Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristet Liv. Ropa till Herren! Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Birger Skoglund: Gud gör under idag!"

Transkript

1 Gud ger dig hopp och framtid Kristet Liv Allkristen väckelsetidning - Agape, Box 135, Älvsjö - Kinesiske pastorn Yun uppmanar människor: Ropa till Herren! Sidan 4 Nummer 2/2006 Birger Skoglund: Gud gör under idag! Sidan 7 Owe Lindeskär: Bön som betyder något för vårt land! Roger Larsson: Gud möter de svaga Sidan 8 Sidan 3

2 2 Kristet Liv Nr 2/2006 Gud ger glädje och förlåtelse Glädje är Andens frukt och växer genom den Helige Anden. Man behöver inte pressa fram detta, utan man ser den. Också människor runt om dig känner den. När Grekland vann Europamästerskapen i fotboll, gladde sig hela nationen från den minsta till Paul Kemi, redaktör Pastor för Agape Församling den största. Vi kristna har ännu större orsak till glädje och fest. Jesus har vunnit över fienden på korset. ( Kol.2:15) Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när Han triumferade över den genom Kristus. Våra gudstjänster har präglats av en viss värdighet och ofta saknar man glädjen, men vi skulle återgå tillbaka till ursprungskällan. Vi skulle glädjas över att Jesus har segrat över synd, sjukdom och till sist också döden, och att Han har uppstått. Halleluja! David avstod sin konungsliga respekt när han dansade inför Herren. Davids fru Mikal tyckte inte om det och hon föraktade honom. Kritiken ledde Mikal till en andlig öken och hon var ofruktsam hela livet, men David gladde sig i Herren. (Sam. 6:16,23). Vi borde låta glädjen få mera plats i våra möten och fröjdas i frälsningen på våra sammankomster, så att utomstående skulle bli nyfikna och vilja se vad som händer. Psalm 118:15 står: Man sjunger med jubel om frälsningen i de rättfärdigas hyddor. Glädjen om frälsningen Den största glädjen kommer när en människa känner att hennes synder är förlåtna: - Jag har fått nåden. Jag är på väg till himlen. Jesus uppmanade oss att glädjas över att våra namn står i Livets Bok. (Luk. 10:20) Detta är den viktigaste saken. Ty: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? (Matt. 16:26) När man får uppleva frälsningen, leder detta alltid till glädje. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Det skall många se och bli häpna, och skall förtrösta på Herren. ( Ps. 40:4). Frälsningens glädje drar människor till tro. Himlen glädjer för varje barn som föds in i Guds rike. Änglar jublar, när någon tar emot Herren. (Luk. 15:10) Förlåtelsen befriar glädjen Förlåtelsen befriar glädjen, men oförlåtelse leder till mörker. Gud vill att också vi förlåter varandra och befriar glädjen till våra liv. Kanske det är just oförlåtelse som hindrar troende och hela församlingar från glädje och detta är fiendens fälla. Rättroende avskärmar sig och glädjen försvinner.vi behöver inte försvara läran eller Gud. Gud är så stor att Han inte behöver vårt försvar i denna sak. Glädjen i Guds Ord är hälso samt för hela din kropp, men felaktig kritik och motstånd leder till depression och mörker. Låt hela din varelse känna den himmelska glädje. Detta är hälsosamt. (Ord. 3:8). Uppmuntran Kanske du har haft bekymmer och svårigheter i livet, men låt inte dem trycka ner dig, utan lyft upp din blick. Se på hur stor Gud är. Han hjälper dig. Han kan förvandla din sorg till glädje. Du kan dricka ur frälsningens källa, Jesus. Vänd dig i allt till Honom och tillåt att Han får vara din glädje i livet. Jesus är sannerligen uppstånden! Han lever och har vunnit fullständig seger på korset! Halleluja! Var glad! Paul Kemi Goda Nyheter! Varje gång som jag hör radion eller TV förkunna att nyheterna kommer lyssnar jag med spänt intresse. Vad har hänt i dag? Tyvärr är det sällan goda nyheter som vi får höra se eller läsa. Alldeles för ofta handlar de om stölder, mord, krig och farsoter. Det ena värre än det andra. Det verkar som om det är viktigare för nyhetsmedia att basunera ut dåliga nyheter än goda. Dåliga nyheter tycks sälja bättre. Bibeln Guds eviga ord har Goda Nyheter till människan dessa goda nyheter kallas i Bibeln för evangelium. Evangelium handlar om Guds goda nyheter till en sargad värld. Paulus skriver i Rom 5:8 på följande vis: Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. De Goda Nyheterna börjar i Guds hjärta redan den dag då de första människorna föll i synd. Jesus Kristus skulle dö en ställföreträdande död på ett kors. Det var goda nyheter som proklamerades från korset den dagen då Jesus hängande mellan himmel och jord utropade det är fullbordat. Kristet Liv Kristet Liv är en oberoende allkristen evangelisationstidning som ges ut av Agape Församling i Sundbyberg. Tidningen vill också inspirera de kristna till Andens enhet, väckelse och den skall välsigna Israel och sprida saklig information om Israel. Tidningen utkommer preliminärt minst fyra gånger per år. Kristet Liv har en frivilligt prenumerationsavgift på 100 kr som betalas till Agapes konto: Pg Kristet Liv Box Älvsjö, Sverige, Tel Tel Konto: Kristet Liv / Agape Församling Pg De Goda Nyheterna handlar om att den förlorade gudsgemenskap som ödelagt så många människors liv kan återfinnas. Genom Jesus Kristus kan du på nytt finna den frid och ro som människosjälen alltid längtar efter. De Goda Nyheterna innebär att du kan få kraft att leva bevarad i renhet. Jag vet att många människor tänker: Livet är inte lätt att leva och många människor känner sig smutsiga på grund av det de mött under sin vandring. Aposteln Petrus skriver : Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden. 1:a Petr. 1:5 De Goda Nyheterna innebär också att du har ett hopp för evigheten. Vi tror inte att livet slutar vid en grav. Utan vi tror att den Jesus som Gud uppväckte på den tredje dagen också skall ge oss evigt liv. Det innebär också att ditt och mitt liv är mera värdefullt än vi kan föreställa oss. Bibeln säger att Gud har lagt ner evigheten i våra hjärtan. De Goda Nyheterna är också glädjens nyheter. Evangelium betyder ju glatt budskap. Många tror Redaktion: Paul Kemi, redaktionschef och ansvarig utgivare Leila Taina, redaktör Predumeration: Tel Painopaikka: Kirjapaino Oy West Point, Rauma 2006 Evangelisten Birger Skoglund brinner för att se människor bli frälsta. att om man blir frälst eller religiös då får man aldrig en glad dag mer i hela sitt liv. Men man kan inte ha mera fel. Det är ju Gud som är all sann glädjes källa. När Paulus talar om detta säger han: Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Fil. 4:4. Den verkliga djupgående glädjen finns i försoningens hemlighet. Birger Skoglund Kristet Liv -tidning Kristet Livs nr 1/2006 fick mycket posititivt mottagande och den har uppmuntrat oss att gå vidare med att sprida Goda Nyheter. Vi vill utveckla tidningen Kristet Liv så att den skall bli en ännu bättre tidning för evangelisation. Vi har lovat att tidningen skall utkomma minst fyra gånger om året, men förmodligen kan vi ge ännu fler nummer av Kristet Liv redan under detta år, men här behöver vi din hjälp. Var med och utveckla Kristet Liv till ännu bättre tidning. Minst 100 ger 100 kr/mån Vi har satt som mål att 100 människor skall stödja tidningen med 100 kr/månad eller mer. Det är inte en stor summa, men det betyder mycket för själavinnande. Tänk på detta: Med 100 kr är du med och sprider evangeliun till flera tusen människor genom varje tidning. Kristet Liv är Agape Församlingens tidning, men vi försöker göra en tidning som går att sprida överallt. Vi är också intresserade av att samverka med andra församlingar när det gäller evangelisation. Kristet Liv kommer även fortsättningsvis att vara en evangelisationstidning, men tidningen kommer nu även att vända sig till troende. Tidningen uppmuntrar troende till väckelse och andens enhet. Tidningen Kristet Liv välsignar helhjärtat Israel och sprider saklig information om Israel. Vi planerar att ge ut nästa nummer av Kristet Liv redan under sommaren Nu är det dags att lyfta fram evangelisationen. Du kan sprida Kristet Liv -tidningar som vi erbjuder billigt för evangelisation enl. följande: 50 tidningar kostar bara 90 kr + porto. Ni som bor inom Stor- Stockholm kan hämta ut tidningar från Agape. Var med och stöd tidningsevangelisationen. Det kostar oss en del, men tillsammans skall vi göra detta. Hoppas att du betalar tidningens frivilliga prenumerationsavgift, som är endast 100 kr. Tack! Gåvor och prenumeration skall betalas till Agape Församlingens konto: Pg Beställning: Kristet Liv, Box 135, Älvsjö Tel Vad är Agape Församling? Agape Församling är en fri, självständig lokalförsamling i Sundbyberg. Församlingen känner sig hemma inom den karismatiska pingstfamiljen. Vi strävar efter att underordna oss den helige Ande. Vi tror att Bibeln är Guds felfria Ord och den enda grunden för allt vårt arbete i församlingen. Vi vill bygga en lokal församling till en kärlekens oas, där det finns Ordets förkunnelse, lovsång, bön, gemenskap och evangelisation. Agape Församlingens vision: att lova och upphöja Jesus som Herre och Konung. att bygga upp den lokala församlingen till kärlekens oas. att evangelisera Sverige och hela världen enligt Jesu missionsbefallning. att hjälpa de svaga och fattiga, särskilt barn. att välsigna Israel och stödja messianska judar. att vara en profetisk församling. att bygga upp Andens enhet i Kristi kropp över församlingsgränserna. Agape Församling har möten på söndagar kl och tisdagar kl Möteslokal: Agape, Tulegatan 47, T-Duvbo, Sundbyberg, tel

3 Kristet Liv Nr 2/ Bön som betyder något för vårt land Inom alla religioner finns begreppet bön. Människor från skilda världar och med olika religiös fostran beder. Och långt utanför kyrkornas domäner finns människor som beder. Bön är ett mänskligt behov och många fler än de som är kristna uttrycker sina böner till Gud. Gud planterade bönebehovet i människan redan när han skapade henne. Han inblåste sin livsande i människans näsa och då blev hon en levande varelse. Det betyder att Gud investerade sig själv i människan och därmed är den enskilda individen bärare av ett gudomligt arv som på något sätt måste uttryckas. Människan är obotligt religiös och hon bär på en evig längtan efter Gud. Denna Gudslängtan kan ta sig många olika uttryck och visar på människans genuina andlighet. Samtidigt som vi påstår att de flesta ber när sjukdom eller olycka drabbar och när livet krisar, finns det en bönetjänst att upptäcka bortom de kyrkliga och religiösa bönerna. En bönetjänst som inte fokuserar på böneämnen och bönesvar utan endast på Gud. En tjänst för Gud. Gud är större än våra bönebegär och viktigare än våra böneformer. Precis som Gud kallar folk till pastorstjänst, missionärstjänst eller äldstetjänst så finns det en bönetjänst att upptäcka. En bönetjänst, som lyfter bönen från personliga böneämnen till en hög andlig profetisk nivå. Bön som tillfredställer Gud, är bön som prioriterar Gud och förlöser hans ordningar. Särskilda böneplatser och speciella bönetider är inte viktigt längre. I stället vill Fadern ha sanna tillbedjare. Joh 4:23-34 Bön som tillfredställer Gud är bön som stämmer med Hans vilja och som därmed behagar Gud. 1 Tim 2:1-4 En tjänst för församlingen Den kristna kyrkan mår bra av Helandemöten med Birger Skoglund i Agape Helandemötena i Agape Församling med Birger Skoglund har varit mycket välsignade under våren Det sista mötet i slutet av april var kyrkan fullpackad. Många har upplevt helande och att deras trosliv har blivit förnyade i de helandemöten som vi har haft med Birger under Nästa helandemöte hålls på tisdag den 23/5 i Solna Pingstkyrka, Råsundav. 76 i samband med en Messiansk lovsångskonferens. bön. Bönetjänsten inför Gud ger nödvändig förnyelse för den lokala församlingen. Det är hög tid att göra upp med alla rutinböner och slarvig böneretorik. En bön som hittar till Guds eget hjärta är profetisk till sin natur. Förbön för behövande människor blir profetisk för att vägleda och uppmuntra. Bön som stannar vid verbala uttryck och religiösa ord betyder ingenting. På den punkten var Jesus glasklar när han kritiserar sin tids bedjare som stod i gathörnen och bad för att bli sedda av människor. De nådda aldrig till Guds hjärta. Här kan vi minnas perspektivläran som vi fick lära i skolan. Ett föremål upplevs som mindre ju längre bort det befinner sig från betraktaren. Bön i anda och sanning söker Gud och kommer nära Gud och där upptäcker bedjaren att Gud är en stor Gud. Medan den som rabblar sina böner långt borta från Guds hjärta upplever Gud som en liten Gud. Gud förändras aldrig, men han upplevs olika beroende på betraktarens egen position. Församlingen behöver bedjare som lever nära Herren, för att de skall upptäcka Hans storhet. En tjänst för samhället Sverige behöver förbön. De troendes förböner skall inte begränsas till interna behov och egna önskningar. När Elia bad på berget Karmel, skulle Herren visa hela nationen vem som var Gud. När Guds eld föll över Elias altare blev det en bekräftelse för hela folket att Herren var Gud. Genom profetens bön och Herrens eld fick nationen ett nytt Gudsmedvetande. 1 Kon 18:36 39 Herren vill upprätta ett bönefolk med nöd och engagemang för Sverige. Under 1800 talet var Sveriges befolkning i ett svårt läge. Alkoholen höll på att besegra nationen och en av biskoparna sa; Sveriges folk är ett syndigt och försupet släkte. Under senare delen av 1800 talet kom den andliga väckelsen över Helandemötena med Birger Skoglund fortsätter i Agape fr o m augusti. Närmare info om höstens helandemöten ges senare. Att nå ofrälsta Vårt mål är att nå speciellt ofrälsta människor. Jesus har dött för alla och vi måste föra vidare frälsningens budskap. Detta innebär att vi vill predika evangelium om frälsning, med tecken och under. Helandeunder visar vägen till Gud Owe Lindeskär är en mycket känd förkunnare i Sverige och andra länder. I slutet av juni kommer han predika i Agapes sommarkonferens. vårt land. Som stora böljor drabbades landet av en andlig närvaro och kristna församlingar bildades, kyrkor byggdes och skaror av människor blev frälsta. Dessa väckelser bidrog till att nationen räddades. Människorna blev nyktra och kunde arbeta och ta hand om sina familjer och den moderna demokratin föddes i väckelserörelsernas näringsrika mylla. Politiska reformer som var till nytta för folket gestaltades och kvinnans rösträtt som beslutades kring 1920 grundlades under väckelserörelsernas framväxt. Även i vår tid behöver samhället bön. Bibeln manar oss att be för samhället och alla som har makt. 1 Tim 2:1-4 En tjänst inför andevärlden Bibeln talar om en ond andevärld som styr människornas liv och deras handlingar. Kyrkan kallas att vara en motkraft mot ondskan och inte en medlöpare som tyvärr har skett ibland. Vår kamp är inte mot kött och blod utan mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ef 6 :10-12 De troendes kamp skall inte riktas mot människor, kyrkor eller och därför vill vi frimodigt predika helande oberoende av hur många helade vi ser just nu. Det är så att vi vill helt enkelt respektera Gud och Hans ord. Jesus säger: De skall lägga händerna på sjuka, och de skall bli friska. Vi behöver ditt stöd Vi är mycket tacksamma för att Birger kommer ha helandemöten i Agape (eller någon annan lokal) även under hösten 2006, men vi oliktänkande predikanter. Kampen står mot ondskans andekrafter och måste intensifieras om vi skall vinna seger i vårt land. För detta behövs en bönetjänst som blir gränsöverskridande och vågar utmana. Kyrkan måste utse rätt fiende. Vi gör ett stort misstag om vi kämpar mot andra människor, eller andra kyrkor. Andlig enhet bygger inte på att vi tycker lika i alla frågor. Paulus säger att vår kunskap är ett styckverk. Jesus säger att den Gudomliga härligheten är grunden för den kristna enheten. Om detta ber Jesus enligt Joh 17:21 Genom bön kan församlingen erövra områden i den andliga världen, som sedan får konsekvenser i den synliga världen. Genom bön kan vi alltså förbereda en nationell väckelse. En tjänst för bedjaren själv När vi växer genom bön betyder det något för den troende. Det innebär en uppgörelse med en ytlig kristendom och en fördjupning in emot heliga rum. Bedjaren kommer att söka Guds vilja för att göra den och fullborda den. Bedjaren förstår att använda de nycklar Herren givit för ett rikare böneliv. En sådan nyckel är namnet Jesus genom vilket vi behöver din hjälp. Vi behöver människor som varje månad vill stödja våra helandemöten med Birger Skoglund. Om du upplever att du vill stödja dessa helandemöten, så kan du ge din gåva till Agape Församlingens pg Just din gåva betyder mycket för enhet, frälsning, helande och väckelse i Stockholm! Paul Kemi, pastor för Agape kan förlösa många bönesvar. Joh 16: Hur relaterar vi till begreppet bön? Man kan förhålla sig på olika sätt till bön. Somliga begränsar sitt bedjande till livssituationer präglade av kris och nöd. Andra utvecklar en bönens tjänst som leder till Guds hjärta och blir profetisk och dynamisk. Man kan förhålla sig till begreppet bön som en chaufför relaterar till bilens reservdäck. Det är bra att ha om man får punktering. Men eftersom man sällan får punktering behövs nästan aldrig reservdäcket. De som förstår den kristna bönen utifrån reservdäckets betydelse kommer inte att utveckla ett starkt böneliv. Då har man ransonerat bönen till en åtgärd enbart när krisen kommer. I stället kan bedjaren utveckla sin tjänst så att den kristna bönen blir som bilens ratt. Den brukas varje gång bilen skall användas och inte bara i ett krisläge. Genom att bruka ratten på ett förnuftigt sätt kan ekipaget styra mot nya djärva mål. Owe Lindeskär Evangelisten Birger Skoglund. Nästa helandemöte hålls i Solna Pingstkyrkan på tisdag den 23/5 kl och 19.00

4 4 Kristet Liv Nr 2/2006 Kinesiske pastorn uppmanar människor i Sverige: Ropa till Herren - Han hör dina Kinesiske pastorn Yun besökte Stockholm i slutet av april. Han hade ett enkelt och rakt budskap om Jesus som är den samme också idag. Han predikade om seger, utan minsta bitterhet, trots att han har suttit flera år i ett fängelse i Kina pga sin tro på Jesus. Han kallas också bror himmelsk, bror Yun, han strålade av glädje och tro på Gud. Han uppmanade människor att på allvar ropa till Gud, som är Helare, Frälsare och Han vill välsigna dig och ditt liv, predikade pastor Yun. Yun föddes i en fattig familj i Kina. Livet på landet var hårt och han fick börja jobba så fort han kunde gå ordentligt. När Yun var 16 år blev hans pappa allvarligt sjuk. Han hade drabbats av magcancer. Förgäves försökte läkarna rädda hans liv det var för sent, sade läkarna. Han hade bara några veckor kvar att leva. Yuns mamma, som tidigare hade varit troende, blev desperat när hon förstod att hon skulle lämnas ensam kvar med barnen. Hon ville ta sitt liv och skaffade ett rep för att hänga sig med. När hon redan dragit repet runt halsen hörde hon plötsligt Gud säga till henne: Mitt barn, kom tillbaka till mig. Jesus älskar dig! Hon tog genast repet och kastade bort det och gav sitt liv till Jesus på nytt. Hela familjen blev så småningom frälst och Gud helade också pappan helt från cancern. Flykten från fängelset Yun tvingades till fängelse för att ha evangeliserat och där torterades han. Gud befriade dock honom genom ett under. Broder Yun var i Zhengzhous maximalt försäkrade fängelse, varifrån ingen någonsin hade lyckats fly. Hans vrister hade dessutom krossats med hammare för att göra det helt omöjligt för honom att fly. En dag hade Gud sagt till broder Yun: Res dig och gå ut ur fängelset. Broder Yun var förundrad men lydde Guds röst. När han reste sig helade Gud hans vrister totalt, öppnade alla fängelsets dörrar och förblindade alla väktare så att de inte såg broder Yun fly. Detta mirakel och andra skrivs det om i Paul Hattaways bok Den himmelske mannen. Ge inte upp! I Stockholm var Yuns budskap att vi skall öppna munnen och ropa efter Gud. Det är viktigt att vi använder våra stämband när vi ber, sade Yun och fortsatte: Gud är inte nöjd med att Han får endast ditt hjärta. Han har en ännu större önskan om att också höra din röst när du tillber Honom. Yuns röst blir allvarligare när han säger att vi aldrig får ge upp förrän vi fått seger i anden. - Gud vill göra mäktiga kämpar av var och en som ber till Honom. Han vill inte att vi ger upp eller är rädda. Vi har alla redskap för att vinna över det vi ber. Men vi måste ropa ut till Honom. Använd din röst. Ge inte upp! Sällan tänker vi på hur stort privilegium tillbedjan är. - Vår Himmelske Fader är intresserad av oss och vill hjälpa oss i alla situationer. Därför är det viktigt att berätta för Honom vad vi vill ha. Människor I Kina ber oftast genom att använda sin röst. Människor i Väst borde också göra det. Bön utifrån pliktkänsla Bönen hör ofta till de mest själviska områdena i kristna människors liv. Om du tänker efter så finner du att de flesta böner vi bär fram har fokus på våra egna behov. De båda viktigaste motiven till vår förbön är vår egen andliga tillväxt samt våra familjers och vänners behov. Det är helt i sin ordning att be för dessa saker men när du gör det, se till att du höjer din röst och inte ger upp förrän du vunnit seger över ditt böneämne. Många kristna ber endast av pliktkänsla. De tänker på bön som något som de förväntas göra. De säger till sig själva: - Alla andra runt omkring mig ber, pastorn uppmanar oss alltid att be och dessutom säger Bibeln att vi skall bedja, så därför måste jag bedja. Det är en kristens uppgift att syssla med bön. Andra ber endast då tragedier inträffar eller då de befinner sig i kris. Sedan ber de inte förrän nästa svårighet kommer i deras väg. Församlingen kommer aldrig att förstå vikten av bön förrän vi fått fatt på denna grundläggande sanning: Be inte bara för egen vägledning utan också för att glädja Herren. Ögonsalva Dagens församlingar har det allt bättre ekonomisk. Pengar är dock inte en församlings största behov. Det viktigaste är att människor i församlingen har har sina ögon fästa på den Helige Ande. - Kom ihåg att Herren hatar ljumhet i de troende, sade Yun och fortsatte därför behöver vi ögonsalva från den Helige Ande. Jesus är oföränderlig men vi måste förändras för att kunna tillbedja Honom såsom Han vill. Flera gången under kvällen betonade Yun hur viktigt det är att öppna munnen och ropa ut till Gud. Åhörarna i salen fick också öva hur det känns i praktiken. Gud är i en stor farozon. Och det kommer komma en dag då han inte längre har tid för Gud överhuvudtaget. Många kristna tror att det enda som krävs av dem är att gå i kyrkan, att tillbe, att lyssna på predikan, motstå synden, att göra sitt allra bästa, och allt kommer därmed att gå bra för dem. Det är den offergåva de kommer med till Gud - och de tror att Gud nöjer sig med det. Dessa kristna kommer inte att känna Gud i evigheten bara för att de aldrig tog tid för att lära känna Honom. Gud kom aldrig dem nära. Det finns också kristna som blir missmodiga då böner inte blir besvarade. Till slut ger de helt VÄLSIGNA Församlingen Tents of Mercy är Aga Israel. Vi stödjer deras arbete. Du kan o att ge en gåva till dem via Agape Förs där Tents of Mercy har sin mötesloka Pastor Yun predikar hoppets budskap med tolk Taisto Tirronen. Missmodiga kristna Varje bedjande människa är en skräck för helvetet. Men en upptagen troende som blir allt mer nöjd med sin situation och som har allt mindre tid att ropa ut till

5 Kristet Liv Nr 2/ böner ISRAEL Kinesiske Pastorn Yun talar i finska Filadelfia i Stockholm i slutet av april. enkelt upp. De tänker, Kanske är det bara så att jag saknar tro. Jag vet bara att bön inte fungerar för mig. Och varför bedja då det inte fungerar? Men utifrån Yuns egna erfarenheter ville han försäkra oss om att Gud verkligen hör våra böner och Han kommer att besvara dem i sinom tid. Han är intresserad av var och en som ropar ut till Honom. - Ta emot alla löften om seger i Jesus Kristus. Han har redan vunnit över ondskans makt och är Herre i all evighet Text: Jukka Viitanen/ Redaktion Foto: Paul Kemi pe Församlingens samarbetspartner i ckså vara med och stödja dem genom amling. Här nedan är en bild på huset l, som de kallar synagoga. Du kan stödja deras arbete som även omfattar fyra andra församlingar och humanitärt arbete. Skicka din gåva till Tents of Mercy via Agape Församling Pg Messianisk församling växer i Israel Tents of Mercy - en oas i Israel Församlingens föreståndare, Eitan Shishkoff med sin fru Connie, hade inbjudit Paul Kemi och Jan Wikholm på besök till församlingen under förra året. Mötet hölls på lördag och var samtidigt en Bat Mitzvah fest för en av församlingens pastors dotter. Flickan Sigal skulle bli vuxen och hon läste ett långt stycke från Gamla Testamentet innan hela församlingen välsignade henne. Sigal hade en Torah-rulle på sin rygg och hon gick runt i hela salen. Vilken atmosfär! Vilken glädje! Lovsången och alla talen hölls på hebreiska, som man tolkade till ryska, eftersom församlingens medlemmar till stor del kommer från Ryssland, samtidigt fanns även simutantolkning till engelska. Gud vill välsigna Eitan talade från 1 Mos.1:26. Och Gud sade: Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Och må de råda över fiskarna För Gud är allting möjligt! Jan Wikholm är stockholmare, uppvuxen söder om söder. Jan är en av de 40-talister som har upplevt både med- och motgångar i livet. Om man kommer från söder, är man tuff och inte speciellt berörd av småsaker. Jan berättar... - Vi 40-talister är kanske lite svårflörtade och många i min generation, som inte vuxit upp med en levande tro i sitt hem, har nog inte varit speciellt roade av kristendom, om sanningen skall fram. - I Bibeln talas det om frälsningen och att Jesus är frälsaren. Det kände jag till genom kristendomsundervisningen som gavs i skolan när jag var barn. Man kanske gick i kyrkan vid högtidliga tillfällen som dop, bröllop, jul och begraving och kanske första advent, men riktig frid med Gud hade man inte. - Ingen människa, ingen religion kunde rädda mig från att vara rädd för döden, men jag försökte dölja denna rädsla både för mig själv och andra. Långt in på 70-talet ja även in på 80-talet skulle jag svarat den som frågat mig om jag var kristen, att det var jag väl eller i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Eitan betonade att redan i skapelsen hade Gud en plan för varje människa och Han vill att vi använder de gåvor som vi har fått från Gud. Han talade också om renhet och om förbindelser, både i våra enskilda liv och i församlingen. - Livet börjar från hjärtat, därför är det mycket viktigt att vi har rena tankar. Man måste se till att komma till reningsfloden och vandra nära Herren varje dag. Rymliga möteslokaler Tents of Mercys tidigare möteslokaler var inte omtyckta av ortodoxjudar, de brände upp den. Efter den händelsen, har Gud välsignat församlingen på ett mäktigt sätt. Idag ryms det flera hundra människor i möteslokalen. En liten skillnad, när man jämför våra kyrkor är att de inte har något kors, de har istället Torah-rulle Connie och Eitan Shishkoff samt deras dotter Sigal i Bat Mitzvah festen. om man tror på Gud...ja,det antar jag väl. Någon däruppe..en högre makt typ. Det satt så att säga i ryggmärgen. Jag skulle tro att det i Sverige idag finns flera 55+ och äldre, som delar dessa erfarenheter, utan att ha en levande daglig gemenskap med den levande Guden. Som inte är född på nytt, inte är frälst. Jesus dog på Golgata för mina synder - Den 27 juli 1984 i Eriksdalshallen i Stockholm, hörde jag för första gången i mitt liv en troende människa predika om Guds rike och att detta rike var ett evigt rike och att Jesus dog för mina synder redan när jag var syndare, med andra ord när Jesus dog på Golgata. Tidigare hade jag försökt göra gott, men alltid misslyckats, eftersom min själviskhet alltid gjorde, att jag måste ta med i beräkningen min egen självbevarelsedrift och då fanns det inte plats för någon annan tro, än det som min erfarenhet och mina kunskaper kunde godkänna. - Jag brukar säga: Före den där kvällen, 1984, så trodde jag att jag Eitan och Connie Shishkoff i Getsemane i Jerusalem. i ett skåp framför talarstolen. Möteslokalen kallas synagoga eller bönerum. -Tents of Mercy-församlingen är en karismatisk församling, som har nådegåvor i funktion och man prisar Herren med glädje och frihet. Växande arbete - På söndagen var jag med på deras ledarsamling, berättar Paul. Vi var ett 20-tal ledare, de flesta frivilliga arbetare. Församlingens ledare och de frivilliga arbetarna samlas varje söndag kl 10 till gemensam bön. Först prisade de Herren och sedan gav Eitan några uppmuntrande ord och tillsammans gick de sedan igenom de olika arbetsuppgifterna för den kommande veckan. -Det var glädjande att se villiga arbetare från så många olika visste, nu vet jag att jag tror! Jan fortsätter.. - Golgata omsluter mig, fast jag inte förtjänat det och aldrig skulle kunna förtjäna det, hur mycket jag än anstränger mig. Guds oförtjänta favör, Hans stora nåd, Hans barmhärtighet mötte mig den kvällen 27 juli Hans kärlek har aldrig lämnat mig. Rädslan, ensamheten och tvivlet försvann när Jesus tog emot mig. Detta är det omöjliga uppdraget, Mission impossible, som Gud gjorde i Kristus, när Han försonade världen med sig själv, trots att mänskligheten hade förkastat Honom. Jesus kommer tillbaka till Jerusalem för att upprätta sitt rike. Om du nu ber Honom förlåta dig, så sker det i kraft av det fullbordade verket på Golgata. Du blir medborgare i Guds rike. Det blir då självklart för dig att Jesus är Herre. När du vittnar för människor och inte skäms för att Jesus på korset har räddat just dig, då skall Jesus själv bekänna dig inför Sin Fader i himmelen. Då blir du född på nytt. länder, som har flyttat hem till Israel. Tents of Mercy har börjat arbeta på flera olika platser i Israel såsom Nazaret, Acco och Tiberias, men huvudförsamlingen ligger nära Haifa. Välsigna Israel Tents of Mercy är våra systerförsamling. Detta betyder att vi ber och stöttar församlingen på olika sätt. Församlingen växer hela tiden och därför är det viktigt att vara med och ge våra medel och andra humanitära hjälpsändingar. Du har tillfälle vara med och hjälpa. Kom och välsigna messianiska judar, då blir du själv välsignad. Text och foto: Paul Kemi Översättning: Leila Taina Tidigare trodde jag att jag visste, men nu vet jag att jag är frälst, säger Jan Wikholm Så förvandlas vi tillsammans, när vi följer Jesus och vi kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och fullkomligt och behagar Honom. Välkommen in i Guds rike och Hans familj! Text: Jan Wikholm / Leila Taina

6 6 Kristet Liv Nr 2/2006 Mitt vittnesbörd Jag heter Gunilla och är nu 68 år, men jag känner mig inte alls så gammal. Jag är född i en prästfamilj i Svenska Kyrkan. Vi bad aftonbön och bordsbön hemma, men det var allt av böneliv. Mina syskon och jag gick i söndagsskola och vi fick ofta följa med till kyrkan. Så man fick höra Guds Ord redan som liten. Men det var ändå inte en levande tro i mitt hem. Jesus var inte Herre i familjen. När jag vid 35-års ålder väntade mitt andra barn började Gud att söka mig. Jag kommer ihåg att jag på TV såg en gudstjänst från en Allkristen konferens i Umeå. Där sjöng de lovsånger och tillbad Jesus och det väckte en sådan längtan efter Gud i mig. Jag minns särskilt en bön som sjöngs till Gud, Ande, du som livet ger, fall nu över mig. Smält mig, fyll mig, tänd mig, sänd mig. Ande, du som livet ger, fall nu över mig. När min lilla dotter blivit ca 1 år var hon så krävande. Hon stod och klängde och gnällde och ville lyftas upp hela tiden. Det var svårt att laga mat, diska osv. och jag blev irriiterad på henne. Eftersom hon även vaknade varje natt, fick man själv inte den sömn man behövde, för att orka med två små barn. Så trötthet och irritation låg på lur. Jag minns en gång, att jag blev så arg på henne, att jag fick lust att kasta henne i väggen. Då blev jag rädd för mig själv och kunde inte fatta, att jag kunde få sådana hemska känslor. Jag tror, att just detta jag upplevt, gjorde att jag var tillgänglig för Gud, när jag fick en bok i min hand, som hette Guds makt genom tacksägelse. När jag läste den boken, fic k jag en förståelse, att Gud är en levande Gud och att Han vill ha en gemenskap med sina människobarn, att han svarar konkret på sina barns böner, att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Allt detta blev levande för mig och jag blev född på nytt medan jag läste denna bok. Det var en helt ny värld, som öppnades för mig. Jag förstod inte genast vad som hade hänt, men märkte en enorm hunger efter att få veta mer, uppleva mer. Så jag började läsa varenda kristen bok jag kom över. Så småningom ledde Gud mig till gemenskap med andra kristna och jag fick undervisning och hjälp att förstå, att jag blivit ett Guds barn, en helt ny skapelse i Kristus. Gud har varit så god och trofast och lett mig steg för steg. Jag var med i en större församling ett antal år, men är nu med i en, än så länge liten församling. Där känner jag mig hemma och får tjäna Gud med det som jag är. Sedan hoppas jag och tror, att eftersom församlingen är som en verkstad, där Gud vill forma oss efter sin vilja och mönsterbild, jag ska få bli det Han har tänkt för mig och göra det som Han har kallat mig till. Gud älskar varje människa.han har ju själv skapat varenda en och känner oss, både utan och innan. Allt vet Han och älskar oss ändå. Jag har vuxit upp i ett religiöst hem, pappan var präst i svenska kyrkan, men vi hade inte den levande tron. Jag är glad att jag senare i livet fick möta Jesus som personlig Frälsare, säger Gunilla Denecke. Men Han vill att vi ska acceptera Hans Son, Jesus Kristus och det Han har gjort för oss. Då ger Gud oss ett nytt liv, där allt det gamla blir förgånget.det livet finns i Jesus Kristus, som vi får lära känna mer och mer. Jag är så tacksam till Gud, som sökte mig och fann mig, och jag Honom.Halleluja! Gunilla Denecke Heli vill vara ledd av Gud Heli Mikhail är tjejen från Finland. Hon blev frälst på pingsförsamlingens ungdomsläger, nyårsnatten Många år har gått blandade med glädje, sorg och besvikelser, men Gud har varit trofast och hjälpt mig vidare i livet, berättar Heli. - Mitt hjärta brinner för att sprida evangelium på gator och gränder. Med min gitarr vill jag spela och sjunga om Jesus för människor som sitter i fängelser och på anstalter. Ofta har jag fått se hur Gud leder framåt, när man går bedjande. Livet känns så spännande, utbrister Heli. Heli har fått vara redo att gå när Gud leder henne och hon har fått ta många snabba beslut under åren var ett väldigt spännande år i hennes liv. Från Åland kom ett samtal från Helis väninna: Är din resväska färdigpackad? frågade hon Heli. - Det var en inbjudan till ett gatumöte i Sverige. Jag blev så glad Heni och Heli har upplevt hur Gud har lett dem ihop och att de nu kan tjäna Herren tillsammans, berättar Heli och tackade Herren för en ny dörr som skulle öppnas för mig! Den 20 augusti kom vi, min väninna och jag till Stockholm. Vi skulle få bo hos ett par, som hade inbjudit oss för att sjunga på mötena. Det var ett litet möte och paret hade även bjudit dit en egyptisk, troende kille som vittnade för araber om Jesus. Han hade ofta varit med på mötena tidigare, berättar Heli. Den egyptiske killen om heter Heni Mikhail, hade längtan att få bilda egen familj och han hade bett till Gud om att hitta en lämplig tjej, gärna från Finland... Det tog inte lång tid tills bönesvaret kom och när han träffade Heli, var saken klar: Detta är flickan som jag har bett om och som skulle bli min fru! Det var kärlek från första ögonblicket! Bådas hjärtan gjorde kullerbytta och detta möte glömmer man inte. Heli var tvungen att åka tillbaka till Finland, men redan på finlandsbåten kom första samtalet från killen. Det gjordes många resor från Finland till Stockholm efter augusti-månaden, ibland med båt och andra gånger med flyg. Snart bar de båda ringar och förlovningen var ett faktum. Julen 2005 hade paret hunnit bli ett och lovat trohet inför Gud. - Vi ber att Herren får leda oss vidare i livet. Vi vill lyda Honom och göra Hans vilja i allt, säger Heli. Heli Mikhail Översättning/Leila Taina Du kan bli frälst - bli född på nytt! Ditt liv blir förvandlat när du ber syndarens bön, med mig. Tiden flyger iväg, livet går fort och därför är det viktigt att stanna till och börja tänka på våra grundvärderingar. Varför lever jag? Vad är meningen med mitt liv? Finns det liv efter detta? Tron på Jesus ger den riktiga identiteten. Du finner kontakten med din Skapare. Tron på Gud leder långt - ända till livet efter döden. Det finns bara en grund till frälsning och bara en väg till himlen - Jesus. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Apg. 4:12. Det namnet är Jesus. Från Guds sida är allt färdigt. Du måste ta emot himmelens gåva. Så älskade Gud världen att Han gav den Sin ende Son för att de som tror på Honom inte skall gå under, utan ha evigt liv.joh. 3:16. Att bli frälst är lätt och enkelt för alla. I Bibeln står: Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt Honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Rom. 10:9-10 Du kan be syndarens bön med mig, om du vill bli frälst: Jesus, jag bekänner min synd och skuld inför Dig. Jag tror att Du dog för mina synder och att Du är uppstånden från det döda, för att jag skulle ha evigt liv. Tack för att du förlåter alla mina synder och kommer in i mitt liv. Tack för att Ditt blod renar mig och tar bort alla mina synder och att jag får bli född på nytt och bli Ditt barn genom Din Helige Ande. Amen. Ta kontakt med en fungerande, levande församling på din ort. Detta är viktigt för att du ska växa tillsammans med andra troende. Du kan också kontakta Agape Församling eller tidningens redaktion. Vi vill hjälpa dig att hitta en lämplig församling för dig i ditt bostadsområde och vi vill hjälpa dig att finna vägen till frälsning, till Gud som är din Skapare. Jag önskar dig Guds rika välsignelser och Hans ledning i ditt liv! Paul Kemi Agape Församling Tulegatan 47, Sundbyberg Tel

7 Kristet Liv Nr 2/ Lovsångsledare Marc Chopinsky från Israel inför sitt Sverigebesök Lovsång till Gud är min identitet Varje Shabbat, timmar innan mötet ska börja i Tents of Mercy, förbereder sig en kraftigt byggd man med yvigt grått skägg och mjukt sätt att leda lovsången. Han kollar allt, ljud osv och stämmer sin gitarr långt mer än vad som egentligen skulle vara nödvändigt. Medan han förbereder sig ber han stilla och funderar på frågan: Herre, vad vill du höra idag? Men först o främst förbereder sig vår lovsångsledare Marc Chopinsky för att kunna offra ett lovets offer som är välbehagligt inför Gud. Marc s berättelse liknar många nordamerikanska judars som växte upp under 60-talet. Han föddes i Philadelphia Hans föräldrar växte upp i ett strängt, ortodoxt hem, inte särskilt religösa men som höll de judiska traditionerna. Jag lärde mig den första bibliska berättelsen genom Charlton Heston, säger Marc skämtsamt. Varje Påsk samlades vår familj kring TV:n för att titta på Cecile B. DeMille s De Tio Budorden. Musik har varit Marcs främsta intresse ända sen han vid 13-års ålder lärde sig själv spela. Som många andra unga gitarrfantaster försökte han härma kända rockartister och övade i timmar i hopp om att en dag kunna spela med de berömda. Detta är inget nytt; många unga män har gjort detsamma för att skapa sig en identitet. Men Gud hade andra planer för Marc - en väg till hans sanna identitet, inte som en rockartist men som en Yeshua lärjunge. Lovsångens och tillbedjans väg till Herren Sebaot, Härskarornas och Israels Gud - vägen som går genom århundranden. Lilian, Marcs mor, var en hängiven sionist och samlade in pengar till Jewish National Fund och till sionistkvinnors organisation, Hadassah. Marc minns hur hans mor delade hans kärlek till musik och fyllde huset med judisk musik, Israeliska folksånger, klezmermusik och toner från Ha Tikva, (Hoppet), Israels nationalsång. Även då modern inte besökte synagogan ville hon ändå att Marc skulle vara med om bar mitzvah och hittade en reformationsrabbin som invigde Marc i de judiska traditionerna och fädernas tro. Marc är en jude som i april 1981 kom till tro på Yeshua som Israels Messias och Herre i hans liv. Marc började söka en karriär inom musiken strax efter sin Bar-Mitzvah (1963) och reste mycket från 1967 tills han tog emot Yeshua i 30-års åldern. Några år senare öppnade Herren möjligheten för honom att tjäna inom Messianisk judisk musik i Israel s Hope. Israel s Hope bestod av Paul Wilbur, lovsångsledare vid Integrity Music, Marc och Rene Bloch. Israel s Hope verkade i hela USA och Israel under 8 år och spelade in två mycket populära lovsångs skivor Introducing Israel s Hope & Arise O Lord ( Stå upp O Herre ). Marc var huvudsakligen kompositör vid Israel s Hope och skrev många sånger som blev inspelade. Come, Let Us Go Up ( Kom låt oss gå upp ), He Shall Reign, ( Han skall regera ) O Give Thanks är några Herren har gett. Israel s Hope lades ner 1990 och Marc blev musikdirektör vid Beth Messiah församling i Rockville, Maryland. Under denna tid förberedde Herren Marc och hans familj för Aliyah till Israel. Marc, hans fru, Leah, och deras son Elias, gjorde Aliyah Herren öppnade möjligheten för Marc att bli direktör/lovsångsledare i Tents of Mercy (Ohalei Rachamim), en blomstrande Messianisk församling i norra Haifa i västra Galileen. Under 9 år har Marc även varit direktor för Future Vision Studios, ltd., (Framtids Vision...) ett inspelningsföretag i norra Israel som hjälper Messianska judar producera och spela in levande lovsång och tillbedjan från landet Israel. Marc Chopinsky hade hoppats på en karriär som gittarist, bli berömd, uppskattad och känd för sin skicklighet och gåva. Men Marc har fått en mycket dyrbarare identitet som ett Guds barn och en medarvinge till Sonen, Yeshua HaMashiach. Marcs gitarrskicklighet har förvandlats, för att inte dra uppmärksamheten till honom själv utan att utropa berömmelsen och undren hos Israels Gud. Text: Susan Rossetto/ Leila Taina Foto: Paul Kemi Håret kom åter som svar på bön! Vittnesbörd om Gudomliga helande är alltid spännande att höra. Ibland kan de ifrågasättas men vittnesbördet från Sarita Ketonen, Seinäjoki i Finland är så övertygande att man vill gråta av glädje. Sarita berättar hur hon började tappa håret, varje morgon fick hon plocka bort stora högar av hår. Hon hade fått en sjukdom som heter aloebetsia. När hon kontaktade läkare satte de in kortison oc h en del annan medicin men inget hjälpte och läkaren sa att om inte kortisonen hjälper finns ingen bot för dig. Hon tappade allt hår inte bara huvudhåret. Nu fick hon bära peruk. Sarita säger Det var en fruktansvärd tid Håret var ju en del av min kvinnlighet. Ofta frågade jag Gud: säg mig varför tappar jag allt hår på detta sätt, men jag tyckte Marc Chopinsky hittade sin verkliga identitet då han började tjäna Messias i lovsång. Idag har Sarita Ketonen åter sitt vackra hår vilket hon tackar Gud för! inte att jag fick svar. Det var också arbetsamt då kristna vänner trodde att jag hade cancer Men det var också svårt för min man och mina barn. Jag var djupt förtvivlad något av min kvinnlighet försvann ju med min sjukdom. Men en dag hände ett under. Jag kom till ett sänd ett regnmöte i vår kyrka. Jag var med och sjöng i lovsångskören. Före mötets början fick jag ett mycket speciellt tilltal av en förebedjare att denna kväll skulle jag få hjälp av Herren. I mötet samma kväll bad Birger Skoglund att jag skulle komma ner från plattformen till platsen där han stod. Han sa mig att du kommer att bli helad från topp till tå. Efter en mycket kort tid började håret komma tillbaka, jag trodde knappt mina ögon då jag såg mig själv i spegeln berättar Sarita med På bilden Sarita Ketonen och Birger Skoglund. glädjetårar i ögonen. Men jag blev också helad från fibromyalgi den kvällen. För min man och mina barn har detta varit ett starkt vittnesbörd. Grannar har förundrats även om en del av dem försöker förklara att jag nu har en bra period. Det är nu 1 och 1/2 år sedan jag blev helad. Nu vill jag berätta för att ge andra hopp i en liknande situation som min. Birger Skoglund. Messiansk lovsångskonferens / med Birger skoglund (Tisd 23/5) Marc Chopinsky från Tents of Mercy Måndag 22/5 kl i Agape Tisd 23/5 kl och *) Onsd 24/5 kl och Tisd 30/5 kl i Agape Birger Skoglund Marc Chopinsky Plats: Månd 22/5 och Onsd 24/5 i Agape, Tuleg. 47, T-Duvbo, Sundbyberg *) Tisd 23/5 Pingstkyrkan i Solna, Råsundav. 76. Välkommen! David Nzewi från Nigeria i Agape Lörd 17/6 kl & Sönd 18/6 kl & Minikonferens med Marie Licciardo från Australien i Agape Månd 19/6 kl Undervisning Kvällsmöte Tisd 20/6 kl Undervisning Kvällsmöte I mötena medverkar även Agapes predikanter och lovsångsgrupp. Mer info: Tel Du är hjätligt välkommen! Marie Licciardo

8 8 Kristet Liv - Agape, Box 135, Älvsjö - Kristet Liv Nr 2/2006 Riksevangelisten Roger Larsson Vill väcka kristna Roger Larsson är en västerbottens son och kommer från Hammarn i Skinnarbyn, men är nu bosatt i Uppsala. Denne 70-årige evangelist tillhör Frälsningsarmén, men besöker gärna andra kyrkor. I slutet av juni medverkar han på Agapes sommarkonferens. Roger böjde sina knän inför Gud för första gången när han var 13 år gammal. Detta hände på ett tältmöte Hemma i Hammarn, Bygdeå gick han i kyrkans söndagsskola de första åren. Sedan kom hans omvändelse när pingstvännerna hade tältmöte i byn. Roger utbildade sig till målare och fortsatte sedan på bibelskola några år. Första församlingen var i Ljungskile. Frälsningsarmén kom sedan att vara hans andliga hem och församling varifrån han har verkat som riksevangelist. I början av 1980-talet kom frälsningsofficeren Roger Larsson ner från Kittelfjäll som en ny människa med en ny kallelse från Gud. Från det ögonblicket har Roger varit Herrens redskap till att möta människor i Sverige, Norden och andra länder, med mirakulösa helanden, förnyelse och välsignelse precis som det vi läser om i Nya Testamentet. Lerkruka Roger Larsson är välkänd förkunnare. Han talar ofta om upprättelse och Guds förmåga att hela människor. Som illustration har han släppt en keramikkruka i golvet som går sönder. Larsson tar sedan upp en bit, placerar ett ljus i den för att åskådliggöra att även när livet gått i spillror kan Gud upprätta och bruka människor. På detta sätt kan Roger tala till människor om livets olika områden. För utstötta och sargade människor - Ni som arbetar med människor behöver styrka och kraft. Roger ber om Guds nåd så att de som arbetar med människor i kyrkan kan ge något åt de människor som lever i misär. - Ett tjänande hjärta får man av Gud. Sedan prövas det i vardagslivet. Man måste gå djupt och hjälpa människor att förvandla deras situation. -När Herren talar vill jag stå upp, säger Roger allvarsamt. Att tala profetiskt - Gud sänder profeter för att få förändring i människornas hjärtan. Profeten underhåller inte folket utan ger människor en möjlighet att välja: Vem vill du tjäna, vem vill du följa? Profeten skall leda folket till förbättring inför Guds ansikte. Han har nöd för landet och folket. Många gånger ropar han inför Gud för folket att de ska komma tillbaka och börja längta efter sin första kärlek till Gud. Enhet bland kristna från alla sammanhang Andliga ledare måste bli enhetliga. Ledaren måste vara den andliga förebilden, ödmjuk och behålla Guds Ord heligt. De svaga får man inte trampa ner, utan lyfta upp med kärlek. Nu finns inte plats för tvivel, utan predika evangelium för ande själ och kropp. - Vi är alla frälsningssoldater.vi strider med en helig frimodighet. En soldat står och observerar både in i församlingen, men också ut in i samhället. Soldaten ser varifrån fienden försöker splittra och förstöra. Med Guds Ord som vapen kan han befria och förena. Vi får inte låta fienden förstöra kristnas gemenskap, för vi behöver varandra. Vi skall älska varanda så att världen kan se detta. - Fiendens taktik är att trycka ner kristna. Guds tanke är förena Nu finns inte plats för tvivel, utan predika evangelium för ande själ och kropp, säger Roger Larsson. och försona. Gud vill befria oss från egoism, synd och rädsla. Det är väckelse, när människan bekänner sina synder och ropar till Gud om förbarmande och förlåtelse. Helandets gåva - I början av min tjänst, gav Gud mig himmelska arbetsredskap. Han visade ljussken över människor. Jag visste att Gud hade något att ge just den människan. Ofta slutade jag predika och gick genast till den människan. Gud ville hela och upprätta människor. - Fortfarande kan jag se Guds mäktiga uppenbarelser över människor men det är inte lika centralt, för nu vill Gud rusta sin församling för att vänta på väckelse. - Gud är undrens Gud och helar ännu idag, men vi kan inte bli helandemaskiner, säger Roger. - Jag är helt beroende av den Helige Anden och därför vill jag lyssna Honom och vara i Hans ledning när jag ber för de sjuka. - Största undret är frälsning, när människan blir född på nytt och blir Guds barn. Leila Taina Agape Församling i Sundbyberg inbjuder dig till allkristen Sommarkonferens Plats: Pingstkyrkan i Solna, Råsundav. 76, Solna Talare: Roger Larsson, Owe Lindeskär Barbro Erling, Paul Kemi, Vera Moore och lovsångsgrupper. Onsdag 28/6 kl Öppningsmöte Torsd - Lörd kl Undervisning, lovsång och bön 29/6.-1/ Servering Kvällsmöte Välkommen! Roger Larsson Owe Lindeskär Närmare info senare i Dagen, Världen idag och på hemsidan: Tel Ja tack! Jag vill beställa tidningen Kristet Liv Prenumerationsavgift 100 kr (frivillig) Jag vill ha gratis info via från Agape. Du kan även beställa tidningen och nyhetsbrevet via Jag vill stödja tidningen Kristet Liv med...kr/mån Jag vill stödja Agapes tisdagsmöten med...kr/mån Jag vill stödja messianska judar genom Agape Församling med...kr/mån Namn... Adress... Postnr Tel... Jag beställer Krsitet Liv till: Namn... Adress... Postnr Tel... Frimärke Kristet Liv Box Älvsjö Hjälp oss att hjälpa! Agape Församling är partner för Tents of Mercy församlingen i Norra Haifa, Kiryat Yam. Detta innebär att vi stödjer deras arbete som växer och bär mycket frukt. Tents of Mercy är en av de största messianska församlingarna i Israel. Tents of Mercy har även startat församlingar i Akko, Haifa, Nasaret och Tiberias. Tents of Mercy har ett omfattande humanitärt arbete för att hjälpa fattiga människor, även araber. Vi har fått alarmerande rapporter från Israel angående fattigdomen som har ökat under senaste tiden. Du kan vara med och välsigna och hjälpa Tents of Mercys arbete i Israel genom en gåva via Agape Församling. Tack för din gåva. Din gåva betyder mycket då den uppmuntrar troende i Israel och lindrar nöden. Vi stödjer även mottagningshem i Tiberias för äldre judar som flyttar från fd Sovjet till Israel. Du kommer att möta Jesus genom att hjälpa messianska judar och de fattiga (Matt. 25). Vi vill att pengarna går till rätt plats och till dem som hehöver hjälp och därför samarbetar vi med församlingen Tents of Mercy. Tack för din gåva! Gåvor till Israel via Agape Församling kan skickas till: Konto: Pg (Skriv gåvans ändamål)

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år B. Ingångsantifon Jes 9:6 127 Juldagen år B Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6

Juldagen år A. Ingångsantifon Jes 9:6 119 Juldagen år A Ingångsantifon Jes 9:6 Ett barn är oss fött, en son är oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila. Och hans namn skall vara Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.

Läs mer

12 söndagen 'under året' - år A

12 söndagen 'under året' - år A 1013 12 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (Ps 28:8-9) Herren är sitt folks starkhet, och ett frälsningens värn är han för sin Smorde. Herre, fräls ditt folk och välsigna din arvedel, och var

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

8 söndagen under året år A

8 söndagen under året år A 933 8 söndagen under året år A Ingängsantifon (jfr Ps 18:19-20) Herren är mitt stöd, han har fört mig ut på en rymlig plats, han har räddat mig, ty han har behag till mig. Inledning I början av denna heliga

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

C. En kyrkas invigningsdag

C. En kyrkas invigningsdag C. En kyrkas invigningsdag I anslutning till den dag av året när en kyrka har invigts kan man hålla andakt enligt detta formulär eller infoga delar av detta andaktsmaterial i högmässan. Andakten kan ledas

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13

Tunadalskyrkan 14 05 25. Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 1 Tunadalskyrkan 14 05 25 Bön 1 Kung 3:15-14, Rom 8:24-27, Matt 6:5-8, Ps 13 Livet består av många ingredienser. Det är olika sidor men hänger ändå ihop med att vara människa. Vi möter sådant som skapar

Läs mer

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga

D. På födelsedagen. På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär eller använda det i tillämpliga D. På födelsedagen På födelsedagen kan man hålla andakt enligt detta formulär använda det i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Psalmer Följande psalmer

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

E. Vid en grav. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. E. Vid en grav När man t.ex. vid ett släktmöte samlas vid en grav kan man hålla en fri andakt använda detta material i tillämpliga delar. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

Hur blir man kristen? Christian Mölk

Hur blir man kristen? Christian Mölk Hur blir man kristen? Christian Mölk 1. Guds avbild Gud skapade ursprungligen människan som sin avbild. Gud vill ha en kärleksfull gemenskap med oss och till en början hade människan en fridfull tillvaro

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma

Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma 15 Första söndagen i advent år A Ingångsantifon - Ps 25:1-3 Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig.

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus.

Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften som är uppfyllda för dig i Kristus. Guds förbundslöften. Jag vill gärna ge dig dessa livsviktiga förbundslöften som Gud har gett oss människor, som tar emot honom med hela vårt hjärta.

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

31 söndagen 'under året' - år C

31 söndagen 'under året' - år C 1399 31 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 38:22-23) Överge mig inte, Herre min Gud, lämna mig inte, skynda dig att hjälpa mig, Herre, du som räddar mig. Inledning Många människor är övertygade

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

B. Förbön för döende

B. Förbön för döende B. Förbön för döende Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar och bör utformas i enlighet med situationens krav. Det fullständiga

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer

27 söndagen 'under året' - år C

27 söndagen 'under året' - år C 1327 27 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Est 13:9-11 Vulg.) Herre, du konung, som råder över alla, hela världen lyder under din makt, och ingen finns som kan motstå dig. Du har ju skapat himmel

Läs mer

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 17 sön e Trefaldighet Guds kärlek till oss Psalmer: 18, Ps 111, 242, 28, 157, L211 Texter: Pred 12:1-7, 1 Joh 4:13-21, Matt 6:19-24 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst

1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst 1.Det finns svårigheter med att höra Guds röst Våra känslor försvårar för oss Vi är överhopade av intryck Vi har en fiende Vi ska se hur han agerar > 1 Mos. 2:8-9, 15-17 8. Och Herren Gud planterade en

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön

23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Inledning Kollektbön 1247 23 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Vi församlas

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2

11 sön e Trefaldighet. Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 1/5 11 sön e Trefaldighet Psalmer ur sommarens lägerhäfte: 9, 4, 22, 13, 31, 20 Texter: Amos 5:21-24; Rom 7:14-25; Matt 21:28-32; 1 Joh 1:5-2:2 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus

Läs mer

Fjärde Påsksöndagen - år A

Fjärde Påsksöndagen - år A 609 Fjärde Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:5-6) Jorden är full av Herrens nåd, himmelen är skapad genom hans ord, halleluja. Inledning Söndagens eukaristi är den stund, då Kristus själv står

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon

1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon 1543 1 november - Alla Helgons Dag Ingångsantifon Låt oss alla glädja oss i Herren på alla helgons högtidsdag. Änglarna jublar över deras upphöjelse till himmelsk ära, de prisas tillsammans Guds Son. Inledning

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

4 söndagen 'under året' - år A

4 söndagen 'under året' - år A 847 4 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 106:47) Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av ditt lov. Inledning Saliga

Läs mer

En djupare bild av Gud

En djupare bild av Gud En djupare bild av Gud Av:Johannes Djerf - The Sounds Living in America Detta är en riktigt go låt med en klockren refräng som säger att vi lever inte i amerika, men vi är inte ledsna. När låten kom för

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat

K J S. King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat K J S King James bibeln på Svenska [ 1 Johannesbrevet ] Juli 2012 (Reviderad September 2015) Patrik Firat www.nyatestamentet.nu Kapitel 1 1 Det som var från begynnelsen, som vi har hört, som vi har sett

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Mässa i påsknatten (B)

Mässa i påsknatten (B) Mässa i påsknatten (B) De som har tjänaruppdrag i gudstjänsten anländer i procession till den mörka kyrkan. Ett tänt böneljus bärs i processionen. Orgeln kan tas i bruk vid moment 4 (Påsklovprisning) eller

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop.

32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. 1407 32 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 88:3) Låt min bön komma inför ditt ansikte, Herre, böj ditt öra till mitt rop. Inledning Långsamt närmar vi oss kyrkoårets slut. Och allt oftare

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40

Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Tacksägelsedagen, lovsång, Att sjunga som en sten, Luk 19:37-40 Idag är det tacksägelsedagen och temat för helgen är lovsång. Lovsången hänger intimt samman med tron på vem Jesus är. Dagens text som handlar

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike

Tunadalskyrkan e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike 1 Tunadalskyrkan 160605 2 e tref Ev II Joh 1:31-51 Kallelsen till Guds rike Från jul till pingst har vi i kyrkoåret påmints om Jesu liv och gärning, hört om hur han bebådades av änglar med orden att en

Läs mer

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning

Jesus är Gud SAMPLE. Budskap om evig räddning Jesus är Gud Budskap om evig räddning Jesus är Gud Gud önskar att du ska känna till sanningen om Honom som uppenbarad i Fadern, Sonen och Den Helige Ande. Han har kommit nära för att välsigna människor,

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer