Hotellens uppkomst och utveckling under 1800-talet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hotellens uppkomst och utveckling under 1800-talet"

Transkript

1 Hotellens uppkomst och utveckling under 1800-talet Edward Blom Övernattningsställen har funnits i Sverige sedan åtminstone medeltiden (se artikeln om taverner och gästgiverier). Hotell i dagens bemärkelse med många rum, festvåning och modern standard kom först på 1800-talet. Vilket som var vårt allra första hotell är svårt att säga. De första hotellen uppstod i hamnstäder Det är en glidande skala mellan större värdshus med resanderum och hotell. Klart hotelliknande var det 1809 öppnade Nya värdshuset i Malmö. Det hade 22 övernattningsrum och eftersom det var sammanbyggt med en teater fanns även utrymmen i vilka man kunde hålla baler och tillställningar. Samma år uppfördes Bloms Hôtel i Göteborg Det blev legendariskt för sin stora festsal och hyste ett populärt konditori i bottenvåningen och förtjänar kanske att kallas Sveriges första hotell 1. Helt klart sågs i alla fall hotellet Göta Källare i Göteborg som något helt nytt när det invigdes Bakom etablissemanget stod traktören Laurentius Segerlind, som länge härbärgerat resande i diverse inredda rum i ett stenhus på Drottninggatan. Det nya hotellet hade femtiosex övernattningsrum, restaurang och biljardbord. Vid invigningen 1812 inbjöds hela Göteborgs societet och stjälpte i sig punsch och vin som serverades ur fontäner. Det skålades, sjöngs och hölls tal, och alla hyllade Segerlind som tagit hotellet, denna fantastiska inrättning till Sverige. Göteborg skulle snart få fler hotell, men näst på tur stod Helsingborg. Där hade man sedan 1600-talet haft ett fint gästgiveri vid Stortorget. En Petter Mollberg lät modernisera och bygga ut det kraftigt och 1814 öppna det under namnet Hotell Mollberg, som finns kvar än i dag. Hotellbegreppet började nu bli populärt och flera inrättningar i svenska städer som inte skiljde sig mycket från gamla tiders gästgiverier eller värdshus började ändå kalla sig hotell. Femton år senare öppnades Hôtel Continental du Sud i Ystad. Ystad var vid denna tid Sveriges viktigaste hamn för kontinenttrafik, och därmed vår port till Europa. Hotell hade funnits länge i England och på kontinenten, och sedan 1700-talets slut även i Danmark så det var naturligt att det just var brofästen som Göteborg, Ystad, Malmö och Helsingborg som blev de första svenska orter som tog efter företeelsen. Men redan 1832 var det huvudstadens tur, då eleganta Hôtel Garni öppnades på Drottningatan 3 i Stockholm. Bakom etablissemanget stod hovkonditor Abraham Christopher Behrens som även drev schweizeriet på Strömparterren. Inrättningen riktade sig till de mest välbeställda av svenska och utländska besökare och blev ett alternativ för övreståndspersoner som tidigare ratat värdshusen och bott som gäster i privata familjer. 2 1 Mats Gellerfelt: Restaurangliv 2 Till detta kapitel har jag använt flera källor, förutom Harman även artiklarna Ove Säverman Rum för Resande i DN 14/ och Anders Stjernberg Rum för resande I Populär Historia 2002;4, diverse stadshotells hemsidor, Wikipedia, Hartmans: Hotellen kulturhistoria och rörande Grand Jarnhammars Reserverat och serverat.

2 Nu inleds stadshotellens era. Det fanns tre faktorer som gjorde att dessa uppkom: behovet av 1. möteslokaler för näringsliv och societet, 2. kommunala samlingslokaler och 3. övernattning vid järnvägsfärder. Ordenskapitel, bolagsstämmor och kommunalfullmäktige I två steg 1846 och 1864 avskaffades skråtvång och andra företagshämmande lagar och Sverige fick näringsfrihet. Sverige kom nu in i en kraftig högkonjunktur, industrialiseringen inleddes på allvar, många utlänningar investerade i den jungfruliga marknaden eller flyttade hit för att göra lyckan. (Även inom restaurang- och hotellnäringen var de mest framgångsrika personerna invandrare.) 3 I takt med näringslivets utveckling och borgarståndets starkare ställning uppstod behovet av mötesplatser. I många städer hade tidigare funnits s.k. societetshus där man kunde hålla baler, föreningsmöten, konserter och dylikt. Nu byggdes de första stadshotellen vars funktion lika mycket var att utgöra samlingsplats för den egna societeten som övernattningsplats för besökande. Därav fanns inte bara övernattningsrum utan en elegant restaurang (ofta enligt utländskt mönster), café eller schweizeri och stora festsalar och klubbrum, där man kunde hålla ordenskapitel, årsstämmor, baler och konserter. Vissa hotell hade särskilda herrum och damsalonger för de som bara ville umgås med sitt eget kön. Men de stora stadshotellen kunde också inrymma regelrätta konsertsalonger, butiker, bank, läkar- och tandläkarmottagning samt vanliga lägenheter. Under 1800-talet fick såväl landsorts- som stadskommuner större självstyre och ansvar för betydligt fler administrativa uppgifter. Det krävdes då lokaler för sammanträden och administration. För att finansiera dessa kommunalhus byggde man ofta ihop dem med stadshotell och restaurang. En stor del av stadshotellen byggdes således på kommunalt initiativ och utgjorde stadskommunens administrativa byggnad. Flera svenska stadshotell hette därför ursprungligen Stadshuset, även om det också inrymde hotell och restaurang. Det kan ibland förklara att stadshotellet fick så pampig utformning och bästa placering vid stadens torg. År 1855 hade kommunerna även fått rätt att bestämma över alkoholförsäljningen inom sitt geografiska område. Detta ledde till att de under de kommande årtiondena började starta utskänkningsbolag och bevilja sig själva monopol på spritförsäljning i kommunen. I en mindre tätort kunde det kommunalägda stadshotellet vara det enda stället där brännvin försåldes och således bli extremt lönsamt. Målet var ursprungligen att öka nykterheten, men nästan omedelbart blev det istället ett sätt för kommunerna att få stora inkomster. Ibland stod spritförsäljningen för större intäkter än skatterna. 4 Järnvägarna År 1856 sattes det första ångloket i drift i Sverige och samtidigt började den stora utbyggnaden av järnvägsnätet. Staten hade bestämt att själv bygga stambanor genom landet, medan privata eller kommunala järnvägsbolag fick dra smal- eller bredspåriga järnvägar kors och tvärs genom landet. Redan efter sex år fanns förbindelse mellan Stockholm och Göteborg var även Malmö, Norrköping och Uppsala hopknutna med nätet. Under de två tre kommande årtiondena förbands de flesta svenska städer och köpingar med järnväg. 3 Se mer om detta i Anders Johnsons Garpar, gipskatter och svartskallar 4 Stig Boberg Folket, supen och staten.

3 Järnvägarna förändrade allt där de drogs fram. Den lilla sträckan Stockholm Uppsala hade fyra gästgiverier och tre skjutsstationer innan järnvägen kom, nu gick resan på fyra timmar och folk behövde vare sig övernattning, måltider eller förnödenheter allra minst hästar. Men så fort sträckan var lite längre så var det annorlunda, Stockholm Göteborg tog t.ex. 14 timmar, så naturligtvis behövde passagerarna tillgång till någon sorts restauration vid stationerna. Ångtågen stannade ofta, särskilt för att få påfyllning av vatten och kol. Pauserna var inte långa nog för att sätta sig ner och beställa en trerätters måltid så istället dukades en stor buffé upp, vilket byggde på det gamla brännvinsbordet. Passagarna kunde på nolltid rycka åt sig en sill, en skiva kallt, stekt, fläsk, en bit aladåb och ett glas brännvin och ändå hinna tillbaks innan tåget sattes i rullning. Det svenska smörgåsbordet av sitt modernare snitt var fött. Skulle man någon annanstans än ut efter stambanorna krävdes byten och det var troligt att anslutande tåg först gick nästa dag. Då behövdes logi. I enstaka fall kunde en järnvägsstation ligga nog nära ett gammalt gästgiveri, men det var sällan. Järnvägen följde sällan landsvägarna och stationerna lades där markförhållandena var bäst och inte efter där det fanns gästgiverier. I takt med järnvägens utbyggnad kom därför övernattningsställen att byggas upp vid de viktigare städerna och knytpunkterna. Och dessa kom att utformas enligt den nya klass som utvecklat sig på de tidigare nämnda hotellen. I och med 1880-talet byggs plötsligt hotell i alla städer och de flesta köpingar. Boomen kulminerar mot slutet av 1800-talet, men sträcker sig även ett par decennier in på 1900-talet. Två märkespersoner Skall bara två personer nämnas vid namn vad gäller den svenska hotellhistorien är det Regis Cadier och Wilhelmina Skogh. I Stockholm hade Hotel Garni lagts ned 1855 och två år stod man utan ett hotell av klass, men då var redan ett nytt och av helt annat slag under uppbyggnad: hotell Rydberg. En förmögen grosshandlare, vid namn Abraham Rydberg, hade testamenterat kr för att uppföra ett Hôtel de Ville i Stockholm eftersom stadens näringsliv behövde möteslokaler. En fastighet inköptes vid Gustav Adolfs Torg och byggdes om till ett stort hotell av internationell klass. Snart kom Rydberg att drivas av den mycket skicklige Regis Cadier, en invandrad fransman som bl.a. varit köksmästare hos kung Oscar I. Inrättningen och dess cocktailbar blev oerhört populär bland stockholmarna. Efter framgången med Hotel Rydberg gick Regis Cadier ett steg längre och lät bygga Grand Hôtel Stockholm, Sveriges i särklass lyxigaste hotell vilket inte stod efter de bästa på kontinenten. En som verkligen visste att utnyttja järnvägarnas knytpunkter till hotellverksamhet var Wilhelmina Skogh. Hon var en self made woman, som ensam kommit till Stockholm som 12 åring och fått jobba sig upp. Med tiden blev hon piga på det kombinerade stadshuset och - hotellet i Gävle där hon lärde sig branschen. Senare byggde hon upp det ena järnvägshotellet efter det andra, införde många viktiga innovationer i branschen (bl.a. fick hon svenskarna att börja äta färska grönsaker) och tog slutligen även över Grand Hôtel i Stockholm och byggde till dess vinterträdgård. 5 5 Taget från Ingela Östlunds artikel i Företagsminnen, men uppgifterna är allmänt förekommande.

4 Guld och purpur 1800-talet präglades av en kultur med smak för det storslagna och hotellen kom allt som oftast att bli både större och dyrare än vad stadens storlek förmådde försörja. Första generationens ägare klarade oftast inte av den stora verksamheten och gick för det mesta i konkurs och även senare i tiden skulle hotellen vara för stora för att kunna vara lönsamma. Men vid en period under det sena 1800-talet och fram till första världskriget var aktiviteterna enorma. Ordenssällskapen upplevde en enorm tillströmning och hotellens festlokaler fylldes av frackar med färgglada band och medaljer. Varje nationell högtid från prinsdop till kungliga födelsedagar krävde storslagna galamiddagar med oändligt långa tal och unisont sjungna kungssånger, det blomstrande näringslivet under denna vår grunderzeit hade gigantiska representationskonton och flitigt möten som inleddes med smörgåsbord och avslutades med toddy, varje bolagsstämma krävde efterföljande middag och varje småstad hade sin introduktionsbal. Ända in på 1930-talet anlade många mindre orter stadshotell. Då var de emellertid mer måttliga i omfång och funktion och byggda i modern funkisstil, men sedan tog perioden slut. Avslutning Många av de överdimensionerade hotellen från det sena och tidiga 1900-talet har rivits, Enköpings stadshotell sorgligt nog så sent som De stränga alkoholransoneringarna , bilens intåg, försämrade representationsmöjligheter, ändrade fest- och resvanor har skapat andra behov och helt andra sorts hotell. Åter är hotellens viktigaste uppgift, vid sidan av det inte obetydliga konferensandet, att likt de gamla gästgiverierna erbjuda mat, öl och husrum till resande, medan trycket på storslagna festsalar är mindre. Men många av 1800-talets storstilade lyxhotell står ännu kvar: fasaderna har vanligtvis förenklats vid otaliga renoveringar, palmerna i krukor och de röda täckmattorna är borta, en del guld och stuck har försvunnit från festsalarna, men på det stora hela kan man ännu känna airen av det sena 1800-talets rungande fester i dessa, i högsta grad levande, kulturminnen. Edward Blom, Centrum för Näringslivshistoria Blom, Edward: Diverse otryckta föredragsmanus och anteckningar Boberg, Stig: Folket, supen och staten, Diverse stadshotells hemsidor, Wikipedia och gängse uppslagsböcker. Garsten, Bernhard: Sveriges hotell och restaurangförbund , Gellerfelt, Mats, Restaurangliv, Hartmann, Per: Hotellens kulturhistoria i Västerlandet, Hartmann, Per: Svenskt gästgiveri genom tiderna, Jarnhammar, Lennart: En näringsgren med stjärnglans i Företagsminnen 2009:3. Jarnhammar, Lennart: Reserverat & Serverat, Jarnhammar, Lennart: Restaurangliv i Stockholm (Stockholms stadsmuseum), Pettersson, Olle En orädd pionjär i hotellbranschen i Företagsminnen 2007:1. Schuldheis, Wilh.: Anteckingar omvinskänkssocieteten i Stockholm, SHR:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Stjernberg, Anders: Rum för resande I Populär Historia 2002;4. Svanfeldt, Henrik m.fl: Svenskt hotell- och restaurantväsen i ord och bild, Säverman, Ove: Rum för Resande i Dagens Nyheter 14/

5 Östlund, Ingela: Wilhelmina Skogh en entreprenör av det svagare könet i Företagsminnen 2009:1. Edward Blom är chef, särskilda projekt på Centrum för Näringslivshistoria samt redaktör för dess tidskrift Företagsminnen. Hans huvudinriktning inom näringslivshistorien är handel, mat och dryck och han har även gjort många tv- och radioprogram om mat, dryck och historia.

Hotell Gästis Ett hotells bakgrund och utveckling under drygt 100 år

Hotell Gästis Ett hotells bakgrund och utveckling under drygt 100 år Hotell Gästis Ett hotells bakgrund och utveckling under drygt 100 år Inledning och bakgrund För femton år sedan köpte min sambo Lasse hotell Gästis av sin äldre bror som tröttnat på att driva hotell, ett

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

www. stenstanvisitorcenter.se

www. stenstanvisitorcenter.se Informationsmagasin om SUNDSVALLS Upplevelserum www. stenstanvisitorcenter.se STENSTAN VISITOR CENTER KRÖNIKA Vi är ett folk med eld i själen. 1888 skedde den stora katastrofen som på så många sätt lade

Läs mer

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b

Uddevalla. Industrialiseringen FÖRE, UNDER &EFTER. ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b Uddevalla FÖRE, UNDER &EFTER Industrialiseringen ETT PROJEKTARBETE HT-00- AV EMMA-Sophie Borgland sp2b Camilla friberg sp2b EMMA-SOPHIE BORGLAND RAPPORT 1 Sammanfattning Vet du hur Uddevalla har blivit

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

34 hunger #1 2015 hunger #1 2015 35

34 hunger #1 2015 hunger #1 2015 35 REPORTAGET Som tonåring flydde han över svämningarna i h emlandet Bangladesh och började hanka sig fram som diskare i Stockholm. I år öppnar han sin femte restaurang i staden. Nahid Hassan kan konsten

Läs mer

Våra hus 150 år. Brf Fatburen

Våra hus 150 år. Brf Fatburen Våra hus 150 år Brf Fatburen Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Jubileumsskrift Våra hus 150 år Bostadsrättsföreningen Fatburen Omslag: Detalj från Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Kina affärskultur i förändring

Kina affärskultur i förändring Kina affärskultur i förändring t e x t : b e r t i l lu n d a h l När Kina inledde sin reformpolitik 1978 var möjligheterna att göra affärer med landet starkt begränsade och svårigheterna många. Idag satsar

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Svenska bilhistorier. Bilmekande hobby och kulturarv Cadillac och Toyota i Sverige Restaurang P.B.-källaren Kroppskontakt på NK

Svenska bilhistorier. Bilmekande hobby och kulturarv Cadillac och Toyota i Sverige Restaurang P.B.-källaren Kroppskontakt på NK företagsminnen tidskrift från föreningen stockholms företagsminnen no. 2005;1 Svenska bilhistorier Bilmekande hobby och kulturarv Cadillac och Toyota i Sverige Restaurang P.B.-källaren Kroppskontakt på

Läs mer

Fattiga EU-medborgare

Fattiga EU-medborgare Rapport från Göteborgs kyrkliga stadsmission Fattiga EU-medborgare i Göteborg Kontakt: Lennart Forsberg, socialchef, 031-755 36 06, lennart.forsberg@stadsmisionen.org 1 FATTIGA EU-MEDBORGARE I GOÖ TEBORG

Läs mer

Robinson ett rum för egna idéer

Robinson ett rum för egna idéer Robinson ett rum för egna idéer Lisa Frisk Ålder: 37 år (född 1973) Uppväxt: i Enköping. Utbildning/yrkeserfarenhet: Utbildad lärare för klasserna 1-7 samt en rektorsutbildning. Familj: man och två söner.

Läs mer

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark

December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark December månads företag: Bastuträsk Charkuteri AB - Topp Chark I Bastuträsk har man gjort korv till försäljning i 118 år, det är en fin Västerbottnisk mattradition som man ser att ägarna Mattias Berg och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad

Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6. Hem och bostad Studiehandledning Hur bodde man förr? För grundskolans år 3 6 Hem och bostad Innehållsförteckning Introduktion Välkommen! 3 Till läraren Till eleven Uppgifter 1. Inför besöket 4 2. På museet 5 3. Efter

Läs mer

företagsminnen När Sverige byggdes Bryggerihistoria Den vita staden Skanskas historia i änglar och elementhus Gambrinus palats

företagsminnen När Sverige byggdes Bryggerihistoria Den vita staden Skanskas historia i änglar och elementhus Gambrinus palats företagsminnen tidskrift från centrum för näringslivshistoria no 2007;1 #1 När Sverige byggdes Den vita staden Skanskas historia i änglar och elementhus Gambrinus palats Bryggerihistoria Tyskarna och Stockholms

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Järnvägens intåg. Marcus Andäng

Järnvägens intåg. Marcus Andäng Järnvägens intåg Marcus Andäng Världens första järnväg med lokdrift för allmän trafik öppnades 27 september 1825. Den byggdes under ledning av George Stephenson och förband Stockton med Darlington i England.

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR KVINNOR I SKÅNE. Inspiration för utveckling!

REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR KVINNOR I SKÅNE. Inspiration för utveckling! REGIONALT RESURSCENTRUM FÖR KVINNOR I SKÅNE Inspiration för utveckling! Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skånes syfte är att öka kvinnors inflytande i samhälle och arbetsliv på jämställda villkor.

Läs mer

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt Lajf Livets bra och dåliga stunder Hanna J: ankarna om det jag gått igenom kommer alltid finnas kvar Krönika: Våga prioritera rätt Unga mår allt sämre idag onja M: blev gravid vid tretton års ålder L a

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Höstlovsskoj på Himlabadet

Höstlovsskoj på Himlabadet Restauranger Catering Delikatesser Konferenser Utbildning Julbord Höstlovsskoj på Himlabadet På höstlovet blir det ännu mer härliga plask och glada stänk. Hela veckan är fylld med skojiga aktiviteter.

Läs mer

SOM SMULTRON PÅ ETT STRÅ

SOM SMULTRON PÅ ETT STRÅ SOM SMULTRON PÅ ETT STRÅ Bestorp en bygd som bryr sig 1 Boken är utgiven av Bestorps Byalag Ett särskilt tack till: Bestorps Byalag: Göran Karlsson, ordf, Anders Karlsson, Fredrik Janzén, sekr, Gustaf

Läs mer

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 2 2002

Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB. Nr 2 2002 Informationstidning från Falkenbergs Bostads AB Nr 2 2002 2 Innehåll Några tankar från Lars 2 3 Vd har ordet Närheten till havet! Autogiro succé Många hyresgäster har anslutit sig till autogiro. 4 Växthuset

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Reserapport Grindavik, Island. Maj 2015. Gerd Sävenstedt

Reserapport Grindavik, Island. Maj 2015. Gerd Sävenstedt Reserapport Grindavik, Island Maj 2015 Gerd Sävenstedt Sista etappen på vår introduktions- och avslutningsresa. Jag ska lämna och Göran Dahlén ska ta över. Sista gemensamma besöket på vår vänortsturné

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer