Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215

2 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila. Trots en del brus på sistone är fundamenta fortsatt stödjande för aktier. Behåll övervikten. De ekonomiska utsikterna, hyggliga vinster och fullt stöd från centralbankerna pekar mot mer avkastning i aktier. Takten blir lägre men riktningen består. Globala aktier har fallit tillbaka på en kombination av vinsthemtagningar, stigande räntor, starkare krona och Grexit-oro. Nu är sentimentet hos investerarna mer försiktigt vilket lämnar utrymme för positiva överraskningar. Vi föredrar europeiska aktier trots Grekland då konjunkturen tar fart. En lösning i Grekland skulle ge än mer stöd jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 1,8,6,4,2 Övervikt aktier, speciellt europeiska, samt obligationer med högre risk MSCI Europa, sek Tyskland, 1-årig statsobligation, ränta % (höger) 2

3 Huvudrekommendationer juli 215 Tillgångsallokering: Aktier Övervikt (+5%) Långa räntor Undervikt (-5%) Korta räntor Neutral Aktieregioner: Europa Övervikt Nordamerika Neutral Japan Neutral Sverige Neutral Tillväxtmarknader Undervikt Inom tillväxtmarknader: Asien neutral, Latinamerika undervikt, Östeuropa undervikt Långa räntor: Statsobligationer Investment grade Tillväxtmarknadsobl. High yield Undervikt Övervikt Neutral Övervikt 3

4 TAA Scoreboard juli 215 Värdering Den absoluta aktievärderingen har kommit ned något men räntorna har stigit mer riskpremierna något lägre. Trots detta står aktier ut som det mest attraktiva tillgångsslaget. Penningpolitik & likviditet Penningpolitiken är mycket stödjande då fler och fler centralbanker sänker sina styrräntor. Fed är den enda stora aktör som är nära att höja räntan. Konjunkturcykeln Viss bekräftelse i hårda data att tillväxten ökar, speciellt i USA. Europa och Japan går bra. EM en blandad påse. Framåtblickande indikatorer i huvudsak positiva. Inflationen ökar men från mycket låga nivåer. Slutsats Övervikt: Aktier, high yield, investment grade och tillväxtmarknadsobl. lokal valuta Neutral: Penningmarknad Undervikt: Statsobligationer, tillväxtmarknadsobl. hårdvaluta Vinster Andra kvartalets vinster följer med modest, men tillräcklig, vinsttillväxt under 215. Vinsttillväxten är högst i Europa och Japan, mindre momentum i USA. Tillväxtländerna generellt sett svaga. Valutor De största rörelserna ligger bakom oss, dollarn väntas fortsätta vara stark mot euron och yenen. Tillväxtmarknadsvalutor får sannolikt en blandad utveckling. Investerares positionering Investerarna är hoppfulla men inte all-in. Sentimentet har försvagats på sistone men nivåerna innan oron var knappast extrema. Stora kontantandelar hos förvaltarna för närvarande. 4

5 Korrektionen i aktier handlar inte bara om Grekland Sedan toppen den 15 april är globala aktier ned 6% i svenska kronor. Givet det enorma fokus på Grekland i media är det lätt att tro att allt beror på just den grekiska skuldkrisen. Den grekiska situationen får för mycket vikt som orsak till korrektionen, det finns åtminstone två andra faktorer: Valuta: mätt i lokal valuta, och i USD, har globala aktier fallit 1%. Det handlar i stora drag om att kronan stärkts och dragit ned avkastningen för en svensk investerare. Obligationsräntor: stigande räntor i mitten av april sammanföll med en starkare krona. Även euron stärktes mot dollarn. Högre tyska räntor och en starkare euro är inte vad man förväntar sig om oron är en kollaps av eurozonen. Det kan förklara underavkastningen i Europa lika mycket som Grekland. I lokal valuta, och USD, har globala aktier tappat runt 1% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Globala aktier, lokal valuta I sek I dollar Högre räntor har drivit euron högre Slutsats: Grekland tynger främst de europeiska marknaderna och kan tynga mer. Men i det globala perspektivet har situationen inte fått något större genomslag, åtminstone inte ännu. 5

6 Den globala tillväxten ökar men nivån är modest Utsikterna för de utvecklade ekonomierna förbättras efter ett svagt första kvartal i USA vilket leder till en hygglig tillväxt under andra halvåret. Europa och Japan har varit ljuspunkterna hittills i år då recessionsoron försvunnit. Båda har starkt stöd från svaga valutor och stora penningpolitiska stimulanser. Tillväxtländerna kämpar och kommer att fortsätta med det tills motorn Kina stabiliseras när reformer och stimulanser får effekt. Ryssland och Brasilien är i recession och möter stark motvind från hög inflation och stram penningpolitik. Slutsats: en tillfällig nedgång under är nu historia men 215 kommer inte att bli så starkt som förväntat. Men uppgången breddas och tillväxten är tillräcklig för att riskfyllda tillgångar ska överprestera. Bolagens framtidsförväntningar pekar på hygglig tillväxt Global BNP (höger) Globalt PMI IMF helårsprognos Överraskningsindex svagt bleknar i väst, inte i tillväxtländerna 5 4 Index G1 Tillväxtmarknader 6

7 Tillväxten ökar i väst men bromsar i öst/syd Stark tillväxt i USA trots tillfällig svacka under 6 4 % Index BNP Ledande indikatorer (conference board), höger Starkt momentum i Europa fortsätter in i Q Japan ökar takten efter momshöjningen under % BNP Ledande index, höger Kina har inte vänt då ledande indikatorer försvagas 214 Index % Index % Index BNP Ekonomiskt sentiment, eurozonen, höger BNP Makroekonomiskt klimat, index, höger 7

8 Grekland hänger på repen kommer hjälpen i tid? Grekland och Trojkan har på sistone presenterat ett antal förslag/motförslag utan att ett avtal nåtts. Momssatser och pensioner stötestenarna men Grekland har börjat ge mark på pensionerna. Processen är därmed igång på riktigt och sannolikheten för en lösning har ökat. I skrivande stund är det dock en flytande process och det är osäkert om både avtal och om Grekland kommer att betala IMF den 3 juni. Ett avtal, om det nås, måste ratificeras av Greklands parlament där Syriza möter motstånd från de egna leden. Bara när avtal passerat parlamentet kan pengarna lösgöras för att betala IMF och senare i juli, ECB. En missad IMF-betalning kan innebära tillfälliga kapitalkontroller och möjligen också problem med den pågående likviditetsassistansen från ECB. Det skulle betyda förnyad volatilitet men är inte likställt en Grexit, speciellt inte om ett avtal nåtts, men för sent. Uppskjuten betalning till IMF den 3 juni jun 12-jun 16-jun 19-jun 3-jun 1-jul 13-jul 17-jul 2-jul Augusti 7:e IMF Rullning, statsskuldväxlar ECB EIB De grekiska marknaderna gick starkt efter förslaget den 22 juni 8 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Athens composite, eur Grekisk 1-åring, %, höger 8

9 Grekland har dragit det kortaste strået Om ett avtal inte nås, eller inte går igenom parlamenten i Grekland/Tyskland, är det nödvändigaste steget att undgå en betalningsinställelse på skulden till ECB. Att inte betala ECB i juli skulle innebära att likviditetsstödet till de grekiska bankerna skulle bli problematiskt liksom utsikterna att nå ett avtal. Detta är ett närmare steg mot Grexit än en missad IMF-betalning men givet utvecklingen på sistone ett mindre troligt scenario. Grekland har i alla fall dragit det kortaste strået. Motvilligheten att förhandla på ett seriöst sätt har kostat landet tillgången till kapitalmarknaderna, det primära budgetöverskottet har vänts till minus och bankernas reserver är i stort sett dränerade. Slutsats: vi fortsätter att följa situationen och bedömer att sannolikheten för ett avtal ökat, vilket i så fall skulle vara positivt för vår strategi. Det primära budgetöverskottet tillbaka på minus Grekland, primärt budgetöverskott, % av BNP Grekland har inte haft någon effekt på europeiska aktier jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 MSCI Europa, sek Grekland, Athex Composite 9

10 Håller inflationen på att vakna? Inflationen har knappt varit mer än ett minne från förr de senaste åren och i Europa har det snarare handlat om deflation. Ett stort utbudsgap har varit den främsta orsaken till frånvaron av inflationen, ända tills en kollaps i oljepriset tryckte ned inflationen ännu lägre trots en bättre tillväxt. Nu har inflationen stigit något och en bättre ekonomi samt ett högre oljepris har fått inflationsförväntningarna att öka. Deflationsrädslan har försvunnit, åtminstone tillfälligt. Inflationseffekten av det imploderande oljepriset avtar Inflation, Eurozonen USA Oljepris Brent, $/fat (höger) och deflationsrisken minskar Den inflation vi nu ser bör ses som positiv då den drivs av bättre tillväxt. Vi går dock mot full sysselsättning i USA och risken finns att inflationen överraskar på uppsidan. Om det händer hänger det på reaktionen från Fed. En mer hökaktig centralbank vore inte bra för marknaden. 1

11 Centralbankernas vägar divergerar Generellt är centralbankerna stödjande för marknaderna men vägarna divergerar. Fed i USA stramar åt politiken när ekonomin förbättras och lönetrycket sakta ökar. Takten kommer dock att vara långsam då man inte vill riskera återhämtningen i ekonomin I eurozonen och i Japan gäller all-in med stora QE-program. Dessa kommer att fortsätta inom överskådlig framtid tills ekonomierna är starka nog. I många tillväxtländer, som Kina, ökar centralbankerna stimulanserna när tillväxten bromsar. Fed förväntas höja för första gången på sju år i september. Det kan orsaka viss turbulens på marknaderna. Den första räntehöjningen är dock i huvudsak ett tecken på ekonomisk styrka och borde inte orsaka en mer varaktig nedgång. Låga eller lägre styrräntor förutom i USA Starten på räntecykler från Fed har inte inneburit slutet på rallyn 11

12 Nivåkorrektion i obligationer Tidigare i år föll räntorna i eurozonen till nya bottenivåer på förväntningar om stimulanser från ECB samt rädsla för deflation. Men på sistone har räntorna studsat tillbaka kraftigt då det kommit allt fler positiva tecken från ekonomin, oljepriset har stigit och överentusiasmen kring ECB:s obligationsköp lagt sig. Nuvarande nivåer ser mer eller mindre ut som rimliga för obligationsräntorna på kortare sikt. På längre sikt kan Feds räntehöjningar öka trycket något på de långa räntorna i USA. I Europa begränsar ECB:s köp rörelsen uppåt. Generellt förväntar vi oss att räntorna kommer att förbli låga i en historisk kontext. Statsobligationer är oattraktiva för investerarna; bara om räntorna skulle falla skulle de vara kortsiktigt attraktiva på grund av kursvinster. Klart stigande räntor från extremt låga nivåer Tyskland, 1-årig statsobliagtion, ränta % USA 12

13 Vinsterna för andra kvartalet borde bli tillräckligt bra Efter ett bättre än väntat första kvartal ser vi samma mönster i Q2. Huvuddelen av faktorerna som drev vinsterna i början av året är fortfarande intakta. En viss stabilisering i USA syns då vinstrevideringarna planar ut. Men i årstakt pekar estimaten på en negativ vinsttillväxt på 6% i Q2. Återigen beror detta på energisektorn; exkl. energi blir det positiv tillväxt på 1%. För hela 215 väntas tillväxten bli 1-1,5%. Europa kommer tillbaka efter fyra år av besvikelser och vi borde få ännu ett starkt kvartal. Ett moln på himlen är att de kortsiktiga revideringarna har varit svaga på sistone. Tungviktaren Storbritannien (3% av index) drar dock ned siffrorna. Vinsttillväxten för 215 kommer att hamna runt 2-3%. Japan har de starkaste utsikterna och borde klara att förlänga den snart tre år långa cykeln av stigande vinster. Kortsiktig motvind i USA, andra halvan av 215 blir starkare 15% 1% 5% % -5% -1% 1,6 1,4 1,2 1,,8,6,4 S&P 5, Q2 förv. vinsttillv. Q3 Q4 FY215 FY215, exkl. energi Vinstförväntningarna positiva i Europa och Japan FY216 Världen Europa Tillväxtm. USA Japan 3-mån vinstrevideringskvot Källa: Nordea/DB/Factset 1-mån vinstrevideringskvot 13

14 Aktier fortsatt i topp trots en sämre relativ värdering Även om värderingen inte drivit marknaden på sistone har förutsättningarna ändrats. Uppvärderingen har tagit en paus då den absoluta värderingen brutit igenom sitt långsiktiga snitt. Men det är inte värderingen enbart som orsakat stoppet i marknaden. Stigande räntor och till viss del Grekland står för den största delen. Den relativa värderingen har blivit sämre. P/e-expansionen, som varit lång, har hela vägen stötts av konstant fallande räntor. Den trenden är dock bruten nu då räntorna bottnat ur och börjat stiga. Det kan fortsätta en bit till men vi ser få skäl till klart högre räntor från dagens nivåer. Trots det senaste trendbrottet har aktier fortfarande övertaget och värderingen är långt ifrån en nivå där den i sig själv orsakar en bestående nedgång. Med andra ord kan en fortsatt uppvärdering driva marknaden ett tag till. Sämre relativ värdering på stigande räntor 12 1 % Inv. grade Global vinstavk. Statsobl., Tyskland Aktier är inte billiga men utrymme finns för en än högre värdering Globala aktier, 12 mån p/e Snitt, 25 år Snitt, 1 år 14

15 Sentimentet knappast uppskruvat längre Starten på året präglades av förväntningar på centralbankerna som drev upp sentimentet, och i förlängningen, aktier. Men under andra kvartalet har aktier backat något och investerarnas optimism har fallit tillbaka i många undersökningar. Speciellt amerikanska investerare är mer tveksamma. Tron hos investerarna i USA på ett aktierally den lägsta på 6 år Lägre investerarförväntningar är bra nyheter för marknaden. När förväntningarna är höga är det svårt att överraska positivt. Med mer skeptiska aktörer blir genomslaget av dåliga nyheter mindre och bra nyheter kan ganska enkelt driva marknaden högre. Å andra sidan är investerarna och investeringsrådgivare fortsatt optimistiska på längre sikt. Många anser att möjliga korrektioner, som till exempel Greklandsoron, är köplägen. och även övervikterna hos förvaltarna har fallit tillbaka Investerarnas aktieövervikt, BofA 15

16 Valutor dollarstyrkan kommer tillbaka EUR/USD har reverserats på sistone, men vi tror inte att det kommer att fortsätta. Lång dollar/kort euro var den mest fullsatta positionen på marknaden och vinsthemtagningar var den stora anledningen till rörelsen. Centralbanksdivergensen kommer att bli större under hösten och tillväxten i USA vänder från mot- till medvind. Ränteskillnaderna fungerar också som medvind för dollarn. Dock, ett stort och växande handelsöverskott begränsar försvagningen i euron. Yenen, tillsammans med euron, kommer att vara de svagaste utvecklade valutorna med en risk/option att mer QE från BoJ senare i år kan skicka ned yenen ännu lägre. Fundamentala svagheter pressar tillväxtvalutorna när Fed närmar den första räntehöjningen. Även om den inte suger upp likviditeten kan den bli en trigger för mer tryck på dessa valutor mot dollarn. Länder med dubbla underskott är mest sårbara. Reversering på sistone men euron kommer att ligga under snittet /IS&A Även spekulanterna har vänt, fortsatt en fullsatt position dock 1 Antal kontrakt Antal kontrakt Nettolånga dollar, vänster Nettolånga euro, höger Källa: ThomsonReuters/IS&A 16

17 Krediter nummer två efter aktier Obligationer har haft en blandad utveckling i år. Efter ett rally i början av året har stigande statsräntor tryckt ned avkastningen på sistone. High yield har klarat miljön bäst tack vare lägre spreadar och kortare duration. High yield har påverkats minst av ränteuppgången High yield är fortsatt det mest intressanta ränteslaget och vi behåller vår övervikt. Konkurserna väntas förbli låga och bolagsfundamenta är starka. Oljepriset är en risk men den har minskat när oljan vänt upp från bottennivåerna. Också tillväxtobligationer erbjuder en hygglig ränta som attraherar på längre sikt. Tillväxtvalutorna är dock känsliga för Feds första räntehöjning vilket kan orsaka volatilitet på kortare sikt. Inom investment grade rekommenderar vi övervikt och fokus på USA där räntan är klart högre än i Europa. och ger fortsatt bäst värde 17

18 Regional strategi håll kvar Europa Behåll övervikten i Europa. Bättre vinster än väntat under, ljusare tillväxtutsikter och fullt stöd från ECB stödjer europeiska aktier. Grekland är en risk, vår syn är dock att det positiva har överhanden. Neutral Japan. Positiva faktorer finns, som vinster och värdering, liksom tillväxt, men det är inte tillräckligt för en övervikt i vår bok. Neutral USA. En mindre relativ vinstpotential och en utsträckt värdering är de uppenbara nackdelarna. Men stabilitet och en allt bättre tillväxt balanserar den synen. Vi ser fortfarande inte drivkrafterna för Latinamerika och Östeuropa, fundamenta är fortsatt för svaga inom många områden. Asien är vårt val inom tillväxtmarknader. Undervikta de förra, neutral den senare. Sverige har vissa frågetecken kring värdering och en allt starkare krona är en motvind. Behåll neutral. Fantastisk avkastning trots högre volatilitet jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 USA Europa Sverige Japan Tillväxtmarknader /IS&A 18

19 Aktiemarknader Investment Strategy & Advice Juli 215

20 Taktisk allokering, aktieportföljen USA 35% (35 %) + Momentum i ekonomin tar fart efter svagt + Stabila bolagsvinster i absoluta tal + Lägre oljepriser stödjer realinkomster, konsumtionen och tillväxten - Marginalerna på rekordhöga nivåer - Dollarförstärkningen kan tynga intäkter och tillväxt - Utmanande värdering både i absoluta och relativa termer Sverige 25% (25 %) + Bra fart på den svenska ekonomin + Utdelningarna attraktiva relativt räntor + Q2 fortsätter troligen att visa bra vinster - men förväntningarna slogs inte som i Europa - och kronan kan ställa till det efter förnyad styrka - Känsligt för exogena risker Europa 25% (2 %) + Tillväxten tar fart, på väg mot 1,5% Svagare euro är gynnsam för både tillväxt och vinster + Intäkterna för Q2 väntas följa i det starka :s fotspår - Värderingen börjar bli hög i absoluta tal - Grekland en potentiellt stor kortsiktig risk Obs: Siffrorna inom parantes avser neutral regionvikt Japan 5% (5 %) + Fullt stöd från Bank of Japan + Attraktiv värdering, både relativ och absolut + Positivt vinstmomentum - Majoriten av de bra nyheterna/förväntningarna är inprisade - Ytterligare försvagning av yenen när BoJ:s balansräkning ökar - Negativa reallöneökningar sätter press på konsumtionen på kort sikt Tillväxtmarknader 1% (15 %) + Ekonomin visar tecken på stabilisering, främst i Asien + Lägre inflationstakt och centralbanksstimulanser på flertalet marknader - Högre amerikansk ränta/dollar ger risk för utflöden - Värderingen är blandad - från under- till övervärderade marknader - Volatiteten hög jämfört med utvecklade marknader 2

21 Europa övervägande positivt, förutom Grekland Utvecklingen i år har varit sidledes sedan mars, trots en bra vinstsäsong. Det gäller för övrigt alla utvecklade regioner. På makrosidan ser Europa för en gångs skull bra ut. De flesta indikatorer pekar åt rätt håll och tillväxten går mot runt 1,5% under ECB och den svagare euron agerar kraftfullt stöd. Grekland är elefanten i rummet. Ett flertal linjer har korsats utan en uppgörelse, vårt huvudscenario är fortsatt en lösning. Det eller inte, volatiliteten kan öka framöver. Värderingen har fallit tillbaka något men inte tillräckligt för att göra den till en drivkraft. Vi ser den bästa vinstpotentialen i Europa inom utvecklade marknader och andra kvartalet kommer troligen att bli ännu ett starkt kvartal. Sidledes med mer volatilitet sedan mars jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 USA, sek Europa Japan Värderingen något lägre, men som andra regioner, fortsatt hög Slutsats: argumenten för Europa (inklusive Grekland) är intakta, behåll övervikt. MSCI Europa, 12 mån p/e Snitt, 1 år 21

22 Japan stödjande miljö men saknar positiva drivkrafter Japan har gått bra men mycket är diskonterat och vi tvekar till att ta tillbaka övervikten. Penningpolitiken är stödjande men USD/JPY är nära oförändrad i år och ger inget eller lite stöd till vinsterna. Svagare yen positivt för vinsterna, men effekten avtar 1,8 1,6 1,4 1,2 Bara något mer stöd från en svagare yen Tillväxten första kvartalet överraskade positivt men vissa ledande aktivitetsindikatorer visar tecken på svaghet och konsumtionen släpar efter förväntningarna. Reallönerna stiger dock vilket stödjer tillväxten. Reformer genomförs men effekterna kommer mer på längre sikt. Värderingen är fortsatt attraktiv, dock i mindre utsträckning. En p/e-expansion har drivit avkastningen, vinsterna är till stor del diskonterade i dagens nivåer. Framöver kommer korrelationen mellan valutan och vinsterna minska och inhemska bolag kan gå bättre. Att bolagen fokuserar mer på aktieägarvärde är positivt, och stigande avkastning på eget kapital kan ligga i korten framöver. 1 9,8 8, Vinster, Japan rel. Världen USD/JPY Utsikterna för bolagen kommande kvartal är en oro Q4 21 Q3 211 Q Q4 213 Q3 214 Q2 215 Affärsläget - Utsikter (MoF) Slutsats: behåll neutral. 22

23 USA tillväxten kommer tillbaka, vinsterna får det trögare Trots en räcka tillväxtbesvikelser under starten av året har marknaderna i USA varit förvånansvärt stabila. Men tröga, för en svensk investerare har den svaga kronan drivit. Medan tillväxten stabiliseras skiftar nu fokus till vinsterna. var svagt, som förväntat, och vi får sträcka oss till Q4 innan vinsttillväxten blir positiv i årstakt. Vinsttillväxten Q2 kommer troligen att hamna runt -6% i årstakt. Till största delen har den svagare vinsttrenden tagits ut i en högre värdering. Vi anser att USA är utsträckt i nuläget. Kan marginalerna hållas på nuvarande (höga) nivåer med tecken på ökat lönetryck? Vinsterna som andel av BNP ligger också på höga nivåer och dollarstyrka är en annan oro. Marknaden verkar dock se igenom detta och blicka framåt. Slutsats: vinster och värdering är en motvind, vår syn är att tillväxt och stabilitet balanserar. Behåll neutral. Knappast någon volatilitet i USA i år jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 S&P 5, i $ I sek Inte bara marginalerna är höga, vinsterna/bnp nära toppnivåer 23

24 Sverige i väntan på andra kvartalet Juni var inte snäll mot svenska aktier (eller aktier i allmänhet). Sverige är i stort en passagerare till det globala händelseförloppet. Med de globala utsikterna satta väntar analytikerna på det andra kvartalet. I stort väntas en fortsättning på det första (runt 2% vinstillväxt i årstakt). En oro är att den indextunga industrisektorn har svårt att växa organiskt, en hint om en modest global tillväxt. En annan är att kronan har börjat stärkas, knappast positivt för vinsterna. Värderingen förblir en oro. Även om den fallit tillbaka är nivåerna höga. P/e-expansion har tryckt ned utdelningarna, tidigare ett klart plus. På hemmaplan går ekonomin starkt. Tillväxten hamnar runt ~3% men ingen inflation och QE-konkurrens från ECB tvingar Riksbanken till låga/lägre räntor trots hög tillväxt och skenande bostadspriser. Tuffare tider under juni jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 Sverige OMX, sek MSCI Världen MSCI Europa /IS&A Kronstyrka, om den fortsätter, kan innebära problem för bolagen jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 SEK, handelsviktad (KIX Index) /IS&A Slutsats: behåll neutral. 24

25 Asien stabiliserande tillväxt och värdering stöder Den kinesiska aktiemarknaden har varit den drivande kraften för Asien i år, avkastningen där har varit mellan 2-11% beroende på börs. Utvecklingen har varit mer dämpad i Indien och Korea vilket innebär att Asien som region gått som globala aktier. Vinstutsikterna förblir hyggliga och de har varit stabila under året trots en trögare ekonomi. Estimaten pekar på tvåsiffrig vinsttillväxt kommande 12 månader, nästan 3% mer än för globala aktier. Nära bubbelvärdering på de kinesiska fastlandsbörserna hindrar inte de internationellt handlade aktierna (MSCI Kina) att vara hyggligt värderade. Rabatten relativt globala aktier förblir nära 1-årshögsta. Breda Asien handlas kring ett p/e på 12 och erbjuder också en attraktiv rabatt relativt den globala marknaden. Kina ligger bakom mycket av den fina utvecklingen i Asien 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 MSCI Asien, sek Relativt globala aktier Fastlandsbörserna i Kina är dyra, de internationella mer rimliga Shanghai A-aktier, 12 mån p/e Shenzhen A MSCI Kina MSCI Världen Slutsats: Asien har stöd men bättre möjligheter finns på annat håll neutral. 25

26 Kina finansiella reformer och lättare penningpolitik Den ekonomiska utvecklingen har varit hyggligt stabil i år. Tillväxten har bromsat, regeringen balanserar mellan minskad belåning och ekonomisk tillväxt. På kort sikt blir tillväxten trög men Kina undviker en hårdlandning. Bostadsmarknaden är en risk för tillväxten då byggandet är en stor del av BNP-tillväxten, vi tror att priserna stabiliseras på kort sikt då lagren balanseras eller minskar i de stora städerna. Centralbanken håller penningpolitiken stödjande. Låg inflation och en svagare tillväxt ger stort utrymme för mer stöd framöver. Både ekonomin och finansmarknaderna gynnas. Den finansiella reformtakten skruvas upp och har både kort- och långsiktiga positiva effekter. Programmet att byta skuld från lokala regeringar borde skapa mer transparens i skuggbankssystemet. Ökad likviditet stödjer tillväxten och de finansiella marknaderna jun-1 maj-11 apr-12 mar-13 feb-14 jan Reservkrav, banker (höger) Lagren av bostäder stabiliseras Nyutlåning, 12 mån glid. Medelvärde jun-1 feb-11 okt-11 jun-12 feb-13 okt-13 jun-14 feb-15 Osålda fastigheter, Peking Guangzho Shenzhen Shanghai 26

27 Indien lägre priser, men inte billigare Indiska aktier har trendat nedåt sedan toppen den 4 mars, dagen för en överraskande räntesänkning då investerarna tackade för den goda nyheten och började ta hem vinster. Sedan dess har Indien gått sämre både relativt tillväxtmarknader och globala aktier och börjar nu närma sig översålda nivåer. Fallande kurser är bra för värderingen om inte vinstutsikterna faller samtidigt. Precis detta har skett och därför är premien relativt tillväxtmarknader (12 mån p/e = 17,7) intakt och ger knappast stöd. Efter en tredje räntesänkning för i år (25 punkter till 7,25%), signalerade RBI att man är klara. Om inte monsunsäsongen orsakar en inflationsspik kan ytterligare en sänkning komma, vilket skulle förbättra investerarsentimentet. På dessa nivåer borde positiva överraskningar ha större genomslag än negativa och vi ser att riskerna ligger något på uppsidan. Indien nära översålda nivåer relativt andra marknader Utveckling, Indien rel. Globala aktier, i årstakt I kvartalstakt men värderingen är fortsatt hög trots korrektionen MSCI Indien, 12 mån p/e Snitt, 1 år Snitt, hela perioden 27

28 Östeuropa mer volatilitet är verkligheten Sedan mitten på maj har Östeuropa haft en trög utveckling då Ukraina flammat upp igen och valet i Turkiet adderat än mer osäkerhet på marknaden. Båda tynger framöver. Makroutsikterna generellt är inte speciellt skimrande. Alla länder utom Polen bromsar ned och Ryssland upplever det värsta och första fallet i BNP sedan finanskrisen. Volatiliteten i oljepriset drabbar alla marknader men av olika anledningar: Ryssland är en stor producent, de andra stora konsumenter. Ryska aktier stiger med oljepriset, turkiska/polska sjunker. Om man tvingas leta efter positiva faktorer är det fortsatt värderingen och utdelningarna. Vinstutsikterna visar också tecken på att bottna ut. Slutsats: vi fortsätter att rekommendera en undervikt i Östeuropa. Kraftiga fall i Östeuropa på sistone jan-15 mar-15 maj-15 MSCI Världen, sek Tillväxtmarknader Östeuropa Bottnar vinstutsikterna äntligen ut? mån vinster, Östeuropa Tillväxtm. Utv. marknader 28

29 Ryssland det ser bättre ut, men inte bra Centralbankinterventioner och räntesänkningar har skickat ned rubeln till mer rimliga nivåer efter mitten på maj. Detta har också inneburit förluster i ryska aktier för utländska investerare. Makromässigt är stressen ute ur ekonomin och det finansiella systemet som dock kommer att känna av recessionen två-tre kvartal till. Uppsidan är att räntesänkningarna kan fortsätta men effekterna kommer senare. I och med det senaste fallet är värderingen nu mer rimlig (men ännu inte attraktiv). Också vinstutsikterna förbättras från krisnivåerna. Frågan om att investera i Ryssland handlar om geopolitisk risk och oljepriset. Vi ser ingen uthållig uppsida på någon av fronterna och rekommenderar således att fortsätta att undvika Ryssland, speciellt ur ett riskjusterat perspektiv. Den ryska ekonomin kommer att bli sämre innan den blir bätre Reala lönder, Ryssland, i årstakt Detaljhandelsförsäljning Värderingen mer rimlig men ännu inte ett köp mån p/e, Ryssland 29

30 Latinamerika skillnad i ekonomierna, inte avkastningen Divergensen mellan de två största ekonomierna fortsätter, Brasilien bromsar och Mexiko växer, men vi ser ingen skillnad i avkastning mellan dem. Orsaken är fortsatt politisk. Brasilien försöker få ekonomin på rätt spår genom besparingar likväl som överväganden om högre skatter under nästa år. Det mexikanska mellanvalet i juni innehöll våld, mord av en kandidat, men en fortsatt majoritet för president Peña Nieto. Det betyder att reformplanerna fortsatt är på plats. Riskerna för fortsatta fall i råvarumarknaderna är fortfarande stora vilket drabbar bolagen i regionen, speciellt i Brasilien. Slutsats: politiken fortsätter att överskugga fundamenta, och därmed avkastningen. Behåll undervikten. Utvecklingen släpar efter resten av världen jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 MSCI Tillväxtmarknader Världen Latinamerika Fallande råvarupriser en huvudvärk för Latinamerika 16 Index Brent, olja Koppar Järnmalm 3

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015

Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset. Investment Strategy and Advice Juli 2015 Global Asset Allocation Strategy Se genom bruset Investment Strategy and Advice Juli 215 Juli 215 se genom bruset Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone, vilket kulminerade

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar. Investment Strategy and Advice Augusti 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar. Investment Strategy and Advice Augusti 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten ökar Investment Strategy and Advice Augusti 2015 Augusti 2015 osäkerheten ökar Efter en stark start på året har marknaderna blivit mer volatila på sistone.

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 2 januari 2008 Grundscenariot ligger fast Fortsatt oroligt på de finansiella marknaderna Kreditkrisen kommer att fortgå och bestämmer just nu

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December De senaste veckorna har marknadsräntorna stigit mycket kraftigt. Detta gäller i princip enbart obligationer med löptider längre än tre år. Kortare räntor har i princip varit oförändrade. Framförallt är

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

VECKOBREV v.42 okt-14

VECKOBREV v.42 okt-14 0 0.001 Makro Veckan Förra regeringens som gåttskattesänkningar medförde att statsfinanserna är i så pass dåligt skick att överskottsmålet inte kommer nås förrän 2020 och att utrymmet för reformer är obefintligt.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Makroanalys januari-mars 2012

Makroanalys januari-mars 2012 Makroanalys januari-mars 2012 GLOBALT Tillväxtutsikterna har försämrats i stora delar av världen. Världsbanken och IMF reviderar ned sina globala BNP-prognoser för 2012 och 2013. Världsbanken hänvisar

Läs mer

Makroanalys april-juni 2012

Makroanalys april-juni 2012 Makroanalys april-juni 2012 GLOGBALT Det har nu gått mer än 2 år sedan den europeiska skuldkrisen blossade upp på allvar våren 2010. Internationella stödprogram till Grekland, Irland, Portugal och nu senast

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA

MAKRO & MARKNAD 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA 2015 ÅT MOTSATTA HÅLL MEN ÄNDÅ MOT SAMMA Den globala återhämtningen kommer sannolikt att fortsätta under 2015. Man kan tycka att frågetecknen är många och det får vi hålla med om. Men å andra sidan så

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

VECKOBREV v.38 sep-11

VECKOBREV v.38 sep-11 Veckan som gått 0 0.001 Makro Den svenska BNP-tillväxten för det andra kvartalet fastställdes till 0,9 % medan årstakten fastställdes till 4,9 %. Preliminära siffror var 1,0 % samt 5,3 %. Revideringarna

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30.

HALVÅRSRAPPORT januari juni. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 165,8 mdkr per 2005-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 8,3 % för första halvåret 2005.

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas

Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas v.40 Innehåll 1 Marknadsöversikt 2 Marknadskommentar 3 OMXS30, S&P 500 4 Råolja, Naturgas 5 Guld, Koppar 6 USD/SEK, EUR/SEK 7 Silver, Vete 7 Långtidsgrafer 11 Ansvarsfriskrivning 9 januari 2011 vecka 2

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Kvartalskommentar kvartal 2 2015

Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Kvartalskommentar kvartal 2 2015 Diagram, Konsument- och industriförtroende för Euroområdet Ekonomiska läget De mest optimistiska förväntningarna om en återhämtning av världsekonomin kom på skam under

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under april. Månadsbrev April 2013. I korthet: I korthet: Strategi under april Ordning på torpet igen Midas inledde året mycket starkt, men hade i februari och mars två svaga månader. April månad visade dock positiva siffror igen, såväl absolut som relativt.

Läs mer

Makroanalys juli-okt 2012

Makroanalys juli-okt 2012 Makroanalys juli-okt 2012 Globalt Den globala återhämtningen har drabbats av nya bakslag främst på grund av politiska låsningar och handlingsförlamning i Europa och USA. Tillväxten är inte självgående

Läs mer

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier

Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2015 2 3 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011

Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2011 Boräntenytt Nummer 4 17 maj 2 Sidan 1 Greklandskrisen och boräntorna Sidan 4 Nedåt för bostadspriserna hittills under 2 Greklandskrisen och boräntorna Det verkar allt mer troligt att Grekland måste skriva

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014

Förvaltningskommentar BLOX Oktober 2014 Marknadsutvecklingen under oktober månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 27 februari 2012 Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Makrofokus Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Det tyska IFO-indexet

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

VECKOBREV v.19 maj-13

VECKOBREV v.19 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Under den händelsefattiga gånga veckan hölls ett G7-möte där det framkom att länderna inte fördömer den expansiva politiken som flera centralbanker bedriver. Japans ultralätta

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR

BULL & BEAR TENDENS BULL & BEAR Nr 102/2013 (sid 1 av 6) Tisdagen den 3 december 2013 BULL & BEAR Anno 2009 2 0 1 3 Nummer 102 OMXS 30 index 1 284,12 OMXS 30 satte 1 316 som högst den 28 november och fastnade i intervallet 1 310-1 325,

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport september 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport september 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT SEPTEMBER

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1

Innehåll. Agasti Marknadssyn. Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management Maj 2015 A G A S T I M A R K N A D S S Y N M A J 2 0 1 5 S I D A N 1 Innehåll Marknadssyn maj...3 Fondfokuslistan... 4 Internationella

Läs mer

Den inhemska ekonomin är akilleshälen

Den inhemska ekonomin är akilleshälen Swedbank Östersjöanalys Nr 22 21 December Ryssland Den inhemska ekonomin är akilleshälen Den senaste tidens ekonomiska utveckling i Ryssland har varit positiv. Återhämtningen i energipriserna har stabiliserat

Läs mer

Söderberg & Partners Wealth Management

Söderberg & Partners Wealth Management DJUPANALYS Söderberg & Partners Söderberg & Partners Wealth Management SEKTORUPPDATERING: NORDISKA BANKER December 2012 Sid 1 Var god läs informationen på sista sidan. Övergripande neutral syn på bankerna

Läs mer

Månadsrapport februari 2010

Månadsrapport februari 2010 Månadsrapport februari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Nu har det, efter att vi gjort sommaruppehåll i juli, gått cirka två månader sedan vår förra marknadsanalys. För två månader sedan låg fokus på de stora prisfallen på många av världens

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Vi har beslutat oss för att ändra utformningen av vår marknadsanalys något. Istället för att, som tidigare, göra en genomgång av de större geografiska regionerna; USA, Europa och Asien

Läs mer

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer!

Räntorna har bottnat. Makroanalys maj 2015. Anelis Redzic. Vill du veta mer! 1/5 Makroanalys maj 2015 Rate rise at some point this year is appropriate. Janet Yellen, Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve System Räntorna har bottnat Den senaste tiden har vi sett

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December 14 december 2012 Den senaste månaden har varit osedvanligt turbulent i finansmarknaderna. Vi har ju de senaste åren vant oss vid starka trender och låg volatilitet. Det mönstret bröts tydligt nu i början

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev

VM-UPDATE. börs. Råvaror Valutor Index Världsmarknaden Large Cap Mid Cap Small Cap USA-aktier. VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev 2 3 VECKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 2013 VÄRLDSMARKNADEN UPDATE Marknadsbrev VM-UPDATE

Läs mer

755686001 Svenska aktier:

755686001 Svenska aktier: 755686001 Svenska aktier: +9,53 % (SIXPRX: +10,05 %) Carnegie är värdeförvaltare och investerar främst i större stabila bolag på Stockholmsbörsen. Småbolagen har gått betydligt bättre än de större bolagen

Läs mer

Möjligheter och framtidsutmaningar

Möjligheter och framtidsutmaningar Möjligheter och framtidsutmaningar Peter Norman, finansmarknadsminister Terminsstart pension, 8 februari 101 100 Djupare fall och starkare återhämtning av BNP jämfört med omvärlden BNP 101 100 101 100

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 6 augusti 212 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Sysselsättningen i USA

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Som väl alla vet vid det här laget valde den amerikanska centralbanken, FED, att låta sin styrränta vara oförändrad vid mötet i september. Marknadsprissättningen före mötet var cirka 30 procents sannolikhet

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick

Makrofokus. Makroanalys. Veckan som gick Makroanalys Sverige 18 juni 2012 Makrofokus Patrik Foberg +46 8 463 84 24 Patrik.foberg@penser.se Sven-arne Svensson +46 8 463 84 32 Sven-arne.svensson@penser.se Veckan som gick - Minskad risk för Grexit

Läs mer