medborgarcentrum i vårby gård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medborgarcentrum i vårby gård"

Transkript

1

2 innehållsförteckning 1. omslag med motto 2. innehållsförteckning och introduktion 3. programbeskrivning skala 1: plan 02 - torget skala 1: plan 03 - skolan skala 1: plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek skala 1:400 plan 05 - kommundelsbibliotek skala 1:400 plan 06 - barnkonstmuseum skala 1: interiörperspektiv - torget 8. exteriörperspektiv - ny huvudentré 9. tvärsektion genom torget skala 1: trapphus - närstudie av rörelser 11. situationsplan skala 1: projektbeskrivning Medborgarcentrum i Vårby gård en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet Medborgarcentrum är en vision om ett nytt, aktivt och inbjudande Vårby gård centrum. Vår ambition har varit att skapa en ny centrumbildning som integrerar Vårbyskolan med ett attraktivt och unikt kulturellt offentligt rum. Ett nyckelord i vårt arbete med Medborgarcentrum har varit transparens. Med detta avser vi en transparent, generös rumsbildning som främjar sociala relationer - mellan olika grupper och generationer i Vårby, mellan vuxna och elever, samhälle och skola, medborgare och offentlighet. Vårbyskolan ligger mitt i Vårby gård. Studerar man den arkitektoniska planen över Vårby gård framgår det att skolan placerats som en scen, med de kringliggande bostadshusen som rader av åskådarläktare, ungefär som en klassisk Amfiteater. Skolan var tänkt som den naturliga samlingspunkten, en institution för lärande av stort gemensamt intresse för alla innevånare i Vårby. Medborgarcentrum bygger vidare på, och uppdaterar denna grundtanke, och förvandlar Vårbyskolan till Vårbys nya kulturella centrum. Medborgarcentrum definierar Vårbyskolan som områdets hjärta, och förstärker relationen mellan skola och samhälle, med kulturen och lärandet som ett nav kring vilket samhället utvecklas. Det är ett tänkande som placerar kunskapande och kultur i centrum, och tar vara på de synergieffekter som detta genererar. Den rumsliga integration av skola, kultur och medborgerliga aktiviteter är uppbyggt omkring ett nytt, generöst offentligt rum. Detta nya offentliga rum är en om- och tillbyggnad av Vårby skolans huvudbyggnad, och består av en transparent volym i fyra våningsplan med en total golvyta av ca kvm. Vårbyskolan och Medborgarcentrum får en ny gemensam huvudentré mot norr, som välkomnar elever, personal och allmänhet till ett ca kvm stort inomhustorg i marknivå - i denna presentation fortsättningsvis kallat Torget. Torget blir Vårbybornas naturliga mötesplats och gemensamma vardagsrum. Liksom ett traditionellt bytorg kommer medborgare av alla åldrar att ha anledning att besöka och vistas på Torget. I direkt anslutning till Torget finns medborgarkontoret, föreningslokal, fritids, bibliotekets tidskriftshörna, och ett gemensamt kafé som med fördel kan skötas av skolans elevkår. Torget i markplan bildar även entré till skola, fritids, gymnastik- och simhall. På första och andra våningsplanet i den nya volymen finns det kombinerade skol- och kommundelsbiblioteket, och överst på tredje våningsplanet det Internationella Barnkonstmuseet, samt kontors och möteslokaler. Mötet mellan Medborgarcentrum och Vårbyskolan öppnar för nya pedagogiska modeller för undervisning och lärande, baserade på elevernas delaktighet och ansvar för den nya offentliga miljön som skolan ingår i. Kombinationen av skola och offentliga verksamheter som bibliotek, Barnkonstmuseum, medborgarkontor och förenings- och möteslokaler gör att den transparenta byggnaden kommer att vara använd och upplyst en stor del av dygnet, året runt. Därmed får Vårby ett nytt identitetsskapande landmärke - en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet. introduktion och innehållsförteckning

3 plan 01 - ingen ändring plan 02 - torg, huvudentré plan 03 - skolan simhall 1400 kvm torg 1200 kvm fritidsgård 510 kvm enhet kvm gemensamt 700 kvm matsal 600 kvm skolan 1000 kvm café, medborgarkontor, föreningar 190 kvm enhet kvm musiksal 250 kvm sammanfattning plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek plan 05 - kommundelsbibliotek plan 06 - barnkonstmuseum plan 01 plan 02 plan 03 plan 04 plan 05 plan kvm 4530 kvm 3800 kvm 480 kvm 480 kvm 480 kvm skolbibliotek 105 kvm kommundelsbibl 480 kvm museum 480 kvm summa: kvm kommundelsbibl 235 kvm entré/trapp/wc 40 kvm entré/trapp/wc 40 kvm sammanträde, mm 140 kvm entré/trapp/wc 40 kvm programbeskrivning skala 1:

4 plan 02 - förklaringar elevexpedition avd med elevvård, skolhälsa, mm 2. rektor avd med administration 3. offentliga wc 4. föreningar 40kvm 5. medborgarkontor 30 kvm 6. café m tidskrifter 50 kvm 7. cafékök och förråd 50 kvm 8. angöring och leverans 9. ny huvudentré mot torg 10. utrymningtrappa 11. huvudtrappa och hiss 12 fritidsgårdens entré och utställningsvägg 13. biljard och bordtennis 80 kvm 14. TV hörna 20 kvm 15. café och förråd 25 kvm 16. solarium 15 kvm 17. lugna spel/läxläsning 25 kvm 18. snackhörna 20 kvm 19. lekhall 160 kvm 20. sammanträdesrum 25 kvm 21. mat och bak 25 kvm 22. måleri/lera 15 kvm 23. personal 30 kvm 24. klubbrum 50 kvm "Tillbyggnaden är placerad centralt i skolans nordvästra del, och omfattar totalt ca m2 fördelade på fyra våningsplan om vardera ca 500 m2. Tillbyggnaden utgör en kvadrat som avgränsas av de två nordliga ljusgårdarna i den befintliga skolbyggnaden. En ny gemensam huvudentré för skolan och Medborgarcentrum öppnas i skolans norra fasad." plan 02 - torget skala 1:

5 alternativ 2 - ny öppen planlösning skräddarsys efter skolans krav i samråd med personal och elever alternativ 1 - befintlig planlösning anpassas till skolans nya krav inom befintlig struktur plan 03 - förklaringar 1. skolans huvudentré 2. skåphall A till avskiljd enhet 3. skåphall B till avskiljd enhet 4. korridor till gemensamma salar 5. ny trappa för internkommunikation "Skolsalar ligger på plan 03 och är organiserade i två huvudenheter vilka fördelar sig i öst och väst. Båda enheterna förbinds via skåphall som ligger centralt nära trapphus i kontakt med torget och övriga verksamheter/plan. I övrigt har vi arbetat med två olika alternativ till planlösningar, vilka båda är anpassningar till skolans nya krav. " plan 03 - skolan skala 1:

6 plan 04 - skol- och kommundelsbibliotek 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. förråd 15 kvm 5. sammanträde, mm 110 kvm 6. skolans mediahall 105 kvm 7. kommundelsbiblioteket tysta zoner, mm 160 kvm 8. kommundelsbiblioteket IT-sal 75 kvm 9. utrymnings- & interntrappa plan 05 - kommundelsbibliotek 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. personal, mm 80 kvm 5. kommundelsbiblioteket mediahall 360 kvm 6. utlåningsdisk 7. sagohörna 25 kvm 8. utrymnings- & interntrappa plan 06 - barnkonstmuseum 1. entré 20 kvm 2. wc 20 kvm 3. pentry 15 kvm 4. personal, verksatd, frd 80 kvm 5. utställninghall 385 kvm 6. utrymnings- & interntrappa "Tillbyggnaden innehåller följande funktioner: Det Internationella Barnkonstmuseet, Medborgarkontoret och Föreningslokal, ett kombinerat kommundels- och skolbibliotek, ett gemensamt entréplan med kafé och reception för skolan och de övriga offentliga funktionerna." plan bibliotek och museum skala 1:

7 "Den gemensamma entréhallen i plan 02 bildar ett torg vilket är omgärdat av skola, Fritidsgård, Medborgarkontor, klubblokaler och kafé. Den höga takhöjden och uteklimatet är en idealisk miljö för växter. Från skolan på plan 03 finns också glasade balkonger vilka vänder ut mot torget och möjliggör ytterligare kontakt mellan skola och torg." "Modellen är det lilla bytorget och dess funktion som naturlig samlingsplats. Torget är öppet för allmänheten, elever och alla olika besökare till Medborgarcentrum. Färgsättning och golvbeläggning skapar en intim, varm och välkomnande känsla. Hit ska man kunna gå för att fika i kaféet, för att besöka Medborgarkontoret, Biblioteket och Barnkonstmuseet, eller bara för att vila och läsa en tidning." interiörperspektiv

8 "Genom att huvudentrén förläggs mot norr kommer denna del av skolgården i allt högre grad fungera som skolgård. Lekparken som ligger i anslutning till skolgården rustas upp och länken mellan Vårbyskolan och Vårbackaskolan förstärks. Det genomflöde som skapas på detta sätt utvidgar känslan av centrum och aktiverar nu döda, inaktiva ytor." exteriörperspektiv

9 "Planlösningen bidrar till att öka flödet på ett naturligt sätt, mellan huvudentrén i norr och skolans entré i söder och ger samtidigt besökare access till de olika enheterna via trappor och hiss. Samtidigt har planlösningen utformats så att de olika enheterna i Medborgarcentrum kan låsas i förhållande till varandra, via entréer och trapphus." tvärsektion genom torget skala 1:

10 barnkonstmuseum skola/skåphallar "En generös huvudtrappa och hiss i norra delen av torget leder upp till skola, bibliotek och museum. I norr finns en mindre interntrappa vilken fungerar som en naturlig förbindelselänk för elever och personal. Elevernas skåphall är placerad centralt nära trapphus i plan 03, i kontakt med torget och övriga verksamheter. Glasade dörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. På detta vis anpassas skolans organisation till skolans nya integrerade funktion och mötet mellan skolans inre del och det offentliga livet griper in i varandra." bibliotek IT/skolbibliotek plan 06 plan 02 plan 05 torget plan 04 plan 03 trapphus - närstudie av rörelser

11 4 situationsplan - förklaringar 1. lekplats 2. angöring för leveranser 3. ny huvudentré 4. förslag till ny entré för tunnelbana 5. bef parkering 6. bef entré 7. bef ingång till musiksal N "En ny tunnelbanenedgång förläggs i T-banans norra riktning vilket innebär att hela området norr om skolan aktiveras som en del av Medborgarcentrum. Området innefattande nya T-stationen, Medborgarcentrum, skola, nuvarande T-station, Centrumhuset och kyrkan bildar en sammanhängande helhet. Hela området i norr och väst om skolan ner mot ravinen kommer att lysas upp och utnyttjas på ett sätt som stämmer med brottsförebyggande arbete." situationsplan skala 1:

12 Framtidens Vårby I det framtida perspektivet utgör Vårby med omnejd ett intressant tillväxtområde i Stor-Stockholm. Den röda tunnelbanelinjen, den mångkulturella linjen, binder samman ett stråk av kulturellt och kommersiellt intressanta platser. Här finns en fantastisk natur med närhet till vatten och skog och med en lång, spännande historia. Det närbelägna Södertörns högskola bildar tillsammans med Flemingsberg och Huddinge sjukhus ett intressant forskar- och utbildningscentra med intresse för hela regionen. Gränszonerna runt omkring Vårby gård; Vårberg, Skärholmen och Botkyrka, befinner sig i dynamiska förändringsprocesser. Hur Vårby gård utvecklas måste därför ställas i relation till vad som händer på dessa platser. Vår bedömning är att Vårby gårds deltagande i denna utveckling inte kan bygga på konkurrens utan på komplettering. Vårby gård får i jämförelse med Skärholmen och Botkyrka svårt att hävda sig som kommersiell mötesplats. I Vårby finns istället förutsättningar för en annan utveckling som relateras till behoven i området och den framtida tillväxten: Kulturen, kunskapandet och lärandet. Det mångkulturella samhället En viktig positiv drivkraft i denna utveckling för Vårby är den mångkulturella befolkningen. Här talas ett hundratal olika språk och befolkningen kommer från alla världens hörn. Liksom många av våra förorter befinner sig Vårby genom sin befolkning i en konstant rörelse. Här finns knappt en människa som inte har förbindelse långt utöver den fysiska miljöns gränser, till andra länder och kulturer. Det mångkulturella och glokala samhället i Vårby Gård speglar processer vi ser överallt i Europa idag. Det är här som morgondagens samhälle växer fram i form av blandkulturer, mångfald, föreningsliv och lokala engagemang. Målet med Medborgarcentrum har därför varit att skapa en fysisk möjlighet för alla dessa potentialer att ta plats och interagera med varandra och därmed skapa en helt ny resurs för samhället. Vårby gård skulle här kunna spela en viktig roll som föredöme för hur våra miljonprojektsområden kan utvecklas. Det Internationella Barnkonstmuseet En mycket viktig och ännu outnyttjad resurs för förändringsprocesser i Vårby gård är Det Internationella Barnkonstmuseet. Museet är det enda av sitt slag i Sverige och borde därför spela en mer aktiv och framträdande roll för Vårbys identitet. För att åstadkomma det krävs en nyorientering och uppgradering av museets verksamhet, inte minst vad det gäller lokaler. Barnens roll i samhället har hög prioritet och det saknas ett nationellt forum, ett rum, där en diskussion kring barn och ungdomars situation i samhället kan diskuteras seriöst utifrån konst och kultur. Barnkonstmuseet i Vårby gård skulle kunna spela en sådan roll anser vi. I dialog med skola, samhälle och den mångkulturella situationen växer denna möjlighet och skapar en rad intressanta synergier. Kulturens roll i våra förorter har varit framträdande de senaste åren. Man talar om upplevelseindustrin som ett fenomen. Konsthallar byggs lite överallt och den plötsliga debatten kring Tensta konsthall blev nyligen en het potatis i media. Barnkonstmuseet i Vårby gård skulle kunna leva upp till många av önskemålen i denna debatt och samtidigt spela en annorlunda och mer utvidgad roll. Här kan det lokala engagemanget förverkligas. Kulturen i dialog med skola och samhälle kan bli den magnet som fäster Vårby gård på kartan och därmed ökar intresset för regionen. Vårt förslag inkluderar därför ett utvidgat Barnkonstmuseum parallellt med att en dialog tas upp med Kulturdepartementet kring möjligheterna av en statlig finansiering. Den ekonomiska möjlighet en sådan lösning kan bidra till för driften av Medborgarcentrum ser vi som viktigt. Men också för att placera Barnkonstmuseet på en nationell och inter-nationell arena. Vi anser även att verksamheten bör utvidgas till att omfatta ungdomar upp till 18 år, så att museet blir ett dynamiskt forum för barn och ungdomskultur i en bred mening. På Barnkonstmuseet ska utställningar göras i samarbete med samtidskonsten, kring barn och ungdomars situation och där Vårby och Vårbyskolan utgör den naturliga utgångspunkten. Hit ska människor söka sig för att ta del av ett intressant samhällsprojekt där skola, kultur och samhälle samverkar på ett helt nytt sätt. Här kan konferenser förläggas kring pedagogik och ungdomskultur och Vårby gård blir en angelägenhet för människor långt utanför kommundelen. Medborgarcentrum Medborgarcentrum definierar Vårbyskolan som områdets hjärta, och vill förstärka kopplingen mellan skola och samhället, med kulturen och lärandet som ett nav kring vilket samhället utvecklas. Det är ett tänkande som placerar kunskapande och kultur i centrum, och vill ta vara på de sociala och ekonomiska synergieffekter som detta genererar. För att åstadkomma detta krävs en identitetsskapande arkitektonisk gestaltning som tydliggör den nya centrumbildningen och skapar ett nytt offentligt rum. Medborgarcentrums fysiska utformning består därför av en markant om- och tillbyggnad av den nuvarande Vårbyskolan. Tillbyggnaden är placerad centralt i skolans nordvästra del, och omfattar totalt ca kvm fördelade på tre våningsplan om vardera ca 500 kvm, samt ett entréplan; Torget om ca kvm. Tillbyggnaden innehåller följande funktioner: Det Internationella Barnkonstmuseet, medborgarkontoret och föreningslokal, ett kombinerat kommundels- och skolbibliotek, ett gemensamt entréplan med kafé och reception för skolan och de övriga offentliga funktionerna. En ny gemensam huvudentré för skolan och Medborgarcentrum öppnas i skolans norra fasad. Därmed aktiveras även det stora och idag dåligt nyttjade området mellan skolan, Bäckravinen och T-banan. I vårt förslag ingår även en helt ny T-bane entré i perrongens nordliga ände. Detta för att ytterligare förstärka och utnyttja den nya centrumbildning som Medborgarcentrum skapar. 12 programbeskrivning

13 Tillbyggnadens volym omfattar en kvadrat som avgränsas av de två nordliga ljusgårdarna i den befintliga skolbyggnaden. Markplanet i detta utrymme består idag av outnyttjade källaroch lagerutrymmen, samt en del av den nuvarande skåphallen. Första våningen består av en korridor med sammanlagt 12 klassrum. Hela detta areal ersätts av det första våningsplanet av Medborgarcentrum. Därmed försvinner en del av skolans nuvarande yta. Den plåtklack som idag löper runt hela skobyggnaden, avlägsnas, även i de två kvarvarande sydliga ljusgårdarna. Detta kommer att avsevärt öka ljusinsläppet i skolans lokaler, och även ge skolan ett mer nutida och välkomnande arkitektoniskt uttryck. Nuvarande aula, matsal, idrotts- och simhall samt musiksal behålls intakta och integreras med skolans nya verksamhet. Räknat nerifrån omfattar de olika planen följande verksamheter. Plan 01: Aula, sim- och idrottshall Plan 02: Torg, fritidsgård och kafé Plan 03: Skola Plan 04: Skol- och kommundelsbibliotek samt IT-sal Plan 05: Kommundelsbibliotek, sagohörna och personalrum Plan 06: Barnkonstmuseum Plan 01: Aula, matsal, sim- och idrottshall Skolans matsal, aula, sim- och idrottshall bibehålls till stor del intakt. Vi vill dock se en ökad användning av alla dessa enheter för allmänheten. Det nya genomflöde som skapas av Medborgarcentrum och skolans nya entré, möjliggör en helt ny tillgänglighet till aula, matsal, sim- och idrottshall. Dessa får därmed en ökad användarvänlighet och integreras med Medborgarcentrum. Vi föreslår att aula utanför skoltid används som lokal biograf och andra aktiviteter inom Medborgarcentrum. Vi förslår vidare att simhallen görs mer tillgänglig för skola och allmänhet. Entrébiljetter till simhall och biograf kan med fördel köpas i kaféet på Torget. En enkel automatkontroll ger sedan tillträde på plan 01. Plan 02: Torget Nyckelord i vårt arbete med Medborgarcentrum har varit transparens och genomlysning. Med detta avser vi en transparent, generös rumsbildning som främjar sociala relationer: Mellan olika generationer i Vårby gård, mellan vuxna och elever, samhälle och skola, medborgare och offentlighet. Medborgarcentrum är en transparent arkitektur, med stora glasytor i alla fyra vädersträck. Mellan fasadens glasväggar och den inre enheten finns ett luftrum på 3 m, mot sydfasaden 6 m, vilket bidrar till att skapa ett generöst, ljust, inglasat uterum. Den gemensamma entréhallen i markplan har en takhöjd på ca. 6,8 m och bildar ett torg vilket är omgärdat av skola, fritidsgård, medborgarkontor, föreningslokaler och kafé. Här finns också skolans administrativa personal. I luftrummet är takhöjden ca 18 meter till tak på plan 06. Den höga takhöjden och de transparenta ytterväggarna skapar en idealisk miljö för växter som ingår i rumsbildningen. Från skolans övre plan finns balkonger vilka vänder ut mot Torget och möjliggör ytterligare kontakt mellan skola och torg. Inspirationen för Torget är det lilla bytorget och dess funktion som naturlig samlingsplats. Torget i Vårbyskolan är en idé om hur det gamla bytorget ska gestaltas i dag, i den globala by Vårby gård utgör. Torget är öppet för allmänheten, elever och alla olika besökare till Medborgarcentrum och Vårbyskolan. Färgsättning och golvbeläggning skapar en intim, varm och välkomnande känsla. Hit ska man kunna gå för att fika i kaféet som sköts av skolelever, för att besöka Medborgarkontoret, Biblioteket och Museet, eller bara för att umgås, vila och läsa en tidning. Torget skapar ett länge saknat centrum i Vårby gård. Här kan Fritidsgården visa utställningar för allmänheten och bibliotekets tidningsställ finns i anslutning till kafét. På en scen kan musiker framträda. Här kan även viss kommersiell verksamhet bedrivas i anslutning till kultur, föreningsliv och kommunal verksamhet, som julmarknader, basarer, politiska möten, fester, skolavslutningar, föreningsmöten etc. etc. Torgets kafé blir en viktig inkomstkälla för skolans elevkår och skapar samtidigt ett naturligt möte mellan skola och allmänhet. Fritidsgårdens fasad mot Torget bildar en sammanhängande gräns i växelvis glas och vägg vilken är vinklad in mot skolan. Detta främjar rörelse mellan Torget och skolan; en upplevelse av öppen dörr. Planlösningen bidrar till att öka flödet på ett naturligt sätt, mellan den nya huvudentrén i norr och skolans gamla entré, och ger samtidigt besökare access till de olika enheterna och funktionerna via trappor och hiss. Planlösningen har utformats så att de olika enheterna i Medborgarcentrum kan låsas i förhållande till varandra, via entréer och trapphus. Fritidsgården Fritidsgården är placerad mellan skola och Torget. Vissa av väggarna ut mot Torget används av fritidsgården som utställningsyta. Centralt inne i Fritidsgården, i anslutning till biljardhallen och Tv-rum, finns även ett mindre kafé. Musikverksamheten har fritidsgården i skolans musiksal, vilken alltså utnyttjas både som fritidsgårdens musikstudio och för skolans musikundervisning. Inre ljusgårdar i söder grävs ut till nivå 02 och utnyttjas för ljusinsläpp i fritidsgård. Strax intill fritidsgården ligger också elevrådets lokaler, med en fot i skolan och en fot på Torget. Torgets kafé är placerat strax intill entréhallen och sköts av skolans elevkår. Kaféet nås även via lärarrum och betjänar både besökare till Medborgarcentrum, elever och lärare. Mötet mellan det offentliga rummet och skolan skapar möjligheter för nya pedagogiska modeller för undervisning och lärande, baserade på elevernas delaktighet i och ansvar för den nya offentliga miljön. Plan 03: Skola Skolsalar ligger på plan 03 och är organiserade i två huvudenheter vilka fördelar sig i öst och väst. Båda enheterna förbinds via skåphall som ligger centralt nära trapphus i kontakt med Torget och övriga verksamheter/plan. Skåphallen är uppdelad i två huvudgrupper vilka i sin tur kan brytas ner i ytterligare två grupper baserade på åldersindelning. 13 programbeskrivning

14 Vi har arbetat med två olika alternativ till planlösning vilka båda är anpassade till skolans nya krav och med målsättningen att skapa en mer flexibel planlösning anpassad till samtida pedagogik. Vi har också strävat efter en ökad visuell kontakt mellan olika uppehållsytor, skåpsalar och korridorer samt att få in mer dagsljus i skolan. I alternativ 1. bibehålls nuvarande klassrums uppdelning och korridorer. Inre klassrum får glasväggar ut mot Torget. Den stora skillnaden mot skolans nuvarande utformning är att gemensamma lokaler, som konferens och tysta rum, förläggs centralt i söder, mot inre ljusgårdar. I söder återfinns även slöjdsalar, nära hissar och trapphus för att underlätta transporter. Rum för skolledning, material, kopiering etc. finns utspridda i enheterna. Transparenta glasdörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. En medveten strategi är att arbeta med helt- eller halvtransparenta ytor mellan skola och offentliga utrymmen, där insyn/utsikt och mer privata rum balanseras mot varandra. Balkonger ut mot Torget ökar kontakten till det offentliga rummet. Den slutgiltiga utformningen av skolsalarna bör ske i nära samarbete med skolledning och personal. I alternativ 2. löper korridorerna utefter glasvägg med balkonger ut mot Torget. Klassrummen ges en helt ny flexibel utformning vilken skräddarsys efter skolans nya krav och i samråd med skolledning och personal. Även i detta alternativ återfinns slöjdsalar och gemensamma lokaler i söder. Skolans administrativa del förläggs i anslutning till Torget på plan 02. Lärarrum, kontor och vaktmästare återfinns i den norra delen, nära kafé och huvudentré. Korridor förbinder den norra delen av skolan med den södra, där kurator expedition, yrkesvägledning, psykolog etc. ligger i anslutning till skolentré och interntrappa. Glasdörrar och väggar mellan trapphus och skola skiljer dessa från varandra - men tillåter samtidigt en visuell kontakt. På detta vis anpassas skolans organisation till skolans nya integrerade funktion och mötet mellan skolans inre del och det offentliga livet griper in i varandra. Plan 04: Skol- och kommundelsbibliotek, IT-sal Från Torget löper trappor och hiss upp till ovanliggande plan. Förutom en huvudtrappa i söder och hiss, finns även en mindre utrymningstrappa i nordöst fasad. Denna trappa blir också en naturlig intern förbindelselänk för elever och personal, mellan biblioteket, skolans mediasal och IT-salen. Det generösa luftrummet mellan ytterväggar och inre rum skapar möjligheter till visuell kontakt mellan de olika planen. Andra våningsplanet har en takhöjd på 3,4 m, och rymmer det kombinerade skol- och kommundelsbiblioteket. På detta plan upptas den övervägande ytan av skolans mediahall, ITsal och tysta rum för läxläsning. Plan 05: Kommundelsbibliotek, sagohörna, personalrum konferens och kontor Tredje våningsplanet har en takhöjd på 3,4 m, och rymmer kommundelsbibliotek, utlåningsdisk, sagohörna, konferensoch personalrum. Plan 06: Det internationella Barnkonstmuseet Fjärde våningsplanet har en takhöjd på 4,6 m, och rymmer det Internationellt Barnkonstmuseum, med utställningslokal, kontor, personalrum, arkiv och ateljé. Vissa av ateljéerna ska också kunna användas av skolan i olika projekt. Här finns t.ex. skolans digitala utrustning för film, ljud och bild med tillhörande studios. Den här planlösningen bygger på ett uppgraderat Barnkonstmuseum, som även omfattar ungdomar upp till 18 år och ungdomskultur i bred mening. På detta våningsplan finns även utrymme för att bygga in andra kontor och verksamheter. Samtliga plan har ett litet pentry och WC-paket. Skolgård och T-bana Genom att huvudentrén för Medborgarcentrum och skola förläggs mot norr kommer denna del av området i allt högre grad utnyttjas och fungera som skolgård. Området runt Bäckravinen utvecklas med, gångvägar, vegetation och biotoper och blir ett utmärkt komplement i skolundervisningen. Medborgarcentrum blir en föranledning att bygga en ny tunnelbanenedgång i T-bane perrongens norra ände. Skolgården och lekparken rustas upp och länken mellan Vårbyskolan och Vårbackaskolan förstärks. Det genomflöde som skapas aktiverar nu inaktiva ytor och utvidgar känslan av centrum. Hela området norr och väster om skolan inlemmas med centrum och utnyttjas i enlighet med brottsförebyggande syften. Kombinationen av skola och offentliga funktioner som Bibliotek, Museum och Föreningslokaler gör att den transparenta tillbyggnaden kommer att vara upplyst en stor del av dygnet, och ge Vårby gård ett nytt identitetsskapande landmärke - en lysande kunskapsfyr i det mångkulturella landskapet. 14 programbeskrivning

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA

BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA E4 BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA VICTORIATORGET PARKERING KONTOR HANDEL SKOLA TRÄDGÅRD RESECENTRUM ARENA BARENTS CENTER EN NY STADSDEL I HAPARANDA

Läs mer

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14

K U L T U R S T R Å K E T SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 SAMMANSTÄLLNING FRÅN UTSTÄLLNINGEN 2014 06 14 KRONOHÄKTET - DISPONIBELT TILLFÄLLIG ANVÄNDNING KULTURSTRÅKET - ÄNGELHOLMS KULTURCENTRUM. Genom att öppna upp och sammanbinda flera byggander skapas förbättrade

Läs mer

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad

Hotel Lydmar. National museeum. Nybrokajen. Ny tillbyggnad Nybrokajen DRAMATEN OPERAN GRAND HOTEL NORDISKA MUSEET ROSENBAD SLOTTET SKEPPSHOLMEN tomt där Nobel Center väntas byggas Hotel Lydmar Ny tillbyggnad STOCKHOLM Byggnadens placering i staden Statyparken

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

plan 100 A3: SKALA 1:200

plan 100 A3: SKALA 1:200 INPLACERINGSTEST - 6 parallellig skola 7-9 med idrott Transporter till skola och kök separeras från eleverna transporthiss Med caféköket strategiskt placerat kan caféet/fritidsklubben växa in i matsalen

Läs mer

Skola i Trönninge 2015-04-07

Skola i Trönninge 2015-04-07 Trönninge Skola utformas som ett Kunskapscentrum, med privata hemvister och gemensamma lokaler som skall vara tillgängliga och avgränsningsbara efter skoltid. Skolan skall erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö,

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan

Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värgårdsskolan en god grund att bygga på Visioner, tankar och krav inför ombyggnation av Värgårdsskolan Värdeord Värgårdsskolans byggrupp vill att nedanstående värdeord skall verka som stöd och inspiration

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Fasaden består av platsgjuten betong i två olika nyanser: vitt och grått. Fönster och partier i guldfärgad anodiserad aluminium.

Fasaden består av platsgjuten betong i två olika nyanser: vitt och grått. Fönster och partier i guldfärgad anodiserad aluminium. Vy från GPS-punkt : Kanalgatan, talltorget och det nya resecentret i bakgrunden. Utgångspunkten för förslaget har varit att skapa en gemensam mötesplats för Skellefteåbor och besökare i staden, med det

Läs mer

Visioner och möjligheter

Visioner och möjligheter Visioner och möjligheter I området där Folkets hem finns idag, skapas en liten park och en grön parkering. Cykelbanan från öster kopplas ihop med parkeringen och den allé som leder ner till Ovanåker Kulturum.

Läs mer

Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project. Freya Tigerschiöld !!!!!! Martin Öhman, Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner

Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project. Freya Tigerschiöld !!!!!! Martin Öhman, Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner Öppen dörr Examensarbete Open door Degree Project Freya Tigerschiöld Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Martin Öhman, Konrad Krupinski Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå hp

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

projekt kulturkvarteret

projekt kulturkvarteret projekt kulturkvarteret HISSAR BIBLIOTEK LILLA SALEN FOAJÉ/CAFÉ KÖK MUSIK I SYD Syftet med det pågående projektet med arbetsnamnet Kulturkvarteret är: Samverkan att med en ny sammanbindande tillbyggnad

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum

Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum 2017-01- 20 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2017/14 Inriktning för kultur- och fritidskvarter i Älta centrum Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar om inriktning av Älta kultur- och fritidskvarter enligt

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus -

Nordhs Mäklarbyrå AB - Svenska Storhus - 2012-11-16 E 18 OSLO E 18 STOCKHOLM KARLSTAD STADSKÄRNA LÄGE: Kvarteret Fanfaren är beläget utefter E18 vid huvudinfarten till Karlstads Centrum. Läget ger ett kraftfullt annonsläge alldeles intill genomfartsleden,

Läs mer

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad

EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad EN PLATS FÖR ALLA en liten veckoskiss på en ny flexiskola i Hyllie, Malmö Stad På en åker står en mölla utan vingar och tittar ut över ett historisk åkerlandskap som inom snar framtid kommer förvandlas

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB

Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Kerstin Björn Arkitekt SAR/SA Norconsult AB Skolplanerare sedan 1975 Månganvändbara skolor/skolhus 2 Förskola 1-5 år Skola 6-9 år Bostäder Månganvändbar byggnad över tid! 3 Skola Barn Fritid Kultur 6-16

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32

FJÄLLSJUKHUSET. Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur / 32 FJÄLLSJUKHUSET Östersund Annika Danielsson & Isa Sverneborn Chalmers Arkitektur 2014 1 / 32 Designkoncept Platsanalys Analys och gestaltning Funktioner & flöden Huvudentrén Vårdavdelningarna Fasader och

Läs mer

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab)

Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) Hantverks- och Industrihus i Göteborg AB (Higab) INTRESSEANMÄLAN Konstnärligt gestaltningsuppdrag Angereds bad- och isanläggning, Göteborg DEL 1 2011-11-07 Intresseanmälan - konstnärligt gestaltningsuppdrag

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC SKEPPSGATAN 040-627 83 80 WTC JUNGMANSGATAN 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC JUNGMANSGATAN: TOKYO TOKYO är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg.

simhallen söderifrån där torget har känslan av att fortsätta in i det dubbelhöga entreområdet liksom ett inomhustorg. Linköpings nya simhall står täckt av rimfrost en vinterdag. Den böljande fasaden öppnar sig mot sjön och visar upp aktiviteterna innanför. Den varma interiören lyser upp byggnaden inifrån och ger ett välkomnande

Läs mer

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård.

Svartlösavägen. Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård m 2 SMÖRBULTEN. En samlad skolgård. S: a:) Entré till skolgården Svartlösavägen Busshållplats Paviljonger rives 0 kv Akvariet SD DD D Entréer från skolgården SMÖRBULTEN Byggnaden inramar befintliga stora, vackra ekar och bergknallar Skolgård

Läs mer

Knarrarnäsgatan kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista

Knarrarnäsgatan kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista 444-910 kvm Kontor, Utbildning Kista, Kista Snabbfakta Flexibel lokal mellan 444-910 kvm på två våningsplan i centrala Kista Typ: Kontor, Utbildning Storlek: 444-910 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse

Läs mer

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23

SKÄGGEBERGSSKOLAN SUNNE idéskiss 2013.09.23 LÄGET I STADEN 1 PROJEKTFÖRUTSÄTTNINGAR Situationen idag Lokalbehov/förutsättningar Lågstadium: 2-parallelligt = 6 klasser Endast 1 av 6 klassrum har tillgång till i direkt anslutning Trånga kapprum Mellanstadium:

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500

PROMENADE OF LIGHT. Urbant sammanhang. Urbana länkar längs promenaden Fågelvy. Vy från promenaden Situationsplan. 1:2500 PROMENADE OF LIGHT Urbant sammanhang Liljevalchs konsthall utgör en central punkt i Djurgårdens kulturarv och omges av institutioner som Vasamuséet, Spritmuseum och Skansen samt historiska platser som

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2

Entré till stadshuset på markplanet nedanför. Etapp 1 Etapp 2 Cykelleder T Entré till stadshuset på markplanet nedanför T Etapp 1 Etapp Gård T Nya Torg Nya gator Översiktsplan Den nya byggnaden spelar en aktiv roll i stadsplanen för västra Lund och i projektet att

Läs mer

S O L N A F Ö R S K O L A

S O L N A F Ö R S K O L A S O L N A F Ö R S K O L A KONCEPT OCH IDÉ Jag hade tidigt en tanke om att arbeta med öppna ytor och med hjälp av olika nivåer dela upp de gemensamma rummen på flera höjder och skapa en lätt och tydligt

Läs mer

AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM

AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM AVD. 316 AIP015 ARBETETS RUM LOBBY LOBBYN ÄR DET FÖRSTA FÖRÄLDRAR OCH ANHÖRIGA MÖTER. SYFTET MED DENNA ZON ÄR ATT SKAPA EN FORM AV AVSKILDHET OCH ETT SKAL GENTEMOT AVDELNINGEN. RUMMET DELAS UPP I MINDRE

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP

ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 ETT AV VÄRTAHAMNENS STÖRSTA FLAGGSKEPP 21 TEGELUDDSV. 21 Med fantastisk vy och utsikt över Värtahamnen samt Stockholms inlopp finner ni dessa ljusa och yteffektiva lokaler. Mycket bra skyltläge samt

Läs mer

Lila: Skola/ Utbildning per rum Antal Antal Programyta Summa Total Lokal / rumstyp pers ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar

Lila: Skola/ Utbildning per rum Antal Antal Programyta Summa Total Lokal / rumstyp pers ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar Lokal / styp s ytor kvm yta kvm yta kvm Kommentar NATURVETENSKAPS- OCH TEKNIKPROGRAMMET 500 NT- basytor Klass 7 60 420 Mindre klass 3 50 150 Anpassade för mindre klassstorlekar, ca 20 elever/klass Grupp

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

din självklara mötesplats

din självklara mötesplats din självklara mötesplats WTC Skeppsgatan 040-627 83 80 WTC jungmansgatan 040-627 11 00 www.wtcmalmo.se WTC jungmansgatan: tokyo Tokyo är vår största konferenslokal som lämpar sig väl för konferenser,

Läs mer

Huset vid havet. Huset i landskapet. Idé

Huset vid havet. Huset i landskapet. Idé Huset vid havet Vitenvågen sett från ankomstvägen Idé Huset i landskapet På en plats som Tungevika, som är så vacker, behövs inte något nytt koncept, någon ny idé eller en ny spektakulär form för att skapa

Läs mer

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner.

Lokalprogrammet är tänkt att vara en vägvisare i tidiga skeden av verkliga nybyggnadsplaner. 2010-06-30 TILL VERKSAMHETSCHEF SKOLA En arbetsgrupp med representanter från Skola/utbildning, Lokalförsörjningskontoret och Kommunledningskansliet har förnyat och förändrat Borås Stads rekommendationer

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Ekholmsvägen 88. Industri, m 2, Stockholm, Skärholmen. Webbadress:

Ekholmsvägen 88. Industri, m 2, Stockholm, Skärholmen. Webbadress: Webbadress: www.lokalnytt.se/lokal/269058 Ekholmsvägen 88 Industri, 1050-1229 m 2, Stockholm, Skärholmen Denna lokal ligger i källarplan i centrala Skärholmen, nära butiksstråket vid Skärholmsgången. Lokalen

Läs mer

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151

Välkommen till Alviks Terrass. Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Välkommen till Alviks Terrass Racketen 10, Gustavslundsvägen 147-151 Fastighetsbeteckning: Racketen 10 Fastighetsägande bolag RACS Racketen Större AB Fastighetens adress Gustavslundsvägen 147-151 167 51

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Bakgrund. ungdomsbostäder. kontor

Bakgrund. ungdomsbostäder. kontor Rinkebyhuset - ett hus för alla Bakgrund Detta förslag visar en av många möjligheter för hur byggnaden, idag känd som Rinkebyhuset, kan användas. Huset har redan fått ett affektionsvärde för många i Rinkeby

Läs mer

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner

Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex. Johan Fransson. Anders Berensson, Lina Broström. Supervisor. Examiner Nationalmuseum Tillbyggnad Nationalmuseum Annex Johan Fransson Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Anders Berensson, Lina Broström Jesús Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp

Läs mer

Toltorpsskolan. Trähuset

Toltorpsskolan. Trähuset Toltorpsskolan Trähuset Dagsläget I detta projekt har vi valt att inrikta oss på Trähuset som är det äldsta huset. Huset byggdes 1918 och var då planerat för fyra undervisningsrum samt vaktmästarlägenhet

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor

Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2. L ustgården AB. Arrhov Frick Arkitektkontor Grand Hotel Salsjöbaden. Rösunda 27:2 L ustgården AB Arrhov Frick Arkitektkontor - - Innehållsförteckning 1 - Platsen idag 2 - Utveckling, beskrivning; Hotell, bostadsbebyggelse. 3 - Materialpalett, utkast

Läs mer

RÄTT BLOCK Skellefteå Kulturhus

RÄTT BLOCK Skellefteå Kulturhus RÄTT BLOCK Skellefteå Kulturhus Vy från Möjligheternas torg Kulturhuset tar fasta på platsens topografiska egenskaper och stadens flöden. Huset har en tydlig volymbehandling. En mindre byggnadskropp mot

Läs mer

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. ett modernt universitet i staden

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. ett modernt universitet i staden Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar ett modernt universitet i staden Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö Kalmar 14 000 studenter Universitetet mitt i staden Växjö 20 000 studenter Universitetscampus

Läs mer

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby.

Smakrike Krog, Bruna Dörren och Strandcaféet ligger inom gångavstånd. Ljugarn ligger på ca 45 minuters avstånd från Visby. Köp en lägenhet i ett av Gotlands mest spännande hus, beläget i hjärtat av Ljugarn. Det enda bevarade köpmanshuset som finns kvar på Gotland, med närhet till både stranden och hamnen. Smakrike Krog, Bruna

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

FORNMINNESVÄGENS TRYGGHETSBOENDE Kv. Vallentuna-Mörby 1:310, Fornminnesvägen 10 A-B BOFAKTA 2014-04-16 rev. 2014-07-03

FORNMINNESVÄGENS TRYGGHETSBOENDE Kv. Vallentuna-Mörby 1:310, Fornminnesvägen 10 A-B BOFAKTA 2014-04-16 rev. 2014-07-03 Fasad mot väster PLATSEN Fornminnesvägens trygghetsboende ligger i ett lugnt beläget bostadsområde i utkanten av Vallentuna centrum, med närhet till grönska, service och kommunikationer. HUSET OCH TOMTEN

Läs mer

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 925 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 925 kvadratmeter. Yta Våning 925 kvm plan 5 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

CITY APELBERGSGATAN KVM

CITY APELBERGSGATAN KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY APELBERGSGATAN 58 7 500 KVM Sida 1 av 14 BESKRIVNING Apelbergsgatan 58, 7 500 kvm I ett centralt men ändå rofyllt hörn av Stockholm, bara ett stenkast från det larmande

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

Kottbygatan kvm Kontor Kista, Kista

Kottbygatan kvm Kontor Kista, Kista 488 kvm Kontor Kista, Kista Snabbfakta Ljus, prisvärd och flexibel kontorslokal i hörnläge i Norra Kista/Akalla Typ: Kontor Storlek: 488 kvm Tillträde: Enligt överenskommelse Denna lokal ligger i fastighetens

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

GREDELBY SEGERDAL. Staffansvägen. Centralvägen KNIVSTA KOMMUNHUS PROGRAMSKISS 2009-02-25 21:3 21:1 27,0 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 TROTTOAR/CYKEL

GREDELBY SEGERDAL. Staffansvägen. Centralvägen KNIVSTA KOMMUNHUS PROGRAMSKISS 2009-02-25 21:3 21:1 27,0 SITUATIONSPLAN SKALA 1:500 TROTTOAR/CYKEL N PARKERING TROTTOAR/CYKEL Staffansvägen HKP TROTTOAR LASTPLATS CYKELPARKERING +14,15 +14,15 GARAGEINFART 27,0 21:3 Centralvägen UTESERVERING +14,15 CYKELPARKERING GREDELBY TROTTOAR KOLONN FLAGGSTÄNGER

Läs mer

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Läs översättninig till svenska efter artikeln.

Läs översättninig till svenska efter artikeln. Läs översättninig till svenska efter artikeln. Översättning; Disenart Översättning; Disenart P2 PROJEKT 2 VILLA JENSEN VILLA JENSEN/FRANSON WRELAND NATURLIG KONSTRUKTION MED ETT BEGRÄNSAT ANTAL ELEMENT

Läs mer

Entrén från Olof Palmes gata CITY OLOF PALMES GATA KVM. Sida 1 av 8

Entrén från Olof Palmes gata CITY OLOF PALMES GATA KVM. Sida 1 av 8 nya N y lo ka möjl l ighe ter! Entrén från Olof Palmes gata CITY OLOF PALMES GATA 17 1 256 KVM Sida 1 av 8 BESKRIVNING Olof Palmes gata 17, 1 256 kvm I ett centralt men ändå rofyllt hörn av Stockholm,

Läs mer

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m

ORKESTERDIKET. hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD. Orkesterdiket lägenheter, Östra Torn, Lund. T o r n a h e m ORKESTERDIKET hyreslägenheter, Lund FAKTABLAD Byggnads AB Tornahem postbox 1071 221 04 Lund telefon: 046-13 11 55 ORIENTERING Byggnads AB Tornahem bygger 64 hyreslägenheter i Kv Orkesterdiket på Östra

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16

Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 Förstudie - bostadsutbyggnad i kv Strömmen, Karlsborgsbostäder 2013-05-16 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM MYNDIGHETSKRAV VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA Trygghetsboende i ett punkthus på 7 våningar

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275

DANDERYDS KOMMUN Tekniska kontoret Johan Ejbe PM 0614 2009-05-28 TN 2007/0275 1(6) Tekniska nämnden Förstudie för renovering och tillbyggnad av Fribergaskolan, Mörbyberget 1 Bakgrund Tekniska nämnden har i sammanträde 2007-05-31 62 uppdragit åt Tekniska kontoret att genomföra en

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Hotell Mariefred Examensarbete Hotel Mariefred Degree Project. Jim Hederus. Martin Öhman / Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner

Hotell Mariefred Examensarbete Hotel Mariefred Degree Project. Jim Hederus. Martin Öhman / Konrad Krupinski. Supervisor. Examiner Hotell Mariefred Examensarbete Hotel Mariefred Degree Project Jim Hederus Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Martin Öhman / Konrad Krupinski Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5

KONTOR 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 291M 2 SICKLA HESSELMANS TORG 5 AV HÖG STANDARD MED MAGNIFIK UTSIKT I POPULÄRA SICKLA, 5 MINUTER FRÅN SLUSSEN HK 60 i Sickla Affärskvarter är ett premiumkontorshus i bästa läge. Här har ett spännande möte

Läs mer

Stockholm Bibliotek Asplund >>>

Stockholm Bibliotek Asplund >>> Stockholm Bibliotek Asplund >>> P Stockholm Bibliotek Asplund projekt utbyggnad av Asplunds bibliotek plats Stockholm, Sverige formgivare Patrick Verhoeven Ellemijk Marks Remco Rolvink Jonas Strous partners

Läs mer

Kom närmare naturen, utan att lämna staden

Kom närmare naturen, utan att lämna staden Kom närmare naturen, utan att lämna staden Det speciella med är inte enbart hur nära du kommer naturen, utan även hur nära du fortfarande är staden. Våra unika radhus i trä är noggrant belägna mellan Nackareservatets

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Kungsgatan 57. Stockholm

Kungsgatan 57. Stockholm Kungsgatan 57 Stockholm 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

rådh u storget UMEÅ - BESKRIVNING A V N Y A ORANGERIET - R ÅDHUS T O R G E T - UME Å 2015-11 - 19 S W E C O

rådh u storget UMEÅ - BESKRIVNING A V N Y A ORANGERIET - R ÅDHUS T O R G E T - UME Å 2015-11 - 19 S W E C O rådh u storget UMEÅ - BESKRIVNING A V N Y A ORANGERIET - R ÅDHUS T O R G E T - UME Å S W E C O 2015-11 - 19 RÅDHUSTORGET ÄPPLELUNDEN MED VATTENLEK NY RÅDHUSTRAP PA SCENMÖJLIGHET BIL PARKERING RÖRELSEHINDRADE

Läs mer

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012

Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 Personalpolitikens övergripande mål är attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Utdrag ur Kommunfullmäktigemål 2010-2012 65 FÖRUTSÄTTNINGAR VARFÖR ETT FUNKTIONSPROGRAM 66 Personalens rum Att få stänga

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 994 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 994 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 994 kvadratmeter. Yta Våning 994 kvm plan 8 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

CITY OLOF PALMES GATA KVM

CITY OLOF PALMES GATA KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! CITY OLOF PALMES GATA 17 7 500 KVM Sida 1 av 15 BESKRIVNING Olof Palmes gata 17, 7 500 kvm I ett centralt men ändå rofyllt hörn av Stockholm, bara ett stenkast från det larmande

Läs mer

Skolans ytor. Exempel lokalprogram

Skolans ytor. Exempel lokalprogram skolans ytor 57 Skolans ytor I funktionsprogrammet redovisas lokalytor parallellt med de mer kvalitativa funktionskraven. Det finns många olika begrepp och metoder för att redovisa ytor inom byggnader.

Läs mer

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3

KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 KONTOR 850M 2 NACKA FANNYS VÄG 3 NYBYGGT KONTOR I HÖG STANDARD 5 MINUTER FRÅN FRÅN SLUSSEN Ljusa, öppna ytor om 850 kvm i nybyggda Sickla Front. I bottenplan finns möjlighet att ha butiker, showroom, konferensavdelning

Läs mer

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP

AKUSTISK DESIGN ENLIGT RUMMETS TYP ENLIGT RUMMETS TYP Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan

Läs mer

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK

MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK MÖTESPLATS HELENELUND F-6 SKOLA MED IDROTTSHALL TILLHÖRANDE SKOLGÅRDAR OCH LIVSMEDELBUTIK UTREDNING AV MÖJLIG SKOLA I HELENELUNDS CENTRUM 2014-01-28 SYFTE: Utredningen syftar till att påvisa möjlig skola

Läs mer

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det

Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det VÄXJÖ Klockan är strax åtta och du skyndar dig över den öppna plats som binder samman Smålands Museum och WTC Växjö. Här, där dåtid möter nutid, vimlar det av folk på väg till tåget och ut i världen. Själv

Läs mer

rafiskt hus modern karaktär med

rafiskt hus modern karaktär med med rafiskt hus modern karaktär På den branta tomten i stadsdelen Fresnaye i Kapstaden, Sydafrika, skapade arkitektbyrån Saota ett hus i flera våningsplan med spännande grafiskt uttryck. text mia storm

Läs mer