Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!"

Transkript

1 Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, Älvsjö - Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006 Birger Skoglund: Gud gör under idag! Sidan 7 Owe Lindeskär: Bön som betyder något för vårt land! Roger Larsson: Gud möter de svaga Sidan 8 Sidan 3

2 2 Kristet Liv Nr 2/2006 Gud ger glädje och förlåtelse Glädje är Andens frukt och växer genom den Helige Anden. Man behöver inte pressa fram detta, utan man ser den. Också människor runt om dig känner den. När Grekland vann Europamästerskapen i fotboll, gladde sig hela nationen från den minsta till Paul Kemi, redaktör Pastor för Agape Församling den största. Vi kristna har ännu större orsak till glädje och fest. Jesus har vunnit över fienden på korset. ( Kol.2:15) Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när Han triumferade över den genom Kristus. Våra gudstjänster har präglats av en viss värdighet och ofta saknar man glädjen, men vi skulle återgå tillbaka till ursprungskällan. Vi skulle glädjas över att Jesus har segrat över synd, sjukdom och till sist också döden, och att Han har uppstått. Halleluja! David avstod sin konungsliga respekt när han dansade inför Herren. Davids fru Mikal tyckte inte om det och hon föraktade honom. Kritiken ledde Mikal till en andlig öken och hon var ofruktsam hela livet, men David gladde sig i Herren. (Sam. 6:16,23). Vi borde låta glädjen få mera plats i våra möten och fröjdas i frälsningen på våra sammankomster, så att utomstående skulle bli nyfikna och vilja se vad som händer. Psalm 118:15 står: Man sjunger med jubel om frälsningen i de rättfärdigas hyddor. Glädjen om frälsningen Den största glädjen kommer när en människa känner att hennes synder är förlåtna: - Jag har fått nåden. Jag är på väg till himlen. Jesus uppmanade oss att glädjas över att våra namn står i Livets Bok. (Luk. 10:20) Detta är den viktigaste saken. Ty: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? (Matt. 16:26) När man får uppleva frälsningen, leder detta alltid till glädje. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna, och skall förtrösta på Herren. ( Ps. 40:4). Frälsningens glädje drar människor till tro. Himlen glädjer för varje barn som föds in i Guds rike. Änglar jublar, när någon tar emot Herren. (Luk. 15:10) Förlåtelsen befriar glädjen Förlåtelsen befriar glädjen, men oförlåtelse leder till mörker. Gud vill att också vi förlåter varandra och befriar glädjen till våra liv. Kanske det är just oförlåtelse som hindrar troende och hela församlingar från glädje och detta är fiendens fälla. Rättroende avskärmar sig och glädjen försvinner.vi behöver inte försvara läran eller Gud. Gud är så stor att Han inte behöver vårt försvar i denna sak. Glädjen i Guds Ord är hälso samt för hela din kropp, men felaktig kritik och motstånd leder till depression och mörker. Låt hela din varelse känna den himmelska glädje. Detta är hälsosamt. (Ord. 3:8). Uppmuntran Kanske du har haft bekymmer och svårigheter i livet, men låt inte dem trycka ner dig, utan lyft upp din blick. Se på hur stor Gud är. Han hjälper dig. Han kan förvandla din sorg till glädje. Du kan dricka ur frälsningens källa, Jesus. Vänd dig i allt till Honom och tillåt att Han får vara din glädje i livet. Jesus är sannerligen uppstånden! Han lever och har vunnit fullständig seger på korset! Halleluja! Var glad! Paul Kemi Goda Nyheter! Varje gång som jag hör radion eller TV förkunna att nyheterna kommer lyssnar jag med spänt intresse. Vad har hänt i dag? Tyvärr är det sällan goda nyheter som vi får höra se eller läsa. Alldeles för ofta handlar de om stölder, mord, krig och farsoter. Det ena värre än det andra. Det verkar som om det är viktigare för nyhetsmedia att basunera ut dåliga nyheter än goda. Dåliga nyheter tycks sälja bättre. Bibeln Guds eviga ord har Goda Nyheter till människan dessa goda nyheter kallas i Bibeln för evangelium. Evangelium handlar om Guds goda nyheter till en sargad värld. Paulus skriver i Rom 5:8 på följande vis: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. De Goda Nyheterna börjar i Guds hjärta redan den dag då de första människorna föll i synd. Jesus Kristus skulle dö en ställföreträdande död på ett kors. Det var goda nyheter som proklamerades från korset den dagen då Jesus hängande mellan himmel och jord utropade det är fullbordat. Kristet Liv Kristet Liv är en oberoende allkristen evangelisationstidning som ges ut av Agape Församling i Sundbyberg. Tidningen vill också inspirera de kristna till Andens enhet, väckelse och den skall välsigna Israel och sprida saklig information om Israel. Tidningen utkommer preliminärt minst fyra gånger per år. Kristet Liv har en frivilligt prenumerationsavgift på 100 kr som betalas till Agapes konto: Pg Kristet Liv Box Älvsjö, Sverige, Tel Tel Konto: Kristet Liv / Agape Församling Pg De Goda Nyheterna handlar om att den förlorade gudsgemenskap som ödelagt så många människors liv kan återfinnas. Genom Jesus Kristus kan du på nytt finna den frid och ro som människosjälen alltid längtar efter. De Goda Nyheterna innebär att du kan få kraft att leva bevarad i renhet. Jag vet att många människor tänker: Livet är inte lätt att leva och många människor känner sig smutsiga på grund av det de mött under sin vandring. Aposteln Petrus skriver : Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 1:a Petr. 1:5 De Goda Nyheterna innebär också att du har ett hopp för evigheten. Vi tror inte att livet slutar vid en grav. Utan vi tror att den Jesus som Gud uppväckte på den tredje dagen också skall ge oss evigt liv. Det innebär också att ditt och mitt liv är mera värdefullt än vi kan föreställa oss. Bibeln säger att Gud har lagt ner evigheten i våra hjärtan. De Goda Nyheterna är också glädjens nyheter. Evangelium betyder ju glatt budskap. Många tror Redaktion: Paul Kemi, redaktionschef och ansvarig utgivare Leila Taina, redaktör Predumeration: Tel Painopaikka: Kirjapaino Oy West Point, Rauma 2006 Evangelisten Birger Skoglund brinner för att se människor bli frälsta. att om man blir frälst eller religiös då får man aldrig en glad dag mer i hela sitt liv. Men man kan inte ha mera fel. Det är ju Gud som är all sann glädjes källa. När Paulus talar om detta säger han: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Fil. 4:4. Den verkliga djupgående glädjen finns i försoningens hemlighet. Birger Skoglund Kristet Liv -tidning Kristet Livs nr 1/2006 fick mycket posititivt mottagande och den har uppmuntrat oss att gå vidare med att sprida Goda Nyheter. Vi vill utveckla tidningen Kristet Liv så att den skall bli en ännu bättre tidning för evangelisation. Vi har lovat att tidningen skall utkomma minst fyra gånger om året, men förmodligen kan vi ge ännu fler nummer av Kristet Liv redan under detta år, men här behöver vi din hjälp. Var med och utveckla Kristet Liv till ännu bättre tidning. Minst 100 ger 100 kr/mån Vi har satt som mål att 100 människor skall stödja tidningen med 100 kr/månad eller mer. Det är inte en stor summa, men det betyder mycket för själavinnande. Tänk på detta: Med 100 kr är du med och sprider evangeliun till flera tusen människor genom varje tidning. Kristet Liv är Agape Församlingens tidning, men vi försöker göra en tidning som går att sprida överallt. Vi är också intresserade av att samverka med andra församlingar när det gäller evangelisation. Kristet Liv kommer även fortsättningsvis att vara en evangelisationstidning, men tidningen kommer nu även att vända sig till troende. Tidningen uppmuntrar troende till väckelse och andens enhet. Tidningen Kristet Liv välsignar helhjärtat Israel och sprider saklig information om Israel. Vi planerar att ge ut nästa nummer av Kristet Liv redan under sommaren Nu är det dags att lyfta fram evangelisationen. Du kan sprida Kristet Liv -tidningar som vi erbjuder billigt för evangelisation enl. följande: 50 tidningar kostar bara 90 kr + porto. Ni som bor inom Stor- Stockholm kan hämta ut tidningar från Agape. Var med och stöd tidningsevangelisationen. Det kostar oss en del, men tillsammans skall vi göra detta. Hoppas att du betalar tidningens frivilliga prenumerationsavgift, som är endast 100 kr. Tack! Gåvor och prenumeration skall betalas till Agape Församlingens konto: Pg Beställning: Kristet Liv, Box 135, Älvsjö Tel Vad är Agape Församling? Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling i Sundbyberg. Församlingen känner sig hemma inom den karismatiska pingstfamiljen. Vi strävar efter att underordna oss den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds felfria Ord och den enda grunden för allt vårt arbete i församlingen. Vi vill bygga en lokal församling till en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap och evangelisation. Agape Församlingens vision: att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung. att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas. att evangelisera Sverige och hela världen enligt Jesu missionsbefallning. att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn. att välsigna Israel och stödja messianska judar. att vara en profetisk församling. att bygga upp Andens enhet i Kristi kropp över församlingsgränserna. Agape Församling har möten på söndagar kl och tisdagar kl Möteslokal: Agape, Tulegatan 47, T-Duvbo, Sundbyberg, tel

3 Kristet Liv Nr 2/ Bön som betyder något för vårt land Inom alla religioner finns begreppet bön. Människor från skilda världar och med olika religiös fostran beder. Och långt utanför kyrkornas domäner finns människor som beder. Bön är ett mänskligt behov och många fler än de som är kristna uttrycker sina böner till Gud. Gud planterade bönebehovet i människan redan när han skapade henne. Han inblåste sin livsande i människans näsa och då blev hon en levande varelse. Det betyder att Gud investerade sig själv i människan och därmed är den enskilda individen bärare av ett gudomligt arv som på något sätt måste uttryckas. Människan är obotligt religiös och hon bär på en evig längtan efter Gud. Denna Gudslängtan kan ta sig många olika uttryck och visar på människans genuina andlighet. Samtidigt som vi påstår att de flesta ber när sjukdom eller olycka drabbar och när livet krisar, finns det en bönetjänst att upptäcka bortom de kyrkliga och religiösa bönerna. En bönetjänst som inte fokuserar på böneämnen och bönesvar utan endast på Gud. En tjänst för Gud. Gud är större än våra bönebegär och viktigare än våra böneformer. Precis som Gud kallar folk till pastorstjänst, missionärstjänst eller äldstetjänst så finns det en bönetjänst att upptäcka. En bönetjänst, som lyfter bönen från personliga böneämnen till en hög andlig profetisk nivå. Bön som tillfredställer Gud, är bön som prioriterar Gud och förlöser hans ordningar. Särskilda böneplatser och speciella bönetider är inte viktigt längre. I stället vill Fadern ha sanna tillbedjare. Joh 4:23-34 Bön som tillfredställer Gud är bön som stämmer med Hans vilja och som därmed behagar Gud. 1 Tim 2:1-4 En tjänst för församlingen Den kristna kyrkan mår bra av Helandemöten med Birger Skoglund i Agape Helandemötena i Agape Församling med Birger Skoglund har varit mycket välsignade under våren Det sista mötet i slutet av april var kyrkan fullpackad. Många har upplevt helande och att deras trosliv har blivit förnyade i de helandemöten som vi har haft med Birger under Nästa helandemöte hålls på tisdag den 23/5 i Solna Pingstkyrka, Råsundav. 76 i samband med en Messiansk lovsångskonferens. bön. Bönetjänsten inför Gud ger nödvändig förnyelse för den lokala församlingen. Det är hög tid att göra upp med alla rutinböner och slarvig böneretorik. En bön som hittar till Guds eget hjärta är profetisk till sin natur. Förbön för behövande människor blir profetisk för att vägleda och uppmuntra. Bön som stannar vid verbala uttryck och religiösa ord betyder ingenting. På den punkten var Jesus glasklar när han kritiserar sin tids bedjare som stod i gathörnen och bad för att bli sedda av människor. De nådda aldrig till Guds hjärta. Här kan vi minnas perspektivläran som vi fick lära i skolan. Ett föremål upplevs som mindre ju längre bort det befinner sig från betraktaren. Bön i anda och sanning söker Gud och kommer nära Gud och där upptäcker bedjaren att Gud är en stor Gud. Medan den som rabblar sina böner långt borta från Guds hjärta upplever Gud som en liten Gud. Gud förändras aldrig, men han upplevs olika beroende på betraktarens egen position. Församlingen behöver bedjare som lever nära Herren, för att de skall upptäcka Hans storhet. En tjänst för samhället Sverige behöver förbön. De troendes förböner skall inte begränsas till interna behov och egna önskningar. När Elia bad på berget Karmel, skulle Herren visa hela nationen vem som var Gud. När Guds eld föll över Elias altare blev det en bekräftelse för hela folket att Herren var Gud. Genom profetens bön och Herrens eld fick nationen ett nytt Gudsmedvetande. 1 Kon 18:36 39 Herren vill upprätta ett bönefolk med nöd och engagemang för Sverige. Under 1800 talet var Sveriges befolkning i ett svårt läge. Alkoholen höll på att besegra nationen och en av biskoparna sa; Sveriges folk är ett syndigt och försupet släkte. Under senare delen av 1800 talet kom den andliga väckelsen över Helandemötena med Birger Skoglund fortsätter i Agape fr o m augusti. Närmare info om höstens helandemöten ges senare. Att nå ofrälsta Vårt mål är att nå speciellt ofrälsta människor. Jesus har dött för alla och vi måste föra vidare frälsningens budskap. Detta innebär att vi vill predika evangelium om frälsning, med tecken och under. Helandeunder visar vägen till Gud Owe Lindeskär är en mycket känd förkunnare i Sverige och andra länder. I slutet av juni kommer han predika i Agapes sommarkonferens. vårt land. Som stora böljor drabbades landet av en andlig närvaro och kristna församlingar bildades, kyrkor byggdes och skaror av människor blev frälsta. Dessa väckelser bidrog till att nationen räddades. Människorna blev nyktra och kunde arbeta och ta hand om sina familjer och den moderna demokratin föddes i väckelserörelsernas näringsrika mylla. Politiska reformer som var till nytta för folket gestaltades och kvinnans rösträtt som beslutades kring 1920 grundlades under väckelserörelsernas framväxt. Även i vår tid behöver samhället bön. Bibeln manar oss att be för samhället och alla som har makt. 1 Tim 2:1-4 En tjänst inför andevärlden Bibeln talar om en ond andevärld som styr människornas liv och deras handlingar. Kyrkan kallas att vara en motkraft mot ondskan och inte en medlöpare som tyvärr har skett ibland. Vår kamp är inte mot kött och blod utan mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ef 6 :10-12 De troendes kamp skall inte riktas mot människor, kyrkor eller och därför vill vi frimodigt predika helande oberoende av hur många helade vi ser just nu. Det är så att vi vill helt enkelt respektera Gud och Hans ord. Jesus säger: De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Vi behöver ditt stöd Vi är mycket tacksamma för att Birger kommer ha helandemöten i Agape (eller någon annan lokal) även under hösten 2006, men vi oliktänkande predikanter. Kampen står mot ondskans andekrafter och måste intensifieras om vi skall vinna seger i vårt land. För detta behövs en bönetjänst som blir gränsöverskridande och vågar utmana. Kyrkan måste utse rätt fiende. Vi gör ett stort misstag om vi kämpar mot andra människor, eller andra kyrkor. Andlig enhet bygger inte på att vi tycker lika i alla frågor. Paulus säger att vår kunskap är ett styckverk. Jesus säger att den Gudomliga härligheten är grunden för den kristna enheten. Om detta ber Jesus enligt Joh 17:21 Genom bön kan församlingen erövra områden i den andliga världen, som sedan får konsekvenser i den synliga världen. Genom bön kan vi alltså förbereda en nationell väckelse. En tjänst för bedjaren själv När vi växer genom bön betyder det något för den troende. Det innebär en uppgörelse med en ytlig kristendom och en fördjupning in emot heliga rum. Bedjaren kommer att söka Guds vilja för att göra den och fullborda den. Bedjaren förstår att använda de nycklar Herren givit för ett rikare böneliv. En sådan nyckel är namnet Jesus genom vilket vi behöver din hjälp. Vi behöver människor som varje månad vill stödja våra helandemöten med Birger Skoglund. Om du upplever att du vill stödja dessa helandemöten, så kan du ge din gåva till Agape Församlingens pg Just din gåva betyder mycket för enhet, frälsning, helande och väckelse i Stockholm! Paul Kemi, pastor för Agape kan förlösa många bönesvar. Joh 16: Hur relaterar vi till begreppet bön? Man kan förhålla sig på olika sätt till bön. Somliga begränsar sitt bedjande till livssituationer präglade av kris och nöd. Andra utvecklar en bönens tjänst som leder till Guds hjärta och blir profetisk och dynamisk. Man kan förhålla sig till begreppet bön som en chaufför relaterar till bilens reservdäck. Det är bra att ha om man får punktering. Men eftersom man sällan får punktering behövs nästan aldrig reservdäcket. De som förstår den kristna bönen utifrån reservdäckets betydelse kommer inte att utveckla ett starkt böneliv. Då har man ransonerat bönen till en åtgärd enbart när krisen kommer. I stället kan bedjaren utveckla sin tjänst så att den kristna bönen blir som bilens ratt. Den brukas varje gång bilen skall användas och inte bara i ett krisläge. Genom att bruka ratten på ett förnuftigt sätt kan ekipaget styra mot nya djärva mål. Owe Lindeskär Evangelisten Birger Skoglund. Nästa helandemöte hålls i Solna Pingstkyrkan på tisdag den 23/5 kl och 19.00

4 4 Kristet Liv Nr 2/2006 Kinesiske pastorn uppmanar människor i Sverige: Ropa till Herren - Han hör dina Kinesiske pastorn Yun besökte Stockholm i slutet av april. Han hade ett enkelt och rakt budskap om Jesus som är den samme också idag. Han predikade om seger, utan minsta bitterhet, trots att han har suttit flera år i ett fängelse i Kina pga sin tro på Jesus. Han kallas också bror himmelsk, bror Yun, han strålade av glädje och tro på Gud. Han uppmanade människor att på allvar ropa till Gud, som är Helare, Frälsare och Han vill välsigna dig och ditt liv, predikade pastor Yun. Yun föddes i en fattig familj i Kina. Livet på landet var hårt och han fick börja jobba så fort han kunde gå ordentligt. När Yun var 16 år blev hans pappa allvarligt sjuk. Han hade drabbats av magcancer. Förgäves försökte läkarna rädda hans liv det var för sent, sade läkarna. Han hade bara några veckor kvar att leva. Yuns mamma, som tidigare hade varit troende, blev desperat när hon förstod att hon skulle lämnas ensam kvar med barnen. Hon ville ta sitt liv och skaffade ett rep för att hänga sig med. När hon redan dragit repet runt halsen hörde hon plötsligt Gud säga till henne: Mitt barn, kom tillbaka till mig. Jesus älskar dig! Hon tog genast repet och kastade bort det och gav sitt liv till Jesus på nytt. Hela familjen blev så småningom frälst och Gud helade också pappan helt från cancern. Flykten från fängelset Yun tvingades till fängelse för att ha evangeliserat och där torterades han. Gud befriade dock honom genom ett under. Broder Yun var i Zhengzhous maximalt försäkrade fängelse, varifrån ingen någonsin hade lyckats fly. Hans vrister hade dessutom krossats med hammare för att göra det helt omöjligt för honom att fly. En dag hade Gud sagt till broder Yun: Res dig och gå ut ur fängelset. Broder Yun var förundrad men lydde Guds röst. När han reste sig helade Gud hans vrister totalt, öppnade alla fängelsets dörrar och förblindade alla väktare så att de inte såg broder Yun fly. Detta mirakel och andra skrivs det om i Paul Hattaways bok Den himmelske mannen. Ge inte upp! I Stockholm var Yuns budskap att vi skall öppna munnen och ropa efter Gud. Det är viktigt att vi använder våra stämband när vi ber, sade Yun och fortsatte: Gud är inte nöjd med att Han får endast ditt hjärta. Han har en ännu större önskan om att också höra din röst när du tillber Honom. Yuns röst blir allvarligare när han säger att vi aldrig får ge upp förrän vi fått seger i anden. - Gud vill göra mäktiga kämpar av var och en som ber till Honom. Han vill inte att vi ger upp eller är rädda. Vi har alla redskap för att vinna över det vi ber. Men vi måste ropa ut till Honom. Använd din röst. Ge inte upp! Sällan tänker vi på hur stort privilegium tillbedjan är. - Vår Himmelske Fader är intresserad av oss och vill hjälpa oss i alla situationer. Därför är det viktigt att berätta för Honom vad vi vill ha. Människor I Kina ber oftast genom att använda sin röst. Människor i Väst borde också göra det. Bön utifrån pliktkänsla Bönen hör ofta till de mest själviska områdena i kristna människors liv. Om du tänker efter så finner du att de flesta böner vi bär fram har fokus på våra egna behov. De båda viktigaste motiven till vår förbön är vår egen andliga tillväxt samt våra familjers och vänners behov. Det är helt i sin ordning att be för dessa saker men när du gör det, se till att du höjer din röst och inte ger upp förrän du vunnit seger över ditt böneämne. Många kristna ber endast av pliktkänsla. De tänker på bön som något som de förväntas göra. De säger till sig själva: - Alla andra runt omkring mig ber, pastorn uppmanar oss alltid att be och dessutom säger Bibeln att vi skall bedja, så därför måste jag bedja. Det är en kristens uppgift att syssla med bön. Andra ber endast då tragedier inträffar eller då de befinner sig i kris. Sedan ber de inte förrän nästa svårighet kommer i deras väg. Församlingen kommer aldrig att förstå vikten av bön förrän vi fått fatt på denna grundläggande sanning: Be inte bara för egen vägledning utan också för att glädja Herren. Ögonsalva Dagens församlingar har det allt bättre ekonomisk. Pengar är dock inte en församlings största behov. Det viktigaste är att människor i församlingen har har sina ögon fästa på den Helige Ande. - Kom ihåg att Herren hatar ljumhet i de troende, sade Yun och fortsatte därför behöver vi ögonsalva från den Helige Ande. Jesus är oföränderlig men vi måste förändras för att kunna tillbedja Honom såsom Han vill. Flera gången under kvällen betonade Yun hur viktigt det är att öppna munnen och ropa ut till Gud. Åhörarna i salen fick också öva hur det känns i praktiken. Gud är i en stor farozon. Och det kommer komma en dag då han inte längre har tid för Gud överhuvudtaget. Många kristna tror att det enda som krävs av dem är att gå i kyrkan, att tillbe, att lyssna på predikan, motstå synden, att göra sitt allra bästa, och allt kommer därmed att gå bra för dem. Det är den offergåva de kommer med till Gud - och de tror att Gud nöjer sig med det. Dessa kristna kommer inte att känna Gud i evigheten bara för att de aldrig tog tid för att lära känna Honom. Gud kom aldrig dem nära. Det finns också kristna som blir missmodiga då böner inte blir besvarade. Till slut ger de helt VÄLSIGNA Församlingen Tents of Mercy är Aga Israel. Vi stödjer deras arbete. Du kan o att ge en gåva till dem via Agape Förs där Tents of Mercy har sin mötesloka Pastor Yun predikar hoppets budskap med tolk Taisto Tirronen. Missmodiga kristna Varje bedjande människa är en skräck för helvetet. Men en upptagen troende som blir allt mer nöjd med sin situation och som har allt mindre tid att ropa ut till

5 Kristet Liv Nr 2/ böner ISRAEL Kinesiske Pastorn Yun talar i finska Filadelfia i Stockholm i slutet av april. enkelt upp. De tänker, Kanske är det bara så att jag saknar tro. Jag vet bara att bön inte fungerar för mig. Och varför bedja då det inte fungerar? Men utifrån Yuns egna erfarenheter ville han försäkra oss om att Gud verkligen hör våra böner och Han kommer att besvara dem i sinom tid. Han är intresserad av var och en som ropar ut till Honom. - Ta emot alla löften om seger i Jesus Kristus. Han har redan vunnit över ondskans makt och är Herre i all evighet Text: Jukka Viitanen/ Redaktion Foto: Paul Kemi pe Församlingens samarbetspartner i ckså vara med och stödja dem genom amling. Här nedan är en bild på huset l, som de kallar synagoga. Du kan stödja deras arbete som även omfattar fyra andra församlingar och humanitärt arbete. Skicka din gåva till Tents of Mercy via Agape Församling Pg Messianisk församling växer i Israel Tents of Mercy - en oas i Israel Församlingens föreståndare, Eitan Shishkoff med sin fru Connie, hade inbjudit Paul Kemi och Jan Wikholm på besök till församlingen under förra året. Mötet hölls på lördag och var samtidigt en Bat Mitzvah fest för en av församlingens pastors dotter. Flickan Sigal skulle bli vuxen och hon läste ett långt stycke från Gamla Testamentet innan hela församlingen välsignade henne. Sigal hade en Torah-rulle på sin rygg och hon gick runt i hela salen. Vilken atmosfär! Vilken glädje! Lovsången och alla talen hölls på hebreiska, som man tolkade till ryska, eftersom församlingens medlemmar till stor del kommer från Ryssland, samtidigt fanns även simutantolkning till engelska. Gud vill välsigna Eitan talade från 1 Mos.1:26. Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må de råda över fiskarna För Gud är allting möjligt! Jan Wikholm är stockholmare, uppvuxen söder om söder. Jan är en av de 40-talister som har upplevt både med- och motgångar i livet. Om man kommer från söder, är man tuff och inte speciellt berörd av småsaker. Jan berättar... - Vi 40-talister är kanske lite svårflörtade och många i min generation, som inte vuxit upp med en levande tro i sitt hem, har nog inte varit speciellt roade av kristendom, om sanningen skall fram. - I Bibeln talas det om frälsningen och att Jesus är frälsaren. Det kände jag till genom kristendomsundervisningen som gavs i skolan när jag var barn. Man kanske gick i kyrkan vid högtidliga tillfällen som dop, bröllop, jul och begraving och kanske första advent, men riktig frid med Gud hade man inte. - Ingen människa, ingen religion kunde rädda mig från att vara rädd för döden, men jag försökte dölja denna rädsla både för mig själv och andra. Långt in på 70-talet ja även in på 80-talet skulle jag svarat den som frågat mig om jag var kristen, att det var jag väl eller i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Eitan betonade att redan i skapelsen hade Gud en plan för varje människa och Han vill att vi använder de gåvor som vi har fått från Gud. Han talade också om renhet och om förbindelser, både i våra enskilda liv och i församlingen. - Livet börjar från hjärtat, därför är det mycket viktigt att vi har rena tankar. Man måste se till att komma till reningsfloden och vandra nära Herren varje dag. Rymliga möteslokaler Tents of Mercys tidigare möteslokaler var inte omtyckta av ortodoxjudar, de brände upp den. Efter den händelsen, har Gud välsignat församlingen på ett mäktigt sätt. Idag ryms det flera hundra människor i möteslokalen. En liten skillnad, när man jämför våra kyrkor är att de inte har något kors, de har istället Torah-rulle Connie och Eitan Shishkoff samt deras dotter Sigal i Bat Mitzvah festen. om man tror på Gud...ja,det antar jag väl. Någon däruppe..en högre makt typ. Det satt så att säga i ryggmärgen. Jag skulle tro att det i Sverige idag finns flera 55+ och äldre, som delar dessa erfarenheter, utan att ha en levande daglig gemenskap med den levande Guden. Som inte är född på nytt, inte är frälst. Jesus dog på Golgata för mina synder - Den 27 juli 1984 i Eriksdalshallen i Stockholm, hörde jag för första gången i mitt liv en troende människa predika om Guds rike och att detta rike var ett evigt rike och att Jesus dog för mina synder redan när jag var syndare, med andra ord när Jesus dog på Golgata. Tidigare hade jag försökt göra gott, men alltid misslyckats, eftersom min själviskhet alltid gjorde, att jag måste ta med i beräkningen min egen självbevarelsedrift och då fanns det inte plats för någon annan tro, än det som min erfarenhet och mina kunskaper kunde godkänna. - Jag brukar säga: Före den där kvällen, 1984, så trodde jag att jag Eitan och Connie Shishkoff i Getsemane i Jerusalem. i ett skåp framför talarstolen. Möteslokalen kallas synagoga eller bönerum. -Tents of Mercy-församlingen är en karismatisk församling, som har nådegåvor i funktion och man prisar Herren med glädje och frihet. Växande arbete - På söndagen var jag med på deras ledarsamling, berättar Paul. Vi var ett 20-tal ledare, de flesta frivilliga arbetare. Församlingens ledare och de frivilliga arbetarna samlas varje söndag kl 10 till gemensam bön. Först prisade de Herren och sedan gav Eitan några uppmuntrande ord och tillsammans gick de sedan igenom de olika arbetsuppgifterna för den kommande veckan. -Det var glädjande att se villiga arbetare från så många olika visste, nu vet jag att jag tror! Jan fortsätter.. - Golgata omsluter mig, fast jag inte förtjänat det och aldrig skulle kunna förtjäna det, hur mycket jag än anstränger mig. Guds oförtjänta favör, Hans stora nåd, Hans barmhärtighet mötte mig den kvällen 27 juli Hans kärlek har aldrig lämnat mig. Rädslan, ensamheten och tvivlet försvann när Jesus tog emot mig. Detta är det omöjliga uppdraget, Mission impossible, som Gud gjorde i Kristus, när Han försonade världen med sig själv, trots att mänskligheten hade förkastat Honom. Jesus kommer tillbaka till Jerusalem för att upprätta sitt rike. Om du nu ber Honom förlåta dig, så sker det i kraft av det fullbordade verket på Golgata. Du blir medborgare i Guds rike. Det blir då självklart för dig att Jesus är Herre. När du vittnar för människor och inte skäms för att Jesus på korset har räddat just dig, då skall Jesus själv bekänna dig inför Sin Fader i himmelen. Då blir du född på nytt. länder, som har flyttat hem till Israel. Tents of Mercy har börjat arbeta på flera olika platser i Israel såsom Nazaret, Acco och Tiberias, men huvudförsamlingen ligger nära Haifa. Välsigna Israel Tents of Mercy är våra systerförsamling. Detta betyder att vi ber och stöttar församlingen på olika sätt. Församlingen växer hela tiden och därför är det viktigt att vara med och ge våra medel och andra humanitära hjälpsändingar. Du har tillfälle vara med och hjälpa. Kom och välsigna messianiska judar, då blir du själv välsignad. Text och foto: Paul Kemi Översättning: Leila Taina Tidigare trodde jag att jag visste, men nu vet jag att jag är frälst, säger Jan Wikholm Så förvandlas vi tillsammans, när vi följer Jesus och vi kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och fullkomligt och behagar Honom. Välkommen in i Guds rike och Hans familj! Text: Jan Wikholm / Leila Taina

6 6 Kristet Liv Nr 2/2006 Mitt vittnesbörd Jag heter Gunilla och är nu 68 år, men jag känner mig inte alls så gammal. Jag är född i en prästfamilj i Svenska Kyrkan. Vi bad aftonbön och bordsbön hemma, men det var allt av böneliv. Mina syskon och jag gick i söndagsskola och vi fick ofta följa med till kyrkan. Så man fick höra Guds Ord redan som liten. Men det var ändå inte en levande tro i mitt hem. Jesus var inte Herre i familjen. När jag vid 35-års ålder väntade mitt andra barn började Gud att söka mig. Jag kommer ihåg att jag på TV såg en gudstjänst från en Allkristen konferens i Umeå. Där sjöng de lovsånger och tillbad Jesus och det väckte en sådan längtan efter Gud i mig. Jag minns särskilt en bön som sjöngs till Gud, Ande, du som livet ger, fall nu över mig. Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig. Ande, du som livet ger, fall nu över mig. När min lilla dotter blivit ca 1 år var hon så krävande. Hon stod och klängde och gnällde och ville lyftas upp hela tiden. Det var svårt att laga mat, diska osv. och jag blev irriiterad på henne. Eftersom hon även vaknade varje natt, fick man själv inte den sömn man behövde, för att orka med två små barn. Så trötthet och irritation låg på lur. Jag minns en gång, att jag blev så arg på henne, att jag fick lust att kasta henne i väggen. Då blev jag rädd för mig själv och kunde inte fatta, att jag kunde få sådana hemska känslor. Jag tror, att just detta jag upplevt, gjorde att jag var tillgänglig för Gud, när jag fick en bok i min hand, som hette Guds makt genom tacksägelse. När jag läste den boken, fic k jag en förståelse, att Gud är en levande Gud och att Han vill ha en gemenskap med sina människobarn, att han svarar konkret på sina barns böner, att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Allt detta blev levande för mig och jag blev född på nytt medan jag läste denna bok. Det var en helt ny värld, som öppnades för mig. Jag förstod inte genast vad som hade hänt, men märkte en enorm hunger efter att få veta mer, uppleva mer. Så jag började läsa varenda kristen bok jag kom över. Så småningom ledde Gud mig till gemenskap med andra kristna och jag fick undervisning och hjälp att förstå, att jag blivit ett Guds barn, en helt ny skapelse i Kristus. Gud har varit så god och trofast och lett mig steg för steg. Jag var med i en större församling ett antal år, men är nu med i en, än så länge liten församling. Där känner jag mig hemma och får tjäna Gud med det som jag är. Sedan hoppas jag och tror, att eftersom församlingen är som en verkstad, där Gud vill forma oss efter sin vilja och mönsterbild, jag ska få bli det Han har tänkt för mig och göra det som Han har kallat mig till. Gud älskar varje människa.han har ju själv skapat varenda en och känner oss, både utan och innan. Allt vet Han och älskar oss ändå. Jag har vuxit upp i ett religiöst hem, pappan var präst i svenska kyrkan, men vi hade inte den levande tron. Jag är glad att jag senare i livet fick möta Jesus som personlig Frälsare, säger Gunilla Denecke. Men Han vill att vi ska acceptera Hans Son, Jesus Kristus och det Han har gjort för oss. Då ger Gud oss ett nytt liv, där allt det gamla blir förgånget.det livet finns i Jesus Kristus, som vi får lära känna mer och mer. Jag är så tacksam till Gud, som sökte mig och fann mig, och jag Honom.Halleluja! Gunilla Denecke Heli vill vara ledd av Gud Heli Mikhail är tjejen från Finland. Hon blev frälst på pingsförsamlingens ungdomsläger, nyårsnatten Många år har gått blandade med glädje, sorg och besvikelser, men Gud har varit trofast och hjälpt mig vidare i livet, berättar Heli. - Mitt hjärta brinner för att sprida evangelium på gator och gränder. Med min gitarr vill jag spela och sjunga om Jesus för människor som sitter i fängelser och på anstalter. Ofta har jag fått se hur Gud leder framåt, när man går bedjande. Livet känns så spännande, utbrister Heli. Heli har fått vara redo att gå när Gud leder henne och hon har fått ta många snabba beslut under åren var ett väldigt spännande år i hennes liv. Från Åland kom ett samtal från Helis väninna: Är din resväska färdigpackad? frågade hon Heli. - Det var en inbjudan till ett gatumöte i Sverige. Jag blev så glad Heni och Heli har upplevt hur Gud har lett dem ihop och att de nu kan tjäna Herren tillsammans, berättar Heli och tackade Herren för en ny dörr som skulle öppnas för mig! Den 20 augusti kom vi, min väninna och jag till Stockholm. Vi skulle få bo hos ett par, som hade inbjudit oss för att sjunga på mötena. Det var ett litet möte och paret hade även bjudit dit en egyptisk, troende kille som vittnade för araber om Jesus. Han hade ofta varit med på mötena tidigare, berättar Heli. Den egyptiske killen om heter Heni Mikhail, hade längtan att få bilda egen familj och han hade bett till Gud om att hitta en lämplig tjej, gärna från Finland... Det tog inte lång tid tills bönesvaret kom och när han träffade Heli, var saken klar: Detta är flickan som jag har bett om och som skulle bli min fru! Det var kärlek från första ögonblicket! Bådas hjärtan gjorde kullerbytta och detta möte glömmer man inte. Heli var tvungen att åka tillbaka till Finland, men redan på finlandsbåten kom första samtalet från killen. Det gjordes många resor från Finland till Stockholm efter augusti-månaden, ibland med båt och andra gånger med flyg. Snart bar de båda ringar och förlovningen var ett faktum. Julen 2005 hade paret hunnit bli ett och lovat trohet inför Gud. - Vi ber att Herren får leda oss vidare i livet. Vi vill lyda Honom och göra Hans vilja i allt, säger Heli. Heli Mikhail Översättning/Leila Taina Du kan bli frälst - bli född på nytt! Ditt liv blir förvandlat när du ber syndarens bön, med mig. Tiden flyger iväg, livet går fort och därför är det viktigt att stanna till och börja tänka på våra grundvärderingar. Varför lever jag? Vad är meningen med mitt liv? Finns det liv efter detta? Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på Gud leder långt - ända till livet efter döden. Det finns bara en grund till frälsning och bara en väg till himlen - Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Apg. 4:12. Det namnet är Jesus. Från Guds sida är allt färdigt. Du måste ta emot himmelens gåva. Så älskade Gud världen att Han gav den Sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.joh. 3:16. Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Rom. 10:9-10 Du kan be syndarens bön med mig, om du vill bli frälst: Jesus, jag bekänner min synd och skuld inför Dig. Jag tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden från det döda, för att jag skulle ha evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Tack för att Ditt blod renar mig och tar bort alla mina synder och att jag får bli född på nytt och bli Ditt barn genom Din Helige Ande. Amen. Ta kontakt med en fungerande, levande församling på din ort. Detta är viktigt för att du ska växa tillsammans med andra troende. Du kan också kontakta Agape Församling eller tidningens redaktion. Vi vill hjälpa dig att hitta en lämplig församling för dig i ditt bostadsområde och vi vill hjälpa dig att finna vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv! Paul Kemi Agape Församling Tulegatan 47, Sundbyberg Tel

7 Kristet Liv Nr 2/ Lovsångsledare Marc Chopinsky från Israel inför sitt Sverigebesök Lovsång till Gud är min identitet Varje Shabbat, timmar innan mötet ska börja i Tents of Mercy, förbereder sig en kraftigt byggd man med yvigt grått skägg och mjukt sätt att leda lovsången. Han kollar allt, ljud osv och stämmer sin gitarr långt mer än vad som egentligen skulle vara nödvändigt. Medan han förbereder sig ber han stilla och funderar på frågan: Herre, vad vill du höra idag? Men först o främst förbereder sig vår lovsångsledare Marc Chopinsky för att kunna offra ett lovets offer som är välbehagligt inför Gud. Marc s berättelse liknar många nordamerikanska judars som växte upp under 60-talet. Han föddes i Philadelphia Hans föräldrar växte upp i ett strängt, ortodoxt hem, inte särskilt religösa men som höll de judiska traditionerna. Jag lärde mig den första bibliska berättelsen genom Charlton Heston, säger Marc skämtsamt. Varje Påsk samlades vår familj kring TV:n för att titta på Cecile B. DeMille s De Tio Budorden. Musik har varit Marcs främsta intresse ända sen han vid 13-års ålder lärde sig själv spela. Som många andra unga gitarrfantaster försökte han härma kända rockartister och övade i timmar i hopp om att en dag kunna spela med de berömda. Detta är inget nytt; många unga män har gjort detsamma för att skapa sig en identitet. Men Gud hade andra planer för Marc - en väg till hans sanna identitet, inte som en rockartist men som en Yeshua lärjunge. Lovsångens och tillbedjans väg till Herren Sebaot, Härskarornas och Israels Gud - vägen som går genom århundranden. Lilian, Marcs mor, var en hängiven sionist och samlade in pengar till Jewish National Fund och till sionistkvinnors organisation, Hadassah. Marc minns hur hans mor delade hans kärlek till musik och fyllde huset med judisk musik, Israeliska folksånger, klezmermusik och toner från Ha Tikva, (Hoppet), Israels nationalsång. Även då modern inte besökte synagogan ville hon ändå att Marc skulle vara med om bar mitzvah och hittade en reformationsrabbin som invigde Marc i de judiska traditionerna och fädernas tro. Marc är en jude som i april 1981 kom till tro på Yeshua som Israels Messias och Herre i hans liv. Marc började söka en karriär inom musiken strax efter sin Bar-Mitzvah (1963) och reste mycket från 1967 tills han tog emot Yeshua i 30-års åldern. Några år senare öppnade Herren möjligheten för honom att tjäna inom Messianisk judisk musik i Israel s Hope. Israel s Hope bestod av Paul Wilbur, lovsångsledare vid Integrity Music, Marc och Rene Bloch. Israel s Hope verkade i hela USA och Israel under 8 år och spelade in två mycket populära lovsångs skivor Introducing Israel s Hope & Arise O Lord ( Stå upp O Herre ). Marc var huvudsakligen kompositör vid Israel s Hope och skrev många sånger som blev inspelade. Come, Let Us Go Up ( Kom låt oss gå upp ), He Shall Reign, ( Han skall regera ) O Give Thanks är några Herren har gett. Israel s Hope lades ner 1990 och Marc blev musikdirektör vid Beth Messiah församling i Rockville, Maryland. Under denna tid förberedde Herren Marc och hans familj för Aliyah till Israel. Marc, hans fru, Leah, och deras son Elias, gjorde Aliyah Herren öppnade möjligheten för Marc att bli direktör/lovsångsledare i Tents of Mercy (Ohalei Rachamim), en blomstrande Messianisk församling i norra Haifa i västra Galileen. Under 9 år har Marc även varit direktor för Future Vision Studios, ltd., (Framtids Vision...) ett inspelningsföretag i norra Israel som hjälper Messianska judar producera och spela in levande lovsång och tillbedjan från landet Israel. Marc Chopinsky hade hoppats på en karriär som gittarist, bli berömd, uppskattad och känd för sin skicklighet och gåva. Men Marc har fått en mycket dyrbarare identitet som ett Guds barn och en medarvinge till Sonen, Yeshua HaMashiach. Marcs gitarrskicklighet har förvandlats, för att inte dra uppmärksamheten till honom själv utan att utropa berömmelsen och undren hos Israels Gud. Text: Susan Rossetto/ Leila Taina Foto: Paul Kemi Håret kom åter som svar på bön! Vittnesbörd om Gudomliga helande är alltid spännande att höra. Ibland kan de ifrågasättas men vittnesbördet från Sarita Ketonen, Seinäjoki i Finland är så övertygande att man vill gråta av glädje. Sarita berättar hur hon började tappa håret, varje morgon fick hon plocka bort stora högar av hår. Hon hade fått en sjukdom som heter aloebetsia. När hon kontaktade läkare satte de in kortison oc h en del annan medicin men inget hjälpte och läkaren sa att om inte kortisonen hjälper finns ingen bot för dig. Hon tappade allt hår inte bara huvudhåret. Nu fick hon bära peruk. Sarita säger Det var en fruktansvärd tid Håret var ju en del av min kvinnlighet. Ofta frågade jag Gud: säg mig varför tappar jag allt hår på detta sätt, men jag tyckte Marc Chopinsky hittade sin verkliga identitet då han började tjäna Messias i lovsång. Idag har Sarita Ketonen åter sitt vackra hår vilket hon tackar Gud för! inte att jag fick svar. Det var också arbetsamt då kristna vänner trodde att jag hade cancer Men det var också svårt för min man och mina barn. Jag var djupt förtvivlad något av min kvinnlighet försvann ju med min sjukdom. Men en dag hände ett under. Jag kom till ett sänd ett regnmöte i vår kyrka. Jag var med och sjöng i lovsångskören. Före mötets början fick jag ett mycket speciellt tilltal av en förebedjare att denna kväll skulle jag få hjälp av Herren. I mötet samma kväll bad Birger Skoglund att jag skulle komma ner från plattformen till platsen där han stod. Han sa mig att du kommer att bli helad från topp till tå. Efter en mycket kort tid började håret komma tillbaka, jag trodde knappt mina ögon då jag såg mig själv i spegeln berättar Sarita med På bilden Sarita Ketonen och Birger Skoglund. glädjetårar i ögonen. Men jag blev också helad från fibromyalgi den kvällen. För min man och mina barn har detta varit ett starkt vittnesbörd. Grannar har förundrats även om en del av dem försöker förklara att jag nu har en bra period. Det är nu 1 och 1/2 år sedan jag blev helad. Nu vill jag berätta för att ge andra hopp i en liknande situation som min. Birger Skoglund. Messiansk lovsångskonferens / med Birger skoglund (Tisd 23/5) Marc Chopinsky från Tents of Mercy Måndag 22/5 kl i Agape Tisd 23/5 kl och *) Onsd 24/5 kl och Tisd 30/5 kl i Agape Birger Skoglund Marc Chopinsky Plats: Månd 22/5 och Onsd 24/5 i Agape, Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg *) Tisd 23/5 Pingstkyrkan i Solna, Råsundav. 76. Välkommen! David Nzewi från Nigeria i Agape Lörd 17/6 kl & Sönd 18/6 kl & Minikonferens med Marie Licciardo från Australien i Agape Månd 19/6 kl Undervisning Kvällsmöte Tisd 20/6 kl Undervisning Kvällsmöte I mötena medverkar även Agapes predikanter och lovsångsgrupp. Mer info: Tel Du är hjätligt välkommen! Marie Licciardo

8 8 Kristet Liv - Agape, Box 135, Älvsjö - Kristet Liv Nr 2/2006 Riksevangelisten Roger Larsson Vill väcka kristna Roger Larsson är en västerbottens son och kommer från Hammarn i Skinnarbyn, men är nu bosatt i Uppsala. Denne 70-årige evangelist tillhör Frälsningsarmén, men besöker gärna andra kyrkor. I slutet av juni medverkar han på Agapes sommarkonferens. Roger böjde sina knän inför Gud för första gången när han var 13 år gammal. Detta hände på ett tältmöte Hemma i Hammarn, Bygdeå gick han i kyrkans söndagsskola de första åren. Sedan kom hans omvändelse när pingstvännerna hade tältmöte i byn. Roger utbildade sig till målare och fortsatte sedan på bibelskola några år. Första församlingen var i Ljungskile. Frälsningsarmén kom sedan att vara hans andliga hem och församling varifrån han har verkat som riksevangelist. I början av 1980-talet kom frälsningsofficeren Roger Larsson ner från Kittelfjäll som en ny människa med en ny kallelse från Gud. Från det ögonblicket har Roger varit Herrens redskap till att möta människor i Sverige, Norden och andra länder, med mirakulösa helanden, förnyelse och välsignelse precis som det vi läser om i Nya Testamentet. Lerkruka Roger Larsson är välkänd förkunnare. Han talar ofta om upprättelse och Guds förmåga att hela människor. Som illustration har han släppt en keramikkruka i golvet som går sönder. Larsson tar sedan upp en bit, placerar ett ljus i den för att åskådliggöra att även när livet gått i spillror kan Gud upprätta och bruka människor. På detta sätt kan Roger tala till människor om livets olika områden. För utstötta och sargade människor - Ni som arbetar med människor behöver styrka och kraft. Roger ber om Guds nåd så att de som arbetar med människor i kyrkan kan ge något åt de människor som lever i misär. - Ett tjänande hjärta får man av Gud. Sedan prövas det i vardagslivet. Man måste gå djupt och hjälpa människor att förvandla deras situation. -När Herren talar vill jag stå upp, säger Roger allvarsamt. Att tala profetiskt - Gud sänder profeter för att få förändring i människornas hjärtan. Profeten underhåller inte folket utan ger människor en möjlighet att välja: Vem vill du tjäna, vem vill du följa? Profeten skall leda folket till förbättring inför Guds ansikte. Han har nöd för landet och folket. Många gånger ropar han inför Gud för folket att de ska komma tillbaka och börja längta efter sin första kärlek till Gud. Enhet bland kristna från alla sammanhang Andliga ledare måste bli enhetliga. Ledaren måste vara den andliga förebilden, ödmjuk och behålla Guds Ord heligt. De svaga får man inte trampa ner, utan lyfta upp med kärlek. Nu finns inte plats för tvivel, utan predika evangelium för ande själ och kropp. - Vi är alla frälsningssoldater.vi strider med en helig frimodighet. En soldat står och observerar både in i församlingen, men också ut in i samhället. Soldaten ser varifrån fienden försöker splittra och förstöra. Med Guds Ord som vapen kan han befria och förena. Vi får inte låta fienden förstöra kristnas gemenskap, för vi behöver varandra. Vi skall älska varanda så att världen kan se detta. - Fiendens taktik är att trycka ner kristna. Guds tanke är förena Nu finns inte plats för tvivel, utan predika evangelium för ande själ och kropp, säger Roger Larsson. och försona. Gud vill befria oss från egoism, synd och rädsla. Det är väckelse, när människan bekänner sina synder och ropar till Gud om förbarmande och förlåtelse. Helandets gåva - I början av min tjänst, gav Gud mig himmelska arbetsredskap. Han visade ljussken över människor. Jag visste att Gud hade något att ge just den människan. Ofta slutade jag predika och gick genast till den människan. Gud ville hela och upprätta människor. - Fortfarande kan jag se Guds mäktiga uppenbarelser över människor men det är inte lika centralt, för nu vill Gud rusta sin församling för att vänta på väckelse. - Gud är undrens Gud och helar ännu idag, men vi kan inte bli helandemaskiner, säger Roger. - Jag är helt beroende av den Helige Anden och därför vill jag lyssna Honom och vara i Hans ledning när jag ber för de sjuka. - Största undret är frälsning, när människan blir född på nytt och blir Guds barn. Leila Taina Agape Församling i Sundbyberg inbjuder dig till allkristen Sommarkonferens Plats: Pingstkyrkan i Solna, Råsundav. 76, Solna Talare: Roger Larsson, Owe Lindeskär Barbro Erling, Paul Kemi, Vera Moore och lovsångsgrupper. Onsdag 28/6 kl Öppningsmöte Torsd - Lörd kl Undervisning, lovsång och bön 29/6.-1/ Servering Kvällsmöte Välkommen! Roger Larsson Owe Lindeskär Närmare info senare i Dagen, Världen idag och på hemsidan: Tel Ja tack! Jag vill beställa tidningen Kristet Liv Prenumerationsavgift 100 kr (frivillig) Jag vill ha gratis info via från Agape. Du kan även beställa tidningen och nyhetsbrevet via Jag vill stödja tidningen Kristet Liv med...kr/mån Jag vill stödja Agapes tisdagsmöten med...kr/mån Jag vill stödja messianska judar genom Agape Församling med...kr/mån Namn... Adress... Postnr Tel... Jag beställer Krsitet Liv till: Namn... Adress... Postnr Tel... Frimärke Kristet Liv Box Älvsjö Hjälp oss att hjälpa! Agape Församling är partner för Tents of Mercy församlingen i Norra Haifa, Kiryat Yam. Detta innebär att vi stödjer deras arbete som växer och bär mycket frukt. Tents of Mercy är en av de största messianska församlingarna i Israel. Tents of Mercy har även startat församlingar i Akko, Haifa, Nasaret och Tiberias. Tents of Mercy har ett omfattande humanitärt arbete för att hjälpa fattiga människor, även araber. Vi har fått alarmerande rapporter från Israel angående fattigdomen som har ökat under senaste tiden. Du kan vara med och välsigna och hjälpa Tents of Mercys arbete i Israel genom en gåva via Agape Församling. Tack för din gåva. Din gåva betyder mycket då den uppmuntrar troende i Israel och lindrar nöden. Vi stödjer även mottagningshem i Tiberias för äldre judar som flyttar från fd Sovjet till Israel. Du kommer att möta Jesus genom att hjälpa messianska judar och de fattiga (Matt. 25). Vi vill att pengarna går till rätt plats och till dem som hehöver hjälp och därför samarbetar vi med församlingen Tents of Mercy. Tack för din gåva! Gåvor till Israel via Agape Församling kan skickas till: Konto: Pg (Skriv gåvans ändamål)

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då?

c. Paulus skriver att han egentligen inte behöver skriva till korinthierna om detta med kristet givande, så varför gör han det då? 2 Korintierbrevet 9 (Vers 1-15) Var och en må ge vad han har beslutat sig för 1 Egentligen behöver jag inte skriva till er om hjälpen till de heliga. 2 Jag vet hur villiga ni är, och inför makedonierna

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

Detta tror vi på! Apg 4:11-12

Detta tror vi på! Apg 4:11-12 Detta tror vi på! (Årshögtidspredikan) Borlänge 140105 Gott Nytt År! Jag ska nu försöka förmedla till er vad jag tror Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen och för året som ligger framför. På olika

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Allkristen väckelsetidning -- Agape, Agape, Box Box 135, 135, 12523 12523 Älvsjö Älvsjö - - www.agapemission.net

Allkristen väckelsetidning -- Agape, Agape, Box Box 135, 135, 12523 12523 Älvsjö Älvsjö - - www.agapemission.net Gud ger dig hopp och en framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning -- Agape, Agape, Box Box 135, 135, 12523 12523 Älvsjö Älvsjö - - www.agapemission.net www.agapemission.net Nr 3/2006 Peter Ajnehagen:

Läs mer

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress

Kära föräldrar! CEF är en internationell organisation som finns i 185 länder. Post Box adress Kära föräldrar! Detta häfte är en gåva till era barn, så att de kan läsa mer om vem Jesus är och vad han har gjort. Vi ber dig som förälder att själv läsa igenom häftet, innan du sätter det i händerna

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta. 1.Alla får sjunga den Låt er uppfyllas av Anden Underordna er varandra i Kristi fruktan. Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor,

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf

Att hitta Pärlan. Av: Johannes Djerf Att hitta Pärlan Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att visa ett litet filmklipp idag ifrån ett kärt tvprogram. Inte mitt favoritprogram direkt, men det kan vara en bra inledning för dagens predikan

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Kristet Liv. Nyfikenhet ledde till möte med Gud Sidan 4. Alexandra Adelblom: Nr 5-6/2007. Joonas mötte massmördaren i sitt klassrum Sidan 8

Kristet Liv. Nyfikenhet ledde till möte med Gud Sidan 4. Alexandra Adelblom: Nr 5-6/2007. Joonas mötte massmördaren i sitt klassrum Sidan 8 I våldets Sverige: Det behövs både enhet och förtroende för väckelse Sidan 2 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Joonas mötte massmördaren i sitt klassrum Sidan

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007

Kristet Liv. Gatans värsting blev kärlekens apostel. Sid 8. Nicky Cruz: Välsigna Israel genom att resa dit. Nr 3/2007 : Vad är meningen med livet? Sid 2 Evangelisten Roger Larsson: Vatten som ger liv Sid 3 Välsigna Israel genom att resa dit Sid 7 Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net

Läs mer

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012

Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 BÖN Predikan av: Urban Ringbäck Smyrnakyrkan, 9 september 2012 Heliga vanor för vanliga människor - Bön Vi har hämtat inspiration till den här serien från en bok av den svenskamerikanske predikanten John

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent.

Och jag önskade att jag hade fått möjlighet att lära känna den här människan, innan det var försent. JESUS För drygt ett år sedan var jag på begravning. En församlingsmedlem, en äldre man, hade gått hem till Gud och den eviga vilan. Han hade varit pastor i många år, och hans familj och hem hade fungerat

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET

MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MEDITATION MED FREDRIK LAUTMAN PÅ BERGET MARS 2012 Meditation 1: Skärtorsdag. Markus 14:32-42, 120316 Getsemane - De svåra valen Getsemane. Stunden är laddad. Man har firat den sista måltiden tillsammans

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Kristet Liv. Israel behöver vårt stöd sida 4. Be för Sverige, be för väckelse sida 3. Kristna Ambassadens ledare i Sverige Anki Backmark:

Kristet Liv. Israel behöver vårt stöd sida 4. Be för Sverige, be för väckelse sida 3. Kristna Ambassadens ledare i Sverige Anki Backmark: Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Kristet Liv, Box 135, 12523 Älvsjö P.P. Consignment Norden B Nr 4 Kristna Ambassadens ledare i Sverige Anki Backmark: Israel behöver vårt stöd sida 4 Birger Skoglund:

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43).

a. Ramatajim-Sofim låg på en höjd cirka 4 mil norr om Jerusalem och kan vara Arimatea som Josef från Arimatea kom ifrån (Mark 15:43). 1 Samuelsboken 1 (Vers 1-7) Elkanas familj 1 I Ramatajim-Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. 2 Elkana

Läs mer

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag

Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Apostladagen, 8/6 Matt 16:13-20 Jesus är Grunden för vår kristna identitet och för vårt apostlauppdrag Dagens tema är sänd mig. Dagens text, som vi strax ska läsa, handlar bland annat om själva grunden

Läs mer

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan!

Kristet Liv. Agape Församling flyttar till Löftets kyrka. Helandeväckelse behövs! Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt olyckan! Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, 12523 Älvsjö - www.agapemission.net Posttidning B Nr 2/2008 Agape Församling flyttar till Löftets kyrka Sidan 3 Paul Bennison: Ingen kan ha överlevt

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Detta är nyfikenhetsvandring 5

Detta är nyfikenhetsvandring 5 Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare! Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer