QE-program. Dessa kommer att fortsätta inom överskådlig framtid tills ekonomierna är starka nog. I många tillväxtländer, som Kina, ökar centralbankerna stimulanserna när tillväxten bromsar. Fed förväntas höja för första gången på sju år i september. Det kan orsaka viss turbulens på marknaderna. Den första räntehöjningen är dock i huvudsak ett tecken på ekonomisk styrka och borde inte orsaka en mer varaktig nedgång. Låga eller lägre styrräntor förutom i USA Starten på räntecykler från Fed har inte inneburit slutet på rallyn 11

12 Nivåkorrektion i obligationer Tidigare i år föll räntorna i eurozonen till nya bottenivåer på förväntningar om stimulanser från ECB samt rädsla för deflation. Men på sistone har räntorna studsat tillbaka kraftigt då det kommit allt fler positiva tecken från ekonomin, oljepriset har stigit och överentusiasmen kring ECB:s obligationsköp lagt sig. Nuvarande nivåer ser mer eller mindre ut som rimliga för obligationsräntorna på kortare sikt. På längre sikt kan Feds räntehöjningar öka trycket något på de långa räntorna i USA. I Europa begränsar ECB:s köp rörelsen uppåt. Generellt förväntar vi oss att räntorna kommer att förbli låga i en historisk kontext. Statsobligationer är oattraktiva för investerarna; bara om räntorna skulle falla skulle de vara kortsiktigt attraktiva på grund av kursvinster. Klart stigande räntor från extremt låga nivåer Tyskland, 1-årig statsobliagtion, ränta % USA 12

13 Vinsterna för andra kvartalet borde bli tillräckligt bra Efter ett bättre än väntat första kvartal ser vi samma mönster i Q2. Huvuddelen av faktorerna som drev vinsterna i början av året är fortfarande intakta. En viss stabilisering i USA syns då vinstrevideringarna planar ut. Men i årstakt pekar estimaten på en negativ vinsttillväxt på 6% i Q2. Återigen beror detta på energisektorn; exkl. energi blir det positiv tillväxt på 1%. För hela 215 väntas tillväxten bli 1-1,5%. Europa kommer tillbaka efter fyra år av besvikelser och vi borde få ännu ett starkt kvartal. Ett moln på himlen är att de kortsiktiga revideringarna har varit svaga på sistone. Tungviktaren Storbritannien (3% av index) drar dock ned siffrorna. Vinsttillväxten för 215 kommer att hamna runt 2-3%. Japan har de starkaste utsikterna och borde klara att förlänga den snart tre år långa cykeln av stigande vinster. Kortsiktig motvind i USA, andra halvan av 215 blir starkare 15% 1% 5% % -5% -1% 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 S&P 5, Q2 förv. vinsttillv. Q3 Q4 FY215 FY215, exkl. energi Vinstförväntningarna positiva i Europa och Japan FY216 Världen Europa Tillväxtm. USA Japan 3-mån vinstrevideringskvot Källa: Nordea/DB/Factset 1-mån vinstrevideringskvot 13

14 Aktier fortsatt i topp trots en sämre relativ värdering Även om värderingen inte drivit marknaden på sistone har förutsättningarna ändrats. Uppvärderingen har tagit en paus då den absoluta värderingen brutit igenom sitt långsiktiga snitt. Men det är inte värderingen enbart som orsakat stoppet i marknaden. Stigande räntor och till viss del Grekland står för den största delen. Den relativa värderingen har blivit sämre. P/e-expansionen, som varit lång, har hela vägen stötts av konstant fallande räntor. Den trenden är dock bruten nu då räntorna bottnat ur och börjat stiga. Det kan fortsätta en bit till men vi ser få skäl till klart högre räntor från dagens nivåer. Trots det senaste trendbrottet har aktier fortfarande övertaget och värderingen är långt ifrån en nivå där den i sig själv orsakar en bestående nedgång. Med andra ord kan en fortsatt uppvärdering driva marknaden ett tag till. Sämre relativ värdering på stigande räntor 12 1 % Inv. grade Global vinstavk. Statsobl., Tyskland Aktier är inte billiga men utrymme finns för en än högre värdering Globala aktier, 12 mån p/e Snitt, 25 år Snitt, 1 år 14

15 Sentimentet knappast uppskruvat längre Starten på året präglades av förväntningar på centralbankerna som drev upp sentimentet, och i förlängningen, aktier. Men under andra kvartalet har aktier backat något och investerarnas optimism har fallit tillbaka i många undersökningar. Speciellt amerikanska investerare är mer tveksamma. Tron hos investerarna i USA på ett aktierally den lägsta på 6 år Lägre investerarförväntningar är bra nyheter för marknaden. När förväntningarna är höga är det svårt att överraska positivt. Med mer skeptiska aktörer blir genomslaget av dåliga nyheter mindre och bra nyheter kan ganska enkelt driva marknaden högre. Å andra sidan är investerarna och investeringsrådgivare fortsatt optimistiska på längre sikt. Många anser att möjliga korrektioner, som till exempel Greklandsoron, är köplägen. och även övervikterna hos förvaltarna har fallit tillbaka Investerarnas aktieövervikt, BofA 15

16 Valutor dollarstyrkan kommer tillbaka EUR/USD har reverserats på sistone, men vi tror inte att det kommer att fortsätta. Lång dollar/kort euro var den mest fullsatta positionen på marknaden och vinsthemtagningar var den stora anledningen till rörelsen. Centralbanksdivergensen kommer att bli större under hösten och tillväxten i USA vänder från mot- till medvind. Ränteskillnaderna fungerar också som medvind för dollarn. Dock, ett stort och växande handelsöverskott begränsar försvagningen i euron. Yenen, tillsammans med euron, kommer att vara de svagaste utvecklade valutorna med en risk/option att mer QE från BoJ senare i år kan skicka ned yenen ännu lägre. Fundamentala svagheter pressar tillväxtvalutorna när Fed närmar den första räntehöjningen. Även om den inte suger upp likviditeten kan den bli en trigger för mer tryck på dessa valutor mot dollarn. Länder med dubbla underskott är mest sårbara. Reversering på sistone men euron kommer att ligga under snittet /IS&A Även spekulanterna har vänt, fortsatt en fullsatt position dock 1 Antal kontrakt Antal kontrakt Nettolånga dollar, vänster Nettolånga euro, höger Källa: ThomsonReuters/IS&A 16

17 Krediter nummer två efter aktier Obligationer har haft en blandad utveckling i år. Efter ett rally i början av året har stigande statsräntor tryckt ned avkastningen på sistone. High yield har klarat miljön bäst tack vare lägre spreadar och kortare duration. High yield har påverkats minst av ränteuppgången High yield är fortsatt det mest intressanta ränteslaget och vi behåller vår övervikt. Konkurserna väntas förbli låga och bolagsfundamenta är starka. Oljepriset är en risk men den har minskat när oljan vänt upp från bottennivåerna. Också tillväxtobligationer erbjuder en hygglig ränta som attraherar på längre sikt. Tillväxtvalutorna är dock känsliga för Feds första räntehöjning vilket kan orsaka volatilitet på kortare sikt. Inom investment grade rekommenderar vi övervikt och fokus på USA där räntan är klart högre än i Europa. och ger fortsatt bäst värde 17

18 Regional strategi håll kvar Europa Behåll övervikten i Europa. Bättre vinster än väntat under, ljusare tillväxtutsikter och fullt stöd från ECB stödjer europeiska aktier. Grekland är en risk, vår syn är dock att det positiva har överhanden. Neutral Japan. Positiva faktorer finns, som vinster och värdering, liksom tillväxt, men det är inte tillräckligt för en övervikt i vår bok. Neutral USA. En mindre relativ vinstpotential och en utsträckt värdering är de uppenbara nackdelarna. Men stabilitet och en allt bättre tillväxt balanserar den synen. Vi ser fortfarande inte drivkrafterna för Latinamerika och Östeuropa, fundamenta är fortsatt för svaga inom många områden. Asien är vårt val inom tillväxtmarknader. Undervikta de förra, neutral den senare. Sverige har vissa frågetecken kring värdering och en allt starkare krona är en motvind. Behåll neutral. Fantastisk avkastning trots högre volatilitet jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 USA Europa Sverige Japan Tillväxtmarknader /IS&A 18

19 Aktiemarknader Investment Strategy & Advice Juli 215

20 Taktisk allokering, aktieportföljen USA 35% (35 %) + Momentum i ekonomin tar fart efter svagt + Stabila bolagsvinster i absoluta tal + Lägre oljepriser stödjer realinkomster, konsumtionen och tillväxten - Marginalerna på rekordhöga nivåer - Dollarförstärkningen kan tynga intäkter och tillväxt - Utmanande värdering både i absoluta och relativa termer Sverige 25% (25 %) + Bra fart på den svenska ekonomin + Utdelningarna attraktiva relativt räntor + Q2 fortsätter troligen att visa bra vinster - men förväntningarna slogs inte som i Europa - och kronan kan ställa till det efter förnyad styrka - Känsligt för exogena risker Europa 25% (2 %) + Tillväxten tar fart, på väg mot 1,5% Svagare euro är gynnsam för både tillväxt och vinster + Intäkterna för Q2 väntas följa i det starka :s fotspår - Värderingen börjar bli hög i absoluta tal - Grekland en potentiellt stor kortsiktig risk Obs: Siffrorna inom parantes avser neutral regionvikt Japan 5% (5 %) + Fullt stöd från Bank of Japan + Attraktiv värdering, både relativ och absolut + Positivt vinstmomentum - Majoriten av de bra nyheterna/förväntningarna är inprisade - Ytterligare försvagning av yenen när BoJ:s balansräkning ökar - Negativa reallöneökningar sätter press på konsumtionen på kort sikt Tillväxtmarknader 1% (15 %) + Ekonomin visar tecken på stabilisering, främst i Asien + Lägre inflationstakt och centralbanksstimulanser på flertalet marknader - Högre amerikansk ränta/dollar ger risk för utflöden - Värderingen är blandad - från under- till övervärderade marknader - Volatiteten hög jämfört med utvecklade marknader 2

21 Europa övervägande positivt, förutom Grekland Utvecklingen i år har varit sidledes sedan mars, trots en bra vinstsäsong. Det gäller för övrigt alla utvecklade regioner. På makrosidan ser Europa för en gångs skull bra ut. De flesta indikatorer pekar åt rätt håll och tillväxten går mot runt 1,5% under ECB och den svagare euron agerar kraftfullt stöd. Grekland är elefanten i rummet. Ett flertal linjer har korsats utan en uppgörelse, vårt huvudscenario är fortsatt en lösning. Det eller inte, volatiliteten kan öka framöver. Värderingen har fallit tillbaka något men inte tillräckligt för att göra den till en drivkraft. Vi ser den bästa vinstpotentialen i Europa inom utvecklade marknader och andra kvartalet kommer troligen att bli ännu ett starkt kvartal. Sidledes med mer volatilitet sedan mars jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 USA, sek Europa Japan Värderingen något lägre, men som andra regioner, fortsatt hög Slutsats: argumenten för Europa (inklusive Grekland) är intakta, behåll övervikt. MSCI Europa, 12 mån p/e Snitt, 1 år 21

22 Japan stödjande miljö men saknar positiva drivkrafter Japan har gått bra men mycket är diskonterat och vi tvekar till att ta tillbaka övervikten. Penningpolitiken är stödjande men USD/JPY är nära oförändrad i år och ger inget eller lite stöd till vinsterna. Svagare yen positivt för vinsterna, men effekten avtar 1,8 1,6 1,4 1,2 Bara något mer stöd från en svagare yen Tillväxten första kvartalet överraskade positivt men vissa ledande aktivitetsindikatorer visar tecken på svaghet och konsumtionen släpar efter förväntningarna. Reallönerna stiger dock vilket stödjer tillväxten. Reformer genomförs men effekterna kommer mer på längre sikt. Värderingen är fortsatt attraktiv, dock i mindre utsträckning. En p/e-expansion har drivit avkastningen, vinsterna är till stor del diskonterade i dagens nivåer. Framöver kommer korrelationen mellan valutan och vinsterna minska och inhemska bolag kan gå bättre. Att bolagen fokuserar mer på aktieägarvärde är positivt, och stigande avkastning på eget kapital kan ligga i korten framöver. 1 9,8 8, Vinster, Japan rel. Världen USD/JPY Utsikterna för bolagen kommande kvartal är en oro Q4 21 Q3 211 Q Q4 213 Q3 214 Q2 215 Affärsläget - Utsikter (MoF) Slutsats: behåll neutral. 22

23 USA tillväxten kommer tillbaka, vinsterna får det trögare Trots en räcka tillväxtbesvikelser under starten av året har marknaderna i USA varit förvånansvärt stabila. Men tröga, för en svensk investerare har den svaga kronan drivit. Medan tillväxten stabiliseras skiftar nu fokus till vinsterna. var svagt, som förväntat, och vi får sträcka oss till Q4 innan vinsttillväxten blir positiv i årstakt. Vinsttillväxten Q2 kommer troligen att hamna runt -6% i årstakt. Till största delen har den svagare vinsttrenden tagits ut i en högre värdering. Vi anser att USA är utsträckt i nuläget. Kan marginalerna hållas på nuvarande (höga) nivåer med tecken på ökat lönetryck? Vinsterna som andel av BNP ligger också på höga nivåer och dollarstyrka är en annan oro. Marknaden verkar dock se igenom detta och blicka framåt. Slutsats: vinster och värdering är en motvind, vår syn är att tillväxt och stabilitet balanserar. Behåll neutral. Knappast någon volatilitet i USA i år jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 S&P 5, i $ I sek Inte bara marginalerna är höga, vinsterna/bnp nära toppnivåer 23

24 Sverige i väntan på andra kvartalet Juni var inte snäll mot svenska aktier (eller aktier i allmänhet). Sverige är i stort en passagerare till det globala händelseförloppet. Med de globala utsikterna satta väntar analytikerna på det andra kvartalet. I stort väntas en fortsättning på det första (runt 2% vinstillväxt i årstakt). En oro är att den indextunga industrisektorn har svårt att växa organiskt, en hint om en modest global tillväxt. En annan är att kronan har börjat stärkas, knappast positivt för vinsterna. Värderingen förblir en oro. Även om den fallit tillbaka är nivåerna höga. P/e-expansion har tryckt ned utdelningarna, tidigare ett klart plus. På hemmaplan går ekonomin starkt. Tillväxten hamnar runt ~3% men ingen inflation och QE-konkurrens från ECB tvingar Riksbanken till låga/lägre räntor trots hög tillväxt och skenande bostadspriser. Tuffare tider under juni jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Sverige OMX, sek MSCI Världen MSCI Europa /IS&A Kronstyrka, om den fortsätter, kan innebära problem för bolagen jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 SEK, handelsviktad (KIX Index) /IS&A Slutsats: behåll neutral. 24

25 Asien stabiliserande tillväxt och värdering stöder Den kinesiska aktiemarknaden har varit den drivande kraften för Asien i år, avkastningen där har varit mellan 2-11% beroende på börs. Utvecklingen har varit mer dämpad i Indien och Korea vilket innebär att Asien som region gått som globala aktier. Vinstutsikterna förblir hyggliga och de har varit stabila under året trots en trögare ekonomi. Estimaten pekar på tvåsiffrig vinsttillväxt kommande 12 månader, nästan 3% mer än för globala aktier. Nära bubbelvärdering på de kinesiska fastlandsbörserna hindrar inte de internationellt handlade aktierna (MSCI Kina) att vara hyggligt värderade. Rabatten relativt globala aktier förblir nära 1-årshögsta. Breda Asien handlas kring ett p/e på 12 och erbjuder också en attraktiv rabatt relativt den globala marknaden. Kina ligger bakom mycket av den fina utvecklingen i Asien 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 MSCI Asien, sek Relativt globala aktier Fastlandsbörserna i Kina är dyra, de internationella mer rimliga Shanghai A-aktier, 12 mån p/e Shenzhen A MSCI Kina MSCI Världen Slutsats: Asien har stöd men bättre möjligheter finns på annat håll neutral. 25

26 Kina finansiella reformer och lättare penningpolitik Den ekonomiska utvecklingen har varit hyggligt stabil i år. Tillväxten har bromsat, regeringen balanserar mellan minskad belåning och ekonomisk tillväxt. På kort sikt blir tillväxten trög men Kina undviker en hårdlandning. Bostadsmarknaden är en risk för tillväxten då byggandet är en stor del av BNP-tillväxten, vi tror att priserna stabiliseras på kort sikt då lagren balanseras eller minskar i de stora städerna. Centralbanken håller penningpolitiken stödjande. Låg inflation och en svagare tillväxt ger stort utrymme för mer stöd framöver. Både ekonomin och finansmarknaderna gynnas. Den finansiella reformtakten skruvas upp och har både kort- och långsiktiga positiva effekter. Programmet att byta skuld från lokala regeringar borde skapa mer transparens i skuggbankssystemet. Ökad likviditet stödjer tillväxten och de finansiella marknaderna jun-1 maj-11 apr-12 mar-13 feb-14 jan Reservkrav, banker (höger) Lagren av bostäder stabiliseras Nyutlåning, 12 mån glid. Medelvärde jun-1 feb-11 okt-11 jun-12 feb-13 okt-13 jun-14 feb-15 Osålda fastigheter, Peking Guangzho Shenzhen Shanghai 26

27 Indien lägre priser, men inte billigare Indiska aktier har trendat nedåt sedan toppen den 4 mars, dagen för en överraskande räntesänkning då investerarna tackade för den goda nyheten och började ta hem vinster. Sedan dess har Indien gått sämre både relativt tillväxtmarknader och globala aktier och börjar nu närma sig översålda nivåer. Fallande kurser är bra för värderingen om inte vinstutsikterna faller samtidigt. Precis detta har skett och därför är premien relativt tillväxtmarknader (12 mån p/e = 17,7) intakt och ger knappast stöd. Efter en tredje räntesänkning för i år (25 punkter till 7,25%), signalerade RBI att man är klara. Om inte monsunsäsongen orsakar en inflationsspik kan ytterligare en sänkning komma, vilket skulle förbättra investerarsentimentet. På dessa nivåer borde positiva överraskningar ha större genomslag än negativa och vi ser att riskerna ligger något på uppsidan. Indien nära översålda nivåer relativt andra marknader Utveckling, Indien rel. Globala aktier, i årstakt I kvartalstakt men värderingen är fortsatt hög trots korrektionen MSCI Indien, 12 mån p/e Snitt, 1 år Snitt, hela perioden 27

28 Östeuropa mer volatilitet är verkligheten Sedan mitten på maj har Östeuropa haft en trög utveckling då Ukraina flammat upp igen och valet i Turkiet adderat än mer osäkerhet på marknaden. Båda tynger framöver. Makroutsikterna generellt är inte speciellt skimrande. Alla länder utom Polen bromsar ned och Ryssland upplever det värsta och första fallet i BNP sedan finanskrisen. Volatiliteten i oljepriset drabbar alla marknader men av olika anledningar: Ryssland är en stor producent, de andra stora konsumenter. Ryska aktier stiger med oljepriset, turkiska/polska sjunker. Om man tvingas leta efter positiva faktorer är det fortsatt värderingen och utdelningarna. Vinstutsikterna visar också tecken på att bottna ut. Slutsats: vi fortsätter att rekommendera en undervikt i Östeuropa. Kraftiga fall i Östeuropa på sistone jan-15 mar-15 maj-15 MSCI Världen, sek Tillväxtmarknader Östeuropa Bottnar vinstutsikterna äntligen ut? mån vinster, Östeuropa Tillväxtm. Utv. marknader 28

29 Ryssland det ser bättre ut, men inte bra Centralbankinterventioner och räntesänkningar har skickat ned rubeln till mer rimliga nivåer efter mitten på maj. Detta har också inneburit förluster i ryska aktier för utländska investerare. Makromässigt är stressen ute ur ekonomin och det finansiella systemet som dock kommer att känna av recessionen två-tre kvartal till. Uppsidan är att räntesänkningarna kan fortsätta men effekterna kommer senare. I och med det senaste fallet är värderingen nu mer rimlig (men ännu inte attraktiv). Också vinstutsikterna förbättras från krisnivåerna. Frågan om att investera i Ryssland handlar om geopolitisk risk och oljepriset. Vi ser ingen uthållig uppsida på någon av fronterna och rekommenderar således att fortsätta att undvika Ryssland, speciellt ur ett riskjusterat perspektiv. Den ryska ekonomin kommer att bli sämre innan den blir bätre Reala lönder, Ryssland, i årstakt Detaljhandelsförsäljning Värderingen mer rimlig men ännu inte ett köp mån p/e, Ryssland 29

30 Latinamerika skillnad i ekonomierna, inte avkastningen Divergensen mellan de två största ekonomierna fortsätter, Brasilien bromsar och Mexiko växer, men vi ser ingen skillnad i avkastning mellan dem. Orsaken är fortsatt politisk. Brasilien försöker få ekonomin på rätt spår genom besparingar likväl som överväganden om högre skatter under nästa år. Det mexikanska mellanvalet i juni innehöll våld, mord av en kandidat, men en fortsatt majoritet för president Peña Nieto. Det betyder att reformplanerna fortsatt är på plats. Riskerna för fortsatta fall i råvarumarknaderna är fortfarande stora vilket drabbar bolagen i regionen, speciellt i Brasilien. Slutsats: politiken fortsätter att överskugga fundamenta, och därmed avkastningen. Behåll undervikten. Utvecklingen släpar efter resten av världen jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 MSCI Tillväxtmarknader Världen Latinamerika Fallande råvarupriser en huvudvärk för Latinamerika 16 Index Brent, olja Koppar Järnmalm 3

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Fokus på Riksbankens

Läs mer

Månadsrapport juli 2011

Månadsrapport juli 2011 Månadsrapport juli 2011 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys november 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Penningpolitisk

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys maj 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Riksbanken

Läs mer

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014

Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 Nordic Outlook Ekonomisk Analys Maj 2014 USA-ledd återhämtning trots geopolitisk oro Nya stimulanser från ECB och Riksbanken Innehållsförteckning Internationell översikt 5 USA 12 Tema: Hur stram är amerikansk

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks analytiker positivt på den

Läs mer

Månadsrapport mars 2012

Månadsrapport mars 2012 Månadsrapport mars 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen riktar

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys januari 2015 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Ny bazooka

Läs mer

Månadsrapport oktober 2012

Månadsrapport oktober 2012 Månadsrapport oktober 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång

Private Banking. Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång Martin Bolander: Så tacklar du en ränteuppgång PLACERING. Just nu är räntenivåerna rekordlåga. Men hur optimerar man placeringarna inför den förväntade ränteuppgången? Martin Bolander på Investment Center

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011.

ökade visserligen långsammare fjärde kvartalet 2010, men både globala och svenska indikatorer pekar på en stark inledning av 2011. Premium nyhetsbrev april 2011 Det ekonomiska läget vår analys Banker och fastigheter lågt värderade Efter två starka år har 2011 inletts betydligt blygsammare på den svenska börsen. Trots det ser Swedbanks

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Ketchupeffekt för mobila betalningar TEKNIK. Snart får de mobila banktjänsterna sitt stora genombrott. Det menar Siv Larsson, Privatmarknadschef på Varbergs Sparbank,som lanserar flera nya lösningar som

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juli 2013 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på ränteplacering, sidan 5 Förslag på skuldhantering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 8 Förslag på valutahantering, sidan 9 Stökig sommar

Läs mer

Förvaltarna har ordet

Förvaltarna har ordet Förvaltarkommentaren är ett oreviderat utdrag ur fondens årsberättelse och kan komma att justeras. Den slutliga, reviderade årsberättelsen publiceras i februari 2015. Förvaltarna har ordet Nektar syftar

Läs mer

Månadsrapport februari 2012

Månadsrapport februari 2012 Månadsrapport februari 2012 I rapporten beskriver våra analytiker rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten finns förslag på fördelning mellan aktier och räntor. Produktförslagen

Läs mer

Månadens affärsöversikt

Månadens affärsöversikt Makroanalys juni 2014 Makro, sidan 2 Räntemarknaden, sidan 4 Förslag på skuldhantering, sidan 6 Förslag på ränteplacering, sidan 7 Vår valutasyn, sidan 9 Förslag på valutahantering, sidan 12 Mjukare Riksbank

Läs mer

Månadsrapport januari 2013

Månadsrapport januari 2013 Månadsrapport januari 2013 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Ekonomiska Utsikter Januari 2009

Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Ekonomiska Utsikter Januari 2009 Innehåll Tabellsamling Nyckeltal... 6 Räntor... 7 Valutor... 7 Översikt och Finland ÖVERSIKT Ekonomin i en djup recession, men det ljusnar vid horisonten... 4 FINLAND

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer