En rapport om ungdomsarbetslösheten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om ungdomsarbetslösheten."

Transkript

1 En rapport om ungdomsarbetslösheten.

2 Någon tipsade om Alexandra. Hon var 20 år då, 2009, och arbetslös, villig att ta "vilket jobb som helst". Tillsammans med en kompis dekorerade hon ett P-hus med en jättelik kontaktannons. Sedan dess ser jag dem lite överallt, den ena jobb-sökar-metoden mer fantasirik än den andra. Köp Google-annonser med din drömchef som sökord (jag skulle inte göra det, men det sägs att chefer googlar på sig själva) eller skriv ut ditt CV på färggrant papper. Tipsen och initiativen är tecken på att det finns en framtidstro. Men samtidigt: när tipsen om hur man bör söka jobb blir vanligare än tipsen om jobb är det något som inte är som det ska. Var tredje känner någon som gett upp jakten på ett jobb I den här rapporten kan du bland annat läsa att varannan jobbansökan som skickas av en arbetslös ungdom inte får ett svar, inte ens ett nej tack. Därför är det kanske inte så konstigt att var tredje ung känner åtminstone någon som gett upp och slutat leta jobb fastän de skulle vilja ha ett. Varannan arbetslös ungdom tycker att politikerna gör för lite för att bekämpa arbetslösheten. Det måste vi politiker ta till oss, för handen på hjärtat så är det svårt att hävda att de har fel. Det som inte får hända är att vi vänjer oss. Att vi tycker att det är normalt att en av fyra unga som vill ha jobb inte får något. Det vägrar jag. För det finns hållbara lösningar. Ungdomsarbetslösheten beror inte om någon nu trodde det på att de unga inte behövs eller inte duger till. Den beror istället på systemfel som byggts upp under lång tid. Och systemfel går att rätta till. Det går att sänka trösklar som hindrar unga från att komma in på arbetsmarkanden. Det går att skapa en arbetsmarknad där det är lättare att hitta ett nytt jobb om man skulle förlora det man har. Det är fullt möjligt att få in en fot i arbetslivet redan under tiden man pluggar. Och det går att göra mycket som ökar företagens förmåga att växa och att anställa. Men det kommer att krävas politiskt mod för att göra det. Vi måste förmå fler att tänka om. Därför riktar vi med denna rapport en uppmaning till alla, gamla som unga, väljare som valda: vägra vänja dig vid en hög ungdomsarbetslöshet! Låt oss skapa en mer hållbar arbetsmarknad! 2.

3 En ohållbar situation Ungdomsarbetslösheten är hög i Sverige, och så har det varit länge. Börjar ungdomarna ge upp? Ungdomsarbetslösheten i Sverige är högre än genomsnittet i EU, och mer än dubbelt så hög som i Tyskland. Källa: Eurostat tals krisen inleds Boo.com går i konkurs LEHMAN BROTHERS går i konkurs sverige eu tyskland Den svenska ekonomin har klarat sig jämförelsevis lindrigt genom den europeiska skuldkrisen, åtminstone hittills. De offentliga finanserna är i balans och tillväxten är god. Internationellt betraktas vi som ett föredöme. Men på en punkt klarar sig Sverige sämre än de flesta jämförbara länder: samtidigt som den totala arbetslösheten är relativt låg, är ungdomsarbetslösheten hög. Betydligt högre än genomsnittet i Europa, och mer än dubbelt så hög som i till exempel Nederländerna och Tyskland ,4 27, Arbetslösheten bland unga är fem gånger så hög som arbetslösheten bland övriga (K2 2012). Källa: AKU, ECB. 3.

4 27,4 En av fyra unga som vill ha ett jobb får inget.1 5x Arbetslösheten bland personer under 25 år är fem gånger så hög som arbetslösheten bland övriga åldersgrupper.2 Inte konstigt att de oroar sig Så här har det varit i två decennier, sedan 90-talskrisen. Ekonomiska nedgångar tenderar att få större effekter på sysselsättningen bland unga än på sysselsättningen generellt. När arbetsmarknaden för unga äntligen återhämtat sig runt år 2000 sprack IT-bubblan, och ungdomsarbetslösheten sköt åter i höjden. Under högkonjunktursåren sjönk den något, för att åter stiga i samband med finanskrisen För närvarande sjunker ungdomsarbetslösheten långsamt, men från mycket höga nivåer. Den totala arbetslösheten under andra kvartalet 2012 var 8,3 procent. Ungdomsarbetslösheten var 27,4 procent, alltså tre gånger högre4. Mer än en av fyra unga som vill ha ett jobb, hittar inget personer under 25 knackar på arbetsmarknadens dörr, men släpps inte in ett hårt slag för alla drabbade, och ett fruktansvärt slöseri med energi och talang. Därför är det inte så förvånande att så många som var fjärde ung person oroar sig för att de inte ska få en heltidsanställning ungdomar är arbetslösa.3 1 SCB:s Arbetskraftsundersökning, kvartal 2, United Minds, oktober

5 ungdomar är latent arbetssökande, det vill säga de vill och kan arbeta, men söker inte jobb. 6 1/5 26 procent av alla arbetslösa ungdomar har påbörjat eller förlängt studier på grund av att de inte hittat något jobb. 7 1/3 33 procent av alla ungdomar känner någon som gett upp och slutat söka jobb eftersom han eller hon inte får något. Var fjärde känner flera som har gett upp. 8 Så beräknas ungdomsarbetslösheten Sedan 2007 utgår Statistiska centralbyrån (SCB) från FN-organet ILO:s rekommendationer när de tar fram Sveriges officiella arbetslöshetsstatistik. Det gör det möjligt att statistiskt jämföra situationen i Sverige med situationen i andra länder. i arbetskraften ungdomar ARBETSLÖSA Som ungdom räknas personer i åldrarna år. Men ungdomsarbetslösheten beräknas inte som andelen ungdomar som inte har ett jobb, utan som andelen ungdomar i arbetskraften som inte har ett jobb. Till arbetskraften räknas personer som antingen arbetar eller som aktivt söker arbete Ej i arbetskraften LATENT ARBETSÖKANDE SYSSELSATTA Källa: SCB:s Arbetskraftsundersökning, kvartal 2, Osynlig och hopplös? Ibland hävdas det att ungdomsarbetslösheten överskattas i den officiella arbetslöshetsstatistiken, eftersom också heltidsstudenter räknas som arbetslösa, om de aktivt söker en anställning. Faktum är dock att många ungdomar är heltidsstudenter just eftersom de inte kan få ett arbete. 26 procent av alla arbetslösa ungdomar har påbörjat eller förlängt studier på grund av att de inte hittat något jobb. 9 Dessutom faller en stor grupp ungdomar som både kan och vill arbeta bort från arbetslöshetsstatistiken, för att de inte söker jobb aktivt. Andra kvartalet 2012 uppgick dessa latent arbetssökande ungdomar, som de kallas i statistiken, till personer. Vilka är dessa latent arbetssökande? Skrämmande nog tyder mycket på att åtminstone en betydande andel är ungdomar som vant sig vid att vara arbetslösa, som gett upp hoppet om att hitta ett jobb. En undersökning som Centerpartiet låtit genomföra visar att så många som en av tre unga känner åtminstone någon som gett upp försöken att hitta ett arbete. Var fjärde känner flera SCB:s Arbetskraftsundersökning, kvartal 2, United Minds, oktober

6 här är det svårast för ungdomarna att få jobb Arbetsmarknaden för unga är inte lika tuff i hela landet. Till exempel är ungdomsarbetslösheten nästan dubbelt så hög i Örebro län som i Jönköpings län. Under 20 procent procent procent Över 30 procent Källa: SCB:s Arbetskraftsundersökning, kvartal 2, (Data för Gotland saknas). 6.

7 600 OHÅLLBARA KONSEKVENSER En person som är långvarigt arbetslös i 20-årsåldern löper 6-7 gånger större risk att vara det fortsatt i livet, jämfört med en jämnårig som fått in en fot på arbetsmarknaden. 11 Att vara arbetslös i ung ålder innebär inte bara nackdelar här och nu, utan har långsiktiga konsekvenser. Det är ungdomarna själva smärtsamt medvetna om. Bara 51 procent av alla ungdomar tror att deras generation kommer att få det bättre än sin föräldrageneration Angelin, Den dubbla vanmaktens logik, Lunds universitet, United Minds, oktober Reneflot och Evensen, Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Lager, Psykisk ohälsa hos ungdomar, Framtider nummer 3, Unga utanför (SOU 2003:92), Utbildningsdepartementet, Angelin, Den dubbla vanmaktens logik, Lunds universitet, SVT Pejl - Svenskarnas inkomster, SVT, Skatteverket och SCB. 20 Grönqvist, Youth unemployment and crime: new lessons exploring longitudinal register data, Stockholms universitet, Tror du att du kommer att få det bättre än dina föräldrar? Varannan ungdom tror inte det. Och var fjärde ungdom mellan 22 och 24 år en ålder då många kommer i kontakt med arbetsmarknaden för första gången tror att de kommer att få det sämre än sina föräldrar. 13 Den höga ungdomsarbetslösheten är sannolikt ett viktigt skäl till att många ungdomar ser negativt på framtiden. De omedelbara konsekvenserna av att vara arbetslös som ung är nog så påtagliga. Var fjärde arbetslös ungdom har antingen tvingats flytta hem, eller att bo kvar hemma, för att de inte kan hitta ett jobb. Andra tvingas söka försörjningsstöd för att klara uppehället. 14 Men att vara arbetslös i ung ålder är också förknippat med en lång rad negativa effekter på sikt. Hälsoeffekter av arbetslöshet Sambandet mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa är väl etablerat. I en kunskapssammanställning finansierad av Nordiska ministerrådet, visar forskarna Anne Reneflot och Miriam Evensen att detta gäller i ökad utsträckning för unga vuxna (15-29 år), och i särskilt hög utsträckning för unga kvinnor. 15 Att andelen åringar som besväras av ängslan, oro eller ångest har tredubblats de senaste tjugo åren, alltså sedan ungdomsarbetslösheten sköt i höjden, är sannolikt ingen slump. 16 Att unga som under en längre tid står utanför arbetslivet också löper en högre risk att drabbas av fysiska besvär är också klarlagt. 17 Risk för utanförskap Arbetslöshet i ung ålder innebär en förhöjd risk att fastna i utanförskap. En person som är långvarigt arbetslös i 20-årsåldern löper 6-7 gånger större risk att vara det fortsatt i livet, jämfört med en jämnårig som fått in en fot på arbetsmarknaden. 18 Antalet unga vuxna (20-34 år) som har en inkomst på 0 kronor har tredubblats de senast 20 åren, alltså sedan ungdomsarbetslösheten sköt i höjden. 19 I synnerhet unga män löper också en förhöjd risk att hamna i kriminalitet i samband med arbetslöshet, enligt en långtidsstudie genomförd av Hans Grönqvist vid Swedish Institute for Social Research, Stockholms universitet åringar som varit arbetslösa i 180 dagar löper 9,3 procent högre risk att fällas för ett brott

8 30 Akademiker som blev arbetslösa direkt efter examen har 30 procent lägre arbetsinkomst fem år efter examen, jämfört med akademiker som fick arbete direkt. 21 Effekter på livsinkomsten Även för ungdomar som inte fastnar i utanförskap får arbetslöshet i ung ålder kännbara effekter på livsinkomsten. Sex månader av arbetslöshet vid 22 års ålder innebär i genomsnitt åtta procent lägre lön vid 23 års ålder. Effekterna kvarstår vid 30 års ålder, då lönen är i genomsnitt 2-3 procent lägre, enligt en studie från OECD. 23 Konsekvenserna av arbetslöshet i ung ålder är ännu mer dramatiska för högskoleutbildade. Akademiker som blev arbetslösa direkt efter examen har i genomsnitt 30 procent lägre arbetsinkomst fem år efter examen, jämfört med akademiker som fick arbete direkt. 24 1/2 Varannan jobbansökan som en ung arbetslös skickar besvaras inte ens med ett nej tack. 22 Det är arbetsmarknaden det är fel på Den höga ungdomsarbetslösheten beror inte på ungdomarna själva. Det är arbetsmarknaden det är fel på. Felen kan rättas till om den politiska viljan finns. 21 Gartell, Har arbetslöshet i samband med examen från högskolan långsiktiga effekter?, IFAU, United Minds, oktober Scarpetta, Sonnet och Manfredi, Rising Youth Unemployment During The Crisis: How to Prevent Negative Long-term Consequences on a Generation?, OECD, Gartell, Har arbetslöshet i samband med examen från högskolan långsiktiga effekter?, IFAU, Mismatch - det ekonomiska läget, Svenskt Näringsliv, United Minds, oktober Det är inte tacksamt att vara ung och arbetsletande i Sverige idag. Varannan jobbansökan som skickas av en ung arbetslös får inte ett svar, inte ens ett nej tack. Ungdomarna ligger i. Det är inte dem det är fel på. Det är den svenska arbetsmarknaden som inte fungerar. En tydlig illustration av detta är företagens väl- kända problem med kompetensförsörjningen 25. Det finns lediga jobb men ungdomarna får dem inte. Det är som att den svenska modellen slagit en mur runt arbetsmarknaden, som ungdomar har svårt att ta sig förbi. Därför är det inte förvånande att varannan ung arbetslös tycker att politikerna gör för lite för att minska arbetslösheten

9 2,5 En genomsnittlig handläggare på Arbetsförmedlingen förmedlar jobb till 2,5 ungdomar per år. 27 Fyra anledningar till att arbetsmarknaden för unga inte fungerar Med utgångspunkt i bland annat OECD:s analys av den svenska arbetsmarknaden 28 har Centerpartiet identifierat fyra huvudsakliga skäl till den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. 1. Utbildningssystemet måste erbjuda mer kontakt med arbetslivet Hur mycket arbetslivskontakt svenska studenter får under utbildningsåren skiljer sig åt kraftigt. Varannan student upplever själv att kontakten med arbetslivet brister under utbildningen. 29 Graden av samverkan gör stor skillnad. Studenter som läst en utbildning där samverkan med arbetslivet är god har 78 procent större chans att få ett jobb inom tre månader efter examen, och 69 procent större chans att få ett kvalificerat jobb. Dessutom tjänar de bättre: 4,4 procent respektive 7,9 procent mer beroende på om de läst på grundnivå eller på avancerad nivå Arbetsförmedlingen måste fungera bättre 27 Fölster och Sahlén, Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb, Svenskt Näringsliv, Economic survey of Sweden, OECD, 2008 En genomsnittlig handläggare på Arbetsförmedlingen förmedlar bara i genomsnitt 9,4 jobb per år, alltså mindre än ett jobb i månaden. Tittar man enbart på arbetssökande under 25 rör det sig om 2,5 jobb per arbetsförmedlare och år, alltså drygt ett jobb var femte månad Krassén, Almerud och Hjortzberg, Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?, Svenskt Näringsliv, Fölster och Sahlén, Arbetsförmedlingen förmedlar få jobb, Svenskt Näringsliv,

10 54 3. Det måste bli enklare och billigare att anställa unga Den svenska arbetsmarknaden är jämförelsevis likritad och stel. Skillnaden i kollektivavtalsenlig lön mellan unga nyanställda och personer med lång erfarenhet är ofta påfallande liten. Den är dessutom minskande. Minimilönerna har stigit med 21 procent sedan procentenheter snabbare än den genomsnittliga lönen. 34 De höga ingångslönerna gör det svårare för ungdomar att få ett jobb, eftersom de blir dyra att anställa i förhållande till sin produktivitet. 54 procent av alla arbetslösa ungdomar tycker att politikerna gör för lite för att minska arbetslösheten kr Skillnaden mellan den genomsnittliga ingångsmedianlönen för åringar och den genomsnittliga medianlönen bland övriga (18-64 år) är bara kronor kr Nyanställda unga kr Samtliga anställda Skillnader i medianlön mellan icke nyanställda åringar och nyanställda åringar är bara 14 procent. Gäller branscherna industri; byggnadsverksamhet; handel; hotell och restaurang; transporter; jord- och skogsbruk; service. Källa: Fakta om löner och arbetstider 2012, Svenskt Näringsliv, Samtidigt innebär sist-in-först-ut-regeln i lagen om anställningsskydd (LAS) i praktiken ofta att de yngre medarbetarna får gå först, när en arbetsgivare tvingas till nedskärningar. Den strikta arbetsrätten gör det också mer riskabelt för arbetsgivare att tillsvidareanställa personer med liten erfarenhet av arbetslivet, eftersom den gör det svårt eller dyrt att säga upp personer som inte visar sig hålla måttet. I en aktuell undersökning från Teknikföretagen säger till exempel fyra av fem teknikföretag att de skulle erbjuda fler tillsvidareanställning, istället för visstidsanställning, om LAS reformerades. 35 Tillsammans ställer bristande arbetslivskontakt under studietiden, strikta turordningsregler och höga ingångslöner många ungdomar inför ett moment 22 : för att få ett jobb måste man ha arbetslivserfarenhet, och för att få arbetslivserfarenhet måste man ha ett jobb. 4. Företagsklimatet måste förbättras 32 United Minds, oktober Fakta om löner och arbetstider 2012, Svenskt Näringsliv, Hur höga minimilöner omintetgjorde arbetsgivaravgiftssänkningen för ungdomar, Svenskt Näringsliv, Konsekvenser av LAS, Teknikföretagen, Jansson, Välståndssamhälle för alla den företagsamma vägen ur fattigdom, Ekerlids, Som framgår av Sverigekartan på sidan 6 varierar ungdomsarbetslösheten kraftigt mellan olika delar av Sverige. En viktig förklaring är sannolikt skillnader i det lokala företagsklimatet, alltså i hur lätt det är att starta och driva företag. I sin bok Välståndssamhälle för alla den företagsamma vägen ur fattigdom har nationalekonomen Li Jansson visat på ett starkt samband mellan ett gott lokalt företagsklimat och goda möjligheter för grupper med en svag ställning på arbetsmarknaden att få ett jobb

11 Ett hållbart val Så minskar vi ungdomsarbetslösheten till en hållbar nivå. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög, men det måste inte förbli så. Det går att skapa en hållbar arbetsmarknad, som inkluderar alla. Andra länder har ju lyckats, så varför skulle det inte gå här? Vi får aldrig vänja oss. Det får inte bli så att en hög ungdomsarbetslöshet ses som en del av den svenska modellen. Men kortsiktiga lösningar, som ökad press på ungdomar att söka jobb, räcker inte. Istället måste vi ta itu med de grundläggande felen på arbetsmarknaden. Det här är Centerpartiets handlingsplan för att minska ungdomsarbetslösheten till en hållbar nivå. 1. Utbildningssystemet måste erbjuda mer kontakt med arbetslivet Vi vill införa lärlingsprovanställningar, en ny anställningsform med utbildningsinnehåll, som ska kunna erbjudas personer yngre än 23 år under som längst 18 månader. Vi vill också höja lärlingspengen, för att uppmuntra företag att ta emot gymnasielärlingar. För att uppmuntra högskolor och universitet att samverka med arbets marknaden i högre utsträckning vill vi införa ett samverkanskriterium i anslagsfördelningen. Vi vill också att staten ska vara en föregångare när det gäller att sluta så kallade studentmedarbetaravtal. 2. Arbetsförmedlingen måste fungera bättre Vi vill konkurrensutsätta den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen i ett regionalt pilotprojekt, och införa en jobbpeng, så att den arbetslöse kan välja sin egen specialiserade arbetsförmedlare. 11.

12 3. Det måste bli enklare och billigare att anställa unga För att sänka kostnaden för att anställa unga vill vi införa introduktionslöner. Vi vill också öka rörligheten på arbetsmarknaden genom att reformera lagen om anställningsskydd (LAS) kompetens och erfarenhet ska väga tyngre än anställningsår i turordningsreglerna. Tryggheten på arbetsmarknaden ska vi värna genom en generös och allmän a-kassa, med höjd ersättningsnivå under de tre första månaderna. Vi vill dessutom avskaffa de differentierade a-kasseavgifterna som infördes Företagsklimatet måste förbättras Vi vill behålla de lägre arbetsgivaravgifterna för unga, och stegvis sänka den "vanliga" arbetsgivaravgiften, för att göra det billigare att anställa. Vi vill också göra det lättare för företagen att locka till sig privat riskkapital genom ett investeringsavdrag, samt reformera och effektivisera det offentligariskkapitalet. Dessutom vill vi fortsätta minska regelkrånglet för företagen, bland annat genom att ta bort 3:12-reglerna. För varje dag som går utan kraftfulla åtgärder växer de långsiktiga konsekvenserna av ungdomsarbetslösheten. Grupper som hamnar utanför arbetsmarknaden skapar dessutom högre kostnader för skattebetalarna och leder samhällsekonomin in i en negativ spiral. Det är därför som en hög ungdomarbetslöshet inte bara är problematisk idag, utan också helt ohållbar i längden. Men det finns ett hållbart val i arbetsmarknadspolitiken. Om vi rättar till de problem som OECD och andra internationella bedömare pekat ut borde vi på sikt kunna få ner ungdomsarbetslösheten till nederländska och tyska nivåer. Det skulle innebära nästan hundra tusen nya ungdomsjobb. Tänk på vad det skulle betyda att kunna ersätta den oro och det tvivel inför framtiden som många unga känner idag, med något som borde höra ungdomen till: en stark framtidstro! Om rapporten Rapporten bygger delvis på telefonintervjuer med personer mellan år, gjorda mellan 19 september och 3 oktober Undersökningen genomfördes av analysbolaget United Minds, i samarbete med datainsamlingsföretaget Norstat, på uppdrag av Centerpartiet. 12.

13

Arbetslöshet bland unga

Arbetslöshet bland unga Fördjupning i Konjunkturläget juni 212(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 212 97 FÖRDJUPNING Arbetslöshet bland unga Diagram 167 Arbetslöshet 3 3 Fördjupningen beskriver situationen för unga på

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN

2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN 2009-06-04 STUDENTER I JOBBKRISEN En rapport från TCO och Tria 2009 Författare Kristina Persdotter utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: kristina.persdotter@tco.se tel: 08-782

Läs mer

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden

Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2014 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2014 Visstidsjobben förenklar inträdet på arbetsmarknaden Innehåll Sammanfattande slutsatser....

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen?

Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? Lägstalöner och lönespridning vad säger forskningen? 2 Vad säger forskningen om lägstalöner och lönespridning? I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov

Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Utbildningsföretagens årsrapport 214/215 Växande kunskapsgap, ökade utbildningsbehov Sammanfattning/Inledning Ökad globalisering och digitalisering slår ut och förändra mängder av jobb. Den här rapporten

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson

Risk för cementering av dagens massarbetslöshet. Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Christer Persson Risk för cementering av dagens massarbetslöshet Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, a-smedjan.se Författare: Christer Persson Författaren

Läs mer

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen

Utan högskolorna stannar Sverige. Så tycker TCO om den högre utbildningen Utan högskolorna stannar Sverige Så tycker TCO om den högre utbildningen Tryck: CM tryck, Bromma, april 2006 Foton: Andy Prhat Förord Utbildning är nyckeln till jobb. Och jobb är nyckeln till vår gemensamma

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Politik för tillväxt och fler jobb Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Sverige Tyskland Nederländerna Sverige Tyskland Nederländerna 4 3 2 Återhämtningen på något stabilare mark BNP-prognoser för EU

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats?

56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats? 56 FÖRDJUPNING Har arbetsmarknadens funktionssätt förändrats? 1 1 8 6 Diagram A1. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15-7 år, säsongsrensade data 8 85 9 95 5 1 Utfall Medelvärde 1999-1 kv3 Medelvärde

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temaunga.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T? b b o j å f a g un a l l a n Ka etsmarknaden? b Kris på art för unga år 2015 Om läge EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden »ALLA UNGA

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 11 september 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län augusti 2014 8 693 (6,6 %) 3 709 kvinnor (5,9 %) 4 984 män (7,2

Läs mer

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken

Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Mått på arbets- marknadsläget i den officiella statistiken Ossian Wennström SACO 2001 Tryck: SACO, Stockholm ISSN 1401-7849 Innehåll Sammanfattning 1 Inledning 2 Definitioner och urval i arbetsmarknadsstatistiken

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden

Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) Öppna dörren till arbetsmarknaden Sammanfattning Idag har över 340 000 fler människor ett jobb att gå till än när alliansregeringen

Läs mer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer

Katrineholm. Hur har det gått i Sörmland?...-2011 års redovisning av länets Lissabonindikatorer .Sörmland i siffror Katrineholm Hur har det gått i Sörmland?...-211 års redovisning av länets Lissabonindikatorer 211 1 Bakgrunden till de valda indikatorerna i den gamla Sörmlandsstrategin Våren 27 beslutade

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ura 2013:? Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Innehåll Sid 1.

Läs mer

Sammanfattning 2015:3

Sammanfattning 2015:3 Sammanfattning Arbetslösheten bland svenska ungdomar har under de senaste åren varit hög. Detta har gått hand i hand både med ett stort medialt intresse och många ekonomisk-politiska insatser med fokus

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas

Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Solpromenad eller vargavinter så kan Dalarnas Näringsliv utvecklas Rovdjursturism möter framtiden Stefan Fölster Europa tragglar sig igenom skuldkrisen Tyskland tvingar fram reformer. ECB lånar ut mer.

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011

Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga. Li Jansson Maj 2011 Det livslånga utanförskapet Långvarig arbetslöshet, funktionsnedsättningar och förtidspensioner bland unga Li Jansson Maj 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning Svensk ekonomi går som tåget, men några står

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. september 2012 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi september 2012 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av augusti 2012 Tecken på en försvagad arbetsmarknad Under augusti kom tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala län kan vara

Läs mer

Konjunkturrapport Q3-2014

Konjunkturrapport Q3-2014 Konjunkturrapport Q3-2014 Fakta och prognos Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Period 28 augusti - 7 september 2014 1 5 november 2014 Sundsvall Jonas Frycklund Ekonom Anna Hedensjö Johansson

Läs mer

Högskolekvalitet 2011. Mikaela Almerud, Greta Hjortzberg och Patrick Krassén April 2011

Högskolekvalitet 2011. Mikaela Almerud, Greta Hjortzberg och Patrick Krassén April 2011 Högskolekvalitet 2011 Mikaela Almerud, Greta Hjortzberg och Patrick Krassén April 2011 Innehåll 1 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...3 Vad karaktäriserar svenska studenter?... 4 Genomströmning...

Läs mer

Arbetslöshet bland unga ökar på våren

Arbetslöshet bland unga ökar på våren Arbetslöshet bland unga ökar på våren I stiger ungdomsarbetslösheten inför sommaren. Den påverkas i hög grad av hur vanligt det är att de som studerar har arbete eller söker arbete, antingen för att de

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Anställningsformer år 2008

Anställningsformer år 2008 Arbe tsm arknad Anställningsformer år 28 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 28 Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...5 2 Anställningsformer

Läs mer

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996

Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 1996 OKTOBER, 01 Den verkliga arbetslöshetens utveckling sedan 199 Susanne Spector Metod Sverige gick i början av 1990-talet snabbt från full sysselsättning till en djup lågkonjunktur. Trots att folkhälsan

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad

Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad Beskrivning av statistiken Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad UF0504 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad 0.2

Läs mer

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas

Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Swedbank Analys Nr 3 6 juli 21 Trots hög ungdomsarbetslöshet tecken på ljusning kan skönjas Den snabba försämringen av arbetsmarknaden för unga förefaller ha stannat av. Under maj månad 21 var ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar*

Tabell 1: 10 högsta lönenivåer bland 16-åringar* . Inledning Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund SSU genomför årligen en undersökning riktad till alla Sveriges kommuner angående sommarjobb respektive feriepraktik för ungdomar. Undersökningen riktar

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

PM- Företagande inom vård/omsorg

PM- Företagande inom vård/omsorg PM- Företagande inom vård/omsorg Inledning Vård och omsorg är än så länge en relativt liten bransch inom den privata sektorn i Sverige. Men tillväxten är stark och det mesta talar för branschen kommer

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Var tredje får inte vara med. - en studie om arbetslösheten bland invandrare ESRA KARAKAYA

Var tredje får inte vara med. - en studie om arbetslösheten bland invandrare ESRA KARAKAYA Var tredje får inte vara med - en studie om arbetslösheten bland invandrare ESRA KARAKAYA 1 FRÅN MEDBORGARNAS OFFENTLIGA UTREDNINGAR MOU 1988:1 En ny grundlag ett förslag MOU 1989:1 Sänkt skatt för alla

Läs mer

Utbildning, lärande och forskning

Utbildning, lärande och forskning P Johansson, M Nygren, A Trogen -Ett särtryck ur Fakta om s ekonomi 24 34 peter johansson, margareta nygren, anita trogen Att kunskapsförsörjningen till näringslivet fungerar är en viktig förutsättning

Läs mer

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011

Europeiskt ungdomsindex. Johan Kreicbergs November 2011 Europeiskt ungdomsindex Johan Kreicbergs November 2011 Innehåll 1 Innehåll Inledning... 2 Så utfördes undersökningen...3 Ingående variabler...3 Arbetslöshet... 4 Företagande...5 Chefsbefattningar... 6

Läs mer

Nytt kunskapslyft för fler jobb

Nytt kunskapslyft för fler jobb 2014-08-22 PM Nytt kunskapslyft för fler jobb Vallöften Det finns ett absurt fenomen i Sverige. Samtidigt som 400 000 människor går arbetslösa hittar många företag inte utbildad arbetskraft att anställa.

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

De ungas arbetsmarknad

De ungas arbetsmarknad De ungas arbetsmarknad 2010-03-19 Anders Forslund IFAU och Uppsala universitet 1 Bakgrund Ungdomsarbetslösheten hög (29 % januari 2010), både i jämförelse med äldres arbetslöshet och med ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Morgondagens arbetsmarknad

Morgondagens arbetsmarknad Morgondagens arbetsmarknad Förslag till arbetsmarknadskommission 2016-08-15 LUX HUN SVK POR ITA CZK USA POL GRE IRL ICE EST GBR ESP SWZ NOR SLO GER AUT FIN FRA DEN BEL NED SWE En arbetsmarknadskommision

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Resurser till högre utbildning

Resurser till högre utbildning Resurser till högre utbildning Det satsas idag mindre än hälften så mycket resurser på de samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningarna som det görs på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt Invånare födda utomlands har en för arbetsmarknaden gynnsam utbildningsnivå och åldersstruktur

Arbetsmarknaden fungerar inte etniskt neutralt Invånare födda utomlands har en för arbetsmarknaden gynnsam utbildningsnivå och åldersstruktur EN SUMMERING RAPPORT INTEGRATION 2002 Arbetsmarknaden Allt fler invandrade har nått arbetsmarknaden de senaste åren. Ökningen i sysselsättning har under högkonjunkturen i slutet av 1990-talet varit snabbare

Läs mer

Vad händer efter avslutad högre utbildning?

Vad händer efter avslutad högre utbildning? Vad händer efter avslutad högre utbildning? Hur stor andel får jobb och vilken typ av anställning får de? C uppsats HT 2010 Författare: Nina Hrelja Handledare: Inga Persson Nationalekonomiska institutionen

Läs mer

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland

Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Regionalt kunskapslyft För jobb och utveckling i Västra Götaland Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Regionalt kunskapslyft... 3 Bakgrund... 4 Vår politik för ett regionalt

Läs mer

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig

1.1 En låg jämviktsarbetslöshet är möjlig 7 1 Sammanfattning Sveriges ekonomi har återhämtat det branta fallet i produktionen 8 9. Sysselsättningen ökade med ca 5 personer 1 och väntas öka med ytterligare 16 personer till och med 1. Trots detta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2015 Fått arbete I april fick 1 627 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I april för

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD

Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD Sammanfattning Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning av unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet. Underlaget till rapporten

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna

Ungdomsarbetslöshet i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna Ungdomsarbetslöshet i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna Anders Nilsson & Örjan Nyström 2 3 Ungdomsarbetslöshet i Sverige och Leerwerkplicht i Nederländerna Anders Nilsson & Örjan Nyström Tankeverksamheten

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011

Läget i länet. Arbetsmarknad och ekonomi. december 2011 Läget i länet Arbetsmarknad och ekonomi december 2011 Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som tar sikte på att belysa det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden

Läs mer