Program, handlingar och möteslokal Praktisk information Deltagarförteckning Dagordning FNUF:s Årsmöte maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014..."

Transkript

1 1

2 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte maj Verksamhetsberättelse Projekt som verksamheten genomfört under året... 9 Årsredovisning Verksamhetsplan 2014/ Förslag på budget Förslag på stadgeändringar Proposition till årsmötet... 36

3 3 Själva årsmötet börjar på lördag förmiddag och håller på under dagen. Söndagen är också till hälften gjort för mötet och avsked med mingel. Fredagens program är bara till för styrelsen. Dokumentera gärna! Årsmötet kan minnas med bilder, statusuppdateringar och filmer under helgen. Visa varandra! Använd gärna hashtaggarna #unginorden och #fnuf Fredag Emilie Weski håller i lokalavdelningsutbyte Förbundstyrelsen träffas under dagen Lördag 08:55 Ombuden anländer till Stockholm 09:00 Frukostmingel öppnas i möteshuset på Skärholmens gård. 10:30 Mötet börjar, förbundsordförande Thorgny Arwidson välkomnar. 12:30 Lunch 13:15 Årsmötet fortsätter 14:45 Årsmötet avslutas för dagen, vi bjuder på fika 15:00 Workshop Middag, grillning, häng, film i huset. Söndag 9:00 Frukost i huset 9:30 Mötet börjar 12:15 Lunch, utvärdering fylls i 13:00 Årsmötet fortsätter - avtackning 13:30 Årsmötet avslutas 16:30 Städning, fika, de som vill får stanna och hjälpas åt

4 4 Årsmöteshandlingar Årsredovisning Dagordning Propositioner om resepolicy Stadgeändring Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Budget Observera att vi har begränsade möjligheter att skriva ut, ta gärna med dina möteshandlingar i pappers- eller elektronisk form. Möteslokal; Skärholmens gård I arrendevillan har vi två våningar, övervåningen är möteslokal och entréplan är matvåning. Där finns kök, dusch och porten ut till trädgård där vi kan grilla. Det finns rum att förvara sina tillhörigheter i om man vill, men det är bara vi som har tillgång till huset.

5 Hur hittar jag? Vi möts upp 09:00 vid spärrarna vid Vårbergs tunnelbana. Det tar tio minuter att promenera. Busslinje 135 passerar Vårholmsbackarna ovanför gården om någon skulle komma från oväntat håll. FNUF Norra blir upphämtade i bil från Bromma flygplats. Boende För er som är gäster över natten gäller Zinkensdamm Vandrarhem som ligger vid Zinkensdamm tunnelbanehållsplats. Det kommer finnas en guide som tar er dit efter mötet. Adressen är Zinkens Väg 20. Ni behöver inte ta med lakan eller städa rummet men ta med egen handduk. Ni bor i rum om fyra, damer och herrar för sig. Vem ska jag kontakta? Angående praktiska arrangemang: Sara Sajjad, Årsmötesansvarig: Under årsmöteshelgen går det också bra att kontakta: Volontäransvarig, fixare, levande gps: Nicole Angående motioner och förbundsrelaterade ärenden: Thorgny Arwidson, Ordförande FNUF Sverige, Elise-Marianne Åberg, Generalsekreterare FNUF, Väl mött i Vårberg! Med vänlig hälsning, Sara Sajjad Vice ordförande FNUF Sverige FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND BESÖKSADRESS: HANTVERKARGATAN 29 Box E-POST: STOCKHOLM TELEFON: +46 (0)

6 FNUF Uppsala Sara Szczesna Björn Magnusson Johanna Andersson Alexandra Sjöblom Kristina Lindblad Karin Enander FNUF Pysslingen Ida Åberg Linnea Qvarnström FNUF Västerås Amanda Jonsson Förbundsstyrelsen Thorgny Arwidson Elin Nygård Emelie Weski Abshir Anbashe Elmi Maxwell Mandela Sara Sajjad FNUF Norra Fredrik Gustafsson Tobias Hedlund Viktor Langetz Mötespresidium Karin Fälldin Ingrid Eriksson FNUF Skåne Victoria Laorden FNUF Stockholm Andreas Lennkvist Roman Andreevitj Fokin Frida Lindström Sara Mosaddegh Sofia Mörtlund Andreas Froby Marie Taylor Gäster Bo Andersson Kansli Elise-Marianne Åberg Valberedning Olivia Ekman FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND BESÖKSADRESS: HANTVERKARGATAN 29 Box E-POST: STOCKHOLM TELEFON: +46 (0)

7 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och vice ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av minst två protokolljusterare 6. Val av minst två rösträknare 7. Fastställande av dagordning 8. Fråga om stämmans behöriga utlysande 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 10. Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om arvode till förbundsstyrelsens ledamöter 12. Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 13. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 14. Val av revisorer jämte suppleanter 15. Val av valberedning 16. Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 17. Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 18. Propositioner a) Ersätta utsläpp vid resor b) Förändra medlemsregistreringshantering 19. Motioner Förslag på stadgeändring 20. Fastställande av förbundets andel av medlemsavgifter 21. Reseersättning och traktamente tillförbundsstämmans ombud. 22. Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och revisionsberättelser 23. Övriga ärenden som förbundsstämman med två tredjedels majoritet beslutar att uppta till behandling

8 Medlemmar Under 2013 har FNUF haft 1685 medlemmar. Kansliet Under verksamhetsåret har kansliet bestått av generalsekreterare, Elise-Marianne Åberg, projektledare Lina Rengius Persson för Designa Din Framtid, sommarjobbare Monira Mah, Sara Westman och Aziza Bahaviddinova från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt EVS-volontärer Synamon Milles och Ingrid Eriksson. Kansliet och styrelsen har uppdaterat medlemsregistreringens rutiner i och med kuppförsök som ägde rum i början av Styrelse och styrelsemöten Syftet är att leda och utveckla förbundets arbete, agera arbetsgivare, agera representanter för förbundet gentemot andra organisationer, genomföra styrelsemöten samt arbetsutskottsmöten Styrelsen har haft totalt sju möten i Stockholm, Oslo och Köpenhamn under årets gång. Medlemmar ur styrelsen har representerat förbundet på olika externa evenemang, och arbetsutskottet har beslutat när det delegerats frågor av akut eller mindre art. Medlemsrekrytering, stadgeändringar, målparagrafer, idéprogram och lokalgruppsuppstarter har med annat stått på prioriterade agenda. Lokalavdelningar FNUF Skåne, FNUF Västerås, FNUF Biskops-Arnö, FNUF Uppsala, FNUF Pysslingen, FNUF Stockholm, FNUF Norra och FNUF Vellinge finns i verksamheten. FNUF Norden Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan mellan Föreningarna Nordens ungdomsförbund i de fem nordiska länderna. Där de viktigaste uppgifterna är att främja nordiskt samarbete och att öka kännedom om Norden. FNUF vill stöda de nationella föreningarna i att sprida kunskap bland ungdomar om de nordiska språken, kulturen och samhällslivet samt att skapa nätverk för dem som är intresserade av nordiskt samarbete. Under verksamhetsåret deltog FNUF Sverige på höstmötet i Köpenhamn med två representanter.

9 FNUF Norden delar även ut pengar genom sin projektpool. Där kan nationella föreningar och lokalavdelningar söka pengar för projekt som främjar samarbetet i Norden. UNR FNUF är en av organisationerna som deltar i Ungdomens Nordiska Råd. Dels har varje land rätt att delta på den årliga sessionen som 2013 hölls i Oslo, Thorgny Arwidsson var vår representant. Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF Norden) har en plats i presidiet för Ungdomens Nordiska Råd. Föreningen Norden FNUF har en ständig representant i föreningen Nordens styrelse, med ett samarbete som utvecklas mer och mer för att stärka de båda föreningarna. Under året deltog tre representanter från FNUF på deras extrainsatta stämma i Stockholm. Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) FNUF är medlem i Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). FNUF fanns representerade på LSUs årsmöte. Beviljade projekt och resebidrag Den 15e februari ordnade FNUF och Unga Européer seminariet Så funkar Norden och Europa. Målet var att höja medlemmars kunskapsnivå kring nordiskt samarbete genom föredragens tema och innehåll med en eftermiddag i Stockholm. Konceptet utformades också så att det kan användas återkommande, både för FNUFs och andra ungdomsorganisationers medlemmar. I under tre dagar i juli besökte även fyra FNUF-medlemmar Almedalsveckan, tillsammans med Föreningen Norden och politiker från de nordiska grannländerna. FNUF har beviljat bidrag för en Jokkmokkresa och filmklubb för att hjälpa lokalavdelningarna ekonomiskt för att genomföra verksamhet FNUF har beviljat resebidrag under verksamhetsåret för att medlemmar ska få möjlighet att delta på Styrelseutbildning, Café Norden, SaunaExpressen, Globsol och FNU-besök.

10 35 år + bok! FNUF firade 35 år med ett besök på Hilton. Där blev det konferens, föredrag, mingel, middag, komediklubbsbesök och norska presenter från Fredrik Nygaard i den norska systerföreningen. Boken som sammanställdes heter 35 år med FNUF och finns att läsa digitalt eller kan beställas från kansliet. En stilig sak som skapats av FNUF:s historia, med förbundets viktigaste och roligaste hållpunkter från våra 35 år av engagemang. SaunaExpressen Saunaexpressen anordnas varje år av FNUF:s finska systerförening PNU med peppade deltagare. Denna gång hanns det även med en hockeymatch mellan Finland och Sverige. Som vanligt ett mycket uppskattat evenemang i Jyväskylä med syfte att stärka organisationer och utforska nordiska traditioner. Designa Din Framtid Syftet med projektet är att enligt projektbeskrivning verka för ökat föreningsengagemang bland ungdomar i Gävle och Västerås kommuner. FNUF har under året med gott resultat drivit projektet som finansieras av Ungdomsstyrelsen sysselsätter en anställd vid förbundet. Projektet, som syftar till att genom föreningsengagemang ta ungdomar närmare arbetsmarknaden, har gått in i en andra fas och finansiering för ett andra år söktes av styrelsen och beviljades. Globsol Globsol är en ungdomskonferens som årligen arrangeras på Hanaholmen utanför Helsingfors. FNUF har deltagit i planeringen av Globsol 2013 genom Elise Marianne Åberg och Maxwell Mandela. Temat för året var migration och integration. FNUF har spridit information om Globsol till sina medlemmar och ser Globsol som ett viktigt arrangemang för föreningen. Medlemskampanj Syfte var att nå minst 2500 medlemmar i målgruppen 6-25 år, genom kansli, sommarjobbare och engagerade FNUF:are lyckades FNUF:s medlemskampanj nå 1016 medlemmar i målgruppen. EVS Syftet med att anställa en European Voluntary Service-volontär är få en extra resurs på FNUF-kansliet som kan bidra till att utveckla organisationen. I september 2013 startade FNUF:s första EVS-volontär, Synamon Milles som arbetade på kansliet under hösten och vintern I november 2013 tillsattes EVS-

11 volontären Ingrid Eriksson som under året har hjälpt FNUF på kansliet, stärkt styrelsen, kunnat erbjuda möjlighet för lokalavdelningarna att få extra hjälp med att bedriva verksamhet, delta och representera FNUF på olika arrangemang, samt varit en resurs för FNUF:s projekt Designa din framtid. Idéprogram Efter många processer blev det ett idéprogram. Via styrelsemöten, remissrundor och viss extern input kom det ett förslag som röstades ner av styrelsen och nu ligger som förslag att göras om nästa verksamhetsår. FNUF-kollo FNUF-kollo är ett gemensamt projekt mellan FNUF och vår systerorganisation PNU i Finland. Projektet har finansierats av Gustav V:s 90-årsfond och kronprinsessan Margaretas minnesfond. Ett samarbetsmässigt utvecklande projekt för arrangörerna och de unga ledare i Sverige och Finland som FNUF-kollo är till för. En stor rapport finns att tillgå. Nordens hus Efter diskussion blev det beslutat att det inte ligger under möjlig verksamhet, det är därför ingenting som följts upp då fokus bör ligga på andra nivåer.

12 ÅRSREDOVISNING

13

14

15

16

17

18

19

20

21 FNUF belyser nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Vi tror att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF:s verksamhetsplan 14/15 är det dokument som du som medlem är med och tycker till om, för att bestämma vad FNUF ska göra för verksamhet under Verksamhetsplanen utgår ifrån FNUF:s strategi samt styrelsens analyser av vad FNUF behöver göra för att FNUF ska bli så bra som möjligt. FNUF:s strategi har nio olika områden som FNUF ska arbeta med: 1. Varför finns vi? 2. Vad ska vi jobba för? 3. Medlemmar 4. Styrelsen 5. Kansliet 6. Lokalavdelningar 7. Projekt 8. Representation Verksamhetsplanen bygger på dessa nio områden och varje område svarar tydligt på vad FNUF ska göra under 2014 för att nå respektive strategimål. Verksamhetsplanen har utgått ifrån att alla verksamheter får full finansiering. Det betyder att om alla verksamheter inte får full finansiering kan respektive verksamhet inte genomföras. Det är årsmötets roll att ta beslut och ge direktiv till styrelse och kansli som löpande under verksamhetsåret planerar och genomför FNUF:s verksamhet. Mål för FNUF:s verksamhet 14/15 Minst tre nya lokalavdelningar/fokusgrupper ska bildas under verksamhetsåret Minst 2000 medlemmar Minst 500 av befintliga medlemmar ska återregistrera sig som medlemmar. Att anställa en verksamhetsutvecklare Att ha minst två interna och ett externt projekt Att styrelsen deltar i en styrelseutbildning med fokus på arbetsgivaransvaratt ha två heltidsanställda på kansliet som arbetar med FNUFs kärnverksamhet (exkl projektanställda) (En generalsekreterare och en verksamhetsutvecklare). Finansieringen av den andra tjänsten ska prioriteras.

22 FNUF jobbar för öppenhet och vänskap över gränser. Vi är en förening som strävar efter att stärka ungas inflytande och kunskap i och om Norden. FNUF ska ge unga möjligheten att påverka sin egen situation. FNUF ska tillhandahålla verktyg för unga att engagera sig i intressefrågor samt att arrangera och delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi gör idéer till verklighet. Vi ska också arbeta för att stärka våra medlemmar i sin känsla av ambassadörskap för FNUF och se till att våra representanter känner sig trygga i sin roll. Detta gör vi genom att inrätta en medlemsutbildning och vidareutbilda i retorik, lobbying och kommunikation, samt genom att skapa en åsiktslathund. Det ska vara lätt att ta reda på vad FNUFs officiella hållning i en viss fråga är och alla medlemmar ska kunna svara på varför den är med i FNUF samt vad FNUF gör. FNUF ska under verksamhetsåret arbeta med att stärka organisationen genom att: 1. FNUF ska ta fram en kommunikationsplan 2. Att förbundsstyrelsen under året arbetar fram jämställdhetspolicy, tillgänglighetspolicy och en interkulturell strategi. 3. FNUF skall ta fram en ny verksamhetsstrategi för FNUF ska arrangera flera medlemsutbildningar 5. FNUF ska vara en kunskapsbas för nordenfrågor.

23 FNUF ska arbeta aktivt för ett Norden där det är lätt att resa, träffas, arbeta och studera - oavsett kulturell bakgrund. FNUF ska skapa debatt i frågor som rör ungas situation i Norden och verka för att gränshinder avskaffas. Under ska två prioriterade områden ringas in och kommuniceras internt och externt. Dessa två områden ska vara arbetsmarknad och rättigheter. Information om de prioriterade områdena och hur FNUF ska jobba med frågorna ska spridas till medlemmar och lokalavdelningar, men också till allmänheten genom exempelvis sociala medier och pressreleaser. De prioriterade områdena ska vara styrande för de prioriteringar som görs av förbundsstyrelsen och kansliet. Ekonomiskt verksamhetsstöd ska i första hand lämnas till aktiviteter som ligger inom ramen för de prioriterade områdena. Under verksamhetsåret 14/15 ska FNUF fokusera på temana arbetsmarknad (a) och rättigheter (r) genom att: 1. Arrangera en aktivitet för Nordjobbsmedlemmarna under hösten 2014 (a) 2. Driva och slutföra projektet Designa din framtid (a) 3. Delta på minst ett arrangemang av svenska FN-förbundet (r) 4. Delta på MR-dagarna, Umeå (r) 5. Delta på Nordiskt Forum, Malmö (r) 6. Arrangera seminarieserie (r) 7. Medarrangera Globsol, Finland (r) 8. Erbjuda sommarjobbsplatser för unga. (a) 9. Prioritera projektansökningar från lokalavdelningarna utifrån de prioriterade områdena

24 Medlemmarna är grunden i FNUFs verksamhet. Vi ska arbeta för en ökad mångfald bland våra medlemmar. Hos oss ska alla känna sig välkomna oavsett bakgrund. Vi vill ha en förening som återspeglar samhället och Norden i stort. För att kunna vara en dynamisk och spännande mötesplats för unga i Norden måste FNUF jobba för att öka medlemsantalet och att behålla de medlemmar vi redan har. Vi ska kontinuerligt arbeta med medlemsvård för att kunna behålla våra medlemmar. Vi ska förmedla känslan av att kunna påverka och göra skillnad. En av FNUF:s största satsningar under 14/15 är att arbeta med medlemsvärvning och medlemsvård. Det ska vi göra genom att: 1. FNUF ska informera medlemmar om förnyat medlemskap 2. FNUF ska driva medlemskampanjer 3. FNUF ska delta på Engagemangsmässor 4. FNUF ska besöka Biskops Arnö, Nordiska Folkhögskolan, Utsiktens gymnasieskola 5. FNUF ska besöka och värva medlemmar på 3 universitet eller högskolor. 6. FNUF ska tillsammans med Föreningen Norden värva medlemmar till FNUF via Universitet och högskolor via Föreningen Nordens Östersjöstrategi 7. FNUF ska tillsammans med Föreningen Norden implementera det nya medlemsregistret.

25 FNUF ska alltid ha en välfungerande och dynamisk förbundsstyrelse. Styrelsen ska i den mån det är möjligt bestå av personer med olika bakgrunder och kompetenser. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen och ett system för uppföljning av beslut samt avstämning av uppnådda mål. Styrelsen ska under 14/15: 1. Delar av styrelsen ska besöka alla lokalavdelningar minst en gång under verksamhetsåret 2. Styrelsen ska delta i en styrelseutbildning med fokus på arbetsgivarfrågor 3. Styrelsen ska arbeta för att höja kompetensen i styrelsen kring nordiskt samarbete och vid några styrelsemöten bjuda in externa personer som föreläser/workshoppar. 4. Styrelsen ska arbeta för att utveckla samarbetet och gemensamma funktioner för FNUF och föreningen Norden. 5. Minst ett styrelsemöte görs i ett annat nordiskt land tillsammans med dess förbundsstyrelse.

26 FNUF ska erbjuda en kreativ och utmanande arbetsplats och det ska upplevas som en stor merit att ha jobbat hos oss. Antalet anställda ska alltid uppgå till det som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas och ta steg framåt. Kansliet är och ska vara en stor resurs och styrelsens högra hand. Ett välfungerande kansli är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, driva projekt och ta hand om våra medlemmar. Före utgången av 2014 ska FNUF ha minst två heltidsanställda, varav en som generalsekreterare och en som verksamhetsutvecklare. Under 14/15 ska kansliet arbeta för att: 1. FNUF ska få finansiering till en verksamhetsutvecklare 2. FNUF ska nå full finansiering för alla verksamheter 3. FNUF ska titta på gemensamma administrativa lösningar tillsammans med Föreningen Norden. 4. FNUF ska omlokalisera sitt kansli. 5. FNUF ska ha en EVS-volontär.

27 FNUFs medlemmar ska alltid ges möjlighet att själva starta upp en lokalavdelning och därtill få kontinuerligt stöd både vid uppstarten och under verksamhetens framskridande. Lokalavdelningar ska finnas både utifrån ett visst geografiskt område och utifrån en viss intresseinriktning (fokusgrupper). Båda typerna benämns lokalavdelningar och har samma juridiska status. Måltalen är följande: lokalavdelningar FNUF ska under 14/15 arbeta för att stärka det lokala arbetet genom att: 1. FNUF ska erbjuda lokalavdelningarna besök från styrelsen och kansli. 2. FNUF ska bistå med hjälp för att medlemmar ska kunna starta upp nya avdelningar och fokus-grupper. 3. FNUF ska möjliggöra finansiering av lokalavdelningars projekt. 4. Minst två av de nystartade lokalföreningarna ska utgå från en högskola eller universitet.

28 För att uppnå ett ökat medlemsantal och behålla de medlemmar vi redan har samt för att ge unga möjligheter att träffas i Norden ska FNUF ha minst två interna- och ett externt projekt rullande per år. Projekten syftar till att fler ska se fördelarna med ett medlemskap samt att ge våra medlemmar möjlighet att påverka sin nordiska vardag. FNUF ska bedriva minst 3 projekt under 14/15: 1. FNUF bedriver projektet Designa din framtid (externt) 2. Femmefilm (externt) 3. YBSC Young Baltic Sea Culture (externt) 4. FNUF ska genomföra FNUF utbildningshelg (internt) 5. Globsol (externt) 6. Norden för fred (externt) 7. Ta fram ett kursutbud i frågor som rör Norden, identitet och politisk historia som från och med verksamhetsåret 2015 ska erbjudas till civilsamhället och skolor (extern 8. Medlemsvärvning på olika nivåer (internt)

29 För att fler ska veta vilka FNUF är och för att ge unga möjligheter att påverka sin situation i Norden ska vi sträva efter att vara representerade i olika sammanhang där vi kan vara med och ha ett inflytande. Detta kan vi göra genom att exempelvis ha aktiva representanter i andra styrelser och att skicka engagerade deltagare till externa arrangemang. Vi ska sträva efter att bli inbjudna till arrangemang där nordenfrågor diskuteras och vi ska vara en organisation externa aktörer hör av sig till när Norden står på agendan. FNUF ska under 14/15: 1. Delta på FNUF-Norden möten 2. Delta på våra systerförbunds riksårsmöten 3. Delta på UNR-sessionen 4. Delta på LSU:s representantskap 5. Delta på Föreningen Nordens styrelsemöten 6. Delta på Föreningen Nordens fullmäktige 7. Delta i Föreningen Nordens skolråd 8. Delta på politikerveckan i Almedalen.

30 Meningsfull fritid och deltagande i utbyten och samarbetsprojekt Demokratiskt grund och främjar jämlikhet mellan ungdomsgrupper Nordiskt intresse, stärka och utveckla förståelsen, samt debatt FNUF organisationsbidrag kr FNUF Stadsbidrag lokalt arbete kr Letterstedska kr Nordiska fonder 0 Kulturfonden Sverige-Finland kr Föreningen Norden 0 Deltagaravgifter 0 Övriga intäkter 0 Delsumma kr Designa din framtid Egen budget EVS Egen budget Total summa kr FNUF personal x x x kr FNUF personal övrigt kr FNUF kansli x x x kr FNUF ekonomitjänster kr FNUF årsmöte x kr FNUF styrelsen x x x kr FNUF medlemsstöd x x x kr Delsumma kr FNUF Designa din framtid Egen budget FNUF EVS Egen budget FNUF Kollo Egen budget Totalt kr Resultat 0

31 Förbundsstyrelsen fick i uppdrag på senaste årsmötet att se över stadgarna för förbundet och presenterar här nedan ett nytt förslag. Styrelsen föreslår: Att anta det nya stadgeförslaget Att den nya styrelsen som väljs på årsmötet börjar sin mandatperiod enligt de nya stadgarna, d.v.s. från och med den 1 augusti 2014, och att den nuvarande styrelsens mandatperiod sträcker sig till den 31 juli Att de medlemmar som idag är över 30 år räknas som medlemmar till och med 31 december Nuvarande skrivning: 2. Målsättning Förbundet ska främja ungdomens nordiska intresse, stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och folken, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Förslag på ändring Förbundet ska främja ungas intresse för Norden samt arbeta för att stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och dess invånare, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

32 Nuvarande skrivning: 3. Medlemskap Moment 1: Medlem kan den bli som ansluter sig till förbundets stadga och erlägger fastställd medlemsavgift till avdelning. Medlemskap kan också, då förbundsstyrelsen så beslutar och för den period styrelsen beslutar, fås genom aktiv handling. Moment 2: Sker anslutning under kalenderårets tre sista månader, gäller medlemsavgiften även för nästa år. Moment 3: Medlemskapet kan upphöra på grund av utträde, utebliven betalning eller uteslutning. En medlem kan utträda genom att meddela FNUF sitt utträde. Enskild medlem eller avdelning som icke följer stadgar, eller skadar förbundet, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen med två tredjedelars majoritet. Det åligger varje avdelning att till förbundsstyrelsen inrapportera enskild medlem som bryter mot förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem eller avdelning och givit denna möjlighet till svaromål. Förslag på ändring 3. Medlemskap Moment 1: Medlem kan den bli som ansluter sig till förbundets stadga och som stödjer förbundets målsättning och fram tills det år medlemmen fyller 30 år. Moment 2: Medlemskap uppfylls genom att ansöka om medlemskap i föreningen. Moment 3: Medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund är också som medlem i Föreningen Norden. Medlem i Föreningen Norden som är 30 år eller yngre räknas också som medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund. Från och med det år medlemmen fyller 31 år övergår medlemskapet automatiskt till Föreningen Norden. Moment 4: Sker anslutning under kalenderårets tre sista månader, gäller medlemskapet även för nästa år. Moment 5: Medlemskapet kan upphöra på grund av utträde, samt uteslutning. En medlem kan utträda genom att meddela FNUF sitt utträde. Enskild medlem eller avdelning som icke följer stadgar, eller skadar förbundet, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen med två tredjedelars majoritet. Det åligger varje avdelning att till förbundsstyrelsen inrapportera enskild medlem som bryter mot förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem eller avdelning och givit denna möjlighet till svaromål. Beslut om uteslutning kan överklagas till FNUF:s årsmöte.

33 Nuvarande skrivning: 8 Moment 7: Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 1) Fastställande av röstlängd 2) Val av ordförande och vice ordförande för stämman 3) Val av sekreterare för stämman 4) Val av minst två protokolljusterare 5) Val av minst två rösträknare 6) Fastställande av dagordning 7) Fråga om stämmans behöriga utlysande 8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 9) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10) Beslut om arvode till förbundsstyrelsens ledamöter 11) Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 12) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 13) Val av revisorer jämte suppleanter 14) Val av valberedning 15) Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 16) Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 17) Propositioner 18) Motioner 19) Fastställande av förbundets andel av medlemsavgifter 20) Reseersättning och traktamente tillförbundsstämmans ombud. 21) Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och revisionsberättelser.

34 Förslag på ändring 1) Fastställande av röstlängd 2) Val av ordförande och vice ordförande för stämman 3) Val av sekreterare för stämman 4) Val av minst två protokolljusterare 5) Val av minst två rösträknare 6) Fastställande av dagordning 7) Fråga om stämmans behöriga utlysande 8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 9) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10) Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 11) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 12) Val av revisorer jämte suppleanter 13) Val av valberedning 14) Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 15) Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 16) Propositioner 17) Motioner 18) Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse. Nuvarande skrivning: 9. Förbundsstyrelsen Moment 6: Förbundsstyrelsen vald av förbundsstämma tillträder sin tjänstgöring omedelbart efter förbundsstämma och tjänstgör till där på följande förbundsstämma. Förslag på ändring Moment 6: Förbundsstyrelsen vald av förbundsstämma tillträder sin tjänstgöring den 1 augusti och tjänstgör till 31 juli året därpå.

35 Nuvarande skrivning: 14. Årsmöte Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning. Förslag på ändring 14. Årsmöte Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar som senast fyra veckor innan årsmötet fått sitt medlemskap bekräftat. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning.

36 Bakgrund: Världen står inför stora utmaningar vad det gäller klimatet och de ökade klimatpåfrestningarna gör att vi alla har ett samlat ansvar för att nå Sveriges och Europas klimatmål. Norden har inte heller ett särskilt utbyggt och stabilt järnvägsnät vilket gör att det tar lång tid att komma fram och det går heller inte helt att garantera att tågen faktiskt kommer fram, detta gör att vi ofta behöver flyga när vi skall till Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Vi skall också tänka på att vi som är engagerade i Föreningen Nordens Ungdomsförbund är ideella och att vi därför ofta varken har tiden eller orken att ta nattåg eller sitta på dygnslånga båtturer. Förslag: CO2-kompensera våra resor Förbundsstyrelsen vill att vi tar ett miljöansvar i vår organisation och står till svars för de CO2-utsläpp vi gör när vi flyger. Vi föreslår att vi använder oss av SAS CO2- uträkningstjänst Koldioxidkalkylator Passagerare (http://www.sas.se/allt-omresan/ovrigt/co2-kompensera/) och The CarbonNeutral Company (http://www.carbonneutral.com). Några exempel på kostnader på utvalda linjer: Flygplatser Flygplan CF Enkelresor GCD km pkm CO2 kg ARN-CPH SK seats ARN-HEL KF seats ARN-OSL SK seats 71.6% % % ARN-FAE JZ Average 60% ARN-KEF SK Average 71.6% Enligt den här modellen skulle en (1) flygresa mellan Stockholm och København kosta 0.67 Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet beslutar: Klimatkompenserar flygresor som bokas genom förbundet för förtroendevalda, kansli eller medlemmar.

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning

Hipp hipp hurra. Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hipp hurra Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning T 35 år med Oslo Hipp hip Innehållsförteckning Hipp hipp hurra... 3 Vad är FNUF?... 4 FNUF:s historia... 6 Alla FNUF:s ordföranden... 13 Tidsaxel... 14 Engagemang... 16 Reseberättelser...22 Vi blickar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-12 2 4 6 8 FOKUSOMRÅDE: Profilfrågan FOKUSOMRÅDE: Antidiskriminering med fokus på kön och sexualitet FOKUSOMRÅDE: Lokal utveckling FOKUSOMRÅDE: Stabil organisationsutveckling

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 6-8 mars 2015 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 13:1)...3 Föreningsförändringar (punkt 6 a, bilaga 13:2)...5 Representation (punkt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 EJ FÄRDIGA Handlingar till möte med UNF:s FS 2014-09-05 07 Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 9-11 maj 2014 Föredragningslista (punkt 2, bilaga 10:1)...3 Föreningsförändringar

Läs mer