CeTeLaB FOCUS Information. Introduktion. Sammanfattning av nätverksvariabler och LonMark objekt. Teknisk data. Beställningsdata Artikel nr 1(7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CeTeLaB FOCUS 1575. Information. Introduktion. Sammanfattning av nätverksvariabler och LonMark objekt. Teknisk data. Beställningsdata Artikel nr 1(7)"

Transkript

1 Närvarodetektor Utbytbart linssystem Lämplig för stora ytor Väl beprövad Introduktion FOCUS 1575 är en rörelsedetektor som används till detektering av personer som vistas i ett rum. För att detektera kontinuerlig närvaro behövs en detektor som är speciellt anpassad för detta. Arbetssättet är av typen passiv infraröd strålning. Till detektorn finns ett linsbibliotek Sammanfattning av nätverksvariabler och LonMark objekt med 4 lätt utbytbara linser. Med linserna får man möjlighet till att skräddarsy detekteringsområdet. Genom detektorns flexibilitet, kan man i många fall spara in ett flertal detektorer i installationen. Detekteringsomfånget är upp till 80 meter med 90 graders vinkel. Nätverksvariabler är enligt LonMark Funktional Profil: Occupancy Sensor #1060 Gångtestdioden styrs av SNVT_lev_disc. SNVT_switch för närvaroindikering finns med möjlighet till styrning av arbetssättet, frånslag eller till och frånslag. Teknisk data Driftspänning, FTT: 9-32 V DC; max rippel 1 V p-p vid 12 V Strömförbrukning, FTT: ca 20 ma vid 12 V Driftspänning, LPT: 27 till 42,4 V DC; Från LPI-10 aggregat Strömförbrukning, LPT: 1 LPU J ustering: L od: +10 till -20 ; Våg: upp till 30 Detektorteknologi: Dubbelelements-, lågbrus-, pyroelektris k Räckvidd: 15 m upp till 40 m; 80 m med speciell lins T emperaturområde: 0 C till +50 C; Relativ fuktighet max 90% Dimensioner: Nätverk: 120 x 70 x 48 mm Monteringshöjd: F TT-10 eller LPT-10; 78Kbps Godkännande: 1,5 till 2,4 meter CE Beställningsdata Artikel nr 1575-FTT FOCUS 1575, närvarodetektor, FTT LPT FOCUS 1575, närvarodetektor, LPT-10 SRN-E15; SRN-E18; SRN-E51; SRN-E52: Extra lins typ: E-15; E-18; E-51; E-52 SRN-RAM SRN-GV; SRN-GH SRN-P Monteringsram för infällna d Skyddsgaller för väggmontage; hörnmontag e Monteringsplåt för hörnmonterat skyddsgalle r SRN-BL1 Fältindikeringsdiod BL-1 SRN-BR1; SRN-BR2; SRN-BR3 Universalfäste: Vägg BR-1; Hörn BR-2; Tak BR-3 Produkten ingår i SecNet -serien, ett inbrottslarmsystem baserat på LonWorks. Datablad på övriga produkter kan beställas eller laddas ned från vår www-sida. 1(7)

2 Installations kommentarer Öppning av kåpan Öppning sker genom att man med ett specialverktyg eller med en bred spårskruvmejsel, uppifrån lätt vrider i spåret mellan bak- och framstycket på detektorns övre del. Detektorkåpan fälls nedåt/utåt. Återställning sker i omvänd ordning. Installation av detektorn Tag bort kretskortet, var noga med att inte beröra pyroelementet. Montera plastkåpans underdel, var noga med att få en stabil fastsättning. Sätt tillbaka kretskortet, justera in höjdvinkel och skruva åt fästskruven, anslut kablarna enligt inkopplingsbeskrivningen. Var noga med att täta alla kabelhål så att damm och insekter inte kan komma in. När kablarna är anslutna behöver man bara öppna detektorn för att ändra räckvidd eller vid eventuell rengöring. Alla andra inställningar och justeringar sker via nätverket. Node wink Sker med 10 blinkningar av den lysdiod som används för gångtest. Service Pin & Service LED Se inkopplingsbeskrivning. Go_unconfigured Noden kan sättas i okonfigurerat läge genom att trycka ned Service Pin vid spänningstillslag. Inkopplingsbeskrivning + Service pin FTT PWR - - PIR SENS Service LED FTT PWR + NET IN (LPT) Gångtestdiod PIR sensor FÅR EJ BERÖRAS Bygel för fältindikering NET IN (LPT) NET OUT NET OUT Skala Täckningsområde Sett uppifrån Sett från sidan 2.7 m min: 16 max: 40 m Lins nr: E-15 Vinkel: 100 Antal fält: 58 st Maximal yta: 41x41 m 2(7)

3 Objekt i noden Objekt 1 Närvarodetektering #1060 LonMark, se standardens specifikatio n Occupancy Sensor Object Type: #1060 nv1 NvoOccup SNVT_Occupancy nv2 nvoswitch SNVT_Switch ncidebounce ncimaxsend nciswitchmod nciswmaxsend ncitestled SNVT_time_s SNVT_time_s SNVT_lev_dis SNVT_lev_dis SNVT_lev_dis Förklaring av nätverksvariablerna nvooccup: OC_OCCUPIED Indikerar närvaro eller icke närvaro Närvaroindikering Service: Ack OC_UNOCCUPIED = Ingen närvaro nvoswitch: Value=100%; State=1 Indikerar närvaro eller icke närvaro Närvaroindikering Value=0%; State=0 Service: Ack Ingen närvaro ncidebounce: SNVT_time_sec Fördröjt frånslag Antalet sekunder för fördröjt frånslag ncimaxsendt: SNVT_time_sec Inställning av hartbeat Hartbeat av nvooccup och nvoswitch; se nciswmaxsendt; default satt till 120 sekunder nciswitchmode: SNVT_lev_disc nciswmaxsendt: SNVT_lev_disc ncitestled: ST_OFF = Arbetssätt för nvoswitch ST_OFF = nvoswitch skickar endast OFF Hartbeat funktion på nvoswitch ST_OFF = nvoswitch har inte hartbeat Styrning av gångtestdiod Lysdiod avstängd ST_ON = nvoswitch skickar OFF/ON ST_OFF = nvoswitch har hartbeat ST_ON = Indikering av närvar o 3(7)

4 Viktigt! Denna anvisning är ej till för att projektera efter, utan enbart en monteringsanvisning. Vi vill utfärda en varning för att installera denna detektor utan att vara väl insatt i tekniken. Ett krav är de grundkunskaper som står att finna i boken NÄRVARO-DETEKTERING MED PASSIV IR. Vi vädjar till Er att vid osäkerhet beställa boken och noga stämma av projektet mot de lösningar som finns i denna handledning. Val av lins Lins nr 15 levereras som standard. Om standardlinsen nr 15 ej tillfredsställer Dina krav, finns det ett mer omfattande linsbibliotek. Specifikationer på lins nr 15: Antal avkänningsfält: 58 st Övre skiktet: 12 st dubbelstrålar, optiskt uppdelade i 24 strålknippor. Mellersta skiktet: 12 st dubbelstrålar (delade) riktade 11 under övre skiktet. Nedre skiktet: 5 st dubbelstrålar (delade) riktade 25 under övre skiktet. Vinkel: 100. Räckvidd: max. 41 m radie, rekommenderad räckvidd är cirka 20 meter. Att byta lins För att byta eller justera en lins: Öppna och tag bort låsanordningarna på vardera sidan om linsen genom att trycka ut dessa från insidan av locket. Sätt in den nya linsen, med den räfflade ytan utåt och med linsnumret i det övre högra hörnet. Centrera försiktigt linsen genom att flytta den till höger eller vänster (linsen är centrerad, när avståndet från dess sidokanter till lockets kanter är lika på båda sidor av locket). Håll fast linsen, för in låsanordningarna utifrån (med upphöjningarna riktade utåt) och tryck stadigt inåt tills dess att det knäpper till. 4(7)

5 Att välja monteringsplats FOCUS 1576 närvarodetektorer kan monteras direkt mot väggen eller i ett hörn. Se alltid till att detektorn monteras på en stabil yta. Vibrationer kan skapa felaktig funktion. A) Välj monteringsplatsen, så att man måste bryta avkänningsfälten och då helst tvärs dessa. Kom ihåg att: PIR-detektorer är känsliga för att förändringar i införd energi, som uppstår när ett objekt korsar avkänningsfälten. Eftersom detekteringen är beroende av mängden infraröd energi som utstrålas av objektet som rör sig och av temperaturskillnaden mellan objektet och bak-grunden, kan en PIR missa under vissa omständigheter (dvs då skillnaden mellan objektets temperatur och bakgrundstemperatur är liten). Vi rekommenderar därför, för att erhålla högsta känsligheten i installationer med höga omgivningstemperaturer, att detektorn riktas mot det svalaste stället i detekteringsområdet. B) Välj lämplig monteringshöjd. Räkna med att ej detekterade områden kommer att finns över och under detektorn och att sådana områden ökar med storleken på detekteringsarean. Detektorerna bör monteras direkt i hörn med 45 lutning mot en vägg. Med hörnmontering uppnår man en god stabilitet och i många fall en riktig installation. Om detektorn monteras på vägg skall alltid hörnkonsol användas. Montering A) Öppna fronten, genom att föra in spetsen av en smal skruvmejsel i urtaget överst på detektorn, och tryck ner försiktigt. Fronten (tillsammans med linsen) kan nu lätt fällas ut. Enheten måste sitta fast ordentligt på monteringsunderlaget för att undvika eventuella vibrationer. Om detektorn monteras på vägg skall alltid hörnkonsol användas. B) Montera bottenstycket (tillsammans med kretskortet) på den plats och i den höjd som ger optimal bevakning. Vid montering på plan vägg använd de två utslagbara hålen i botten på bakstycket och vid hörnmontering, de fyra utslagbara hålen på de 45 gradigt vinklade kanterna. C) Sätt tillbaka frontstycket (efter det att ledningarna har anslutits), genom att föra in fästhakarna längst ner på locket i dess respektive urtag, längst ner i bottenstycket, och stäng sedan locket, genom att trycka lätt uppåt. Anslutningar A) Använd kabel med minsta area av 0,20 kvadratmillimeter. Kabeln bör vara specificerad för LonWorksnätverk. C) Koppla in ledarna på plinten, se den tidigare inkopplingsbeskrivningen. B) Drag kabeln in i detektorn, antingen genom de två utslagbara hålen eller genom ett av de nedre hålen för fastskruvning. D) Försegla alltid eventuella hål i detektorns bottenstycke med tejp, smältlim eller någon form av klister, allt för att hålla damm och insekter utanför. 5(7)

6 Justering av detekteringsområde Justering av räckvidd, gångtestdiod, horisontell justering, vertikal juseringstabell och maskerings-material är unika detaljer, som medger noggrann inställning av detekteringsområdet, såväl horisontellt som vertikalt. Gångtestindikator: Till och från av gångtestindikering sker med en nätverksvariabel via installationsverktyget. Horisontell justering: Detekteringsområdet kan justeras +/- 15 horisontellt, genom att skjuta linsen åt höger eller vänster. Vertikal justering: Den vertikala justeringsskalan (tryckt på vänster sida av kretskortet) och skalstrecket på bottenstycket visar (i grader) den vertikala vinkeln mellan detekteringsområdet övre skikt och en tänkt horisontell linje dragen genom detektorn. Justering vertikalt sker genom att lossa skruven som håller kretskortet på bottenstycket. Skjut kretskortet upp eller ner till den önskade vinkeln och drag sedan åt skruven ordentligt. Skjuts kortet uppåt sänks avkänningsfälten. OBSERVERA: Monteringshöjden kan många gånger vara avgörande för hur bra närvaro-detektering det blir. Man får inte vara främmande för att i exempelvis korridorer sätta detektorn så lågt som 1,5 meter. Detta kan komma i fråga även för andra applikationer. Viktigt är att den varma målytan, bröstkorgen/bålen, exponeras för detektorn så mycket som möjligt och detta inom hela området. Slutprov Justering av räckvidd: För att eliminera obefogade detekteringar i svåra omgivningar, kan räckvidden justeras med PIRSENS - potentiometern. För optimal detektering rekommenderar vi att PIR SENS - potentiometern ställs in på dess maxvärde (1/1). Räckvidden bör endast minskas när avstånden är mindre än vad respektive lins medger. Eller störnivån inte kan minskas genom maskering av fält eller omplacering av detektorn. Efter ändring av räckvidden bör en gångtest av hela detekteringsområdet utföras. Material för maskering av enskilda fält, ett speciellt material, som medföljer varje FOCUS 1575 närvarodetektor, kan användas för att maskera enstaka linssegment som kan tänkas vara utsatta för falska värmekällor (värmekaminer, luftvärme, husdjur osv.). Detta material är genomskinligt för synligt ljus men blockerar eventuell infraröd energi. Maskera enstaka fält genom att bestämma den motsvarande dellinsen. Skär maskeringsmaterialet så att det passar precis på segmentet som skall maskeras, drag loss skyddspappret och häfta fast materialet på insidan (släta ytan) av den gällande dellinsen eller linserna. Ett lager maskeringsmaterial dämpar den infraröda energin med 70%. Flera skikt av maskeringsmaterialet kan ibland behövas för att blockera all infraröd energi A) Slå på spänningen och låt enheten stabilisera sig under fem minuter innan provet påbörjas. B) Justera vertikalvinken och sätt fast locket. C) Aktivera gångtestdioden via nätverket. D) Utför ett gångprov av hela den detekterande arean, genom att gå långsamt igenom samtliga avkänningsfält i bevakningsområdet, medan du håller ett öga på gångtestdioden. Lysdioden skall lysa varje gång du bryter ett fält. Låt enheten stabilisera sig under ca två sekunder mellan varje test. E) MASKERA fält som är riktade mot potentiella källor till obefogade detekteringar (se avsnitt JUSTERING AV DETEKTERINGSOMRÅDE ) Efter avslutat gångtest bör gångtestdioden stängas av. All information in this document was compiled with the permission of Extronic Elektronik AB. Their manuals and datasheet have been reprinted to suit installations using LonWorks technology. SecNet is a registered trademark of CeTeLaB AB in Sweden. LON, LonWorks, Neuron, 3120, 3150, LonTalk, LonMark, the LonMark logo are registered trademarks of Echelon Corporation in the US and other countries. Other trademarked names belong to their respective companies 6(7)

7 MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY for Product identification Product Brand Model/type Manufacturer : PIR Detector : FOCUS 1575 : 1575-FTT, 1575-LPT CeTeLaB Jägerhorns väg 1 S KUNGENS KURVA SWEDEN EU Representative : - Concerning : Electro Magnetic Compatibility A sample of the product has been tested by: Standards used : EN : EN Marenius Elektronikutveckling AB Box 5086 S V Frölunda Sweden Test report no. : IR DETECTOR V968 Means of conformity We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 89/336/EEC (EMC) based on test results using harmonised standards in accordance with the Directive mentioned. Signature of representative / manufacturer: Place : Stockholm Date : A. Gustafsson Managing Director CeTeLaB 7(7)

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Tillbehör... Hur/var monterar man... - Checklista för korrekt montering av

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet

Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Snabbmanual Securitas Hemlarm-lägenhet Securitas Hemlarm är ett samarbete mellan Innehåll Innan du monterar Välkommen... Översikt... Hur/var monterar man... - hecklista för korrekt montering av ditt larmsystem...

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

DC800. Konfigureringshandbok

DC800. Konfigureringshandbok DC800 Konfigureringshandbok Data och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande. / Leverans i mån av tillgång. Data and design subject to change without notice. / Supply subject to availability.

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON

Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Kostnadseffektiv sensorlösning för människoföljande robotar BJÖRN INGESON Examensarbete i

Läs mer

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I

Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Easy Fit Alarm System EF-400I and EF-1000I Installation Programmering Handhavande Svenska Spara denna manual som referens och för framtida underhåll Inledning Innehåll Tack för att du valt s trådlösa larmsystem.

Läs mer

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning:

NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: NX-5 Bruks och installations anvisning Rev2006-01-16/jt Svensk Innehållsförteckning: Introduktion 2 Vad gör NX-5? 2 Daglig användning 2 Säkerhetslarm 2 Inbrottsalarm 3 Hur fungerar de olika funktionerna

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater...

Användarmanual. Multi. Box. alla TV-apparater... Multi Box Kompakt enhet med 3 DVB-T mottagare Se fria digitala kanaler på alla TV 3 inbyggda modulatorer Automatisk installation NICAM stereo 12-voltsdrift Mycket låg effektförbrukning alla TV-apparater...

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

GlideScope. Drift- och underhållshandbok

GlideScope. Drift- och underhållshandbok GlideScope AVL-system Drift- och underhållshandbok EUSM-0554-01-60 GlideScope AVL-system Drift- Och Underhållshandbok Viktigt Denna handbok är inte avsedd att användas i Kanada. Om du befinner dig i Kanada,

Läs mer

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX

42HQV. Silentech. luft/luft värmepump. Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX 42HQV Silentech luft/luft värmepump Säljs som system ihop med utomhusdel 38VYX Maj 2005, rev. oktober 2005 Drift- och skötselinstruktion, 42HQV Silentech Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning:

EXPERIMENT 1 LINSER. Utrustning: EXPERIMENT 1 LINSER Du kommer i kontakt med linser varje dag antingen du vet det eller ej. Kameror använder linser för att fokusera bilden på filmen, filmprojektorer har rörliga linser för att få en skarp

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406

DRIFT & SKÖTSELMANUAL VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE VIKTIGT SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH SAP KR93EH SAP-CR93EH DS015:0406 DS015:0406 DRIFT & SKÖTSELMANUAL SAP KR73-93-123EH + SAP CR73-93-123EH VÄRMEPUMP I SPLITUTFÖRANDE SAP KR93EH SAP-CR93EH VIKTIGT Dessa aggregat använder det nya köldmediet R410A. Var uppmärksam på detta

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer