Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens personaldelegation. Plats Personalenheten PROTOKOLL. Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl. 13.00."

Transkript

1 Kommunstyrelsens Tid Onsdagen den 19 december 2012 kl Plats Personalenheten Omfattning Beslutande Bertil Dahl (V), Ordförande Anders Andersson (C), Vice ordförande Anette Lingmerth (S) Ersättare Steve Sjögren (S) Kajsa Hedin (M) Övriga Anne Elgmark, personalchef Per Sundlöf, personalstrateg Thomas Tryggvesson, omsorgsförvaltningen 50 Christina Samuelsson, omsorgsförvaltningen 50 Carina Hertzberg, kommunhälsan Sekreterare Mats Gustafsson Justeras Bertil Dahl Ordförande Anders Andersson Vice ordförande Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange datum.

2 2 (7) Behandling av mötesärende 50 Information från omsorgsförvaltningen. Dnr KS 2012/0800 Thomas Tryggvesson och Christina Samuelsson redovisar hur omsorgsförvaltningen fortsätter att arbeta med önskad sysselsättningsgrad. Det finns fortfarande ett antal frågor som förvaltningen måste reda ut med Kommunal och Vision innan man kan gå vidare med att försöka skriva ett lokalt kollektivavtal. Personaldelegationens presidie och omsorgsförvaltningen kommer att sätta sig med Kommunal under januari 2013 för att summera de verksamhetsbesök som gjordes under november och december. Personaldelegationen fattar inget beslut med anledning av informationen.

3 3 (7) 51 Sammanhållen arbetsgivarorganisation. Dnr KS 2012/0798 Dagens olika avtalskonstruktioner innebär hinder för personalrörlighet och kompetensutveckling inom bolagen och koncernen. Minskat antal avtal, ökar/förenklar möjligheterna att genomföra förändringar, underlättar dialog mellan bolagen bl. a. vid interna kompetensväxlingar, förflyttningar mellan bolagen samt mellan bolagen och förvaltningsorganisationen. Det krävs stor specialistkompetens om respektive avtal som är svårt för personalspecialister att upprätthålla. En arbetsgivarorganisation - Nytta för koncernen Skapar förutsättningar för ett Kalmar i alla avseenden Ökad vi-känsla bland medarbetarna i hela koncernen. Pactas avtal är möjliga att anpassa till verksamhetens behov t.ex. när det gäller allmänna villkor, individuella löner, arbetstidens omfattning och förläggning. Anställda i ett Pactaföretag tryggas vid uppsägning genom omställningsavtalet KOM-KL. Avtalets ger stöd på vägen till ett nytt arbete och ger samtidigt en ekonomisk trygghet under omställningen. Pacta avtalen tillåter en hög grad av lokal anpassning. Inrangering av avtal är odramatiskt vid sammanslagning av bolag eller bolagsverksamhet som förs över till förvaltningsorganisation. Personaldelegationen ger presidiet i uppdrag att ta en diskussion med kommunbolagen i syfte att hitta lösningar för en sammanhållen arbetsgivarorganisation. Personaldelegationen kommer att ta upp frågan igen under våren 2013.

4 4 (7) 52 Löneväxling Dnr KS 2012/0797 Bakgrund Löneväxling genom bruttolöneavdrag mot pensionsavsättning Förvaltningscheferna har ställt frågan till en om Kalmar kommun kan tänka sig att införa detta. Vad innebär det: Genom att göra avdrag på bruttolönen avstår den anställde lön som istället betalas in till en tjänstepensionsförsäkring. Eftersom arbetsgivaren betalar lägre skatt på pensionspremier än på lön finns det utrymme för arbetsgivaren att utan kostnadsökning skjuta till extra pengar när man växlar lön till pension. Anställda som tjänar mindre än kr i månaden efter bruttolöneavdraget bör inte göra växlingen på grund av lägre avgifter då betalas in för den lagstadgade pensionen och ger därmed bl.a. en lägre avsättning till PPM-valet och inkomstpensionen. Att löneväxla mot pension minskar den beskattningsbara inkomsten på samma sätt som om man sparar till privat pension med redan beskattade medel för att sedan få göra avdrag. Vid löneväxling får man även tillgodogöra sig skatteskillnaden för arbetsgivaren, alltså skillnaden mellan arbetsgivaravgifter på lön (ca 32 %) och särskild löneskatt på pensionspremier (24,26 %). Den maximala gränsen för avdrag för privat pensionssparande uppgår numera till kr/år. Vilka anledningar kan det finnas för att erbjuda löneväxling mot pension: Månadslön på kr 2013 (8,07 inkomstbasbelopp på årsbasis) genererar insättning till lagstadgad allmän pension. Den som tjänar över den brytpunkten tjänar alltså inte in allmän pension på överstigande del. Att erbjuda detta som en förmån kan vara en del av ett attraktivt arbetsgivarerbjudande och kan underlätta rekrytering av chefer och högre tjänstemän. Avsättningen till den allmänna pensionen blir mer likvärdig för alla anställda. För arbetsgivaren innebär det ingen kostnad är ett nollsummespel. När är det fördelaktigt att löneväxla?

5 5 (7) När lönen överstiger kr/månad efter växlingen. Att skillnaden i skatteeffekten för arbetsgivaren tillfaller arbetstagarens växlade lön (arbetsgivaren betalar lägre skatt på pensionspremier än på lön). Detta motsvarar 5,8 % under 2013 som då blir ett extra tillägg för den anställde. Vad behöver göras: Ta fram riktlinjer som styr innehållet och villkoren omkring växlingen. Upphandla valbara alternativ och förvaltning för att underlätta administrationen och få bra villkor. Implementering och erbjudande till anställda inom kretsen. Möjliggöra rådgivning individuellt inför tecknandet och placeringen. Ett enskilt avtal mellan löneväxlaren och arbetsgivaren upprättas där villkoren fastställs. Exempel på kommuner som har detta idag: Högsby Växjö Karlskrona Karlshamn Landstinget i Blekinge Torsås Beslut Kalmar kommun kommer inte införa löneväxling genom bruttolöneavdrag mot individuell pensionsavsättning. Spara

6 6 (7) 53 Kommunhälsan informerar. Dnr KS 2012/0799 Carina Hertzberg informerar att kommunhälsan har förlorat KSRR som kund men att man har skrivit avtal med Kyrkans samfällighet, Kalmar länsmuseum och Kalmar konstmuseum. Kommunhälsan arbetar med att ersätta en läkartjänst på grund av pension.

7 7 (7) Övrigt Kommunhälsans kompetensområden Under 2012 vill vi peka på några förändringar som ger oss anledning att föreslå att kommunhälsan kompletterar sin kompetens. 1. Personalutvecklarna samt Kommunhälsan har tillsammans arbetat fram ett koncept med fasta arbetsprövningsplatser i syfte att förbättra vårt rehabiliteringsarbete. 2. Kommunhälsan tappar den fria nyttjanderätten av tjänster mot Landstinget vilket gör att arbetet nu kommer att koncentreras ytterligare mot förbyggande/hälsofrämjande arbete samt arbetslivsinriktade insatser och rehabilitering. Vi vill att Kommunhälsan utökar sin kompetens genom att anställa en legitimerad arbetsterapeut. Exempel på arbetsområden för en arbetsterapeut som kommer att utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera arbetet: Samordna och utveckla arbetet med fasta arbetsprövningsplatser Kunna göra opartiska och professionella arbetsförmågebedömningar Vara konsult/ergonomisk rådgivare vid inköp, byggprojekt samt för arbetsplatsanpassningar Vara utbildare tex i ergonomi samt handledarutbildning vid arbetsprövning Konsult i rehabiliteringsplanering och utredning Ingå i Kommunhälsans medicinska team Arbeta med översyn av kommunens lokaler utifrån ett tillgänglighetsperspektiv Effektiv rehabilitering är alltid lönsam. Dialog kring detta har förts mellan Kommunhälsan och PA-nätverket och det råder en stor samsyn om behovet. PA-nätverket genom Anne Elgmark Personalenheten tillsammans med kommunhälsan får i uppdrag att diskutera med förvaltningscheferna om hur man ska kunna tillgodose behovet av arbetsterapeut i Kalmar kommun både på kort och lång sikt. Anne och Carina återkopplar diskussionen till en i början av Spara

8 Handläggare Datum Ärendebeteckning Solveig Gustafsson-Ny KS 2013/ Länsstyrelsen Kalmar län KALMAR Remiss: Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning på akutmottagningen, Länssjukhuset Kalmar kommun har enligt remiss från länsstyrelsen beretts tillfälle att yttra sig över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning på akutmottaningen, Länssjukhuset i Kalmar. Kalmar kommun har inte något att erinra mot att tillstånd ges för allmän kameraövervakning. För Kalmar kommun Johan Persson Kommunstyrelsens ordförande Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 24 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-02-04 Tid 10.00-11.30 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 23-35 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser

AVTAL 2016. Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser AVTAL 2016 Diskussionsunderlag Regionala avtalskonferenser 2 Inledning 2016 är det dags att förhandla om kollektivavtalen igen det är dags för en ny avtalsrörelse, den fjärde Unionen genomför. Inför och

Läs mer

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-53 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna

Guide. Ha koll på tjänstepensionen. KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke. VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna Guide Ha koll på tjänstepensionen METOD Konsten att sälja in tjänstepensionen VÄXLA Lön mot pension undvik fallgroparna KOSTNADER Avgifter är pensionens sänke redaktören Inledning Här reder vi ut alla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Kommunstyrelsen 2008-05-06 1 (61) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00-16:30 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer