Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06"

Transkript

1 MINNESANTECKNINGAR DATUM 6 maj 2005 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det sjätte nationella förberedelsemötet inför RRC-06 Datum: 18 februari 2005 Tid: Plats: Post- och telestyrelsen, Stockholm Närvarande: Se bilaga 1 1 Inledning Anders Frederich öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Den föreslagna dagordningen godkändes utan förändringar (se bilaga 2). Föregående mötes minnesanteckningar hanterades vid mötet den 15 februari Det konstaterades att dessa finns tillgängliga på PTS web-plats under Spektrum/Branschinformation/RRC. 2 Input dokument till WG RRC-06 (22 feb -05) Dok 1-3, 7, 9-10, 14, Dokumenten noterades. Dok 4 S har inte meddelat några förändringar. Den information som lämnats av grannländer bör kontrolleras direkt med dem samt mot ITU MIFR. Dok 5 Rapporten innehåller vissa oklarheter och det finns ett problem med att det finns olika inriktningar inom Europa. Fortsatt arbete nödvändigt i frågan. Dok 6 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST WEBBADRESS

2 2 En god sammanställning av ITU:s cirkulärbrev rörande RRC. Diskussion om IPG och möteslokaler (4-8 juli 2005). Noteras att mötet är begränsat till ca 200 platser, vilket kan motsvara ca tre deltagare per administration. Ytterligare ledamöter kan delta genom att följa mötet från separat mötesrum. Diskussion om resultat från den första planeringsövningen kommer finnas tillgängligt vid IPG. Frederich menade att det förväntas att resultat kommer att finnas tillgängligt före IPG, om inte något oförutsätt problem uppstår. Det planeras för fyra arbetsgrupper i samband med IPG: En grupp rörande tekniska antaganden där information har saknats i rekommendationer etc., en grupp för analys av resultat från planeringsövningen, en grupp för planeringsmjukvaran samt en grupp rörande frågor om möjligheter att förenkla planeringsprocessen. Dok 11 Dokumentet presenterades av Pettersson. Mötet menade att dokumentet kan stödjas av S. Dok 12 Diskussion om möjligheterna att dela upp planeringsområdet i mindre grupper och vilken roll Sverige skulle kunna komma att få i en mindre grupp. Dok 13 Fördelning av ECP och briefs ansågs rimlig, men S bör föreslå att briefs skrivs för samtliga ECP. Dok 16 S bör driva linjen att bi-laterala överenskommelser hanteras mellan berörda länder och inte i det nya avtalet. Dok 21 Dokumentet har uppdaterats med aktuell information för Sverige. Dok 8, 15 och 22 samt input från Ericsson till mötet Frederich undrade om mötet hade synpunkter på dokumenten. Bengtsson menade att Ericssons dokument innehåller diskussioner i flera dimensioner och menade att oklarheter exempelvis fanns med varför mobil användning inte skulle vara lämpligt ovanför just 600 MHz, att beskrivningen av digital rundradio inte stämde helt, att interaktivitet inte nödvändigtvis måste utnyttja frekvenser i samma band för både upp- och nedlänk. Bengtsson menade avslutningsvis att det inte var lämpligt att sända dokumentet som ett svenskt bidrag till WG RRC-06 och att det finns behov av utrymme för DVB-baserade nedlänk-tjänster i hela bandet. Bengtsson noterade också att RRC planerar för DVB-T i detta band och att någon planering för upplänk inte är möjlig.

3 3 Pettersson resonerade kring frågan om planering i samband med RRC och frågan om digital dividend. Pettersson menade att för svenskt vidkommande betjänas användning av frekvenserna för annan användning bäst av att Sverige får så många tilldelningar som möjligt i planen. Engström tolkade dokumentet som att det anges att användning av upplänk i bandet MHz är nödvändigt. Engström menade vidare att förutsättningarna för konferensen är DVB-T och T-DAB och att det inte finns utrymme att planera för några andra system. Deltagarna ansåg det olyckligt att ingen från Ericsson fanns på plats att presentera dokumentet och för att ge ytterligare förklaringar. 3 Input dokument till WG RRC-06 PT 1 (23-25 feb -05) Frederich presenterade översiktligt de inkomna dokumenten och menade att dessa inte innehöll någon ny information. Vidare redogjordes för att det finns många oklarheter i arbetet och att det i förberedande grupper inte har kunnat nås överenskommelse i ett antal viktiga frågor. Det förväntas vara svårt att ha en enad CEPT-ståndpunkt vid RPG. Viktiga frågor som diskuteras är hur inkompatibla önskemål ska hanteras, hur andra tjänster än rundradio ska koordineras i avtalet, koppling till Stockholm 1961 och Genève 1989 och hur avtalen ska upphävas, frågor om transition period, konvertering av allotments till assignments m.m. 4 Input dokument till WG RRC-06 PT 2 (23-25 feb -05) Dok 1, 3-5, 7-16 Dokumenten noterades. Dok 2 Diskussion om Wiesbaden-planen och hur dessa tilldelningar ska hanteras i samband med RRC. Mötet menade att tilldelningar enligt Wiesbaden inte bör skickas in ograverat, utan att en flexibilitet bör finnas. Dok 6 Diskussion om hur planeringsprogramvaran hanterar önskemål där assignments anges vara associerade till allotments. Synpunkter om att denna fråga borde förtydligas i samband med WG RRC Förslag till svenska bidrag till WG RRC-06 Bidrag från Ericsson diskuterades under avsnitt 2 ovan.

4 4 Diskussion om tilldelningar enligt Wiesbaden-avtalet. Frederich summerade diskussionen som att vårt önskemål är att WG RRC-06 uttalar att bandet MHz är viktigt för användning av T-DAB och att detta anses viktigt för att lyckosamt kunna implementera T-DAB. En långsiktig lösning utan andra tjänster i detta band ansågs önskvärt. 6 Övriga frågor Kort diskussion om det kommande arbetet. Det förväntas inte att beslut vid WG RRC-06 (22-25 februari 2005) i någon större utsträckning kommer att ha inverkan på vilka svenska önskemål som sänds till den första planeringsövningen. 7 Nästa möte Nästa möte kommer preliminärt att hållas den 10 maj 2005 (förmiddag) [OBS! detta datum ändrades senare till den 9 maj 2005 (förmiddag)], för förberedelser inför WG RRC-06 PT1 och PT2 med möten den maj 2005 resp maj Mötets avslutande Anders Frederich tackade deltagarna för synpunkterna och hälsade deltagarna välkomna åter till nästa förberedelsemöte. Frederich menade också att ytterligare synpunkter på de inkomna dokumenten bör kommuniceras så snart som möjligt.

5 5 Deltagare Bilaga 1 Bengtsson Jan-Peter Teracom AB Engström Kjell SR Frederich Anders PTS Jungeryd Christer RU Kjellin Per PTS Nydegger Anna PTS Pettersson Percy Teracom AB Uppgård Stefan PTS

6 6 Dagordning Bilaga 2 Dagordning förberedelsemöte inför WG RRC-06 och PT1/PT2 18 februari 2005 kl Förberedelser inför WG RRC-06 den 22 februari 2005 samt undergrupperna PT1 och PT februari Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Input dokument till WG RRC Input dokument till WG RRC-06 PT 1 5. Input dokument till WG RRC-06 PT 2 6. Förslag till svenska bidrag till WG RRC Övriga frågor 8. Nästa möte 9. Mötets avslutande

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se Minnesanteckningar 1 (6) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se IMPORTMOMS TILL SKATTEVERKET Tid: 19 februari 2014, kl 13-16 Plats:

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet. Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHzbandet Datum 2010-12-13 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 800 MHz-bandet Diarienummer 10-10534

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Sid 1 av 6 Datum 2013-02-12 Diarienr Marika Bystedt 072-521 07 61 Kallelse till möte med direktionen för kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Härmed kallas du till möte med direktionen Tid:

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm.

Lärarförbundet, Segelbåtsvägen 15, Stockholm. KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND Förbundsstyrelsen PROTOKOLL fört vid sammanträde för Förbundsstyrelsen Datum och tid: Plats: Närvarande: 2012-10-04--05 inkl. ajourneringar för kaffe och lunch. torsdag 4/10:

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.

Post- och telestyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-05-23 Dnr: 08-11198 42 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-6785529 Peder.Cristvall@pts.se Stiftelsen för Internetinfrastruktur Att. Danny Aerts Box

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag

Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-03-30 Dnr: 10-7697 1(13) Grundläggande betaltjänster delredovisning av regeringsuppdrag Kommunikationsmyndigheten PTS Post- och telestyrelsen Postadress: Besöksadress:

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106

SKK/Assistanshundsrådet nr 5/2014 2014-11-12 84-106 Sida 1/7 SKK/Assistanshundsrådet nr 84-106 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Assistanshundsråd måndagen den 12 november 2014. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulf Uddman (ordf),

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7)

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Sid 1(7) Sid 1(7) Protokoll styrelsemöte 2014-01-30-31 Plats: Hotel Amaranten, Stockholm Tid: torsdag 13.00 18.00, fredag 31/1 kl 8.30 15.00 Närvarande:, Kalle Lidén Jönsson, Lena Möller, Lena Sagström, Moldenius-Hermansson,

Läs mer

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen

Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden. Rapport från Post- och telestyrelsen Principer för en ny nummerplan, inklusive överväganden om riktnummerområden Rapport från Post- och telestyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 1 INLEDNING... 4 2 NATIONELLA NUMMERPLANER I EUROPA...

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer