GD 200S och GD 200F Användarhandledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GD 200S och GD 200F Användarhandledning"

Transkript

1 GD 200S och GD 200F Användarhandledning - Swedish - Utgåva 07/14 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område. NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA

2 Nordson Corporation tar gärna emot er önskemål om information, kommentarer och förfrågningar om produkterna. Allmän information om Nordson kan hämtas på Internet på följande adress: Anmärkning Detta är ett Nordson Corporation dokument som har copyright skydd. Ursprungligt datum för upphovsrätten XXXX. Inga delar av detta dokument får kopieras, reproduceras, eller översättas till ett annat språk utan att i förväg erhållit godkännande härför av Nordson Corporation. Den information som ges i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. - Översättning från originalet - Varumärken AccuJet, AeroCharge, Allegro, Apogee, AquaGuard, Artiste, Asymtek, Automove, Autotech, Baitgun, Blue Box, BM-32, BM-58, BM-63, Bowtie, Build A Part, CanWorks, Century, CF, CleanSleeve, CleanSpray, Color on Demand, ColorMax, Control Coat, Coolwave, Cross Cut, CrystallCut, cscan+, Dage, Dispensejet, DispenseMate, DuraBlue, DuraDrum, Durafiber, DuraPail, Dura Screen, Durasystem, Easy Coat, Easymelt, Easymove Plus, Ecodry, Econo Coat, e.dot, EFD, Eliminator, Emerald, Encore, Equatherm, ESP, e-stylized, ETI stylized, Excel 2000, Fibrijet, Fillmaster, FlexiCoat, Flexi Spray, Flex O Coat, Flow Sentry, Fluidmove, FoamMelt, FoamMelt - stylized, FoamMix, F.R. Gross, Freedom, Fulfill, GreenUV, HDLV, Heli flow, Helix, Horizon, Hot Shot, icontrol, idry, iflow, Isocoil, Isocore, Iso Flo, itrax, JR, KB30, Kinetix, KISS, Lean Cell, Little Squirt, LogiComm, Magnastatic, March, Maverick, MEG, Meltex, MicroCoat, MicroMark, Micromedics, Micro Meter, MicroSet, Microshot, Millenium, MiniBlue, Mini Squirt, Moist Cure, Mountaingate, MultiScan, NexJet, No Drip, Nordson, Nordson - stylized, Nordson and Arc, nxheat, Optimum, Package of Values, Paragon, PatternView, PermaFlo, PICO, PicoDot, Plasmod, PluraFoam, Poly-Check, Porous Coat, PowderGrid, Powderware, Precisecoat, PRIMARC, Printplus, Prism, ProBlue, Prodigy, Pro Flo, Program A Bead, Program A Shot, Program A Stream, Program A Swirl, ProLink, Pro Meter, Pro Stream, Pulsar, Quantum, RBX, Rhino, Saturn, Saturn with rings, Scoreguard, SC5, S. design stylized, Seal Sentry, Sealant Equipment & Engineering, Inc., SEE and design, See Flow, Select Charge, Select Coat, Select Cure, Servo Flo, Shot A Matic, Signature, Signature - stylized, Slautterback, Smart Coat, Smart Gun, Solder Plus, Spectrum, Speed Coat, Spirex, Spraymelt, Spray Squirt, StediFlo, Stratablend, Super Squirt, SureBead, Sure Clean, Sure Coat, Sure Max, SureWrap, TAH, Tela Therm, Tip Seal, Tracking Plus, TRAK, Trends, Tribomatic, Trilogy, TrueBlue, TrueCoat, Tubesetter, Ultra, UniScan, UpTime, U TAH, Value Plastics, Vantage, Veritec, VersaBlue, Versa Coat, VersaDrum, VersaPail, Versa Screen, Versa Spray, VP Quick Fit, VP Quick-Fit stylized, VP stylized, Walcom, Watermark, When you expect more., X Plane, Xaloy, Xaloy - stylized, YesTech är registrerade varumärken tillhöriga Nordson Corporation. Accubar, Active Nozzle, Advanced Plasma Systems, AeroDeck, AeroWash, AltaBlue, AltaSlot, Alta Spray, AquaCure, ATS, Auto Flo, AutoScan, Axiom, Best Choice, BetterBook, Blue Series, Bravura, CanNeck, CanPro, Celero, Chameleon, Champion, Check Mate, ClassicBlue, Classic IX, Clean Coat, Cobalt, Concert, ContourCoat, Controlled Fiberization, Control Weave, CPX, cselect, Cyclo Kinetic, DispensLink, DropCure, Dry Cure, DuraBraid, DuraCoat, e.dot+, E Nordson, Easy Clean, EasyOn, EasyPW, Eclipse, Equalizer, Equi=Bead, Exchange Plus, FillEasy, Fill Sentry, FlexSeam, Flow Coat, Fluxplus, G Net, G Site, Genius, Get Green With Blue, Gluie, Ink Dot, IntelliJet, ion, Iso Flex, itrend, KVLP, Lacquer Cure, Maxima, Mesa, MicroFin, MicroMax, Mikros, MiniEdge, Minimeter, MiniPUR, MonoCure, Multifil, MultiScan, Myritex, Nano, OmniScan, OptiMix, OptiStroke, Optix, Origin, Partnership+Plus, PatternJet, PatternPro, PCI, PharmaLok, Pinnacle, PluraMix, Powder Pilot, Powder Port, Powercure, Process Sentry, Pulse Spray, PURBlue, PURJet, PurTech, Quad Cure, Ready Coat, RediCoat, RollVIA, Royal Blue, Select Series, Sensomatic, Shaftshield, SheetAire, Smart, Smartfil, SolidBlue, Spectral, Spectronic, SpeedKing, Spray Works, StediTherm, Summit, Sure Brand, SureFoam, SureMix, SureSeal, Swirl Coat, Tempus, ThruWave, TinyCure, Trade Plus, Trio, FruFlow, Ultra FoamMix, UltraMax, Ultrasaver, Ultrasmart, Universal, ValueMate, Versa, VersaPUR, Viper, Vista, Web Cure, 2 Rings (design) är varumärken tillhöriga Nordson Corporation. Beteckningar och symboler som finns i detta dokument kan vara varumärken, som om de används av tredjepart för egna ändamål, kan medföra varumärkesintrång. Alla rättigheter förbehålles

3 Innehållsförteckning I Innehållsförteckning Nordson International... O 1 Europe... O 1 Distributors in Eastern & Southern Europe... O 1 Outside Europe... O 2 Africa / Middle East... O 2 Asia / Australia / Latin America... O 2 China... O 2 Japan... O 2 North America... O 2 Säkerhetsinstruktioner... 1 Kvalificerad personal... 1 Avsedd användning... 1 Varningssymboler... 2 Regelverk och typgodkännanden... 2 Personsäkerhet... 2 Brandsäkerhet... 3 Åtgärder i händelse av felfunktion... 3 Skrotning av utrustningen... 3 Beskrivning... 4 Komponenter i en GD 200S detektor... 4 Komponenter i en GD 200F detektor... 6 Installation... 8 Uppackning av detektorn... 8 Monteringssatser... 8 Monteringsanvisningar... 9 Detektorns dimensioner Montage av detektorn Installation av en GD 200F detektor Vinkelrätt/vinklat montage Anslutning av detektorn till LogiComm styrenheten GD200F detektorns utgångskontakt GD200S detektorns utgångskontakt Anslutning av flera detektorer LED status Start av systemet Inställning Kalibrering av detektorn för belysningens nollnivå Inställning av detektorns känslighet Inställning av offset Inställning av avstånd mellan detektor och triggenhet (STO) Optimalt fokalavstånd Inställning av detektorns lins... 24

4 II Innehållsförteckning Underhåll Byte av ljuskälla Rengöring av linsen Reservdelar Reservdelar för GD 200S Tillbehör för GD 200S Reservdelar för GD 200F Tillbehör för GD GD200 till GD200s ombyggnadssats P/N Detektorspecifika menyer... A 1 Inställning av verifieringsmall... A 1 Inställning av ackumulerad limsträngslängd... A 3 Inställning av maximal pauslängd... A 4 Detektor vid andra styrenheter... B 1 Anslutning av detektorn till ett G NET system... B 1 Anslutning av detektorn till ett PLC system... B 2 Detektorns utgångskontakt... B 2

5 Introduction O 1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Nordson UV EFD Italy Netherlands Norway Hot Melt Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Switzerland United Kingdom Hot Melt Industrial Coating Systems Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_Q-1112-ATL

6 O 2 Introduction Outside Europe For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA China Japan North America China Japan Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_Q-1112-ATL 2012 Nordson Corporation All rights reserved

7 GD 200S och GD 200F detektorer 1 GD 200S och GD 200F detektorer Säkerhetsinstruktioner Läs detta avsnitt innan utrustningen börjar användas. Detta avsnitt innehåller rekommendationer och instruktioner som skall användas för att på ett säkert sätt installera, handha och underhålla (fortsättningsvis benämnt som använda ) den produkt som beskrivs i detta dokument (fortsättningsvis benämnt som utrustningen ) Ytterligare säkerhetsinstruktioner, i form av varningsmeddelande som gäller vid specifika arbetsmoment, ges genomgående i detta dokument. VARNING! Försummar man säkerhetsinstruktionerna, rekommendationerna eller de olycksförebyggande anvisningarna som ges i detta dokument, kan detta leda till personskada, ev. med dödlig utgång, eller leda till skada på utrustningen eller dess tillbehör. Kvalificerad personal Utrustningens ägare är skyldig att kontrollera att Nordsons utrustning är installerad, använd och reparerad av kvalificerad personal. Kvalificerad personal är sådana anställda eller kontrakterade personer som genom utbildning kan utföra de tilldelade arbetsuppgifterna. De har kännedom om alla relevanta säkerhetsföreskrifter och lagar och är fysiskt kapabla att utföra sina tilldelade arbetsuppgifter. Avsedd användning Används Nordsons utrustning på annat sätt än vad som beskrivs i den medföljande dokumentationen kan detta medföra personskador eller skador på utrustningen. Några exempel på icke avsedd användning är: användning av oförenliga material att göra ej auktoriserade modifieringar ta bort eller förbikoppla säkerhetsanordningar, vakter eller säkerhetsförreglingar använd ej passande eller skadade delar användning av ej godkänd tilläggsutrustning drift av utrustningen utanför de maximala specifikationerna

8 2 GD 200S och GD 200F detektorer Varningssymboler Genomgående i detta dokument används de följande varningssymbolerna och signalorden, för att göra läsaren uppmärksam på risker för personskador eller för att peka ut förhållanden som kan leda till skador på utrustningen eller tillbehör. Följ alltid de säkerhetsinstruktioner som följer efter signalorden. VARNING! Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till allvarlig personskada, ev. med dödlig utgång. OBSERVERA: Identifierar en potentiell farosituation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller allvarlig personskada. OBSERVERA: (Använd utan varningssymbolen) Identifierar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till skador på utrustningen eller dess tillbehör. Regelverk och typgodkännanden Kontrollera att all utrustning är dimensionerad och godkänd för den användningsmiljö den skall användas i. De godkännande som erhållits för Nordsons utrustning kommer inte att var giltiga, om instruktioner för installation, handhavande och reparation inte följs. Alla steg vid installationen av utrustningen måste uppfylla alla allmänna eller lokala föreskrifter eller lagar. Personsäkerhet För att förhindra skador följ dessa instruktioner. Använd inte och utför inte service på utrustningen om du inte är kvalificerad. Använd inte utrustningen om inte säkerhetsanordningar, dörrar, eller kåpor är intakta och automatiska förreglingar fungerar invändningsfritt. Förbikoppla eller forcera inte någon säkerhetsanordning. Håll undan för rörliga utrustningsdelar. Innan man justerar eller reparerar någon rörlig utrustningsdel, stäng av nätaggregatet och vänta tills att utrustningen har stannat. Blockera arbetsbrytare och spärra utrustningen så att den inte gör någon oväntad rörelse. Sänk trycken (genom att låta material eller luft tränga ut) i hydraul eller pneumatikdelar innan några justerings eller servicemoment utförs på trycksatta system eller komponenter. Koppla ur matningsspänningen, blockera och märk ut arbetsbrytare innan servicearbeten påbörjas på elektrisk utrustning.

9 GD 200S och GD 200F detektorer 3 Om man får även den minsta elstöt, stäng omedelbart av all elektrisk utrustning. Starta inte utrustningen igen, innan problemet har identifierats och åtgärdats. Anskaffa och läs material och säkerhetsdatabladen (MSDS) för alla material som används. Följ tillverkarens instruktioner beträffande säker hantering och användning av materialet och använd rekommenderad personskyddsutrustning. För att förhindra skador, var uppmärksam på ej uppenbara faror inom arbetsområdet vilka ofta inte helt kan elimineras, t.ex. heta ytor, vassa kanter, spänningssatta elektriska kretsar och rörliga delar som inte kan kapslas in eller på annat sätt skyddas av praktiska skäl. Brandsäkerhet För att undvika en brand eller explosion, följ nedanstående instruktioner. Stäng omedelbart av all utrustning om du upptäcker statiska urladdningar eller gnistor. Starta inte utrustningen igen, innan orsaken har utretts och åtgärdats. Rök inte, svetsa inte och använd inte öppen låga där brännbara material används eller lagras. Sörj för tillräcklig ventilation för att undvika att farlig koncentration av lättförångade material eller ångor uppstår. Se lokala föreskrifter eller i material och säkerhetsdatabladet för anvisningar. Bryt inte spänningssatta elektriska kretsar medan man arbetar med brännbara material. Stäng av elförsörjningen vid en arbetsbrytare så att gnistbildning förhindras. Lär dig var nödstoppsknapparna, avstängningsventiler och brandsläckare är placerade. Rengör, underhåll, testa och reparera utrustningen enligt instruktionerna i utrustningens användarhandledning. Använd endast reservdelar som är konstruerade för användning tillsammmans med den ursprungliga utrustningen. Kontakta Er Nordson representant för information om reservdelar och övriga råd. Åtgärder i händelse av felfunktion Skrotning av utrustningen Om ett system eller någon utrustningsdel i systemet inte fungerar tillfredsställande, stäng omedelbart av systemet och genomför nedanstående steg: Bryt matningsspänningen och blockera arbetsbrytare. Stäng avstängningsventilerna för tryckluft och sänk trycket. Leta upp orsaken till felfunktionen och åtgärda denna innan utrustningen startas igen. Skrota utrustning och material som används vid driften enligt gällande miljöföreskrifter.

10 4 GD 200S och GD 200F detektorer Beskrivning Denna användarhandledning beskriver installation, anslutning och handhavande av GD 200S och -200F (med fiberoptisk kabel) limdetektorer så som de används tillsammans med LogiComm styrsystem och andra styrsystem. GD 200 och -200F detektorer används för att detektera förekomst av kallimm. Komponenter i en GD 200S detektor Bild 1 Komponenter i en GD 200S detektor

11 GD 200S och GD 200F detektorer 5 Komponenter Funktion 1. Detektorkabel Ansluter detektorn till en DB 9 förlängningskabel. 2. Lim (eller limnings) lysdiodindikator 3. Öka/minska tangenter för känslighet 4. Nollkalibreringstangent 5. Hög/låg lysdiodindikatorer Lyser grönt när det finns lim. Tryck på dessa tangenter för att ställa in detektorns känslighet. Tryck på denna tangent för att kalibrera detektorns nollnivå för belysning. Lyser rött för att indikera att detektorn antingen utsätts för för mycket ljus, eller att detektorn får för lite ljus. 6. Lins Fokuserar ljuset på substratet. Linsen sitter på detektorns undersida. 7. Ljuskälla Via denna kan man komma åt ljuskällan.

12 6 GD 200S och GD 200F detektorer Komponenter i en GD 200F detektor Bild 2 Komponenter i en GD 200F detektor

13 GD 200S och GD 200F detektorer 7 GD-200F detektorns komponenter förklaras som följer: Komponenter Funktion 1. Fästmagnet Fäst detektorn genom att använda antingen fästmagneten eller fästvinkeln. 2. Fästvinkel 3. Lim (eller limnings) lysdiodindikator 4. Öka/minska tangenter för känslighet 5. Nollkalibreringstangent 6. Hög/låg lysdiodindikatorer 7. Fiberoptisk kabel och lins ANM: GD 200F detektorn levereras med en fästmagnet och en fästvinkel. Lyser grönt när det finns lim. Tryck på dessa tangenter för att ställa in detektorns känslighet. Tryck på denna tangent för att kalibrera detektorns nollnivå för belysning. Lyser rött för att indikera att detektorn antingen utsätts för för mycket ljus, eller att detektorn får för lite ljus. Fokuserar ljuset på substratet. Linsen sitter på fiberkabelns ände. Den fiberoptiska kabeln kan levereras i två olika längder: 457 mm (18 tum) eller 813 mm (32 tum). 8. Lucka för ljuskälla Via denna kan man komma åt ljuskällan. Anslutning för detektorinterface 9. Kontakt för anslutning av Se bild 10 som visar anslutningen av matningsspänning limdetektorn till en LogiComm styrenhet och och utsignal vidare i Appendix B hur limdetektorn ansluts till andra typer av styrenheter.

14 8 GD 200S och GD 200F detektorer Installation VARNING! Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område. I detta avsnitt ges följande anvisningar: Montage av detektorn Anslutning av limdetektorn till LogiComm styrenheten. Se vidare Appendix B för detaljanvisningar för anslutning av detektorn till andra styrenheter. Inställning av detektor ANM: Detektorn håller kapslingsklass IP56 (NEMA 4). Uppackning av detektorn Detektorn är klar för installation när den skickas från fabrik. 1. Packa försiktigt upp detektorn. Iakttag försiktighet för att undvika skador på utrustningen, då denna packas upp. 2. Kontrollera om utrustningen fått några transportskador. Kontakta er Nordson representant om det finns några transportskador. 3. Kontrollera att den medföljande monteringssatsen finns i förpackningen. Monteringssatser Kontrollera att följande detaljer finns i monteringssatsen: Detektor T fästmutter med skruv GD 200F fästvinkel (endast vid fiberoptiskt utförande)

15 GD 200S och GD 200F detektorer 9 Monteringsanvisningar Följ nedanstående anvisningar vid montaget av detektorn: Kontrollera att monteringsplatsen ger tillräcklig frigång för att på enkelt sätt komma åt linsen och de aktuella kablarna. Kontrollera att detektorn placerats så nära applikatorn (pistolen) som möjligt. Detektorlinsen bör inte utsättas för onödigt mycket ljus eller direkt solljus när den är i drift. Detektorerna är konstruerade för att kunna användas mellan 0 och 50 C (32 och 122 F). Linsen måste hållas fri från fukt, smuts, damm, och lim. Kondenserande förhållanden måste undvikas i vissa applikationer. Den fiberoptiska kabeln kan skadas om den hanteras ovarsamt. Kabeln får aldrig vridas eller böjas med en radie som är mindre än 50 mm (2 tum).

16 10 GD 200S och GD 200F detektorer Detektorns dimensioner Använd följande måttangivelser för att justera fästvinkeln. Bild 3 4 visar dimensionerna för den fiberoptiska kabeln för en GD 200F detektor. Bild 3 Dimensioner GD 200F limdetektor

17 GD 200S och GD 200F detektorer 11 Bild 4 Dimensioner för den fiberoptiska kabeln 1. Längder för den fiberoptiska kabeln: 813 mm (32 tum) eller 457 mm (18 tum)

18 12 GD 200S och GD 200F detektorer Bild 5 Dimensioner GD 200S limdetektor

19 GD 200S och GD 200F detektorer 13 Montage av detektorn GD 200S och 200F detektorer monteras med hjälp av det T-formade spåret och en fästmutter. Det T-formade spåret och fästmuttern sitter på detektorns baksida. Uppbyggnaden av utrustningen och produktionslinjen kan kräva modifieringar av de monteringsalternativ som beskrivs i detta avsnitt. Oberoende av vilket montagesätt som används, se Monteringsanvisningar. Nedanstående bild ger de mått som behövs för att placera monteringsvinklarna, detektorn och övriga GD 200 specifika komponenter. Monteringsvinkeln visas endast som referens, den aktuella installationen kan vara annorlunda. Se bild 6 och 7 där måtten för installationen ges och de viktigaste komponenterna beskrivs. Bild 6 Mått som behövs vid installationen av GD 200 detektor

20 14 GD 200S och GD 200F detektorer 7 Bild 7 GD 200 detektorns monteringskomponenter 1. Fäststång 2. Applikator och fördelare 3. Detektorvinkel 4. Detektor 5. Styrskena 6. Applikatorvinkel 7. T fästmutter med skruv ANM: Anslutningskablarna, stången, diverse vinklar och pistolmodulen och fördelaren kan beställas separat.

21 GD 200S och GD 200F detektorer 15 Installation av en GD 200F detektor GD 200F detektorn kan monteras med T-spårsmuttern, fästmagneten eller klämman för montagestången. Bild 8 GD 200F detektorns monteringskomponenter 1. Fäststång 2. GD 200F detektor 3. Fiberoptisk kabel 4. Hållare för fiberoptisk kabel 5. Styrskena 6. Applikatorvinkel 7. Applikator och fördelare 8. Fästklämma 9. Fästmagnet

22 16 GD 200S och GD 200F detektorer Använd någon av de följande möjligheterna för att montera GD-200F detektorn: Sätt fästmagneten på något stabilt metallföremål. eller Fäst montagestångens klämma ordentligt på en stång Se Reservdelar där artikelnummer för kabel och fästdetaljer finns angivna. Vinkelrätt/vinklat montage Använd någon av de följande metoderna vid montage av detektorn: Vinkelrätt montage (vinkelrätt mot substratet) används när ytan är matt, eller ej glansig. ANM: Vid montaget av GD-200F detektorn för vinkelrätt montage, kontrollera att den fiberoptiska kabelns lins är vinkelrät mot ytan. Vinklat montage (vanligen 8-12 från vinkelrätt läge) används när ytan är glansig eller reflekterande, i vilket fall man måste minska reflektionen.

23 GD 200S och GD 200F detektorer 17 ANM: Vid montaget av GD-200F detektorn för vinklat montage, kontrollera att den fiberoptiska kabelns lins är vinklad 8-12 ut från det vinkelräta läget. Bild 9 Monteringssätt 1. Vinkelrätt montage (matt eller ej glansig yta) a: lim 2. Vinklat montage (stor glansighet) a: lim b: maximalt 15 graders justerbar vinkel Not: Vid vinklat montage kan detektorn vinklas ut maximalt 15 grader.

24 18 GD 200S och GD 200F detektorer Anslutning av detektorn till LogiComm styrenheten Anslut kabeln mellan DB 9 kontaktingången på detektorn till DB 9 kontakten på styrenhetens verifieringspanel. Bild 10 Anslutning av detektorn till LogiComm styrenheten 1. Verifieringspanel 3. Detektorkabel 2. Styrenhetens DB 9 ingångskontakt 4. DB 9 förlängningskabel för anslutning av detektorn 5. Detektorkabel GD200F detektorns utgångskontakt Följande tabell visar stiftbeläggningen i DB 9 (han) kontaktutgång på detektorn. Stift Signal 1 24 VDC (+) eller 24 VAC 6 24 VDC (-) eller 24 VAC 7 Signaljord 8 Utsignal lim (30V, NPN utgång) ANM: Detektorn har en öppenkollektor-utgång (via DB 9M) som kan sänka 100 ma vid upp till 30V för höghastighetssignalering.

25 GD 200S och GD 200F detektorer 19 GD200S detektorns utgångskontakt Följande tabell visar stiftbeläggningen i detektorns utgångskontakt. Stift Signal 1 24 VDC (+) 7 Signaljord 8 Utsignal lim (30V, NPN)

26 20 GD 200S och GD 200F detektorer Anslutning av flera detektorer Om fler än en detektor skall anslutas till styrenheten, använd en sekvensenhet för matning (P/N ) för varje extra detektor. Bild 11 Anslutning av flera detektorer 1. Sekvensenhet för matning 2. Detektorkabel 3. Flera detektorer LED status Lysdioderna indikerar följande systemtillstånd: Lysdiod Lim Hög Låg Status Lyser grönt när lim detekteras. Lyser rött när detektorn utsätts för för mycke ljus. Lyser rött när detektorn utsätts för för lite ljus. Start av systemet Innan systemet konfigureras kontrollera följande: Detektorn har anslutits till styrenheten. Styrenhetens närspänningskabel har anslutits till ett jordat uttag. Styrenheten är tillslagen.

27 GD 200S och GD 200F detektorer 21 Inställning Med detektorns tangenter kan man ställa in känslighetsgränsen för den aktuella tillämpningen. Kalibrering av detektorn för belysningens nollnivå Se bild 12 som visar placeringen för detektorns tangenter och lysdiodindikatorer. Följ nedanstående anvisningar för att lära detektorn hur den skall ställa in sin bakgrundsbelysningsnivå när det inte finns någon produkt. 1. Rikta detektorlinsen bort från målområdet och ev. ljuskällor. 2. Tryck en gång på. Detektorns nollnivå för belysning har nu ställts in. Intervall Detektorn bör kalibreras om följande inträffar: a. Vid den första drifttagningen. b. När detektorn flyttas till en ny placering. c. Om det sker en drastisk ändring av omgivningens belysningsnivå. d. Femton minuter efter att produktionslinjen har startats. Bild 12 Detektorns tangenter och lysdioder 1. Limindikeringsdiod 2. Öka/minska tangenter för känslighet 3. Nollkalibreringstangent 4. Hög/låg lysdiodindikatorer

28 22 GD 200S och GD 200F detektorer Inställning av detektorns känslighet Följ nedanstående steg för att ställa in detektorns omslagsnivå 1. Med ett stillaliggande substrat (utan lim) under detektorn och med rätt fokusavstånd på mm ( tum), trycker man samtidigt in och. Känsligheten ställs automatiskt in till det förinställda värdet som bestäms av avläsningen från substratet. 2. Kontrollera känsligheten genom att placera ett substrat med lim under detektorn. Kontrollera att lysdioden Lim tänds. 3. Kör produkten genom maskinen på normalt sätt (med lim) och kontrollera övervakningsmenyn på styrenheten. Kontrollera att lim påvisas på tillförlitligt sätt och med korrekt placering. 4. Ändra känsligheten för att få en stabil avkänning från detektorn: Om övervakningsmenyn visar en limsträng med avbrott, kontrollera detektorns inställning och öka vid behov limkänsligheten genom att flera gånger trycka på tills att en hel limsträng visas. Om övervakningsmenyn felaktigt visar lim på substratet, där det inte finns något lim, minska känsligheten genom att flera gånger trycka på tills att limmönstret visas korrekt. Intervall Känslighetsinställningen bör genomföras vid följande tillfällen: a. Vid den första drifttagningen. b. Efter produktbyte. c. När man ändrat limmönstret. d. Efter betydande ändring i limmängden.

29 GD 200S och GD 200F detektorer 23 Inställning av offset Inställning av avstånd mellan detektor och triggenhet (STO) Det rekommenderade området för inställningen (STO) är mm. 4 Bild 13 Inställning av fokallängd och offset 1. Placering av GD 200 lins 2. Rörelseriktning 3. Substrat 4. Fotocellens lins ANM: Inställningarna för offset detektor till triggenhet (STO), samt offset pistol till triggenhet (GTO), är mycket viktiga för att styrsystemet skall fungera invändningsfritt. Dessa inställningar informerar väsentligen LogiComms beräkningsenhet och pekskärmen om den fysiska konfigureringen av enheterna i förhållande till varandra. Detektor till triggenhet offset används för att korrekt placera limsträngens bild på skärmen. Vid slutet av avståndet detektor till triggenhetens offset börjar beräkningsenheten att övervaka detektoringången. Avkänningsområdena och detektormasken baseras även på detta avstånd. Pistol till triggenhet offset används av mönsterstyrenheten för att avgöra avståndet från centrumlinjen i pistolmunstycket till centerlinjen genom detektorlinsen.

30 24 GD 200S och GD 200F detektorer Optimalt fokalavstånd Optimalt avkänningsavstånd från detektorns undersida till substratet är 28 mm (1.1 tum). Inställning av detektorns lins Använd följande metod för att fokusera detektorlinsen. Skjut sakta upp eller ner GD 200 detektorn tills att ljusfläcken på substratet blir skarpt avgränsad. Se 1 i bild 14. Skjut sakta upp eller ner GD 200F detektorns fiberoptiska kabelhållare tills att ljusfläcken på substratet blir skarpt avgränsad. ANM: När linsens fokalavstånd är korrekt, kommer ljusfläcken på substratet att bilda en tydlig cirkel, med några spridda svarta fläckar. De svarta fläckarna är i själva verket fotodetektorerna i linsen som detekterar det ljus som reflekteras från substratet. ANM: Man kan behöva använda solglasögon om ljuset från detektorn är för skarpt, vilket kan göra det svårt att genomföra denna procedur. Bild 14 Inställning av GD 200 linsens fokalavstånd 1. Skarpt avgränsade kanter på ljusfläcken på substratet (korrekt) 2. Spridd ljusfläck på substratet (ej korrekt)

31 GD 200S och GD 200F detektorer 25 Underhåll VARNING! Tillåt endast kvalificerad personal att utföra följande arbetsuppgifter. Iakttag och följ säkerhetsinstruktionerna i detta dokument och i övrig dokumentation som berör detta område. Byte av ljuskälla 1. Koppla loss kabeln till detektorn. 2. Lossa de två skruvarna för att öppna luckan för ljuskällan. Se bild 2 där luckans för ljuskällans placering framgår. 3. Drag ut lampan ur lamphållaren och sätt i den nya lampan. 4. Sätt tillbaka luckan över ljuskällan genom att dra åt de två skruvarna som lossades i steg Sätt tillbaka kabeln som lossades i steg 1. Rengöring av linsen Rengör med jämna mellanrum detektorns lins med en ren och mjuk trasa. Låt inte för stora mängder damm ansamlas, och kontrollera att det inte sker någon påbyggnad av tätmassa eller lim på detektorlinsen.

32 26 GD 200S och GD 200F detektorer Reservdelar För att beställa reservdelar, kontakta Nordson Servicenter eller Er närmsta Nordson representant. Reservdelar för GD 200S Tillbehör för GD 200S Reservdelsnummer Beskrivning GD200, SENSOR ASSY Reservdelsnummer Beskrivning GD200, SENSOR ASSY CABLE,GD200S-LOGICOMM,5M CABLE,GD200S-LOGICOMM,10M PCA,GD100/200,PUR, SEQUENCER LAMP,REPLACEMENT GD200S/F

33 GD 200S och GD 200F detektorer 27 Reservdelar för GD 200F

34 28 GD 200S och GD 200F detektorer Referens Reservdels nummer Beskrivning GD200F,SENSOR,ASSY,18IN,LG GD200F,SENSOR,ASSY,32IN,LG SCR,SKT,10-32X.625,ZN BRACKET,SENSOR,GD200F SCR,HEX,MACH,M6X16,ZN SENSOR, COLD GLUE, GD200F, SCREW, KNURLED HD, X 1IN LG Washer,Plastic,od.0.45xid.0.175x BRACKET,MOUNTING GD100W,16MM LENS,LONG MAGNET,ROUND BASES,2-5/8ODX9/32DIA HOLE SCR,SKT HD,1/4-20X3/8,BLK SCR,SKT,M5X14,BL WASHER,FLAT,E,#10,REG,STL,ZN 1 Antal Tillbehör för GD 200 Reservdelsnummer Beskrivning PCA, GD100/200 PWR SEQUENCER, LOGICOMM CABLE, SENSOR, GD100F, 10 FT CABLE, SENSOR, GD100F, 25 FT BULB, REPLACEMENT, GD 100/ T NUT, DIN 508/ ISO LAMP,REPLACEMENT GD200S/F ADAPTER,GD F,LENS HOLDER

Smältlimsapplikatorer SB60 BoD

Smältlimsapplikatorer SB60 BoD Smältlimsapplikatorer Användarhandledning - Swedish - Utgåva 06/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning gäller för hela serien av enheter. Beställningsnummer

Läs mer

Uppvärmda slangar TC...

Uppvärmda slangar TC... Uppvärmda slangar Användarhandledning - Swedish - NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning Denna användarhandledning gäller för hela serien. Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för

Läs mer

VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ VersaBlue och VersaBlue Plus Smältare i serie N Typerna VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Användarhandledning - Swedish - Utgåva 02/14 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Anmärkning: Denna användarhandledning

Läs mer

Freedom smältlimssystem

Freedom smältlimssystem Freedom smältlimssystem Mjukvaroversion 2.672 Användarhandledning - Swedish - Utgåva 7/13 Detta dokument innehåller viktig säkerhetsinformation. Vänligen läs igenom och följ all säkerhetsinformation i

Läs mer

Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol

Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol Tribomatic 500 manuell pulverspraypistol Användarhandledning P/N - Swedish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer P/N = Beställningsnummer för Nordson Artikel Anmärkning Denna publikation

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21

AERO 20 AERO 25. www.nilfisk-alto.com 302002328-2008-05-21 www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 SVENSK - Bruksanvisning Viktiga säkerhetsinformationer Innan du tar maskinen i drift ska du läsa igenom denna bruksanvisning, och därefter förvara

Läs mer

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser

SK102Z ANVÄNDARMANUAL. Självnivellerande krysslaser SK102 ANVÄNDARMANUAL Självnivellerande krysslaser SK102Z VARNING: För din personliga säkerhet, LÄS igenom alla instruktioner innan användning. SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS.

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro

Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Bruksanvisning Huvudmus till Compact Rolltalk Tracker Pro Art.nr.: 105 660 Rev D SE Innehåll Detta följer med produkten... 3 Installera Tracker Pro... 4 Anslutning av Tracker Pro... 4 Montera Tracker Pro...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Single Cable LNB Mikrovågshuvud

Single Cable LNB Mikrovågshuvud Canal Digital Sverige AB 5 80 Stockholm Kundservice 0770-33 canaldigital.se Single Cable LNB Mikrovågshuvud MED EN UTGÅNG FÖR UPP TILL FYRA BOXAR OCH TVÅ UNIVERSALUTGÅNGAR FÖR ÄLDRE UTRUSTNING canaldigitalsverige

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb.

MCP 4 snabbmanual. Minnet rymmer 100 jobb. MCP 4 snabbmanual Limsystemet är grundinställt av leverantören: * Vid spolning/tömning har ett tryck inställts. * En miniminhastighet har angivits under vilken inget lim appliceras * Vid låg hastighet

Läs mer

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla

Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla FOM, FOS-850, FOS-1300, FOS-850/1300 Fiberoptikkraftmätare Fiberoptikljuskälla Anvisningar Inledning Denna Fiberoptikkraftmätare (FOM) mäter den optiska kraften i fiberoptikkablar. FOM anger eventuell

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning

Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Solatube dagsljus dimmer Installations anvisning Läs alla varningar och instruktioner innan du påbörjar installationen. 2a 1 LISTA ÖVER TILLBEHÖR Antal 1. Dagsljus dimmer (1) 2. Fästanordningar (1) a.

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1

Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok. 9238687 Utgåva 1 Nokia Converter (CA-55) Installationshandbok 9238687 Utgåva 1 Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Manual SE ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Manual SE ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 Manual SE Anvisning för UV-system, 18W inklusive specialbehållare Artikelnummer 1604 Komplett UV-system för

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

ANVÄNDARHANDBOK. -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB ANVÄNDARHANDBOK -System Inverter-luftkonditioneringsaggregat FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tack för att du köpt ett Daikin luftkonditioneringsaggregat.

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse

Bruks och monteringsanvisning NX-M. Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Bruks och monteringsanvisning NX-M Rörelsedetektor till NX-4 Personliga säkerhetssystem Alarm för Gas, Rök och Rörelse Funktion: Rörelsedetektorn NX-M är en special tillverkad detektor som tillbehör till

Läs mer

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd

Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP. Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd Installationshandbok för Universal WiFi Range Extender WN3000RP Utökad trådlös räckvidd Routerns räckvidd 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas,

Läs mer

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet

Kontrollmetoder MCV12-10 VDO DTCO1381 med MKII enhet Kontrollmetoder MCV12-10 med MKII enhet Första installationen av en DTCO1381 sid 3 Nyinstallation (även byte från analog eller till en ny digital) Förinstallerad från fabrik Periodisk kontroll av en DTCO1381

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Encore manuellt pulverspraysystem vägg eller slidmontage

Encore manuellt pulverspraysystem vägg eller slidmontage Encore manuellt pulverspraysystem vägg eller slidmontage Användarhandledning Swedish Ugåva 11/08 Detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Gå till http://emanuals.nordson.com/finishing för

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1

Tele Radio Lynx. Installationsinstruktion SVENSKA IM-LX-RX001-A01-SE ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 Tele Radio Lynx Installationsinstruktion SVENSKA ARTIKELNUMMER: LX-T1-1, LX-T1-2, LX-T1-3, LX-R2-1 IM-LX-RX001-A01-SE SE INNEHÅLL Produktinställningar 4 Tillgängliga kanaler 5 Handenheter 6 Stationär enhet

Läs mer

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare

PåSvenska. Hårddisk. AppleCare PåSvenska Hårddisk AppleCare Instruktioner för byte Följ de här instruktionerna noga. Om instruktionerna inte följs finns risk för att utrustningen skadas och att garantin inte gäller. Byte av en ATA-hårddisk

Läs mer

Mönsterstyrenheter serie EPC-30 Eclipse

Mönsterstyrenheter serie EPC-30 Eclipse Mönsterstyrenheter serie EPC-30 Eclipse Användarhandledning P/N 412 719 C -- Swedish -- NORDSON CORPORATION DULUTH, GEORGIA USA This equipment is regulated by the European Union under WEEE Directive 2002/96/EC.

Läs mer

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173

ThinkCentre. Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428 Modellerna 8171, 8172, 8173 ThinkCentre Handbok för att ta bort och byta ut maskinvara Modellerna 8424, 8425, 8428

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

icontrol Integrerat styrsystem

icontrol Integrerat styrsystem icontrol Integrerat styrsystem Användarhandledning Swedish Utgåva 3/4 Detta dokument finns på Internet på http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Beställningsnummer

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel.

1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. Oljeavskiljarlarm 1 st givare med 2 meter kabel, ansluten till signalmottagare som i sin tur är ansluten till en EX-barrier med 5 meter kabel. 1 st Larmcentral (display), 1 st 220V strömadapter, 1 st påse

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41

INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 INSTALLATION GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. ALLMÄNT Kommunikationsenhet TBLZ-1/2-1-3-41 är avsedd att användas till luftbehandlingsaggregat GOLD version 4, A och B. Enheten består av: 1. 4-modulers normkapsling

Läs mer