Program, handlingar och möteslokal Praktisk information Deltagarförteckning Dagordning FNUF:s Årsmöte maj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program, handlingar och möteslokal... 3. Praktisk information... 5. Deltagarförteckning... 6. Dagordning FNUF:s Årsmöte 17 18 maj 2014..."

Transkript

1 1

2 2 Program, handlingar och möteslokal... 3 Praktisk information... 5 Deltagarförteckning... 6 Dagordning FNUF:s Årsmöte maj Verksamhetsberättelse Projekt som verksamheten genomfört under året... 9 Årsredovisning Verksamhetsplan 2014/ Förslag på budget Förslag på stadgeändringar Proposition till årsmötet... 36

3 3 Själva årsmötet börjar på lördag förmiddag och håller på under dagen. Söndagen är också till hälften gjort för mötet och avsked med mingel. Fredagens program är bara till för styrelsen. Dokumentera gärna! Årsmötet kan minnas med bilder, statusuppdateringar och filmer under helgen. Visa varandra! Använd gärna hashtaggarna #unginorden och #fnuf Fredag Emilie Weski håller i lokalavdelningsutbyte Förbundstyrelsen träffas under dagen Lördag 08:55 Ombuden anländer till Stockholm 09:00 Frukostmingel öppnas i möteshuset på Skärholmens gård. 10:30 Mötet börjar, förbundsordförande Thorgny Arwidson välkomnar. 12:30 Lunch 13:15 Årsmötet fortsätter 14:45 Årsmötet avslutas för dagen, vi bjuder på fika 15:00 Workshop Middag, grillning, häng, film i huset. Söndag 9:00 Frukost i huset 9:30 Mötet börjar 12:15 Lunch, utvärdering fylls i 13:00 Årsmötet fortsätter - avtackning 13:30 Årsmötet avslutas 16:30 Städning, fika, de som vill får stanna och hjälpas åt

4 4 Årsmöteshandlingar Årsredovisning Dagordning Propositioner om resepolicy Stadgeändring Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Budget Observera att vi har begränsade möjligheter att skriva ut, ta gärna med dina möteshandlingar i pappers- eller elektronisk form. Möteslokal; Skärholmens gård I arrendevillan har vi två våningar, övervåningen är möteslokal och entréplan är matvåning. Där finns kök, dusch och porten ut till trädgård där vi kan grilla. Det finns rum att förvara sina tillhörigheter i om man vill, men det är bara vi som har tillgång till huset.

5 Hur hittar jag? Vi möts upp 09:00 vid spärrarna vid Vårbergs tunnelbana. Det tar tio minuter att promenera. Busslinje 135 passerar Vårholmsbackarna ovanför gården om någon skulle komma från oväntat håll. FNUF Norra blir upphämtade i bil från Bromma flygplats. Boende För er som är gäster över natten gäller Zinkensdamm Vandrarhem som ligger vid Zinkensdamm tunnelbanehållsplats. Det kommer finnas en guide som tar er dit efter mötet. Adressen är Zinkens Väg 20. Ni behöver inte ta med lakan eller städa rummet men ta med egen handduk. Ni bor i rum om fyra, damer och herrar för sig. Vem ska jag kontakta? Angående praktiska arrangemang: Sara Sajjad, Årsmötesansvarig: Under årsmöteshelgen går det också bra att kontakta: Volontäransvarig, fixare, levande gps: Nicole Angående motioner och förbundsrelaterade ärenden: Thorgny Arwidson, Ordförande FNUF Sverige, Elise-Marianne Åberg, Generalsekreterare FNUF, Väl mött i Vårberg! Med vänlig hälsning, Sara Sajjad Vice ordförande FNUF Sverige FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND BESÖKSADRESS: HANTVERKARGATAN 29 Box E-POST: STOCKHOLM TELEFON: +46 (0)

6 FNUF Uppsala Sara Szczesna Björn Magnusson Johanna Andersson Alexandra Sjöblom Kristina Lindblad Karin Enander FNUF Pysslingen Ida Åberg Linnea Qvarnström FNUF Västerås Amanda Jonsson Förbundsstyrelsen Thorgny Arwidson Elin Nygård Emelie Weski Abshir Anbashe Elmi Maxwell Mandela Sara Sajjad FNUF Norra Fredrik Gustafsson Tobias Hedlund Viktor Langetz Mötespresidium Karin Fälldin Ingrid Eriksson FNUF Skåne Victoria Laorden FNUF Stockholm Andreas Lennkvist Roman Andreevitj Fokin Frida Lindström Sara Mosaddegh Sofia Mörtlund Andreas Froby Marie Taylor Gäster Bo Andersson Kansli Elise-Marianne Åberg Valberedning Olivia Ekman FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND BESÖKSADRESS: HANTVERKARGATAN 29 Box E-POST: STOCKHOLM TELEFON: +46 (0)

7 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av ordförande och vice ordförande för stämman 4. Val av sekreterare för stämman 5. Val av minst två protokolljusterare 6. Val av minst två rösträknare 7. Fastställande av dagordning 8. Fråga om stämmans behöriga utlysande 9. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 10. Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om arvode till förbundsstyrelsens ledamöter 12. Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 13. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 14. Val av revisorer jämte suppleanter 15. Val av valberedning 16. Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 17. Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 18. Propositioner a) Ersätta utsläpp vid resor b) Förändra medlemsregistreringshantering 19. Motioner Förslag på stadgeändring 20. Fastställande av förbundets andel av medlemsavgifter 21. Reseersättning och traktamente tillförbundsstämmans ombud. 22. Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och revisionsberättelser 23. Övriga ärenden som förbundsstämman med två tredjedels majoritet beslutar att uppta till behandling

8 Medlemmar Under 2013 har FNUF haft 1685 medlemmar. Kansliet Under verksamhetsåret har kansliet bestått av generalsekreterare, Elise-Marianne Åberg, projektledare Lina Rengius Persson för Designa Din Framtid, sommarjobbare Monira Mah, Sara Westman och Aziza Bahaviddinova från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning samt EVS-volontärer Synamon Milles och Ingrid Eriksson. Kansliet och styrelsen har uppdaterat medlemsregistreringens rutiner i och med kuppförsök som ägde rum i början av Styrelse och styrelsemöten Syftet är att leda och utveckla förbundets arbete, agera arbetsgivare, agera representanter för förbundet gentemot andra organisationer, genomföra styrelsemöten samt arbetsutskottsmöten Styrelsen har haft totalt sju möten i Stockholm, Oslo och Köpenhamn under årets gång. Medlemmar ur styrelsen har representerat förbundet på olika externa evenemang, och arbetsutskottet har beslutat när det delegerats frågor av akut eller mindre art. Medlemsrekrytering, stadgeändringar, målparagrafer, idéprogram och lokalgruppsuppstarter har med annat stått på prioriterade agenda. Lokalavdelningar FNUF Skåne, FNUF Västerås, FNUF Biskops-Arnö, FNUF Uppsala, FNUF Pysslingen, FNUF Stockholm, FNUF Norra och FNUF Vellinge finns i verksamheten. FNUF Norden Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) är ett samarbetsorgan mellan Föreningarna Nordens ungdomsförbund i de fem nordiska länderna. Där de viktigaste uppgifterna är att främja nordiskt samarbete och att öka kännedom om Norden. FNUF vill stöda de nationella föreningarna i att sprida kunskap bland ungdomar om de nordiska språken, kulturen och samhällslivet samt att skapa nätverk för dem som är intresserade av nordiskt samarbete. Under verksamhetsåret deltog FNUF Sverige på höstmötet i Köpenhamn med två representanter.

9 FNUF Norden delar även ut pengar genom sin projektpool. Där kan nationella föreningar och lokalavdelningar söka pengar för projekt som främjar samarbetet i Norden. UNR FNUF är en av organisationerna som deltar i Ungdomens Nordiska Råd. Dels har varje land rätt att delta på den årliga sessionen som 2013 hölls i Oslo, Thorgny Arwidsson var vår representant. Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF Norden) har en plats i presidiet för Ungdomens Nordiska Råd. Föreningen Norden FNUF har en ständig representant i föreningen Nordens styrelse, med ett samarbete som utvecklas mer och mer för att stärka de båda föreningarna. Under året deltog tre representanter från FNUF på deras extrainsatta stämma i Stockholm. Landsrådet Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) FNUF är medlem i Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). FNUF fanns representerade på LSUs årsmöte. Beviljade projekt och resebidrag Den 15e februari ordnade FNUF och Unga Européer seminariet Så funkar Norden och Europa. Målet var att höja medlemmars kunskapsnivå kring nordiskt samarbete genom föredragens tema och innehåll med en eftermiddag i Stockholm. Konceptet utformades också så att det kan användas återkommande, både för FNUFs och andra ungdomsorganisationers medlemmar. I under tre dagar i juli besökte även fyra FNUF-medlemmar Almedalsveckan, tillsammans med Föreningen Norden och politiker från de nordiska grannländerna. FNUF har beviljat bidrag för en Jokkmokkresa och filmklubb för att hjälpa lokalavdelningarna ekonomiskt för att genomföra verksamhet FNUF har beviljat resebidrag under verksamhetsåret för att medlemmar ska få möjlighet att delta på Styrelseutbildning, Café Norden, SaunaExpressen, Globsol och FNU-besök.

10 35 år + bok! FNUF firade 35 år med ett besök på Hilton. Där blev det konferens, föredrag, mingel, middag, komediklubbsbesök och norska presenter från Fredrik Nygaard i den norska systerföreningen. Boken som sammanställdes heter 35 år med FNUF och finns att läsa digitalt eller kan beställas från kansliet. En stilig sak som skapats av FNUF:s historia, med förbundets viktigaste och roligaste hållpunkter från våra 35 år av engagemang. SaunaExpressen Saunaexpressen anordnas varje år av FNUF:s finska systerförening PNU med peppade deltagare. Denna gång hanns det även med en hockeymatch mellan Finland och Sverige. Som vanligt ett mycket uppskattat evenemang i Jyväskylä med syfte att stärka organisationer och utforska nordiska traditioner. Designa Din Framtid Syftet med projektet är att enligt projektbeskrivning verka för ökat föreningsengagemang bland ungdomar i Gävle och Västerås kommuner. FNUF har under året med gott resultat drivit projektet som finansieras av Ungdomsstyrelsen sysselsätter en anställd vid förbundet. Projektet, som syftar till att genom föreningsengagemang ta ungdomar närmare arbetsmarknaden, har gått in i en andra fas och finansiering för ett andra år söktes av styrelsen och beviljades. Globsol Globsol är en ungdomskonferens som årligen arrangeras på Hanaholmen utanför Helsingfors. FNUF har deltagit i planeringen av Globsol 2013 genom Elise Marianne Åberg och Maxwell Mandela. Temat för året var migration och integration. FNUF har spridit information om Globsol till sina medlemmar och ser Globsol som ett viktigt arrangemang för föreningen. Medlemskampanj Syfte var att nå minst 2500 medlemmar i målgruppen 6-25 år, genom kansli, sommarjobbare och engagerade FNUF:are lyckades FNUF:s medlemskampanj nå 1016 medlemmar i målgruppen. EVS Syftet med att anställa en European Voluntary Service-volontär är få en extra resurs på FNUF-kansliet som kan bidra till att utveckla organisationen. I september 2013 startade FNUF:s första EVS-volontär, Synamon Milles som arbetade på kansliet under hösten och vintern I november 2013 tillsattes EVS-

11 volontären Ingrid Eriksson som under året har hjälpt FNUF på kansliet, stärkt styrelsen, kunnat erbjuda möjlighet för lokalavdelningarna att få extra hjälp med att bedriva verksamhet, delta och representera FNUF på olika arrangemang, samt varit en resurs för FNUF:s projekt Designa din framtid. Idéprogram Efter många processer blev det ett idéprogram. Via styrelsemöten, remissrundor och viss extern input kom det ett förslag som röstades ner av styrelsen och nu ligger som förslag att göras om nästa verksamhetsår. FNUF-kollo FNUF-kollo är ett gemensamt projekt mellan FNUF och vår systerorganisation PNU i Finland. Projektet har finansierats av Gustav V:s 90-årsfond och kronprinsessan Margaretas minnesfond. Ett samarbetsmässigt utvecklande projekt för arrangörerna och de unga ledare i Sverige och Finland som FNUF-kollo är till för. En stor rapport finns att tillgå. Nordens hus Efter diskussion blev det beslutat att det inte ligger under möjlig verksamhet, det är därför ingenting som följts upp då fokus bör ligga på andra nivåer.

12 ÅRSREDOVISNING

13

14

15

16

17

18

19

20

21 FNUF belyser nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Vi tror att ökade kontakter mellan människor skapar större möjlighet för vänskap, öppenhet och förståelse. FNUF:s verksamhetsplan 14/15 är det dokument som du som medlem är med och tycker till om, för att bestämma vad FNUF ska göra för verksamhet under Verksamhetsplanen utgår ifrån FNUF:s strategi samt styrelsens analyser av vad FNUF behöver göra för att FNUF ska bli så bra som möjligt. FNUF:s strategi har nio olika områden som FNUF ska arbeta med: 1. Varför finns vi? 2. Vad ska vi jobba för? 3. Medlemmar 4. Styrelsen 5. Kansliet 6. Lokalavdelningar 7. Projekt 8. Representation Verksamhetsplanen bygger på dessa nio områden och varje område svarar tydligt på vad FNUF ska göra under 2014 för att nå respektive strategimål. Verksamhetsplanen har utgått ifrån att alla verksamheter får full finansiering. Det betyder att om alla verksamheter inte får full finansiering kan respektive verksamhet inte genomföras. Det är årsmötets roll att ta beslut och ge direktiv till styrelse och kansli som löpande under verksamhetsåret planerar och genomför FNUF:s verksamhet. Mål för FNUF:s verksamhet 14/15 Minst tre nya lokalavdelningar/fokusgrupper ska bildas under verksamhetsåret Minst 2000 medlemmar Minst 500 av befintliga medlemmar ska återregistrera sig som medlemmar. Att anställa en verksamhetsutvecklare Att ha minst två interna och ett externt projekt Att styrelsen deltar i en styrelseutbildning med fokus på arbetsgivaransvaratt ha två heltidsanställda på kansliet som arbetar med FNUFs kärnverksamhet (exkl projektanställda) (En generalsekreterare och en verksamhetsutvecklare). Finansieringen av den andra tjänsten ska prioriteras.

22 FNUF jobbar för öppenhet och vänskap över gränser. Vi är en förening som strävar efter att stärka ungas inflytande och kunskap i och om Norden. FNUF ska ge unga möjligheten att påverka sin egen situation. FNUF ska tillhandahålla verktyg för unga att engagera sig i intressefrågor samt att arrangera och delta i meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi gör idéer till verklighet. Vi ska också arbeta för att stärka våra medlemmar i sin känsla av ambassadörskap för FNUF och se till att våra representanter känner sig trygga i sin roll. Detta gör vi genom att inrätta en medlemsutbildning och vidareutbilda i retorik, lobbying och kommunikation, samt genom att skapa en åsiktslathund. Det ska vara lätt att ta reda på vad FNUFs officiella hållning i en viss fråga är och alla medlemmar ska kunna svara på varför den är med i FNUF samt vad FNUF gör. FNUF ska under verksamhetsåret arbeta med att stärka organisationen genom att: 1. FNUF ska ta fram en kommunikationsplan 2. Att förbundsstyrelsen under året arbetar fram jämställdhetspolicy, tillgänglighetspolicy och en interkulturell strategi. 3. FNUF skall ta fram en ny verksamhetsstrategi för FNUF ska arrangera flera medlemsutbildningar 5. FNUF ska vara en kunskapsbas för nordenfrågor.

23 FNUF ska arbeta aktivt för ett Norden där det är lätt att resa, träffas, arbeta och studera - oavsett kulturell bakgrund. FNUF ska skapa debatt i frågor som rör ungas situation i Norden och verka för att gränshinder avskaffas. Under ska två prioriterade områden ringas in och kommuniceras internt och externt. Dessa två områden ska vara arbetsmarknad och rättigheter. Information om de prioriterade områdena och hur FNUF ska jobba med frågorna ska spridas till medlemmar och lokalavdelningar, men också till allmänheten genom exempelvis sociala medier och pressreleaser. De prioriterade områdena ska vara styrande för de prioriteringar som görs av förbundsstyrelsen och kansliet. Ekonomiskt verksamhetsstöd ska i första hand lämnas till aktiviteter som ligger inom ramen för de prioriterade områdena. Under verksamhetsåret 14/15 ska FNUF fokusera på temana arbetsmarknad (a) och rättigheter (r) genom att: 1. Arrangera en aktivitet för Nordjobbsmedlemmarna under hösten 2014 (a) 2. Driva och slutföra projektet Designa din framtid (a) 3. Delta på minst ett arrangemang av svenska FN-förbundet (r) 4. Delta på MR-dagarna, Umeå (r) 5. Delta på Nordiskt Forum, Malmö (r) 6. Arrangera seminarieserie (r) 7. Medarrangera Globsol, Finland (r) 8. Erbjuda sommarjobbsplatser för unga. (a) 9. Prioritera projektansökningar från lokalavdelningarna utifrån de prioriterade områdena

24 Medlemmarna är grunden i FNUFs verksamhet. Vi ska arbeta för en ökad mångfald bland våra medlemmar. Hos oss ska alla känna sig välkomna oavsett bakgrund. Vi vill ha en förening som återspeglar samhället och Norden i stort. För att kunna vara en dynamisk och spännande mötesplats för unga i Norden måste FNUF jobba för att öka medlemsantalet och att behålla de medlemmar vi redan har. Vi ska kontinuerligt arbeta med medlemsvård för att kunna behålla våra medlemmar. Vi ska förmedla känslan av att kunna påverka och göra skillnad. En av FNUF:s största satsningar under 14/15 är att arbeta med medlemsvärvning och medlemsvård. Det ska vi göra genom att: 1. FNUF ska informera medlemmar om förnyat medlemskap 2. FNUF ska driva medlemskampanjer 3. FNUF ska delta på Engagemangsmässor 4. FNUF ska besöka Biskops Arnö, Nordiska Folkhögskolan, Utsiktens gymnasieskola 5. FNUF ska besöka och värva medlemmar på 3 universitet eller högskolor. 6. FNUF ska tillsammans med Föreningen Norden värva medlemmar till FNUF via Universitet och högskolor via Föreningen Nordens Östersjöstrategi 7. FNUF ska tillsammans med Föreningen Norden implementera det nya medlemsregistret.

25 FNUF ska alltid ha en välfungerande och dynamisk förbundsstyrelse. Styrelsen ska i den mån det är möjligt bestå av personer med olika bakgrunder och kompetenser. Det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom styrelsen och ett system för uppföljning av beslut samt avstämning av uppnådda mål. Styrelsen ska under 14/15: 1. Delar av styrelsen ska besöka alla lokalavdelningar minst en gång under verksamhetsåret 2. Styrelsen ska delta i en styrelseutbildning med fokus på arbetsgivarfrågor 3. Styrelsen ska arbeta för att höja kompetensen i styrelsen kring nordiskt samarbete och vid några styrelsemöten bjuda in externa personer som föreläser/workshoppar. 4. Styrelsen ska arbeta för att utveckla samarbetet och gemensamma funktioner för FNUF och föreningen Norden. 5. Minst ett styrelsemöte görs i ett annat nordiskt land tillsammans med dess förbundsstyrelse.

26 FNUF ska erbjuda en kreativ och utmanande arbetsplats och det ska upplevas som en stor merit att ha jobbat hos oss. Antalet anställda ska alltid uppgå till det som krävs för att organisationen ska kunna utvecklas och ta steg framåt. Kansliet är och ska vara en stor resurs och styrelsens högra hand. Ett välfungerande kansli är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet, driva projekt och ta hand om våra medlemmar. Före utgången av 2014 ska FNUF ha minst två heltidsanställda, varav en som generalsekreterare och en som verksamhetsutvecklare. Under 14/15 ska kansliet arbeta för att: 1. FNUF ska få finansiering till en verksamhetsutvecklare 2. FNUF ska nå full finansiering för alla verksamheter 3. FNUF ska titta på gemensamma administrativa lösningar tillsammans med Föreningen Norden. 4. FNUF ska omlokalisera sitt kansli. 5. FNUF ska ha en EVS-volontär.

27 FNUFs medlemmar ska alltid ges möjlighet att själva starta upp en lokalavdelning och därtill få kontinuerligt stöd både vid uppstarten och under verksamhetens framskridande. Lokalavdelningar ska finnas både utifrån ett visst geografiskt område och utifrån en viss intresseinriktning (fokusgrupper). Båda typerna benämns lokalavdelningar och har samma juridiska status. Måltalen är följande: lokalavdelningar FNUF ska under 14/15 arbeta för att stärka det lokala arbetet genom att: 1. FNUF ska erbjuda lokalavdelningarna besök från styrelsen och kansli. 2. FNUF ska bistå med hjälp för att medlemmar ska kunna starta upp nya avdelningar och fokus-grupper. 3. FNUF ska möjliggöra finansiering av lokalavdelningars projekt. 4. Minst två av de nystartade lokalföreningarna ska utgå från en högskola eller universitet.

28 För att uppnå ett ökat medlemsantal och behålla de medlemmar vi redan har samt för att ge unga möjligheter att träffas i Norden ska FNUF ha minst två interna- och ett externt projekt rullande per år. Projekten syftar till att fler ska se fördelarna med ett medlemskap samt att ge våra medlemmar möjlighet att påverka sin nordiska vardag. FNUF ska bedriva minst 3 projekt under 14/15: 1. FNUF bedriver projektet Designa din framtid (externt) 2. Femmefilm (externt) 3. YBSC Young Baltic Sea Culture (externt) 4. FNUF ska genomföra FNUF utbildningshelg (internt) 5. Globsol (externt) 6. Norden för fred (externt) 7. Ta fram ett kursutbud i frågor som rör Norden, identitet och politisk historia som från och med verksamhetsåret 2015 ska erbjudas till civilsamhället och skolor (extern 8. Medlemsvärvning på olika nivåer (internt)

29 För att fler ska veta vilka FNUF är och för att ge unga möjligheter att påverka sin situation i Norden ska vi sträva efter att vara representerade i olika sammanhang där vi kan vara med och ha ett inflytande. Detta kan vi göra genom att exempelvis ha aktiva representanter i andra styrelser och att skicka engagerade deltagare till externa arrangemang. Vi ska sträva efter att bli inbjudna till arrangemang där nordenfrågor diskuteras och vi ska vara en organisation externa aktörer hör av sig till när Norden står på agendan. FNUF ska under 14/15: 1. Delta på FNUF-Norden möten 2. Delta på våra systerförbunds riksårsmöten 3. Delta på UNR-sessionen 4. Delta på LSU:s representantskap 5. Delta på Föreningen Nordens styrelsemöten 6. Delta på Föreningen Nordens fullmäktige 7. Delta i Föreningen Nordens skolråd 8. Delta på politikerveckan i Almedalen.

30 Meningsfull fritid och deltagande i utbyten och samarbetsprojekt Demokratiskt grund och främjar jämlikhet mellan ungdomsgrupper Nordiskt intresse, stärka och utveckla förståelsen, samt debatt FNUF organisationsbidrag kr FNUF Stadsbidrag lokalt arbete kr Letterstedska kr Nordiska fonder 0 Kulturfonden Sverige-Finland kr Föreningen Norden 0 Deltagaravgifter 0 Övriga intäkter 0 Delsumma kr Designa din framtid Egen budget EVS Egen budget Total summa kr FNUF personal x x x kr FNUF personal övrigt kr FNUF kansli x x x kr FNUF ekonomitjänster kr FNUF årsmöte x kr FNUF styrelsen x x x kr FNUF medlemsstöd x x x kr Delsumma kr FNUF Designa din framtid Egen budget FNUF EVS Egen budget FNUF Kollo Egen budget Totalt kr Resultat 0

31 Förbundsstyrelsen fick i uppdrag på senaste årsmötet att se över stadgarna för förbundet och presenterar här nedan ett nytt förslag. Styrelsen föreslår: Att anta det nya stadgeförslaget Att den nya styrelsen som väljs på årsmötet börjar sin mandatperiod enligt de nya stadgarna, d.v.s. från och med den 1 augusti 2014, och att den nuvarande styrelsens mandatperiod sträcker sig till den 31 juli Att de medlemmar som idag är över 30 år räknas som medlemmar till och med 31 december Nuvarande skrivning: 2. Målsättning Förbundet ska främja ungdomens nordiska intresse, stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och folken, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Förslag på ändring Förbundet ska främja ungas intresse för Norden samt arbeta för att stärka och utveckla förståelsen och samarbetet mellan de nordiska länderna och dess invånare, samt skapa debatt i nordiska frågor. Förbundet ska sträva efter att ge ungdomar en meningsfull fritid, främja ungdomars deltagande i nordiska och internationella utbyten och samarbetsprojekt. Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

32 Nuvarande skrivning: 3. Medlemskap Moment 1: Medlem kan den bli som ansluter sig till förbundets stadga och erlägger fastställd medlemsavgift till avdelning. Medlemskap kan också, då förbundsstyrelsen så beslutar och för den period styrelsen beslutar, fås genom aktiv handling. Moment 2: Sker anslutning under kalenderårets tre sista månader, gäller medlemsavgiften även för nästa år. Moment 3: Medlemskapet kan upphöra på grund av utträde, utebliven betalning eller uteslutning. En medlem kan utträda genom att meddela FNUF sitt utträde. Enskild medlem eller avdelning som icke följer stadgar, eller skadar förbundet, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen med två tredjedelars majoritet. Det åligger varje avdelning att till förbundsstyrelsen inrapportera enskild medlem som bryter mot förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem eller avdelning och givit denna möjlighet till svaromål. Förslag på ändring 3. Medlemskap Moment 1: Medlem kan den bli som ansluter sig till förbundets stadga och som stödjer förbundets målsättning och fram tills det år medlemmen fyller 30 år. Moment 2: Medlemskap uppfylls genom att ansöka om medlemskap i föreningen. Moment 3: Medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund är också som medlem i Föreningen Norden. Medlem i Föreningen Norden som är 30 år eller yngre räknas också som medlem i Föreningen Nordens Ungdomsförbund. Från och med det år medlemmen fyller 31 år övergår medlemskapet automatiskt till Föreningen Norden. Moment 4: Sker anslutning under kalenderårets tre sista månader, gäller medlemskapet även för nästa år. Moment 5: Medlemskapet kan upphöra på grund av utträde, samt uteslutning. En medlem kan utträda genom att meddela FNUF sitt utträde. Enskild medlem eller avdelning som icke följer stadgar, eller skadar förbundet, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen med två tredjedelars majoritet. Det åligger varje avdelning att till förbundsstyrelsen inrapportera enskild medlem som bryter mot förbundets stadgar. Förbundsstyrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg ha underrättat berörd medlem eller avdelning och givit denna möjlighet till svaromål. Beslut om uteslutning kan överklagas till FNUF:s årsmöte.

33 Nuvarande skrivning: 8 Moment 7: Vid ordinarie förbundsstämma skall följande ärenden behandlas: 1) Fastställande av röstlängd 2) Val av ordförande och vice ordförande för stämman 3) Val av sekreterare för stämman 4) Val av minst två protokolljusterare 5) Val av minst två rösträknare 6) Fastställande av dagordning 7) Fråga om stämmans behöriga utlysande 8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 9) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10) Beslut om arvode till förbundsstyrelsens ledamöter 11) Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 12) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 13) Val av revisorer jämte suppleanter 14) Val av valberedning 15) Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 16) Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 17) Propositioner 18) Motioner 19) Fastställande av förbundets andel av medlemsavgifter 20) Reseersättning och traktamente tillförbundsstämmans ombud. 21) Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse, ekonomiska berättelser och revisionsberättelser.

34 Förslag på ändring 1) Fastställande av röstlängd 2) Val av ordförande och vice ordförande för stämman 3) Val av sekreterare för stämman 4) Val av minst två protokolljusterare 5) Val av minst två rösträknare 6) Fastställande av dagordning 7) Fråga om stämmans behöriga utlysande 8) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 9) Revisorernas berättelse, fastställande av balansräkningen och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 10) Val av förbundsordförande samt förste och andre vice ordförande 11) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen jämte ev. suppleanter 12) Val av revisorer jämte suppleanter 13) Val av valberedning 14) Nominering av en (1) representant till Föreningen Nordens styrelse 15) Godkännande av preliminär budget samt verksamhetsplan 16) Propositioner 17) Motioner 18) Lokalavdelningarnas verksamhetsberättelse. Nuvarande skrivning: 9. Förbundsstyrelsen Moment 6: Förbundsstyrelsen vald av förbundsstämma tillträder sin tjänstgöring omedelbart efter förbundsstämma och tjänstgör till där på följande förbundsstämma. Förslag på ändring Moment 6: Förbundsstyrelsen vald av förbundsstämma tillträder sin tjänstgöring den 1 augusti och tjänstgör till 31 juli året därpå.

35 Nuvarande skrivning: 14. Årsmöte Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning. Förslag på ändring 14. Årsmöte Moment 3: Samtliga medlemmar i Föreningen Nordens ungdomsförbund och de nationella föreningarna som ingår i Föreningarna Nordens ungdomsförbund äger yttranderätt vid mötet. Förslags- och rösträtt äger avdelningens medlemmar som senast fyra veckor innan årsmötet fått sitt medlemskap bekräftat. Avdelningsledamot må icke deltaga i beslut rörande ansvarsfrihet för sin förvaltning samt vid val av revisorer för sin egen förvaltning.

36 Bakgrund: Världen står inför stora utmaningar vad det gäller klimatet och de ökade klimatpåfrestningarna gör att vi alla har ett samlat ansvar för att nå Sveriges och Europas klimatmål. Norden har inte heller ett särskilt utbyggt och stabilt järnvägsnät vilket gör att det tar lång tid att komma fram och det går heller inte helt att garantera att tågen faktiskt kommer fram, detta gör att vi ofta behöver flyga när vi skall till Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Vi skall också tänka på att vi som är engagerade i Föreningen Nordens Ungdomsförbund är ideella och att vi därför ofta varken har tiden eller orken att ta nattåg eller sitta på dygnslånga båtturer. Förslag: CO2-kompensera våra resor Förbundsstyrelsen vill att vi tar ett miljöansvar i vår organisation och står till svars för de CO2-utsläpp vi gör när vi flyger. Vi föreslår att vi använder oss av SAS CO2- uträkningstjänst Koldioxidkalkylator Passagerare (http://www.sas.se/allt-omresan/ovrigt/co2-kompensera/) och The CarbonNeutral Company (http://www.carbonneutral.com). Några exempel på kostnader på utvalda linjer: Flygplatser Flygplan CF Enkelresor GCD km pkm CO2 kg ARN-CPH SK seats ARN-HEL KF seats ARN-OSL SK seats 71.6% % % ARN-FAE JZ Average 60% ARN-KEF SK Average 71.6% Enligt den här modellen skulle en (1) flygresa mellan Stockholm och København kosta 0.67 Förbundsstyrelsen föreslår att årsmötet beslutar: Klimatkompenserar flygresor som bokas genom förbundet för förtroendevalda, kansli eller medlemmar.

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 samt vid förbundsstämman 14 april 2007 samt vid

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006)

NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den oktober 2006) NORMALSTADGAR för lokalföreningar (Antagna av kongressen i Västerås den 20-22 oktober 2006) 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i Södertälje/Nykvarn och föreningen är ansluten till

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS)

STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) STADGAR FÖR Somaliska Paraplyorganisation i Skåne (SPS) 1 NAMN Somaliska Paraplyorganisation i Skåne 2 ÄNDAMÅL SPS är en humanitär, kulturell, demokratisk, transparant och ideell Paraply organisation.

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU.

1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. Folkrörelsen Nej till EU Stadgar för riksorganisationen 1 Firma Riksorganisationens namn är Folkrörelsen Nej till EU. 2 Mål 2:1 Folkrörelsen Nej till EU är en ideell organisation, som verkar för ett demokratiskt,

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 2015-03-24 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom RFSL - Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015.

Stadgar. För Brottsofferjouren Sverige. Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna maj 2015. Stadgar För Brottsofferjouren Sverige Förbundets stadgar reviderades senast vid Förbundsstämman i Stockholm/Sollentuna 30-31 maj 2015. 1 FÖRBUNDET, DESS NAMN OCH SÄTE Förbundet är en organisation av ideella

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Föreningens ändamål är att främja och stärka det nordiska samarbetet inom Norden och

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Handlingar till FNUF:s årsmöte

Handlingar till FNUF:s årsmöte Stockholm, 13 april 2012 Handlingar till FNUF:s årsmöte 1. Dagordning 2. Verksamhetsberättelse 3. Årsredovisning 4. Verksamhetsplan 5. Budget 6. Valberedningensförslag på styrelse Föreningen Nordens Ungdomsförbund

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs

Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs Stadgar för Swedish Association of American Square Dance Clubs (Svenska Squaredansförbundet) 1. Ändamål 1.1 Swedish Association of American Square Dance Clubs (nedan kallad SAASDC) är en riksorganisation

Läs mer

Stadgar för lokal förening i

Stadgar för lokal förening i Stadgar för lokal förening i Brottsofferjourernas Riksförbund Reviderad vid Riksstämman i Strömstad 2009 Brottsofferjourernas Riksförbund Bondegatan 40 100 61 STOCKHOLM Telefon: 08-644 88 00 Fax: 08-644

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan

STADGAR. Unesco LUCS. Lokalt Unescocenter för samverkan STADGAR Unesco LUCS Lokalt Unescocenter för samverkan Stadgar antagna vid årsmötet 9 maj 2014 STADGAR FÖR UNESCOCENTER LUCS Fastställda av konstituerande årsmöte 2014-05-09 1 Ändamål Lokalt Unescocenter

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) )

Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) Dagordning)för)Astronomisk)Ungdoms)årsmöte)2013803803) ) 1. #Mötet#öppnas.# 2. Upprop#av#närvarande.# 3. Fråga#om#årsmötets#stadgeenliga#utlysande.# 4. Val#av#mötesfunktionärer.# 4.1. #Val#av#mötesordförande.#

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008

Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 Stadgar för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Antagna av Förbundsstämman 2008 1 Namn och karaktär 1.1 Förbundets namn är Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. 1.2 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en ideell intresseorganisation

Läs mer

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010

ÄNDRING AV STADGAR. PROPOSITION Kongressen 2010 ÄNDRING AV STADGAR Huvuddelen av dessa ändringar av stadgar är en konsekvensändring i och med att vi på kongressen 2009 ändrade tidsram för när vi ska hålla kongressen. Dessutom är det en ändring vad gäller

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter.

Stadgar för. Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. 1 Stadgar för Demensförbundet - Riksförbundet för demenssjukas rättigheter. Antagna vid förbundsmöte 17 april 1988, med ändringar gjorda vid extra förbundsmöte den 27 maj 1989, vid förbundsmöten den 18

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

SVERIGES FRANCHISETAGARE

SVERIGES FRANCHISETAGARE stadgar för SVERIGES FRANCHISETAGARE (802433-3828) Reviderade 2006, 2011 och 2014 1 Stadgar för Sveriges Franchisetagare 1 Firma och säte Föreningens firma är Sveriges Franchisetagare och har sitt säte

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001

STADGAR. Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 STADGAR Normalstadgar för Lokalföreningar antagna vid kongressen 9-10 juni 2001 1 2 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Hjärt- och Lungsjukas förening i och den är en lokalförening inom Hjärt-

Läs mer

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Stadgar för Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Proposition om tillägg i stadgarna Styrelsen för Solidaritetshuset vill härmed lägga förslag om ett tillägg i stadgarna. Vi saknar en tydlig regel kring hur vi kan hantera medlemmar som inte verkar vara

Läs mer

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T)

STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) STADGAR FÖR HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖREBRO LÄN (nedan kallat HSO-T) 1 ORGANISATIONENS NAMN 1.1 Handikappföreningarna Örebro län (HSO-T) är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för länstäckande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer