Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon"

Transkript

1 Datum Beteckning Sida MTkPX (15) Handläggare, enhet Stefan Källberg Mätteknik , Specsavers Sweden AB Odinsplatsen 2A GÖTEBORG Jämförande kvalitetsutvärdering av glasögon SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut har genomfört en jämförande kvalitetsundersökning av sex par glasögon införskaffade från tre optikkedjor i Sverige: Synsam, Synoptik och Specsavers. Undersökningen har utarbetats i samråd med uppdragsgivaren. Sammanfattning De provade glasögonen inköptes av en man och en kvinna vilka rekryterats för uppdraget av SP. Hos respektive optiker så följde köparna den gängse proceduren vid glasögoninköp, dvs. de genomförde först en synundersökning och beställde därefter glasögon i enlighet med instruktioner från SP. De båda köparna var ombedda att införskaffa så liknande glasögon som möjligt hos de olika optikerna, både vad gäller bågar och glas, detta för att få så jämförbara produkter som möjligt. Samtliga glasögon skulle beställas med bästa tänkbara ytbehandling (främst hårdhets- och antireflexbehandlig). I det stora hela stämde de inköpta glasögonen överrens med intentionerna men eventuella skillnader har beaktats vid utvärderingen. De grundläggande optiska testerna innefattade glasögonens styrkor (sfär, cylinder och axel) och jämnhet över ytan samt linscentrens avstånd och positioner då dessa parametrar torde vara av största vikt för de flesta glasögonbärare. Vad gäller styrkorna så noterades inga signifikanta avvikelser gentemot recepten då de små skillnader som noterades var helt försumbara. För positionerna hos glasens optiska centrum uppmättes vissa mindre avvikelser jämför med recept och optimala positioner. Dock, med hänsyn till aktuella toleranser i standarder och hur dessa avvikelser påverkar en glasögonbärare, så bedöms samtliga glasögon som acceptabelt monterade och utan någon kvalitetsavvikelse. Andra tester inkluderar utvärdering av glasens ytbehandlingar, dvs. antireflex- och hårdhetsbehandling samt eventuella vatten och smutsavvisande egenskaper. Samtliga glasögon bedöms ha adekvata ytbehandlingar även om skillnaderna jämfört med helt obehandlade plastglas i några enstaka fall verkarv vara relativt små. Sammantaget hade glasögonen från Synsam något bättre ytbehandling än glasögonen från Specsavers och Synoptik, då de överlag presterade bäst eller bland de bästa glasögonen i de mest relevanta och utslagsgivande testerna (reflektans, reptålighet och rengöringsförmåga). Sammantaget presterade Specsavers och Synoptik relativt likvärdigt och något sämre i dessa tester. En mindre kvalitetsavvikelse noterades dock hos ett av glasögonen från Synsam pga. en ojämn reflektans mellan vänster och höger lins hos ett av paren. Några grundläggande mekaniska tester genomfördes också för att säkerställa tillräcklig robusthet och kvalité hos glasinfattning och bågar. Inga kvalitetsavvikelser noterades. Glasögonens brytningsindex verifierades utan anmärkning genom mekanisk mätning av linsradier. Sammanfattningsvis, givet de i flesta fall små uppmätta skillnader och avvikelser så kan glasögonen anses relativt likvärdiga ur ett användarperspektiv, dock med en viss fördel för ytbehandlingarna hos glasögonen från Synsam avseende reptålighet och rengöringsförmåga. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen SP Box Borås Västeråsen Brinellgatan Borås godkänt annat.

2 MTkPX (15) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Innehållsförteckning 2 1. Uppdragsgivare 3 2. Glasögoninköp Recept Sammanfattning butiker Glasögonpriser Jämförbarhet mellan inköpta glasögon 5 3. Provningsdatum 5 4. Provningsmetoder Vikt och dimensioner Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Transmittans Reflektans Brytningsindex Reptålighet/nötning Linsinfattning och bryggdeformation Vibrationsprov Vatten och smutsavvisande egenskaper/rengöring Utrustningslista 8 5. Resultat Vikt och dimensioner Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Transmittans Reflektans Brytningsindex Reptålighet/nötning Linsinfattning och bryggdeformation Vibrationsprov Vatten och smutsavvisande egenskaper/rengöring Övrigt 14 6 Sammanfattning av resultaten 15 Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Instruktioner till glasögonköparna Detaljerad information om inköp och glasögon Terminologi Provningsmetod för linsinfattning och bryggdeformation Styrkor och jämnhet over linsen Spektral transmittans Spektral reflektans Linsreflexer från lysrör Linsradier Linsavfasningar Provade kvalitetsegenskaper och dess påverkan på bäraren

3 MTkPX (15) 1. Uppdragsgivare Specsavers Sweden AB 2. Glasögoninköp Köparna, en man ca 40 år och en kvinna ca 35 år besökte en butik från vardera av följande svenska optikkedjor: Synsam, Synoptik och Specsavers. I varje butik genomfördes de ett syntest varefter de beställde sina glasögon. Köparna hade i förväg instruerats angående vilken typ av bågar och linser de skulle eftersträva att köpa, samt även fått var sin lista med olika butiker att välja mellan. Ingen av köparna hade någon tidigare expertkunskap om optik och glasögon men tillhandahölls skriftliga instruktioner innan inköpen. De fullständiga instruktionerna redovisas i bilaga 1. Köpare 1 (man): Svarta/mörka märkesbågar i plast Enkelslipade plastglas med brytningsindex (index) 1,6 Bästa möjliga hårdhets- och antireflexbehandling Köpare 2 (kvinna) Rimligt prissatt metallbåge (kedjornas egna märken) Enkelslipade plastglas med brytningsindex (index) 1,5 Bästa möjliga hårdhets- och antireflexbehandling I denna rapport har de provade glasögonen benämnts med 1 eller 2 för köparen och A, B och C för aktuell optikkedja (A = Synsam, B = Synoptik och C = Specsavers). Överlag stämmer de inköpta glasögonen bra överrens med angivna specifikationer och är jämförbara inom respektive grupp (1 och 2). Köpare 2 tyckte inte att hon hittade några rimligt billiga bågar enligt specifikationerna hos Synoptik och valde därför ett par som relativt sett var betydligt dyrare än övriga i gruppen. Annars finns största skillnaden hos glasögonen i grupp 1 där två av glasögonen har glas med index 1,67 istället för det specificerade indexet 1,6. Enligt uppgift så beror detta på att index 1,67 rekommenderats av butiken och att köparen inte haft tillräcklig insikt i frågeställningen för att kunna påverka detta. 2.1 Recept Nedan anges recepten för respektive glasögonpar. Glasögon 1A-1C: Glasögon/öga Sfär (D) Cylinder (D) Axel ( ) PD (mm) 1A /höger -6, ,5 1A/ vänster -6, B /höger -6, B /vänster -6, C /höger -6,25-0, * 1C /vänster -6,00-0, * * Angett som totalvärde på avståndet, dvs. 64 mm

4 MTkPX (15) Glasögon 2A-2C: Glasögon/öga Sfär (D) Cylinder (D) Axel ( ) PD (mm) 2A /höger -1,50-0, ,5 2A/ vänster -1,00-0, ,5 2B /höger -1, ,5 2B /vänster -1,25-0, ,5 2C /höger -1, C /vänster -1,00-0, I endast ett fall angavs pupillavståndet (PD) som ett totalvärde vilket då ansetts vara symmetriskt fördelat på höger och vänster öga. Flertalet recept innehöll en del ytterligare information som t.ex. korrigerat och okorrigerat visus (se förklaring i bilaga 3). Överlag är överrensstämmelsen mellan synundersökningarna god även om det förekommer skillnader i styrka på upp till 0,5 D mellan olika recept. Även PD-värdena skiljer sig åt inom grupperna med upp till 3 mm total variation. Då resultaten från en synundersökning inte bara beror på metoden, instrumentet och optikern som utför undersökningen utan även till stor del på personen som undersöks (bedömning, hälsotillstånd, ev. medicinering, användning av kontaktlinser mm) så är det inte möjligt att bedöma noggrannheten i de individuella recepten i denna rapport. Dock, i ljuset av övriga presenterade resultat så bör man notera att själva syntesten och utprovningen av ett par nya glasögon är en viktig del vid inköp av nya glasögon. 2.2 Sammanfattning butiker Innan inköpen så förseddes köparna med varsin lista med ett flertal olika butiker de kunde välja mellan att besöka. Butikerna var olika för respektive köpare men de fick fritt välja bland de listade butikerna. Följande butiker nyttjades för inköpen: Glasögon Kedja/butik Beställning 1 Hämtning 1A Synsam Nordstan, Göteborg B Synoptik Östra Hamngatan, Göteborg 1C Specsavers Optik, Odinplatsen, Göteborg 2A Synsam Wikanders, Borås B Synoptik Knallerian, Borås C Specsavers Optik Österlånggatan, Borås Även datum för syntest 2.3 Glasögonpriser Nedan redovisas priser för de inköpta och provade glasögonen, samt hur priserna fördelar sig på olika kostnadsbitar. Se bilaga 2 för ytterligare information om glasögonen. Glasögon Märke Pris (SEK) Totalt Båge Glas Syntest Rabatt 1A Tom Ford B Prada C FCUK A Focalized B Skaga (båge) 2C Specsavers

5 MTkPX (15) 1 Pris för båge inklusive obehandlade standardlinser (index 1,5) 2 Pris for linser utöver standard (1C = ytbehandling och index 1,6, 2C = ytbehandling) 3 Med index 1,67 linser, normalt något dyrare än index 1,6 ( SEK) 2.4 Jämförbarhet mellan inköpta glasögon Bågar: Bågarna inom de två grupperna skiljer sig något åt vad gäller storlek och färg men är i stort relativt lika avseende material, linsinfattning och funktion. Linser: Skillnaden i index mellan glasögonen i grupp 1 (index 1,6 and 1,67) kan ha en viss effekt på transmittans, reflektans och linstjocklek i första hand. Dock, med tanke på antireflexbehandlingarna bör de flesta skillnaderna vara relativt små men har trots det beaktats vid utvärderingen av resultaten. 3. Provningsdatum Maj Provningsmetoder Olika prov har utförts för att jämföra kvalitén hos de inköpta glasögonen utifrån ett konsumentperspektiv. Tonvikten har lagts på optisk provning eftersom dessa egenskaper torde vara viktigast för de flesta glasögonköpare. Vissa mekaniska tester har dock gjorts för att kontrollera att glasögonen uppfyller vissa minimikrav vad gäller styrka och konstruktion. Några av de testade egenskaperna har bedömts vara av huvudsakligen estetisk eller kosmetisk natur och har därför inte inkluderats i kvalitetsjämförelsen. Detta gäller t.ex. vikt, vissa dimensioner samt färgen hos reflexer från glasen. De inköpta glasögonen och vissa provningsdetaljer har diskuterats med en oberoende optiker, vars åsikter har beaktats. De optiska testerna innefattar styrkan hos glasen (sfär, cylinder och axel), jämnhet i styrka över glasens yta, transmittans, reflektans, brytningsindex hos glasen samt avstånd och position för de optiska centren (OC). De mekaniska testerna innefattar linsinfattning och bryggdeformation, repoch nötningstålighet hos glasen samt ett vibrationstest för att upptäcka lösa eller dåligt monterade delar. Andra tester/mätningar inkluderar glasögonens vikt samt vissa mått på glasen. Vidare kontrollerades de vatten- och smutsavvisande egenskaper (hydro- och oleofobiska egenskaper) som vissa ytbehandlingar hävdas ha. Glasögonen undersöktes noggrant vid ankomst till SP (innan någon provning utförts). Notera också att beslutet att inte utvärdera eventuella skillnader mellan recepten togs innan köparna besökt någon optiker. Kommentarer kring standarder: Det finns ett stort antal ISO- och ANSI-standarder som täcker in olika aspekter av konsumentglasögon och föreslår provmetoder och toleranser för glas- och bågegenskaper. I denna utvärdering har resultaten i de flesta fall inte relaterats till toleranser eller specifikationer som ges av dessa standarder, då utvärderingen utförts på ett jämförande sätt. Relevanta ISO-standarder kan hittas på webbsidan under TC 172/SC 7 Ophthalmic optics and instruments. 4.1 Vikt och dimensioner Varje glasögonpar vägdes med en högupplöst våg. Glasens dimensioner och kanttjocklek uppmättes med ett digitalt skjutmått. Linsernas tjocklek i de optiska centren (OC) mättes med en mätmaskin med sfäriska mätspetsar.

6 MTkPX (15) 4.2 Glasens styrkor, jämnhet och optiska centrum (OC) Styrkan hos samtliga glas uppmättes med linsmätare TOPCON Model LM-3B.3BC, som har en analog skala med 0,125D (dioptrier) gradering (0,25D över ±5D). Den absoluta noggrannheten hos instrumentet validerades genom jämförelse med två andra instrument hos en lokal optiker. Typiskt överrensstämmer de olika instrumenten bättre än 0,1D vid sfäriska styrkor upp till 6D. Uppmätta cylinderaxlar överrensstämde inom 3. Med samma instrument flyttades glasen cirka ±8 mm runt OC för att upptäcka avvikelser i styrka relativt styrkan i OC. Fem olika positioner mättes på varje glas, OC inkluderat. Det har antagits att glastillverkarna valt lämpliga radier hos de olika glasen för att på så sätt hålla olika typer av aberrationer (avvikelser, fel) på rimligt låga nivåer. Därför har inga specifika mätningar gjorts av kantdistorsion, sagittalfel etc. För att noggrant bestämma avstånden mellan OC och deras relativa position i bågarna, skickades en laserstråle genom glasen och registrerades ca 1 m bort på ett millimeterpapper. Glasögonen var monterade horisontellt på en graderad släde och justerades så att laserstrålens avlänkning var noll. Kommentar angående aberrationer: Alla korrigerande linser uppvisar olika typer av aberrationer. Storleken på felen beror huvudsakligen på typ, storlek och styrka hos linsen. Vidare ökar oftast aberrationerna ju närmre linskanten man kommer. Genom att variera linsparametrar (brytningsindex, radie, diameter, asfäriskhet mm) kan felen minimeras (eller hållas på rimliga nivåer). Då glasen i de glasögon som utvärderas i denna rapport samtliga har något olika linsparametrar, har inget försök gjorts att mäta dessa komplexa aberrationer nära kanterna. Oftast håller sig också glasögonanvändare relativt nära OC med ögonen, varför dessa aberrationer normalt torde ha en marginell påverkan på användaren 4.3 Transmittans Den spektrala transmittansen F ( ) mättes i området 350 nm till 780 nm i steg om 5 nm med en spektrofotometer Lambda 900 med en integrerande sfär som detektor. Genom att använda CIE V( )-funktionen för fotopiskt seende och lämplig standardiserad ljuskälla, beräknades den visuella transmittansen v enligt: v 780nm ( F 380nm 780nm 380nm ) V( V( ) S ) S ( X X ( ) d ) d, där S X ( ) är den spektrala distributionen hos en CIE standardljuskälla. 4.4 Reflektans Den totala spektrala reflektansen F( ) mättes vid en infallsvinkel på ca 15 i området 380 nm till 780 nm i steg om 10 nm med en monokromator Zeiss MM12. En kiseldetektor med stort fönster användes för detektering. För att relatera uppmätta reflektanser och variationer till den generella minskningen i reflektans tack vare anti-reflexbehandlingarna, uppmättes även ett obehandlat standardglas (CR39 index 1,5) från en viss tillverkare på samma sätt.. Därefter beräknades den visuella reflektansen v på motsvarande sätt som den visuella transmittansen (avsnitt 4.3). Vidare togs bilder på reflexerna med ett lysrör som ljuskälla. Alla glasögon placerades på liknande sätt under lysröret, varefter en digitalkamera monterad på stativ, inställd med fast slutartid och bländare, användes för att ta bilder av reflexerna.

7 MTkPX (15) 4.5 Brytningsindex I syfte att validera/kontrollera de beställda brytningsindexen hos glasögonen, mättes inre och yttre radier genom OC (längs en eventuell cylinderaxel) med en mätmaskin. Endast de högra linserna på respektive glasögonpar uppmättes. Radierna utvärderades över en sträcka på ca 6 mm symmetriskt kring OC, där samtliga glas uppvisade en närmast perfekt sfärisk form. Med hjälp av nedanstående ekvation justerades brytningsindexet så att den beräknade styrkan hos respektive lins överensstämde med den uppmätta (enligt 4.2). Notera att glasens tjocklek har försummats i ekvationen nedan, då den har en väldigt liten inverkan på resultatet. P (1 n ) / r ( n 1) /, där i r o n = brytningsindex r i and r o = inre och yttre radie (m) 4.6 Reptålighet/nötning Denna provning baserades på paragraf 15 i EN 168 Personal eye protection Non optical test methods. Hos samtliga glasögon demonterades vänsterglasen ur bågarna. Respektive glas placerades på en platta som roterade med cirka 80 rpm, med en vinkel på 45. Därefter hälldes 800 ml sand med kornstorleken 0,5/0,7 mm genom ett långt rör som fördelade sanden jämt över glasens yta. Varje glas uppmättes före och efter detta prov med en så kallad haze-meter bestående av en ljuskälla och en integrerande sfär som kan flyttas till två olika positioner. I position 1 mäts det diffust transmitterade ljuset (med hjälp av en ljusfälla) och i position 2 mäts det totala transmitterade ljuset. Genom att jämföra dessa resultat före och efter testet med fallande sand, kan mängden diffusion (disighet) som orsakats av sanden beräknas. För att relatera de uppmäta värdena och variationerna till obehandlade plastglas, provades även ett obehandlat standardglas (CR39 index 1,5) från en viss tillverkare på samma sätt. 4.7 Glasinfattning och bryggdeformation Denna provning har utförts enligt paragraf 6.9 i EN 1836:1997 Personal eye protection Sunglasses and sunglare filters for general use. Ett liknande test återfinns i ISO 12870:2004 Ophthalmic optics Spectacle frames Requirements and test methods. Respektive glasögonpar klämdes fast kring den geometriska mittpunkten på det vänstra glaset (eller egentligen mittpunkten hos bågens öppning). Därefter belastades motsvarande position på det högra glaset genom att sänka ner spetsen ( 10 mm) på en kraftgivare tills den uppmätta kraften var 5 N, eller till dess att förflyttningen var 10 % av avståndet mellan glasens mittpunkter. Denna position behölls under cirka 60 s innan kraftgivaren lyftes upp igen. Förflyttningen och eventuell kvarstående nedböjning uppmättes med en digital mätklocka. Enligt EN1836:1997 skall den kvarstående nedböjningen vara mindre än 2 % av avståndet mellan mittpunkterna för att resultaten skall anses vara godkända. Se bilaga 4 för en bild på mätuppställningen. 4.8 Vibrationsprov Detta prov baserades på paragraf 10.2 in BS 6102:Part 3:1986 Specification for photometric and physical requirements of lighting equipment (British Standard). Glasögonen placerades och fästes på en metallplatta, fäst vid en anordning för att vibrera plattan mot en stålkloss. Varje glasögonpar vibrerades i 10 minuter vid 12 Hz och inspekterades därefter för att upptäcka eventuella skador som uppstått (lösa skruvar, glas mm).

8 MTkPX (15) 4.9 Vatten- och smutsavvisande egenskaper/rengöring Först rengjordes glasögonen noggrant och sköljdes under rinnande vatten och allmän vattenavstötande förmåga bedömdes. Dessutom gjordes en enkel kontroll hur väl s.k. permanentpennor fastnade på linserna. För att kvantifiera hur smuts fastnar på glasen, samt hur detta påverkar rengöringsförmågan genomfördes följande tester: En lins på respektive glasögonpar täcktes med ett eller flera fingeravtryck under kontrollerade former. Efter en viss tid applicerades en bit tejp på den av fingeravtryck täckta linsen. Tejpen drogs därefter bort med en kraftgivare medan den uppmätta kraften registrerades. Borttagningen av tejpen, dvs. förflyttningen av kraftgivaren samt datainsamlingen utfördes med hjälp av en dator. Efter det att tejpen dragits bort från samtliga glas gjordes en visuell bedömning och ranking av glasen baserat på hur mycket rester av fingeravtrycken som fanns kvar. Genom att kombinera resultaten från kraftmätningarna med resultaten från den visuella bedömningen erhölls de slutliga resultaten. Ovanstående moment upprepades ett flertal gånger för vänster- respektive högerlinser, samt för in- och utsidor. Idealt torde de två deltesterna som beskrivs ovan ge samma resultat, dvs. om fingeravtryck fastnar dåligt på en linsyta kommer det vara lätt att dra bort tejpen samt få rester av fingeravtrycken finns kvar på linsen Utrustningslista Linsmätare TOPCON Model LM-3B Spektrofotometer Lambda 900, SP inv.nr Monokromator Zeiss MM12, SP inv.nr Haze-meter UX10, SP inv.nr Kraftgivare SALTER, SP inv.nr Skjutmått, SP inv.nr Mätklocka Kroeplin EM25, SP inv.nr Mätmaskin ULM 600-C, SP inv.nr Strömförstärkare Keithley 427, SP inv.nr Mätmaskin, Form Talysurf 120, SP inv.nr Multimeter Keithley, SP inv.nr Oscilloskop Tektronix TDS 2024B Digitalkamera OLYMPUS C-5050, 5 Megapixel

9 MTkPX (15) 5. Resultat Vid ankomsten till SP var samtliga glasögon utan synliga skador och ingen kvalitetsskillnad kunde noteras efter en första visuell inspektion. 5.1 Vikt och dimensioner I nedanstående tabell sammanfattas ett antal olika mått. Vad gäller linsbredd och linshöjd rapporteras maxvärden. Linstjockleken mättes i OC där linserna är som tunnast. Värdena för optisk area är grova uppskattningar som endast apporteras i informationssyfte. Enhet i tabellen är millimeter (mm) om inget annat anges. Mått Glasögon nr. 1A 1B 1C 2A 2B 2C Linsbredd 51,4 52,2 51,0 52,0 49,3 50,2 Linshöjd 32,8 29,3 26,9 25,5 26,0 22,2 Linstjocklek vänster 1,04 1,30 1,43 1,56 1,78 1,92 Linstjocklek höger 1,02 1,27 1,11 1,67 2,09 1,75 Kanttjocklek vänster 5,2 5,4 5,4 2,5 2,8 2,8 Kanttjocklek höger 5,6 6,2 5,7 3,5 3,3 Ca 3 mm 1 Optisk area (mm 2 ) Vikt vänster lins (g) 5,2 5,0 4,5 3,1 3,3 3,0 Totalvikt (g) 31,4 32,7 29,3 15,1 26,9 22,9 1 Uppskattat värde då linsens främre kant döljs av bågen Den uppskattade mätosäkerheterna är ±0,5 mm för linshöjd och bredd, ±0,2 mm för kanttjocklek, ±0,05 mm för OC tjocklek och ±0,2 g för totalvikten. Ur ett kvalitetsperspektiv har ingen bedömning gjorts av vikt och storlek/form eftersom detta huvudsakligen väljs efter tycke och smak. Linstjocklek kan anses vara en kvalitetsegenskap men inget av glasögonparen utmärker sig i det avseendet. Det är heller ingen märkbar skillnad mellan index 1,67 glasen (1A och B) och index 1,6 (1C) trots relativt lika bågar och styrkor. Överlag noteras ingen kvalitetsskillnad vad gäller vikt och dimensioner. 5.2 Linsstyrka, jämnhet och optiska center (OC) Linsstyrka Avvikelserna jämfört med recept är inom ±0,05D för samtliga glasögon. Detta är ungefär i samma storleksordning som det använda instrumentets upplösning vilket innebär att glasögonens verkliga styrkor får anses stämma mycket bra överrens med receptens. Uppmätta cylinderaxlar ligger inom ±6 grader från de i recepten angivna axlarna men endast i ett fall (2A vänster lins) kan de noterade avvikelserna anses ha någon signifikans med hänsyn tagen till cylinderstyrkor och instrumentnoggrannhet. Här är avvikelsen 6 vid en cylinderstyrka på -0,75D. Dock, även om en viss verklig avvikelse kan konstateras kommer även i detta fall den eventuella påverkan på glasögonanvändaren vara klart försumbar. Uppmätta värden presenteras i bilaga Jämnhet i styrka Överlag noterades inga signifikanta variationer över glasögonens ytor med då uppmätta variationer var inom 0,15 D för grupp 1 och inom 0,10 D för grupp 2. Givet aktuella styrkor och att man normalt tittar i glasögonen nära glasens OC är detta försumbart för glasögonanvändaren Optiska centrum (OC) Nedan presenteras resultaten för avstånd och position för glasögonens optiska centrum. Samtliga värden anges i mm.

10 MTkPX (15) Glasögon nr Uppmätt avstånd mellan OC Avvikelse från recept Horisontell centrering (relativt recept) Vertikal position relativt mitt 1A 61,0 ±0,5-0,5 1,0 +5,0 1B 61,1 ±0,5 +0,1 0,7 +1,5 1C 62,4 ±0,5-1,6 1,2 +3,0 2A 60,0 ±1,0-1,0 0,3 +2,5 2B 60,8 ±1,0-1,2 0,5 0,0 2C 62,6 ±1,0-1,4 0,9 +1,5 Fel avstånd mellan två linsers optiska centra kommer att orsaka en prismatisk effekt hos bäraren där styrkan är en kombination av avståndsfelet och glasens styrkor. Storleken på denna brytning bestäms med hjälp av Prentice regel (se bilaga 3) och av ovanstående så kommer avvikelsen hos glasögon 1C att orsaka en prismatisk brytning på ca 1,1 D totalt. Hur många prismadioptrier som kan tolereras är troligtvis väldigt personligt men baserat på standarden ANSI Z (American National Standard for Ophthalmic Prescription Ophthalmic Lenses) så är toleransen ±2,5 mm för glasögon med styrkor över ± 2,75D. Givetvis är det bättre ju mindre prismatisk brytning som introduceras pga. felaktig montering men givet aktuella styrkor, avvikelser, mätosäkerheter och toleranser bedöms samtliga ovanstående avvikelser vara acceptabla och utan anmärkning. I de sista två kolumnerna ovan visas hur de optiska centren ligger placerade i bågen. Dessa parametrar är normalt inte så inte kritiska för glasögonens korrigerande funktion förutsatt att glasögonens vänstra och högra linser har liknande styrka. Normalt eftersträvas dock optimal horisontell centrering (med hänsyn tagen till eventuell asymmetri enligt recept) samt en vertikal position nära eller något över mitten, lite beroende på bågens storlek. Skillnaderna mellan de optiska centrens placering i höjdled var mindre än 1 mm mellan vänster och höger glas för samtliga glasögon. 5.3 Transmittans Nedan presenteras värden för visuella transmittans, dels för CIE ljuskälla D65 (som representerar medelstarkt dagsljus, färgtemperatur 6500 K) och dels för CIE ljuskälla A (som representerar inomhusförhållanden med glödlampor, färgtemperatur 2856 K). Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Diagram över uppmätt spektral transmittans presenteras i bilaga 6. Glasögon nr / lins Transmittans D65 % Transmittans A % 1A /höger 96,8 96,8 1A/vänster 97,2 97,2 1B /höger 97,4 97,1 1B/vänster 97,8 97,5 1C /höger 97,3 97,1 1C/vänster 97,2 97,0 2A /höger 98,1 98,0 2A/vänster 98,3 98,3 2B /höger 97,4 97,1 2B/vänster 97,4 97,0 2C /höger 97,2 96,9 2C/vänster 97,3 97,1 Obehandlat glas 92,6 92,6 Mätosäkerheten uppskattas till ±0,8 % i absolut transmittans och till ±0,5 % relativt inom respektive glasögongrupp.

11 MTkPX (15) För samtliga glasögon är skillnaden mellan vänster och höger glas mindre än 0,4 % och helt försumbar. Totalt varierar transmittansen från knappt 97 % upp till drygt 98 %. Denna skillnad på ca 1,5 % måste anses helt försumbar för glasögonbäraren. Om man betraktar den spektrala transmittansen i bilagan kan man se att de flesta kurvorna varierar max 3 % över det viktigaste området av det synliga spektrat (450 nm 650 nm) vilket innebär att färger uppfattas lika med respektive utan glasögon. Även för glasögonparet med störst spektral variation (2B) är variationen mindre än 5 % och med största sannolikhet inte märkbar för användaren. På det stora hela kan samtliga glasögon anses likvärdiga avseende mängden och färgen på det transmitterade ljuset. Man kan också notera att de flesta glasögon blockerar det allra mesta av potentiell skadlig UV- strålning under 380 nm. 5.4 Reflektans Nedan presenteras värden för visuell reflektans för CIE illuminant D65 och A. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Diagram över uppmätt spektral transmittans presenteras i bilaga 6. Glasögon nr / lins Reflektans D65 % Reflektans A % 1A /höger 1,7 1,6 1A/vänster 1,1 1,1 1B /höger 1,3 1,1 1B/vänster 1,5 1,3 1C /höger 1,5 1,3 1C/vänster 1,3 1,1 2A /höger 1,3 1,3 2A/vänster 1,4 1,3 2B /höger 1,9 1,7 2B/vänster 1,8 1,5 2C /höger 2,0 1,8 2C/vänster 2,0 1,8 Obehandlat glas 6,9 6,9 Samtliga antireflexbehandlade glas har betydligt lägre reflektans än det obehandlade testglaset. Totalt varierar reflektansen mellan ca 1 % och 2 % och något mindre inom respektive grupp. Man kan också notera att även om högre brytningsindex innebär högre reflektans för obehandlade glas så är medelreflektansen lägre i grupp 1. Detta indikerar att skillnaden mellan indexen i grupp 1 (1,6 respektive 1,67) är försumbar vad gäller just reflektans. De små skillnaderna totalt och inom respektive grupp torde ha liten inverkan på glasögonbäraren men speciellt för grupp 2 finns en viss signifikans i skillnaderna där Synsam presterar bäst, följt av Synoptik och Specsavers. Dock, sett till bägge grupperna är skillnaderna i det närmaste försumbara vilket illustreras i nedanstående diagram där staplarna motsvarar medelvärden för uppmätta reflektanser i både grupp 1 och 2 (samt vänster och höger linser): 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Synsam Synoptik Specsavers

12 MTkPX (15) Förutom absoluta reflektansvärden kan även jämnheten mellan höger och vänster glas anses vara en parameter som påverkar kvaliteten. I detta fall utmärker sig glasögonpar 1A negativt där det finns en relativt tydlig skillnad mellan höger och vänster linsreflex, både vad gäller färg och storlek. Detta illustreras i nedanstående diagram där skillnaderna mellan höger och vänster glas presenteras för samtliga glasögonpar. Detta kan även noteras i bilaga 8. 2,5 2,0 1,5 Höger Vänster 1,0 0,5 0,0 1A 1B 1C 2A 2B 2C För vissa glasögonanvändare kan utseendet på reflexerna tänkas ha viss betydelse. Detta illustreras i bilaga 8 där samtliga bilder på reflexerna har tagit under samma förhållanden. Och med samma kamerainställningar. Mindre färgskiftningar kan trots detta ha uppkommit, men skillnaden mellan glasögonen framgår tydligt. Ingen kvalitetsbedömning har gjorts baserad på färgen hos reflexerna, då denna egenskap ansetts vara av kosmetisk natur. Sammanfattningsvis vad gäller antireflexbehandlingarna så presterar Synsams glasögon i grupp 2 något bättre än övriga. Dock har Synsams glasögon i grupp 1 något ojämna reflexer mellan vänster och höger glas vilket bedöms som en mindre kvalitetsavvikelse. 5.5 Brytningsindex Genom att använda uppmätta linsradier tillsammans med uppmätta styrkor beräknades följande brytningsindex för glasen: Glasögon nr 1A 1B 1C 2A 2B 2C Index 1,66 1,67 1,59 1,48 1,48 1,49 Mätosäkerheten i ovanstående värden uppskattas till±0,02 respektive ±0,03 för glasögonen i grupp 1 respektive grupp 2. Detta innebär att ovanstående värden stämmer bra överrens med de beställda indexen. Uppmätta radier presenteras i bilaga Reptålighet/nötning Nedan redovisas ökningen i diffust transmitterat ljus efter prov med fallande sand. Resultaten avser glasögonens vänstra linser. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Glasögon nr / lins Ökning av diffus transmittans % 1A /vänster 0,6 ±0,2 1B /vänster 1,0 ±0,2 1C /vänster 1,2 ±0,2 2A /vänster 0,6 ±0,1 2B /vänster 1,8 ±0,1 2C /vänster 1,0 ±0,1 Obehandlat glas 2,1 ±0,1

13 MTkPX (15) Ovanstående mätosäkerheter gäller inom respektive grupp av glasögon. Vid jämförelse mellan grupperna bör en något högre osäkerhet antas (±0,2 % respektive ±0,3 %). Vid en jämförelse med ovanstående värden och en visuell granskning så är korrelationen mellan den uppmätta ökningen av diffus transmittans och den visuella bedömningen tydlig. Glasögon A uppvisar generellt den minsta ökningen av diffust transmitterat ljus och ör också tydligt minst påverkat av sanden. Lika tydlig är den relativt kraftiga diffuseringen av glasögon 2B medan övriga skillnader är mindre signifikanta, s. Sammantaget är glasögonen från Synsam mindre känsliga för den fallande sanden än övriga glasögon vilket indikerar en hårdare yta och således större tålighet mot nötning och repor. Klart är också att glasögonpar 2B från Synoptik presterar sämst (förutom testglaset) medan resterande glasögon kan anses likvärdiga. 5.7 Glasinfattning och bryggdeformation Glasögon nr Kraft N Nedböjning mm Kvarstående nedböjning, mm 1A 5,0 6,5 0,3 1B 4,6 7,0 0,5 1C 5,0 5,6 0,6 2A 2,5 7,0 0,2 2B 5,0 6,1 0,1 2C 5,0 5,7 0,3 De uppskattade mätosäkerheterna uppgår till ±0,2 N för kraften, och till ±0,2 mm för nedböjningen. Notera att eftersom samliga glasögon är relativt lika i storlek användes genomgående 70 mm som avståndet mellan bågöppningarnas geometriska centrum. Inga av de provade glasögonen underkänns i testet enligt de specifikationer som anges i standarderna. Detta innebär att samtliga kvarvarande nedböjningar är tillräckligt små samt att inga glas lossnade från bågarna. Framförallt glasögon 2A uppvisar större flexibilitet i bryggan än övriga bågar, men de kvarstående nedböjningarna efter avlägsnad belastning är små. Vidare skall dessa nedböjningar inte betraktats som helt permanenta då de verkar minska gradvis med tiden. Ingen kvalitetsskillnad upptäcktes. 5.8 Vibrationstest Inga skador registrerades efter 10 minuter av kraftiga vibrationer. 5.9 Vatten- och smutsavvisande egenskaper/rengöring Samtliga glasögon uppvisar relativt liknande vattenavvisande egenskaper då i de flesta fall endast ett fåtal små vattendroppar stannar kvar på glasen efter rengöring och avsköljning under rinnande vatten. Dock upplevdes glasögon 1A, 1B och 2A lämna minst vattenrester och skillnaden är relativt tydlig jämfört med obehandlade plastglas. Det noterades också att insidorna på glasögon 1C var något mindre vattenavvisande än övriga. Testen med permanentpennor gav snarlikt resultat då pennan i princip var oanvändbar på glasögon 1A, 1B och2a medan den i mer eller mindre grad fungerade på övriga glasögon. Tydligast fäste pennans färg på insidan av glasögon 1C. Ovanstående noterade skillnader korrelerar väl med de resultat som erhölls vid testet med borttagningen av tejp och den efterföljande visuella bedömningen. I nedanstående tabeller presenteras uppmätta krafter för borttagning av tejp samt medelbetyg för den visuella rankingen.

14 MTkPX (15) Notera att nedanstående resultat är medelvärden av ett flertal försök med både vänster- och högerglas samt in- och utsidor. I tabellerna har resultaten inom varje grupp rankats mellan 1 och 3 där 1 är bäst. Som jämförelse mättes även ett obehandlat standardplastglas (CR39, index 1,5) från en viss linstillverkare. Glasögon nr Kraft N Visuell ranking (1-3) Kraft ranking (1-3) Total ranking (1-3) 1A 0,4 1,3 1,0 1,2 1B 0,7 1,3 1,4 1,4 1C 1,9 1 2,0 3,0 2,5 1 Stor skillnad mellan ut- och insidor med uppmätta medelkrafter på 1,1 N respektive 2,8 N Glasögon nr Kraft N Visuell ranking (1-3) Kraft ranking (1-3) Total ranking (1-3) 2A 0,6 1,0 1,0 1,0 2B 1,0 2,0 2,1 2,1 2C 1,3 2,5 3,0 2,8 Obehandlat glas 3, Då ovanstående resultat påverkas av många olika parametrar (linsradier, applicering av fingeravtryck och tejp m.fl.) bör resultaten tolkas med viss försiktighet. Dock, korrelationen mellan dels de två olika momenten är tydlig och så även sambandet med vatten- och penntesterna. Hos glasögon 1C noteras en relativt stor skillnad mellan in- och utsida på glasen där insidorna inte har en lika smutsavvisande yta. I övriga fall noterades inga signifikanta skillnader mellan glasen för samma bågar. Sammanfattningsvis finns det vissa mätbara skillnader vad gäller rengöring och smuts/ vattenavvisande egenskaper och att glasögonen från Synsam presterar bäst i bägge grupperna, följt av Synoptik och Specsavers. Det bör dock noteras att den praktiska skillnaden vid rengöring upplevs som relativt liten även om framförallt glasögon 1A, 1B och 2A upplevs som glattare och något lättare att rengöra än övriga glasögon i enlighet med ovanstående testresultat Övrigt Linsavfasning I bilaga 10 visas bilder av avfasningarna hos glasögonens vänstra linser. Samtliga kanter och avfasningar bedöms vara adekvata och utan skador Bågar och sadlar Alla bågar och leder bedöms fungera korrekt. I glasögongrupp 2 upplevs samtliga bågar ha sadlar som sitter fast bra och är tillräckligt rörliga för att anpassa sig till användarens näsa Samtliga glasögon har flexibla skalmfästen som fungerar på ett bra sätt. Vid en generell bedömning av bågarna upptäcktes ingen kvalitetsskillnad.

15

16 MTkPX (2) Bilaga 1 Instruktioner till glasögonköparna Nedan presenteras de instruktioner som glasögonköparna fick innan inköpen. Text i kursiv stil fanns inte med i orginalinstruktionerna utan har lagts till senare för tydlighetens skull. Sammanfattning (samma för bägge köparna) Inköp av glasögon hos tre olika optikkedjor i Sverige (Synsam, Specsavers och Synoptik), alltså totalt tre par glasögon Boka en tid hos respektive kedja för synundersökning (se bifogad butikslista) Efter undersökning, välj bågar och glas enligt nedanstående specifikation och beställ Fyll kort i bifogat frågeformulär Hämta glasögonen, notera eventuella avvikelser jämfört med beställningen Spara allt material till SP (glasögon, fodral, recept, kvitto mm.) Se till att det följer med en kopia på aktuellt recept (mycket viktigt!) Ev. reklamkampanjer och specialerbjudanden ignoreras vid val av båge/glas Glasögonspecifikation (köpare 1) Mörk plastbåge ur märkessortiment (inte kedjornas egna märken, se nedan) Enkelbrytande plastglas, brytningsindex/index 1,6 Bästa ytbehandling (antirep, antireflex och smuts) på bägge sidor av glasen Framförallt: Beställ samtliga glasögon med så likvärdiga bågar och glas som möjligt. Egna märken: Synsam: Synoptik: Specsavers: View eller Synsam Scandinavian Eyewear Specsavers Exempel:

17 MTkPX (2) Bilaga 1 Glasögonspecifikation (köpare 2) Enkel metallbåge, rimligt prissatt. (välj helst bland kedjornas egna märken, se nedan) Helst flexibla skalmar (utåtflexande led/gångjärn), dock ej nödvändigt. Enkelbrytande plastglas, brytningsindex/index 1,5 (standard vid lindriga synfel) Bästa ytbehandling (antirep, antireflex och smuts) på bägge sidor av glasen Framförallt: Beställ samtliga glasögon med så likvärdiga bågar och glas som möjligt. Egna märken: Synsam: Synoptik: Specsavers: View eller Synsam Scandinavian Eyewear Specsavers Exempel:

18 MTkPX (3) Bilaga 2 Detaljerad information om inköp och glasögon Nedan följer en redovisning av de inköpta glasögonen. Generellt uppgavs ca 1-2 veckors leveranstid undantaget par 2B från Synoptik som skulle ta 3 veckor. Uppgifter om rabatter och erbjudanden samt om glas och ytbehandlingar har hämtats från kvitton, köparnas svarsformular och/eller från tillverkarnas hemsidor. Glasögon 1A: Köpare 1, Synsam Nordstan, Göteborg Pris: 6005 SEK Inkluderat: Glasögon, Tom Ford fodral, linsduk Ev. kampanj: - Typ av glas/ytbehandling: Stylis 1,67/Crizal Forte Beskrivning: Svart plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: TF 5013 B Höger sida: 135 TOM FORD Made in Italy CE Glasögon 1B: Köpare 1, Synoptik Östra Hamngatan 50A, Göteborg Pris: 5955 SEK Inkluderat: Glasögon, Prada fodral, linsduk, liten flaska rengöring Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar), värdecheck 300 kr Typ av glas/ytbehandling: Cosmolite 1,67/Solitaire topcoat Beskrivning: Svart plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: VPR AB Höger sida: PRADA MAde in Italy B CE BP

19 MTkPX (3) Bilaga 2 Glasögon 1C: Köpare 1, Specsavers Optik, Odinplatsen, Göteborg Pris: 3390 SEK Inkluderat: Glasögon, Specsavers fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Pentax 1,6/Ultraclear Beskrivning: Mörkgrå plastbåge. Flexibla skalmfästen. Tryck på båge: Vänster sida: FCUK Höger sida: Specsavers CE Glasögon 2A: Köpare 2, Synsam Wikanders, Borås Pris: 2685 SEK Inkluderat: Glasögon, Robert Claude fodral, linsduk Ev. kampanj: - Typ av glas/ytbehandling: Index 1,5/Crizal Alize Beskrivning: Brun metallbåge. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa med skruvar. Tryck på båge: Vänster sida: FOC / 18 \ 140 C3 CE Höger sida: Focalized

20 MTkPX (3) Bilaga 2 Glasögon 2B: Köpare 2, Synoptik Knallerian, Borås Pris: 3935 SEK Inkluderat: Glasögon, Scandinavian Eyewear fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Organic 1,5/Okänd Beskrivning: Metallbåge i brons/metallfärg. Plasttäckta sidor. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa genom klämning. Tryck på båge: Vänster sida: Scandinavian Eyewear CE Höger sida: 9293 skaga Glasögon 2C: Köpare 2, Specsavers Optik Österlånggatan 43, Borås Pris: 1890 SEK Inkluderat: Glasögon, Specsavers fodral, linsduk Ev. kampanj: Extrapar glasögon på köpet (med begränsningar) Typ av glas/ytbehandling: Pentax 1,5/Ultraclear Beskrivning: Metallbåge i brun/lila färg. Flexibla skalmfästen. Sadlar fästa genom klämning. Tryck på båge: Vänster sida: Gretchen Höger sida: Specsavers CE

Mätdatum 2010-06-29 (nr 1 9) resp. 2010-07-07 ((nr 10 12)

Mätdatum 2010-06-29 (nr 1 9) resp. 2010-07-07 ((nr 10 12) Handläggare, enhet Datum Beteckning Sida MTkPX04935 1 (3) Stefan Källberg Mätteknik 010-516 56 26, stefan.kallberg@sp.se Favoptic Glasögondirekt Sverige AB Skärsnäsvägen 8 182 63 DJURSHOLM Uppmätning av

Läs mer

Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon

Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon Datum Handläggare, enhet Robert Lindberg Per Olof Hedekvist Mätteknik -56 5469, robert.lindberg@sp.se -56 5742, per.olof.hedekvist@sp.se Beteckning Sida 2-3-3 PX624 (5) Utvärdering av åldrandet hos Laserskyddsglasögon

Läs mer

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell

MLBINO MLBINO BIFO. Binokulär läsning på kort avstånd. Bifocal ML Bino. Vår instegsmodell MLBINO Binokulär läsning på kort avstånd ADDItionsomfång: +4 till +20 dioptrier Synfält: 70º total Vikt: 26 34 gram läsavstånd: 25 8 cm Genom att titta på något på kortare avstånd kommer bilden på näthinnan

Läs mer

Övning 6 Antireflexbehandling

Övning 6 Antireflexbehandling Övning 6 Antireflexbehandling Antireflexbehandling Idén med antireflexskikt är att få två reflektioner som interfererar destruktivt och därmed försvagar varandra. R Vi ser att vågorna är ur fas, vi har

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Föreläsning 7: Antireflexbehandling 1 Föreläsning 7: Antireflexbehandling När strålar träffar en yta vet vi redan hur de bryts (Snells lag) eller reflekteras (reflektionsvinkeln lika stor som infallsvinkeln). Nu vill vi veta hur mycket som

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25

Geometrisk optik. Syfte och mål. Innehåll. Utrustning. Institutionen för Fysik 2006-04-25 Geometrisk optik Syfte och mål Laborationens syfte är att du ska lära dig att: Förstå allmänna principen för geometrisk optik, (tunna linsformeln) Rita strålgångar Ställa upp enkla optiska komponenter

Läs mer

Övning 1 Dispersion och prismaeffekt

Övning 1 Dispersion och prismaeffekt Övning 1 Dispersion och prismaeffekt Färg För att beteckna färger används dessa spektrallinjer: Blått (F): λ F = 486.1 nm Gult (d): λ d = 587.6 nm Rött (C): λ c = 656.3 nm (Väte) (Helium) (Väte) Brytningsindex

Läs mer

Exempelsamling i Ögats optik

Exempelsamling i Ögats optik Exempelsamling i Ögats optik 1. Ett reducerat öga har n =1.336, F=62 och längden 26,2 mm. Vilken av följande linser fungerar bäst för a) avståndsseende och b) närarbete (0,5 m)? (i) +2 D (ii) -9 D (iii)

Läs mer

Filtersolglasögon från Multilens

Filtersolglasögon från Multilens Filtersolglasögon från Multilens Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? De flesta solglasögon har tagits fram med prioritet på en sak: Att de ska vara trendiga. Att de dessutom har skydd

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

Övning 6 Antireflexbehandling. Idén med antireflexskikt är att få två reflektioner som interfererar destruktivt och därmed försvagar varandra.

Övning 6 Antireflexbehandling. Idén med antireflexskikt är att få två reflektioner som interfererar destruktivt och därmed försvagar varandra. Övning 6 Antireflexbehandling Antireflexbehandling Idén med antireflexskikt är att få två reflektioner som interfererar destruktivt och därmed försvagar varandra. R 1 R Vi ser att vågorna är ur fas, vi

Läs mer

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA

INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA INDUSTRI LABORATORIUM BYGGNAD MEKANIK VÄRME/KYLA Skyddsglasögon med individuell korrektion Safety Eyewear by Komfort och trygghet på jobbet. Skyddsglasögon med styrka från Carl Zeiss Vision ger högsta

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor)

Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor) 2009-03-17 P804678-1 1 (4) Handläggare, enhet Gösta Werner Mätteknik 010-516 54 51, gosta.werner@sp.se Energimyndigheten Mätrapport 1: Mätning av egenskaper hos ett antal olika dioduppsättningar (3 bilagor)

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm

Ljusflöde, källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => lm Fotometri Ljusflöde, Mängden strålningsenergi/tid [W] från en källa viktad med ögats känslighetskurva. Mäts i lumen [lm] Ex 60W glödlampa => 600-1000 lm Ögats känslighetsområde 1 0.8 Skotopisk V' Fotopisk

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2012-03-09 Tentamen i Fotonik - 2012-03-09, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Binokulär läsning på kort håll

Binokulär läsning på kort håll Binokulär läsning på kort håll ML BINOVA _svensk version 1 2016-10-21 ML BINOVA EASY: +1,5 till +8 D ML BINOVA PRO: +3,0 till +16 D ML BINOVA RX: Upp till och med +20 D cyl -10 D VIKT: 13 45 gram LÄSAVSTÅND:

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer!

Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Tänk efter, vad gjorde du precis? Du kanske rätade på rygg och nacke en aning. Läs om Optergo Solution, ett unikt koncept som öppnar nya vyer! Lyft blicken! Sitt rätt & se tydligt! Ett unikt koncept för

Läs mer

Övning 4 Polarisation

Övning 4 Polarisation Övning 4 Polarisation Transmission genom ett polarisationsfilter Malus lag: I 1 = cos 2 (θ) θ I 1 Reflektion och transmission I R Polariserat! Opolariserat i B n n i B I T Brewstervinkeln (polarisation

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-03-10 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: H Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com

Senaste revision Senaste revision av denna anvisning kan rekvireras från e-post: tekadm.krn@lkab.com TEKNISK ANVISNING LKT 1550.540.001 1 8 av Titel Teknikområde Beroende till/från annat dokument Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Drift-och underhåll, projektering, inköp Nyckelord Anvisning, instruktion

Läs mer

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON

Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON Filtersolglasögon_2013 02 04 FILTERSOLGLASÖGON 2 Varför Filtersolglasögon och inte vanliga solglasögon? Vilken skillnad innebär Filtersolglasögon för dig? VarflrVarför De flesta solglasögon har tagits

Läs mer

Polarisation laboration Vågor och optik

Polarisation laboration Vågor och optik Polarisation laboration Vågor och optik Utförs av: William Sjöström 19940404-6956 Philip Sandell 19950512-3456 Laborationsrapport skriven av: William Sjöström 19940404-6956 Sammanfattning I laborationen

Läs mer

4.497 kr. Stratofly (small) Enkelslipning RUDY PROJECT. Steg 1: Efter beställning skickar vi dig ett synreceptformulär!

4.497 kr. Stratofly (small) Enkelslipning RUDY PROJECT. Steg 1: Efter beställning skickar vi dig ett synreceptformulär! Stratofly (small) Enkelslipning RUDY PROJECT Steg 1: Efter beställning skickar vi dig ett synreceptformulär! Steg 2: Sportbrillor.se säkerställer sedan att ingen information saknas! Steg 3: Dina enkelslipade

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING

LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING LABORATION 1 AVBILDNING OCH FÖRSTORING Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Labhandledare 1 (6) LABORATION 1: AVBILDNING OCH FÖRSTORING Att läsa före lab: Vad är en bild och hur uppstår den? Se

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Bengt-Åke Andersson 2012-08-21 PX22168B Rev 1 1 (2) SP Trä 010-516 54 34 bengt-ake.andersson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 LIB Luck och Inredningsbolaget

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Håkan Skoogh MTk3P (5) Mätteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Håkan Skoogh MTk3P (5) Mätteknik Kontaktperson Håkan Skoogh 2013-09-09 MTk3P05760 1 (5) Mätteknik 010-516 54 87 hakan.skoogh@sp.se Testfakta Nordic AB Box 3504 103 69 STOCKHOLM Jämförande provning av cykelbelysning (2 bilagor) har utfört

Läs mer

Fysikalisk optik. Övningshäfte

Fysikalisk optik. Övningshäfte Fysikalisk optik Övningshäfte Dispersion och prismaeffekt 1) Det vanligaste sättet att beteckna blått, gult och rött är F=blått=486,1 nm, d=gult=587,7 nm och C=rött=656,3 nm. Kronglas BK7 har brytningsindex

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2014-08-26, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2014-08-26, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2014-08-26 Tentamen i Fotonik - 2014-08-26, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i Fotonik , kl FAFF25-2013-08-26 Tentamen i Fotonik - 2013-08-26, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion)

Vågfysik. Geometrisk optik. Knight Kap 23. Ljus. Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion) Vågfysik Geometrisk optik Knight Kap 23 Historiskt Ljus Newton (~1660): ljus är partiklar ( corpuscles ) ljus (skugga) vs. vattenvågor (diffraktion) Hooke, Huyghens (~1660): ljus är ett slags vågor Young

Läs mer

Arbetsplatsoptometri för optiker

Arbetsplatsoptometri för optiker Arbetsplatsoptometri för optiker Peter Unsbo KTH Biomedical and x-ray physics Visual Optics God visuell kvalitet (Arbets-)uppgiftens/miljöns visuella krav

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

MätKart Kvalitet i mätning med God mätsed

MätKart Kvalitet i mätning med God mätsed MätKart 2017 Kvalitet i mätning med God mätsed Trimble Optical, Scanning and Imaging Trimble: Robert Jung, Teknisk produkt chef Trimble AB, Danderyd Dåtid och Nutid.. Principen har inte ändrats nämnvärt

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-24 4P06815-04 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten Q Sida 1 av 6 Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten Inledning Hur vågor bildas och utbreder sig på en vätskeyta är ett viktigt och välstuderat fenomen. Den återförande kraften på den oscillerande

Läs mer

Geometrisk optik reflektion och brytning. Optiska system F9 Optiska instrument. Elektromagnetiska vågor. Det elektromagnetiska spektrumet FAF260

Geometrisk optik reflektion och brytning. Optiska system F9 Optiska instrument. Elektromagnetiska vågor. Det elektromagnetiska spektrumet FAF260 Geometrisk optik reflektion oh brytning Geometrisk optik F7 Reflektion oh brytning F8 Avbildning med linser Plana oh buktiga speglar Optiska system F9 Optiska instrument 1 2 Geometrisk optik reflektion

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 1 december 2011

Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 1 december 2011 Räkneövning 6 Vågrörelselära & Kvantfysik, FK2002 december 20 Problem 36.23 Avståndet mellan två konvexa linser i ett mikroskop, l = 7.5 cm. Fokallängden för objektivet f o = 0.8 cm och för okularet f

Läs mer

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A

Studieanvisning i Optik, Fysik A enligt boken Quanta A Detta är en något omarbetad version av Studiehandledningen som användes i tryckta kursen på SSVN. Sidhänvisningar hänför sig till Quanta A 2000, ISBN 91-27-60500-0 Där det har varit möjligt har motsvarande

Läs mer

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i Fotonik , kl FAFF25-2012-04-10 Tentamen i Fotonik - 2012-04-10, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

About the optics of the eye

About the optics of the eye About the optics of the eye Peter Unsbo Kungliga Tekniska Högskolan Biomedical and x-ray physics Visual Optics Innehåll Optiska begränsningar i ögat Hur mäter man ögats aberrationer? Hur skriver man vågfrontsrecept?

Läs mer

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5

Fysik (TFYA14) Fö 5 1. Fö 5 Fysik (TFYA14) Fö 5 1 Fö 5 Kap. 35 Interferens Interferens betyder samverkan och i detta fall samverkan mellan elektromagnetiska vågor. Samverkan bygger (precis som för mekaniska vågor) på superpositionsprincipen

Läs mer

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i Fotonik , kl FAFF25 FAFA60-2016-05-10 Tentamen i Fotonik - 2016-05-10, kl. 08.00-13.00 FAFF25 Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik FAFA60 Fotonik för C och D Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling

Läs mer

Laboration i Geometrisk Optik

Laboration i Geometrisk Optik Laboration i Geometrisk Optik Stockholms Universitet 2002 Modifierad 2007 (Mathias Danielsson) Innehåll 1 Vad är geometrisk optik? 1 2 Brytningsindex och dispersion 1 3 Snells lag och reflektionslagen

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Sara Jensen 2014-03-04 3P07096 B 1 (3) Energiteknik 010-516 53 57 Sara.Jensen@sp.se Plastweld Oy Koivusillantie 82 FI-66440 TERVAJOKI Finland

Läs mer

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning?

Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Hur påverkas vi av belysningen i vår omgivning? Strålning Elektromagnetiska spektrumet Synlig strålning IR UV Våglängdsområden 100-280nm UV-C 280-315nm UV-B 315-400nm UV-A 400-780nm 780-1400nm 1400-3000nm

Läs mer

Tillägg Behandlingar

Tillägg Behandlingar Tillägg Behandlingar Rekommenderad ca prislista Ytbehandlingar Plast På Obeh På Hård På Super G Super G Ultra Super Clean + Aqua + Antistatisk + Life 533 341 141 Super G Ultra Blue Blå filter +Super Clean

Läs mer

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla

Ljuskällor. För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla Ljus/optik Ljuskällor För att vi ska kunna se något måste det finnas en ljuskälla En ljuskälla är ett föremål som själv sänder ut ljus t ex solen, ett stearinljus eller en glödlampa Föremål som inte själva

Läs mer

Gauss Linsformel (härledning)

Gauss Linsformel (härledning) α α β β S S h h f f ' ' S h S h f S h f h ' ' S S h h ' ' f f S h h ' ' 1 ' ' ' f S f f S S S ' 1 1 1 S f S f S S 1 ' 1 1 Gauss Linsformel (härledning) Avbilding med lins a f f b Gauss linsformel: 1 a

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning

BANDGAP 2009-11-17. 1. Inledning 1 BANDGAP 9-11-17 1. nledning denna laboration studeras bandgapet i två halvledare, kisel (Si) och galliumarsenid (GaAs) genom mätning av transmissionen av infrarött ljus genom en tunn skiva av respektive

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Bland alla ljustillsatser som finns tillgängliga för fotografer är paraplyer

Bland alla ljustillsatser som finns tillgängliga för fotografer är paraplyer 6. Paraplyer och ljusspridningen Bland alla ljustillsatser som finns tillgängliga för fotografer är paraplyer de billigaste, och deras låga kostnad gäller både de minsta och de största. Därför brukar nästan

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH

LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH LASERAVSTÅNDSMÄTARE LH ANVÄNDARMANUAL LATRONIX AB Enhagsvägen 9 Tel: 08-446 48 30 e-mail: sales@latronix.se 187 40 Täby Fax: 08-446 48 39 www.latronix.se Dok. LH Manual 0809-Sv LATRONIX Laser Systems Besök

Läs mer

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad! TENTAMEN I FYSIK FÖR n, 13 APRIL 2010 Skrivtid: 8.00-13.00 Hjälpmedel: Formelblad och räknare. Börja varje ny uppgift på nytt blad. Lösningarna ska vara väl motiverade och försedda med svar. Kladdblad

Läs mer

KTH Tillämpad Fysik. Tentamen i. SK1140, Fotografi för medieteknik. SK2380, Teknisk fotografi 2015-08-18, 8-13, FA32

KTH Tillämpad Fysik. Tentamen i. SK1140, Fotografi för medieteknik. SK2380, Teknisk fotografi 2015-08-18, 8-13, FA32 KTH Tillämpad Fysik Tentamen i SK1140, Fotografi för medieteknik SK2380, Teknisk fotografi 2015-08-18, 8-13, FA32 Uppgifterna är lika mycket värda poängmässigt. För godkänt krävs 50 % av max. poängtalet.

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2012-08-27 Tentamen i Fotonik - 2012-08-27, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

Vårtref. nr. 352 36 Växjö Hans Fransson 5080448

Vårtref. nr. 352 36 Växjö Hans Fransson 5080448 swereallvf Postadress RAPPORT Besöksadress Swerea IVF AB Argongatan 30, SE- 431 53 MÖLNDAL Box 104 SE-431 22 MÖLNDAL arg. nr. 556053-1526 Tfn +46 (0)31 706 60 00 Fax +46 (0)31 706 63 65 VAT no. SE556053152601

Läs mer

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE

BYGGANDE AV STÖRTBÅGE BYGGANDE AV STÖRTBÅGE DEFINITIONER Störtbåge En stomme av rör som är monterad med fogar och fastsättningsplattor. Dess syfte är att förhindra att bilen trycks ihop vid en volt eller vid en annan olycka.

Läs mer

Kundts rör - ljudhastigheten i luft

Kundts rör - ljudhastigheten i luft Kundts rör - ljudhastigheten i luft Laboration 4, FyL VT00 Sten Hellman FyL 3 00-03-1 Laborationen utförd 00-03-0 i par med Sune Svensson Assisten: Jörgen Sjölin 1. Inledning Syftet med försöket är att

Läs mer

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark

Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Upplysning Rasmus Hasselrot Benjamin Blomqvist Martin Lundmark Handledare: Jonathan Fagerström Kurs: Introduktion till ingenjörsarbete, 7.5 HP Sammanfattning Apoidea beställde en undersökning av olika

Läs mer

Fysikalisk optik. Övningshäfte

Fysikalisk optik. Övningshäfte Fysikalisk optik Övningshäfte Fotometri 1) Ett kök med måtten 3,4 m x 6,0 m skall ljussättas med infällda ljuspunkter i taket, s.k. spotlights. Belysningen på golvet i köket skall bli 300 lux i medeltal

Läs mer

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se

Optik Synen och ögats behov. Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Optik Synen och ögats behov Hillevi Hemphälä Leg Optiker, licentiat, doktorand hillevi.hemphala@design.lth.se Ögats synfält -50 o 2 o 30 o Syngropen Gula fläcken, centrala seendet Synnerven -70 o Sidled-

Läs mer

Vågrörelselära och optik

Vågrörelselära och optik Vågrörelselära och optik Kapitel 34 - Optik 1 Vågrörelselära och optik Kurslitteratur: University Physics by Young & Friedman (14th edition) Harmonisk oscillator: Kapitel 14.1 14.4 Mekaniska vågor: Kapitel

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp. Kontaktperson Mathias Johansson 2014-11-14 4P06815-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Skånska Byggvaror AB Box 22238 250 24 HELSINGBORG Mätning av energiförbrukning hos utespa

Läs mer

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet

3/19/13. Refraktionslära. Refraktionering. Kontrollera visus. Uppskatta felsynthet. Mätning av sfärisk felsynthet Refraktionslära Refraktionering Maja Östlund 2013-03-20 Donders metod - Sfär Stråltavla - Korscylinder - Franciscus Cornelis Donders 1818-1889 Kontrollera visus Monokulärt och binokulärt Uppskatta felsynthet

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusridåer Orion1 Mirror xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-02 PX26814-3 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Dimension

Läs mer

Arbets - Rums - Närprogressiva

Arbets - Rums - Närprogressiva 3AO1AO Progressiv Mineral Made in Rättvik Rekommenderad ca prislista 4a Material Mineral 1.5 Mineral 1.6 Mineral 1.7 Mineral 1.8 Mineral 1.9 Standard behandling Obeh Obeh Max diameter (1) 7 7 7 65 65 Guideomfång

Läs mer

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser

Mekanisk liggkomfort hos sängar/madrasser Mekanisk liggkomfort Man hör ofta att en säng är skön att ligga i - att den ger god komfort. Med detta underförstås, att sängen är mjuk och att den därmed har förmåga att fördela kroppstyngden så, att

Läs mer

Tentamen i Optik för F2 (FFY091)

Tentamen i Optik för F2 (FFY091) CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2008-08-26 Teknisk Fysik 08.30-12.30 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se. Kontaktperson Mathias Johansson 2013-03-18 PX26814-1 1 (3) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic Encore

Läs mer

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens Ljusets böjning & interferens Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter 3 Appendix Ljusets vågegenskaper Ljus kan liksom ljud beskrivas som vågrörelser och i den här laborationen

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

I 1 I 2 I 3. Tentamen i Fotonik , kl Här kommer först några inledande frågor.

I 1 I 2 I 3. Tentamen i Fotonik , kl Här kommer först några inledande frågor. FAFF25-2014-03-14 Tentamen i Fotonik - 2014-03-14, kl. 14.00-19.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING...

INLEDNING... 2 MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... Sidan 1 av 7 Innehåll INLEDNING... MÅLSÄTTNING, EXPRIMENTPLATS OCH MÄTUTRUSTNING... TEST LOKALISERING OCH MÅLSÄTTNING... TEORI OCH RESULTAT... TEORI... RESULTAT... 3 UTVÄRDERING... 6 APPENDIX... 6 APPENDIX

Läs mer

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd?

E-strängen rör sig fyra gånger så långsamt vid samma transversella kraft, accelerationen. c) Hur stor är A-strängens våglängd? Problem. Betrakta en elgitarr. Strängarna är 660 mm långa. Stämningen är E-A-d-g-b-e, det vill säga att strängen som ger tonen e-prim (330 Hz) ligger två oktav högre i frekvens än E-strängen. Alla strängar

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

m a d e b y SOLGLASÖGON

m a d e b y SOLGLASÖGON made by SOLGLASÖGON PRODUKTINFORMATION Våra glasögon är kontrollerade och uppfyller EG Direktivet 89/686 enligt kraven i standard EN-1836:2005. Denna standard delar in linserna i fem olika kategorier utifrån

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik Kontaktperson Mathias Johansson 2013-12-04 3P07520-01 1 (4) Energiteknik 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Folkpool AB Ullängsvägen 1 153 30 JÄRNA Mätning av energiförbrukning hos utespa Nordic

Läs mer

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN

VISUELLA FÖRHÅLLANDEN VISUELLA FÖRHÅLLANDEN Hur man uppfattar ljuset i ett rum kan beskrivas med sju begrepp som kännetecknar de delar av synintrycken som man kan iaktta och beskriva ljusnivå, ljusfördelning, skuggor, bländning,

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer