Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona Ridklubb, LANDSKRONA Nybyggnation av multifunktionellt ridhus samt tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av stall på fastigheten Karlslund 1:1 i Landskrona kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Landskrona Ridklubb vill genom sitt projekt nå nya målgrupper och erbjuda ny verksamhet. I projektet ska ett ponnystall byggas som är helt tillgänglighetsanpassat där aktiviteter även för de som vill vara med hästar men inte vill rida kan erbjudas. Föreningen ska också bygga omklädningsrum med duschar vilket idag saknas. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Norrham Hamrångebygdens IF, BERGBY Anläggning av konstgräsplan på fastigheten Vi 57:1 i Gävle kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill anlägga en belyst konstgräsplan för 7-manna spel i Norrham. I bygden idag finns ingen konstgräsplan eller grusplan, endast naturgräs. Genom den nya planen kommer föreningen förlänga säsongen avsevärt för målgrupperna barn och ungdomar. Föreningen kommer att slippa hallhyror under vinterhalvåret vilket täcker driftstillägget. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Nöbbele Bollklubb vill tillsammans med lokala aktörer bygga ett klubbhus som är ett kombinerat gym, fritidsgård samt skyttelokal. Den nya byggnationen kommer möjliggöra flera nya aktiviteter i Nöbbele för barn och ungdomar. Samarbetet mellan bollklubben, föräldraföreningen, PRO och jaktskytteklubben i Nöbbele kring involveringen av barn och ungdomar kommer att bidra till en mer levande bygd för målgrupperna. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (13)

2 Bågskytteklubben Gripen, LIMHAMN Byggnation av bågskyttehall på Limhamn 11:277 i Malmö kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 BK Gripen står idag utan inomhushall för bågskytte och bedriver sin skytteträning utomhus. Genom projektet vill föreningen bygga en ny bågskyttehall som verksamheten kan bedrivas i oavsett väder och vind. Utöver skytte så ska föreningen ha teorikurser och säkerhetsutbildningar i lokalen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vetlanda Rally och Racing Club, VETLANDA Ny-/ombyggnation av föreningslokal på fastigheten Brunnsgård 6:2 i Vetlanda kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Vetlanda Rally och Racing Club vill bedriva motorverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt erbjuda en plats att samlas på. Föreningen vill utveckla sin befintliga verksamhet och göra den mer etablerad. För att kunna genomföra det behöver klubben bygga ett klubbhus intill racingbanan med tillhörande möteslokal och omklädningsrum. Detta skulle medföra att klubben kan utveckla sin verksamhet med möjlighet att bedriva teorilektioner och andra möten och sammankomster, samt utveckla samverkan med andra föreningar. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Hjärnarps GIF, HJÄRNARP Tillbyggnation av klubbstuga på fastigheten Hjärnarp 1:9 i Ängelholms kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Hjärnarps GIF vill bygga till en yta om 70 kvm på sin befintliga klubbstuga samt tillgänglighetsanpassa stugan. Tillbyggnationen syftar framförallt till att starta ungdomsgårdsverksamhet med läxläsning, kunna hålla kurser och utbildningar i grupp. Även fotbollskonfirmationsläger i samarbete med Svenska Kyrkan ska erbjudas. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Lysegårdens Golfklubb, KUNGÄLV Tillgänglighetsapassning och nybyggnation av golfstudio för handigolfverksamhet på Lysegården 1:6 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Lysegårdens golfklubb vill öka tillgängligheten på sin golfanläggning för att kunna starta prova-på-verksamhet och läger för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, och även ge målgruppen möjlighet att kunna träna året runt. Klubben är med i Svenska golfförbundets satsning på handigolf kallad Grönt ljus. Målet är att bli distriktets center för handigolf och få fler personer med funktionsnedsättning i regelbunden träning. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa banor, övningsområden, utslagsplatser, anslutningsvägar, parkeringar, klubbhus, 2 (13)

3 toaletter och omklädningsrum. Klubben vill bygga en golfstudio för att även vintertid kunna bedriva verksamheten för personer med funktionsnedsättningar. För att nå målgruppen samarbetar klubben med Romelanda Ungdomsförening, Rådet för funktionshinderfrågor i Kungälvs kommun och Göteborgs handikappidrottsförbund. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gävle Golfklubb, GÄVLE Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning och anläggande av övningsområde på fastigheten Fredrikskans 2:1, 4:1, 4:2 och 4:3 i Gävle kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Gävle golfklubb vill tillgänglighetsanpassa sin anläggning och bygga ett övningsområde för att kunna starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Klubben vill arrangera grönt kort-utbildningar, handigolftemadagar, tävlingar och läger för olika åldrar och funktionsnedsättningar. I projektet ingår bland annat att bygga om golfhål, anlägga anslutningsvägar mellan tees och green, asfaltera ojämna och gropiga delar av parkering och vägar, samt bygga ett lättillgängligt övningsområde och sex nya parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. För att nå målgruppen samarbetar klubben bland annat med HSO Gävle, Rådet för funktionshinderfrågor i Gävle kommun, Gästrike/Hälsingland handikappförbund och Gästrike/Hälsingland golfförbund. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Öved-Östraby Skytteförening, HÖRBY Tillgänglighetsanpassning av skjutbaneanläggning på fastigheten Sjöbo Övedskloster 2:86 i Sjöbo kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Öved-Östraby skytteförening vill öka tillgängligheten på sin skjutbana, skjuthall och klubbstuga för att aktivt kunna rikta sig till personer med funktionsnedsättning som idag inte kan delta i verksamheten. Föreningen bedriver gevärsskytte under vårterminen och luftgevärskytte under vinterhalvåret. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa skjuthallen, klubblokalen, bygga en tillgänglighetsanpassad toalett och dusch samt skapa en större gemenskapsyta under skärmtak. Föreningen kommer att arrangera prova-på-dagar för personer med funktionsnedsättning för att få in fler i den ordinarie träningen. För att nå ut till målgruppen ska skytteföreningen samarbeta med LSS-verksamheten i Sjöbo kommun, Svenska handikappidrottsförbundet och Skånes skytteförbund. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 3 (13)

4 Kiladalens golfklubb, NYKÖPING Anläggande av padeltennisbana på fastigheten Bergshammars-Åby 1:8 i Nyköpings kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Kiladalens golfklubb vill bygga en utomhuspadelbana vid sin golfanläggning utanför Nyköping. Syftet är att locka unga till verksamheten genom att skapa fler aktiviteter på området. Målgruppen är barn och ungdomar 7-25 år. Föreningen kommer att ha organiserad träning två gånger i veckan, arrangera prova-på-dagar, friluftsdagar och aktiviteter på skolloven för att introducera barn och unga till de nya anläggningarna. Fotbollsföreningen IK Tun, Nyköpings tennisklubb och två skolor på orten som kommer att använda padelanläggningen regelbundet i samarbete med golfklubben. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Kalmar klätterklubb, KALMAR Multisporthall för livsstilsidrotter i Elefanten 7-1 i Kalmar kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Kalmar klätterklubb vill tillsammans med föreningarna Free motion parkourklubb och Active0480 bygga om en inomhushall för att skapa en samlingspunkt för livsstilsidrotter som till exempel klättring, parkour, skateboard, inlines, kickbike och BMX. Föreningarna har fått chansen att hyra en permanent lokal centralt i Kalmar som kan fungera som en gemensam mötesplats för året-runt-verksamhet för tjejer och killar i åldern 7-25 år. Lokalen ska bland annat innehålla en klättervägg, fastmonterade landningsmattor, hinder, railställningar och en skateyta. Den nya multihallen kommer att hållas öppet större delen av veckan. Dagtid kommer lokalen hyras ut till exempelvis föreningar och skolor, medan organiserad verksamhet kommer att bedrivas på kvällstid. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Hedesunda idrottsförening, HEDESUNDA Nybyggnation av friidrottsanläggning på fastigheten Brunn 27:1 i Gävle kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Hedesunda IF planerar att bygga en friidrottsanläggning på orten eftersom föreningens barn och ungdomar vill kunna träna och prova på friidrottens alla grenar. Verksamheten bedrivs idag för barn i åldrarna 7-13 år på en fotbollsplan där barnen springer på gräset och på asfalten bredvid. Det finns en enklare längdhoppsgrop utan planka bakom ett av fotbollsmålen. Efter byggnationen kommer barnen kunna träna sprint längre än 60 meter, medeldistans, löpa häck, kasta spjut, slägga, diskus, stöta kula, hoppa höjd och längd. Förhoppningen är att kunna bygga upp en ungdomsverksamhet för unga över 13 år och att få så många som möjligt att fortsätta friidrotta upp till seniornivå. Förutom regelbunden träning fyra gånger i veckan kommer Hedesunda idrottsförening att kunna anordna tävlingar samt erbjuda 4 (13)

5 skolorna att ha friluftsdagar och idrottslektioner på anläggningen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd, SKELLEFTEÅ Så ska det låta har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Afasiföreningen i Skellefteå vill starta ett projekt som bygger på en kanadensisk stödsamtalsmodell för afatiker. Målet är att skapa språklig stimulans och utveckling för projektets målgrupper som i första hand är personer med afasi i samtalsgrupper med nyanlända. Inom ramen för projektet ska en samtalspärm tas fram. Samtalsträningen genomförs i små grupper och i lugn miljö och tar utgångspunkt i bilder och ämnen i pärmen. Målet är en ökad språklig färdighet som ska bidra till att deltagarnas självförtroende och möjlighet till delaktighet stärks. Projektet ska utbilda samtalsledare och modellen ska kunna spridas via studieförbunden i studiecirkelform. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Attention Hisingen-Kungälv, KUNGÄLV Nät-koll trygghet på nätet för barn och unga med NPF har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Unga med funktionsnedsättningar tillhör internetgenerationen och precis som alla andra ungdomar söker de kontakt och bekräftelse på nätet. I projektet Nät-koll ska Attention tillsammans med nämnda organisationer medverka till att stärka unga med NPF diagnoser och deras egna strategier så att de känner sig trygga på nätet och blir medvetna om riskerna med att exponera sig där och hur de kan skydda sig mot negativa upplevelser på nätet. Projektet inleds med en webbenkät för att kartlägga målgruppens internetanvändning. Därefter kommer sex fokusgrupper att utses med barn, unga, föräldrar och yrkesverksamma för att samla kunskap om internetanvändningen hos målgruppen. Gruppernas diskussioner och intervjusvar ska sedan sammanställas till ett studiecirkelmaterial som både kommer att bli traditionellt utformat men också webbaserat. Föräldrar som är föreningsaktiva i Attentions lokalföreningar ska erbjudas utbildning till cirkelledare för att på så sätt sprida kunskaperna vidare. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kreativa Akademin, LUND Kreativa Akademin har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet riktar sig till människor med en psykisk funktionsnedsättning/ohälsa som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna ska rekryteras från de medverkande brukarorganisationerna som är knutna till föreningen. Syftet med projektet är att föreningarna ska vara en länk in till arbetsmarknaden för målgruppen. Genom kreativt arbete får deltagarna en mötesplats som erbjuder utmaningar och som bygger på engagemang och närvaro. Mötesplatsen kommer att ha stora likheter med 5 (13)

6 en arbetsplats och kan ses som en träning inför framtiden. Målet är att producera två teaterföreställningar/år för allmänheten och för personal på myndigheter och utbildningar för att synliggöra attitydfrågor om psykiska funktionsnedsättningar. Lokalt projekt. Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Filipstads Skidförening, FILIPSTAD Asfaltering av terrängbana i Kalhyttans fritidsområde har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill asfaltera en terrängbana med måttliga nivåskillnader. Syftet är att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska kunna använda banan året runt. På sommaren för rullskidor, inlines och rullstolsåkning och på vintern främst för skidåkning och draghundsaktiviteter. Föreningen kommer att ha utrustning till utlåning, och det kommer att anordnas prova-på dagar med ledare för barn och ungdomar. Samarbete kommer att ske med flera föreningar i Filipstad bl.a. kring aktiviteter för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Älvkarleby Idrottsklubb, ÄLVKARLEBY Byggnation av näridrottsplats på Prästgården 1:1 i Älvkarleby har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Projektets syfte är att möjliggöra fler sporter för barn och unga som det idag inte finns förutsättningar för på orten t.ex. bike, skate, inlinesåkning, inlineshockey och rollerderby. Genom byggnation av en multisportrink för inlines-åkning, inlinesinnebandy och rollerderby ska barn och ungdomar få tillgång till nya aktiviteter och idrotter. På vintern spolas banan och används för isaktiviteter. Samarbete sker med flera föreningar på orten och i länet kring den nya verksamheten. Föreningen ska även köpa in utrustning för utlåning. Prova-på-dagar kommer att anordnas bl.a. speciella dagar för flickor. Föreningen kommer även anordna idrottsfritis med fokus på bike och skate. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Hästsportarena i Åre Ekonomisk förening, ÅRE Nybyggnation av ridanläggning (Åre hästsportarena) på fastigheten Åre-Svedje 1:54 m fl i Åre kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Genom nybyggnationen av stall vill föreningen utveckla verksamheten och erbjuda ungdomar och personer med olika funktionsnedsättningar möjligheter till ridverksamhet. Befintligt stall är enbart godkänt för mindre hästar, och därmed kan inte föreningen ha kvar barnen i verksamheten när de blir större eller ta emot nya ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet. Föreningen beräknar att ca 200 barn och ungdomar samt ca personer med funktionsnedsättning kommer att ta del av häst- och ridverksamheten årligen efter nybyggnation. Det finns ett uttalat intresse och ambition från flera aktörer att utveckla Åre till att bli en stor turistort året runt för personer med funktionsnedsättning, och Åre 6 (13)

7 Hästsportarena är en del i denna satsning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Panncentralen Galleri Konstförening, MARIESTAD Ung Plattform har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Ung Plattform vänder sig till ungdomar i utanförskap och nyanlända ungdomar i syfte att de ska få en lust och en struktur i vardagen som ska hjälpa målgruppen med förberedande till avslutande av skolgång eller yrkesutbildning. Projektet har som mål att skapa en innehållsrik, spännande mötesplats för mångkulturell verksamhet och att utveckla en förberedande träning för skola och yrkesutbildning genom fördjupade samarbeten lokalt och regionalt. Metoden bygger på att de unga ska planera och skapa skulpturer och utställningar där de måste ta hänsyn till tidsaspekten, konstruktionen och kostnaden, en övning i samarbete, struktur, språk eget ansvar etc. Ungdomar som kommer via AF kommer att få en mentorsutbildning förutom deltagandet i projektet. I sitt mentorskap får de ansvar för att stödja de nyanlända. Den långsiktiga överlevnaden bygger på kommunernas delaktighet och samarbetet med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Migrationsverket m.fl. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kulturverket, UMEÅ Gatsmart har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Syftet med projektet är att visa upp konstnärligt material baserat på upplevelser i Umeå genom samarbeten med radio, tidningar och festivaler. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning, elever i gymnasiesärskolan och daglig verksamheten, där man genom projektet vill sätta fokus på vad de skapar och inte deras funktionalitet. Några av målen är att etablera samarbetena med P4 Västerbotten och VästerbottensKuriren där det är tänkt att målgruppen ska få synas och höras. Man har även för avsikt att skapa en e-guide, en digital guide där man kan finna texter, musik, filmer och bilder och tillsammans med Umeå guideförening skapa nya guidade turer riktade till allmänheten som ett komplement till befintliga turer. Efter projekttidens slut räknar man med att en metod och ett samarbete är etablerat, vilket gör att projektet kan ingå i Kulturverkets ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Handikappförbunden, SUNDBYBERG Alla vinner. Standardisering för det universellt utformade och tillgängliga samhället har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att öka delaktigheten av personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbetet med målsättningen att skapa ett mer tillgängligt samhälle. 7 (13)

8 Projektet avser att kartlägga hinder för deltagande samt skapa ett utbildningsprogram med mentorer till personer som behöver stöd. För att öppna upp för alternativ kommunikation och för att bredda möjligheterna till deltagande i de tekniska standardiseringskommittéerna kommer projektet också att utveckla metoder för deltagande på distans. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Handikappförbunden, SUNDBYBERG Från snack till verkstad mänskliga rättigheter i praktiken har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Projektet avser att skapa en verktygslåda med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp CRPD-kommitténs rekommendationer till regeringen ur funktionhinderrörelsens perspektiv, att enskilda personer får en guide kring individuell klagorätt utifrån CRPD samt att ta fram en handbok med juridiskt stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Målgruppen är barn och vuxna med funktionsnedsättning. Efter projektslut kommer materialet att finnas tillgängligt på Handikappförbundens hemsida. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, STOCKHOLM Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets mål är att ta fram modeller för livslång individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada inom olika områden med syftet att förbättra möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning och deltagande i samhället som andra medborgare. Målgruppen är personer med traumatiska hjärnskador som är förvärvade. Efter projektslut ska modellerna antas som riktlinjer för vårdgivare. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. LHON Eye Society ideell förening, STOCKHOLM LEBER X har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att samla erfarenheter och kunskap från personer med LHON - Lebers hereditära opticusneuropati för att förbättra stöd och rehabilitering för målgruppen. LHON är en ovanlig mitokondriell sjukdom som är ärftlig. Projektet ska resultera i en metodhandbok som ska användas för professionen inom synrehabilitering och hjälpmedel. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 8 (13)

9 ABF Överkalix, ÖVERKALIX Platsminnen har beviljats stöd med kronor 1 av 3 Projektet syftar till att skapa ett nytt verktyg för reminiscens och minnesträning inom äldre-och demensvården med hjälp av lokalhistoria och interaktivt arbete med foton och berättelser. Målgruppen är personer med demensdiagnos samt andra personer som på grund av funktionsnedsättning har svårt att få ta del av lokalhistoria genom vanliga böcker, utställningar, muséer, hembygdsgårdar, forn-och kulturlämningar samt webbplatser. Efter projektslut kommer verktyget att kopplas samman med och utgöra en integrerad del i Riksantikvarieämbetets databas PlatsR. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sensus studieförbund, STOCKHOLM Mot jobb har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa ungdomar med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna, år, med diagnosen ADHD/ADD eller liknande odiagnostiserad problematik. Deltagarna kan ha olika bakgrunder. Ungdomarna får en anställning på ett byggföretag där de får utföra praktiskt arbete under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av en handledare. Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader. Efter projektet kommer man ha en modell som har förankrats i Sensus och som Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. The Good Tribe, FALUN Expedition Botkyrka har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet handlar om att hitta nya vägar till sysselsättning för en målgrupp som idag står långt från arbetsmarkanden. Expedition Botkyrka är ett entreprenörskaps- och ledarskapsprogram för unga i Botkyrka. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats där unga kan utvecklas som ledare och samhällsentreprenör, samt skapa betydelsefulla nätverk mellan ungdomar och vuxna inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Målgrupp är unga mellan år, projektet riktar sig specifikt till dem som inte redan är engagerade i föreningar, är skoltrötta och/eller står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna kommer att utveckla färdigheter inom idé- projekt- och affärsutveckling samt hållbar utveckling. Genom aktiviteterna i programmet kopplas ungdomarna till ett brett nätverk av vuxna vars syfte är att öppna dörrar till möjligheter såsom praktikplatser, jobb och mentorskap. Projektet ska lyfta fram lokala förebilder och höja statusen för unga att bo och verka i förorten. När de tre åren är slut ska det finnas en finansieringsmodell som gör att projektet kan leva kvar. Det ska 9 (13)

10 också finnas en modell för hur projektet kan etableras på andra håll i landet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. AnimalSpirits.org, NACKA Ungt Mode - Öppen Modeskola. En Modebransch, många identiteter har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Bakgrunden till projektet är att det idag är få unga från Stockholms ytterstadsområden som har tillträde till modebranschen. Mode är ett stort intresse för många ungdomar, men utan rätt nätverk och sammanhang är det svårt att lyckas. Tillsammans med etablerade skolor och högskolor inom mode och design vill föreningen genomföra ett projekt för att bredda rekryteringen till branschen. Konceptet är Ungt Mode, en förberedande modeskola som ska genomföras i Stockholms förorter med start i Botkyrka. Upplägget består av flera delar: sommarkurs/modekollo där unga designar och syr upp egna plagg med handledning av studenter från Beckmans, workshops, studiebesök, modevisningar, informationsfilm, webbaserade modevisningar mm. Ungdomarna deltar i det löpande planeringsarbetet tillsammans med aktörer från modebranschen. Projektet börjar i Botkyrka men vid projektets slut är målet att Ungt Mode ska vara ett etablerat i flera Stockholmsförorter. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd, SKILLINGARYD Tidsbron - att skapa en mötesplats för levande historia har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet vänder sig i första hand till barn och ungdomar som tillsammans med Miliseum, skolorna i Vaggeryds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och ett antal ideella organisationer ska skapa en plats för möten och levande historia. Med utgångspunkt i ett påbörjat samarbete med Kreativt Återanvändningscenter, skolorna och de olika föreningarna ska projektet genom mindre arrangemang, events, praktik och dramatiseringar av tidsresor skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Vaggeryds kommun och bygga broar mellan olika åldrar och kulturer. En dokumentärfilm ska färdigställas i projektet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Norrtälje Naturvårdsstiftelse, NORRTÄLJE Natur och växtkraft för ALLA har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar främst till att förebygga och minska utanförskap bland unga. Syftet är att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att uppleva natur, kultur, odling och friluftsliv på sina egna villkor under tryggt ledarskap. Vuxna med funktionsnedsättning är också målgrupp. Syftet med projektet är också att visa hur ideella krafter och olika organisationer kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård och skola. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för skola och utbildning för att få 10 (13)

11 fler barn att lyckas och vara en långsiktig metod för att hindra utanförskap. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studiefrämjandet i Örebro, ÖREBRO Delta i Kultur och hälsa har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte är att öka kultur- och hälsoutbudet, samt stärka egenmakten, för personer med utvecklingsstörning och personer med autismspektrumdiagnos, i första hand i Nora kommun. Projektets huvudfokus är att anpassa studieförbundets cirkelledarutbildningar och arrangörsutbildning till målgruppen, så att de själva ska kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete med LSSverksamheten och dess personal på dagtid. Utbildningarna kommer finnas kvar som ordinarie utbud hos Studiefrämjandet, och materialet ska spridas nationellt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Sensus Studieförbund Västra Sverige, GÖTEBORG Dramakällan har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att tillgängliggöra teorin och metoderna bakom drama och teater för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta sker genom att pedagoger och dramautövare med intellektuella funktionsnedsättningar tillsammans jobbar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuella funktionsnedsättningar, samt en handbok till pedagogerna hur man kan stötta dramautövarna i att använda materialet. Materialet ska spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Studiefrämjandet i Småland/Gotland, KALMAR Skälbyträdgården en trädgård för alla sinnen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att skapa en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Genom trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgrupperna för projektet är personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. Under vinterhalvåret ska man flytta in naturen och olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig verksamhet/boenden genom en mobil enhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 11 (13)

12 Studiefrämjandet i Småland/Gotland, KALMAR Markberedning och uppbyggnad av trädgård för alla sinnen på fastigheten Mark hus i Kalmar kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Syftet med projektet är att anlägga en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Genom trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgrupperna för projektet är personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. Under vinterhalvåret ska man flytta in naturen och olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig verksamhet/boenden genom en mobil enhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Somaliska Riksförbundet i Sverige, STOCKHOLM Navigator fredsbejakande unga vuxna somalier har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syfte och mål med detta nationella projekt är att genom uppsökande verksamhet i skolor, seminarier och konferenser mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att döda eller dödas. I projektet ska man utbilda minst 20 unga till fredsambassadörer, tillsammans med ett 25-tal lokalföreningar, som efter projektets slut ska fortsätta arbetet i olika städer runt om i landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, mobbing och trakasserier. IK Sirius FK, UPPSALA Ronjabollen 2.0 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte är skapa möjligheter för flickor, i åldern år, som lever med vardagsheder att börja spela fotboll. Detta ska bl. a ske genom att det startas upp en systerförening till Sirius i stadsdelarna Gottsunda och Gränby samt genom samarbeten med breddföreningar som ska agera mellansteg/sluss till att kanske komma in på högre fotbollssatsningar och söka sig till idrottsklasser på högstadiet och gymnasiet. Projektets erfarenheter, kunskaper och resultat kommer att spridas till andra idrottsföreningar genom en metodhandbok. Lokalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. Gabriel Klints Insamlingsstiftelse, GREVIE Gabriel Klint har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte och mål är att motverka psykisk ohälsa bland unga och skapa en aktiv mötesplats där unga kan ta upp svåra ämnen som döden, självmord och existentiella upplevelser. Detta ska ske genom en portal och en webbtv-serie. Portalen ska vara en mötesplats på Internet där det dels kommer att finnas vanliga 12 (13)

13 chattrum samt möteschattar där olika experter håller i livechattar, dels finns plats för egna dikter, låtar, målningar, filmer mm. på temat. Webbtv-serien bygger på fiktion som baseras på fantasyhistorien om ängeln Gabriel Klint. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Riksorganisationen Män för Jämställdhet, STOCKHOLM En kommun fri från våld har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att utveckla modeller för och med barn och unga, enligt den så kallade hela-kommunen-ansatsen, en modell som bygger på att flera lokala aktörer genomför ett systematiserat och koordinerat våldsförebyggande arbete med barn och unga, framförallt inriktat på breda och tidiga insatser. I modellen kommer det att ingå insatser som bygger på ungas egna aktiva ledarskap. Dessutom kommer projektet att anpassa enskilda våldspreventiva insatser till förutsättningarna hos de olika lokala aktörerna. Arbetssätten som utvecklas ska kunna integreras i de medverkande kommunernas ordinarie verksamhet samt även spridas vidare till andra kommuner efter projektet. Parallellt med detta kommer det att utvecklas ett koncept anpassat för yngre barn. Utvecklingsarbetet kommer i första hand att ske i Västerås och Borås kommun. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 13 (13)

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. Stiftelsen Hörjelgården,

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Projekt Autism och autismliknande tillstånd

Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Autism och autismliknande tillstånd Projekt Organisation Ort Redovisning 1. Familjers aktiva med- FUB: Stiftelsen ALA Stockholm 3 år - 1998 verkan i habiliteringsprocessen 2. Produktion av RBU

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Futebol dá força Åland

Futebol dá força Åland Futebol dá força Åland Varför? Med växande psykisk ohälsa bland unga tjejer, ätstörningar, sexuella övergrepp och våld, höga krav på prestation, integrationsproblematik, en icke jämställd fördelning av

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun

Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i Vimmerby kommun Det finns några platser kvar. Även du som är runt 20 år kan anmäla dig! (23/10) I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015

Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015 Afasiföreningarnas aktiviteter under Internationella Afasiveckan/Afasidagen 2015 Under Internationella Afasiveckan eller på själva Afasidagen den 10 oktober kommer det att vara mycket aktivitet runt om

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE

BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE ÅRE HÄSTSPORTARENA BAKGRUND HÄSTEN OCH RIDSPORTEN I SVERIGE 70 000 hästar under 1970-talet och idag ca 360 000 hästar (fler än det finns kor och älgar) i Sverige, näst hästtätaste landet i Europa. En ökning

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER

TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER TYNGDLYFTNING FÖR TJEJER En rapport om hur kvinnor kan uppmuntras och introduceras till tyngdlyftningssporten Till Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund Av Lucy Rist och Frida

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Gotlands Regnbågshelg 2012

Gotlands Regnbågshelg 2012 Gotlands Regnbågsgrupp Visby 2012-02-05 Inbjudan till deltagande i Gotlands Regnbågshelg 2012 Projektet Gotlands Regnbågshelg 2012 vill ge mångfaldsarbetet på Gotland ytterligare en dimension. Det genom

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni

En sportslig chans. Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni En sportslig chans Ett studiematerial inför Special Olympics Stockholm 2012 den 5 juni Förbered dina elever för Special Olympics Stockholm Den 5 juni genomförs Special Olympics Stockholm 2012 på Stockholm

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Välkommen! För dig som vill vara nära djur och natur Alla mår vi bra av att vara

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor

Agenda. Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna med Västerbottens län

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT SEPTEMBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT SEPTEMBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT SEPTEMBER 2014 I september 2014 fördelade Arvsfonden knappt 90,6 miljoner kronor till 62 stycken projekt. Av dessa var 31 stycken projekt nya och de fick dela på 51,2 miljoner kronor.

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

Det civila samhället och dess ansvar för god integration

Det civila samhället och dess ansvar för god integration Det civila samhället och dess ansvar för god integration Slutsatser från ny enkätundersökning i Växjö kommun Växjö 10 december Daniel Folkesson Praktiskt genomförande av Institutet för lokal och regional

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Sverigeresan Syfte: Mål:

Sverigeresan Syfte: Mål: Välkomna! Agenda Sverigeresan Om Allmänna arvsfonden Vem kan söka pengar ur Arvsfonden? Projektstöd Fika! Lokalstöd Ett arvsfondsprojekt berättar Sammanfattning och frågor Sverigeresan Syfte: Stärka relationerna

Läs mer

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17

Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Verksamhetsidé under utveckling Stormöte i Lokverkstan 2013-06-17 Dialogmöten och workshops Enskildas förslag Tidigare utredningar Verksamhetsidén styr det fortsatta arbetet i projektet Cecilia Larsson,

Läs mer

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014

1$} i laaa 3. Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 1$} i laaa 3 Verksamhetsplan juniorer WASA GK 2014 VERKSAMHETSIDÉ Wasa Golf erbjuder barn och ungdomar unik golfskola: en chans att lära sig golf, ta del av golfens positiva egenskaper inom bl.a. inom

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer