STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL"

Transkript

1 STUDENTKÅRER OCH TILLGÄNGLIGHET EN NULÄGESKOLL

2 Utgiven av Sveriges förenade studentkårer med stöd av Allmänna arvsfonden. Stockholm,

3 OM SÅ FUNKAR DET Så funkar det är Sveriges förenade studentkårers satsning på tillgängliga studentkårer. Kunskap ska höjas, normer brytas och attityder utmanas. Oavsett funktionalitet, alla ska kunna bli aktiva i kåren. Studenter och studentorganisationer har genom historien varit drivande och tagit ett stort ansvar för samhällsförändring. För att fortsätta vara drivande även efter kårobligatoriets avskaffande är det viktigt för studentkårerna att utveckla sitt eget demokratiarbete. Med studenter med funktionsnedsättningars behov och erfarenheter som utgångspunkt ska vi riva hinder och skapa förutsättningar för att öka mångfalden i studentkårerna. Med bättre kunskap om tillgänglighet och fler studenter med funktionsnedsättningar som är aktiva kan studentkårerna bli ännu starkare i sitt studentinflytande och bli en kraft att räkna med i att skapa en högskola för alla. Så funkar det finansieras av Allmänna Arvsfonden och pågår till och med sommaren 2014.

4 EN NULÄGESKOLL För att få kunskap om hur tillgängligheten ser ut på studentkårer och högskolor har Så funkar det besökt 16 studentkårer på 13 högskolor och universitet. Syftet med nulägeskollen är att ta reda på vilka tillgänglighetssatsningar Så funkar det ska göra under de kommande två åren. Under besöken har vi fokuserat på kluriga problem och på att hitta goda exempel. Att kartlägga alla studentkårer och högskolor skulle kräva mer tid och resurser än vad Så funkar det har. Den här rapporten fungerar därför som en vägvisare - hur blåser tillgänglighetsvindarna i Kårsverige? HUR HAR DET GÅTT TILL? För att få en så stor representation som möjligt är urvalet av studentkårer baseras på storlek på kårerna och på högskolans eller universitets utbildningsinriktning, storlek, ålder och geografisk spridning. Alla besök är gjorda under januari och februari BESÖKTA STUDENTKÅRER Blekinge studentkår, Blekinge tekniska högskola, Karlskrona. Chalmers studentkår, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Dalarnas studentkår, Högskolan i Dalarna, Falun och Borlänge. Göta studentkår, Göteborgs universitet, Göteborg. Humanistiska och teologiska studentkåren i Lund, Lunds universitet, Lund. Kristianstad studentkår, Kristianstad högskola, Kristianstad. Linnéstudenterna samt KalmarESS ekonomstudenternas utbildningsförening, Linnéstudenterna, Kalmar och Växjö. Luleå studentkår, Luleå tekniska universitet, Luleå. TLTH, Lunds tekniska högskolas studentkår, Lunds tekniska högskola, Lund. SAKS, Sahlgrenska akademins studentkår, Sahlgrenska akademin, Göteborg. Samhällsvetarkåren i Lund, Lunds universitet, Lund. Stockholms universitets studentkår, Stockholms universitet, Stockholm. StuFF, Studenkåren för utbildningsvetenskap och filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, Linköping. SöderS, Södertörns högskolas studentkår, Södertörn högskola, Huddinge. Umeå studentkår, Umeå universitet, Umeå. Uppsala studentkår samt Uppsala Teknolog- och naturvetarkår, Uppsala universitet, Uppsala. För att få kunskap om tillgänglighet på högskolan och på studentkårer har Så funkar det intervjuat studenter med funktionsnedsättningar och samordnare för studenter med funktionsnedsättningar. Alla intervjuer är anonymiserade och har skett i grupper om 1-4 personer. Rapporten bygger på intervjuer med över 100 personer som är aktiva i studentkårer på olika sätt. Av de kåraktiva hade fyra personer en funktionsnedsättning. De som har blivit intervjuade är: Styrelseledamöter Fullmäktigeledamöter Aktiva med ansvar för rekryteringen i form av valberedning eller valnämnd Aktiva eller anställda informationsansvariga Aktiva med ansvar för likabehandling/jämställdhetsfrågor Förenings- eller sektionsaktiva Aktiva med ansvar för sociala aktiviteter.

5 VEM ÄR KÅRAKTIV? 1 % av studenterna har 99 % av uppdragen De flesta kåraktiva sitter på många uppdrag. Många som är heltidsarvoderade vittnar om långa arbetsdagar, stress och att det är svårt att hinna med. Förutom att fler aktiva skulle leda till en hälsosammare arbetssituation, är det också en fråga om demokrati. När ett fåtal kåraktiva representerar alla studenter på högskolan är det som en kåraktiv uttryckte det: Man tappar perspektiv och insikter om inte alla är representerade. Vanliga vägar till att bli kåraktiv går genom att bli aktiv i sin sektion eller programförening, antingen genom festverksamhet eller genom studiebevakning. För de kårer som har en mottagningsverksamhet fungerar det också som första kontakten med studentkåren. Många hittar till kåren centralt genom vänner och uppmuntrande ord från kårordföranden, men också genom affischer och hemsidor. Att rekrytera genom vänner kan vara ett sätt att använda de kåraktivas nätverk, men som en person i en valberedning uttryckte det: Det kan tyvärr ge upphov till likatänkande. I och med kårobligatoriets fall har det blivit ännu viktigare att studentkårer når ut till alla och inte missar någons engagemang. Som det ser ut nu missar många kårer att rekrytera från hela studentpopulationen. Varför är det så? Så funkar det anar att det kan ha att göra med normer och att många grupper inte känner sig hemma på studentkåren. Det blir Så funkar dets huvuduppdrag. Tillsammans ska vi jobba för att alla ska kunna bli aktiva i kåren! DEN TYPISKA KÅRAKTIVE Blev aktiv under sitt första studieår Är aktiv under hela sin studietid Medelålder 23 Studerar på program Har inte barn Lika vanligt med kvinna som man Normalstörd, det vill säga saknar funktionsnedsättning

6 HUR NÅR KÅREN UT? De flesta kårerna uppger att de har svårt att nu ut med sitt budskap och att det är få studenter som vet vad kåren gör. Många kommunikationsansvariga berättar om att det är svårt att fånga studenternas intresse. Ett par vanliga anledningar till att skriftlig information kan vara svår att nå ut med är hur språket och layouten ser ut. Ibland är det lätt som kåraktiv att glömma bort att alla inte vet vad olika förkortningar eller ord betyder. Det är också vanligt med långa, krångliga meningar. Det riskerar att många läsare tröttnar och inte läser klart. För personer med dyslexi eller koncentrationssvårigheter blir en omotiverat krånglig text ett onödigt hinder att ta sig förbi. Studenter med synnedsättning har i dagsläget svårt att ta till sig information från kårerna. Det beror delvis på att tillgängligheten på kårernas hemsidor är låg. Många kårer efterfrågar kunskap om hur kommunikationen och språket kan bli bättre samt hur layout på trycksaker kan bli mer tillgänglig. Att lära sig om tillgänglig kommunikation och publicering på hemsidor kommer att bli en del av Så funkar det. De flesta studentkårer har under de senaste åren börjat ha personliga möten med studenter genom att bjuda på kaffe och ställa en enkel fråga. Att variera olika sätt att kommunicera är bra och något som Så funkar det kommer att jobba vidare på. VANLIGA KOMMUNIKATIONSKANALER Hemsida Facebook Tryckmaterial Info på toadörrar Nyhetsbrev Personliga möten

7 MÖTESKULTUR Ett öppet och inkluderande möte är när alla känner att de deltar En viktig del i att stärka studentkåren är att ha möten där alla känner sig välkomna och lika mycket värda. De kårer som medvetet jobbar med inkluderande mötesklimat har också ett mer öppet klimat där alla intervjuade styrelseledamöter uppgav att de hade samma möjligheter att komma till tals. I kårer som inte hade diskuterat mötesklimatet fanns en större risk för härskartekniker och medvetna eller icke medvetna maktdemonstrationer: Ibland får man sucken, och de utstrålar måste vi förklara det här eller Den som skriker högst får mest plats. ETT TYPISKT FULLMÄKTIGEMÖTE Ca. 4 timmar långt Börjar på kvällstid Har några få mer aktiva ledamöter. Ordningsfråga för att få paus. (istället för inplanerade pauser) Har mötesordförande och sekreterare som leder mötet. Håller till en föreläsningssal En knepig styrelsesituation kan uppstå när flera i styrelsen jobbar heltid med kåren och andra i styrelsen är helt ideella. Det kan skapa ett kunskapsövertag och en risk att en del ledamöter känner sig utestängda och har svårt att göra sig hörda. Ett framgångsrikt koncept i att få ett inkluderande möte och undvika maktproblematiken är att ha en öppen attityd och ta emot alla förslag och idéer. Det är viktigt att vara öppna och lyssna, vända och vrida, istället för att säga nej direkt. Två av kårerna har hörselslinga i fullmäktiges möteslokal. Ingen av kårerna har hörselslinga i styrelserummet. Kårerna har möjlighet att använda sig av universitet eller högskolans lokaler för kårens möten. Ett tips är att kolla upp var det finns tillgängliga lokaler för att hålla möten i. Vänta inte på att det ska komma en aktiv som frågar efter ramp eller hörselslinga. Det ger inte en särskilt välkomnande känsla om en student måste be kåren att byta möteslokal. Ha som vana att använda tillgängliga lokaler så att alla känner sig välkomna att bli aktiva. En del i att bli en tillgänglig studentkår är att utveckla mötesformerna, se över mötesformalia och att skapa checklistor för det praktiska kring mötet. En annan viktig del är att stödja varandras styrkor och att samarbeta. Sammanlagt blir det en bra grund för att bli mer inkluderande för studenter med funktionsnedsättningar. Det bidrar också till en bättre arbetsmiljö, chansen att få mer gjort och att det enkelt uttryckt blir roligare att vara kåraktiv.

8 HUR FUNKAR DET? Vi vill, men vet inte hur Så funkar det har kollat av hur kunskapen om funktionsnedsättningar och tillgänglighet ser ut i kårsverige. Det är vanligt att kåren vill vara tillgänglig men saknar kunskapen om hur det ska gå till. Medvetenheten om rörelsehinder är utbredd bland studentkårsaktiva. Många kårer uttrycker däremot att de inte vet hur tillgänglighet ser ut och vilka hinder som kan finnas för studenter med läs- och skrivsvårigheter och studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Många kårer har koll på allergi och vad luftburen allergi kan ställa till för bekymmer. Två av kårerna har jordnötsförbud och många tänker på att ha rökförbud utanför entrén. Idag är det få personer med funktionsnedsättningar som är aktiva i kårerna. En kåraktiv resonerade att kåren borde utstråla att alla är välkomna: Det skulle inte vara några problem. Problemet ligger nog i att en person med funktionsnedsättningar inte vet det och därför inte ställer upp. Många kårer upplevde det som att de har så fullt upp och att de inte hinner med tillgängligheten: Det borde genomsyra verksamheten men får aldrig prioritet. Det tar lite tid att få till rutiner och det kommer Så funkar det att hjälpa till med. Men när rutiner om tillgänglighet väl är på plats underlättar det verksamheten. Kunskap om diskriminering och tillgänglighet på högskolan är en viktig del i att studenter med funktionsnedsättningar ska uppleva att kåren är tillgänglig. Ungefär hälften av kårerna har regelbunden kontakt med samordnarna för studenter med funktionsnedsättningar och vet var studenter ska vända sig för att få pedagogiskt stöd i utbildningen. Det gäller inte bara att kunna frågorna, kåren måste också berätta att de kan fungera som stöd för alla studenter. En student med hörselnedsättning som kämpade för att få hörselslingor inköpta på högskolan uttryckte det: jag kände till kåren, men vad kan de hjälpa till med?.

9 SOCIALA AKTIVITETER Gemenskapen är viktigt, man pallar inte plugga om man inte har det sociala Att ha sociala aktiviteter som alla känner sig välkomna att delta på är viktigt för kårens rekrytering, gemenskapen i kåren och för att studenter ska hitta studiekompisar och klara av sina studier. Många studentkårer har någon form av mottagningsverksamhet, pubar, festverksamhet, sittningar och/eller andra sociala aktiviteter. Idag planerar kårerna ofta aktiviteter utifrån en tanke på den typiska studenten (som mycket liknar den typiska kåraktiva) och missar att det finns många andra som gärna skulle delta om aktiviteterna var mer tillgängliga och inkluderande. Det är viktigt att tänka på tillgänglighet och inkludering redan i planeringsstadiet. Om inte inbjudan meddelar om tillgänglighet är det stor sannolikhet att många studenter inte kommer. Många studentkårer har mottagning med faddrar i samband med terminsstart. Faddrarna ansvarar för nya studenter. De flesta studentkårer samarbetar med högskolan eller universitet för att göra en så bra mottagning som möjligt. En del i det är att alla faddrar genomgår en utbildning som kan innehålla konflikthantering, alkoholhantering och gruppdynamik. En möjlig utveckling av fadderutbildningen är att utbilda om tillgänglighet. Hur faddrarna agerar spelar en viktig roll för tillgängligheten och att alla ska känna sig välkomna. Lekar och idrottsarrangemang kan vara en del av mottagningen eller av kårens sociala verksamhet. Det är viktigt att ha en bredd på aktiviteter och planera så att alla aktiviteter funkar för alla. En del i det är att se över var och hur aktiviteterna hålls och att ha en bra alkoholpolicy. Sittningar och fester är vanliga inslag hos kårerna. Hur ser en sittning ut som inte utgår från funkisnormen* eller heteronormen? En sittning där alla känner sig välkomna och kan delta? Att kunna gå på kårpubben med sina kompisar borde vara en självklarhet. Men hur ser en tillgänglig pub ut? *Funkisnormen innebär att utgå från att ingen har någon funktionsnedsättning.

10 BAKGRUND ANTAL STUDENTER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR Nationella samordnarnätverket sammanställer varje år siffror över hur många studenter som har sökt stöd hos samordnare för funktionsnedsättningar på landets högskolor och universitet. Antalet studenter har ökat sedan Här är siffrorna för 2011 och STUDENTER SOM SÖKER STÖD FÖRDELAT PÅ FUNKTIONSNEDSÄTTNING: Dyslexi/specifika läs och skrivsvårigheter Synskadade studenter Studenter med rörelsehinder Döva/teckenspråkiga studenter (med tolk) Studenter med kognitiva svårigheter/funktionshinder Hörselskadade studenter (utan tolk)* Studenter med andra funktionshinder Övriga studenter och forskarstuderande som samordnaren känner till genom att ha kontaktats och konsulterats av lärare och vägledare m.fl Forskarstudenter Summa *Här medräknas 14 teckenspråkiga studenter som deltagit i undervisning vid Stockholms universitet med teckenspråkskunninga lärare och därför inte behövt utbildningstolkning. Många samordnare och studenter vittnar om att det är vanligt att studenter söker stöd först när tentorna hopar sig och problemen blir för stora att ta sig förbi på egen hand. Det är därför möjligt att det finns studenter med olika funktionsnedsättningar som inte söker stöd hos samordnarna och därför inte heller finns med i statistiken. En undersökning vid Luleå tekniska universitet visar att studenter med funktionsnedsättningar studerar i lika stor grad på alla utbildningsinriktningar.

11 HUR FUNKAR STÖDET PÅ HÖGSKOLAN? Det finns inget nationellt regelverk för hur universitet och högskolor ska ge pedagogiskt stöd till studenter med funktionsnedsättningar. Det som finns är riktlinjer som Nationella samordnarnätverket har kommit överens om. För att få pedagogiskt stöd behöver studenten visa ett intyg på sin funktionsnedsättning. EXEMPEL PÅ PEDAGOGISKT STÖD: Anpassad examination: till exempel enskild tentamen vid dator, muntlig i stället för skriftlig tentamen och vice versa, förlängd tentamenstid. Anpassade litteratur genom Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB. Mentor. Anteckningsstöd. Det är upp till varje lärosäte att bestämma hur mentorskapet ska fungera. En del har begränsningar på antal timmar en del ger mentorskap efter studentens behov. Vad en anpassad examination ska innebära bestämmer den lärare som är ansvarig. På de flesta universitet är det studenten som för varje ny kurs ska berätta för lärarna om sitt behov av pedagogiskt stöd eller anpassad examination. Många studenter uppger att det är jobbigt att behöva berätta för nya lärare hela tiden och att det råder kunskapsbrist hos vissa lärare vilket kan leda till att studenten känner sig ifrågasatt. Att det är den ansvariga läraren som bestämmer gör också att villkoren för anpassad examination kan ändras från kurs till kurs. Studenter som behöver sin litteratur inläst har ett stort behov av att litteraturlistor kommer ut i god tid. Det tar ca 8 veckor att få en bok inläst av Talbok och punktskriftbiblioteket. Om böcker på litteraturlistan byts ut i sista stund, riskerar studenter som behöver talböcker att inte få sina böcker förän kursen är över.

12 Sveriges förenade studentkårer, Klara Södra kyrkogata 1, Box 16355, Stockholm,

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE

MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I KONKURRENS Agneta Larsson och Anki Wood Högskoleverkets rapportserie 2005:14 R MARKNADSFÖRING OCH VARUMÄRKESBYGGANDE UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete

Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete Studiematerial för handikapprörelsens uppsökande arbete VUXENUTBILDNING FÖR ALLA HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vuxenutbildning för alla, Handikappförbundens samarbetsorgan Sundbyberg 2003 Form: www.fcs.se

Läs mer

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring

TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring KA IG TANKEBANKEN Ett studiecirkelmaterial om normer, makt och förändring Projektledare och författare: Milena Kraft Formgivning och illustration: Emili Svensson Textbearbetning: Malin Österman Stort tack

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer