10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Tid , Kl 19:00 Plats Brunna konferenslokaler Humlevägen 4 i Hallunda. Lokalen ligger i ett annex till Brunnaskolan på promenadavstånd från Hallunda centrum. Ärenden Justering 1 Matchning Södertörn - information 2 Botkyrka Nästa - lägesrapport 3 Avux insatser för unga - lägesrapport. 4 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende 5 Internbudget 6 Ekonomisk prognos för 2012 utifrån resultat januari till mars läggs på bordet till sammanträdet. 7 Remissvar på förslag till flerårsplan 8 Uppdatering av delegationsordning 9 Anmälningsärenden 10 Muntlig redogörelse av kontaktmannabesök OBS! Se baksida.

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Redovisning av delegationsbeslut Gruppledare i nämnden för (M), (FP), (KD) och TUP sammanträder måndagen den 23 mars kl 17:00 i kommunalhuset plan 9, Avux-hörnan för ärendegenomgång med förvaltningschefen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte kl 18:30 sammanträdesdagen vid matsalen i anslutning till möteslokalen. Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (S), (V) och (MP) har gruppmöte klockan 18:00 sammanträdesdagen i möteslokalen. Varmt välkomna! Serkan Köse Ordförande Carolina Andersson Sekreterare

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Matchning Södertörn - information Se presentationsmaterial.

4

5 MATCHNINGSTEAM

6 SAMARBETSPARTNERS

7 VISION Genom att öppna våra lokala arbetsmarknader för våra gemensamma medborgare och riva hinder för inträde på arbetsmarknaden, är målet att människor snabbare ska komma ut i arbete. Visionen för Matchning Södertörn, jan 2008

8 INNEHÅLL Utmaningar Effekter Framgångsfaktorer Förändringsbehov Testamente att förädla

9 SYFTET Af statistik Af utbildningsenhet Södertörns samarbetskommitté Socialförsörjnings -stöd Personalansvarig Huddinge Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Politisk struktur Nämnder m m Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur Nämnder m m Politisk struktur (8) Nämnder m m Introduktion Af chefsmöte Arbetssökande Deltagare Arbetsgivare Företag Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion Introduktion (1-8) Näringsliv Af arbetsgivarteam Näringsliv Näringsliv Näringsliv Näringsliv Af lokalkontor Af lokalkontor Näringsliv (8) Näringsliv Näringsliv Af lokalkontor Af lokalkontor Af lokalkontor (5-6) Af lokalkontor Ame (8) Ame Ame Ame Ame Ame Ame Ame Af AMO Vux Vux Vux Vux Vux SFI SFI SFI (8) SFI Af AMO (2) Vux (8) Vux Vux SFI SFI SFI SFI

10 UTMANINGAR Södertörnsperspektivet är inte självklart Oklara mandat Ojämnt intresse hos partners Förändra struktur tar mer än tre år Regler förändrades under resans gång Otillräcklig förankring

11 EFFEKT t o m 15 mars anställningar 671 har genomgått programmet på max 6 månader 68% Har gymnasie- eller högskoleutbildning 59% (395 personer) gick vidare till arbete, studier eller utbildningsprogram ca 1430 Företagskontakter 110 nyskapade jobb

12 EFFEKT efter 90 dagar, mätt 15 dec 2011 Av samtliga Av samtliga 37% i arbete 42% i arbete Efter Kvinnor 31% Kvinnor 33% Män 42% Män 48% 90 dagar Vid avslut Mål 40%

13 EFFEKTAnställningar/år, mätt 15 mars-12 Efter 90 dagar Mål 40%

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Samlokalisering - en dörr in för medborgare & företag Samordning Matchningsagent funktion med fokus på arbetsgivare Flera kompetenser kring varje individ & individuellt anpassade insatser AME & Näringsliv hänger ihop Nya nätverk & metoder

15 FÖRÄNDRINGSBEHOV Samordna & specialisera Säkrad Kommunikation Gör jämförbart Mer uppföljning Göra det lätt att tänka nytt Samlokalisera

16 Förädla TESTAMENTET Språkstödjare Förberedda företagsbesök Fadderprogram Kursvärdar Samordna Håll ihop! Matchningsagent Intensiv kommunikationsträning i yrkessvenska Intervjuträning Kvalitetssäkrad praktik Nätverk över gränser

17

18 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Avux insatser för unga - lägesrapport. Förslag till beslut Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden har tagit del av rapporten.

19 RAPPORT 1 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Referens Anette Berggren Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens insatser för ungdomar 2012 Sammanfattning Sedan 2010 satsar Botkyrka kommun på ungdomsgarantin vilket innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. Inom ungdomsgarantin återfinns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 19 ska erbjudas sommarjobb i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin. Samtliga verksamheter inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder insatser till ungdomar inom ramen för sitt ansvarsområde. Ungdomar erbjuds därmed: Arbetsmarknadsinsatser SFI (utbildning i svenska för invandrare) Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Daglig verksamhet YH-utbildningar Botkyrka kommuns ungdomsgaranti Sedan 2010 satsar Botkyrka kommun på ungdomsgarantin vilket innebär att ingen mellan 18 och 25 år ska stå utan jobb, praktik eller utbildning. Inom ungdomsgarantin återfinns även uppdraget om att alla ungdomar mellan 16 och 19 ska erbjudas sommarjobb i kommunen, näringslivet eller inom den sociala ekonomin. För Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens del har ungdomar under 2011 och 2012 varit i fokus genom satsning på ungdomspaketet och som en av sex prioriterade målgrupper. Svårt för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden Ungdomsarbetslösheten har uppmärksammats mycket i media på senare tid. Statistik visar bland annat att Sveriges ungdomsarbetslöshet ligger över ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Kontaktcenter Direkt E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

20 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 2 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter genomsnittet (plats 16) i en jämförelse med övriga EU-länder. Dessutom är generationsklyftan i Sverige, skillnaden mellan arbetslösheten bland unga och äldre, störst bland europeiska länder. När en lågkonjunktur drabbar Sverige är det vissa målgrupper som drabbas extra hårt av arbetslöshet. Här återfinns bland annat ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Anledningar som brukar nämnas till att ungdomar (och andra målgrupper) slås ut från arbetsmarknaden i ett tidigt skede är bl.a. turordningsreglerna vid uppsägning, höjda ingångslöner och svag koppling mellan utbildning och arbetsliv. Arbetslöshetsstatistik Arbetslöshetsstatistik februari månad. 1 Andel arbetslösa ungdomar år Kvinnor Män Totalt Sverige 15,7 % 19,7 % 17,7 % Stockholms län 8,0 % 10,6 % 9,3 % Botkyrka 13,5 % 15,9 % 14,9 % Huddinge 7,9 % 10,4 % 9,3 % Södertälje 19,3 % 17,0 % 18,1 % I Botkyrka var ungdomsarbetslösheten under februari månad totalt 14,9 % (13,5 % bland kvinnor och 15,9 % bland män). Två av Botkyrkas angränsande kommuner, Huddinge och Södertälje, ligger vid samma mättillfälle under respektive över Botkyrkas andel när det gäller ungdomsarbetslöshet. För Huddinges del var 9,3 % arbetslösa i februari. I Södertälje låg ungdomsarbetslösheten samma period på 18,1%. Botkyrkas arbetslösa ungdomar består av 675 personer, varav 289 kvinnor och 386 män. Av dessa var 150 kvinnor och 199 män öppet arbetslösa samt 139 kvinnor och 187 män i program med aktivitetsstöd. Utöver dessa personer bör även följande ungdomar räknas med: 58 kvinnor och 47 män som har arbete men söker nytt (deltidsarbetslösa, tillfällig timanställning och tillfälligt arbete) 1 Avser ungdomar inskriva hos Arbetsförmedlingen (registerbaserad arbetskraft).

21 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 3 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter kvinnor och 29 män som arbetar med stöd (anställningsstöd, instegsjobb och stöd för personer med funktionsnedsättning) 20 kvinnor och 16 män som är inskrivna på AF men är sökande med förhinder (sjukskrivning, semester osv.) 16 kvinnor och 16 män med nystartsjobb Totalt: 883 ungdomar, varav 389 kvinnor och 494 män AVUX insatser för ungdomar inom ordinarie verksamhet Samtliga verksamheter inom Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen erbjuder insatser till ungdomar inom ramen för sitt ansvarsområde. Ungdomar erbjuds därmed: Arbetsmarknadsinsatser SFI (utbildning i svenska för invandrare) Grundläggande vuxenutbildning. Gymnasial vuxenutbildning. Daglig verksamhet YH-utbildningar

22 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 4 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arbets- och kompetenscenters insatser för arbetslösa ungdomar I nedan följande text återfinns beskrivningar av Arbets- och kompetenscenters samtliga ungdomsinsatser under Bilden nedan beskriver generellt hur processen för en ungdom som kommer till verksamheten kan se ut. Merparten av ungdomarna kommer från Arbetsförmedlingen men några kommer också från Socialförvaltningens verksamheter. Texten under rubrikerna 1-90 och Jobbgaranti för ungdomar (i illustrationen kallat UGA) ger en utförligare beskrivning av respektive insats. Ungdomens väg i verksamheten Dag 1-90 Insatsen Dag 1-90 är en samverkansinsats mellan Arbetsförmedlingen och Arbets- och kompetenscenter. Samverkansinsatsen startade under våren 2011 och vänder sig till nyarbetslösa ungdomar i åldern som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Ungdomarna hänvisas från Arbetsförmedlingen till Arbets- och kompetenscenter för att få coachning under de första arbetslösa 90 dagarna.

23 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 5 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Eftersom ungdomarna inte har någon ersättning under de första 90 dagarna är aktiviteten på frivillig basis och ska ses mer som ett erbjudande till stöd. Under denna period har ungdomen heller inte rätt till praktik eller annan insats inom Arbetsförmedlingen. Syftet med insatsen dag 1-90 är att ungdomarna genom coachning och uppföljning snabbare ska komma ut i arbete eller studier och förhindra långtidsarbetslöshet. Individuella möten sker kontinuerligt där ungdomens individuella jobb- och studiesituation gås igenom. Ungdomarna erbjuds även hjälp till de gemensamma jobbsökaraktiviteter som finns på Arbets- och kompetenscenter. För de ungdomar som inte kommer i arbete eller studier under dag 1-90 görs en slutredovisning som rapporteras till Arbetsförmedlingen med rekommendationer om åtgärder inför fortsatt planering. Nyckeltal Dag 1-90 perioden februari 2011 mars 2012 Dag 1-90 Totalt K M Totalt antal inskrivna Antal avslutade Antal kvarstående inskrivna jan Resultat efter avslutat program Totalt K M Till arbete Till studier Till KUJ (Kommunalt ungdomsjobb) Till Jobbgarantin för unga (UGA) Sammanlagt till sysselsättning efter avslut Totalt åter Af eller övrigt Totalt avslutade Till sysselsättning 66 % 68 % 65 % Åter AF eller övrigt 34 % 32 % 35 %

24 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 6 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Ett antal av de ungdomar som inte kommer ut i arbete under de första 90 arbetslösa dagarna går vidare till Arbets- och kompetenscenters insatser inom Jobbgaranti för ungdomar. Aktiviteterna för dessa ungdomar sträcker sig över 12 veckor. Under perioden ges ungdomarna möjlighet att fokusera på sina egna förmågor och kunskaper, sätta mål för framtiden samt se över det egna nätverket med arbetsgivare m.fl. Syftet med upplägget är att ge ungdomarna möjlighet att använda sig av sitt entreprenöriella förhållningssätt (som är centralt under 12-veckorsperioden) när de söker jobb eller planerar för vidare studier. Nyckeltal Jobbgaranti för ungdomar perioden januari 2011 mars 2012 Jobbgaranti för ungdomar Totalt K M Totalt antal inskrivna Antal avslutade Antal kvarstående inskrivna jan Resultat efter avslutat program Totalt K M Till arbete Till studier Till KUJ (Kommunalt ungdomsjobb) Sammanlagt till sysselsättning efter avslut Totalt åter Af eller övrigt (t.ex. flytt, föräldraledigt) Totalt avslutade Till sysselsättning 70% 71 % 69 % Till Af eller övrigt 30% 29 % 31 % Kommunala ungdomsjobb (KUJ) De kommunala ungdomsjobben vänder sig till arbetslösa ungdomar år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och har en pågående aktivitet på Arbets- och kompetenscenter. Anställningen är på heltid under 6 månader och ska vara i någon av kommunens verksamheter. Insatsen ligger inom ramen för arbetsmarknadspolitisk insats inom beredskapsavtalet och lönen är kr/mån.

25 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 7 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Ungdomen skriver ett anställningsavtal med Arbets- och kompetenscenter på en månad. Om alla parter tycker att det fungerar bra skrivs ett nytt avtal på ytterligare fem månader. Arbets- och kompetenscenter har ansvaret att följa upp ungdomsjobben, med både arbetsgivare och arbetstagare, en månad efter start samt inför avslut. Syftet med de kommunala ungdomsjobben är att öka ungdomarnas möjligheter till arbetslivserfarenhet, egen försörjning samt referenser för framtida jobbsökeri. Inom ramen för de kommunala ungdomsjobben pågår just nu en satsning med särskilda kombinationstjänster med inriktning på yrkesområdena fritidsledare, pedagoger samt kockassistenter till skolkök. Satsningen är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen inför ett kommande stort rekryteringsbehov inom dessa yrkesområden i kommunen de närmsta åren. Nyckeltal kommunala ungdomsjobb nov 2010 mars 2012 Kommunala ungdomsjobb Totalt K M Totalt antal som fått KUJ Antal nu pågående 16 Antal avslutade 60 Resultat efter avslutat KUJ Totalt K M Vikariat på KUJ-platsen Timanst. KUJ-plats Jobb på KUJ-plats Till annat jobb Till studier Sammanlagt till sysselsättning Till föräldraledighet Åter Arbetsförmedlingen 23 Totalt 60 Sysselsättning efter KUJ 58 % Åter Af eller övrigt 42 %

26 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 8 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Fördelning av KUJ inom Botkyrka kommun Antal KUJ/kommunal verksamhet november 2010 mars 2012 Totalt K M Förskolor Äldreboende Skolor Serviceförvaltningen Daglig verksamhet Simhall Bibliotek Kultur och fritid Totalt års nettobudget: 3,7 mkr varav 2,5 mkr är intecknade för löner kopplat till anställningar som påbörjades Vägledningsprogrammet Vägledningsprogrammet riktar sig till ungdomar där det finns en diffus problematik som behöver klargöras genom samtal, vägledning och kartläggning. Innehållet i programmet består dels av individuella samtal men även arbete i grupp. Verksamheten är utformad för 10 ungdomar/gruppstart och med intag fyra gånger/år. I såväl de individuella samtalen som grupperna diskuteras frågor kring självkännedom, intressen, motivation, hälsa, jobbsökeri, arbetskunskap och social arbetskompetens. Vid behov finns även möjlighet till arbetsförmågeutredning och arbetspsykologisk utredning. Programmet är förlagt på Arbets- och kompetenscenter under de sex första veckorna och därefter är insatserna arbetsplatsförlagda genom arbetsprövning inom kommunal eller privat verksamhet. Under 2012 har inflödet till Vägledningsprogrammet varit lågt. Verksamheten har under inledningen av året därför arbetat med deltagare från Jobbgarantin för ungdomar (UGA) som behöver extra stöd och motivation. Framöver kommer därför kravet om att personen ska ha någon form av diffus problematik tas bort och istället läggs fokus på ungdomar som är i behov av extra stöd.

27 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 9 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Kommunala uppföljningsansvaret Arbets- och kompetenscenter är utförare av det kommunala uppföljningsansvaret på uppdrag av gymnasieskolorna (UF). Inom uppföljningsansvaret är syftet först och främst att arbeta med att nå ungdomar i åldern år där det saknas kunskap om ungdomens sysselsättning. Kontakt tas med ungdomarna genom att erbjuda drop-in-tider för besök, brevutskick följda av telefonsamtal samt samverkan med skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och Arbetsförmedlingen. När kontakten är tagen erbjuds vägledning och lämpliga individuella insatser. I ett inledande skede görs även kartläggning som ligger till grund för nästa steg som kan vara t.ex. hjälp med att komma in på gymnasieutbildning, alternativa skolformer, heltidspraktik eller hjälp att komma i kontakt med handläggare på Arbetsförmedlingen. Förklaring av uppföljningsansvarets nyckeltal läsåret 2011/2012 Varje år får uppföljningsansvaret en sammanställning över de ungdomar som inte finns registrerade på någon skola i Botkyrka kommun och där faktura från gymnasieskola i annan kommun inte inkommit. För läsåret 2011/2012 fanns sammanlagt 208 ungdomar (112 killar och 96 tjejer) med på listan. I december 2011 gjordes ett brevutskick och dessförinnan hade listan stämts av för att stryka de namn som hunnit registreras på andra gymnasieskolor. Brevet skickades till sammanlagt 159 ungdomar. Av dessa ungdomar har verksamheten pågående samt avslutad kontakt med 18 personer. Vissa av dem har fått hjälp med studievägledning, andra har praktik och någon har fått hjälp med att kontakta Arbetsförmedlingen. I dagsläget finns 106 ungdomar där uppgift saknas om deras sysselsättning. Av dessa ungdomar är dock sannolikheten stor att ett antal studerar på andra skolor vilket kommer att visa sig vid en uppdatering av Extens. Sammanlagt har uppföljningsansvaret haft kontakt med 104 ungdomar (72 killar och 32 tjejer) under läsåret 2011/ ungdomar kommer via brevutskicket som beskrivs ovan. Resterande ungdomar är de som avbrutit sina studier, flyttat in från annan kommun eller är äldre än 18 år och därför inte syns på den sammanställda listan.

28 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 10 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arrangerade sommarjobb Arrangerade sommarjobb erbjuds till elever som slutar grundskolan eller går i gymnasiet och är födda 1994, 1995 eller Platser erbjuds framför allt inom kommunens egna arbetsplatser och i en del föreningar. Sommarjobben riktar sig till ungdomar som kan ha svårt att hitta jobb på den reguljära arbetsmarknaden under lov. För många ungdomar är de anordnade sommarjobben den första kontakten med arbetslivet. Det är också en möjlighet för Botkyrka kommun som arbetsgivare att ge en positiv bild av att arbeta inom offentlig sektor. För 2012 är ambitionen att 1000 ungdomar ska få ett sommarjobb inom den kommunala sfären. Platsframtagning Under de senaste fyra månaderna har ett intensivt motivations- och påminnelsearbete för framtagning av sommarjobbsplatser pågått. Vi har per den 4 april nått upp till 826 platser fördelade enligt följande: Utbildningsförvaltningen, uf 108 Socialförvaltningen, soc 0 Kultur- och fritidsförvaltningen, kof 90 Kommunledningsförvaltningen, klf 0 Samhällsbyggnadsförvaltningen, sbf 41 Vård- och omsorgsförvaltningen,vof 123 Serviceförvaltningen, sf 192 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, avux* 68 Kommunala bolag 114 Föreningar 48 Övriga 42 Totalt 826 * De 68 platserna inom avux: Akc 45 st, Dagl verksamhet 15 st, Vuxenutbildningen 6 st, Xenter 2 st. Ansökningar I år har ungdomar födda 1994, 1995 eller 1996 kunnat söka sommarjobb. Dessa födelseår innebär att de flesta slutar åk 9 i grundskolan eller åk 1 eller 2 på gymnasiet. Ungdomarna kunde ansöka om kommunens anordnade sommarjobb digitalt via under perioden 1-31 mars. Totalt ansökte 1577 ungdomar om sommarjobb i kommunens verksamheter.

29 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 11 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Tilldelning av sommarjobb Under april påbörjas platsfördelningsarbetet och kontraktsskrivning. Tilldelning sker i första hand till de ungdomar som prioriterats av studie- och yrkesvägledare, pedagoger inom gymnasiesärskolan samt socialförvaltningen. I år har 90 ansökningar kommit in från ungdomar som finns med bland dem som prioriterats. Därefter sker lottning av inkomna platser bland de sökande, yngre lottas före äldre. Kultur- och fritidsförvaltningen träffar lottade ungdomar för enklare intervju innan de ger besked. Dessa jobb handlar bl a om att producera tidning, radio, arbete i orkester eller på fritidsgård. Samtliga lottade ungdomar garanteras plats även om KoF säger nej till att ta emot vissa. Övriga förvaltningar tillhandahåller öppna platser utan särskild antagningsintervju. Handledning På de flesta arbetsplatser står ordinarie personal för handledning av ungdomarna. Dock kommer vi att behöva anställa 6-8 handledare på beredskapsarbete genom kommunens arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa sommarjobben för bl a de större områdena inom lokalvård och fastighetsskötsel. I år satsar vi extra på handledarförberedelser. Vid ett 2-3 tillfällen anordnar vi workshops i samarbete med hr-chefen och förvaltningens hr-ansvarige, där utbyte av goda arbetssätt kan ske mellan nya och erfarna handledare. Vi kommer dessutom att ge en del praktisk information samt skapa underlag för nätverkande mellan årets handledare. Workshops är planerade att hållas i slutet på maj års nettobudget: 8 mk Sommarlovsentreprenör Sommaren 2012 genomförs konceptet Sommarlovsentreprenör för fjärde gången. Syftet med konceptet är att ungdomar i åldern år ska få pröva på vad det innebär att arbeta fram en affärsidé och pröva att driva egen verksamhet baserad på affärsidén. Ungdomarna tränas i entreprenöriellt tänkande och förhållningssätt. Under programmet kommer ungdomarna att ha tillgång till handledare och företagare. Konceptet Sommarlovsentreprenör genomförs i samarbete med kommunens näringslivschef och det lokala näringslivet.

30 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 12 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Hittills i år har 30 ungdomar ansökt om att vara med i årets omgång av Sommarlovsentreprenör. Av dessa är 6 ungdomar intervjuade och klara att vara med. Målet är att ha ca 20 ungdomar vid staren i början av sommaren. Traineeanställningar Ungdomar som saknar behörighet till gymnasieskolan kan erbjudas en kommunal traineeanställning. Insatsen riktar sig till ungdomar som inte studerar eller arbetar och står utanför den reguljära arbetsmarknaden och som förväntas ha stora svårigheter att få jobb. Hindret för ungdomen kan t.ex. vara icke genomförd grundskole- eller gymnasieutbildning, funktionshinder eller en trasslig social situation. Verksamheten har ett bra samarbete med kommunens Paraplyprojekt som bl.a. skickar ungdomar som är i behov av en traineeanställning. I dagsläget har fem ungdomar en pågående traineeanställning års nettobudget: 300 tkr. Sommarjobbsmässa I samarbete med Arbetsförmedlingen arrangeras årligen en mässa om sommarjobb där arbetsgivare möter ungdomar som söker sommarjobb. Övriga insatser för ungdomar inom förvaltningen X-jobb (Xenter) X-jobb ger ungdomar möjlighet att skaffa sig referenser inför sökandet av riktiga jobb. Xenter bjuder in före detta elever och låter dem utföra mindre medieuppdrag åt bland annat föreningar till självkostnadspris. Verksamheten bedrivs i blygsam skala och omfattar några ungdomar per år. Projektet START - stöd till arbete (Daglig Verksamhet) START ska erbjuda personer med utvecklingsstörning och autism insatser för att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer som t.ex. utvecklings- och trygghetsanställningar. Projektet kommer att utveckla kontakter med arbetsgivare som visat ett socialt engagemang och som kan tänka sig att ta emot deltagare i någon form av subventionerad anställning. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå (Vuxenutbildningen)

31 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 13 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Vuxenutbildningen har tilldelats 1,5 mkr för att erbjuda fler ungdomar en gymnasial yrkesutbildning. Ungdomarna startar under hela året och kommer tidigast att avsluta utbildningarna i december Framgångsfaktorer och utmaningar I samtliga av verksamhetens insatser för ungdomar ligger fokus på att deltagarna ska få möjlighet att inrikta sig på sina egna kunskaper och färdigheter, lära sig att ta ett eget ansvar samt att ställa upp mål för framtiden. Det är viktigt att ungdomarna erbjuds insatser i ett tidigt skede av arbetslösheten eftersom de i annat fall kan riskera att fastna i långvarig arbetslöshet. Arbets- och kompetenscenters samarbete med Arbetsförmedlingen (bl.a. i Dag 1-90 och Jobbgarantin för ungdomar) fungerar mycket bra och är betydelsefullt för både planering av insatser och för en smidig handläggning av varje deltagare. Likaså är samarbetet med olika aktörer inom Socialförvaltningen viktigt för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap och arbetslöshet. Uppföljningsansvaret Inom Uppföljningsansvaret ser vi att det finns behov av ytterligare resurser för att kunna följa upp de ungdomar som verksamheten idag inte når. För dessa ungdomar behövs ett omsorgsfullt fältarbete (knacka dörr, besöka fritidsgårdar osv.) för att informera om de insatser som finns att tillgå. Detta uppdrag ryms inte inom de tjänster som är kopplade till Uppföljningsansvaret idag. Eventuellt skulle en sådan resurs kunna finansieras inom ramen för Botkyrkas Samordningsförbund och här är avsikten att lämna in en ansökan för detta inom kort. Kommunala ungdomsjobb och Traineeanställning Många av de ungdomar som verksamheten möter är skoltrötta och har liten kontakt med näringslivet och arbetsmarknaden. För dessa ungdomar är ett ingångsjobb på arbetsmarknaden en viktig insats. De kommunala ungdomsjobben och traineeanställningarna är mycket uppskattade av både arbetssökande och arbetsgivare. Båda insatserna ger ungdomarna värdefulla erfarenheter och ökade förutsättningar att kunna slå sig in på den reguljära arbetsmarknaden på egen hand. Kommunala ungdomsjobb uppfyller även arbetsvillkoret för att få ersättning från A-kassan. Under 2012 är vår ambition att öka kontakten med både arbetsgivare och arbetstagare med regelbundet stöd och uppföljning under hela 6-månadersperioden.

32 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 14 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter Arrangerade sommarjobb När det gäller verksamhetens arbete med sommarjobben ser vi gärna att det finns tydlig dokumentation om syften med att kommunen anordnar sommarjobb för stora volymer samt vilka ungdomar som dessa jobb ska ges till. Kriterier sedan 2011 vem kan söka Född 1994, 1995, 1996 (förskjuts en årgång per år så att sökande har chans 3 år i följd) 1. Boende i Botkyrka 2. Webbansökan inskickad mellan 1-31 mars 3. Flyktingar kan ansöka om de fått bifall efter prövning om Arbetstillstånd Undantag. Detta sker genom mottagningshandläggare. Prioriteringsordning sedan 2011 vem får jobb 1. Prioriterade av studie- och yrkesvägledare, gymnasiesärskolan eller socialförvaltningen. 2. Lottning utifrån inkomna platser, yngre lottas före äldre såvida inte platsen kräver att personen är äldre. Medskick och vad har vi lärt oss Antalet sommarjobbsplatser bör maximeras till det antal som förvaltningarna i förväg anger att de kan anordna med kvalitet. En uppskattning är att det kan röra sig om ca platser. Varje förvaltning anordnar sedan platser och skickar underlag till Arbets- och kompetenscenter för registrering och lottning bland sökande, utan att en mängd be-om-plaster-brev måste skickas. Tydliga prioriteringar av vilka ungdomar som ska få sommarjobb, se exempel i prioriteringsordning ovan. Om prioriteringar framöver ändras, utökas eller minskas bör det ske före utannonseringen och ansökningen på botkyrka.se, dvs. senast december året före. Tydliga syften om varför vi satsar på ett stort antal sommarjobb. Detta med anledning av att många platser har allt för specifika och snäva krav för att passa generellt till den prioriterade målgruppen. Det är viktigt att sommarjobbsinsatsen kan ges till vem som helst av de sökande. De platser som ställer olika typer av ålders- eller kompetenskrav bör separeras och hanteras enligt ordinarie anställningsrutin under sommarmånaderna. En stor del av arbetet med sommarjobb består av medborgarsynpunkter angående sökkriterier, prioriteringsordning och nej-svar. Därför är det av

33 BOTKYRKA KOMMUN RAPPORT 15 [15] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Arbets- och kompetenscenter största vikt att både syften och prioriteringar är mycket tydliga och kan kommuniceras tydligt i samband med sommarjobbsinformation, både internt till kommunens verksamheter som anordnar platser och externt till Botkyrkas medborgare.

34 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2011:73 4 Svar på medborgarförslag angående caféförslag på Tumba äldreboende (AVUX/2011:73) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden anser medborgarförslaget besvarat. Ärendet Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag gällande att se över möjligheten för kommunmedborgare med en funktionsnedsättning att bedriva caféverksamhet på Tumba sjukhem. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen eftersom fastigheten ägs av Botkyrka kommun. Här lämnades beskedet att Tumba sjukhem inom kort ska renoveras och att det i dagsläget inte är möjligt att bedriva verksamhet i lokalen. Beskedet från Samhällsbyggnadsförvaltningen innebär att vi i nuläget inte kommer att arbeta vidare med förslaget kring Tumba sjukhem. Som ordförande anser jag att efter renovering kan frågan återuppväckas efter som jag anser att det är ett bra förslag.

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen.

Samtliga ledamöter/ersättare i nämnden för (M), (FP), (KD) och (TUP) har gruppmöte klockan 18.30 sammanträdesdagen i anslutning till möteslokalen. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2014-08-21 KALLELSE 1[1] Referens Maria Stjernevall Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Tid 2014-08-21, Kl. 19.00 Plats Xenter Ärenden 1. Beslut

Läs mer

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014. 1 [7] Referens Jan Strandbacke Mottagare Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Sommarjobb 2014 genomförande- och beredskapsplan för att säkra tillgången på sommarjobbs- och feriepraktikplatser 2014.

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba, kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bosse Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S)

Läs mer

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M)

Arzu Alan (S) Stefan Leiding (S) Leif Glad (S) tjg ersättare. Ronnie Andersson (V) Inger Grönberg (MP), Helle Larsson (M) Anders Byrsenius (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:30 ande Serkan Köse (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Stefan Leiding

Läs mer

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet

Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba. 2 Erfarenheterna av det nya vägledningscentrumet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2013-12-05 Tid 2013-12-05, Kl 19:00 Plats Arbets- och kompetenscentrum Hans Stahles väg 13 Tumba Ärenden Justering 1 Ekonomiskt

Läs mer

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Inger Grönberg (MP) Sekreterare Paragrafer Vanja Möller ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Konferensrum 2:2, Kommunalhuse, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder (S), ordförande Lars Robin (M) Bosse Olsson (MP) Mikael Sundh (TUP) Arzu Alan (S) Bo Claesson

Läs mer

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP)

Serkan Köse (S), ordförande. Bosse Olsson (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, sal Stange 2:3, kl. 19.00 20.20 ande Serkan Köse (S), ordförande Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Glad (S) tjg. ersättare Stefan

Läs mer

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS

Lars Robin (M) Patrik Forslund (M) Jan-Erik Conradsson (TUP) Lars Robin (M) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Xenter, kl. 19:00-20.30 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Bo Claesson (KD Arzu Alan (S) Daniel Sedman (KD) tjg.ers. Stefan

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun

Kommunalhuset plan 2 konferens. 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka. 2 Organisationsplan för krishantering i AVUX, Botkyrka kommun KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-06-07 Tid 2012-06-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 konferens Ärenden Justering 1 Motion - Starta vård- och omsorgscollege

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå

Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Kommunstyrelsen 2009-12-07 233 607 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 245 531 Dnr 09.672-613 deckf14 Ungdomssatsning på utbildning i Luleå Bilaga: Sammanställning över kurser Ärendebeskrivning I

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers

Bo Claesson (KD) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Lars Robin (M) Staffan Sundin (M) tjg ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Arbets- och kompetenscenter, kl. 19.00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Ronnie Andersson (V) Bosse Olsson (MP) Jan- Eric Conradsson (TUP) Stefan Leiding

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Konferensrummet, Xenter, Utbildningsvägen 2, Tumba, kl 19:00-20:15 ande Jill Melinder, (S), ordförande Lars Robin, (M) Bosse Olsson, (MP) Patrik Forslund, (M) Arzu

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M)

ersättare för Ali Khalil (MP) (TUP) Stig Åke Karlsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Miroslav Femic (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid Botkyrka Vuxenutbildning, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Magdalena Jonsson (M) Inger Grönberg (MP), tjänstgörande Karin Nakamura Lindholm ersättare

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND

ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND 1 (5) Finsamförbundet ANSÖKAN OM MEDEL TILL LOKAL FÖR SAMORDNINGSCENTER,COMUNG, FÖR UNGA I LUND IDEBESKRIVNING Utgångspunkter Sedan den 1 februari 2011 har i form av socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration

Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration 2007-01-29 20 39 Kommunstyrelsen 2008-02-11 38 95 Arbets- och personalutskottet 2008-01-28 16 38 Dnr 07.13-008 jankf16 Motion om kommunala traineetjänster för bättre integration Ärendebeskrivning Camilla

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015

Handlingsplan Vuxenutbildningen 2015 1 [17] -01-13 Handlingsplan Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 2 [17] -01-13 Handlingsplan

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rum 230, AKC, Hans stahles väg, Tumba kl 19:00-21:00 ande Jill Melinder (S), ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Patrik

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN

KIRUNA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSEN 2012-08-27 16 211 2012.0043 750 INFORMATIONS- OCH UPPFÖLJNINGSANSVAR FÖR UNGDOMAR 16-20 ÅR Au 120312 Föreligger skrivelse 2012-03-06 från kommunkontoret av vilket framgår att med anledning

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

6 Muntlig redovisning för kontaktmannabesök

6 Muntlig redovisning för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-03-05 Tid 2013-03-14, Kl 19:00 Plats Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, Tumba Ärenden Justering 1 Presentation och rundvandring

Läs mer

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP)

Lars Robin (M) Elisabet Haglund-Nyberg (S) Ronnie Andersson (V) Karin Pilsäter (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[1] Plats och tid Kommunalhuset 2:3, kl 19:00-20.15 ande Jill Melinder (S), ordförande Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ers Arzu Alan (S) Anders Byrsenius

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

LINDESBERGS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2010-11-03 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Jan Hansson (m) ordf, ersättare för Sven Öberg (kd) Ulf Lager (c) Göran Sjönneby (fp) Inger Griberg (-), ersättare

Läs mer

Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange. 2 Svar på remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering

Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange. 2 Svar på remiss av förslag om utökad målgrupp för samhällsorientering KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden 2012-08-30 Tid 2012-08-30, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset Tumba, plan 2 konferensrum 2:3, Stange Ärenden Justering 1 Motion -

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning

Daniel Sedman (KD) Jill Melinder /DeltagarlistaOrdförande/ ANSLAG/BEVIS. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Plats och tid Vux, kl 19:00-20.30 ande /DeltagarlistaOrdförande/ Jill Ronnie Andersson (V) Melinder (S), ordförande /Deltagarlistaande/ Bo Claesson (KD) Bosse Olsson (S) Daniel

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Kommunala informationsansvaret

Kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Regnell Kommunala informationsansvaret Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2.

Läs mer

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år,

Rapport: Informationsansvaret, ungdomar år, 1 2012-05-07 Rapport: Informationsansvaret, ungdomar 16-20 år, Bakgrund I skollagen regleras kommunernas ansvar för uppföljning av ungdomar, 16 20 år, som befinner sig utanför utbildning eller arbete.

Läs mer

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet

Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Revisionssrapport Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet Krokoms kommun Kjell Pettersson Cert. kommunal revisor, Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga och kontrollmål 1 1.3 Metod

Läs mer

Merservice inom LSS och särskilda boenden

Merservice inom LSS och särskilda boenden Merservice inom LSS och särskilda boenden Anställningsenheten, JobbMalmö Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-22 1.2 Jahangir Hosseinkhah Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Lägesrapport, arbetsmarknad s 1(2) 2007-11-23 Bilaga 1 Bakgrund Vid möte den 22 okt 2007(samordningsförbundet) diskuterades bl a arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Man lyfte även utredningen gällande navigatorcentrum.

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande

Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Riktlinje för hantering av ett hållbart arbetsmarknadsåtagande Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen 2016-05-02, 237 Status: Antaget Giltighetstid: Gäller tillsvidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren

ANSLAG/BEVIS Håkan Hultgren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Vuxenutbildningen, Gröndalsvägen 20, kl 19:00 20:00 ande Jill Melinder (S) Bosse Olsson (MP) Karin Pilsäter (FP) Leif Gladh (S), tjg. ersättare Elisabeth Haglund-Nyberg

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Lars Johansson (FP)

Stefan Leiding (S) Björn Lagerstedt (M) Lars Johansson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Orren, Gröndalsvägen 12A i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Ali Khalil (MP), 1:e vice ordförande Karin Nakamura Lindholm (TUP)

Läs mer

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner

Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba. 1 Medborgarförslag - åtgärder för arbetslösa. 5 Uppföljning - verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] arbetsmarknad och vuxenutbildningsnämnden 2013-02-08 Tid 2013-02-19, Kl 19:00 Plats Konferensrum 2:2, Kommunalhuset, Tumba Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - åtgärder

Läs mer

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd

Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-08-20 Socialnämnden 161 Uppdrag gränsdragning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd Dnr SN 2013/0448 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-08-09 Slutrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Vuxenutbildningsnämnden Vuxenutbildningsnämnden 2009-11-04 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:50 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Ulf Lager (c) Patrik Öhrström (fp) (ersättare för Göran Sjönneby) Maria

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats?

Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper 1. Kan man skapa ett antagningsförfarande som leder till en lyckad utbildningsinsats? Givna frågeställningar; sammanställning av nio grupper Utifrån gruppernas anteckningar har vi satt samman samtliga påståenden och tankar kring frågeställningarna. Det är i stort sett en avskrivning av

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2016:26. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosen.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2016:26. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosen. ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2016-11-07 Dnr AVUX/2016:26 4 Ekonomisk prognos (AVUX/2016:26) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner prognosen. Sammanfattning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m.

Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2014-11-19 Ubn 2014/1 Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. Redovisning av uppdrag från utbildningsnämnden till förvaltningen

Läs mer

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00

Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den 11 juni 2015, kl. 14.00-16.00 : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Anders Albäck (FP), ordförande Sven Gunnarsson (MP), 1:e vice ordförande Per Skoog (S), 2:e vice ordförande Pamela

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Leif Glad (S), Inger Grönberg (MP)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) Leif Glad (S), Inger Grönberg (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[14] Plats och tid Kommunalhuset Tumba, plan 2 rum 2:3, kl 19:00-20:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Staffan Sundin

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer