E-strategi för kommunala tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E-strategi för kommunala tjänster"

Transkript

1 E-strategi för kommunala tjänster

2 Din vardag blir enklare Den här broschyren handlar om vilken service Järfälla kommun erbjuder via internet idag och hur de elektroniska tjänsterna kan komma att se ut i framtiden. Målet med att erbjuda kommunal service elektroniskt är att förenkla vardagen för dig som bor och verkar i Järfälla. Genom internet och andra elektroniska medier ska kommunen erbjuda en modern och kundanpassad service, stärka dina möjligheter till insyn och deltagande samt öka effektiviteten i förvaltningen. Det är andemeningen i den e-strategi som kommunfullmäktige antog våren En viktig del i strategin är att kommunen ska uppfattas som en enhet med gemensam ingång till all tillgänglig service, antingen via kommunens webbplats eller via den kundtjänst som nu börjar byggas. Den stora fördelen med e-tjänster är att du kan utföra ärenden vid tidpunkter och platser som passar dig bäst. En annan fördel är det som på kommunens webbplats kallas Mina sidor. På kan du numera logga in på en personlig sida med en e-legitimation och få en samlad bild av alla de ärenden du uträttar med e-tjänster hos kommunen. Med fler e-tjänster blir också kommunens resursanvändning effektivare, vilket ger högre kvalitet på den kommunala förvaltningens arbete. Kommunens medarbetare får ökat utrymme för kärnverksamheterna och mer tid för direkt kommunikation med medborgarna.

3 med e-tjänster

4 Nya e-tjänster leder till förändringar och förbättringar Du slipper sitta i telefonkö och väljer själv när du vill ta kontakt med kommunen. Du bestämmer själv varifrån du ska ta kontakt. Du loggar in på Mina sidor med säker e-id. Du tar själv reda på hur långt ditt ärende har kommit i handläggningsprocessen. Du söker i första hand information om kommunal service via webbplatsen. Du hämtar själv blanketter, fyller i och sänder över dem digitalt direkt till handläggarna.

5 En webbplats i ständig förändring Med e-strategin som stöd vill kommunen utveckla en webbplats som förenklar din vardag, som ökar din insyn i den kommunala verksamheten och som stimulerar dig och andra till deltagande. Områden som ständigt utvecklas och förbättras på webbplatsen är användbarhet, aktualitet och interaktivitet. Det senaste exemplet är webb-tv. Hösten 2008 startade försök med webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden på webbplatsen och varje enskilt ärende kan du även se i efterhand. Med webb-tv ökar din insyn i den politiska processen. Några tänkbara framtida användningsområden för webb-tv kan vara informationsfilmer, webbrådslag, föreläsningar och möjlighet för tittare att skicka in frågor och synpunkter direkt till politikerna under sammanträden. Redan idag kan du uträtta många ärenden på kommunens webbplats På finner du information om det mesta av den kommunala verksamheten. Om du inte hittar det du söker kan du alltid vända dig till den elektroniska Medborgarassistenten Baggen som ger dig svar på mer än frågor. Det finns även ett antal e-tjänster som underlättar din kontakt med kommunen. Bland annat erbjuder biblioteken en väl utbyggd e-service. Under 2008 har de första e-tjänsterna med elektronisk identifiering (e-id) lanserats på Med en e-legitimation kan du nu via webbplatsen n Identifiera dig. n Sända in ansökan om plats eller säga upp plats i barnomsorgen. n Meddela inkomständring för barnomsorgsavgift och göra schemaändringar. n Välja skola. n Ansöka om äldre- och handikappomsorg samt lämna inkomstuppgifter för avgift. n Ansöka om serveringstillstånd. n Göra en anmälan eller säga upp plats till Kulturskolan. n Ansöka om bygglov. n Göra en felanmälan om sophantering, vägunderhåll, vatten, parker och avlopp. Fler e-tjänster kommer att inrättas inom de närmaste åren. Det finns ett hundratal kommunala tjänster som kan göras tillgängliga elektroniskt.

6 mål för e-strategin 1. Nytta för medborgare och företag vision Järfälla kommun ska genom e-tjänster göra vardagen enklare för medborgare och företag. Järfälla kommun ska genom interaktiva e-tjänster förbättra servicen till medborgare och företag, stärka medborgarnas insyn och deltagande samt öka effektiviteten i förvaltningen. År 2012 ska Järfälla kommun erbjuda merparten av möjliga tjänster elektroniskt och ha en kommungemensam kundtjänst. Kommunen har som mål att göra e-tjänster av alla kommunala tjänster som lämpar sig för det. Varje kommunal tjänst ska analyseras utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv för att avgöra om tjänsten ska utvecklas till en e-tjänst. E-tjänsterna ska hålla hög kvalitet, präglas av tillgänglighet och vara fullt utvecklade vilket även inkluderar e-id om tjänsten kräver säker identifiering. Kommunens medborgare och företag ska se kommunen som en enhet med en dörr in till all tillgänglig service. De ska också kunna följa sitt ärendes väg genom förvaltningsprocessen. Skapandet av en kommungemensam webbportal och en kommungemensam kundtjänst säkerställer att alla kommunens medborgare och företag får bästa möjliga service och största möjliga nytta av kommunens utbud. Kundtjänsten utgör en första linje som hanterar de flesta inkommande frågor och ärenden till kommunen och söker lösa så mycket som möjligt utan att behöva slussa vidare till förvaltningarna.

7 Intern effektivitet Insyn och deltagande År 2012 ska Järfälla kommuns service till brukare och medborgare vara högkvalitativ och samtidigt kännetecknas av öppenhet, god tillgänglighet och hög effektivitet. Kommunens verksamhet inom alla områden - skola, kultur-fritid, vård och omsorg, miljö- och samhällsbyggnad ska kännetecknas av att modern teknik tas tillvara för att höja kvalitet och effektivitet i de tjänster som erbjuds. Kommunen ska inom förvaltningarna arbeta för en systemmiljö som präglas av transparens, samverkan och informationsutbyte. De system som hanterar mängdärenden ska kunna utbyta information och även hämta information från övergripande system. Genom den nya gemensamma internportalen kommer medarbetare och externa utförare kunna nå samtliga verksamhetssystem dygnet runt, oavsett fysisk placering. Kommunens medborgare och företag kommer att kunna utföra sina ärenden i en extern portal, uppbyggd på samma sätt som den interna portalen, direkt in i verksamhetssystemen. Ärendehanteringen och intern administration kommer i samband med detta kunna effektiviseras och bli mer transparent. Kommunen ska aktivt söka samarbete med andra kommuner för att kostnadseffektivt utveckla e-servicen. År 2012 ska Järfälla kommun kännetecknas av en högre grad av insyn och deltagande samt möjlighet till påverkan via elektroniska mötesplatser. Kommunen vill utöka medborgarnas och företagens insyn i kommunens arbete och de demokratiska processerna. Samtidigt ska också möjligheterna förbättras för den som vill göra sin stämma hörd och påverka, dock utan att åsidosätta den representativa demokratin. En mer lätttillgänglig interaktiv och öppen kanal kan skapas genom att utöka kommunens kommunikation via en ännu mer informativ och tillgänglig webbplats och på sikt även andra elektroniska kanaler, till exempel mobiltelefoner och annan ny teknik. Medborgare och företag får då lättare att komma med synpunkter och förslag. Även genom utsändning av kommunfullmäktiges möten via webbplatsen kan möjligheterna till insyn och påverkan öka.

8 möjligheter Du kommer att kunna använda e-tjänster på en rad områden. Här följer några exempel för hur dessa tjänster kan se ut för människor i olika livssituationer. En del av e-tjänsterna finns på plats redan i dag, andra hör mera framtiden till.

9 Barnfamiljen Bertilsson gunilla och peter bertilsson kan enkelt kommunicera med förskolan, som deras dotter Tuva går i, via e-post, sms och mms. Gunilla och Peter sköter kontakten med förskolan på kvällarna via sin hemdator och tycker att det är skönt att inte behöva ringa på dagtid, när de båda jobbar. De behöver inte heller skicka lappar med Tuva, utan kan istället använda e-tjänsterna på kommunens webbplats för att godkänna hennes deltagande i olika aktiviteter. Gunilla och Peter har också en son, Axel, som går i högstadiet. Via webben håller de kontakt med hans lärare om betyg och närvaro. Axel hämtar ofta själv scheman och pratar med sin lärare via mobil eller Internet. När han är sjuk kan han ladda ner hemuppgifter och delta i laborationer via webbplatsen eller ladda ner en lektion i efterhand via podd-tv. Axels klass kommunicerar och diskuterar också skolämnen på bloggar och på wikis (webbsidor som kan redigeras av flera användare). Gunilla och Peter anmäler Tuva till simskola och Axel till skateboardkurs via webben.

10 Anhöriga Anna anna är god man för sin pappa som är 92 år. Han klarar sig inte längre själv då han är lite förvirrad och ganska skröplig i kroppen. Med hjälp av en webbkamera som installerats hemma hos pappan kan Anna följa de vårdinsatser som han får. Hon kan också delta i hans vårdplaneringskonferens med hjälp av webbkameror. Via webben har Anna ansökt om en plats på särskilt boende för sin far. När hon loggar in på webbplatsen kan hon se var ärendet befinner sig i ärendegången och vilka personer hon kan kontakta med sina frågor. Senior-Sara Sara, som är 86 år gammal och vårdas hemma för flera olika sjukdomar, konsulterar ofta hemtjänsten via webben. På webben får Sara veta vilken personal som kommer vid nästa besök och hon kan dessutom hålla kontakten med vårdpersonalen via sms och e-post när det är något hon undrar över eller behöver berätta. 10

11 Sportiga Sofia och kulturella Kurt sofia prenumerar på sms-information från kommunen för att få senaste nytt om nypreparerade skidspår och pisterna i Brukets skidbacke. På somrarna får hon sms med aktuell badtemperatur. Hon loggar då och då in på kommunens webbplats där hon får en presentation av kommunens anläggningar. Där kan hon se vägbeskrivning och annan information om kommunens sportanläggningar. Sofia är med i Järfälla IF och håller koll på deras aktiviteter genom en webbkalender som uppdateras ofta. Hon bestämmer sig, tillsammans med goda vänner, för att starta en innebandyklubb och söker föreningsbidrag på kommunens webbplats. Kurt, som är kulturintresserad, går en gång i veckan in på kommunens webbkalender. Där publiceras all information om föreläsningar, teaterföreställningar, konserter och andra kulturevenemang i Järfälla. Han får också sms från webbkalendern när det gäller teaterföreställningar, eftersom han är särskilt intresserad av teater. Då kan han i god tid beställa biljetter till evenemang. Kurt är också med i en amatörteatergrupp och de har sökt föreningsstöd via webben. Då och då, när Kurt inte hinner gå till biblioteket, lånar han hem talböcker via kommunens webbplats. Genom webben får han också tillgång till faktadatabaser, läsarreflektioner och boktips. Om Kurt missar ett intressant föredrag på biblioteket laddar han ner det i sin portabla mediaspelare och lyssnar på det efteråt. 11

12 Hassan Husbyggare hassan har via kommunens e-tjänst ansökt om bygglov för utbyggnad av sin villa och via webbplatsen kan han också följa var ärendet befinner sig i beslutsprocessen. Genom webbplatsen hanterar han dessutom alla ärenden som rör sophämtning, vatten och avlopp. Hassan har hört rykten om ett vägbygge genom naturområdet intill villan och kollar på kommunens webbplats om det är något som planeras där. Han läser detaljplanen för området för att ta reda på om det är några större förändringar på gång. Samtidigt tar han del av kommunens planer för miljön. Fia Företagare fia äger en nystartad restaurang och har ansökt om serveringstillstånd via kommunens webbplats. Genom kommunens kundtjänst fick hon också tipset om att hon på webbplatsen kunde se vilka andra restauranger som planerar att etablera sig i Järfälla. Det kollade hon upp genast. Då såg hon att en annan företagare också planerade att öppna en restaurang i samma kvarter, vilket hon tyckte var bra, eftersom de tillsammans skulle locka fler matgäster till området. Fia fick snabbt sitt serveringstillstånd och lämnade in en bygganmälan för att kunna göra vissa viktiga ombyggnader i restauranglokalen. 12

13 Kommunfullmäktiges sammanträden sänds från hösten 2008 på försök direkt i webb-tv. Fler möjligheter att delta och påverka i e-strategin betonas att alla som bor och verkar i kommunen lättare ska kunna ta del av kommunens olika verksamheter, beslutsprocesser och beslut om gemensamma frågor. Genom utbyggda e-tjänster och utvecklade webbsamråd ska medborgarnas kompetens och kunskaper tas tillvara. Det blir enklare att lämna kreativa förslag som ger de folkvalda signaler om hur till exempel kommunens resurser bör fördelas eller omfördelas. 13

14 E-säkerhet i Järfälla I Järfällas e-strategi prioriteras din säkerhet och personliga integritet i kommunens e-miljö. Till vardags använder du ditt körkort eller ID-kort då du ska legitimera dig. På kommunens webbplats använder du i stället en e-legitimation. Den visar att du är just du i din kontakt med kommunen och du kan skriva under handlingar elektroniskt på Internet. En e- legitimation ges ut av banken eller av Telia, och är lika personlig som ett körkort eller vanligt ID-kort. En viktig del i strategin är att skapa system som ser till att information inte hamnar fel eller förvanskas. Detta oavsett om det gäller pappershandlingar, vanliga brev, e-post, video, sms eller data- och ljudfiler. Offentlighetsprincipen gäller och alla medborgare kan använda sin rätt att ta del av allmänna handlingar. I e-strategin betonas dock att den enskilda individens integritet ska respekteras så att inte känsliga och hemliga uppgifter om privata förhållanden röjs. Sekretesslagen, liksom Personuppgiftslagen, gäller självklart även i e-miljön i Järfälla kommun. 14

15 En enda kundtjänst I dagsläget måste du ha kontakt med en särskild förvaltning för att uträtta ärenden hos kommunen. Det kan i vissa fall innebära svårigheter för dig att få tag i rätt person. Nu kommer vi att bygga en kundtjänst som är gemensam för de flesta kommunala verksamheterna. Den nya kundtjänsten ska inte bara snabbt kunna besvara dina frågor utan också hjälpa dig att uträtta många av dina ärenden. Utgiven av Järfälla kommun Illustrationer Eva Thimgren Foto: Mikael Nasberg Grafisk form: Press Art (www.pressart.nu) Tryck: Wikströms, Uppsala

16 Allt fler kommunala tjänster blir under de närmaste åren tillgängliga genom olika elektroniska lösningar. Alla invånare och verksamma i kommunen kan dra nytta av dessa på olika sätt. Det blir också lättare att följa de kommunala beslutsprocesserna och lämna förslag till politikerna. I denna skrift sammanfattas kommunens e-strategi. Visionen är att göra vardagen enklare för både medborgare och företag i Järfälla. Järfälla kommun Besöksadreass: Vasaplatsen 11. Postadress: Järfälla. Telefon:

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14)

e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 Strategi e-förvaltningsrådet w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Sida 1(14) Strategi Datum HT 2014 1(14) e-förvaltningsrådet e-strategi 2015-2017 Beslutad av ledningsgruppen 2014-12-10 w:\e-strategi 2015-2017.docx Örkelljunga kommun Webbplats www.orkelljunga.se E-post kommunkontor@orkelljunga.se

Läs mer

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun

Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun FÖRSTUDIE 2014-04-10 1 (61) Kommunikationsavdelningen Kungsgatan 42 745 80 Enköping Pontus Vinderos Tfn 0171-62 61 72 e-post pontus.vinderos@enkoping.se Förstudie ny webbnärvaro för Enköpings kommun Sammanfattning...

Läs mer

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015

Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Digitala vägen till morgondagens välfärd HANDLINGSPLAN FÖR E-SAMHÄLLET 2013 2015 Upplysningar om innehållet: Åsa Zetterberg,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare).

Kontakterna med offentlig sektor sker via internet (FK, CSN) och telefon (kommunen, husläkare). Bilaga 7 1 (4) 2007-04-18 Fokusgrupp onsdag 18/4 2007 småbarnsföräldrar Aron Zaregon Didrik Holstensson-Kvist Jenny Johnson Pernilla Ingman Ulf Alfredsson Veronica Granljung 1 Kontakten idag Kontakterna

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Botkyrka kommuns. handbok i dialog

Botkyrka kommuns. handbok i dialog Botkyrka kommuns handbok i dialog Förord Dialog är att tänka tillsammans. En öppen och tillitsfull dialog är hjärtat i demokratin. Kommunen som organisation har en central roll i den lokala demokratin.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy. för Malmö stad. kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Malmö stad kommunikationspolicy Innehåll Principer för god kommunikation i Malmö stad 4 Krav på kommunikationen 8 Organisation och ansvar 9 Intern kommunikation Extern kommunikation

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna

SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN. Att kommunicera och lyssna SAMVERKAN MED ALLMÄNHETEN Att kommunicera och lyssna Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Samverkan med allmänheten Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2013 Tryckeri: Hudiksvalls kommun Upplaga:

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län

IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län IT i människans tjänst Digital Agenda för Kalmar län En plan för hur Kalmar län under åren 2015 2020 ska använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt 1 Inledning IT spänner över många utvecklingsområden.

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation

Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Psykisk funktionsnedsättning och elektronisk kommunikation Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03-16 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555

Läs mer

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass

Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Handledning sociala medier på väg mot ett Stockholm i världsklass Disposition 1. Inledning 2. Vad är sociala medier? 3. Stockholms stad i sociala medier 3.1 Varför ska vi använda sociala medier? 3.2 Målgrupper

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer