Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation"

Transkript

1 Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation

2 Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig nytta och mervärde. Vi erbjuder både specialistkompetens och helhetslösningar som bygger på enkelhet genom att kombinera lokal närhet med ett skandinaviskt perspektiv. Bravidas affärsidé

3 Innehåll 3 Lokal närhet med samlade resurser 4 Tekniska lösningar för alla behov 7 Heltäckande kompetens inom installation 10 Smarta samarbeten ger effektivare projekt 12 Fokus på kvalitet i alla led 14 Värderingar vägleder vårt samarbete 16 Adresser foto: johan gunséus Lokal närhet med samlade resurser Bravida är din affärspartner för allt som gäller el, vs och ventilation. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Idag är vi Skandinaviens ledande teknikföretag inom installation och service. Totalt är vi omkring kompetenta medarbetare på 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump att vi är störst. Vi är specialister som tar helhetsansvar gentemot dig som kund. Tillsammans med våra kunder hittar vi effektiva lösningar och gör ett bra jobb. Det kan gälla allt från design, projektledning och installation till drift, underhåll och service. Bravida samarbetar med arkitekter, byggföretag och grossister inom bygg och teknik. Vi har kunder inom landsting, kommuner, industrier, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Vi arbetar med skolor, sjukhus, köpcentra, bostäder och infrastruktur. Bravida arbetar lika gärna med både mindre och större uppdrag. Även om vi är stora är vi alltid nära. I Sverige har Bravida cirka 100 kontor runt landet. Vi kombinerar lokal närhet med skandinaviskt perspektiv. Effektiva inköp och avancerad logistik Du som kund drar nytta av vår storlek. Det innebär att vi kan förhandla till oss bra avtal, som kommer dig tillgodo. Vi utvecklar våra centrala inköpsrutiner och fokuserar på ett tydligt standardsortiment. Vår storlek ger effektiv logistik, så att allt finns på plats precis i rätt tid när vi genomför ett uppdrag. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser.

4 Tekniska lösningar för alla behov Bravida kan teknik. Vi har byggt upp intern teknisk kompetens som tar fram bra idéer och lösningar för dig. Våra medarbetare är kostnadsmedvetna och ser till att spara pengar där det går. Våra tekniker har ett nära samarbete med installatörerna på fältet. Det ger dig det mest effektiva tekniksystemet. Ju tidigare Bravida engageras, desto större möjlighet har vi att påverka slutliga lösningar och pris. Vi är nyfikna och ställer frågor om hur du vill ha det. Vi levererar inte bara en installation, vi utarbetar lösningen från början utifrån dina speciella behov. Det innebär att vi ibland utvecklar förslag från arkitekter och konsulter och kommer med alternativa idéer. Till skillnad mot många små aktörer i branschen har Bravida resurser och förmåga att samordna arbetet mellan olika teknikområden i samlade entreprenadlösningar. Ett exempel är energikontrakt och energioptimeringar, där det krävs kunskap om både el, styr- och reglersystem, kylsystem och värmesystem. Vi kan el, vs och ventilation. foto: jakob norstedt-moberg Ny mötesarena i Örnsköldsvik 4 Örnsköldsvik har fått en helt ny evenemangsarena som rymmer ca åskådare. Modo Hockey har bildat ett särskilt bolag som äger byggnaden. Skanska fick uppdraget att bygga arenan, som stod klar under sommaren Förutom ishockey kommer arenan även att användas för många andra arrangemang. Bravida har utfört samtliga tekniska installationer, förutom sprinkleranläggningen. Särskilda krav har ställts på bl a flexibel ljussättning. Återvinning av kondensorvärme från kylmaskinen ger både värme i lokalerna och tappvarmvatten. Staffan Almqvist på Skanska säger att projektet sökte en installatör som hade alla verksamhetsgrenar och som därmed kunde ta samlat ansvar. Vi ville hitta en partner som vi kunde köpa ett totalkoncept av. Vi gick ut och frågade ett antal tänkbara företag om detta. Därefter gjorde vi en noggrann utvärdering utifrån vår rambeskrivning. Jag bedömde att Bravida hade lämnat ett komplett och seriöst anbud och var mest intresserat av det här uppdraget. Det känns lite tryggare att ha bara en samtalspartner. Tidsmässigt är det mer förmånligt att arbeta med en installatör som har totalentreprenad. Vi slipper lång egen projekteringstid som skulle försena byggarbetet. Hade vi delat upphandlingen hade vi dessutom fått utföra mer installationssamordning i egen regi. Samarbetet har löpt på enligt plan och Bravida har klarat av tids- och kostnadsramar. Vi har löpande gjort en intern bedömning av kvaliteten på utfört arbete genom egna installationstekniker. De tycker att Bravida har gjort ett bra jobb.

5 3 foto: daniel roos foto: daniel roos stor ombyggnad för billerud Modern miljö i Solna Business Park 2 Solna Business Park är ett nytt modernt kontors- och butiksområde strax norr om Stockholm, där bl a ICA har sitt nya huvudkontor. Bravida har haft omfattande uppdrag för att installera både el och ventilation. Nils Johansson är delägare i Co-Pilot, som ansvarat för ombyggnaden i Solna Business Park. Han påpekar att hans företag alltid har krav från beställarna att handla upp entreprenaderna i konkurrens. Bravida har haft bra anbud i kombination med att de ofta har stora personella resurser. Överlag har samarbetet fungerat bra, och vi har tillsammans genomfört ett flertal tuffa projekt. Det som skiljer ut Bravida från andra företag är väl främst storleken, dvs tillgången på resurser. Detta är en tillgång som inte skall underskattas. De flesta projekt idag är så hårt pressade att vi som beställare i första hand väljer företag med resurser. Bravida är idag en stor aktör på installationsområdet, vilket ger många beställare en trygghet. Vetskapen om att det är ett företag med långsiktiga mål gör att det finns möjlighet att utveckla ett långsiktigt samarbete. Kort sagt, man kan lita på varandra. Varje projekt är unikt och trots att vi skaffar oss erfarenheter som är viktiga så ser projekten alltid annorlunda ut. Därför har vi lärt oss att det är viktigt att rätt personer bemannar projekten, både från beställaren och givetvis från entreprenörerna. Det gäller att alla har rätt inställning, rätt kompetens, erfarenhet och att man kan lita på varandra. Bravida har hjälpt Billerud att bygga om en stor barkpanna vid Skärblacka pappersbruk utanför Norrköping och därefter installera en ny turbin på 48 MW. Som mest arbetade 37 elmontörer vid ombyggnaden. Bravida har också gjort omfattande elinstallationer i en ny verkstad. Göran Jansson vid Billerud tycker att samarbetet med Bravida fungerat bra. Bravida finns på plats inom området och vi känner varandra. Vid ombyggnaden av barkpannan fick vi problem med elritningar. Då löste vi frågorna om eldragning på plats med Bravida och drev montaget i egen regi i stället. Den typen av flexibilitet och kunnande är värdefull för oss. Vi har ett löpande avtal med Bravida som vi är nöjda med. Bravida klarar även tuffa tidsplaner och sätter till de resurser som behövs. Det viktiga är också att de personliga kontakterna fungerar. Bravida har bra lagledare. nytt barnsjukhus i lund 4 Region Skåne har byggt ett nytt barnsjukhus i Lund, samtidigt som de befintliga lokalerna byggdes om. Bravida ansvarade för alla vs-installationer i projektet (vatten, avlopp, värme, kyla och medicinska gaser). Bravida har stor erfarenhet av installationer på sjukhus för de flesta landsting. Hans Fogelqvist på Region Skåne säger att samarbetet med Bravida fungerade utan några som helst problem: Valet gjorde vi tillsammans med Peab. Vi valde Bravida tack vare en organisation som passade oss och utifrån en bra presentation av hur arbetet var tänkt att bedrivas. Bravida medverkade med tips och förslag under hela projekteringstiden för att hitta rätt metoder för montage på arbetsplatsen och för rätt materialval. All upphandling under byggtiden gjorde Bravida och beställaren tillsammans. foto: adam haglund

6 5 kista har fått ett nytt landmärke Kista Science Tower är Sveriges högsta kontorsbyggnad med 32 våningar. Huset har blivit ett landmärke i Kista och innehåller även konferensutrymmen och träningslokaler. Den totala byggnadsytan är kvm och Vasakronan är fastighetsägare. foto: daniel roos Bengt Fryxell vid NCC berättar att Bravida tog fram en offert för att lösa ventilationsfrågorna för hela byggnaden utifrån en systemhandling. Bravida fick en totalentreprenad för ventilationssystemen inklusive fläktrum och all projektering. Tillsammans med oss bearbetade Bravida grovskisserna och utformade en färdig lösning. Jag har bra erfarenhet sedan tidigare av att anlita Bravida i större projekt. Nu pågick vårt samarbete under tre år. Bravida har bra projekteringsledare, som är intresserade av totallösningar. För det här uppdraget krävdes nära samarbete med t ex styr-, regler- och vs-entreprenader som låg utlagda på andra företag. Det får inte vara så att var och en bara arbetar med sitt. Bravida avsatte tillräckligt med resurser i projektet, inte minst i projekteringen. Där har Bravida eget folk och använder sin kompetens som ventilationsföretag för att leda externa konsulter och skapa en optimal anläggning för alla parter. Det ser jag som en fördel. 6 service i hela västerbotten I Västerbotten utför Bravida service på ett 20-tal bensinstationer på uppdrag av OK. Vid varje besiktning av ventilationssystemen upprättar Bravida ett protokoll, som sedan ligger till grund för beslut om eventuella åtgärder. Det innebär att Bravida även har kompletterande uppdrag för OK som gäller ombyggnader och installation av ventilation, komfortkyla och styrutrustning på bensinstationerna. Jan Hansson på OK Västerbotten konstaterar att serviceavtalet med Bravida har löpt under sex år. Han är nöjd med hur samarbetet fungerar: Vi valde Bravida bland flera anbudsgivare, eftersom jag visste att jag kunde lita på dom. Bravida erbjuder en helhetslösning för Västerbotten. Det innebär att Bravida tar ansvar för kompletta servicearbeten i en hel region. För oss blir det enkelt att få en huvudman och en beställningsrutin för alla våra stationer. Det är en fördel att Bravida centralt har resurser och kunskap som kan stödja arbetet på fältet. Sedan är det svårt för de mindre aktörerna att täcka hela länet. Det skulle bli svårare att hålla rätt på vad de gör och vi skulle få fler inblandade leverantörer. foto: tomas bergman linköpings universitet fokuserar på säkerheten Sedan 1999 har Bravida levererat säkerhetsanläggningar till Campus Valla på uppdrag av Linköpings universitet. Under 2005 har samarbetet även inkluderat utbyte av ett befintligt säkerhetssystem på Campus Norrköping. Numera är systemen sammanbyggda när det gäller kortläsare och inbrottslarm. Bravida har även levererat databaskopplingar till studentregister och personalregister. 7 6 foto: daniel roos Peter Widgren är säkerhetssamordnare vid Linköpings universitet. Vi upphandlade säkerhetssystemet Integra. Sedan dess har samarbete och utveckling av både vår anläggning och systemet Integra fördjupats. Samarbetet med Bravida har fungerat bra från start och har faktiskt blivit ännu bättre med tiden. Vi tycks förstå varandra väl. Ingen försöker komma med undanflykter när vi behöver prata om fel och problem. Försäljning/utveckling kan och vet både våra behov och krav. Projektledare vet hur allt ska utföras, programmeras och dokumenteras. Montörerna kan också sin sak, anser Peter Widgren. Det vi särskilt uppskattar hos Bravida Säkerhet är, förutom närheten till oss, ett lättanvänt säkerhetssystem som vi dessutom aktivt får vara med och vidareutveckla.

7 Heltäckande kompetens inom installation Vi kan el, vs och ventilation Bravida är Nordens största installations- och serviceföretag med kompetenta medarbetare på 150 platser i Sverige, Norge och Danmark. I Sverige har Bravida 100 kontor runt landet och därmed har vi en unik närhet till kunden. Vi är det lokala företaget med det stora företagets resurser. Kompetens inom el Tekniken inom el och tele utvecklas ständigt, inte minst inom svagströmsområdet. Larm, säkerhet och telefoni blir viktiga komplement till mer traditionella elinstallationer. Det kräver mer och mer tekniskt kunnande och en affärspartner som förstår att sätta in tekniken i ett användarperspektiv. Bravida tillför kompletta lösningar för belysning, energiförsörjning, uppvärmning, larm och säkerhetssystem i hem, kontor, offentliga lokaler och industrier. Vi bygger transformatorstationer, strömcentraler och intelligenta övervakningssystem. Kompetens inom vs Bravida samordnar och leder alla typer av projekt inom vs-området. Det handlar om mycket mer än enbart rördragningar. Vi skapar bra bostads- och arbetsmiljöer. Vi bidrar också till att samhället kan bygga effektiva energi- och miljölösningar och till en fungerande infrastruktur. Våra tekniska lösningar tillför vatten, värme eller kyla. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. Bravida står som kvalitetsgarant för hela arbetet och sparar både tid och pengar åt kunderna. Bravida tillför kompletta lösningar för vatten, avlopp, energi, värme, kyla och sprinkleranläggningar. Vi hanterar allt från små serviceuppdrag till stora uppdrag för både bostäder, kontor och offentliga lokaler. En särskild kompetens är att installera skräddarsydda sprinklersystem, där vi har särskild certifiering. Kompetens inom ventilation Kraven på energieffektiv ventilation ökar snabbt. Energikostnaderna står för en allt större del av de totala fastighetskostnaderna. Vi hjälper våra kunder att ta fram energideklarationer utifrån nya krav och förordningar. Vi deltar i projekt som handlar om energiinventering, energieffektivisering och lösningar med funktionsgaranti. Bravida tillför kompletta lösningar för inomhusklimat och energioptimering. Vi bygger system där luftkanalerna enkelt kan rengöras. Vi utvecklar flexibla system för bostäder, servicehus, kontor och industrier som alla har skiftande behov mellan olika klockslag och dagar. Kompetens inom flera specialområden Bravida Säkerhet är experter på brand- och säkerhetsteknik. Vi tar ansvar för design, projektledning, installation och support. Bravida tar även hand om service och underhåll av systemen för att garantera ett fullgott brandskydd. Det innebär att vi också genomför service och ansvarar för utbildning. Behovet av heltäckande säkerhetslösningar blir allt större både för företag och privatpersoner. Vi ser till att utforma ändamålsenliga system för alla tänkbara skiftande behov. Bravida Säkerhet är certifierad anläggarfirma för brand och inbrott enligt SBSC normer. Bravida Fastighetsdrift tar totalansvar för allt som gäller löpande förvaltning av fastigheter. Det kan gälla tillsyn, skötsel, underhåll och moderniseringar. Vi ser till att fastighetens alla tekniska system samverkar på ett optimalt sätt och ger förslag till förbättringar. Bravida Industrifilter är specialiserat på rökgasrening från pannor för värme- och energiproduktion. Vi har även kompetens för att skilja av gas och stoft från olika industriprocesser. Våra medarbetare har erfarenhet från alla typer av projekt, både stora och små. 7

8 Teknik i all ära. Samarbete handlar om förtroende mellan människor och passion för att hitta effektiva och enkla lösningar som fungerar i vardagen. 8 Femton kilometer rör hos LKAB i Malmberget 8 LKAB bygger ett helt nytt kulsinterverk i Vitåfors, Malmberget. Anläggningen tas i drift under oktober Bravida har fått i uppdrag att genomföra omfattande rörinstallationer i projektet. Uppdraget gäller installation av alla processrör i kulsinterverket och omfattar runt 15 km rör större än 50 mm i diameter. De största rören är 400 mm i diameter. Per-Erik Hjerpe vid LKAB konstaterar att Bravida redovisade ett bra förslag till lösning utifrån det förfrågningsunderlag som LKAB sände ut. Vi värderade flera aspekter när vi gjorde vårt val. Vi måste tro på att vald partner kan uppfylla våra förväntningar: leverera i tid, ha tillräckliga resurser, ta fram noggrann dokumentation och ha bra projektledning under projektets gång. Sedan är det naturligtvis också en prisfråga. Bravida är ett av de större företagen i branschen, de har resurser att ta stora jobb. Det är effektivare för oss att ha ett kontrakt, man har färre personer att ha kontakt med och det finns tydliga samordningsvinster. Per-Erik Hjerpe tycker att samarbetet fungerar bra och att Bravida har anammat det arbetssätt LKAB använder med byggmöten varje vecka och täta avstämningar. Bravida har ett nära samarbete med övriga leverantörer inom el och bygg och vi ligger i fas med vår tidsplan. Bravida arbetar också med ett tydligt kvalitetssystem så att det är ordning och reda i uppföljningen av projekten. Vi får också tydlig dokumentation på den personal som kommer från Bravida, så att de verkligen har den kompetens som behövs.

9 jag jobbar på bravida Sofia Hörnsten, projektledare ventilation foto: johan gunséus Vad gör du i ditt jobb? Jag är en av de nyutbildade civilingenjörerna som blivit anställda i Bravida och har arbetat sedan nyåret Idag är jag assisterande projektledare och får lära mig allt som behövs för att kunna leda ett projekt. Det innebär bland annat att kalkylera, ha kontakt med leverantörer, projektera samt lösa eventuella problem som kan uppstå på en byggarbetsplats. Nu ansvarar jag för ett projekt, där Bravida har i uppdrag att utföra ventilationsentreprenaden för en ny restaurang som ska öppnas i Skövde. Hur är det att arbeta på Bravida? En stor del av vår personal har lång erfarenhet som är viktig att dra lärdom av, både praktiskt och tekniskt. Många verkar uppskatta att det kommer in unga ingenjörer som kanske ger nya perspektiv. Vad tycker du skiljer ut Bravida från andra? Bravida är ett drivande företag som arbetar mycket med kompetensutveckling både internt och utåt mot marknaden. Behoven ändras konstant och det är viktigt att följa trenderna, t ex inom energieffektivisering. Vad är det som är roligast i jobbet? Det är intressant och spännande att arbeta på fältet och jag lär mig mycket varje dag. Det är bra att komma ut i verkligheten och snabbt få eget ansvar. foto: daniel roos serviceavtal ger effektiv fastighetsdrift I Stockholm har Bravida fått i uppdrag att sköta fastighetsdriften för delar av Micasa Fastigheter i Stockholm AB s bestånd. Uppdraget gäller företagets samtliga sjukhem, behandlingshem och gruppbostäder i Västerort, Innerstan och Söderort. 9 foto: micasa fastigheter Martin Holmberg är fastighetschef vid Micasa fastigheter i Stockholm AB och berättar att uppdraget omfattar service, underhåll, reparationer efter felanmälan samt ronderingar. Bravidas felanmälan är helt samordnad med vårt system. När kunderna ringer vår felanmälan, vidarebefordrar vi uppgifterna till Bravida via handdatorer. Vi får tydlig statistik och det blir enkelt att arbeta när vi har samma tekniska lösning. Bravida har också märkt upp kläder och bilar, så att de boende ser att Bravida arbetar för oss. Det ökar tryggheten för våra kunder. Avtalet löper under fem år. 9

10 Smarta samarbeten ger effektivare projekt Vi har kunniga affärsmän på varje kontor som ansvarar för lokala kundkontakter och avtal. Bravidas organisation byggs upp utifrån avdelningskontor på 150 platser. Detta ger oss en god närhet till våra kunder och därigenom bättre möjlighet att erbjuda attraktiva lösningar. Oavsett var din verksamhet är belägen så har du som kund tillgång till vår samlade kompetens. Vid behov förstärker vi det lokala kontoret med extra resurser för projektledning, planering eller installation. Det innebär att vi kan genomföra både stora och små projekt snabbt och med enhetliga arbetsmetoder över hela landet. Det är inte minst viktigt för företag som har verksamhet på många orter. Allt fler kunder samlar sina tekniska behov hos en heltäckande partner både när det gäller design, installation, underhåll och service. De letar efter enkla lösningar och ger oss därför ett samlat ansvar för alla sina tekniska system. Vi får tekniken att fungera, så att våra kunder kan fokusera på sin egen verksamhet. Vi utvecklar också nya arbetsmetoder för komplexa uppdrag. Det innebär att du som kund bara behöver ha en kontaktyta för dina behov. En projektledare tar helhetsansvar för både el, ventilation och vs. Du har en kontaktperson, ett affärsavtal och får en samordnad lösning. Ett exempel är vårt koncept inom Energi där vi samlar experter från Bravidas olika verksamhetsgrenar. Vi utvecklar också nya samarbetsformer tillsammans med våra kunder. Ett exempel är våra särskilda partneravtal, där Bravida har öppen redovisning av nedlagd tid och kostnader för materialinköp. Öppenhet lägger grunden för ömsesidigt förtroende. Båda parter vinner på att skapa ett så effektivt samarbete som möjligt. Lösningar som fungerar varje dag Bravida tar nu fram branschens mest effektiva och standardiserade koncept. Våra tydliga tjänster ger dig som kund daglig nytta och tydligt värde för pengarna. Samtidigt skapar vi intern effektivitet. Vi ska bli bäst på att genomföra projekt varje dag. Bravida skapar lösningar som ger bästa totala kostnad. Det innebär inte bara konkurrenskraftiga priser utan också äkta engagemang för att minska övriga kostnader för våra kunder t ex i förlorad tid, obehagliga överraskningar eller trassel. Vår ambition om att ge bästa totala kostnad tar också hänsyn både till investeringsutgiften och de löpande driftskostnaderna över längre tid. foto: hsb malmö Vi får tekniken att fungera, så att våra kunder kan fokusera på sin egen verksamhet. jag jobbar på bravida 10 foto: daniel roos Sven-Inge Berger, projektledare el Vad gör du i ditt jobb? Som projektledare tar jag hand om uppdragen från början till slut. Jag deltar i kalkylstadiet, hanterar kundförhandlingar, ansvarar för inköp och kontrollerar ekonomin. Dessutom har jag personalledning och det slutliga ansvaret för färdig installation och driftsättning. Ibland ingår även en del projekteringsarbete. Hur är det att arbeta på Bravida? Jag trivs bra, jag har ett självständigt arbete och vi är ett bra gäng som har det kul tillsammans. Vad tycker du skiljer ut Bravida från andra? Vi är duktiga på att hjälpa till så att projekten verkligen blir färdiga i rätt tid och med rätt funktioner. Bravida ger också oss som medarbetare en hel del nyttiga kurser så att vi uppdaterar oss löpande. Det kan gälla entreprenadjuridik, uppdatering av föreskrifter och nya dataprogram. Vad är det som är roligast i jobbet? Våra kunder litar på oss. De ger oss ansvaret för att ta fram bra tekniska lösningar som vi sedan diskuterar tillsammans. Sedan är det alltid kul att se slutprodukten och att få en vettig ekonomi i projektet. Jag uppskattar också alla kontakter man får med kunderna.

11 Bra ventilation i Turning Torso 10 Turning Torso har blivit en av norra Europas mest kända byggnader och är en tydlig ny symbol för Malmö. Den vridna huskroppen innehåller tio våningar kontor, 147 lägenheter och har också omfattande möteslokaler på de två översta våningsplanen. Bravida har haft en utförarentreprenad för all ventilation i huset, inklusive fläktrum. Ingvar Nohlin, projektledare för HSB Malmö, berättar att man valt tydliga samarbetsformer med berörda sidoentreprenörer. HSB Malmö har tagit ett samlat ansvar för både projektering och byggprojektledning. Vi förstod tidigt att huset skulle bli tekniskt komplicerat att bygga. Det innebar att vi måste ta ett helhetsansvar och samtidigt lägga ut tydliga underentreprenader. Vi gjorde upphandlingen för ventilationen i ett tidigt skede. Redan när vi gjöt fundamenten behövde vi installera ventilationskanaler för hissarna. Kompetensen fanns hos Bravida lokalt i Malmö genom Totalinstallatören, som har funnits i regionen sedan länge. Det har betytt mycket för samarbetet att de olika entreprenörerna har haft direkt kontakt med oss som beställare och att det inte stått något byggföretag emellan. Alla inblandade har fått bjuda till och arbeta tillsammans på ett sätt som varit väldigt positivt. HSB tog också ansvar för all logistik och samordnade alla inköp. På våra logistikmöten fick Bravida tala om vad de behövde för material och när det skulle levereras. Vi skötte mycket av transporterna på nätterna, så att Bravida hade rätt material på rätt våning i rätt tid. Ingvar Nohlin tycker att Bravidas delansvar i projektet har fungerat bra. Inte minst har Bravidas projektledare på plats ställt upp på ett engagerat sätt. Det har varit bra stämning på arbetsplatsen och projektet har gett alla inblandade en god ekonomi. Vi har också haft rimliga överenskommelser när det gäller tilläggsavtal. Det ger alla parter trygghet i ett uppdrag som naturligt innebär en del omprojekteringar och kompletteringar under resans gång. 11

12 Fokus på kvalitet i alla led Vi som arbetar på Bravida vill skapa nytta för dig som kund. Tydlig vision Bravida ska bli Nordens ledande affärspartner för att utveckla effektiva tekniska system inom installation och service. Vår heltäckande kunskap ska ge våra kunder ökad konkurrenskraft. Vi som arbetar på Bravida vill skapa nytta för dig som kund. Vår kultur bygger på en kombination av kvalitetsfokus och kostnadsfokus. Höga krav på intern kvalitet Installation, service och underhåll utan fel. Det är vårt tydliga mål. Våra uppdrag ska motsvara dina krav, levereras i rätt tid och överlämnas utan fel. Vårt miljö- och kvalitetstänkande genomsyrar hela produktionen, från förfrågan och materialinköp till installation, uppföljning och service. Medarbetarna på Bravida har ansvar för att leva upp till våra kvalitetsmål varje dag. Det innebär att vi också satsar på ständig förbättring genom utveckling och utbildning. Vi sprider kunskaper och erfarenheter från genomförda projekt mellan kontor och teknikområden. Vi ställer också höga krav på en god arbetsmiljö för våra medarbetare redan i projekteringsstadiet och vidare genom projektet till överlämnandet. Uppförandekod ger rättvisa spelregler Bravida har tagit fram en tydlig uppförandekod, som vägleder oss i vår verksamhet. Uppförandekoden innebär att vårt agerande bygger på en hög moral utifrån fastlagda affärsetiska riktlinjer. Det innebär att vi alltid följer de konkurrensregler som finns på marknaden, att våra ledare är goda föredömen och att vi inte tar emot några former av personliga ekonomiska fördelar från våra affärsförbindelser. Vi visar respekt för varje medarbetare, vi stöder jämställdhetsarbete och vi tar avstånd från alla typer av diskriminering foto: olle johansson nytt polishus i helsingborg Bravida har sedan starten varit med om att bygga ett nytt polishus i Helsingborg på uppdrag av Fastighetsaktiebolaget Norrporten och Peab. Uppdraget har omfattat installation av både el, vs och ventilation. Det nya polishuset är på kvm och inrymmer ca 600 arbetsplatser. Fastighetsaktiebolaget Norrporten äger och förvaltar byggnaden, där Polismyndigheten i Skåne är hyresgäst. Bengt Dahlberg på Norrporten kommenterar motivet till valet av Bravida så här: Bravida erbjöd en helhetslösning och ett helhetsansvar gällande el- och klimatinstallationer samt fem års garanti med funktionsansvar utifrån vår kravspecifikation. Samtidigt erbjöd Bravida att konstruktion, val av system och upphandlingar skulle göras med full insyn och delaktighet från oss som beställare. Dessutom erbjöd de sig att hantera ekonomin med riktkostnad och incitament för att skapa effektivt samarbete Bravida har i hela projektet varit lyhörda och ansvarsfulla i sin uppgift för bästa slutresultat. De har visat ett bra engagemang och haft respekt för leveranstider och funktion. En fördel med Bravida är att företaget är berett att pröva ett nytt arbetssätt när det gäller samarbete med beställaren i teknikval och ekonomistyrning.

13 jag jobbar på bravida Stefan Travjenko, servicemontör foto: vägverket/mikael ullén Omfattande installationer i Södra Länken 12 Vad gör du i ditt jobb? Jag arbetar som montör inom vs sedan hösten 2004 på Bravida. Oftast gäller arbetet mindre och medelstora entreprenader, som tar mellan en vecka och en månad att göra. Just nu arbetar jag mycket åt Tekniska Verken i Linköping, där jag fungerar som kontaktman. Bland annat bygger vi om ett stort kylsystem på deras huvudkontor. Hur är det att arbeta på Bravida? Jag trivs väldigt bra. Jag har varit på tre mindre privatägda företag tidigare, men det är bättre här. Man tror att det ska vara toppstyrt, men så är det inte. Ledningen lyssnar på montörerna och vi får vara med och ta beslut. Vad tycker du skiljer ut Bravida från andra? Vi har vår styrka i att vi kan allt. Har vi behov går det enkelt och snabbt att ta in t ex en elektriker i projekten. Jag kan alltid få hjälp inom företaget, jag behöver inte leta externt. Vi har ett bra team i Linköping och arbetar tillsammans inom el, vs och ventilation för att nå målen i våra projekt. Vad är det som är roligast i jobbet? Det är omväxlingen, det är nya projekt varje dag. Jag arbetar med allt från stora rörinstallationer till badrum. Vi har också enklare samordning än på ett mindre företag och får allt att fungera över teknikgränserna. foto: daniel roos Bravida var konsortiemedlem tillsammans med EIAB i Tunnelentreprenad HB som arbetat med installationer för trafikleden Södra Länken i Stockholm. Kontraktet avsåg Installationer för El, Belysning, Styr, Tele, Trafik inom Södra Länken. Entreprenadformen var Totalentreprenad och entreprenadtiden uppgick till nästan 5 år. Olle Andrén vid Vägverket Region Stockholm säger att konsortiet handlades upp, eftersom det uppfyllde efterfrågad teknisk kompetens till för Vägverket bästa totalekonomi. Tunnelentreprenad HB visade under arbetets gång på mycket god samarbetsförmåga och trevligt, lättsamt uppträdande i ett mycket omfattande åtagande. Teknisk kompetens var ingen bristvara. Möjligen kunde ännu fler resurser satts in i kritiska perioder. Bravidas tekniska deltagande som underentreprenör till Tunnelentreprenad avsåg leverans, montage och integration av teleinstallationer. Arbetet rörde följande områden: ITV i trafiktunnlar, driftutrymmen och räddningsrum för övervakning, telefoni, radiosystem, PA-system, passagesystem och brandlarm. Att samordna dessa telesystem med Södra Länkens styrsystem och Vägverkets centrala system var en stor utmaning både tekniskt och organisatoriskt. Bravida är ett i branschen stort företag och har en stor bredd och djupt kunnande som gör dem till ett ledande företag inom branschen. Naturligtvis är aktuell projektledare och samarbetsklimatet viktigt för att nå bra resultat. Då får vi kreativa diskussioner och når målet med god teknik och leverans i rätt tid. Här har vi lyckats bra både från entreprenör och från beställare inom Södra Länken. Erfarenheterna från nästan två års drift är positiva. 13

14 Värderingar vägleder vårt samarbete Tydliga värderingar förenklar beslut och underlättar samarbete. Bravidas värderingar utgår från att vi arbetar likadant i alla verksamheter. Då bidrar den interna kulturen till att skapa tydlighet i våra uppdrag. Värderingar skapar vi tillsammans i det dagliga arbetet. Vi stannar upp, reflekterar och ändrar rutiner och arbetsmetoder. Inom Bravida arbetar vi utifrån följande fyra värden: Affärsmässighet Tydligt ansvar för ekonomin Affärsmässighet betyder att i alla delar av verksamheten se möjligheter och hitta vägar som leder företaget framåt. Det innebär också att varje medarbetare tar personligt ansvar genom alla faser i ett projekt från förfrågan till slutfört arbete. Vi följer våra avtal och ger kunden vad vi utlovat. Det som inte är till direkt nytta för kunden är heller inte av intresse för oss. Enkelhet Enhetligt och okomplicerat agerande Med enkelhet menar vi att skapa okomplicerat och enhetligt arbete gentemot dig som kund. Genom enkla rutiner och arbetsprocesser gör vi den dagliga verksamheten smidig och effektiv. Med hjälp av en enhetlig syn löser varje kontor liknande frågor på samma sätt. Vi arbetar efter mottot: lika behov lika lösning. Kompetens Kunskap, vilja och förmåga Genom att utveckla vårt ledarskap, vår kompetens, kreativitet och servicenivå ger vi våra kunder ökad nytta. Vi ska ligga steget före så att vi är skickligare än andra och tänker i nya banor. Vi samarbetar både mellan kontor och mellan teknikområden. Stil Pålitlighet och uppträdande Vi arbetar med en tydlig egen affärsstil som bygger på pålitlighet och rätt uppträdande. Vi tar personligt ansvar och håller vad vi lovar. För oss är ett vänligt och tillmötesgående sätt en självklarhet när vi möter våra kunder i det dagliga arbetet. 14

15 15

16 Huvudkontor: Bravida AB STOCKHOLM Telefon: Division Nord: Bravida Sverige AB Box SUNDSVALL Telefon: Division Stockholm: Bravida Sverige AB STOCKHOLM Telefon: Division Norge: Bravida Norge AS Økernveien 94 P.b. 103, Økern NO-0509 Oslo Telefon: Division Danmark: Bravida Danmark A/S Park Allé 373 DK-2605 Brøndby Telefon: Division Syd: Bravida Sverige AB Box VÄSTRA FRÖLUNDA Telefon: produktion: erikson outlook & form etc. 16 vi kan el, vs och ventilation

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

partnering enligt byggtema

partnering enligt byggtema partnering enligt byggtema fördelar med Partnering Högre effektivitet ger bättre lönsamhet Revirtänkande faller bort tvister minimeras Högre kvalitet i alla led Fokus på kundnytta och ekonomi Budget och

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

BRAVIDA VS-SERVICE BLEKINGE

BRAVIDA VS-SERVICE BLEKINGE BRAVIDA VS-SERVICE BLEKINGE Bravida är Nordens ledande helhetsleverantör inom installation och service Vi erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, vs samt ventilation Vi har över 10 000 engagerade

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

din mångsidiga byggare

din mångsidiga byggare din mångsidiga byggare ANSVARSTAGANDE, LYHÖRDA, NY- TÄNKANDE OCH PROFESSIONELLA Oavsett om du behöver hjälp med att bygga nytt, bygga till eller bygga om kan du alltid vara säker på att du får rätt hjälp

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord

Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Inledning Om oss Teknikområden Kärnvärden Vision Slutord Organisationen skall inte uppnå maximalt resultat utan ett optimalt resultat där säkerhet, miljö och arbetsmiljö ständigt tas i beaktande vid återinvesteringar

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION

LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA INSPEKTION LIVSMEDELSKYLA FASTIGHET INDUSTRIKYLA MILJÖVÄNLIG KYLA DRIFTCENTRAL ENERGI INSPEKTION ISBANOR FÄRDIG KYLA KONSTRUKTION VÄLKOMMEN TILL HUURRE I Sverige har vi verkat sedan 70 år tillbaka och Huurre är Sveriges

Läs mer

Tel Fax

Tel Fax Postadress Box 673 135 26 Tyresö Besöksadress Solkraftsvägen 16B 135 70 Stockholm info@nordomatic.se www.nordomatic.se Tel +46 8 555 797 00 Fax +46 8 555 797 50 Organisationsnr 556362-2074 Bankgiro 788-5098

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Tjänster Projektering

Tjänster Projektering Tjänster Projektering VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla typer av fastigheter och system.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET

KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET KOM UPP I LJUSETS HASTIGHET TA HJÄLP AV SVERIGES LEDANDE FIBERSPECIALIST Xtranet är en av Sveriges få totalleverantörer inom det fasta bredbandsnätet. Vår affärsidé är att bistå dig med ett helt koncept

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Säkerhet FÖR FASTIGHETER

Säkerhet FÖR FASTIGHETER Säkerhet FÖR FASTIGHETER Risker All verksamhet är förknippad med risker och har behov av effektiv riskhantering. Riskprofilen skiljer sig kraftigt mellan olika verksamheter men är lika viktig att ta hänsyn

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Våra kärnvärden din trygghet

Våra kärnvärden din trygghet Våra kärnvärden din trygghet JUPP är en förkortning av våra kärnvärden; Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. Dessa värden är viktiga för oss och vi jobbar ständigt med dem, till och med när

Läs mer

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER?

VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Serien - Byggherrens betydelse Hur konsulterna vill utveckla byggsektorn i samarbete med byggherrarna VAD BORDE BYGGHERREN KRÄVA AV KONSULTER? Seminarium 25 september 2003 LILJEWALL arkitekter ab Göteborgsregionens

Läs mer

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB

www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Miljönären Lindfeldts Måleri AB www.miljonaren.se Verksamhetshandbok Kvalitet och Miljö Lindfeldts Måleri AB Inledning Lindfeldts Måleri AB är Dalarnas största målerikoncern med 150 medarbetare och en omsättning på nästan 100 miljoner

Läs mer

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen!

Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Bli en hjälte Välj sprinklerbranschen! Framtidsbranschen behöver dig! Bränder står för mycket stora skador och lidande. Den som arbetar inom sprinklerbranschen är med och skyddar vår gemensamma omgivning

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år;

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet tekniska system inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år; beslutade den -- maj 2015. Skolverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 förordning

Läs mer

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad.

INCOORDS RESULTATGARANTI. Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INCOORDS RESULTATGARANTI Incoords arbetsmodell INFUTURE ger dig säkerhet i tid, funktion och kostnad. INFUTURE: Projektorienterad och unik arbetsmodell som ger dig resultatgaranti. Det som gör arbetsmodellen

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G

T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 2 - T E K N I S K F Ö R V A L T N I N G - 3 - TEOGE erbjuder teknisk förvaltning Med teknisk förvaltning menar vi Servicemedvetenhet Tillgänglighet Ordning och reda

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Förbättrad samordning av installationstekniska system Bakgrund Projektet avser att identifiera brister i samordningen mellan olika delsystem i en byggnad. Med brister

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland.

PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. PlanProj är ett privatägt byggkonsultföretag som jobbar huvudsakligen i Östergötland och Sörmland. Vi stödjer våra kunder genom hela projektet från förstudie till besiktning. Vår styrka är bygg- och projektledning

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Totalenergi. Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, Halmstad Tel Fax

Totalenergi. Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, Halmstad Tel Fax Totalenergi Halmstads Energi och Miljö AB Box 31, 301 02 Halmstad Tel. 035-190 190 Fax. 035-190 110 info@hem.se www.hem.se Totalenergi till företag och industrier Att investera i en energianläggning är

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Dags för nya lokaler?

Dags för nya lokaler? Dags för nya lokaler? Här har vi har samlat tips till dig som söker lokal. Framtidssäker arbetsplats Välja läge Modernt och flexibelt Framtidssäker arbetsplats Tänk långsiktigt och ha framtiden i åtanke

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE

T E K N I K. Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE T E K N I K Teknisk förvaltning FÖRENINGSANPASSADE TJÄNSTER FÖR BEKYMMERFRITT BOENDE Föreningar med god ekonomi har en sak gemensamt: välfungerande teknisk förvaltning Att satsa på ett genomtänkt löpande

Läs mer

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och

Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och Vår affärsidé är att erbjuda fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag en kostnadseffektiv helhetslösning för Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Det finns flera stora, välkända bolag

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Utskriven: 2015-09-30 Sida: 2 av 5 Presentation etablerades år 1980. Vi arbetar inom området svagström och tele/elektronik. Kunderna finns i huvudsak bland större företag, kommuner

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

Din kompletta säkerhetsleverantör

Din kompletta säkerhetsleverantör Din kompletta säkerhetsleverantör Säkerhet för allt du vill skydda 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO är din trygga partner i säkerhet En säkerhetslösning är en viktig investering, som omfattar

Läs mer

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet

Atlas Copco Eftermarknadstjänster. Trygga servicelösningar för din verksamhet Atlas Copco Eftermarknadstjänster Trygga servicelösningar för din verksamhet Air-tjänster för optimal energibesparing Våra energibesparande Air-tjänster kan radikalt minska livscykelkostnaden för din tryckluftanläggning.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet!

Kvalitet i alla led. en vision om kundservice. Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Kvalitet i alla led Ett unikt samverkansprojekt där vi tillsammans skapar en grund för bättre kundservice och kvalitet! Copyright Kvalitet i alla led Kvalitetsmodellen Vision och gemensamma mål Verktyg

Läs mer

RegionFastigheter en del av Region Skåne

RegionFastigheter en del av Region Skåne RegionFastigheter en del av Region Skåne Hyror: 1 200 Mkr per år Lokalarea: 1,4 miljoner kvm 1 UMAS Kvinnokliniken Investeringar CRC, Malmö P-hus, Helsingborg Hälsa och samhälle, Malmö DC, Malmö 2 Akutmottagning

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen

Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Snabbaste vägen till ökad produktivitet i anläggningsbranschen Så ska vi öka produktiviteten i anläggningsbranschen Trafikverket gör varje år affärer på anläggningsmarknaden för mer än 35 miljarder kronor.

Läs mer

Branschens bästa yrkesfolk

Branschens bästa yrkesfolk Branschens bästa yrkesfolk Midroc Electro det självklara valet! Midroc Electro är ett av Sveriges ledande el- och automationsföretag med konsult, entreprenadoch serviceverksamhet inom teknikområdena elinstallation,

Läs mer

Ta ett djupt andetag...

Ta ett djupt andetag... Ta ett djupt andetag... Ekonomisk och effektiv ventilation www.mastervent.se ...och slappna av! Vi har erfarenhet och kompetens som det stora företaget, men känslan av det nära och personliga engagemanget

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM EL. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM EL Ämnet tekniska system el behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet elinstallation. I projektering ingår utrednings-

Läs mer

Företagspresentation. PreconalHansen

Företagspresentation. PreconalHansen Företagspresentation PreconalHansen Aluminium och glas skapar förutsättningar för nya konstruktiva lösningar. Preconal har skapat sig en stark position på marknaden genom stor kompetens, flexibilitet,

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet

Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Styrdirigenten skapar harmoni bland energiförbrukarna! Energibesparing med snabb lönsamhet Vi är Lorentzons styr Företaget grundades 1998 av Anne-Marie Heder & Arne Lorentzon Styr- och övervakningsteknik

Läs mer

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR

ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR www.etgsverige.se 9 av 10 får jobb efter examen ELTEKNIKBRANSCHENS GYMNASIESKOLOR Vi utbildar framtidens elektriker SPÄNNANDE, UTVECKLANDE OCH KREATIVT FOTO: PETTER ELNERUD FOTO: PETTER ELNERUD VARFÖR

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte

TEKNISKA SYSTEM VVS. Ämnets syfte TEKNISKA SYSTEM VVS Ämnet tekniska system VVS behandlar den arbetsprocess där man projekterar och dokumenterar tekniska system och anläggningar inom teknikområdet VVS-installation. I projektering ingår

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen.

Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Mer väg och järnväg för pengarna. Stabil och god lönsamhet för företagen. Vi har bestämt oss! Förnyelse kräver förändring Skapa drivkrafter Ta fram hjälpmedel Skapa förutsättningar Program och verktyg

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar

Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar Välkommen till EBAB Byggservice AB - Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar EBAB är ett bygg- och entreprenadföretag som huvudsakligen verkar inom Örebro och Västmanlands

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Affärsidé Vi betraktar oss som ett serviceföretag verksamt inom byggnads- och fastighetsbranschen. Vi skall vid varje tillfälle tillgodose våra kunders krav i varje enskilt projekt

Läs mer

Olikhet Berikar Av Claes Ullén

Olikhet Berikar Av Claes Ullén Olikhet Berikar Av Claes Ullén ember na 21-22 Septe Dagarn Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Omsättningen är 40 miljarder kronor och antalet anställda 15.000. CLAES ULLÉN Arbetschef

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Security Products Partnerprogram

Security Products Partnerprogram Security Products Partnerprogram Answers for infrastructure. Security Products Partnerprogram med oss är du säker Security Products är ett affärsområde inom Siemens AB, Building Technologies Division och

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling Fastställt av kommunfullmäktige 2006-06-21 143 Ersätter kommunfullmäktiges beslut 1994-10-27 90 Senast förändrat av kommunfullmäktige 2008-08-27, 184 INLEDNING 3 OMFATTNING 3

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn

Att beställa byggnadsarbeten. Kursledare. Kursinnehåll Peder Halling Per Lilliehorn Att beställa byggnadsarbeten Kursledare Peder Halling Per Lilliehorn Peder.halling@bostadsratterna.se per.lilliehorn@bostadsratterna.se Kursinnehåll De olika stegen i projektet Planering och förberedelser

Läs mer

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20

Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter. Jonas Kristiansson 2014-05-20 Energieffektivisering Praktiska erfarenheter hinder och möjligheter Jonas Kristiansson 2014-05-20 Nuläge energieffektivisering Energianvändningen inom fastighetsbranschen är den mest betydande miljöaspekten

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer