Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2014 I december 2014 fördelade Arvsfonden 142,9 miljoner kronor till 95 stycken projekt. Av dessa var 38 stycken projekt nya och de fick dela på 64,3 miljoner kronor. Landskrona Ridklubb, LANDSKRONA Nybyggnation av multifunktionellt ridhus samt tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av stall på fastigheten Karlslund 1:1 i Landskrona kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Landskrona Ridklubb vill genom sitt projekt nå nya målgrupper och erbjuda ny verksamhet. I projektet ska ett ponnystall byggas som är helt tillgänglighetsanpassat där aktiviteter även för de som vill vara med hästar men inte vill rida kan erbjudas. Föreningen ska också bygga omklädningsrum med duschar vilket idag saknas. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Norrham Hamrångebygdens IF, BERGBY Anläggning av konstgräsplan på fastigheten Vi 57:1 i Gävle kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill anlägga en belyst konstgräsplan för 7-manna spel i Norrham. I bygden idag finns ingen konstgräsplan eller grusplan, endast naturgräs. Genom den nya planen kommer föreningen förlänga säsongen avsevärt för målgrupperna barn och ungdomar. Föreningen kommer att slippa hallhyror under vinterhalvåret vilket täcker driftstillägget. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Nöbbele Bollklubb, NÖBBELE Nygyggnation av aktivitetshus/klubbhus på fastigheten Vedkärr 4:7 i Växjö kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Nöbbele Bollklubb vill tillsammans med lokala aktörer bygga ett klubbhus som är ett kombinerat gym, fritidsgård samt skyttelokal. Den nya byggnationen kommer möjliggöra flera nya aktiviteter i Nöbbele för barn och ungdomar. Samarbetet mellan bollklubben, föräldraföreningen, PRO och jaktskytteklubben i Nöbbele kring involveringen av barn och ungdomar kommer att bidra till en mer levande bygd för målgrupperna. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (13)

2 Bågskytteklubben Gripen, LIMHAMN Byggnation av bågskyttehall på Limhamn 11:277 i Malmö kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 BK Gripen står idag utan inomhushall för bågskytte och bedriver sin skytteträning utomhus. Genom projektet vill föreningen bygga en ny bågskyttehall som verksamheten kan bedrivas i oavsett väder och vind. Utöver skytte så ska föreningen ha teorikurser och säkerhetsutbildningar i lokalen. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vetlanda Rally och Racing Club, VETLANDA Ny-/ombyggnation av föreningslokal på fastigheten Brunnsgård 6:2 i Vetlanda kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Vetlanda Rally och Racing Club vill bedriva motorverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt erbjuda en plats att samlas på. Föreningen vill utveckla sin befintliga verksamhet och göra den mer etablerad. För att kunna genomföra det behöver klubben bygga ett klubbhus intill racingbanan med tillhörande möteslokal och omklädningsrum. Detta skulle medföra att klubben kan utveckla sin verksamhet med möjlighet att bedriva teorilektioner och andra möten och sammankomster, samt utveckla samverkan med andra föreningar. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Hjärnarps GIF, HJÄRNARP Tillbyggnation av klubbstuga på fastigheten Hjärnarp 1:9 i Ängelholms kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Hjärnarps GIF vill bygga till en yta om 70 kvm på sin befintliga klubbstuga samt tillgänglighetsanpassa stugan. Tillbyggnationen syftar framförallt till att starta ungdomsgårdsverksamhet med läxläsning, kunna hålla kurser och utbildningar i grupp. Även fotbollskonfirmationsläger i samarbete med Svenska Kyrkan ska erbjudas. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Lysegårdens Golfklubb, KUNGÄLV Tillgänglighetsapassning och nybyggnation av golfstudio för handigolfverksamhet på Lysegården 1:6 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Lysegårdens golfklubb vill öka tillgängligheten på sin golfanläggning för att kunna starta prova-på-verksamhet och läger för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, och även ge målgruppen möjlighet att kunna träna året runt. Klubben är med i Svenska golfförbundets satsning på handigolf kallad Grönt ljus. Målet är att bli distriktets center för handigolf och få fler personer med funktionsnedsättning i regelbunden träning. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa banor, övningsområden, utslagsplatser, anslutningsvägar, parkeringar, klubbhus, 2 (13)

3 toaletter och omklädningsrum. Klubben vill bygga en golfstudio för att även vintertid kunna bedriva verksamheten för personer med funktionsnedsättningar. För att nå målgruppen samarbetar klubben med Romelanda Ungdomsförening, Rådet för funktionshinderfrågor i Kungälvs kommun och Göteborgs handikappidrottsförbund. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Gävle Golfklubb, GÄVLE Tillgänglighetsanpassning av golfanläggning och anläggande av övningsområde på fastigheten Fredrikskans 2:1, 4:1, 4:2 och 4:3 i Gävle kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Gävle golfklubb vill tillgänglighetsanpassa sin anläggning och bygga ett övningsområde för att kunna starta ny verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Klubben vill arrangera grönt kort-utbildningar, handigolftemadagar, tävlingar och läger för olika åldrar och funktionsnedsättningar. I projektet ingår bland annat att bygga om golfhål, anlägga anslutningsvägar mellan tees och green, asfaltera ojämna och gropiga delar av parkering och vägar, samt bygga ett lättillgängligt övningsområde och sex nya parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. För att nå målgruppen samarbetar klubben bland annat med HSO Gävle, Rådet för funktionshinderfrågor i Gävle kommun, Gästrike/Hälsingland handikappförbund och Gästrike/Hälsingland golfförbund. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Öved-Östraby Skytteförening, HÖRBY Tillgänglighetsanpassning av skjutbaneanläggning på fastigheten Sjöbo Övedskloster 2:86 i Sjöbo kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Öved-Östraby skytteförening vill öka tillgängligheten på sin skjutbana, skjuthall och klubbstuga för att aktivt kunna rikta sig till personer med funktionsnedsättning som idag inte kan delta i verksamheten. Föreningen bedriver gevärsskytte under vårterminen och luftgevärskytte under vinterhalvåret. I projektet ingår att tillgänglighetsanpassa skjuthallen, klubblokalen, bygga en tillgänglighetsanpassad toalett och dusch samt skapa en större gemenskapsyta under skärmtak. Föreningen kommer att arrangera prova-på-dagar för personer med funktionsnedsättning för att få in fler i den ordinarie träningen. För att nå ut till målgruppen ska skytteföreningen samarbeta med LSS-verksamheten i Sjöbo kommun, Svenska handikappidrottsförbundet och Skånes skytteförbund. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 3 (13)

4 Kiladalens golfklubb, NYKÖPING Anläggande av padeltennisbana på fastigheten Bergshammars-Åby 1:8 i Nyköpings kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Kiladalens golfklubb vill bygga en utomhuspadelbana vid sin golfanläggning utanför Nyköping. Syftet är att locka unga till verksamheten genom att skapa fler aktiviteter på området. Målgruppen är barn och ungdomar 7-25 år. Föreningen kommer att ha organiserad träning två gånger i veckan, arrangera prova-på-dagar, friluftsdagar och aktiviteter på skolloven för att introducera barn och unga till de nya anläggningarna. Fotbollsföreningen IK Tun, Nyköpings tennisklubb och två skolor på orten som kommer att använda padelanläggningen regelbundet i samarbete med golfklubben. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Kalmar klätterklubb, KALMAR Multisporthall för livsstilsidrotter i Elefanten 7-1 i Kalmar kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Kalmar klätterklubb vill tillsammans med föreningarna Free motion parkourklubb och Active0480 bygga om en inomhushall för att skapa en samlingspunkt för livsstilsidrotter som till exempel klättring, parkour, skateboard, inlines, kickbike och BMX. Föreningarna har fått chansen att hyra en permanent lokal centralt i Kalmar som kan fungera som en gemensam mötesplats för året-runt-verksamhet för tjejer och killar i åldern 7-25 år. Lokalen ska bland annat innehålla en klättervägg, fastmonterade landningsmattor, hinder, railställningar och en skateyta. Den nya multihallen kommer att hållas öppet större delen av veckan. Dagtid kommer lokalen hyras ut till exempelvis föreningar och skolor, medan organiserad verksamhet kommer att bedrivas på kvällstid. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Hedesunda idrottsförening, HEDESUNDA Nybyggnation av friidrottsanläggning på fastigheten Brunn 27:1 i Gävle kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Hedesunda IF planerar att bygga en friidrottsanläggning på orten eftersom föreningens barn och ungdomar vill kunna träna och prova på friidrottens alla grenar. Verksamheten bedrivs idag för barn i åldrarna 7-13 år på en fotbollsplan där barnen springer på gräset och på asfalten bredvid. Det finns en enklare längdhoppsgrop utan planka bakom ett av fotbollsmålen. Efter byggnationen kommer barnen kunna träna sprint längre än 60 meter, medeldistans, löpa häck, kasta spjut, slägga, diskus, stöta kula, hoppa höjd och längd. Förhoppningen är att kunna bygga upp en ungdomsverksamhet för unga över 13 år och att få så många som möjligt att fortsätta friidrotta upp till seniornivå. Förutom regelbunden träning fyra gånger i veckan kommer Hedesunda idrottsförening att kunna anordna tävlingar samt erbjuda 4 (13)

5 skolorna att ha friluftsdagar och idrottslektioner på anläggningen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd, SKELLEFTEÅ Så ska det låta har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Afasiföreningen i Skellefteå vill starta ett projekt som bygger på en kanadensisk stödsamtalsmodell för afatiker. Målet är att skapa språklig stimulans och utveckling för projektets målgrupper som i första hand är personer med afasi i samtalsgrupper med nyanlända. Inom ramen för projektet ska en samtalspärm tas fram. Samtalsträningen genomförs i små grupper och i lugn miljö och tar utgångspunkt i bilder och ämnen i pärmen. Målet är en ökad språklig färdighet som ska bidra till att deltagarnas självförtroende och möjlighet till delaktighet stärks. Projektet ska utbilda samtalsledare och modellen ska kunna spridas via studieförbunden i studiecirkelform. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Attention Hisingen-Kungälv, KUNGÄLV Nät-koll trygghet på nätet för barn och unga med NPF har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Unga med funktionsnedsättningar tillhör internetgenerationen och precis som alla andra ungdomar söker de kontakt och bekräftelse på nätet. I projektet Nät-koll ska Attention tillsammans med nämnda organisationer medverka till att stärka unga med NPF diagnoser och deras egna strategier så att de känner sig trygga på nätet och blir medvetna om riskerna med att exponera sig där och hur de kan skydda sig mot negativa upplevelser på nätet. Projektet inleds med en webbenkät för att kartlägga målgruppens internetanvändning. Därefter kommer sex fokusgrupper att utses med barn, unga, föräldrar och yrkesverksamma för att samla kunskap om internetanvändningen hos målgruppen. Gruppernas diskussioner och intervjusvar ska sedan sammanställas till ett studiecirkelmaterial som både kommer att bli traditionellt utformat men också webbaserat. Föräldrar som är föreningsaktiva i Attentions lokalföreningar ska erbjudas utbildning till cirkelledare för att på så sätt sprida kunskaperna vidare. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kreativa Akademin, LUND Kreativa Akademin har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet riktar sig till människor med en psykisk funktionsnedsättning/ohälsa som står utanför arbetsmarknaden. Deltagarna ska rekryteras från de medverkande brukarorganisationerna som är knutna till föreningen. Syftet med projektet är att föreningarna ska vara en länk in till arbetsmarknaden för målgruppen. Genom kreativt arbete får deltagarna en mötesplats som erbjuder utmaningar och som bygger på engagemang och närvaro. Mötesplatsen kommer att ha stora likheter med 5 (13)

6 en arbetsplats och kan ses som en träning inför framtiden. Målet är att producera två teaterföreställningar/år för allmänheten och för personal på myndigheter och utbildningar för att synliggöra attitydfrågor om psykiska funktionsnedsättningar. Lokalt projekt. Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Filipstads Skidförening, FILIPSTAD Asfaltering av terrängbana i Kalhyttans fritidsområde har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill asfaltera en terrängbana med måttliga nivåskillnader. Syftet är att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska kunna använda banan året runt. På sommaren för rullskidor, inlines och rullstolsåkning och på vintern främst för skidåkning och draghundsaktiviteter. Föreningen kommer att ha utrustning till utlåning, och det kommer att anordnas prova-på dagar med ledare för barn och ungdomar. Samarbete kommer att ske med flera föreningar i Filipstad bl.a. kring aktiviteter för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Älvkarleby Idrottsklubb, ÄLVKARLEBY Byggnation av näridrottsplats på Prästgården 1:1 i Älvkarleby har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Projektets syfte är att möjliggöra fler sporter för barn och unga som det idag inte finns förutsättningar för på orten t.ex. bike, skate, inlinesåkning, inlineshockey och rollerderby. Genom byggnation av en multisportrink för inlines-åkning, inlinesinnebandy och rollerderby ska barn och ungdomar få tillgång till nya aktiviteter och idrotter. På vintern spolas banan och används för isaktiviteter. Samarbete sker med flera föreningar på orten och i länet kring den nya verksamheten. Föreningen ska även köpa in utrustning för utlåning. Prova-på-dagar kommer att anordnas bl.a. speciella dagar för flickor. Föreningen kommer även anordna idrottsfritis med fokus på bike och skate. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Hästsportarena i Åre Ekonomisk förening, ÅRE Nybyggnation av ridanläggning (Åre hästsportarena) på fastigheten Åre-Svedje 1:54 m fl i Åre kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Genom nybyggnationen av stall vill föreningen utveckla verksamheten och erbjuda ungdomar och personer med olika funktionsnedsättningar möjligheter till ridverksamhet. Befintligt stall är enbart godkänt för mindre hästar, och därmed kan inte föreningen ha kvar barnen i verksamheten när de blir större eller ta emot nya ungdomar och personer med funktionsnedsättningar i sin verksamhet. Föreningen beräknar att ca 200 barn och ungdomar samt ca personer med funktionsnedsättning kommer att ta del av häst- och ridverksamheten årligen efter nybyggnation. Det finns ett uttalat intresse och ambition från flera aktörer att utveckla Åre till att bli en stor turistort året runt för personer med funktionsnedsättning, och Åre 6 (13)

7 Hästsportarena är en del i denna satsning. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Panncentralen Galleri Konstförening, MARIESTAD Ung Plattform har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Ung Plattform vänder sig till ungdomar i utanförskap och nyanlända ungdomar i syfte att de ska få en lust och en struktur i vardagen som ska hjälpa målgruppen med förberedande till avslutande av skolgång eller yrkesutbildning. Projektet har som mål att skapa en innehållsrik, spännande mötesplats för mångkulturell verksamhet och att utveckla en förberedande träning för skola och yrkesutbildning genom fördjupade samarbeten lokalt och regionalt. Metoden bygger på att de unga ska planera och skapa skulpturer och utställningar där de måste ta hänsyn till tidsaspekten, konstruktionen och kostnaden, en övning i samarbete, struktur, språk eget ansvar etc. Ungdomar som kommer via AF kommer att få en mentorsutbildning förutom deltagandet i projektet. I sitt mentorskap får de ansvar för att stödja de nyanlända. Den långsiktiga överlevnaden bygger på kommunernas delaktighet och samarbetet med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Migrationsverket m.fl. Lokalt/Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kulturverket, UMEÅ Gatsmart har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Syftet med projektet är att visa upp konstnärligt material baserat på upplevelser i Umeå genom samarbeten med radio, tidningar och festivaler. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning, elever i gymnasiesärskolan och daglig verksamheten, där man genom projektet vill sätta fokus på vad de skapar och inte deras funktionalitet. Några av målen är att etablera samarbetena med P4 Västerbotten och VästerbottensKuriren där det är tänkt att målgruppen ska få synas och höras. Man har även för avsikt att skapa en e-guide, en digital guide där man kan finna texter, musik, filmer och bilder och tillsammans med Umeå guideförening skapa nya guidade turer riktade till allmänheten som ett komplement till befintliga turer. Efter projekttidens slut räknar man med att en metod och ett samarbete är etablerat, vilket gör att projektet kan ingå i Kulturverkets ordinarie verksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Handikappförbunden, SUNDBYBERG Alla vinner. Standardisering för det universellt utformade och tillgängliga samhället har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att öka delaktigheten av personer med funktionsnedsättning i standardiseringsarbetet med målsättningen att skapa ett mer tillgängligt samhälle. 7 (13)

8 Projektet avser att kartlägga hinder för deltagande samt skapa ett utbildningsprogram med mentorer till personer som behöver stöd. För att öppna upp för alternativ kommunikation och för att bredda möjligheterna till deltagande i de tekniska standardiseringskommittéerna kommer projektet också att utveckla metoder för deltagande på distans. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Handikappförbunden, SUNDBYBERG Från snack till verkstad mänskliga rättigheter i praktiken har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att göra det möjligt för fler individer med funktionsnedsättning att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Projektet avser att skapa en verktygslåda med metoder och arbetssätt som gör det möjligt att följa upp CRPD-kommitténs rekommendationer till regeringen ur funktionhinderrörelsens perspektiv, att enskilda personer får en guide kring individuell klagorätt utifrån CRPD samt att ta fram en handbok med juridiskt stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Målgruppen är barn och vuxna med funktionsnedsättning. Efter projektslut kommer materialet att finnas tillgängligt på Handikappförbundens hemsida. Nationellt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, STOCKHOLM Modeller för livslång, individanpassad rehabilitering, stöd och service för personer med traumatisk hjärnskada har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets mål är att ta fram modeller för livslång individanpassad rehabilitering, stöd och service till personer med traumatisk hjärnskada inom olika områden med syftet att förbättra möjligheterna till god livskvalitet, arbete/sysselsättning och deltagande i samhället som andra medborgare. Målgruppen är personer med traumatiska hjärnskador som är förvärvade. Efter projektslut ska modellerna antas som riktlinjer för vårdgivare. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. LHON Eye Society ideell förening, STOCKHOLM LEBER X har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Projektet syftar till att samla erfarenheter och kunskap från personer med LHON - Lebers hereditära opticusneuropati för att förbättra stöd och rehabilitering för målgruppen. LHON är en ovanlig mitokondriell sjukdom som är ärftlig. Projektet ska resultera i en metodhandbok som ska användas för professionen inom synrehabilitering och hjälpmedel. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 8 (13)

9 ABF Överkalix, ÖVERKALIX Platsminnen har beviljats stöd med kronor 1 av 3 Projektet syftar till att skapa ett nytt verktyg för reminiscens och minnesträning inom äldre-och demensvården med hjälp av lokalhistoria och interaktivt arbete med foton och berättelser. Målgruppen är personer med demensdiagnos samt andra personer som på grund av funktionsnedsättning har svårt att få ta del av lokalhistoria genom vanliga böcker, utställningar, muséer, hembygdsgårdar, forn-och kulturlämningar samt webbplatser. Efter projektslut kommer verktyget att kopplas samman med och utgöra en integrerad del i Riksantikvarieämbetets databas PlatsR. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Sensus studieförbund, STOCKHOLM Mot jobb har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att ta fram en modell för att arbetslösa ungdomar med ADHD ska närma sig arbetsmarknaden. Målgrupp är unga vuxna, år, med diagnosen ADHD/ADD eller liknande odiagnostiserad problematik. Deltagarna kan ha olika bakgrunder. Ungdomarna får en anställning på ett byggföretag där de får utföra praktiskt arbete under handledning. Parallellt får de utbildning i studiecirkelform och coachning av en handledare. Projektet ska ta emot 30 deltagare per år. Målet är att hälften ska nå varaktig sysselsättning i form av anställning eller studier efter sex månader. Efter projektet kommer man ha en modell som har förankrats i Sensus och som Arbetsförmedlingen ska kunna upphandla. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. The Good Tribe, FALUN Expedition Botkyrka har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet handlar om att hitta nya vägar till sysselsättning för en målgrupp som idag står långt från arbetsmarkanden. Expedition Botkyrka är ett entreprenörskaps- och ledarskapsprogram för unga i Botkyrka. Syftet är att skapa en kreativ mötesplats där unga kan utvecklas som ledare och samhällsentreprenör, samt skapa betydelsefulla nätverk mellan ungdomar och vuxna inom näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Målgrupp är unga mellan år, projektet riktar sig specifikt till dem som inte redan är engagerade i föreningar, är skoltrötta och/eller står långt från arbetsmarknaden. Deltagarna kommer att utveckla färdigheter inom idé- projekt- och affärsutveckling samt hållbar utveckling. Genom aktiviteterna i programmet kopplas ungdomarna till ett brett nätverk av vuxna vars syfte är att öppna dörrar till möjligheter såsom praktikplatser, jobb och mentorskap. Projektet ska lyfta fram lokala förebilder och höja statusen för unga att bo och verka i förorten. När de tre åren är slut ska det finnas en finansieringsmodell som gör att projektet kan leva kvar. Det ska 9 (13)

10 också finnas en modell för hur projektet kan etableras på andra håll i landet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. AnimalSpirits.org, NACKA Ungt Mode - Öppen Modeskola. En Modebransch, många identiteter har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Bakgrunden till projektet är att det idag är få unga från Stockholms ytterstadsområden som har tillträde till modebranschen. Mode är ett stort intresse för många ungdomar, men utan rätt nätverk och sammanhang är det svårt att lyckas. Tillsammans med etablerade skolor och högskolor inom mode och design vill föreningen genomföra ett projekt för att bredda rekryteringen till branschen. Konceptet är Ungt Mode, en förberedande modeskola som ska genomföras i Stockholms förorter med start i Botkyrka. Upplägget består av flera delar: sommarkurs/modekollo där unga designar och syr upp egna plagg med handledning av studenter från Beckmans, workshops, studiebesök, modevisningar, informationsfilm, webbaserade modevisningar mm. Ungdomarna deltar i det löpande planeringsarbetet tillsammans med aktörer från modebranschen. Projektet börjar i Botkyrka men vid projektets slut är målet att Ungt Mode ska vara ett etablerat i flera Stockholmsförorter. Regionalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Stiftelsen Regementsheden i Skillingaryd, SKILLINGARYD Tidsbron - att skapa en mötesplats för levande historia har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet vänder sig i första hand till barn och ungdomar som tillsammans med Miliseum, skolorna i Vaggeryds kommun, Studieförbundet Vuxenskolan och ett antal ideella organisationer ska skapa en plats för möten och levande historia. Med utgångspunkt i ett påbörjat samarbete med Kreativt Återanvändningscenter, skolorna och de olika föreningarna ska projektet genom mindre arrangemang, events, praktik och dramatiseringar av tidsresor skapa en mötesplats för barn och ungdomar i Vaggeryds kommun och bygga broar mellan olika åldrar och kulturer. En dokumentärfilm ska färdigställas i projektet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Norrtälje Naturvårdsstiftelse, NORRTÄLJE Natur och växtkraft för ALLA har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar främst till att förebygga och minska utanförskap bland unga. Syftet är att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att uppleva natur, kultur, odling och friluftsliv på sina egna villkor under tryggt ledarskap. Vuxna med funktionsnedsättning är också målgrupp. Syftet med projektet är också att visa hur ideella krafter och olika organisationer kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård och skola. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för skola och utbildning för att få 10 (13)

11 fler barn att lyckas och vara en långsiktig metod för att hindra utanförskap. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studiefrämjandet i Örebro, ÖREBRO Delta i Kultur och hälsa har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte är att öka kultur- och hälsoutbudet, samt stärka egenmakten, för personer med utvecklingsstörning och personer med autismspektrumdiagnos, i första hand i Nora kommun. Projektets huvudfokus är att anpassa studieförbundets cirkelledarutbildningar och arrangörsutbildning till målgruppen, så att de själva ska kunna leda och arrangera studiecirklar/arrangemang i samarbete med LSSverksamheten och dess personal på dagtid. Utbildningarna kommer finnas kvar som ordinarie utbud hos Studiefrämjandet, och materialet ska spridas nationellt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Sensus Studieförbund Västra Sverige, GÖTEBORG Dramakällan har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att tillgängliggöra teorin och metoderna bakom drama och teater för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Detta sker genom att pedagoger och dramautövare med intellektuella funktionsnedsättningar tillsammans jobbar fram ett material som riktar sig direkt till dramautövare med intellektuella funktionsnedsättningar, samt en handbok till pedagogerna hur man kan stötta dramautövarna i att använda materialet. Materialet ska spridas genom Sensus, Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) och FUB:s nätverk till bland annat studieförbund, kulturskolor och dagliga verksamheter. Nationellt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Studiefrämjandet i Småland/Gotland, KALMAR Skälbyträdgården en trädgård för alla sinnen har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syftet med projektet är att skapa en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Genom trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgrupperna för projektet är personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. Under vinterhalvåret ska man flytta in naturen och olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig verksamhet/boenden genom en mobil enhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 11 (13)

12 Studiefrämjandet i Småland/Gotland, KALMAR Markberedning och uppbyggnad av trädgård för alla sinnen på fastigheten Mark hus i Kalmar kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Syftet med projektet är att anlägga en upplevelseträdgård tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder. Genom trädgårdens alla rum ska man uppleva naturen genom alla sina sinnen. Målgrupperna för projektet är personer med funktionsnedsättning i alla åldrar samt barn och unga. De ska både delta i och även aktivt kunna skapa sina egna aktiviteter. Under vinterhalvåret ska man flytta in naturen och olika upplevelseaktiviteter i vården/daglig verksamhet/boenden genom en mobil enhet. Eventuellt nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Somaliska Riksförbundet i Sverige, STOCKHOLM Navigator fredsbejakande unga vuxna somalier har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Syfte och mål med detta nationella projekt är att genom uppsökande verksamhet i skolor, seminarier och konferenser mobilisera och stimulera positiva krafter som motvikt till att unga somalier rekryteras till konflikthärjade länder för att döda eller dödas. I projektet ska man utbilda minst 20 unga till fredsambassadörer, tillsammans med ett 25-tal lokalföreningar, som efter projektets slut ska fortsätta arbetet i olika städer runt om i landet. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, mobbing och trakasserier. IK Sirius FK, UPPSALA Ronjabollen 2.0 har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte är skapa möjligheter för flickor, i åldern år, som lever med vardagsheder att börja spela fotboll. Detta ska bl. a ske genom att det startas upp en systerförening till Sirius i stadsdelarna Gottsunda och Gränby samt genom samarbeten med breddföreningar som ska agera mellansteg/sluss till att kanske komma in på högre fotbollssatsningar och söka sig till idrottsklasser på högstadiet och gymnasiet. Projektets erfarenheter, kunskaper och resultat kommer att spridas till andra idrottsföreningar genom en metodhandbok. Lokalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. Gabriel Klints Insamlingsstiftelse, GREVIE Gabriel Klint har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektets syfte och mål är att motverka psykisk ohälsa bland unga och skapa en aktiv mötesplats där unga kan ta upp svåra ämnen som döden, självmord och existentiella upplevelser. Detta ska ske genom en portal och en webbtv-serie. Portalen ska vara en mötesplats på Internet där det dels kommer att finnas vanliga 12 (13)

13 chattrum samt möteschattar där olika experter håller i livechattar, dels finns plats för egna dikter, låtar, målningar, filmer mm. på temat. Webbtv-serien bygger på fiktion som baseras på fantasyhistorien om ängeln Gabriel Klint. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Riksorganisationen Män för Jämställdhet, STOCKHOLM En kommun fri från våld har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Projektet syftar till att utveckla modeller för och med barn och unga, enligt den så kallade hela-kommunen-ansatsen, en modell som bygger på att flera lokala aktörer genomför ett systematiserat och koordinerat våldsförebyggande arbete med barn och unga, framförallt inriktat på breda och tidiga insatser. I modellen kommer det att ingå insatser som bygger på ungas egna aktiva ledarskap. Dessutom kommer projektet att anpassa enskilda våldspreventiva insatser till förutsättningarna hos de olika lokala aktörerna. Arbetssätten som utvecklas ska kunna integreras i de medverkande kommunernas ordinarie verksamhet samt även spridas vidare till andra kommuner efter projektet. Parallellt med detta kommer det att utvecklas ett koncept anpassat för yngre barn. Utvecklingsarbetet kommer i första hand att ske i Västerås och Borås kommun. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 13 (13)

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm

Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm Redovisning av förstudie till projektet KULTURAKADEMIN i Stockholm 1 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Genomförande 4 Resultat 6-31 Göra studiebesök och skapa kontaktnät. 8 Undersöka och få ökad kännedom

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Mål och budget 2016-2017

Mål och budget 2016-2017 Mål och budget 2016-2017 Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden Kdn 2015/94 2015-05-08 2015-05-08 1 (59) Innehåll INLEDNING... 5 Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet och kopplingen till demokratin...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer