Laborationssats Mekanik. Elevexperimentsats för mekanik förpackad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laborationssats Mekanik. Elevexperimentsats för mekanik förpackad"

Transkript

1 ergofysik

2 Laborationssats Ellära Elevexperimentsats för ellära förpackad i förvaringslåda med innehållsförteckning. Förvaringslådan passar i vårt möbelsystem bestående av rullvagnar och förvaringsskåp. Satsen innehåller bland annat kopplingsbord, resistorer, lamphållare och vippströmbrytare. Laborationssats Mekanik Elevexperimentsats för mekanik förpackad i förvaringslåda med innehållsförteckning. Förvaringslådan passar i vårt möbelsystem bestående av rullvagnar och förvaringsskåp. Satsen innehåller bland annat rullbana, vagn, vikter, friktionskropp, lutande plan och glaskolv. Laborationssats Värmelära Elevexperimentsats för värmelära förpackad i förvaringslåda med innehållsförteckning. Förvaringslådan passar i vårt möbelsystem bestående av rullvagnar och förvaringsskåp. Satsen innehåller bland annat kalorimeterkärl, doppvärmare, effektmotstånd och termometer. Hårdvara Laborationsutrustningen från Micro Support består av totalt åtta satser, varje sats förpackad i en låda med skumgummiinredning. Lådorna har olika färg och kan förvaras i några av våra rullvagnar eller förvaringsskåp. Genom att varje detalj har sin givna plats i lådan är det enkelt att hålla ordning samt inventera all utrustning efter genomfört laborationspass. All utrustning är utvald med utgångspunkt från att kunna användas i så många laborationer som möjligt. Satserna bygger på varandra vilket innebär att utrustning från laborationssatserna för kurs A även används för kurs B, detta för att minimera investeringskostnaderna och öka nyttjandegraden. Satserna kan även beställas med en bestyckning som anpassas efter Era behov. Självklart kan satserna användas oberoende av varandra, då man kanske vill uppdatera sin institution enbart med exempelvis utrustning inom optik. Laborationssats Optik Elevexperimentsats för optik förpackad i förvaringslåda med innehållsförteckning. Förvaringslådan passar i vårt möbelsystem bestående av rullvagnar och förvaringsskåp. Satsen innehåller bland annat konvexa linser, ryttare, optiskt bord, halogenlampa och 20 blad med gradskiva.

3 Laborationssats Elektromagnetism Laborationssats för laborationer inom elektromagnetism (Fysik B). Bygger vidare på grundsatsen för ellära. Innehåller laborationer med kondensatorer, spolar, elektriska fält, jordmagnetiska fält, induktion m.m. Laborationerna utförs manuellt men kan även utföras med vårt datorbaserade mätsystem CASSY. All utrustning är förpackad i en förvaringslåda med formgjuten skumplast passande våra rullvagnar och förvaringsskåp. Laborationssats Optik/vågrörelse Laborationssats för laborationer inom optik med tonvikt på vågrörelselabbar (Fysik B). Bygger vidare på grundsatsen för optik. Innehåller utrustning för laborationer inom diffraktion, inteferens, belysningslag, ljustes hastighet, gitterkonstant m.m. All utrustning är förpackad i en förvaringslåda med formgjuten skumplast passande våra rullvagnar och förvaringsskåp. Laborationsutrustningen består av åtta satser Laborationssats Mekanik/Vågrörelse Laborationssats för laborationer främst inom vågrörelseläran (Fysik B). Bygger vidare på grundsatsen för Mekanik. Innehåller utrustning för laborationer med stående våg, transversell/longitudinell, centralrörelse, kastparabel, pendel, Stefan Boltzmanns lag, stötförsök, impuls, ljudhastighet m.m. Laborationerna utförs manuellt men kan även utföras med vårt datorbaserade mätsystem CASSY. All utrustning är förpackad i en förvaringslåda med formgjuten skumplast passande våra rullvagnar och förvaringsskåp. Laborationssats Atom- och kärnfysik Laborationssats för laborationer inom både atom- och kärnfysik (Fysik B). Innehåller utrustning för laborationer med GM-rör, absorption, halveringstid alfa beta och gammastrålning, fotoelektrisk effekt, spektrometri m.m. Laborationerna utförs manuellt men kan även utföras med vårt datorbaserade mätsystem CASSY. All utrustning är förpackad i en förvaringslåda med formgjuten skumplast passande våra rullvagnar och förvaringsskåp.

4 Läromedel Ergo Fysik A och B innehåller all teori för gymnasieskolans fysikkurser och dessutom många uppgifter, problem och övningar. Innehållet är tydligt strukturerat. Med hjälp av olika bakgrundsfärger är det lätt att skilja lösta exempel, viktiga samband och formler från den löpande texten. I övningsdelen till varje kapitel fi nns, förutom räkneuppgifter, de särskilda avdelningarna Diskutera, Resonera och Uppskatta. Dessa uppgifter innehåller mycket fysik och eleverna får resonera fysikaliskt med utgångspunkt från teorin i kapitlet. Sist i kapitlen fi nns också ett antal hemlaborationer, som eleverna med enkel utrustning kan utföra utanför skolan.

5 Lärarmaterial Online Lärarhandledningar till Ergo Fysik A och B har samlats i ett gemensamt webbstöd. Här finns förslag på upplägg och bakgrundsfakta extrauppgifter lösningar till böckernas alla uppgifter redigerbara prov (endast A-bok) interaktiva kontrollfrågor (endast A) Elevmaterial Online Till eleverna finns ett särskilt webbstöd med lösningar till alla räkneuppgifter i böckerna extrauppgifter interaktiva kontrollfrågor där eleverna kan testa sig själva Detta ger stora möjligheter att variera undervisningen. I Lärarmaterial online ingår också laborationer som Liber har tagit fram i samarbete med Microsupport. Laborationerna är knutna till teorin i de olika kapitlen. Vår ambition med laborationerna är att eleverna ska se kopplingen mellan teori och experiment elevernas intresse och förståelse för fysik ska öka lärarens förberedelsearbete ska underlättas. Till hösten 2008 kompletteras onlinematerialet med laborationer till Kurs B. Läs mer om online-materialet på Där kan du också köpa aktiveringskoder. Materialet får du sedan tillgång till genom portalen Som privatperson kan du köpa aktiveringskoder till elevmaterialet genom till exempel Adlibris.

6 Densitet för en fast kropp och luft Fritt fall Ljusets dispersion färgspridning Glödlampa Utrustning En fast kropp, skjutmått, Digital våg CS200 med en decimals noggrannhet, glaskolv med kranar, handvakuumpump, underlag till glaskolv Uppgifter Försöket går ut på att bestämma densiteten för en fast kropp och luft. 1 Fast kropp Mät kroppens dimensioner och beräkna volymen. Väg kroppen. Bestäm kroppens densitet. Den fasta kroppens densitet är.. g/cm 3 = kg/m 3 Laborationer till Ergo Fysik A Liber AB Får kopieras 21 Utrustning Tempograf med remsa, vikt som går att fästa i tempografremsan, spänningsaggregat SpaceSaver 12 VAC, linjal/måttband med millimetergradering, gem Uppgifter Försöket går ut på att bestämma tyngdaccelerationen g vid fritt fall. Montera tempografen. Fäst en cirka 1 m lång tempografremsa i vikten och dra remsan genom tempografen. Se till att remsan kan löpa fritt utan nämnvärd friktion. För att skydda golvet kan en gummiplatta placeras på golvet under vikten. Slå på tempografen och släpp vikten. Kontrollera att du kan se märkena tydligt. Gör annars en ny remsa. Bestäm sträckan när vikten fallit i 0,05 s, 0,10 s, 0,15 s,.(så långt det går) genom att mäta på tempografremsan. För in värdena i en tabell med följande utseende: t/s s/m Rita en graf som visar sträckan som funktion av tiden. Lägg in värdena i räknarens listor och rita en motsvarande graf på räknaren. Anpassa en lämplig kurva till punkterna. Bestäm proportionalitetskonstanten. Jämför med uttrycket för fritt fall s = 0,5gt 2. Vilket värde på g ger ditt försök? Laborationer till Ergo Fysik A Liber AB Får kopieras 33 Utrustning Halogen, ryttare 2 st, vanna, pipett, spänningsaggregat SpaceSaver 12 V AC Optisk bänk, ljuskälla 12 V/20 W Halogen, ryttare 2 st, vanna, pipett, AC Uppgifter Försöket går ut på att undersöka hur det synliga ljuset sprider sig i en vätska och vilka färger som sprids mest respektive minst. Montera utrustningen som på fotot. Häll lite vatten i vannan och rikta lampan mot väggen på vannan. Droppa några droppar mjölk i vattnet och rör om. Studera ljuset från optiklampan som går rakt igenom vannan. Häll i ytterligare några droppar mjölk samt studera hur ljusets färg ändras i ljuskäglan. Hur många droppar mjölk som behöver droppas i vannan beror av totala mängden vätska. Vad kan du säga om hur ljuset sprids mellan molekylerna i vätskan? Vilken färg hos ljuset sprids minst? Vilken färg sprids mest? Att fundera över: Du har säkert lagt märke till att himlen är blå samt att solen och området runt solen blir allt rödare vid solnedgången. Förklaringarna till dessa fenomen har du i resultaten till denna laboration. René Descartes och Isaac Newton var bland de första som funderade över ljusets innehåll av olíka färger. Ta reda på lite om deras insatser inom optiken. kopieras 103 Får Utrustning Batteri, glödlampa, två multimetrar, några sladdar Uppgift Din uppgift är att koppla upp en krets och bestämma resistansen för glödtråden i lampan när den lyser. Laborationer till Ergo Fysik A Liber AB Får kopieras 85 Laborationerna Laborationerna till Ergo Fysik A och B är skrivna med utgångspunkt från kursernas innehåll och mål. Författarna är fysiklärare med lång erfarenhet av undervisning. I Ergo Fysik A genomförs laborationerna med mätmetoder på traditionellt vis, men de kan även utföras med vårt datorbaserade mätsystem CASSY. Till hösten 2008 kompletteras online-materialet med laborationer för B-kursen. Dessa kan utföras med manuella metoder alternativt datormätning.

7 Datormätning CASSY är ett datorbaserat mätsystem som används för att samla in mätdata med hjälp av olika givare och därefter bearbeta dessa i en anpassad programvara, CASSY-Lab. I laborationerna används elevinterfacet Pocket-CASSY, ett smidigt enkanaligt interface som kan insamla mätvärden med en hastighet på värden/s. En mängd olika givare fi nns att tillgå och interfacet ansluts till en PC via USB-kontakt. Som alternativ till vårt elevinterface fi nns en mer kraftfull variant, Sensor-CASSY med två kanaler och en samplingsfrekvens på värden/s. För ytterligare information om CASSY, var vänlig kontakta Micro Support. Inredning Till våra laborationssatser fi nns rullvagnar, väggskåp samt fasta skåp. Allt kan anpassas efter lokal och behov. Det går även att komplettera med lösa brickor där man själv kan bygga upp fack för att anpassa efter utrustning.

8 Välkommen till kundservice! Kontakta kundservice när du vill göra en beställning eller har frågor om våra produkter och leveranser. Libers representanter! Du kan alltid vända dig till våra kunniga representanter när du vill ha mer information om våra produkter, erbjudanden eller vill diskutera inköp. Hans Karlsson Tel: Fax: Liber, Stockholm Tel: Fax: /02 e-post: eller direkt på Bernt Wermée Tel: Fax: Ja tack, jag vill beställa: Beställningsfakta Läromedel och onlinematerial från Liber: NAMN (VAR GOD TEXTA!) SKOLA Ergo Fysik A SKOLANS Ergo ADRESS Fysik B X POSTNR/ORT Lärarmaterial online TEL Elevmaterial online FAX E-POST OBS! Endast ett cirkulationsex/titel och skola. Erbjudandet gäller t.o.m. aug 2007 eller så långt lagret räcker. Cirkulationsexemplar Ergo Fysik A R Gratis! Laborationssatser från Micro Support: B Fysik A Mekanik FYS Ellära FYS Optik FYS Liber Distribution Värmelära FYS Svarspost Fysik B Mottagare: Kundservice Optik/Vågrörelse Kundnummer FYS Vällingby Mekanik/Vågrörelse FYS Elektromagnetism FYS Atom- och Kärnfysik FYS Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. GÖTEBORG SALA STOCKHOLM OSLO Micro Support AB Micro Support AB Micro Support AB Micro Support AB Box 4033 Fridhemsgatan 15 Pyramidbacken 6 Øvre Vollgate 7 S V. Frölunda S Sala S Kungens Kurva N-0158 Oslo Tel: Tel: Tel: Tel: Fax: Fax: Fax: Fax:

HUVUDKATALOG. Naturvetenskap

HUVUDKATALOG. Naturvetenskap HUVUDKATALOG 2010/2012 Naturvetenskap Fysik Kemi Biologi MICRO SUPPORT är sedan flera år tillbaka ett av de ledande företagen inom utveckling, produktion och försäljning av laborationsutrustning för teknisk

Läs mer

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6

CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad... 2-3 ISO Intro... 4 ISO Kurs... 4 Cam Modul... 5 Textfräsning... 6 CNC/VERKSTADSTEKNIK CNC-Teknik Grund och Påbyggnad.................................... 2-3 ISO Intro.......................................................... 4 ISO Kurs..........................................................

Läs mer

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL EXCEL KAPITEL 1. 1. Skapa nedanstående kalkyl i Excel. I ruta B5 och B11 skall du inte skriva in värden utan Formler. I B5 skriver du = B2+B3+B4 och i B11 skriver du =B7+B8+B9+B10 I B13 skall

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 2008 Jonn Lantz

Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 2008 Jonn Lantz Stationer för Gymnasiecentrum-Work Shop Fysik 30-31/1 008 Jonn Lantz 1. Kastmaskin. Ballonger 3. Kraft & acceleration 4. Accelerometer 5. PET-bil 6. Rörelsedetektor 7. Småexperiment snurrstol trådrulle

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi

framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi framtidens bredband! Stadsnät från Borlänge Energi Fritt stadsnät i Sedan 95:-/mån Vi bjuder också på anslutningsavgiften Runt år 1800 kom telegrafen, 50 år senare telefonen. Två apparater som gjorde det

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Huset. Framtidsvägen 8. Ett temamaterial som ingår i Naturväktarnas Energi på hållbar väg

Huset. Framtidsvägen 8. Ett temamaterial som ingår i Naturväktarnas Energi på hållbar väg Huset Framtidsvägen 8 Ett temamaterial som ingår i Naturväktarnas Energi på hållbar väg Varje soluppgång borde ses som en ny möjlighet, varje dag som en ny utmaning att rädda vår planet och dess liv i

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Svar och lösningar Benjamin

Svar och lösningar Benjamin Kängurutävlingen 2014 Svar och lösningar Benjamin 1: A 0 Summerar vi entalen ger de 9, hundratalen ger 3 så det är inga minnessiffror att beakta. Summan av tiotalen är 0. 2: A 1 9999 + 1= 10 000. Talet

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning

Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Projektarbete 100p Rosendalsgymnasiet läsåret 2011/2012 Handledare: Thomas Andersson Författare: Robert Pettersson, Jakob Larsson, Vidar Swenning Bollkoll Avståndsanalys med en webkamera Sammanfattning

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER INNEHÅLL INLEDNING......................................................3 VARFÖR SKA GRUNDSKOLAN ANVÄNDA STOCKHOLMS MUSEER?.........................3

Läs mer

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson

FYSIK. Lennart Undvall Anders Karlsson YSIK Lennart Undvall Anders Karlsson ISBN 978-91-47-08596-5 2013 Lennart Undvall, Anders Karlsson och Liber AB Redaktion: Conny Welén ormgivare: Patrik Sundström Bildredaktör: Mikael Myrnerts Teckningar:

Läs mer

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online.

Equipe Service Manual. Steg för Steg. Inloggning. Dashboard. Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Equipe Service Manual Smidig hantering av medlemmar och kunder online. Med Equipe Service ges klubbar möjligheten att enkelt hantera försäljning av t ex medlemskap, ridhuskort, träningar och evenemang

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Användarmanual för nytt Byggläromedel

Användarmanual för nytt Byggläromedel Användarmanual för nytt Byggläromedel Innehållsförteckning Häften ersätts av böcker och onlinetjänster 1 Nya faktaböcker 1 Yrkesspecifika faktaböcker 2 Bygg online ett nytt e-läromedel 3 Kom igång med

Läs mer