32 år bland pingstvänner i Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "32 år bland pingstvänner i Solna"

Transkript

1 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946.

2 Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan 4 till egen församling av Olle Eriksson Redan efter fyra år var det dags för den nybildade församlingen på Uppsalagatan 11 i Vasastan att flytta ut sina tältpluggar. Först till Duvbo, Rönninge och Aspudden. Men redan 1914 kan vi i gamla handlingar läsa om att man börjat verksamhet i den lilla stugan vid Aspgatan i Hagalund. Det var en broder Blomkvist som satte igång det hela. Han bodde på Aspgatan 4 enligt församlingens matrikel. Han ägde själv huset som rymde fem lägenheter plus ett gårdshus och det var tydligen i detta församlingen hade sina möten. Hur länge man blev kvar i den troligen lilla lokalen finns det olika uppgifter om. I församlingens tioårsberättelse talas om några månader medan predikoturerna i Evangelii Härold tyder på att man flyttade först den 3 mars 1918 och då till Järvagatan 9. Det finns fler uppgifter som verkar vara fel i tioårsberättelsen. Baptisterna började Som vanligt var det något av de gamla samfunden som hade börjat. I Betelförsamlingens på Malmskillnadsgatan Minnesskrift kan vi läsa en del och i Sundbybergs Baptistförsamlings berättelse för åren en del. Vi citerar fritt ur Betels Minnesskrift: I Huvudsta hade det gått fram en rätt kraftig väckelse i slutet av 1870-talet. Tre familjer från Stockholms Första (Betel) hade flyttat dit ut omkring Genom deras försorg började man hålla möten i samhället. Till en början var det elever från Johannelund, som predikade, men rätt snart började man vända sig till Betelseminariet. Bland de första baptistpredikanterna, som predikade i Huvudsta, voro eleverna vid Betelseminariet Jacob Byström och John Hedberg. Och det var de som fick vara medlet till väckelse. Det var på en stenhuggare Lindgrens initiativ, som dels betelseminarister och dels baptistpastorer kallades att tala vid dessa möten. Dopfrågan blev allt aktuellare och i Betelkapellet i Stockholm ägde snart nog en

3 dopförrättning rum med dopkandidater från Huvudsta. Dopet förrättades av pastor Wilhelm Lindblom. Före 1878 års utgång fanns det inte mindre än 36 baptister i Huvudsta. Men de skingrades snart. De flesta arbetade nämligen vid ett stenhuggeri, som upphörde En del av dem flyttade nu till Sundbyberg. Och så började den baptistiska verksamheten i Sundbyberg. Ur Sundbybergs minnesskrift läser vi: Vid Stockholms första baptistförsamlings (Betel) möte den 30 mars 1885 begärde 19 medlemmar flyttningsbetyg för att bilda egen församling och den 12 april 1885 hölls Sundbybergs baptistförsamlings första möte. Vad som sedan hände med väckelsen i Huvudsta framgår inte av minnesskrifterna. I Betels kan man dock hitta en del näraliggande uppgifter som: 23/ bildades av 14 personer Betels baptistförsamling; sedermera Solna baptistförsamling och Vid denna tidpunkt (1908) rapporterades om mer eller mindre regelbunden verksamhet i Huvudsta.... Slutligen kan man i Filadelfias årsberättelse 1916 läsa: Förutom ovan nämnda (fyra) utposter har församlingen fr o m den 1sta juli även öppnat verksamhet vid Hufvudsta där 1sta församlingen härstädes (Betel) förut innehaft verksamhet men på förekommen anledning önskade denna församling nedlägga verksamheten därstädes. Även om vi inte kan få fram mer exakta uppgifter så ser vi klart att i de områden Filadelfia började arbeta i början av tiotalet hade det redan funnits baptistisk verksamhet i ganska många år. Vildvuxna förstäder blir en kommun med låg skatt Det som i dag är Solna kommun eller i mer dagligt tal Solna stad var tidigare Solna socken. Inom den fanns bland andra områden municipalsamhällena Hagalund, Huvudsta och Råsunda. Solna socken omfattade under medeltiden även Norra Djurgården, en del av Lidingö, norra delen av det nuvarande Stockholm utom Gamla stan samt norra delen av Nacka församling. De södra delarna avsöndrades efter hand till Stockholm. Solna, som småningom fick karaktär av förortsområde till huvudstaden, blev stad Inklämt mellan Stockholm, Sundbyberg, Sollentuna och Danderyd. I dag har Solna omkring 53 tusen invånare och en av landets absolut lägsta kommunalskatter. Efter att ha bestått av ett antal i långa stycken åtminstone på ytan idylliska småsamhällen har Solna i dag blivit ett synnerligen amerikaniserat samhälle. Med många kilometer motorväg och stora och höga kontors- och bostadshus. Broder Blomkvist börjar i Hagalund 1914

4 I diakonmötesprotokoll som det hette innan begreppen äldste och styrelse var införda i pingstkretsar för 1914 nämns inget om några utposter. Däremot finns Hagalund med i församlingens årsberättelse: Äfvenså har broder Blomkvist, Hagalund, upplåtit en lokal å Aspgatan 6 (skall vara 4) därstädes där möten hållits 1 á 2 gånger i veckan. Söndagsskola har äfven därstädes öppnats under året och undervisas där omkring 30 barn varje söndag. Om verksamheten därstädes skifver broder Blomkvist följande: Till Jesu Kristi Ära kunna vi säga, ordet läses och predikas, sjuka har blifvit botade, ära vare Jesu namn, svaga har funnit ny kraft, sorgsna och bedröfvade har blifvit hugsvalade, Guds barn har fått bönesvar och Herrens helgande kraft uppenbarad i sina lif, frid, fröjd, andegemenskap, förlossning i blodet. Halleluja. Hagalund nämns inte heller i protokollet från årsmötet i januari 1915, det väljs inga förtroendemän, utan arbetet anses kanske ha startats på riktigt först I boken Ett svunnet Solna berättas att Blomkvist var amatörpastor i ett frikyrkokapell, som hette Simeonskapellet. Samt att han var med i utbrytningen av Simeonskapellet och bildade Filadelfia. Men till att börja med hade han innan han byggde det där stora huset som vi (författaren till boken) bodde i en liten stuga på gården. Den hyrde han sedan ut till Filadelfia. Simeonskapellet, som låg vid Björkgatan 2 ganska nära Hagalunds kyrka, bytte med tiden namn och blev Baptistkyrkan eller Baptistkapellet gick församlingen upp i Sundbybergs baptistförsamling för att i dag återfinnas i Rissne. Och Sundbybergs baptistkyrka har som bekant Stanley Sjöberg förvandlat till Centrumkyrkan. I Filadelfiasalen Och i församlingens årsberättelse för 1915 kan vi bland annat läsa: Om verksamheten vid de olika utposterna Dufbo, Hagalund, Aspudden och Rönninge synes av deras egna årsberättelser, och prisa vi Herren för det verk han utfört på varje plats. På våra utposter omkring staden är synnerligen svårt att kunna samla folk till våra möten, men äro vi dock glada över att vårt arbete ej varit fåfängt ty rätt många själar har dock blivit vunna för Kristus och vänta vi i fortsättningen Seger från Herren. Vilka utgjorde utpost enligt församlingens matrikel 1915 Inom områdena Hagalund och Huvudsta, där församlingen hade utposter, bodde enligt 1915 års matrikel endast följande medlemmar. Inte många för två utposter. 784 K J Blomkvist Aspgatan 4 I Hagalund 785 Johanna Kristina Blomkvist Aspgatan 4 I Hagalund 725 Ingeborg Hedvig Berg Råsunda 718 Lilly Cederblad Stora Alby Huvudsta 774 Ester Elisabet Eriksson Framnäs Huvudsta 773 Ida Gustafsson Ekgatan 6 Hagalund

5 850 Astrid Gustafsson Ingentingsgatan 8 Huvudsta 634 Agnes Karlberg Högbo Huvudsta 642 Hilda Olsson Framnäs Huvudsta 808 Harald Rosén Framnäs n:r 3 Huvudsta 809 Edla Rosen Med i Evangelii Härolds första nummer I Evangelii Härolds första (prov)nummer som kom ut den 9 december 1915 förekommer i den tidens predikoturer: Hagalund, Filadelfiasalen, Söndag kl 5 em Erik Karlsson, Fredag kl 8 Blomberg. Det måste ha varit den lilla stugan som med föredöme från stan fick det ganska anspråksfulla namnet Filadelfiasalen. Några gatuadresser förekom sällan i predikoturerna. Mötesannonser I nummer 1 av Evangelii Härold 1916, som kom ut den 5 januari, fortsätter mötena i Hagalund, Filadelfiasalen, sönd 5 em Erik Karlsson, fred 8 em Blomberg. Den 18 maj annonseras för första gången möten i grannsamhället Huvudsta, Vegasalen, sönd. 12 em. Blomberg. I fortsättningen stavas namnet med W men att verkligen börja i Huvudsta bestämdes i diakonmöte först den 26 juni Det officiella invigningsmötet hålls den 8 oktober i Wegasalen söndag kl 6 em. Pethrus och Blomberg talar och dessutom medverkar musikföreningen. Från den 26 oktober har man ändrat namnet på lokalen till Filadelfiasalen. Den tidens vanliga namn på pingstvännernas möteslokaler i Stockholm. Tydligen är det den tidigare baptistlokalen, som 1:a församlingen lämnade. Vega var enligt den tidens tomtkarta namnet på en av de tio fastigheterna i kvarteret Järven. I Hagalund fortsätter man med Blomberg annonserad. Hälsning från Hagalund och Huvudsta På den här tiden användes Evangelii Härold till att rapportera om pingstväckelsens framgångar. Både i Brasilien och Kina och som här i Hagalund och Huvudsta. Den 27 januari 1916 berättas från Hagalund: Vi äro här några vänner, som tillhöra Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, och som känt oss kallade av Gud, att offra vår tid och kraft i Herrens tjänst för Hagalunds frälsning. Väl äro vi få och ringa, men Herren har ändå rikligen välsignat oss. Vi ha hyrt en liten lokal Aspgat. 4 (skall vara 6), Västra Hagalund, där vi nu haft våra möten varje söndags- och fredagsafton samt enskilda bönemöten varje tisdagsafton. Vi ha under denna tid fått se, att Jesus är densamma som i...

6 --- En ringa broder i nåden. J. F. Blomberg. Och den 7 dec 1916 läser vi om Huvudsta: Huvudsta är en av Stockholms förstäder med c:a invånare, en ganska stor skara människor och alla på väg mot evigheten. Här finns en liten bedjande skara... Söndagen den 26 november hade vi en stor högtidsdag, Filadelfiaförsamlingens traktatkommitte undfägnade några av samhällets fattiga med kaffe i samband med sång och bön och tal. --- J. H. Blomberg Blomberg förekommer i både Hagalund och Huvudsta och tycks ha varit mycket aktiv som lekmannapredikant. Han hette Joh. Fredrik (alltså felskrivet i hälsningen från Huvudsta) och kom 27 april 1914 tillsammans med hustru Maria från Södra Baptistförsamlingen, numera Salem på Folkungagatan,. Egentligen på flyttningsbetyg men som tiderna var blev de i stället uteslutna då de önskade övergå till Filadelfia. De var i 55- årsåldern och bodde på Roslagsgatan 55. Deras medlemsnummer var 770 respektive 771. I övrigt är Blomberg okänd och varför han engagerades ute i Hagalund och Huvudsta är obekant. Han var diakon i församlingen och böneringsledare inne i stan där han bodde. Ur diakonmötesprotokoll, årsberättelser och Evangelii Härold För 1916 finns såväl årsberättelser från både Hagalund och Huvudsta som från församlingen inne i stan. Vidare behandlas lokalfrågan i diakonmöte och möten annonseras i den nya veckotidningen. Den 8 augusti sammanträdde församlingens diakoner och i 3 kan man läsa: Från blåbandisterna i Hufvudsta hade till församlingen inkommit en begäran att få hyra den av Filadelfiaförsamlingen därstädes förhyrda lokalen. På förslag av broder Blomberg avslogs denna begäran. Ur årsberättelser För 1916 finns rapporterat i tre årsberättelser. Ur församlingens årsberättelse: Förutom ovan nämnda (fyra) utposter har församlingen fr o m den 1sta juli även öppnat verksamhet vid Hufvudsta där 1sta församlingen härstädes förut innehaft verksamhet men på förekommen anledning önskade denna församling nedlägga verksamheten därstädes.

7 Ur Års- och revisionsberättelse Filadelfiaförsamlingen i Hagalund verksamhetsåret 1916: Under året har hållits 85 offentliga möten till vilka allmänheten inbjudits medelst kort och affischer och vid dessa möten verkat till uppbyggelse, helgelse, väckelse och frälsning. Själar hava sökt och funnit Jesus och jublat över vunnen frid. I början av året har broder Blomberg tjänat såsom ledare och predikant vid dessa möten och vi bedja Gud välsigna och löna denna sin tjänare i rikt och härligt mått.---- Senare delen av året har flera av Evangelisterna och andra bröder i församlingen med stor frimodighet och kraft framburit vittnesbördet till Jesu ära, bland dem broder K E Karlson. Söndagsskola har hållits 33 gånger och i den äro inskriva 32 barn bland vilka några äro påverkade av Guds ande.---- Som ordförande har tjänat undertecknad, sekreterare broder Blomberg, kassör syster Hilda Ohlson, som lärare i söndagsskolan undertecknad, broder Wixel, syster Astrid Gustavson, Lilly Cederblad.---- Hagalund den 6/ K J Blomkvist Inkomster: Ingående balans 15:87, 3 offerdagar 72:75, kollekt vid offentliga möten 96:00 och gåva 10:00 = Summa 194:62 (4.223:-). Utgifter: Lokalhyra 165:00, respenningar för Evangelist 3:50, koks och fotogen 16:78 = Summa 185:28, Utgående balans 9:34. Rapport över Filadelfiaförsamlingens utpost vid Huvudsta verksamhet sista halvåret 1916 (grundades 1 juli): Med Guds hjälp, Pethrus och bistånd, samt i förtröstan på hans välsignelse har Filadelfiaförsamlingen med detta motto förelagt: Huvudstas befolkning för Kristus upptagit verksamheten här i Huvudsta, sedan Sthlms Första Baptistförsamling av vissa skäl måst lämna densamma. Under det gångna halvåret har vi oavbrutet verkat med Guds ords predikan varje söndag kl 6 em samt vissa tider även kl 12 m. Bönemöten i regel en gång i veckan utom två då möten hållits varje kväll, samt ssk kl 10 vari undervisats omkring 85 barn Den som varit det mänskliga redskapet i Guds hand att leda verksamheten har varit br Blomberg som med outtröttligt nit ej sparat sig på något sätt både gå hitut samt att utdela livets ord. Föreståndare för ssk br Carlsson, som kassör br Rosén Söndagen den 8 oktober hade vi officiell invigning av lokalen sedan den blivit reparerad samt elektriskt ljus indragits, varvid pastor Pethrus predikade För den ekonomiska sidan har två offerdagar hållits samt kollekt upptagits vid sammankomsterna. Inkomster 314:16 och utgifter 262:75 samt har en syster överlämnat en orgel som gåva. /Carl Johansson sekr.

8 Baptisterna lämnar av vissa skäl I ett par av Filadelfias årsberättelser talas det om att man i Huvudsta övertog en lokal efter baptisterna. Dessa skulle ha lämnat Huvudsta av vissa skäl respektive på förekommen anledning önskat lägga ned verksamheten. Man kan ju fråga sig varför och svar får vi i protokoll från den tidens 1:a Baptistförsamlingen eller, som den kom att heta i synnerhet längre fram i tiden, Betelförsamlingen på Malmskillnadsgatan mitt inne i Stockholm. Missionsföreningen i Hufvudsta Vi läser ur Betelförsamlingens årsberättelse för 1914: I Hufvudsta bedrives verksamhet i förhyrd lokal. Hufvudsta Missionsförening, den organisation på platsen som närmast bär ansvaret för denna verksamhet,... Och från diakonkårens sammanträde 4 juli 1916: Enligt förljudande skulle Hufvudstas Missionsförening vara betänkt att transportera kontraktet å lokalen i Huvudsta på Lewi Pethrus varigenom vi kommo att förlora vår verksamhet. Diakonkåren ansåg att de borde på något sätt förekomma och utsågo bröderna NN att meddela sig med vännerna i Huvudsta. 8 september sammanträder diakonerna på nytt. Och vi citerar: Det meddelades att den vid förra diakonmötet tillsatta kommittén intet kan göra åt Hufvudstafrågan i dess dåvarande läge ty den av Hufvudsta Missionsförening hyrda lokalen var redan överlåten till Filadelfiaförsamlingen då kommitten tillsattes. Man funderade på att i stället hyra Storgatan 11 men avstod. För övrigt den lokal som Filadelfia skulle komma att flytta till åtta år senare. Frågan verkar ha lagts ner vad gäller Diakonkåren. Inget beslut fattat; endast ett konstaterande tydligen. Sedan avskrivs hela ärendet vid Betelförsamlingens årsmöte 29 januari I årsberättelse för 1916 sägs inte som det var utan man gör en tvetydig omskrivning: Den verksamhet, som några år bedrivits vid Huvudsta, har av vissa förhållanden upphört under året men vid Skärsätra Lidingö.... Förutom att årsberättelsen föredrogs läser vi följande: 15 Broder J Karlsson, Hufvudsta, meddelade att då Hufvudsta Missionsförening för en tid sedan avslutade sin verksamhet det fanns en liten behållning i dess kassa, hvilken hade utdelats till hjälpbehövande så att endast något litet återstår av densamma. Godkändes vad sålunda gjorts. Vad var en missionsförening Begreppet Missionsförening verkar något oklart. En del menar det vara en ekumenisk kristen förening på platser det ännu inte finns församlingar. Andra menar det vara steget alldeles före församlingsbildande.

9 I Huvudsta tycks det under alla förhållanden vara så att Missionsföreningen var lösare knuten till Betelförsamlingen än en ren utpost som Skärsätra. Man överlåter ju också kontraktet utan tillstånd från församlingen och församlingen kan eller utövar i alla fall inte någon makt eller vidtar några repressalier. Man bara konstaterar att lokalen gått ifrån dem. Nog om detta och tillbaka till Filadelfia. Möten i backen ovanför lokalen Under sommaren 1917 annonseras att man i Huvudsta har mötena i backen ovanför lokalen och i händelse av regn i lokalen. I Hagalund är Pethrus annonserad i Hagalunds Missionshus den 15 mars klockan 6 em. Musikföreningen medverkade. Under sommaren hade man mötena i Simeonskapellet i Hagalund och under hela hösten deltog man från både Hagalund och Huvudsta i alliansmöten. Dessa hölls omväxlande i Frälsningsarmén, Missionshuset, Simeonskapellet och i egna lokalerna. Vid något tillfälle talade Pethrus. Den 20 december är sista gången Filadelfiasalen, Hagalund, förekommer i predikoturerna. Hagalund och Huvudsta i diakonmöten Utposterna behandlades vid tre tillfällen av diakonerna under hösten oktober IV. Eftersom vännerna i Hagalund behövde något understöd för sin verksamhet beslöts att församlingen skulle hjälpa med det erfordrade beloppet. Br Blomberg fick i uppdrag att höra efter deras behov. 18 december IV. Behandlades frågan om att för verksamheten i Hagalund hyra en därstädes befintlig lokal som bättre komme att fylla sitt ändamål än den nuvarande. Beslöts att i ett extra församlingsmöte den 19 dec upptaga och besluta i denna sak. 27 december IV. I Hagalund valdes Ragnar Lejon och Herbert Carlsson till revisorer och i Huvudsta Harald Lundgren och Carl Johansson. Ny lokal i Hagalund I Hagalund händer något. Vid ett diakonmöte den 15 januari 1918 får Br Brandeli i uppdrag att verkställa målning i den nyinredda samlingslokalen och i Evangelii Härold den 28 februari annonseras invignings- och offerhögtid söndag den 3 mars 1918 kl 8 em med Alfred Gustafsson och musikföreningen. Den nya Filadelfiasalen har adress Järvagatan 9. I Evangelii Härold 7 mars läser vi om Hagalund: Filadelfiaförs har på denna plats en utpost, där verksamhet bedrivits omkring tre år. Det har lyckats för oss att få hyra en fabrik på 10 år, som blivit inredd till predikolokal. Lokalen är centralt

10 belägen och rymmer cirka 125 personer. Alfr. Gustafsson. Vid diakonmöte den 28 maj fick Br Blomberg i uppdrag att förestå verksamheten i Hagalund tills det kunde ordna sig för verksamheten där. På samma sätt fick Arnold Andersson ansvaret för Huvudsta. Vid diakonmöte 4 januari 1919 valdes A J Blomkvist till föreståndare och Blomberg till predikant i Hagalund och John Andersson att svara för Huvudsta. Möten i Skytteholmsskogen Gruppen i Huvudsta började sommaren 1921 att ha möten i Skytteholmsskogen. Något som skulle fortsätta under flera år. I Evangelii Härold annonseras möten i Huvudsta under adress Filadelfiasalen, Fredsgatan 3 med början i nr 32 den 11 augusti Namnet Wegasalen tycks man ha lämnat. Bostadsbrist Men på grund av rådande bostadsbrist måste man lämna lokalen i Huvudsta 1 juli 1923 och hyrde sedan en bio. 9 augusti är sista gången Fredsgatan 3 förekommer. Sedan hade man möten i Missionshuset 18 november med Paul Ongman och i Folkets hus 7 december då Alfred Gustafsson är annonserad. Diakonkåren har lokalfrågan i Huvudsta uppe: 27 november 5. Bröderna Allvin, Hård, Rydberg o B A Bengtsson fick i uppdrag att söka ordna med hyrandet av någon predikolokal i Hufvudsta, eller om det ej finns någon lokal att hyra, då möjligen gå i författning om, o framkomma med något förslag till samarbete med vännerna i Täby. (?) 11 december 4. Bröderna som haft hand om ordnandet av lokalfrågan för verksamheten i Huvudsta omtalade resultatet av denna undersökning, o beslöts att för närvarande hyra en därvarande biograflokal för 40:- kr i månaden under 3 månader i första hand för att sedan se huru Gud leder det med verksamheten, Fick överta konkursdrabbad biograf I slutet av 1923 voro vi alldeles utan lokal i Huvudsta. Då fingo vi hyra Stella-biografen. Den gick omkull och 1 april 1924 övertogo vi den. Vi fick fritt övertaga bänkar och talarstol, kan man läsa. I Evangelii Härold annonseras Huvudsta, Stella-Biografen under tiden januari - april. Sedan blev det f.d. Stella-Biografen för att redan i nr 18 den 1 maj bli Huvudsta, Jonsborg, Storgatan 11 och i nr 20 den 15 maj bli Huvudsta, Filadelfiasalen, Storgatan 11. Stellabiografen låg i ett mindre gårdshus inne på tomten Storgatan 11 och Jonsborg var namnet på en av sex fastigheter inom kvarteret som hette Berget. Lokalen låg en kortare

11 trappa upp. På äldste- och diakonmöte Enligt 5 vid möte den 11 januari 1924 förrättades val enligt följande: Hagalund: kassör Ragnar Leijon, förest. K J Blomkvist. Hufvudsta: Anna Skoglund, förest. Per Skoglund. Och den 1 april behandlades lokalfrågan i Huvudsta i 9. Br Rydberg, Allvin o Hård, som haft hand om lokalfrågan för verksamheten i Huvudsta, fick i uppdrag att i fortsättningen ordna med denna sak. För att den 24 april fortsätta 5. Sedan br Rydberg redogjort för arbetet och lokalförhållandena ute vid Huvudsta beslöts att hjälpa dem med kr 300:- och för ändamålet upptaga ett eller flera offer i församlingen. Beträffande lokalfrågan i Huvudsta uppdrogs åt förutvarande kommitterade att underhandla med vännerna därute. Men då hade vännerna därute redan tagit lokalen i besittning går arbetet vidare Under 1925 fortsätter mötena i Filadelfiasalarna i Hagalund och Huvudsta. I den senare med gatuadress Storgatan 11. Som regel på förmiddagarna i Hagalund och på söndagskvällarna klockan sex i Huvudsta. I sin intressanta bok Dagar mörka och ljusa, som kom ut på Gummessons 1978, berättar Elis Stafberger en hel del om pingstvännernas arbete ute i Hagalund och Huvudsta. På sida 59 läser vi På platsen (Hagalund) fanns en grupp pingstvänner som utgjorde en utpost till församlingen i Stockholm. Där hörde jag egentligen hemma, men det dröjde ända in på nästa år innan jag började deltaga där. --- I alla fall anslöt jag mig till verksamheten där någon gång på våren Och på sida 60 På våren eller sommaren 1925 började jag deltaga i verksamheten i den lilla Filadelfialokalen på Järvagatan. Järvagatan i Hagalund alltså. Problem med lokal Problemet med möteslokal fortsätter att behandlas i stan under hösten september 6. Med anl av att ägaren till den av församlingen förhyrda predikolokalen i Hagalund inkommit med en begäran att få hyresbidraget höjt. (Ansågs vara dyrt nog.) 7. Från vännerna i Huvudsta, Hagalund och Råsunda som tillhöra församlingen hade inkommit en skrivelse angående inköp av en tomt för byggande av en predikolokal. Tre bröder valdes att undersöka denna sak. 29 september 5. Bröderna som fått uppdraget att undersöka tomtköpet för kapellbygge i Råsunda upplyste

12 att tomtens storlek är kvfot, med ett pris av 60 kr/kvfot och skall i handpenning lämnas kr. Frågan bordlades. 20 oktober 8. Beslöts att hyran för predikolokalen i Hagalund, skall för de två år som ännu återstår av hyreskontraktet, utgå med en höjning av 100 kr/år. Under 1926 fortsätter det som vanligt Enligt Evangelii Härolds predikoturer förefaller arbetet på de två grannutposterna fortsätta som tidigare. Några protokoll finns inte. Däremot fattas en del beslut av äldste och diakoner. 27 februari 5. Hagalund förest. Fritz Palmgren, vice KJBlomkvist. Kassör ELGustafsson. Revisorer S Sporrong och Henning Larsson och Huvudsta förest. P Skoglund. Kassör Anna Skoglund. 22 juni 7. Beslöts att i fortsättningen hyra möteslokalen i Huvudsta, dock utan hyreshöjning. 29 juni 12. Beslöts att ej hyra någon predikolokal i Råsunda. I både Hagalund och Huvudsta hade man julotta kl sju på juldagsmorgonen. Ett händelserikt år Elis Stafberger skriver: Efter detta långa hopp framåt i tiden återvänder jag till det händelserika året 1927, händelserikt i flera avseenden, både när det gäller mina upplevelser och även vad beträffar den andliga verksamheten i Hagalund. Det var nämligen det året, under vintern och våren, som Kongo-Aron kom för att tutta eld i Hagalund som han själv uttryckte det. Resultatet blev en väckelse som Hagalund varken förr eller senare upplevat. Man höll mötena tillsammans med och i de olika frikyrkolokalerna. Kaptenen på Frälsningsarmén lät döpa sig och blev avskedad och blev pingstpredikant. Dock förekommer inget om denna väckelseserie i Evangelii Härold. Varken i predikoturerna eller i något referat. Kanske hölls mötena i annan församlings regi. Elis Stafberger fortsätter om Hagalund. Nu arbetar man i lokalen Järvagatan vid torget. Ganska centralt i samhället kanske. Verksamheten i Filadelfiagruppen bedrevs regelbundet i lokalen på Järvagatan vid torget. Ibland hade vi en Evangelist som stod för predikoverksamheten, tidvis var vi utan. Bröder från församlingen i stan hjälpte till. För Huvudsta nämns i protokoll inne i stan att lokalhyran var 462:50 jämte värme och ljus 141:75. Det äldst bevarade protokollet Det äldsta bevarade protokollet från Solna är från ett gruppmöte i Hagalund den 15 maj

13 1928. Ordförande var broder som det skrevs Blomkvist. Man nämner ganska sällan förnamnet. Vi citerar några avsnitt: 1.) E Bursell omtalade att man tagit en kollekt till söndagsskolans beklädnad och att 4 stycken barn fingo komma ut på koloni 2 månader vardera och 1 barn fick komma ner till Småland. 2.) Br E Gustavsson omtalade att det var ej vidare gott ställt i kassan samt påpekade att det upptagits flera stora kollekter som ej kommit gruppens kassa till godo. Så är det ej underligt att gruppens kassa blivit lite tillbakasatt. I detta sammanhang förordade br Blomkvist att vi skulle låta gruppens byggnadskassas förstärkande vila litet. Från gruppmötet 5 juni kan nämnas att man, så utpost man var, hade en styrelse. Att man skulle ha offerdag för gruppens verksamhet tredje söndagen i juni och att br Frits Palmgren och musikgrupp 5 från stan skulle komma ut och ha ett möte. Vidare skulle man delta i midsommardagens möte i Skärsätra på Lidingö. En kommitté valdes för detta. Anmälan skulle göras och avgiften för resan betalas i förskott. Man beslutade inköpa en krans till en medlems bår. Den skulle vara med band och priset sattes till omkring 15 kr och önskan om att köpas i Bellis blomsterhandel, Upplandsgatan, Stockholm. Vid gruppmötet 3 juli beslöt man delta i församlingens söndagseftermiddagsmöten i Hagaparken. Därför flyttade man egna kvällsmöte från 6 em till 7.30 em men blev det regn i Haga blev det 6 em. Ordning och reda på besluten. Vidare beslut om att hålla förberedande möten å torget härstädes (Hagalund) med musik, sång och vittnesbörd och sedan inbjuda de närvarande till fortsatt möte i lokalen. 7 aug föreslogs en bönevecka varvid det skulle bli bönemöte varje kväll och bibelläsning men inget vittnesbörd (understruket i protokollet) dock offentligt möte om torsdagskvällen. Vi behöver ej vara så värst mycket ledsna Gruppmötena fortsätter regelbundet och det förs ordentliga protokoll. Från mötet den 18 september citerar vi: 2. Ordf. omtalade att vi snart vore utan lokal den 1 okt och att vi ej behöver vara så värst mycket ledsna över det ty Gud hör våra böner och att vi nog ej blir alldeles husvilla, samt frågade om de som haft uppdraget att ordna om en ny lokal förut finge ha det kvar i fortsättningen vilket beviljades. Och visst hörde Gud bön. Redan den 2 oktober omtalade ordföranden br Blomkvist att de varit och hyrt källarlokalen å Hagalundsvägen 57 och att det ej fick bli störande ljud från oss efter kl 10 em men att vi fingo spela orgel och sjunga; det var betalt hyra med 75 kr för ett kvartal och att vi fått löfte om kontrakt för ett års tid. I samma protokoll kan vi läsa följande: Då Ordf. för 14 dagar sedan av baptistförsamlingen härstädes blev bjuden tillika med hela gruppen till dem den 14 okt tillika med Missionsföreningen Ljus och Frälsningsarmén så blev det också begärt att någon från oss kunde få tala något och

14 hälsa deras nye pastor välkommen. Byte av lokal i Hagalund I Evangelii Härold kan man läsa att samtidigt som gruppen i Huvudsta fortsätter med sina möten i Filadelfiasalen, Storgatan 11 under hela 1928, i en lokal som rymmer hela 500 personer (vilket skall visa sig vara 150), så flyttar Hagalundarna under oktober till Hagalundsvägen 57. Till källarlokalen i en villa med plats för 65 personer och utan egentliga möjligheter till offentliga möten. I Hagalund hålls det sista mötet i gamla lokalen 7 oktober med predikan av Greta Jernberg. Redan söndagen därpå annonseras Hagalundsvägen 57. Till att börja med några veckor med söndagsskola och enskilda möten. Men ganska snart under en kortare tid med full verksamhet. Trots den lilla lokalen. Huvudsta och Hagalund arbetade sida vid sida. Man hade både julotta och nyårsvaka på båda håll till exempel. Invigning av nya lokalen Arvid Stavberg åtog sig hyra bil för att flytta inventarierna från Järvagatan till nya lokalen, vilket bestämdes ske onsdagen den 10 oktober på kvällen klockan sex. Och på torsdagen den 11 samlades vi i vår nya lokal kl. 8 em. Därpå sjöngs sången 188 och mötet avslutades med tacksägelse och bön. Samma kväll behandlades en tidigare fråga. Den bordlagda frågan om en broder som skulle tala som gruppens representant vid baptisternas installationsmöte av deras nya pastor togs upp på nytt med det resultat att det kunde ej utses någon eftersom vi ej äro ett i anden med baptistförsamlingen men det är fritt för alla att gå dit de som vilja besöka mötet. Syster Greta Järnberg, ibland kallad vår evangelistsyster, föreslog att om någon av bröderna i gruppen kom vid nämnda möte i baptistförsamlingen att tala så skulle de andra understödja denne broder i bön så att allt blev till det bästa, vari det instämdes av de närvarande i gruppen. Ingenstans framgår om den förståndiga systerns förslag gjorde det möjligt för någon av bröderna att trots frågan om avsaknad av enhet i anden framföra pingstgruppens välkomnande. I samma gruppmöte beslutade man att en söndag ta upp offer för byggnadskassan inne i stan. Det stora kyrkbygget stod ju inför sitt fullbordande och det gick åt pengar. Alla rymdes inte och det blev inget kaffe Vid gruppmöte den 4 december var det dags att planera för julfesten i söndagsskolan. En sådan skulle hållas beslöt man och samtidigt var man överens om att inställa kaffebjudningen. Lokalen var helt enkelt för liten.

15 Samtidigt som man inte var ett i anden med baptisterna beslöt man hyra ut lokalen en kväll till Hagalunds fastighetsägareförening för 5 kr och en annan kväll till Solna Frisinnade förening. Elis Stafberger kommenterar i sin bok: Verksamheten i vår lilla lokal på Hagalundsvägen började i okt 1928 och till hjälp hade vi evangelist Greta Järnberg, sedermera gift Forshamn. Ur Årsberättelsen för utposten i Hagalund 1928 Mötena hölls i lokalen Järvagatan 11 till mitten av oktober. Därefter flyttades de till Hagalundsvägen 57 men endast vad gäller de enskilda mötena, söndagsskola och barnmöten. Man var 63 medlemmar och balanssumman utgjorde 2.346:78 kr (motsvaras i dag av kr). Främsta inkomsten var offer 2.262:93. Bland kostnaderna kan nämnas hyror 447 kr och Herrens vittnen som fått totalt 965:43. Ett samordningens år utan egen församling Vid årsmötet 4 januari 1929 valdes styrelsen. Till ordförande och föreståndare K J Blomkvist, till kassör E L Gustavsson, sekr H Pettersson, v sekr A Stavberg och utan portfölj E Karlsson. 15 januari kompletteringvaldes A E Valros till vice ordförande med frihet för honom att han ändock skulle få resa ut till olika platser och vittna om Herren, när det så yppade sig tillfällen. 5 mars måste man av ekonomiska skäl avstå från en tomt mellan Smörrutan och Hagalundsvägen 45. Priset var kr Man hade möjlighet att hyra Sprutfabriken på Norra Långgatan men avstod efter samråd med Lewi Pethrus då lokalen endast var 6,30 m bred. Borde ha varit minst 8 meter. Vi citerar från gruppmöte 14 maj: par 2. Ordf. omtalade det gemensamma mötet i Huvudsta fredagen den 3 maj, som inte verkar vara protokollfört, för Hagalunds, Råsunda och Huvudsta böneringar med syftemålet att bilda en gemensam fri församling för Solna och förvärvande av egen lokal. Ordförande frågade därefter de närvarandes åsikt och önskan om denna sak och alla de som yttrade sig anslöto sig enhälligt till förverkligandet av denna länge hysta tanke. Det framgår ingenstans att man hade liknande gruppmöten i övriga böneringar för att ta reda på medlemmarnas önskan. Var gruppen i Hagalund kanske så mycket större än de andra två att det saknade praktisk betydelse. par 7. Syster Anna Stavberg kom med en önskan att det vore viktigt att raska på med förhandlingarna å gruppmötena så att vi ej jagade folket från dessa möten om förhandlingarna bleve för långsamma vilket de närvarande instämde i, och mötet avslutades med bön. Man hyr Folkets Hus för möte torsdagen den 11 juli och Elis Karlsson åtog sig affischera detta möte samt att annonsera det dagen före i Stockholms-Tidningen (se bilaga). Vidare beslöts att förnya kontraktet på lokalen ett år och föreslogs kalla en evangelist

16 tillsammans med böneringarna i Huvudsta och Råsunda. 23 juli meddelade br Elis Karlsson att vi ej mera fingo hyra Folkets hus på grund av att kommunisterna lade sig emot det. Förslag om att samarbeta med vännerna i Råsunda i Röda stugan. Funderingar på att ha offerdag 18 aug tillsammans med vännerna i Huvudsta. Kunde man inte ha båda mötena där så föreslogs ha förmiddagsmötet i Röda stugan och kvällsmötet i Huvudsta. Gruppmöte 20 augusti tillsammans med Huvudsta och Råsunda böneringar. Offer 18 aug för lokalbygge i Solna gav 213 kr. Beslöts ha förmiddagsmöte en gång i månaden i Röda stugan. Hagalund får kollekten och svarar för alla kostnader. Nytt offer för lokalbygge i Solna togs upp senare och nu är byggnadskassan på kr. Tack skulle sändas till godsägare Wibom för att man fått ha friluftsmöten i Skytteholmsskogen i sommar. Här bör inskjutas att den stora egendomen Huvudsta slott, som säkert tog upp en mycket stor areal av samhället, sedan 1817 varit i släkten Wiboms ägo och att Wibom var något av en kung där ute. Det var för övrigt på Huvudsta slott som mordsammansvärjningen mot Gustav III gjordes upp. Men före Wiboms tid. Omtalades att evangelisten Olsen som det varit tanke på att få hit ännu ej anlänt till den plats i Örby där han kommer att bo. 24 september beslöt man att skriva halvårskontrakt med herr Lövgren på Röda stugan. Olsens kommer Det var välkomstmöte för makarna Olsen den 28 september 1929 på kvällen halv åtta med nattvard. Varje medlem i Hagalunds bönering hade besökts och inbjudits samt vid behov erbjudits bilskjuts. Vidare var medlemmarna i Sundbyberg inbjudna. Redan den 6 okt var det sammanträde med de ledande bröderna för böneringarna i Solna. Olsen verkade hålla i mötet och det fattades en hel del beslut. Det skulle vara gemensam annonsering för hela Solna i Evangelii Härold och man vill ha ny lokal för offentliga möten i Råsunda i stället för Röda stugan. Samtidigt beslöt man dock förlänga kontraktet med Råsundabolaget som nu ägde fastigheten där Röda stugan låg. Eller skulle man kanske hyra Betlehemssalen, EFS. Mötena skulle affischeras men inte på lokalen här i Hagalund med avseende på det begränsade utrymmet samt att vi då fick fullt av ynglingar som blott vore fridstörare i mötena. Man funderade på att någon gång hyra Missionshuset eller biografen och kalla Pethrus eller Lidman och någon sånggrupp från stan. E L Gustavsson valdes till gemensam kassör för böneringarna och Olsen skulle ha en månadslön på 350 mån (i dagens värde 7.400). Offerdagar för lönen skulle hållas andra

17 och tredje söndagen i månaden. Kanske hyra Simeonskapellet Vid gruppmöte 19 oktober dryftades behovet av lokal i Hagalund. Kanske hyra baptisternas Simeonskapellet. Samtidigt får man hyra Röda stugan i Råsunda fram tills den skall rivas. 30 november beslöt man skriva en artikel för Evangelii Härold om planerandet för Guds verk i Solna samt att broder Ove Olsen kallats hit som evangelist. Skrivelsen, som skulle ge Guds fria folk landet runt en inblick i hur det förhåller sig med Guds verk i Solna inom pingstväckelsen, upplästes och godkändes i administrationsmötet (sic!) 14 december. Det var ett fel i manus som inte blev rättat. Lokalen i Huvudsta rymde inte 500 personer utan 150. Inte så dåligt det heller. En annan nyhet var att mötena i fortsättningen skulle annonseras i Evangelii Härold under gemensam rubrik: Filadelfia bönering i Solna. Slutligen uppmanades de medlemmar som hade aktier eller andelar i Folkets hus att gå på årsmötet där och verka för att få hyra lokalen. Onekligen en intressant tanke samtidigt som det är värt att notera att man utgick från att det fanns medlemmar som hade Folkets Husaktier. Årsberättelse för Filadelfias bönering i Solna år 1929 Då nu denna årsberättelse avser slutet på tre böneringars till viss del under året var för sig enskilda verksamhet men under årets sista del gemensamma verksamhet så... börjar årsberättelsen för Man kan läsa att offentliga möten hållits i Huvudsta två gånger i veckan, söndagar och torsdagar och ibland väckelsemötesserie. Offentliga möten hade under större delen av året också hållits i Röda Stugan i Råsunda, i regel om fredagarna. I den lilla lokalen i Hagalund hade offentliga möten inte kunnat hållas. Däremot ett par tre gånger i Folkets Hus och två gånger i Simeonskapellet. Gemensamma friluftsmöten hade vidare hållits i Skytteholmsskogen. Vi läser också att: I maj månad höllos två gemensamma möten för alla tre f d böneringarna då pastor Pethrus var med oss och vi enades om att bilda en gemensam bönering. Det blev en gemensam bönering inte som önskat en gemensam församling. Det skulle komma att ta sjutton år. Elis Stafberger fortsätter minnas Vi citerar på nytt ur Stafbergers innehållsrika bok: Om jag inte missminner mig var det under

18 deras tid (Ove Olsen med fru) som de båda utposterna Hagalund och Huvudsta slogs tillsammans till en. Vi hade nu gemensamma möten i Råsundabiografen och i Skytteholmsskogen m fl platser. Lokalerna i Huvudsta (på Storgatan 11) och i Hagalund (Hagalundsvägen 57) hade vi kvar tills vi kunde anskaffa en större gemensam lokal. Det dröjde dock några år innan det lyckades oss att komma över en lämplig sådan. Jag minns också ett möte som vi hade i Café Röda Stugan i Råsunda. Gemensam bönering I och med nr 1/1930 av Evangelii Härold den 2 januari annonseras under gemensam rubrik Filadelfia bönering i Solna. Huvudsta, Storgatan 11, Hagalund, Hagalundsvägen 57. Bakgrunden framgår av en artikel i samma tidning under huvudrubriken Från skördefälten och Guds verk i Solna. Vi citerar delar av artikeln: Det är nog känt för många bland Guds fria folk, att vi här i Solna varit tre böneringar, tillhörande Filadelfiaförsamlingen i Stockholm, som under tider som gått bedit och verkat var på sin plats: i Huvudsta, i Hagalund och Råsunda. Allt eftersom tiden gått, ha kraven blivit större och även behoven. Vi ha känt det vara Guds vilja och även som ett behov både andligt och materiellt att sammansluta oss till en enhet. I maj månad i år (skrivet 1929) hade vi två gemensamma möten i Huvudsta för alla tre böneringarna för utredning av ovannämnda fråga. Vår tanke är ju att få en lämplig lokal, som ligger mest centralt mellan de olika samhällena i Solna, och så stor, att offentlig verksamhet kan bedrivas, något som är behjärtansvärt i en socken som Solna med omkring invånare. Huvudsta utpost hyr en lokal, som rymmer högst 500 (skall vara 150) personer, i Hagalund hyres en källarlokal, som rymmer 65 personer, och där kunna vi icke bedriva någon offentlig verksamhet utom söndagsskolverksamhet, och Råsunda står alldeles utan lokal. Medlemsantalet är cirka 120 på alla tre platserna (totalt får man förmoda). Det nämns att Ove Olsen med fru är vittnen och skrivelsen är undertecknat av de tre böneringsledarna: John Ågren, K J Blomkvist och H Pettersson. Från några gruppmöten 15 februari 1930: Par 7. Br Olsen omtalade att han hade haft ett samtal med Godsägare Wibom om tomt till lokalbygge. Wibom upplyste om att det fanns en tomt kvar men han ville se ritningarna till kyrkan samt att brr Olsen och Gustavsson varit in till pastor Pethrus och talat med honom och att han lovade att ta upp frågan till behandling i diakonkåren. I gruppmöte 8 mars meddelas att en byggnadskommitte bestående av tre bröder från församlingen i stan skulle komma ut och se på tomt. Senare meddelas att tomten låg där förortsbanan skulle dras fram. Men kanske kunde man få en tomt på andra sidan vägen.

19 21 juni meddelades att de därtill valda bröderna varit inne i stan och begärt hjälp till verksamheten och att de ej för tillfället fått någon hjälp men blevo lovade att få komma in längre fram. Vid ett gruppmöte 20 september meddelar ordförande att mötena i Råsunda och Hagalund kunde endast ånyo börjas ifall böneringen finge en stabiliserad ekonomi. Ställningsvirke från stan Då kyrkan stod färdig i stan hade man tydligen fått en hel del ställningsvirke över. Det blev äldstes och diakonernas problem att använda detta på bästa sätt. Frågan kom att behandlas både i äldste- och diakonmöte och församlingsmöte. Ur Protokoll fört vid äldste- och diakonmötet den 3 juni 1930 kl. 7 e.m. 78. Vännerna i Fruvik och i Solna hade begärt att få av vårt ställningsvirke. Detta godkändes och uttalades den önskan att vännerna i Fruvik först få, eftersom de ha tomt. Ur protokoll fört vid Filadelfiaförsamlingens i Stockholm ordinarie möte måndagen den 16 juni 1930 kl 8 em. Ordf. Lewi Pethrus. 14. Beslöts överlämna ställningsvirket vid den nya kyrkan till Solna bönering och vännerna i Fruvik för att av dem användas att bygga samlingslokalen. I protokollen ute i Solna finns inget med om något virke. Man stod ju inte heller i något direkt begrepp att bygga. Det gjorde nog däremot gruppen ute Fruvik och det är troligt att allt virke gick dit. Kanske räckte virket endast till Fruvik. Pethrus säger ifrån på skarpen I protokoll från ett gruppmöte den 11 oktober läser vi att Br Olsen hade talat med br Pethrus och därvid framfört böneringens angelägenheter och dess närvarande ställning. Br Pethrus hade därvid visat förvåning över att ordf. och styrelse existerade i böneringen och yttrade vidare att ordf borde utbyta denna titel mot böneringsledare för böneringen som sådan i egenskap av utpost till församlingen i Stockholm lydde under densamma. Br Pethrus hade vid samma tillfälle lovat församlingens medverkan vid böneringens kapellbygge. Mötet ansåg att några bröder borde utses att som representanter tala med stan. Någon upplyste om att församlingens kutym var att den utser föreståndare, söndagsskolföreståndare, kassör osv. Beslut fattades att utse brr Petterson, Lindgren och Stavberg vilka skulle gå in till församlingen och rådgöra med bröderna där angående br Olsens ställning till gruppen och dessa förut nämnda angelägenheter. Hur Olsen, som nog var driftig, tog tillrättavisningen framgår inte. Den 22 november meddelade han i alla fall att han tänkte lämna böneringen i Solna och att han fått kallelser från många platser att komma och hålla väckelsemöten.

20 Och något besök för de tre bröderna i församlingen i stan behövde nog aldrig göras. De troende har samlats i källarlokalen Årsberättelse för Filadelfias bönering i Solna för verksamhetsåret 1930 berättar om offentliga möten i lokalen i Huvudsta söndags- och torsdagskvällar och under första halvåret också i biografen i Råsunda en gång i veckan. Varje söndag kl 11 hade de troende samlats omkring Guds ord i vår källarlokal i Hagalund. Dessutom till bönemöten i böneringen. Broder Olsen hade sagt upp sig till årsskiftet. Man samlade omkring 100 barn i söndagsskolorna i Huvudsta och Hagalund. Årets intäkter uppgick till totalt kr varav offer kr ( ), från församlingen 815 och som lån 225 kr. Bland kostnaderna utgjorde till exempel kr lön till Ove Olsen. Ingående balansen var 134 kr och utgående 239 kr. Revisionsberättelsen var underskriven av Samuel Sporrong och E L Gustavsson. Man fortsätter som tidigare under 1931 Av vad man kan utläsa av predikoturerna i Evangelii Härold så fortsatte man med möten i samma lokaler under Vid gruppmöte 3 januari utsågs Br Skog till att se till att kaminen i lokalen lagades och broder Lindgren skulle ta hem en halv kubik sand för att sanda med vid lokalen i Huvudsta. Man fortsatte att som tidigare år beställa traktater, tusen den här gången, att dela ut i hemmen och vid bussarna med inbjudan till mötena. Vid årsmöte 31 januari blev John Ågren föreståndare, Per Skoglund vice och Hillbert Pettersson kassör. Bestämdes att vaktmästaren broder Walin skulle få sin lön höjd till 300 kr per år då även städning och vedsågning ingick i arbetet. Något måste göras åt tomten och ett par bröder skulle tala med bröderna i stan om saken. Ibland var man mycket framåt och självständiga medan man i andra frågor hade väldigt bråttom med att kontakta stan. Församlingstukt Vid böneringsmöte i Huvudsta i februari ansåg böneringen det nödvändigt att besöka några syskon för att höra om de levde för Gud nämligen systrarna Sjöblom, Johansson, Karlsson, Kleminson, Hillbom och Kling. En kommitté tillsattes. Vidare beslöts höra med bröderna i stan om församlingen ville åtaga sig ansvaret för tältmötena samt kostnaden. Och i nästa gruppmöte beslöt man inställa vartannat förmiddagsmöte för att kunna åka in

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet

Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria Församling på 1950-talet Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 8 Börje Norlén och Georg Kjellberg Latter Rain-väckelsen i Östermalms Fria

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Uppsats Historia II. Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910. Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson

Uppsats Historia II. Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910. Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Uppsats Historia II Baptistförsamlingen i Skärhamn på Tjörn 1908-1910 Etablering, medlemmar och verksamhet. Författare: Emelie Bosson Handledare: Lars Båtefalk Ämne: Historia II Termin: HT 2012 Poäng:

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Beteckning: Rel C vt 2004:1 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Här är icke kvinna eller man Väckelserörelsen i Sättna 1855-1926 Gårdtjärns missionsförsamlings bakgrund, bildande och verksamhet

Läs mer

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008

Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland. evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 evangelisk-luthersk missionstidning nummer 7-8 2008 LÖSNUMMERPRIS: 40 KR Inte i dig, men i Jesus! Nattvarden, Guds gåva till dig Bland bröder och systrar i Värmland Ord till liv Trettondedag Jul foto:

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens?

JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? JAG ÅR HERRENS TJÅNARINNA - vilka var / är möjligheterna att också vara pingströrelsens? Föreläsning vid seminariet Svensk Pingströrelse - förr och nu. Kaggeholm 23 oktober 1998 INLEDNING När Pingströrelsen

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Birger Johansson Magda Nilsson Blädinge.

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Mig, Dig och Världen

Mig, Dig och Världen GLIMTEN Marieborgskyrkan Västervik Nummer 1 / 2014 Årg. 23 2 mars - 1 juni Mig, Dig och Världen En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Så lyder mottot för

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år

Tema: Att ge vidare. > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år > Åkerö09 en dundrande succé > Få så blir du glad. Ge så blir du gladare! > Brogården jubilerar 50 år efs mittsverige nummer 3 september 2009 Tema: Att ge vidare Nr 3, september 2009 Mitt i årg 15, Hälsning

Läs mer

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998

De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. Vanhain Koti Tampereella ry. 1898-1998 Johanna Wassholm FÖRORD De Gamlas Hem i Tammerfors r.f. - Vanhain Koti Tampereella r.y. har verkat i ett helt sekel. Inför Hemmets

Läs mer

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO

LJUS I ÖSTER. En villig men motarbetad evangelist FRI FRÅN DEPRESSION FÖRSAMLING KALLAD TILL VÄRLDEN UNDER I FAMILJEN LATCKO LJUS I ÖSTER #1 JANUARI 2015 En villig men motarbetad evangelist TURKIETS OKÄNDA HJÄLTAR BARNBOK SOM ENGAGERAR 50 ÅR BLAND MOTILONER Bruce Olsson berättar LEVT ÖVER Häng med Ljus i Öster till Armenien

Läs mer

ina-missionstidningen ;.

ina-missionstidningen ;. JAN. 1916. fren.-pris f 35. ina-missionstidningen ;. ;...an 1f{1 C'.. 1 d. 'I], ~lnlms Ut J:' ir v ar e Telegramadross: Telefon: l{om. för Sv. )'dissi onen,sill1111l, Stot.kholm. R.iks. 44 59. /111m. 22473.

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer