GD 200S och GD 200F Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GD 200S och GD 200F Användarhandledning"

Transkript

1 GD 200S och GD 200F Användarhandledning - Swedish - Utgåva 07/14 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område. NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA

2 Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna. Allmän information om Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: Anmärkning Detta är ett Nordson Corporation dokument som har copyright skydd. Ursprungligt datum för upphovsrätten XXXX. Inga delar av detta dokument får kopieras, reproduceras, eller översättas till ett annat språk utan att i förväg erhållit godkännande härför av Nordson Corporation. Den information som ges i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. - Översättning från originalet - Varumärken AccuJet, AeroCharge, Allegro, Apogee, AquaGuard, Artiste, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, BM-32, BM-58, BM-63, Bowtie, Build A Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, CrystallCut, cscan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymelt, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Eliminator, Emerald, Encore, Equatherm, ESP, e-stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMelt - stylized, FoamMix, F.R. Gross, Freedom, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, MicroCoat, MicroMark, Micromedics, Micro Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, MiniBlue, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No Drip, Nordson, Nordson - stylized, Nordson and Arc, nxheat, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, Plasmod, PluraFoam, Poly-Check, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, Program A Bead, Program A Shot, Program A Stream, Program A Swirl, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, Pulsar, Quantum, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo Flo, Shot A Matic, Signature, Signature - stylized, Slautterback, Smart Coat, Smart Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spirex, Spraymelt, Spray Squirt, StediFlo, Stratablend, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, SureWrap, TAH, Tela Therm, Tip Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Trilogy, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, U TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, VP Quick Fit, VP Quick-Fit stylized, VP stylized, Walcom, Watermark, When you expect more., X Plane, Xaloy, Xaloy - stylized, YesTech är registrerade varumärken tillhöriga Nordson Corporation. Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, Concert, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, FlexSeam, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MiniPUR, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediTherm, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trio, FruFlow, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, VersaPUR, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (design) är varumärken tillhöriga Nordson Corporation. Beteckningar och symboler som finns i detta dokument kan vara varumärken, som om de används av tredjepart för egna ändamål, kan medföra varumärkesintrång. Alla rättigheter förbehålles

3 Innehållsförteckning I Innehållsförteckning Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Säkerhetsinstruktioner... 1 Kvalificerad personal... 1 Avsedd användning... 1 Varningssymboler... 2 Regelverk och typgodkännanden... 2 Personsäkerhet... 2 Brandsäkerhet... 3 Åtgärder i händelse av felfunktion... 3 Skrotning av utrustningen... 3 Beskrivning... 4 Komponenter i en GD 200S detektor... 4 Komponenter i en GD 200F detektor... 6 Installation... 8 Uppackning av detektorn... 8 Monteringssatser... 8 Monteringsanvisningar... 9 Detektorns dimensioner Montage av detektorn Installation av en GD 200F detektor Vinkelrätt/vinklat montage Anslutning av detektorn till LogiComm styrenheten GD200F detektorns utgångskontakt GD200S detektorns utgångskontakt Anslutning av flera detektorer LED status Start av systemet Inställning Kalibrering av detektorn för belysningens nollnivå Inställning av detektorns känslighet Inställning av offset Inställning av avstånd mellan detektor och triggenhet (STO) Optimalt fokalavstånd Inställning av detektorns lins... 24

4 II Innehållsförteckning Underhåll Byte av ljuskälla Rengöring av linsen Reservdelar Reservdelar för GD 200S Tillbehör för GD 200S Reservdelar för GD 200F Tillbehör för GD GD200 till GD200s ombyggnadssats P/N Detektorspecifika menyer... A 1 Inställning av verifieringsmall... A 1 Inställning av ackumulerad limsträngslängd... A 3 Inställning av maximal pauslängd... A 4 Detektor vid andra styrenheter... B 1 Anslutning av detektorn till ett G NET system... B 1 Anslutning av detektorn till ett PLC system... B 2 Detektorns utgångskontakt... B 2

5 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-ATL

6 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-ATL 2012 Nordson Corporation All rights reserved

7 GD 200S och GD 200F detektorer 1 GD 200S och GD 200F detektorer Säkerhetsinstruktioner Läs detta avsnitt innan utrustningen börjar användas. Detta avsnitt innehåller rekommendationer och instruktioner som skall användas för att på ett säkert sätt installera, handha och underhålla (fortsättningsvis benämnt som använda ) den produkt som beskrivs i detta dokument (fortsättningsvis benämnt som utrustningen ) Ytterligare säkerhetsinstruktioner, i form av varningsmeddelande som gäller vid specifika arbetsmoment, ges genomgående i detta dokument. VARNING! Försummar man säkerhetsinstruktionerna, rekommendationerna eller de olycksförebyggande anvisningarna som ges i detta dokument, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, eller leda till skada på utrustningen eller dess tillbehör. Kvalificerad personal Utrustningens ägare är skyldig att kontrollera att Nordsons utrustning är installerad, använd och reparerad av kvalificerad personal. Kvalificerad personal är sådana anställda eller kontrakterade personer som genom utbildning kan utföra de tilldelade arbetsuppgifterna. De har kännedom om alla relevanta säkerhetsföreskrifter och lagar och är fysiskt kapabla att utföra sina tilldelade arbetsuppgifter. Avsedd användning Används Nordsons utrustning på annat sätt än vad som beskrivs i den medföljande dokumentationen kan detta medföra personskador eller skador på utrustningen. Några exempel på icke avsedd användning är: användning av oförenliga material att göra ej auktoriserade modifieringar ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar, vakter eller säkerhetsförreglingar använd ej passande eller skadade delar användning av ej godkänd tilläggsutrustning drift av utrustningen utanför de maximala specifikationerna

8 2 GD 200S och GD 200F detektorer Varningssymboler Genomgående i detta dokument används de följande varningssymbolerna och signalorden, för att göra läsaren uppmärksam på risker för personskador eller för att peka ut förhållanden som kan leda till skador på utrustningen eller tillbehör. Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som följer efter signalorden. VARNING! Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada, ev. med dödlig utgång. OBSERVERA: Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller allvarlig personskada. OBSERVERA: (Använd utan varningssymbolen) Identifierar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på utrustningen eller dess tillbehör. Regelverk och typgodkännanden Kontrollera att all utrustning är dimensionerad och godkänd för den användningsmiljö den skall användas i. De godkännande som erhållits för Nordsons utrustning kommer inte att var giltiga, om instruktioner för installation, handhavande och reparation inte följs. Alla steg vid installationen av utrustningen måste uppfylla alla allmänna eller lokala föreskrifter eller lagar. Personsäkerhet För att förhindra skador följ dessa instruktioner. Använd inte och utför inte service på utrustningen om du inte är kvalificerad. Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, eller kåpor är intakta och automatiska förreglingar fungerar invändningsfritt. Förbikoppla eller forcera inte någon säkerhetsanordning. Håll undan för rörliga utrustningsdelar. Innan man justerar eller reparerar någon rörlig utrustningsdel, stäng av nätaggregatet och vänta tills att utrustningen har stannat. Blockera arbetsbrytare och spärra utrustningen så att den inte gör någon oväntad rörelse. Sänk trycken (genom att låta material eller luft tränga ut) i hydraul eller pneumatikdelar innan några justerings eller servicemoment utförs på trycksatta system eller komponenter. Koppla ur matningsspänningen, blockera och märk ut arbetsbrytare innan servicearbeten påbörjas på elektrisk utrustning.

9 GD 200S och GD 200F detektorer 3 Om man får även den minsta elstöt, stäng omedelbart av all elektrisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, innan problemet har identifierats och åtgärdats. Anskaffa och läs material och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla material som används. Följ tillverkarens instruktioner beträffande säker hantering och användning av materialet och använd rekommenderad personskyddsutrustning. För att förhindra skador, var uppmärksam på ej uppenbara faror inom arbetsområdet vilka ofta inte helt kan elimineras, t.ex. heta ytor, vassa kanter, spänningssatta elektriska kretsar och rörliga delar som inte kan kapslas in eller på annat sätt skyddas av praktiska skäl. Brandsäkerhet För att undvika en brand eller explosion, följ nedanstående instruktioner. Stäng omedelbart av all utrustning om du upptäcker statiska urladdningar eller gnistor. Starta inte utrustningen igen, innan orsaken har utretts och åtgärdats. Rök inte, svetsa inte och använd inte öppen låga där brännbara material används eller lagras. Sörj för tillräcklig ventilation för att undvika att farlig koncentration av lättförångade material eller ångor uppstår. Se lokala föreskrifter eller i material och säkerhetsdatabladet för anvisningar. Bryt inte spänningssatta elektriska kretsar medan man arbetar med brännbara material. Stäng av elförsörjningen vid en arbetsbrytare så att gnistbildning förhindras. Lär dig var nödstoppsknapparna, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Rengör, underhåll, testa och reparera utrustningen enligt instruktionerna i utrustningens användarhandledning. Använd endast reservdelar som är konstruerade för användning tillsammmans med den ursprungliga utrustningen. Kontakta Er Nordson representant för information om reservdelar och övriga råd. Åtgärder i händelse av felfunktion Skrotning av utrustningen Om ett system eller någon utrustningsdel i systemet inte fungerar tillfredsställande, stäng omedelbart av systemet och genomför nedanstående steg: Bryt matningsspänningen och blockera arbetsbrytare. Stäng avstängningsventilerna för tryckluft och sänk trycket. Leta upp orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan utrustningen startas igen. Skrota utrustning och material som används vid driften enligt gällande miljöföreskrifter.

10 4 GD 200S och GD 200F detektorer Beskrivning Denna användarhandledning beskriver installation, anslutning och handhavande av GD 200S och -200F (med fiberoptisk kabel) limdetektorer så som de används tillsammans med LogiComm styrsystem och andra styrsystem. GD 200 och -200F detektorer används för att detektera förekomst av kallimm. Komponenter i en GD 200S detektor Bild 1 Komponenter i en GD 200S detektor

11 GD 200S och GD 200F detektorer 5 Komponenter Funktion 1. Detektorkabel Ansluter detektorn till en DB 9 förlängningskabel. 2. Lim (eller limnings) lysdiodindikator 3. Öka/minska tangenter för känslighet 4. Nollkalibreringstangent 5. Hög/låg lysdiodindikatorer Lyser grönt när det finns lim. Tryck på dessa tangenter för att ställa in detektorns känslighet. Tryck på denna tangent för att kalibrera detektorns nollnivå för belysning. Lyser rött för att indikera att detektorn antingen utsätts för för mycket ljus, eller att detektorn får för lite ljus. 6. Lins Fokuserar ljuset på substratet. Linsen sitter på detektorns undersida. 7. Ljuskälla Via denna kan man komma åt ljuskällan.

12 6 GD 200S och GD 200F detektorer Komponenter i en GD 200F detektor Bild 2 Komponenter i en GD 200F detektor

13 GD 200S och GD 200F detektorer 7 GD-200F detektorns komponenter förklaras som följer: Komponenter Funktion 1. Fästmagnet Fäst detektorn genom att använda antingen fästmagneten eller fästvinkeln. 2. Fästvinkel 3. Lim (eller limnings) lysdiodindikator 4. Öka/minska tangenter för känslighet 5. Nollkalibreringstangent 6. Hög/låg lysdiodindikatorer 7. Fiberoptisk kabel och lins ANM: GD 200F detektorn levereras med en fästmagnet och en fästvinkel. Lyser grönt när det finns lim. Tryck på dessa tangenter för att ställa in detektorns känslighet. Tryck på denna tangent för att kalibrera detektorns nollnivå för belysning. Lyser rött för att indikera att detektorn antingen utsätts för för mycket ljus, eller att detektorn får för lite ljus. Fokuserar ljuset på substratet. Linsen sitter på fiberkabelns ände. Den fiberoptiska kabeln kan levereras i två olika längder: 457 mm (18 tum) eller 813 mm (32 tum). 8. Lucka för ljuskälla Via denna kan man komma åt ljuskällan. Anslutning för detektorinterface 9. Kontakt för anslutning av Se bild 10 som visar anslutningen av matningsspänning limdetektorn till en LogiComm styrenhet och och utsignal vidare i Appendix B hur limdetektorn ansluts till andra typer av styrenheter.

14 8 GD 200S och GD 200F detektorer Installation VARNING! Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område. I detta avsnitt ges följande anvisningar: Montage av detektorn Anslutning av limdetektorn till LogiComm styrenheten. Se vidare Appendix B för detaljanvisningar för anslutning av detektorn till andra styrenheter. Inställning av detektor ANM: Detektorn håller kapslingsklass IP56 (NEMA 4). Uppackning av detektorn Detektorn är klar för installation när den skickas från fabrik. 1. Packa försiktigt upp detektorn. Iakttag försiktighet för att undvika skador på utrustningen, då denna packas upp. 2. Kontrollera om utrustningen fått några transportskador. Kontakta er Nordson representant om det finns några transportskador. 3. Kontrollera att den medföljande monteringssatsen finns i förpackningen. Monteringssatser Kontrollera att följande detaljer finns i monteringssatsen: Detektor T fästmutter med skruv GD 200F fästvinkel (endast vid fiberoptiskt utförande)

15 GD 200S och GD 200F detektorer 9 Monteringsanvisningar Följ nedanstående anvisningar vid montaget av detektorn: Kontrollera att monteringsplatsen ger tillräcklig frigång för att på enkelt sätt komma åt linsen och de aktuella kablarna. Kontrollera att detektorn placerats så nära applikatorn (pistolen) som möjligt. Detektorlinsen bör inte utsättas för onödigt mycket ljus eller direkt solljus när den är i drift. Detektorerna är konstruerade för att kunna användas mellan 0 och 50 C (32 och 122 F). Linsen måste hållas fri från fukt, smuts, damm, och lim. Kondenserande förhållanden måste undvikas i vissa applikationer. Den fiberoptiska kabeln kan skadas om den hanteras ovarsamt. Kabeln får aldrig vridas eller böjas med en radie som är mindre än 50 mm (2 tum).

16 10 GD 200S och GD 200F detektorer Detektorns dimensioner Använd följande måttangivelser för att justera fästvinkeln. Bild 3 4 visar dimensionerna för den fiberoptiska kabeln för en GD 200F detektor. Bild 3 Dimensioner GD 200F limdetektor

17 GD 200S och GD 200F detektorer 11 Bild 4 Dimensioner för den fiberoptiska kabeln 1. Längder för den fiberoptiska kabeln: 813 mm (32 tum) eller 457 mm (18 tum)

18 12 GD 200S och GD 200F detektorer Bild 5 Dimensioner GD 200S limdetektor

19 GD 200S och GD 200F detektorer 13 Montage av detektorn GD 200S och 200F detektorer monteras med hjälp av det T-formade spåret och en fästmutter. Det T-formade spåret och fästmuttern sitter på detektorns baksida. Uppbyggnaden av utrustningen och produktionslinjen kan kräva modifieringar av de monteringsalternativ som beskrivs i detta avsnitt. Oberoende av vilket montagesätt som används, se Monteringsanvisningar. Nedanstående bild ger de mått som behövs för att placera monteringsvinklarna, detektorn och övriga GD 200 specifika komponenter. Monteringsvinkeln visas endast som referens, den aktuella installationen kan vara annorlunda. Se bild 6 och 7 där måtten för installationen ges och de viktigaste komponenterna beskrivs. Bild 6 Mått som behövs vid installationen av GD 200 detektor

20 14 GD 200S och GD 200F detektorer 7 Bild 7 GD 200 detektorns monteringskomponenter 1. Fäststång 2. Applikator och fördelare 3. Detektorvinkel 4. Detektor 5. Styrskena 6. Applikatorvinkel 7. T fästmutter med skruv ANM: Anslutningskablarna, stången, diverse vinklar och pistolmodulen och fördelaren kan beställas separat.

21 GD 200S och GD 200F detektorer 15 Installation av en GD 200F detektor GD 200F detektorn kan monteras med T-spårsmuttern, fästmagneten eller klämman för montagestången. Bild 8 GD 200F detektorns monteringskomponenter 1. Fäststång 2. GD 200F detektor 3. Fiberoptisk kabel 4. Hållare för fiberoptisk kabel 5. Styrskena 6. Applikatorvinkel 7. Applikator och fördelare 8. Fästklämma 9. Fästmagnet

22 16 GD 200S och GD 200F detektorer Använd någon av de följande möjligheterna för att montera GD-200F detektorn: Sätt fästmagneten på något stabilt metallföremål. eller Fäst montagestångens klämma ordentligt på en stång Se Reservdelar där artikelnummer för kabel och fästdetaljer finns angivna. Vinkelrätt/vinklat montage Använd någon av de följande metoderna vid montage av detektorn: Vinkelrätt montage (vinkelrätt mot substratet) används när ytan är matt, eller ej glansig. ANM: Vid montaget av GD-200F detektorn för vinkelrätt montage, kontrollera att den fiberoptiska kabelns lins är vinkelrät mot ytan. Vinklat montage (vanligen 8-12 från vinkelrätt läge) används när ytan är glansig eller reflekterande, i vilket fall man måste minska reflektionen.

23 GD 200S och GD 200F detektorer 17 ANM: Vid montaget av GD-200F detektorn för vinklat montage, kontrollera att den fiberoptiska kabelns lins är vinklad 8-12 ut från det vinkelräta läget. Bild 9 Monteringssätt 1. Vinkelrätt montage (matt eller ej glansig yta) a: lim 2. Vinklat montage (stor glansighet) a: lim b: maximalt 15 graders justerbar vinkel Not: Vid vinklat montage kan detektorn vinklas ut maximalt 15 grader.

24 18 GD 200S och GD 200F detektorer Anslutning av detektorn till LogiComm styrenheten Anslut kabeln mellan DB 9 kontaktingången på detektorn till DB 9 kontakten på styrenhetens verifieringspanel. Bild 10 Anslutning av detektorn till LogiComm styrenheten 1. Verifieringspanel 3. Detektorkabel 2. Styrenhetens DB 9 ingångskontakt 4. DB 9 förlängningskabel för anslutning av detektorn 5. Detektorkabel GD200F detektorns utgångskontakt Följande tabell visar stiftbeläggningen i DB 9 (han) kontaktutgång på detektorn. Stift Signal 1 24 VDC (+) eller 24 VAC 6 24 VDC (-) eller 24 VAC 7 Signaljord 8 Utsignal lim (30V, NPN utgång) ANM: Detektorn har en öppenkollektor-utgång (via DB 9M) som kan sänka 100 ma vid upp till 30V för höghastighetssignalering.

25 GD 200S och GD 200F detektorer 19 GD200S detektorns utgångskontakt Följande tabell visar stiftbeläggningen i detektorns utgångskontakt. Stift Signal 1 24 VDC (+) 7 Signaljord 8 Utsignal lim (30V, NPN)

26 20 GD 200S och GD 200F detektorer Anslutning av flera detektorer Om fler än en detektor skall anslutas till styrenheten, använd en sekvensenhet för matning (P/N ) för varje extra detektor. Bild 11 Anslutning av flera detektorer 1. Sekvensenhet för matning 2. Detektorkabel 3. Flera detektorer LED status Lysdioderna indikerar följande systemtillstånd: Lysdiod Lim Hög Låg Status Lyser grönt när lim detekteras. Lyser rött när detektorn utsätts för för mycke ljus. Lyser rött när detektorn utsätts för för lite ljus. Start av systemet Innan systemet konfigureras kontrollera följande: Detektorn har anslutits till styrenheten. Styrenhetens närspänningskabel har anslutits till ett jordat uttag. Styrenheten är tillslagen.

27 GD 200S och GD 200F detektorer 21 Inställning Med detektorns tangenter kan man ställa in känslighetsgränsen för den aktuella tillämpningen. Kalibrering av detektorn för belysningens nollnivå Se bild 12 som visar placeringen för detektorns tangenter och lysdiodindikatorer. Följ nedanstående anvisningar för att lära detektorn hur den skall ställa in sin bakgrundsbelysningsnivå när det inte finns någon produkt. 1. Rikta detektorlinsen bort från målområdet och ev. ljuskällor. 2. Tryck en gång på. Detektorns nollnivå för belysning har nu ställts in. Intervall Detektorn bör kalibreras om följande inträffar: a. Vid den första drifttagningen. b. När detektorn flyttas till en ny placering. c. Om det sker en drastisk ändring av omgivningens belysningsnivå. d. Femton minuter efter att produktionslinjen har startats. Bild 12 Detektorns tangenter och lysdioder 1. Limindikeringsdiod 2. Öka/minska tangenter för känslighet 3. Nollkalibreringstangent 4. Hög/låg lysdiodindikatorer

28 22 GD 200S och GD 200F detektorer Inställning av detektorns känslighet Följ nedanstående steg för att ställa in detektorns omslagsnivå 1. Med ett stillaliggande substrat (utan lim) under detektorn och med rätt fokusavstånd på mm ( tum), trycker man samtidigt in och. Känsligheten ställs automatiskt in till det förinställda värdet som bestäms av avläsningen från substratet. 2. Kontrollera känsligheten genom att placera ett substrat med lim under detektorn. Kontrollera att lysdioden Lim tänds. 3. Kör produkten genom maskinen på normalt sätt (med lim) och kontrollera övervakningsmenyn på styrenheten. Kontrollera att lim påvisas på tillförlitligt sätt och med korrekt placering. 4. Ändra känsligheten för att få en stabil avkänning från detektorn: Om övervakningsmenyn visar en limsträng med avbrott, kontrollera detektorns inställning och öka vid behov limkänsligheten genom att flera gånger trycka på tills att en hel limsträng visas. Om övervakningsmenyn felaktigt visar lim på substratet, där det inte finns något lim, minska känsligheten genom att flera gånger trycka på tills att limmönstret visas korrekt. Intervall Känslighetsinställningen bör genomföras vid följande tillfällen: a. Vid den första drifttagningen. b. Efter produktbyte. c. När man ändrat limmönstret. d. Efter betydande ändring i limmängden.

29 GD 200S och GD 200F detektorer 23 Inställning av offset Inställning av avstånd mellan detektor och triggenhet (STO) Det rekommenderade området för inställningen (STO) är mm. 4 Bild 13 Inställning av fokallängd och offset 1. Placering av GD 200 lins 2. Rörelseriktning 3. Substrat 4. Fotocellens lins ANM: Inställningarna för offset detektor till triggenhet (STO), samt offset pistol till triggenhet (GTO), är mycket viktiga för att styrsystemet skall fungera invändningsfritt. Dessa inställningar informerar väsentligen LogiComms beräkningsenhet och pekskärmen om den fysiska konfigureringen av enheterna i förhållande till varandra. Detektor till triggenhet offset används för att korrekt placera limsträngens bild på skärmen. Vid slutet av avståndet detektor till triggenhetens offset börjar beräkningsenheten att övervaka detektoringången. Avkänningsområdena och detektormasken baseras även på detta avstånd. Pistol till triggenhet offset används av mönsterstyrenheten för att avgöra avståndet från centrumlinjen i pistolmunstycket till centerlinjen genom detektorlinsen.

30 24 GD 200S och GD 200F detektorer Optimalt fokalavstånd Optimalt avkänningsavstånd från detektorns undersida till substratet är 28 mm (1.1 tum). Inställning av detektorns lins Använd följande metod för att fokusera detektorlinsen. Skjut sakta upp eller ner GD 200 detektorn tills att ljusfläcken på substratet blir skarpt avgränsad. Se 1 i bild 14. Skjut sakta upp eller ner GD 200F detektorns fiberoptiska kabelhållare tills att ljusfläcken på substratet blir skarpt avgränsad. ANM: När linsens fokalavstånd är korrekt, kommer ljusfläcken på substratet att bilda en tydlig cirkel, med några spridda svarta fläckar. De svarta fläckarna är i själva verket fotodetektorerna i linsen som detekterar det ljus som reflekteras från substratet. ANM: Man kan behöva använda solglasögon om ljuset från detektorn är för skarpt, vilket kan göra det svårt att genomföra denna procedur. Bild 14 Inställning av GD 200 linsens fokalavstånd 1. Skarpt avgränsade kanter på ljusfläcken på substratet (korrekt) 2. Spridd ljusfläck på substratet (ej korrekt)

31 GD 200S och GD 200F detektorer 25 Underhåll VARNING! Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område. Byte av ljuskälla 1. Koppla loss kabeln till detektorn. 2. Lossa de två skruvarna för att öppna luckan för ljuskällan. Se bild 2 där luckans för ljuskällans placering framgår. 3. Drag ut lampan ur lamphållaren och sätt i den nya lampan. 4. Sätt tillbaka luckan över ljuskällan genom att dra åt de två skruvarna som lossades i steg Sätt tillbaka kabeln som lossades i steg 1. Rengöring av linsen Rengör med jämna mellanrum detektorns lins med en ren och mjuk trasa. Låt inte för stora mängder damm ansamlas, och kontrollera att det inte sker någon påbyggnad av tätmassa eller lim på detektorlinsen.

32 26 GD 200S och GD 200F detektorer Reservdelar För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Servicenter eller Er närmsta Nordson representant. Reservdelar för GD 200S Tillbehör för GD 200S Reservdelsnummer Beskrivning GD200, SENSOR ASSY Reservdelsnummer Beskrivning GD200, SENSOR ASSY CABLE,GD200S-LOGICOMM,5M CABLE,GD200S-LOGICOMM,10M PCA,GD100/200,PUR, SEQUENCER LAMP,REPLACEMENT GD200S/F

33 GD 200S och GD 200F detektorer 27 Reservdelar för GD 200F

34 28 GD 200S och GD 200F detektorer Referens Reservdels nummer Beskrivning GD200F,SENSOR,ASSY,18IN,LG GD200F,SENSOR,ASSY,32IN,LG SCR,SKT,10-32X.625,ZN BRACKET,SENSOR,GD200F SCR,HEX,MACH,M6X16,ZN SENSOR, COLD GLUE, GD200F, SCREW, KNURLED HD, X 1IN LG Washer,Plastic,od.0.45xid.0.175x BRACKET,MOUNTING GD100W,16MM LENS,LONG MAGNET,ROUND BASES,2-5/8ODX9/32DIA HOLE SCR,SKT HD,1/4-20X3/8,BLK SCR,SKT,M5X14,BL WASHER,FLAT,E,#10,REG,STL,ZN 1 Antal Tillbehör för GD 200 Reservdelsnummer Beskrivning PCA, GD100/200 PWR SEQUENCER, LOGICOMM CABLE, SENSOR, GD100F, 10 FT CABLE, SENSOR, GD100F, 25 FT BULB, REPLACEMENT, GD 100/ T NUT, DIN 508/ ISO LAMP,REPLACEMENT GD200S/F ADAPTER,GD F,LENS HOLDER

Freedom smältlimssystem

Freedom smältlimssystem Freedom smältlimssystem Mjukvaroversion 2.672 Användarhandledning - Swedish - Utgåva 7/13 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

NP215/NP210/NP115/NP110

NP215/NP210/NP115/NP110 Bärbar projektor NP215/NP210/NP115/NP110 Bruksanvisning NP210 och NP115 distribueras inte i Nordamerika. 1:a utgåvan, augusti 2009 DLP och Brilliant Color är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM

Läs mer

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim

InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim Anvisningar delar InvisiPac HM25 och HM50 Tank-Free leveranssystem för smältlim 334952F SV För matning och dispensering av smältlimpellets. Endast för professionellt bruk. Ej godkänt för användning i explosiva

Läs mer

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA

OBS! FÖR ATT ERHÅLLA BÄSTA SMD-426/427 PG2 Övervakad Trådlös PowerG Rökdetektor / Värmeoch rökdetektor 1. INTRODUKTION Installationsinstruktioner SMD-426 PG2 (rökdetektor) och SMD-427 PG2 (värme- och rökdetektor) är automatiska

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA

StyleView SV44 Cart. with Laptop Mount and LiFe Power System. Användarhandledning SVENSKA Användarhandledning StyleView SV44 Cart with Laptop Mount and LiFe Power System De eldrivna StyleView-vagnarna ger nätström för mobil datoranvändning vid vårdplatsen i vårdmiljön. Vagnarna är inte avsedda

Läs mer

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska

GE Healthcare Life Sciences. ImageQuant LAS 500. Bruksanvisning. Översatt från engelska GE Healthcare Life Sciences ImageQuant LAS 500 Bruksanvisning Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter

FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter FORE-SIGHT MC-2000-serien Cerebral oximeter Användarhandbok I denna användarhandbok beskrivs de olika funktionerna hos FORE-SIGHT cerebrala oximetrar i MC-2000-serien, programversion 5.0, och hur de används.

Läs mer

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA

2015 Sakura Finetek USA, Inc. Alla rättigheter förbehålles Tryckt i USA Automatisk mikrotom Följande varunamn på produkter har registrerats eller varumärkts och ägs av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd. och Sakura Finetek Europe B.V.: Accu-Edge Paraform

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Xuri Cell Expansion System W25

Xuri Cell Expansion System W25 Xuri Cell Expansion System W25 Bruksanvisning Översatt från engelska Denna sida har avsiktligt lämnats tom Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning... 1.1 Om denna handbok... 1.2 Viktig användarinformation...

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok

GlideScope System. Titanium. Drift- och underhållshandbok GlideScope System Titanium Drift- och underhållshandbok EUSM-0584-02-60 GlideScope-system Titanium Drift- Och Underhållshandbok Effektiv: September 26, 2014 Varning: Enligt federal lag (i USA) får denna

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga

Handbok för enhet. 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Handbok för enhet 1 Förbereda användning av maskinen 2 Att använda maskinen 3 Uppackning av maskinen 4 Felsökning 5 Bilaga Läs avsnittet Säkerhetsinformation i handboken "Läs detta först" innan du använder

Läs mer

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning A800 Alesco International AB Service/Support Svenska Ver. 2.2 BRUKSANVISNING ALESCO 800 INDUKTIONSVÄRMARE Denna bruksanvisning ger användaren instruktioner för uppackning, installation, drift och felsökning

Läs mer

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Samsung Smart Luft-luftvärmepump

Samsung Smart Luft-luftvärmepump Användarmanual AR09FSFKBWT/ AR12FSFKBWT Samsung Smart Luft-luftvärmepump Tack för att du köpt en produkt från Bestair. BESTAIR NORDIC AB Box 9057, 400 92 Göteborg E-post: info@bestair.se www.bestair.se

Läs mer

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.

VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik. Rev.: 2009-03-18 VA Teknik ab, Gjutarevägen 7, 443 61 STENKULLEN Telefon 0302-229 20, Telefax 0302-224 06, E-post: vatek@vateknik.com www.vateknik.com Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Service...3 2 Användningsområde

Läs mer