Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation"

Transkript

1 Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation

2 Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. Bravidas affärsidé

3 Innehåll 3 Lokal närhet med samlade resurser 4 Tekniska lösningar för alla behov 7 Heltäckande kompetens inom installation 10 Smarta samarbeten ger effektivare projekt 12 Fokus på kvalitet i alla led 14 Värderingar vägleder vårt samarbete 16 Adresser foto: johan gunséus Lokal närhet med samlade resurser Bravida är din affärspartner för allt som gäller el, vs och ventilation. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Idag är vi Skandinaviens ledande teknikföretag inom installation och service. Totalt är vi omkring kompetenta medarbetare på 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump att vi är störst. Vi är specialister som tar helhetsansvar gentemot dig som kund. Tillsammans med våra kunder hittar vi effektiva lösningar och gör ett bra jobb. Det kan gälla allt från design, projektledning och installation till drift, underhåll och service. Bravida samarbetar med arkitekter, byggföretag och grossister inom bygg och teknik. Vi har kunder inom landsting, kommuner, industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Vi arbetar med skolor, sjukhus, köpcentra, bostäder och infrastruktur. Bravida arbetar lika gärna med både mindre och större uppdrag. Även om vi är stora är vi alltid nära. I Sverige har Bravida cirka 100 kontor runt landet. Vi kombinerar lokal närhet med skandinaviskt perspektiv. Effektiva inköp och avancerad logistik Du som kund drar nytta av vår storlek. Det innebär att vi kan förhandla till oss bra avtal, som kommer dig tillgodo. Vi utvecklar våra centrala inköpsrutiner och fokuserar på ett tydligt standardsortiment. Vår storlek ger effektiv logistik, så att allt finns på plats precis i rätt tid när vi genomför ett uppdrag. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser.

4 Tekniska lösningar för alla behov Bravida kan teknik. Vi har byggt upp intern teknisk kompetens som tar fram bra idéer och lösningar för dig. Våra medarbetare är kostnadsmedvetna och ser till att spara pengar där det går. Våra tekniker har ett nära samarbete med installatörerna på fältet. Det ger dig det mest effektiva tekniksystemet. Ju tidigare Bravida engageras, desto större möjlighet har vi att påverka slutliga lösningar och pris. Vi är nyfikna och ställer frågor om hur du vill ha det. Vi levererar inte bara en installation, vi utarbetar lösningen från början utifrån dina speciella behov. Det innebär att vi ibland utvecklar förslag från arkitekter och konsulter och kommer med alternativa idéer. Till skillnad mot många små aktörer i branschen har Bravida resurser och förmåga att samordna arbetet mellan olika teknikområden i samlade entreprenadlösningar. Ett exempel är energikontrakt och energioptimeringar, där det krävs kunskap om både el, styr- och reglersystem, kylsystem och värmesystem. Vi kan el, vs och ventilation. foto: jakob norstedt-moberg Ny mötesarena i Örnsköldsvik 4 Örnsköldsvik har fått en helt ny evenemangsarena som rymmer ca åskådare. Modo Hockey har bildat ett särskilt bolag som äger byggnaden. Skanska fick uppdraget att bygga arenan, som stod klar under sommaren Förutom ishockey kommer arenan även att användas för många andra arrangemang. Bravida har utfört samtliga tekniska installationer, förutom sprinkleranläggningen. Särskilda krav har ställts på bl a flexibel ljussättning. Återvinning av kondensorvärme från kylmaskinen ger både värme i lokalerna och tappvarmvatten. Staffan Almqvist på Skanska säger att projektet sökte en installatör som hade alla verksamhetsgrenar och som därmed kunde ta samlat ansvar. Vi ville hitta en partner som vi kunde köpa ett totalkoncept av. Vi gick ut och frågade ett antal tänkbara företag om detta. Därefter gjorde vi en noggrann utvärdering utifrån vår rambeskrivning. Jag bedömde att Bravida hade lämnat ett komplett och seriöst anbud och var mest intresserat av det här uppdraget. Det känns lite tryggare att ha bara en samtalspartner. Tidsmässigt är det mer förmånligt att arbeta med en installatör som har totalentreprenad. Vi slipper lång egen projekteringstid som skulle försena byggarbetet. Hade vi delat upphandlingen hade vi dessutom fått utföra mer installationssamordning i egen regi. Samarbetet har löpt på enligt plan och Bravida har klarat av tids- och kostnadsramar. Vi har löpande gjort en intern bedömning av kvaliteten på utfört arbete genom egna installationstekniker. De tycker att Bravida har gjort ett bra jobb.

5 3 foto: daniel roos foto: daniel roos stor ombyggnad för billerud Modern miljö i Solna Business Park 2 Solna Business Park är ett nytt modernt kontors- och butiksområde strax norr om Stockholm, där bl a ICA har sitt nya huvudkontor. Bravida har haft omfattande uppdrag för att installera både el och ventilation. Nils Johansson är delägare i Co-Pilot, som ansvarat för ombyggnaden i Solna Business Park. Han påpekar att hans företag alltid har krav från beställarna att handla upp entreprenaderna i konkurrens. Bravida har haft bra anbud i kombination med att de ofta har stora personella resurser. Överlag har samarbetet fungerat bra, och vi har tillsammans genomfört ett flertal tuffa projekt. Det som skiljer ut Bravida från andra företag är väl främst storleken, dvs tillgången på resurser. Detta är en tillgång som inte skall underskattas. De flesta projekt idag är så hårt pressade att vi som beställare i första hand väljer företag med resurser. Bravida är idag en stor aktör på installationsområdet, vilket ger många beställare en trygghet. Vetskapen om att det är ett företag med långsiktiga mål gör att det finns möjlighet att utveckla ett långsiktigt samarbete. Kort sagt, man kan lita på varandra. Varje projekt är unikt och trots att vi skaffar oss erfarenheter som är viktiga så ser projekten alltid annorlunda ut. Därför har vi lärt oss att det är viktigt att rätt personer bemannar projekten, både från beställaren och givetvis från entreprenörerna. Det gäller att alla har rätt inställning, rätt kompetens, erfarenhet och att man kan lita på varandra. Bravida har hjälpt Billerud att bygga om en stor barkpanna vid Skärblacka pappersbruk utanför Norrköping och därefter installera en ny turbin på 48 MW. Som mest arbetade 37 elmontörer vid ombyggnaden. Bravida har också gjort omfattande elinstallationer i en ny verkstad. Göran Jansson vid Billerud tycker att samarbetet med Bravida fungerat bra. Bravida finns på plats inom området och vi känner varandra. Vid ombyggnaden av barkpannan fick vi problem med elritningar. Då löste vi frågorna om eldragning på plats med Bravida och drev montaget i egen regi i stället. Den typen av flexibilitet och kunnande är värdefull för oss. Vi har ett löpande avtal med Bravida som vi är nöjda med. Bravida klarar även tuffa tidsplaner och sätter till de resurser som behövs. Det viktiga är också att de personliga kontakterna fungerar. Bravida har bra lagledare. nytt barnsjukhus i lund 4 Region Skåne har byggt ett nytt barnsjukhus i Lund, samtidigt som de befintliga lokalerna byggdes om. Bravida ansvarade för alla vs-installationer i projektet (vatten, avlopp, värme, kyla och medicinska gaser). Bravida har stor erfarenhet av installationer på sjukhus för de flesta landsting. Hans Fogelqvist på Region Skåne säger att samarbetet med Bravida fungerade utan några som helst problem: Valet gjorde vi tillsammans med Peab. Vi valde Bravida tack vare en organisation som passade oss och utifrån en bra presentation av hur arbetet var tänkt att bedrivas. Bravida medverkade med tips och förslag under hela projekteringstiden för att hitta rätt metoder för montage på arbetsplatsen och för rätt materialval. All upphandling under byggtiden gjorde Bravida och beställaren tillsammans. foto: adam haglund

6 5 kista har fått ett nytt landmärke Kista Science Tower är Sveriges högsta kontorsbyggnad med 32 våningar. Huset har blivit ett landmärke i Kista och innehåller även konferensutrymmen och träningslokaler. Den totala byggnadsytan är kvm och Vasakronan är fastighetsägare. foto: daniel roos Bengt Fryxell vid NCC berättar att Bravida tog fram en offert för att lösa ventilationsfrågorna för hela byggnaden utifrån en systemhandling. Bravida fick en totalentreprenad för ventilationssystemen inklusive fläktrum och all projektering. Tillsammans med oss bearbetade Bravida grovskisserna och utformade en färdig lösning. Jag har bra erfarenhet sedan tidigare av att anlita Bravida i större projekt. Nu pågick vårt samarbete under tre år. Bravida har bra projekteringsledare, som är intresserade av totallösningar. För det här uppdraget krävdes nära samarbete med t ex styr-, regler- och vs-entreprenader som låg utlagda på andra företag. Det får inte vara så att var och en bara arbetar med sitt. Bravida avsatte tillräckligt med resurser i projektet, inte minst i projekteringen. Där har Bravida eget folk och använder sin kompetens som ventilationsföretag för att leda externa konsulter och skapa en optimal anläggning för alla parter. Det ser jag som en fördel. 6 service i hela västerbotten I Västerbotten utför Bravida service på ett 20-tal bensinstationer på uppdrag av OK. Vid varje besiktning av ventilationssystemen upprättar Bravida ett protokoll, som sedan ligger till grund för beslut om eventuella åtgärder. Det innebär att Bravida även har kompletterande uppdrag för OK som gäller ombyggnader och installation av ventilation, komfortkyla och styrutrustning på bensinstationerna. Jan Hansson på OK Västerbotten konstaterar att serviceavtalet med Bravida har löpt under sex år. Han är nöjd med hur samarbetet fungerar: Vi valde Bravida bland flera anbudsgivare, eftersom jag visste att jag kunde lita på dom. Bravida erbjuder en helhetslösning för Västerbotten. Det innebär att Bravida tar ansvar för kompletta servicearbeten i en hel region. För oss blir det enkelt att få en huvudman och en beställningsrutin för alla våra stationer. Det är en fördel att Bravida centralt har resurser och kunskap som kan stödja arbetet på fältet. Sedan är det svårt för de mindre aktörerna att täcka hela länet. Det skulle bli svårare att hålla rätt på vad de gör och vi skulle få fler inblandade leverantörer. foto: tomas bergman linköpings universitet fokuserar på säkerheten Sedan 1999 har Bravida levererat säkerhetsanläggningar till Campus Valla på uppdrag av Linköpings universitet. Under 2005 har samarbetet även inkluderat utbyte av ett befintligt säkerhetssystem på Campus Norrköping. Numera är systemen sammanbyggda när det gäller kortläsare och inbrottslarm. Bravida har även levererat databaskopplingar till studentregister och personalregister. 7 6 foto: daniel roos Peter Widgren är säkerhetssamordnare vid Linköpings universitet. Vi upphandlade säkerhetssystemet Integra. Sedan dess har samarbete och utveckling av både vår anläggning och systemet Integra fördjupats. Samarbetet med Bravida har fungerat bra från start och har faktiskt blivit ännu bättre med tiden. Vi tycks förstå varandra väl. Ingen försöker komma med undanflykter när vi behöver prata om fel och problem. Försäljning/utveckling kan och vet både våra behov och krav. Projektledare vet hur allt ska utföras, programmeras och dokumenteras. Montörerna kan också sin sak, anser Peter Widgren. Det vi särskilt uppskattar hos Bravida Säkerhet är, förutom närheten till oss, ett lättanvänt säkerhetssystem som vi dessutom aktivt får vara med och vidareutveckla.

7 Heltäckande kompetens inom installation Vi kan el, vs och ventilation Bravida är Nordens största installations- och serviceföretag med kompetenta medarbetare på 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige har Bravida 100 kontor runt landet och därmed har vi en unik närhet till kunden. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Kompetens inom el Tekniken inom el och tele utvecklas ständigt, inte minst inom svagströmsområdet. Larm, säkerhet och telefoni blir viktiga komplement till mer traditionella elinstallationer. Det kräver mer och mer tekniskt kunnande och en affärspartner som förstår att sätta in tekniken i ett användarperspektiv. Bravida tillför kompletta lösningar för belysning, energiförsörjning, uppvärmning, larm och säkerhetssystem i hem, kontor, offentliga lokaler och industrier. Vi bygger transformatorstationer, strömcentraler och intelligenta övervakningssystem. Kompetens inom vs Bravida samordnar och leder alla typer av projekt inom vs-området. Det handlar om mycket mer än enbart rördragningar. Vi skapar bra bostads- och arbetsmiljöer. Vi bidrar också till att samhället kan bygga effektiva energi- och miljölösningar och till en fungerande infrastruktur. Våra tekniska lösningar tillför vatten, värme eller kyla. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. Bravida står som kvalitetsgarant för hela arbetet och sparar både tid och pengar åt kunderna. Bravida tillför kompletta lösningar för vatten, avlopp, energi, värme, kyla och sprinkleranläggningar. Vi hanterar allt från små serviceuppdrag till stora uppdrag för både bostäder, kontor och offentliga lokaler. En särskild kompetens är att installera skräddarsydda sprinklersystem, där vi har särskild certifiering. Kompetens inom ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Vi hjälper våra kunder att ta fram energideklarationer utifrån nya krav och förordningar. Vi deltar i projekt som handlar om energiinventering, energieffektivisering och lösningar med funktionsgaranti. Bravida tillför kompletta lösningar för inomhusklimat och energioptimering. Vi bygger system där luftkanalerna enkelt kan rengöras. Vi utvecklar flexibla system för bostäder, servicehus, kontor och industrier som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Kompetens inom flera specialområden Bravida Säkerhet är experter på brand- och säkerhetsteknik. Vi tar ansvar för design, projektledning, installation och support. Bravida tar även hand om service och underhåll av systemen för att garantera ett fullgott brandskydd. Det innebär att vi också genomför service och ansvarar för utbildning. Behovet av heltäckande säkerhetslösningar blir allt större både för företag och privatpersoner. Vi ser till att utforma ändamålsenliga system för alla tänkbara skiftande behov. Bravida Säkerhet är certifierad anläggarfirma för brand och inbrott enligt SBSC normer. Bravida Fastighetsdrift tar totalansvar för allt som gäller löpande förvaltning av fastigheter. Det kan gälla tillsyn, skötsel, underhåll och moderniseringar. Vi ser till att fastighetens alla tekniska system samverkar på ett optimalt sätt och ger förslag till förbättringar. Bravida Industrifilter är specialiserat på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Vi har även kompetens för att skilja av gas och stoft från olika industriprocesser. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. 7

8 Teknik i all ära. Samarbete handlar om förtroende mellan människor och passion för att hitta effektiva och enkla lösningar som fungerar i vardagen. 8 Femton kilometer rör hos LKAB i Malmberget 8 LKAB bygger ett helt nytt kulsinterverk i Vitåfors, Malmberget. Anläggningen tas i drift under oktober Bravida har fått i uppdrag att genomföra omfattande rörinstallationer i projektet. Uppdraget gäller installation av alla processrör i kulsinterverket och omfattar runt 15 km rör större än 50 mm i diameter. De största rören är 400 mm i diameter. Per-Erik Hjerpe vid LKAB konstaterar att Bravida redovisade ett bra förslag till lösning utifrån det förfrågningsunderlag som LKAB sände ut. Vi värderade flera aspekter när vi gjorde vårt val. Vi måste tro på att vald partner kan uppfylla våra förväntningar: leverera i tid, ha tillräckliga resurser, ta fram noggrann dokumentation och ha bra projektledning under projektets gång. Sedan är det naturligtvis också en prisfråga. Bravida är ett av de större företagen i branschen, de har resurser att ta stora jobb. Det är effektivare för oss att ha ett kontrakt, man har färre personer att ha kontakt med och det finns tydliga samordningsvinster. Per-Erik Hjerpe tycker att samarbetet fungerar bra och att Bravida har anammat det arbetssätt LKAB använder med byggmöten varje vecka och täta avstämningar. Bravida har ett nära samarbete med övriga leverantörer inom el och bygg och vi ligger i fas med vår tidsplan. Bravida arbetar också med ett tydligt kvalitetssystem så att det är ordning och reda i uppföljningen av projekten. Vi får också tydlig dokumentation på den personal som kommer från Bravida, så att de verkligen har den kompetens som behövs.

9 jag jobbar på bravida Sofia Hörnsten, projektledare ventilation foto: johan gunséus Vad gör du i ditt jobb? Jag är en av de nyutbildade civilingenjörerna som blivit anställda i Bravida och har arbetat sedan nyåret Idag är jag assisterande projektledare och får lära mig allt som behövs för att kunna leda ett projekt. Det innebär bland annat att kalkylera, ha kontakt med leverantörer, projektera samt lösa eventuella problem som kan uppstå på en byggarbetsplats. Nu ansvarar jag för ett projekt, där Bravida har i uppdrag att utföra ventilationsentreprenaden för en ny restaurang som ska öppnas i Skövde. Hur är det att arbeta på Bravida? En stor del av vår personal har lång erfarenhet som är viktig att dra lärdom av, både praktiskt och tekniskt. Många verkar uppskatta att det kommer in unga ingenjörer som kanske ger nya perspektiv. Vad tycker du skiljer ut Bravida från andra? Bravida är ett drivande företag som arbetar mycket med kompetensutveckling både internt och utåt mot marknaden. Behoven ändras konstant och det är viktigt att följa trenderna, t ex inom energieffektivisering. Vad är det som är roligast i jobbet? Det är intressant och spännande att arbeta på fältet och jag lär mig mycket varje dag. Det är bra att komma ut i verkligheten och snabbt få eget ansvar. foto: daniel roos serviceavtal ger effektiv fastighetsdrift I Stockholm har Bravida fått i uppdrag att sköta fastighetsdriften för delar av Micasa Fastigheter i Stockholm AB s bestånd. Uppdraget gäller företagets samtliga sjukhem, behandlingshem och gruppbostäder i Västerort, Innerstan och Söderort. 9 foto: micasa fastigheter Martin Holmberg är fastighetschef vid Micasa fastigheter i Stockholm AB och berättar att uppdraget omfattar service, underhåll, reparationer efter felanmälan samt ronderingar. Bravidas felanmälan är helt samordnad med vårt system. När kunderna ringer vår felanmälan, vidarebefordrar vi uppgifterna till Bravida via handdatorer. Vi får tydlig statistik och det blir enkelt att arbeta när vi har samma tekniska lösning. Bravida har också märkt upp kläder och bilar, så att de boende ser att Bravida arbetar för oss. Det ökar tryggheten för våra kunder. Avtalet löper under fem år. 9

10 Smarta samarbeten ger effektivare projekt Vi har kunniga affärsmän på varje kontor som ansvarar för lokala kundkontakter och avtal. Bravidas organisation byggs upp utifrån avdelningskontor på 150 platser. Detta ger oss en god närhet till våra kunder och därigenom bättre möjlighet att erbjuda attraktiva lösningar. Oavsett var din verksamhet är belägen så har du som kund tillgång till vår samlade kompetens. Vid behov förstärker vi det lokala kontoret med extra resurser för projektledning, planering eller installation. Det innebär att vi kan genomföra både stora och små projekt snabbt och med enhetliga arbetsmetoder över hela landet. Det är inte minst viktigt för företag som har verksamhet på många orter. Allt fler kunder samlar sina tekniska behov hos en heltäckande partner både när det gäller design, installation, underhåll och service. De letar efter enkla lösningar och ger oss därför ett samlat ansvar för alla sina tekniska system. Vi får tekniken att fungera, så att våra kunder kan fokusera på sin egen verksamhet. Vi utvecklar också nya arbetsmetoder för komplexa uppdrag. Det innebär att du som kund bara behöver ha en kontaktyta för dina behov. En projektledare tar helhetsansvar för både el, ventilation och vs. Du har en kontaktperson, ett affärsavtal och får en samordnad lösning. Ett exempel är vårt koncept inom Energi där vi samlar experter från Bravidas olika verksamhetsgrenar. Vi utvecklar också nya samarbetsformer tillsammans med våra kunder. Ett exempel är våra särskilda partneravtal, där Bravida har öppen redovisning av nedlagd tid och kostnader för materialinköp. Öppenhet lägger grunden för ömsesidigt förtroende. Båda parter vinner på att skapa ett så effektivt samarbete som möjligt. Lösningar som fungerar varje dag Bravida tar nu fram branschens mest effektiva och standardiserade koncept. Våra tydliga tjänster ger dig som kund daglig nytta och tydligt värde för pengarna. Samtidigt skapar vi intern effektivitet. Vi ska bli bäst på att genomföra projekt varje dag. Bravida skapar lösningar som ger bästa totala kostnad. Det innebär inte bara konkurrenskraftiga priser utan också äkta engagemang för att minska övriga kostnader för våra kunder t ex i förlorad tid, obehagliga överraskningar eller trassel. Vår ambition om att ge bästa totala kostnad tar också hänsyn både till investeringsutgiften och de löpande driftskostnaderna över längre tid. foto: hsb malmö Vi får tekniken att fungera, så att våra kunder kan fokusera på sin egen verksamhet. jag jobbar på bravida 10 foto: daniel roos Sven-Inge Berger, projektledare el Vad gör du i ditt jobb? Som projektledare tar jag hand om uppdragen från början till slut. Jag deltar i kalkylstadiet, hanterar kundförhandlingar, ansvarar för inköp och kontrollerar ekonomin. Dessutom har jag personalledning och det slutliga ansvaret för färdig installation och driftsättning. Ibland ingår även en del projekteringsarbete. Hur är det att arbeta på Bravida? Jag trivs bra, jag har ett självständigt arbete och vi är ett bra gäng som har det kul tillsammans. Vad tycker du skiljer ut Bravida från andra? Vi är duktiga på att hjälpa till så att projekten verkligen blir färdiga i rätt tid och med rätt funktioner. Bravida ger också oss som medarbetare en hel del nyttiga kurser så att vi uppdaterar oss löpande. Det kan gälla entreprenadjuridik, uppdatering av föreskrifter och nya dataprogram. Vad är det som är roligast i jobbet? Våra kunder litar på oss. De ger oss ansvaret för att ta fram bra tekniska lösningar som vi sedan diskuterar tillsammans. Sedan är det alltid kul att se slutprodukten och att få en vettig ekonomi i projektet. Jag uppskattar också alla kontakter man får med kunderna.

11 Bra ventilation i Turning Torso 10 Turning Torso har blivit en av norra Europas mest kända byggnader och är en tydlig ny symbol för Malmö. Den vridna huskroppen innehåller tio våningar kontor, 147 lägenheter och har också omfattande möteslokaler på de två översta våningsplanen. Bravida har haft en utförarentreprenad för all ventilation i huset, inklusive fläktrum. Ingvar Nohlin, projektledare för HSB Malmö, berättar att man valt tydliga samarbetsformer med berörda sidoentreprenörer. HSB Malmö har tagit ett samlat ansvar för både projektering och byggprojektledning. Vi förstod tidigt att huset skulle bli tekniskt komplicerat att bygga. Det innebar att vi måste ta ett helhetsansvar och samtidigt lägga ut tydliga underentreprenader. Vi gjorde upphandlingen för ventilationen i ett tidigt skede. Redan när vi gjöt fundamenten behövde vi installera ventilationskanaler för hissarna. Kompetensen fanns hos Bravida lokalt i Malmö genom Totalinstallatören, som har funnits i regionen sedan länge. Det har betytt mycket för samarbetet att de olika entreprenörerna har haft direkt kontakt med oss som beställare och att det inte stått något byggföretag emellan. Alla inblandade har fått bjuda till och arbeta tillsammans på ett sätt som varit väldigt positivt. HSB tog också ansvar för all logistik och samordnade alla inköp. På våra logistikmöten fick Bravida tala om vad de behövde för material och när det skulle levereras. Vi skötte mycket av transporterna på nätterna, så att Bravida hade rätt material på rätt våning i rätt tid. Ingvar Nohlin tycker att Bravidas delansvar i projektet har fungerat bra. Inte minst har Bravidas projektledare på plats ställt upp på ett engagerat sätt. Det har varit bra stämning på arbetsplatsen och projektet har gett alla inblandade en god ekonomi. Vi har också haft rimliga överenskommelser när det gäller tilläggsavtal. Det ger alla parter trygghet i ett uppdrag som naturligt innebär en del omprojekteringar och kompletteringar under resans gång. 11

12 Fokus på kvalitet i alla led Vi som arbetar på Bravida vill skapa nytta för dig som kund. Tydlig vision Bravida ska bli Nordens ledande affärspartner för att utveckla effektiva tekniska system inom installation och service. Vår heltäckande kunskap ska ge våra kunder ökad konkurrenskraft. Vi som arbetar på Bravida vill skapa nytta för dig som kund. Vår kultur bygger på en kombination av kvalitetsfokus och kostnadsfokus. Höga krav på intern kvalitet Installation, service och underhåll utan fel. Det är vårt tydliga mål. Våra uppdrag ska motsvara dina krav, levereras i rätt tid och överlämnas utan fel. Vårt miljö- och kvalitetstänkande genomsyrar hela produktionen, från förfrågan och materialinköp till installation, uppföljning och service. Medarbetarna på Bravida har ansvar för att leva upp till våra kvalitetsmål varje dag. Det innebär att vi också satsar på ständig förbättring genom utveckling och utbildning. Vi sprider kunskaper och erfarenheter från genomförda projekt mellan kontor och teknikområden. Vi ställer också höga krav på en god arbetsmiljö för våra medarbetare redan i projekteringsstadiet och vidare genom projektet till överlämnandet. Uppförandekod ger rättvisa spelregler Bravida har tagit fram en tydlig uppförandekod, som vägleder oss i vår verksamhet. Uppförandekoden innebär att vårt agerande bygger på en hög moral utifrån fastlagda affärsetiska riktlinjer. Det innebär att vi alltid följer de konkurrensregler som finns på marknaden, att våra ledare är goda föredömen och att vi inte tar emot några former av personliga ekonomiska fördelar från våra affärsförbindelser. Vi visar respekt för varje medarbetare, vi stöder jämställdhetsarbete och vi tar avstånd från alla typer av diskriminering foto: olle johansson nytt polishus i helsingborg Bravida har sedan starten varit med om att bygga ett nytt polishus i Helsingborg på uppdrag av Fastighetsaktiebolaget Norrporten och Peab. Uppdraget har omfattat installation av både el, vs och ventilation. Det nya polishuset är på kvm och inrymmer ca 600 arbetsplatser. Fastighetsaktiebolaget Norrporten äger och förvaltar byggnaden, där Polismyndigheten i Skåne är hyresgäst. Bengt Dahlberg på Norrporten kommenterar motivet till valet av Bravida så här: Bravida erbjöd en helhetslösning och ett helhetsansvar gällande el- och klimatinstallationer samt fem års garanti med funktionsansvar utifrån vår kravspecifikation. Samtidigt erbjöd Bravida att konstruktion, val av system och upphandlingar skulle göras med full insyn och delaktighet från oss som beställare. Dessutom erbjöd de sig att hantera ekonomin med riktkostnad och incitament för att skapa effektivt samarbete Bravida har i hela projektet varit lyhörda och ansvarsfulla i sin uppgift för bästa slutresultat. De har visat ett bra engagemang och haft respekt för leveranstider och funktion. En fördel med Bravida är att företaget är berett att pröva ett nytt arbetssätt när det gäller samarbete med beställaren i teknikval och ekonomistyrning.

13 jag jobbar på bravida Stefan Travjenko, servicemontör foto: vägverket/mikael ullén Omfattande installationer i Södra Länken 12 Vad gör du i ditt jobb? Jag arbetar som montör inom vs sedan hösten 2004 på Bravida. Oftast gäller arbetet mindre och medelstora entreprenader, som tar mellan en vecka och en månad att göra. Just nu arbetar jag mycket åt Tekniska Verken i Linköping, där jag fungerar som kontaktman. Bland annat bygger vi om ett stort kylsystem på deras huvudkontor. Hur är det att arbeta på Bravida? Jag trivs väldigt bra. Jag har varit på tre mindre privatägda företag tidigare, men det är bättre här. Man tror att det ska vara toppstyrt, men så är det inte. Ledningen lyssnar på montörerna och vi får vara med och ta beslut. Vad tycker du skiljer ut Bravida från andra? Vi har vår styrka i att vi kan allt. Har vi behov går det enkelt och snabbt att ta in t ex en elektriker i projekten. Jag kan alltid få hjälp inom företaget, jag behöver inte leta externt. Vi har ett bra team i Linköping och arbetar tillsammans inom el, vs och ventilation för att nå målen i våra projekt. Vad är det som är roligast i jobbet? Det är omväxlingen, det är nya projekt varje dag. Jag arbetar med allt från stora rörinstallationer till badrum. Vi har också enklare samordning än på ett mindre företag och får allt att fungera över teknikgränserna. foto: daniel roos Bravida var konsortiemedlem tillsammans med EIAB i Tunnelentreprenad HB som arbetat med installationer för trafikleden Södra Länken i Stockholm. Kontraktet avsåg Installationer för El, Belysning, Styr, Tele, Trafik inom Södra Länken. Entreprenadformen var Totalentreprenad och entreprenadtiden uppgick till nästan 5 år. Olle Andrén vid Vägverket Region Stockholm säger att konsortiet handlades upp, eftersom det uppfyllde efterfrågad teknisk kompetens till för Vägverket bästa totalekonomi. Tunnelentreprenad HB visade under arbetets gång på mycket god samarbetsförmåga och trevligt, lättsamt uppträdande i ett mycket omfattande åtagande. Teknisk kompetens var ingen bristvara. Möjligen kunde ännu fler resurser satts in i kritiska perioder. Bravidas tekniska deltagande som underentreprenör till Tunnelentreprenad avsåg leverans, montage och integration av teleinstallationer. Arbetet rörde följande områden: ITV i trafiktunnlar, driftutrymmen och räddningsrum för övervakning, telefoni, radiosystem, PA-system, passagesystem och brandlarm. Att samordna dessa telesystem med Södra Länkens styrsystem och Vägverkets centrala system var en stor utmaning både tekniskt och organisatoriskt. Bravida är ett i branschen stort företag och har en stor bredd och djupt kunnande som gör dem till ett ledande företag inom branschen. Naturligtvis är aktuell projektledare och samarbetsklimatet viktigt för att nå bra resultat. Då får vi kreativa diskussioner och når målet med god teknik och leverans i rätt tid. Här har vi lyckats bra både från entreprenör och från beställare inom Södra Länken. Erfarenheterna från nästan två års drift är positiva. 13

14 Värderingar vägleder vårt samarbete Tydliga värderingar förenklar beslut och underlättar samarbete. Bravidas värderingar utgår från att vi arbetar likadant i alla verksamheter. Då bidrar den interna kulturen till att skapa tydlighet i våra uppdrag. Värderingar skapar vi tillsammans i det dagliga arbetet. Vi stannar upp, reflekterar och ändrar rutiner och arbetsmetoder. Inom Bravida arbetar vi utifrån följande fyra värden: Affärsmässighet Tydligt ansvar för ekonomin Affärsmässighet betyder att i alla delar av verksamheten se möjligheter och hitta vägar som leder företaget framåt. Det innebär också att varje medarbetare tar personligt ansvar genom alla faser i ett projekt från förfrågan till slutfört arbete. Vi följer våra avtal och ger kunden vad vi utlovat. Det som inte är till direkt nytta för kunden är heller inte av intresse för oss. Enkelhet Enhetligt och okomplicerat agerande Med enkelhet menar vi att skapa okomplicerat och enhetligt arbete gentemot dig som kund. Genom enkla rutiner och arbetsprocesser gör vi den dagliga verksamheten smidig och effektiv. Med hjälp av en enhetlig syn löser varje kontor liknande frågor på samma sätt. Vi arbetar efter mottot: lika behov lika lösning. Kompetens Kunskap, vilja och förmåga Genom att utveckla vårt ledarskap, vår kompetens, kreativitet och servicenivå ger vi våra kunder ökad nytta. Vi ska ligga steget före så att vi är skickligare än andra och tänker i nya banor. Vi samarbetar både mellan kontor och mellan teknikområden. Stil Pålitlighet och uppträdande Vi arbetar med en tydlig egen affärsstil som bygger på pålitlighet och rätt uppträdande. Vi tar personligt ansvar och håller vad vi lovar. För oss är ett vänligt och tillmötesgående sätt en självklarhet när vi möter våra kunder i det dagliga arbetet. 14

15 15

16 Huvudkontor: Bravida AB STOCKHOLM Telefon: Division Nord: Bravida Sverige AB Box SUNDSVALL Telefon: Division Stockholm: Bravida Sverige AB STOCKHOLM Telefon: Division Norge: Bravida Norge AS Økernveien 94 P.b. 103, Økern NO-0509 Oslo Telefon: Division Danmark: Bravida Danmark A/S Park Allé 373 DK-2605 Brøndby Telefon: Division Syd: Bravida Sverige AB Box VÄSTRA FRÖLUNDA Telefon: produktion: erikson outlook & form etc. 16 vi kan el, vs och ventilation

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012

LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 LEVANDE FASTIGHETER DYGNET RUNT BRAVIDA ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande 12 Marknad 18 Kunder

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82

Innehållsförteckning. Definitioner 79 Bravidas styrelse 80 Bravidas koncernledning 81 Adresser 82 ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning Detta är Bravida 1 2009 i korthet 3 VD-ord 4 Flerårssammanställning 6 Affärsidé, strategi och mål 8 Erbjudande 10 Marknad 12 Kunder 14 Hållbarhet 15 Medarbetare

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013

TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 TEKNIKLÖSNINGAR FÖR ETT LEVANDE SAMHÄLLE BRAVIDA ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Bravida i korthet 3 Vd-ord 6 Vision, affärsidé, strategier & mål 8 Affärsmodell 10 Tillväxt & förvärv 11 Erbjudande

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens

Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Välkommen till det kompletta VVS-företaget med kylkompetens Oscar Hanson VVS 1 INLEDNING Vi har gått från att vara en ren installatör till ett teknikföretag med installationskompetens vårt ledord är att

Läs mer

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling

STF INGENJÖRSUTBILDNING AB. Din partner för kompetensutveckling 2014 STF INGENJÖRSUTBILDNING AB Din partner för kompetensutveckling Arbetsmiljö, Bygg & fastighet, Energi, El, Industriteknik, IT/Telekom, Kvalitet, Miljö och Projektledning Det händer att jag får frågan

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

NVSNYHETER SNART SKYLTAR VI OM NY ORGANISATION 1 JANUARI NR.4.2012 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN

NVSNYHETER SNART SKYLTAR VI OM NY ORGANISATION 1 JANUARI NR.4.2012 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN IMTECH-PROFIL SNART SKYLTAR VI OM SID 11 NVS I SVERIGE NY ORGANISATION 1 JANUARI SID 3 PERSONALTIDNING FÖR NVS-KONCERNEN NR.4.2012 NVS & SYDTOTAL INSTALLERAR I KRISTIANSTADS GALLERIA SID 5 SISTA NUMRET

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt

Kontakt KÄRNKRAFT. Midroc-krysset. Midroc Electros nya avdelning satsar hårt Kontakt Nr 1 2009 Nyheter från Midroc Electro AB CRANE SYSTEMS FRAMGÅNGAR Evighetsmaskinen Keijo Sandviks smarta lagerlösning STÄLLVERKET MÅNGA VILL HA Midroc-krysset Ljusare tider för KÄRNKRAFT Midroc

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt.

Satsning på biogas. Eltel drar kabel. Trivsel i parken. Juni 2014. E.ON satsar i västra Blekinge. Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Juni 2014 Sid 27: I Olarp rostar man kaffebönor. Trivsel i parken Karlshamns kommun tänker långsiktigt. Satsning på biogas E.ON satsar i västra Blekinge. Eltel drar kabel... och kopplar samman 225 landsbygdsfastigheter.

Läs mer

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning

Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning 5 november 2010 Det moderna företaget bör säkra sin framtida kompetensförsörjning Vi är 20 anställda som samarbetar med 30 konsulter Olle Cyrén, Avdelningschef för stora projekt, Stockholms stad Svenska

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult

Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställare- entreprenör- konsult 1 More10 AB 2015-02-16 Analys av Trafikverkets produktivitetsarbete med fokus på relationerna beställareentreprenörkonsult More10 AB, Södra Kungsvägen 266A, 181 65 LIDINGÖ, tel 070-523 38 51, marten.lindstrom@more10ab.se

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn

SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA. Samverkan i Byggsektorn Samverkan i Byggsektorn SFK-BYGG ÅRSKRÖNIKA 2006 Innehåll 3 4 6 7 8 Styrelsen för SFK-bygg har ordet Förord Samverkan i byggsektorn nu med besked Samverkan i det offentliga Samverkan i byggbranschen Samverkan

Läs mer